Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití NAVIGON 2150 MAX Návod k obsluze NAVIGON 2150 MAX Uživatelská příručka NAVIGON 2150 MAX Příručka pro uživatele NAVIGON 2150 MAX Návod na použití NAVIGON 2150 MAX Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

2 Abstrakt manuálu: podléhají autorskému zákonu. 2008, NAVIGON AG Vsechna práva vyhrazena. Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Obsah 1 Úvod O této uzivatelské pírucce Formátování Symboly.. 6 Záruka

3 ...6 Ochranné známky. 7 Právní informace.6 Dotazy k produktu... 7 Rozsah dodávky..7 Popis navigacního pístroje NAVIGON 21xx max...

4 ...8 Dlezité bezpecnostní pokyny Bezpecnostní pokyny pro navigaci.9 Bezpecnostní pokyny pro navigacní pístroj Bezpecnostní pokyny pro instalaci ve vozidle.. 10 Montáz navigacního systému ve vozidle 11 Anténa TMC...13 Pamová karta Nez zacnete...

5 Instalace navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Navigace s GPS Volby okna Spustní...15 Aktivace ochrany heslem Zmna hesla...

6 ...16 Zrusení ochrany heslem...16 Zapomenuté heslo? Informace Softwarová klávesnice Speciální klávesy...

7 ..19 Zadávání dat Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Ochrana heslem Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Moznosti Nabídky.

8 ..21 Spustní navigacní aplikace Obsah III 6 Navigace Uzivatelská pírucka Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max 6.2 Zadání cíle Zadání cílové zem..23 Zadání cílové adresy...

9 ..24 Dlezité místo Informace o cíli Poslední cíle Oblíbené...29 Kontakty.

10 ...29 Nechat se navigovat dom. 30 Urcení cíle na map.30 Spustní navigace Ulození cílové lokality...32 Definování cíle jako domovské adresy...32 Zadání místa startu Zadání bod trasy

11 34 Zpracování bod trasy...34 Správa tras Vygenerování a zobrazení trasy...35 Simulace trasy Spustní navigace Správa cílových lokalit...

12 Trasy s etapami Volby navigacní aplikace..37 Práce s mapou Mapový materiál..

13 38 Mapa v rezimu Náhled...39 Mapa v rezimu Navigace Reality View PRO Mapa v rezimu Hledat cíl Tísové volání Stav GPS, ulození aktuální polohy Popis trasy

14 .46 TMC (Dopravní hlásení) Kniha jízd Uzitecné funkce Handsfree modul (pouze NAVIGON 2150 max) Pipojení k telefonu Píjem hovoru..

15 ..50 Volání Vytocení telefonního císla.. 50 Volání císla rychlé volby, volání dom...51 Volání kontaktu z telefonního seznamu.. 51 Volání jednomu z posledních volaných/volajících.51 Pevzetí hovoru z mobilního telefonu Uzivatelská pírucka IV Obsah Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max 7.4 Bhem hovoru...

16 Pepnutí navigacní aplikace do popedí Zadání císlic...52 Pepnutí hovoru na mobilní telefon Ukoncení hovoru Rychlá volba Nastavení handsfree

17 53 Nastavení Bluetooth.54 Pipojení z navigacního pístroje Pipojení z mobilního telefonu Ukoncení spojení a smazání dat pipojení Konfigurace handsfree modulu Spojení s mobilním telefonem Obrázky...

18 Vhodné soubory Otevení prohlízece obrázk Výbr obrázkového souboru. 56 Ovládání prohlízece obrázk.57 Rezim zobrazení...

19 Konfigurace navigacního pístroje NAVIGON 21xx max...58 Píloha Technické údaje Znacení a sériové císlo Prohlásení o shod...;ový zdroj na cigaretový zapalovac) s integrovanou anténou na TMC USB kabel SD karta se softwarem a navigacními mapami (SD karta je jiz vlozena do navigacního pístroje) leták s ilustrovaným návodem k instalaci Nez zacnete -7- Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max 2.2 Popis navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Dotykový displej Mikrofon Reset LED Mini USB zdíka pro USB kabel / nabíjecí autokabel Slot na SD / SDHC kartu Zap/Vyp Zdíka na externí GPS anténu 1 Drázka pro sejmutí zadní stny 2.3 Dlezité bezpecnostní pokyny Ped prvním spustním navigacního systému si ve vlastním zájmu pecliv proctte následující bezpecnostní pokyny a upozornní. 1 Jen NAVIGON 2150 max Nez zacnete -8- Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max 2.e;hnte zástrcku napájení navigacního pístroje z cigaretového zapalovace. Integrovaný síový zdroj stále spotebovává nízké mnozství proudu a mohl by vybít baterii vozu Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON

20 21xx max Instalace navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Montáz navigacního systému ve vozidle Pozor! Dbejte bezpodmínecn vsech bezpecnostních pokyn v kapitole "Dlezité bezpecnostní pokyny" na str. 8. Montáz drzáku Slozte drzák podle obrázku. Nebudete potebovat zádné náadí. Upevnní drzáku 1. být suché, bez necistot a mastnot. 2. Pácku u písavky co nejvíce rozevete. V poloze 'Oteveno' musí slysiteln zacvaknout. 3. Pilozte drzák písavkou k celnímu sklu. 4. navigacního pístroje Soucástí dodávky navigacního pístroje NAVIGON 21xx max je nabíjecí autokabel, kterým mzete navigacní pístroj napájet pes cigaretový zapalovac vaseho vozu. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

