Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití NAVIGON 4350 MAX Návod k obsluze NAVIGON 4350 MAX Uživatelská příručka NAVIGON 4350 MAX Příručka pro uživatele NAVIGON 4350 MAX Návod na použití NAVIGON 4350 MAX Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

2 Abstrakt manuálu: podléhají autorskému zákonu. 2009, NAVIGON AG Vsechna práva vyhrazena. Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Obsah 1 Úvod O této uzivatelské pírucce Formátování Symboly.. 6 Záruka

3 ...6 Ochranné známky. 6 Právní informace.6 Dotazy k produktu... 7 Rozsah dodávky..7 Popis navigace NAVIGON 33xx 43xx max...

4 .8 Dlezité bezpecnostní pokyny Bezpecnostní pokyny pro navigaci Bezpecnostní pokyny pro navigacní pístroj..9 Bezpecnostní pokyny pro instalaci ve vozidle Montáz navigacního systému ve vozidle Anténa na TMC...13 Pamová karta Nez zacnete.

5 Instalace navigace NAVIGON 33xx 43xx max Navigace s GPS Návod k pouzití..15 Moznosti Aktivování ochrany heslem..

6 .16 Zmna hesla Zrusení ochrany heslem Zapomenuté heslo? 17 Informace 17 Softwarová klávesnice

7 Speciální klávesy.20 Zadání dat Zapnutí navigace NAVIGON 33xx 43xx max Ochrana heslem Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Moznosti

8 ..22 Nabídky Uzivatelská pírucka Obsah III Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 6 Navigace Spustní navigacní aplikace Zadání cíle.

9 ...24 Zadání cílové zem.. 24 Zadání cílové adresy 24 Zadat souadnice.26 Dlezité místo Informace o cíli Oblíbené...

10 31 Poslední cíle...32 Importované adresy z Outlooku Importované adresy z telefonního seznamu (jen NAVIGON 4350 max) Navigace dom Urcení cíle na map Náhled trasy...

11 Správa cílových lokalit Ulození cílové lokality Definování domovské adresy Zadání místa startu...37 Zadání bod trasy...

12 ..38 Zpracovat body trasy Správa tras Vygenerování a zobrazení trasy Simulování trasy..40 Náhled trasy Trasy s etapami..

13 ...37 Volby..41 Práce s mapou Výbr navigacní mapy...44 Mapa v rezimu Náhled Mapa v rezimu Navigace.

14 ...46 Reality View Mapa v rezimu Hledat cíl V okolí Pomoc v pípad nouze. 52 Stav GPS, ulození aktuální polohy...53 Blokování.

15 ..53 Popis trasy TMC (Dopravní hlásení) Kniha jízd Uzitecné funkce IV Obsah Uzivatelská pírucka Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 7 Handsfree modul (jen NAVIGON 4350 max) Spojení s mobilním telefonem...

16 Vyhledání a spárování pístroj s Bluetooth Spárování z mobilního telefonu Pipojení pístroje Smazání pístroje Importovat telefonní seznam...64 Import historie hovor...

17 65 Pijetí hovoru 65 Volání Vytocení telefonního císla Vytocení císla rychlé volby Volání na kontakt z telefonního seznamu Zavolat jednomu z posledních volaných/volajících Pevzetí hovoru z mobilního telefonu..

18 ...67 Pepnutí navigacní aplikace do popedí Zadávání císlic Ztlumení mikrofonu...68 Pepnutí hovoru na mobilní telefon Ukoncení hovoru Navigace ke kontaktu z telefonního seznamu Rychlá volba.

19 ..69 Nastavení Bhem hovoru Uzitecné funkce Konfigurace handsfree modulu Konfigurace navigace NAVIGON 33xx 43xx max...71 Píloha...

20 Technické údaje..ute;ho jste produkt zakoupili. Soucástí dodávky zakoupeného produktu je: navigacní pístroj NAVIGON 33xx 43xx max autodrzák (demontovaný, viz "Montáz drzáku", str. 11) nabíjecí autokabel (10-24V síový zdroj na cigaretový zapalovac) s integrovanou anténou na TMC USB kabel leták s ilustrovaným návodem k instalaci Jen NAVIGON 4350 max: 1GB microsd karta s navigacními mapami Nez zacnete -7- Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 2.2 Popis navigace NAVIGON 33xx 43xx max Dotykový displej Mikrofon LED Reset Mini USB zdíka pro USB kabel / nabíjecí autokabel Slot na microsd kartu Zap/Vyp 2.3 Dlezité bezpecnostní pokyny Ped prvním spustním navigacního systému si ve vlastním zájmu pecliv proctte následující bezpecnostní pokyny acute;vá nízké mnozství proudu a mohl by vybít baterii vozu Instalace navigace NAVIGON 33xx 43xx max Montáz navigacního systému ve vozidle Pozor! Dbejte bezpodmínecn vsech bezpecnostních pokyn v kapitole "Dlezité bezpecnostní pokyny" na str Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Montáz drzáku (ilustracní obrázek) Smontujte drzák, jak je znázornno na obrázku. být suché, bez necistot a mastnot. 2. Nasate drzák s písavkou na celní sklo. 4. Zavste navigacní pístroj horní drázkou do horního nosu drzáku. (viz obrázek) 2. Pitlacte jej pak k drzáku, dokud nezacvakne. Napájení navigacního pístroje Soucástí dodávky navigacního pístroje NAVIGON 33xx 43xx max je nabíjecí autokabel, kterým mzete navigacní pístroj napájet z cigaretového zapalovace vaseho vozidla. Pipojte nabíjecí autokabel k cigaretovému zapalovaci vozidla a Mini USB zdíce navigacního pístroje. Upozornní: Konektor USB zastrcte az na doraz do navigacního pístroje! (viz "esení problém", str. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

