Nemoci z povolání - zdravotnictví I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemoci z povolání - zdravotnictví I."

Transkript

1 Nemoci z povolání - zdravotnictví I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň Volitelný předmět , posluchárna Šafránkův pavilon

2 Veřejné zdravotnictví Definice Věda a umění jak předcházet nemocem, jak prodloužit život a jak podporovat zdraví, prostřednictvím organizovaného úsilí společnosti ( Velká Británie, USA) Očekává se spolupráce řady oborů nejen zdravotnictví!!!

3 Pracovní lékařství vliv práce a pracovního prostředí na zdraví člověka Nemoci z povolání Pracovní úrazy Nemoci související s prací Nemoci zhoršované prací

4 Pracovní lékařství - historie Pracovní úrazy při stavbě pyramid Otravy olovem u hrnčířů Hippocrates Onemocnění plic Agricola 1556 Jáchymov Bernardo Ramazzini De Morbis Artificum Diatriba 1 700

5 5. st. př.n.k. 6. kniha epidemií Hippocrates Symptomy otravy olovem

6 Otrava olovem Italie r Ramazzini Malíři, keramici Francie r Tranquerel de Planches Nemocnice Charité Paříž 32 profesí kolika malířů kolika hrnčířů

7 r De re metallica symptomy karcinomu plic Jáchymov Georgius Agricola

8 Nádorová onemocnění 1556 G. Agricola - postižení plic u horníků (Jáchymov, Schneeberg) 1775 sir P. Pott - Ca kůže scrota u kominíků 1820 Ca kůže (arzen) 1875 Ca kůže (dehet) 1895 Ca močového měchýře při výrobě anilínových barev 1895 Haertig & Hess - Ca plic u horníků (Jáchymov, Schneeberg) 1906 Ca kůže (mazací oleje) 1922 Ca moč.měchýř (benzidin/2-naftylamin) 1927 Ca nosních dutin (nikl) 1928 Akutní leukémie (benzen) 1963 Ca nosních dutin (dřevařský průmysl) Mezoteliom pleury, peritonea (azbest) 1974 angiosarkom jater v Louisville USA (vinylchlorid)

9

10 19. století Rozvoj průmyslu Rozvoj systému pojištění Rozvoj bezpečnosti práce Rozvoj systému zdravotní péče o pracující Rozvoj oboru pracovní lékařství a nemoci z povolání

11 Předchůdci seznamu nemocí z povolání 1887 vzniklo úrazové pojištění 1888 nemocenské pojištění 1889 hornické pojištění zákon o úrazovém pojištění

12 20. století I. a II. světová válka rozvoj chemie rozvoj nových technologií

13 20.století a chemické látky pouze chemikálií užívaných bylo testováno Odhaduje se, že dnes používáme chemických látek a sloučenin Většina účinků chemických látek se ukáže až při haváriích v průmyslových podnicích

14 Historie oboru pracovního lékařství Zakladatel pracovního lékařství poradna pro nemoci z povolání 1947 Klinika nemocí z povolání 1952 Ústav hygieny práce a nemocí z povolání 1961 Toxikologické informační středisko Prof. MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc. ( )

15 Pracovní lékařství posuzuje zdravotní způsobilost k práci a vhodnost pracovního zařazení zkoumá a hodnotí pracovní vlivy, které působí na zdravotní stav pracovníků, hodnotí zdravotní rizika při práci a navrhuje opatření k jejich minimalizaci sleduje zdravotní stav, diagnostikuje nemoci související s prací a podílí se na jejich léčbě a prevenci posuzuje, uznává, hlásí, eviduje a dispenzarizuje nemoci z povolání a ohrožení nemocemi z povolání a podílí se na jejich léčbě a prevenci, rozhoduje o ukončení nemocí z povolání, popřípadě ohrožení nemocí z povolání

16 Pracovnělékařská péče ( dříve závodní preventivní péče) vychází z těchto zákonů Činnosti pro zaměstnavatele a pracovníky spočívají v poskytování pracovně lékařských služeb, jejichž rozsah je dán zejména mezinárodní úmluvou ILO č. 161 (Vyhláška MZV č. 145/1988 Sb.), jež byla Českou republikou ratifikována. Zákoníkem práce v platném znění Zákonem o ochraně veřejného zdraví v platném znění Článek 5 této úmluvy definuje přiměřené a vhodné pracovně lékařské služby pro zaměstnavatele v 11 bodech:

17 Článek 5, ILO úmluvy č. 161 Stanovit a vyhodnocovat nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracovištích Dohlížet na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti, které mohou ovlivňovat zdraví pracovníků, včetně hygienických zařízení, závodních jídelen a ubytoven, pokud tato zařízení obstarává zaměstnavatel Poskytovat poradenství o plánování a organizování práce, včetně uspořádání pracovišť, o výběru, údržbě a stavu strojů a jiného zařízení a o látkách, jichž se užívá při práci Účastnit se na vypracování programů zlepšování pracovníčinnosti a vyhodnocování nových zařízení ze zdravotního hlediska Poskytovat poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci a ergonomii a individuálních a hromadných ochranných prostředcích Dohlížet na zdraví pracovníků v souvislosti s prací Podporovat přizpůsobování práce pracovníkům Účastnit se na opatřeních pracovní rehabilitace Spolupracovat při poskytování informací, výcviku a výchovy v oblasti zdraví a hygieny při práci a ergonomie Organizovat první pomoc a ošetření v případě nutnosti Účast na rozborech pracovní úrazovosti a nemocí z povolání

