MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU"

Transkript

1 MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU PETRA DRAHOŇOVSKÁ MICHAELA SVOBODOVÁ CARMEN VÁŇOVÁ PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit CZ 1.04./2.1.00/ ÚVODNÍ SLOVO O FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ O PROJEKTU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA a POPIS POZIC Centrála Fond dalšího vzdělávání (FDV) Odborný garant poradenství FDV Regionální pozice Konzultant pro poradenství (KPP) Místní realizátoři (MR) Poradci (P) Cílová skupina účastník poradenství (CS) PROFIL PORADCE POPIS PRÁCE PORADCE Plán průběhu individuálního poradenství Potenciál účastníka poradenství Monitorovací návštěva PODMÍNKY SPOLUPRÁCE Informace k fakturaci Podmínky evaluace KATALOG PORADCŮ Karta pracovní pozice Příloha č. 1 Akceptační protokol Předmět akceptačního protokolu Akceptace Potvrzení akceptace Příloha č. 2 šablona faktury str. 1/28

2 ÚVODNÍ SLOVO Tento manuál je podporou pro Vás, poradce, kteří v projektu Pracovní návyky realizujete individuální resp. kariérové poradenství pro cílovou skupinu osob dlouhodobě nezaměstnaných. V manuálu naleznete základní informace o projektu vč. organizační struktury projektu z této části získáte představu o celkovém širším konceptu podpory pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných realizované v rámci projektu Pracovní návyky. Dále je zde detailně popsána práce Vás, poradců, a podmínky spolupráce se zaměstnanci projektu. Tyto podmínky jsou primárně určené smluvními dokumenty, nicméně zde Manuálu naleznete jejich podrobné rozpracování. Poradenská práce je přímo vázána na práci s online Katalogem poradců (informační systém projektu oficiálně nazvaný Katalog poradců včetně databáze cílové skupiny). Toto webové rozhraní je hlavním komunikačním kanálem mezi všemi, kteří jsou v projektu zapojeni. Detailního průvodce všemi sekcemi a veškeré aktualizované kontaktní údaje najdete v samotném Katalogu v online prostředí. V tomto materiálu naleznete informace, co vše je procesně s Katalogem propojeno z hlediska jednotlivých pozic v projektovém týmu. str. 2/28

3 O FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Fond dalšího vzdělávání (FDV) je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí. Fond realizuje aktivity v oblasti dalšího profesního vzdělávání, které vedou k lepší uplatnitelnosti obyvatel České republiky na trhu práce. Další profesní vzdělávání zahrnuje ty vzdělávací aktivity, které již přímo nenavazují na školní docházku (na formální vzdělávání) jde například o kurzy, školení, rekvalifikace ad. Nedílnou součástí těchto aktivit FDV je také pracovní resp. kariérové poradenství, které lidem pomáhá orientovat se lépe na trhu práce. Jednak jde o podporu při vstupu na trh práce (např. u studentů, kteří volí vhodnou praxi či stáž), dále jde o podporu při rozšiřování uplatnitelnosti na trhu práce (např. potřeba změny kvalifikace) a při zpětném návratu na trh práce (např. u rodičů po rodičovské, u osob po dlouhodobé nemoci či péči o osobu blízkou, u osob nezaměstnaných atp.). FDV spolupracuje s mnoha subjekty veřejné správy: s úřady práce, s ministerstvy (zejm. MPSV, MŠMT, MPO ad.), s mezirezortními platformami odborníků (např. Národní poradenské forum). Neméně důležitá je také spolupráce se zaměstnavateli v regionech, ale také s externími experty například právě v oblasti pracovního resp. kariérového poradenství. Část aktivit FDV je realizována skrze tzv. individuální projekty, což jsou projekty financované z Evropského sociálního fondu, které mají zpravidla dopad na národní úrovni. Většinou se realizují plošně po celé ČR nebo ve vybraných regionech jako pilotní projekty, kde se ověřuje možnost jejich plošné implementace. Mezi tyto pilotní projekty patří také projekt Pracovní návyky, ve kterém jste nyní zapojeni. str. 3/28

4 O PROJEKTU Fond dalšího vzdělávání realizuje projekt s názvem PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit (reg. č. CZ 1.04./2.1.00/ ). Aktivity jsou zaměřeny na cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných osob evidovaných na úřadech práce jako uchazeči o zaměstnání v rozsahu 1 / 2 / 5 a více let. Hlavní náplní projektu je individuální poradenství a vzdělávání či cílené zaškolení této cílové skupiny vedoucí k jejich opětovnému zařazení na trh práce. Realizace projektu probíhá v následujících regionech/lokalitách a přilehlém okolí : KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ Lokalita K1: Karlovy Vary, Toužim, a okolí těchto měst. Lokalita V1: Třebíč, Moravské Budějovice, Jemnice, Náměšť nad Oslavou. a okolí těchto měst Lokalita J1: Hodonín, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou a okolí těchto měst Lokalita O1: Přerov, Hranice a okolí těchto měst Lokalita Z1: Zlín, Valašské Klobouky, Slavičín, Horní Lideč a okolí těchto měst Lokalita K2: Mariánské Lázně, Teplá a okolí těchto měst Lokalita V2: Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Perštejnem, Nové Město na Moravě a okolí těchto měst Lokalita J2: Znojmo, Moravský Krumlov a okolí Lokalita O2: Olomouc, Konice, Čechy po Kosířem a okolí. těchto měst /obcí Lokalita Z2: Vsetín, Velké Karlovice, Karolinka, Rožnov pod Radhoštěm a okolí. těchto měst Lokalita O3: Jeseník, Javorník, Vidnava, Zlaté Hory a okolí Lokalita Z3: Bystřice pod Hostýnem a okolí Projekt odstartoval v únoru 2014 a jeho ukončení je v srpnu Poradenské aktivity poběží do (v případě prodloužení projektu do bude závazně upřesněno na základě dokumentu o prodloužení projektu). str. 4/28

5 Zkratky používané v manuálu: FDV Fond dalšího vzdělávání MPSV Ministersvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministertvo školství mládeže a telovýchovy MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu OGP Odborný garant poradenství KPP Konzultant pro poradenství MR Místní realizátor P Poradce CS Cílová skupina EU Evropská unie ÚP Úřad práce str. 5/28