21 74) Pozor! Nabíjecí autokabel pipojujte pouze k cigaretovým zapalovacm, které pracují s naptím 10-24V. Bhem nabíjení svítí LEDka na spodní stran navigacního pístroje oranzov. Pi plném nabití baterie svítí LEDka zelenou barvou. Upozornní: Jsou-li baterie vybité, ciní doba nabíjení cca 3-4 hodiny. Provozní doba s pln nabitou baterií ciní az 2 hodiny, v závislosti na konfiguraci pístroje. Vyjmutí navigacního pístroje z drzáku Na spodní stran desky, do které jste navigacní pístroj zavsili, se nachází svorka Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 1. Táhnte tuto svorku k sob, az se z ní pístroj uvolní. 2. Vytáhnte pístroj nahoru z drzáku Anténa na TMC NAVIGON 33xx 43xx max má integrovaný TMC pijímac. Anténa na TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Jakmile je pipojený autokabel, mze pístroj pijímat aktuální dopravní informace. V pípad poteby dokáze dynamicky zmnit trasu, nap. kvli objízce dopravní zácpy Pamová karta Pamová karta není pro provoz navigacního systému potebná, protoze vsechna data jsou ulozena v interní pamti pístroje. Zakoupíteli si dalsí navigacní mapy, ale v interní pamti navigacního pístroje jiz na n není místo, mzete tyto mapy také ulozit na pamovou kartu (microsd karta). Navigacní pístroj dokáze pracovat s navigacními mapami v obou pamtích. NAVIGON 33xx max, NAVIGON 4310 max: NAVIGON 4350 max: Soucástí dodávky je 2GB microsd karta, na které se nachází navigacní mapy. Aby bylo mozné navigacní aplikaci pouzívat, musí být pamová karta vlozena. 1. Vlozte pamovou kartu do pístroje. 2. Zamácknte kartu do pístroje, dokud nezacvakne. Upozornní: Pipojíte-li NAVIGON 33xx 43xx max pomocí USB kabelu k pocítaci, rozpozná se interní pam navigace jako pamová jednotka 'NAVIGON'. Slot pamové karty se rozpozná jako výmnný disk. Upozornní: Zálohy dat, aktualizace softwaru a navigacních map provedete rychle a pohodln pomocí softwaru NAVIGON Fresh, který si mzete bezplatn stáhnout z webových stránek píp Navigace s GPS GPS je zalozené na minimáln 24 satelitech, které krouzí okolo Zem a nepetrzit vysílají signály o své poloze a casu. GPS pístroj tato data pijímá a z rozdílných údaj o poloze a casu rzných satelit vypocítává svou vlastní zempisnou polohu. Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Pro dostatecn pesné urcení polohy je zapotebí dat minimáln tí satelit. Pomocí dat cty nebo více satelit je mozné zjistit také nadmoskou výsku. Poloha se urcuje s pesností na ti metry. Jakmile urcí navigacní systém vasi polohu, mze tato poloha slouzit jako výchozí bod pro vygenerování trasy. Mapový materiál vaseho navigacního pístroje obsahuje zempisné souadnice vsech digitáln evidovaných dlezitých míst, ulic, mst a obcí. Navigacní pístroj tedy mze vygenerovat trasu od výchozího bodu k urcité cílové lokalit. Výpocet aktuální polohy a její zobrazení na map probíhá cca jednou za sekundu. Mzete tak na map sledovat, kde se pohybujete. 3 Zapnutí navigace NAVIGON 33xx 43xx max 1. Pidrzujte klávesu (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se pístroj nezapne. (cca 1,5 sekundy) Byla-li aktivována ochrana heslem, oteve se okno ZADAT HESLO. 2. Zadejte heslo. 3. Klepnte na OK. Oteve se okno NAVIGACE. Upozornní: Kdyz zapnete NAVIGON 33xx 43xx max poprvé, budete pozádáni o tato nastavení: jazyk, kterým chcete software ovládat délková jednotka pro údaje o vzdálenosti formát casových údaj Upozornní: Pokud jste NAVIGON 33xx 43xx max velmi dlouho nepouzívali, je baterie mozná zcela vybitá. V tomto pípad se musí pístroj nejprve pipojit k nabíjecímu autokabelu nebo vhodné nabíjecce, nez je mozné jej zapnout. Nabíjecky a dalsí píslusenství dostanete v NAVIGON Shopu na nebo ve specializovaných prodejnách. Zapomenuté heslo? Pokud jste zapomnli heslo, postupujte, jak je popsáno v odstavci "Zapomenuté heslo?" na str. 17. Pepnutí navigacního pístroje do pohotovostního rezimu Drzte klávesu (Zap/Vyp) krátce stisknutou (max. 1,5 sekundy) Zapnutí navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max - nebo 1. V okn navigacního softwaru NAVIGACE klepnte na tlacítko. 2. Klepnte na Pohotovostní rezim. Automaticky do pohotovostního rezimu Múzete NAVIGON 33xx 43xx max nakonfigurovat tak, ze se navigacní pístroj automaticky pepne do pohotovostního rezimu. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Vseobecné info > Automaticky do pohotovostního rezimu. Urcete, po jaké dob se má navigacní pístroj pepnout do pohotovostního rezimu (Nikdy, Po 10 min., Po 20 min., Po 30 min.). Zvolte Bez napájení, abyste pepnuli pístroj pi perusení napájení. Jakmile bude znovu pipojen k externímu napájení, opt se automaticky zapne. Vypnutí navigacního pístroje Pidrzujte klávesu (Zap/Vyp) stisknutou, dokud se pístroj nevypne. (cca 4 sekundy) -nebo- 1. V okn navigacního softwaru NAVIGACE klepnte na tlacítko. 2. Klepnte na Vypnout. Upozornní: Pepnete-li navigacní pístroj do pohotovostního rezimu, spustí se pi pístím zapnutí velmi rychle a ve stejném okn, které bylo aktivní pi vypnutí. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

