NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Upravené a doplněné české vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Upravené a doplněné české vydání

2 Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ PODÍLU TUKU V LIDSKÉM TĚLE BĚHEM DNE... 4 ANALYZÁTOR TĚLNÍHO TUKU AVITA SÉRIE VITALIO BF SOUČÁSTI, OVLÁDACÍ PRVKY A DISPLEJ PŘÍSTROJE... 5 DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 6 PŘÍPRAVY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE ZADÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ... 6 VLASTNÍ PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ (ANALÝZA OBSAHU TUKU V TĚLE)... 7 HODNOTY PODÍLU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE PODLE PŘÍSTROJE BF SYMBOLY ZNÁZORŇOVANÉ NA DISPLEJI PŘÍSTROJE... 8 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ NA DISPLEJI...9 NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE... 9 CERTIFIKÁT CE... 9 TECHNICKÉ ÚDAJE NĚKOLIK POZNÁMEK K ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE PŘÍLOHA: ZÁSADY A PRAVIDLA MĚŘENÍ PODÍLU TUKU V LIDSKÉM TĚLE POJEM PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE PODÍL TUKU V TĚLE ZDRAVÉHO ČLOVĚKA MĚŘENÍ PODÍLU TUKU V LIDSKÉM TĚLE KOLÍSÁNÍ PODÍLU TUKU V LIDSKÉM TĚLE BĚHEM DNE DŮLEŽITOST KONTROLY PODÍLU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE

3 Vážení zákazníci, Úvod děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru obsahu podílu tuku v lidském těle BF 101 série VITALIO. Před prvním použitím tohoto přístroje si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití. Díky plochému a kompaktnímu tvaru můžete mít tento přístroj stále u sebe a použít tento analyzátor kdykoliv a kdekoliv jako osobní pomůcku pro zjištění obsahu podílu tuku nejen ve Vašem těle, ale i u jiných osob. Tento přístroj Vám podá informace o podílu obsahu tuku v lidském těle již za 5 sekund. Do paměti přístroje zadáte pouze osobní údaje a stisknete tlačítko spuštění měření Go. Výsledek podílu tuku zobrazený v procentech tělesné hmotnosti (váhy) Vám podá informace o Vaší tělesné kondici. K ovládání přístroje slouží 5 tlačítek a do paměti přístroje můžete zadat údaje až o 8 různých osobách. Přístroj byl vyroben podle přísných norem, které zaručují dlouhou životnost, spolehlivé používání a bezvadnou funkci. Tento přístroj používá k měření bioelektrickou impedanční analýzu (BIA), která představuje nejmodernější způsob měření obsahu tuků v lidském těle. Proč provádět analýzu obsahu tuku v lidském těle? V současné době si stále více lidí uvědomuje, že udržení správné tělesné hmotnosti (váhy) znamená lepší zdraví a zajištění dobré tělesné kondice. Stále častěji se k tomuto účelu používají metody, pomocí kterých si může člověk sám zjistit jednoduchým způsobem svoji tělesnou zdatnost. Měření podílu obsahu tuku v lidském těle představuje důležitý faktor pro vyhodnocení potřeby a hygieny výživy jakož i všeobecného zdraví. Jelikož tabulky, ve kterých bývá uváděn poměr výšky postavy k tělesné hmotnosti, nezohledňují stavbu lidského těla, je toto měření podílu obsahu tuku v lidském těle věrohodnější než sama tělesná hmotnost. Například někteří profesionální sportovci, jejichž tělo se prakticky skládá pouze ze svalů, by museli být podle těchto tabulek zařazeni do skupiny otylých (obézních) osob. A na druhé straně osoby s vyhovujícími kritérii podle těchto tabulek mohou být obézní a jejich tělesnou (fyzickou) kondici je nutno v tomto případě považovat ze neuspokojivou. Klinické studie uvádějí více něž 30 speciálních nemocí, které jsou způsobeny nebo přímo spojeny s otylostí. Otylost (tedy vyšší obsah podílu tuku v lidském těle) bývá příčinou následujících onemocnění: Srdeční choroby, cukrovka, vysoký krevní tlak, dna, zvýšený obsah cholesterolu v krvi, poruchy menstruace, neplodnost atd. Otylost může být příčinou i některých určitých druhů rakoviny. Nové výsledky výzkumů dokazují, že dlouhý věk zaručuje pouze snížení obsahu tuku v lidském těle a nikoliv snižování tělesné hmotnosti. Z tohoto důvodu je nutné, abyste porozuměli výhodám provádění analýzy obsahu tuku v lidském těle. Tyto informace Vám mají posloužit jako informace pro zajištění lepší zdravotní prevence a k návratu ke zdravějšímu životu. 3

