Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

4 prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., a kolektiv HEPATOLOGIE Editoři: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. Kolektiv autorů: MUDr. Květa Aiglová, prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc., doc. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Jiří Černoch, CSc., prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., MUDr. Petr Dědek, Ph.D., MUDr. Jiří Doležal, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D., prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. Soňa Fraňková, prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., MUDr. Martina Horáková, Ph.D., doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., MUDr. Michaela Hůlková, prof. MUDr. Petr Husa, CSc., prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc., MUDr. Václav Jirkovský, doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc., MUDr. Michal Konečný, Ph.D., prof. MUDr. Jan Lata, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc., MUDr. Jan Maňák, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., MUDr. Martin Oliverius, MUDr. Jiří Pánek, MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc., MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D., doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc., MUDr. Václav Šafka, Ph.D., MUDr. Jan Šperl, CSc., MUDr. Pavel Trunečka, CSc., MUDr. Věra Tyčová, MUDr. Leoš Ungermann, doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc., prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D., prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA, MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Recenzenti: prof. MUDr. Dagmar Hauftová, CSc. doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2010 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovědná redaktorka Mgr. Jitka Straková Sazba, zlom + CD Antonín Plicka Obrázky v kapitole , 4.2a,b,c, 4.29, 4.30, 5.6, 5.10, 5.17 a 5.18 PhDr. Josef Bavor, obr. 19.6, 22.15, 25.1, 25.2a, 25.4a, 25.5a, 25.8 a 25.9 dle předloh autorů překreslila Miloslava Krédlová; ostatní obrázky dodali autoři. Počet stran vydání, Praha 2010 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod Publikace vznikla s podporou Nadačního fondu České hepatologické společnosti. Publikaci doporučuje časopis Postgraduální medicína. Názvy produktů, fi rem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem reprodukovány, ukládány či rozšiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství. ISBN

5 Kolektiv autorů MUDr. Květa Aiglová II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc. I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Jiří Černoch, CSc. Gastroenterologické oddělení, Středomoravská nemocniční a.s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov a LF UP, Olomouc Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. Ústav fyziologie LF UK, Hradec Králové MUDr. Petr Dědek, Ph.D. Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Oddělení nukleární medicíny a Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. Ústav histologie a embryologie LF UP, Olomouc a Ústav patologie LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. I. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha MUDr. Martina Horáková, Ph.D. Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů LF UP a FN, Olomouc Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Michaela Hůlková Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Klinika infekčních chorob LF MU a FN, Brno Prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha MUDr. Václav Jirkovský II. interní klinika LF UK a FN, Hradec Králové Doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. Pracoviště experimentální medicíny IKEM, Praha MUDr. Michal Konečný, Ph.D. II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. Interní hepatogastroenterologická klinika LF MU a FN, Brno Prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha MUDr. Jan Maňák, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN, Hradec Králové Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Martin Oliverius Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha MUDr. Jiří Pánek Radiologická klinika LF MU a FN, Brno MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. Klinika infekčních nemocí LF UK a FN, Hradec Králové Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. Dětská klinika FN, Hradec Králové Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc Doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky FN, Olomouc MUDr. Václav Šafka, Ph.D. Ústav fyziologie LF UK, Hradec Králové MUDr. Jan Šperl, CSc. Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha MUDr. Pavel Trunečka, CSc. Transplantcentrum IKEM, Praha MUDr. Věra Tyčová Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Leoš Ungermann Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s. a Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Radiologická klinika LF MU a FN, Brno MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D. II. interní klinika FN a LF UK, Hradec Králové Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová II. interní klinika LF UP a FN, Olomouc Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