22 V pohotovostním rezimu se ovsem stále jest spotebovává malé mnozství energie. Baterie se mze bhem nkolika málo dní vybít. Pokud pístroj vypnete, nespotebovává zádnou energii. Mze trvat nkolik msíc, nez se baterie vyprázdní. Pi optovném zapnutí se pístroj restartuje, spustní trvá njakou dobu (cca 30 sekund). Vase nastavení, ulozené cíle a trasy zstanou zachovány. 3.1 Návod k pouzití V navigacním pístroji je ulozený výtah této uzivatelské pírucky, který popisuje nejdlezitjsí funkce navigacního softwaru. Jak otevít uzivatelskou pírucku: 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Návod k pouzití. Oteve se okno OBSAH. Zapnutí navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 2. Klepnte na název kapitoly, kterou si chcete pecíst. Zobrazí se obsah kapitoly. Tlacítky (Nahoru) a nahoru nebo dol. Tlacítky (Doleva) a resp. dalsí kapitolu. (Dol) mzete displejem listovat (Doprava) mzete otevít pedchozí, Klepnte na tlacítko Obsah pro otevení okna OBSAH. Klepnte na tlacítko pírucky. Oteve se okno NAVIGACE. (Zavít) pro zavení uzivatelské 3.2 Moznosti V nkterých oknech jsou volby, pes které máte pístup k dalsím funkcím. Popis vsech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str Ochrana heslem Navigacní pístroj je mozné chránit heslem proti neoprávnnému pouzívání. 4.1 Aktivování ochrany heslem 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Moznosti > Ochrana heslem. Oteve se okno NOVÉ HESLO. 2. Do pole Nové heslo zadejte nové heslo a klepnte na Dalsí. 3. Zadejte toto heslo jest jednou do pole Potvrdit nové heslo. 4. Klepnte na Aktivovat. Upozornní: Heslo se musí skládat pesn ze 4 císlic. 4.2 Zmna hesla 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Moznosti > Ochrana heslem Ochrana heslem Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Oteve se okno ZADAT HESLO. 2. Zadejte do pole Zadat heslo aktuální heslo. 3. Klepnte na Zmnit heslo. Oteve se okno NOVÉ HESLO. 4. Do pole Nové heslo zadejte nové heslo a klepnte na Dalsí. 5. Zadejte toto heslo jest jednou do pole Potvrdit nové heslo. 6. Klepnte na Aktivovat. Upozornní: Nové heslo se musí skládat pesn ze 4 císlic. 4.3 Zrusení ochrany heslem 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Moznosti > Ochrana heslem. Oteve se okno ZADAT HESLO. 2. Zadejte do pole Zadat heslo aktuální heslo. 3. Klepnte na Deaktivovat. 4.4 Zapomenuté heslo? Zadáte-li tikrát spatné heslo, oteve se okno s pokyny, jak dále postupovat. ite se pokyny na displeji Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Informace Na horním okraji mnoha oken se nacházejí ikony, které zobrazují rzné informace. GPS Ikona GPS mze zobrazovat tyto stavy píjmu GPS: Bez GPS (Bez symbolu): Integrované GPS není pipraveno k provozu. Obrate se na zákaznický servis, bude-li tento problém petrvávat. Není signál: Pijímají se data mén nez tí satelit. Není mozné urcit polohu. Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max GPS pipraveno: Pijímají se data minimáln 3 satelit. Je mozné urcit polohu. Podrobnjsí informace ke stavu GPS v kapitole "Stav GPS, ulození aktuální polohy" na str. 53. Kompas Ikona Kompas ukazuje, kterým smrem se práv pohybujete. Mze ukazovat jednu ze svtových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ. TMC (Dopravní hlásení) V navigacním pístroji NAVIGON 33xx 43xx max je integrován TMC pijímac, který dodává navigacnímu systému aktuální dopravní zpravodajství. V pípad poteby dokáze dynamicky mnit trasu, nap. kvli objízce dopravní zácpy. Upozornní: Tuto funkci je mozné pouzít jen tehdy, pokud se v zemi, do které cestujete, vysílá dopravní zpravodajství pes TMC. Není tomu tak ve vsech zemích. Ikona TMC mze zobrazovat tyto stavy píjmu TMC: Hledání vysílace (v cervené barv): TMC pijímac je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který by vysílal signály TMC. Nejsou k dispozici zádné dopravní informace. Hledání vysílace: TMC pijímac je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který by vysílal signály TMC. Jest jsou ale k dispozici dopravní informace. K tomu mze nap. dojít, pokud práv jedete tunelem. TMC v pohotovosti (v sedé barv): Je mozné pijímat dopravní informace. Upozornní: Anténa na TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Ikona Hledání vysílace se proto mze objevit také tehdy, není-li nabíjecí autokabel pipojený k navigacnímu pístroji NAVIGON 33xx 43xx max. Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlásení)" na str. 55. Energie Ikona Energie mze zobrazovat tyto stavy nabití integrovaných baterií: Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie jsou pln nabité. - nebo - 18 Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Baterie není mozné nabít, protoze je jejich teplota pílis vysoká nebo pílis nízká. Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se práv nabíjí. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je dostacující. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je nízký. Bluetooth / Telefon (jen NAVIGON 4350 max) NAVIGON 4350 max má integrovaný handsfree modul na bázi Bluetooth. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

