Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru."

Transkript

1 Úvod Rádi bychom vám poděkovali, že jste zakoupili jeden z našich výrobků JVC. Než začnete tento systém používat, pečlivě a důkladně si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste dosáhli nejlepšího výkonu vašeho systému. Tento návod k obsluze si ponechejte k budoucímu odkazu. O tomto návodu Tento návod k obsluze je organizován následujícím způsobem: V návodu jsou především vysvětleny operace, při kterých se využívají tlačítka a ovládací prvky na jednotce. Můžete také používat tlačítka na dálkovém ovladači, pokud jsou jejich názvy (nebo označení) stejné nebo podobné. Pokud se operace, při které se používá dálkový ovladač, liší od operace, při které se využívají tlačítka na jednotce, pak je to vysvětleno. Na ilustracích v příručce je model CA-MXJ35R. Základní a obecné informace, které se týkají mnoha funkcí, jsou uvedeny jedenkrát a nejsou opakovány u každé procedury. Na příklad, neopakujeme informace o zapínání/ vypínání jednotky, nastavení hlasitosti, změně zvukových efektů a další informace, které jsou uvedeny v kapitole Společné operace na stranách 9 až 10. V tomto návodu jsou použity následující značky: Výstraha a upozornění, abyste zabránili poškození nebo riziku požáru/elektrického šoku. Jsou také uvedeny informace o tom, co nepřispívá dosažení nejlepšího výkonu jednotky. Informace a rady, které byste měli znát. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru. Se střídavou síťovou šňůrou NEmanipulujte mokrýma rukama. Kondenzace vlhkosti Ke kondenzaci vlhkosti na čočkách uvnitř jednotky může docházet v následujících případech: Když začnete v místnosti topit Ve vlhké místnosti Pokud k tomuto dojde, jednotka nemusí správně fungovat V tomto případě nechejte jednotku na několik hodin zapnutou, dokud se vlhkost nevypaří, potom odpojte střídavou silovou šňůru ze sítě a znovu zapojte. Ostatní Pokud se do jednotky dostane kovový předmět nebo kapalina, odpojte jednotku a před dalším použitím se poraďte s vaším dealerem. Pokud nebudete jednotku delší dobu nepoužíváte, vytáhněte střídavou síťovou šňůru ze sítě. NE provádějte demontáž jednotky. Uvnitř nejsou žádné, uživatelem opravitelné díly. Pokud se vyskytne závada, vytáhněte střídavou síťovou šňůru ze sítě a poraďte se s vaším dealerem. Bezpečnostní opatření Instalace Instalujte na rovném povrchu, na suchém místě, které není ani příliš horké ani příliš studené mezi 5 C a 35 C. Jednotku instalujte v místě s přiměřenou ventilací, abyste zabránili nahromadění vnitřního tepla v jednotce. Nechejte jednotku v dostatečné vzdálenosti od televizoru. Reproduktory umístěte mimo televizor, abyste se vyhnuli interferenci s televizorem. Jednotku NEinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů anebo v místech, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření, nadměrnému prachu a vibracím. 1

2 Obsah Umístění tlačítek a ovládacích prvků... 3 Přední panel... 4 Dálkový ovladač... 5 Přehrávání pásků Přehrávání pásku Lokalizace začátku písně Skenování hudby Jak začít... 6 Vybalení... 6 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 6 Připojení antén... 6 Připojení reproduktorů... 7 Připojení dalšího zařízení... 8 Společné operace... 9 Nastavení hodin... 9 Zapnutí do sítě a volba zdrojů... 9 Nastavení hlasitosti Zesílení hloubek Volba režimů zvuku Nahrávání Nahrávání pásků v magnetické páskové jednotce B Dabování pásků Přímé nahrávání CD Použití časovačů Použití časovače pobuzení Použití časovače záznamu Použití časovače spánku Priorita časovačů Dodatečné informace Poslech vysílání FM a AM (SV/DV)...11 Ladění stanice Předvolba stanic Ladění předvolené stanice Příjem stanic FM s RDS (POUZE PRO CA-MXJ35R:) Změna informací RDS Vyhledávání programů podle kódů PTY (Vyhledávání PTY) Dočasné přepnutí na vámi zvolený typ programu Přehrávání CD Vložení CD Přehrávání všech CD Spojité přehrávání Základní operace CD Programování pořadí přehrávání stop Programované přehrávání Přehrávání s náhodným výběrem skladeb Náhodné přehrávání Opakování stop nebo CD Opakované přehrávání.16 Zákaz vytažení CD Zámek mechaniky Údržba Vyhledávání závad Specifikace