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA a POPIS POZIC Centrála Fond dalšího vzdělávání (FDV) Projekt Pracovní návyky má realizační tým, který se skládá z projektového manažera, finančního manažera, administrativní podpory, IT podpory a metodiků / odborných garantů. Tento tým projekt vytvořil a má jako hlavní cíl jeho realizaci podle finálně schválené verze projektu poskytovatelem dotace MPSV. S členy tohoto týmu primárně nebudete komunikovat tuto komunikaci budou zprostředkovávat pozice, které jsou popsány v manuálu dále. Jakékoliv podstatné informace Vám budou zasílány přes Katalog poradců, kde je vždy najdete aktuální po té, co se přihlásíte do Katalogu. Zároveň Vám bude vždy zaslána notifikace na Váš , pokud bude do Katalogu publikována jakákoliv novinka či změna. Co je ovšem podstatné, je proces finálního schválení zařazení poradce do Katalogu. Tento proces probíhá takto: 1. vstupní registrace poradce > po schválení ze strany FDV pokračuje proces pro poradce krokem č.2 2. vyplnění profilu poradce > po schválení ze strany FDV pokračuje proces pro poradce krokem č.3 3. zveřejnění profilu v Katalogu poradců (informace o finálním zveřejnění profilu je formou automaticky generované notifikace zaslána jak členům projektového týmu FDV, tak poradci) > teprve v této fázi pak může být poradce poptáván cílovou skupinou projektu (účastníkem poradenství) v každé této fázi může odborný garant poradenství FDV proces registrace poradce do Katalogu zastavit teprve až po kroku č. 3 začíná párování poradce s účastníkem poradenství Ve chvíli, kdy je v Katalogu finálně zveřejněn nový poradce, přichází automatická notifikace a) všem místním realizátorům a b) konzultantům pro poradenství rozdělení podle krajů (dle toho, co při registraci označili jako příslušnost ke kraji, kde bude služby poskytovat tj. notifikace nepřijde všem konzultantům, ale pouze těm příslušným) Odborný garant poradenství FDV Tato pozice do vlastního poradenského procesu nezasahuje. Má roli koordinační, garantuje nastavení a kvalitu poradenského procesu, koordinuje práci jednotlivých KPP v regionech a realizuje nápravná opatření v oblasti poradenského procesu řeší atypické případy realizace poradenství s KPP. str. 6/28

7 Regionální pozice Konzultant pro poradenství (KPP) V každém kraji také působí vždy jeden Konzultant pro poradenství. Tato osoba je Váš nejdůležitější kontakt. Primární role KPP je zajištění komunikace mezi Vámi, poradci, a FDV. Úlohou KPP je podpora Vaší poradenské práce. Podpora je poradcům poskytována jak z hlediska organizace (např. problém práce s Katalogem, problém s vykazováním účastníků poradenství atp.), tak z hlediska přímé práce s účastníky poradenství (poradci mohou s KPP konzultovat jednotlivé případy účastníků poradenství). KPP má také možnost u Vás realizovat monitorovací návštěvy na místě výkonu poradenství, a to jak plánované, tak také neplánované. Tento monitoring aktivity ovšem nesmí ohrozit samotnou poradenskou práci s účastníkem poradenství. KPP komunikuje s Vámi, poradci, osobně, online, telefonicky, em či přes Katalog poradců. Kontakt na Vašeho KPP naleznete v Katalogu ve Vašem profilu. Konzultant může mít také dílčí roli v přímé práci s cílovou skupinou projektu. Jde o realizaci tzv. skupinového poradenství, které má podobu maximálně půldenních workshopů, zpravidla pro ty uchazeče o poradenství, kteří ještě nezahájili individuální poradenství s Vámi, poradci. Tento typ aktivity bude realizován pouze po dohodě s odborným garantem poradenství na FDV s ohledem na situaci v daném regionu. Tyto workshopy nejsou náhradou individuálního poradenství jsou pouze doplňkem. Mají zejména motivační funkci: udržet zájemce o poradenství v projektu do doby než dojde k nastartování individuálního poradenství s Vámi, poradci. str. 7/28

8 Jak KPP tyto workshopy organizuje a co z toho je dostupné přes Katalog poradců? KPP na základě informací od MR a na základě dat v Katalogu poradců určí počet potřebných workshopů následně KPP akce založí (eviduje) v Katalogu poradců tím, že vyplní datum, čas, téma, místo účastník poradenství má nárok pouze na 2 workshopy á 3 hod (skupinové poradenství) na workshopy jsou automaticky zváni všichni z cílové skupiny, kteří při registraci uvedli, že mají o toto skupinové poradenství zájem (jak před vstupem, tak v průběhu projektu) cílová skupina je zvána automaticky em generovaným Katalogem poradců na základě založení konkrétní akce ze strany KPP pokud cílová skupina zájem uvedla a následně na pozvánku nereaguje, je kontaktována MR pokud se cílová skupina účastnit akce bude, potvrdí účast přes hyperlink uvedený ve zvacím u pokud cílová skupina zájem uvedla, ale nemůže se účastnit, je daná osoba povinna uvést důvod neúčasti ten se uvádí opět přes hyperlink uvedený ve zvacím u všechny odpovědi se tedy ukládají do Katalogu, kde se zároveň dle toho generuje předvyplněná prezenční listina účast na tomto skupinovém poradenství (resp. na workshopech) nezakládá přímou podporu (tj. cílové skupině nejsou hrazeny náklady na jízdné, ani stravné) KPP na konci akce vyplňuje v Katalogu zhodnocení kurzu a finálně potvrzuje reálnou ne/účast Místní realizátoři (MR) Místní realizátoři zajišťují organizační záležitosti projektu a jsou hlavním komunikačním kanálem mezi FDV a úřady práce v daném regionu. V každém kraji a příslušné lokalitě je vždy jeden místní realizátor. MR zajišťuje mj. také proplácení tzv. přímé podpory účastníkům poradenství projektu (např. proplacení cestovného účastníků poradenství v rámci aktivity projektu individuální poradenství). MR je podporou pro Vás, poradce, v případě, že účastník poradenství nemá ani telefon a je nutné ho kontaktovat osobně. Toto kontaktování na adrese účastníka poradenství pak nevykonáváte Vy, ale osobně MR v místě bydliště účastníka. MR Vám poté předává následně všechny potřebné informace. Kontakt na Vašeho MR naleznete v Katalogu ve Vašem profilu. str. 8/28

