Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018"

Transkript

1 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku... Č. 1 Doručování, Zahájení trestního stíhání, Zvolený obhájce, 160 odst. 2, 37 tr. ř.... Č. 2 Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, Výrok rozhodnutí, 268 odst. 1 tr. zákoníku, 120 odst. 3 tr. ř.... Č. 3 Neoprávněné podnikání, 251 tr. zákoníku... Č. 3 Jednočinný souběh, Neoprávněné podnikání, Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, 13 odst. 1, 251, 268 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 3 Návodce, Výrok rozhodnutí, 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, 120 odst. 3 tr. ř.... Č. 3 Peněžitý trest, 68 odst. 1, 2, 3 tr. zákoníku... Č. 3 Padělání a pozměnění peněz, 233 odst. 2, odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. b) tr. zákoníku Č. 4 Statutární orgán, 63 zákona č. 90/2012 Sb.... Č. 1 Příslušnost soudu místní, 89a o. s. ř.... Č. 2 Účastníci řízení, Rozhodčí řízení, Společné jmění manželů, 145 obč. zák., 31 písm. b) zákona č. 216/1994 Sb. ve znění do , 31 písm. e) zákona č. 216/1994 Sb. ve znění do Č. 3 Rozhodčí doložka, 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb.... Č. 4 Poplatky soudní, Zastavení řízení, 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. a 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb. ve znění do Č. 5 Předkupní právo, Spoluvlastnictví, 603 odst. 1 a 2 obč. zák. ve znění do Č. 6 1

2 Náhrada škody, Promlčení, 74 odst. 1 písm. a) zákona č. 485/2000 Sb., 106 odst. 2 obč. zák.... Č. 7 Náhrada škody, Odpovědnost za vady, Zdravotnictví, Pojištění, 33 zákona č. 37/2004 Sb., 2 zákona č. 59/1998 Sb., 7 zákona č. 59/1998 Sb., 421a obč. zák., 440 obč. zák.... Č. 8 Odpovědnost státu za škodu, 37 zákona č. 169/1999 Sb., 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., 23 odst. 3 vyhlášky č. 345/1999 Sb.... Č. 9 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), 31a odst. 3 předpisu č. 82/1998Sb., 43 odst. 1 předpisu č. 141/1961Sb. ve znění do Č. 10 Odpovědnost za vady, 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., 612 obč. zák. ve znění do , 118 odst. 2 obč. zák. ve znění do , 1 zákona č. 72/1994 Sb.... Č. 11 Právnická osoba, 90 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., 132 odst. 2 o. z.... Č. 12 Odpovědnost za vady, 420 odst. 1 obch. zák., 425 odst. 1 obch. zák., 455 obch. zák Č. 13 Smluvní pokuta, 300 obch. zák.... Č. 14 Smlouva mezinárodní, Forma právních jednání (o. z.), Odpovědnost za vady, čl. 32 odst. 2 vyhlášky č. 11/1975 Sb.... Č. 15 Náhrada škody, Insolvenční správce, 37 IZ, 286 odst. 1 IZ... Č. 16 Insolvence, Majetková podstata, 136 IZ, 168 IZ, 173 odst. 1 IZ, 185 IZ, zákon č. 458/2000 Sb.... Č. 17 Pojištění, Zaměstnanci, Pracovní úraz, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 2 odst. 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb., 10 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb.... Č. 18 2

