NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ"

Transkript

1 NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x Rodgau Změny vyhrazeny!

2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSYTÉM B17/21/24/2710 Obsah 1. Informace o návodu k používání a k montáži 1.1 Předmluva Výrobce Záruka Číslo a/nebo datum vydání Autorská a ochranná práva Návod k používání (Dodatek ke kapitole "Přídavný hydraulický systém") 2.1 Sériové vybavení Přídavný ovládací prvek (opce, obj.č.tag52321) Funkce ovládacího prvku (Joystick) Funkce přídavného ovládacího prvku Nastavení rychlosti spouštění přídavného zařízení na čelním zvedáku Blokování čelního zvedáku Montážní návod 3.1 Všeobecně Bezpečnostní podmínky a předpisy ochrany životního prostředí Příprava vozidla Montáž základních rozvodů ( ) Montáž bovdenového tahu ovládacího prvku ( ) Montáž bloku s ventily Připojení na hydraulický systém traktoru (zákl. sada hadic ) Montáž držáku spojky Montáž ovládacích prvků Montáž ovládacích prvků (verze s bezpečnostním rámem) Montáž přídavného ovládacího prvku (verze s bezpečnostním rámem) Montáž ovládacího prvku (verze s kabinou) Montáž přídavného ovládacího prvku (verze s kabinou) Montáž čelního zvedacího zařízení (verze s kabinoutag 53511) Montáž základní sady hadic vpředu, zvedací zařízení (verze s bezpečnostním rámemtag 53511) Montáž základní sady hadic vpředu s plovoucí polohou (verze s kabinoutag5353) Montáž základní sady hadic vpředu vpravo bez plovoucí polohy (verze s kabinoutag5350) Montáž základní sady hadic vpravo s plovoucí polohou (verze s bezpečnostním rámemtag5353) Montáž základní sady hadic vpředu vpravo bez plovoucí polohy (verze s bezpečnostním rámemtag5350) Montáž základní sady hadic pro beztlaký zpětný chod vpředu, s aretačním tlačítkem (TAG53541) Montáž plechu pro rozšíření plošiny řidiče (verze s bezpečnostním rámem) Dokončovací práce Seřízení ventilů pro omezení tlaku na řídící jednotce Seznam náhradních dílů od

3 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI 1 INFORMACE O NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ A K MONTÁŽI 1.1 Předmluva Návod k používání je doplňkem k návodu k obsluze čtyřkolového traktoru KUBOTA BX2200. Text, obsažený v této knize, je třeba okopírovat a předat konečnému spotřebiteli. Návod k používání zahrnuje návod k montáži přídavného hydraulického systému. Seznam náhradních dílů zahrnuje všechny náhradní díly pro přídavný hydraulický systém. Předkládaný návod k obsluze a montáži platí pro uživatele a montéry čtyřkolového traktoru BX2200. Obslužný a montážní personál se musí před montáží a prvním uvedením zařízení do provozu s návodem k používání a montáži seznámit a porozumět mu. Je třeba výslovně dbát pokynů v něm uvedených. Návod k používání a montáži obsahuje údaje pro verzi s kabinou a s pákou. Pokud není vysloveně uvedeno jinak, platí údaje pro obě verze. Je třeba dbát pokynů pro bezpečnost a ochranu životního prostředí, uvedených v tomto návodu k používání a montáži. Na vlastní zodpovědnost jsou prodejci povinni dbát na dodržování místních, regionálních a národních předpisů zajistit, aby byl návod k obsluze a montáži montérům k dispozici a aby byly dodržovány pokyny a výstražná upozornění, stejně jako bezpečnostní předpisy do všech detailů. Důležité informace a pokyny, týkající se technické bezpečnosti a ochrany při provozu, jsou zvýrazněny piktogramy. Označuje pracovní a provozní postupy, které je třeba přesně dodržet, aby nedošlo k ohrožení osob Označuje pracovní a provozní postupy, které je třeba přesně dodržovat, aby nedošlo k poškození traktoru BS 2200 Označuje obzvláště důležité informace, kterých musí montážní personál dbát Označuje pracovní a provozní postupy, při jejichž realizaci je navíc nutno dbát platných národních a mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí a předpisů o likvidaci. 3

4 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI 1.2 Výrobce S dalšími dotazy, požadavky, týkajícími se servisu a zákaznických služeb a s objednávkami náhradních dílů se současně s udáním specifických dat o zařízení obracejte na adresu: KUBOTA (Německo) GmbH Fax: 06106/ Senefelder Str. 35, Tel.: 06106/ Rodbau 1.3 Záruka Rozsah, trvání a forma záruky jsou specifikovány v prodejních a dodacích podmínkách firmy KUBOTA (Německo) GmbH. Při uplatnění nároků v rámci záruky, které vznikly v důsledku vadné dokumentace, je vždy rozhodující návod k obsluze a montáži, platný ke dni dodání (viz odd. 1.4). Kromě prodejních a dodacích podmínek, platí: Výrobce nepřebírá záruku za škody, které vznikly na dodaném čelním zvedacím zařízení z jednoho nebo více následujících důvodů: Neznalost nebo nedodržení tohoto návodu k obsluze a montáži Nedostatečně kvalifikovaný nebo málo vyškolený personál Používání jiných, než originálních náhradních dílů 1.4 Číslo a/nebo datum vydání Datum vydání příslušného návodu k obsluze a servisního manuálu je Verze 01/ Autorská a ochranná práva Držitelem autorských práv k tomuto návodu k obsluze a servisnímu manuálu je výrobce Dále jsou všechna práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo u uživatelského vzorku Poškozování výše uvedených práv má za následek náhradu škody! 4