23 Mzete jej pouzívat i jako handsfree pro mobilní telefon s funkcí Bluetooth. Ikona Telefon mze zobrazovat tyto stavy handsfree modulu: Bez Bluetooth (Bez symbolu): Je deaktivována funkce Bluetooth. Není spojeno (cervený mobilní telefon): NAVIGON 4350 max není pipojen pes Bluetooth k jinému pístroji. Spojeno (bílý mobilní telefon): NAVIGON 4350 max je spojený s náhlavní soupravou nebo mobilním telefonem. Probíhající hovor (zelený mobilní telefon): Pes handsfree modul navigacního pístroje NAVIGON 4350 max práv probíhá hovor. Ztlumení Ikona Ztlumení mze zobrazovat tyto stavy: Bez symbolu: Navigacní aplikace nemá ztlumený zvuk. Ztlumení: Navigacní aplikace má ztlumený zvuk. Necháte-li se práv navigovat, neuslysíte jízdní pokyny. Upozornní: Tato ikona ukazuje pouze ztlumení navigacních pokyn. Nepodává informaci o hlasitosti handsfree. 5.2 Softwarová klávesnice Je-li nutné zadat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice. Na softwarové klávesnici mzete vse zadávat prstem. Je mozné zadávat pouze velká písmena. Pi zadávání názv míst nebo ulic nemusíte zadávat diakritiku ani pehlásky. Navigacní systém tyto znaky doplní automaticky za Vás. Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Hledáte-li nap. msto "Bärnau", zadejte "BARNAU". Zvlástní znaky ale mohou být uzitecné pro oznacování ulozených cíl a tras Speciální klávesy vlozí mezeru. smaze znak ped kurzorem. oteve císelnou klávesnici. Latinka, azbuka, ecká abeceda oteve klávesnici s latinkou. oteve klávesnici s azbukou. oteve klávesnici s eckou abecedou. Pro zadání adres nebo oznacení dlezitých míst se standardn oteve klávesnice s písmem píslusné zem. Chcete-li ulozit nkterý cíl do Oblíbených nebo zadáváte-li kategorii dlezitého místa nebo zemi, oteve se standardn klávesnice pro jazyk uzivatelského rozhraní. Z klávesnice s azbukou nebo eckou abecedou se mzete také pepnout na klávesnici s latinkou. Mnoho adres mzete také zadat pepisem nebo v jazyce uzivatelského rozhraní. Píklad: Jazykem uzivatelského rozhraní je nmcina. Chcete se nechat navigovat do Moskvy. Máte tyto moznosti: "" (azbuka) "Moskva" (pepis) "Moskau" (nmecky) Upozornní: Názvy ulic a míst je mozné zadávat v jazyce uzivatelského rozhraní jen tehdy, jsou-li takto ulozeny i v databázi mapy. Upozornní: Vzdy jsou dostupné maximáln 2 klávesnice Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Hácky, cárky, pehlásky, dalsí písmena Ke kazdému písmu je dostupná dalsí klávesnice se zvlástními znaky. oteve klávesnici se zvlástními znaky v latince. oteve klávesnici se zvlástními znaky v azbuce. oteve klávesnici se zvlástními znaky v ecké abeced. Po zadání zvlástního znaku se automaticky zobrazí opt klávesnice s písmeny Zadání dat V mnoha pípadech se objevují seznamy, ze kterých mzete zvolit jednu polozku. Je tomu tak napíklad pi zadávání msta. Po zadání prvního písmene se objeví nejvtsí msto zadané zem, které zacíná na toto písmeno. Po zadání kazdého dalsího písmene se objeví první msto, které zacíná na zatím zadaná písmena. Jakmile se zobrazí správné msto, klepnte na ukoncení zadání. (OK) pro Mzete kdykoliv otevít seznam, který obsahuje vsechna msta, jejichz jméno zacíná na dosud zadaná písmena nebo která obsahují zadaný text ve svém jménu. Cím více písmen zadáte, tím bude seznam kratsí. Klepnte na Tlacítky listovat. (Otevít seznam) pro zobrazení tohoto seznamu. (Nahoru) a (Dol) mzete tímto seznamem Pro pevzetí nkteré polozky seznamu do zadávacího pole na ni klepnte. Po pevzetí polozky se seznam zave. Zadání msta je tím ukonceno. Pro zavení seznamu bez pevzetí nkteré polozky klepnte na (Zavít seznam). Upozornní: Seznam se oteve automaticky, jakmile obsahuje jiz jen 5 nebo mén polozek. Ovládání navigace NAVIGON 33xx 43xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 5.3 Moznosti V nkterých oknech jsou volby, pes které máte pístup k dalsím funkcím. Popis vsech dostupných voleb naleznete v kapitole "Volby" na str Nabídky Nkterá tlacítka obsahují nabídku, která se oteve pi jejich aktivování. Klepnte na jednu z polozek nabídky pro provedení její funkce. Chcete-li nabídku zavít bez provedení nkteré z jejích funkcí, klepnte na tlacítko, kterým jste nabídku oteveli. 6 Navigace Navigacní systém pouzíváte na vlastní nebezpecí. Pozor! Dbejte bezpodmínecn vsech bezpecnostních pokyn v kapitole "Dlezité bezpecnostní pokyny" na str. 8. Rusený píjem GPS Je-li rusený píjem GPS, navigace se pozastaví. Jakmile je opt mozný píjem GPS signálu, navigacní systém pozná, zda se mezitím zmnila vase poloha. Mzete pak pokracovat v navigaci. Dosazení cílové lokality Po dosazení zadaného cíle zazní píslusné hlásení. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

