Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

4 prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv HEPATOLOGIE Editoři: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. Kolektiv autorů: MUDr. Květa Aiglová, prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc., doc. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Jiří Černoch, CSc., prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., MUDr. Petr Dědek, Ph.D., MUDr. Jiří Doležal, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D., prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. Soňa Fraňková, prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., MUDr. Martina Horáková, Ph.D., doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., MUDr. Michaela Hůlková, prof. MUDr. Petr Husa, CSc., prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., MUDr. Václav Jirkovský, doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., MUDr. Michal Konečný, Ph.D., prof. MUDr. Jan Lata, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc., MUDr. Jan Maňák, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., MUDr. Martin Oliverius, MUDr. Jiří Pánek, MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc., MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D., doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc., MUDr. Václav Šafka, Ph.D., MUDr. Jan Šperl, CSc., MUDr. Pavel Trunečka, CSc., MUDr. Věra Tyčová, MUDr. Leoš Ungermann, doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA, MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Recenzenti: prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc. doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2010 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovědná redaktorka Mgr. Jitka Straková Sazba, zlom + CD Antonín Plicka Obrázky v kapitole , 4.2a,b,c, 4.29, 4.30, 5.6, 5.10, 5.17 a 5.18 PhDr. Josef Bavor, obr. 19.6, 22.15, 25.1, 25.2a, 25.4a, 25.5a, 25.8 a 25.9 dle předloh autorů překreslila Miloslava Krédlová; ostatní obrázky dodali autoři. Počet stran vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod Publikace vznikla s podporou Nadačního fondu České hepatologické společnosti. Publikaci doporučuje časopis Postgraduální medicína. Názvy produktů, fi rem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem reprodukovány, ukládány či rozšiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství. ISBN

5 Kolektiv autorů MUDr. Květa Aiglová II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc. I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Jiří Černoch, CSc. Gastroenterologické oddělení, Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov a LF UP, Olomouc Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. Ústav fyziologie LF UK, Hradec Králové MUDr. Petr Dědek, Ph.D. Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Oddělení nukleární medicíny a Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. Ústav histologie a embryologie LF UP, Olomouc a Ústav patologie LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. I. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha MUDr. Martina Horáková, Ph.D. Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů LF UP a FN, Olomouc Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Michaela Hůlková Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Klinika infekčních chorob LF MU a FN, Brno Prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha MUDr. Václav Jirkovský II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové Doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. Pracoviště experimentální medicíny IKEM, Praha MUDr. Michal Konečný, Ph.D. II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Interní hepatogastroenterologická klinika LF MU a FN, Brno Prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Jan Maňák, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN, Hradec Králové Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Martin Oliverius Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha MUDr. Jiří Pánek Radiologická klinika LF MU a FN, Brno MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. Klinika infekčních nemocí LF UK a FN, Hradec Králové Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. Dětská klinika FN, Hradec Králové Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc Doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky FN, Olomouc MUDr. Václav Šafka, Ph.D. Ústav fyziologie LF UK, Hradec Králové MUDr. Jan Šperl, CSc. Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha MUDr. Pavel Trunečka, CSc. Transplantcentrum IKEM, Praha MUDr. Věra Tyčová Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Leoš Ungermann Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s. a Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Radiologická klinika LF MU a FN, Brno MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D. II. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

