NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ"

Transkript

1 NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x Rodgau Změny vyhrazeny!

2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSYTÉM B17/21/24/2710 Obsah 1. Informace o návodu k používání a k montáži 1.1 Předmluva Výrobce Záruka Číslo a/nebo datum vydání Autorská a ochranná práva Návod k používání (Dodatek ke kapitole "Přídavný hydraulický systém") 2.1 Sériové vybavení Přídavný ovládací prvek (opce, obj.č.tag52321) Funkce ovládacího prvku (Joystick) Funkce přídavného ovládacího prvku Nastavení rychlosti spouštění přídavného zařízení na čelním zvedáku Blokování čelního zvedáku Montážní návod 3.1 Všeobecně Bezpečnostní podmínky a předpisy ochrany životního prostředí Příprava vozidla Montáž základních rozvodů ( ) Montáž bovdenového tahu ovládacího prvku ( ) Montáž bloku s ventily Připojení na hydraulický systém traktoru (zákl. sada hadic ) Montáž držáku spojky Montáž ovládacích prvků Montáž ovládacích prvků (verze s bezpečnostním rámem) Montáž přídavného ovládacího prvku (verze s bezpečnostním rámem) Montáž ovládacího prvku (verze s kabinou) Montáž přídavného ovládacího prvku (verze s kabinou) Montáž čelního zvedacího zařízení (verze s kabinoutag 53511) Montáž základní sady hadic vpředu, zvedací zařízení (verze s bezpečnostním rámemtag 53511) Montáž základní sady hadic vpředu s plovoucí polohou (verze s kabinoutag5353) Montáž základní sady hadic vpředu vpravo bez plovoucí polohy (verze s kabinoutag5350) Montáž základní sady hadic vpravo s plovoucí polohou (verze s bezpečnostním rámemtag5353) Montáž základní sady hadic vpředu vpravo bez plovoucí polohy (verze s bezpečnostním rámemtag5350) Montáž základní sady hadic pro beztlaký zpětný chod vpředu, s aretačním tlačítkem (TAG53541) Montáž plechu pro rozšíření plošiny řidiče (verze s bezpečnostním rámem) Dokončovací práce Seřízení ventilů pro omezení tlaku na řídící jednotce Seznam náhradních dílů od

3 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI 1 INFORMACE O NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ A K MONTÁŽI 1.1 Předmluva Návod k používání je doplňkem k návodu k obsluze čtyřkolového traktoru KUBOTA BX2200. Text, obsažený v této knize, je třeba okopírovat a předat konečnému spotřebiteli. Návod k používání zahrnuje návod k montáži přídavného hydraulického systému. Seznam náhradních dílů zahrnuje všechny náhradní díly pro přídavný hydraulický systém. Předkládaný návod k obsluze a montáži platí pro uživatele a montéry čtyřkolového traktoru BX2200. Obslužný a montážní personál se musí před montáží a prvním uvedením zařízení do provozu s návodem k používání a montáži seznámit a porozumět mu. Je třeba výslovně dbát pokynů v něm uvedených. Návod k používání a montáži obsahuje údaje pro verzi s kabinou a s pákou. Pokud není vysloveně uvedeno jinak, platí údaje pro obě verze. Je třeba dbát pokynů pro bezpečnost a ochranu životního prostředí, uvedených v tomto návodu k používání a montáži. Na vlastní zodpovědnost jsou prodejci povinni dbát na dodržování místních, regionálních a národních předpisů zajistit, aby byl návod k obsluze a montáži montérům k dispozici a aby byly dodržovány pokyny a výstražná upozornění, stejně jako bezpečnostní předpisy do všech detailů. Důležité informace a pokyny, týkající se technické bezpečnosti a ochrany při provozu, jsou zvýrazněny piktogramy. Označuje pracovní a provozní postupy, které je třeba přesně dodržet, aby nedošlo k ohrožení osob Označuje pracovní a provozní postupy, které je třeba přesně dodržovat, aby nedošlo k poškození traktoru BS 2200 Označuje obzvláště důležité informace, kterých musí montážní personál dbát Označuje pracovní a provozní postupy, při jejichž realizaci je navíc nutno dbát platných národních a mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí a předpisů o likvidaci. 3

4 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI 1.2 Výrobce S dalšími dotazy, požadavky, týkajícími se servisu a zákaznických služeb a s objednávkami náhradních dílů se současně s udáním specifických dat o zařízení obracejte na adresu: KUBOTA (Německo) GmbH Fax: 06106/ Senefelder Str. 35, Tel.: 06106/ Rodbau 1.3 Záruka Rozsah, trvání a forma záruky jsou specifikovány v prodejních a dodacích podmínkách firmy KUBOTA (Německo) GmbH. Při uplatnění nároků v rámci záruky, které vznikly v důsledku vadné dokumentace, je vždy rozhodující návod k obsluze a montáži, platný ke dni dodání (viz odd. 1.4). Kromě prodejních a dodacích podmínek, platí: Výrobce nepřebírá záruku za škody, které vznikly na dodaném čelním zvedacím zařízení z jednoho nebo více následujících důvodů: Neznalost nebo nedodržení tohoto návodu k obsluze a montáži Nedostatečně kvalifikovaný nebo málo vyškolený personál Používání jiných, než originálních náhradních dílů 1.4 Číslo a/nebo datum vydání Datum vydání příslušného návodu k obsluze a servisního manuálu je Verze 01/ Autorská a ochranná práva Držitelem autorských práv k tomuto návodu k obsluze a servisnímu manuálu je výrobce Dále jsou všechna práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo u uživatelského vzorku Poškozování výše uvedených práv má za následek náhradu škody! 4

