Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r Vydáno dne : Zpracoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Říha Schválena pedagogickou radou : Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná podle odst.3, 10, zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Učební plány, zařazení do sítě 2 3. Údaje o pracovnících školy 3 4. Zápis žáků, přijímací řízení 3 5. Výsledky vzdělávání žáků 5 6. Výsledky ČŠI a dalších kontrol 6 7. Mimoškolní a mimotřídní aktivity 6 8. Oblast provozní Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Další vzdělávání pedagogů Prevence sociálně patologických jevů Závěr 14 Přílohy 14

2 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Deštná, okres Jindřichův Hradec, nám. Míru 44, Deštná Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Říha Zřizovatelem školy je Město Deštná. Základní škola a Mateřská škola se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. ZŠ Deštná byla zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT, pod č.j / S účinností od byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j / změněn název školy z původního názvu Základní škola Deštná na Základní škola a Mateřská škola Deštná. Zřizovatel Město Deštná Adresa náměstí Míru 65, Deštná Název ZŠ a MŠ Základní škola a Mateřská škola Deštná Sídlo školy náměstí Míru 44, Deštná Právní forma Příspěvková organizace IČ Součásti školy Hlavní činnost Doplňková činnost Předmět podnikání Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Škola zabezpečuje povinnou školní docházku, školní družinu, školní jídelnu a mateřskou školu a) pronájem ubytovacích prostor b) hostinská činnost Hostinská činnost 2) Učební plány - zařazení do sítě škol Ve školním roce vyučovala ZŠ a MŠ v Deštné ve 4., 5. a 9. ročníku podle učebních osnov a programů Základní škola č.j /96. Dané osnovy byly ve školním roce dodrženy. V 1.,2.,6.,7. a 8. p. r. byla realizována výuka podle ŠVP. Na škole se vyučoval jeden cizí jazyk (angličtina ), byly zařazeny i volitelné a nepovinné předměty. Individuálně bylo na škole pracováno s integrovanými žáky. Uskutečnil se plavecký výcvik pro 1. 4.p.r. za účasti dětí MŠ. Výuka náboženství byla realizována v jedné skupině a vedl ji Ing. Aleš Pícha. Učební plány I. a II. stupně pro školní rok viz. příloha č.1

3 3) Údaje o pracovnících školy Na prvním stupni působilo celkem 5 učitelů, na druhém stupni 5 učitelů, dva pedagogové ve vedení školy a 1 vychovatelka školní družiny. Přepočtený a fyzický počet pracovníků ZŠ,MŠ a ŠJ na škole celkem 21,55 / MD pedagogických 14,0 / MD nepedagogických 7,55 / 9 Kvalifikovanost pedagogů: 100 % kvalifikovaných 0 % nekvalifikovaných Další údaje o pracovnících : viz příloha č.2. 4) Zápis žáků, přijímací řízení. V září 2009 nebyla otevřena III. třída.. K zápisu do první třídy pro školní rok 2010/2011 se dostavilo 12 dětí. Dva žáci přestoupili na naši školu ze škol v Jindřichově Hradci. Do 1. ročníku nastoupí 14 dětí. I v naší škole se nadále projevuje úbytek žáků. Tento trend se v dalších letech bude zlepšovat. Přijímací řízení na SŠ Ze školy odešlo ke konci školního roku 2009/ žáků (9.p.r. 16 žáků, 2 na víceletá gymnázia ).V přijímacím řízení v prvním kole uspěli všichni žáci. Zápis žáků do 1.třídy Počet dětí u Počet odkladů ŠD Očekávaný Očekávaný počet tříd zápisu navržen skutečnost počet dětí žáci z JH