6

7 Obsah Přehled použitých zkratek... XVII Předmluva... XXIII OBECNÁ ČÁST 1 Historie (Marie Brodanová) Starověk a Řecko Řím Renesance Osmnácté a devatenácté století Dvacáté století Laboratorní vyšetření Morfologické vyšetření Virové hepatitidy Terapie Žlučové kameny Rozvoj hepatologie v českých zemích Makroanatomie jater (Václav Šafka) Zevní anatomie jater Vnitřní struktura jater Funkční dělení jater Portální systém Lokality portosystémových kolaterál Arteriální zásobení Žilní drenáž Jaterní cirkulace a mikrocirkulace Portální strom Sinusoidy Arteriální zásobení Jaterní žilní systém Shrnutí regulace jaterního oběhu Biliární systém Funkce jater (Zuzana Červinková) Funkční morfologie jater Vychytávání, zpracování a sekrece látek hepatocyty Tvorba a vylučování žluči Metabolické funkce jater Metabolismus sacharidů Metabolismus aminokyselin a amoniaku Syntéza proteinů Metabolismus lipidů Játra a vitaminy rozpustné v tucích Játra jako zásobárna mědi a železa Imunitní funkce jater Diagnostika jaterních chorob (Květa Aiglová, Radan Brůha, Jiří Černoch, Jiří Doležal, Jiří Ehrmann jr., Pavel Eliáš, Jiří Horák, Petr Hůlek, Jiří Pánek, Jaromír Petrtýl, Leoš Ungermann, Vlastimil Válek, Tomáš Vaňásek, Libor Vítek) Anamnéza a objektivní nález (Petr Hůlek) Anamnéza Vyšetření celkového stavu Fyzikální vyšetření jater Hlavní příznaky onemocnění jater Vyšetření a hlavní příznaky onemocnění žlučníku Laboratorní vyšetřovací metody (Libor Vítek) Biochemická vyšetření v hepatologii Testy odrážející integritu hepatocytů Testy odrážející poruchy na úrovni žlučovodů a kanalikulárního pólu jaterní buňky Testy měřící syntetickou činnost jater... 45

8 VIII Hepatologie Analyty měřící transportní a exkreční kapacitu jater Testy měřící schopnost a kapacitu jater metabolizovat látky endogenní i xenogenní Laboratorní vyšetření umožňující diagnózu specifických jaterních chorob Sérologická laboratorní vyšetření u jaterních chorob Imunologická vyšetření v diagnostice jaterních onemocnění Hematologické abnormality u jaterních chorob Kvantifikace jaterních funkcí (Jiří Horák) Funkční třídění jaterní cirhózy podle Childa a Pugha Chromoexkreční zkoušky Clearance kofeinu Galaktózový eliminační test Dechové testy se substráty značenými uhlíkem 14 C Dechové testy se substráty značenými uhlíkem 13 C Zobrazování postižení hepatobiliárního systému (Leoš Ungermann, Pavel Eliáš, Jiří Doležal) Zobrazovací anatomie jater a biliárního systému Přehled zobrazovacích metod používaných při diagnostice postižení jater Uplatnění základních zobrazovacích modalit v diagnostice postižení hepatobiliárního systému Difuzní jaterní léze Portální hypertenze Jaterní pseudotumory Benigní jaterní tumory Maligní jaterní tumory Postižení biliárního systému Endoskopické diagnostické a terapeutické metody (Tomáš Vaňásek) Endoskopické metody využívané v hepatologii Přehled základních metod Endoskopie u akutního krvácení při portální hypertenzi Perkutánní zobrazovací metody a intervenční výkony na žlučových cestách (Vlastimil Válek, Jiří Pánek) Možnosti zobrazení žlučovodů Indikace k perkutánnímu výkonu Komplikace perkutánního výkonu Příprava před výkonem Perkutánní výkony na žlučových cestách Současný stav perkutánních výkonů na žlučových cestách Péče o nemocného se zavedeným PTD drénem Transkutánní cholangioskopie (Jiří Černoch) Technika transkutánní cholangioskopie Indikace k transkutánní cholangioskopii Jaterní biopsie (Jiří Ehrmann jr., Květa Aiglová) Metody jaterní biopsie Příprava pacienta, technika odběru Indikace a kontraindikace jaterní biopsie Komplikace jaterní biopsie Zpracování, hodnocení a popis nejvýznamnějších obrazů jaterní biopsie Zpracování jaterní biopsie Hodnocení jaterní biopsie Nejvýznamnější makroskopické obrazy jaterní biopsie Nejvýznamnější histologické obrazy jaterní biopsie Katetrizace jaterních žil a transjugulární biopsie jater (Jaromír Petrtýl, Radan Brůha) Katetrizace jaterních žil Transjugulární biopsie jater Jaterní symptomy (Radan Brůha, Jiří Ehrmann, Tomáš Fejfar, Milan Jirsa, Jan Lata, Zdeněk Mareček, Jaromír Petrtýl, Petr Schneiderka, Václav Šafka, Tomáš Vaňásek, Libor Vítek) Ikterus (Petr Schneiderka, Jiří Ehrmann, Milan Jirsa, Libor Vítek) Patobiochemie žlučových barviv Degradace hemoglobinu, štěpení hemu a vznik bilirubinu Bilirubin a jeho další přeměna Hyperbilirubinemie Klinický obraz ikteru Rozložení žloutenky ve tkáních Klinická klasifikace ikteru Familiární hyperbilirubinemie