6

7 Obsah Přehled použitých zkratek... XVII Předmluva... XXIII OBECNÁ ČÁST 1 Historie (Marie Brodanová) Starověk a Řecko Řím Renesance Osmnácté a devatenácté století Dvacáté století Laboratorní vyšetření Morfologické vyšetření Virové hepatitidy Terapie Žlučové kameny Rozvoj hepatologie v českých zemích Makroanatomie jater (Václav Šafka) Zevní anatomie jater Vnitřní struktura jater Funkční dělení jater Portální systém Lokality portosystémových kolaterál Arteriální zásobení Žilní drenáž Jaterní cirkulace a mikrocirkulace Portální strom Sinusoidy Arteriální zásobení Jaterní žilní systém Shrnutí regulace jaterního oběhu Biliární systém Funkce jater (Zuzana Červinková) Funkční morfologie jater Vychytávání, zpracování a sekrece látek hepatocyty Tvorba a vylučování žluči Metabolické funkce jater Metabolismus sacharidů Metabolismus aminokyselin a amoniaku Syntéza proteinů Metabolismus lipidů Játra a vitaminy rozpustné v tucích Játra jako zásobárna mědi a železa Imunitní funkce jater Diagnostika jaterních chorob (Květa Aiglová, Radan Brůha, Jiří Černoch, Jiří Doležal, Jiří Ehrmann jr., Pavel Eliáš, Jiří Horák, Petr Hůlek, Jiří Pánek, Jaromír Petrtýl, Leoš Ungermann, Vlastimil Válek, Tomáš Vaňásek, Libor Vítek) Anamnéza a objektivní nález (Petr Hůlek) Anamnéza Vyšetření celkového stavu Fyzikální vyšetření jater Hlavní příznaky onemocnění jater Vyšetření a hlavní příznaky onemocnění žlučníku Laboratorní vyšetřovací metody (Libor Vítek) Biochemická vyšetření v hepatologii Testy odrážející integritu hepatocytů Testy odrážející poruchy na úrovni žlučovodů a kanalikulárního pólu jaterní buňky Testy měřící syntetickou činnost jater... 45

8 VIII Hepatologie Analyty měřící transportní a exkreční kapacitu jater Testy měřící schopnost a kapacitu jater metabolizovat látky endogenní i xenogenní Laboratorní vyšetření umožňující diagnózu specifických jaterních chorob Sérologická laboratorní vyšetření u jaterních chorob Imunologická vyšetření v diagnostice jaterních onemocnění Hematologické abnormality u jaterních chorob Kvantifikace jaterních funkcí (Jiří Horák) Funkční třídění jaterní cirhózy podle Childa a Pugha Chromoexkreční zkoušky Clearance kofeinu Galaktózový eliminační test Dechové testy se substráty značenými uhlíkem 14 C Dechové testy se substráty značenými uhlíkem 13 C Zobrazování postižení hepatobiliárního systému (Leoš Ungermann, Pavel Eliáš, Jiří Doležal) Zobrazovací anatomie jater a biliárního systému Přehled zobrazovacích metod používaných při diagnostice postižení jater Uplatnění základních zobrazovacích modalit v diagnostice postižení hepatobiliárního systému Difuzní jaterní léze Portální hypertenze Jaterní pseudotumory Benigní jaterní tumory Maligní jaterní tumory Postižení biliárního systému Endoskopické diagnostické a terapeutické metody (Tomáš Vaňásek) Endoskopické metody využívané v hepatologii Přehled základních metod Endoskopie u akutního krvácení při portální hypertenzi Perkutánní zobrazovací metody a intervenční výkony na žlučových cestách (Vlastimil Válek, Jiří Pánek) Možnosti zobrazení žlučovodů Indikace k perkutánnímu výkonu Komplikace perkutánního výkonu Příprava před výkonem Perkutánní výkony na žlučových cestách Současný stav perkutánních výkonů na žlučových cestách Péče o nemocného se zavedeným PTD drénem Transkutánní cholangioskopie (Jiří Černoch) Technika transkutánní cholangioskopie Indikace k transkutánní cholangioskopii Jaterní biopsie (Jiří Ehrmann jr., Květa Aiglová) Metody jaterní biopsie Příprava pacienta, technika odběru Indikace a kontraindikace jaterní biopsie Komplikace jaterní biopsie Zpracování, hodnocení a popis nejvýznamnějších obrazů jaterní biopsie Zpracování jaterní biopsie Hodnocení jaterní biopsie Nejvýznamnější makroskopické obrazy jaterní biopsie Nejvýznamnější histologické obrazy jaterní biopsie Katetrizace jaterních žil a transjugulární biopsie jater (Jaromír Petrtýl, Radan Brůha) Katetrizace jaterních žil Transjugulární biopsie jater Jaterní symptomy (Radan Brůha, Jiří Ehrmann, Tomáš Fejfar, Milan Jirsa, Jan Lata, Zdeněk Mareček, Jaromír Petrtýl, Petr Schneiderka, Václav Šafka, Tomáš Vaňásek, Libor Vítek) Ikterus (Petr Schneiderka, Jiří Ehrmann, Milan Jirsa, Libor Vítek) Patobiochemie žlučových barviv Degradace hemoglobinu, štěpení hemu a vznik bilirubinu Bilirubin a jeho další přeměna Hyperbilirubinemie Klinický obraz ikteru Rozložení žloutenky ve tkáních Klinická klasifikace ikteru Familiární hyperbilirubinemie