4 Vysvětlení pojmu podíl obsahu tuku v lidském těle Podíl obsahu tuku v lidském těle označuje procentuální podíl tuků na tělesné hmotnosti lidského těla. Příliš velký podíl tuku představuje velké zatížení, obtíže, nemoci a jiná ohrožení zdraví člověka. Podíly obsahu tuku v lidském těle dospělých osob při normálním pohybu Ženy Příliš nízký Normální Zvýšený Obezita Muži Příliš nízký Normální Zvýšený Obezita Toto grafické znázornění vychází ze směrnic Světové zdravotnické organizace (WHO) a z výzkumů Newyorkské výzkumného centra obezity (NY Obesity Research Center). Ohledně podílu obsahu tuku ve Vašem těle se poraďte s Vaším osobním lékařem. Kolísání podílu tuku v lidském těle během dne Naměřené hodnoty podílu tuku v lidském těle mohou být ovlivněny vodním režimem. Okamžitě po probuzení bývají tyto naměřené hodnoty nejvyšší, neboť je lidské tělo delším spánku dehydrováno. Abyste získali přesné hodnoty při měření, měli byste tato měření provádět pokud možno ve stejnou denní dobu a za stejných podmínek. Kromě tohoto kolísání mohou vznikat rozdíly na základě změny vodního režimu v lidském těle stravou, příjmem tekutin, menstruací, nemocí, sportováním nebo po koupeli. Denní naměřené hodnoty podílu tuku v lidském těle jsou u každého člověka odlišné a závisejí na životním stylu, práci a aktivitách každé osoby. Analyzátor tělního tuku AViTa série Vitalio BF101 Analyzátor tělního tuku AViTa série Vitalio BF101 používá k měření podílu obsahu tuku v lidském těle metodu bioelektrické impedanční analýzy (BIA). Při této metodě vysílají elektrody (ke kterým přiložíte palce obou rukou) slabé a neškodné elektrické signály do celého těla. Tuk není dobrým vodičem elektřiny, zatímco svaly a ostatní tkáně vedou elektrický proud lépe, protože obsahují poměrně vysoké množství vody. Odpor, který klade tělo tomuto signálu, nazýváme impedancí. Čím vyšší bude tento odpor nebo impedance, tím bude i vyšší naměřená hodnota podílu obsahu tuku v lidském těle. Na rozdíl o jiných přístrojů nebo vah s analýzou obsahu podílu tuku v lidském těle má tento přístroj plochý a kompaktní tvar a můžete si jej vzít s sebou na cesty i do práce pro zjištění obsahu podílu tuku nejen ve Vašem těle, ale i u jiných osob. Spolehlivé informace o obsahu tuku Vám tento přístroj zobrazí na svém displeji již během 5 sekund. 4

5 Součásti, ovládací prvky a displej přístroje (1) Elektrody pro palce rukou (měřící plochy) (2) Displej z tekutých krystalů (LCD) zobrazení čísla profilu osoby (3) Tlačítko spuštění měření Go (4) Tlačítko zapnutí a vypnutí přístroje Power (5) Tlačítko nastavení přístroje Set (zadání osobních údajů) (6) Tlačítko se šipkou nahoru (zvýšení hodnoty) (7) Tlačítko se šipkou dolů (snížení hodnoty) (8) Kryt bateriového pouzdra (9) Typový štítek 5