3 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 2/2018 Nedovolené ozbrojování, Totožnost skutku, Ne bis in idem, 279 odst. 1 tr. zákoníku, 172 odst. 2 písm. b) tr. ř.... Č. 5 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 256 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku... Č. 6 Adhezní řízení, Poškozený, 43 odst. 3 tr. ř.... Č. 7 Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu, 350 odst. 1 alinea první tr. zákoníku... Č. 8 Důvod dovolání, že byl uložen druh trestu, který zákon nepřipouští, Trest peněžitý, 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., 67, 68 odst. 6 tr. zákoníku... Č. 9 Důvod dovolání, že byl uložen druh trestu, který zákon nepřipouští, Propadnutí náhradní hodnoty, 265b odst. 1 písm. h) tr. ř., 71 tr. zákoníku... Č. 9 Zákonný zástupce obviněného, Mladistvý, Počítání lhůt, Řízení o stížnosti, 72 odst. 2 z. s. m. (ve znění účinném do ), 143 odst. 1 tr. ř.... Č. 10 Opatrovník, Obec, Způsobilost procesní, 19 o. s. ř, 20 o.s.ř., 2 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 17 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb. ve znění do Č. 19 Příslušnost soudu místní, 105 odst. 2 o. s. ř., 87 písm. b) o. s. ř.... Č. 20 Postoupení pohledávky, Účastníci řízení, 107a o. s. ř.... Č. 21 Žaloba pro zmatečnost, Odvolání, 229 odst. 4 o. s. ř. ve znění do , 202 odst. 2 o. s. ř. ve znění do Č. 22 Úschova, Výkon rozhodnutí, 314a odst. 2 o. s. ř. ve znění do , 315 odst. 1 o. s. ř. ve znění do , 320 o. s. ř. ve znění do Č. 23 3

4 Obec, Vlastnictví, 22 odst. 4 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění do , 22 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění do , 21 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění do Č. 24 Zdravotní pojištění, Cizinci, Trvalý pobyt, 3a zákona č. 325/1999 Sb., 88 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb.... Č. 25 Náhrada nákladů zdravotní pojišťovně, Pojištění odpovědnosti za škodu, 55 zákona č. 48/1997 Sb., 6 odst. 4 zákona č. 168/1999 Sb.... Č. 26 Náhrada škody, Náklady léčení, 449 odst. 1,3 obč. zák.... Č. 27 Odpovědnost státu za škodu, Organizační složka státu, 3 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb. ve znění účinném od do , 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb.... Č. 28 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Svéprávnost (o. z.), 13 zákona č. 82/1998 Sb., 31a zákona č. 82/1998 Sb.... Č. 29 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. ve znění od Č. 30 Insolvence, Postoupení pohledávky, 430 IZ, 530 odst. 1 obč. zák., čl. 40 Nařízení č. 1346/ Č. 31 Incidenční spory, Promlčení, 199 odst. 2 IZ... Č. 32 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 3/2018 Loupež, Cizí věc, 173 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 11 Trest propadnutí majetku, Peněžitý trest, Neslučitelnost trestních sankcí, Zásada přiměřenosti trestní sankce, Ukládání trestu, 66, 67, 53 odst. 1, 39 tr. zákoníku... Č. 12 Trestní stíhání, Subjekt, Vrácení věci státnímu zástupci k došetření, 160 odst. 1, 188 odst. 1 písm. e), 260 tr. ř.... Č. 13 4

5 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 256 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 14 Opatrovník poškozeného, Zmocněnec poškozeného, 45 odst. 1, 2 tr. ř., 50 odst. 1 tr. ř Č. 15 Účastnící řízení, Zmírnění křivd (restituce), 9 odst. 1,8 zákona č. 229/1991 Sb., 27 zákona č. 500/2004 Sb.... Č. 33 Ustanovení zástupce, 30 o. s. ř., 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb.... Č. 34 Řízení ve věcech péče o nezletilé, Odvolání, 474 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř.... Č. 35 Srážky ze mzdy, Odstupné, 278 o. s. ř. ve znění do , 44a zákona č. 435/2004 Sb. ve znění do Č. 36 Nezbytná cesta (o. z.), 1032 odst. 1 písm. b) o. z.... Č. 37 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Privatizace, 2 odst. 3 zákona č. 427/1990 Sb., 29 zákona č. 229/1991Sb. ve znění do , 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. ve znění do , 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb.... Č. 38 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), 5 písm. k) zákona č. 428/2012 Sb., 7 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb.... Č. 39 Spoluvlastnictví, 1148 o. z.... Č. 40 Náhrada škody, 2945 o. z.... Č. 41 Odpovědnost státu za škodu, Zadostiučinění (satisfakce), Trvalý pobyt, Cizinci, 13 zákona č. 82/1998 Sb., 31a zákona č. 82/1998 Sb.... Č. 42 Přistoupení k dluhu, 533 zákona č. 40/1964 Sb.... Č. 43 Výpověď z nájmu bytu, Přechodná (intertemporální) ustanovení, Zpětná účinnost právních předpisů, 3076 o. z., 3074 odst. 1 o. z., 3036 o. z.... Č. 44 Forma právních jednání (o. z.), Ústav (o. z.), Veřejná listina, 309 odst. 4 o. z., 402 o. z., 405 odst. 1 o. z., 418 o. z., 123 odst. 2 o. z., 122 o. z.... Č. 45 5