9 Obsah IX 5.2 Cholestáza (Zdeněk Mareček, Milan Jirsa, Libor Vítek) Definice cholestázy Molekulární mechanismus tvorby žluče Molekulární mechanismus cholestázy Adaptivní odpověď na cholestázu Familiární intrahepatální cholestázy Progresivní familiární intrahepatální cholestáza Benigní rekurentní intrahepatální cholestáza Intrahepatální těhotenská cholestáza Další fenotypy deficitu biliární sekrece fosfolipidů Dědičné poruchy syntézy žlučových kyselin Získané syndromy intrahepatální cholestázy Poléková a toxická intrahepatální cholestáza Intrahepatální cholestáza při sepsi Intrahepatální cholestáza při virové hepatitidě Intrahepatální cholestáza při alkoholovém poškození jater Intrahepatální cholestáza při celkové parenterální výživě Posttransplantační cholestáza Pooperační ikterus Léčba cholestatických syndromů Východiska pro farmakoterapii Farmakologická léčba chronických cholestatických jaterních onemocnění Terapie pruritu Další léčebná opatření Portální hypertenze Patofyziologie portální hypertenze (Václav Šafka) Definice Jaterní cévní odpor Střevní dysfunkce Hypersplenismus Kolaterální řečiště Systémové poruchy oběhu Ascites a fluidotorax Stadia portální hypertenze z hlediska oběhových změn Poruchy imunity Jaterní encefalopatie Portální hypertenze versus jaterní insuficience Krvácení při portální hypertenzi (Tomáš Fejfar, Tomáš Vaňásek, Jan Lata) Jícnové varixy Žaludeční varixy Rektální varixy Ektopické varixy Portální hypertenzní gastropatie Budoucnost léčby portální hypertenze Léčba krvácení při prehepatální portální hypertenzi Ascites a spontánní bakteriální peritonitida (Jan Lata, Tomáš Vaňásek) Ascites Spontánní bakteriální peritonitida Jaterní encefalopatie (Radan Brůha, Jaromír Petrtýl) Hepatorenální syndrom (Tomáš Fejfar, Václav Šafka) Plicní poruchy při jaterním onemocnění (Václav Šafka) Hepatopulmonální syndrom Portopulmonální hypertenze Jaterní selhání Patofyziologie jaterního selhání (Václav Šafka) Patofyziologie akutního jaterního selhání Patofyziologie chronického jaterního selhání Akutní jaterní selhání (Jan Lata, Tomáš Vaňásek) Obecný přístup k nemocným s akutním jaterním selháním Akutní jaterní selhání způsobené virovými infekcemi Akutní jaterní selhání z toxických příčin Akutní jaterní selhání z cévních příčin Akutní jaterní selhání v důsledku metabolických jaterních chorob a akutní porfyrie

