Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru."

Transkript

1 Úvod Rádi bychom vám poděkovali, že jste zakoupili jeden z našich výrobků JVC. Než začnete tento systém používat, pečlivě a důkladně si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste dosáhli nejlepšího výkonu vašeho systému. Tento návod k obsluze si ponechejte k budoucímu odkazu. O tomto návodu Tento návod k obsluze je organizován následujícím způsobem: V návodu jsou především vysvětleny operace, při kterých se využívají tlačítka a ovládací prvky na jednotce. Můžete také používat tlačítka na dálkovém ovladači, pokud jsou jejich názvy (nebo označení) stejné nebo podobné. Pokud se operace, při které se používá dálkový ovladač, liší od operace, při které se využívají tlačítka na jednotce, pak je to vysvětleno. Na ilustracích v příručce je model CA-MXJ35R. Základní a obecné informace, které se týkají mnoha funkcí, jsou uvedeny jedenkrát a nejsou opakovány u každé procedury. Na příklad, neopakujeme informace o zapínání/ vypínání jednotky, nastavení hlasitosti, změně zvukových efektů a další informace, které jsou uvedeny v kapitole Společné operace na stranách 9 až 10. V tomto návodu jsou použity následující značky: Výstraha a upozornění, abyste zabránili poškození nebo riziku požáru/elektrického šoku. Jsou také uvedeny informace o tom, co nepřispívá dosažení nejlepšího výkonu jednotky. Informace a rady, které byste měli znát. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru. Se střídavou síťovou šňůrou NEmanipulujte mokrýma rukama. Kondenzace vlhkosti Ke kondenzaci vlhkosti na čočkách uvnitř jednotky může docházet v následujících případech: Když začnete v místnosti topit Ve vlhké místnosti Pokud k tomuto dojde, jednotka nemusí správně fungovat V tomto případě nechejte jednotku na několik hodin zapnutou, dokud se vlhkost nevypaří, potom odpojte střídavou silovou šňůru ze sítě a znovu zapojte. Ostatní Pokud se do jednotky dostane kovový předmět nebo kapalina, odpojte jednotku a před dalším použitím se poraďte s vaším dealerem. Pokud nebudete jednotku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte střídavou síťovou šňůru ze sítě. NE provádějte demontáž jednotky. Uvnitř nejsou žádné, uživatelem opravitelné díly. Pokud se vyskytne závada, vytáhněte střídavou síťovou šňůru ze sítě a poraďte se s vaším dealerem. Bezpečnostní opatření Instalace Instalujte na rovném povrchu, na suchém místě, které není ani příliš horké ani příliš studené mezi 5 C a 35 C. Jednotku instalujte v místě s přiměřenou ventilací, abyste zabránili nahromadění vnitřního tepla v jednotce. Nechejte jednotku v dostatečné vzdálenosti od televizoru. Reproduktory umístěte mimo televizor, abyste se vyhnuli interferenci s televizorem. Jednotku NEinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů anebo v místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření, nadměrnému prachu a vibracím. 1

2 Obsah Umístění tlačítek a ovládacích prvků... 3 Přední panel... 4 Dálkový ovladač... 5 Přehrávání pásků Přehrávání pásku Lokalizace začátku písně Skenování hudby Jak začít... 6 Vybalení... 6 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 6 Připojení antén... 6 Připojení reproduktorů... 7 Připojení dalšího zařízení... 8 Společné operace... 9 Nastavení hodin... 9 Zapnutí do sítě a volba zdrojů... 9 Nastavení hlasitosti Zesílení hloubek Volba režimů zvuku Nahrávání Nahrávání pásků v magnetické páskové jednotce B Dabování pásků Přímé nahrávání CD Použití časovačů Použití časovače pobuzení Použití časovače záznamu Použití časovače spánku Priorita časovačů Dodatečné informace Poslech vysílání FM a AM (SV/DV)...11 Ladění stanice Předvolba stanic Ladění předvolené stanice Příjem stanic FM s RDS (POUZE PRO CA-MXJ35R:) Změna informací RDS Vyhledávání programů podle kódů PTY (Vyhledávání PTY) Dočasné přepnutí na vámi zvolený typ programu Přehrávání CD Vložení CD Přehrávání všech CD Spojité přehrávání Základní operace CD Programování pořadí přehrávání stop Programované přehrávání Přehrávání s náhodným výběrem skladeb Náhodné přehrávání Opakování stop nebo CD Opakované přehrávání.16 Zákaz vytažení CD Zámek mechaniky Údržba Vyhledávání závad Specifikace

3 Umístění tlačítek a ovládacích prvků Seznamte se s tlačítky a ovládacími prvky na vaší jednotce. Elektrický přetáčecí panel i o PANEL OPEN / CLOSE Panel otevřete stisknutím PANEL OPEN/CLOSE. Panel zavřete opakovaným stisknutím tohoto tlačítka. ; a s d f g ART/OP DUBBING CD ART REVERSE MODE DECK A/B TIMER /CLOCK DISPLAY MODE PTY / EON DEMO TUNING CANCEL SOUND MODE SELECT + DISPLAY ACTIVE BASS EX. PROGRAM RANDOM REPEAT h j k l / z x c v b 1 q CD3 ANDBY 2 CD3 CD2 CD2 CD1 w 3 COMPACT DIGITAL AUDIO PLAY & EXCHANGER CD BIT DUAL D/A CONVERTER VOLUME + e 6 PHONES PANEL OPEN / CLOSE 7 COMPU PLAY CONTROL TAPE CD r 8 AUX FM / AM t PLAY /PLAY 9 AUTO REVERSE AUTO REVERSE y EJECT EJECT p u 3

4 Pokračování Okénko displeje SLEEP DAILY MONO A B REPEAT ALL 1 CD RANDOM PRGM EON TA NEWS INFO khz MHz Podrobné údaje viz strany v závorkách. Přední panel 1 Mechaniky disků 2 Tlačítko (pohotovostní režim/zapnutí) a světlo ANDBY (9) 3 Okénko displeje 4 Dálkové čidlo 5 Tlačítko PANEL OPEN/CLOSE (9) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. 6 Kolík PHONES (10) 7 Tlačítko TAPE 2 3 a světlo (17) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. 8 Tlačítko AUX (9) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. 9 Držák kazety magnetické páskové jednotky A (17) p Tlačítko 0 EJECT pro magnetickou páskovou jednotku A (17) q Tlačítka 0 (otevřít/zavřít mechaniku CD) (14) Stisknutím jednoho z těchto tlačítek se jednotka také zapne. w Tlačítka čísel disků a světla (CD 1, CD 2 a CD 3) (14) Stisknutím jednoho z těchto tlačítek se jednotka také zapne. e Ovládání hlasitosti (VOLUME) (10) r Tlačítko CD 6 (spuštění/zastavení) a světlo (14) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. t Tlačítko FM/AM a světlo (11) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. y Držák kazety magnetické páskové jednotky B (17) u Tlačítko 0 EJECT pro magnetickou páskovou jednotku B (17) Elektrický přetáčecí panel i Tlačítka / + (11) Tlačítka 4 / (zpětné vyhledávaní/dopředné vyhledávání) (9, 15, 20) o Tlačítko REVERSE MODE (17, 19) ; Tlačítko ART/OP (18) a Tlačítko DUBBING (19) s Tlačítko CD ART (19) d Tlačítko DECK A/B (17) f Tlačítko TIMER/CLOCK (9, 20) g Tlačítko (9, 20) h Tlačítko 7 (stop) (14, 17) j Tlačítka TUNING / + (11) Tlačítko 1 / (rychlý posuv doleva/rychlý posuv doprava) (15, 17) k Tlačítko DISPLAY (9) l Tlačítko PROGRAM (15, 19) / Tlačítko RANDOM (16) z Tlačítko REPEAT (16) x Tlačítko a světlo ACTIVE BASS EX. (rozšíření aktivních hloubek) (10) c Tlačítko SOUND MODE (10) v Tlačítko CANCEL (9, 16, 20) Tlačítko DEMO (8) b Tlačítka provozu RDS POUZE PRO CA-MXJ35R (12) Tlačítka DISPLAY MODE, PTY/EON a SELECT / + Okénko displeje 1 Indikátory časového spínače Indikátory, SLEEP, a DAILY 2 Indikátor A. BASS EX (rozšíření aktivních hloubek) 3 Indikátory činnosti tuneru Indikátory (stereo) a MONO 4 Indikátor S. MODE (zvukový režim) 5 Indikátory režimu přehrávání CD Indikátory REPEAT (ALL/1CD/1), RANDOM, PRGM (program) 6 Indikátory disků 7 Indikátory provozu RDS POUZE PRO CA-MXJ35R Indikátory RDS, EON a TA/NEWS/INFO 8 Hlavní displej Zobrazuje název zdroje, kmitočet atd. 9 Indikátory činnosti pásku Indikátory 2 3 (směr pásku),, (zpětný režim), a A/B (magnetická pásková jednotka v provozu) 4