6 Důležité pokyny ohledně použití přístroje 1. Tento digitální přístroj nemůže sloužit jako náhrada potřebné lékařské kontroly a péče. Jeho použití předpokládá, že uživatel má dostatečné znalosti ohledně zdravé výživy. Tento přístroj je výslovně určen pro soukromé používání. Neměl by být používán v nemocnicích nebo v lékařských střediscích, protože neodpovídá normám nepřetržitého používání pro profesionální účely. 2. Pro dobu měření obsahu podílu tuku ve Všem těle si zvolte určitou pevnou denní dobu. Neprovádějte měření brzy ráno, neboť lidské tělo je v této době vyschlé. Aby byly výsledky Vašeho měření přesnější, doporučujeme Vám před povedením testu zcela vyprázdnit močový měchýř. Nepoužívejte delší dobu před měřením močopudné poživatiny, jakou jsou káva nebo alkohol, které ovlivňují normální hydrataci lidského těla. Hodnoty podílu obsahu tuku v lidském těle kolísají podle obsahu vody v lidském těle a mohou být ovlivněny dehydratací nebo hyperhydratací, pitím alkoholu, menstruací, nemocí nebo intenzivním tréninkem atd. 3. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme osobám s implantovanými lékařskými přístroji, jako jsou například stimulátory srdeční činnosti (kardiostimulátory), používat tento způsob měření obsahu tělesného tuku. Tento přístroj totiž vysílá slabé elektrické signály, které dále procházejí lidským tělem a tyto signály by mohly ovlivnit správnou funkci stimulátoru srdeční činnosti. Tento způsob měření podílu tuku v lidském těle je nevhodný i pro těhotné ženy. Přípravy před použitím přístroje 1. Zapnutí přístroje Přístroj zapnete stisknutím tlačítka Power [4]. Po zapnutí přístroje se na jeho displeji (LCD) zobrazí všechny jeho segmenty včetně příslušných upozornění a symbolických znázornění. 2. Zadání osobních údajů Jakmile začne na displeji blikat zobrazení čísla profilu osoby, zvolte opakovaným tisknutím tlačítka [6] nebo [7] číslo osoby, pro kterou zadáte do paměti přístroje příslušné osobní údaje (můžete zadat až 8 různých osobních profilů 1 až 8, které budou označovat samostatně jednotlivé osoby). Osobní údaje tělesnou hmotnost, výšku postavy, stáří a pohlaví zadáte po stisknutí tlačítka nastavení Set [5] viz kapitola Symboly znázorňované na displeji přístroje. Správný (příslušný) osobní údaj zadáte při blikajícím zobrazení na displeji přístroje opakovaným tisknutím tlačítka [6] nebo [7]. Po zadání správného osobního údaje proveďte potvrzení jeho zadání stisknutím tlačítka Set [5]. Tímto způsobem pokračujte dále, dokud nezadáte a do paměti přístroje neuložíte všechny potřebné osobní údaje: tělesnou hmotnost, výšku postavy, stáří a pohlaví. Toto proveďte pro všechny osoby, který budou tento přístroj používat. Upozornění: Protože při výměně baterie dojde k vymazání všech do paměti přístroje uložených osobních údajů, musíte v tomto případě tyto údaje znovu zadat. 6

