MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN"

Transkript

1 MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/ Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen 2012

2 OBSAH: 1 ÚVOD MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Celková spokojenost PODROBNÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU Pracovní podmínky, organizace práce Ohodnocení práce Charakter práce a pracovní zátěž Hodnocení přímého nadřízeného Atmosféra na pracovišti Řízení úřadu Úvaha o odchodu z úřadu Ostatní změny co se zlepšilo/zhoršilo Co nejvíce ovlivňuje spokojenost zaměstnanců ZÁVĚR DOTAZNÍK

3 1 ÚVOD V rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan proběhlo druhé dotazníkové šetření mezi zaměstnanci Městského úřadu Semily. Dotazník se opět týkal jejich spokojenosti s pracovními podmínkami a prostředím, atmosférou uvnitř úřadu, způsobem vedení úřadu a předávání informací a finančním ohodnocením jejich práce. Dotazník pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců městského úřadu byl vyplňován shodně jako v roce 2011 on-line a byl zpracován prostřednictvím serveru na stránkách výzkumné agentury Výzkumy Soukup. Pro samotné zpracování výsledku dotazníkového šetření obdržel zpracovatelský tým pouze souhrnné výsledky ze všech vyplněných dotazníků, čímž byla zachována naprostá anonymita všech odpovědí. Dotazníkové šetření probíhalo v termínu května Z celkového počtu 71 zaměstnanců dotazník vyplnilo 68 zaměstnanců, tři byli dlouhodobě nemocní. Dotazníkového šetření se neúčastnili 2 THP pracovníci a strážníci Městské policie. Dotazník obsahuje 12 otázek, které lze rozčlenit do třech částí: Pracovní podmínky a prostředí Způsob řízení úřadu Ostatní 3

4 2 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ Z meziročního srovnání je patrné, že došlo k mírnému poklesu celkové spokojenosti zaměstnanců, a to jak v samosprávě, tak ve státní správě. TAB. A1: Celková spokojenost zaměstnanců (součet kategorií zcela spokojen a spokojen) Celková spokojenost celý úřad 85% 81% Celková spokojenost - samospráva 85% 81% Celková spokojenost státní správa 84% 81% Došlo k mírnému zlepšení vztahu zaměstnanců s přímým nadřízeným a také ke zlepšení pracovních podmínek o 6 p.b. Naopak u většiny ostatních aspektů práce došlo ke zhoršení poklesla spokojenost s organizací pracovní doby, se způsobem jednání (respekt, úcta), zaměstnaneckými výhodami, informovaností o hospodaření úřadu, platovým ohodnocením. Nejvýrazněji klesla spokojenost s pracovní zátěží (nárůst množství práce) a rovným přístupem ke všem zaměstnancům. TAB. A2: Spokojenost s jednotlivými aspekty práce (součet kategorií zcela spokojen a spokojen) Zajímavost práce 95% 95% Vztahy s přímým nadřízeným 80% 86% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 93% 87% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 78% 84% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 66% 62% Jednání s respektem, úctou 67% 60% Dobré mezilidské vztahy 68% 63% Zaměstnanecké výhody 79% 52% Jistota zaměstnání 55% 50% Informování o hospodaření úřadu 58% 50% Pracovní zátěž (množství práce) 62% 49% Rovný přístup ke všem zaměstnancům 53% 41% Platové ohodnocení 41% 35% 4