5 PHONES ANDBY PANEL OPEN / CLOSE COMPACT DIGITAL AUDIO PLAY & EXCHANGER Dálkový ovladač p DISPLAY MODE TAPE A TAPE B PAUSE FADE MUTING SOUND MODE PTY/EON + ACTIVE BASS EX. SLEEP SELECT + RM SMXJ35R REMOTE CONTROL FM MODE q w e r t y u i o ; Dálkový ovladač 1 Tlačítka čísel disků (CD 1, CD 2 a CD 3) (14) Stisknutím jednoho z těchto tlačítek se jednotka také zapne. 2 Tlačítko ACTIVE BASS EX (rozšíření aktivních hloubek) (10) 3 Tlačítko SOUND MODE (10) 4 Tlačítko TAPE A (17) 5 Tlačítko TAPE B (17) 6 Tlačítko PAUSE (18) 7 Tlačítko 1 / 4 (rychlé vyhledávání doleva/zpětné) (15 17) 8 Tlačítko TAPE 2 3 (17) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. 9 Tlačítko FADE MUTING (10) p Tlačítko AUX (9) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. q Tlačítko (pohotovostní režim/zapnutí) (9) w Tlačítko SLEEP (22) e Tlačítka provozu RDS POUZE PRO CA-MXJ35R (12) Tlačítka DISPLAY MODE, PTY/EON a SELECT / + r Tlačítka s čísly (11, 15) t Tlačítko FM MODE (11) y Tlačítko / (dopředné vyhledávání/rychlé doprava) (15 17) u Tlačítko CD 6 (14) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. i Tlačítko 7 (stop) (14, 17) o Tlačítko FM/AM (11) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. ; Tlačítko VOLUME + / (10) CD3 CD3 CD2 CD2 CD1 CD1 1 BIT DUAL D/A CONVERTER VOLUME + _ COMPU PLAY CONTROL TAPE AUX CD FM / AM PLAY /PLAY AUTO REVERSE AUTO REVERSE EJECT EJECT Při používání nasměrujte dálkový ovladač na dálkové čidlo na předním panelu. 5

6 Jak začít Pokračování Vybalení Připojení antén Po vybalení zkontrolujte, zda máte všechny následující položky. Číslo v závorkách udává množství dodávaných kusů. Rámová anténa AM (1) Anténa FM (1) Dálkový ovladač (1) Baterie (2) Anténa FM ANTENNA GND LOOP AM EXT Anténa FM (dodaná) Pokud některá z položek chybí, okamžitě se obraťte na vašeho dealera. FM 75 COAXIAL Vkládání baterií do dálkového ovladače Vložte baterie R6P(SUM-3)/AA(15P) do dálkového ovladače tak, aby polarita (+ nebo ) na bateriích odpovídala označení + a na skříňce na baterii. Pokud není dále možné ovládat jednotku pomocí dálkového ovladače, vyměňte současně obě baterie. 1 2 R6P(SUM-3)/AA(15F) 1 Připojte anténu FM k 75 Ω COAXIAL vývodu FM. 2 Vytáhněte anténu FM. 3 Upevněte ji v poloze, ve které je vás příjem nejlepší. O dodané anténě FM Anténu FM, dodanou s touto jednotkou, lze používat dočasně. Pokud je příjem špatný, můžete připojit venkovní anténu FM. Připojení venkovní antény FM Před jejím připojením odpojte dodanou anténu FM. 3 Venkovní anténa FM (není dodávána) NEpoužívejte starou baterii společně s novou. NEpoužívejte společně různé typy baterií. NEvystavujte baterie teplu nebo ohni. NEnechávejte baterie ve skříňce na baterii, pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat. Došlo by k poškození dálkového ovladače vytékající baterií. ANTENNA GND LOOP AM EXT FM 75 COAXIAL Měli byste použít 75 Ω anténu s koaxiálním typem konektoru (DIN 45325). 6

7 Anténa AM (SV/DV) Připojení reproduktorů Můžete připojit dva čelní reproduktory Připojení čelních reproduktorů 1 2, 3 ANTENNA Drát izolovaný vinylem (není dodáván) GND AM LOOP AM EXT Červená FM 75 COAXIAL Šňůra reproduktoru RIGHT SPEAKERS LEFT Šňůra reproduktoru Černá Rámová anténa AM (dodáván) 1 Připojte rámovou anténu AM k vývodům LOOP dle obrázku. 2 Otáčejte rámovou anténou AM, dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu. Pravý reproduktor Levý reproduktor Připojení venkovní antény AM Když je příjem špatný, připojte jednoduchý drát izolovaný vinylem k vývodu AM EXT a vytáhněte ho svisle. (Rámová anténa AM musí zůstat připojená.) Proto, aby byl příjem FM a AM (SV/DV) lepší Zajistěte, aby se vodiče antény nedotýkaly ostatních vývodů a spojovacích šňůr. Antény umístěte mimo kovové části jednotky, spojovací šňůry a střídovou síťovou šňůru. 1 Stiskněte a uchopte svorku vývodu reproduktoru, která je na zadní straně jednotky. 2 Vložte konec šňůry reproduktoru do vývodu. Dodržte odpovídající polaritu: Červená (+) k červené (+) a černá ( ) k černé ( ). 3 Uvolněte svorku. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze reproduktory se stejnou impedancí, která je uvedena na vývodech reproduktorů na zadní straně jednotky. 7

8 RIGHT LEFT RIGHT LEFT Připojení dalšího zařízení Můžete připojit zvukové zařízení pouze k přehrávání. Když připojíte a používáte toto zařízení, postupujte také dle příručky k tomuto zařízení. Ujistěte se, že jsou zástrčky zvukových šňůr barevně kódované: Bílé zástrčky a kolíky jsou pro levé zvukové signály a červené pro pravé zvukové signály. NYNÍ můžete KONEČNĚ zapojit do sítě jednotku a jiné zařízení! ANTENNA Žádné zařízení NEpřipojujte, pokud je zapnut přívod energie. NEzapojujte do sítě žádné zařízení, pokud nejsou provedena veškerá zapojení. GND AM LOOP AM EXT FM75 COAXIAL AUX RIGHT LEFT SPEAKERS Připojení zvukového zařízení Do zásuvky ve zdi ANTENNA GND AM LOOP AM EXT FM75 COAXIAL Po zapojení střídavé síťové šňůry do zásuvky ve zdi, jednotka automaticky spustí demonstraci displeje. RIGHT AUX LEFT SPEAKERS Demonstraci displeje zastavíte stisknutím libovolného tlačítka na jednotce nebo na dálkovém ovladači. Demonstraci displeje spustíte manuálně, když stisknete a budete déle než 2 sekundy držet tlačítko DEMO. DEMO CANCEL Do zvukového výstupu Zvukového zařízení Demonstraci displeje zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Pomocí zvukové šňůry (není dodána) spojte zvukové výstupní kolíky na jiném zařízení s kolíky AUX na zadní straně. 8