18 Pracovnělékařské pracoviště (závodní lékař) Je smluvně vázán s firmou, které poskytuje péči Dle rizikové kategorie platí péči firma ( kat. 1,2) nebo zdravotní pojišťovna ( kat. 2R-4) Před podpisem smlouvy by měl mít lékař od firmy k dispozici: Kategorizaci pracovišť Bezpečnostní listy látek, které se ve firmě používají ( ale i pro čistící prostředky)

19 Bezpečnostní listy

20 Definice nemocí z povolání Jde o nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních nebo jiných škodlivých vlivů. Jde o akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek. Onemocnění musí být uvedeno v Seznamu nemocí z povolání.

21 Historie seznamu nemocí z povolání Červen VII. mezínárodní konference práce v Ženevě - návrh 1.úmluvy týkající se odškodnění nemocí z povolání návrh podepsal předseda konference dr. E.Beneš a ředitel Mezinárodního úřadu práce Albert Thomas ratifikovala úmluvu Velká Británie 1927 ratifikovala úmluvu Jugoslávie až ratifikovala úmluvu Československá republika jako 21. země Společnosti národů

22 První seznam nemocí z povolání Zákon č. 99/1932 Sb ze dne doplněný seznam nemocí z povolání z r zákon č. 36/1938 Sb. ze dne po 2. světové válce zákon č. 46/1947 Sb - rozšířen seznam chemických látek, rakovina kůže již nebyla nazývána těžko zhojitelný ekcém

23 Další seznamy nemocí z povolání Zákon č. 55/1956 Sb - základ všech pozdějších seznamů nemocí z povolání u nás - nově zařazeny tropické nemoci přenosné a parazitární příloha k vyhlášce č. 102/1964 Sb. příloha k vyhlášce č. 128/1975 Sb. - nově zařazeno onemocnění z dlouhodobého jednostranného nadměrného zatížení příloha vyhlášky č. 149/1988 Sb.

24 Seznam nemocí z povolání příloha k NV 290/1995 Sb. Platný od do června 2011 při jeho tvorbě již byl brán zřetel na právní normy platné v Evropské unii rozdělen na 6 kapitol: nzp způsobené chemickými látkami nzp způsobené fyzikálními faktory nzp týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřisnice nzp kožní nzp přenosné a parazitární nzp způsobené ostatními faktory a činiteli

25 Seznam nemocí z povolání NV 114/2011 Sb Platný od rozdělen na 6 kapitol: nzp způsobené chemickými látkami nzp způsobené fyzikálními faktory nzp týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřisnice nzp kožní nzp přenosné a parazitární nzp způsobené ostatními faktory a činiteli

26 Hlášení a odškodňování nemocí z povolání vyjmuto ze svobodné volby lékaře postup dle vyhlášky 342/1997 Sb.v platném znění hlásicí centra = střediska nemocí z povolání odškodňování nemocí z povolání dle vyhlášky č.440/2001 Sb. odškodnění nemocí z povolání je hrazeno ze zákonného pojištění proti úrazu a nemoci z povolání dle vyhlášky č.125/1993 Sb. jde o komerční pojištění, zajišťuje jej Česká pojišťovna a Kooperativa hlášení i odškodnění nemocí z povolání podléhá regresnímu řízení PN pro nemoc z povolání Lázeňská péče pro nemoc z povolání Nároky pozůstalých u úmrtí na nemoc z povolání

27 Seznam nemocí z povolání NV 114/2011 Sb. rozdělen na 6 kapitol: nzp způsobené chemickými látkami nzp způsobené fyzikálními faktory nzp týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřisnice nzp kožní nzp přenosné a parazitární nzp způsobené ostatními faktory a činiteli

28 KAPITOLA I. - Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 1.1 nemoc z olova nebo jeho sloučenin 1.2 nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin 1.3 nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin 1.4 nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin 1.5 nemoc z berylia nebo jeho sloučenin 1.6 nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin 1.7 nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin 1.8 nemoc z manganu nebo jeho sloučenin 1.9 nemoc z niklu nebo jeho sloučenin 1.10 nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin 1.11 nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin 1.12 nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin

29 KAPITOLA I. - Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 1.1 nemoc z olova nebo jeho sloučenin 1.2 nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin 1.3 nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin 1.4 nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin 1.5 nemoc z berylia nebo jeho sloučenin 1.6 nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin 1.7 nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin 1.8 nemoc z manganu nebo jeho sloučenin 1.9 nemoc z niklu nebo jeho sloučenin 1.10 nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin 1.11 nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin 1.12 nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin

30 1.13 nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin 1.14 nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin 1.15 nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin 1.16 nemoc z mědi nebo jejích sloučenin 1.17 nemoc z oxidu uhelnatého 1.18 nemoc z oxidů dusíku 1.19 nemoc z oxidů síry 1.20 nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů 1.21 nemoc z izokyanátů 1.22 nemoc z fosgénu 1.23 nemoc z boranů 1.24 nemoc ze sirouhlíku