21 Pipojte nabíjecí autokabel do cigaretového zapalovace vozu a Mini USB zdíky navigacního pístroje. Upozornní: Zastrcte konektor USB do navigacního pístroje jedním pohybem az na doraz! (viz "esení problém", str. 62) Pozor! Nabíjecí autokabel pipojujte pouze k cigaretovým zapalovacm, které pracují s naptím 10-24V. Bhem nabíjení svítí LEDka na spodní stran navigacního pístroje oranzov. Pi plném nabití baterií LEDka zhasne. Upozornní: Jsou-li baterie vybité, ciní doba nabíjení piblizn 45 hodin. Provozní doba s pln nabitými bateriemi ciní piblizn 3 hodiny. Sejmutí navigacního pístroje z drzáku 1. Zatlacte horní svorku drzáku pístroje k celnímu sklu. 2. Naklote navigacní pístroj lehce k sob. 3. Vyjmte jej z drzáku Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Anténa TMC NAVIGON 21xx max má integrovaný TMC pijímac. Anténa TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Jakmile je pipojený nabíjecí autokabel, mze pístroj pijímat aktuální dopravní zpravodajství. V pípad poteby dokáze dynamicky mnit trasu, nap. pro objízku dopravní zácpy Pamová karta Pamová karta se softwarem a mapovými daty je jiz vlozena do navigacního pístroje. Tato data mzete zkopírovat na jinou pamovou kartu nebo na PC. Pouzijte k tomu software NAVIGON Fresh, který si mzete zdarma stáhnout z webových stránek 1 V navigacním pístroji NAVIGON 21xx max mzete pouzívat tato pamová média: SD karty s maximální kapacitou 2 GB SDHC karty Vyjmutí pamové karty 1. Vypnte navigacní pístroj stisknutím klávesy (Zap/Vyp). 2. Zamácknte pamovou kartu lehce do pístroje, dokud se neuvolní. 3. Puste pamovou kartu. Nyní trochu vycnívá z pístroje. 4. Vytáhnte pamovou kartu ze slotu. Vlození pamové karty 1. Vlozte pamovou kartu do pístroje (viz obrázek). 2. Zamácknte kartu do pístroje, dokud nezacvakne. Nez zacnete Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Upozornní: Navigacní aplikace je funkcní jen tehdy, je-li na pamové kart navigacní software a mapová data. Obrázky si mzete prohlízet, i kdyz je vlozená jiná pamová karta. 2.5 Navigace s GPS GPS je zalozené na minimáln 24 satelitech, které krouzí okolo Zem a nepetrzit vysílají signály o své poloze a casu. GPS pístroj pijímá tato data a z rozdílných údaj o poloze a casu rzných satelit vypocítává svou vlastní zempisnou polohu. Pro dostatecn pesné urcení polohy je zapotebí dat minimáln tí satelit. Pomocí dat cty nebo více satelit je mozné zjistit také nadmoskou výsku. Poloha se pitom urcí s pesností az na ti metry. Jakmile urcí navigacní systém vasi polohu, mze tato poloha slouzit jako výchozí bod pro vygenerování trasy. Mapový materiál vaseho navigacního pístroje obsahuje zempisné souadnice vsech digitáln podchycených dlezitých míst, ulic, mst a obcí. Navigacní pístroj tedy mze vygenerovat cestu od výchozího bodu k urcité cílové lokalit. Výpocet aktuální polohy a její zobrazení na map probíhá jednou za sekundu. Mzete tak na map sledovat, kde se pohybujete. 3 Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 21xx max 1. Stisknte klávesu HESLO. (Zap/Vyp). Pokud byla aktivována ochrana heslem, oteve se okno ZADAT 2. Zadejte heslo. 3. Klepnte na OK. Oteve se okno.spustní Upozornní: Kdyz zapnete NAVIGON 21xx max poprvé, budete pozádáni o následující nastavení: jazyk, ve kterém chcete software ovládat délková jednotka pro údaje o vzdálenosti formát casu Z okna SPUSTNÍ mzete pistupovat ke vsem aplikacím navigacního pístroje NAVIGON 21xx max: Navigace, viz str. 21 Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Obrázky, viz str. 56 Telefon (Handsfree modul), viz str Upozornní: Pokud jste NAVIGON 21xx max velmi dlouho nepouzívali, je mozná baterie zcela vycerpaná. V takovém pípad se musí pístroj nejprve asi 3 minuty nabíjet, nez bude mozné jej zapnout. Zapomenuté heslo? Pokud jste zapomnli heslo, postupujte, jak je popsáno v odstavci "Zapomenuté heslo?" na str Volby okna Spustní Pes tlacítko Moznosti máte pístup k dalsím funkcím. 1. Klepnte na Moznosti pro otevení seznamu voleb. 2. Klepnte na volbu, kterou chcete pouzít. Chcete-li seznam voleb zavít bez pouzití nkteré z nich, klepnte opt na Moznosti. Nastavení: Zde provedete nastavení, která platí pro vsechny aplikace navigacního pístroje NAVIGON 21xx max, jako nap. jazyk, jas nebo formát casu. Ochrana heslem: Navigacní pístroj je mozné chránit heslem proti neoprávnnému pouzívání. (viz str. 15) Informace o produktu: Ukazuje císla verzí a informace o autorských právech k hardwaru a softwaru. Kalibrace dotykového displeje: Reaguje-li dotykový displej nepesn na dotyky, je mozné provést jeho kalibraci. ite se pokyny na displeji. Tovární nastavení: Nastaví veskerá nastavení zpt do stavu jako v okamziku dodání. Trasy a ulozené cíle se nevymazou. Software se restartuje a chová se jako pi prvním spustní po zakoupení. (viz "Zapnutí navigacního pístroje NAVIGON 21xx max", str. 14) 4 Ochrana heslem Navigacní pístroj je mozné chránit heslem proti neoprávnnému pouzívání. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

