Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití NAVIGON 4350 MAX Návod k obsluze NAVIGON 4350 MAX Uživatelská příručka NAVIGON 4350 MAX Příručka pro uživatele NAVIGON 4350 MAX Návod na použití NAVIGON 4350 MAX Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

2 Abstrakt manuálu: podléhají autorskému zákonu. 2009, NAVIGON AG Vsechna práva vyhrazena. Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Obsah 1 Úvod O této uzivatelské pírucce Formátování Symboly.. 6 Záruka

3 ...6 Ochranné známky. 6 Právní informace.6 Dotazy k produktu... 7 Rozsah dodávky..7 Popis navigace NAVIGON 33xx 43xx max...

4 .8 Dlezité bezpecnostní pokyny Bezpecnostní pokyny pro navigaci Bezpecnostní pokyny pro navigacní pístroj..9 Bezpecnostní pokyny pro instalaci ve vozidle Montáz navigacního systému ve vozidle Anténa na TMC...13 Pamová karta Nez zacnete.

5 Instalace navigace NAVIGON 33xx 43xx max Navigace s GPS Návod k pouzití..15 Moznosti Aktivování ochrany heslem..

6 .16 Zmna hesla Zrusení ochrany heslem Zapomenuté heslo? 17 Informace 17 Softwarová klávesnice

7 Speciální klávesy.20 Zadání dat Zapnutí navigace NAVIGON 33xx 43xx max Ochrana heslem Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Moznosti

8 ..22 Nabídky Uzivatelská pírucka Obsah III Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 6 Navigace Spustní navigacní aplikace Zadání cíle.

9 ...24 Zadání cílové zem.. 24 Zadání cílové adresy 24 Zadat souadnice.26 Dlezité místo Informace o cíli Oblíbené...

10 31 Poslední cíle...32 Importované adresy z Outlooku Importované adresy z telefonního seznamu (jen NAVIGON 4350 max) Navigace dom Urcení cíle na map Náhled trasy...

11 Správa cílových lokalit Ulození cílové lokality Definování domovské adresy Zadání místa startu...37 Zadání bod trasy...

12 ..38 Zpracovat body trasy Správa tras Vygenerování a zobrazení trasy Simulování trasy..40 Náhled trasy Trasy s etapami..

13 ...37 Volby..41 Práce s mapou Výbr navigacní mapy...44 Mapa v rezimu Náhled Mapa v rezimu Navigace.

14 ...46 Reality View Mapa v rezimu Hledat cíl V okolí Pomoc v pípad nouze. 52 Stav GPS, ulození aktuální polohy...53 Blokování.

15 ..53 Popis trasy TMC (Dopravní hlásení) Kniha jízd Uzitecné funkce IV Obsah Uzivatelská pírucka Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 7 Handsfree modul (jen NAVIGON 4350 max) Spojení s mobilním telefonem...

16 Vyhledání a spárování pístroj s Bluetooth Spárování z mobilního telefonu Pipojení pístroje Smazání pístroje Importovat telefonní seznam...64 Import historie hovor...

17 65 Pijetí hovoru 65 Volání Vytocení telefonního císla Vytocení císla rychlé volby Volání na kontakt z telefonního seznamu Zavolat jednomu z posledních volaných/volajících Pevzetí hovoru z mobilního telefonu..

18 ...67 Pepnutí navigacní aplikace do popedí Zadávání císlic Ztlumení mikrofonu...68 Pepnutí hovoru na mobilní telefon Ukoncení hovoru Navigace ke kontaktu z telefonního seznamu Rychlá volba.

19 ..69 Nastavení Bhem hovoru Uzitecné funkce Konfigurace handsfree modulu Konfigurace navigace NAVIGON 33xx 43xx max...71 Píloha...

20 Technické údaje..ute;ho jste produkt zakoupili. Soucástí dodávky zakoupeného produktu je: navigacní pístroj NAVIGON 33xx 43xx max autodrzák (demontovaný, viz "Montáz drzáku", str. 11) nabíjecí autokabel (10-24V síový zdroj na cigaretový zapalovac) s integrovanou anténou na TMC USB kabel leták s ilustrovaným návodem k instalaci Jen NAVIGON 4350 max: 1GB microsd karta s navigacními mapami Nez zacnete -7- Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 2.2 Popis navigace NAVIGON 33xx 43xx max Dotykový displej Mikrofon LED Reset Mini USB zdíka pro USB kabel / nabíjecí autokabel Slot na microsd kartu Zap/Vyp 2.3 Dlezité bezpecnostní pokyny Ped prvním spustním navigacního systému si ve vlastním zájmu pecliv proctte následující bezpecnostní pokyny acute;vá nízké mnozství proudu a mohl by vybít baterii vozu Instalace navigace NAVIGON 33xx 43xx max Montáz navigacního systému ve vozidle Pozor! Dbejte bezpodmínecn vsech bezpecnostních pokyn v kapitole "Dlezité bezpecnostní pokyny" na str Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Montáz drzáku (ilustracní obrázek) Smontujte drzák, jak je znázornno na obrázku. být suché, bez necistot a mastnot. 2. Nasate drzák s písavkou na celní sklo. 4. Zavste navigacní pístroj horní drázkou do horního nosu drzáku. (viz obrázek) 2. Pitlacte jej pak k drzáku, dokud nezacvakne. Napájení navigacního pístroje Soucástí dodávky navigacního pístroje NAVIGON 33xx 43xx max je nabíjecí autokabel, kterým mzete navigacní pístroj napájet z cigaretového zapalovace vaseho vozidla. Pipojte nabíjecí autokabel k cigaretovému zapalovaci vozidla a Mini USB zdíce navigacního pístroje. Upozornní: Konektor USB zastrcte az na doraz do navigacního pístroje! (viz "esení problém", str. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

