Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r Vydáno dne : Zpracoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Říha Schválena pedagogickou radou : Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná podle odst.3, 10, zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Učební plány, zařazení do sítě 2 3. Údaje o pracovnících školy 3 4. Zápis žáků, přijímací řízení 3 5. Výsledky vzdělávání žáků 5 6. Výsledky ČŠI a dalších kontrol 6 7. Mimoškolní a mimotřídní aktivity 6 8. Oblast provozní Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Další vzdělávání pedagogů Prevence sociálně patologických jevů Závěr 14 Přílohy 14

2 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Deštná, okres Jindřichův Hradec, nám. Míru 44, Deštná Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Říha Zřizovatelem školy je Město Deštná. Základní škola a Mateřská škola se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. ZŠ Deštná byla zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT, pod č.j / S účinností od byl rozhodnutím MŠMT ČR č.j / změněn název školy z původního názvu Základní škola Deštná na Základní škola a Mateřská škola Deštná. Zřizovatel Město Deštná Adresa náměstí Míru 65, Deštná Název ZŠ a MŠ Základní škola a Mateřská škola Deštná Sídlo školy náměstí Míru 44, Deštná Právní forma Příspěvková organizace IČ Součásti školy Hlavní činnost Doplňková činnost Předmět podnikání Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola Škola zabezpečuje povinnou školní docházku, školní družinu, školní jídelnu a mateřskou školu a) pronájem ubytovacích prostor b) hostinská činnost Hostinská činnost 2) Učební plány - zařazení do sítě škol Ve školním roce vyučovala ZŠ a MŠ v Deštné ve 4., 5. a 9. ročníku podle učebních osnov a programů Základní škola č.j /96. Dané osnovy byly ve školním roce dodrženy. V 1.,2.,6.,7. a 8. p. r. byla realizována výuka podle ŠVP. Na škole se vyučoval jeden cizí jazyk (angličtina ), byly zařazeny i volitelné a nepovinné předměty. Individuálně bylo na škole pracováno s integrovanými žáky. Uskutečnil se plavecký výcvik pro 1. 4.p.r. za účasti dětí MŠ. Výuka náboženství byla realizována v jedné skupině a vedl ji Ing. Aleš Pícha. Učební plány I. a II. stupně pro školní rok viz. příloha č.1

3 3) Údaje o pracovnících školy Na prvním stupni působilo celkem 5 učitelů, na druhém stupni 5 učitelů, dva pedagogové ve vedení školy a 1 vychovatelka školní družiny. Přepočtený a fyzický počet pracovníků ZŠ,MŠ a ŠJ na škole celkem 21,55 / MD pedagogických 14,0 / MD nepedagogických 7,55 / 9 Kvalifikovanost pedagogů: 100 % kvalifikovaných 0 % nekvalifikovaných Další údaje o pracovnících : viz příloha č.2. 4) Zápis žáků, přijímací řízení. V září 2009 nebyla otevřena III. třída.. K zápisu do první třídy pro školní rok 2010/2011 se dostavilo 12 dětí. Dva žáci přestoupili na naši školu ze škol v Jindřichově Hradci. Do 1. ročníku nastoupí 14 dětí. I v naší škole se nadále projevuje úbytek žáků. Tento trend se v dalších letech bude zlepšovat. Přijímací řízení na SŠ Ze školy odešlo ke konci školního roku 2009/ žáků (9.p.r. 16 žáků, 2 na víceletá gymnázia ).V přijímacím řízení v prvním kole uspěli všichni žáci. Zápis žáků do 1.třídy Počet dětí u Počet odkladů ŠD Očekávaný Očekávaný počet tříd zápisu navržen skutečnost počet dětí žáci z JH