5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2 NÁVOD K POUžÍVÁNÍ (DODATEK KE KAPITOLE "PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM") 2.1 Sériové vybavení Přídavný hydraulický systém je sériově dodáván se třemi řídícími ventily se zdvojeným účinkem. Hydraulické napájení je prováděno sériovým hydraulickým čerpadlem traktoru. Dva řídící ventily se ovládají ovládací pákou (Joystick) s bovdenovým tahem. První a třetí ventil (vzato zleva ve směru jízdy) je opatřen zarážkou pro plovoucí polohu. Funkce jsou popsány v následujícím textu. Funkce spojky (první ventil) Posunutím ovládací páky (Joystick) (1) dopředu (3, strana 8), je přídavné zařízení spuštěno dolů. Zatažením páky dozadu (3, strana 8) se přídavné zařízení zvedá. Při spuštění se přídavné zařízení dostane do kontaktu se zemí a může být zatíženo částí vlastní váhy traktoru (např. při práci se sněhovou radlicí). Pokud přidržíte i nadále ovládací páku v poloze pro spouštění, je možné, že díky dalšímu vyjetí hydraulického válce dojde ke zvednutí přední nápravy traktoru a traktor přestane být ovladatelným. Přídavná zařízení jako žací ústrojí nebo zametací stroje nesmějí být takovýmto způsoben zatěžována. Funkce plovoucí poloha Zasunutím ovládacího prvku (Joystick) zcela dopředu (ovládací páka zaskočí) (3, strana 8), se přídavné zařízení dostane do plovoucí polohy a může bez problémů kopírovat povrch půdy. Aretační pákakyvná funkce (druhý ventil) Posunutím ovládacího prvku (Joystick) vpravo nebo vlevo (3, strana 8) se přídavné zařízení vychýlí vpravo nebo vlevo. Směr vychýlení je závislý od koncové pozice hydraulických hadic kyvného válce. Stranové posunutí je možné využít pro vyhazovací funkci sněhové frézy, vychýlení sněhové radlice nebo zametacího stroje. Aretační pákaaretace ovládacího prvku (Joystick) Během jízdy na veřejných komunikacích je nutné zaaretovat ovládací prvek v neutrální poloze (střední poloha). Aretace se provádí aretační pákou (1/1) na přední straně ovládací páky. Aretační pákafunkce zarážek (opce, sada hadic, beztlakový zpětný chod, TAG 53541) Tato pozice umožňuje zajištění ovládací páky při použití hydraulického motoru. Aby bylo možné funkci využít, je třeba dodatečně Obr. 1 Aretační páka namontovat aretační zarážku ( ) na příslušný řídící ventil. 5

6 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2.2. Přídavný ovládací prvek (Opce, objednací číslo TAG5232) Přídavný ovládací prvek (2/1) je nutný k ovládání třetího řídícího ventilu. Ovládá se posunutím ovládací páky vpřed a vzad. Ovládací páka musí být při jízdě po veřejných komunikacích nastavena do neutrální polohy (střední poloha). Zajištění páky v této poloze se provádí stlačením červené plastové rukojeti (2/2) dolů. Vytažením této rukojeti nahoru se aretace odblokuje. 2.3 Funkce ovládacího prvku (Joystick) Obr. 2 Přídavný ovládací prvek (A) (B) (C) Zajištění v plovoucí poloze Spojka zvednutíspuštění Vychýlení vlevovpravo 2.4 Funkce přídavného ovládacího prvku Obr. 3 Funkce ovládacího prvku (Joystick) (A) Zvednutíspuštění Obr. 4 Funkce ovládacího prvku, přídavný ovládací prvek 6

7 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2.5 Nastavení rychlosti spouštění přídavného zařízení na čelním zvedáku Škrtící ventil (5/1) se nachází na pístech zdvihového válce čelního zvedáku. Nastavení rychlostí spouštění se provádí manuálně. Pro nastavení je třeba povolit rýhovanou matku (5/2) ventilu. Otáčením ventilu je možné postupně seřizovat rychlost spouštění. Po ukončení seřizování je třeba rýhovanou matku znovu dotáhnout a zkontrolovat nastavení, ev. proces seřizování zopakovat. Obr. 5 Seřízení škrtícího zpětného ventilu POZOR Pro zamezení úrazům: Při jízdě po veřejných komunikacích musí být ovládací prvky hydraulických ventilů zajištěny v neutrální poloze. Před jízdou po veřejných komunikacích je nutné zablokovat čelní zvedací zařízení v horní poloze. 2.6 Blokování čelního zvedáku Pro zablokování je třeba zvedák (6/1) zvednout na doraz a přírubu (6/3) zavěsit na zajišťovací čep (6/3). Obr. 6 Zablokování čelního zvedacího zařízení. 7