9 Společné operace Nastavení hodin Zapnutí do sítě a volba zdrojů Než budete dále pokračovat v provozu této jednotky, nejprve nastavte vestavěné hodiny. 1 Stiskněte OPEN/CLOSE. Jednotka se zapne a elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře. 2 Stiskněte TIMER/CLOCK. PANEL OPEN / CLOSE TIMER /CLOCK Když stisknete spouštěcí tlačítko pro určitý zdroj (FM/AM, CD 6, AUX a TAPE 2 3), jednotka se zapne a elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře (a jednotka spustí zdroj, pokud je připraven COMPU PLAY CONTROL). Proto, abyste mohli poslouchat vysílání FM/AM (SV/ DV), stiskněte FM/AM. (Viz strany 11 13). K přehrávání CD stiskněte CD 6. (Viz strany 14 16). K přehrávání pásků stiskněte TAPE 2 3. (Viz strana 17). Vnější zařízení jako zdroj zvolte stisknutím AUX. Číslice času začnou blikat na displeji. FM / AM CD TAPE AUX 3 Hodiny nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. K tomu, abyste zapnuli jednotku bez přehrávání, stiskněte aby se zhaslo světlo ANDBY. ANDBY Pokud chcete spravit hodiny po stisknutí, stiskněte CANCEL. Číslice hodiny začnou opět blikat. 4 Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře. K tomu, abyste vypnuli jednotku bez přehrávání, stiskněte znovu aby se rozsvítilo světlo ANDBY. Elektrický přetáčecí panel se také zavře. Malé množství energie je třeba, i když je jednotka v pohotovostním režimu. ANDBY Kontrola času hodin Při provozu kteréhokoli zdroje stiskněte DISPLAY. Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude na displeji přepínat indikátor zdroje a čas hodin. DISPLAY Opakované nastavení hodin Pokud jste nastavili hodiny dříve, musíte opakovaně tisknout TIMER/CLOCK, dokud není zvolen režim nastavení hodin. Při každém stisknutí tohoto tlačítka se režimy nastavení časovače/hodin mění následujícím způsobem: Přívod energie zcela vypnete, když vytáhnete střídavou síťovou šňůru ze střídavé zásuvky. Po vytáhnutí střídavé síťové šňůry ze sítě anebo po výpadku proudu Nastavení hodin se okamžitě přestaví na 0:00 a předem naladěné stanice tuneru (viz strana 11) budou během několika dnů vymazány. DAILY ON TIME Canceled Zrušeno Nastavení hodin Clock setting ON TIME (Číslice označující hodiny začnou blikat.) (The hour digits start flashing.) Při výpadku elektrického proudu Nastavení hodin se ztratí a hodiny se nastaví na 0:00. Je třeba, abyste nastavili hodiny znovu. 9

10 Nastavení hlasitosti Zesílení hloubek Hlasitost můžete nastavit pouze, pokud je jednotka zapnutá. Hlasitost zvýšíte otočením knoflíku VOLUME ve směru hodinových ručiček a snížíte otočením proti směru hodinových ručiček. VOLUME + Sytost a plnost hloubek zůstávají zachovány, bez ohledu na to, jak malou hlasitost nastavíte. Tento efekt můžete použít pouze při přehrávání. Tento efekt získáte stisknutím ACTIVE BASS EX., aby se na jednotce rozsvítilo světlo ACTIVE BASS EX. (tlačítko samo). ACTIVE BASS EX. Když používáte dálkový ovladač stiskněte VOLUME + ke zvýšení hlasitosti a VOLUME ke snížení hlasitosti. Soukromý poslech Připojte sluchátka ke kolíku PHONES. Z reproduktorů nebude vycházet žádný zvuk. Před připojením nebo nasazením sluchátek hlasitost snižte. Jednotku nevypínejte (do pohotovostního stavu), když je nastavena vysoká úroveň hlasitosti; náhlý hlasitý zvuk může poškodit váš sluch, reproduktory a/nebo sluchátka při příštím spuštění jednotky nebo při příštím přehrávání z jiného zdroje. PAMATUJTE, že hlasitost nelze nastavit, když je jednotka v pohotovostním režimu. Na displeji se také rozsvítí indikátor A. BASS EX. Tento efekt zrušíte, když opět stisknete toto tlačítko, aby světlo zhaslo. Volba režimů zvuku Můžete zvolit jeden ze 6 předem nastavených zvukových režimů (3 režimy okolí a 3 režimy zesilovače zvukových efektů SEA). Zvukové režimy lze použít jen při přehrávání a nelze je použít při nahrávání. Výběr zvukových režimů zvolte tisknutím SOUND MODE, dokud se na displeji neobjeví režim, který chcete. Na displeji se také rozsvítí indikátor SOUND MODE. SOUND MODE Dočasné snížení hlasitosti Stiskněte FADE MUTING na dálkovém ovladači. Hlasitost se postupně sníží na 0. FADE MUTING Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zvukové režimy se mění následujícím způsobem: D.CLUB (Dance (Taneční CLUB) KLUB) OFF (Canceled) (Zrušeno) HALL ADIUM ROCK CLASSIC POP Zvuk obnovíte opakovaným stisknutím tohoto tlačítka. Režimy okolí: D.CLUB: HALL: ADIUM: Režimy SEA: ROCK: POP: CLASSIC: OFF: Zvyšuje rezonanci a hloubky. Dodává hloubku a dokonalost zvuku. Dodává jasnosti a šíří zvuk tak jako v otevřeném stadionu. Podporuje nízké a vysoké kmitočty. Hodí se pro akustickou hudbu. Hodí se pro vokální hudbu. Režimy ovládané ručně. Ruší zvukový režim. 10

11 Poslech vysílání FM a AM (SV/DV) AM FM Ladění stanice Pouze na jednotce: 1 Stiskněte FM/AM. Jednotka se automaticky zapne a naladí se na dříve naladěnou stanici (buď FM nebo AM SV/DV). Elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře. FM / AM Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, pásmo se mění z FM a AM (SV/DV). TUNING 2 Stiskněte a držte tlačítko TUNING / + déle než 1 sekundu. Jednotka začne vyhledávat stanice a zastaví, když se naladí stanice s dostatečně silným signálem. Pokud je program vysílán stereo, rozsvítí se indikátor EREO. 2 Stiskněte. 3 Číslo předvolby zvolte stisknutím / +. 4 Znovu stiskněte. Prohledávání přerušíte stisknutím TUNING / +. Když stisknete TUNING / + na krátkou dobu a opakovaně Kmitočet se bude měnit po krocích. FM MODE Změna režimu příjmu FM Když je těžké přijímat stereo vysílání FM anebo pokud je vysílání hlučné, stiskněte FM MODE na dálkovém ovladači, aby se na displeji rozsvítil indikátor MONO. Příjem se zlepší. Stereo efekt obnovíte, když znovu stisknete FM MODE, aby indikátor MONO zhasl. V režimu stero slyšíte stero zvuk, když je program vysílán ve stereo. Předvolba stanic Předem můžete naladit 30 FM a 15 AM (SV/DV) stanic. V některých případech jsou zkušební kmitočty již uloženy v paměti tuneru, jelikož byla provedena kontrola funkce předběžného naladění tuneru v závodě před expedicí. Nejedná se o špatnou funkci. Stanice, které chcete, můžete předem zvolit do paměti prostřednictvím metody předvolby. Následující kroky jsou časově omezené. Pokud nastavení zrušíte, dříve než skončíte, začněte znovu od kroku 1. 1 Nalaďte stanici, kterou chcete předvolit. Viz Ladění stanice výše. Stanice naladěná v kroku 1 je uložena pod číslem předvolby zvoleným v kroku 3. Když uložíte novou stanici pod použitým číslem, dříve uložená stanice se vymaže. Po vytáhnutí střídavé síťové šňůry ze sítě anebo po výpadku proudu Předvolené stanice budou během několika dnů vymazány. Pokud k tomu dojde, proveďte předvolbu stanic znovu. Ladění předvolené stanice 1 Stiskněte FM/AM. Jednotka se automaticky zapne a naladí se na dříve naladěnou stanici (buď FM nebo AM SV/DV). Elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, pásmo se mění z FM a AM (SV/DV). 2 Zvolte číslo předvolby. Na jednotce: Stiskněte / +. Na dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítka s čísly. Pro číslo předvolby 5 stiskněte 5. Pro číslo předvolby 15 stiskněte +10 a potom 5. Pro číslo předvolby 20 stiskněte +10 a potom 10. Pro číslo předvolby 25 stiskněte +10, +10 a potom 5. FM / AM MHz 11