21 74) Pozor! Nabíjecí autokabel pipojujte pouze k cigaretovým zapalovacm, které pracují s naptím 10-24V. Bhem nabíjení svítí LEDka na spodní stran navigacního pístroje oranzov. Pi plném nabití baterie svítí LEDka zelenou barvou. Upozornní: Jsou-li baterie vybité, ciní doba nabíjení cca 3-4 hodiny. Provozní doba s pln nabitou baterií ciní az 2 hodiny, v závislosti na konfiguraci pístroje. Vyjmutí navigacního pístroje z drzáku Na spodní stran desky, do které jste navigacní pístroj zavsili, se nachází svorka Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 1. Táhnte tuto svorku k sob, az se z ní pístroj uvolní. 2. Vytáhnte pístroj nahoru z drzáku Anténa na TMC NAVIGON 33xx 43xx max má integrovaný TMC pijímac. Anténa na TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Jakmile je pipojený autokabel, mze pístroj pijímat aktuální dopravní informace. V pípad poteby dokáze dynamicky zmnit trasu, nap. kvli objízce dopravní zácpy Pamová karta Pamová karta není pro provoz navigacního systému potebná, protoze vsechna data jsou ulozena v interní pamti pístroje. Zakoupíteli si dalsí navigacní mapy, ale v interní pamti navigacního pístroje jiz na n není místo, mzete tyto mapy také ulozit na pamovou kartu (microsd karta). Navigacní pístroj dokáze pracovat s navigacními mapami v obou pamtích. NAVIGON 33xx max, NAVIGON 4310 max: NAVIGON 4350 max: Soucástí dodávky je 2GB microsd karta, na které se nachází navigacní mapy. Aby bylo mozné navigacní aplikaci pouzívat, musí být pamová karta vlozena. 1. Vlozte pamovou kartu do pístroje. 2. Zamácknte kartu do pístroje, dokud nezacvakne. Upozornní: Pipojíte-li NAVIGON 33xx 43xx max pomocí USB kabelu k pocítaci, rozpozná se interní pam navigace jako pamová jednotka 'NAVIGON'. Slot pamové karty se rozpozná jako výmnný disk. Upozornní: Zálohy dat, aktualizace softwaru a navigacních map provedete rychle a pohodln pomocí softwaru NAVIGON Fresh, který si mzete bezplatn stáhnout z webových stránek píp Navigace s GPS GPS je zalozené na minimáln 24 satelitech, které krouzí okolo Zem a nepetrzit vysílají signály o své poloze a casu. GPS pístroj tato data pijímá a z rozdílných údaj o poloze a casu rzných satelit vypocítává svou vlastní zempisnou polohu. Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Pro dostatecn pesné urcení polohy je zapotebí dat minimáln tí satelit. Pomocí dat cty nebo více satelit je mozné zjistit také nadmoskou výsku. Poloha se urcuje s pesností na ti metry. Jakmile urcí navigacní systém vasi polohu, mze tato poloha slouzit jako výchozí bod pro vygenerování trasy. Mapový materiál vaseho navigacního pístroje obsahuje zempisné souadnice vsech digitáln evidovaných dlezitých míst, ulic, mst a obcí. Navigacní pístroj tedy mze vygenerovat trasu od výchozího bodu k urcité cílové lokalit. Výpocet aktuální polohy a její zobrazení na map probíhá cca jednou za sekundu. Mzete tak na map sledovat, kde se pohybujete. 3 Zapnutí navigace NAVIGON 33xx 43xx max 1. Pidrzujte klávesu (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se pístroj nezapne. (cca 1,5 sekundy) Byla-li aktivována ochrana heslem, oteve se okno ZADAT HESLO. 2. Zadejte heslo. 3. Klepnte na OK. Oteve se okno NAVIGACE. Upozornní: Kdyz zapnete NAVIGON 33xx 43xx max poprvé, budete pozádáni o tato nastavení: jazyk, kterým chcete software ovládat délková jednotka pro údaje o vzdálenosti formát casových údaj Upozornní: Pokud jste NAVIGON 33xx 43xx max velmi dlouho nepouzívali, je baterie mozná zcela vybitá. V tomto pípad se musí pístroj nejprve pipojit k nabíjecímu autokabelu nebo vhodné nabíjecce, nez je mozné jej zapnout. Nabíjecky a dalsí píslusenství dostanete v NAVIGON Shopu na nebo ve specializovaných prodejnách. Zapomenuté heslo? Pokud jste zapomnli heslo, postupujte, jak je popsáno v odstavci "Zapomenuté heslo?" na str. 17. Pepnutí navigacního pístroje do pohotovostního rezimu Drzte klávesu (Zap/Vyp) krátce stisknutou (max. 1,5 sekundy) Zapnutí navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max - nebo 1. V okn navigacního softwaru NAVIGACE klepnte na tlacítko. 2. Klepnte na Pohotovostní rezim. Automaticky do pohotovostního rezimu Múzete NAVIGON 33xx 43xx max nakonfigurovat tak, ze se navigacní pístroj automaticky pepne do pohotovostního rezimu. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Vseobecné info > Automaticky do pohotovostního rezimu. Urcete, po jaké dob se má navigacní pístroj pepnout do pohotovostního rezimu (Nikdy, Po 10 min., Po 20 min., Po 30 min.). Zvolte Bez napájení, abyste pepnuli pístroj pi perusení napájení. Jakmile bude znovu pipojen k externímu napájení, opt se automaticky zapne. Vypnutí navigacního pístroje Pidrzujte klávesu (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se pístroj nevypne. (cca 4 sekundy) -nebo- 1. V okn navigacního softwaru NAVIGACE klepnte na tlacítko. 2. Klepnte na Vypnout. Upozornní: Pepnete-li navigacní pístroj do pohotovostního rezimu, spustí se pi pístím zapnutí velmi rychle a ve stejném okn, které bylo aktivní pi vypnutí. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