8 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montážní návod platí pro čtyřkolový traktor BX Všeobecně Před začátkem práce je třeba zkontrolovat, zda je pro přídavný hydraulický systém kompletní a v dobrém stavu. Připravte si všechny potřebné nástroje. Demontované podložky můžete při montáži znovu použít, pérové podložky a zajišťovací matky je třeba vyměnit za nové. Veškeré šroubení je nutno opatřit zajišťovacími matkami a podložkami, ev. pérovými podložkami. Všechna šroubení je třeba dotáhnout momentovým klíčem na následující hodnoty. Hodnoty točivých momentů platí pro třídu materiálu 8.8. Rozměr Točivý moment (v Nm) M6 9,6 M8 23 Položené hydraulické hadice je třeba upevnit kabelovými spojkami. V místech velkého namáhání je vhodné použít podložku. Hydraulické hadice je třeba umístit tak, aby nedocházelo k jejich kontaktu se zdroji tepla a pohybujícími se díly. Pro upevnění více komponentů je třeba vyvrtat na vozidle otvory, potom otvory zbavit grótů a pokud se jedná o vrtání do kovových částí, natřít je ochranným nátěrem proti korozi a krycím lakem. 3.2 Bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu životního prostředí Za účelem zvednutí zádi vozidla je možné nasadit zvedák výhradně pod převodovku. Vozidlo je třeba proti sklouznutí zajistit klíny pod předními koly. Po demontáži zadních kol je třeba vozidlo podložit zespodu bloky. Tyto bloky umístěte pod hnací hřídele. Práce na elektrických zařízeních provádějte až po odpojení baterie vozidla. Vytékající hydraulický olej je nutné ihned odstranit pomocí vhodného pojiva. Pozor: hydraulický olej je jedovatý, dbejte pokynů, uvedených v příslušné kapitole návodu k obsluze traktoru. Použité materiály (např. hadry na čištění, pojivo) je možné likvidovat pouze v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí. Skladování výhradně v nádobách určených k tomuto účelu. Natěračské práce je možné provádět výhradně v dostatečně odvětraných prostorách. Osoba, která tyto práce provádí, se musí chránit vhodnou ochrannou maskou. 3.3 Příprava vozidla Odpojte baterii vozidla, viz příslušnou kapitolu návodu k obsluze vozidla Demontujte zadní kola a vozidlo postavte na bloky. 8

9 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.4 Montáž základních rozvodů ( Montáž bovdenových lanek ovládacího prvku ( ) 1. Obě bovdenová lanka demontujte z ovládacího prvku, předtím označte polohu tahu. 2. Odstraňte koncové zátky (1/2 a 3), při používání přídavné ovládací páky (TAG52321) také (1/4). 3. Závity bovdenových lanek zajistěte šrouby (které je možné v případě potřeby znovu povolit), nasaďte ochranné krytky (1/4). 4. Pouzdro bovdenového lanka (5/4) zašroubujte do příslušného řídícího ventilu.pouzdro bovdenu zašroubujte natolik, až mezi ním (2/1) a korpusem (2/2) vznikne vzdálenost 15 mm viz obrázek 2) Obr. 1 Řídící jednotka Obr. 2 Nastavení bovdenového tahu 5. Obě bovdenová lanka namontujte do ovládacího prvku tak, jak je popsáno v pracovním kroku 1. Bovdenový tah vnitřního ventilu (3/2) Bovdenový tah středního ventilu (3/1) 6. Jeli nastavení pouzder bovdenových tahů správné, zaskočí aretační páka (3/3) snadno do vybrání v bovdenovém lanku. U verze s kabinou je třeba bovdenová lanka znovu odmontovat od ovládací páky. 7. Zkontrolujte stavení bovdenových lanek. Nastavení je správné, jestliže se ovládací páka nachází uprostřed. Obr. 3 Kontrola nastavení bovdenového tahu. 9

10 MONTÁŽNÍ NÁVOD 4. Sešroubujte příčku (poz.060) šroubem (3/1). Obr. 3 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 5. Pro úhelník vyvrtejte v pravé straně plošiny dva otvory Obr. 4 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 6. Do otvorů namontujte úhelník (poz.080) dle obr. Úhelník neupevňujte. Obr. 5 10

11 MONTÁŽNÍ NÁVOD 7. Oba horní čepy (6/1+3) posuňte tak, aby bylo dosaženo maximálního přesahu čepů na vnějším ventilu. 8. Spodní čep (6/2) posuňte tak, aby bylo dosaženo maximálního přesahu na vnitřním ventilu. Při změně polohy čepů nesmíte povolit více čepů současně. 9. Boční díl (poz.090) nasaďte na čep a sešroubujte s blokem ventilů (obr.7). Obr. 6 Před montáží bočních dílů zajistěte šrouby maticemi Obr. 7 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 10.Předem smontovaný blok ventilu nejprve nasaďte na úhelník a potom připevněte dvěma šrouby s vnitřním imbusem na prodloužení plošiny. 11.Přišroubujte úhelník z kroku 6. Obr. 8 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 11

12 MONTÁŽNÍ NÁVOD Pokud používáte přídavnou ovládací páku (TAG 5232), je třeba provést montáž bovdenového tahu odpovídajícím způsobem. Pokud není zapotřebí třetího (vnějšího) řídícího ventilu, je třeba uzavřít hydraulické přípojky a přípojku pro bovdenový tah ukončit přiloženými krytkami Montáž bloku s ventily Obr. 4 Plošina řidiče 1. Odklopte a zvedněte nahoru gumovou podložku plošiny řidiče. 2. Dle údajů na obrázku 4 naznačte otvory. Průměry otvorů činí: (4/1) 6,5 mm (4/2) 8,5 mm (4/3) 6,5 mm (otvor je potřebný pouze u verze s bezpečnostním rámem) (4/5) 6,5 mm (otvor je potřebný pouze u verze s bezpečnostním rámem) 3. Mezi otvory (4/2) vytvořte pomocí půlkulatého pilníku (4/4) vybrání šířka uprostřed 5 mm. Ev. po nasazení bloku s ventily ještě otvor v plechu upravte. 12