9 Obsah IX 5.2 Cholestáza (Zdeněk Mareček, Milan Jirsa, Libor Vítek) Definice cholestázy Molekulární mechanismus tvorby žluče Molekulární mechanismus cholestázy Adaptivní odpověď na cholestázu Familiární intrahepatální cholestázy Progresivní familiární intrahepatální cholestáza Benigní rekurentní intrahepatální cholestáza Intrahepatální těhotenská cholestáza Další fenotypy deficitu biliární sekrece fosfolipidů Dědičné poruchy syntézy žlučových kyselin Získané syndromy intrahepatální cholestázy Poléková a toxická intrahepatální cholestáza Intrahepatální cholestáza při sepsi Intrahepatální cholestáza při virové hepatitidě Intrahepatální cholestáza při alkoholovém poškození jater Intrahepatální cholestáza při celkové parenterální výživě Posttransplantační cholestáza Pooperační ikterus Léčba cholestatických syndromů Východiska pro farmakoterapii Farmakologická léčba chronických cholestatických jaterních onemocnění Terapie pruritu Další léčebná opatření Portální hypertenze Patofyziologie portální hypertenze (Václav Šafka) Definice Jaterní cévní odpor Střevní dysfunkce Hypersplenismus Kolaterální řečiště Systémové poruchy oběhu Ascites a fluidotorax Stadia portální hypertenze z hlediska oběhových změn Poruchy imunity Jaterní encefalopatie Portální hypertenze versus jaterní insuficience Krvácení při portální hypertenzi (Tomáš Fejfar, Tomáš Vaňásek, Jan Lata) Jícnové varixy Žaludeční varixy Rektální varixy Ektopické varixy Portální hypertenzní gastropatie Budoucnost léčby portální hypertenze Léčba krvácení při prehepatální portální hypertenzi Ascites a spontánní bakteriální peritonitida (Jan Lata, Tomáš Vaňásek) Ascites Spontánní bakteriální peritonitida Jaterní encefalopatie (Radan Brůha, Jaromír Petrtýl) Hepatorenální syndrom (Tomáš Fejfar, Václav Šafka) Plicní poruchy při jaterním onemocnění (Václav Šafka) Hepatopulmonální syndrom Portopulmonální hypertenze Jaterní selhání Patofyziologie jaterního selhání (Václav Šafka) Patofyziologie akutního jaterního selhání Patofyziologie chronického jaterního selhání Akutní jaterní selhání (Jan Lata, Tomáš Vaňásek) Obecný přístup k nemocným s akutním jaterním selháním Akutní jaterní selhání způsobené virovými infekcemi Akutní jaterní selhání z toxických příčin Akutní jaterní selhání z cévních příčin Akutní jaterní selhání v důsledku metabolických jaterních chorob a akutní porfyrie