22 V pohotovostním rezimu se ovsem stále jest spotebovává malé mnozství energie. Baterie se mze bhem nkolika málo dní vybít. Pokud pístroj vypnete, nespotebovává zádnou energii. Mze trvat nkolik msíc, nez se baterie vyprázdní. Pi optovném zapnutí se pístroj restartuje, spustní trvá njakou dobu (cca 30 sekund). Vase nastavení, ulozené cíle a trasy zstanou zachovány. 3.1 Návod k pouzití V navigacním pístroji je ulozený výtah této uzivatelské pírucky, který popisuje nejdlezitjsí funkce navigacního softwaru. Jak otevít uzivatelskou pírucku: 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Návod k pouzití. Oteve se okno OBSAH. Zapnutí navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 2. Klepnte na název kapitoly, kterou si chcete pecíst. Zobrazí se obsah kapitoly. Tlacítky (Nahoru) a nahoru nebo dol. Tlacítky (Doleva) a resp. dalsí kapitolu. (Dol) mzete displejem listovat (Doprava) mzete otevít pedchozí, Klepnte na tlacítko Obsah pro otevení okna OBSAH. Klepnte na tlacítko pírucky. Oteve se okno NAVIGACE. (Zavít) pro zavení uzivatelské 3.2 Moznosti V nkterých oknech jsou volby, pes které máte pístup k dalsím funkcím. Popis vsech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str Ochrana heslem Navigacní pístroj je mozné chránit heslem proti neoprávnnému pouzívání. 4.1 Aktivování ochrany heslem 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Moznosti > Ochrana heslem. Oteve se okno NOVÉ HESLO. 2. Do pole Nové heslo zadejte nové heslo a klepnte na Dalsí. 3. Zadejte toto heslo jest jednou do pole Potvrdit nové heslo. 4. Klepnte na Aktivovat. Upozornní: Heslo se musí skládat pesn ze 4 císlic. 4.2 Zmna hesla 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Moznosti > Ochrana heslem Ochrana heslem Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Oteve se okno ZADAT HESLO. 2. Zadejte do pole Zadat heslo aktuální heslo. 3. Klepnte na Zmnit heslo. Oteve se okno NOVÉ HESLO. 4. Do pole Nové heslo zadejte nové heslo a klepnte na Dalsí. 5. Zadejte toto heslo jest jednou do pole Potvrdit nové heslo. 6. Klepnte na Aktivovat. Upozornní: Nové heslo se musí skládat pesn ze 4 císlic. 4.3 Zrusení ochrany heslem 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Moznosti > Ochrana heslem. Oteve se okno ZADAT HESLO. 2. Zadejte do pole Zadat heslo aktuální heslo. 3. Klepnte na Deaktivovat. 4.4 Zapomenuté heslo? Zadáte-li tikrát spatné heslo, oteve se okno s pokyny, jak dále postupovat. ite se pokyny na displeji Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Informace Na horním okraji mnoha oken se nacházejí ikony, které zobrazují rzné informace. GPS Ikona GPS mze zobrazovat tyto stavy píjmu GPS: Bez GPS (Bez symbolu): Integrované GPS není pipraveno k provozu. Obrate se na zákaznický servis, bude-li tento problém petrvávat. Není signál: Pijímají se data mén nez tí satelit. Není mozné urcit polohu. Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max GPS pipraveno: Pijímají se data minimáln 3 satelit. Je mozné urcit polohu. Podrobnjsí informace ke stavu GPS v kapitole "Stav GPS, ulození aktuální polohy" na str. 53. Kompas Ikona Kompas ukazuje, kterým smrem se práv pohybujete. Mze ukazovat jednu ze svtových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ. TMC (Dopravní hlásení) V navigacním pístroji NAVIGON 33xx 43xx max je integrován TMC pijímac, který dodává navigacnímu systému aktuální dopravní zpravodajství. V pípad poteby dokáze dynamicky mnit trasu, nap. kvli objízce dopravní zácpy. Upozornní: Tuto funkci je mozné pouzít jen tehdy, pokud se v zemi, do které cestujete, vysílá dopravní zpravodajství pes TMC. Není tomu tak ve vsech zemích. Ikona TMC mze zobrazovat tyto stavy píjmu TMC: Hledání vysílace (v cervené barv): TMC pijímac je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který by vysílal signály TMC. Nejsou k dispozici zádné dopravní informace. Hledání vysílace: TMC pijímac je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který by vysílal signály TMC. Jest jsou ale k dispozici dopravní informace. K tomu mze nap. dojít, pokud práv jedete tunelem. TMC v pohotovosti (v sedé barv): Je mozné pijímat dopravní informace. Upozornní: Anténa na TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Ikona Hledání vysílace se proto mze objevit také tehdy, není-li nabíjecí autokabel pipojený k navigacnímu pístroji NAVIGON 33xx 43xx max. Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlásení)" na str. 55. Energie Ikona Energie mze zobrazovat tyto stavy nabití integrovaných baterií: Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie jsou pln nabité. - nebo - 18 Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Baterie není mozné nabít, protoze je jejich teplota pílis vysoká nebo pílis nízká. Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se práv nabíjí. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je dostacující. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je nízký. Bluetooth / Telefon (jen NAVIGON 4350 max) NAVIGON 4350 max má integrovaný handsfree modul na bázi Bluetooth. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