4 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky Seznam vycházejících žáků 2009/2010 Baczka R. Jindřichův Hradec SZŠ Drs A. Jindřichův Hradec OA lyceum Korec D. Soběslav SOU technické Koubek V. Bechyně SUpŠ Kubeš J. Tábor SŠ spojů a informatiky Peroutka M. Tábor SŠ spojů a informatiky Přibyl M. Písek VOŠ a SLŠ Sviták R. Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Václavík J. Jindřichův Hradec SZŠ Kosová S. Písek VOŠ a SLŠ Kovandová L. České Budějovice SŠ obchodu, služeb... Malechová L. Pelhřimov gymnázium Pavouková D. Veselí nad Lužnicí SOŠ Šindelářová E. České Velenice SŠ Škrdletová A. Tábor SOŠ a SOU Taliánová A. Jindřichův Hradec SOŠ a SOU Nováková V. Dačice gymnázium Vrzal J. Jindřichův Hradec gymnázium STATISTICKÝ SOUHRN TYP ŠKOLY HOŠI DÍVKY CELKEM GYMNÁZIUM SOŠ + SUŠ SOU Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2009/10 Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah (počet hodin/týden) 0 0 0

5 5) Výsledky vzdělávání žáků. Přehled výchovných opatření a přehled prospěchu v prvním pololetí a na konci školního roku - viz příloha č.3. V prvním pololetí ze 101 žáků prospělo s vyznamenáním 43 dětí, prospělo 55 dětí a 3 žáci neprospěli. Na konci školního roku ze 101 prospělo s vyznamenáním 48 dětí, prospělo 52 dětí a jeden žák neprospěl. Opravné zkoušky konali 3 žáci.výchovná opatření byla udělována za více či méně závažná porušení řádu školy (neplnění povinností,nekázeň v hodinách, nekázeň o přestávkách, nevhodné chování ke spolužákům a učitelům, podvody,.). Pochvaly obdrželi žáci většinou za výbornou práci, za aktivitu, za reprezentaci školy, za sběr bylin a za výrazné zlepšení v prospěchu. Prospěch a chování - školní rok Prospěch I. pololetí II. pololetí Průměr ZŠ 1,70 1,72 Průměr I.st. 1,44 1,49 Průměr II.st. 1,96 1,95 Celkem žáků Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli 3 1 Nedostatečné 3 1 Chování I. II. Celkem pololetí pololetí I.st. II.st. celkem I.st. II.st. celkem pochvala napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ Druhý stupeň Třetí stupeň Přehled klasifikace školy, předmětů a tříd Viz. příloha č.3

6 6) Výsledky ČŠI a dalších kontrol Na škole proběhla ve školním roce kontrola ČŠI, která zkoumala soulad mezi školním programem ŠVP a RVP.Až na drobné připomínky byl ŠVP v souladu s RVP. Další kontrola byla zaměřena na kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace s veřejnými prostředky poskytovaných městem Deštná proběhla v říjnu r Hospodaření je bez závad. 7) Mimoškolní a mimotřídní aktivity Účast na soutěžích Žáci ZŠ a MŠ Deštná se v průběhu školního roku účastnili celé řady školních, okrskových a okresních soutěží sportovních, matematických, biologických, anglického jazyka, českého jazyka aj. Velmi dobrých výsledků dosahovali zejména ve sportu. Ve vědomostních soutěžích dosahovali žáci školy střídavých úspěchů. Mnoho soutěží pro děti probíhalo i ve školní družině.

7 Školní sportovní a vědomostní soutěže 2009/2010 ZŠ Deštná Název soutěže Počet žáků Nejlepší žáci Datum Kinderiáda p. r Školní kolo p. r. 9 žáků Sabina Kosová, olympiády z Čj Jana Kůrková Florball Jindřichův p. r. - chlapci Hradec Čertovské kuželky p. r. Jan Havlíček, Kateřina Šlajchrtová Mikulášský turnaj - přehazovaná p. r. chlapci 6. a 7. p. r Školní kolo p. r. Jan Štejdýř, biologické olympiády Sabina Kosová Školní kolo 9. p. r. Sabina Kosová, olympiády z Aj Michal Peroutka Školní kolo p. r. Aneta Březinová, olympiády z Aj Václav Pešl Okresní kolo 1 žák Aneta Březinová olympiády z Aj Piškvorky p. r. Radek Přibyl, Veronika Lašťovková Rybářská olympiáda 6. a 8. p. r. Jiří Kocourek, školní kolo Jakub Škopek Matematický p. r. únor- březen 2010 KLOKAN Velký turnaj - 6. a 7. p. r. dívky 6. a 7. p. r vybíjená Dopravní soutěž p. r. David Aujezdecký, školní kolo Radek Přibyl, Kateřina Aujezdecká Dopravní soutěž p. r. - 8 žáků David Aujezdecký J.Hradec Taktik výzva p. r Školgoflo p. r. David Aujezdecký Namaluj Twister zmrzlinový svět p. r. duben červen 2010