5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2 NÁVOD K POUžÍVÁNÍ (DODATEK KE KAPITOLE "PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM") 2.1 Sériové vybavení Přídavný hydraulický systém je sériově dodáván se třemi řídícími ventily se zdvojeným účinkem. Hydraulické napájení je prováděno sériovým hydraulickým čerpadlem traktoru. Dva řídící ventily se ovládají ovládací pákou (Joystick) s bovdenovým tahem. První a třetí ventil (vzato zleva ve směru jízdy) je opatřen zarážkou pro plovoucí polohu. Funkce jsou popsány v následujícím textu. Funkce spojky (první ventil) Posunutím ovládací páky (Joystick) (1) dopředu (3, strana 8), je přídavné zařízení spuštěno dolů. Zatažením páky dozadu (3, strana 8) se přídavné zařízení zvedá. Při spuštění se přídavné zařízení dostane do kontaktu se zemí a může být zatíženo částí vlastní váhy traktoru (např. při práci se sněhovou radlicí). Pokud přidržíte i nadále ovládací páku v poloze pro spouštění, je možné, že díky dalšímu vyjetí hydraulického válce dojde ke zvednutí přední nápravy traktoru a traktor přestane být ovladatelným. Přídavná zařízení jako žací ústrojí nebo zametací stroje nesmějí být takovýmto způsoben zatěžována. Funkce plovoucí poloha Zasunutím ovládacího prvku (Joystick) zcela dopředu (ovládací páka zaskočí) (3, strana 8), se přídavné zařízení dostane do plovoucí polohy a může bez problémů kopírovat povrch půdy. Aretační pákakyvná funkce (druhý ventil) Posunutím ovládacího prvku (Joystick) vpravo nebo vlevo (3, strana 8) se přídavné zařízení vychýlí vpravo nebo vlevo. Směr vychýlení je závislý od koncové pozice hydraulických hadic kyvného válce. Stranové posunutí je možné využít pro vyhazovací funkci sněhové frézy, vychýlení sněhové radlice nebo zametacího stroje. Aretační pákaaretace ovládacího prvku (Joystick) Během jízdy na veřejných komunikacích je nutné zaaretovat ovládací prvek v neutrální poloze (střední poloha). Aretace se provádí aretační pákou (1/1) na přední straně ovládací páky. Aretační pákafunkce zarážek (opce, sada hadic, beztlakový zpětný chod, TAG 53541) Tato pozice umožňuje zajištění ovládací páky při použití hydraulického motoru. Aby bylo možné funkci využít, je třeba dodatečně Obr. 1 Aretační páka namontovat aretační zarážku ( ) na příslušný řídící ventil. 5

6 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2.2. Přídavný ovládací prvek (Opce, objednací číslo TAG5232) Přídavný ovládací prvek (2/1) je nutný k ovládání třetího řídícího ventilu. Ovládá se posunutím ovládací páky vpřed a vzad. Ovládací páka musí být při jízdě po veřejných komunikacích nastavena do neutrální polohy (střední poloha). Zajištění páky v této poloze se provádí stlačením červené plastové rukojeti (2/2) dolů. Vytažením této rukojeti nahoru se aretace odblokuje. 2.3 Funkce ovládacího prvku (Joystick) Obr. 2 Přídavný ovládací prvek (A) (B) (C) Zajištění v plovoucí poloze Spojka zvednutíspuštění Vychýlení vlevovpravo 2.4 Funkce přídavného ovládacího prvku Obr. 3 Funkce ovládacího prvku (Joystick) (A) Zvednutíspuštění Obr. 4 Funkce ovládacího prvku, přídavný ovládací prvek 6

7 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 2.5 Nastavení rychlosti spouštění přídavného zařízení na čelním zvedáku Škrtící ventil (5/1) se nachází na pístech zdvihového válce čelního zvedáku. Nastavení rychlostí spouštění se provádí manuálně. Pro nastavení je třeba povolit rýhovanou matku (5/2) ventilu. Otáčením ventilu je možné postupně seřizovat rychlost spouštění. Po ukončení seřizování je třeba rýhovanou matku znovu dotáhnout a zkontrolovat nastavení, ev. proces seřizování zopakovat. Obr. 5 Seřízení škrtícího zpětného ventilu POZOR Pro zamezení úrazům: Při jízdě po veřejných komunikacích musí být ovládací prvky hydraulických ventilů zajištěny v neutrální poloze. Před jízdou po veřejných komunikacích je nutné zablokovat čelní zvedací zařízení v horní poloze. 2.6 Blokování čelního zvedáku Pro zablokování je třeba zvedák (6/1) zvednout na doraz a přírubu (6/3) zavěsit na zajišťovací čep (6/3). Obr. 6 Zablokování čelního zvedacího zařízení. 7

8 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montážní návod platí pro čtyřkolový traktor BX Všeobecně Před začátkem práce je třeba zkontrolovat, zda je pro přídavný hydraulický systém kompletní a v dobrém stavu. Připravte si všechny potřebné nástroje. Demontované podložky můžete při montáži znovu použít, pérové podložky a zajišťovací matky je třeba vyměnit za nové. Veškeré šroubení je nutno opatřit zajišťovacími matkami a podložkami, ev. pérovými podložkami. Všechna šroubení je třeba dotáhnout momentovým klíčem na následující hodnoty. Hodnoty točivých momentů platí pro třídu materiálu 8.8. Rozměr Točivý moment (v Nm) M6 9,6 M8 23 Položené hydraulické hadice je třeba upevnit kabelovými spojkami. V místech velkého namáhání je vhodné použít podložku. Hydraulické hadice je třeba umístit tak, aby nedocházelo k jejich kontaktu se zdroji tepla a pohybujícími se díly. Pro upevnění více komponentů je třeba vyvrtat na vozidle otvory, potom otvory zbavit grótů a pokud se jedná o vrtání do kovových částí, natřít je ochranným nátěrem proti korozi a krycím lakem. 3.2 Bezpečnostní předpisy a předpisy pro ochranu životního prostředí Za účelem zvednutí zádi vozidla je možné nasadit zvedák výhradně pod převodovku. Vozidlo je třeba proti sklouznutí zajistit klíny pod předními koly. Po demontáži zadních kol je třeba vozidlo podložit zespodu bloky. Tyto bloky umístěte pod hnací hřídele. Práce na elektrických zařízeních provádějte až po odpojení baterie vozidla. Vytékající hydraulický olej je nutné ihned odstranit pomocí vhodného pojiva. Pozor: hydraulický olej je jedovatý, dbejte pokynů, uvedených v příslušné kapitole návodu k obsluze traktoru. Použité materiály (např. hadry na čištění, pojivo) je možné likvidovat pouze v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí. Skladování výhradně v nádobách určených k tomuto účelu. Natěračské práce je možné provádět výhradně v dostatečně odvětraných prostorách. Osoba, která tyto práce provádí, se musí chránit vhodnou ochrannou maskou. 3.3 Příprava vozidla Odpojte baterii vozidla, viz příslušnou kapitolu návodu k obsluze vozidla Demontujte zadní kola a vozidlo postavte na bloky. 8