6 Korporace (o. z.), Stanovy, Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, 259 o. z., 663 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 663 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.... Č. 46 Insolvence, Insolvenční správce, 25 IZ, 26 IZ.... Č. 47 Insolvence, Příslušenství pohledávky, 121 odst. 3 obč. zák., 170 písm. a) IZ.... Č. 48 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 4/2018 Řízení o odvolání, Provádění důkazů, Listinný důkaz, 258 odst. 1 písm. a) tr. ř., 104e tr. ř., 213 tr. ř.... Č. 16 Řízení o odvolání, Neveřejné zasedání, Důvod dovolání, že byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného, 258 odst. 1, 2, 263 odst. 1 písm. b), 265b odst. 1 písm. d) tr. ř.... Č. 17 Poškození věřitele, 222 odst. 1 písm. b), písm. d) tr. zákoníku... Č. 18 Sexuální nátlak, Okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby, 186 odst. 1, odst. 2, odst. 5 písm. b) tr. zákoníku... Č. 19 Zánik trestní odpovědnosti, Účinná lítost, Nedovolené ozbrojování, 33 tr. zákoníku, čl. II bod 1. věta první zákona č. 170/2013 Sb., 279 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 20 Místní příslušnost, Zpronevěra, 18 odst. 1, 2 tr. ř., 206 tr. zákoníku... Č. 21 Poplatky soudní, 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb.... Č. 49 Právo Evropské unie, Příslušnost soudu mezinárodní, Řízení ve věcech péče o nezletilé, čl. 8 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, čl. 2 bod 7 Nařízení Rady (ES) č. 2201/ Č. 50 Incidenční spory, Vedlejší účastník, 14 odst. 2 IZ, 16 odst. 2 IZ... Č. 51 6

7 Rozsudek pro uznání, 114b odst. 1 a 5 o. s. ř., 153a odst. 3 o. s. ř.... Č. 52 Odměna advokáta, 14b odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb.... Č. 53 Výkon rozhodčích nálezů, Veřejný pořádek (o. z.), 12 zákona č. 244/2002 Z. z., čl. 23 písm. e) Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech, publikované jako sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 209/1993 Sb... Č. 54 Žaloba vylučovací (excindační), Exekuce, Právní nástupnictví, 267 odst. 1 o. s. ř. ve znění do , 107a o. s. ř., 36 odst. 5 předpisu č. 120/2001 Sb.... Č. 55 Odporovatelnost, Společné jmění manželů, 42a obč. zák. ve znění do , 143a odst. 4 obč. zák. ve znění do Č. 56 Vlastnictví, čl. 11 odst. 4 LZPS, 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.... Č. 57 Stavba neoprávněná, 135c obč. zák. ve znění do Č. 58 Spolek (o. z.), Občanské sdružení, 260 o. z., 242 o. z., 3047 o. z.... Č. 59 Společenství vlastníků jednotek, Předběžné opatření, 1209 odst. 1 věty první za středníkem o. z.... Č. 60 Výpověď z nájmu bytu, 2288 odst. 2 písm. a) o. z., 2288 odst. 2 písm. b) o. z... Č. 61 Společnost s ručením omezeným, Společenská smlouva, Valná hromada, Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.), 171 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., 191 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 192 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 777 odst. 4,5 zákona č. 90/2012 Sb Č. 62 Insolvence, Reorganizace, Započtení pohledávky, 580 obč. zák. ve znění do , 82 odst. 3 IZ, 140 odst. 2 IZ, 140 odst. 3 IZ, 140 odst. 4 IZ, 324 odst. 3 IZ, 330 odst. 1 IZ, 352 odst. 3 IZ, 353 odst. 1 IZ.... Č. 63 Insolvence, Oddlužení, Osvobození od placení zbytku dluhů, 395 IZ, 405 IZ, 416 odst. 1 IZ.... Č. 64 Insolvence, Incidenční spory, Společné jmění manželů, 205 IZ, 225 IZ, 269 IZ, 274 IZ.... Č. 65 7

