NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: Upravené a doplněné české vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Upravené a doplněné české vydání

2 Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ PODÍLU TUKU V LIDSKÉM TĚLE BĚHEM DNE... 4 ANALYZÁTOR TĚLNÍHO TUKU AVITA SÉRIE VITALIO BF SOUČÁSTI, OVLÁDACÍ PRVKY A DISPLEJ PŘÍSTROJE... 5 DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 6 PŘÍPRAVY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE ZADÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ... 6 VLASTNÍ PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ (ANALÝZA OBSAHU TUKU V TĚLE)... 7 HODNOTY PODÍLU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE PODLE PŘÍSTROJE BF SYMBOLY ZNÁZORŇOVANÉ NA DISPLEJI PŘÍSTROJE... 8 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ NA DISPLEJI...9 NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE... 9 CERTIFIKÁT CE... 9 TECHNICKÉ ÚDAJE NĚKOLIK POZNÁMEK K ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE PŘÍLOHA: ZÁSADY A PRAVIDLA MĚŘENÍ PODÍLU TUKU V LIDSKÉM TĚLE POJEM PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE PODÍL TUKU V TĚLE ZDRAVÉHO ČLOVĚKA MĚŘENÍ PODÍLU TUKU V LIDSKÉM TĚLE KOLÍSÁNÍ PODÍLU TUKU V LIDSKÉM TĚLE BĚHEM DNE DŮLEŽITOST KONTROLY PODÍLU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE

3 Vážení zákazníci, Úvod děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru obsahu podílu tuku v lidském těle BF 101 série VITALIO. Před prvním použitím tohoto přístroje si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití. Díky plochému a kompaktnímu tvaru můžete mít tento přístroj stále u sebe a použít tento analyzátor kdykoliv a kdekoliv jako osobní pomůcku pro zjištění obsahu podílu tuku nejen ve Vašem těle, ale i u jiných osob. Tento přístroj Vám podá informace o podílu obsahu tuku v lidském těle již za 5 sekund. Do paměti přístroje zadáte pouze osobní údaje a stisknete tlačítko spuštění měření Go. Výsledek podílu tuku zobrazený v procentech tělesné hmotnosti (váhy) Vám podá informace o Vaší tělesné kondici. K ovládání přístroje slouží 5 tlačítek a do paměti přístroje můžete zadat údaje až o 8 různých osobách. Přístroj byl vyroben podle přísných norem, které zaručují dlouhou životnost, spolehlivé používání a bezvadnou funkci. Tento přístroj používá k měření bioelektrickou impedanční analýzu (BIA), která představuje nejmodernější způsob měření obsahu tuků v lidském těle. Proč provádět analýzu obsahu tuku v lidském těle? V současné době si stále více lidí uvědomuje, že udržení správné tělesné hmotnosti (váhy) znamená lepší zdraví a zajištění dobré tělesné kondice. Stále častěji se k tomuto účelu používají metody, pomocí kterých si může člověk sám zjistit jednoduchým způsobem svoji tělesnou zdatnost. Měření podílu obsahu tuku v lidském těle představuje důležitý faktor pro vyhodnocení potřeby a hygieny výživy jakož i všeobecného zdraví. Jelikož tabulky, ve kterých bývá uváděn poměr výšky postavy k tělesné hmotnosti, nezohledňují stavbu lidského těla, je toto měření podílu obsahu tuku v lidském těle věrohodnější než sama tělesná hmotnost. Například někteří profesionální sportovci, jejichž tělo se prakticky skládá pouze ze svalů, by museli být podle těchto tabulek zařazeni do skupiny otylých (obézních) osob. A na druhé straně osoby s vyhovujícími kritérii podle těchto tabulek mohou být obézní a jejich tělesnou (fyzickou) kondici je nutno v tomto případě považovat ze neuspokojivou. Klinické studie uvádějí více něž 30 speciálních nemocí, které jsou způsobeny nebo přímo spojeny s otylostí. Otylost (tedy vyšší obsah podílu tuku v lidském těle) bývá příčinou následujících onemocnění: Srdeční choroby, cukrovka, vysoký krevní tlak, dna, zvýšený obsah cholesterolu v krvi, poruchy menstruace, neplodnost atd. Otylost může být příčinou i některých určitých druhů rakoviny. Nové výsledky výzkumů dokazují, že dlouhý věk zaručuje pouze snížení obsahu tuku v lidském těle a nikoliv snižování tělesné hmotnosti. Z tohoto důvodu je nutné, abyste porozuměli výhodám provádění analýzy obsahu tuku v lidském těle. Tyto informace Vám mají posloužit jako informace pro zajištění lepší zdravotní prevence a k návratu ke zdravějšímu životu. 3