13 MONTÁŽNÍ NÁVOD Při změně nastavení čepů nesmíte povolit více čepů současně. 4. Oba horní čepy (5/1) zaměňte tak, abyste docílili max. přesah čepů na vnějším ventilu. 5. Spodní čep (5/2) zaměňte tak, abyste docílili max. přesah čepů na vnějším ventilu. 6. Hrdla (poz.050 z B ) (6/2 a 6) zašroubujte do přípojek "T" a "P". 7. Na desku namontujte držák (poz.040 z ) (6/1). U verze s kabinou je třeba před nasazením bloku ventilů zavést mezi konzolu kabiny a plošinu řidiče bovdenové tahy. Obr. 5 Příprava bloků ventilů 8. Podložky na obou přesahujících čepech nasaďte na koncové desky (6/10) a ventil umístěte pod plošinu řidiče jak je zobrazeno na obr. 6. Při zašroubování čepů je třeba použít podložku také z vnější strany. 9. Držák (6/1) přišroubujte na plošinu řidiče pomocí šroubu M6x16. Šroub je třeba podložit. Obr. 6 Montáž bloku ventilů Připojení k hydraulickému systému traktoru) (základní sada hadic ) 1 Výstup tlaku 1. Povolte šrouby na desce hydraulického bloku (7/4). Na obou stranách povolte druhou hydraulickou trubku (7/11). 2. Vyšroubujte 45 o úhelník 3. Závity šroubení (poz.070) (7/5) oviňte teflonovým páskem a zašroubujte do desky tak, aby výstup byl ve směru jízdy. 4. Dva úhelníky (poz.060) (7/6) sešroubujte k sobě pomocí (7/5). 13

14 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obr. 7 Připojení hydrauliky 1 Výstup tlaku 2 Vedení tlaku 3 Zpětný chod 5. Položte hadice (poz.020) (7/7) od levé strany vozidla před převodovkou do tankovací nádrže k pravé straně vozidla a připojte úhelníkové šroubení (7/6). 6. Hadice (poz.020) (6/3) našroubujte na desku na bloku ventilů na šroubovací hrdla (6/2) na přípojku "P". 2 Vedení tlaku 7. Hadice (poz.030) (7/1) veďte z levé strany vozidla před převodovkou do tankovací nádrže k pravé straně vozidla. 8. Našroubujte úhelníkové šroubení (poz.100) (7/10) na hadice. 9. Potrubí (poz.140) (7/2) našroubujte na úhelníkové šroubení (7/10) a připojte na tlakové potrubí traktoru. 10.Hadice (poz.030) (6/7) připojte na tlakové porubí koncové desky na bloku ventilů s redukcí (poz.110) (6/8) a šroubení (poz.090) (6/9). 3 Zpětný chod 11.Vyšroubujte zaslepovací zátky z hydraulického bloku a našroubujte hrdla (poz.080) (7/3). 12.Hadice (Poz.040) (7/9) veďte rovným koncem z levé strany vozidla před převodovkou do tankovací nádrže k pravé straně vozidla, konec hadice, zahnutý o 90 o, zůstává na levé straně vozidla. 13.m (poz.060) (7/8) spojte hadice a hrdla). 14

15 MONTÁŽNÍ NÁVOD 14.Hadice (poz.040) (6/5) na koncové desce na bloku ventilů našroubujte na hrdla (6/6) na přípojce "T". 15.Na kryt šoupátka řídícího ventilu nasaďte plastové čepičky (6/4). 16.V pravé zadní skříni mazníku kola naznačte otvory dle obrázku Vyvrtejte otvory o 6,5 mm. 18.Všechny tři hadice ve skříni mazníku kola upevněte svorkami (poz.130) (9/1). Obr. 8 Vyznačte otvory 19.Upevněte hadice k přípojce "T" a k tlakovému potrubí pomocí svorky (poz.120) (9/2) ve skříni mazníku kola. Dbejte na pořadí hadic 1, 2 a 3. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi hadicemi a ventilátorem. 3.5 Montáž držáku spojky Obr. 9 Upevnění hadic Verze s bezpečnostním rámem 1. Vyšroubujte šroub (10/1) z plošiny řidiče 2. Přišroubujte držák spojky (poz.030 z ) (10/2) dle vyobrazení 10. Obr. 10 Držák spojky (verze s bezpečnostním rámem) 15

16 MONTÁŽNÍ NÁVOD Verze s kabinou Držák spojky je umístěn v kabině a nepatří k hydraulice. 1. Pomocí dvou šroubů připevněte na pravou stranu konzoly kabiny držák spojky (11/1) tak, jak je vyobrazeno na obr. č. 11. Obr. 11 Držák spojky (verze s kabinou) 3.6 Montáž ovládacích prvků Montáž ovládacích prvků (verze s bezpečnostním rámem) 1. Dvěma šrouby M8x20 přišroubujte držák ovládacích prvků (poz.060 z ) (12/1) na rám. Obr. 12 Držák ovládacího prvku 2. Ovládací prvek (13/1) připevněte dvěma šrouby M8x80 na držák tak, jak je to uvedeno na obr. 13. Přitom dbejte na to, aby nedošlo k sevření bovdenů. Ovládací prvek namontujte tak, aby zajišťovací páka směřovala nahoru. Obr. 13 Montáž ovládacího prvku 16

17 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3. Pokud je předpokládána montáž přídavného ovládacího prvku (14/1), je třeba namontovat držák (14/2) (poz.050 z ). V tomto případě použijte šrouby M8x95). 4. Na přístrojovou desku nalepte štítek ( ) (15/1) Obr. 14 Držák přídavného ovládacího prvku 5. Hlavy šroubů a matek zakryjte plastovou ochrannou krytkou. Obr. 15 Nalepte štítek Montáž přídavného ovládacího prvku (verze s bezpečnostním rámem) 1. Namontujte držák (14/2) (poz.050 z ), viz odst Přídavný ovládací prvek (poz.020 z TAG 52321) upevněte třemi šrouby M6x55 na držák. 3. Matice zakryjte plastovými ochrannými krytkami. 4. Na přístrojovou desku umístěte štítek (poz.040 z TAG52321), a sice vedle štítku pro ovládací prvek. 5. Ovládací rukojeť (14/3) přídavného ovládacího prvku ohněte asi o 30 o dolů, viz obr. 18/1. 17