4 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Seznam vycházejících žáků 2009/2010 Baczka R. Jindřichův Hradec SZŠ Drs A. Jindřichův Hradec OA lyceum Korec D. Soběslav SOU technické Koubek V. Bechyně SUpŠ Kubeš J. Tábor SŠ spojů a informatiky Peroutka M. Tábor SŠ spojů a informatiky Přibyl M. Písek VOŠ a SLŠ Sviták R. Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Václavík J. Jindřichův Hradec SZŠ Kosová S. Písek VOŠ a SLŠ Kovandová L. České Budějovice SŠ obchodu, služeb... Malechová L. Pelhřimov gymnázium Pavouková D. Veselí nad Lužnicí SOŠ Šindelářová E. České Velenice SŠ Škrdletová A. Tábor SOŠ a SOU Taliánová A. Jindřichův Hradec SOŠ a SOU Nováková V. Dačice gymnázium Vrzal J. Jindřichův Hradec gymnázium STATISTICKÝ SOUHRN TYP ŠKOLY HOŠI DÍVKY CELKEM GYMNÁZIUM SOŠ + SUŠ SOU Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2009/10 Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin/týden) 0 0 0

5 5) Výsledky vzdělávání žáků. Přehled výchovných opatření a přehled prospěchu v prvním pololetí a na konci školního roku - viz příloha č.3. V prvním pololetí ze 101 žáků prospělo s vyznamenáním 43 dětí, prospělo 55 dětí a 3 žáci neprospěli. Na konci školního roku ze 101 prospělo s vyznamenáním 48 dětí, prospělo 52 dětí a jeden žák neprospěl. Opravné zkoušky konali 3 žáci.výchovná opatření byla udělována za více či méně závažná porušení řádu školy (neplnění povinností,nekázeň v hodinách, nekázeň o přestávkách, nevhodné chování ke spolužákům a učitelům, podvody,.). Pochvaly obdrželi žáci většinou za výbornou práci, za aktivitu, za reprezentaci školy, za sběr bylin a za výrazné zlepšení v prospěchu. Prospěch a chování - školní rok Prospěch I. pololetí II. pololetí Průměr ZŠ 1,70 1,72 Průměr I.st. 1,44 1,49 Průměr II.st. 1,96 1,95 Celkem žáků Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli 3 1 Nedostatečné 3 1 Chování I. II. Celkem pololetí pololetí I.st. II.st. celkem I.st. II.st. celkem pochvala napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Druhý stupeň Třetí stupeň Přehled klasifikace školy, předmětů a tříd Viz. příloha č.3

6 6) Výsledky ČŠI a dalších kontrol Na škole proběhla ve školním roce kontrola ČŠI, která zkoumala soulad mezi školním programem ŠVP a RVP.Až na drobné připomínky byl ŠVP v souladu s RVP. Další kontrola byla zaměřena na kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace s veřejnými prostředky poskytovaných městem Deštná proběhla v říjnu r Hospodaření je bez závad. 7) Mimoškolní a mimotřídní aktivity Účast na soutěžích Žáci ZŠ a MŠ Deštná se v průběhu školního roku účastnili celé řady školních, okrskových a okresních soutěží sportovních, matematických, biologických, anglického jazyka, českého jazyka aj. Velmi dobrých výsledků dosahovali zejména ve sportu. Ve vědomostních soutěžích dosahovali žáci školy střídavých úspěchů. Mnoho soutěží pro děti probíhalo i ve školní družině.

7 Školní sportovní a vědomostní soutěže 2009/2010 ZŠ Deštná Název soutěže Počet žáků Nejlepší žáci Datum Kinderiáda p. r Školní kolo p. r. 9 žáků Sabina Kosová, olympiády z Čj Jana Kůrková Florball Jindřichův p. r. - chlapci Hradec Čertovské kuželky p. r. Jan Havlíček, Kateřina Šlajchrtová Mikulášský turnaj - přehazovaná p. r. chlapci 6. a 7. p. r Školní kolo p. r. Jan Štejdýř, biologické olympiády Sabina Kosová Školní kolo 9. p. r. Sabina Kosová, olympiády z Aj Michal Peroutka Školní kolo p. r. Aneta Březinová, olympiády z Aj Václav Pešl Okresní kolo 1 žák Aneta Březinová olympiády z Aj Piškvorky p. r. Radek Přibyl, Veronika Lašťovková Rybářská olympiáda 6. a 8. p. r. Jiří Kocourek, školní kolo Jakub Škopek Matematický p. r. únor- březen 2010 KLOKAN Velký turnaj - 6. a 7. p. r. dívky 6. a 7. p. r vybíjená Dopravní soutěž p. r. David Aujezdecký, školní kolo Radek Přibyl, Kateřina Aujezdecká Dopravní soutěž p. r. - 8 žáků David Aujezdecký J.Hradec Taktik výzva p. r Školgoflo p. r. David Aujezdecký Namaluj Twister zmrzlinový svět p. r. duben červen 2010