9 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.4 Montáž základních rozvodů ( Montáž bovdenových lanek ovládacího prvku ( ) 1. Obě bovdenová lanka demontujte z ovládacího prvku, předtím označte polohu tahu. 2. Odstraňte koncové zátky (1/2 a 3), při používání přídavné ovládací páky (TAG52321) také (1/4). 3. Závity bovdenových lanek zajistěte šrouby (které je možné v případě potřeby znovu povolit), nasaďte ochranné krytky (1/4). 4. Pouzdro bovdenového lanka (5/4) zašroubujte do příslušného řídícího ventilu.pouzdro bovdenu zašroubujte natolik, až mezi ním (2/1) a korpusem (2/2) vznikne vzdálenost 15 mm viz obrázek 2) Obr. 1 Řídící jednotka Obr. 2 Nastavení bovdenového tahu 5. Obě bovdenová lanka namontujte do ovládacího prvku tak, jak je popsáno v pracovním kroku 1. Bovdenový tah vnitřního ventilu (3/2) Bovdenový tah středního ventilu (3/1) 6. Jeli nastavení pouzder bovdenových tahů správné, zaskočí aretační páka (3/3) snadno do vybrání v bovdenovém lanku. U verze s kabinou je třeba bovdenová lanka znovu odmontovat od ovládací páky. 7. Zkontrolujte stavení bovdenových lanek. Nastavení je správné, jestliže se ovládací páka nachází uprostřed. Obr. 3 Kontrola nastavení bovdenového tahu. 9

10 MONTÁŽNÍ NÁVOD 4. Sešroubujte příčku (poz.060) šroubem (3/1). Obr. 3 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 5. Pro úhelník vyvrtejte v pravé straně plošiny dva otvory Obr. 4 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 6. Do otvorů namontujte úhelník (poz.080) dle obr. Úhelník neupevňujte. Obr. 5 10

11 MONTÁŽNÍ NÁVOD 7. Oba horní čepy (6/1+3) posuňte tak, aby bylo dosaženo maximálního přesahu čepů na vnějším ventilu. 8. Spodní čep (6/2) posuňte tak, aby bylo dosaženo maximálního přesahu na vnitřním ventilu. Při změně polohy čepů nesmíte povolit více čepů současně. 9. Boční díl (poz.090) nasaďte na čep a sešroubujte s blokem ventilů (obr.7). Obr. 6 Před montáží bočních dílů zajistěte šrouby maticemi Obr. 7 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 10.Předem smontovaný blok ventilu nejprve nasaďte na úhelník a potom připevněte dvěma šrouby s vnitřním imbusem na prodloužení plošiny. 11.Přišroubujte úhelník z kroku 6. Obr. 8 Pouze pro verzi s bezpečnostním rámem 11

12 MONTÁŽNÍ NÁVOD Pokud používáte přídavnou ovládací páku (TAG 5232), je třeba provést montáž bovdenového tahu odpovídajícím způsobem. Pokud není zapotřebí třetího (vnějšího) řídícího ventilu, je třeba uzavřít hydraulické přípojky a přípojku pro bovdenový tah ukončit přiloženými krytkami Montáž bloku s ventily Obr. 4 Plošina řidiče 1. Odklopte a zvedněte nahoru gumovou podložku plošiny řidiče. 2. Dle údajů na obrázku 4 naznačte otvory. Průměry otvorů činí: (4/1) 6,5 mm (4/2) 8,5 mm (4/3) 6,5 mm (otvor je potřebný pouze u verze s bezpečnostním rámem) (4/5) 6,5 mm (otvor je potřebný pouze u verze s bezpečnostním rámem) 3. Mezi otvory (4/2) vytvořte pomocí půlkulatého pilníku (4/4) vybrání šířka uprostřed 5 mm. Ev. po nasazení bloku s ventily ještě otvor v plechu upravte. 12

13 MONTÁŽNÍ NÁVOD Při změně nastavení čepů nesmíte povolit více čepů současně. 4. Oba horní čepy (5/1) zaměňte tak, abyste docílili max. přesah čepů na vnějším ventilu. 5. Spodní čep (5/2) zaměňte tak, abyste docílili max. přesah čepů na vnějším ventilu. 6. Hrdla (poz.050 z B ) (6/2 a 6) zašroubujte do přípojek "T" a "P". 7. Na desku namontujte držák (poz.040 z ) (6/1). U verze s kabinou je třeba před nasazením bloku ventilů zavést mezi konzolu kabiny a plošinu řidiče bovdenové tahy. Obr. 5 Příprava bloků ventilů 8. Podložky na obou přesahujících čepech nasaďte na koncové desky (6/10) a ventil umístěte pod plošinu řidiče jak je zobrazeno na obr. 6. Při zašroubování čepů je třeba použít podložku také z vnější strany. 9. Držák (6/1) přišroubujte na plošinu řidiče pomocí šroubu M6x16. Šroub je třeba podložit. Obr. 6 Montáž bloku ventilů Připojení k hydraulickému systému traktoru) (základní sada hadic ) 1 Výstup tlaku 1. Povolte šrouby na desce hydraulického bloku (7/4). Na obou stranách povolte druhou hydraulickou trubku (7/11). 2. Vyšroubujte 45 o úhelník 3. Závity šroubení (poz.070) (7/5) oviňte teflonovým páskem a zašroubujte do desky tak, aby výstup byl ve směru jízdy. 4. Dva úhelníky (poz.060) (7/6) sešroubujte k sobě pomocí (7/5). 13

14 MONTÁŽNÍ NÁVOD Obr. 7 Připojení hydrauliky 1 Výstup tlaku 2 Vedení tlaku 3 Zpětný chod 5. Položte hadice (poz.020) (7/7) od levé strany vozidla před převodovkou do tankovací nádrže k pravé straně vozidla a připojte úhelníkové šroubení (7/6). 6. Hadice (poz.020) (6/3) našroubujte na desku na bloku ventilů na šroubovací hrdla (6/2) na přípojku "P". 2 Vedení tlaku 7. Hadice (poz.030) (7/1) veďte z levé strany vozidla před převodovkou do tankovací nádrže k pravé straně vozidla. 8. Našroubujte úhelníkové šroubení (poz.100) (7/10) na hadice. 9. Potrubí (poz.140) (7/2) našroubujte na úhelníkové šroubení (7/10) a připojte na tlakové potrubí traktoru. 10.Hadice (poz.030) (6/7) připojte na tlakové porubí koncové desky na bloku ventilů s redukcí (poz.110) (6/8) a šroubení (poz.090) (6/9). 3 Zpětný chod 11.Vyšroubujte zaslepovací zátky z hydraulického bloku a našroubujte hrdla (poz.080) (7/3). 12.Hadice (Poz.040) (7/9) veďte rovným koncem z levé strany vozidla před převodovkou do tankovací nádrže k pravé straně vozidla, konec hadice, zahnutý o 90 o, zůstává na levé straně vozidla. 13.m (poz.060) (7/8) spojte hadice a hrdla). 14