18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž ovládacího prvku (verze s kabinou) 1. Bovdenové tahy (16/2 a 3) protáhněte otvory pro kabely v přední části kabiny. Bovdenový tah ovládacího prvku (3/1) střední ventil (16/2) Bovdenový tah ovládacího prvku (3/2) vnitřní ventil (16/3) 2. Namontujte bovdenový tah do ovládacího prvku, viz odst Dvěma šrouby M8x80 připevněte ovládací prvek (17/4) k držáku na kabině, viz obr. 17. Obr. 16 Protažení bovdenového tahu 4. Předpokládáteli montáž přídavného ovládacího prvku (17/2), je třeba přišroubovat držák (17/1) (poz.050 z ). V takovém případě použijte pro upevnění ovládacího prvku šrouby M8x Na přístrojovou desku umístěte štítek (poz.040 z ). 6. Na hlavy šroubů a matky nasaďte ochranné plastové krytky. Obr. 17 Montáž ovládacího prvku 18

19 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž přídavného ovládacího prvku (verze s kabinou) 1. Namontujte držák (17/1), viz odst Třemi šrouby M6x55 přišroubujte přídavný ovládací prvek (18/2) poz.020 z TAG 52321) k držáku. 3. Na hlavy šroubů nasaďte ochranné plstové krytky. 4. Na přístrojovou desku vedle štítku pro ovládací prvek umístěte štítek (poz.040 z TAG52321) 5. Ovládací rukojeť (18/1) přídavného ovládacího prvku ohněte asi o 30 o dolů. 3.7 Montáž čelního zvedacího zařízení (verze s kabinou) (TAG53511) Obr. 18 Přídavný ovládací prvek 1. (19/poz.060) zašroubujte do vnitřního řídícího ventilu. 2. Hadici (19/poz.040) s redukcí našroubujte na šroubení. 3. Očka (19/poz.080) pomocí šroubu (19/poz.070) a měděných podložek našroubujte do zadní přípojky vnitřního řídícího ventilu tak, jak je zobrazeno na obr Redukci (19/poz.030) našroubujte na očka. 5. Hadici (19/poz.030) našroubujte ohnutým koncem o 90 o na redukci. 6. Hadici položte mezi plošinu řidiče a konzolu kabiny na pravém rámu vozidla tak, jak je znázorněno na obr. 20. Při pokládání dávejte pozor na uvolnění brzdového pedálu. Obr. 19 Montáž na vnitřním řídícím ventilu Obr. 20 Položení hadic 19

20 MONTÁŽNÍ NÁVOD 17.Hadici před chladičem k čelnímu zvedáku veďte dle vyobrazení Hadici (22/1) od vnitřního řídícího ventilu vpředu připojte na horní šroubení zdvihového válce. Obr. 21 Položení hadic u chladiče 19.Rovné šroubení (22/3 a 5) zašroubujte z obou stran do š- krtícího ventilu (22/4). 10.Škrtící ventil zašroubujte stranou s okrajem dolů na šroubení (22/6). Seřízení škrtícího ventilu se provádí po uvedení přídavného hydraulického systému do provozu v souladu s ustanovením odst. 2.5 návodu k používání. 11.Hadici (22/2) našroubujte na škrtící ventil. 3.8 Montáž základní sady hadic vpředu, zvedací zařízení (verze s bezpečnostním rámem) (TAG53511) Obr. 22 Připojení hydraulického válce 11. (23/poz.060) vpředu zašroubujte do vnitřního řídícího ventilu. 12.Hadici (23/poz.040) s redukcí (23/poz.090) našroubujte na šroubení. 13.Očka (23/poz.080) s dutým šroubem (23/poz.070) a měděnými podložkami zašroubujte do zadní přípojky vnitřního řídícího ventilu v souladu s obr. 23. Obr. 23 Montáž na vnitřním řídícím ventilu. 20

21 MONTÁŽNÍ NÁVOD 14.Na očka našroubujte redukci (23/poz.090) 15.Hadici (23/poz.030) našroubujte koncem ohnutým o 90 o na redukci. 16.Hadici veďte pod plošinou řidiče k pravému rámu vozidla a odtud ke zvedáku, viz odst Při pokládání hadic dejte pozor na uvolnění brzdového pedálu. 3.9 Montáž základní sady hadic vpravo vpředu, s plovoucí polohou (verze s kabinoutag5353) 11. (24/poz.120) našroubujte do vnějšího řídícího ventilu. 12.Redukci (24/poz.130) našroubujte na šroubení. 13.Hadici (24/poz.030) našroubujte rovným koncem na redukci. 14.Hadici (25/2) veďte přes konzolu kabiny k držáku spojky (25/10). 15.Hadici připojte na objímku spojky (25/4). 16.Seegrovou pojistku nasaďte do zadní drážky na objímce spojky a nakonec upevněte do držáku spojky jak je znázorněno na obr. 25, ev. 27/1. Potom nasaďte na objímku spojky zepředu druhou seegrovou pojistku. zepředu na objímku spojky nasaďte Okroužek (poz.050). Na objímku nasuňte krytku proti prachu (25/6). 17.Očka (24/poz.090) s dutým šroubem (24/poz.100) a měděnými podložkami našroubujte na zadní přípoj vnějšího řídícího ventilu dle obr. 24. Obr. 24 Montáž na vnějším ventilu 18.Na očka našroubujte redukci (poz.24/130). 19.Hadici (24/poz.020) našroubujte na redukci koncem ohnutým o 90o. 10.Hadici (25/13) veďte přes konzolu kabiny k držáku spojky (25/10). 11.Hadici připojte na objímku spojky (25/11). Montáž objímky spojky proveďte dle popisu pracovního postupu 6 a obrázku 27/4. Obr. 25 Obr. 25 Montáž objímky spojky 21