4 Vysvětlení pojmu podíl obsahu tuku v lidském těle Podíl obsahu tuku v lidském těle označuje procentuální podíl tuků na tělesné hmotnosti lidského těla. Příliš velký podíl tuku představuje velké zatížení, obtíže, nemoci a jiná ohrožení zdraví člověka. Podíly obsahu tuku v lidském těle dospělých osob při normálním pohybu Ženy Příliš nízký Normální Zvýšený Obezita Muži Příliš nízký Normální Zvýšený Obezita Toto grafické znázornění vychází ze směrnic Světové zdravotnické organizace (WHO) a z výzkumů Newyorkské výzkumného centra obezity (NY Obesity Research Center). Ohledně podílu obsahu tuku ve Vašem těle se poraďte s Vaším osobním lékařem. Kolísání podílu tuku v lidském těle během dne Naměřené hodnoty podílu tuku v lidském těle mohou být ovlivněny vodním režimem. Okamžitě po probuzení bývají tyto naměřené hodnoty nejvyšší, neboť je lidské tělo delším spánku dehydrováno. Abyste získali přesné hodnoty při měření, měli byste tato měření provádět pokud možno ve stejnou denní dobu a za stejných podmínek. Kromě tohoto kolísání mohou vznikat rozdíly na základě změny vodního režimu v lidském těle stravou, příjmem tekutin, menstruací, nemocí, sportováním nebo po koupeli. Denní naměřené hodnoty podílu tuku v lidském těle jsou u každého člověka odlišné a závisejí na životním stylu, práci a aktivitách každé osoby. Analyzátor tělního tuku AViTa série Vitalio BF101 Analyzátor tělního tuku AViTa série Vitalio BF101 používá k měření podílu obsahu tuku v lidském těle metodu bioelektrické impedanční analýzy (BIA). Při této metodě vysílají elektrody (ke kterým přiložíte palce obou rukou) slabé a neškodné elektrické signály do celého těla. Tuk není dobrým vodičem elektřiny, zatímco svaly a ostatní tkáně vedou elektrický proud lépe, protože obsahují poměrně vysoké množství vody. Odpor, který klade tělo tomuto signálu, nazýváme impedancí. Čím vyšší bude tento odpor nebo impedance, tím bude i vyšší naměřená hodnota podílu obsahu tuku v lidském těle. Na rozdíl o jiných přístrojů nebo vah s analýzou obsahu podílu tuku v lidském těle má tento přístroj plochý a kompaktní tvar a můžete si jej vzít s sebou na cesty i do práce pro zjištění obsahu podílu tuku nejen ve Vašem těle, ale i u jiných osob. Spolehlivé informace o obsahu tuku Vám tento přístroj zobrazí na svém displeji již během 5 sekund. 4

5 Součásti, ovládací prvky a displej přístroje (1) Elektrody pro palce rukou (měřící plochy) (2) Displej z tekutých krystalů (LCD) zobrazení čísla profilu osoby (3) Tlačítko spuštění měření Go (4) Tlačítko zapnutí a vypnutí přístroje Power (5) Tlačítko nastavení přístroje Set (zadání osobních údajů) (6) Tlačítko se šipkou nahoru (zvýšení hodnoty) (7) Tlačítko se šipkou dolů (snížení hodnoty) (8) Kryt bateriového pouzdra (9) Typový štítek 5