8 Velkou část aktivit školy zajišťují zájmové kroužky. Při škole jich bylo organizováno devět zájmových kroužků a docházelo do nich 115 žáků školy. Kroužky jsou se zaměřením sportovním, výtvarným, hudebním, tanečním Většinu těchto zájmových útvarů vedou sami učitelé základní školy. Zájmové útvary ve šk.r Od října probíhala práce zájmových útvarů. Název kroužku Vedoucí Počet žáků Hudební F. Poslušný 17 Vaření J. Havlíčková 21 Florbal K. Zvonek 9 Výtvarný H. Böhmová 12 Taneční I.st. a II.st. L. Říhová, V. Kubínová Dramatický + flétna Z. Anděrová 18 SH-míčové hry J. Říha 10 Konverzace AJ O. Komrsková 5 V rámci organizací pracují kroužky: SOKOL - gymnastika fotbal tenis florbal Ostatní : Zdravotní tělesná výchova L. Bobáková Škola organizovala a zajišťovala i další akce a exkurze pro jednotlivé třídy - většinou zaměřené na historii, zeměpis nebo přírodopis, ale i orientované k výběru budoucího povolání. Škola se zapojila do akce člověk v tísni Příběhy bezpráví ( beseda s Mgr. V.Burianem). Žáci některých tříd navštívili divadelní představení v Táboře, Č. Krumlově a v Deštné, akce zaměřené na protidrogovou prevenci (besedy,přednášky, ) akce zaměřené na prevenci dalších sociálně patologických jevů (přednášky) akce k Vánocům, velikonoční aktivity, masopustní karneval, školní akademii, vítání občánků, ekologické akce aj.

9 Přehled divadelních představení a exkurzí za školní rok 2009/2010 DIVADLO DATUM NÁZEV TŘÍDY Obušku z pytle ven 1.st Jak Honza přešel na červenou 1.st Z pokladnice českého dramatu 2. st Cyrano z bergeracu- ND 2. st Radúz a Mahulena- divadlo Tábor 2.st O neposedných kůzlátkách 1.,2. st Popelka-divadlo Tábor 1.st Vodnická pohádka 1.st.

10 EXKURZE DATUM KDE TŘÍDY Vzdělání a řemeslo České Budějovice VIII., IX Výlov rybníka V Výstava betlémů Městský úřad Deštná I. IX Městská knihovna J. Hradec I. V Záchrana kořenů evropské kultury VIII., IX Národní muzeum Praha IV., V., VI Stará Praha II Okresní soud J. Hradec IX JDZ Soběslav IX Temelín VIII., IX Zahradnictví, AGRA - Deštná I.

11 OSTATNÍ AKCE DATUM NÁZEV TŘÍDY Dopravní hřiště Dopravní hřiště Cvičení v přírodě Volba povolání Lampiónový průvod Policie ČR Zdravá výživa Mikulášská nadílka Vystoupení důchodci Vánoční besídky ŘÍJEN- LISTOPAD Podzimní výstava Karneval Knihovna JH Cvičení v přírodě Den 1.pomoci Volba povolání Dopravní hřiště 4. a Den dětí Barevný den 1. 9.