12 Příjem stanic FM s RDS Pokračování Tato kapitola se týká POUZE CA-MXJ35R. RDS umožňuje stanicím FM posílat dodatečný signál spolu s běžnými signály programu. Stanice například posílají své názvy stanic a také informace o typu vysílaného programu např. sport, hudba atd. Když naladíte stanici FM, která poskytuje RDS, na displeji se rozsvítí indikátor RDS. S touto jednotkou můžete přijímat následující typy signálů RDS PS (Programová služba): Ukazuje obecně známá jména stanic. PTY (Typ programu): Ukazuje typ vysílaných programů. RT (Rádiový text): Ukazuje textové zprávy, které posílá stanice. EON (Ostatní zdokonalené sítě): Poskytuje informace o typech programů, které posílají jiné stanice RDS. Více o RDS Některé stanice FM a AM (SV/DV) neposkytují signály RDS. Služby RDS se mezi stanicemi FM RDS mohou lišit. Podrobné údaje o službách RDS ve vašem okolí získáte od místních radiostanic. RDS nemusí pracovat správně, pokud přijímací stanice nevysílá signály správně anebo pokud je signál slabý. Změna informací RDS RDS informace můžete při poslechu stanice FM sledovat na displeji. Stiskněte DISPLAY MODE. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, informace zobrazované na displeji se mění následujícím způsobem: PS PTY RT (Programová Service) služba) (Program (Typ programu) Type) (Radiotext) Text) Kmitočet Station frequency stanice (or (nebo preset číslo předvolby channel kanálu) no.) DISPLAY MODE Pokud stanice nevysílá žádné signály PS, PTY nebo RT Na hlavním displeji se zobrazí NO PS, NO PTY nebo NO RT. Když trvá dlouho, než jednotka zobrazí informace přijaté od stanice Na displeji se může zobrazit WAIT PS, WAIT PTY nebo WAIT RT. Vyhledávání programů podle kódů PTY (Vyhledávání PTY) Jednou z výhod RDS je, že můžete vyhledat určitý typ programu tím, že specifikujete kódy PTY. Podrobné údaje o kódech PTY viz Dodatečné informace na straně 23. Vyhledávání programů pomocí kódů PTY PAMATUJTE, že musíte provést předvolbu stanic FM RDS, abyste mohli využívat funkci EON. Pokud jste předvolbu ještě neprovedli viz strana 11. Následující kroky jsou časově omezené. Pokud nastavení zrušíte, dříve než skončíte, začněte znovu od kroku 1. 1 Stiskněte PTY/EON, dokud se nebude střídavě zobrazovat PTY a SELECT. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, provozní režim RDS se změní následujícím způsobem: PTY SELECT EON SELECT Canceled Zrušeno 2 Tiskněte SELECT / +, dokud se na displeji nezobrazí kód PTY, který chcete. PTY/EON SELECT Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, kódy PTY se změní následujícím způsobem: NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M M.O.R. M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL A RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATIONAL OLDIES FOLK M DOCUMENT TRAFFIC (zpět na začátek) PTY/EON 3 Znovu stiskněte PTY/EOF. Při vyhledávání se na displeji střídavě zobrazuje SEARCH a zvolený kód PTY. Jednotka prohledá 30 předvolených stanic FM, zastaví se, když najde vámi zvolenou stanici (zobrazí se FOUND ) a tuto stanici naladí. Když není nalezen žádný program, na displeji se střídavě zobrazí NOT a FOUND a jednotka se vrátí na naposled přijímanou stanici. Přerušení vyhledávání kdykoli během jeho průběhu Při vyhledávání stiskněte PTY/EON. 12

13 RDS Dočasné přepnutí na vámi zvolený typ programu To, že EON funkce přijímá data vysílaná stanicemi FM RDS, umožňuje jednotce přepínat dočasně na vysílané programy dle vašeho výběru (TA, NEWS a INFO) na jiných stanicích. EON funkce pracuje pouze při poslechu předvolených stanic FM RDS, které poskytují data EON. Při příjmu stanice s daty EON se rozsvítí indikátor EON. Aktivace funkce EON PAMATUJTE, že musíte provést předvolbu stanic FM RDS, abyste mohli využívat funkci EON. Pokud jste předvolbu ještě neprovedli viz strana 11. Následující kroky jsou časově omezené. Pokud nastavení zrušíte, dříve než skončíte, začněte znovu od kroku 1. 1 Stiskněte PTY/EON, dokud se nebude střídavě zobrazovat EON a PTY/EON SELECT. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, provozní režim RDS se změní následujícím způsobem: PTY SELECT EON SELECT Zrušeno Canceled Jak funkce EON skutečně pracuje: PŘÍPAD 1 Pokud neexistuje stanice, která by vysílala program, který jste zvolili. Jednotka je nadále naladěna na současnou stanici. «Když stanice začne vysílat program, který jste si zvolili, jednotka automaticky přepne na tuto stanici. Indikátor přijímaného kódu PTY začne blikat. «Když program skončí, na hlavním displeji se objeví EON END a jednotka se vrátí na dříve naladěnou stanici, ale funkce EON zůstane stále aktivována. PŘÍPAD 2 Pokud existuje stanice, která by vysílá program, který jste zvolili. Jednotka naladí program. Indikátor přijímaného kódu PTY začne blikat. «Když program skončí, na hlavním displeji se objeví EON END a jednotka se vrátí na dříve naladěnou stanici, ale funkce EON zůstane stále aktivována. 2 Tiskněte SELECT / +, dokud se na displeji nezobrazí typ dat EON, který chcete. Indikátor zvoleného typu dat EON se také rozsvítí. EON TA SELECT PŘÍPAD 3 Pokud stanice FM, kterou posloucháte, vysílá program, který jste zvolili. Jednotka nadále přijímá tutu stanici, ale indikátor přijímaného kódu PTY začne blikat. «Když program skončí, indikátor přijímaného kódu PTY přestane blikat a zůstane rozsvícený, ale funkce EON zůstane stále aktivována. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, typy dat EON se změní následujícím způsobem: TA NEWS INFO OFF (Canceled) (Zrušeno) TA: Dopravní situace NEWS: Zprávy INFO: Účelem programu je předávávat širokou škálu informací. OFF: Funkce EON je zrušena. Indikátor typu dat EON (TA, NEWS a INFO) zhasne. PTY/EON 3 Znovu stiskněte PTY/EON. Indikátor typu dat EON přestane blikat a zůstane rozsvícený. Nyní je aktivována funkce EON. Viz Jak funkce EON skutečně pracuje. Více o funkci EON Data EON, vysílaná některými stanicemi, nemusí být kompatibilní s touto jednotkou. V tomto případě funkce EON nemusí správně pracovat. Při poslechu programu naladěného funkcí EON se stanice nezmění ani, když začne vysílat další stanice sítě. Funkce EON se zruší, když zdroj změníte na CD, TAPE nebo AUX a zruší se dočasně, když změníte zdroj na AM. 13

