Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patologie virových hepatitid. Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2008"

Transkript

1 Patologie virových hepatitid Jan Stříteský Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha

2 ÚVOD Definice virových hepatitid Hepatotropní viry Průběh hepatitid 2

3 VIROVÉ HEPATITIDY, DEFINICE Hepatitis Zánětlivé onemocnění, postihující převážně hepatocyty Virové hepatitidy Hepatotropní viry HAV, HBV, HCV, HDV, HEV GBV-C/HGV, TTV Systémové virózy postihující hepatocyty Nejsou hepatitidy EBV HSV-2, HZV, CMV, HHV-6, adenoviry, Coxsackie B, spalničky, zarděnky, parvovirus B19 3

4 PRŮBĚH A TRVÁNÍ VIROVÝCH HEPATITID Virus Fulminantní hepatitis Akutní hepatitis Chronická hepatitis HAV HBV HCV HDV HEV

5 1. AKUTNÍ HEPATITIS Definice Morfologie Komplikace, prognóza 5

6 AKUTNÍ HEPATITIS, DEFINICE 6

7 AKUTNÍ HEPATITIS, DEFINICE Ústup do 6 měsíců Regresívní změny hepatocytů (hydrops, nekróza) Zánětlivý infiltrát 7

8 AKUTNÍ HEPATITIS, SLOŽKY 8

9 AKUTNÍ HEPATITIS, SLOŽKY Hydrops hepatocytů Aktivace Kupfferových b. Bilirubin Mononukleární infiltrát 9

10 AKUTNÍ HEPATITIS, SLOŽKY Zánik hepatocytu, bilirubin Kupfferova b., bilirubin Hydrops hepatocytů 10

11 AKUTNÍ HEPATITIS Dilatace ER Hydrops hepatocytu 11

12 KLASICKÁ AKUTNÍ HEPATITIS Hydrops hepatocytů Perivenulární nekróza, mononukleární infiltrát Apoptóza 12

13 MÍRNÁ KLASICKÁ AKUTNÍ HEPATITIS Mononukleární infiltrát Mírné regresívní změny hepatocytu Kupfferova b., aktivace 13

14 AKUTNÍ HEPATITIS S PŘEMOSTĚNÍM V. centralis Přemosťující nekróza Portální prostor 14

15 AKUTNÍ HEPATITIS S PŘEMOSTĚNÍM V. centralis Přemosťující nekróza Portální prostor 15

16 AKUTNÍ HEPATITIS S PANACINÁRNÍ NEKRÓZOU Bilirubin Proliferace duktulů Nekróza 16

17 AKUTNÍ HEPATITIS S MASÍVNÍ NEKRÓZOU Nekróza, kolaps retikula, hemoragie V. centralis Proliferace duktulů 17

18 FULMINANTNÍ HEPATITIS Trvání několik týdnů Regenerace Nekróza 18

19 AKUTNÍ A FULMINANTNÍ HEPATITIS Histologická charakteristika Maximum změn v lalůčcích, méně v portálních prostorech Mononukleární zánětlivý infiltrát: Lymfocyty, plazmocyty, makrofágy Aktivace Kupfferových buněk Regresívní změny hepatocytů: hydrops / balónovitá přeměna, stáza bilirubinu, nekróza / apoptóza 19

20 AKUTNÍ A FULMINANTNÍ HEPATITIS Stupeň poškození, klinický syndrom, prognóza Hydrops / balónovitá přeměna hepatocytů, fokální nekrózy subklinická (anikterická) / klasická akutní hepatitis / cholestatická akutní hepatitis restituce ad integrum Přemosťující / panacinární nekrózy restituce ad integrum / jizvy s místními oběhovými změnami ( cirhóza) Multilobulární / submasivní / masívní nekróza fulminantní hepatitis nedostatečnost / selhání jater ( exitus) 20

21 2. CHRONICKÁ HEPATITIS Definice Morfologické složky Význam složek (vznik cirhózy) 21

22 2.1. DEFINICE CHRONICKÉ HEPATITIDY Trvání Mikroskopie 22

23 CHRONICKÁ HEPATITIS, DEFINICE 23

24 CHRONICKÁ HEPATITIS, DEFINICE Poškození jater trvá alespoň 6 měsíců Aktivita na rozhraní Intraparenchymové nekroinflamatorní změny Zánětlivý infiltrát portálních prostorů Fibróza 24

25 2.2. SLOŽKY MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU CHRONICKÉ HEPATITIDY Aktivita na rozhraní parenchymu a mezenchymu (interface hepatitis, piecemeal nekróza) Intraparenchymové nekroinflamatorní změny Portální infiltrát Fibróza 25