6 Důležité pokyny ohledně použití přístroje 1. Tento digitální přístroj nemůže sloužit jako náhrada potřebné lékařské kontroly a péče. Jeho použití předpokládá, že uživatel má dostatečné znalosti ohledně zdravé výživy. Tento přístroj je výslovně určen pro soukromé používání. Neměl by být používán v nemocnicích nebo v lékařských střediscích, protože neodpovídá normám nepřetržitého používání pro profesionální účely. 2. Pro dobu měření obsahu podílu tuku ve Všem těle si zvolte určitou pevnou denní dobu. Neprovádějte měření brzy ráno, neboť lidské tělo je v této době vyschlé. Aby byly výsledky Vašeho měření přesnější, doporučujeme Vám před povedením testu zcela vyprázdnit močový měchýř. Nepoužívejte delší dobu před měřením močopudné poživatiny, jakou jsou káva nebo alkohol, které ovlivňují normální hydrataci lidského těla. Hodnoty podílu obsahu tuku v lidském těle kolísají podle obsahu vody v lidském těle a mohou být ovlivněny dehydratací nebo hyperhydratací, pitím alkoholu, menstruací, nemocí nebo intenzivním tréninkem atd. 3. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme osobám s implantovanými lékařskými přístroji, jako jsou například stimulátory srdeční činnosti (kardiostimulátory), používat tento způsob měření obsahu tělesného tuku. Tento přístroj totiž vysílá slabé elektrické signály, které dále procházejí lidským tělem a tyto signály by mohly ovlivnit správnou funkci stimulátoru srdeční činnosti. Tento způsob měření podílu tuku v lidském těle je nevhodný i pro těhotné ženy. Přípravy před použitím přístroje 1. Zapnutí přístroje Přístroj zapnete stisknutím tlačítka Power [4]. Po zapnutí přístroje se na jeho displeji (LCD) zobrazí všechny jeho segmenty včetně příslušných upozornění a symbolických znázornění. 2. Zadání osobních údajů Jakmile začne na displeji blikat zobrazení čísla profilu osoby, zvolte opakovaným tisknutím tlačítka [6] nebo [7] číslo osoby, pro kterou zadáte do paměti přístroje příslušné osobní údaje (můžete zadat až 8 různých osobních profilů 1 až 8, které budou označovat samostatně jednotlivé osoby). Osobní údaje tělesnou hmotnost, výšku postavy, stáří a pohlaví zadáte po stisknutí tlačítka nastavení Set [5] viz kapitola Symboly znázorňované na displeji přístroje. Správný (příslušný) osobní údaj zadáte při blikajícím zobrazení na displeji přístroje opakovaným tisknutím tlačítka [6] nebo [7]. Po zadání správného osobního údaje proveďte potvrzení jeho zadání stisknutím tlačítka Set [5]. Tímto způsobem pokračujte dále, dokud nezadáte a do paměti přístroje neuložíte všechny potřebné osobní údaje: tělesnou hmotnost, výšku postavy, stáří a pohlaví. Toto proveďte pro všechny osoby, který budou tento přístroj používat. Upozornění: Protože při výměně baterie dojde k vymazání všech do paměti přístroje uložených osobních údajů, musíte v tomto případě tyto údaje znovu zadat. 6

7 Vlastní provádění měření (analýza obsahu tuku v těle) Po zapnutí přístroje zvolte opakovaným tisknutím tlačítka [6] nebo [7] číslo příslušného osobního profilu (pokud jste ovšem již zadali osobní údaje, pokud ne, pak proveďte příslušná zadání podle odstavce 2. Zadání osobních údajů ). Po zadání osobních údajů stiskněte tlačítko spuštění měření Go [3]. Na displeji přístroje se objeví prázdné zobrazení (viz obr. 1). Přiložte bříška palců obou Vašich rukou na měřící elektrody [2] a bříška palců k těmto elektrodám pevně přitlačte (viz obr. 2). Po uplynutí cca 5 sekund se na displeji přístroje [2] zobrazí procentuální podíl obsahu tuku ve Vašem těle nebo v těle jiné osoby (viz obr. 3). Ob. 1 Obr. 2 Obr. 3 Vypněte přístroj stisknutím tlačítka Power [4]. Hodnoty podílu obsahu tuku v lidském těle podle přístroje BF 101 Pohlaví / stáří Podváha Normální váha Mírná nadváha Nadváha Otylost Muži 30 let < 14 % 14 19,9 % 20 24,9 % 25 34,9 % > 35 % Muži > 30 let < 17 % 17 22,9 % 23 27,9 % 28 37,9 % > 38 % Ženy 30 let < 17 % 17 23,9 % 24 29,9 % 30 39,9 % > 40 % Ženy > 30 let < 20 % 20 26,9 % 27 32,9 % 33 42,9 % > 43 % Tyto informace jsou též znázorněny na displeji přístroje symbolicky v 5 stupních - viz kapitola Symboly znázorňované na displeji přístroje. Další informace naleznete v příloze tohoto návodu k obsluze Příloha: Zásady a pravidla měření podílu tuku v lidském těle. Upozornění: Tyto hodnoty jsou pouze informativní a neměly by být proto používány jako lékařské směrnice ke snižování tělesné hmotnosti, k provádění cvičení nebo ke změnám diety. Dříve než přistoupíte k nějakým podobným opatřením, zkonzultujte Váš zdravotní stav s Vaším osobním lékařem. 7

