Zpráva ze studijní cesty ve Švédsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva ze studijní cesty ve Švédsku 24.10.-28.10.2011"

Transkript

1 Zpráva ze studijní cesty ve Švédsku Díky českému centru Euroquidance, které pořádalo soutěž Národní cena kariérového poradenství 2011, jsme měly jako vítězové jednotlivých kategorií příležitost se v říjnu 2011 zúčastnit studijního pobytu ve Švédsku. Cílem studijní cesty bylo seznámení se systémem kariérového poradenství ve Švédsku. Program byl sestaven na míru dle pracovního zaměření většiny účastníků pobytu. Po celou dobu našeho studijního pobytu se nám věnovaly Alice Mullerová z českého Euroguidance, Karin Hirasawa ze Stockholmské univerzity a Nina Ahlroos ze švédského centra Euroguidance. Navštívené organizace Nacka Kommun - Municipal Adult Education (MAE)

2 Zřizovatelem organizace je Municipality of Nacka. Oblast Nacka je samosprávním předměstím Stockholmu. Cílem naší návštěvy bylo detailní porozumění práce Municipality Adult Education (MAE) centra, jehož ředitelem je Staffan Strom. Centrum vzniklo 1982, sekce vzdělávání v roce Cílovou skupinou jsou osoby starší 20 let, nezaměstnaní, obyvatelé se zájmem o další kariérní růst a imigranti, např. ze Somálska, Iránu, Iráku, Afghánistánu a dalších zemí světa. Ročně projde tímto zařízením klientů, kteří mají možnost si vybírat až z 600 nabízených kurzů. Centrum poskytuje především kariérové poradenství a zabezpečuje vzdělávací kurzy prostřednictvím předem nasmlouvaných partnerských organizací a škol. Jednou z oblastí, které se MAE věnuje, jsou jazykové kurzy pro imigranty. Součástí těchto kurzů je i seznámení se se švédskou kulturou a zvyky. Klienty MAE mohou být i zaměstnaní, kteří mají zájem o další kariérní růst či změnu kvalifikace. Kariérní poradci nastavují individuální učební plány podle potřeb klientů. Všichni poradci MAE, kteří zde působí, musí mít formální vysokoškolské vzdělání v oblasti kariérového poradenství. Zaujalo nás: - většina poradců nepochází ze Švédska, ale jsou z různých zemí světa, - všechny poskytované služby jsou zdarma, hrazené státem, - tento propracovaný systém platí pro oblast Nacka, která patří v oblasti vzdělávání dospělých k nejvíce rozvinutým, - samospráva má v porovnaní s Českou republikou vysoké pravomoce, hospodaří s vlastním rozpočtem, který pokrývá veškeré potřebné výdaje spojené s chodem a rozvojem MAE, - výborně propracovaná spolupráce se zaměstnavateli, reagování na jejich potřeby - klienti jsou různorodí, centrum je schopné reagovat na potřeby všech; jediná skupina, se kterou v MAE nemají zatím zkušenost, jsou neslyšící a osoby se sluchovým postižením, - nemají navázanou úzkou spolupráci s úřady práce a propojení s aktuální nabídkou volných pracovních míst. Arbetsformedlingen Vallingby Jedná se o největší agenturu práce, která má 359 poboček po celém Švédsku a zaměstnává přes 10 tisíc zaměstnanců. Pobočka, kterou jsme díky paní Ulrice Alestam poznali, má 80 zaměstnanců. Pracuje zde 10 kariérních konzultantů, kteří jsou zodpovědní za 3500 registrovaných klientů. Tito jejich klienti jsou schopni najít si práci samostatně a potřebují jenom menší pomoc nebo informace. Dále je v pobočce zaměstnaných 15 pracovních konzultantů, kteří se věnují osobám s různými omezeními, jako je zdravotní postižení, dlouhodobá nezaměstnanost apod. Centrum nabízí službu všem, kteří chtějí najít nebo změnit práci.

3 Zaujalo nás: - uchazeči o zaměstnání se mohou evidovat z domova vyplněním elektronického formuláře, nemusí na pobočku osobně, - ve Švédsku existuje možnost přispívat zaměstnavatelům na mzdy přistěhovalců a osob se zdravotním postižením, - existence job and development programu, do kterého jsou zařazovány osoby dlouhodobě nezaměstnané (5-6 let). V rámci programu mají možnost prohloubit své vzdělání, a zvýšit tak své šance na uplatnění na trhu práce, - Arbetsformedlingen centra poskytují nejen individuální poradenství, ale i skupinové aktivity, jako např. informační přednášky o psaní životopisu, zakládání vlastního podnikání, - každý, kdo je nově zaregistrovaný na úřadu práce, získá tříměsíční podporu v podobě job kouče, který pomáhá vypracovat životopis, kontaktuje nové zaměstnavatele, připravuje na pracovní pohovor, pomáhá zlepšovat komunikační dovednosti atd., - schéma sociálních benefitů v nezaměstnanosti v porovnání s Českou republikou je pro nezaměstnané ve Švédsku mnohem výhodnější. Stát vyplácí 80 % předchozí mzdy po dobu 300 pracovních dnů a dalších 150 pracovních dnů dostávají dávky ve stejné výši rodiče nezletilých dětí, Švédské centrum Euroguidance Centrum zaměstnává 1 člověka, Ninu Ahlroos, která nám představila činnosti centra. Zřizovatelem centra je Evropská komise a Ministerstvo vzdělávání a výzkumu. Hlavní náplní práce v centru Euroguidance je zastřešení programů celoživotního vzdělávání, např. Erasmus, Leonardo, program Nordplus, který je specifický pro skandinávské země, a další aktivity, např. konference, semináře, mezinárodní programy a tréninky. Cílovou skupinou jsou kariéroví poradci, žáci, studenti, lidé zajímající se o získání zkušeností ze zahraničí atd. Centrum Euroguidance je specifické tím, že zastřešuje zainteresované osoby ( stakeholdery ) v oblasti poradenství a ve spolupráci s nimi se snaží o podporu samotných kariérních poradců. Paní Nina Alhroos nám představila velice přehledně systém švédského vzdělávání včetně legislativních změn, které platí od července Do švédského systému celoživotního vzdělávání mohou být zařazeny osoby již od 1 roku věku a průběžně se do něho mohou