8 Velkou část aktivit školy zajišťují zájmové kroužky. Při škole jich bylo organizováno devět zájmových kroužků a docházelo do nich 115 žáků školy. Kroužky jsou se zaměřením sportovním, výtvarným, hudebním, tanečním Většinu těchto zájmových útvarů vedou sami učitelé základní školy. Zájmové útvary ve šk.r Od října probíhala práce zájmových útvarů. Název kroužku Vedoucí Počet žáků Hudební F. Poslušný 17 Vaření J. Havlíčková 21 Florbal K. Zvonek 9 Výtvarný H. Böhmová 12 Taneční I.st. a II.st. L. Říhová, V. Kubínová Dramatický + flétna Z. Anděrová 18 SH-míčové hry J. Říha 10 Konverzace AJ O. Komrsková 5 V rámci organizací pracují kroužky: SOKOL - gymnastika fotbal tenis florbal Ostatní : Zdravotní tělesná výchova L. Bobáková Škola organizovala a zajišťovala i další akce a exkurze pro jednotlivé třídy - většinou zaměřené na historii, zeměpis nebo přírodopis, ale i orientované k výběru budoucího povolání. Škola se zapojila do akce člověk v tísni Příběhy bezpráví ( beseda s Mgr. V.Burianem). Žáci některých tříd navštívili divadelní představení v Táboře, Č. Krumlově a v Deštné, akce zaměřené na protidrogovou prevenci (besedy,přednášky, ) akce zaměřené na prevenci dalších sociálně patologických jevů (přednášky) akce k Vánocům, velikonoční aktivity, masopustní karneval, školní akademii, vítání občánků, ekologické akce aj.

9 Přehled divadelních představení a exkurzí za školní rok 2009/2010 DIVADLO DATUM NÁZEV TŘÍDY Obušku z pytle ven 1.st Jak Honza přešel na červenou 1.st Z pokladnice českého dramatu 2. st Cyrano z bergeracu- ND 2. st Radúz a Mahulena- divadlo Tábor 2.st O neposedných kůzlátkách 1.,2. st Popelka-divadlo Tábor 1.st Vodnická pohádka 1.st.

10 EXKURZE DATUM KDE TŘÍDY Vzdělání a řemeslo České Budějovice VIII., IX Výlov rybníka V Výstava betlémů Městský úřad Deštná I. IX Městská knihovna J. Hradec I. V Záchrana kořenů evropské kultury VIII., IX Národní muzeum Praha IV., V., VI Stará Praha II Okresní soud J. Hradec IX JDZ Soběslav IX Temelín VIII., IX Zahradnictví, AGRA - Deštná I.

11 OSTATNÍ AKCE DATUM NÁZEV TŘÍDY Dopravní hřiště Dopravní hřiště Cvičení v přírodě Volba povolání Lampiónový průvod Policie ČR Zdravá výživa Mikulášská nadílka Vystoupení důchodci Vánoční besídky ŘÍJEN- LISTOPAD Podzimní výstava Karneval Knihovna JH Cvičení v přírodě Den 1.pomoci Volba povolání Dopravní hřiště 4. a Den dětí Barevný den 1. 9.