5 Oproti roku 2011 dospěli všichni vedoucí pracovníci v samosprávě k úvahám o odchodu z úřadu, naopak vedoucí ve státní správě o odchodu z úřadu vůbec neuvažují. Z řadových zaměstnanců o odchodu uvažuje přibližně 10% v samosprávě a 8% ve státní správě. TAB. A3: Úvaha o odchodu z úřadu (% určitě ano/% ano ) Samospráva pracovníci odboru 5%/11% 10%/0% Samospráva vedoucí odboru 20%/40% 50%/50% Samospráva vedení města 0%/0% 0%/0% Státní správa pracovníci odboru 5%/13% 0%/8% Státní správa vedoucí odboru 0%/20% 0%/0% Na konci dotazníku byli zaměstnanci tázáni, co konkrétně se podle nich na městském úřadu zlepšilo a co zhoršilo. V oblasti zlepšení bohužel 71% zaměstnanců nic neuvedlo (kategorie nic, nevím ). Naopak konkrétní zhoršení uvedlo 72% zaměstnanců. Nejčastěji uváděná zhoršení se týkala atmosféry na pracovišti, pracovní zátěže v kombinaci s ohodnocením práce a pracovní podmínky, zejména v oblasti jistoty zaměstnání. TAB. A4: Co se konkrétně se zlepšilo/zhoršilo? Zlepšení Zhoršení Pracovní podmínky, organizace práce, jistota zaměstnání 4% 9% Ohodnocení práce 1% 11% Charakter práce a pracovní zátěž 0% 12% Hodnocení přímého nadřízeného 1% 1% Atmosféra na pracovišti 4% 17% Řízení úřadu 13% 18% Nic 23% 3% Nevím 48% 25% Ostatní 6% 4% 5

6 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 3.1 Celková spokojenost Více jak tři čtvrtiny zaměstnanců jsou spokojeny se svou prací. nespokojeno se cítí pouze 16 % zaměstnanců. Spokojenost se v jednotlivých aspektech práce liší (viz tabulka č. B3.). Rozdíl ve spokojenosti mezi zaměstnanci státní správy a samosprávy je obdobná. TAB. B1: Celková spokojenost zaměstnanců počet % spokojen(a) 12 18% spokojen(a) 43 63% nespokojen(a) 11 16% nespokojen 0 0% Nevím, nedokážu odpovědět 2 3% Celkový součet % TAB. B2: Celková spokojenost zaměstnanců státní správa samospráva spokojen(a) 21% 12% spokojen(a) 60% 69% nespokojen(a) 17% 15% nespokojen 0% 0% Nevím, nedokážu odpovědět 2% 4% Celkový počet (N)

7 Kladně hodnocenými aspekty práce jsou zajímavost práce, vztahy s přímým nadřízeným, organizace pracovní doby a pracovní podmínky. Podprůměrně je hodnocena atmosféra na pracovišti mezilidské vztahy a jednání se zaměstnanci s respektem a úctou. Nejnižší spokojenost je s platovým ohodnocením, se kterým je nespokojeno/ nespokojeno 65% zaměstnanců. TAB. B3: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce spokojen spokojen nespokojen nespokojen nevím, netýká se Zajímavost práce 44% 51% 4% 0% 0% Vztahy s přímým nadřízeným 37% 49% 10% 4% 0% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 25% 62% 13% 0% 0% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 34% 50% 9% 7% 0% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 13% 49% 29% 3% 6% Jednání s respektem, úctou 7% 53% 31% 7% 1% Dobré mezilidské vztahy 7% 56% 24% 13% 0% Zaměstnanecké výhody 9% 43% 38% 7% 3% Jistota zaměstnání 9% 41% 32% 12% 6% Informování o hospodaření úřadu 7% 43% 32% 13% 4% Pracovní zátěž (množství práce) 3% 46% 41% 10% 0% Rovný přístup ke všem zaměstnancům 7% 34% 31% 24% 4% Platové ohodnocení 1% 34% 46% 19% 0% 7

8 TAB. B4: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce dle převažující činnosti (součet odpovědí zcela spokojen/a + spokojen/a) státní správa samospráva celkem Zajímavost práce 95% 96% 96% Vztahy s přímým nadřízeným 86% 85% 85% Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) 93% 77% 87% Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 81% 88% 84% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace 55% 73% 62% Jednání s respektem, úctou 64% 54% 60% Dobré mezilidské vztahy 69% 54% 63% Zaměstnanecké výhody 43% 65% 51% Jistota zaměstnání 57% 38% 50% Informování o hospodaření úřadu 45% 58% 50% Pracovní zátěž (množství práce) 52% 42% 49% Rovný přístup ke všem zaměstnancům 40% 42% 41% Platové ohodnocení 26% 50% 35% 8