9 Jak MR s cílovou skupinou projektu pracuje ještě před tím, než se tito zájemci stanou účastníky poradenství? MR v úzké spolupráci s úřadem práce začíná komunikovat s cílovou skupinou projektu ve chvíli, kdy jsou tito dlouhodobě nezaměstnaní nominováni úřadem do projektu MR všechny tyto osoby cílové skupiny po jejich vstupu do projektu registruje do Katalogu poradců pokud nezaměstnaný člověk do projektu vstoupit nechce, pak se v Katalogu tento člověk neeviduje pokud nezaměstnaný člověk do projektu vstoupit chce, pak v Katalogu společně s MR vyplní Kontaktní kartu, kterou má vždy každá osoba z cílové skupiny automaticky vytvořenou v Katalogu poradců zájemce o vstup do projektu si buď vyplňuje kompletní registraci sám (do 3 pracovních dnů) nebo společně s MR na místě > v této fázi již zájemce o projekt vyplňuje, zda má zájem se účastnit skupinového poradenství, které je realizováno Konzultanty v daném regionu ve chvíli, kdy je registrace uchazeče kompletní, generuje se v Katalogu trojstranná smlouva (a to mezi: FDV, poradcem a konkrétním účastníkem poradenství) s předem vyplněnými údaji uchazeče o vstup do projektu resp.v této fázi již uchazeče o poradenství pokud si cílová skupina vyžádá text smlouvy, je MR (či poradce v pozdější fázi) povinen smlouvu zpřístupnit (zaslat buď em nebo předat vytištěnou) MR má zodpovědnost za kompletaci registrace cílové skupiny kontaktuje aktivně ty uchazeč, kteří registraci nedokončili ani po té, co jim automaticky ze systému přijde , že se mají registrovat Pouze MR komunikuje přímo s ÚP pracovníci ÚP nijak přímo do poradenského procesu nezasahují. Poradci (P) Zde se již jedná o Vaši pozici. Poradci jsou v rámci projektu externí pracovníci, se kterými je uzavírána trojstranná smlouva, a to vždy mezi FDV, poradcem a jednotlivým účastníkem poradenství. Pokud je poradce registrován do Katalogu a splňuje podmínky registrace (po potvrzení FDV), pak je součástí veřejné databáze, ze které si účastníci poradenství projektu sami poradce vybírají. Výběr provádějí primárně na základě popisu Vaší poradenské práce, Vaší praxe a Vaší videovizitky. Není ovšem vyloučeno, že jedno z hlavních kritérií bude pro účastníka poradenství dostupnost služby z hlediska dojezdové vzdálenosti. Pokud je poradce přes systém Katalogu informován, že byl účastníkem poradenství vybrán, pak navazují poradenskou spolupráci. V tuto chvíli dochází ke spárování. Nicméně oficiální spolupráce vzniká podpisem výše zmíněné trojstranné smlouvy na první schůzce poradce a účastníka poradenství. Jak přesně spárování přes Katalog poradců vypadá? str. 9/28

10 poradci přichází ve chvíli, kdy si ho účastník poradenství přidá do svého wishlistu poradců a tento výběr potvrdí poradce se pak musí zareagovat do 3 pracovních dnů tj. je povinen uchazeči o poradenství zavolat (v případě, že CS nemá telefon, volá poradce MR, který účastníka poradenství kontaktuje osobně) pokud jako poradce na svém profilu zveřejníte časy, které dáváte k dispozici na poradenskou činnost v projektu, pak není možné poptávku uchazeče o poradenství v daném čase odmítnout (výjimka je pouze, pokud byl čas už v mezičase obsazen jiným účastníkem poradenství nebo by z vašeho pohledu šlo o neetické poskytnutí služby) pokud by poradce ze závažného důvodu nemohl (nemoc,...) > volá neprodleně účastníkovi a domluví s ním změnu termínu (tuto povinnost má i účastník: v případě jeho nemoci, volá neprodleně poradci) pokud účastník nemá telefonní kontakt, včas se nedozví o zrušené schůzce ze zdravotních důvodů poradce, pak je poradce povinen zajistit předání informace o zrušené schůzce vč. důvodu (v místě výkonu poradenství by měla být tato informace viditelně písemně vyvěšena) v tomto případě pak poradce kontaktuje Konzultanta, který řeší individuálně úhradu cestovného klienta (pouze v případě nepředvídatelných zdravotních událostí, úrazu atp.) pokud účastník nebo poradce zruší již domluvenou schůzku, je nutné vždy doložit potvrzení od lékaře, kterou poradce naskenuje do Katalogu zrušení schůzky bez řádného zdůvodnění ze strany účastníka není možné a vede k předání informace od poradce k MR (MR tuto informaci předává dále na příslušného zprostředkovatele ÚP) opakované zrušení účasti na individuálním poradenství účastníka vede k ukončení spolupráce v projektu (na základě vyjádření ÚP k dané situaci) zrušení schůzky bez řádného zdůvodnění ze strany poradce vede k ukončení spolupráce s poradcem a jeho vyloučení z Katalogu po dohodě s účastníkem poradenství zadává poradce v Katalogu v profilu účastníka poradenství, že schůzku potvrdil potvrzení je zadáváno ve formátu (datum, čas, forma potvrzení , telefonicky, osobně) tímto se v Katalogu automaticky potvrzuje propojení pokud k tomuto propojení nedojde, od účastníka poradenství se automaticky odešle dalšímu poradci v řadě info (tento proces jde opakovat max 3x) (detailní popis o výběru účastníka viz. text dále) pokud půjde finální dohoda přes MR (u účastníka poradenství bez u), zastavuje se časový limit (odpočítává ní 48 hod, během kterých musí dojít ke spárování účastníka poradenství a jím vybraného poradce) pokud i p o oboustranném potvrzení schůzky účastník poradenství nedorazí na první setkání, pak P volá MR a domlouvá s ním individuální postup Poradce je v rámci struktury projektu v kontaktu, vedle práce s cílovou skupinou účastníků poradenství, s KPP a s MR. str. 10/28

11 Cílová skupina - účastník poradenství (CS) Cílová skupina projektu, tj. Vaši klienti, kteří jsou v projektu označováni jako účastníci individuálního poradenství, jsou nezaměstnaní, kteří jsou evidování jako uchazeči o zaměstnání příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR déle než 1 rok, déle než 2 roky, déle než 5 let. Míra zapojení Vás, poradců bude omezena zájmem a počtem uchazečů o zaměstnání resp. zájemců o účast na individuálním poradenství. V případě, že si cílová skupina projektu z databáze vybere vhodného poradce, dojde k uzavření trojstranné smlouvy mezi FDV, poradcem a uchazečem o zaměstnání, ze kterého se stává po uzavření smlouvy účastník individuálního poradenství. Smlouva o zajistění individuálního poradenství je nastavena tak, že finanční prostředky vždy náleží účastníku poradenství a úhrada odměny za poskytnuté individuální poradenství bude poradcům hrazena ze strany účastníků poradenství prostřednictvím FDV (mj. z důvodu vyloučení zneužití finančních prostředků ze strany uchazečů o zaměstnání k jiným účelům). Jak si cílová skupina Vás, poradce, vybírá? ve chvíli, kdy jsou v regionu registrovaní poradci, kteří splnili kvalifikační podmínky, dostává MR i KPP skrze Katalog automaticky notifikaci o nových poradcích v jeho regionu MR tedy při přímé práci s cílovou skupinou může informovat o počtu poradců, ze kterých si lze v daném regionu vybírat jakmile cílová skupina finalizuje v Katalogu vlastní registraci, nabídnou se mu v daném regionu automaticky 3 poradci podle jeho preferencí a priority cílová skupina nyní již zájemce o poradenství vidí v Katalogu i volné časy poradců, které si pro individuální poradenství uvedli ve svém profilu zájemce může automaticky listovat kompletní databází poradců po vlastním rozhodnutí (či po společné konzultaci s MR) zadává do wishlistu 3 poradce (dle priority) ve chvíli, kdy uchazeč o poradenství výběr potvrdí, pak se Vám, poradcům, automaticky odesílá z Katalogu o propojení (první se odesílá notifikace poradci s prioritou č.1, pouze pokud nedojde k propojení resp. spárování, odchází notifikace poradci, kterého si uchazeč dal na druhé místo atp.) tj. změna poradce ze strany účastníka je možná maximálně 3x Zájemce o poradenství tedy s Katalogem pracuje pouze v první fázi párování (vyhledání svého poradce) kde tuto práci vykonává sám nebo za pomoci MR (viz. popis práce MR). V dalších fázích projektu již účastník s Katalogem nepracuje. PROFIL PORADCE Přístup do projektu je otevřený všem zájemcům z pomáhajících profesí, kteří mají průkazně doložitelnou praxi v oblasti přímé individuální poradenské práce s účastníky poradenství. str. 11/28