8 Symboly znázorňované na displeji přístroje Prázdné zobrazení na displeji upozorňující na nutnost přiložení palců rukou k měřícím elektrodám Zobrazení podílu obsahu tuku v lidském těle v procentech Číslo profilu osoby (pro které je třeba zadat příslušné osobní údaje) Symbolické znázornění 5 typů neboli stupňů obsahu podílu tuku v lidském těle Symbol muže (zadání pohlaví) Symbol ženy (zadání pohlaví) kg cm Year Symbol kilogramu (zadání tělesné hmotnosti) Symbol centimetru (zadání výšky postavy) Symbol roku (zadání stáří) Chybové hlášení 8

9 Chybová hlášení na displeji Jestliže se na displeji přístroje objeví chybové hlášení (viz obr. 4 a 5), znamená to následující : Nesprávné přiložení bříšek palců k měřícím elektrodám. Příliš suché palce, pokožkou palců nemohou proudit žádné elektrické signály. Nepřitlačili jste pevně Vaše palce k měřícím elektrodám, špatný kontakt mezi palci a elektrodami. Obr. 4 Obr. 5 Napájení přístroje Po každém provedeném měření vypněte přístroj stisknutím tlačítka Power [4]. Pokud zapomenete přístroj vypnout, dojde z z důvodů šetření baterie k jeho automatickému vypnutí po uplynutí cca 1 minuty. Přístroj je napájen jednou lithiovou knoflíkovou baterií 3 V typu CR Při výměně této baterie použijte k otevření krytu bateriového pouzdra [8] malou minci nebo vhodný šroubovák. Při vkládání nové baterie dodržte bezpodmínečně její správnou polaritu. Doporučujeme Vám, abyste nechali provést výměnu baterie odborníkovi. Baterie nepatří do rukou malých dětí. Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí jejich polknutí dětmi či domácími zvířaty. Vyteklé či jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. Doporučujeme Vám proto při manipulaci s bateriemi používat ochranné rukavice! Baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně a dobíjeny. Ve všech těchto případech hrozí nebezpečí výbuchu. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Přispějte k ochraně životního prostředí! Certifikát CE Tento přístroj splňuje požadavky následujících evropských norem: EN pro lékařské elektronické přístroje díl 1: Všeobecné požadavky bezpečnosti EN pro lékařské elektronické přístroje díl 2: Doplňující norma: Elektromagnetická slučitelnost. 9