23 Mzete jej pouzívat i jako handsfree pro mobilní telefon s funkcí Bluetooth. Ikona Telefon mze zobrazovat tyto stavy handsfree modulu: Bez Bluetooth (Bez symbolu): Je deaktivována funkce Bluetooth. Není spojeno (cervený mobilní telefon): NAVIGON 4350 max není pipojen pes Bluetooth k jinému pístroji. Spojeno (bílý mobilní telefon): NAVIGON 4350 max je spojený s náhlavní soupravou nebo mobilním telefonem. Probíhající hovor (zelený mobilní telefon): Pes handsfree modul navigacního pístroje NAVIGON 4350 max práv probíhá hovor. Ztlumení Ikona Ztlumení mze zobrazovat tyto stavy: Bez symbolu: Navigacní aplikace nemá ztlumený zvuk. Ztlumení: Navigacní aplikace má ztlumený zvuk. Necháte-li se práv navigovat, neuslysíte jízdní pokyny. Upozornní: Tato ikona ukazuje pouze ztlumení navigacních pokyn. Nepodává informaci o hlasitosti handsfree. 5.2 Softwarová klávesnice Je-li nutné zadat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice. Na softwarové klávesnici mzete vse zadávat prstem. Je mozné zadávat pouze velká písmena. Pi zadávání názv míst nebo ulic nemusíte zadávat diakritiku ani pehlásky. Navigacní systém tyto znaky doplní automaticky za Vás. Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Hledáte-li nap. msto "Bärnau", zadejte "BARNAU". Zvlástní znaky ale mohou být uzitecné pro oznacování ulozených cíl a tras Speciální klávesy vlozí mezeru. smaze znak ped kurzorem. oteve císelnou klávesnici. Latinka, azbuka, ecká abeceda oteve klávesnici s latinkou. oteve klávesnici s azbukou. oteve klávesnici s eckou abecedou. Pro zadání adres nebo oznacení dlezitých míst se standardn oteve klávesnice s písmem píslusné zem. Chcete-li ulozit nkterý cíl do Oblíbených nebo zadáváte-li kategorii dlezitého místa nebo zemi, oteve se standardn klávesnice pro jazyk uzivatelského rozhraní. Z klávesnice s azbukou nebo eckou abecedou se mzete také pepnout na klávesnici s latinkou. Mnoho adres mzete také zadat pepisem nebo v jazyce uzivatelského rozhraní. Píklad: Jazykem uzivatelského rozhraní je nmcina. Chcete se nechat navigovat do Moskvy. Máte tyto moznosti: "" (azbuka) "Moskva" (pepis) "Moskau" (nmecky) Upozornní: Názvy ulic a míst je mozné zadávat v jazyce uzivatelského rozhraní jen tehdy, jsou-li takto ulozeny i v databázi mapy. Upozornní: Vzdy jsou dostupné maximáln 2 klávesnice Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Hácky, cárky, pehlásky, dalsí písmena Ke kazdému písmu je dostupná dalsí klávesnice se zvlástními znaky. oteve klávesnici se zvlástními znaky v latince. oteve klávesnici se zvlástními znaky v azbuce. oteve klávesnici se zvlástními znaky v ecké abeced. Po zadání zvlástního znaku se automaticky zobrazí opt klávesnice s písmeny Zadání dat V mnoha pípadech se objevují seznamy, ze kterých mzete zvolit jednu polozku. Je tomu tak napíklad pi zadávání msta. Po zadání prvního písmene se objeví nejvtsí msto zadané zem, které zacíná na toto písmeno. Po zadání kazdého dalsího písmene se objeví první msto, které zacíná na zatím zadaná písmena. Jakmile se zobrazí správné msto, klepnte na ukoncení zadání. (OK) pro Mzete kdykoliv otevít seznam, který obsahuje vsechna msta, jejichz jméno zacíná na dosud zadaná písmena nebo která obsahují zadaný text ve svém jménu. Cím více písmen zadáte, tím bude seznam kratsí. Klepnte na Tlacítky listovat. (Otevít seznam) pro zobrazení tohoto seznamu. (Nahoru) a (Dol) mzete tímto seznamem Pro pevzetí nkteré polozky seznamu do zadávacího pole na ni klepnte. Po pevzetí polozky se seznam zave. Zadání msta je tím ukonceno. Pro zavení seznamu bez pevzetí nkteré polozky klepnte na (Zavít seznam). Upozornní: Seznam se oteve automaticky, jakmile obsahuje jiz jen 5 nebo mén polozek. Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 5.3 Moznosti V nkterých oknech jsou volby, pes které máte pístup k dalsím funkcím. Popis vsech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str Nabídky Nkterá tlacítka obsahují nabídku, která se oteve pi jejich aktivování. Klepnte na jednu z polozek nabídky pro provedení její funkce. Chcete-li nabídku zavít bez provedení nkteré z jejích funkcí, klepnte na tlacítko, kterým jste nabídku oteveli. 6 Navigace Navigacní systém pouzíváte na vlastní nebezpecí. Pozor! Dbejte bezpodmínecn vsech bezpecnostních pokyn v kapitole "Dlezité bezpecnostní pokyny" na str. 8. Rusený píjem GPS Je-li rusený píjem GPS, navigace se pozastaví. Jakmile je opt mozný píjem GPS signálu, navigacní systém pozná, zda se mezitím zmnila vase poloha. Mzete pak pokracovat v navigaci. Dosazení cílové lokality Po dosazení zadaného cíle zazní píslusné hlásení. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