31 1.13 nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin 1.14 nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin 1.15 nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin 1.16 nemoc z mědi nebo jejích sloučenin 1.17 nemoc z oxidu uhelnatého 1.18 nemoc z oxidů dusíku 1.19 nemoc z oxidů síry 1.20 nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů 1.21 nemoc z izokyanátů 1.22 nemoc z fosgénu 1.23 nemoc z boranů 1.24 nemoc ze sirouhlíku

32 1.25 nemoc ze sirovodíku a sulfidů 1.26 nemoc z amoniaku 1.27 nemoc z halogenovaných uhlovodíků 1.28 nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků 1.29 nemoc z alkoholů 1.30 nemoc z glykolů 1.31 nemoc z éterů a ketonů 1.32 nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů 1.33 nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů 1.34 nemoc z alifatických nitroderivátů 1.35 nemoc z benzenu 1.36 nemoc z homologů benzenu

33 1.25 nemoc ze sirovodíku a sulfidů 1.26 nemoc z amoniaku 1.27 nemoc z halogenovaných uhlovodíků 1.28 nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků 1.29 nemoc z alkoholů 1.30 nemoc z glykolů 1.31 nemoc z éterů a ketonů 1.32 nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů 1.33 nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů 1.34 nemoc z alifatických nitroderivátů 1.35 nemoc z benzenu 1.36 nemoc z homologů benzenu

34 1.37 nemoc z naftalenu nebo jeho homologů 1.38 nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu 1.39 nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenovaných derivátů 1.40 nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin 1.41 nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů 1.42 nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků 1.43 nemoc ze syntetických pyretroidů 1.44 nemoc z dipyridilů 1.45 nemoc z karbamátů 1.46 nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny 1.47 nemoc z thalia nebo jeho sloučenin 1.48 nemoc z barya nebo jeho sloučenin

35 1.37 nemoc z naftalenu nebo jeho homologů 1.38 nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu 1.39 nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenovaných derivátů 1.40 nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin 1.41 nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů 1.42 nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků 1.43 nemoc ze syntetických pyretroidů 1.44 nemoc z dipyridilů 1.45 nemoc z karbamátů 1.46 nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny 1.47 nemoc z thalia nebo jeho sloučenin 1.48 nemoc z barya nebo jeho sloučenin

36 1.37 nemoc z naftalenu nebo jeho homologů 1.38 nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu 1.39 nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenovaných derivátů 1.40 nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin 1.41 nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů 1.42 nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků 1.43 nemoc ze syntetických pyretroidů 1.44 nemoc z dipyridilů 1.45 nemoc z karbamátů 1.46 nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny 1.47 nemoc z thalia nebo jeho sloučenin 1.48 nemoc z barya nebo jeho sloučenin

37 1.49 nemoc ze sloučenin cínu 1.50 nemoc ze sloučenin selenu a teluru 1.51 nemoc z uranu nebo jeho sloučenin 1.52 nemoc z esterů kyseliny dusičné 1.53 nemoc z anorganických kyselin 1.54 nemoc z etylenoxidu a jeho oxiranů 1.55 nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlórmetyleter) 1.56 nemoc z organických kyselin 1.57 nemoc z louhů 1.58 nemoc z dalších chemických látek nebo směsí

38 1.49 nemoc ze sloučenin cínu 1.50 nemoc ze sloučenin selenu a teluru 1.51 nemoc z uranu nebo jeho sloučenin 1.52 nemoc z esterů kyseliny dusičné 1.53 nemoc z anorganických kyselin 1.54 nemoc z etylenoxidu a jeho oxiranů 1.55 nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlórmetyleter) 1.56 nemoc z organických kyselin 1.57 nemoc z louhů 1.58 nemoc z dalších chemických látek nebo směsí

39 KAPITOLA II. - Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 2.1 nemoc způsobená ionizujícím zářením : 2.1.a poškození krvetvorby z ionizujícího záření 2.1.b radio a rtg dermatitida 2.1.c rakovina kůže z ionizujícího záření 2.1.d katarakta z ionizujícího záření 2.1.e leukémie 2.2 nemoc způsobená elektromagnetickým zářením 2.3 zákal čočky způsobený tepelným zářením 2.4 porucha sluchu způsobená hlukem 2.5 nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem 2.6 nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 2.7 nemoci periferních nervů HK charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 2.8 nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. 2.9 nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z JNDZ 2.10 nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového sy z JNDZ 2.11 nemoci tíhových váčků z tlaku 2.12 poškození menisku

40 KAPITOLA II. - Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 2.1 nemoc způsobená ionizujícím zářením : 2.1.a poškození krvetvorby z ionizujícího záření 2.1.b radio a rtg dermatitida 2.1.c rakovina kůže z ionizujícího záření 2.1.d katarakta z ionizujícího záření 2.1.e leukémie 2.2 nemoc způsobená elektromagnetickým zářením 2.3 zákal čočky způsobený tepelným zářením 2.4 porucha sluchu způsobená hlukem 2.5 nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem 2.6 nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 2.7 nemoci periferních nervů HK charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 2.8 nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. 2.9 nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z JNDZ 2.10 nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového sy z JNDZ 2.11 nemoci tíhových váčků z tlaku 2.12 poškození menisku