15 MONTÁŽNÍ NÁVOD 14.Hadice (poz.040) (6/5) na koncové desce na bloku ventilů našroubujte na hrdla (6/6) na přípojce "T". 15.Na kryt šoupátka řídícího ventilu nasaďte plastové čepičky (6/4). 16.V pravé zadní skříni mazníku kola naznačte otvory dle obrázku Vyvrtejte otvory o 6,5 mm. 18.Všechny tři hadice ve skříni mazníku kola upevněte svorkami (poz.130) (9/1). Obr. 8 Vyznačte otvory 19.Upevněte hadice k přípojce "T" a k tlakovému potrubí pomocí svorky (poz.120) (9/2) ve skříni mazníku kola. Dbejte na pořadí hadic 1, 2 a 3. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi hadicemi a ventilátorem. 3.5 Montáž držáku spojky Obr. 9 Upevnění hadic Verze s bezpečnostním rámem 1. Vyšroubujte šroub (10/1) z plošiny řidiče 2. Přišroubujte držák spojky (poz.030 z ) (10/2) dle vyobrazení 10. Obr. 10 Držák spojky (verze s bezpečnostním rámem) 15

16 MONTÁŽNÍ NÁVOD Verze s kabinou Držák spojky je umístěn v kabině a nepatří k hydraulice. 1. Pomocí dvou šroubů připevněte na pravou stranu konzoly kabiny držák spojky (11/1) tak, jak je vyobrazeno na obr. č. 11. Obr. 11 Držák spojky (verze s kabinou) 3.6 Montáž ovládacích prvků Montáž ovládacích prvků (verze s bezpečnostním rámem) 1. Dvěma šrouby M8x20 přišroubujte držák ovládacích prvků (poz.060 z ) (12/1) na rám. Obr. 12 Držák ovládacího prvku 2. Ovládací prvek (13/1) připevněte dvěma šrouby M8x80 na držák tak, jak je to uvedeno na obr. 13. Přitom dbejte na to, aby nedošlo k sevření bovdenů. Ovládací prvek namontujte tak, aby zajišťovací páka směřovala nahoru. Obr. 13 Montáž ovládacího prvku 16

17 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3. Pokud je předpokládána montáž přídavného ovládacího prvku (14/1), je třeba namontovat držák (14/2) (poz.050 z ). V tomto případě použijte šrouby M8x95). 4. Na přístrojovou desku nalepte štítek ( ) (15/1) Obr. 14 Držák přídavného ovládacího prvku 5. Hlavy šroubů a matek zakryjte plastovou ochrannou krytkou. Obr. 15 Nalepte štítek Montáž přídavného ovládacího prvku (verze s bezpečnostním rámem) 1. Namontujte držák (14/2) (poz.050 z ), viz odst Přídavný ovládací prvek (poz.020 z TAG 52321) upevněte třemi šrouby M6x55 na držák. 3. Matice zakryjte plastovými ochrannými krytkami. 4. Na přístrojovou desku umístěte štítek (poz.040 z TAG52321), a sice vedle štítku pro ovládací prvek. 5. Ovládací rukojeť (14/3) přídavného ovládacího prvku ohněte asi o 30 o dolů, viz obr. 18/1. 17

18 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž ovládacího prvku (verze s kabinou) 1. Bovdenové tahy (16/2 a 3) protáhněte otvory pro kabely v přední části kabiny. Bovdenový tah ovládacího prvku (3/1) střední ventil (16/2) Bovdenový tah ovládacího prvku (3/2) vnitřní ventil (16/3) 2. Namontujte bovdenový tah do ovládacího prvku, viz odst Dvěma šrouby M8x80 připevněte ovládací prvek (17/4) k držáku na kabině, viz obr. 17. Obr. 16 Protažení bovdenového tahu 4. Předpokládáteli montáž přídavného ovládacího prvku (17/2), je třeba přišroubovat držák (17/1) (poz.050 z ). V takovém případě použijte pro upevnění ovládacího prvku šrouby M8x Na přístrojovou desku umístěte štítek (poz.040 z ). 6. Na hlavy šroubů a matky nasaďte ochranné plastové krytky. Obr. 17 Montáž ovládacího prvku 18

19 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž přídavného ovládacího prvku (verze s kabinou) 1. Namontujte držák (17/1), viz odst Třemi šrouby M6x55 přišroubujte přídavný ovládací prvek (18/2) poz.020 z TAG 52321) k držáku. 3. Na hlavy šroubů nasaďte ochranné plstové krytky. 4. Na přístrojovou desku vedle štítku pro ovládací prvek umístěte štítek (poz.040 z TAG52321) 5. Ovládací rukojeť (18/1) přídavného ovládacího prvku ohněte asi o 30 o dolů. 3.7 Montáž čelního zvedacího zařízení (verze s kabinou) (TAG53511) Obr. 18 Přídavný ovládací prvek 1. (19/poz.060) zašroubujte do vnitřního řídícího ventilu. 2. Hadici (19/poz.040) s redukcí našroubujte na šroubení. 3. Očka (19/poz.080) pomocí šroubu (19/poz.070) a měděných podložek našroubujte do zadní přípojky vnitřního řídícího ventilu tak, jak je zobrazeno na obr Redukci (19/poz.030) našroubujte na očka. 5. Hadici (19/poz.030) našroubujte ohnutým koncem o 90 o na redukci. 6. Hadici položte mezi plošinu řidiče a konzolu kabiny na pravém rámu vozidla tak, jak je znázorněno na obr. 20. Při pokládání dávejte pozor na uvolnění brzdového pedálu. Obr. 19 Montáž na vnitřním řídícím ventilu Obr. 20 Položení hadic 19

20 MONTÁŽNÍ NÁVOD 17.Hadici před chladičem k čelnímu zvedáku veďte dle vyobrazení Hadici (22/1) od vnitřního řídícího ventilu vpředu připojte na horní šroubení zdvihového válce. Obr. 21 Položení hadic u chladiče 19.Rovné šroubení (22/3 a 5) zašroubujte z obou stran do š- krtícího ventilu (22/4). 10.Škrtící ventil zašroubujte stranou s okrajem dolů na šroubení (22/6). Seřízení škrtícího ventilu se provádí po uvedení přídavného hydraulického systému do provozu v souladu s ustanovením odst. 2.5 návodu k používání. 11.Hadici (22/2) našroubujte na škrtící ventil. 3.8 Montáž základní sady hadic vpředu, zvedací zařízení (verze s bezpečnostním rámem) (TAG53511) Obr. 22 Připojení hydraulického válce 11. (23/poz.060) vpředu zašroubujte do vnitřního řídícího ventilu. 12.Hadici (23/poz.040) s redukcí (23/poz.090) našroubujte na šroubení. 13.Očka (23/poz.080) s dutým šroubem (23/poz.070) a měděnými podložkami zašroubujte do zadní přípojky vnitřního řídícího ventilu v souladu s obr. 23. Obr. 23 Montáž na vnitřním řídícím ventilu. 20