24 Na map se pak zobrazuje uz jen vase aktuální poloha (oranzová sipka). 6.1 Spustní navigacní aplikace Zapnuli jste navigacní pístroj a píp. zadali heslo. Objeví se následující hlásení: "Berte na vdomí, ze silnicní pedpisy mají pednost ped pokyny navigacního systému. Neovládejte pístroj za jízdy." Pokud s textem souhlasíte, klepnte po jeho pectení na OK. Nechcete-li toto upozornní akceptovat, klepnte na Storno pro optovné vypnutí navigacního pístroje. Oteve se okno NAVIGACE. Z nj máte pístup ke vsem funkcím navigacní aplikace Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Jen NAVIGON 4350 max: Klepnte na popedí. (Telefon) pro pepnutí handsfree modulu do Klepnte na (Navigace) pro optovné pepnutí okna NAVIGACE do popedí. Blizsí informace k handsfree modulu naleznete v kapitole "Handsfree modul (jen NAVIGON 4350 max)" na str. 60. Inicializace GPS Upozornní: Pro bezvadný píjem signálu GPS potebuje GPS pístroj volný výhled na satelity. Tunely, úzké ulice mezi vysokými domy nebo odrazy signálu o fasády dom mohou píjem GPS siln omezit nebo dokonce znemoznit. Nachází-li se GPS, resp. navigacní pístroj ve vozidle, mze být pícinou spatného píjmu GPS pokovené celní sklo nebo topení celního skla. Po zapnutí navigacního pístroje se spustí inicializace GPS. Integrované GPS se poprvé inicializuje az po prvním spustní navigacní aplikace. Inicializace mze trvat az 20 minut. Upozornní: Pokud ikona GPS zobrazí stav GPS pipraveno po výrazn kratsí dob nez 20 minutách, nechte navigacní pístroj pro jistotu jest minimáln dalsích 15 minut zapnutý, aby byl zarucen spolehlivý provoz pístroje. Pi kazdém dalsím zapnutí navigacního pístroje se bhem krátkého casu spustí píjem GPS. Nebyl-li navigacní pístroj zapnutý déle nez týden, mze pístí inicializace trvat az 10 minut. V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Pi píjmu dat z minimáln tí satelit se zmní ikona na (GPS pipraveno). Upozornní: Inicializace se provede nejrychleji, pokud nevyjedete ped jejím dokoncením. Blizsí informace k ikon GPS v kapitole "GPS" na str. 17. Zpt k oknu Navigace Pi spustní navigacní aplikace se oteve okno NAVIGACE. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Je-li oteveno jiné okno navigacní aplikace, klepnte na tlacítko (Zpt). Vrátíte se pak k oknu, ze kterého jste pisli. Klepejte na tlacítko (Zpt), az se oteve okno NAVIGACE. 6.2 Zadání cíle Do Nový cíl zadáte cíle, ke kterým jste se jest nenechali navigovat, nebo které jste neulozili. Mzete sem zadat adresy nebo souadnice cíle, zvolit dlezité místo nebo cíl rychlého pístupu. Upozornní: Zadáváte-li nový cíl poprvé, budete pozádáni o zvolení zem, ve které lezí vás cíl. V navigacním pístroji NAVIGON 33xx 43xx max jsou v Moje cíle na výbr tyto seznamy cíl, resp. adres: OBLÍBENÉ: vsechny cíle, které jste zadali a poté ulozili do navigacního pístroje NAVIGON 33xx 43xx max. POSLEDNÍ CÍLE: cíle, ke kterým jste se jiz nechali navigovat. IMPORTOVANÉ ADRESY: u nich mohou být na výbr 2 seznamy: Z OUTLOOKU: vsechny cíle, které jste naimportovali z Microsoft Outlooku. Z TELEFONNÍHO SEZNAMU: Adresy z mobilního telefonu, pipojeného pes Bluetooth (jen NAVIGON 4350 max) Zadání cílové zem Vlevo nahoe v oknech ADRESA, DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT a DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI se nachází tlacítko Zem. Ukazuje vlajecku zem, ze které je mozné aktuáln zadávat navigacní cíle. Lezí-li vás cíl v jiné zemi, postupujte takto: 1. Klepnte na tlacítko Zem. 2. Zadejte název zem, ve které se nachází vás cíl. Na tlacítku se zobrazí vlajecka cílové zem. Upozornní: Na výbr jsou pouze zem, jejichz mapa je navigacnímu pístroji k dispozici Zadání cílové adresy 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl> Zadat adresu Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Nachází-li se na navigacním pístroji mapa zem, ve které se obvykle nejprve zadává ulice (nap. Svédsko, Norsko,...), mzete po zvolení této zem také urcit jako poadí zadávání Nejdíve ulici. Klepnte na Moznosti > Nejdíve ulici, chcete-li zadávat nejprve ulici a pak msto. Upozornní: Následující popis vychází z poadí pro zadání adresy Nejdíve msto. Nechcete-li pokazdé vybírat, v jakém poadí chcete zadávat údaje adresy, mzete v Moznosti > Nastavení > Vseobecné info > Poadí údaj adresy provést pednastavení. Upozorujeme, ze poadí zadání Nejdíve ulici není mozné pro vsechny zem. V tomto pípad musíte zadat nejprve msto. Oteve se okno ADRESA. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte název cílové ulice. 4. Zadejte císlo domu. Neznáte-li císlo domu, nechte pole prázdné. Neznáte-li císlo domu, ale název blízké pícné ulice, klepnte na pole Pícná ulice a zadejte do nj její název. Navigacní systém pak vygeneruje trasu ke kizovatce obou zadaných ulic. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