10 X Hepatologie SPECIÁLNÍ ČÁST 6 Infekční choroby jater (Soňa Fraňková, Petr Husa, Pavel Chalupa, Stanislav Plíšek, Jan Šperl, Petr Urbánek) Virová hepatitida A (Petr Husa) Etiologie Patofyziologie Klinický obraz Diagnostika a diferenciální diagnostika Komplikace Léčba Prognóza Prevence a profylaxe Virová hepatitida B (Petr Husa, Petr Urbánek) Etiologie Patofyziologie Klinický obraz Diagnostika Komplikace Léčba Prognóza Prevence a profylaxe Virová hepatitida C (Petr Urbánek, Petr Husa) Etiologie a epidemiologie Laboratorní diagnostika Klinický obraz Léčba Akutní virová hepatitida C Chronická virová hepatitida C Virová hepatitida D (Petr Husa, Jan Šperl) Etiologie Patofyziologie Klinický obraz Diagnostika Komplikace Léčba Prognóza Prevence a profylaxe Virová hepatitida E (Petr Husa, Petr Urbánek) Etiologie Patofyziologie Klinický obraz Diagnostika a diferenciální diagnostika Komplikace Léčba Prognóza Prevence a profylaxe Problematika virových hepatitid u imunosuprimovaných pacientů (Jan Šperl, Soňa Fraňková) Infekce virem hepatitidy B Infekce virem hepatitidy C Léčba virových hepatitid u pacientů s cirhózou (Soňa Fraňková, Jan Šperl) Jaterní cirhóza B Jaterní cirhóza C Další virová onemocnění jater (Stanislav Plíšek) Herpetické viry (čeleď Herpesviridae) Podčeleď alfaherpesvirů (Alphaherpesvirinae) Podčeleď betaherpesvirů (Betaherpesvirinae) Podčeleď gamaherpesvirů (Gammaherpesvirinae) Bakteriální, mykotické a parazitární infekce jater (Pavel Chalupa) Hlavní bakteriální původci vyvolávající postižení jater Mykotické infekce vyvolávající hepatobiliární postižení Parazitární infekce postihující žlučovody nebo jaterní parenchym Parazitární infekce způsobené prvoky Parazitární infekce způsobené červy Autoimunitní postižení jater (Jiří Horák, Tomáš Vaňásek) Autoimunitní hepatitida (Jiří Horák) Klinické a laboratorní nálezy Sérologické nálezy Klasifikace a diagnostika Průběh a prognóza Léčba Překryvné syndromy Primární biliární cirhóza (Jiří Horák) Klinické a laboratorní nálezy Diagnostika Léčba Prognóza Primární sklerózující cholangitida (Tomáš Vaňásek) Klinické a laboratorní nálezy Diagnostika Průběh onemocnění a přístup k nemocnému Léčba

11 Obsah XI 8 Alkoholem podmíněné jaterní poškození (Jiří Ehrmann, Petr Schneiderka, Jiří Ehrmann jr., Libor Vítek, Tomáš Zima) Metabolismus a vylučování etylalkoholu Resorpce a vylučování etanolu Alkoholdehydrogenázová cesta oxidace etanolu Mikrozomální systém oxidace etanolu Oxidace etanolu katalázou Patobiochemie akutní a chronické intoxikace etanolem Akutní intoxikace Chronická intoxikace Etanol a reaktivní radikály Kandidátní geny v patogenezi alkoholového poškození jater Laboratorní vyšetření a metody detekce a stanovení etanolu v biologickém materiálu Detekce a stanovení etylalkoholu Biochemická vyšetření při abúzu alkoholu Epidemiologie alkoholového jaterního poškození Charakteristické morfologické změny a nálezy na játrech v důsledku alkoholového postižení Alkoholová jaterní steatóza Alkoholová hepatitida Alkoholová jaterní cirhóza Klinické obrazy alkoholového jaterního postižení Alkoholová jaterní steatóza Alkoholová hepatitida Alkoholová jaterní cirhóza Léčba alkoholového jaterního poškození Léčba alkoholové jaterní steatózy Léčba alkoholové hepatitidy Léčba alkoholové jaterní cirhózy Alkoholismus a abúzus alkoholu (Michaela Hůlková, Ladislav Hosák) Příčiny rozvoje závislosti přehled nejvýznamnějších teorií Neurobiologické mechanismy vzniku závislosti Vliv rodinného prostředí Osobní dispozice, obranné mechanismy ega Psychiatrická komorbidita Genetické faktory Abúzus alkoholu Závislost Typy alkoholové závislosti Vývoj alkoholové závislosti Odvykací stav Alkoholová intoxikace Akutní intoxikace alkoholem Otrava alkoholem Další komplikace spojené se zneužíváním alkoholu nebo závislostí Psychotická porucha vyvolaná alkoholem Amnestický syndrom vyvolaný alkoholem Komunikace s pacienty zneužívajícími alkohol a s již závislými nemocnými Motivace k léčbě Psychoterapeutická léčba Kognitivně-behaviorální terapie Skupinová terapie Rodinná terapie Individuální psychoterapie Edukace Psychodrama Doporučení manželkám a partnerkám mužů, kteří nadměrně pijí Farmakoterapie Senzitizující preparáty Anticravingové léky Prevence relapsu Léčba souvisejících psychických obtíží Druhy léčby Ústavní léčba Ambulantní léčba Následná péče Relaps Nealkoholická steatóza a steatohepatitida (Pavel Trunečka) Historie, prevalence a incidence NAFLD/NASH Definice, klasifikace a histopatologie NAFLD/NASH Etiopatogeneze vzniku NAFLD/NASH Diagnostika NAFLD/NASH Vývoj a prognóza NAFLD/NASH Léčba NAFLD/NASH Genetická hemochromatóza (Jiří Horák) Metabolismus železa Terminologické poznámky Patogeneze orgánového poškození u genetické hemochromatózy