9 4 PODROBNÉ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU 4.1 Pracovní podmínky, organizace práce Nejlépe byla hodnocena zajímavost práce, organizace pracovní doby a pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk). Spokojenost a nespokojenost u ostatních aspektů je téměř shodná. V konkrétních odpovědí na otázku, co se za poslední rok zhoršilo se často objevuje nižší pocit jistoty zaměstnání. TAB. B6: Pracovní podmínky a organizace práce spokojen(a) spokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) Nevím, netýká se Zajímavost práce 44% 51% 4% 0% 0% Organizace pracovní doby (příchody, 25% 62% 13% 0% 0% odchody, přestávky) Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) 34% 50% 9% 7% 0% Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování 13% 49% 29% 3% 0% kvalifikace Zaměstnanecké výhody 9% 43% 38% 7% 0% Jistota zaměstnání 9% 41% 32% 12% 0% Pracovní zátěž (množství práce) 3% 46% 41% 10% 0% Co konkrétně se za poslední zlepšilo? - pracovní podmínky - přidělení samostatné kanceláře - systém informovanosti Co konkrétně se za poslední rok zhoršilo? - Jistota zaměstnání - stálé úvahy o redukci počtu pracovníků. - jistota zaměstnání a s tím související atmosféra celého úřadu - nejistota zaměstnání - vedení nemá vizi - nikdo neřeší klimatizaci ve Vistě - obava o práci - rovný přístup k jednotlivým zaměstnancům - strach, co bude dál - Vybavenost novější výpočetní technikou. - zvýšil se strach o udržení si pracovního místa 9

10 4.2 Ohodnocení práce S ohodnocením práce je nespokojeno 65% zaměstnanců, přičemž vedle finančního ohodnocení je nutno upozornit i na další aspekty, které tento postoj ovlivňují. Jedná se především o nespokojenost se způsobem odměňování, kdy odměňování neodpovídá odvedenému pracovnímu výkonu. TAB. B7: Platové ohodnocení spokojen/a spokojen/a nespokojen nespokojen nevím, netýká se Platové ohodnocení 1% 34% 46% 19% 0% TAB. B8: Způsob ohodnocení práce Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. ne ne Nevím, netýká se mě 0% 43% 43% 13% 1% 10% 40% 31% 18% 1% Co konkrétně se za poslední zlepšilo? - odměňování za mimořádné úkoly (vyjma ved. odborů a tajemníka) Co konkrétně se za poslední rok zhoršilo? - finanční ohodnocení - finanční ohodnocení - finanční ohodnocení (odměňování) - finanční situace - finanční situace v odměňování - odměňování - odměňování - odměňování pracovníků - odměňování za dobře vykonanou práci - Platové ohodnocení. 10

11 4.3 Charakter práce a pracovní zátěž Přes 50% zaměstnanců se domnívá, že objem požadované práce neodpovídá počtu pracovníků, kterých je málo, případně že pracovní zátěž neodpovídá výši mzdy. Navíc je jako problém vnímáno i časté přerušování práce nepředvídanými úkoly. TAB. B9: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce Pracovní zátěž (množství práce) spokojen/a spokojen/a TAB. B10: Organizace práce, kapacita pracovníků Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly. nespokojen/ a nespokojen/ a nevím, netýká se 3% 46% 41% 10% 0% ne ne nevím, netýká se 28% 57% 15% 0% 0% 4% 35% 37% 24% 0% 35% 37% 25% 3% 0% Co konkrétně se za poslední zlepšilo? - nic neuvedeno Co konkrétně se za poslední rok zhoršilo? - rozdíl ve vytíženosti jednotlivých zaměstnanců - byrokracie - množství práce - nárůst agendy - nárůst byrokracie 11