25 Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 5. Klepnte na Spustit navigaci pro navigaci k uvedené adrese. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle Nkdy není mozné cíl jednoznacn urcit, napíklad pokud se zadaná kombinace názvu msta nebo obce a ulice vyskytuje víckrát. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny adresy, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Není-li zadané císlo domu zakresleno do mapy, obsahuje okno pouze adresu s císlem domu, které je zadanému císlu nejblizsí. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Upozornní: Nemusíte zadávat vsechna data adresy. Mzete i díve klepnout na Spustit navigaci. Zadáte-li pouze msto, vygeneruje navigacní pístroj trasu do jeho stedu. Zadáte-li pouze msto a ulici, ale ani císlo domu ani pícnou ulici, vygeneruje navigacní pístroj nejlepsí trasu k této ulici Zadat souadnice Mzete také zadat zempisné souadnice vaseho cíle. Souadnice mzete zadat jako desetinné císlo nebo ve formátu stupn, minuty a vteiny. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Zadat adresu. Oteve se okno ADRESA. 2. V okn ADRESA klepnte na Moznosti > Zadat souadnice. Oteve se okno ZADAT SOUADNICE. Zadání jako desetinné císlo 3. Zadejte zempisnou síku. Chcete-li zadat jizní síku, zadejte nejprve znacku mínusu. 4. Zadejte zempisnou délku. Chcete-li zadat západní délku, zadejte nejprve znacku mínusu. Zadání v minutách / vteinách 3. Zadejte zempisnou síku. Pro zadání jednotek pouzijte píslusná tlacítka, která se zobrazují na klávesnici. (stupn), (minuty), (vteiny). Tlacítko (S J) vedle pole zadání ukazuje, zda se jedná o severní nebo jizní síku. Klepnte na tlacítko, chcete-li zmnit aktuální nastavení. Pouzijte pro zadání jednotek píslusná tlacítka, která se zobrazují na klávesnici. (stupn), (minuty), (vteiny). 4. Zadejte zempisnou délku. Tlacítko (V Z) vedle pole zadání ukazuje, zda se jedná o východní nebo západní délku. Klepnte na tlacítko, chcete-li zmnit aktuální nastavení Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Dlezité místo Dlezitá místa, nazývaná krátce také POI (Point Of Interest), jsou uzitecné adresy, které jsou katalogizovány podle urcitých kritérií. K dlezitým místm patí letist a pístavist trajekt, restaurace, hotely, cerpací stanice, veejná zaízení, lékai, nemocnice, nákupní stediska a dalsí. Dlezitá místa je mozné zobrazit na map jako symbol. Klepnte v okn NAVIGACE na Moznosti > Nastavení > Zobrazení mapy > Zobrazené kategorie pro nastavení, které kategorie se mají zobrazit na map. Dlezité místo v okolí Dlezitá místa v okolí jsou dlezitá místa, která se nacházejí v urcitém okruhu okolo vasí aktuální polohy. Mzete tak nap. vzdy snadno najít nejblizsí cerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte. Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecn silný signál GPS poznáte podle symbolu pipraveno). Blizsí informace v kapitole "Inicializace GPS" na str. 23. Upozornní: V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst z aktuálního okolí, podle kterých je mozné rychle a bez zadávání dalsích údaj vyhledávat. Blizsí informace v kapitole "Dlezitá místa v rychlém pístupu" na str V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v okolí. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V OKOLÍ. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Nemzete zadávat kategorie, ve kterých nejsou ve vasem okolí dostupné cíle. Existují-li pro zvolenou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. 3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 4. Je-li seznam velmi rozsáhlý: (GPS Klepnte na (Zavít seznam). Zobrazí se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam) Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Seznam obsahuje jiz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 5. Klepnte na oznacení cíle. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 6. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo celostátního významu Dlezitá místa celostátního významu jsou letist, pamtihodnosti a památky národního významu, vtsí pístavy a dalsí. Mzete tak nap. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

26 najít známé pamtihodnosti i tehdy, kdyz nevíte, ke kterému mstu patí. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > celostátní dlezitosti. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie v abecedním poadí. 3. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Objeví se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje jiz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 4. Klepnte na oznacení cíle. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 5. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo z urcité lokality Dlezitá místa z urcité lokality mohou být uzitecná pi navigaci v cizím mst. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v urcité lokalit. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Kategorie, ve kterých v uvedeném mst nejsou dostupné cíle, nemzete zadávat. Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. 4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle abecedy. 5. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Objeví se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje jiz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 6. Klepnte na oznacení cíle. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Nkdy není mozné cíl jednoznacn identifikovat, protoze nap. v uvedeném mst existuje více restaurací se stejným jménem. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny cíle, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 7. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Dlezitá místa v rychlém pístupu V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst. Rychle a bez zadávání dalsích údaj mzete sestavit seznam cíl ve vasí blízkosti, které odpovídají jedné z tchto kategorií. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Vseobecné info pro nastavení, které kategorie, resp. podkategorie mají být dostupné v rychlém pístupu. Upozornní: Kategorie pro funkci Rychlý pístup jsou stejné, jako jsou dostupné i pro funkci Dlezitá místa na trase. (viz "Volby mapy v rezimu Navigace", str. 49) Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecný signál GPS poznáte podle symbolu 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl. Oteve se nabídka NOVÝ CÍL. V cásti Rychlý pístup jsou ikony tch kategorií, jejichz dlezitá místa jsou k dispozici v rychlém pístupu. 2. Klepnte na kategorii, ve které hledáte dlezité místo. Oteve se seznam. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 3. Klepnte na oznacení cíle pro spustní navigace k tomuto cíli. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. (GPS pipraveno). Blizsí informace v kapitole "Inicializace GPS" na str Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Informace o cíli O ad cíl, které zadáváte, jsou v databázi navigacního systému ulozeny blizsí informace. U ady restaurací je nap. ulozeno telefonní císlo. Mzete na nj nap. ihned zavolat a rezervovat si stl. Je otevené jedno z výse uvedených oken pro zadání cíle. Klepnte na Moznosti > Info. Oteve se okno INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Obsahuje vsechny informace o zadaném cíli, které jsou ulozeny v databázi navigacního systému. Klepnte na Storno pro optovné zavení okna INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Klepnte na (Zobrazit na map) pro náhled na cíl na map. (Zavolat) pro vytocení NAVIGON 4350 max: Klepnte na uvedeného císla. Upozornní: Funkce Zavolat je dostupná jen tehdy, je-li NAVIGON 4350 max spojený pes Bluetooth s mobilním telefonem. Blizsí informace o pipojení k mobilnímu telefonu naleznete v kapitole "Spojení s mobilním telefonem" na str. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