22 1 Jen NAVIGON 2150 max Ochrana heslem Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max 4. 1 Aktivace ochrany heslem 1. V okn SPUSTNÍ klepnte na Moznosti > Ochrana heslem. Oteve se okno NOVÉ HESLO. 2. Do pole Nové heslo zadejte heslo. 3. Zadejte toto heslo jest jednou do pole Potvrdit nové heslo. 4. Klepnte na Aktivovat. Upozornní: Heslo se musí skládat pesn ze 4 císlic. 4.2 Zmna hesla 1. V okn SPUSTNÍ klepnte na Moznosti > Ochrana heslem. Oteve se okno ZADAT HESLO. 2. Zadejte do pole Zadat heslo dosud platné heslo. 3. Klepnte na Zmnit heslo. Oteve se okno NOVÉ HESLO. 4. Do pole Nové heslo zadejte heslo. 5. Zadejte toto heslo jest jednou do pole Potvrdit nové heslo. 6. Klepnte na Aktivovat. Upozornní: Nové heslo se musí skládat pesn ze 4 císlic. 4.3 Zrusení ochrany heslem 1. V okn SPUSTNÍ klepnte na Moznosti > Ochrana heslem. Oteve se okno ZADAT HESLO. 2. Zadejte do pole Zadat heslo dosud platné heslo. 3. Klepnte na Deaktivovat Zapomenuté heslo? Pokud jste zapomnli heslo, postupujte následovn: 1. Klepnte na Info Ochrana heslem Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max 2. ite se pokyny na displeji Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Informace Na horním okraji mnoha oken se nacházejí ikony, které zobrazují rzné informace. GPS Ikona GPS je viditelná jen v navigacní aplikaci. Ikona mze zobrazovat tyto stavy píjmu GPS: Bez GPS (Bez symbolu): Integrované GPS není pipraveno k provozu. Obrate se na zákaznický servis, pokud bude tento problém petrvávat. Není signál: Pijímají se data mén nez tí satelit. Není mozné urcit polohu. GPS pipraveno: Pijímají se data minimáln tí satelit. Je mozné urcit polohu. Podrobnjsí informace ke stavu GPS naleznete v kapitole "Stav GPS, ulození aktuální polohy" na str. 45. Kompas Ikona Kompas je viditelná jen v navigacní aplikaci. Ikona ukazuje, kterým smrem se práv pohybujete. Mze ukazovat jednu ze svtových stran: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ. TMC (Dopravní hlásení) V navigacním pístroji NAVIGON 21xx max je integrován TMC pijímac, který dodává navigacnímu systému aktuální dopravní informace. V pípad poteby dokáze dynamicky mnit trasu, nap. pro objízku dopravní zácpy. Upozornní: Tuto funkci je mozné pouzít jen tehdy, pokud se v zemi, do které cestujete, vysílají dopravní informace pes TMC. Není tomu tak ve vsech zemích. Ikona TMC je viditelná jen v navigacní aplikaci. Ikona mze zobrazovat tyto stavy píjmu TMC: Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Hledání vysílace: TMC pijímac je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který vysílá signály TMC. Nejsou k dispozici zádné dopravní informace. Hledání vysílace: TMC pijímac je pipraven k píjmu, nenaladil ale vysílac, který vysílá signály TMC. Jest jsou ale k dispozici dopravní zprávy. Mze k tomu nap. dojít, pokud práv jedete tunelem. TMC v pohotovosti: Je mozné pijímat dopravní informace. Upozornní: Anténa TMC je integrována v nabíjecím autokabelu. Ikona Hledání vysílace se proto mze zobrazit i tehdy, kdyz není nabíjecí autokabel pipojen k navigacnímu pístroji NAVIGON 21xx max. Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "TMC (Dopravní hlásení)" na str. 47. Energie Ikona Energie mze zobrazovat tyto stavy nabití integrovaných baterií: Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie jsou pln nabité. Pístroj je napájen z externího zdroje. Baterie se práv nabíjí. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je dostacující. Pístroj se napájí ze svých baterií. Stav nabití baterií je nízký. Bluetooth / Telefon, (jen NAVIGON 2150 max) NAVIGON 2150 max má integrovaný handsfree modul na bázi Bluetooth. Mzete jej pouzívat i jako handsfree pro mobilní telefon s funkcí Bluetooth. Je-li aktivována funkce Bluetooth, LEDka na spodní stran navigacního pístroje NAVIGON 2150 max svítí mode. Blizsí informace v kapitole "Handsfree modul" na str. 49. Ikona Telefon mze zobrazovat tyto stavy handsfree modulu: Bez Bluetooth (Bez symbolu): Je deaktivována funkce Bluetooth. Není spojeno (cervený mobil): NAVIGON 2150 max není pipojen pes Bluetooth k jinému pístroji. Spojeno (bílý mobil): NAVIGON 2150 max je spojený s mobilním telefonem a je mozné jej pouzívat jako handsfree Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Probíhající hovor (zelený mobil): Pes handsfree modul navigacního pístroje NAVIGON 2150 max práv probíhá hovor. Ztlumení Ikona Ztlumení je viditelná jen v navigacní aplikaci. Ikona mze zobrazovat tyto stavy: Bez symbolu: Navigacní aplikace nemá ztlumený zvuk. Ztlumení: Navigacní aplikace má ztlumený zvuk. Necháte-li se práv navigovat, neslysíte jízdní pokyny. Upozornní: Tato ikona ukazuje pouze ztlumení navigacních pokyn. 1 Neíká nic o hlasitosti handsfree. 5.2 Softwarová klávesnice Je-li nutné zadat text, objeví se na displeji softwarová klávesnice. Na softwarové klávesnici mzete vse zadávat prstem. Mzete zadávat pouze velká písmena. Pi zadávání názv míst nebo ulic nemusíte zadávat diakritiku ani pehlásky. Navigacní systém tyto znaky doplní automaticky za vás. Hledáte-li nap. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