41 KAPITOLA III. - Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 3.1 pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem krystalického oxidu křemičitého silikóza s přihlédnutím k dynamice silikóza s typickými rtg znaky silikóza komplikovaná silikotbc pneumokonióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice pneumokonióza uhlokopů s typickými rtg znaky pneumokonióza uhlokopů komplikovaná pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tbc 3.2 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem 3.2.a azbestóza 3.2.b hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí 3.2.c mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice 3.2.d ca plic nebo ca hrtanu s azbestózou nebo hyalinózou pleury

42 KAPITOLA III. - Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 3.3 pneumokonióza způs. prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů 3.4 pneumokonióza ze svařování 3.5 nemoci dých. cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého 3.6 ca plic z radioaktivních látek 3.7 ca dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny 3.8 ca sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních (prach dřeva) 3.9 exogenní alergická alveolitida 3.10 astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích asthma bronchiale jiná alergická onemocnění dýchacích cest kombinace asthma bronchiale a jiného alergického onemocnění dýchacích cest 3.11 bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu, 3.12 rakovina plic ve spojení s pneumkoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickýmiprašnými změnami od četnosti znaků p3/3, q2/2, r2/2 dle ILO 3.13 chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně ( CHOPN stádium III.) a RV 140% referenčních hodnot nebo více

43 KAPITOLA III. - Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 3.3 pneumokonióza způs. prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů 3.4 pneumokonióza ze svařování 3.5 nemoci dých. cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého 3.6 ca plic z radioaktivních látek 3.7 ca dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny 3.8 ca sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních (prach dřeva) 3.9 exogenní alergická alveolitida 3.10 astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích asthma bronchiale jiná alergická onemocnění dýchacích cest kombinace asthma bronchiale a jiného alergického onemocnění dýchacích cest 3.11 bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu, 3.12 rakovina plic ve spojení s pneumkoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickýmiprašnými změnami od četnosti znaků p3/3, q2/2, r2/2 dle ILO 3.13 chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50% referenčních hodnot nebo méně ( CHOPN stádium III.) a RV 140% referenčních hodnot nebo více

44 KAPITOLA IV. - Nemoci z povolání kožní 4.1 nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory prof. dermatózy z alkálií prof. dermatózy z cementu prof. dermatózy z kyselin anorg. i organických prof. dermatózy z čisticích prostředků prof. dermatózy z organ. rozpustidel prof. dermatózy z ropných výrobků prof. dermatózy z chrómu a jeho sloučenin prof. dermatózy z niklu a jeho slitin prof. dermatózy z kovů, metaloidů a jejich sloučenin prof. dermatózy z plastických hmot prof. dermatózy z pryže, gumárenských chemikálií prof. dermatózy z dehtu a jeho derivátů prof. dermatózy z organických barviv prof. dermatózy z léčiv prof. dermatózy z desinfekčních prostředků prof. dermatózy z insekticidních látek a agrochem. prof. dermatózy z ostatních organických chemikálií prof. dermatózy z rostlin, potraviny prof.dermatózy z jiných biologických látek prof.dermatózy z fyzik. faktorů (mimo ionizující záření)

45 KAPITOLA IV. - Nemoci z povolání kožní 4.1 nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory prof. dermatózy z alkálií prof. dermatózy z cementu prof. dermatózy z kyselin anorg. i organických prof. dermatózy z čisticích prostředků prof. dermatózy z organ. rozpustidel prof. dermatózy z ropných výrobků prof. dermatózy z chrómu a jeho sloučenin prof. dermatózy z niklu a jeho slitin prof. dermatózy z kovů, metaloidů a jejich sloučenin prof. dermatózy z plastických hmot prof. dermatózy z pryže, gumárenských chemikálií prof. dermatózy z dehtu a jeho derivátů prof. dermatózy z organických barviv prof. dermatózy z léčiv prof. dermatózy z desinfekčních prostředků prof. dermatózy z insekticidních látek a agrochem. prof. dermatózy z ostatních organických chemikálií prof. dermatózy z rostlin, potraviny prof.dermatózy z jiných biologických látek prof.dermatózy z fyzik. faktorů (mimo ionizující záření)

46 Kapitola V. - Nemoci z povolání přenosné a parazitární 5.1 nemoci přenosné a parazitární infekční hepatitidy tbc infekční mononukleóza a jiné EB virózy varicella morbilli salmonelóza rubeola scabies parotitida erysipel herpes zoster yersenióza scarlatina dysentérie angína

47 Kapitola V. - Nemoci z povolání přenosné a parazitární 5.1 nemoci přenosné a parazitární infekční hepatitidy tbc infekční mononukleóza a jiné EB virózy varicella morbilli salmonelóza rubeola scabies parotitida erysipel herpes zoster yersenióza scarlatina dysentérie angína

48 pyodermie, impetigo, impetiginizace ekzému viróza s komplikacemi tyfus keratokonjunktivitidy legionelóza lamblióza CMV, cytomegalovirová hepatitida kampilobakterióza oxyuriáza tinea infekce způsobená virem herpes simplex (s komplikacemi) jiné bakteriální gastroenterokolitidy aspergilóza parvoviróza meningokoková infekce jiné virové střevní infekce pertussis pediculóza jiné mykobakteriózy