12 - Nárůst pracovních povinností (plynoucí z předpisů, zákonů nebo nárazové práce). - Nárůst všeho, co užírá prostor a čas pro normální a včas udělanou práci, nemožnost tvůrčí práce. - objem práce - přerozdělení agend, pracovní vypětí narostlo - Přerušování mé vlastní práce zcela jinými úkoly, které se musí řešit přednostně. - zvýšení počtu materiálů a směrnic 4.4 Hodnocení přímého nadřízeného Vztahy s přímým nadřízeným kladně hodnotí 86% zaměstnanců bez rozdílu, zda se jedná o vztah vedoucí odboru/oddělení vedení města či zaměstnance - vedoucí odboru/oddělení. TAB. B11: Spokojenost zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce Vztahy s přímým nadřízeným spokojen/a spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a nevím, netýká se 37% 49% 10% 4% 0% TAB. B12: Vztahy s přímým nadřízeným Vedoucí odboru/vedení města Pracovník odboru/oddělení spokojen(a) 42% 36% spokojen(a) 42% 50% nespokojen(a) 8% 11% nespokojen(a) 8% 4% Nevím, netýká se 0% 0% TAB. B13: Hodnocení přímého nadřízeného Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle. Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. V případě potřeby mohu kdykoliv svého nadřízeného požádat o pomoc. Myslím, že naše oddělení/odbor je dobře řízeno. ne ne Nevím, netýká se mě 8% 54% 23% 12% 4% 12% 50% 23% 12% 4% 19% 54% 23% 0% 4% 15% 58% 23% 0% 4% 12

13 Co konkrétně se za poslední zlepšilo? - Chování přímého nadřízeného Co konkrétně se za poslední rok zhoršilo? - komunikace, nadřazenost 4.5 Atmosféra na pracovišti Přes 55% zaměstnanců není spokojeno s rovným přístupem, což následně ovlivňuje atmosféru na pracovišti a obecně celkovou spokojenost. V porovnání s předchozím rokem se jedná o jednu z oblastí s největším propadem spokojenosti. I v otevřené otázce na konci dotazníku mnoho zaměstnanců vyjádřilo nespokojenost se zhoršující se atmosférou na pracovišti. TAB. B14: Mezilidské vztahy Rovný přístup ke všem zaměstnancům Jednání s respektem, úctou Dobré mezilidské vztahy spokojen/a spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a nevím, netýká se 7% 34% 31% 24% 4% 7% 53% 31% 7% 1% 7% 56% 24% 13% 0% Co konkrétně se za poslední rok zlepšilo? - pracovní prostředí Co konkrétně se za poslední rok zhoršilo? - Atmosféra - atmosféra - atmosféra na pracovišti - celková nálada - mezilidské vztahy - mezilidské vztahy - mezilidské vztahy - mezilidské vztahy - mezilidské vztahy mezi všemi pracovníky úřadu - nedůvěra vůči zaměstnancům - pracovní atmosféra - pracovní napětí, chaotické rozhodování - pracovní pohoda - Výrazné zhoršení vzájemných vztahů a pracovní atmosféry. - vztahy mezi lidmi - z toho plynoucí pracovní klima - Prohloubily se: strach, nedůvěra, arogance moci! 13

14 4.6 Řízení úřadu Z níže uvedené tabulky vyplývá, že 50 % zaměstnanců je s informacemi týkajícími se hospodaření úřadu spokojena. Více nespokojených zaměstnanců pracuje ve státní správě (viz TAB B4), což odráží fakt, že výkon státní správy je na rozpočtu mnohem méně závislý a zaměstnanci státní správy s ním příliš nepracují. TAB. B15: Informování o hospodaření úřadu Informování o hospodaření úřadu spokojen/a spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a nevím, netýká se 7% 43% 32% 13% 4% V případě řízení úřadu ve vztahu k informačním tokům jsou zaměstnanci nespokojeni. Polovina zaměstnanců si myslí, že úřad není dobře řízen. Stejně tak podle nich nefunguje i způsob informování zaměstnanců. Zaměstnanci se cítí být nespokojeni s tím, jak vedení informace poskytuje. TAB. B16: Řízení úřadu, informační toky ne ne Nevím, netýká se mě Myslím, že náš úřad je jako celek dobře řízen. Na úřadě funguje dobrý systém informování, díky kterému se ke mně dostanou informace, které potřebuji, včas a v požadované kvalitě. 6% 38% 40% 10% 6% 4% 41% 35% 16% 3% Co konkrétně se za poslední zlepšilo? - efektivita práce úřadu - Oběh informací - přesun městské policie - přístup tajemníka k jednotlivým zaměstnancům - situace na OSÚ - obsazení vedoucího odboru - Spolupráce a komunikace mezi odbory. - Spolupráce a komunikace mezi odbory. - sloučení odboru správy majetku města a odboru investic - Spolupráce na společně řešených úkolech. 14