23 msto "München", zadejte "MUNCHEN". Diakritika ale mze být uzitecná pi oznacování ulozených cíl a tras Speciální klávesy vlozí mezeru. smaze znak ped kurzorem. oteve císelnou klávesnici. Latinka, azbuka, ecká abeceda oteve klávesnici s latinkou. oteve klávesnici s azbukou. oteve klávesnici s eckou abecedou. Pro zadání adres nebo oznacení dlezitých míst se standardn oteve klávesnice s písmem píslusné zem. 1 Jen NAVIGON 2150 max Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Chcete-li ulozit nkterý cíl do Oblíbených nebo zadáváte-li kategorii dlezitého místa nebo zemi, oteve se standardn klávesnice pro jazyk uzivatelského rozhraní. Z klávesnice s azbukou nebo eckou abecedou se mzete také pepnout na klávesnici s latinkou. Mnoho adres mzete také zadat transliterací nebo v jazyce uzivatelského rozhraní. Píklad: Jazykem uzivatelského rozhraní je nmcina. Chcete se nechat navigovat do Moskvy. Máte tyto moznosti: "" (azbuka) "Moskva" (pepis do latinky) "Moskau" (nmecky). Upozornní: Názvy ulic a míst mzete zadávat v jazyce uzivatelského rozhraní jen tehdy, jsou-li takto ulozeny i v databázi mapy. Upozornní: Vzdy jsou dostupné maximáln dv klávesnice. Hácky, cárky, pehlásky, dalsí písmena Ke kazdému písmu je dostupná dalsí klávesnice se zvlástními znaky. oteve klávesnici se zvlástními znaky v latince. oteve klávesnici se zvlástními znaky v azbuce. oteve klávesnici se zvlástními znaky v ecké abeced. Po zadání zvlástního znaku se automaticky zobrazí opt klávesnice s písmeny Zadávání dat V mnoha pípadech se objevují seznamy, ze kterých mzete zvolit jednu polozku. Je tomu tak nap. pi zadávání msta. Po zadání prvního písmene se objeví nejvtsí msto píslusné zem, které zacíná na toto písmeno. Jakmile zadáte dalsí písmena, objeví se po kazdém zadání první místo, které zacíná na zadaná písmena. Jakmile se zobrazí správné místo, klepnte na ukoncení zadání. (OK) pro Mzete kdykoliv otevít seznam, který obsahuje vsechna místa, jejichz název zacíná na dosud zadaná písmena, nebo která obsahují zadaný text ve svém názvu. Cím více písmen zadáte, tím kratsí bude seznam Ovládání navigacního pístroje NAVIGON 21xx max Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Klepnte na (Otevít seznam) pro zobrazení tohoto seznamu. (Dol) mzete tímto Pomocí tlacítek (Nahoru) a seznamem listovat. Klepnte na nkterou polozku v seznamu pro její pevzetí do zadávacího pole. Po pevzetí polozky se seznam zave. Zadání místa je tím ukonceno. Pro zavení seznamu bez pevzetí nkteré polozky klepnte na (Zavít seznam). 5.3 Moznosti V nkterých oknech jsou volby, pes které máte pístup k dalsím funkcím. Popis vsech dostupných voleb je v tchto kapitolách: "Volby okna ", str. 15 "Volby navigacní aplikace", str Nabídky Nkterá tlacítka obsahují nabídku, která se oteve pi jejich aktivování. Klepnte na jednu z polozek nabídky pro provedení její funkce. Chcete-li nabídku zavít bez provedení nkteré z jejích funkcí, klepnte na tlacítko, kterým jste nabídku oteveli. 6 Navigace Navigacní systém pouzíváte na vlastní nebezpecí. Pozor! Dbejte bezpodmínecn vsech bezpecnostních pokyn v kapitole "Dlezité bezpecnostní pokyny" na str. 8. Rusený píjem GPS Je-li rusený píjem GPS, navigace se pozastaví. Navigacní aplikace zstane v popedí. Jakmile je opt mozný píjem GPS signálu, navigacní systém pozná, zda se mezitím zmnila vase poloha. Mzete pak pokracovat v navigaci. Dosazení cílové lokality Po dosazení zadaného cíle zazní píslusné hlásení. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Na map se pak zobrazuje uz jen vase aktuální poloha (oranzová sipka). 6.1 Spustní navigacní aplikace Zapnuli jste navigacní pístroj a píp. zadali heslo. Je otevené okno SPUSTNÍ. 1. Klepnte na Navigace. Spustí se navigacní aplikace. Poprvé se objeví následující hlásení: "Berte na vdomí, ze silnicní pedpisy mají pednost ped pokyny navigacního systému. Neovládejte pístroj za jízdy." 2. Pokud s textem souhlasíte, klepnte po jeho pectení na OK. Nechcete-li toto upozornní akceptovat, klepnte na Storno pro optovné ukoncení navigacní aplikace. Oteve se okno NAVIGACE. Z nj máte pístup ke vsem funkcím navigacní aplikace. NAVIGON 2150 max: Klepnte na handsfree modulu do popedí. Klepnte na do popedí. (Telefon) pro pepnutí (Zpt) pro optovné pepnutí okna SPUSTNÍ Inicializace GPS Po zapnutí navigacního pístroje se spustí inicializace GPS. Integrované GPS se poprvé inicializuje az po prvním spustní navigacní aplikace. Inicializace mze trvat az 20 minut. Upozornní: Pokud ikona GPS zobrazí stav GPS pipraveno po výrazn kratsí dob nez 20 minutách, nechte navigacní pístroj pro jistotu jest minimáln dalsích 15 minut zapnutý, aby byl zarucen spolehlivý provoz pístroje. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

24 Pi kazdém dalsím zapnutí navigacního pístroje se bhem krátkého casu spustí píjem GPS. Nebyl-li navigacní pístroj zapnutý déle nez týden, mze pístí inicializace trvat az 10 minut. V pravém horním rohu displeje vidíte ikonu GPS. Pi píjmu dat z minimáln tí satelit se ikona zmní na (GPS pipraveno). Upozornní: Inicializace se provede nejrychleji, pokud nevyjedete ped jejím dokoncením Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Blizsí informace k ikon GPS naleznete v kapitole "GPS" na str. 17. Zpt k oknu Navigace Pi spustní navigacní aplikace se oteve okno NAVIGACE. Je-li oteveno jiné okno navigacní aplikace, klepnte na (Zpt). Vrátíte se pak k oknu, ze kterého jste pisli. Klepejte na (Zpt), az se oteve okno NAVIGACE. 6.2 Zadání cíle Do Nový cíl zadáte cíle, ke kterým jste se jest nenechali navigovat, nebo které jste neulozili. Mzete sem zadat adresu, zvolit dlezité místo nebo cíl rychlého pístupu. Upozornní: Zadáváte-li nový cíl poprvé, budete pozádáni o zvolení zem, ve které lezí vás cíl. V navigacním pístroji NAVIGON 21xx max jsou v Moje cíle na výbr tyto seznamy cíl, resp. adres: POSLEDNÍ CÍLE: cíle, ke kterým jste se jiz nechali navigovat. OBLÍBENÉ: vsechny cíle, které jste ulozili do navigacního pístroje NAVIGON 21xx max. KONTAKTY: vsechny cíle, které jste importovali z Microsoft Outlooku Zadání cílové zem Vlevo nahoe v oknech ADRESA, DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT a DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI se nachází tlacítko Zem. Ukazuje vlajku zem, ze které je mozné aktuáln zadávat navigacní cíle. Lezí-li vás cíl v jiné zemi, postupujte takto: 1. Klepnte na tlacítko Zem. 2. Zadejte první písmeno zem, ve které se nachází vás cíl. Oteve se seznam ZEM NA MAP. Zobrazí se vsechny zem, ke kterým je dostupná mapa a které zacínají na zadané písmeno. 3. Klepnte na zemi, ve které se nachází vás cíl. Seznam ZEM NA MAP se opt zave. Na tlacítku se zobrazuje vlajka cílové zem. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Upozornní: Na výbr jsou pouze zem, jejichz mapa se nachází na SD kart Zadání cílové adresy 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Zadat adresu. Oteve se okno ADRESA. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality. 3. Zadejte název cílové ulice. 4. Zadejte císlo domu. Neznáte-li císlo domu, nechte toto pole prázdné. Neznáte-li císlo domu, ale název pícné ulice poblíz, klepnte na pole Pícná ulice a zadejte do nj její název. Navigacní systém pak vygeneruje trasu ke kizovatce obou zadaných ulic. Upozornní: Nemusíte zadávat vsechna data adresy. Zadáte-li pouze msto, vygeneruje navigacní pístroj trasu do jeho stedu. Zadáte-li pouze msto a ulici, ale ani císlo domu ani pícnou ulici, vygeneruje navigacní pístroj nejlepsí trasu k této ulici. 5. Klepnte na Spustit navigaci. Nkdy není mozné cíl jednoznacn urcit, napíklad pokud se zadaná kombinace názvu msta nebo obce a ulice vyskytuje víckrát. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny adresy, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Není-li zadané císlo domu zakresleno do mapy, obsahuje okno pouze adresu s císlem domu, které je zadanému císlu nejblizsí. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustní navigace" na str. 31. Pokracujte ve ctení tam Dlezité místo Dlezitá místa, nazývaná krátce také POI (Point Of Interest), jsou uzitecné adresy, které jsou roztídny do kategorií podle urcitých kritérií Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max K dlezitým místm patí letist, pístavist trajekt, restaurace, hotely, cerpací stanice, veejná zaízení, lékai, nemocnice, nákupní stediska a dalsí. Dlezitá místa je mozné zobrazit na map jako symbol. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Dlezitá místa pro nastavení, které kategorie se mají zobrazit na map. Dlezité místo v okolí Dlezitá místa v okolí jsou dlezitá místa, která se nacházejí v urcitém okruhu okolo vasí aktuální polohy. Mzete tak nap. vzdy snadno najít nejblizsí cerpací stanici, nezávisle na tom, kde se nacházíte. Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecný signál GPS poznáte podle symbolu (GPS pipraveno). Blizsí informace naleznete v kapitole "Inicializace GPS" na str. 22. Upozornní: V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst z aktuálního okolí, ve kterých je mozné rychle a bez zadávání dalsích údaj vyhledávat. Blizsí informace naleznete v kapitole "Dlezitá místa v rychlém pístupu" na str V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v okolí. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V OKOLÍ. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete vyhledat dlezité místo. Existují-li pro zvolenou kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