12 8) Oblast provozní Hospodaření školy v r Oba hlavní rozpočty školy tj. NIV a provozní byly dodrženy. Organizace: ZŠ a MŠ Deštná Tabulka č.1 dle Směrnici č.j.: / Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2009 Finanční prostředky Poskytnuté k Použité k v Kč Vratky dotací celkem a Poskytnuté NIV 1 dotace na přímé náklady na x vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: x a) Závazné ukazatele: MP 2 v tom: , ,00 0,00 aa) platy , ,00 0,00 ab) OON , ,00 0,00 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , , ,00 Odvody na FKSP , ,00 100,00 ONIV , , ,00 Vysvětlivky: NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2 Vypracoval:Mgr. Jaroslav Říha Schválil: Mgr. Jaroslav Říha Telefon: ; Datum: Celkový přehled hospodaření s oběma rozpočty ( provozní, NIV) Viz. příloha č.4 Provozní rozpočet školy, daný zřizovatelem, pro kalendářní rok 2009 byl koncipován tak, aby bylo možné realizovat malování II. stupně školy. Hodnota díla dosáhla cca ,- Kč.

13 9. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Nikdo z pracovníků školy se ve školním roce nevzdělával v rámci celoživotního učení. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 11. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Ve školním roce nerealizovala škola žádné projekty financované z cizích zdrojů. 12. Další vzdělávání pedagogů Největší změna minulých let spočívá v postupné redukci individuálního vzdělávání pedagogů v odborném a metodickém vzdělávání v jejich aprobaci. Posíleny byly formy společného vzdělávání celého pedagogického týmu přímo na škole, v tématech ŠVP, Náprava specifických poruch učení a chování, Využití interaktivní tabule ve výuce. Tato změna vedla k lepší spolupráci pedagogů a kladně se projevila v sestavování týmu pro práci na školním vzdělávacím programu. Vedla také k posílení pozice výchovného poradce a metodika prevence patologických jevů, k intenzivnější a odbornější péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování. Důležitou součástí DVPP byla proškolení pověřených pedagogů v problematice - sociálně patologických jevů, - prevence šikany, - environmentální výchovy, - výchovy k volbě povolání, - správce počítačové sítě, - protidrogové prevence

14 13. Prevence sociálně patologických jevů Pro rok 2009/2010 byl vypracován Minimální preventivní program, který vycházel z kladů, dosažených v minulých letech. Dobře hodnocenými činnostmi v oblasti prevence byly např. beseda se členem Policie ČR a s okresní metodičkou prevence. Součástí MPP byly též kulturní a sportovní akce, různé soutěže, exkurze a další aktivity zaměřené na umění aktivního využívání volného času. Naplánované akce (viz. MPP) se nám podařilo splnit. Kladně lze hodnotit i spolupráci s okolím školy (Policie ČR - besedy, PPP v J. Hradci, Městský úřad Deštná vítání občánků, setkání důchodců, výstavy). Během školního roku byly sledovány vztahy v třídních kolektivech, tvorba dobrého klima školy i tříd, rozvoj pozitivních vztahů mezi dětmi, podpora spolupráce mezi dětmi, učiteli a rodiči. Pedagogičtí pracovníci dbali na rozvoj osobnosti žáka a jeho sociálního chování. 14. Závěr Výroční zpráva o činnosti školy informuje o práci ZŠ a MŠ Deštná, o jejích úspěších i problémech ve školním roce 2009/2010. Škola pokračovala v cestě, která je daná v dlouhodobé koncepci, t.j. aby se stala školou moderní, splňující požadavky kladené na základní školství 21. století. Před vedením školy stojí nadále mnoho významných úkolů. Ten nejnáročnější byl v základních rysech splněn na jaře roku Pedagogové školy zpracovali vlastní školní vzdělávací program. Přípravě ŠVP byla podřízena velká část práce v průběhu celého školního roku. S vlastní tvorbou bylo spojeno i mnoho dalších úkolů. Ty se těsně prolínaly i do oblasti provozní. Je nutné školu lépe vybavit pomůckami, další moderní výpočetní a prezentační technikou, dobudovat vybavení odborných učeben, zajistit realizaci školních projektů a samozřejmě také zabezpečit kvalitní vzdělání pedagogů zejména v oblasti moderních forem výuky. Stále aktuální zůstává otázka kvalitního personálního obsazování ZŠ. Dlouhodobý cíl, tj. proměna naší školy v moderní vzdělávací instituci je sice náročný, ale škola se skutečně postupně mění a je to na ní výrazně patrné. Vedení školy je spokojeno s tím, čeho se podařilo dosáhnout, ale tím práce nekončí. Škola rozhodně není netečná k aktuálním pedagogickým směrům a trendům vývoje českého školství. Proto i nadále stojí před ZŠ a MŠ Deštná velmi mnoho nelehkých úkolů. Věřme, že se je bude dařit plnit alespoň tak, jako se dařilo v několika posledních letech. Vlastní výchovně vzdělávací proces se potýkal s podobnými problémy jako v několika předchozích letech. Velkou změnou a starostí do budoucna se stal výrazný úbytek žáků nastupujících do školy. Navíc kopíruje problémy osídlení Deštenska obecně. Přínosem pro žáky školy bylo další rozšíření nabídky počtu hodin volitelných předmětů, které přivítali i žáci. To je trend, který umožňuje dále diferencovat v nárocích na žáky a více vyhovuje jejich zájmům.přínosem pro žáky byla výuka informačních a komunikačních technologií v rámci předmětu Informatika a v zájmových kroužcích. S počítačovými programy v odborné učebně pracují i žáci prvního stupně. Dobrou práci odváděli vyučující při činnostech s integrovanými žáky, a to i přes jejich stoupající počet. K nejsilnějším stránkám školy patřilo i