27 Oblíbené Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovan, mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. Do seznamu OBLÍBENÉ je mozné ulozit az 500 cíl. Informace o ulození cíle naleznete v kapitole "Ulození cílové lokality" na str V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Oblíbené. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 3. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Upozornní: Oblíbené polozky jsou na map zobrazeny vlajeckou s oznacením Poslední cíle NAVIGON 33xx 43xx max ukládá posledních 12 cíl, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu POSLEDNÍ CÍLE. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Poslední cíle. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 3. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam Importované adresy z Outlooku Pomocí softwaru NAVIGON Sync mzete exportovat kontakty z Microsoft Outlooku na vasem pocítaci do navigacního systému. Adresy z Outlooku naleznete v seznamu IMPORTOVANÉ ADRESY Z OUTLOOKU. Upozornní: NAVIGON Sync si mzete bezplatn stáhnout z adresy píp. www. navigon.com/43maxseries. Kontakty, u kterých je ulozeno nkolik adres, se objeví v seznamu IMPORTOVANÉ ADRESY s kazdou adresou zvlás. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Importované adresy. NAVIGON 4350 max: Klepnte v okn NAVIGACE na Moje cíle > Importované adresy > Z Outlooku. 2. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 3. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam Importované adresy z telefonního seznamu (jen NAVIGON 4350 max) Do navigace NAVIGON 4350 max mzete naimportovat telefonní seznam pomocí mobilního telefonu, pipojeného pes Bluetooth. Adresy z telefonního seznamu najdete v seznamu IMPORTOVANÉ ADRESY Z TELEFONNÍHO SEZNAMU. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Importované adresy > Z telefonního seznamu. 2. Zvolte v telefonním seznamu pozadovaný kontakt. 3. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 4. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam Navigace dom Do navigacního pístroje NAVIGON 33xx 43xx max mzete jednu adresu ulozit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak mozné spustit kdykoliv aktivací jediného tlacítka. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Dalsí informace o ulození domovské adresy v kapitole "Definování domovské adresy" na str. 36. V okn NAVIGACE klepnte na Dom. Pokud jste jest nezadali svou adresu, budete na to upozornni v dialogovém okn. Spustí se navigace. Je platný stejný profil trasy jako pi poslední navigaci Urcení cíle na map Cíl navigace mzete urcit pímo na map. Vedle míst a ulic tak mzete rychle zvolit dlezitá místa. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Zobrazit mapu. 2. Klepnte na (Hledat cíl). Mapa se oteve v rezimu Hledat cíl. 3. Klepnte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Upozornní: Jak zmnit zobrazený výez mapy tak, aby na nm byl dobe viditelný vás cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v rezimu Hledat cíl" na str. 50. Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zamovacím kízem. Ve spodní tetin displeje se zobrazují zempisné souadnice a píslusná adresa cíle. 4. Klepnte na (OK). Oteve se okno CÍL NA MAP. V levém horním rohu se zobrazují podrobnosti adresy zvolené cílové lokality. 5. Klepnte na Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam Náhled trasy Mapa je otevená v rezimu Náhled. Navigacní cíl symbolizuje vlajecka. Podrobné informace v kapitole "Mapa v rezimu Náhled" na str. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