7 Vlastní provádění měření (analýza obsahu tuku v těle) Po zapnutí přístroje zvolte opakovaným tisknutím tlačítka [6] nebo [7] číslo příslušného osobního profilu (pokud jste ovšem již zadali osobní údaje, pokud ne, pak proveďte příslušná zadání podle odstavce 2. Zadání osobních údajů ). Po zadání osobních údajů stiskněte tlačítko spuštění měření Go [3]. Na displeji přístroje se objeví prázdné zobrazení (viz obr. 1). Přiložte bříška palců obou Vašich rukou na měřící elektrody [2] a bříška palců k těmto elektrodám pevně přitlačte (viz obr. 2). Po uplynutí cca 5 sekund se na displeji přístroje [2] zobrazí procentuální podíl obsahu tuku ve Vašem těle nebo v těle jiné osoby (viz obr. 3). Ob. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vypněte přístroj stisknutím tlačítka Power [4]. Hodnoty podílu obsahu tuku v lidském těle podle přístroje BF 101 Pohlaví / stáří Podváha Normální váha Mírná nadváha Nadváha Otylost Muži 30 let < 14 % 14 19,9 % 20 24,9 % 25 34,9 % > 35 % Muži > 30 let < 17 % 17 22,9 % 23 27,9 % 28 37,9 % > 38 % Ženy 30 let < 17 % 17 23,9 % 24 29,9 % 30 39,9 % > 40 % Ženy > 30 let < 20 % 20 26,9 % 27 32,9 % 33 42,9 % > 43 % Tyto informace jsou též znázorněny na displeji přístroje symbolicky v 5 stupních - viz kapitola Symboly znázorňované na displeji přístroje. Další informace naleznete v příloze tohoto návodu k obsluze Příloha: Zásady a pravidla měření podílu tuku v lidském těle. Upozornění: Tyto hodnoty jsou pouze informativní a neměly by být proto používány jako lékařské směrnice ke snižování tělesné hmotnosti, k provádění cvičení nebo ke změnám diety. Dříve než přistoupíte k nějakým podobným opatřením, zkonzultujte Váš zdravotní stav s Vaším osobním lékařem. 7

8 Symboly znázorňované na displeji přístroje Prázdné zobrazení na displeji upozorňující na nutnost přiložení palců rukou k měřícím elektrodám Zobrazení podílu obsahu tuku v lidském těle v procentech Číslo profilu osoby (pro které je třeba zadat příslušné osobní údaje) Symbolické znázornění 5 typů neboli stupňů obsahu podílu tuku v lidském těle Symbol muže (zadání pohlaví) Symbol ženy (zadání pohlaví) kg cm Year Symbol kilogramu (zadání tělesné hmotnosti) Symbol centimetru (zadání výšky postavy) Symbol roku (zadání stáří) Chybové hlášení 8

9 Chybová hlášení na displeji Jestliže se na displeji přístroje objeví chybové hlášení (viz obr. 4 a 5), znamená to následující : Nesprávné přiložení bříšek palců k měřícím elektrodám. Příliš suché palce, pokožkou palců nemohou proudit žádné elektrické signály. Nepřitlačili jste pevně Vaše palce k měřícím elektrodám, špatný kontakt mezi palci a elektrodami. Obr. 4 Obr. 5 Napájení přístroje Po každém provedeném měření vypněte přístroj stisknutím tlačítka Power [4]. Pokud zapomenete přístroj vypnout, dojde z z důvodů šetření baterie k jeho automatickému vypnutí po uplynutí cca 1 minuty. Přístroj je napájen jednou lithiovou knoflíkovou baterií 3 V typu CR Při výměně této baterie použijte k otevření krytu bateriového pouzdra [8] malou minci nebo vhodný šroubovák. Při vkládání nové baterie dodržte bezpodmínečně její správnou polaritu. Doporučujeme Vám, abyste nechali provést výměnu baterie odborníkovi. Baterie nepatří do rukou malých dětí. Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí jejich polknutí dětmi či domácími zvířaty. Vyteklé či jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. Doporučujeme Vám proto při manipulaci s bateriemi používat ochranné rukavice! Baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně a dobíjeny. Ve všech těchto případech hrozí nebezpečí výbuchu. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Přispějte k ochraně životního prostředí! Certifikát CE Tento přístroj splňuje požadavky následujících evropských norem: EN pro lékařské elektronické přístroje díl 1: Všeobecné požadavky bezpečnosti EN pro lékařské elektronické přístroje díl 2: Doplňující norma: Elektromagnetická slučitelnost. 9