14 Přehrávání CD Pokračování Vložení CD 1 Stiskněte 0 u mechaniky disku (CD 1 až 3), do které chcete vložit CD. Jednotka se automaticky zapne a mechanika se vysune. Elektrický přetáčecí panel se také automaticky otevře. 2 Vložte disk správně na kruh mechaniky disku tak, aby štítek disku směřoval nahoru. Přehrávání všech CD Spojité přehrávání. CD můžete přehrávat spojitě. 1 Vložte CD. 2 Stiskněte jedno z tlačítek disku (CD 1, CD 2 a CD 3) pro disk, který chcete přehrávat. Přehrávání začne od prví stopy zvoleného disku. CD3 CD2 CD SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ Když používáte CD single (8 cm), vložte ho na vnitřní kruh mechaniky. 3 Stiskněte stejné tlačítko 0, které jste stiskli v kroku 1. Mechanika disku se zavře a odpovídající indikátor čísla disku (CD 1 až CD 3) se rozsvítí na displeji. 4 Při vkládání ostatních CD opakujte kroky 1 až 3. Když spojitě vkládáte více CD Když stisknete 0 pro další mechaniku, do které chcete vložit CD, první mechanika disku se automaticky zavře a další mechanika se vysune. O indikátorech disků Každý indikátor odpovídá mechanice disku stejného čísla. Číslo stopy Stisknutím CD 6 místo tlačítek čísel disků se spustí přehrávání, pokud jsou v mechanikách CD. Stisknutím 7 přerušíte přehrávání. Stisknutím 0 odpovídající mechaniky vyjmete disk. Posloupnost přehrávání CD Když vložíte 3 CD do mechanik disků, budou se přehrávat v jedné z následujících posloupností. Když stisknete 1: CD 1 ] CD 2 ] CD 3 (potom se zastaví) Když stisknete 2: CD 2 ] CD 3 ] CD 1 (potom se zastaví) Když stisknete 3: CD 3 ] CD 1 ] CD 2 (potom se zastaví) * Když vložíte 2 CD budou se přehrávat ve stejném pořadí, ale přeskočí se mechanika bez CD. Základní operace CD Současná délka doby přehrávání Při přehrávání CD můžete provádět následující operace. Číslo disku Indikátor disku Značka disku Výměna CD při přehrávání jiného CD Stisknutím 0 odpovídajícího CD, které nehraje nebo v je v současnosti zvolené, CD vyjměte a vyměňte ho. Pokud vyměníte CD během přehrávání, současné přehrávání se nezastaví, dokud se nepřehrají všechna CD, která jste vyměnili. Značka disku se rozsvítí pro číslo disku, které jste zvolili. Indikátor disku bliká při přehrávání příslušného CD. Indikátor disku se vypne, když jednotka zjistí, že v příslušné mechanice není CD. Dočasné zastavení přehrávání Stiskněte CD 6. Při dočasném zastavení na displeji bliká prošlý čas přehrávání. Když znovu stisknete CD 6, přehrávání se opět spustí. CD 14

15 Lokalizace určitého místa stopy Během přehrávání stiskněte a držte 1 nebo. 1: Rychlé zpětné procházení CD : Rychlé dopředné procházení CD Když používáte dálkový ovladač, stiskněte a držte 1 / 4 nebo /. TUNING Přeskok na další stopu Před nebo během přehrávání opakovaně stiskněte 4 nebo. 4: Návrat na začátek současné nebo předcházející stopy. : Přeskok na začátek další nebo po ní následující stopy. 3 Stisknutím jednoho z tlačítek čísel disků (CD 1, CD 2 a CD 3) zvolte číslo disku, který chcete přehrávat. Číslo disku Číslo stopy PRGM Číslo kroku programu CD3 CD2 CD1 Když používáte dálkový ovladač, stiskněte 1 / 4 nebo / před přehráváním. Když stisknete a držíte 4 / (nebo 1 / 4 nebo / před přehráváním) Stopy můžete měnit spojitě. Přímý přeskok na další stopu pomocí tlačítek s čísly Stisknutí tlačítka/tlačítek s čísly před nebo během přehrávání vám umožní spustit přehrávání stopy, kterou chcete. Příklad: Pro stopu číslo 5 stiskněte 5. Pro stopu číslo 15 stiskněte +10 a potom 5. Pro stopu číslo 20 stiskněte +10 a potom 10. Pro stopu číslo 32 stiskněte +10, +10, +10 a potom 2. Programování pořadí přehrávání stop Programované přehrávání Než začnete s přehráváním, můžete uspořádat pořadí přehrávání stop. Můžete naprogramovat až 32 stop. Opakované přehrávání (viz strana 16) využijete pro programované přehrávání, když stisknete REPEAT po spuštění programovaného přehrávání. 1 Vkládání disků. Pokud současně hrající zdroj není přehrávač CD, než přejdete k dalšímu kroku, stiskněte CD 6 a potom 7. 2 Opakovaně tiskněte PROGRAM. PRGM PROGRAM 4 Z CD zvoleného v předcházejícím kroku zvolte stopu. Na jednotce: Číslo stopy zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Na dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítka s čísly. Jak používat tlačítka s čísly viz Přímý přeskok na další stopu pomocí tlačítek s čísly na levé straně. PRGM Programování dalších stop, které chcete. Při programování stop ze stejného disku opakujte krok 4. Při programování stop z jiného disku opakujte kroky 3 a 4. 6 Stiskněte CD 6. Stopy se přehrávají v pořadí, které jste naprogramovali. Přehrávání zastavíte stisknutím 7. Výstup z režimu programovaného přehrávání proveďte opakovaným stisknutím PROGRAM před nebo přehrávání, aby jednotka přešla do režimu spojitého přehrávání. (Program, který jste vytvořili, je uložen v paměti, dokud nevypnete jednotku nebo dokud program nevymažete.) Pokud je program uložen v paměti, program se vyvolá. 15

16 Kontrola obsahu programu Před přehráváním můžete zkontrolovat obsah programu stisknutím 1 / 4 nebo / na dálkovém ovladači. / : Zobrazí se naprogramované stopy v naprogramovaném pořadí. 1 / 4: Zobrazí je v obráceném pořadí. Modifikace programu DEMO Před přehráváním můžete vymazat naprogramované CANCEL stopy zobrazené na displeji stisknutím CANCEL. Pokaždé, když stiskněte toto tlačítko, naprogramovaná stopa zobrazená na displeji se vymaže. Stopy do programu přidáte před přehráváním volbou čísel stop, které chcete přidat podle kroku 4 postupu programování na straně 15. Celý program před nebo přehrávání vymažete stisknutím 7. Na displeji ze zobrazí PROGRAM. Po vytažení CD se také vymažou čísla stop naprogramovaná z vytaženého CD. Když se pokusíte naprogramovat 33. krok Na displeji se zobrazí FULL. Pokud je váš vstup ignorován Pokusili jste se naprogramovat stopu z prázdné mechaniky nebo číslo stopy, která na CD neexistuje (například zvolíte stopu 14 u CD, které má pouze 12 stop). Tyto vstupy jsou ignorovány. Přehrávání s náhodným výběrem skladeb Náhodné přehrávání Stopy všech vložených CD se budou přehrávat náhodně. Opakované přehrávání použijete při náhodném přehrávání, když stisknete REPEAT po spuštění náhodného přehrávání. 1 Příprava CD. Pokud současně hrající zdroj není přehrávač CD, stiskněte CD 6 a potom 7, než přejdete k dalšímu kroku. RANDOM 2 Stiskněte RANDOM. RANDOM Stiskněte CD 6. Stopy se přehrávají náhodně. CD Náhodné přehrávání se ukončí, když se všechny stopy přehrají jedenkrát. Přehrávání zastavíte stisknutím 7. Náhodné přehrávání se také přeruší, když otevřete jednu z mechanik disku. Výstup z režimu náhodného přehrávání proveďte opakovaným stisknutím RANDOM před nebo po přehrávání, aby jednotka přešla do jiného režimu spojitého přehrávání. I když stisknete 4 (nebo 1 / 4 na dálkovém ovladači) Během náhodného přehrávání se nemůžete vrátit k předcházejícím stopám. Když stisknete (nebo / na dálkovém ovladači), můžete přejít dalším náhodně vybraným stopám. Opakování stop nebo CD Opakované přehrávání Všechna CD v současnosti přehrávaná a naprogramované nebo jednotlivé stopy můžete opakovat kolikrát chcete. K opakovanému přehrávání stiskněte REPEAT během nebo před přehráváním. Opakované přehrávání u programovaného a náhodného přehrávání spustíte stisknutím tohoto tlačítka po spuštění přehrávání. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, režim náhodného přehrávání se změní následujícím způsobem a následující indikátor se rozsvítí na displeji: REPEAT ALL REPEAT 1CD Zrušeno Canceled REPEAT 1 (Continuous (Spojité přehrávání) play) REPEAT REPEAT ALL: Opakují se všechny stopy na všech CD (spojitě nebo náhodně) nebo všechny stopy uvedené v programu. REPEAT 1CD*: Opakují se všechny stopy na jednom CD. REPEAT 1: Opakuje se jedna stopa na jednom CD. * REPEAT 1CD se nepoužívá při programovaném a náhodném přehrávání. Opakované přehrávání zrušíte opakovaným tisknutím REPEAT, dokud indikátor REPEAT (REPEAT ALL, REPEAT 1CD nebo REPEAT 1) na displeji nezmizí. Opakované přehrávání se také zruší, když zvolíte programované přehrávání nebo náhodné přehrávání. Zákaz vytažení CD Zámek mechaniky Můžete zakázat vytažení CD z jednotky a uzamknout disky. Tato operace je možná pouze s použitím tlačítek na jednotce. K zakázání vytažení disku stiskněte 0 kterékoli mechaniky a přitom držte 7. (Pokud je některá mechanika otevřená, nejprve ji zavřete.) Na chvíli se objeví LOCKED a vložená CD jsou zamknutá. Zákaz vytažení disku zrušíte a CD odemknete stisknutím 0 kterékoli mechaniky a přitom držte 7. Na chvíli se objeví UNLOCKED a vložená CD jsou odemknutá. Když se pokusíte vytáhnout CD Objeví se LOCKED, abyste věděli, že je použit zámek mechanik. 16