24 Na map se pak zobrazuje uz jen vase aktuální poloha (oranzová sipka). 6.1 Spustní navigacní aplikace Zapnuli jste navigacní pístroj a píp. zadali heslo. Objeví se následující hlásení: "Berte na vdomí, ze silnicní pedpisy mají pednost ped pokyny navigacního systému. Neovládejte pístroj za jízdy." Pokud s textem souhlasíte, klepnte po jeho pectení na OK. Nechcete-li toto upozornní akceptovat, klepnte na Storno pro optovné vypnutí navigacního pístroje. Oteve se okno NAVIGACE. Z nj máte pístup ke vsem funkcím navigacní aplikace Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Jen NAVIGON 4350 max: Klepnte na popedí. (Telefon) pro pepnutí handsfree modulu do Klepnte na (Navigace) pro optovné pepnutí okna NAVIGACE do popedí. Blizsí informace k handsfree modulu naleznete v kapitole "Handsfree modul (jen NAVIGON 4350 max)" na str. 60. Inicializace GPS Upozornní: Pro bezvadný píjem signálu GPS potebuje GPS pístroj volný výhled na satelity. Tunely, úzké ulice mezi vysokými domy nebo odrazy signálu o fasády dom mohou píjem GPS siln omezit nebo dokonce znemoznit. Nachází-li se GPS, resp. navigacní pístroj ve vozidle, mze být pícinou spatného píjmu GPS pokovené celní sklo nebo topení celního skla. Po zapnutí navigacního pístroje se spustí inicializace GPS. Integrované GPS se poprvé inicializuje az po prvním spustní navigacní aplikace. Inicializace mze trvat az 20 minut. Upozornní: Pokud ikona GPS zobrazí stav GPS pipraveno po výrazn kratsí dob nez 20 minutách, nechte navigacní pístroj pro jistotu jest minimáln dalsích 15 minut zapnutý, aby byl zarucen spolehlivý provoz pístroje. Pi kazdém dalsím zapnutí navigacního pístroje se bhem krátkého casu spustí píjem GPS. Nebyl-li navigacní pístroj zapnutý déle nez týden, mze pístí inicializace trvat az 10 minut. V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Pi píjmu dat z minimáln tí satelit se zmní ikona na (GPS pipraveno). Upozornní: Inicializace se provede nejrychleji, pokud nevyjedete ped jejím dokoncením. Blizsí informace k ikon GPS v kapitole "GPS" na str. 17. Zpt k oknu Navigace Pi spustní navigacní aplikace se oteve okno NAVIGACE. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Je-li oteveno jiné okno navigacní aplikace, klepnte na tlacítko (Zpt). Vrátíte se pak k oknu, ze kterého jste pisli. Klepejte na tlacítko (Zpt), az se oteve okno NAVIGACE. 6.2 Zadání cíle Do Nový cíl zadáte cíle, ke kterým jste se jest nenechali navigovat, nebo které jste neulozili. Mzete sem zadat adresy nebo souadnice cíle, zvolit dlezité místo nebo cíl rychlého pístupu. Upozornní: Zadáváte-li nový cíl poprvé, budete pozádáni o zvolení zem, ve které lezí vás cíl. V navigacním pístroji NAVIGON 33xx 43xx max jsou v Moje cíle na výbr tyto seznamy cíl, resp. adres: OBLÍBENÉ: vsechny cíle, které jste zadali a poté ulozili do navigacního pístroje NAVIGON 33xx 43xx max. POSLEDNÍ CÍLE: cíle, ke kterým jste se jiz nechali navigovat. IMPORTOVANÉ ADRESY: u nich mohou být na výbr 2 seznamy: Z OUTLOOKU: vsechny cíle, které jste naimportovali z Microsoft Outlooku. Z TELEFONNÍHO SEZNAMU: Adresy z mobilního telefonu, pipojeného pes Bluetooth (jen NAVIGON 4350 max) Zadání cílové zem Vlevo nahoe v oknech ADRESA, DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT a DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI se nachází tlacítko Zem. Ukazuje vlajecku zem, ze které je mozné aktuáln zadávat navigacní cíle. Lezí-li vás cíl v jiné zemi, postupujte takto: 1. Klepnte na tlacítko Zem. 2. Zadejte název zem, ve které se nachází vás cíl. Na tlacítku se zobrazí vlajecka cílové zem. Upozornní: Na výbr jsou pouze zem, jejichz mapa je navigacnímu pístroji k dispozici Zadání cílové adresy 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl> Zadat adresu Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Nachází-li se na navigacním pístroji mapa zem, ve které se obvykle nejprve zadává ulice (nap. Svédsko, Norsko,...), mzete po zvolení této zem také urcit jako poadí zadávání Nejdíve ulici. Klepnte na Moznosti > Nejdíve ulici, chcete-li zadávat nejprve ulici a pak msto. Upozornní: Následující popis vychází z poadí pro zadání adresy Nejdíve msto. Nechcete-li pokazdé vybírat, v jakém poadí chcete zadávat údaje adresy, mzete v Moznosti > Nastavení > Vseobecné info > Poadí údaj adresy provést pednastavení. Upozorujeme, ze poadí zadání Nejdíve ulici není mozné pro vsechny zem. V tomto pípad musíte zadat nejprve msto. Oteve se okno ADRESA. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte název cílové ulice. 4. Zadejte císlo domu. Neznáte-li císlo domu, nechte pole prázdné. Neznáte-li císlo domu, ale název blízké pícné ulice, klepnte na pole Pícná ulice a zadejte do nj její název. Navigacní systém pak vygeneruje trasu ke kizovatce obou zadaných ulic. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