25 3. Zadejte, ve které podkategorii chcete najít dlezité místo. Oteve se seznam Oznacení cíle. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 4. Klepnte na oznacení cíle. 5. Klepnte na Spustit navigaci. Nkdy není mozné cíl jednoznacn identifikovat, nap. protoze existuje více restaurací se stejným jménem. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny cíle, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustní navigace" na str. 31. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo celostátního významu Dlezitá místa celostátního významu jsou letist, pamtihodnosti a památky národního významu, vtsí pístavy a dalsí. Mzete tak nap. najít známé pamtihodnosti i tehdy, kdyz nevíte, ke kterému mstu patí. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > celostátní dlezitosti. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO CELOSTÁTNÍ DLEZITOSTI. 2. Zadejte, ve které kategorii chcete vyhledat dlezité místo. Oteve se seznam Oznacení cíle. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie v abecedním poadí. 3. Je-li seznam pílis rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Zobrazí se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje uz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 4. Klepnte na oznacení cíle. 5. Klepnte na Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustní navigace" na str. 31. Pokracujte ve ctení tam. Dlezité místo z urcité lokality Dlezitá místa z urcité lokality mohou být uzitecná pi navigaci v cizím mst. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl > Dlezité místo > v urcité lokalit. Oteve se okno DLEZITÉ MÍSTO V URCITÉ LOKALIT. 2. Zadejte název nebo PSC cílové lokality Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max 3. Zadejte, ve které kategorii chcete vyhledat dlezité místo. Existují-li ke zvolené kategorii podkategorie, oteve se seznam Podkategorie. 4. Zadejte, ve které podkategorii chcete vyhledat dlezité místo. Oteve se seznam Oznacení cíle. Obsahuje dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle abecedy. 5. Je-li seznam pílis rozsáhlý: Klepnte na (Zavít seznam). Zobrazí se klávesnice. Zadejte nkolik písmen cíle. Klepnte na (Otevít seznam). Seznam obsahuje uz jen cíle, které zacínají na zadaná písmena nebo je obsahují. 6. Klepnte na oznacení cíle. 7. Klepnte na Spustit navigaci. Nkdy není mozné cíl jednoznacn identifikovat, nap. protoze v zadaném mst existuje více restaurací se stejným jménem. V tomto pípad se oteve okno, ve kterém se zobrazí vsechny cíle, které se hodí k vasemu zadání, s dodatecnými informacemi. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustní navigace" na str. 31. Pokracujte ve ctení tam. Dlezitá místa v rychlém pístupu V rychlém pístupu jsou k dispozici 3 kategorie dlezitých míst. Rychle a bez zadávání dalsích údaj si mzete sestavit seznam cíl ve vasí blízkosti, které odpovídají jedné z tchto kategorií. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti > Nastavení > Dlezitá místa pro nastavení, které kategorie mají být dostupné v rychlém pístupu. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Upozornní: Signál GPS musí být dostacující pro zjistní polohy. Dostatecn silný signál GPS poznáte podle symbolu pipraveno). 1. V okn NAVIGACE klepnte na Nový cíl. Oteve se nabídka NOVÝ CÍL. V cásti Rychlý pístup jsou ikony tch kategorií, jejichz dlezitá místa jsou k dispozici v rychlém pístupu. 2. Klepnte na kategorii, ve které hledáte dlezité místo. Oteve se seznam Oznacení cíle. Obsahuje nejblizsí dlezitá místa zadané kategorie, seazená podle vzdálenosti. 3. Klepnte na oznacení cíle. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustní navigace" na str. 31. Pokracujte ve ctení tam. (GPS Blizsí informace naleznete v kapitole "Inicializace GPS" na str Informace o cíli O ad cíl, které zadáváte, jsou v databázi navigacního systému ulozeny blizsí informace. U ady restaurací je nap. ulozeno telefonní císlo. Mzete tam hned zavolat a nap. si rezervovat stl. Je otevené jedno z výse uvedených oken pro zadání cíle. Klepnte na Moznosti > Info. Oteve se okno INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Obsahuje vsechny informace o zadaném cíli, které jsou ulozeny v databázi navigacního systému. Klepnte na Storno pro optovné zavení okna INFORMACE O CÍLOVÉ LOKALIT. Klepnte na (Zobrazit na map) pro náhled na cíl na map. (Zavolat) pro vytocení NAVIGON 2150 max: Klepnte na zadaného císla Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Upozornní: Funkce Zavolat je dostupná jen tehdy, je-li NAVIGON 2150 max spojený pes Bluetooth s mobilním telefonem. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