12 Do projektu se mohou k registraci přihlásit profesionálové z těchto oborů: kariérové / pracovní poradce či konzultanty, kouče zaměřené na oblast budování kariéry, konzultanty lidských zdrojů zaměřené na oblast budování kariéry, psychology se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství sociální pracovníky se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství facilitátory se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství výchovné poradce se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství speciální pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství Externí spolupráce je možná ve formě na IČ pro organizace NEBO ve formě IČ pro jednotlivce. Do databáze se nemohou hlásit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace. Od všech uchazečů o zařazení do Katalogu poradců požadujeme tuto kvalifikaci: VŠ vzdělání a minimálně 2 roky souvislé poradenské praxe NEBO SŠ a minimálně 5 let souvislé poradenské praxe praxe musí být realizována nejdéle v posledních 5 letech doloženo scany diplomů či maturitního vysvědčení a čestným prohlášením o délce praxe minimálně 100 hod individuální práce s účastníky poradenství doloženo scanem čestného prohlášení (při kontrole musí být poradce schopen doložit praxi reálnými smlouvami a/nebo prezenčními záznamy účastníků poradenství) základní kvalifikační předpoklady čestné prohlášení na základě 137/2006 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek ( 53) pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetí osoby platnou po celou dobu trvání smluvního vztahu str. 12/28

13 Kvalifikace se dokládá těmito dokumenty a soubory vloženými do Katalogu poradců: profesní životopis doloženo nahraným souborem portfolio poradce (nepovinný údaj) doloženo nahraným souborem charakteristika trhu práce ve Vašem regionu, kde poskytujete poradenství doloženo textem (max 2000 znaků vč. mezer) kazuistika vybraného účastníka poradenství doloženo textem (max 3000 znaků vč. mezer) profil na Linked In nebo webová stránka poradce doloženo URL / hyperlinkem na web videovizitka doloženo URL / hyperlinkem na YouTube jak nahrát video na Youtube ZDE (nebo lze natočit video přímo v přihlášeném profilu Youtube) > POZOR nutné je video nastavit jako veřejně přístupné (ikonka se zeměkoulí) Videovizitka je povinnou součástí prezentace profilu poradce v Katalogu poradců. cílem z hlediska poradce je prezentovat sebe a své služby formou audio video záznamu cílem z hlediska účastníka poradenství je další alternativní forma informací (doplněk k písemnému profilu), které účastníkovi poradenství pomohou ve volbě poradce požadavky délka 0,5 2 min videa srozumitelnost (bez rušivých zvuků z okolí) čisté pozadí (v pozadí jednotná nerušivá plocha) formát souboru může být jakýkoliv, který lze po zveřejnění videa přehrát na Youtube doporučení pro tvorbu lze využít jakékoliv mobilní zařízení s aplikací pro tvorbu videa (mobil, tablet, notebook) pro tvorbu je možné využít online nástroje jako např. samotný YouTube (pro ty, kteří mají Gmail) atp. jak video předat >> video nezasíláte, do Katalogu poradců vkládáte pouze odkaz (URL / hyperlink) na video, které musí být sdílené veřejně (tak, aby bylo viditelné kýmkoliv) Účast poradců není sektorově omezena. str. 13/28

14 POPIS PRÁCE PORADCE Co je hlavní zodpovědností Vás, poradců? Poradce je v počátku poradenského procesu povinen seznámit účastníka poradenství se zněním tohoto dokumentu. a dalších okolností týkajích se společného kontaktu. Vaší stěžejní činností je individuální kariérní / pracovní poradenství s účastníkem poradenství z cílové skupiny v rozsahu 2 16 hod (1 hod. = 45 min.) / osobu, které má za cíl směřovat účastníka poradenství zpět na trh práce a/nebo podpořit jeho šance na návrat na trh práce ve formě rekvalifikací a/nebo odborného zaškolení v rámci individuálního poradenství je možná asistenční podpora účastníka poradenství na vzdělávacích akcích (př. na rekvalifikacích) v rámci individuálního poradenství je možná asistenční podpora účastníka poradenství na jeho cíleném zaškolení např. u budoucího zaměstnavatele nebo u poskytovatele vzdělávání v rámci individuálního poradenství je možná asistenční podpora účastníka poradenství na poskytnutém univerzálním zaškolení Veškeré fáze poradenské práce s cílovou skupinou projektu jsou poradci zaznamenávány do Katalogu poradců. Tyto údaje o klientovi jsou přístupné pouze Vám, poradcům, kteří v daném okamžiku s cílovou skupinou pracujete, a zaměstnancům FDV. Na závěr každé poradenské činnosti s každým účastníkem poradenství je nutné zpracování vyhodnocení poradenského procesu (zápis z hodiny individuálního poradenství ) s účastníkem poradenství do Katalogu. Jako poradce máte zodpovědnost za zpracování závěrečné zprávy (kazuistiky) po ukončení poradenského procesu s každým klientem. Závěrečná zpráva bude v rozsahu 1 2 A4: 1. Charakteristika klienta, jeho výchozí situace, vztahová síť 2. Analýza potřeb klienta a popis intervence z pohledu klienta (zlomové body) 3. Popis poradenského procesu z pohledu poradce (zlomové body) 4. Návaznost na další druhy služeb, případná alternativní řešení 5. Závěrečné shrnutí a doporučení pro návaznou vzdělávací aktivitu, případně doporučení pro pracovní uplatnění na základě využití karet pracovních míst nebo standardních nabídek lokálního trhu práce. Závěrečná práce musí obsahovat informaci o typu převažující bariéry bránící klientovi v přístupu na trh práce. Zpracování závěrečné zprávy má termín do 14 dnů od poslední schůzky s účastníkem poradenství. Tyto zprávy budou uloženy v opět Katalogu poradců, kde budou přístupné opět pouze Vám, poradcům a dále KPP a Odbornému garantu poradenství, kteří s v daném okamžiku s cílovou skupinou pracujete, a zaměstnancům FDV. Dále budou v tištěné podobě s Vaším podpisem sloužit jako příloha faktury za proplacení závěrečné zprávy. Každý poradce sám zajišťuje adekvátní prostory vhodné pro individuální poradenství. str. 14/28