10 X Hepatologie SPECIÁLNÍ ČÁST 6 Infekční choroby jater (Soňa Fraňková, Petr Husa, Pavel Chalupa, Stanislav Plíšek, Jan Šperl, Petr Urbánek) Virová hepatitida A (Petr Husa) Etiologie Patofyziologie Klinický obraz Diagnostika a diferenciální diagnostika Komplikace Léčba Prognóza Prevence a profylaxe Virová hepatitida B (Petr Husa, Petr Urbánek) Etiologie Patofyziologie Klinický obraz Diagnostika Komplikace Léčba Prognóza Prevence a profylaxe Virová hepatitida C (Petr Urbánek, Petr Husa) Etiologie a epidemiologie Laboratorní diagnostika Klinický obraz Léčba Akutní virová hepatitida C Chronická virová hepatitida C Virová hepatitida D (Petr Husa, Jan Šperl) Etiologie Patofyziologie Klinický obraz Diagnostika Komplikace Léčba Prognóza Prevence a profylaxe Virová hepatitida E (Petr Husa, Petr Urbánek) Etiologie Patofyziologie Klinický obraz Diagnostika a diferenciální diagnostika Komplikace Léčba Prognóza Prevence a profylaxe Problematika virových hepatitid u imunosuprimovaných pacientů (Jan Šperl, Soňa Fraňková) Infekce virem hepatitidy B Infekce virem hepatitidy C Léčba virových hepatitid u pacientů s cirhózou (Soňa Fraňková, Jan Šperl) Jaterní cirhóza B Jaterní cirhóza C Další virová onemocnění jater (Stanislav Plíšek) Herpetické viry (čeleď Herpesviridae) Podčeleď alfaherpesvirů (Alphaherpesvirinae) Podčeleď betaherpesvirů (Betaherpesvirinae) Podčeleď gamaherpesvirů (Gammaherpesvirinae) Bakteriální, mykotické a parazitární infekce jater (Pavel Chalupa) Hlavní bakteriální původci vyvolávající postižení jater Mykotické infekce vyvolávající hepatobiliární postižení Parazitární infekce postihující žlučovody nebo jaterní parenchym Parazitární infekce způsobené prvoky Parazitární infekce způsobené červy Autoimunitní postižení jater (Jiří Horák, Tomáš Vaňásek) Autoimunitní hepatitida (Jiří Horák) Klinické a laboratorní nálezy Sérologické nálezy Klasifikace a diagnostika Průběh a prognóza Léčba Překryvné syndromy Primární biliární cirhóza (Jiří Horák) Klinické a laboratorní nálezy Diagnostika Léčba Prognóza Primární sklerózující cholangitida (Tomáš Vaňásek) Klinické a laboratorní nálezy Diagnostika Průběh onemocnění a přístup k nemocnému Léčba

11 Obsah XI 8 Alkoholem podmíněné jaterní poškození (Jiří Ehrmann, Petr Schneiderka, Jiří Ehrmann jr., Libor Vítek, Tomáš Zima) Metabolismus a vylučování etylalkoholu Resorpce a vylučování etanolu Alkoholdehydrogenázová cesta oxidace etanolu Mikrozomální systém oxidace etanolu Oxidace etanolu katalázou Patobiochemie akutní a chronické intoxikace etanolem Akutní intoxikace Chronická intoxikace Etanol a reaktivní radikály Kandidátní geny v patogenezi alkoholového poškození jater Laboratorní vyšetření a metody detekce a stanovení etanolu v biologickém materiálu Detekce a stanovení etylalkoholu Biochemická vyšetření při abúzu alkoholu Epidemiologie alkoholového jaterního poškození Charakteristické morfologické změny a nálezy na játrech v důsledku alkoholového postižení Alkoholová jaterní steatóza Alkoholová hepatitida Alkoholová jaterní cirhóza Klinické obrazy alkoholového jaterního postižení Alkoholová jaterní steatóza Alkoholová hepatitida Alkoholová jaterní cirhóza Léčba alkoholového jaterního poškození Léčba alkoholové jaterní steatózy Léčba alkoholové hepatitidy Léčba alkoholové jaterní cirhózy Alkoholismus a abúzus alkoholu (Michaela Hůlková, Ladislav Hosák) Příčiny rozvoje závislosti přehled nejvýznamnějších teorií Neurobiologické mechanismy vzniku závislosti Vliv rodinného prostředí Osobní dispozice, obranné mechanismy ega Psychiatrická komorbidita Genetické faktory Abúzus alkoholu Závislost Typy alkoholové závislosti Vývoj alkoholové závislosti Odvykací stav Alkoholová intoxikace Akutní intoxikace alkoholem Otrava alkoholem Další komplikace spojené se zneužíváním alkoholu nebo závislostí Psychotická porucha vyvolaná alkoholem Amnestický syndrom vyvolaný alkoholem Komunikace s pacienty zneužívajícími alkohol a s již závislými nemocnými Motivace k léčbě Psychoterapeutická léčba Kognitivně-behaviorální terapie Skupinová terapie Rodinná terapie Individuální psychoterapie Edukace Psychodrama Doporučení manželkám a partnerkám mužů, kteří nadměrně pijí Farmakoterapie Senzitizující preparáty Anticravingové léky Prevence relapsu Léčba souvisejících psychických obtíží Druhy léčby Ústavní léčba Ambulantní léčba Následná péče Relaps Nealkoholická steatóza a steatohepatitida (Pavel Trunečka) Historie, prevalence a incidence NAFLD/NASH Definice, klasifikace a histopatologie NAFLD/NASH Etiopatogeneze vzniku NAFLD/NASH Diagnostika NAFLD/NASH Vývoj a prognóza NAFLD/NASH Léčba NAFLD/NASH Genetická hemochromatóza (Jiří Horák) Metabolismus železa Terminologické poznámky Patogeneze orgánového poškození u genetické hemochromatózy