28 Powered by TCPDF ( Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Profil trasy Základem pro vygenerování trasy je profil trasy. o jednotlivých nastaveních profilu trasy získáte klepnutím na píslusné tlacítko (Nápovda). Popis trasy Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. výpoctu doby píjezdu, resp. v týdnu a denní dobu. se spustí automaticky, jakmile bude dostatecný píjem GPS." Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Máte tyto moznosti: Pockejte. na Storno. Oteve se opt okno, do kterého jste zadali vás cíl. Cíl je ulozen v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Klepnte na Demo. Vygeneruje se trasa, jejíz výchozím bodem je sted cílové lokality. Poté se simuluje navigace po této trase. Klepnte na tlacítko (Zpt) pro ukoncení rezimu demo. Upozornní: Pokud jste zvolili cíl na map, tlacítko Demo není dostupné. 6.3 Správa cílových lokalit Kazdý cíl, který zadáte, a cíle ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE a IMPORTOVANÉ ADRESY si mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. To má smysl zejména tehdy, jezdíte-li k tmto cílm castji. Upozornní: Oblíbené polozky jsou na map zobrazeny vlajeckou s oznacením Ulození cílové lokality 1. Zadejte cíl. (viz "Zadání cílové adresy", str. 24 nebo "Dlezité místo", str. 27). Neklepejte na tlacítko Spustit navigaci! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit cíl. - nebo 1. Zvolte si cíl ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE nebo ze seznamu IMPORTOVANÉ ADRESY. (viz "Poslední cíle", str. 32 nebo "Importované adresy z Outlooku", str. 32). Neklepejte na tlacítko Spustit navigaci! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit do Oblíbených. 3. Zadejte oznacení pro cílovou lokalitu. 4. Klepnte na Ulozit Definování domovské adresy Mzete vzdy velmi rychle spustit navigaci k vasí domovské adrese klepnutím na Dom v okn NAVIGACE. Jako domovskou adresu mzete ulozit pesn jeden cíl. Tento cíl se ulozí do seznamu OBLÍBENÉ. Postupujte následovn: Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Zadat adresu. Oteve se okno ADRESA. 2. Zadejte svou domovskou adresu. 3. Klepnte na Moznosti > Ulozit cíl. 4. Zadejte oznacení adresy. (nap. "Domovská adresa") Vase domovská adresa je nyní ulozená v seznamu OBLÍBENÉ. 5. Klepnte na (Zpt). Oteve se okno NAVIGACE. 6. Klepnte na Moje cíle > Oblíbené. 7. Zvolte v seznamu OBLÍBENÉ cíl, který chcete urcit jako novou domovskou adresu. (viz také "Oblíbené", str. 31) 8. Klepnte na Moznosti > Domovská adresa. Zvolený cíl je nyní ulozený jako vase domovská adresa. V seznamu OBLÍBENÉ je domovská adresa vyznacena domeckem. Upozornní: Domovská adresa se zobrazí i na map jako domecek. Zmna domovské adresy Jako domovskou adresu mzete kdykoliv definovat jinou adresu. Postupujte, jak je popsáno výse. 6.4 Trasy s etapami Trasy mzete plánovat i bez píjmu GPS, napíklad v pohodlí domova. Vygenerované trasy mzete ulozit pro opakované pouzití a naplánovat tak libovolný pocet tras, napíklad pro vasi dovolenou. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti. Oteve se seznam voleb. 2. Klepnte na volbu Plánování trasy. Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY Zadání místa startu Místo startu trasy je bod, ze kterého chcete vyjet. Nemusí to být vzdy aktuální poloha: pokud plánujete jiz doma trasu výletu na dovolené, mzete nap. jako místo startu trasy zadat vás hotel. Místo startu je dlezité jen tehdy, chcete-li vidt plánovanou trasu na map, ale nemáte zrovna píjem signálu GPS nebo se nenacházíte na plánovaném míst startu. Místo startu, které zadáte, má proto také poadové císlo "0". Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Jakmile spustíte navigaci, pouzije se pro vygenerování trasy jako místo startu vase aktuální poloha. První etapou je tedy jízda k bodu trasy s poadovým císlem "1". 1. Klepnte na pole Stanovit místo startu. Oteve se nabídka MÍSTO STARTU. Chcete-li zadat svou aktuální polohu jako místo startu: 2. Klepnte na polozku nabídky Aktuální poloha. Chcete-li zadat jiné místo startu: 2. Klepnte na píslusné tlacítko. 3. Zadejte místo startu. (viz píslusný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na str. 24 ad.) 4. Klepnte na Nastavit místo startu. Zvolené místo startu se nyní zobrazí vedle tlacítka 0 (Místo startu). Zmna místa startu Klepnte na místo startu (tlacítko 0). Oteve se nabídka MÍSTO STARTU. Nyní mzete zadat jiné místo startu. Postupujte, jak je popsáno výse Zadání bod trasy Body trasy jsou cíle, ke kterým se chcete nechat navigovat. Ped kazdým bodem trasy je vidt na tlacítku jeho poadové císlo. 1. Klepnte na pole Pidat bod trasy. Oteve se nabídka BOD TRASY. 2. Klepnte na tlacítko pro pozadovaný druh zadání cíle. 3. Zadejte bod trasy. (viz píslusný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na str. 24 ad.) 4. Klepnte na Pidat. Zvolený bod trasy se nyní zobrazí vedle jeho poadového císla. Opakujte tyto kroky pro kazdý dalsí cíl, který chcete pidat k trase Zpracovat body trasy Body trasy je mozné z trasy vymazat. Poadí bod trasy je mozné libovoln mnit. Upozornní: Místo startu (poadové císlo "0") nemzete pesunout ani smazat. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 14xx 24xx Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 72xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 8410 Čeština Srpen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Primo Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština Move&Fun Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se

Více

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Uživatelská příručka Čeština Srpen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Premium Uživatelská příručka Čeština Srpen 2011 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen

Více

maps + more Uživatelská příručka Čeština

maps + more Uživatelská příručka Čeština maps + more Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

SEAT Portable System. Uživatelská příručka. Čeština

SEAT Portable System. Uživatelská příručka. Čeština SEAT Portable System Uživatelská příručka Čeština Červenec 2013 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Uvedený postup je primárně je určen pro přístroj, pro který jste obdrželi v balení nebo

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod.

Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Postup pro uplatnění kódu z voucheru (kupónu) pro stažení aktuálních map pro Navigon 7110, Navigon 8110 apod. Uvedený postup je primárně je určen pro Navigon 7110 s kupónem (voucherem) pro upgrade v balení.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC ZE-NC526 pomocí Toolbox V 1.1 UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup k internetu. Chcete-li použít Toolbox, musíte

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace... 1. Obsah 2. Úvod 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Změna hesla... 2 4. Úprava registrovaných informací... 3 5. Sdílené informace... 4 6. Domovská stránka služeb... 5 Windows Live Ve službách Windows Live.

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5 Uživatelská příručka MobileNavigator 5 Stav: duben 2005 Tiráž NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 za minutu, v závislosti na zemi, z ktere se vola. Náklady

Více

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania

Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania Tvorba šipek k vlastním písním do programu StepMania V tomto návodu naleznete nejjednodušší způsob, jak vytvořit kroky (šipky) pro vaše oblíbené písně, abyste je mohli využít v programu StepMania. Cílem

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Nokia N9 postupy. 1. vydání

Nokia N9 postupy. 1. vydání Nokia N9 postupy 1. vydání 2 Mapy a navigace Mapy a navigace Mapy O Mapách Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, a zavede vás tam, kam míříte. Hledání měst, ulic a zajímavých míst. Plánování trasy.

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více