8 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 5/2018 Úvěrový podvod, 211 odst. 1 tr. zákoníku... Č. 22 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek, Subjektivní stránka, Úmysl nepřímý, Výrok rozhodnutí, Popis skutku, 346 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, 15 odst. 2 tr. zákoníku, 120 odst. 3 tr. ř.... Č. 23 Ochranné léčení, Důvod dovolání, že bylo rozhodnuto o uložení ochranného léčení, 99 tr. zákoníku, 265b odst. 1 písm. j) tr. ř.... Č. 24 Advokátní tarif, Zmocněnec poškozeného, 151 odst. 6 tr. ř.... Č. 25 Advokátní tarif, Odměna advokáta, 151 odst. 2, 3 tr. ř.... Č. 25 Porušení povinnosti při správě cizího majetku, Pokračování v trestném činu, Úmysl, 15, 116, 220 tr. zákoníku... Č. 26 Vyloučení soudce, Předběžná vazba, 30 odst. 2 tr. ř., 94 odst. 1 z. m. j. s.... Č. 27 Poplatky soudní, Příslušnost soudu věcná, 138 o. s. ř., 9 odst. 3 písm. i) o. s. ř. ve znění do Č. 66 Právo na spravedlivé soudní řízení, 18 odst. 1 o. s. ř.... Č. 67 Náklady řízení, Odpovědnost státu za škodu, 142 odst. 2 o. s. ř., 31a odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb.... Č. 68 Srážky ze mzdy, Zastavení exekuce, 262a odst. 2 o. s. ř. ve znění od do , čl. IV bod 1 zákona č. 139/2015 Sb.... Č. 69 Vlastnictví, Ochrana vlastnictví, 1021 o. z., 1022 o. z.... Č. 70 Spoluvlastnictví, 1139 odst. 2 o. z., 153 odst. 2 o. s. ř.... Č. 71 Služebnost (o. z.), 1029 odst. 1 o. z., 1029 odst. 2 o. z., 1022 odst. 1 o. z.... Č. 72 Pojištění odpovědnosti za škodu, 44 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb.... Č. 73 8

9 Výživné, čl. 97 odst. 2 zák. o rod., čl. 99 odst. 1 zák. o rod., čl. 457 obč. zák.... Č. 74 Výpověď z nájmu bytu, 2291 o. z., 2290 o. z.... Č. 75 Odpovědnost státu za škodu, 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., 14a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb.... Č. 76 Odpovědnost státu za škodu, Stavební řízení, Zadostiučinění (satisfakce), 13 zákona č. 82/1998 Sb., 31a zákona č. 82/1998 Sb.... Č. 77 Ochranné známky, Ochrana obchodního jména (firmy), 10 odst. 1 obch. zák., 12 odst. 1 obch. zák., 8 zákona č. 441/2003 Sb., 10 zákona č. 441/2003 Sb., 2976 odst. 1 o. z., 2988 o. z., 39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., 6 zákona č. 221/2006 Sb.... Č. 78 Náhrada škody, Správce konkursní podstaty, 8 odst. 2 ZKV, 27 odst. 4 ZKV... Č. 79 Insolvence, Insolvenční správce, Zpeněžování, 38 odst. 1 IZ. ve znění do , 330 IZ., 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., 4 odst. 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb.... Č. 80 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 6/2018 STANOVISKA Dotační podvod, Poškození finančních zájmů Evropské unie, 212 tr. zákoníku, 260 tr. zákoníku... Č. 1 Příprava k trestnému činu, Návod, 20 odst. 1, 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku... Č. 28 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, Návod, Příprava k trestnému činu, 240, 254 odst. 1 alinea 2, 20 odst. 1, 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku... Č. 28 Těžká újma na zdraví, 122 odst. 2 písm. i) tr. zákoníku... Č. 29 9