15 Plán průběhu individuálního poradenství Konkrétní fáze individuálního poradenství probíhají touto formou: PRVNÍ SETKÁNÍ S PORADCEM (vždy minimálně 2 hod > 2x 45 min) 1. ORGANIZAČNÍ ZAHÁJENÍ poradce v této fázi vysvětluje účastníkovi poradenství proces a nutné organizační informace vč. toho, co obnáší výměna poradce 2. ZAHÁJENÍ PORADENSKÉHO PROCESU NASTAVENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU poradce v této fázi prochází s účastníkem poradenství smluvní podmínky poradce na konci této fáze zajistí vytisknutí smlouvy 3 ( tří ) paré Smlouvy originálů a podpisy ze strany poradce a účastníka poradenství smlouva je následně scanována do Katalogu a fyzicky zaslána na odborného garanta poradenství FDV všechna paré Smlouvy a to do 2 pracovních dnů od podpisu Smlouvy s adresou ve tvaru : Fond dalšího vzdělávání, PROJEKT PRACOVNÍ NÁVYKY Odborný garant poradenství Na Maninách Praha 7 Vstupní evaluační dotazník pro CS během první poradenské schůzky vyplní P s účastníkem poradenství elektronický strukturovaný dotazník, který bude k dispozici v Katalogu poradců. Dotazník bude určen pro CS a Poradce bude při jeho vyplňování plnit roli tazatele. 3. REALIZACE PORADENSKÉHO PROCESU DIAGNOSTIKA ÚČASTNÍKA PORADENSTVÍ poradce je na konci této fáze schopen popsat komplexní anamnézu účastníka poradenství vč. sociodemografických informací o účastníkovi poradenství vč. prvního dojmu, jak účastník poradenství působí vč. základních charakterových rysů účastníka poradenství vč. dosavadních pracovních zkušeností, kompetencí a dalších klíčových charakteristik pro následné pracovní poradenství 4. REALIZACE PORADENSKÉHO PROCESU DIAGNOSTIKA VZTAHOVÉ SÍTĚ ÚČASTNÍKA PORADENSTVÍ poradce je na konci této fáze schopen popsat pozici účastníka poradenství v jeho sociálních vazbách a to v kontextu sítí: rodinné, sousedské (komunitní), přátelské, původní pracovní ad. str. 15/28

16 5. REALIZACE PORADENSKÉHO PROCESU ANALÝZA POTŘEB ÚČASTNÍKA PORADENSTVÍ A STANOVOVÁNÍ CÍLŮ poradce definuje s účastníkem poradenství problémové oblasti v kontextu jeho situace (s ohledem na výstupy z diagnostiky) poradce definuje s účastníkem poradenství reálné potřeby účastníka poradenství v jeho kontextu poradce definuje s účastníkem poradenství reálné možnosti účastníka poradenství v kontextu jeho kompetencí poradce definuje s účastníkem poradenství první obecné cíle / výstupy poradenství DALŠÍ NÁVAZNÁ SETKÁNÍ S PORADCEM 6. REALIZACE PORADENSKÉHO PROCESU STANOVENÍ AKČNÍHO PLÁNU poradce aktivizuje a připravuje účastníka poradenství na definování jeho Akčního plánu poradce prochází s účastníkem poradenství vzdělávací příležitosti, Karty pracovních míst a další vhodné nabídky pracovních míst v dané lokalitě / regionu poradce definuje s účastníkem poradenství konkrétní kroky akčního plánu na konci této fáze je jasně definovaný a v Katalogu popsaný Akční plán účastníka poradenství 7. REALIZACE PORADENSKÉHO PROCESU IDENFIKOVÁNÍ NÁVAZNOSTI DALŠÍCH SLUŽEB poradce je na konci této fáze definuje s účastníkem poradenství potřeby dalších návazných služeb mimo systém projektu př. služby lokálních neziskových organizací (v oblasti sociální péče, pomoci, poradenství), služby v oblasti terapie, zdravotnictví, finančního či dluhového poradenství ad. 8. UZAVŘENÍ PORADENSKÉHO PROCESU v této fázi poradce ve shodě s účastníkem poradenství uzavírá poradenský proces poradce v Katalogu označuje v číselníku způsob ukončení poradenské fáze str. 16/28

17 Je v kompetenci poradce (na základě jeho odborné praxe), jak si v čase rozvrhne jednotlivé části poradenského procesu. Závazné je pouze projít na prvním setkání výše uvedené body 1 5. Následná dynamika poradenského procesu je již zcela individuální. Poradce pracuje zároveň v Katalogu s tím, v jaké fázi poradenství vzhledem k projektu jako celku se účastník poradenství nachází. poradenské fáze se mohou překrývat (tj. zaškrtnout půjde více polí) číselník (charakteristika) o účastníkovi poradenství půjde z Katalogu vygenerovat jako formulář pro tisk (pdf) je na každém poradci individuálně, zda poznámky o účastníkovi poradenství vyplní ručně během rozhovoru na vytištěné pfd (z důvodu navázání partnerského vztahu) a poslední čtvrt hodinu přepíše do systému již bez účastníka poradenství, NEBO zda bude informace vyplňovat rovnou např. do notebooku z důvodu intimnější práce s klientem doporučujeme první variantu fáze účastníka poradenství v projektu se zobrazují jak celkově u profilu účastníka poradenství, tak v čase vzhledem k jednotlivým schůzkám Níže naleznete seznam všech fází poradenského procesu v rámci projektu Pracovní návyky. Všechny tyto fáze mají uvnitř Katalogu poradců formu číselníků, ze kterých jako poradci vybíráte, ve které fázi projektu právě s cílovou skupinou jste. Jednotlivé body procesu jsou řazeny vzestupně. Nahoře jsou tedy uvedeny ty fáze, ke kterým má poradenský proces směřovat. a. ÚČASTNÍK PORADENSTVÍ MÁ PRÁCI i. nastoupil na standardní místo na otevřeném trhu práce ii. nastoupil na dotované pracovní místo (SÚPM) min na 6 měsíců b. ÚČASTNÍK PORADENSTVÍ JE VE FÁZI DOMLUVY PRACOVNÍHO MÍSTA c. ÚČASTNÍK PORADENSTVÍ ABSOLVOVAL REKVALIFIKACI / ZAŠKOLENÍ i. úspěšně ii. neúspěšně d. ÚČASTNÍK INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ NAVŠTĚVUJE REKVALIFIKACI / ZAŠKOLENÍ e. ÚČASTNÍK individuálního PORADENSTVÍ S PORADCEM VYBRALI VHODNNOUREKVALIFIKAC / ZAŠKOLENÍ f. ÚČASTNÍK individuálního PORADENSTVÍ JE VE FÁZI DOMLUVY REKVALIFIKACE / ZAŠKOLENÍ g. ÚČASTNÍKOVI individuálního PORADENSTVÍ BĚŽÍ PORADENSKÝ PROCES h. ÚČASTNÍK individuálního PORADENSTVÍ UKONČIL PORADENSKÝ PROCES str. 17/28