26 AKTIVITA NA ROZHRANÍ (PIECEMEAL NEKRÓZA) Piecemeal nekróza 26

27 AKTIVITA NA ROZHRANÍ (PIECEMEAL NEKRÓZA) Piecemeal nekróza 27

28 CHRONICKÁ HEPATITIS, PIECEMEAL NEKRÓZA Apoptóza 28

29 INTRALOBULÁRNÍ NEKROINFLAMATORNÍ ZMĚNY Fokální nekróza (výpad hepatocytu) 29

30 INTRALOBULÁRNÍ NEKROINFLAMATORNÍ ZMĚNY Fokální nekróza (výpad hepatocytu) 30

31 INTRALOBULÁRNÍ NEKROINFLAMATORNÍ ZMĚNY Fokální nekrózy (výpady) hepatocytů Apoptóza 31

32 PORTÁLNÍ INFILTRÁT Infiltrát portálního prostoru 32

33 PORTÁLNÍ INFILTRÁT Infiltrát portálního prostoru 33

34 FIBRÓZA Fibróza 34

35 FIBRÓZA Fibróza 35

36 2.3. VÝZNAM MORFOLOGICKÝCH SLOŽEK CHRONICKÉ HEPATITIDY Aktivita na rozhraní Septa P-P Septa přemosťující a P-C Cirhóza jater 36

37 CHRONICKÁ HEPATITIS, T-LYMFOCYTY T-lymfocyty (CD45R0) Piecemeal nekróza Fokální výpad hepatocytu 37

38 CHRONICKÁ HEPATITIS, T-LYMFOCYTY T-lymfocyty (CD45R0) Fokální výpad hepatocytu Piecemeal nekróza 38

39 CHRONICKÁ HEPATITIS, PORTÁLNÍ FIBRÓZA Piecemeal nekróza Nezralá portální fibróza Původní portální prostor Orcein (Shikata) 39

40 CHRONICKÁ HEPATITIS, PORTÁLNÍ FIBRÓZA Piecemeal nekróza Nezralá portální fibróza Původní portální prostor Orcein (Shikata) 40

41 CHRONICKÁ HEPATITIS, VZNIK P-P SEPT V. centralis Piecemeal nekróza Vznikající P-P septum Portální prostor Piecemeal nekróza Portální prostor 41

42 CHRONICKÁ HEPATITIS, VZNIK P-C SEPT Portální prostor V. centralis Přemosťující nekróza P-C septum 42

43 CHRONICKÁ HEPATITIS, P-C SEPTUM Hyperplastický uzlík cirhóza V. centralis Portální prostor Nezralé P-C septum 43

44 CHRONICKÁ HEPATITIS, FIBRÓZA 44

45 CHRONICKÁ HEPATITIS, CIRHÓZA Aktivní zánět Inaktivní zánět Hyperplastický uzel zcela oddělený fibrotickými septy 45

46 2.4. OBECNÉ HODNOCENÍ MIKROSKOPICKÝCH NÁLEZŮ U CHRONICKÝCH HEPATITID Obecné znaky chronických hepatitid Aktivita chronické hepatitidy Stádium chronické hepatitidy 46

47 CHRONICKÁ HEPATITIS, OBECNÉ MIKROSKOPICKÉ ZNAKY Histologická charakteristika Maximum změn v portálních prostorech, méně v lalůčcích Mononukleární zánětlivý infiltrát Lymfocyty, plazmocyty, makrofágy Aktivace Kupfferových buněk Regresívní změny hepatocytů Apoptóza, nekróza výjimečně Piecemeal nekróza (interface hepatitis), splývající nekróza Fibróza 47

48 Aktivita (stupeň aktivity, grade) Zánik hepatocytů CHRONICKÁ HEPATITIS Piecemeal nekróza, fokální zániky, splývající nekróza ( přemostění, fibrotická septa) Stádium (stage, fibróza / přestavba) Fibróza septa změna architektoniky Přestavba architektoniky cirhóza portální hypertenze, selhání jater, encefalopatie Ireverzibilní (?) 48

49 2.5. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI ETIOLOGICKY DEFINOVANÝCH CHRONICKÝCH VIROVÝCH HEPATITID Chronická hepatitis B Chronická hepatitis C 49