10 Podvod, Skutková podstata trestného činu, 209 tr. zákoníku... Č. 30 Společný trest za pokračování v trestném činu, Souhrnný trest, 45 odst. 1, 43 odst. 2 tr. zákoníku... Č. 31 Příslušnost soudu mezinárodní, Platební rozkaz čl. 26 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, 172 o. s. ř., 174 o. s. ř.... Č. 81 Právo Evropské unie, Řízení ve věcech péče o nezletilé, čl. 9, čl. 15 odst. 1 bod b, čl. 3, čl. 5, čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 2201/ Č. 82 Odpovědnost státu za škodu, Přerušení řízení, 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř.... Č. 83 Exekuce, Vykonatelnost rozhodnutí, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 20, čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/ Č. 84 Nezbytná cesta (o. z.), Státní podnik, 151o odst. 3 obč. zák., 16 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb.... Č. 85 Věcná břemena, 30a zákona č. 49/1997 Sb.... Č. 86 Věcná břemena, 151n odst. 1, 2 obč. zák. ve znění do Č. 87 Zadržovací právo, Účetnictví, Neplatnost právních jednání (o. z.), 1395 o. z. ve znění do , 1398 o. z. ve znění do , 11 odst. 1 předpisu č. 563/1991Sb. ve znění do , 574 o. z. ve znění do , 588 o. z. ve znění do Č. 88 Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, Náhrada škody, 427 odst. 2 obč. zák., 4 zákona č. 49/1997 Sb.... Č. 89 Odpovědnost za vady, Ochrana spotřebitele, 625 obč. zák. ve znění do , 19 zákona č. 634/1992 Sb. ve znění do Č. 90 Insolvence, Konkurs, Ručení, Veřejná obchodní společnost., 56 odst. 5 obch. zák., 85 obch. zák., 86 obch. zák., 173 IZ, 183 IZ.... Č

11 Insolvence, Úpadek, Zvýhodňování věřitele, Právní úkony, Započtení pohledávky, 140 IZ ve znění do , 235 IZ, 240 IZ, 241 IZ, 41 obč. zák.... Č. 92 Insolvence, Incidenční spory, Odporovatelnost, 237 odst. 1 IZ, 239 odst. 1 IZ, 240 IZ, 332 odst. 1 obch. zák.... Č. 93 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 7/2018 STANOVISKA Evropský zatýkací rozkaz, Příkaz k zatčení, Příkaz k zadržení, Právní pomoc, 190 písm. a) z. m. j. s., 39 z. m. j. s., 69 odst. 1 tr. ř., 76a tr. ř.... Č. 2 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. Zákoníku... Č. 32 Podmíněné propuštění, 88 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku, 331 odst. 1 tr. ř.... Č. 33 Odměna ustanoveného obhájce, Náklady obhajoby, 151 odst. 3 tr. ř.... Č. 34 Příprava k trestnému činu, 20 odst. 1 tr. Zákoníku... Č. 35 Omyl skutkový, Nepřímý pachatel, 18 odst. 1 tr. zákoníku, 22 odst. 2 tr. Zákoníku... Č. 36 Domovní prohlídka, 82 odst. 1, 83 odst. 1 tr. ř.... Č. 37 Příslušnost soudu mezinárodní, Dokazování, čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, 122 odst. 1 o. s. ř.... Č

12 Příslušnost soudu věcná, Incidenční spory, 104a odst. 7 o. s. ř. ve znění do , 235 IZ... Č. 95 Příslušnost soudu místní, Insolvence, 105 o. s. ř., 85 odst. 1 o. s. ř., 11 odst. 1 o. s. ř., 7 IZ, 7b odst. 1 IZ... Č. 96 Poplatky soudní, Insolvence, Oddlužení, 11 odst. 2 písm. q) zákona č. 549/1991 Sb. ve znění do Č. 97 Řízení o umoření listin, Směnky, 185m o. s. ř. ve znění do , 185r o. s. ř. ve znění do , 185q o. s. ř. ve znění do Č. 98 Odpovědnost státu za škodu, Promlčení, 22 odst. 2 zákona č. 58/1969 Sb., 36 zákona č. 82/1998 Sb., 32 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb.... Č. 99 Vlastnictví, 1042 o. z., 20 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.... Č. 100 Analogie legis, Zdravotní pojištění, 853 obč. zák., 17a zákona č. 48/1997 Sb.... Č. 101 Pojištění, 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 168/1999 Sb.... Č. 102 Přestavek (o. z.), 3059 o. z., 1087 o. z.... Č. 103 Cena, 3 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., 4 zákona č. 180/2005Sb., 6 předpisu č. 180/2005Sb. ve znění od , 25 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění do , 52 zákona č. 458/2000 Sb.... Č. 104 Dědění, Odúmrť, Pojištění, 462 obč. zák. ve znění do , 25 zákona č. 37/2004 Sb. ve znění do , 51 zákona č. 37/2004 Sb. ve znění do Č. 105 Dědické právo (právo na pozůstalost) (o. z.), Dědický nápad (o. z.), 1500 odst. 1 o. z., 1504 o. z., 1505 o. z.... Č. 106 Obsazení soudu, Zákonný soudce, 160 odst. 2 IZ, 42 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř.... Č. 107 Dědické řízení, Insolvence, Uplatňování pohledávky, Oddlužení, 1709 o. z., 1706 o. z., 5 písm. a) IZ, 173 IZ, 246 odst. 4 IZ... Č