4 zapojovat v průběhu celého života. Bezplatné vzdělávání je tak využíváno obyvateli všech věkových kategorií. Zaujalo nás: - ve Švédsku jsou kariéroví poradci vzděláváni na 3 univerzitách (ve městech Malmö, Stockholm a Umea) - stupeň vzdělání kariérových poradců je Bachelor na 6 semestrů. Pokračovat pak mohou v navazujícím Master studiu na další 4 semestry. Výuka probíhá pouze ve švédštině. - kariéroví poradci se sdružují do Asociace kariérových poradců - veškeré soukromé školství je stejně jako státní bezplatné, hradí ho vláda Rehab Station Stockholm Rehabilitační centrum nám ukázala paní Marika Fagerlund. Centrum bylo založeno 1987 a orientuje se na pomoc lidem s fyzickým handicapem způsobeným poškozením páteře, mozkovou příhodou, roztroušenou sklerózou, poúrazovými stavy apod. Spolupracuje s nemocnicemi v okolí Stockholmu, má klienty však i z jiných států, zejména Řecka. Organizace si klade za cíl zvýšit nezávislost klientů a umožnit jim návrat do běžného života. Klienti mohou služby centra využívat jednak ambulantně denně do centra přijíždí více než 100 osob, mohou být v prostorách centra ubytováni. Celková kapacita je 35 lůžek. Rehabilitační centrum zaměstnává 134 zaměstnanců, mezi nimiž jsou terapeuti, sestry, sociální pracovníci, psychologové, asistenti, logopedi, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další specialisté. Centrum má vlastní akademii, která spolupracuje s Karolínskou univerzitou a zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců. Zaujalo nás: - systém osobních příkladů lidí, kteří se nacházeli v obdobné životní situaci a nyní působí jako instruktoři či trenéři přímo v centru. Ze své pozice pomáhají klientům centra překonat fyzická omezení a vyrovnat se s psychickým traumatem, který náhle vzniklý fyzický handicap často doprovází.

5 - 15 % osob v pracovním týmu jsou lidé s handicapem - Péče je poskytována zdarma pro švédské i zahraniční klienty (za předpokladu pojištění). - někteří klienti absolvují jet lag program na Floridě. Cílem 2-3 týdenního pobytu je integrace klientů do běžného prostředí, kdy si uvědomí, že mohou vykonávat běžné činnosti, jako je cestování letadlem, ubytování v hotelu, návštěva restaurace i se svým fyzickým handicapem. - setkání s Patrikem, paralympijským vítězem ve stolním tenise. Sám působí v centru jako instruktor. - péče pro klienty je celoživotní, kdykoliv se mohou se svými problémy opakovaně obrátit na rehabilitační centrum - podpora zapojení rodiny do rehabilitačního procesu, navázání domovské atmosféry - možnost pronájmu plně vybavené bezbariérové kuchyně k rodinným setkáním Švédsko a Stockholm Stockholm je velmi pěkné město a během pobytu jsme měly příležitost poznat jeho krásy. Pár typů na místa, která nás zaujala: - Gamla Stan - historické centrum města, malebné uličky, královský palác, katedrála, muzea a galerie - Vasa museum patří k nejnavštěvovanějším muzeím ve Švédsku. Muzeum vystavuje exponáty lodí, fotografie, modely lodí a archeologické nálezy lodí. Vasa Museum je zajímavé především díky exponátu vraku lodě ze 17. století. K muzeu se dostanete lodí ze stanice Slussen. Na loď se vztahuje jízdenka městské hromadné dopravy. - Gondolen vyhlídka u stanice metra Slussen, velmi pěkný pohled na historické centrum Stockholmu. Lze vyjet nahoru výtahem v budově zdarma. - City hall radnice, nachází se pár minut chůze od stanice T-Centralen. Krásná historická budova, kde se konají různé slavnostní obřady a čerství držitelé Nobelovy

6 ceny sem chodí na slavnostní obědy. (Tip: v rámci objektu je restaurace, kde se skvěle naobědváte formou švédských stolů za 80 SEK) Návštěvy jednotlivých organizací byly pro nás velkým přínosem a inspirací, zejména setkání s lidmi, které jejich práce v oblasti kariérového poradenství baví a naplňuje. Tato setkání jsou pro nás potřebným impulsem k svědomitému vykonávání našich povolání, navzdory podmínkám, které v oblasti kariérového poradenství nejsou v České republice na takové úrovni jako ve Švédsku. Děkujeme českému centru Euroguidance, že nám umožnilo absolvovat tak obohacující a oslovující studijní cestu. Věříme, že budeme schopny získané poznatky uplatnit v praxi v prospěch našich klientů, a společně tak posunout kariérové poradenství v České republice na vyšší úroveň. Marie Horáková (APPN, o.s. ) Anna Krchňavá (DROM, romské středisko) Jitka Štanglová (Asistence o.s.) Vlasta Krejčová (Šance na vzdělání, o.p.s.) Miroslava Žajdlíková (Úřad práce, k.p. Frýdek-Místek) Jana Macháčková (Tesco Stores ČR a.s.)