49 pyodermie, impetigo, impetiginizace ekzému viróza s komplikacemi tyfus keratokonjunktivitidy legionelóza lamblióza CMV, cytomegalovirová hepatitida kampilobakterióza oxyuriáza tinea infekce způsobená virem herpes simplex (s komplikacemi) jiné bakteriální gastroenterokolitidy aspergilóza parvoviróza meningokoková infekce jiné virové střevní infekce pertussis pediculóza jiné mykobakteriózy

50 5.2 nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů trichofycie erysipeloid toxoplazmóza tularémie leptospiróza ornitóza mykobovis lamblióza toxokaróza salmonelóza Lymeská borelióza klíšťová meningoencefalitida listerióza flegmóna horečka Q a jiné rickettsiózy erythema dermatitis z roztočů tubera mulgentium scabies bovina pneumonie chlamydiového původu tenióza

51 5.2 nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů trichofycie erysipeloid toxoplazmóza tularémie leptospiróza ornitóza mykobovis lamblióza toxokaróza salmonelóza Lymeská borelióza klíšťová meningoencefalitida listerióza flegmóna horečka Q a jiné rickettsiózy erythema dermatitis z roztočů tubera mulgentium scabies bovina pneumonie chlamydiového původu tenióza

52 5.3 tropické nemoci přenosné a parazitární infekční hepatitidy giardióza (lamblióza) chilemastixióza amoebiaza malárie leishmanióza meningopolyradikuloneuritida askarióza arboviróza, M.Dengue brucelóza ankylostomióza dysentérie trichocefalóza tbc tyfus kokcidioidomykóza schistosomóza Mansoni plicní histoplasmóza Haantan viróza toxoplasmóza střevní parazitóza enterocolitida salmonelóza

53 5.3 tropické nemoci přenosné a parazitární infekční hepatitidy giardióza (lamblióza) chilemastixióza amoebiaza malárie leishmanióza meningopolyradikuloneuritida askarióza arboviróza, M.Dengue brucelóza ankylostomióza dysentérie trichocefalóza tbc tyfus kokcidioidomykóza schistosomóza Mansoni plicní histoplasmóza Haantan viróza toxoplasmóza střevní parazitóza enterocolitida salmonelóza

54 KAPITOLA VI. - Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli těžká hyperkinetická dysfonie uzlíky na hlasivkách těžká nedomykavost hlasivek těžká fonasthenie

55 KAPITOLA VI. - Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli těžká hyperkinetická dysfonie uzlíky na hlasivkách těžká nedomykavost hlasivek těžká fonasthenie

56 Klinika pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň Středisko nemocí z povolání pro Plzeňský a Karlovarský kraj ( dle vyhlášky 347/1997 Sb. Posuzuje a dispenzarizuje nemoci z povolání Vystavuje bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění pro nemoc z povolání Vyjadřuje se k dalším náhradám u osob s nemocí z povolání dle zákoníku práce Vyhláška 386/2007 Sb. o dispenzární péči určuje prohlídky 1x ročně

57 Registr nemocí z povolání SZÚ Praha Eurostat téma Zdraví a bezpečnost Pracovní prostředí a zdraví Nemoci z povolání Registr nemocí z povolání Nemoci z povolání v České republice

58 Klinika pracovního lékařství Plzeň Středisko nemocí z povolání pro Plzeňský a Karlovarský kraj západočeský region Poskytuje smluvní závodní preventivní péči zaměstnancům zdravotnických zařízení Největší zaměstnavatel v regionu v oblasti zdravotnictví FN Plzeň zaměstnanců

59 Statistická data pracujících Z toho pracujících ve zdravotnictví

60 Západočeský region Plzeňský kraj Karlovarský kraj Počet obyvatel Celkem ve zdravotnictví , ,92 Lékaři 1 966,86 939,29 Zubní lékaři 392,80 169,49 SZP 6 001, ,21 NZP 1 982, ,95 JOP 197,56 102,80 THP 957,21 947,96 Dělnické profese 1 252, ,56

61 celkem Nemoci z povolání Nemoci z povolání zdravotnictví ČR Zpč.reg. ČR Zpč.reg FN Plzeň Ordinace

62 Nemoci ve zdravotnictví v západočeském regionu roky počty Celkem 276 onemocnění Nejvíce v r onemocnění

63 Nejčastější onemocnění I. scabies Scabies 137x Hepatitida typu B 26x Hepatitida typu C 9x TBC 10x hepatitis typu B hepatitis typu C Tuberkulóza 7 3, , ,5 1 0,

64 Nejčastější onemocnění II. Ekzém 48x ekzém Řada látek Desinfekční prostředky Čistící prostředky Thiuram mix

65 Nádorová onemocnění Ca jater po proběhlé hepatitidě typu B

66 Onemocnění z kapitoly II. Seznamu nemocí z povolání Vibrace DNJZ Syndrom karpálního tunelu ( 10x laborantky, zdravotní sestry, kuchařky) Artróza drobných kloubů ruky ( 3x zdravotní sestry)

67 Nemoci z povolání ve zdravotnictví v západočeském regionu v letech Častěji ženy 15:1 Průměrný věk 46,91 let Průměrná doba práce ve zdravotnictví 10,7 let 1/2 onemocnění scabies ( LDN, L TRN) 1/3 onemocnění v největším zdravotnickém zařízení v regionu