12 XII Hepatologie 11.4 Genetické aspekty Klinické příznaky Diagnostika Často přidružené choroby Pozdní kožní porfyrie (porphyria cutanea tarda) Chronická hepatitida C Alkoholová jaterní léze Nealkoholová steatohepatitida Hepatocelulární karcinom Diferenciální diagnóza Léčba Screening genetické hemochromatózy Wilsonova choroba (Zdeněk Mareček, Radan Brůha) Chorobné stavy spojené s poruchou metabolismu mědi Historie Wilsonovy choroby Definice Genetika Klinický obraz Neurologicko-psychiatrická forma Jaterní forma Jiné formy manifestace Diagnostika Wilsonovy choroby Léčba Prognóza Porfyrie (Pavel Martásek) Akutní porfyrie (indukovatelné) Chronické porfyrie (neindukovatelné) Porphyria cutanea tarda Erytropoetická protoporfyrie Güntherova porfyrie Toxické poškození jater (Zuzana Červinková, Jan Šperl) Základní mechanismy toxického poškození jater Typy jaterních lézí Hepatocelulární nekróza Poléková cholestáza (ikterus) Akutní polékové reakce smíšeného typu Jaterní steatóza Chronické polékové jaterní léze Tumory jater a další onemocnění Klinické poznámky Vnímavost vůči hepatotoxickému účinku xenobiotika Anamnéza Hledání příčiny toxické jaterní léze Objektivní příznaky Laboratorní nálezy Diferenciální diagnostika Léčba Prognóza Hepatální postižení při lipidóze, glykogenóze a amyloidóze (Petr Schneiderka) Lipidózy Gaucherova choroba Niemannova-Pickova choroba Choroba z ukládání esterů cholesterolu Lipoproteinové poruchy Hypolipoproteinemie Hyperlipoproteinemie Glykogenózy Metabolismus glykogenu Jaterní a svalové glykogenózy Glykogenózy typu I Ostatní glykogenózy Amyloidózy Klasifikace Reaktivní systémová amyloidóza Amyloidóza z lehkých řetězců imunoglobulinů Onemocnění jaterních cév (Petr Hůlek) Nemoci jaterní tepny Okluze jaterní tepny Aneuryzma jaterní tepny Arterio-portální píštěl Obstrukce portální žíly a trombóza lienální žíly Obstrukce portální žíly Trombóza lienální žíly Nemoci jaterních sinusoid a žil Syndrom obstrukce sinusoid (venookluzivní nemoc) Peliosis hepatis Dilatace sinusoid Infiltrace sinusoid Buddův-Chiariho syndrom Chronické hepatitidy (Jiří Ehrmann, Petr Hůlek) Klasifikace chronických hepatitid Epidemiologie chronických hepatitid Patogeneze chronických hepatitid Klinický obraz chronických hepatitid Diagnostika chronických hepatitid