26 Blizsí informace o pipojení k mobilnímu telefonu naleznete v kapitole "Pipojení k telefonu" na str Poslední cíle NAVIGON 21xx max ukládá posledních 12 cíl, ke kterým jste spustili navigaci, do seznamu POSLEDNÍ CÍLE. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Poslední cíle. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 3. Klepnte na Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustní navigace" na str. 31. Pokracujte ve ctení tam Oblíbené Cíle, ke kterým chcete jezdit opakovan, mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. Do seznamu OBLÍBENÉ je mozné ulozit az 500 cíl. Informace o ulození cíle naleznete v kapitole "Ulození cílové lokality" na str V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Oblíbené. 2. Klepnte na cíl, ke kterému se chcete nechat navigovat. 3. Klepnte na Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustní navigace" na str. 31. Pokracujte ve ctení tam Kontakty Pomocí softwaru NAVIGON Sync, který je soucástí dodávky, mzete exportovat kontakty z Microsoft Outlooku na pocítaci do navigacního systému. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Upozornní: Software NAVIGON Sync si mzete zdarma stáhnout z adresy com/max. Kontakty, u kterých je ulozeno nkolik adres, se objeví v seznamu KONTAKTY s kazdou adresou zvlás. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moje cíle > Kontakty. 2. Klepnte na adresu, ke které se chcete nechat navigovat. 3. Klepnte na Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustní navigace" na str. 31. Pokracujte ve ctení tam Nechat se navigovat dom Do navigacního pístroje NAVIGON 21xx max mzete jednu adresu ulozit jako domovskou adresu. Navigaci k ní je pak mozné spustit kdykoliv aktivací jediného tlacítka. Dalsí informace o zadání domovské adresy naleznete v kapitole "Definování cíle jako domovské adresy" na str. 32. V okn NAVIGACE klepnte na Dom. Pokud jste jest nezadali svou adresu, budete na to upozornni v dialogovém okn. Spustí se navigace. Je platný stejný profil trasy jako pi poslední navigaci Urcení cíle na map Cíl navigace mzete urcit pímo na map. Vedle míst a ulic tak mzete rychle zvolit také dlezitá místa. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Zobrazit mapu. 2. Klepnte na (Hledat cíl). Mapa se oteve v rezimu Hledat cíl. 3. Klepnte na bod, ke kterému se chcete nechat navigovat. Upozornní: Jak zmnit zobrazený výez mapy tak, aby na nm byl dobe viditelný vás cíl, se dozvíte v kapitole "Mapa v rezimu Hledat cíl" na str. 43. Cílový bod, na který jste klepli, se objeví pod zamovacím kízem Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Ve spodní tetin displeje se zobrazují zempisné souadnice cíle a píslusná adresa. 4. Klepnte na (OK). Oteve se okno CÍL NA MAP. V levém horním rohu se zobrazují podrobná data adresy zvolené cílové lokality. 5. Klepnte na Spustit navigaci. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Cíl se zobrazí na map. Informace o spustní navigace naleznete v kapitole "Spustní navigace" na str. 31. Pokracujte ve ctení tam Spustní navigace Mapa je otevená v rezimu Náhled. Cíl navigace symbolizuje vlajecka. Zobrazuje se trasa a pedbzná doba jízdy. Profil trasy Základem pro vygenerování trasy je takzvaný profil trasy. o jednotlivých nastaveních profilu trasy získáte klepnutím na píslusné tlacítko (Nápovda). Popis trasy Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. Spustit navigaci Klepnte na Spustit navigaci nebo vyjete. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Bez signálu GPS Není-li píjem signálu GPS dostacující, objeví se toto hlásení: "GPS signál není momentáln dostupný. na Storno. Oteve se opt okno, do kterého jste zadali vás cíl. Cíl je ulozen v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Klepnte na Demo. Vygeneruje se trasa se stedem cílového místa jako výchozím bodem. Poté se simuluje navigace po této trase. Klepnte na (Zpt) pro ukoncení rezimu demo. Upozornní: Pokud jste zvolili cíl na map, tlacítko Demo není dostupné. 6.3 Správa cílových lokalit Kazdý cíl, který zadáte, a cíle ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE a KONTAKTY si mzete ulozit do seznamu OBLÍBENÉ. To má smysl zejména tehdy, pokud k tmto cílm jezdíte castji Ulození cílové lokality 1. Zadejte cíl. (viz "Zadání cílové adresy", str. 24 nebo "Dlezité místo", str. 24). Neklepejte na tlacítko Spustit navigaci! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit cíl. - NEBO 1. Zvolte si cíl ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE nebo ze seznamu KONTAKTY. (viz "Poslední cíle", str. 29 nebo "Kontakty", str. 29). Neklepejte na tlacítko Spustit navigaci! 2. Klepnte na Moznosti > Ulozit do Oblíbených. 3. Zadejte oznacení pro cílovou lokalitu. 4. Klepnte na Ulozit Definování cíle jako domovské adresy Pesn jeden cíl ze seznamu OBLÍBENÉ mzete ulozit jako domovskou adresu Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max 1. Zvolte v seznamu OBLÍBENÉ cíl, který chcete definovat jako domovskou adresu. (viz "Oblíbené", str. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