25 Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 5. Klepnte na Spustit navigaci pro navigaci k uvedené adrese. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle Nkdy není mozné cíl jednoznacn urcit, napíklad pokud se zadaná kombinace názvu msta nebo obce a ulice vyskytuje víckrát. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny adresy, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Není-li zadané císlo domu zakresleno do mapy, obsahuje okno pouze adresu s císlem domu, které je zadanému císlu nejblizsí. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Upozornní: Nemusíte zadávat vsechna data adresy. Mzete i díve klepnout na Spustit navigaci. Zadáte-li pouze msto, vygeneruje navigacní pístroj trasu do jeho stedu. Zadáte-li pouze msto a ulici, ale ani císlo domu ani pícnou ulici, vygeneruje navigacní pístroj nejlepsí trasu k této ulici Zadat souadnice Mzete také zadat zempisné souadnice vaseho cíle. Souadnice mzete zadat jako desetinné císlo nebo ve formátu stupn, minuty a vteiny. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Zadat adresu. Oteve se okno ADRESA. 2. V okn ADRESA klepnte na Moznosti > Zadat souadnice. Oteve se okno ZADAT SOUADNICE. Zadání jako desetinné císlo 3. Zadejte zempisnou síku. Chcete-li zadat jizní síku, zadejte nejprve znacku mínusu. 4. Zadejte zempisnou délku. Chcete-li zadat západní délku, zadejte nejprve znacku mínusu. Zadání v minutách / vteinách 3. Zadejte zempisnou síku. Pro zadání jednotek pouzijte píslusná tlacítka, která se zobrazují na klávesnici. (stupn), (minuty), (vteiny). Tlacítko (S J) vedle pole zadání ukazuje, zda se jedná o severní nebo jizní síku. Klepnte na tlacítko, chcete-li zmnit aktuální nastavení. Pouzijte pro zadání jednotek píslusná tlacítka, která se zobrazují na klávesnici. (stupn), (minuty), (vteiny). 4. Zadejte zempisnou délku. Tlacítko (V Z) vedle pole zadání ukazuje, zda se jedná o východní nebo západní délku. Klepnte na tlacítko, chcete-li zmnit aktuální nastavení Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Dlezité místo Dlezitá místa, nazývaná krátce také POI (Point Of Interest), jsou uzitecné adresy, které jsou katalogizovány podle urcitých kritérií. K dlezitým místm patí letist a pístavist trajekt, restaurace, hotely, cerpací stanice, veejná zaízení, lékai, nemocnice, nákupní stediska a dalsí. Dlezitá místa je mozné zobrazit na map jako symbol. Klepnte v okn NAVIGACE na Moznosti > Nastavení > Zobrazení mapy > Zobrazené kategorie pro nastavení, které kategorie se mají zobrazit na map. Dlezité místo v okolí Dlezitá místa v okolí jsou dlezitá místa, která se nacházejí v urcitém okruhu okolo vasí aktuální polohy. Mzete tak nap. vzdy snadno najít nejblizsí cerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte. Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecn silný signál GPS poznáte podle symbolu pipraveno). Blizsí informace v kapitole "Inicializace GPS" na str. 23. Upozornní: V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst z aktuálního okolí, podle kterých je mozné rychle a bez zadávání dalsích údaj vyhledávat. Blizsí informace v kapitole "Dlezitá místa v rychlém pístupu" na str V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v okolí. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V OKOLÍ. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Nemzete zadávat kategorie, ve kterých nejsou ve vasem okolí dostupné cíle. Existují-li pro zvolenou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. 3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 4. Je-li seznam velmi rozsáhlý: (GPS Klepnte na (Zavít seznam). Zobrazí se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam) Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Seznam obsahuje jiz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 5. Klepnte na oznacení cíle. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 6. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo celostátního významu Dlezitá místa celostátního významu jsou letist, pamtihodnosti a památky národního významu, vtsí pístavy a dalsí. Mzete tak nap. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

26 najít známé pamtihodnosti i tehdy, kdyz nevíte, ke kterému mstu patí. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > celostátní dlezitosti. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie v abecedním poadí. 3. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Objeví se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje jiz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 4. Klepnte na oznacení cíle. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 5. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo z urcité lokality Dlezitá místa z urcité lokality mohou být uzitecná pi navigaci v cizím mst. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v urcité lokalit. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte, ve které kategorii chcete najít dlezité místo. Kategorie, ve kterých v uvedeném mst nejsou dostupné cíle, nemzete zadávat. Existují-li pro vybranou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. 4. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Cíl. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle abecedy. 5. Je-li seznam velmi rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Objeví se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje jiz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 6. Klepnte na oznacení cíle. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Nkdy není mozné cíl jednoznacn identifikovat, protoze nap. v uvedeném mst existuje více restaurací se stejným jménem. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny cíle, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 7. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Dlezitá místa v rychlém pístupu V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst. Rychle a bez zadávání dalsích údaj mzete sestavit seznam cíl ve vasí blízkosti, které odpovídají jedné z tchto kategorií. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Vseobecné info pro nastavení, které kategorie, resp. podkategorie mají být dostupné v rychlém pístupu. Upozornní: Kategorie pro funkci Rychlý pístup jsou stejné, jako jsou dostupné i pro funkci Dlezitá místa na trase. (viz "Volby mapy v rezimu Navigace", str. 49) Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecný signál GPS poznáte podle symbolu 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl. Oteve se nabídka NOVÝ CÍL. V cásti Rychlý pístup jsou ikony tch kategorií, jejichz dlezitá místa jsou k dispozici v rychlém pístupu. 2. Klepnte na kategorii, ve které hledáte dlezité místo. Oteve se seznam. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 3. Klepnte na oznacení cíle pro spustní navigace k tomuto cíli. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. (GPS pipraveno). Blizsí informace v kapitole "Inicializace GPS" na str Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Informace o cíli O ad cíl, které zadáváte, jsou v databázi navigacního systému ulozeny blizsí informace. U ady restaurací je nap. ulozeno telefonní císlo. Mzete na nj nap. ihned zavolat a rezervovat si stl. Je otevené jedno z výse uvedených oken pro zadání cíle. Klepnte na Moznosti > Info. Oteve se okno INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Obsahuje vsechny informace o zadaném cíli, které jsou ulozeny v databázi navigacního systému. Klepnte na Storno pro optovné zavení okna INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Klepnte na (Zobrazit na map) pro náhled na cíl na map. (Zavolat) pro vytocení NAVIGON 4350 max: Klepnte na uvedeného císla. Upozornní: Funkce Zavolat je dostupná jen tehdy, je-li NAVIGON 4350 max spojený pes Bluetooth s mobilním telefonem. Blizsí informace o pipojení k mobilnímu telefonu naleznete v kapitole "Spojení s mobilním telefonem" na str. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