13 Obsah XIII Časové hledisko Etiologické hledisko Aktivita choroby Stupeň jaterní fibrózy Posouzení jaterní funkce Léčba chronických hepatitid Prognóza chronických hepatitid Jaterní cirhóza (Radan Brůha, Petr Hůlek, Jaromír Petrtýl) Epidemiologie Klasifikace a etiologie Patogeneze Vývoj onemocnění Diagnóza Léčba Prognóza Prognostická skóre Přirozený vývoj jaterní cirhózy Sledování pacientů s jaterní cirhózou Nádory a cysty jater (Martin Oliverius) Nezhoubné nádory jater Fokální nodulární hyperplazie Adenomy jater Hemangiomy jater Biliární hamartomy Vzácné benigní nádory jater Jaterní cysty Neparazitární cysty jater a cystická choroba jater Parazitární cysty jater Zhoubné nádory jater Primární nádory jater Hepatocelulární karcinom Cholangiocelulární karcinom Jiné primární novotvary jater Sekundární nádory jater Metastázy kolorektálního karcinomu Metastázy jiných zhoubných onemocnění Nádory jater a transplantace Onemocnění jater a žlučových cest v těhotenství (Martin Procházka, Jiří Ehrmann) Změny jater a žlučových cest ve fyziologickém těhotenství Jaterní funkce Onemocnění jater a žlučových cest specifická pro těhotenství Preeklampsie, eklampsie a HELLP syndrom Akutní těhotenská jaterní steatóza Těhotenská cholestáza Hyperemesis gravidarum Akutní onemocnění jater a žlučových cest náhodně vzniklá v těhotenství Akutní virové hepatitidy Polékové jaterní poškození Akutní cholecystitida a cholecystolitiáza v těhotenství Buddův-Chiariho syndrom Chronická onemocnění jater a žlučových cest v průběhu těhotenství Chronické hepatitidy Cirhóza a portální hypertenze Wilsonova choroba Tumory jater v těhotenství Těhotenství po transplantaci jater Poškození jater hormonální antikoncepcí Přístup k nemocným s idiopatickými střevními záněty (Michal Konečný) Idiopatické střevní záněty a primární sklerózující cholangitida Hepatobiliární komplikace konzervativní léčby idiopatických střevních zánětů Dětská hepatologie (Petr Dědek, Věra Tyčová, Oldřich Pozler) Hepatobiliární onemocnění v novorozeneckém a kojeneckém věku Klinický obraz Laboratorní obraz Diferenciální diagnostika Biliární atrézie Deficit alfa-1-antitrypsinu Progresivní familiární intrahepatální cholestáza Poruchy syntézy a konjugace žlučových kyselin Neonatální hemochromatóza Syndrom arteriohepatální dysplazie Nesyndromologická hypoplazie žlučových cest Fibrocystická onemocnění jater Cysta choledochu Obecné poznámky k léčbě cholestatického ikteru Výživa

14 XIV? Hepatologie Cholestáza Pruritus Hepatobiliární onemocnění u starších dětí Klinický obraz Hepatobiliární onemocnění s akutní symptomatologií Chronická hepatobiliární onemocnění Wilsonova nemoc Autoimunitní hepatitida Sklerózující cholangitida Nealkoholické onemocnění jater se steatózou Chronická hepatitida B Chronická hepatitida C Intenzivní péče v hepatologii (Jan Maňák) Akutní selhání jater Kauzální léčba Indikace k resuscitační péči Encefalopatie Péče o oběh Selhání ledvin Vnitřní prostředí a metabolická péče Chronické jaterní onemocnění Vnitřní prostředí, metabolická péče a výživa Renální insuficience a hepatorenální syndrom Infekční komplikace Krvácení z varixů jícnu a žaludku Jaterní encefalopatie Kteří pacienti patří na JIP? Jaterní dieta a nutriční podpora (Drahomíra Vrzalová, Martina Horáková, Jiří Ehrmann) Jaterní dieta Dietní režim Dietní doporučení Nutriční podpora Enterální výživa Parenterální výživa Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka (Václav Jirkovský, Petr Hůlek) Historie TIPS Technika vytvoření TIPS Indikace a kontraindikace TIPS Hemodynamické změny po vytvoření TIPS Dysfunkce TIPS Diagnostika dysfunkce TIPS Řešení a prevence dysfunkce TIPS Transplantace jater (Pavel Trunečka) Indikace k transplantaci jater Obecná kritéria indikace transplantace jater Posuzování pokročilosti jaterního onemocnění Indikace k transplantaci jater pro jednotlivá onemocnění Transplantace jater pro akutní selhání jater Transplantace jater pro virové hepatitidy Transplantace jater pro nádorová onemocnění Transplantace jater pro alkoholickou cirhózu Transplantace jater pro autoimunitní choroby Posuzování rizikovosti kandidáta transplantace jater Kontraindikace transplantace jater Alokace jaterního štěpu Metoda transplantace jater Imunosupresivní léčba po transplantaci jater Sledování pacientů po transplantaci jater Komplikace transplantační léčby Časné komplikace po transplantaci jater Imunologicky podmíněné komplikace Pozdní komplikace po transplantaci jater Choroby žlučníku a žlučových cest (Zdeněk Mareček, Vlastimil Procházka, Tomáš Vaňásek, Libor Vítek) Choroby žlučníku (Zdeněk Mareček, Libor Vítek) Základní anatomické a fyziologické poznatky Diagnostika onemocnění žlučníku a žlučových cest Nejčastější choroby žlučníku a žlučových cest Cholelitiáza (žlučové konkrementy) Akutní kalkulózní cholecystitida