12 8) Oblast provozní Hospodaření školy v r Oba hlavní rozpočty školy tj. NIV a provozní byly dodrženy. Organizace: ZŠ a MŠ Deštná Tabulka č.1 dle Směrnici č.j.: / Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2009 Finanční prostředky Poskytnuté k Použité k v Kč Vratky dotací celkem a Poskytnuté NIV 1 dotace na přímé náklady na x vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: x a) Závazné ukazatele: MP 2 v tom: , ,00 0,00 aa) platy , ,00 0,00 ab) OON , ,00 0,00 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , , ,00 Odvody na FKSP , ,00 100,00 ONIV , , ,00 Vysvětlivky: NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2 Vypracoval:Mgr. Jaroslav Říha Schválil: Mgr. Jaroslav Říha Telefon: ; Datum: Celkový přehled hospodaření s oběma rozpočty ( provozní, NIV) Viz. příloha č.4 Provozní rozpočet školy, daný zřizovatelem, pro kalendářní rok 2009 byl koncipován tak, aby bylo možné realizovat malování II. stupně školy. Hodnota díla dosáhla cca ,- Kč.

13 9. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Nikdo z pracovníků školy se ve školním roce nevzdělával v rámci celoživotního učení. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 11. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Ve školním roce nerealizovala škola žádné projekty financované z cizích zdrojů. 12. Další vzdělávání pedagogů Největší změna minulých let spočívá v postupné redukci individuálního vzdělávání pedagogů v odborném a metodickém vzdělávání v jejich aprobaci. Posíleny byly formy společného vzdělávání celého pedagogického týmu přímo na škole, v tématech ŠVP, Náprava specifických poruch učení a chování, Využití interaktivní tabule ve výuce. Tato změna vedla k lepší spolupráci pedagogů a kladně se projevila v sestavování týmu pro práci na školním vzdělávacím programu. Vedla také k posílení pozice výchovného poradce a metodika prevence patologických jevů, k intenzivnější a odbornější péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování. Důležitou součástí DVPP byla proškolení pověřených pedagogů v problematice - sociálně patologických jevů, - prevence šikany, - environmentální výchovy, - výchovy k volbě povolání, - správce počítačové sítě, - protidrogové prevence

14 13. Prevence sociálně patologických jevů Pro rok 2009/2010 byl vypracován Minimální preventivní program, který vycházel z kladů, dosažených v minulých letech. Dobře hodnocenými činnostmi v oblasti prevence byly např. beseda se členem Policie ČR a s okresní metodičkou prevence. Součástí MPP byly též kulturní a sportovní akce, různé soutěže, exkurze a další aktivity zaměřené na umění aktivního využívání volného času. Naplánované akce (viz. MPP) se nám podařilo splnit. Kladně lze hodnotit i spolupráci s okolím školy (Policie ČR - besedy, PPP v J. Hradci, Městský úřad Deštná vítání občánků, setkání důchodců, výstavy). Během školního roku byly sledovány vztahy v třídních kolektivech, tvorba dobrého klima školy i tříd, rozvoj pozitivních vztahů mezi dětmi, podpora spolupráce mezi dětmi, učiteli a rodiči. Pedagogičtí pracovníci dbali na rozvoj osobnosti žáka a jeho sociálního chování. 14. Závěr Výroční zpráva o činnosti školy informuje o práci ZŠ a MŠ Deštná, o jejích úspěších i problémech ve školním roce 2009/2010. Škola pokračovala v cestě, která je daná v dlouhodobé koncepci, t.j. aby se stala školou moderní, splňující požadavky kladené na základní školství 21. století. Před vedením školy stojí nadále mnoho významných úkolů. Ten nejnáročnější byl v základních rysech splněn na jaře roku Pedagogové školy zpracovali vlastní školní vzdělávací program. Přípravě ŠVP byla podřízena velká část práce v průběhu celého školního roku. S vlastní tvorbou bylo spojeno i mnoho dalších úkolů. Ty se těsně prolínaly i do oblasti provozní. Je nutné školu lépe vybavit pomůckami, další moderní výpočetní a prezentační technikou, dobudovat vybavení odborných učeben, zajistit realizaci školních projektů a samozřejmě také zabezpečit kvalitní vzdělání pedagogů zejména v oblasti moderních forem výuky. Stále aktuální zůstává otázka kvalitního personálního obsazování ZŠ. Dlouhodobý cíl, tj. proměna naší školy v moderní vzdělávací instituci je sice náročný, ale škola se skutečně postupně mění a je to na ní výrazně patrné. Vedení školy je spokojeno s tím, čeho se podařilo dosáhnout, ale tím práce nekončí. Škola rozhodně není netečná k aktuálním pedagogickým směrům a trendům vývoje českého školství. Proto i nadále stojí před ZŠ a MŠ Deštná velmi mnoho nelehkých úkolů. Věřme, že se je bude dařit plnit alespoň tak, jako se dařilo v několika posledních letech. Vlastní výchovně vzdělávací proces se potýkal s podobnými problémy jako v několika předchozích letech. Velkou změnou a starostí do budoucna se stal výrazný úbytek žáků nastupujících do školy. Navíc kopíruje problémy osídlení Deštenska obecně. Přínosem pro žáky školy bylo další rozšíření nabídky počtu hodin volitelných předmětů, které přivítali i žáci. To je trend, který umožňuje dále diferencovat v nárocích na žáky a více vyhovuje jejich zájmům.přínosem pro žáky byla výuka informačních a komunikačních technologií v rámci předmětu Informatika a v zájmových kroužcích. S počítačovými programy v odborné učebně pracují i žáci prvního stupně. Dobrou práci odváděli vyučující při činnostech s integrovanými žáky, a to i přes jejich stoupající počet. K nejsilnějším stránkám školy patřilo i