21 MONTÁŽNÍ NÁVOD 14.Na očka našroubujte redukci (23/poz.090) 15.Hadici (23/poz.030) našroubujte koncem ohnutým o 90 o na redukci. 16.Hadici veďte pod plošinou řidiče k pravému rámu vozidla a odtud ke zvedáku, viz odst Při pokládání hadic dejte pozor na uvolnění brzdového pedálu. 3.9 Montáž základní sady hadic vpravo vpředu, s plovoucí polohou (verze s kabinoutag5353) 11. (24/poz.120) našroubujte do vnějšího řídícího ventilu. 12.Redukci (24/poz.130) našroubujte na šroubení. 13.Hadici (24/poz.030) našroubujte rovným koncem na redukci. 14.Hadici (25/2) veďte přes konzolu kabiny k držáku spojky (25/10). 15.Hadici připojte na objímku spojky (25/4). 16.Seegrovou pojistku nasaďte do zadní drážky na objímce spojky a nakonec upevněte do držáku spojky jak je znázorněno na obr. 25, ev. 27/1. Potom nasaďte na objímku spojky zepředu druhou seegrovou pojistku. zepředu na objímku spojky nasaďte Okroužek (poz.050). Na objímku nasuňte krytku proti prachu (25/6). 17.Očka (24/poz.090) s dutým šroubem (24/poz.100) a měděnými podložkami našroubujte na zadní přípoj vnějšího řídícího ventilu dle obr. 24. Obr. 24 Montáž na vnějším ventilu 18.Na očka našroubujte redukci (poz.24/130). 19.Hadici (24/poz.020) našroubujte na redukci koncem ohnutým o 90o. 10.Hadici (25/13) veďte přes konzolu kabiny k držáku spojky (25/10). 11.Hadici připojte na objímku spojky (25/11). Montáž objímky spojky proveďte dle popisu pracovního postupu 6 a obrázku 27/4. Obr. 25 Obr. 25 Montáž objímky spojky 21

22 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.10 Montáž základní sady hadic vpředu vpravo, bez plovoucí polohy (verze s kabinoutag5350) 11. (26/poz.090) vpředu našroubujte na střední řídící ventil. 12.Redukci 26/poz.100) našroubujte na šroubení. 13.Hadici (26/poz.030) našroubujte rovným koncem na redukci. 14.Hadici (25/3) veďte přes konzolu kabiny k držáku spojky (25/10). 15.Hadici připojte k objímce spojky (25/5). 16.Seegrovou pojistku nasaďte do zadní drážky na objímce spojky a potom upevněte do držáku spojky dle obr. 25, ev. obr. 27/2. Potom nasaďte zepředu na objímku spojky druhou Seegrovu pojistku a Okroužek. Na objímku spojky nasuňte ochrannou krytku proti prachu. 17.Dozadu na střední řídící ventil našroubujte šroubení (26/poz.090). Obr. 26 Montáž na středním ventilu 18.Na šroubení našroubujte redukci (26/poz.020). 19.Na redukci našroubujte hadici (26/poz.020) koncem ohnutým o 90 o. 10.Hadici (25/1) veďte přes konzolu kabiny k držáku spojky. 11.Hadici připojte na objímku spojky (25/12). Montáž objímky spojky proveďte dle popsaného pracovního postupu 6 a obrázku 27/3. Obr. 27 Montáž objímky spojky 22

23 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.11 Montáž základní sady hadic vpravo vpředu, s plovoucí polohou (verze s bezpečnostním rámemtag5353) 11. (28/poz.120) našroubujte zepředu na vnější ventil. 12.Na šroubení našroubujte redukci (28/poz.130). 13.Hadici našroubujte rovným koncem (28/poz.030) na redukci. 14.Hadici (29/4) připojte k objímce spojky (Poz.040). 15.Seegrovou pojistku nasaďte do zadní drážky na objímce spojky a potom upevněte do dle 29/3. Potom nasaďte zepředu na objímku spojky druhou Seegrovu pojistku a Okroužek (poz.050). Na objímku spojky nasaďte ochrannou krytku proti prachu (29/3). 16.Očka (28/poz.090)s dutým šroubem 28/0100) a měděnými podložkami (poz.060) našroubujte do zadní přípojky vnějšího řídícího ventilu tak, jak je zobrazeno na obr Na očka našroubujte redukci (28/poz.130). Obr. 28 Montáž na vnějším ventilu 18. (28/poz.110) našroubujte na redukci. 19.Hadici (28/poz.020) našroubujte rovným koncem na šroubení. 10.Hadici (29/1) připojte na objímku spojky. 11.Montáž objímky spojky proveďte dle popsaného pracovního postupu 5 a obrázku 29/2. Obr. 29 Montáž objímek spojky 23

24 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.12 Montáž základní sady hadic vpravo vpředu, bez plovoucí polohy (verze s bezpečnostním rámemtag5350) 11. (30/poz.090) našroubujte zepředu na střední ventil. 12.Na šroubení našroubujte redukci (3028/poz.100). 13.Hadici našroubujte rovným koncem (30/poz.030) na redukci. 14.Hadici připojte k objímce spojky (Poz.110). 15.Seegrovou pojistku nasaďte do zadní drážky na objímce spojky a potom upevněte do držáku (31/3) dle 31/2. Potom nasaďte zepředu na objímku spojky druhou pojistku a Okroužek (poz.6). Na objímku spojky nasaďte ochrannou krytku proti prachu (31/2). 16.Na očka našroubujte redukci (30/poz.090). 17. (30/poz.100) našroubujte na redukci. 18.Zahnuté šroubení (30/poz.080) namontujte na redukci. Obr. 30 Montáž na středním řídícím ventilu 19.Na zahnutý konec šroubení namontujte dvojitou matku (30/poz.120). 10.Na dvojitou matku našroubujte zahnuté šroubení (30/poz.130). 11.Hadici (30/poz.020) našroubujte rovným koncem na zahnuté šroubení. 12.Hadici připojte k objímce spojky. 13.Montáž objímky spojky proveďte dle popisu pracovního postupu 5 a obrázku 31/2. Obr. 31 Montáž objímky spojky 24

25 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.13 Montáž základní sady hadic pro beztlaký zpětný chod (vpředu s aretačním tlačítkemtag53541) Z příslušného ventilu sejměte uzavírací čepičku a pružinu. Do řídícího pístu našroubujte pomocí imbusového klíče vnitřní díl zarážky (34/2). Kryt zarážky (34/1) zašroubujte do ventilu. Na zarážku nasaďte plastovou čepičku. Mezi zpětné vedení a přípojku pro zpětný chod od nádrže v bloku ventilů připojte hydraulickou hadici (1/35) se šroubeními (2+3/35). Obr. 32 Montáž aretačního tlačítka Hydraulickou hadici veďte dopředu k držáku spojky. nasaďte objímku spojky do držáku spojky a upevněte dvěma seegerovými pojistkami (1/36). Nasaďte ochrannou krytku proti prachu. Obr. 33 Připojení hadice pro zpětný chod Obr. 34 Upevnění objímky spojky 25