22 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.10 Montáž základní sady hadic vpředu vpravo, bez plovoucí polohy (verze s kabinoutag5350) 11. (26/poz.090) vpředu našroubujte na střední řídící ventil. 12.Redukci 26/poz.100) našroubujte na šroubení. 13.Hadici (26/poz.030) našroubujte rovným koncem na redukci. 14.Hadici (25/3) veďte přes konzolu kabiny k držáku spojky (25/10). 15.Hadici připojte k objímce spojky (25/5). 16.Seegrovou pojistku nasaďte do zadní drážky na objímce spojky a potom upevněte do držáku spojky dle obr. 25, ev. obr. 27/2. Potom nasaďte zepředu na objímku spojky druhou Seegrovu pojistku a Okroužek. Na objímku spojky nasuňte ochrannou krytku proti prachu. 17.Dozadu na střední řídící ventil našroubujte šroubení (26/poz.090). Obr. 26 Montáž na středním ventilu 18.Na šroubení našroubujte redukci (26/poz.020). 19.Na redukci našroubujte hadici (26/poz.020) koncem ohnutým o 90 o. 10.Hadici (25/1) veďte přes konzolu kabiny k držáku spojky. 11.Hadici připojte na objímku spojky (25/12). Montáž objímky spojky proveďte dle popsaného pracovního postupu 6 a obrázku 27/3. Obr. 27 Montáž objímky spojky 22

23 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.11 Montáž základní sady hadic vpravo vpředu, s plovoucí polohou (verze s bezpečnostním rámemtag5353) 11. (28/poz.120) našroubujte zepředu na vnější ventil. 12.Na šroubení našroubujte redukci (28/poz.130). 13.Hadici našroubujte rovným koncem (28/poz.030) na redukci. 14.Hadici (29/4) připojte k objímce spojky (Poz.040). 15.Seegrovou pojistku nasaďte do zadní drážky na objímce spojky a potom upevněte do dle 29/3. Potom nasaďte zepředu na objímku spojky druhou Seegrovu pojistku a Okroužek (poz.050). Na objímku spojky nasaďte ochrannou krytku proti prachu (29/3). 16.Očka (28/poz.090)s dutým šroubem 28/0100) a měděnými podložkami (poz.060) našroubujte do zadní přípojky vnějšího řídícího ventilu tak, jak je zobrazeno na obr Na očka našroubujte redukci (28/poz.130). Obr. 28 Montáž na vnějším ventilu 18. (28/poz.110) našroubujte na redukci. 19.Hadici (28/poz.020) našroubujte rovným koncem na šroubení. 10.Hadici (29/1) připojte na objímku spojky. 11.Montáž objímky spojky proveďte dle popsaného pracovního postupu 5 a obrázku 29/2. Obr. 29 Montáž objímek spojky 23

24 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.12 Montáž základní sady hadic vpravo vpředu, bez plovoucí polohy (verze s bezpečnostním rámemtag5350) 11. (30/poz.090) našroubujte zepředu na střední ventil. 12.Na šroubení našroubujte redukci (3028/poz.100). 13.Hadici našroubujte rovným koncem (30/poz.030) na redukci. 14.Hadici připojte k objímce spojky (Poz.110). 15.Seegrovou pojistku nasaďte do zadní drážky na objímce spojky a potom upevněte do držáku (31/3) dle 31/2. Potom nasaďte zepředu na objímku spojky druhou pojistku a Okroužek (poz.6). Na objímku spojky nasaďte ochrannou krytku proti prachu (31/2). 16.Na očka našroubujte redukci (30/poz.090). 17. (30/poz.100) našroubujte na redukci. 18.Zahnuté šroubení (30/poz.080) namontujte na redukci. Obr. 30 Montáž na středním řídícím ventilu 19.Na zahnutý konec šroubení namontujte dvojitou matku (30/poz.120). 10.Na dvojitou matku našroubujte zahnuté šroubení (30/poz.130). 11.Hadici (30/poz.020) našroubujte rovným koncem na zahnuté šroubení. 12.Hadici připojte k objímce spojky. 13.Montáž objímky spojky proveďte dle popisu pracovního postupu 5 a obrázku 31/2. Obr. 31 Montáž objímky spojky 24

25 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.13 Montáž základní sady hadic pro beztlaký zpětný chod (vpředu s aretačním tlačítkemtag53541) Z příslušného ventilu sejměte uzavírací čepičku a pružinu. Do řídícího pístu našroubujte pomocí imbusového klíče vnitřní díl zarážky (34/2). Kryt zarážky (34/1) zašroubujte do ventilu. Na zarážku nasaďte plastovou čepičku. Mezi zpětné vedení a přípojku pro zpětný chod od nádrže v bloku ventilů připojte hydraulickou hadici (1/35) se šroubeními (2+3/35). Obr. 32 Montáž aretačního tlačítka Hydraulickou hadici veďte dopředu k držáku spojky. nasaďte objímku spojky do držáku spojky a upevněte dvěma seegerovými pojistkami (1/36). Nasaďte ochrannou krytku proti prachu. Obr. 33 Připojení hadice pro zpětný chod Obr. 34 Upevnění objímky spojky 25