15 Co konkrétně se za poslední rok zhoršilo? - absence možnosti řešení nárůstu odborné práce na odboru - hospodaření města - Hospodaření úřadu - komunikace - komunikace s některými odbory - pozice místostarostek - přenos a informace o úkolech, nejednoznačnost - špatná finanční situace Města, resp. diskutabilní stanovení priorit, díky kterým chybí finance v ostatních oblastech - tok informací - transparentnost rozhodování o věcech veřejných - Transparentnost výběrových řízení (např. zelené srdce - člen výběrové komise = spolupracovník výherce) - transparentnost zadávání zakázek (např. v případech TSM) - úroveň některých porad - vedení města - Vzniká mnoho úkolů nutných k řešení, aniž by existovala znalost souvislostí a tedy i představa o řešení, následuje pak často mnoho nedořešených věcí - zadávání úkolů - ZKRÁCENÍ PRAC. DOBY VŠEM PRACOVNÍKŮM ODBORU NA 0,9 PŘI ZACHOVÁNÍ OBJEMU PRÁCE 15

16 4.7 Úvaha o odchodu z úřadu Přes shora uvedené problémy v oblasti pracovních podmínek, odměňování i atmosféry na pracovišti většina řadových pracovníků o odchodu z úřadu neuvažuje. Naopak u vedoucích pracovníků v samosprávě uvažuje o odchodu z úřadu 100 %; ve státní správě o odchodu neuvažuje žádný vedoucí. TAB. B17: Úvaha o odchodu z úřadu (samospráva) Určitě ano ano ne Určitě ne Nevím Pracovník odboru/oddělení 10% 0% 50% 35% 5% Vedení města 0% 0% 0% 100% 0% Vedoucí odboru/oddělení 50% 50% 0% 0% 0% TAB. B18: Úvaha o odchodu z úřadu (státní správa) Určitě ano ano ne Určitě ne Nevím Pracovník odboru/oddělení 0% 8% 31% 47% 14% Vedoucí odboru/oddělení 0% 0% 33% 67% 0% 4.8 Ostatní změny co se zlepšilo/zhoršilo Co konkrétně se za poslední rok zlepšilo? - INFO sms PRO KLIENTY - Předpokládám zefektivnění úřadu sloučením odborů OI a OSM - přístup k občanům - šetření energií (elektro, plyn) díky výběrovým řízením Co konkrétně se za poslední rok zhoršilo? - komunikace mezi MBS a občanem - pořád mě u tohoto dotazníku chybí tužka a schránka do které můžu svůj anonymní dotazník hodit - dá se říci, že se vše zhoršilo 16