26 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.14 Rozšíření plošiny řidiče (pouze u verze s bezpečnostním rámem) 1. Plech pro rozšíření plošiny řidiče (32/1) (poz.020 z ) namontujte pomocí dvou upevňovacích šroubů M6x20 na pravou stranu plošiny řidiče. Na obou stranách plechu je třeba umístit podložky Dokončovací práce Obr. 35 Montáž rozšíření plošiny Likvidaci pracovních prostředků provádějte dle platných předpisů pro ochranu životního prostředí. Připojte baterii vozidla, viz příslušná kapitola návodu k obsluze vozidla Nastartujte traktor, viz příslušná kapitola návodu k obsluze vozidla Opatrně vyzkoušejte všechny funkce přídavného hydraulického systému, zejména zkontrolujte netěsnost a dotažení hydraulických přípojek Zkontrolujte stav hydraulického oleje v traktoru, ev. doplňte, viz příslušnou kapitolu návodu k používání vozidla. Seřiďte škrtící ventil na trojúhelníkovém zvedáku, viz návod k obsluze odst.2.5 Zkontrolujte seřízení ventilu pro redukci tlaku na řídící jednotce, viz odst

27 MONTÁŽNÍ NÁVOD 3.16 Seřízení ventilu pro omezení tlaku na řídící jednotce Připojte manometr na měření tlaku se zástrčkou vpředu vpravo Nastavte motor na max. otáčky a ovládací prvek (Joystick) posuňte zcela vpravo nebo vlevo. Na manometru odečtěte hodnotu tlaku. Tlak musí mít hodnotu 125 bar. Seřízení ventilu pro redukci tlaku Tlakový ventil je umístěn na desce (33/2). Odstraňte matici s čepičkou (33/1), otáčením kolíku se závitem seřiďte tlak. Otáčením kolíku se závitem dovnitř se tlak zvyšuje Otáčením kolíku se závitem ven se tlak snižuje. Obr. 36 Seřízení ventilu pro redukci tlaku Našroubujte zpět matici s čepičkou. 27

28 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Krátké technické informace Vysvětlivky k označení hadic: např.: PHD 106 x 770 AFL 90 AFL P = Lisovaná objímka HD = Vysokotlaká hadice 1 = 1 drátěná vložka 06 = DN 06 = vnitřní průměr = 6,4 mm, vnější průměr = 13,4 mm 770 = délka v mm A = Hadicová přípojka s převlečnou maticí FL 90 = Tlaková matice M14x1,5, 90 o úhel, lehká konstrukce Délka hadic 28

29 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Blok ventilů Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Blok ventilů komplet Tlaková deska Redukční ventil Okroužek Okroužek Skříň ventilů Kompletní ventil Okroužek Pouzdro Zátka Cívka Zarážka SW Zátka Cívka Zarážka Zátka Skříň ventilů Kompletní ventil Pouzdro Šroub M5x14 Čepička Sada Zátka Měděný kroužek Ventil Zátka Okroužek Deska DIN 128 M8 DIN 934 M8x1,25x6,5 Čep M8x180 Okroužek Okroužek Kroužek Přípojka Kompletní přípojka Oddělení součástí 29

30 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Blok ventilů 30

31 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Základní sada hadic Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Hydraulická hadice Sponka Sponka Potrubí Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 31

32 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Ovládací prvek se 4 funkcemi Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Ovládací prvek Ovládací prvek bez tahu Tah Rukojeť Štítek Nedodává se Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí 32

33 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada držáků Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Držák Prodl. plech. plošiny Držák spojky Upevňovací úhelník Úchytka 20 ovl. prvku Držák Joysticku Šroub Šroub Šroub Šroub Matice Matice Pérový kroužek Pérový kroužek Upodložka Upodložka Nedodává se Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí 33

34 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic Trojúhelníkový zvedák Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Měděná podložka Škrtící ventil Nedodává se Nedodává se Oddělení součástí Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 34

35 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic vpředu, s plovoucí polohou Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Seegerova pojistka Okroužek Měděný kroužek Čepička proti prachu Čepička proti prachu Spojka Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 35

36 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic vpředu, bez plovoucí polohy Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Hydraulická hadice Hydraulická hadice Seegerova pojistka Okroužek Ochr. čep. proti prachu Ochr. čep. proti prachu Nedodává se Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 36

37 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada hadic beztlaký zpětný chod zepředu se zarážkou Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Sada hadic Sada hadic Zarážka Hydraulická hadice Seegerova pojistka Objímka spojky Čepička proti prachu Okroužek Nedodává se Nedodává se Oddělení součástí Všechny náhradní díly s dodatkem (H.F.) můžete objednat přímo u firmy HANSAFLEX 37

38 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Ovládací prvek 2 funkce Poz. Označení Čís.ND Množství Poznámka č, Ovládací prvek Ovládací prvek kompl. Držák (ne BX,ST,B141610) Nedodává se Oddělení součástí Oddělení součástí Štítek Ovládací prvek bez tahu Tah Oddělení součástí Oddělení součástí Oddělení součástí 38

39

40 2004W03

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Zvedací zařízení s přední montáží + PTO Kompaktní traktor BX2200D/E Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI Obsah

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ Sada adaptérů/čelní nakladač LA211 s hydraulikou KDG BX2200/D Senefelder Str. 3 5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD LA211

Více

BEARFORCE BEARFORCE POLY BLADE

BEARFORCE BEARFORCE POLY BLADE BEARFORCE BEARFORCE POLY BLADE Kompletní systém radlice NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Obj. č.: 10-0490 / 10-0260 První vydání, srpen 2011 NÁVOD K OBSLUZE Gratulujeme vám k zakoupení nejodolnější a nejlehčí

Více

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1

SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX. ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 SI-912-018R1 SI-914-020R1 SERVISNÍ INSTRUKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912 i, 912 a 914 SI-912 i-004 Tato SI reviduje SI-912-018 a SI-914-020 ze dne 23. ledna 2007. Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì

R+760 I R+820. Dvourotorový shrnovaè. Návod k obsluze a údržbì R+760 I R+820 Dvourotorový shrnovaè Návod k obsluze a údržbì CZ - 2 - PŘEDMLUVA Vážený zákazníku! Vážíme si důvěry, kterou jste prokázal naší organizaci investicí do stroje JF a gratulujeme Vám k Vašemu

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Boiler. Návod k montážní

Boiler. Návod k montážní Boiler Návod k montážní Bojler B 10 / B14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 33 32 32 33 H 28

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Vyvrtat, sešroubovat, přidat plyn