50 CHRONICKÁ HEPATITIS B Diagnostické znaky Průběh a morfologie 50

51 CHRONICKÁ HEPATITIS B, SPECIFICKÉ ZNAKY Dysplazie Matnicový hepatocyt 51 Orcein: Matnicové hepatocyty

52 Piecemeal nekróza CHRONICKÁ HEPATITIS B MÍRNÁ AKTIVITA, MÍRNÁ FIBRÓZA Portální fibróza Výpad hepatocytu 52

53 CHRONICKÁ HEPATITIS B VYSOKÁ AKTIVITA, 0 / MINIMÁLNÍ FIBRÓZA Četné fokální / splývající nekrózy Piecemeal nekróza 53

54 HEPATITIS B, MATURACE HBV ER: Enkapsulace HBV Jádro hepatocytu: Core HBV 54

55 HBcAg CHRONICKÁ HEPATITIS B, HBV IN SITU HBcAg +++ HBcAg + HBsAg HBsAg +++ HBsAg + 55

56 HEPATITIS B, RETENCE HBsAg ER hepatocytu: HBsAg Matnicový hepatocyt Orcein (Shikata) HBsAg imunoperoxidáza 56

57 CHRONICKÁ HEPATITIS B OBVYKLÝ PRŮBĚH U DIVOKÉHO TYPU HBV Aktivita Fibróza roky 57

58 CHRONICKÁ HEPATITIS B OBVYKLÝ PRŮBĚH U DIVOKÉHO TYPU HBV Aktivita Fibróza roky 58

59 CHRONICKÁ HEPATITIS B OBVYKLÝ PRŮBĚH U DIVOKÉHO TYPU HBV SÉRUM ALT HBeAg/DNA HBsAg Anti-HBe MIKROSKOPIE Aktivita HBcAg HBsAg roky Fibróza FÁZE Aktivní replikace viru Sérokonverze HBeAg / anti- HBe Integrace viru (latence) [HCC] 59

60 CHRONICKÁ HEPATITIS B, AKTIVNÍ REPLIKACE VIRU Mírná aktivita, retence HBsAg 0 / minimální, fibróza 0 / mírná Aktivita +, Matnice 0 HBcAg HBsAg -/+

61 CHRONICKÁ HEPATITIS B, SÉROKONVERZE HBeAg/anti-HBe Vysoká aktivita, retence HBsAg -/+, fibróza 0 / mírná Aktivita +++, Matnice + Matnice + 61

62 CHRONICKÁ HEPATITIS B, INTEGRACE VIRU (VIROVÁ LATENCE) Mírná aktivita, retence HBsAg, fibróza (cirhóza) Aktivita +, Matnice ++, Fibróza + Aktivita +, Matnice +++, Fibróza +++ HBcAg - /+ HBsAg -/

63 CHRONICKÁ HEPATITIS B, MUTANTA e- (PRE-CORE) Abnormální kombinace, vysoké aktivity ve vysokém stadiu s replikací viru Aktiv +, Matnice +++, Ci HBcAg +++ Nu, Cyt, Mem HBsAg +++ Cyt, Mem 63

64 CHRONICKÁ HEPATITIS B PŘI IMUNODEFICITU Abnormální kombinace aktivity, stádia, replikace viru Cirhóza: HBcAg +++ Nc, Cy, Mem 64

65 HEPATITIS B Histologický nález u chronické hepatitidy B Orcein-pozitivní matnicové inkluze ne vždy Imunohistochemie HBcAg nebo HBsAg téměř vždy pozitivní Divoký typ Aktivita mírná až vysoká podle sérologické fáze V aktivní replikaci nízká, v sérokonverzi HBe/anti-HBe vysoká, v latenci nízká Mutanty viru, imunokompromitovaní nemocní Abnormální průběh, často vysoká aktivita 65

66 HEPATITIS B, VÝVOJ A PROGNÓZA Chronická hepatitis B může být bez předcházející akutní hepatitidy B 5% případů akutní hepatitidy B přechází do chronicity Cirhóza jen u malé části nemocných Mutanty viru, imunokompromitovaní nemocní Hepatocelulární karcinom Západní typ - HCC v cirhóze Východní typ HCC bez cirhózy při imunitní toleranci (vertikální přenos aj.) 66

67 CHRONICKÁ HEPATITIS C Morfologie Průběh a prognóza 67

68 CHRONICKÁ HEPATITIS C, MIKROSKOPIE Bez diagnostických znaků Většinou nízká aktivita, mírná steatóza, lymfatické folikuly Lymfatický folikul Mírná steatóza 68