15 Obsah XV Chronická kalkulózní cholecystitida Akalkulózní cholecystitida Cholesterolóza a adenomyomatóza žlučníku Hydrops žlučníku Choroby žlučových cest (Vlastimil Procházka, Tomáš Vaňásek) Extrahepatální cholestáza Choledocholitiáza Cholangitida a infekce žlučových cest Rekurentní pyogenní cholangitida Parazitární cholangitidy Cholangiopatie u HIV Hemobilie Funkční poruchy žlučových cest Biliární dyskineze Dysfunkce Oddiho svěrače Postcholecystektomický syndrom Benigní striktury žlučovodů Pooperační a posttraumatické stavy na žlučových cestách Únik kontrastní látky mimo žlučovody Striktury Obstrukce Komplikace laparoskopické cholecystektomie Sklerózující cholangitida Cysty a kongenitální biliární abnormality Fibropolycystická choroba Polycystická choroba jater Kongenitální fibróza jater Cysty choledochu Caroliho nemoc Mikrohamartomy (von Meyenbergův komplex) Solitární cysty Kongenitální biliární abnormality Onemocnění Vaterovy papily Periampulární nádory Benigní léze Vaterovy papily a jejího okolí Nádory extrahepatálních žlučových cest Benigní nádory Karcinom žlučníku Karcinom žlučových vývodů (cholangiokarcinom) Metastázy v oblasti hilu jater Rejstřík

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014. Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014. Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014 Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVIII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VIII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 24. 25. dubna 2014 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 24. dubna 2014

Více

Obsah. P ř e d m lu v a...

Obsah. P ř e d m lu v a... Obsah P ř e d m lu v a... 1 Funkční an atom ie j a t e r... ). H o r á k 1.1 M akroskopická anatom ie j a t e r... 1.2 Mikroskopická struktura ja t e r... 1.3 Transport látek do nitra a z n itra hepatocytu

Více

HEPATOLOGIE. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv

HEPATOLOGIE. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv HEPATOLOGIE Editoři: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. Kolektiv autorů: MUDr. Květa Aiglová, prof. MUDr.

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014 Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

HEPATOLOGIE. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv

HEPATOLOGIE. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv HEPATOLOGIE Editoři: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. Kolektiv autorů: MUDr. Květa Aiglová, prof. MUDr.

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

XX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY X. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY X. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY X. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 17. 18. března 2016 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 17. března 2016

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie

Atestační otázky z oboru gastroenterologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gastroenterologie Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4.

Více

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv

HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv HEPATOLOGIE 2. VYDÁNÍ 2014 Jiří Ehrmann, Petr Hůlek a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008

Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 Patologie virových hepatitid Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008 1 ÚVOD Definice virových hepatitid Hepatotropní viry Průběh hepatitid 2 VIROVÉ HEPATITIDY, DEFINICE Hepatitis Zánětlivé

Více

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu Pavel Wohl IKEM Dvě diagnózy s velmi závažnou prognózou, které mohou svádět k terapeutickému nihilismu Akutní alkoholická

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Akutní jaterní porfýrie

Akutní jaterní porfýrie Akutní jaterní porfýrie CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE? Mgr. Katarína Francová Orphan Drug Specialist Project Manager mobil: +420 702 211 762 e-mail: kfrancova@orphan-europe.com

Více

Akutní jaterní porfýrie

Akutní jaterní porfýrie Akutní jaterní porfýrie CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE? Mgr. Katarína Francová Orphan Drug Specialist Project Manager mobil: +420 702 211 762 e-mail: kfrancova@orphan-europe.com

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Věnováno památce MUDr. Žofie Latové a prof. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc.

Věnováno památce MUDr. Žofie Latové a prof. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc. Věnováno památce MUDr. Žofie Latové a prof. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jan Lata Jan Bureš Tomáš Vaňásek et al. gastroenterologie Galén Hlavní

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem Vedoucí autorského kolektivu: MUDr. Karel Lukáš, CSc. Prof. MUDr.