12 XII Hepatologie 11.4 Genetické aspekty Klinické příznaky Diagnostika Často přidružené choroby Pozdní kožní porfyrie (porphyria cutanea tarda) Chronická hepatitida C Alkoholová jaterní léze Nealkoholová steatohepatitida Hepatocelulární karcinom Diferenciální diagnóza Léčba Screening genetické hemochromatózy Wilsonova choroba (Zdeněk Mareček, Radan Brůha) Chorobné stavy spojené s poruchou metabolismu mědi Historie Wilsonovy choroby Definice Genetika Klinický obraz Neurologicko-psychiatrická forma Jaterní forma Jiné formy manifestace Diagnostika Wilsonovy choroby Léčba Prognóza Porfyrie (Pavel Martásek) Akutní porfyrie (indukovatelné) Chronické porfyrie (neindukovatelné) Porphyria cutanea tarda Erytropoetická protoporfyrie Güntherova porfyrie Toxické poškození jater (Zuzana Červinková, Jan Šperl) Základní mechanismy toxického poškození jater Typy jaterních lézí Hepatocelulární nekróza Poléková cholestáza (ikterus) Akutní polékové reakce smíšeného typu Jaterní steatóza Chronické polékové jaterní léze Tumory jater a další onemocnění Klinické poznámky Vnímavost vůči hepatotoxickému účinku xenobiotika Anamnéza Hledání příčiny toxické jaterní léze Objektivní příznaky Laboratorní nálezy Diferenciální diagnostika Léčba Prognóza Hepatální postižení při lipidóze, glykogenóze a amyloidóze (Petr Schneiderka) Lipidózy Gaucherova choroba Niemannova-Pickova choroba Choroba z ukládání esterů cholesterolu Lipoproteinové poruchy Hypolipoproteinemie Hyperlipoproteinemie Glykogenózy Metabolismus glykogenu Jaterní a svalové glykogenózy Glykogenózy typu I Ostatní glykogenózy Amyloidózy Klasifikace Reaktivní systémová amyloidóza Amyloidóza z lehkých řetězců imunoglobulinů Onemocnění jaterních cév (Petr Hůlek) Nemoci jaterní tepny Okluze jaterní tepny Aneuryzma jaterní tepny Arterio-portální píštěl Obstrukce portální žíly a trombóza lienální žíly Obstrukce portální žíly Trombóza lienální žíly Nemoci jaterních sinusoid a žil Syndrom obstrukce sinusoid (venookluzivní nemoc) Peliosis hepatis Dilatace sinusoid Infiltrace sinusoid Buddův-Chiariho syndrom Chronické hepatitidy (Jiří Ehrmann, Petr Hůlek) Klasifikace chronických hepatitid Epidemiologie chronických hepatitid Patogeneze chronických hepatitid Klinický obraz chronických hepatitid Diagnostika chronických hepatitid