15 široké spektrum nabízených zájmových útvarů, které umožňují dostatečné využití volného času žáků naší školy. I přes výše popsané změny ve formách a metodách práce učitelů zatím ve vyučování stále převládá frontální způsob výuky, avšak postupně se rozšiřují i formy jiné, které žáky více motivují a vedou k aktivnímu osvojování potřebných kompetencí. Problémem je sociální složení žáků, kde jsou nízké počty ambiciózních a snaživých žáků. Kladem je poměrně velký zájem rodičů o práci a chování svých dětí. Řešení pedagogických problémů a nedostatků ZŠ vidí vedení školy v zatraktivnění výuky (odborné učebny, moderní pomůcky, změny metod práce, ) a lidském přístupu k žákům. V tomto duchu byly stanoveny cíle na nový školní rok. Škola věnovala velkou pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Byl zpracován a realizován plán této činnosti, pořádány byly přednášky a besedy s odborníky pro žáky, problematika byla často diskutována v hodinách ZOV, Ov a Rv. Předcházet negativním jevům ve výchově se škola snaží zejména zmíněnou širokou nabídkou volnočasových aktivit, hlavně zájmových kroužků (výrazným pozitivem je práce velkého množství učitelů v zájmových kroužcích), dobrou spoluprací se sportovními a zájmovými organizacemi v Deštné a co nejlepší komunikací s rodiči a samozřejmě s žáky samotnými. Žáci v krizových situacích mohou využít osobního jednání s třídním učitelem, výchovnou poradkyní či schránku důvěry. Ke zlepšení komunikace s veřejností a zároveň vlastní propagaci využívala škola časopis Zpravodaj Deštné, kde mají zájemci možnost získat informace o škole a její činnosti. ZŠ organizovala množství vlastních akcí a soutěží, žáci se rovněž účastnili množství kulturních pořadů, jako jsou návštěvy divadel a koncertů. Oblíbené jsou třídní výlety i odborné exkurze. V Deštné Mgr.Jaroslav Říha, ředitel školy