27 29) 2. Klepnte na Moznosti > Domovská adresa. Zvolený cíl je nyní ulozený jako vase domovská adresa. V seznamu OBLÍBENÉ je domovská adresa vyznacena domeckem. 6.4 Trasy s etapami Trasy mzete plánovat i bez píjmu GPS, napíklad v pohodlí domova. Vygenerované trasy mzete ulozit pro opakované pouzití a naplánovat tak libovolný pocet tras, napíklad pro vasi dovolenou. 1. V okn NAVIGACE klepnte na Moznosti. Oteve se seznam voleb. 2. Klepnte na volbu Plánování trasy. Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY Zadání místa startu Místo startu trasy je bod, ze kterého chcete zahájit jízdu. Nemusí to být vzdy aktuální poloha: Pokud plánujete jiz doma trasu výletu na dovolené, mzete nap. jako místo startu trasy zadat vás hotel. Místo startu je dlezité jen tehdy, chcete-li vidt plánovanou trasu na map, ale nemáte zrovna píjem signálu GPS nebo se nenacházíte na plánovaném míst startu. Místo startu, které zadáte, má proto také poadové císlo "0". Jakmile spustíte navigaci, pouzije se pro vygenerování trasy jako místo startu vase aktuální poloha. První etapou je tedy jízda k bodu trasy s poadovým císlem "1". 1. Klepnte na pole Stanovit místo startu. Oteve se nabídka MÍSTO STARTU. Chcete-li zadat svou aktuální polohu jako místo startu: 2. Klepnte na polozku nabídky Aktuální poloha. Chcete-li zadat jiné místo startu: 2. Klepnte na píslusné tlacítko. 3. Zadejte místo startu. ad.) 4. Klepnte na Nastavit místo startu. Zvolené místo startu se nyní zobrazí vedle tlacítka 0 (Místo startu). Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Zmna místa startu Klepnte na pole Stanovit místo startu. Oteve se nabídka MÍSTO STARTU. Nyní mzete zadat jiné místo startu. Klepnte na pole Pidat bod trasy. Oteve se nabídka BOD TRASY. 2. Zadejte bod trasy. ad.) 4. Klepnte na Pidat. bod trasy je mozné libovoln mnit. jste místo startu a minimáln jeden bod trasy. 1. Klepnte na Moznosti > Ulozit trasu. 2. Zadejte oznacení trasy. 3. Klepnte na Ulozit. Trasa je nyní ulozen v seznamu ULOZENÉ TRASY. Dialogové okno se zave. Nactení trasy 1. Klepnte na Moznosti > Ulozené trasy. 2. Klepnte na trasu, kterou chcete nacíst. 3. Klepnte na Nacíst trasu. Oteve se okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. otevené okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadali jste místo startu a minimáln jeden bod trasy. 1. Klepnte na Zobrazit trasu. Mapa se oteve v rezimu Náhled. Místo startu a body trasy jsou vyznaceny vlajeckami. Pro simulaci trasy nepotebujete píjem GPS. se pro simulaci nov vygeneruje. na Storno. na volbu, kterou chcete pouzít. Nastavení: Oteve okno NASTAVENÍ. pípadn díve naplánovanou trasu! Plánování trasy: Oteve okno PLÁNOVÁNÍ TRASY. V nm mzete plánovat trasy, spravovat plánované trasy a spustit navigaci po plánované trase. Blizsí informace naleznete v kapitole "Trasy s etapami" na str. 33. Popis trasy: Zobrazí podrobný popis trasy se vsemi body, na kterých musíte odbocit. Profil trasy: Oteve okno PROFIL TRASY. V nm si mzete prohlédnout a pípadn zmnit volby pro generování trasy. Pejmenovat: Oteve okno, ve kterém mzete zadat oznacení zvoleného cíle nebo zvolené trasy. Pidat k trase: Oteve itinerá. Zadaná adresa se vlozí jako místo startu nové trasy. Blizsí informace naleznete v kapitole "Trasy s etapami" na str. 33. Simulace: Simuluje navigaci po zobrazené trase. Tuto simulaci mzete provést také bez píjmu GPS. U tras s nkolika etapami se simuluje pouze první etapa. Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Smazat vsechny: Smaze vsechny cíle ze seznamu (POSLEDNÍ CÍLE nebo OBLÍBENÉ, podle toho, kde jste volby oteveli). Seznam je poté prázdný. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání. Smazat: Smaze vybraný cíl ze seznamu POSLEDNÍ CÍLE, resp. OBLÍBENÉ nebo vybranou trasu ze seznamu ULOZENÉ TRASY. Dialogové okno vás vybídne k potvrzení vymazání. Stav GPS: Oteve okno STAV GPS. V nm si mzete prohlédnout podrobnosti k píjmu GPS. Mzete také ulozit data vasí aktuální polohy. Blizsí informace naleznete v kapitole "Stav GPS, ulození aktuální polohy" na str. 45. Tísové volání: Oteve okno, ve kterém je uvedena vase aktuální poloha. NAVIGON max: Mimoto vidíte císlo tísového volání, které je platné v zemi, ve které se nacházíte. Na toto císlo mzete zavolat z mobilního telefonu. NAVIGON 2150 max: Má-li NAVIGON 2150 max navázáno spojení s mobilním telefonem, mzete se nechat spojit pímo s centrem tísového volání. Informace o pipojení k mobilnímu telefonu naleznete v kapitole "Handsfree modul" na str. 49. Ulozené trasy: Oteve se okno, do kterého mzete nacíst ulozenou trasu. Ulozit cíl: Ulozí zadanou adresu do seznamu OBLÍBENÉ. se oteve v rezimu Náhled. si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu a zadané místo startu není vase aktuální poloha, mozná se aktuální poloha v náhledu nezobrazí. 3 Cíl je vyznacen vlajeckou. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu, je místo startu a kazdý bod trasy vyznacen vlajeckou. 4 V malém infoboxu vidíte celou trasu, pedbznou dobu jízdy a pedbznou dobu píjezdu. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