17 4.9 Co nejvíce ovlivňuje spokojenost zaměstnanců Zajímalo nás, jak konkrétně ovlivňují jednotlivé aspekty práce celkovou spokojenost. Provedli jsme proto podrobnou analýzu. Z té vyplývá, že celková spokojenost je ovlivňována zejména zajímavostí práce, mezilidskými vztahy a vnímáním pracovní zátěže. Jedním z hlavních aspektů, který ovlivňuje jak vnímání pracovní zátěže, tak mezilidské vztahy, je rovný (spravedlivý) přístup vedení k zaměstnancům. Bohužel většina zaměstnanců má pocit, že tento rovný přístup chybí, tedy že některým zaměstnancům je nadržováno, případně jim projde to, co jiným nikoliv. Tento nerovný přístup do značné míry pramení z nedostatečného informování o situaci na úřadě (množství a způsob poskytování informací). než aby se informace veřejně a jasně komunikovaly (a vysvětlovali), informace se na úřadě přenáší neformálními způsoby ( šeptandou ), což následně způsobuje problémy. SCHÉMA 1: Zaměstnanecké výhody Plat Informování o situaci na úřadě Pocit jistoty zaměstnání Vnímání pracovní zátěže Rovný přístup Přímý nadřízený Mezilidské vztahy + jednání s respektem Celková spokojenost Organizace pracovní doby Zajímavost práce 17

18 5 ZÁVĚR Mezi zaměstnanci celkově převažuje pocit spokojenosti, která se samozřejmě v jednotlivých aspektech práce liší. Rozdíly v celkové spokojenosti ve státní správě a samosprávě nejsou. Nejlépe byla hodnocena zajímavost práce, organizace pracovní doby a pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk). Vztahy s přímým nadřízeným kladně hodnotí 86% zaměstnanců bez rozdílu, zda se jedná o vztah vedoucí odboru/oddělení vedení města či zaměstnance - vedoucí odboru/oddělení. Naopak s finančním ohodnocením práce je nespokojeno 65% zaměstnanců. Stejně tak přes 51% zaměstnanců se domnívá, že objem požadované práce neodpovídá počtu pracovníků, kterých je málo. Jako problém je vnímáno i časté přerušování práce nepředvídanými úkoly. Přes 55% zaměstnanců není spokojeno s rovným přístupem, což následně ovlivňuje atmosféru na pracovišti a obecně celkovou spokojenost. V případě řízení úřadu ve vztahu k informačním tokům jsou zaměstnanci nespokojeni. Přes shora uvedené problémy v oblasti pracovních podmínek, odměňování i atmosféry na pracovišti většina řadových pracovníků o odchodu z úřadu neuvažuje, stejně tak o odchodu neuvažuje žádný z vedoucích ve státní správě. Naopak o odchodu uvažují všichni vedoucí zaměstnanci v samosprávě. V meziročním srovnání klesl počet spokojených zaměstnanců a to jak v hodnocení celkové spokojenosti, tak i ve většině aspektů práce. 18

19 6 DOTAZNÍK Průzkum spokojenosti zaměstnanců MěÚ Semily je realizován v rámci projektu Vstřícný úřad spokojený občan reg.č. CZ.1.04/4.1.01/ Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než min. Z technických důvodů je na vyplnění dotazníku nastavena max. 1 hodina. Vyruší-li Vás něco při vyplňování, uložte dotazník kliknutím na tlačítko "Obnovit později". Nezapomeňte po vyplnění dotazník odeslat kliknutím na tlačítko "Odeslat". Průzkum obsahuje 27 otázek. Na úvod se zaměříme na Vaši práci 1 Když zvážíte všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen(a) se svou prací? * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: spokojen(a) spokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) Nevím, nedokážu odpovědět 2 Jak jste spokojen(a) s následujícími okolnostmi Vaší práce? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Pracovní podmínky (světlo, teplo, hluk) Pracovní zátěž (množství práce) Organizace pracovní doby (příchody, odchody, přestávky) Platové ohodnocení Jistota zaměstnání Rovný přístup ke všem zaměstnancům Zaměstnanecké výhody Vztahy s přímým nadřízeným Zajímavost práce Informování o hospodaření úřadu Možnosti dalšího vzdělávání / rozšiřování kvalifikace Jednání s respektem, úctou Dobré mezilidské vztahy spokojen(a) spokojen(a) nespokojen(a) nespokojen(a) Nevím, netýká se 19