17 Přehrávání pásků Můžete přehrávat pásky typu I, typu II a typu IV beze změny nastavení. Přehrávání pásku 1 Stiskněte EJECT (0) u magnetické páskové jednotky, kterou chcete používat. Opakované přehrávání obou stran zpětný režim Zpětný režim pracuje současně pro obě u magnetické páskové jednotky. Když režim používáte, pásek se automaticky na konci obrátí a jednotka začne přehrávat druhou stranu pásku a opakuje stejný postup. Zpětný režim nastavíte stisknutím REVERSE MODE, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako REVERSE MODE Zpětný režim zrušíte opakovaným stisknutím tohoto tlačítka, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako Pro magnetickou páskovou jednotku A Pro magnetickou páskovou jednotku B 2 Vložte dovnitř kazetu otevřenou stranou dolů. 3 Opatrně zavřete držák kazety. Pokud vložíte kazety do obou magnetických páskových jednotek A i B, zvolí se magnetická pásková jednotka, do které jste naposled vložili kazetu. Proto, abyste zprovoznili druhou magnetickou páskovou jednotku, stiskněte DECK A/B (nebo TAPE A nebo TAPE B na dálkovém ovladači). 4 Stiskněte TAPE 2 3. Pásek začne hrát a indikátor směru pásku (2 3) začne pomalým blikáním indikovat TAPE směr pohybu pásku. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, změní se směr pásku. 3 : hraje přední strana. 2 : hraje zadní strana. Když pásek dohraje na konec, magnetická pásková jednotka se automaticky zastaví, pokud není zapnut zpětný režim. (viz Opakované přehrávání obou stran zpětný režim.) Přehrávání přerušíte stisknutím 7. Proto, abyste zprovoznili druhou magnetickou páskovou jednotku, stiskněte DECK A/B (nebo TAPE A nebo TAPE B na dálkovém ovladači) a potom TAPE 2 3. Rychlé převíjení doleva nebo doprava provedete stisknutím 1 / (1 / 4 nebo / na dálkovém ovladači) za běhu pásku. Indikátor směru pásku (2 3) začne na displeji rychle blikat. Kazetu vyjmete stisknutím 0 EJECT u magnetické páskové jednotky A nebo EJECT 0 u magnetické páskové jednotky B. Když je nastaven zpětný režim a v obou magnetických páskových jednotkách jsou kazety Když skončí přehrávaní zadní (2) strany jednoho pásku, začne hrát pásek v druhé magnetické páskové jednotce. Lokalizace začátku písně Skenování hudby Skenování hudby můžete použít k lokalizaci začátku písně. Při skenování hudby se vyhledávají prázdná místa, která obvykle oddělují nahrané písně a pak se přehraje další píseň. Vyhledání začátku současné písně Během přehrávání stiskněte stisknutím 1 / (1 / 4 nebo / na dálkovém ovladači) pro opačný směr, než je směr pásku. Indikátor směru pásku opačného směru než je směr pásku začne střídavě blikat pomalu a rychle. Vyhledávání se automaticky zastaví na začátku současné písně a současná píseň začne hrát automaticky. Vyhledání začátku následující písně Během přehrávání stiskněte stisknutím 1 / (1 / 4 nebo / na dálkovém ovladači) pro stejný směr jako je směr pásku. Indikátor směru pásku stejného směru jako je směr pásku začne střídavě blikat pomalu a rychle. Vyhledávání se automaticky zastaví na začátku následující písně a následující píseň začne hrát automaticky. Skenování hudby detekujte 4-sekundové prázdné úseky mezi písněmi, a proto nebude dobře fungovat v následujících případech Když na začátku písně není prázdný úsek. Když šum (často způsobený mnohonásobným používáním nebo špatnou kvalitou dabování) vyplňuje prázdný úsek. Když jsou v písni dlouhé, velmi nevýrazné pasáže nebo přestávky. Nedoporučujeme používat pásky C-120 nebo slabší, jelikož může docházek ke zhoršování charakteristik a pásek může uváznout na unášecích válečcích a navijácích. TUNING 17

18 Nahrávání Pokračování DŮLEŽITÉ: Nahrávání nebo přehrávání materiálů, které jsou předmětem copyrightu, může být nezákonné bez souhlasu majitele copyrightu. Úroveň nahrávání se nastavuje automaticky správně, a proto není ovlivněna nastavením VOLUME. Proto při nahrávání můžete upravit zvuk, který posloucháte, bez toho, že by bylo ovlivněno nahrávání. Při nahrávání můžete z reproduktorů nebo sluchátek poslouchat zvukové reěimy a/nebo rozšířených Aktivních Hloubek Signálu. Zvuk se však nahrává bez těchto efektů (viz strana 10). Pokud je v nahrávkách nadměrné množství šumu nebo statiky, jednotka je možná příliš blízko televizoru. Zvětšete vzdálenost mezi televizorem a jednotkou. K nahrávání můžete používat pásky typu I a II. Ochrana vašich nahrávek Na zadní straně kazety jsou dva malé jazýčky k ochraně proti neočekávanému vymazání nebo přepisu další nahrávkou. Proto, abyste chránili vaši nahrávku, odstraňte jazýčky. Na chráněný pásek můžete znovu nahrávat, když zakryjete otvory lepicí páskou. Když používáte pásek typu II, dbejte, abyste nezakryli otvory používané k detekci typu pásku. Zachování nejlepší kvality zvuku nahrávky a při přehrávání Když jsou hlavy, navijáky a unášecí válečky magnetických páskových jednotek znečištěné, vyskytne se následující: Zhoršení kvality zvuku Nespojitý zvuk Slábnutí Neúplné vymazávání Potíže při nahrávání K čištění hlav, navijáků a unášecích válečků používejte vatové tampóny navlhčené v lihu. Navijáky unášecích válečků Nahrávání pásků v magnetické páskové jednotce B 1 Stiskněte EJECT 0 u magnetické páskové jednotky B. 2 Dovnitř vložte kazetu, na kterou lze nahrávat, otevřenou stranou dolů. 3 Opatrně zavřete držák kazety. 4 Zkontrolujte směr pásku v jednotce B. Pokud není směr pásku správný, stiskněte TAPE 2 3 dvakrát a potom 7, abyste změnili směr pásku. 5 Zapněte zdroj FM, AM*, CD přehrávač, magnetickou páskovou jednotku A nebo pomocné zařízení připojené k výstupům AUX. Když je zdrojem CD, můžete také využít přímé nahrávání z CD (viz strana 19). Když je zdrojem magnetická pásková jednotka A, můžete také využít metodu dabování. (Viz Dabování pásků na straně 19.) * Viz Nahrávání stanice AM (SV/DV) odřezání beatové hudby na straně Začněte nahrávat. Na jednotce: Stiskněte ART/OP. Na displeji se rozsvítí indikátor a nahrávání začne. Na dálkovém ovladači: 1) Stiskněte PAUSE. Indikátor na displeji začne blikat. 2) Stiskněte TAPE 2 3. Indikátor přestane blikat a zůstane rozsvícený. Nahrávání začne. ART/OP PAUSE Hlavy Demagnetizace hlav Vypněte jednotku a použijte demagnizátor (je k dispozici v prodejnách elektroniky a hudebnin). Nahrávání zastavíte opakovaným stisknutím ART/OP (nebo 7 na dálkovém ovladači). 18