69 HEPATITIS C Mikroskopický nález u chronické hepatitidy C Bez specifického morfologického nálezu Mírná steatóza Lymfatické folikuly časté Aktivita většinou nízká, v průběhu nemoci kolísá Průběh a prognóza hepatitidy C Začátek asymptomatický, přechází do chronicity Průběh pomalý, pozdní fibróza, eventuálně cirhóza Hepatocelulární karcinom častý 69

70 MORFOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID, SOUHRN Obecné morfologické vlastnosti Význam morfologie v diagnóze Nezbytnost klinicko-patologické spolupráce 70

71 MORFOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID (1/2) Regresivní změny hepatocytů, mononukleární infiltrát, aktivace Kupfferových buněk Restituce ad integrum nebo fibróza s možností přechodu do cirhózy Podobná neinfekčním hepatitidám Autoimunitní, polékové Někdy se podobá jiným zánětlivým hepatopatiím Primární biliární cirhóza, primární sklerózující cholangitis, Wilsonova nemoc, deficit alfa-1-antitrypsinu Odlišná od jiných hepatopatií, které mohou klinicky napodobit hepatitidy Alkoholická hepatopatie, hemochromatóza 71

72 MORFOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID (2/2) Biopsie jater umožňuje stanovit stádium nemoci Fibróza, cirhóza Při biopsii nezbytná spolupráce patologa a hepatologa Sérologické nálezy, anamnéza atd. 72

73 Otázky Nemáte-li otázky, děkuji za pozornost 73

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě

Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Chronické hepatitidy u dětí výskyt a nové trendy v diagnostice a léčbě Volf V. Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK, Praha Souhrn Chronické hepatitidy u dětí a jejich

Více

Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater. T. Fučíková

Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater. T. Fučíková Autoimunitní fenomeny u chronických zánětů jater T. Fučíková Chronické záněty jater vývoj terminologie Chronická hepatitida 1947 (Kalk,laparoskopie) západní Evropa, později Amerika a Anglie Hypergamaglobulinemická

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit

Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii. Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit Indikační soubor laboratorních vyšetření v hepatologii Laboratorní vyšetření v hepatologii je soubor biochemických vyšetření, která mohou odhalit poškození jater (funkční či morfologické) a současně posoudit

Více

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 Elecsys Hepatální markery Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 cobas stavebnicový koncept Flexibilní konfigurace - řešení šitá na

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C

Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů s chronickou hepatitidou C LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická Přednosta doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. Možnosti neinvazivního vyšetření jaterní fibrózy u pacientů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová)

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2014 MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA PREVALENCE A PROGNOSTICKÝ

Více

Poškození jater alkoholem

Poškození jater alkoholem Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/232 Poškození jater alkoholem

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Ošetřovatelská péče o pacienty s dekompenzovanou jaterní cirhózou DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. VELENOVÁ IVANA 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Hepatopatie v těhotenství

Hepatopatie v těhotenství Hepatopatie v těhotenství Pavel Trunečka IKEM Onemocnění jater v těhotenství Chronická jaterní onemocnění předcházející těhotenství Jaterní onemocnění vzniklá v průběhu těhotenství ale bez souvislosti

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Poškození jater léky

Poškození jater léky Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/017/315 Poškození jater léky Autor:

Více

Patologie gastrointestinálního traktu

Patologie gastrointestinálního traktu Patologie gastrointestinálního traktu Dutina ústní vrozené vady rozštěpy rtu,tvrdého a měkkého patra, příp. uvuly vada vzniká nedokončením srůstů obličejových výběžků komplikace: vniknutí potravy do dýchacího

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta sportovních studií. Katedra kineziologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie JÁTRA, ŢLUČNÍK, SLINIVKA BŘIŠNÍ bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. Vypracoval: Ladislav

Více

Gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie April 2015 Volume 69 S1 ISSN 1804-7874 (Print) ISSN 1804-803X (On-line) Gastroenterologie a hepatologie Gastroenterology and Hepatology Časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje entecavirum 1 mg (ve formě entecavirum monohydricum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje entecavirum 1 mg (ve formě entecavirum monohydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Baraclude 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje entecavirum 1 mg (ve formě entecavirum monohydricum). Pomocné látky se známým

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta zdravotnických věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Barbora Dvorská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologie Barbora Dvorská Vyšetření hepatobiliárního

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Do čísla 3/2002 přispěli: RNDr. J. Šťovíčková MUDr. M. Tomášová. Seznam excerpovaných časopisů Referátový výběr z revmatologie č. 3/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Kapitola I INFEKCE Obecné posudkové zásady: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující výsledek interakce

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více