3 Umístění tlačítek a ovládacích prvků Seznamte se s tlačítky a ovládacími prvky na vaší jednotce. Elektrický přetáčecí panel i o PANEL OPEN / CLOSE Panel otevřete stisknutím PANEL OPEN/CLOSE. Panel zavřete opakovaným stisknutím tohoto tlačítka. ; a s d f g ART/OP DUBBING CD ART REVERSE MODE DECK A/B TIMER /CLOCK DISPLAY MODE PTY / EON DEMO TUNING CANCEL SOUND MODE SELECT + DISPLAY ACTIVE BASS EX. PROGRAM RANDOM REPEAT h j k l / z x c v b 1 q CD3 ANDBY 2 CD3 CD2 CD2 CD1 w 3 COMPACT DIGITAL AUDIO PLAY & EXCHANGER CD BIT DUAL D/A CONVERTER VOLUME + e 6 PHONES PANEL OPEN / CLOSE 7 COMPU PLAY CONTROL TAPE CD r 8 AUX FM / AM t PLAY /PLAY 9 AUTO REVERSE AUTO REVERSE y EJECT EJECT p u 3

4 Pokračování Okénko displeje SLEEP DAILY MONO A B REPEAT ALL 1 CD RANDOM PRGM EON TA NEWS INFO khz MHz Podrobné údaje viz strany v závorkách. Přední panel 1 Mechaniky disků 2 Tlačítko (pohotovostní režim/zapnutí) a světlo ANDBY (9) 3 Okénko displeje 4 Dálkové čidlo 5 Tlačítko PANEL OPEN/CLOSE (9) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. 6 Kolík PHONES (10) 7 Tlačítko TAPE 2 3 a světlo (17) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. 8 Tlačítko AUX (9) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. 9 Držák kazety magnetické páskové jednotky A (17) p Tlačítko 0 EJECT pro magnetickou páskovou jednotku A (17) q Tlačítka 0 (otevřít/zavřít mechaniku CD) (14) Stisknutím jednoho z těchto tlačítek se jednotka také zapne. w Tlačítka čísel disků a světla (CD 1, CD 2 a CD 3) (14) Stisknutím jednoho z těchto tlačítek se jednotka také zapne. e Ovládání hlasitosti (VOLUME) (10) r Tlačítko CD 6 (spuštění/zastavení) a světlo (14) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. t Tlačítko FM/AM a světlo (11) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. y Držák kazety magnetické páskové jednotky B (17) u Tlačítko 0 EJECT pro magnetickou páskovou jednotku B (17) Elektrický přetáčecí panel i Tlačítka / + (11) Tlačítka 4 / (zpětné vyhledávaní/dopředné vyhledávání) (9, 15, 20) o Tlačítko REVERSE MODE (17, 19) ; Tlačítko ART/OP (18) a Tlačítko DUBBING (19) s Tlačítko CD ART (19) d Tlačítko DECK A/B (17) f Tlačítko TIMER/CLOCK (9, 20) g Tlačítko (9, 20) h Tlačítko 7 (stop) (14, 17) j Tlačítka TUNING / + (11) Tlačítko 1 / (rychlý posuv doleva/rychlý posuv doprava) (15, 17) k Tlačítko DISPLAY (9) l Tlačítko PROGRAM (15, 19) / Tlačítko RANDOM (16) z Tlačítko REPEAT (16) x Tlačítko a světlo ACTIVE BASS EX. (rozšíření aktivních hloubek) (10) c Tlačítko SOUND MODE (10) v Tlačítko CANCEL (9, 16, 20) Tlačítko DEMO (8) b Tlačítka provozu RDS POUZE PRO CA-MXJ35R (12) Tlačítka DISPLAY MODE, PTY/EON a SELECT / + Okénko displeje 1 Indikátory časového spínače Indikátory, SLEEP, a DAILY 2 Indikátor A. BASS EX (rozšíření aktivních hloubek) 3 Indikátory činnosti tuneru Indikátory (stereo) a MONO 4 Indikátor S. MODE (zvukový režim) 5 Indikátory režimu přehrávání CD Indikátory REPEAT (ALL/1CD/1), RANDOM, PRGM (program) 6 Indikátory disků 7 Indikátory provozu RDS POUZE PRO CA-MXJ35R Indikátory RDS, EON a TA/NEWS/INFO 8 Hlavní displej Zobrazuje název zdroje, kmitočet atd. 9 Indikátory činnosti pásku Indikátory 2 3 (směr pásku),, (zpětný režim), a A/B (magnetická pásková jednotka v provozu) 4