10 Měřící rozsah: Rozlišení podílu obsahu tuku: Zadání osobních údajů: Výška postavy: Tělesná hmotnost: Stáří: Pohlaví: Doba trvání měření: Funkce přístroje: Technické údaje 5,0 až 50 % podílu obsahu tuku v lidském těle 0,1 % 100,0 až 250,0 cm 10,0 až 250 kg 10 až 80 roků Muž nebo žena (symbolicky) Cca 5 sekund Zobrazení podílu tuku v procentech tělesné hmotnosti Symbolické zobrazení 5 typů podílu tuku v lidském těle Napájení: 1 knoflíková baterie typu CR 2032 Odběr proudu (příkon): Cca 0,01 W Funkce šetření baterie: Automatické vypnutí přístroje po uplynutí 1 minuty Životnost baterie: Minimálně 2000 měření Provozní teplota: 10 C až 40 C při relativní vlhkosti vzduchu až 95 % (nekondenzující) Skladovací teplota: - 20 C až 60 C při relativní vlhkosti vzduchu až 95 % (nekondenzující) Rozměry (d x š x v): 95 x 60 x 10 mm Hmotnost: Cca 50 g Několik poznámek k zacházení s přístrojem Další bezpečnostní předpisy pro používání přístroje Tento analyzátor je precizní přístroj a byl zkonstruován podle nejnovějšího stavu techniky. Z tohoto důvodu dodržujte při manipulaci s přístrojem následující pokyny: Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat. Nevystavujte přístroj vibracím, silným nárazům a přímému slunečnímu záření. Neskladujte přístroj poblíž topných těles s vysokými teplotami nebo zařízení, která vydávají přílišnou vlhkost vzduchu. Nikdy nenamáčejte přístroj do vody nebo do jiných kapalin. Zajistěte, aby na přístroj nemohly spadnout žádné předměty. 10

11 Příloha: Zásady a pravidla měření podílu tuku v lidském těle 1. Pojem podíl obsahu tuku v lidském těle Dosud se určovalo, kdo je štíhlý (hubený) nebo otylý (tlustý, obézní) pouze na základě tělesné hmotnosti (váhy). Již několik let však definujeme otylost (obezitu) podle existence nadbytečného tuku v lidském těle. Příliš velký podíl tuku představuje velké zatížení lidského těla, různé obtíže a bývá příčinou nemocí, jako je vysoký krevní tlak, nemoci srdce, cukrovka, rakovina a jiná ohrožení zdraví člověka. Zdání klame Osoby A, B a C jsou stejně vysoké. Osoby A a B mají stejnou tělesnou hmotnost, osoba C váží podstatně více. Ačkoliv se nám zdá osoba C otylá, mají osoby C a B přijatelný procentuální podíl tuku ve svém těle. Osoba A má však tento podíl tuku poměrně vysoký a hrozí ji riziko ohrožení zdraví. 2. Podíl tuku v těle zdravého člověka Stáří 20 až 39 let 40 až 59 let Více než 60 let Muži 8 % - 20 % 11 % - 22 % 13 % - 25 % Ženy 21 % - 33 % 23 % - 34 % 24 % - 36 % Tyto hodnoty vyplývají ze směrnic Světové zdravotní organizace (WHO = World Health Organistion) ze studie Newyorkského výzkumného centra obezity (Gallager et al, New York Obesity Research Center). Prosím informujte se u Vašeho lékaře nebo trenéra, která hodnota podílu obsahu tuku odpovídá speciálně Vašemu tělu. 3. Měření podílu tuku v lidském těle Tento přístroj je vybaven funkcí měření podílu obsahu tuku v lidském těle bioelektrickou impedanční analýzou (BIA). Při této metodě vyšlou elektrody slabý a neškodný elektrický signál do celého těla. Tuk není dobrým vodičem elektřiny, zatímco svaly a ostatní tkáně vedou elektrický proud lépe, protože obsahují poměrně vysoké množství vody. Odpor, který klade tělo tomuto signálu, nazýváme impedancí. Čím vyšší odpor nebo impedance, tím bude i vyšší naměřená hodnota podílu tuku v lidském těle. Z výšky postavy a její hmotnosti se dá touto metodou vypočítat přesný procentuální podíl obsahu tuku v lidském těle. 11