10 Měřící rozsah: Rozlišení podílu obsahu tuku: Zadání osobních údajů: Výška postavy: Tělesná hmotnost: Stáří: Pohlaví: Doba trvání měření: Funkce přístroje: Technické údaje 5,0 až 50 % podílu obsahu tuku v lidském těle 0,1 % 100,0 až 250,0 cm 10,0 až 250 kg 10 až 80 roků Muž nebo žena (symbolicky) Cca 5 sekund Zobrazení podílu tuku v procentech tělesné hmotnosti Symbolické zobrazení 5 typů podílu tuku v lidském těle Napájení: 1 knoflíková baterie typu CR 2032 Odběr proudu (příkon): Cca 0,01 W Funkce šetření baterie: Automatické vypnutí přístroje po uplynutí 1 minuty Životnost baterie: Minimálně 2000 měření Provozní teplota: 10 C až 40 C při relativní vlhkosti vzduchu až 95 % (nekondenzující) Skladovací teplota: - 20 C až 60 C při relativní vlhkosti vzduchu až 95 % (nekondenzující) Rozměry (d x š x v): 95 x 60 x 10 mm Hmotnost: Cca 50 g Několik poznámek k zacházení s přístrojem Další bezpečnostní předpisy pro používání přístroje Tento analyzátor je precizní přístroj a byl zkonstruován podle nejnovějšího stavu techniky. Z tohoto důvodu dodržujte při manipulaci s přístrojem následující pokyny: Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat. Nevystavujte přístroj vibracím, silným nárazům a přímému slunečnímu záření. Neskladujte přístroj poblíž topných těles s vysokými teplotami nebo zařízení, která vydávají přílišnou vlhkost vzduchu. Nikdy nenamáčejte přístroj do vody nebo do jiných kapalin. Zajistěte, aby na přístroj nemohly spadnout žádné předměty. 10

11 Příloha: Zásady a pravidla měření podílu tuku v lidském těle 1. Pojem podíl obsahu tuku v lidském těle Dosud se určovalo, kdo je štíhlý (hubený) nebo otylý (tlustý, obézní) pouze na základě tělesné hmotnosti (váhy). Již několik let však definujeme otylost (obezitu) podle existence nadbytečného tuku v lidském těle. Příliš velký podíl tuku představuje velké zatížení lidského těla, různé obtíže a bývá příčinou nemocí, jako je vysoký krevní tlak, nemoci srdce, cukrovka, rakovina a jiná ohrožení zdraví člověka. Zdání klame Osoby A, B a C jsou stejně vysoké. Osoby A a B mají stejnou tělesnou hmotnost, osoba C váží podstatně více. Ačkoliv se nám zdá osoba C otylá, mají osoby C a B přijatelný procentuální podíl tuku ve svém těle. Osoba A má však tento podíl tuku poměrně vysoký a hrozí ji riziko ohrožení zdraví. 2. Podíl tuku v těle zdravého člověka Stáří 20 až 39 let 40 až 59 let Více než 60 let Muži 8 % - 20 % 11 % - 22 % 13 % - 25 % Ženy 21 % - 33 % 23 % - 34 % 24 % - 36 % Tyto hodnoty vyplývají ze směrnic Světové zdravotní organizace (WHO = World Health Organistion) ze studie Newyorkského výzkumného centra obezity (Gallager et al, New York Obesity Research Center). Prosím informujte se u Vašeho lékaře nebo trenéra, která hodnota podílu obsahu tuku odpovídá speciálně Vašemu tělu. 3. Měření podílu tuku v lidském těle Tento přístroj je vybaven funkcí měření podílu obsahu tuku v lidském těle bioelektrickou impedanční analýzou (BIA). Při této metodě vyšlou elektrody slabý a neškodný elektrický signál do celého těla. Tuk není dobrým vodičem elektřiny, zatímco svaly a ostatní tkáně vedou elektrický proud lépe, protože obsahují poměrně vysoké množství vody. Odpor, který klade tělo tomuto signálu, nazýváme impedancí. Čím vyšší odpor nebo impedance, tím bude i vyšší naměřená hodnota podílu tuku v lidském těle. Z výšky postavy a její hmotnosti se dá touto metodou vypočítat přesný procentuální podíl obsahu tuku v lidském těle. 11