5 PHONES ANDBY PANEL OPEN / CLOSE COMPACT DIGITAL AUDIO PLAY & EXCHANGER Dálkový ovladač p DISPLAY MODE TAPE A TAPE B PAUSE FADE MUTING SOUND MODE PTY/EON + ACTIVE BASS EX. SLEEP SELECT + RM SMXJ35R REMOTE CONTROL FM MODE q w e r t y u i o ; Dálkový ovladač 1 Tlačítka čísel disků (CD 1, CD 2 a CD 3) (14) Stisknutím jednoho z těchto tlačítek se jednotka také zapne. 2 Tlačítko ACTIVE BASS EX (rozšíření aktivních hloubek) (10) 3 Tlačítko SOUND MODE (10) 4 Tlačítko TAPE A (17) 5 Tlačítko TAPE B (17) 6 Tlačítko PAUSE (18) 7 Tlačítko 1 / 4 (rychlé vyhledávání doleva/zpětné) (15 17) 8 Tlačítko TAPE 2 3 (17) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. 9 Tlačítko FADE MUTING (10) p Tlačítko AUX (9) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. q Tlačítko (pohotovostní režim/zapnutí) (9) w Tlačítko SLEEP (22) e Tlačítka provozu RDS POUZE PRO CA-MXJ35R (12) Tlačítka DISPLAY MODE, PTY/EON a SELECT / + r Tlačítka s čísly (11, 15) t Tlačítko FM MODE (11) y Tlačítko / (dopředné vyhledávání/rychlé doprava) (15 17) u Tlačítko CD 6 (14) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. i Tlačítko 7 (stop) (14, 17) o Tlačítko FM/AM (11) Stisknutím tohoto tlačítka se jednotka také zapne. ; Tlačítko VOLUME + / (10) CD3 CD3 CD2 CD2 CD1 CD1 1 BIT DUAL D/A CONVERTER VOLUME + _ COMPU PLAY CONTROL TAPE AUX CD FM / AM PLAY /PLAY AUTO REVERSE AUTO REVERSE EJECT EJECT Při používání nasměrujte dálkový ovladač na dálkové čidlo na předním panelu. 5

6 Jak začít Pokračování Vybalení Připojení antén Po vybalení zkontrolujte, zda máte všechny následující položky. Číslo v závorkách udává množství dodávaných kusů. Rámová anténa AM (1) Anténa FM (1) Dálkový ovladač (1) Baterie (2) Anténa FM ANTENNA GND LOOP AM EXT Anténa FM (dodaná) Pokud některá z položek chybí, okamžitě se obraťte na vašeho dealera. FM 75 COAXIAL Vkládání baterií do dálkového ovladače Vložte baterie R6P(SUM-3)/AA(15P) do dálkového ovladače tak, aby polarita (+ nebo ) na bateriích odpovídala označení + a na skříňce na baterii. Pokud není dále možné ovládat jednotku pomocí dálkového ovladače, vyměňte současně obě baterie. 1 2 R6P(SUM-3)/AA(15F) 1 Připojte anténu FM k 75 Ω COAXIAL vývodu FM. 2 Vytáhněte anténu FM. 3 Upevněte ji v poloze, ve které je vás příjem nejlepší. O dodané anténě FM Anténu FM, dodanou s touto jednotkou, lze používat dočasně. Pokud je příjem špatný, můžete připojit venkovní anténu FM. Připojení venkovní antény FM Před jejím připojením odpojte dodanou anténu FM. 3 Venkovní anténa FM (není dodávána) NEpoužívejte starou baterii společně s novou. NEpoužívejte společně různé typy baterií. NEvystavujte baterie teplu nebo ohni. NEnechávejte baterie ve skříňce na baterii, pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat. Došlo by k poškození dálkového ovladače vytékající baterií. ANTENNA GND LOOP AM EXT FM 75 COAXIAL Měli byste použít 75 Ω anténu s koaxiálním typem konektoru (DIN 45325). 6