27 Oblíbené Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovan, mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. Do seznamu OBLÍBENÉ je mozné ulozit az 500 cíl. Informace o ulození cíle naleznete v kapitole "Ulození cílové lokality" na str V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Oblíbené. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 3. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam. Upozornní: Oblíbené polozky jsou na map zobrazeny vlajeckou s oznacením Poslední cíle NAVIGON 33xx 43xx max ukládá posledních 12 cíl, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu POSLEDNÍ CÍLE. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Poslední cíle. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 3. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam Importované adresy z Outlooku Pomocí softwaru NAVIGON Sync mzete exportovat kontakty z Microsoft Outlooku na vasem pocítaci do navigacního systému. Adresy z Outlooku naleznete v seznamu IMPORTOVANÉ ADRESY Z OUTLOOKU. Upozornní: NAVIGON Sync si mzete bezplatn stáhnout z adresy píp. www. navigon.com/43maxseries. Kontakty, u kterých je ulozeno nkolik adres, se objeví v seznamu IMPORTOVANÉ ADRESY s kazdou adresou zvlás. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Importované adresy. NAVIGON 4350 max: Klepnte v okn NAVIGACE na Moje cíle > Importované adresy > Z Outlooku. 2. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 3. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam Importované adresy z telefonního seznamu (jen NAVIGON 4350 max) Do navigace NAVIGON 4350 max mzete naimportovat telefonní seznam pomocí mobilního telefonu, pipojeného pes Bluetooth. Adresy z telefonního seznamu najdete v seznamu IMPORTOVANÉ ADRESY Z TELEFONNÍHO SEZNAMU. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Importované adresy > Z telefonního seznamu. 2. Zvolte v telefonním seznamu pozadovaný kontakt. 3. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Oteve se okno PODROBNÉ ÚDAJE K CÍLI. Na tlacítku Aktivovat 'MyRoutes' je uvedeno, zda se má (Ano) nebo nemá (Ne) vygenerovat více návrh tras. Klepnte na Aktivovat 'MyRoutes' pro zmnu nastavení. 4. Klepnte na Spustit navigaci. - nebo Klepnte na Zaparkovat pro vyhledání parkovist poblíz vaseho cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam Navigace dom Do navigacního pístroje NAVIGON 33xx 43xx max mzete jednu adresu ulozit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak mozné spustit kdykoliv aktivací jediného tlacítka. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Dalsí informace o ulození domovské adresy v kapitole "Definování domovské adresy" na str. 36. V okn NAVIGACE klepnte na Dom. Pokud jste jest nezadali svou adresu, budete na to upozornni v dialogovém okn. Spustí se navigace. Je platný stejný profil trasy jako pi poslední navigaci Urcení cíle na map Cíl navigace mzete urcit pímo na map. Vedle míst a ulic tak mzete rychle zvolit dlezitá místa. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Zobrazit mapu. 2. Klepnte na (Hledat cíl). Mapa se oteve v rezimu Hledat cíl. 3. Klepnte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Upozornní: Jak zmnit zobrazený výez mapy tak, aby na nm byl dobe viditelný vás cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v rezimu Hledat cíl" na str. 50. Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zamovacím kízem. Ve spodní tetin displeje se zobrazují zempisné souadnice a píslusná adresa cíle. 4. Klepnte na (OK). Oteve se okno CÍL NA MAP. V levém horním rohu se zobrazují podrobnosti adresy zvolené cílové lokality. 5. Klepnte na Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Náhled trasy" na str. 34. Pokracujte ve ctení tam Náhled trasy Mapa je otevená v rezimu Náhled. Navigacní cíl symbolizuje vlajecka. Podrobné informace v kapitole "Mapa v rezimu Náhled" na str. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