12 4. Kolísání podílu tuku v lidském těle během dne Naše strava, náš životní styl, jakož i naše tělesná činnost ovlivňují jak tělesnou hmotnost (váhu), tak i vodní režim v našem těle. Protože metoda BIA se zakládá na obsahu vody v tělesných orgánech (například ve svalech), mohou mnohé faktory ze dne na den ovlivnit podíl obsahu tuku v lidském těle. Pokud provede osoba příslušné měření například po koupeli, může být zobrazené množství tuku nižší než je skutečné. Po probuzení nebo po jídle může být naopak zobrazené množství tuku vyšší. Tento podíl tuku může kolísat u žen během menstruace, jakož i u lidí, kteří ztratili velké množství vody ze svého těla následkem onemocnění nebo u lidí, kteří konsumují nadměrná množství alkoholu. Všeobecně mezi pozdním odpolednem a večerem se projevuje u lidí menší kolísání jejich tělesné hmotnosti a obsahu vody v jejich těle (ovšem vždy minimálně po uplynutí 2 hodin po posledním hlavním jídle). Z tohoto důvodu doporučujeme měřit podíl obsahu tuku právě v této době. Samozřejmě, že každý člověk má poněkud rozdílný denní režim a různé zvyklosti při jídle. Tyto okolnosti je nutné zohlednit a stanovit k měření nejvhodnější dobu. Budete-li provádět měření (vážení) vždy ve stejnou denní dobu za vyhovujících podmínek, zjištění podílu obsahu tuku ve Vašem těle bude velice přesné a podle těchto měření můžete dále efektivně kontrolovat Vaše zdraví. 22 % Kolísání podíl obsahu tuku v lidském těle během dne 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % 06:00 10:00 14:00 18:00 20:00 5. Důležitost kontroly podílu obsahu tuku v lidském těle Tělní tuk je životně důležitý pro různé funkce těla. Chrání orgány, jsou jím potaženy klouby, řídí tělesnou teplotu, ukládají se do něho různé vitamíny a slouží dále jako zásobárna energie. Každý člověk, aby byl aktivní a zdravý, potřebuje jisté množství tuku. Mnoho lidí si myslí, že důkazem zdraví je pouze jejich tělesná hmotnost (váha). Během diety nebo po sportovní činnosti může tělesná hmotnost poklesnout, zatímco podíl obsahu tuku se bude snižovat velice pomalu. Použijete-li tento přístroj ke zjištění změn podílu obsahu tuku ve Vašem těle, získáte spolehlivý obraz o Vaší všeobecné tělesné zdatnosti a bude pro Vás jistě motivující, zjistíte-li pokrok a povzbuzující výsledky. Budete-li znát podíl obsahu tuku ve Vašem těle, budete vědět, jestli jste opravdu v kondici a fit! 12

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 54

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 54 Obsah Strana ÚVOD... 4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ POUŽITÍ VÁHY... 4 PRINCIP ANALÝZY OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 5 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Návod k použití PPW 2201 B-544-02

Návod k použití PPW 2201 B-544-02 ft praha s.r.o. Návod k použití PPW 2200 PPW 2201 ft praha s.r.o. B-544-02 2 ft praha s.r.o. ft praha s.r.o. 3 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli do komerčních a lékařských zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Osobní váha EF571H. Návod k použití

Osobní váha EF571H. Návod k použití Osobní váha EF571H Návod k použití Bezpečnostní varování Lidé s kardiostimulátorem nebo s jiným elektronickým tělním implantátem by neměli používat tento produkt. Měření tělesné impedance může narušit

Více

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1 Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-149BW1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3 MĚŘENÍ TĚLESNÉHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT Přístroj používejte POUZE k účelům, k nimž je určen, což popisuje tato příručka. NEPOUŽÍVEJTE

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 28 Funkce modelu krokoměru PE828: Tento speciální krokoměr měří počet vykonaných kroků z jednoho místa na druhé, vypočítává celkovou vzdálenost a zobrazuje spotřebovanou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 NÁVOD K OBSLUZE Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62 Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 Obsah Strana NĚKOLIK SLOV ÚVODEM... 5 NĚKOLIK SLOV O FIRMĚ POLAR... 7 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

Digitální osobní váha s analýzou tělesného tuku. Obj. č.: 84 01 50

Digitální osobní váha s analýzou tělesného tuku. Obj. č.: 84 01 50 NÁVOD K OBSLUZE Upravené české vydání (zkrácené) Digitální osobní váha s analýzou tělesného tuku Tanita BF-574/576 Obj. č.: 84 01 50 Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 2.1. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 86 00 54