15 široké spektrum nabízených zájmových útvarů, které umožňují dostatečné využití volného času žáků naší školy. I přes výše popsané změny ve formách a metodách práce učitelů zatím ve vyučování stále převládá frontální způsob výuky, avšak postupně se rozšiřují i formy jiné, které žáky více motivují a vedou k aktivnímu osvojování potřebných kompetencí. Problémem je sociální složení žáků, kde jsou nízké počty ambiciózních a snaživých žáků. Kladem je poměrně velký zájem rodičů o práci a chování svých dětí. Řešení pedagogických problémů a nedostatků ZŠ vidí vedení školy v zatraktivnění výuky (odborné učebny, moderní pomůcky, změny metod práce, ) a lidském přístupu k žákům. V tomto duchu byly stanoveny cíle na nový školní rok. Škola věnovala velkou pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Byl zpracován a realizován plán této činnosti, pořádány byly přednášky a besedy s odborníky pro žáky, problematika byla často diskutována v hodinách ZOV, Ov a Rv. Předcházet negativním jevům ve výchově se škola snaží zejména zmíněnou širokou nabídkou volnočasových aktivit, hlavně zájmových kroužků (výrazným pozitivem je práce velkého množství učitelů v zájmových kroužcích), dobrou spoluprací se sportovními a zájmovými organizacemi v Deštné a co nejlepší komunikací s rodiči a samozřejmě s žáky samotnými. Žáci v krizových situacích mohou využít osobního jednání s třídním učitelem, výchovnou poradkyní či schránku důvěry. Ke zlepšení komunikace s veřejností a zároveň vlastní propagaci využívala škola časopis Zpravodaj Deštné, kde mají zájemci možnost získat informace o škole a její činnosti. ZŠ organizovala množství vlastních akcí a soutěží, žáci se rovněž účastnili množství kulturních pořadů, jako jsou návštěvy divadel a koncertů. Oblíbené jsou třídní výlety i odborné exkurze. V Deštné Mgr.Jaroslav Říha, ředitel školy