Vyvrtat, sešroubovat, přidat plyn Minikára pro malé závodníky Vyvrtat, sešroubovat, přidat plyn Bez motoru, ale o to větší nadšení: Minikára rozbuší srdce malých závodníků. 1. Úvod Je to sice jenom minikára, ale zato je vybavená několika

Více

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu 60 908 04/00 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva K tomuto návodu Tento montážní návod obsahuje

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD PRO HŘEBENOVÉ POHONY [Řada Systém 0]+ RWA systémy, spol. s r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, CZ; IČ: 267 12 679 DIČ: CZ26712679 reg. v OR MS Praha odd. C, vložka 88996 Divize

Více

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte

6302 0474 07/2001 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze 2.1. Před montáží pečlivě pročtěte 0 07 07/00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Odvzdušňovací sada SKS pro ploché kolektory od verze. Před montáží pečlivě pročtěte Rozsah dodávky Rozsah dodávky Před zahájením montážních prací zkontrolujte,

Více

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY

SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY AIRCRAFT ENGINES SERVICE INSTRUCTION ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU MAZÁNÍ MOTORŮ ROTAX ŘADY 912, 914 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA:

Více

125 MICRO MAX evo. pro motory ROTAX typu 125 MAX evo 125 JUNIOR MAX evo 125 MINI MAX evo

125 MICRO MAX evo. pro motory ROTAX typu 125 MAX evo 125 JUNIOR MAX evo 125 MINI MAX evo pro motory ROTAX typu 125 MAX evo 125 JUNIOR MAX evo 125 MINI MAX evo 125 MICRO MAX evo Výroba 2015 Konfigurace 125 MAX / 35.0125.130 125 Junior MAX / 35.0125.130 125 Micro MAX / 35.0125.137 Č.: 01 Vydání:

Více

Provozní návod Ruční čerpadlo K 10 C

Provozní návod Ruční čerpadlo K 10 C Provozní návod Ruční čerpadlo K 10 C Před uvedení zařízení do provozu je bezpodmínečně nutno přečíst si tento provozní návod. Za poruchy a škody na zařízení, způsobené nedostatečnými znalostmi tohoto provozního

Více

Montáž tuningové sady pro Safari CR

Montáž tuningové sady pro Safari CR Montáž tuningové sady pro Safari CR Tento návod Vás provede krok za krokem demontáží původních dílů a následnou montáží tuningové sady mikrovrtulníku Safari CR. Prostudujte si obrazový návod a nachystejte

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 Obsah Strana SPOJKA - Spojka s mechanickým ovládáním 1 - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 - Demontáž a montáž 5 - Obložení - přítlačný kotouč 5 - Vypínací ložisko spojky 6 - Hřídel vypínací vydlice 6

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Podesta s žebříkem, pojízdná, přístupná z jedné strany CZ V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY Obsah Screenové rolety Označení výrobku CE 3 SCREEN ZIP 4 Základní specifikace produktu 5 Vyměření a montáž 7 SCREEN GW 13 Základní specifikace produktu 14 Vyměření a

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

Servisní příručka Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3

Servisní příručka Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3 Hydromotory typ MSB a MLHSBD serie 3 1 MSB a MLHSBD Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 52, 51 Šroub, páka L (R) Položte motor do vodorovné polohy. Imbus klíčen S6 povolte šroub. Demontujte páku poklepáním

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA S POJEZDOVÝM VOZÍKEM SKP-250-230-P 51.01-SKP-250-230-P Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 OBSAH Úvod Označení stroje 1.0 Popis stroje 2.0 Instalace 3.0 Obsluha stroje a postupy

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Zařízení určené k odsávání použitých olejů

Zařízení určené k odsávání použitých olejů Zařízení určené k odsávání použitých olejů 75 l, s odměrným válcem 95 l, s odměrným válcem Návod k obsluze Obsah: 1. Všeobecné údaje 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 1.2 Konstrukce a popis funkce

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání Radlice ASR - 1000 Původní návod k používání Obsah 1 Základní informace.... 3 2 Úvod.... 4 2.1 Základní upozornění.... 4 3 Bezpečnost provozu.... 5 3.1 Bezpečnostní předpisy.... 5 4 Použití, technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA PRO NASTAVENÍ VSTŘIKOVÁNÍ VW ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi

Servis. Montážní návod. Karoserie. Audi A1 2010. Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.092.155 originální příslušenství Audi Servis Montážní návod Audi A 00 Karoserie Tažné zařízení pro přívěs (EHK), pro dodací komplet 8X0.09.55 originální příslušenství Audi Vydání 4.0 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah Všeobecné

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com SE-HL

Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com SE-HL Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com SE-HL 468 051_001 Bedienungsanleitung 4-5 Operating Instructions 6-7 Mode d emploi 8-9 Instrucciones

Více

Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze

Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze Všeobecné pokyny Při výměně spojky je vždy nutné zkontrolovat dvouhmotový setrvačník (ZMS - Zweimassenschwungrad). Opotřebený,

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 Návod k pouïití Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 2 1 podávací stůl 2 odsávací připravek 3 pojistka zpětného rázu 4 aretační páka pro podávací stůl 5 pravítko 6 plechový kryt 7 upínací páka pro přenastavení

Více

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Obal Přístroj se nachází v obalu, aby se zabránilo poškození při přepravě. Tento obal je surovina, a tedy je znovu použitelný nebo může být dán

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení)

Servisní příručka. Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) Hydraulická brzda typ LBS(LBV)/314, 315 (Euro a SAE provedení) 14 LBS(LBV)/314, 315 Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 11 Korunová matice Pouze pro brzdy s kuželovou hřídelí. Klíčem S=46 mm povolte a

Více

Manuální, pět rychlostí vpřed a zpátečka. Synchronizace na všech rychlostech vpřed.

Manuální, pět rychlostí vpřed a zpátečka. Synchronizace na všech rychlostech vpřed. Obsah Všeobecné informace...1 Manuální převodovka - vypouštění a doplňování...2 Řadicí táhla - hlavní informace a seřízení...3 Řadicí táhla - demontáž a montáž...4 Olejové těsnění výměna...5 Spínač zpětných

Více

TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE

TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE TAŽENÉ ROZMETADLO 175LB NÁVOD K SESTAVENÍ A K OBSLUZE UŽITEČNÉ RADY: PŘED SESTAVENÍM ROZMETADLA SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY NEBUDE-LI VÁM NĚCO ZCELA JASNÉ, PŘEČTĚTE SI UVEDENÉ POKYNY ZNOVU Nebude-li vaše rozmetadlo

Více

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE

OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE DOPLNĚK NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ PRO MODELY STW OVLÁDÁNÍ HYDRAULICKÝCH OKRUHŮ PROSTŘEDNICTVÍM JOYTICKOVÉHO OVLADAČE Traktor může být vybavený přídavným hydraulickým ventilem s joystickovým ovladačem pro snazší