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 86 00 54 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod, informace o výrobku... 3 Co znamená technologie měření Real Fuzzy (Fuzzy Logic)?... 3 Důležitá upozornění... 3 Důležité informace na téma krevní tlak a jeho měření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Návod k použití PPW 2201 B-544-02

Návod k použití PPW 2201 B-544-02 Návod k použití PPW 2200 PPW 2201 B-544-02 2 3 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli do komerčních a lékařských zařízení. Návod k použití si pečlivě uschovejte! Tato váha neukazuje pouze

Více

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 NÁVOD K OBSLUZE Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 0120 Obj. č.: 84 00 19 Tento digitální měřič krevního tlaku může používat celá rodina. Každý člen rodiny dostane svůj vlastní paměťový

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Osobní detektor alkoholu icc D-DUC 2001

Osobní detektor alkoholu icc D-DUC 2001 Osobní detektor alkoholu icc D-DUC 2001 Obj. č.: 85 37 29 NÁVOD K OBSLUZE Ať již se jedná o obchodní obědy či večeře, kopanou, ochutnávky vína nebo oslavu narozenin, osobní detektor alkoholu D-DUC 2001

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 53

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 53 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 53 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813917 Tento produkt slouží k zobrazování teploty v interiéru a exteriéru, jako je teplota bazénu, dětského brouzdaliště, zahrady, jezírka, atd. Dále ukládá maximální a minimální

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU CZ Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 40

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 40 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 40 Plně automatický měřič krevního tlaku na nadloktí, který zobrazuje na svém displeji 3 naposledy naměřené hodnoty (průměrné hodnoty ze 3 naposledy provedených měření) s

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

FT 70. z Multifunkční teploměr Návod k použití

FT 70. z Multifunkční teploměr Návod k použití FT 70 z Multifunkční teploměr Návod k použití CZ BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE

STL 100. Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE STL 100 CZ Stolní LED lampa s hodinami NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dobře jej uschovejte. Záruční list je dodáván

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 13 02 02 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 13 02 02 Znáte, za jak dlouho uběhnete například jedno závodní kolo? Tato infračervená závora se stopkami Vám poslouží k optimálnímu měření času při sportovních a jiných soutěžích.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS BF-939 Strana 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE OSOBNÍ DIGITÁLNÍ VÁHA model Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 61400 Brno IČ 01804758 Tento soubor je chráněn autorskými právy dovozce,

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

Neues F Návod k použití mobil oto kommt R

Neues F Návod k použití mobil oto kommt R mobil Návod k použití R Neues Foto kommt Úvodní poznámka Před prvním použitím si, prosím, pozorně přečtěte návod k použití, protože správné měření krevního tlaku je možné pouze při správném zacházení s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 93 49 NÁVOD K OBSLUZE Příprava plachetnice (vložení baterií do jachty a do dálkového ovládání) K napájení vysílače dálkového ovládání budete potřebovat 8 alkalických tužkových baterií 1,5 V velikosti AA. K napájení

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Objednací číslo: 77 41 94 Vytvořte si na svém pracovišti u svého osobního počítače uvolňující atmosféru pomocí tohoto malého akvária se 2 plovoucími rybičkami a s příjemným

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Elektronický stetoskop 3M Littmann Model 3100 S redukcí okolního hluku ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Zesiluje zvuk až 24krát více než nejlepší klasické stetoskopy Littmann Snižuje

Více

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití

Swing Nordic Walking Stepper. návod k použití Swing Nordic Walking Stepper návod k použití Obsah Rozsah dodávky 3 Účel použití 3 Prohlášení o shodě 3 Informace o bezpečnosti 4 Montáž 6 Informace o cvičení 8 Použití počítače 9 Zapínání/vypínání 9 Výběr

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Návod k použití Pečovatel o pleť NY-E037

Návod k použití Pečovatel o pleť NY-E037 Návod k použití Pečovatel o pleť NY-E037 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Produkt, který jste si zakoupili, byl přísně testován, aby byl plně ve shodě s technickými standardy. Poté co si

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 06 46. Obsah Strana. 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Účel použití radiostanic a jejich vybavení...3 2. Bezpečnostní předpisy (informace k používání radiostanic)...4 3. Rozsah dodávky...5 Obj. č.: 93 06 46 Tento návod k obsluze

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více