Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů"

Transkript

1 Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Úkolem tohoto materiálu je informovat cvičitele a cvičence odboru všestrannosti o centrálním pojištění ČOS prostřednictvím nejčastěji kladených otázek. 1/ Na koho se pojištění vztahuje, o jaké pojištění se jedná? POJIŠTĚNÍ cvičenců a cvičitelů se rozděluje: A) pojištění odpovědnosti za škodu B) úrazové pojištění A) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností pojištěného, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobí aktivním účastníkům organizované sportovní akce, soutěže včetně přípravy na ni. Vztahuje se rovněž na škodu na životě, zdraví, nebo škodu na věci způsobenou mezi ČOS a organizačními jednotkami ČOS a dále i mezi organizačními jednotkami ČOS navzájem. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěných fyzických osob cvičitelů Odboru všestrannosti ČOS, kteří svou činnost vykonávají dobrovolně, bez nároku na mzdu, za škodu vzniklou jinému v souvislosti s jejich činnostmi cvičitele, na základě cvičitelského oprávnění nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání, nebo vztahu a vykonává činnost cvičitele na základě cvičitelského oprávnění. B) Úrazové pojištění se vztahuje na cvičence dospělé a děti /1. a 2.skupina/ a na cvičitele /3.skupina/. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ Nastane-li během trvání pojištění pojistná událost, pojistitel poskytne plnění v tomto rozsahu: Skupina číslo: 1 Počet pojištěných ve skupině: Pojištěné riziko smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu s plněním od 10 % poškození s progresivním plněním denní odškodné za léčení následků úrazu (mimo zlomenin) s minimální dobou léčení 20 dnů zpětně od 1. dne Skupina číslo: 2 Počet pojištěných ve skupině: Pojištěné riziko smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu s plněním od 10 % poškození s progresivním plněním denní odškodné za léčení následků úrazu (mimo ruptury Achillovy šlachy) s minimální dobou léčení 20 dnů zpětně od 1. dne Skupina číslo: 3 Počet pojištěných ve skupině: Pojištěné riziko smrt následkem úrazu trvalé následky úrazu s plněním od 10 % poškození s progresivním plněním denní odškodné za léčení následků úrazu (mimo ruptury Achillovy šlachy) s minimální dobou léčení 20 dnů zpětně od 1. dne Riziková skupina: 1 Pojistná částka Kč Kč 50 Kč Riziková skupina: 1 Pojistná částka Kč Kč 50 Kč Riziková skupina: 1 Pojistná částka Kč Kč 120 Kč Stránka 1

2 Paušální plnění: Pojištěné osoby ze skupiny 1 (děti): Zlomeniny pánve, kosti lebeční, úplné zlomeniny dlouhých kostí - paušál Kč Ostatní zlomeniny paušál Kč Pro pojištěné osoby ze skupiny 2 (dospělí): Plnění v případě natržení či ruptury degenerativně změněné Achillovy šlachy malým nepřímým násilím - paušál Kč Pro pojištěné osoby ze skupiny 3 (trenéři a cvičitelé): Plnění v případě natržení či ruptury degenerativně změněné Achillovy šlachy malým nepřímým násilím - paušál Kč 2/ Je vhodné se připojistit? Ze strany ČOS se jedná o tzv. bonusové úrazové pojištění, které má však s ohledem na velkou členskou základnu nižší limity plnění viz výše uvedená tabulka, než v případě individuálních pojistných smluv. Z tohoto důvodu doporučujeme individuální úrazové, nebo životní pojištění je na každém, jakou si zajistí výši pojistné ochrany. 3/ Příklady z oblasti odpovědnosti za škodu - likvidní a nelikvidní škodní události? U pojištění odpovědnosti je komplikované stanovit příklady, neboť i dva zdánlivě stejné případy mohou mít rozdílný výsledek likvidace. Příklady: Likvidní případy z praxe: - pokud cvičitel opomene zkontrolovat zajištění používaného nářadí např. odrazového můstku a ten spadne, způsobí zranění cvičenci (zlomeninu dolní končetiny) - pokud cvičitel nevhodně zvolí záchranu při cvičení na nářadí a dojde k úrazu cvičence - pokud nebude ze střechy budovy sokolovny odklizen sníh, led a následkem pádu led poškodí zaparkované vozidlo a majitel poškozeného vozidla bude po T. J. uplatňovat škodu (nutná fotodokumentace poškozeného vozu na místě poškození u sokolovny, aby byla z fotodokumentace možná identifikace vozidla i místa, kde došlo k poškození, vhodné je uvést i svědky události s kontakty) Nelikvidní případy z praxe: - v rámci dobrovolné činnosti - mytí oken sokolovny se stane úraz nebude likvidní z pojištění ČOS, neboť se nejedná o sportovní a organizovanou činnost, případně přípravu k ní - při soutěži organizované župou atletickém závodu zemřel po doběhu do cíle jeden z účastníků na infarkt, případ není likvidní nejednalo se o smrt úrazem, ale přirozenou cestou - selhání srdce po tělesné a pravděpodobně i psychické zátěži. 4/ V jakých případech se vyplatí pojistku uplatňovat, v jakých ne? V případě úrazu - viz tabulky s ohodnocením úrazu u jednotlivých skupin, u odpovědnostní škody vždy pokud vznese poškozená osoba svůj nárok a je vyšší než spoluúčast na škodě. 5/ Spoluúčast U pojištění odpovědnosti za škodu je spoluúčast na škodě většinou: 5 000,- Kč Úrazové pojištění je bez spoluúčasti na škodě. 6/ Postup při prvních minutách vzniku události (povinnosti cvičitele, co nezanedbat)? Po poskytnutí první pomoci a případně zajištění lékařského ošetření je vhodné sepsat na místě zápis, kdy, kde, komu a co se stalo, při jaké činnosti, aby v případě pozdějšího hlášení PU nebylo sporu, dále je v případě úrazu dětí o této skutečnosti nutné informovat zákonného zástupce a požádat je rovněž i o podpis na místě pořízeného zápisu o úrazu. Stránka 2

3 7/ Kdo škodu nahlašuje? V případě odpovědnostní škody nahlašuje pojistnou událost T. J. V případě úrazu - poškozený ve spolupráci s T. J. 8/ Komu škodu hlásit a jakou formou? Prvotní hlášení formou vyplnění vhodného formuláře a nascanované zaslat em do sídla pojišťovacího makléře Petrisk (dále jen Petrisk), následně se všemi podklady, které si vyžádá pojišťovna zaslat i poštou podle dohody na Petrisk nebo na ČPP na základě dohody k jednotlivým případům. 9/ Typy formulářů, kdy který typ uplatňovat Přílohou pojmenováno 10/ Vzor vyplněných formulářů Viz přílohy. Veškerou agendu vztahující se k pojištění ČOS zajištuje makléřská pojišťovací společnost PETRISK INTERNATIONAL a.s. Centrála společnosti: U Zákrutu 1778/5, Praha 10 Záběhlice V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: Stránka 3

4 Stránka 4

5 Stránka 5

6 Stránka 6

7 Stránka 7

8 Stránka 8

9 Stránka 9

10 Stránka 10