68 Děkuji za pozornost.

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ 1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Centrum pracovního lékařství Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. Odborná skupina pro pracovnělékařskou péči Vedoucí: MUDr. Beatrica Dlouhá

Více

Pracovní lékařství. Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Pracovní lékařství. Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Pracovní lékařství Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 12.5. 2012 Šafránkův

Více

STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS)

STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS) STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS) 92 Historie a vývoj projektu EODS v Evropské Unii Projekt EODS zahájil EUROSTAT v roce 1995. Jeho organizace byla svěřena Finskému ústavu pracovního lékařství (FIOH)

Více

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Více

1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Příloha: Seznam nemocí z povolání Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při

Více

Seznam nemocí z povolání se změní

Seznam nemocí z povolání se změní Tisková zpráva Praha, 6. srpna 2014 Seznam nemocí z povolání se změní Vláda dnes přijala návrh novely nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, jehož smyslem je

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. POZOR! S účinností od 1. 1. 2017 bude nařízení vlády nahrazeno zákonem č.

Více

290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: 1 (1) Nemoci

Více

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami Platné znění částí nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, s vyznačením navrhovaných změn * * * 1 (1) Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením

Více

Nemoci z povolání a pracovnělékařská péče v Plzeňském kraji

Nemoci z povolání a pracovnělékařská péče v Plzeňském kraji Nemoci z povolání a pracovnělékařská péče v Plzeňském kraji MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň machartova@fnplzen.cz www.pracovnilekarstvi.eu Seminář

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2001

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2001 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Michael Vít Centrum hygieny práce a nemocí z povolání Vedoucí: Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. Odborná skupina nemocí z povolání Vedoucí: MUDr. Pavel Urban, CSc.

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 Státní zdravotní ústav www.szu.cz STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Milan Bořek Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného

Více

Nemoci z povolání I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň. machartova@fnplzen.

Nemoci z povolání I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň. machartova@fnplzen. Nemoci z povolání I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň machartova@fnplzen.cz Pracovní lékařství vliv práce a pracovního prostředí na zdraví člověka

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovně zátěže zaměstnance zdravotními riziky při práci 13 faktorů pracovních podmínek sledován

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s chronickým onemocněním ledvin

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s chronickým onemocněním ledvin Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s chronickým onemocněním ledvin Bartizalová Š. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2006

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2006 1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Centrum pracovního lékařství Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. Odborná skupina pro pracovně-léka lékařskou péči Vedoucí: MUDr. Beatrica

Více

Návrh VYHLÁŠKA. o bližších podmínkách posuzování a uznávání nemocí z povolání, okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání

Návrh VYHLÁŠKA. o bližších podmínkách posuzování a uznávání nemocí z povolání, okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání Návrh VYHLÁŠKA ze dne o bližších podmínkách posuzování a uznávání nemocí z povolání, okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

NEMOCI Z POVOLÁNÍ Bakalářská práce

NEMOCI Z POVOLÁNÍ Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Eva Hofmannová Studijní obor: Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 5346R007 NEMOCI Z POVOLÁNÍ Bakalářská práce Vedoucí

Více

PROFESIONÁLNÍ INTOXIKACE V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST A BUDOUCNOST

PROFESIONÁLNÍ INTOXIKACE V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST A BUDOUCNOST PROFESIONÁLNÍ INTOXIKACE V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST A BUDOUCNOST Daniela Pelclová, Zdenka Fenclová Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 daniela.pelclova@lf1.cuni.cz Expozice

Více

Profesionální alergická onemocnění v ČR

Profesionální alergická onemocnění v ČR Profesionální alergická onemocnění v ČR Occupational allergic diseases in the Czech Republic BEATRICA DLOUHÁ, DANA HAVLOVÁ, ZDEŇKA FENCLOVÁ, JAROMÍR ŠAMÁNEK, LUDMILA BEČVÁŘOVÁ, LENKA RYCHLÁ, MICHAELA ČERSTVÁ

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání

Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání ČMKOS 28. dubna 2011 Pavel Urban, Zdenka Fenclová Národní zdravotní registr nemocí z povolání Státní zdravotní ústav v Praze Nemoci

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

NADACE CINDI 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PREVENCE V PRACOVNÍM LÉKAŘSTVÍ

NADACE CINDI 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PREVENCE V PRACOVNÍM LÉKAŘSTVÍ NADACE CINDI 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PREVENCE V PRACOVNÍM LÉKAŘSTVÍ 1 Recenze: doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství FN OLOMOUC Technická

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0223/2005 2003/0139(COD) CS 07/07/2005 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 24. června 2005 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Odbor hygieny práce a pracovního lékařství

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Odbor hygieny práce a pracovního lékařství PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ ODHLÁŠENÝCH Z NÁRODNÍHO REGISTRU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Milan Bořek Centrum odborných činností v ochraně

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Vedoucí: MUDr. Beatrica Dlouhá Zpracovali: As. MUDr. Zdenka Fenclová,

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Národní registr nemocí z povolání

Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS Národní registr nemocí z povolání 905_20100101_2 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr nemocí z povolání Závazné pokyny NZIS 905_20100101_2 Obsah Obsah...2 1. Základní informace...3