7 Anténa AM (SV/DV) Připojení reproduktorů Můžete připojit dva čelní reproduktory Připojení čelních reproduktorů 1 2, 3 ANTENNA Drát izolovaný vinylem (není dodáván) GND AM LOOP AM EXT Červená FM 75 COAXIAL Šňůra reproduktoru RIGHT SPEAKERS LEFT Šňůra reproduktoru Černá Rámová anténa AM (dodáván) 1 Připojte rámovou anténu AM k vývodům LOOP dle obrázku. 2 Otáčejte rámovou anténou AM, dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu. Pravý reproduktor Levý reproduktor Připojení venkovní antény AM Když je příjem špatný, připojte jednoduchý drát izolovaný vinylem k vývodu AM EXT a vytáhněte ho svisle. (Rámová anténa AM musí zůstat připojená.) Proto, aby byl příjem FM a AM (SV/DV) lepší Zajistěte, aby se vodiče antény nedotýkaly ostatních vývodů a spojovacích šňůr. Antény umístěte mimo kovové části jednotky, spojovací šňůry a střídovou síťovou šňůru. 1 Stiskněte a uchopte svorku vývodu reproduktoru, která je na zadní straně jednotky. 2 Vložte konec šňůry reproduktoru do vývodu. Dodržte odpovídající polaritu: Červená (+) k červené (+) a černá ( ) k černé ( ). 3 Uvolněte svorku. DŮLEŽITÉ: Používejte pouze reproduktory se stejnou impedancí, která je uvedena na vývodech reproduktorů na zadní straně jednotky. 7

8 RIGHT LEFT RIGHT LEFT Připojení dalšího zařízení Můžete připojit zvukové zařízení pouze k přehrávání. Když připojíte a používáte toto zařízení, postupujte také dle příručky k tomuto zařízení. Ujistěte se, že jsou zástrčky zvukových šňůr barevně kódované: Bílé zástrčky a kolíky jsou pro levé zvukové signály a červené pro pravé zvukové signály. NYNÍ můžete KONEČNĚ zapojit do sítě jednotku a jiné zařízení! ANTENNA Žádné zařízení NEpřipojujte, pokud je zapnut přívod energie. NEzapojujte do sítě žádné zařízení, pokud nejsou provedena veškerá zapojení. GND AM LOOP AM EXT FM75 COAXIAL AUX RIGHT LEFT SPEAKERS Připojení zvukového zařízení Do zásuvky ve zdi ANTENNA GND AM LOOP AM EXT FM75 COAXIAL Po zapojení střídavé síťové šňůry do zásuvky ve zdi, jednotka automaticky spustí demonstraci displeje. RIGHT AUX LEFT SPEAKERS Demonstraci displeje zastavíte stisknutím libovolného tlačítka na jednotce nebo na dálkovém ovladači. Demonstraci displeje spustíte manuálně, když stisknete a budete déle než 2 sekundy držet tlačítko DEMO. DEMO CANCEL Do zvukového výstupu Zvukového zařízení Demonstraci displeje zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Pomocí zvukové šňůry (není dodána) spojte zvukové výstupní kolíky na jiném zařízení s kolíky AUX na zadní straně. 8