19 PAUSE Nahrávání dočasně přerušíte (s výjimkou, když je zdrojem magnetická pásková jednotka A) stisknutím PAUSE na dálkovém ovladači. Nahrávání obnovíte stisknutím TAPE 2 3. Kazetu vyjmete stisknutím EJECT 0 u magnetické páskové jednotky B. Nahrávání na obě strany zpětný režim Stiskněte REVERSE MODE, aby se indikátor zpětného režimu rozsvítil jako Když při nahrávání využíváte zpětný režim, začněte nahrávat v dopředném (3) směru. V opačném případě by se nahrávání ukončilo po nahrání jen na jednu stranu (zadní) pásku. Zpětný režim zrušíte opětným stisknutím tohoto tlačítka, tak, aby se indikátor zpětného režimu rozsvítil jako Nahrávání stanice AM (SV/DV) odřezání beatové hudby Při nahrávání vysílání AM (SV/DV), beat může být příliš tvrdý (což není nikdy slyšet při poslechu vysílání, které nenahráváte). Pokud k tomuto dojde, tiskněte opakovaně PROGRAM při nahrávání, dokud se beat nesníží. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zobrazení na displeji se mění následujícím způsobem: CUT1 CUT2 CUT3 CUT4 REVERSE MODE PROGRAM Přímé nahrávání CD Vše na CD se zaznamenává na pásek v takovém pořadí, v jakém je to na CD anebo v pořadí naprogramovaného přehrávání. 1 Vložte kazetu, na kterou lze nahrávat, do magnetické páskové jednotky B. 2 Vložte disk správně na kruh diskové mechaniky tak, aby jeho štítek směřoval nahoru. CD3 3 Disk zvolte stisknutím jednoho CD2 z tlačítek s čísly disků (CD 1 až CD 3) a potom stiskněte 7. CD1 4 Stiskněte CD ART. CD ART Na displeji se objeví se CD a indikátor se rozsvítí. Magnetická pásková jednotka B začne nahrávat a CD přehrávač začne hrát. Když je nahrávání dokončeno, na displeji se objeví CD FINISHED a CD přehrávač a magnetická pásková jednotka B se zastaví. Přímé nahrávání CD zastavíte stisknutím 7. Kazetu vyjmete stisknutím EJECT 0 u magnetické páskové jednotky. Dabování pásků Při nahrávání je lepší, když je typ pásku (typ I nebo II), ze kterého nahráváte, stejný jako typ pásku, na který nahráváte. 1 Stiskněte TAPE 2 3 a potom 7. 2 Vložte zdrojovou kazetu do magnetické páskové jednotky A a kazetu, na kterou budete nahrávat, do magnetické páskové jednotky B. Do obou magnetických páskových jednotek vložte kazety tak, aby se pásky přetáčely dopředu (3). DUBBING 3 Stiskněte DUBBING. Dabování začne. Dabování zastavíte stisknutím 7. Kazetu vyjmete stisknutím 0 EJECT u magnetické páskové jednotky A nebo EJECT 0 u magnetické páskové jednotky B. Nahrávání na obě strany zpětný režim Zpětný režim nastavíte stisknutím REVERSE MODE, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako Zpětný režim zrušíte opakovaným stisknutím tohoto tlačítka, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako Nahrávání na obě strany zpětný režim Zpětný režim nastavíte stisknutím REVERSE MODE, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako Když pro přímé nahrávání z CD využíváte zpětný režim, začněte nahrávat v dopředném (3) směru. Když pásek dojde na konec při nahrávání písně v dopředném (3) směru, poslední píseň se nahraje na začátek zadní strany (2). Pokud začnete nahrávat na zadní stranu (2), nahrávaní se zastaví, když se nahraje jen jedna strana (zadní) pásku. Zpětný režim zrušíte opakovaným stisknutím tohoto tlačítka, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako 19

20 Použití časovačů Pokračování K dispozici jsou tři časovače záznam, probuzení a spánek. Než začnete používat časovače, musíte nastavit hodiny vestavěné do jednotky. (Viz strana 9.) Použití časovače pobuzení S časovačem probuzení vás může probudit vaše oblíbená hudba nebo program v rádiu. Pak časovač probuzení skutečně pracuje. Jednotka se automaticky zapne, nastaví hlasitost na předem nastavenou úroveň a začne hrát ze specifikovaného zdroje v daném čase. ( indikátor začne blikat těsně před daným časem a nadále bliká, když časovač pracuje). Když nastane čas vypnutí ( OFF bliká těsně před vypnutím), jednotka se automaticky vypne (pohotovostní režim). Nastavení časovače zůstává v paměti, dokud ho nezměníte. Následující kroky jsou časově omezeny. Pokud se nastavování před jeho ukončením zruší, začněte znovu od kroku 1. Pokud jste při nastavování časovače udělali chybu, stiskněte CANCEL. (Toto nemusí vždy fungovat. Pokud CANCEL nefunguje, stiskněte opakovaně TIMER/CLOCK a začněte znovu od kroku 1.) Pouze na jednotce: 1 Tiskněte TIMER/CLOCK, dokud se na displeji neobjeví DAILY. Indikátor DAILY začne také blikat na displeji. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, režimy nastavení časovače se mění následujícím způsobem: DAILY Canceled Zrušeno ON TIME Nastavení Clock hodin setting ON TIME 2 Stiskněte znovu TIMER/CLOCK. Na 2 sekundy se objeví ON TIME a jednotka potom přejde do režimu nastavení času probuzení. DAILY DAILY (Viz strana 9.) (See page 9.) TIMER /CLOCK TIMER /CLOCK 3 Nastavte čas probuzení, kdy chcete, aby se jednotka zapnula. 1) Hodinu nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Na 2 sekundy se objeví OFF TIME a jednotka potom přejde do režimu nastavení času vypnutí. 4 Nastavte čas, kdy chcete, aby se jednotka vypnula (do pohotovostního režimu). 1) Hodinu nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Jednotka přejde do režimu volby zdroje. 5 Zdroj zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Pokaždé, když stisknete 4 nebo, zdroj se mění následujícím způsobem: TUNER FM: naladí se specifikovaná, předem nastavená stanice FM. = přejděte k bodu 6. TUNER AM: naladí se specifikovaná, předem nastavená stanice AM (SV/DV). = přejděte k bodu 6. CD : přehrává se disk na specifikované stopě specifikovaného disku. = přejděte k bodu 6. Zajistěte, aby v mechanice zvoleného čísla bylo CD. TAPE: TUNER FM AUX DAILY TAPE TUNER AM CD přehrává se pásek v magnetické páskové jednotce A nebo B. = přejděte k bodu 7. Zajistěte, aby v magnetické páskové jednotce, jejíž indikátor (A nebo B) svítí na displeji, byl pásek. Zajistěte, aby byl směr pásku správný. AUX: přehrává se vnější zdroj. = přejděte k bodu 7. Toto nastavení lze využít, pokud má vnější zařízení funkci časovače. DAILY 20