26 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.14 Rozšíření plošiny řidiče (pouze u verze s bezpečnostním rámem) 1. Plech pro rozšíření plošiny řidiče (32/1) (poz.020 z ) namontujte pomocí dvou upevňovacích šroubů M6x20 na pravou stranu plošiny řidiče. Na obou stranách plechu je třeba umístit podložky Dokončovací práce Obr. 35 Montáž rozšíření plošiny Likvidaci pracovních prostředků provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí. Připojte baterii vozidla, viz příslušná kapitola návodu k obsluze vozidla Nastartujte traktor, viz příslušná kapitola návodu k obsluze vozidla Opatrně vyzkoušejte všechny funkce přídavného hydraulického systému, zejména zkontrolujte netěsnost a dotažení hydraulických přípojek Zkontrolujte stav hydraulického oleje v traktoru, ev. doplňte, viz příslušnou kapitolu návodu k používání vozidla. Seřiďte škrtící ventil na trojúhelníkovém zvedáku, viz návod k obsluze odst.2.5 Zkontrolujte seřízení ventilu pro redukci tlaku na řídící jednotce, viz odst

27 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.16 Seřízení ventilu pro omezení tlaku na řídící jednotce Připojte manometr na měření tlaku se zástrčkou vpředu vpravo Nastavte motor na max. otáčky a ovládací prvek (Joystick) posuňte zcela vpravo nebo vlevo. Na manometru odečtěte hodnotu tlaku. Tlak musí mít hodnotu 125 bar. Seřízení ventilu pro redukci tlaku Tlakový ventil je umístěn na desce (33/2). Odstraňte matici s čepičkou (33/1), otáčením kolíku se závitem seřiďte tlak. Otáčením kolíku se závitem dovnitř se tlak zvyšuje Otáčením kolíku se závitem ven se tlak snižuje. Obr. 36 Seřízení ventilu pro redukci tlaku Našroubujte zpět matici s čepičkou. 27

28 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Krátké technické informace Vysvětlivky k označení hadic: např.: PHD 106 x 770 AFL 90 AFL P = Lisovaná objímka HD = Vysokotlaká hadice 1 = 1 drátěná vložka 06 = DN 06 = vnitřní průměr = 6,4 mm, vnější průměr = 13,4 mm 770 = délka v mm A = Hadicová přípojka s převlečnou maticí FL 90 = Tlaková matice M14x1,5, 90 o úhel, lehká konstrukce Délka hadic 28

29 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Blok ventilů Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Blok ventilů komplet Tlaková deska Redukční ventil Okroužek Okroužek Skříň ventilů Kompletní ventil Okroužek Pouzdro Zátka Cívka Zarážka SW Zátka Cívka Zarážka Zátka Skříň ventilů Kompletní ventil Pouzdro Šroub M5x14 Čepička Sada Zátka Měděný kroužek Ventil Zátka Okroužek Deska DIN 128 M8 DIN 934 M8x1,25x6,5 Čep M8x180 Okroužek Okroužek Kroužek Přípojka Kompletní přípojka Oddělení součástí 29

30 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Blok ventilů 30

31 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Základní sada hadic Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Hydraulická hadice Sponka Sponka Potrubí Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 31

32 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Ovládací prvek se 4 funkcemi Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Ovládací prvek Ovládací prvek bez tahu Tah Rukojeť Štítek Nedodává se Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí 32

33 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada držáků Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Držák Prodl. plech. plošiny Držák spojky Upevňovací úhelník Úchytka 20 ovl. prvku Držák Joysticku Šroub Šroub Šroub Šroub Matice Matice Pérový kroužek Pérový kroužek Upodložka Upodložka Nedodává se Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí 33

34 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic Trojúhelníkový zvedák Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Měděná podložka Škrtící ventil Nedodává se Nedodává se Oddělení součástí Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 34

35 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic vpředu, s plovoucí polohou Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Seegerova pojistka Okroužek Měděný kroužek Čepička proti prachu Čepička proti prachu Spojka Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 35

36 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic vpředu, bez plovoucí polohy Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Seegerova pojistka Okroužek Ochr. čep. proti prachu Ochr. čep. proti prachu Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 36

37 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic beztlaký zpětný chod zepředu se zarážkou Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Sada hadic Zarážka Hydraulická hadice Seegerova pojistka Objímka spojky Čepička proti prachu Okroužek Nedodává se Nedodává se Oddělení součástí Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 37

38 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Ovládací prvek 2 funkce Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Ovládací prvek Ovládací prvek kompl. Držák (ne BX,ST,B141610) Nedodává se Oddělení součástí Oddělení součástí Štítek Ovládací prvek bez tahu Tah Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí 38

39

40 2004W03

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI VZTAHUJE SE NA MODELY : FP270, FP280, FP290 SKUPINA / PODSKUPINA: 00 000 SKLÍZECÍ ŘEZAČKY 2010-005 VĚC: KAMPAŇ H32 (2010) TOP UPGRADE - ÚPRAVA SBĚRAČE FP200

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

5 Mechanismy a příslušenství

5 Mechanismy a příslušenství 5 Mechanismy a příslušenství 51A MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ 52A MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH 54A SKLA 55A VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY 56A VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 57A VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem.