12 4. Kolísání podílu tuku v lidském těle během dne Naše strava, náš životní styl, jakož i naše tělesná činnost ovlivňují jak tělesnou hmotnost (váhu), tak i vodní režim v našem těle. Protože metoda BIA se zakládá na obsahu vody v tělesných orgánech (například ve svalech), mohou mnohé faktory ze dne na den ovlivnit podíl obsahu tuku v lidském těle. Pokud provede osoba příslušné měření například po koupeli, může být zobrazené množství tuku nižší než je skutečné. Po probuzení nebo po jídle může být naopak zobrazené množství tuku vyšší. Tento podíl tuku může kolísat u žen během menstruace, jakož i u lidí, kteří ztratili velké množství vody ze svého těla následkem onemocnění nebo u lidí, kteří konsumují nadměrná množství alkoholu. Všeobecně mezi pozdním odpolednem a večerem se projevuje u lidí menší kolísání jejich tělesné hmotnosti a obsahu vody v jejich těle (ovšem vždy minimálně po uplynutí 2 hodin po posledním hlavním jídle). Z tohoto důvodu doporučujeme měřit podíl obsahu tuku právě v této době. Samozřejmě, že každý člověk má poněkud rozdílný denní režim a různé zvyklosti při jídle. Tyto okolnosti je nutné zohlednit a stanovit k měření nejvhodnější dobu. Budete-li provádět měření (vážení) vždy ve stejnou denní dobu za vyhovujících podmínek, zjištění podílu obsahu tuku ve Vašem těle bude velice přesné a podle těchto měření můžete dále efektivně kontrolovat Vaše zdraví. 22 % Kolísání podíl obsahu tuku v lidském těle během dne 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % 06:00 10:00 14:00 18:00 20:00 5. Důležitost kontroly podílu obsahu tuku v lidském těle Tělní tuk je životně důležitý pro různé funkce těla. Chrání orgány, jsou jím potaženy klouby, řídí tělesnou teplotu, ukládají se do něho různé vitamíny a slouží dále jako zásobárna energie. Každý člověk, aby byl aktivní a zdravý, potřebuje jisté množství tuku. Mnoho lidí si myslí, že důkazem zdraví je pouze jejich tělesná hmotnost (váha). Během diety nebo po sportovní činnosti může tělesná hmotnost poklesnout, zatímco podíl obsahu tuku se bude snižovat velice pomalu. Použijete-li tento přístroj ke zjištění změn podílu obsahu tuku ve Vašem těle, získáte spolehlivý obraz o Vaší všeobecné tělesné zdatnosti a bude pro Vás jistě motivující, zjistíte-li pokrok a povzbuzující výsledky. Budete-li znát podíl obsahu tuku ve Vašem těle, budete vědět, jestli jste opravdu v kondici a fit! 12

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 01

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 01 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 01 Obsah 2 Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Důležité pokyny ohledně používání váhy... 4 Princip analýzy obsahu tuku v lidském těle... 4 Metoda bioelektrické impedanční

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 10 93

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 10 93 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 10 93 Obsah 2 Strana Úvod... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Důležité pokyny ohledně používání váhy... 4 Princip analýzy obsahu tuku v lidském těle... 5 Metoda bioelektrické impedanční

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OSOBNÍ FITNESS VÁHA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Osobní elektronická váha s měřičem množství vodu a tuku v těle Manta MM443. Uživatelská příručka

Osobní elektronická váha s měřičem množství vodu a tuku v těle Manta MM443. Uživatelská příručka Osobní elektronická váha s měřičem množství vodu a tuku v těle Manta MM443 Uživatelská příručka Upozornění: Elektronickou váhu by neměly používat osoby s kardiostimulátory, protože jejich funkce by mohla

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy

Osobní váha EF-921. Návod k použití. Úvod. Základní vlastnosti produktu. Uživatelské typy Úvod Děkujeme, že jste si vybrali tuto osobní váhu EF-921. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

ihealth HS5 Wi-Fi komplexní tělesný analyzátor - uživatelská příručka

ihealth HS5 Wi-Fi komplexní tělesný analyzátor - uživatelská příručka ihealth HS5 Wi-Fi komplexní tělesný analyzátor Uživatelská příručka Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 Pro koho je váha určena... 3 Důležité upozornění pro uživatele... 4 Přehled ovládacích tlačítek...