21 6 Když vybíráte CD 1) Číslo disku zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Číslo stopy zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Jednotka přejde do režimu nastavení hlasitosti. Když vybíráte TUNER FM nebo TUNER AM Číslo předem nastavené stanice zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Jednotka přejde do režimu nastavení hlasitosti. 7 Hlasitost nastavte stisknutím 4 nebo. Hlasitost můžete zvolit ze čtyř úrovní. Když zvolíte VOL, hladina se nastaví na úroveň, na které byla před vypnutím jednotky. DAILY 8 Nastavení časovače probuzení ukončete stisknutím. Indikátor DAILY přestane blikat a zůstane rozsvícený. Vaše nastavení se v posloupnosti zobrazují na displeji. ANDBY 9 Jednotku vypnete (pohotovostní režim) stisknutím, pokud jste nastavili časovač probuzení, když byla jednotka zapnutá. Zapnutí nebo vypnutí časovače probuzení po jeho nastavení 1 Tiskněte TIMER/CLOCK, dokud se na displeji neobjeví DAILY. 2 Časovač probuzení vypnete stisknutím CANCEL. Indikátor DAILY zmizí z displeje. Časovač probuzení je vypnut, ale jeho nastavení zůstává v paměti. Časovač probuzení zapnete stisknutím. Indikátor DAILY se rozsvítí na displeji. Vaše nastavení se v posloupnosti zobrazí na displeji pro vaši informaci. TIMER /CLOCK DEMO CANCEL Použití časovače záznamu S časovačem záznamu můžete automaticky pořizovat záznamy rádiového vysílání na pásek. Jak časovač záznamu skutečně pracuje Jednotka se automaticky zapne, naladí se na specifikovanou stanici, nastaví hlasitost na 0 a začne nahrávat v daném čase. ( indikátor začne blikat těsně před daným časem a nadále bliká, když časovač pracuje). Když nastane čas vypnutí ( OFF bliká těsně před vypnutím), jednotka se automaticky vypne (pohotovostní režim). Nastavení časovače zůstává v paměti, dokud ho nezměníte. Následující kroky jsou časově omezeny. Pokud se nastavování před jeho ukončením zruší, začněte znovu od kroku 1. Pokud jste při nastavování časovače udělali chybu, stiskněte CANCEL. (Toto nemusí vždy fungovat. Pokud CANCEL nefunguje, stiskněte opakovaně TIMER/CLOCK a začněte znovu od kroku 1.) Pouze na jednotce: 1 Do magnetické páskové jednotky B vložte kazetu, na kterou lze nahrávat. 2 Tiskněte TIMER/CLOCK, dokud se na displeji neobjeví. Indikátor začne také blikat na displeji. TIMER /CLOCK Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, režimy nastavení časovače se mění následujícím způsobem: DAILY Canceled Zrušeno ON TIME Nastavení Clock hodin (Viz setting strana 9.) ON TIME (See page 9.) 3 Stiskněte znovu TIMER/CLOCK. Na 2 sekundy se objeví ON TIME a jednotka potom přejde do režimu nastavení času záznamu. TIMER /CLOCK Když je jednotka zapnutá, když nastane čas probuzení, časovač probuzení nebude pracovat. 21

22 ZZZ... 4 Nastavte čas, kdy chcete, aby se jednotka zapnula. 1) Hodinu nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Na 2 sekundy se objeví OFF TIME a jednotka potom přejde do režimu nastavení času vypnutí. 5 Nastavte čas, kdy chcete, aby se jednotka vypnula(do pohotovostního režimu). 1) Hodinu nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Jednotka přejde do režimu volby předem nastavené stanice. 6 Select the preset station. 1) Pásmo ( TUNER FM nebo TUNER AM ) zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Číslo předem nastaveného kanálu zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Indikátor přestane blikat a zůstane rozsvícený. Vaše nastavení se v posloupnosti zobrazují na displeji. Použití časovače spánku S časovačem spánku můžete usnout při hudbě. Časovač spánku můžete nastavit, když je jednotka zapnutá. Jak časovač spánku skutečně pracuje Po specifikované délce času se jednotka automaticky vypne. POUZE na dálkovém ovladači: 1 Stiskněte SLEEP. Na displeji se objeví doba do vypnutí a indikátor SLEEP začne blikat. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, délka času se změní následujícím způsobem: Canceled Zrušeno SLEEP 2 Po specifikaci délky času vyčkejte přibližně 5 sekund. Indikátor SLEEP přestane blikat a zůstane rozsvícený. Zbývající čas do vypnutí zkontrolujete jedním stisknutím SLEEP. Přibližně na 5 sekund se objeví zbývající čas do vypnutí. Čas do vypnutí změníte opakovaným stisknutím SLEEP, dokud se na displeji neobjeví požadovaná délka času. Nastavení časovače zrušíte opakovaným stisknutím SLEEP tak, aby indikátor SLEEP zhasl. Časovač spánku také zrušite vzpnutím jednotky. 7 Jednotku vypnete (pohotovostní režim) stisknutím. Pokud chcete při nahrávání poslouchat jiný zdroj Nahrávání zastavte stisknutím ART/OP. Zdroj změnit nelze, pokud nahrávání nezastavíte. ANDBY Zapnutí nebo vypnutí časovače záznamu po jeho nastavení 1 Stiskněte opakovaně TIMER/CLOCK, dokud se na displeji neobjeví. 2 Časovač záznamu vypnete stisknutím CANCEL. Indikátor zmizí z displeje. Časovač záznamu je zrušen, ale jeho nastavení zůstává v paměti. Časovač záznamu zapnete stisknutím. Indikátor se rozsvítí na displeji. Vaše nastavení se v posloupnosti zobrazí na displeji pro vaši informaci. TIMER /CLOCK DEMO CANCEL Priorita časovačů Jelikož se každý časovač nastavuje samostatně, možná vás zajímá, co se stane, když se nastavení těchto časovačů překrývá. Časovač záznamu má přednost před časovačem probuzení a časovačem spánku. Pokud je časovač probuzení nastaven, aby se zapnul, když pracuje časovač záznamu, časovač probuzení se nezapne vůbec. Časovač záznamu Časovač probuzení Časovač záznamu Časovač spánku 6:00 6:30 7:00 7:30 Pokud je časovač záznamu nastaven, aby se zapnul, když pracuje časovač spánku, časovač spánku nebude fungovat (indikátor SLEEP nezhasne). 6:00 6:30 nefunguje 7:00 7:30 nefunguje 22

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55 STANDBY/ON STANDBY / ON STANDBY/ON COMPACT DIGITAL AUDIO Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER CИCTEMA MИKPOKOMПOHEHTOB UX-P55 Consists of CA-UXP55

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM ČEŠTINA UŽIVATELSKÝ NÁVOD MIKRO Hi-Fi SYSTÉM Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. FA162 (FA162N, FAS162F) FA162N-D0U_DHUNLL_CZE_0381.indd

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení

Digitální MP3 záznamník DAR-101. Obj. č.: 30 53 74. Vlastnosti. Ovládací prvky a připojení Vlastnosti Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti: Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74 Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem Podpora

Více

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST

Více

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Vlastnosti Vysoce kvalitní obraz (HQ) Zobrazení menu na obrazovce (OSD) Stereofonní

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Retro gramofon MT-35 Rozsah dodávky. Obj. č. 136 20 45. Účel použití. Popis a ovládací prvky Účel použití Retro gramofon MT-35 je určen k přehrávání gramofonových desek, audio souborů a MP3. Kromě toho umožňuje přenos hudebních souborů na USB disk nebo paměťovou SD kartu. Zařízení má vestavěný

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM

KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-BT92SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si kliknutím na tlačítko níže nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. http://manual.kenwood.com/edition/im350/

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H.

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H. ČESKY Mikrosystém H se skládá z hlavní jednotky H a reproduktorového systému CP-E15H. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS OBSAH P ED TÍM NEÎ ZAâNEME........................ 2 DÒLEÎITÉ POZNÁMKY............................... 3 P ÍPRAVA K POUÎÍVÁNÍ............................. 4

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky

Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035. Obj. č. 35 23 53. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Kuchyňské DAB+ rádio DAB2035 Obj. č. 35 23 53 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup kuchyňského DAB+ rádia. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

CD Radio Cassette-Corder

CD Radio Cassette-Corder 2-548-054-53(1) CD Radio Cassette-Corder Návod k použití CFD-S35CP 2005 Sony Corporation VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 35 03 80 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně

Více

KD-LHX502/KD-LHX501 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Detachable

KD-LHX502/KD-LHX501 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Detachable Autorádio s CD přehrávačem KD-LHX502/KD-LHX501 Detachable T/P Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 7. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

Návod k použití BMR103B

Návod k použití BMR103B Rádio Návod k použití BMR103B Symboly Následovně jsou zobrazeny symboly, které se používají v souvislosti s tímto přístrojem. Před použitím přístroje se bezpodmínečně seznamte s těmito symboly! Přečtěte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál Upozornění Před použitím čtěte pozorně Prosím všimněte si následujících základních pokynů týkajících se používání elektronických varhan, abyste se tak vyhnuli případnému poškození vašeho nástroje a mohli

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

ijoy, Pocket FM/DAB Základní vlastnosti

ijoy, Pocket FM/DAB Základní vlastnosti Obsah ijoy, Pocket Základní vlastnosti 1 Obsah balení 2 Představení produktu 2 Začínáme 3 DAB Mód 4 FM Mód 5 Řešení problémů 5 Bezpečnost 6 Prohlášení 6 DAB vysílání v České republice 6 Technická specifikace

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více