13 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 8/2018 Řízení o odvolání, 254 tr. ř.... Č. 38 Nemajetková újma, Náhrada nemajetkové škody, Adhezní řízení, 2958 o. z., 2953 o. z., 228 odst. 1 tr. ř.... Č. 39 Znalecký posudek, Dokazování, 105 odst. 1, 89 odst. 2 tr. ř.... Č. 39 Náklady obhajoby, 152 odst. 1 písm. b) tr. ř., 7, 10, 12 odst. 5 advokátního tarifu Č. 40 Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, 268 odst. 1 tr. Zákoníku... Č. 41 Finanční arbitr, Exekuce, Banky, Běžný účet, Sociální zabezpečení, 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 229/2002 Sb. ve znění do , 304 odst. 1 a odst. 3 o. s. ř. ve znění do , 304b odst. 1 o. s. ř. ve znění do Č. 109 Zástavní právo, Účastníci řízení, Zastavení řízení, 354 zákona č. 292/2013 Sb., 355 zákona č. 292/2013 Sb., 358 zákona č. 292/2013 Sb., 104 odst. 1 o. s. ř., 107a o. s. ř.... Č. 110 Příslušnost soudu mezinárodní, Volba práva (prorogace), Zástavní právo, Bezdůvodné obohacení, čl. 22 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, čl. 23 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, 552 obč. zák.... Č. 111 Poplatky soudní, Insolvence, 138 o. s. ř., 10 zákona č. 91/2012 Sb.... Č. 112 Poplatky soudní, Incidenční spory, Pojistné na zdravotní pojištění, 11 zákona č. 549/1991 Sb.... Č. 113 Poplatky soudní, Likvidace obchodní společnosti, Insolvenční správce, 11 odst. 2 písm. o) zákona č. 549/1991 Sb.... Č

14 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), Vyvlastnění, 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012 Sb., 9 odst. 10 zákona č. 428/2012 Sb., 4 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., 17 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb. ve znění od do Č. 115 Odpovědnost státu za škodu, 31a zákona č. 82/1998 Sb., 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 141/1961Sb. ve znění od , 172 odst. 1 písm. d) zákona č. 141/1961Sb. ve znění od Č. 116 Smlouva o dílo, Cena, 631 obč. zák., 634 odst. 1 obč. zák.... Č. 117 Likvidace obchodní společnosti, 3043 odst. 2 o. z., vyhláška č. 479/2000 Sb.... Č. 118 Veřejné zakázky, 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb Č. 119 Hospodářská soutěž, 11 písm. f) zákona č. 143/2001 Sb.... Č. 120 Právo na informace, 3 odst. 2 zákona č. 221/2006 Sb.... Č. 121 Konkurs, Incidenční spory, Žaloba vylučovací (excindační), 19 zákona č. 328/1991 Sb., 1189 o. z., 1196 o. z.... Č. 122 Právní nástupnictví, 184 odst. 3 IZ... Č. 123 Reorganizace, 363 odst. 1 písm. a) IZ... Č. 124 Insolvence, Osvobození od placení zbytku dluhů, 413 IZ, 414 IZ, 430 IZ... Č. 125 Stát, Náhrada škody zaměstnancem, 6 zákona č. 219/2000 Sb., 250 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 257 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.... Č. 126 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 9/2018 Řízení proti dětem mladším patnácti let, 90 odst. 1 z. s. m.... Č. 42 Řízení proti dětem mladším patnácti let, Pravomoc soudu, 90 odst. 1 z. s. m., 104 odst. 1 o. s. ř.... Č