Více

ZČU FZS OVZ Profesionální infekční onemocnění. MUDr. Irena Šebová klinika pracovního lékařství FN Plzeň

ZČU FZS OVZ Profesionální infekční onemocnění. MUDr. Irena Šebová klinika pracovního lékařství FN Plzeň ZČU FZS OVZ Profesionální infekční onemocnění MUDr. Irena Šebová klinika pracovního lékařství FN Plzeň NEMOCI Z POVOLÁNÍ Seznam nemocí z povolání Nařízení vlády č.114/ 2011 Sb. účinnost nařízení dnem 1.července

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Příloha č. 1 k projektu č. HS67/01: PROGRAM PREVENCE ONEMOCNĚNÍ SILIKÓZOU V PRŮMYSLU Ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků (1033) Statistická zjištění o výskytu silikózy Praha 2003

Více

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N

Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam odpadů sběr a výkup odpadů, kat. N Seznam je platný i pro odpady z přílohy č. 1 zařazené podle katalogu odpadů do kategorie O ostatní odpad majících nebezpečné vlastnosti a zařazené do kategorie

Více

Legislativa odpadového hospodářství

Legislativa odpadového hospodářství ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Legislativa odpadového hospodářství Mgr. Alena Křepelková Legislativa odpadového hospodářství OSNOVA 1. Legislativní rámec OH a oblastí ŽP 2. Základní pojmy OH 3. Hierarchie

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

60. let hygienické služby Nemoci z povolání, historie a současnost

60. let hygienické služby Nemoci z povolání, historie a současnost 60. let hygienické služby Nemoci z povolání, historie a současnost Odbor Hygiena práce Šárka Kopová, Pavla Kasalová Úvod Vznik hygienické služby Ochrana zdraví při práci Zákonná ustanovení Nemoci z povolání

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. 1. kolo přijímacího řízení

PŘÍKAZ ŘEDITELE. 1. kolo přijímacího řízení PŘÍKAZ ŘEDITELE V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, 60, odst. 1, 2 a 165 odst. 2, písm.

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ

VYBRANÉ KAPITOLY Z PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ DÍL 1 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, NEMOCI Z POVOLÁNÍ, ERGONOMIE MUDr. Květa Švábová, CSc. a kolektiv Vybrané kapitoly z pracovního lékařství díl

Více

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují.

1. V 5 odst. 3 se za slova odváděním, vkládají slova akumulací nebo, slova, popřípadě jiným zneškodňováním se zrušují. III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2 N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále XXII. Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny Hotel Slovan Brno 22. - 23. 9. 2015 MUDr. Lenka Hobzová Rizikové faktory 1. Chemické látky a aerosoly

Více

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 040209 O Seznam přijímaných odpadů do sběrného dvora Kód Kategorie Název odpadu 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 010409

Více

Problematika měření expozice chemickým látkám v automobilovém průmyslu.

Problematika měření expozice chemickým látkám v automobilovém průmyslu. Problematika měření expozice chemickým látkám v automobilovém průmyslu. J. Lhotský, I. Vančáková Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové pracoviště Náchod Výroba automobilů dříve a nyní. 1. Výroba automobilů

Více

KaPr a nemoci z povolání ve zdravotnictví

KaPr a nemoci z povolání ve zdravotnictví KaPr a nemoci z povolání ve zdravotnictví B. Dlouhá, K. Švábová, D. Havlová, M. Čerstvá Státní zdravotní ústav Praha 19.2.2009 Význam propojení údajů o NzP a KaPr detailnější pohled na hodnocení rizikovosti

Více

Přehled a trendy vývoje u hlášených nemocí z přetížení končetin v ČR za posledních pět let

Přehled a trendy vývoje u hlášených nemocí z přetížení končetin v ČR za posledních pět let Přehled a trendy vývoje u hlášených nemocí z přetížení končetin v ČR za posledních pět let Fenclová Z.,Urban P. Odbor hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská

Více

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

61/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k.7.0 do částky 80/0 Sb. a 34/0 Sb.m.s. Obsah a text 6/003 Sb. - poslední stav textu 6/003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. ledna 003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe

Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Konference BOZP v roce 2016 25.11.2015 Praha Pracovnělékařské služby poznatky z praxe Michaela Krchová 1 Legislativa Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Z historie ochrany zdraví při práci v Moravskoslezském kraji

Z historie ochrany zdraví při práci v Moravskoslezském kraji KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Z historie ochrany zdraví při práci v Moravskoslezském kraji Kolektiv pracovníků odboru hygieny práce KHS MSK Ostrava Krajskáhygienickástanice

Více

Profesionální onemocnění ve zdravotnictví. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň OVZ 24.10.