Více

Porovnávací pumpy PH 6-P. Návod k obsluze. ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205

Porovnávací pumpy PH 6-P. Návod k obsluze. ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205 Návod k obsluze ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205 Popis částí: A A1 A2 B C D E uzavírací ventil dvojitý odvzdušňovací (odpouštěcí) ventil ventil ovládání

Více

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI Tato univerzální sada je určena pro typy motocyklů, které mají řídítkovou tyč uvnitř dutou (tzn. nic nebrání umístění topných těles dovnitř

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 2 + SH HFZCAI ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

Závažové pumpy PD 600, PD 1000. Návod k obsluze. ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205

Závažové pumpy PD 600, PD 1000. Návod k obsluze. ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205 Návod k obsluze ATIO s.r.o. ul. Práce 1367 Tel.: 315 687 976-7 277 11 Neratovice Fax: 315 688 205 Popis částí: 1 = měřicí systém 2 = tlaková pumpa 3 = zásobník oleje s ukazatelem hladiny 4 = elektromotor

Více

SERVICE BULLETIN ZÁVAZNÉ KONTROLA A VÝMĚNA STATORU GENERÁTORU SB-912-026 SB-914-014. Opakované symboly. 1) Udaje pro plánování

SERVICE BULLETIN ZÁVAZNÉ KONTROLA A VÝMĚNA STATORU GENERÁTORU SB-912-026 SB-914-014. Opakované symboly. 1) Udaje pro plánování ZÁVAZNÉ AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA A VÝMĚNA STATORU GENERÁTORU Opakované symboly Věnujte pozoznost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení : VÝSTRAHA: Označuje

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag,. März 0 10:19 10 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler X1 nano, pro jízdní kola, obj. č. 15650 - Uebler X31 nano, pro 3 jízdní

Více

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden,

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Návod k obsluze zametacího stroje Limpar 82 Pro 4KM-Ko01 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Obsah 1. Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje k výrobku (výrobce, označení, data...) 2. Bezpečnost 2.1

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K o m b i n o v a n ý o d s a v a č p a r C E C 6 1 X N á v o d n a m o n t á ž a p o u ž i t í Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25

VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 VÝROBEK: Modulární rozdělovač pro čerpadlové sestavy a kotlové moduly PAW.HEAT BLOC - DN 25 1/7 1. Všeobecné informace 1.1 Informace k návodu Instrukce v tomto návodu popisují funkci, instalaci a uvedení

Více

PNEU NÁŘADÍ. Pneu sponkovačky hřebíkovačky

PNEU NÁŘADÍ. Pneu sponkovačky hřebíkovačky rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ZÁRUČNÍ LIST nářadí s.r.o. NÁVOD

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 Překlad originálního návodu k obsluze Uschovejte prosím pro budoucí používání! Kaindl-Schleiftechnik REILING GmbH, Remchinger Str. 4, D-75203 Königsbach-Stein Tel.:

Více

TAŽENÝ HRABAČ 100 CM

TAŽENÝ HRABAČ 100 CM TAŽENÝ HRABAČ 00 CM Montáž Provoz Údržba Náhradní díly PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0309 - AF 309 VAROVÁNÍ: Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0309 - AF 309 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ / ROZMETADLO VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečný provoz Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly - nejrychlejší způsob

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC PISOÁROVÉ VENTILY Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 60, 60 B, 60 TC 8/2007 PRESTO 60 PRESTO 60 B PRESTO 60 TC Tlačítkové ventily PRESTO typ 60 jsou určeny pro splachování pisoárových zařízení. Tyto ventily mají pevný

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod k použití a seznam dílů

Návod k použití a seznam dílů Návod k použití a seznam dílů RE, REN TFE RE4, RE8 REE, REEN REE4 Příručka č.: MA0044-04CZE Jazyk: CZE Datum publikace: 6-06-04 Revize: 04 Obsah Definice... Poznámka... Normy kvality/normy a směrnice...

Více

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č.

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č. Provozní návod Artikl č. 27 070 Přístroj k zachycování starého oleje 75 l Artikl č. 27 070 890 Přístroj k zachycování starého oleje 95 l 04 573 A 405 Obsah 1. Obecné údaje 2 1.1. Použití dle určení 2 1.2.

Více

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití.

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. Návod k obsluze Protahovačka ADH 200 ADH 250 Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. 9.2.2011 ADH 200 / ADH 250 Protahovačka Všechna práva vyhrazena Holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile SI CZ HU PL TR SK ssembly and Use Instructions www.zarges.de w Plattformtreppe, fahrbar w Mobile platform steps w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform Z00 N 9 w Überstieg, fahrbar

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu -

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Ho 07/2015 česky ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Provedení 13 6300/1-5,6/1,4 12500/2-2,8/0,7 Provedení 15 7500/1-4,4/1,1 15000/2-2,2/0,6 Informace

Více

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Návod k montáži Strana 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Návod k montáži Strana 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Návod k montáži Strana 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 elektrický ohřívač vody Obsah Použité symboly... 2 Návod k montáži Účel použití... 2 Předpisy...

Více

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01

Obsah. Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6. Montážní návod KIE 28441 B-376-01 Obsah Před vestavbou spotřebiče... 3 Výměna závěsu dveří... 3 Vestavba spotřebiče... 4 Rozměry pro vestavbu... 6 Montážní návod KIE 28441 B-376-01 2 Před vestavbou spotřebiče Místo instalace Při čtení

Více

Horní frézka 1100-E. Návod k použití

Horní frézka 1100-E. Návod k použití Horní frézka 1100-E Návod k použití Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně dodržovat.

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE V DOSAHU OBSLUHY

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE V DOSAHU OBSLUHY SNĚHOVÁ RADLICE A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO TRAKTOR NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Číslo návodu je shodné s číslem série vozidla viz. odst. Úvodem GR2100 PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A ULOŽTE V DOSAHU OBSLUHY Výhradní dovozce

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů NÁVOD A ÚDRŽBA - POJISTNÉ VENTILY str. 1 Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů Obsah Hlavní ustanovení Pojistné ventily I. Pojistné ventily II. Pojistné ventily III. Pozice pojistných ventilů NÁVOD

Více

Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111

Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111 Elektropneumatické převodníky Převodník i/p, typ 6111 Obrázek 1 - Typ 6111, standardní provedení Obrázek 2 - Typ 6111, montován na rozvaděč přiváděného vzduchu Obrázek 3 - Typ 6111 polní provedení Návod

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY Obsah Screenové rolety Označení výrobku CE 4 SCREEN ZIP 5 Základní specifikace produktu 6 Vyměření a montáž 13 SCREEN ZIP ECONOMY 20 Základní specifikace produktu 21

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více