18 i. po plném využití individuálního poradenství ii. v průběhu individuálního poradenství předčasně 1. z důvodu úmrtí 2. z důvodu nemoci 3. z důvodů rodinných (nemoc, smrt blízké osoby v rodině) 4. z důvodu stěhování 5. z důvodu žádosti změny poradce 6. bez důvodu i. ÚČASTNÍK individuálního PORADENSTVÍ SE NEDOSTAVIL NA PLÁNOVANOU SCHŮZKU (další následující schůzky po prvním setkání) i. z důvodu úmrtí ii. z důvodu nemoci iii. z důvodů rodinných (nemoc, smrt blízké osoby v rodině) iv. z důvodu stěhování v. z důvodu žádosti změny poradce vi. bez důvodu j. ÚČASTNÍK individuálního PORADENSTVÍ ZAHÁJIL PORADENSKÝ PROCES (= podepsání smlouvy ozajištění individuálního poradenství k. ÚČASTNÍKA VYŘADIL ÚŘAD PRÁCE (sankční vyřazení pro nesplnění povinností uchazeče o zaměstnání např. opakované nedostavení se na schůzku) l. ÚČASTNÍK INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ SE NEDOSTAVIL NA PRVNÍ OBOUSTRANNĚ POTVRZENOU SCHŮZKU str. 18/28

19 V případě ukončení spolupráce účastníka a poradce je poradcem sepsána závěrečná zpráva (v Katalogu). Poradce zároveň v Katalogu označuje důvod / fázi ukončení. V tu chvíli odchází report příslušnému MR, na jehož základě MR předává informaci zprostředkovateli příslušného ÚP. Každý poradce zároveň sám aktivně prochází Karty pracovních pozic (viz. další kapitoly) + nabídky rekvalifikace a cílená zaškolení, které jsou k dispozici v aktuální podobě v Katalogu online. Rekvalifikace a cílená zaškolení, případně univerzální zaškolení rekvalifikace (akreditovaná FDV, realizovaná lokálními lektory v jednotlivých regionech) administrativa obchodní zástupce počítačové dovednosti základy podnikání cílená zaškolení např. pastevec koz, sběr bylin, obecní prošlapávač, nožíř vychází z potenciálu Karet pracovních pozic universální zaškolení ( komplexy zaškolení pro CS společný základ a nadstavbové moduly) bude k dispozici v případě ukončení výběrového řízení na tuto vzdělávací aktivitu Potenciál účastníka poradenství Každý poradce během poradenského procesu sleduje a definuje u každého účastníka poradenství jeho specifický osobní potenciál. Tento specifický potenciál jednotlivce je následně podnětem pro komunitní koordinátory (KK), kteří s popisem tohoto potenciálu (bez vazby na konkrétní jméno člověka) hledají pro daný typ osobnosti pracovní uplatnění v daném regionu. Poradce do pole Katalogu specifický potenciál popisuje: specifické hard skills účastníka (např. krajkářství) specifické soft skills spojené s výše uvedenými hard skills (např. umí učit) míra schopnosti řídit si svoji práci sám Komunitní koordinátor (KK) následně s daným popisem specifického potenciálu hledá následně tyto možnosti: možnost zaměstnání pro daného člověka (př. lektor pro krajkářství) možnost nabídky spolupráce, zprostředkování spolupráce pro místní organizace a komunity str. 19/28

20 Monitorovací návštěva Poradenský proces je ze strany FDV kontrolován dvěma způsoby: a) záznamy v Katalogu b) osobními návštěvami KPP na místě výkonu poradenství (ex ante / interim / ex post) Monitorovací návštěva může být ze strany KPP plánována (dopředu dohodnuta s poradcem) nebo může být neohlášená. Povinností KPP je se prokázat pověřením (originálem formuláře z FDV). KPP nesmí narušit ani jinak ohrozit plynulý průběh individuálního poradenství. Více informací k formálnímu průběhu monitorovacích návštěv naleznete v Manuálu monitorovacích návštěv, který bude dostupný v části Projektové dokumenty v Katalogu. str. 20/28

21 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE Podmínky ocenění práce poradců jsou dány výše zmíněnou Smlouvou o individuální poradenství. Aktuální znění smlouvy je Vám k dispozici v Katalogu poradců po té, co se přihlásí do svého profilu. Finanční podmínky v rámci projektu Pracovní návyky jsou následující: 600 Kč vč. DPH pro plátce DPH 45 min individuálního poradenství + administrativa s tím spojená, tzn. zanesení poradenské hodiny do Plánu průběhu Individuálního poradenství (kalendáře) a krátký zápis o proběhlém individuálním poradenství do záznamového listu Katalogu příslušného účastníka poradenství a scan prezenční listiny vložení do téhož listu v Katalogu 600 Kč pro neplátce DPH 45 min. individuálního poradenství + administrativa s tím spojená, tzn. zanesení poradenské hodiny do Plánu průběhu Individuálního poradenství (kalendáře) a krátký zápis o proběhlém individuálním poradenství do záznamového listu Katalogu příslušného účastníka poradenství a scan prezenční listiny vložení do téhož listu v Katalogu 600 Kč vč. DPH za zpracování 1 závěrečné zprávy pro plátce DPH 600 Kč pro neplátce DPH za zpracování 1 závěrečné zprávy maximální úhrada nákladů pro jeden podnikatelský subjekt je do výše 200 tis. Kč bez DPH po dobu trvání projektu v případě stejné činnosti vykonávané pro FDV se stejným druhem Individuálního poradenství platí stejné omezení ( max.úhrada nákladů do 200 tis. Kč bez DPH ) provozní náklady související s výkonem práce poradce nejsou hrazeny (př. nájem, náklady na internet, telefon, cestovné ad.), tyto jsou započítány do ceny poradenské hodiny nárok na proplacení nákladů za poradenství vzniká na prvním osobním setkání poradce a účastníka poradenství ( 2x 45. minut. ) Proplácena je pouze přímá poradenská činnost. Sazby jsou pro celou ČR jednotné. Propláceny nejsou náklady spojené s komunikací mezi jednotlivými členy projektového týmu (např. není hrazena organizační schůzka mezi Vámi a regionálními pracovníky projektu: konzultantem či místním realizátorem). Proplácet lze pouze náklady vzniklé v pracovní dny (mimo sobotu, neděli a státní svátky). str. 21/28