Více

UZ žlučníku a žlučových cest

UZ žlučníku a žlučových cest UZ žlučníku a žlučových cest V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep. Na co se soustředit 1.Anatomická lokalizace co tam vlastně je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz MUDr. René Vobořil, PhD. (nar. 1971) Po maturitě na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové zahájil v roce 1990 studium všeobecného lékařství na Lékařské

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy

Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM. Nové postupy Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Štěpán Svačina, Miroslav Souček, Alena Šmahelová, Richard Češka METABOLICKÝ SYNDROM Nové postupy Grada

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

HEPATOLOGIE. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv

HEPATOLOGIE. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv HEPATOLOGIE Editoři: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. Kolektiv autorů: MUDr. Květa Aiglová, prof. MUDr.

Více

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23 1/6 1. Epidemiologie: Hepatocelulární karcinom (HCC) patří ve světě k nejčastějším malignitám, a je častější u mužů nežli u žen. V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropy, jsou v dospělosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

16. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny

16. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny 16. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny Program Pátek 9. března 2012 Slavnostní zahájení 9:00 9:10 hod. Odborný program: Blok I (9:10 10:35 hod.) Endoskopie nad horním jícnovým svěračem P.

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 2 JUDr. Jan Vondráček,

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE SRDEČNÍ SELHÁNÍ. Filip Málek, Ivan Málek KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE SRDEČNÍ SELHÁNÍ. Filip Málek, Ivan Málek KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE SRDEČNÍ SELHÁNÍ Filip Málek, Ivan Málek KAROLINUM Srdeční selhání doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D. doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. Recenzovali: prof. MUDr. František Kölbel,

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XIX. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY IX. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 19. 20. března 2015 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 19. března 2015

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie Lenka Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II Pediatrie, chirurgie 2., doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz H. Čoupková, P. Gazdošová,

Více

Metabolismus hemu a železa. Alice Skoumalová

Metabolismus hemu a železa. Alice Skoumalová Metabolismus hemu a železa Alice Skoumalová Struktura hemu: Porfyrin koordinovaný s atomem železa Postranní řetězce: methyl, vinyl, propionyl Hem tvoří komplex s proteiny: Hemoglobin, myoglobin a cytochromy

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Transplantace jater. Indikace

Transplantace jater. Indikace Transplantace jater Transplantace jater je metodou léčby závažných onemocnění jater, které se projevují akutním, nebo chronickým jaterním selháním. Kromě toho je to metoda léčby stavů, kdy játra bezprostředně

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

Poškození jater léky

Poškození jater léky Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/315 Poškození jater léky Autor:

Více

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Definována jako trvale progredující zánět. onemocnění, kdy je postupně funkční parenchym žlázy nahrazen vazivem a tato změna v terminálních stadiích nemoci

Více

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče Pozvánka a předběžný program Klinická výživa a intenzivní metabolická péče Pořádá Aesculap Akademie Pod záštitou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče Pavilon B. Braun Dialog Praha

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč

OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY. Pavel Maňák Pavel Dráč OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OSTEOSYNTÉZY A ARTRODÉZY SKELETU RUKY Pavel Maňák Pavel Dráč GRADA Publishing Upozornění

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER

BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER BUDD-CHIARIHO SYNDROM JAKO KOMPLIKACE POLYCYSTICKÉ CHOROBY JATER S. Fraňková, E. Kieslichová, P. Píza, O. Viklický, L. Janoušek, P. Trunečka, J. Špičák Transplantcentrum IKEM Praha Polycystická choroba

Více

Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny

Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny Petrášková Hana Humlová Renata Brůha Radan IV.interní klinika VFN Praha Nynější onemocnění 23-letá obézní pacientka (BMI 60) s nově dg. jaterní cirhózou nejasné

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz 4 Problematické situace v péči o seniory PhDr. Martina Venglářová PROBLEMATICKÉ SITUACE V PÉČI O SENIORY Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných

Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných Pozvánka a předběžný program Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče Pavilon B. Braun Dialog

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

Nejčastější onemocnění sleziny s indikací chirurgické léčby

Nejčastější onemocnění sleziny s indikací chirurgické léčby Nejčastější onemocnění sleziny s indikací chirurgické léčby MVDr. Renata Stavinohová, renatastavinohova@seznam.cz Oddělení chirurgie a ortopedie, KCHPK, FVL, VFU Brno Fotodokumentace: MVDr. Renata Stavinohová,

Více