Profesionální onemocnění ve zdravotnictví. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň OVZ 24.10. Profesionální onemocnění ve zdravotnictví MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň OVZ 24.1.211 Kategorizace prací Hodnocené faktory prach chemické látky hluk vibrace

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Riziková práce a jak riziku předejít? Doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc

Riziková práce a jak riziku předejít? Doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc Riziková práce a jak riziku předejít? Doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc Noxy v pracovním prostředí 1. prach, 2. chemické látky: kyseliny, louhy v laboratoři, halotan, N20, cytostatika, formaldehyd, EO,

Více

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu Povolené odpady: Číslo Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010

Hotel Relax Roţnov pod Radhoštěm 26. 5. - 28. 5. 2010 Společnost pracovního lékařství ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií OU Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Státní zdravotní ústav Praha 1. Lékařská

Více

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém VII Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky. Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35 Vysvětlivky.... 11 Přehled použitých zkratek a technických jednotek.... 11 Směnné kurzy a inflace měn, v nichž se uvádějí ceny nerostných surovin... 13 Průměrná roční míra inflace v USA, Velké Británii,

Více

VYHLÁŠKA. č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

VYHLÁŠKA. č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší VYHLÁŠKA č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Změna: 17/2010 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 3

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 3 N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 3 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE TUCHLOVICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE MALÉ KYŠICE leden 2015 OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 1 TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 3 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU... 4 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 22.06.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 141. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice

Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice ING. MAREK VÁVRA, PORADCE V OBLASTI EKOLOGIE sídlo podnikání:šeříková 1277, 263 01 Dobříš Provozní řád zařízení pro sběr a výkup odpadů Sběrné středisko odpadů Svojšovice Provozovatel: AHV ekologický servis

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE CHVALKOVICE Identifikační číslo majetkové evidence Kanalizace : 5206-655104-00272710-3/1 leden 2015 Stránka 1 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Nemoci z povolání 2005

Nemoci z povolání 2005 Nemoci z povolání 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Nemoci z povolání K dispozici jsou publikace

Více

Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života. DiS. Petra Slívová

Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života. DiS. Petra Slívová Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života DiS. Petra Slívová Přehled platné legislativy Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách -

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 29. ledna 2003 61 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN

KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN KANALIZAČNÍ ŘÁD KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE KUNOVICE ČERVEN 2007 Aktualizace kanalizačního řádu SRPEN 2013 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané

Více

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup Chemie Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 05 March 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Názvosloví uhlovodíkù Významné anorganické kyseliny Významné oxidy Deriváty uhlovodíkù halogenderiváty Kyslíkaté

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále

Pracovní rizika a zátěž na operačním sále Pracovní rizika a zátěž na operačním sále III. CELOSTÁTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER 24. 25.9.2014 MUDr. Lenka Hobzová Oddělení nemocniční hygieny Rizikové faktory 1. Chemické látky

Více

Ochrana zdraví zaměstnanců při práci s materiálem obsahují azbest a hlášení prací s materiálem obsahujícím azbest

Ochrana zdraví zaměstnanců při práci s materiálem obsahují azbest a hlášení prací s materiálem obsahujícím azbest Ochrana zdraví zaměstnanců při práci s materiálem obsahují azbest a hlášení prací s materiálem obsahujícím azbest Dle 19 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

Více

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací

Návrh kategorizace prací. Kategorizace prací Kategorizace prací Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání

Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání Kolářová M. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA PACOV MÍSTNÍ ČÁSTI BEDŘICHOV (zpracovaného podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

Základní látky znečišťující životní prostředí

Základní látky znečišťující životní prostředí Základní látky znečišťující životní prostředí Vliv chemických látek na prostředí chemie výrazně zasahuje do vzájemných vztahů člověka a prostředí člověk běžně používá chemické látky: v domácnosti, průmyslu,

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45 Bezbarvá kapalina charakteristické

Více

Nemoci z povolání 2007

Nemoci z povolání 2007 Nemoci z povolání 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Nemoci z povolání K dispozici jsou publikace

Více

Vstupní a periodická ORL prohlídka pro pracovníka v riziku hluku + prachu z dřevin: - cílené vyšetření otolaryngologem 305,-

Vstupní a periodická ORL prohlídka pro pracovníka v riziku hluku + prachu z dřevin: - cílené vyšetření otolaryngologem 305,- C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01.08.2014 ODDĚLENÍ CHOROB Z POVOLÁNÍ A PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany

Více

Mezinárodní patentové třídění

Mezinárodní patentové třídění Mezinárodní patentové třídění Osmé vydání (2006) Základní úroveň (Core level) Svazek 2 Sekce C a D Úřad průmyslového vlastnictví Tato publikace osmého vydání Mezinárodního patentového třídění (2006) představuje

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ISŘ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: KATEGORZACE Revize č.: 1 Aktualizace: 17. 4. 2014 Platí od: 17. 4. 2014 OBSAH ÚVOD... 2 IDENTIFIKACE SUBJEKTU... 2 ROZDĚLENÍ PRACÍ DLE... 3 LÉKAŘ POSKYTUJÍCÍ PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ

Více

Zdravotníci. přehled hlášených nemocí z povolání z přetěžování končetin a z vibrací v letech 1996-2010. Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Čerstvá M.

Zdravotníci. přehled hlášených nemocí z povolání z přetěžování končetin a z vibrací v letech 1996-2010. Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Čerstvá M. Zdravotníci přehled hlášených nemocí z povolání z přetěžování končetin a z vibrací v letech 1996-2010 Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Čerstvá M. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii Pavel Urban Evropský seznam nemocí z povolání Doporučení Komise č. 90/326/EEC k přijetí Evropského seznamu nemocí z povolání Doporučení Komise č. 2003/670/EC

Více