16 Přílohy Příloha č.1 Učební plán I. stupně Základní školy a Mateřské školy v Deštné ve šk. r Český jazyk 8 7 Cizí jazyk 3 4 Matematika 5 5 Prvouka - - Přírodověda Vlastivěda 3 4 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 2 2 Tělesná výchova 2 2 Praktické činnosti 1 1 Celkem za týden : Na I. stupni je vyučováno podle ŠVP v 1.p.r. a ve 2.p.r. Ve 4. a 5.p.r. je vyučováno podle programu Základní školy č. j. l6 847/96-2 Celkem týdně vyučováno v 1.p.r. podle ŠVP 20 hodin Celkem týdně vyučováno ve 2. p.r. podlë ŠVP 22 hodin Celkem týdně vyučováno ve 4. a 5.p.r. : 51 hodin Celkem na I. stupni školy vyučováno : = 93 hodin ŠVP Český jazyk 9 10 Cizí jazyk - Matematika 4 5 Přír. + vlastivěda 2 2 Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova 1 1 Tělesná výchova 2 2 Praktické činnosti 1 1 Celkem za týden : 20 22

17 Učební plán II. stupně ZŠ a MŠ na šk.r IX. Český jazyk 5 Cizí jazyk 3 Dějepis 2 Občanská výchova 1 Zeměpis 2 Matematika 4 Přírodopis 2 Fyzika 2 Chemie 2 Rodinná výchova 1 Tělesná výchova 2 Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 2 Pracovní činnosti 1 PvP - 2 inf. Celkem za týden : 32 Výuka nepovinných předmětů na škole : 3 skupiny náboženství Na I.stupni ve 4. 5.p.r. a na II. stupni v 9.p.r. ZŠ je výuka realizována podle dokumentu Základní škola č.j /96-2 Na I. stupni v 1. a ve 2. p.r. je výuka realizována podle ŠVP Na II. stupni v 6., 7. a 8. p.r. je výuka realizována podle ŠVP Výuka Tv je realizována na II. stupni ve 4 skupinách to je 8 hodin tělesné výchovy týdně. Celkem týdně vyučováno na II. stupni ZŠ : 122 Celkem na škole vyučováno : = 215 hodin Výuka PVP v 6.-9.p.r. 6.p.r. informatika 1 hodina 7.p.r. informatika 2 hodiny 7.p.r. cvičení z matematiky 1 hodina 7.p.r. cvičení z českého jazyka 1 hodina 8.p.r. informatika 2 hodiny 8.p.r. cvičení z matematiky 1 hodina 8.p.r. cvičení z českého jazyka 1 hodina 9.p.r. informatika 2 hodiny Výuka disponibilních hodin v jednotlivých ročnících ve šk.r p.r. zvýšení hodinové dotace anglického jazyka o 1 hodinu celkem 4 hodiny 6.p.r. zvýšení hodinové dotace informatiky o 1 hodinu 7.p.r. PVP informatika 2 hodiny 7.p.r. cvičení z matematiky 1 hodina 7.p.r. cvičení z českého jazyka 1 hodina 8.p.r. informatika 2 hodiny 8.p.r. cvičení z matematiky 1 hodina

18 8.p.r. cvičení z českého jazyka 1 hodina 9.p.r. zvýšení hodinové dotace českého jazyka o 1 hodinu celkem 5 hodin ŠVP Učební plán p.r. ve šk.r VI. VII. VIII. Český jazyk Cvičení z českého jazyka 1 1 Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Matematika Cvičení z matematiky 1 1 Informatika 1 ( dispon.) 0 0 Přírodopis Fyzika Chemie Výchova ke zdraví a občanství Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti PvP - 1- sem. inf. 2 sem. inf. 2 sem. inf. Celkem za týden :

19 Příloha č. 2 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 27 Počet učitelů ZŠ 12 Počet asistentů pedagoga 0 Počet vychovatelek ŠD 1 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet zaměstnanců ŠJ 5 Na MD 2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 96 % Učitelé 2. stupně 100 % Učitelé 2. stupně 72 % Učitelky MŠ 100 % Učitelky MŠ 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Pedagogičtí pracovníci v základní škole podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Příloha č. 3 Přehled klasifikace školy, předmětů a tříd ( k nahlédnutí u ředitele školy ) Příloha č.4 IČ: Náklady a výnosy Sestava: 19X Základní škola Deštná Období: 1 do 12/2009 DÚ: tř.5,6