13 Obsah XIII Časové hledisko Etiologické hledisko Aktivita choroby Stupeň jaterní fibrózy Posouzení jaterní funkce Léčba chronických hepatitid Prognóza chronických hepatitid Jaterní cirhóza (Radan Brůha, Petr Hůlek, Jaromír Petrtýl) Epidemiologie Klasifikace a etiologie Patogeneze Vývoj onemocnění Diagnóza Léčba Prognóza Prognostická skóre Přirozený vývoj jaterní cirhózy Sledování pacientů s jaterní cirhózou Nádory a cysty jater (Martin Oliverius) Nezhoubné nádory jater Fokální nodulární hyperplazie Adenomy jater Hemangiomy jater Biliární hamartomy Vzácné benigní nádory jater Jaterní cysty Neparazitární cysty jater a cystická choroba jater Parazitární cysty jater Zhoubné nádory jater Primární nádory jater Hepatocelulární karcinom Cholangiocelulární karcinom Jiné primární novotvary jater Sekundární nádory jater Metastázy kolorektálního karcinomu Metastázy jiných zhoubných onemocnění Nádory jater a transplantace Onemocnění jater a žlučových cest v těhotenství (Martin Procházka, Jiří Ehrmann) Změny jater a žlučových cest ve fyziologickém těhotenství Jaterní funkce Onemocnění jater a žlučových cest specifická pro těhotenství Preeklampsie, eklampsie a HELLP syndrom Akutní těhotenská jaterní steatóza Těhotenská cholestáza Hyperemesis gravidarum Akutní onemocnění jater a žlučových cest náhodně vzniklá v těhotenství Akutní virové hepatitidy Polékové jaterní poškození Akutní cholecystitida a cholecystolitiáza v těhotenství Buddův-Chiariho syndrom Chronická onemocnění jater a žlučových cest v průběhu těhotenství Chronické hepatitidy Cirhóza a portální hypertenze Wilsonova choroba Tumory jater v těhotenství Těhotenství po transplantaci jater Poškození jater hormonální antikoncepcí Přístup k nemocným s idiopatickými střevními záněty (Michal Konečný) Idiopatické střevní záněty a primární sklerózující cholangitida Hepatobiliární komplikace konzervativní léčby idiopatických střevních zánětů Dětská hepatologie (Petr Dědek, Věra Tyčová, Oldřich Pozler) Hepatobiliární onemocnění v novorozeneckém a kojeneckém věku Klinický obraz Laboratorní obraz Diferenciální diagnostika Biliární atrézie Deficit alfa-1-antitrypsinu Progresivní familiární intrahepatální cholestáza Poruchy syntézy a konjugace žlučových kyselin Neonatální hemochromatóza Syndrom arteriohepatální dysplazie Nesyndromologická hypoplazie žlučových cest Fibrocystická onemocnění jater Cysta choledochu Obecné poznámky k léčbě cholestatického ikteru Výživa

14 XIV? Hepatologie Cholestáza Pruritus Hepatobiliární onemocnění u starších dětí Klinický obraz Hepatobiliární onemocnění s akutní symptomatologií Chronická hepatobiliární onemocnění Wilsonova nemoc Autoimunitní hepatitida Sklerózující cholangitida Nealkoholické onemocnění jater se steatózou Chronická hepatitida B Chronická hepatitida C Intenzivní péče v hepatologii (Jan Maňák) Akutní selhání jater Kauzální léčba Indikace k resuscitační péči Encefalopatie Péče o oběh Selhání ledvin Vnitřní prostředí a metabolická péče Chronické jaterní onemocnění Vnitřní prostředí, metabolická péče a výživa Renální insuficience a hepatorenální syndrom Infekční komplikace Krvácení z varixů jícnu a žaludku Jaterní encefalopatie Kteří pacienti patří na JIP? Jaterní dieta a nutriční podpora (Drahomíra Vrzalová, Martina Horáková, Jiří Ehrmann) Jaterní dieta Dietní režim Dietní doporučení Nutriční podpora Enterální výživa Parenterální výživa Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka (Václav Jirkovský, Petr Hůlek) Historie TIPS Technika vytvoření TIPS Indikace a kontraindikace TIPS Hemodynamické změny po vytvoření TIPS Dysfunkce TIPS Diagnostika dysfunkce TIPS Řešení a prevence dysfunkce TIPS Transplantace jater (Pavel Trunečka) Indikace k transplantaci jater Obecná kritéria indikace transplantace jater Posuzování pokročilosti jaterního onemocnění Indikace k transplantaci jater pro jednotlivá onemocnění Transplantace jater pro akutní selhání jater Transplantace jater pro virové hepatitidy Transplantace jater pro nádorová onemocnění Transplantace jater pro alkoholickou cirhózu Transplantace jater pro autoimunitní choroby Posuzování rizikovosti kandidáta transplantace jater Kontraindikace transplantace jater Alokace jaterního štěpu Metoda transplantace jater Imunosupresivní léčba po transplantaci jater Sledování pacientů po transplantaci jater Komplikace transplantační léčby Časné komplikace po transplantaci jater Imunologicky podmíněné komplikace Pozdní komplikace po transplantaci jater Choroby žlučníku a žlučových cest (Zdeněk Mareček, Vlastimil Procházka, Tomáš Vaňásek, Libor Vítek) Choroby žlučníku (Zdeněk Mareček, Libor Vítek) Základní anatomické a fyziologické poznatky Diagnostika onemocnění žlučníku a žlučových cest Nejčastější choroby žlučníku a žlučových cest Cholelitiáza (žlučové konkrementy) Akutní kalkulózní cholecystitida