16 Přílohy Příloha č.1 Učební plán I. stupně Základní školy a Mateřské školy v Deštné ve šk. r Český jazyk 8 7 Cizí jazyk 3 4 Matematika 5 5 Prvouka - - Přírodověda Vlastivěda 3 4 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 2 Tělesná výchova 2 2 Praktické činnosti 1 1 Celkem za týden : Na I. stupni je vyučováno podle ŠVP v 1.p.r. a ve 2.p.r. Ve 4. a 5.p.r. je vyučováno podle programu Základní školy č. j. l6 847/96-2 Celkem týdně vyučováno v 1.p.r. podle ŠVP 20 hodin Celkem týdně vyučováno ve 2. p.r. podlë ŠVP 22 hodin Celkem týdně vyučováno ve 4. a 5.p.r. : 51 hodin Celkem na I. stupni školy vyučováno : = 93 hodin ŠVP Český jazyk 9 10 Cizí jazyk - Matematika 4 5 Přír. + vlastivěda 2 2 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 1 1 Tělesná výchova 2 2 Praktické činnosti 1 1 Celkem za týden : 20 22

17 Učební plán II. stupně ZŠ a MŠ na šk.r IX. Český jazyk 5 Cizí jazyk 3 Dějepis 2 Občanská výchova 1 Zeměpis 2 Matematika 4 Přírodopis 2 Fyzika 2 Chemie 2 Rodinná výchova 1 Tělesná výchova 2 Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 2 Pracovní činnosti 1 PvP - 2 inf. Celkem za týden : 32 Výuka nepovinných předmětů na škole : 3 skupiny náboženství Na I.stupni ve 4. 5.p.r. a na II. stupni v 9.p.r. ZŠ je výuka realizována podle dokumentu Základní škola č.j /96-2 Na I. stupni v 1. a ve 2. p.r. je výuka realizována podle ŠVP Na II. stupni v 6., 7. a 8. p.r. je výuka realizována podle ŠVP Výuka Tv je realizována na II. stupni ve 4 skupinách to je 8 hodin tělesné výchovy týdně. Celkem týdně vyučováno na II. stupni ZŠ : 122 Celkem na škole vyučováno : = 215 hodin Výuka PVP v 6.-9.p.r. 6.p.r. informatika 1 hodina 7.p.r. informatika 2 hodiny 7.p.r. cvičení z matematiky 1 hodina 7.p.r. cvičení z českého jazyka 1 hodina 8.p.r. informatika 2 hodiny 8.p.r. cvičení z matematiky 1 hodina 8.p.r. cvičení z českého jazyka 1 hodina 9.p.r. informatika 2 hodiny Výuka disponibilních hodin v jednotlivých ročnících ve šk.r p.r. zvýšení hodinové dotace anglického jazyka o 1 hodinu celkem 4 hodiny 6.p.r. zvýšení hodinové dotace informatiky o 1 hodinu 7.p.r. PVP informatika 2 hodiny 7.p.r. cvičení z matematiky 1 hodina 7.p.r. cvičení z českého jazyka 1 hodina 8.p.r. informatika 2 hodiny 8.p.r. cvičení z matematiky 1 hodina

18 8.p.r. cvičení z českého jazyka 1 hodina 9.p.r. zvýšení hodinové dotace českého jazyka o 1 hodinu celkem 5 hodin ŠVP Učební plán p.r. ve šk.r VI. VII. VIII. Český jazyk Cvičení z českého jazyka 1 1 Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Matematika Cvičení z matematiky 1 1 Informatika 1 ( dispon.) 0 0 Přírodopis Fyzika Chemie Výchova ke zdraví a občanství Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti PvP - 1- sem. inf. 2 sem. inf. 2 sem. inf. Celkem za týden :

19 Příloha č. 2 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 27 Počet učitelů ZŠ 12 Počet asistentů pedagoga 0 Počet vychovatelek ŠD 1 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet zaměstnanců ŠJ 5 Na MD 2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 96 % Učitelé 2. stupně 100 % Učitelé 2. stupně 72 % Učitelky MŠ 100 % Učitelky MŠ 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Pedagogičtí pracovníci v základní škole podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Příloha č. 3 Přehled klasifikace školy, předmětů a tříd ( k nahlédnutí u ředitele školy ) Příloha č.4 IČ: Náklady a výnosy Sestava: 19X Základní škola Deštná Období: 1 do 12/2009 DÚ: tř.5,6