28 Powered by TCPDF ( Tyto informace je mozné zobrazit nebo skrýt pes Moznosti > Nastavení > Základní nastavení. Necháte-li si zobrazit trasu s nkolika etapami, vidíte tyto informace také pro kazdou etapu. Klepnte na Profil trasy pro náhled a píp. zmnu nastavení, která jsou základem pro vygenerování trasy. Klepnte na Spustit navigaci pro zahájení jízdy. Necháte-li si zobrazit plánovanou nebo nactenou trasu, trasa se pípadn vygeneruje znovu. Jako místo startu se nyní pi Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max generování pouzije vase aktuální poloha. Navigace vede nejprve k prvnímu zadanému bodu trasy. Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. (viz "Popis trasy", str. 46) Klepnte na (Hledat cíl) pro otevení mapy v rezimu Hledat cíl. (viz "Mapa v rezimu Hledat cíl", str. 43) Mapa v rezimu Navigace Po náhledu na trasu na map v rezimu Náhled se spustila navigace. Mapa se oteve v rezimu Navigace Zde se zobrazuje, kterým znacením se máte ídit. Zde se zobrazují pípadná platná rychlostní omezení. Trasa je vyznacena v oranzové barv. V malém poli s sipkou se vám u akcí, které se mají provést krátce po sob, zobrazí pespístí akce. Velké pole s sipkou ukazuje schematické znázornní pístí kizovatky, na které máte odbocit. Pod ním je uvedena vzdálenost k této kizovatce. Kdyz se blízíte kizovatce, objeví se k údaji o vzdálenosti navíc zobrazení bod: Cím více zlutých bod se zobrazí, tím blíze jste kizovatce. Nemusíte-li dlouho odbocovat, objeví se pouze sipka rovn, pod kterou je údaj o vzdálenosti, který udává, jak daleko máte sledovat prbh silnice Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Aktuáln platný jízdní pokyn uslysíte po klepnutí na velké pole s sipkou Ped mnohými kizovatkami informace z bodu 7 a 8 zmizí. Místo nich se zobrazí, které jízdní pruhy vedou k vasemu cíli. Zde se zobrazuje nadmoská výska a aktuální rychlost. V poli Celkem vidíte zbývající vzdálenost k cíli, pedbznou dobu jízdy a pedbznou dobu píjezdu. Na map vidíte svou aktuální polohu (oranzová sipka). Výez mapy se prbzn mní tak, aby byla aktuální poloha vzdy zobrazena na map. Necháte-li se navigovat po trase s nkolika etapami, vidíte v poli Etapa zbývající vzdálenost k dalsímu prjezdnímu bodu, pedbznou dobu jízdy a pedbznou dobu píjezdu. V horním poli ulice je uvedeno oznacení úseku trasy, po kterém máte dále pokracovat. Ve spodním poli ulice je uvedeno oznacení úseku trasy, na kterém se práv nacházíte. Upozornní: Zobrazení mnoha výse uvedených údaj mzete konfigurovat pes Moznosti > Nastavení > Základní nastavení. Nkterá zobrazení fungují také jen tehdy, jsou-li píslusné informace dostupné v mapovém materiálu. Upozornní: Klepnete-li na velké pole s sipkou, aktuáln platný jízdní pokyn se zopakuje Chcete-li vidt podrobný itinerá, klepnte na Moznosti > Popis trasy. (viz "Popis trasy", str. 46) Klepnte na (Hledat cíl) pro otevení mapy v rezimu Hledat cíl. (viz "Mapa v rezimu Hledat cíl", str. 43) Hlasitost Hlasitost namluvených jízdních pokyn mzete regulovat bhem navigace. 1. Klepnte na (Hlasitost). Oteve se lista s regulací hlasitosti. Obsahuje ti tlacítka k regulaci hlasitosti: (Hlasitji), (Tiseji), (Zvuk zap./vyp.). Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max 2. Klepnte opt na sekund. (Hlasitost) nebo pockejte nkolik Lista regulace hlasitosti se zave. Ukoncení navigace Klepnte na (Zpt) pro ukoncení navigace. Dialogové okno vás vyzve k potvrzení. Funkce mapy v rezimu Navigace Klepnte na libovolný bod mapy v rezimu Navigace. Zobrazí se tlacítka s rznými funkcemi. 2D/3D: Pepíná mezi 2D a 3D zobrazením. Ikona zobrazuje aktuáln nastavený rezim. Den/Noc: Pepíná mezi rezimy displeje "Den" a "Noc". Ikona zobrazuje aktuáln nastavený rezim. Prjezdní bod: Oteve nabídku pro zadání prjezdního bodu. Navigace pak nejprve vede k tomuto prjezdnímu bodu. Poté mzete pokracovat v navigaci k pvodnímu cíli. Peskocit bod trasy: Klepnte na toto tlacítko pro vynechání dalsího bodu trasy. Toto tlacítko je aktivní jen tehdy, lezí-li ped vámi jest minimáln 2 body trasy. (viz "Trasy s etapami", str. 33) Blokování: Klepnte na toto tlacítko pro zablokování úseku trasy ped vámi, tzn. vygenerování trasy okolo tohoto úseku, nap. protoze jste slyseli v rádiu o dopravní zácp na tomto úseku trasy. Klepnte na toto tlacítko jest jednou pro optovné zrusení zablokování. Dlezitá místa na trase: Klepnte na toto tlacítko pro zobrazení dlezitých míst na vasí trase. Tak se nap. rychle dozvíte, jak daleko je to jest k nejblizsímu odpocívadlu. Zde zobrazený cíl mzete vlozit také jako prjezdní bod klepnutím na tlacítko jeho záznamu v seznamu. (Prjezdní bod) vpravo vedle Reality View PRO Mapa se pepne do rezimu Reality View, pokud se bhem jízdy po dálnici blízíte jednomu z následujících bod: dálnicní kizovatce výjezdu, na kterém máte dálnici opustit Navigace Uzivatelská pírucka NAVIGON 21xx max Rezim Reality View ukazuje velmi pehledn, kterým znacením se máte ídit a do kterého pruhu se máte zaadit. Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 13xx 23xx Čeština Duben 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA Uživatelská příručka MobileNavigator 6 PNA Stav: Prosinec 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Čeština Prosinec 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Plus 70 NAVIGON Premium 70 NAVIGON Premium 70 LIVE Čeština Duben 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 1400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 1400 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Srpen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Live Services. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Live Services. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Live Services Čeština Říjen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NAVIGON 42 Essential. Uživatelská příručka. Čeština

NAVIGON 42 Essential. Uživatelská příručka. Čeština NAVIGON 42 Essential Uživatelská příručka Čeština Listopad 2011 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 21xx max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 21xx max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 21xx max Čeština Červen 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál MIO C710 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1884530

Vaše uživatelský manuál MIO C710 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1884530 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MIO C710. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MIO C710 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 72xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 72xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 81xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 81xx Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 42 PREMIUM

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 42 PREMIUM Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 42 PREMIUM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 42 PREMIUM v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 72. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 72 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE

Vaše uživatelský manuál NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 14xx 24xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 14xx 24xx Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Kontrolka dobíjení B Dotyková obrazovka C Vypínač D Reproduktor E Konektor externí antény F USB

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET E36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3954438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 12xx 22xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 12xx 22xx Čeština Září 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 25xx Explorer. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 25xx Explorer. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 25xx Explorer Čeština Únor 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 33xx 43xx max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 33xx 43xx max Čeština Leden 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 7310. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7310 Čeština Březen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 92 PREMIUM

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 92 PREMIUM Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 92 PREMIUM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 92 PREMIUM v uživatelské

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579650

Vaše uživatelský manuál SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579650 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA NAVIGATION SYSTEM AMUNDSEN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština Uživatelská příručka MN7 PDA Čeština Září 2008 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON Primo. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON Primo Čeština Září 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru.

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 83xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 83xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 83xx Čeština Květen 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50.

Obrazovka pro řízení 32. Dokonalé navádění jízdními pruhy 35. Změna trasy 37. Zobrazit mapu 42. Opravy map 46. Zvuky a hlasy 50. TomTom Referenční příručka Obsah Obsah balení 7 Obsah balení... 7 Přečtěte si jako první 8 Umístění zařízení... 8 Instalace do automobilu... 8 Zapnutí a vypnutí... 9 Nastavení... 9 Příjem signálu GPS...

Více