15 Obsah XV Chronická kalkulózní cholecystitida Akalkulózní cholecystitida Cholesterolóza a adenomyomatóza žlučníku Hydrops žlučníku Choroby žlučových cest (Vlastimil Procházka, Tomáš Vaňásek) Extrahepatální cholestáza Choledocholitiáza Cholangitida a infekce žlučových cest Rekurentní pyogenní cholangitida Parazitární cholangitidy Cholangiopatie u HIV Hemobilie Funkční poruchy žlučových cest Biliární dyskineze Dysfunkce Oddiho svěrače Postcholecystektomický syndrom Benigní striktury žlučovodů Pooperační a posttraumatické stavy na žlučových cestách Únik kontrastní látky mimo žlučovody Striktury Obstrukce Komplikace laparoskopické cholecystektomie Sklerózující cholangitida Cysty a kongenitální biliární abnormality Fibropolycystická choroba Polycystická choroba jater Kongenitální fibróza jater Cysty choledochu Caroliho nemoc Mikrohamartomy (von Meyenbergův komplex) Solitární cysty Kongenitální biliární abnormality Onemocnění Vaterovy papily Periampulární nádory Benigní léze Vaterovy papily a jejího okolí Nádory extrahepatálních žlučových cest Benigní nádory Karcinom žlučníku Karcinom žlučových vývodů (cholangiokarcinom) Metastázy v oblasti hilu jater Rejstřík

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MALIGNÍ LOŽISKOVÉ PROCESY JATER Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod Editoři: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Doc. MUDr. Zdeněk

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie JÁTRA, ŢLUČNÍK, SLINIVKA BŘIŠNÍ bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracoval: Ladislav

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Autoři: MUDr. Igor Kiss Oddělení klinické onkologie FN Brno. prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika MUDr. Lenka Babičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. Psychiatrické oddělení Nemocnice Svitavy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová)

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2014 MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA PREVALENCE A PROGNOSTICKÝ

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání

Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Kvalifikační a vzdělávací standard pro onkologické pregraduální vzdělávání Au t o ř i MUDr. Martin Matějů Ing. Jaromír Janoš Ing. Jiří Strádal Mgr. Karina Matějů O d b o r n ý g a r a n t prof. MUDr. Luboš

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST

ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Kotalová Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U ONEMOCNĚNÍ ŽLUČOVÝCH CEST Bakalářská

Více

Chorobné znaky a příznaky 2

Chorobné znaky a příznaky 2 ISBN 978-80-247-2764-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Chorobné znaky a příznaky 2 Chorobné znaky

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi Přehled Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi Liver Function Assessment in Oncology Practice Tomášek J. 1, Prášek J. 2, Kiss I. 1, Husová L. 3, Podhorec J. 1 1 Klinika komplexní onkologické péče,

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická Přednosta doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta zdravotnických věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Barbora Dvorská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologie Barbora Dvorská Vyšetření hepatobiliárního

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY

CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA Karel Lukáš Aleš Žák a kolektiv CHOROBNÉ ZNAKY A PŘÍZNAKY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA Karel Lukáš Aleš Žák a kolektiv 218 znaků, příznaků a laboratorních

Více