20 Su Au Za období 1 až 12 Celkem od 1.1. Nákla dy materiál, DDHM do 500,- Kč , , čistící prostředky , , spotřeba potravin , , léky, zdravot. materiál 3 953, , pohonné hmoty 259,00 259, ochranné pracovní prostředky 9 717, , DDHM 500, ,- Kč , , DDHM 3000, ,- Kč , , prádlo a ošacení 758,32 758, učeb. a škol.pom. do 500,- Kč , , učební pom.500, ,- Kč , , učební pom.3000, ,- Kč , , předplatné novin a časopisů 6 998, , odborná literatura 676,00 676, materiál-doplň.činnost , , Spotřeba materiálu , , elektrická energie , , vodné, stočné , , plyn , , spotř.energie-doplň.činnost , , Spotřeba energie , , opravy a udrž.movitého majetku , , opravy a udrž.-brožury (RAABE) 4 335, , opravy a udrž.-programy 8 549, , opravy a udrž.nemovit.majetku , , opravy a udrž.-doplň.činnost , , Opravy a udržování , , cestovné-ostatní 6 028, , cestovné-dvpp 988,00 988, Cestovné 7 016, , služby pošt 1 820, , semináře-obecně 2 390, , zpracování účetnictví , , odvoz odpadků , , služby telekom.-tel.,fax,inter , , nájemné 7 488, , revize-výtahy,požární , , jízdné dětí-doprava 2 880, , služby počítačových firem , , ostatní služby , , semináře-dvpp 1 200, , ostatní služby-doplň.činnost , , Ostatní služby , , mzdové náklady,prostř.na platy , , ostatní osobní náklady , , mzdové nákl.-doplň.činnost , , mzdové náklady - DČ - OON 2 905, , Mzdové náklady , , zdravotní pojištění , , sociální pojištění , , zdravotní pojištění-dč 8 481, , sociální pojištění-dč , , Zákonné sociální pojištění , , příděl do FKSP-2 % z HM , , příděl do FKSP-doplň.činnost 1 889, ,00

21 F E N I X, Účetnictví Strana 1 Tisk: :02:39 IČ: Náklady a výnosy Sestava: 19X Základní škola Deštná Období: 1 do 12/2009 DÚ: tř.5, Su Au Za období 1 až 12 Celkem od Zákonné sociální náklady , , náhrady mzdy-dočas.prac.nesch , , Ostatní sociální náklady 8 047, , poplatky z BÚ , , zákonné poj. z mezd-kooperat , , poj.-odpověd.org.-úraz,ztráta , , ostatní náklady-doplň.činnost 445,69 445, Jiné ostatní náklady , , xx , ,76 Náklady celkem , ,76 Výnos y úplata-mateřská škola , , stravné-žáci , , stravné-zam.- přísp.z FKSP 8 876, , stravné-zaměstnanci školy , , věcná režie - stravování , , tržby-stravování-doplň.činnost , , Tržby z prodeje služeb , , úroky BÚ , , Úroky , , použití rez.fondu na provoz , , Zúčtování fondů , , ostatní-akce školy,provize 901,05 901, náhrady přepl. předchozích let 591,80 591, tržby z pronáj.nemov.-doplň.č , , Jiné ostatní výnosy , , provozní dotace od zřizovatele , , provozní dotace od KÚ-úč.urč , , Provozní dotace , , xx , ,52 Výnosy celkem , ,52 Výsledek hospodaření za organizaci , ,76 6xx - 5xx , ,76

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Křivoklát Křivoklát 157 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Křivoklát (ke změně názvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j. 499/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 10.9.2012 Mgr. Romana KOLÁŘOVÁ ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Personální údaje

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více