22 Informace k fakturaci Frekvence fakturace ze strany poradce je volbou poradce. Doporučeno je fakturovat, z hlediska snížení administrativní zátěže obou stran, v delších časových intervalech, např. za jednotlivá čtvrtletí. Fakturaci podléhájí následujíci položky : 600 Kč vč. DPH pro plátce DPH 45 min individuálního poradenství + administrativa s tím spojená, tzn. zanesení poradenské hodiny do Plánu průběhu Individuálního poradenství (kalendáře) a krátký zápis o proběhlém individuálním poradenství do záznamového listu Katalogu příslušného účastníka poradenství a scan prezenční listiny vložení do téhož listu v Katalogu 600 Kč pro neplátce DPH 45 min. individuálního poradenství + administrativa s tím spojená, tzn. zanesení poradenské hodiny do Plánu průběhu Individuálního poradenství (kalendáře) a krátký zápis o proběhlém individuálním poradenství do záznamového listu Katalogu příslušného účastníka poradenství a scan prezenční listiny vložení do téhož listu v Katalogu 600 Kč vč. DPH za zpracování 1( jedné ) závěrečné zprávy pro plátce DPH 600 Kč pro neplátce DPH za zpracování 1( jedné ) závěrečné zprávy Faktura, bude zasílána v tištěné podobě na adresu FDV ( Na Maninách 20, Praha 7, ) viz příloha č. 2 šablona faktury a dále pak bude scanována do Katalogu poradců společně s formulářem Prezenční listiny, který se bude generovat přímo ze systému Katalog poradců po zadání uživatelského kodu účastníka poradenství Vaším úkolem je ji vyplnit a vytisknout, nechat podepsat Vámi a účastníkem poradenství a následně přiložit vždy její scan do příslušného zápisu z individuálního poradenství. Originál prezenční listiny si uchováte po celou dobu poradenského procesu s účastníkem poradenství a přikládáte jej jako přílohu při fakturování poslední hodiny individuálního poradenství. Kontrola fakturovaných hodin individuálního poradenství bude ověřována v Katalogu poradců zápisy z jednotlivých hodin individuálního poradenství a scany prezenční listiny ( v PDF formátu). Faktura za závěrečnou zprávu bude proplacena pouze, pokud bude její součástí tištěný originál této zprávy, opatřený Vaším podpisem, zaslaný společně s fakturou. Závěrečná zpráva podléhá schválení ze strany FDV na základě vystavení Akceptačního protokolu přiloha č. 1 tohoto Manuálu. Doba splatnosti vystavených faktur ze strany FDV je 30 dní. Vystavená faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti, viz příloha č. 2, opačném případě bude Poradci vrácena k přepracování. v Jako návod k fakturaci Vám poslouží příloha č. 2 šablona faktury. str. 22/28

23 Podmínky evaluace Evaluační dotazníky V rámci klíčové aktivity individuální poradenství bude třeba, aby byly vyplněny tři evaluační (hodnotící) dotazníky: 1) Vstupní dotazník pro CS v průběhu první poradenské schůzky vyplní P s účastníkem poradenství elektronický strukturovaný dotazník, který bude k dispozici v Katalogu poradců. Dotazník bude určen pro CS a P bude při jeho vyplňování plnit roli tazatele. Dotazník nebude dlouhý. Potřebujeme ho vyplnit z toho důvodu, aby byl zachycen stav a struktura CS před začátkem intervence kvůli pozdějšímu vyhodnocení výsledků projektu. 2) P sám vyplní jeden elektronický strukturovaný dotazník jednou během realizace projektu Pracovní návyky. Dostane jej na uvedený jako svůj kontaktní v systému Katalog poradců. Účelem dotazníku bude především zhodnocení aktivit a spolupráce na projektu Pracovní návyky a také zhodnocení funkčnosti Katalogu poradců. 3) Poslední dotazník vyplní Poradce 6 měsíců po skončení projektu ( jedná se o evaluaci po skončení projektu evaluace dopadová). Půjde opět především o zhodnocení aktivit a spolupráce na projektu Pracovní návyky a také zhodnocení funkčnosti Katalogu poradců. Odpovědi získané ze všech zmíněných dotazníků budou použity pro stabilizaci a zlepšování jednotlivých činností projektu, pozdější vyhodnocení jeho výsledků a nastavování podmínek spolupráce v příštích projektech. Vyhodnocení proběhne anonymně a bude prezentováno ve formě hromadných zjištění. Někteří z poradců mohou být v průběhu realizace projektu také požádáni například o poskytnutí telefonického rozhovoru. str. 23/28

24 KATALOG PORADCŮ Katalog poradců je hlavní online webový nástroj pro komunikaci a reporting a dále slouží jako hlavní informační zdroj pracovních aktivit pro účastníka poradenství. Jak bylo výše popsáno, má různé úrovně přístupu k různým informacím, které se v Katalogu schromažďují. Katalog je online nástroj, který podporuje zejména: komunikaci a reporting o práci s účastníky poradenství směrem k zadavateli (FDV) přes Katalog poradců komunikaci a reporting o práci s účastníky poradenství směrem ke Konzultantovi pro poradenství v daném kraji další související průběžnou administraci poradenského procesu v rámci informačního systému Katalog zajišťuje záznam o práci s klientem v plné výši žádné další materiály či reporty (mimo tištěnou formu prezenční listiny, kde je nutné zajistit podpis účastníka poradenství i poradce) nebudou mimo Katalog poradci zpracovávány. Katalog zajišťuje: registraci poradců veřejné vystavení profilu poradců vč. zveřejnění volných termínů výběr poradců ze strany účastník poradenství záznam o poradenské práci automatizaci plateb za odvedené poradenství sběr dat o cílové skupině a reporting záznamy o monitorovacích návštěvách Celkově jde o hlavní komunikační nástroj všech pozic v projektu. Návod na nastavení a používání Katalogu je k dispozici ZDE. Karta pracovní pozice Karta pracovní pozice představuje popis potenciálního pracovního místa v konkrétní lokalitě, které identifikoval KK v rámci výzkumné fáze projektu. karty se tvoří na základě identifikace práce v terénu KK jde o pozice, které nejsou nabízené klasickou formou např. přes portál MPSV ani přes komerční pracovní portály (např. jobs.cz) pro poradce jde o další možnost, jak nabízet účastníkovi poradenství pracovní pozice vedle klasických info zdrojů jde o inovativní metodu, kde je cílem hledat případné ideální propojení mezi potenciálem účastníka poradenství a potenciálem identifikovaným terénními pracovníky projektu příklad karty (jde o popis místa obdobný ve svém základě inzerátu pracovní pozice, ovšem rozšířený o informace o specifikách dané lokality, komunity atp.) > detailní popis karty a příklad naleznete ZDE str. 24/28

25 Příloha č. 1 Akceptační protokol Název projektu (registrační číslo) Smlouva Číslo smlouvy Podepsána dne ID předávacího protokolu Zhotovitel Adresa sídla IČO DIČ Objednatel Fond dalšího vzdělávání Adresa sídla Na Maninách 20, Praha 7 IČO DIČ str. 25/28

26 1. Předmět akceptačního protokolu Předmětem akceptačního protokolu je závěrečná zpráva z individuálního poradenství s účastníkem. (doplňte jméno). 2. Akceptace Objednatel posoudil rozsah a kvalitu předaného výstupu s výsledkem (označte křížkem): Akceptováno bez výhrad (předané výstupy odpovídají požadavkům zadání, jsou v požadované kvalitě a byly předány v dohodnutých termínech). Akceptováno s výhradami (popis výhrad a návrh nápravy/změny je uveden v příloze). Neakceptováno a vráceno k přepracování (popis výhrad a Návrh nápravy/změny je uveden v příloze). 3. Potvrzení akceptace Na základě potvrzení tohoto Akceptačního protokolu je není Zhotovitel oprávněn fakturovat částku v souladu se smlouvou. (nehodící se škrtněte) Datum Jméno Pozice / projektová role Podpis objednatel o str. 26/28