28 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Profil trasy Základem pro vygenerování trasy je profil trasy. o jednotlivých nastaveních profilu trasy získáte klepnutím na píslusné tlacítko (Nápovda). Popis trasy Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. výpoctu doby píjezdu, resp. v týdnu a denní dobu. se spustí automaticky, jakmile bude dostatecný píjem GPS." Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Máte tyto moznosti: Pockejte. na Storno. Oteve se opt okno, do kterého jste zadali vás cíl. Cíl je ulozen v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Klepnte na Demo. Vygeneruje se trasa, jejíz výchozím bodem je sted cílové lokality. Poté se simuluje navigace po této trase. Klepnte na tlacítko (Zpt) pro ukoncení rezimu demo. Upozornní: Pokud jste zvolili cíl na map, tlacítko Demo není dostupné. 6.3 Správa cílových lokalit Kazdý cíl, který zadáte, a cíle ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE a IMPORTOVANÉ ADRESY si mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. To má smysl zejména tehdy, jezdíte-li k tmto cílm castji. Upozornní: Oblíbené polozky jsou na map zobrazeny vlajeckou s oznacením Ulození cílové lokality 1. Zadejte cíl. (viz "Zadání cílové adresy", str. 24 nebo "Dlezité místo", str. 27). Neklepejte na tlacítko Spustit navigaci! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit cíl. - nebo 1. Zvolte si cíl ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE nebo ze seznamu IMPORTOVANÉ ADRESY. (viz "Poslední cíle", str. 32 nebo "Importované adresy z Outlooku", str. 32). Neklepejte na tlacítko Spustit navigaci! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit do Oblíbených. 3. Zadejte oznacení pro cílovou lokalitu. 4. Klepnte na Ulozit Definování domovské adresy Mzete vzdy velmi rychle spustit navigaci k vasí domovské adrese klepnutím na Dom v okn NAVIGACE. Jako domovskou adresu mzete ulozit pesn jeden cíl. Tento cíl se ulozí do seznamu OBLÍBENÉ. Postupujte následovn: Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Zadat adresu. Oteve se okno ADRESA. 2. Zadejte svou domovskou adresu. 3. Klepnte na Moznosti > Ulozit cíl. 4. Zadejte oznacení adresy. (nap. "Domovská adresa") Vase domovská adresa je nyní ulozená v seznamu OBLÍBENÉ. 5. Klepnte na (Zpt). Oteve se okno NAVIGACE. 6. Klepnte na Moje cíle > Oblíbené. 7. Zvolte v seznamu OBLÍBENÉ cíl, který chcete urcit jako novou domovskou adresu. (viz také "Oblíbené", str. 31) 8. Klepnte na Moznosti > Domovská adresa. Zvolený cíl je nyní ulozený jako vase domovská adresa. V seznamu OBLÍBENÉ je domovská adresa vyznacena domeckem. Upozornní: Domovská adresa se zobrazí i na map jako domecek. Zmna domovské adresy Jako domovskou adresu mzete kdykoliv definovat jinou adresu. Postupujte, jak je popsáno výse. 6.4 Trasy s etapami Trasy mzete plánovat i bez píjmu GPS, napíklad v pohodlí domova. Vygenerované trasy mzete ulozit pro opakované pouzití a naplánovat tak libovolný pocet tras, napíklad pro vasi dovolenou. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti. Oteve se seznam voleb. 2. Klepnte na volbu Plánování trasy. Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY Zadání místa startu Místo startu trasy je bod, ze kterého chcete vyjet. Nemusí to být vzdy aktuální poloha: pokud plánujete jiz doma trasu výletu na dovolené, mzete nap. jako místo startu trasy zadat vás hotel. Místo startu je dlezité jen tehdy, chcete-li vidt plánovanou trasu na map, ale nemáte zrovna píjem signálu GPS nebo se nenacházíte na plánovaném míst startu. Místo startu, které zadáte, má proto také poadové císlo "0". Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 33xx 43xx max Jakmile spustíte navigaci, pouzije se pro vygenerování trasy jako místo startu vase aktuální poloha. První etapou je tedy jízda k bodu trasy s poadovým císlem "1". 1. Klepnte na pole Stanovit místo startu. Oteve se nabídka MÍSTO STARTU. Chcete-li zadat svou aktuální polohu jako místo startu: 2. Klepnte na polozku nabídky Aktuální poloha. Chcete-li zadat jiné místo startu: 2. Klepnte na píslusné tlacítko. 3. Zadejte místo startu. (viz píslusný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na str. 24 ad.) 4. Klepnte na Nastavit místo startu. Zvolené místo startu se nyní zobrazí vedle tlacítka 0 (Místo startu). Zmna místa startu Klepnte na místo startu (tlacítko 0). Oteve se nabídka MÍSTO STARTU. Nyní mzete zadat jiné místo startu. Postupujte, jak je popsáno výse Zadání bod trasy Body trasy jsou cíle, ke kterým se chcete nechat navigovat. Ped kazdým bodem trasy je vidt na tlacítku jeho poadové císlo. 1. Klepnte na pole Pidat bod trasy. Oteve se nabídka BOD TRASY. 2. Klepnte na tlacítko pro pozadovaný druh zadání cíle. 3. Zadejte bod trasy. (viz píslusný odstavec kapitoly "Zadání cíle" na str. 24 ad.) 4. Klepnte na Pidat. Zvolený bod trasy se nyní zobrazí vedle jeho poadového císla. Opakujte tyto kroky pro kazdý dalsí cíl, který chcete pidat k trase Zpracovat body trasy Body trasy je mozné z trasy vymazat. Poadí bod trasy je mozné libovoln mnit. Upozornní: Místo startu (poadové císlo "0") nemzete pesunout ani smazat. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 13xx 23xx Čeština Duben 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE Čeština Duben 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA Uživatelská příručka MobileNavigator 6 PNA Stav: Prosinec 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Srpen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Live Services Čeština Říjen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 72. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 72 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 33xx 43xx max Čeština Leden 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7310 Čeština Březen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 14xx 24xx Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Kontrolka dobíjení B Dotyková obrazovka C Vypínač D Reproduktor E Konektor externí antény F USB

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 72xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 81xx Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 8410. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 8410 Čeština Srpen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 12xx 22xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Primo Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579650

Vaše uživatelský manuál SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579650 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Kapitola 1 Co je součástí balení

Kapitola 1 Co je součástí balení TomTom RIDER 2 Kapitola 1 Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom RIDER 1. Dotyková obrazovka 2. Vypínač 3. Dokovací konektor 4. Slot pro pamě ovou kartu (SD kartu) 5. USB konektor 6.

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština

Move&Fun. Uživatelská příručka. Čeština Move&Fun Uživatelská příručka Čeština Červen 2012 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština Uživatelská příručka MN7 PDA Čeština Září 2008 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224

Vaše uživatelský manuál SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA OCTAVIA AUTORADIO BOLERO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50.

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50. TomTom Referenční příručka Obsah Obsah balení 7 Obsah balení... 7 Přečtěte si jako první 8 Umístění zařízení... 8 Instalace do automobilu... 8 Zapnutí a vypnutí... 9 Nastavení... 9 Příjem signálu GPS...

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

2. Paměťová karta (SD karta) s aplikací a mapami

2. Paměťová karta (SD karta) s aplikací a mapami Vítá vás TomTom RIDER Vítá vás příručka systému TomTom RIDER. Tato příručka obsahuje popis funkcí systému TomTom RIDER, dokonalého navigačního řešení pro každého, kdo se pohybuje na dvou kolech. Úplný

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONIM XP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3003681

Vaše uživatelský manuál SONIM XP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3003681 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONIM XP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SONIM XP3 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál VDO DTCO 1381 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276125

Vaše uživatelský manuál VDO DTCO 1381 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276125 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více