15 Akcesorita účastenství, Těžké ublížení na zdraví úmyslné, Zvlášť přitěžující okolnost, Recidiva, Opětovné spáchání činu, 24 odst. 1, 2, 145 odst. 1, odst. 2 písm. g) tr. zákoníku.... Č. 43 Místní příslušnost, Místo spáchání činu, 18 odst. 1 tr. ř., 22 tr. ř.... Č. 44 Těžké ublížení na zdraví úmyslné, Spolupachatelství, 23 tr. zákoníku, 145 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku... Č. 45 Důkaz, Operativně pátrací prostředky, 89 odst. 2 tr. ř., 158b tr. ř., 158d tr. ř.... Č. 46 Příslušnost soudu místní, 85 odst. 3 o. s. ř.... Č. 127 Insolvence, 109 odst. 1 písm. a) IZ, 140a IZ, 140c IZ, 141a IZ, 170 IZ... Č. 128 Společné jmění manželů, Obchodní podíl, 149 odst. 1 obč. zák., 149 odst. 2 obč. zák., 150 odst. 3 obč. zák., 148 obch. zák.... Č. 129 Náhrada škody, Překážka věci rozsouzené (res iudicata), 441 obč. zák., 229 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., 135 odst. 1 o. s. ř., 159a odst. 4 o. s. ř.... Č. 130 Odpovědnost státu za škodu, 9 odst. 1 zákona č. 58/1969 Sb., 6 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb.... Č. 131 Odpovědnost státu za škodu, Náklady řízení, Znalecký posudek, 31 zákona č. 82/1998 Sb., 15a vyhlášky č. 37/1967 Sb.... Č. 132 Náhrada škody, Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.), Dědění, 2009 odst. 2 o. z., 3069 o. z., 3079 o. z., 2958 o. z., 579 odst. 2 obč. zák.... Č. 133 Nadace (o. z.) [ Korporace (o. z.) ], 344 odst. 1 o. z., 347 odst. 1 o. z., 3049 odst. 2 o. z.... Č. 134 Insolvenční správce, Veřejná obchodní společnost, 24 odst. 2 IZ ve znění do , 31 IZ, 32 IZ, 9 zákona č. 312/2006 Sb., 12 zákona č. 312/2006 Sb.... Č. 135 Insolvenční správce, Veřejná obchodní společnost, Podjatost, 24 IZ, 31 odst. 1 IZ, 34 IZ... Č

16 Incidenční spory, Směnky, Rozsudek pro uznání, 39 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb., 114b o. s. ř.... Č. 137 Insolvence, Úpadek, Právní úkony, Odporovatelnost, Smlouva o úvěru, 159 odst. 1 písm. a,d) IZ, 235 IZ, 239 IZ, 240 IZ, 241 IZ... Č. 138 Incidenční spory, Odporovatelnost, 241 IZ, 41 obč. zák.... Č. 139 Pracovněprávní vztahy, Náhrada škody zaměstnancem, Zajištění závazku, Směnky, Postoupení pohledávky, Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, 1a zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 4 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 4b odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 19 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 257 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 338 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do , 2 odst. 3 obč. zák., 51 obč. zák., 17 zákona č. 191/1950 Sb. ve znění do , 20 zákona č. 191/1950 Sb. ve znění do Č

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 1/2018 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, 234 odst. 1, odst. 2, odst. 3, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) tr. zákoníku...