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem. MIG/MAGsvařovací hořáky ABIMIG 250 ABIMIG 250 T plynem chlazené Technická data podle EN 60 974-7: Zatížení: 250A CO 2 200A směsný plyn M 21 podle DIN EN 439 60% DZ Drát : 0,8 1,2 mm BINZEL. Pro kaïd pfiípad

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Návod k instalaci a údržbě. Deskový kolektor FKC-2 6720647803-00.1T. Montáž na plochou střechu nebo na fasádu 6 720 648 982 (2011/05) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Deskový kolektor FKC-2 6720647803-00.1T. Montáž na plochou střechu nebo na fasádu 6 720 648 982 (2011/05) CZ Návod k instalaci a údržbě Deskový kolektor FKC- 670647803-00.T Montáž na plochou střechu nebo na fasádu 6 70 648 98 (0/05) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly....................

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE by LOKÁLNÍ VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA VARIO-VENT DUO NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Obsah 1. Úvod... 3 2. Obsah balení... 3 3. Bezpečnost... 4 4. Instalace... 5 4.1 Pokyny pro instalaci... 5 4.2 Instalace

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

425 / 475 // 435 / 485 // 473D / 473P

425 / 475 // 435 / 485 // 473D / 473P 425 / 475 // 435 / 485 // 473D / 473P Návod k obsluze Zádový postřikovač Upozornění! Před prvním uvedením postřikovače do provozu si důkladně pročtěte tento návod k obsluze a dbejte bezpodmínečně všech

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! PetPorte Smart Flap: návod na instalaci Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! Doporučujeme Vám před zabudováním dvířek je nejprve sestavit, zapojit do zásuvky,

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů.

KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. KOMPONENTY GEZE - koncový ceník Ceny jsou v Kč bez DPH. Ceny neobsahují dopravu z Králova Dvora. Ceny neobsahují instalaci komponentů. 101767 GEZE-TS-1000-tělo a rameno bíl. 603,00 Kč 784 101768 GEZE-TS-1000-tělo

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Směrnice 89/392/EEC, příloha II, část B. Výrobce FAAC Adresa : Via Benini, 1 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Směrnice 89/392/EEC, příloha II, část B. Výrobce FAAC Adresa : Via Benini, 1 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Směrnice 89/392/EEC, příloha II, část B Výrobce FAAC Adresa : Via Benini, 1 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY tímto potvrzuje, že zařízení 514 3ph - je vyrobeno pro zabudování do

Více

Komponenty pro dřevěné rolety

Komponenty pro dřevěné rolety Komponenty pro dřevěné rolety Materiál Barva Cena za j. Jednotka Nosič čelní kov 105,- 1513 Nosič boční kov 59,- 1514 Hruška dřevo dub 19,- 142 Brzda kov + + 93,- 1519 Dvoukladka kov + + 45,- 1511 Jednokladka

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI

ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI ODSAVAČ PAR MODEL 6CFT-90V 6CFT-90VI Návod k použití a instalaci OD 10 3 4 5 6 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu si vezměte na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy v podobě písmen

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie. Kat. číslo 107.7102

Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie. Kat. číslo 107.7102 Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie Kat. číslo 107.7102 Strana 1 z 21 OBSAH Obsah...2 1. Didaktické poznámky k sadě...3 2. Sada pro rychlou demonstraci přeměny energie...3 3. Výukové předpoklady...4

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33

Elektronický systém klimatizace osobních automobilů. Obj. č.: 85 41 33 NÁVOD K MONTÁŽI Electronic Climate Sytem E. C. S. Elektronický systém klimatizace osobních automobilů Obj. č.: 85 41 33 VW LUPO VW GOLF4 VW BORA VW PASSAT ŠKODA OCTAVIA SEAT TOLEDO 99 AUDI A3 AUDI A4 1

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Podrobný návod, krok za krokem s názornými obrázky!

Podrobný návod, krok za krokem s názornými obrázky! F2 3,50 m² F3 5,18 m² F4 6,81 m² F5 8,49 m² F6 10,17 m² 200 cm 130 cm 200 cm 130 cm 200 cm 130 200 cm 130 cm 200 cm 130 cm 227 cm 154 cm 227 cm 228 cm 227 cm 300 cm 227 cm 374 cm 227 cm 448 cm Podrobný

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek:

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: OBSAH BOLZONI 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HLAVNÍ RÁM 8 BOLZONI TSM QUICKLIFT - HYDRAULICKÁ

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Návod na přestavbu na jiný druh plynu Plynový kondenzační kotel 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16,30,4 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

KVR 10. Návod k instalaci. Vyhřívaný odvod kondenzátu. Návod k instalaci

KVR 10. Návod k instalaci. Vyhřívaný odvod kondenzátu. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívaný odvod kondenzátu Návod k instalaci Návod k instalaci 811143 KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny kondenzátu od tepelného

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 9100 Twist Stepper insportline Jungy UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 900 Twist Stepper insportline Jungy OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 OBSAH BALENÍ... NÁKRES... SEZNAM DÍLŮ... OVLÁDACÍ POKYNY...5 POČÍTAČ...5 MONTÁŽNÍ POKYNY...6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY,

Více

Pokyny pro instalaci zařízení echo

Pokyny pro instalaci zařízení echo Pokyny pro instalaci zařízení echo Důležité bezpečnostní informace VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem

Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Technický list: Mechanické otvírání se spirálovým kabelem Mihulka František - 607 561 562 Kostelecký Rudolf - 728 720 314 Slouží k mechanickému ovládání všech typů oken pomocí kličky. Převod z kličky k

Více

Trubkové pohony LT50 NHK / LT60 NHK Návod k montáži a obsluze

Trubkové pohony LT50 NHK / LT60 NHK Návod k montáži a obsluze Přípravné práce na hřídeli Montáž pohonu (Nastavovací pomůcka) Zjištění délky hřídele (B): Délka hřídele (B) = světlost otvoru (A) - rozměr uložení pohonu (C) - rozměr protiložiska (D) Hodnota (C) rozměru

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více