27 Příloha č. 2 - šablona faktury Vzor pro neplátce DPH (žlutě označené údaje je nutno vždy uvést): str. 27/28

28 Vzor pro plátce DPH (žlutě označené údaje je nutno vždy uvést): str. 28/28

Vyzyvatel: Fond dalšího vzdělávání; se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, zastoupený: Mgr. Lenkou Kauckou, pověřenou řízením, IČO: 004 05 698

Vyzyvatel: Fond dalšího vzdělávání; se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, zastoupený: Mgr. Lenkou Kauckou, pověřenou řízením, IČO: 004 05 698 Vyzyvatel: Fond dalšího vzdělávání; se sídlem Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, zastoupený: Mgr. Lenkou Kauckou, pověřenou řízením, IČO: 004 05 698 Kontaktní osoba: Předmět : Mgr. Carmen Váňová, e mail:

Více

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU PETRA DRAHOŇOVSKÁ MICHAELA SVOBODOVÁ CARMEN VÁŇOVÁ PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Prezentace projektu Cesta pro mladé

Prezentace projektu Cesta pro mladé Prezentace projektu Cesta pro mladé 3. ročník konference Zaměstnanost 2016 Březová u Sokolova - 6.12. 2016 Určeno pro účastníky konference Cesta k uplatnění na trhu práce registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002762

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz

Fond dalšího vzdělávání. www.fdv.mpsv.cz Fond dalšího vzdělávání www.fdv.mpsv.cz Poslání a cíle FDV příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Poslání podporovat uplatnitelnost občanů ČR prostřednictvím dalšího vzdělávání. Vize

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0

METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 METODICKÝ POKYN Č. 2 K MANUÁLU PRO STÁŽISTU A K MANUÁLU PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ verze 1.0 v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.:

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Prezentace projektu Vzdělávání praxí

Prezentace projektu Vzdělávání praxí Prezentace projektu Vzdělávání praxí 3. ročník konference Zaměstnanost 2016 Březová u Sokolova - 6.12. 2016 Určeno pro účastníky konference Prezentaci zpracoval: Ing. Josef Písecký Regionální projektový

Více

Učení se prací. Regionální konference Vzdělávání prací ve středoevropském regionu Bratislava 8. a

Učení se prací. Regionální konference Vzdělávání prací ve středoevropském regionu Bratislava 8. a Učení se prací Regionální konference Vzdělávání prací ve středoevropském regionu Bratislava 8. a 9. 6. 2015 Charakteristika současného prostředí DV v ČR spíše volný trh poptávky a nabídky; pouze v některých

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Odpověď ze dne na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji

Odpověď ze dne na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji Odpověď ze dne 8. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 (jedná se o 6. až 12. otázku v pořadí) Je nutné do seznamu subdodavatelů uvést

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

Příručka pro akreditovaná pracoviště

Příručka pro akreditovaná pracoviště Příručka pro akreditovaná pracoviště OBSAH: Co musí splňovat akreditované pracoviště pro účast na projektu...3 Další povinnosti akreditovaného pracoviště...3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z DĚLÁVÁNÍ. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z DĚLÁVÁNÍ. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na  nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z DĚLÁVÁNÍ Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z DĚLÁVÁNÍ. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z DĚLÁVÁNÍ. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na  nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z DĚLÁVÁNÍ Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Na základě poznatků z dosud předložených SCLLD, které měl ŘO OPZ možnost shlédnout, zasíláme

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Úřad práce ČR IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání: Dobrovského 1278/25 170 00 Praha

Více

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se (jedná se o 15. až 16. otázku v pořadí) Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Video průvodci. Výkazy práce a výdajů. Zadávání výkazů práce

Video průvodci. Výkazy práce a výdajů. Zadávání výkazů práce Video průvodci Zadávání výkazů práce Průvodce je k dispozici též na YouTube: https://www.youtube.com/ watch?feature=player_embedded&v=ak0vrub7nuy Nastavení automatického oceňování výkazů práce Průvodce

Více

Elektronická podpora projektu

Elektronická podpora projektu Elektronická podpora projektu Martin Konečný Obsah Strana 3-5 Webové stránky Strana 6-7 Registrace Strana 8-9 Uživatelské úrovně Strana 10 E knihovna Strana 11 E learningový vzdělávací systém Strana 12-16

Více

1 Zónové zprostředkování

1 Zónové zprostředkování 1 Zónové zprostředkování Zónové zprostředkování představuje moderní, strukturovaný a variabilní model práce s uchazeči a zájemci o zaměstnání (dále jen UoZ) rozvrstvený do několika režimů, ve kterých se

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. Týden zaměstnanosti 2005 - Brusel PROJEKT Týdny zaměstnanosti 2006-2008

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení odborné praxe. Praxe studentů studijního oboru a kvalifikačního kurzu adiktologie.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení odborné praxe. Praxe studentů studijního oboru a kvalifikačního kurzu adiktologie. Příloha č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení odborné praxe Praxe studentů studijního oboru a kvalifikačního kurzu adiktologie Manuál praxí informace pro pedagogy, vedoucí praxí a studenty 1 OBSAH 1. Úvod... 3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČO: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne... 2012 Č. j. Věc:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Poradenství, zadavatelské činnosti a právní služby při realizaci veřejných zakázek zadávaných Úřadem práce v Českých Budějovicích. Název veřejné zakázky: Forma veřejné

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Cesta pro mladé. Cesta k uplatnění na trhu práce. Fond dalšího vzdělávání, 2016

Cesta pro mladé. Cesta k uplatnění na trhu práce. Fond dalšího vzdělávání, 2016 Cesta pro mladé Cesta k uplatnění na trhu práce Fond dalšího vzdělávání, 2016 Základní informace Projekt probíhá od jara 2016 do jara 2020 Realizátorem je Fond dalšího vzdělávání Podpoříme 4 500 studentů

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Křečovice Křečovice 9 257 56 Neveklov IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mikroregiony v Libereckém kraji 2. ZADAVATEL Název Odpovědný zástupce zadavatele Sídlo Úřad práce České republiky Ing. Marie Bílková generální ředitelka

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

ČÁST č. 1 Portál MPSV poradenský program s PC (okresy Zlín a Uherské Hradiště)

ČÁST č. 1 Portál MPSV poradenský program s PC (okresy Zlín a Uherské Hradiště) RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ uzavřená na základě výsledků otevřeného výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky Poradenství ve Zlínském kraji ev. č.: 490428 dle ustanovení 1746 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Další vzdělávání v projektech FDV

Další vzdělávání v projektech FDV Konference AIVD Další vzdělávání v projektech FDV 14. 12. 2016 Matěj Bulant Cíl prezentace Představit klíčové aktivity FDV v oblasti dalšího vzdělávání Informovat o možnostech spolupráce s členy AIVD Oblast

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend.

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více