20 Su Au Za období 1 až 12 Celkem od 1.1. Nákla dy materiál, DDHM do 500,- Kč , , čistící prostředky , , spotřeba potravin , , léky, zdravot. materiál 3 953, , pohonné hmoty 259,00 259, ochranné pracovní prostředky 9 717, , DDHM 500, ,- Kč , , DDHM 3000, ,- Kč , , prádlo a ošacení 758,32 758, učeb. a škol.pom. do 500,- Kč , , učební pom.500, ,- Kč , , učební pom.3000, ,- Kč , , předplatné novin a časopisů 6 998, , odborná literatura 676,00 676, materiál-doplň.činnost , , Spotřeba materiálu , , elektrická energie , , vodné, stočné , , plyn , , spotř.energie-doplň.činnost , , Spotřeba energie , , opravy a udrž.movitého majetku , , opravy a udrž.-brožury (RAABE) 4 335, , opravy a udrž.-programy 8 549, , opravy a udrž.nemovit.majetku , , opravy a udrž.-doplň.činnost , , Opravy a udržování , , cestovné-ostatní 6 028, , cestovné-dvpp 988,00 988, Cestovné 7 016, , služby pošt 1 820, , semináře-obecně 2 390, , zpracování účetnictví , , odvoz odpadků , , služby telekom.-tel.,fax,inter , , nájemné 7 488, , revize-výtahy,požární , , jízdné dětí-doprava 2 880, , služby počítačových firem , , ostatní služby , , semináře-dvpp 1 200, , ostatní služby-doplň.činnost , , Ostatní služby , , mzdové náklady,prostř.na platy , , ostatní osobní náklady , , mzdové nákl.-doplň.činnost , , mzdové náklady - DČ - OON 2 905, , Mzdové náklady , , zdravotní pojištění , , sociální pojištění , , zdravotní pojištění-dč 8 481, , sociální pojištění-dč , , Zákonné sociální pojištění , , příděl do FKSP-2 % z HM , , příděl do FKSP-doplň.činnost 1 889, ,00

21 F E N I X, Účetnictví Strana 1 Tisk: :02:39 IČ: Náklady a výnosy Sestava: 19X Základní škola Deštná Období: 1 do 12/2009 DÚ: tř.5, Su Au Za období 1 až 12 Celkem od Zákonné sociální náklady , , náhrady mzdy-dočas.prac.nesch , , Ostatní sociální náklady 8 047, , poplatky z BÚ , , zákonné poj. z mezd-kooperat , , poj.-odpověd.org.-úraz,ztráta , , ostatní náklady-doplň.činnost 445,69 445, Jiné ostatní náklady , , xx , ,76 Náklady celkem , ,76 Výnos y úplata-mateřská škola , , stravné-žáci , , stravné-zam.- přísp.z FKSP 8 876, , stravné-zaměstnanci školy , , věcná režie - stravování , , tržby-stravování-doplň.činnost , , Tržby z prodeje služeb , , úroky BÚ , , Úroky , , použití rez.fondu na provoz , , Zúčtování fondů , , ostatní-akce školy,provize 901,05 901, náhrady přepl. předchozích let 591,80 591, tržby z pronáj.nemov.-doplň.č , , Jiné ostatní výnosy , , provozní dotace od zřizovatele , , provozní dotace od KÚ-úč.urč , , Provozní dotace , , xx , ,52 Výnosy celkem , ,52 Výsledek hospodaření za organizaci , ,76 6xx - 5xx , ,76

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2012 2013 Vydáno dne: 26. 9. 2013 Zpracoval: ředitel školy Mgr. Lubomír Pospíchal Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná podle odst.3, 10, zákona č.561/2004

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres Naše škola Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Název ŠVP Motivační

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Základní škola Vitějovice, okres Prachatice 384 27 Vitějovice 12 ========================================================================== e-mail: skola@zsvitejovice.cz reditel@zsvitejovice.cz tel. 388328721

Více