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

BG 13. z Diagnostická váha. Návod k použití

BG 13. z Diagnostická váha. Návod k použití BG 13 CZ z Diagnostická váha Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážení zákazníci,

Více

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením Obj. č. 65 79 47 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup osobní váhy Soehnle. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Axiomet AXB350. 1. Bezpečnostní informace

Axiomet AXB350. 1. Bezpečnostní informace Axiomet AXB350 1. Bezpečnostní informace Nebudete-li postupovat podle níže uvedených pokynů, můžete si způsobit zasažení elektrickým proudem nebo úraz. Než přistoupíte k používání tohoto přístroje, přečtěte

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300

NÁVOD K OBSLUZE. Luxmetr MS-1300 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 Luxmetr MS-1300 Obj. č.: 12 88 00 Tento měřící přístroj slouží k preciznímu měření intenzity světelného záření v obytných a pracovních místnostech, v nemocnících školách atd.

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 64

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 64 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 64 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho krokoměru a přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů při jeho používání. Ideální a nepostradatelný pomocník

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Diagnostická váha Návod k použití... 2-14

Diagnostická váha Návod k použití... 2-14 BF66 CZ Diagnostická váha Návod k použití... 2-14 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: ++49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: ++49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de Česky

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA

DANDO s.r.o. www.pohony-dando.sk Návod FLOR - ERA Návod FLOR - ERA 1. Popis výrobku a možnosti jeho použití Tento dálkový ovladač je součástí výrobní řady Era Flor společnosti Nice. Dálkové ovladače této řady jsou vybavené technologií plovoucího kódu

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Uživatelská příručka k systému aktivního zdraví evito

Uživatelská příručka k systému aktivního zdraví evito Uživatelská příručka k systému aktivního zdraví evito 1 Uživatelská příručka k systému evito Dobrý den, vážený kliente/klientko služby evito, vítáme vás u krátkého instalačního návodu služby. Na její zprovoznění

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Návod k obsluze. Verze 1.0. FC10 Plus Digitální detektor alkoholu. www.promile.cz. Strana 1. Leden, 2005

Návod k obsluze. Verze 1.0. FC10 Plus Digitální detektor alkoholu. www.promile.cz. Strana 1. Leden, 2005 FC10 Plus Digitální detektor alkoholu Návod k obsluze www.promile.cz Patent No. 6,596,153 Verze 1.0 Leden, 2005 Výhradní zastupení pro Českou republiku: V NET s.r.o. Uherský Brod Strana 1 Strana 2 Obsah:

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze od Automatický digitální měřič krevního tlaku m250 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 16 37 (FW-1350, stříbrná barva) Obj. č.: 67 16 38 (FW-1351, modrá barva Obj. č.: 67 16 35 (FW-1352, šedá barva) 2. Základní funkce budíku Hodiny řízené rádiovým časovým signálem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

FOOD CONTROL EASY NÁVOD K OBSLUZE 5 KG 1 G/ML PROTEIN CALORIES FAT CARBOHYDRATES FIBRE CHOLESTEROL CALCIUM SENSOR

FOOD CONTROL EASY NÁVOD K OBSLUZE 5 KG 1 G/ML PROTEIN CALORIES FAT CARBOHYDRATES FIBRE CHOLESTEROL CALCIUM SENSOR FOOD CONTROL EASY SENSOR 5 KG 1 G/ML PROTEIN CALORIES FAT CARBOHYDRATES FIBRE CHOLESTEROL CALCIUM NÁVOD K OBSLUZE 1. Použití v souladu s určením 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 3. Displej a obslužné prvky 5

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování SANITAS SBM03 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených. 1. Seznámení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC

NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC NÁVOD K OBSLUZE NÁRAMKOVÉ HODINKY S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ SC 420, SC 440 Obj. č.: 84 00 59 Obsah Strana ÚVOD... 2 FUNKCE NÁRAMKOVÝCH HODINEK S MĚŘIČEM SRDEČNÍCH TEPŮ... 3 CVIČENÍ (TRÉNINK) S OHLEDEM NA

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost Krom toho musí technik dodržet aktuální normy a zákony v zemi instalace výrobku a informovat zákazníky o provozních podmínkách a podmínkách údržby výrobku. Jakékoliv použití výrobku mimo oblast určenou

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více