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX

Obsah. O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX O autorech... V Předmluva... VII Předmluva k 2. vydání...ix Seznam zkratek použitých právních předpisů... XIX Kapitola 1. Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku...1 1. Přehled právní

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2011/2012 jarní semestr Právní specializace bakalářského distančního studia: BZ403K: Právo a mezinárodní obchod Právo

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii O autorkách...v Předmluva...VII Jednotlivé části publikace zpracovaly...xv Seznam použitých zkratek...xvii Kapitola 1. Nová úprava správního trestání...1 1. Předmět úpravy přestupkového zákona...3 2. Časová

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim SEZNAM PŘEDPISŮ A MATERIÁLŮ pro advokátní zkoušky U všech předpisů rozumí se jejich aktuální stav ve znění pozdějších právních a stavovských předpisů, příp. nálezů Ústavního soudu! U předpisů označených

Více

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní Příloha Rozvrhu práce na rok 2017 - Přehled závazných oddílů agend Nc,, Nt a Ntm: Rejstřík Nc: SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř. 101-200 OSVOB. OD SOP, UST. Návrhy (žádosti) na přiznání

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis

Civilní oddíly (rejstřík Nc) Popis Agenda Dědická Exekuční Oddíl POZŮSTALOSTI, ÚSCHOVY, UMOŘENÍ EVET Příloha č. 2 - Přehled závazných oddílů agend Nc, EXE, Nt a Ntm Senáty řeší 13 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,17, 18,19,20,21, Civilní

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii KAPITOLA I. Soukromé právo pojem, předmět a prameny úpravy 1.1 Pojem soukromého práva, jeho součásti... 1 1.2 Občanské právo hmotné

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium Vyšší justiční úředník Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2012 ZÁŘÍ 2012 LEDEN 2013 Otázky k bakalářské státní zkoušce oboru Vyšší justiční úředník Povinný předmět:

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.................xi Seznam použitých zkratek...................................... XII Seznam předpisů citovaných v komentáři.........................

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv...

ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA Předmět úpravy občanského zákoníku a jeho aplikace v soukromém právu Ochrana soukromých práv... Obsah Seznam autorů...17 Seznam zkratek...19 Předmluva...21 Historický úvod...23 ČÁST I: OBECNÁ ČÁST SOUKROMÉHO PRÁVA...35 1 Soukromé právo a jeho základní zásady...37 1 Předmět úpravy občanského zákoníku

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : 01.01.2014-31.12.2014 o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b 1 2 3 Nevyřízeno koncem minulého období 1 1088 1345 1 Obživlo celkem

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

1 z :30

1 z :30 177/1996 Sb. znění účinné od 1. 7. 2014 změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 120/2014 Sb. 1.7.2014 vyhláškou č. 390/2013 Sb. 1.1.2014 nálezem č. 116/2013 Sb. 7.5.2013 Více... 177 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Položka 1 Příloha Poplatky za řízení Položka 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000 Kč b) v částce vyšší než 20 000 Kč do 40

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby 17. března 2016 J. Provazník Osoba, proti které se řízení vede subjekt trestněprocesního vztahu cílem je zjistit, je-li pachatelem

Více

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu Slovo úvodem. 15 16. A. PROMLČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU 17. I. K institutu promlčení obecně 18. 1. Povaha a účel institutu promlčení 17 19.

Více

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ADVOKÁTNÍ TARIF Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. ČÁST PRVNÍ

Více

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII

Obsah. O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII O autorkách... V Seznam použitých zkratek... XIII Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách... 1 1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti... 1 2. Pojem, účel a obsah likvidace... 1 3. Dobrovolná

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb. (část

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 390/2013 Sb. 1.1.2014 nálezem č. 116/2013 Sb. 7.5.2013 vyhláškou č. 486/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 177/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 177 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

Oddíl druhý. Mimosmluvní odměna. Výše mimosmluvní odměny. Sazba mimosmluvní odměny

Oddíl druhý. Mimosmluvní odměna. Výše mimosmluvní odměny. Sazba mimosmluvní odměny 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Rozhodčí řízení Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky

Rozhodčí řízení Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky Rozhodčí řízení Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky Rozhodčí smlouva Usnesení ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 Publikováno pod č. 121/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství

I. Skupina tr. ř. 4 žádost o doručení předvolání příslušníka ozbrojeného sboru k svědeckému výslechu. u soudu prostřednictvím nadřízeného velitelství Sdělení Ministerstva spravedlnosti č. 1/2017 ze dne 29. 12. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG/43, o vydání vzorů tr. ř., o. s. ř., z. ř. s., k. ř., d. ř., doporučených pro použití v trestním a v občanském soudním

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb. a vyhlášky č. 276/2006 Sb.

ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb. a vyhlášky č. 276/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více