20 Ocenění práce 3 A nyní nám prosím odpovězte, jakým způsobem je Vaše práce ohodnocena? Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Odměňování je s ohledem na mé pracovní výkony spravedlivé. Když odvedu dobrou práci, dostane se mi uznání. ne ne Nevím, netýká se mě Komunikace, informace a vztahy na pracovišti 4 Předkládáme Vám několik otázek o Vašem nadřízeném. Uveďte, nakolik souhlasíte nebo nesouhlasíte s každou z nich. * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Můj nadřízený dobře stanovuje pracovní cíle. Můj nadřízený má dostatečnou autoritu k efektivnímu vedení naší skupiny. V případě potřeby mohu kdykoliv svého nadřízeného požádat o pomoc. Myslím, že naše oddělení/odbor je dobře řízeno. ne ne Nevím, netýká se mě 20

21 5 Jak byste charakterizoval(a) atmosféru mezi spolupracovníky na pracovišti? Označte na uvedené stupnici, který z výroků A nebo B je vám bližší? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek:!vybírejte MEZI VÝROKY A a B! Výrok A: Převažuje přátelská atmosféra. A A B Rozhodn ě B Výrok B: Atmosféra je plná napětí a konfliktů. Náš úřad Hodnocení zaměstnavatele a pracovních podmínek. 6 Rádi bychom zjistili více o charakteru Vaší práce. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Mám k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro řádný výkon své práce. V našem oddělení je většinou dostatek pracovníků na zvládnutí požadované práce. Moje práce je často přerušována nepředvídanými úkoly. ne ne Nevím, netýká se mě 21

22 7 Nyní Vám položíme několik otázek týkajících se Vašeho zaměstnavatele. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? * Prosím zvolte vhodnou odpověď pro každou z položek: Naše organizace jedná se svými zaměstnanci s respektem a úctou bez ohledu na jejich pozici. Myslím, že náš úřad je jako celek dobře řízen. Na úřadě funguje dobrý systém informování, díky kterému se ke mně dostanou informace, které potřebuji, včas a v požadované kvalitě. ne ne 8 Uvažujete v současné době vážně o odchodu z úřadu? * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: Určitě ano ano ne Určitě ne Nevím Pracovní zařazení, pracovní poměr, pracovní doba Nevím, netýká se mě 22

23 9 Jaké je Vaše je vaše současné pracovní zařazení: * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: Vedoucí odboru/oddělení Pracovník odboru/oddělení Vedení města 10 Která činnost ve Vaší práci převažuje? * Prosím zvolte pouze jednu z následujících možností: státní správa samospráva Prosím napište své odpovědi zde: CO KONKRÉTNĚ SE PODLE VÁS NA MĚÚ SEMILY ZLEPŠILO. Prosím napište své odpovědi zde: CO KONKRÉTNĚ SE PODLE VÁS NA MĚÚ SEMILY ZHORŠILO. Prosím napište své odpovědi zde:

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření mezi zaměstnanci úřadu. květen/červen 2011 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU... 4

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Organizace Český telekomunikační úřad IČ 70106975 Datum vyplnění 6. 10. 2011 Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Vážená paní, vážený pane, naše společnost, INCOMA GfK, která se specializuje

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS Volnočasové benefity Online výzkum pro APROPOS GfK Czech Nákupní Volnočasové zvyklosti benefity v souvislosti s používáním poukázek 15.9. Duben 21.9. 2010 2009 Specifikace projektu 2 Metodologie Vzorek

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Školní dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Školní dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY Vážená paní, vážený pane, věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

Zpráva z průzkumu mezi zaměstnavateli

Zpráva z průzkumu mezi zaměstnavateli Zpráva z průzkumu mezi zaměstnavateli Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 12 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský tým partnera

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti

Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti Matúš Šucha Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc msucha@post.cz Abstrakt Autor v příspěvku prezentuje závěry výzkumu

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY Z PŘÍPRAVY K PĚSTOUNSTVÍ Vážení zájemci o pěstounství, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku zpětné vazby k procesu přípravy, který jste v rámci pilotního projektu Amalthea

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více