9 Společné operace Nastavení hodin Zapnutí do sítě a volba zdrojů Než budete dále pokračovat v provozu této jednotky, nejprve nastavte vestavěné hodiny. 1 Stiskněte OPEN/CLOSE. Jednotka se zapne a elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře. 2 Stiskněte TIMER/CLOCK. PANEL OPEN / CLOSE TIMER /CLOCK Když stisknete spouštěcí tlačítko pro určitý zdroj (FM/AM, CD 6, AUX a TAPE 2 3), jednotka se zapne a elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře (a jednotka spustí zdroj, pokud je připraven COMPU PLAY CONTROL). Proto, abyste mohli poslouchat vysílání FM/AM (SV/ DV), stiskněte FM/AM. (Viz strany 11 13). K přehrávání CD stiskněte CD 6. (Viz strany 14 16). K přehrávání pásků stiskněte TAPE 2 3. (Viz strana 17). Vnější zařízení jako zdroj zvolte stisknutím AUX. Číslice času začnou blikat na displeji. FM / AM CD TAPE AUX 3 Hodiny nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. K tomu, abyste zapnuli jednotku bez přehrávání, stiskněte aby se zhaslo světlo ANDBY. ANDBY Pokud chcete spravit hodiny po stisknutí, stiskněte CANCEL. Číslice hodiny začnou opět blikat. 4 Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře. K tomu, abyste vypnuli jednotku bez přehrávání, stiskněte znovu aby se rozsvítilo světlo ANDBY. Elektrický přetáčecí panel se také zavře. Malé množství energie je třeba, i když je jednotka v pohotovostním režimu. ANDBY Kontrola času hodin Při provozu kteréhokoli zdroje stiskněte DISPLAY. Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude na displeji přepínat indikátor zdroje a čas hodin. DISPLAY Opakované nastavení hodin Pokud jste nastavili hodiny dříve, musíte opakovaně tisknout TIMER/CLOCK, dokud není zvolen režim nastavení hodin. Při každém stisknutí tohoto tlačítka se režimy nastavení časovače/hodin mění následujícím způsobem: Přívod energie zcela vypnete, když vytáhnete střídavou síťovou šňůru ze střídavé zásuvky. Po vytáhnutí střídavé síťové šňůry ze sítě anebo po výpadku proudu Nastavení hodin se okamžitě přestaví na 0:00 a předem naladěné stanice tuneru (viz strana 11) budou během několika dnů vymazány. DAILY ON TIME Canceled Zrušeno Nastavení hodin Clock setting ON TIME (Číslice označující hodiny začnou blikat.) (The hour digits start flashing.) Při výpadku elektrického proudu Nastavení hodin se ztratí a hodiny se nastaví na 0:00. Je třeba, abyste nastavili hodiny znovu. 9

10 Nastavení hlasitosti Zesílení hloubek Hlasitost můžete nastavit pouze, pokud je jednotka zapnutá. Hlasitost zvýšíte otočením knoflíku VOLUME ve směru hodinových ručiček a snížíte otočením proti směru hodinových ručiček. VOLUME + Sytost a plnost hloubek zůstávají zachovány, bez ohledu na to, jak malou hlasitost nastavíte. Tento efekt můžete použít pouze při přehrávání. Tento efekt získáte stisknutím ACTIVE BASS EX., aby se na jednotce rozsvítilo světlo ACTIVE BASS EX. (tlačítko samo). ACTIVE BASS EX. Když používáte dálkový ovladač stiskněte VOLUME + ke zvýšení hlasitosti a VOLUME ke snížení hlasitosti. Soukromý poslech Připojte sluchátka ke kolíku PHONES. Z reproduktorů nebude vycházet žádný zvuk. Před připojením nebo nasazením sluchátek hlasitost snižte. Jednotku nevypínejte (do pohotovostního stavu), když je nastavena vysoká úroveň hlasitosti; náhlý hlasitý zvuk může poškodit váš sluch, reproduktory a/nebo sluchátka při příštím spuštění jednotky nebo při příštím přehrávání z jiného zdroje. PAMATUJTE, že hlasitost nelze nastavit, když je jednotka v pohotovostním režimu. Na displeji se také rozsvítí indikátor A. BASS EX. Tento efekt zrušíte, když opět stisknete toto tlačítko, aby světlo zhaslo. Volba režimů zvuku Můžete zvolit jeden ze 6 předem nastavených zvukových režimů (3 režimy okolí a 3 režimy zesilovače zvukových efektů SEA). Zvukové režimy lze použít jen při přehrávání a nelze je použít při nahrávání. Výběr zvukových režimů zvolte tisknutím SOUND MODE, dokud se na displeji neobjeví režim, který chcete. Na displeji se také rozsvítí indikátor SOUND MODE. SOUND MODE Dočasné snížení hlasitosti Stiskněte FADE MUTING na dálkovém ovladači. Hlasitost se postupně sníží na 0. FADE MUTING Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zvukové režimy se mění následujícím způsobem: D.CLUB (Dance (Taneční CLUB) KLUB) OFF (Canceled) (Zrušeno) HALL ADIUM ROCK CLASSIC POP Zvuk obnovíte opakovaným stisknutím tohoto tlačítka. Režimy okolí: D.CLUB: HALL: ADIUM: Režimy SEA: ROCK: POP: CLASSIC: OFF: Zvyšuje rezonanci a hloubky. Dodává hloubku a dokonalost zvuku. Dodává jasnosti a šíří zvuk tak jako v otevřeném stadionu. Podporuje nízké a vysoké kmitočty. Hodí se pro akustickou hudbu. Hodí se pro vokální hudbu. Režimy ovládané ručně. Ruší zvukový režim. 10

11 Poslech vysílání FM a AM (SV/DV) AM FM Ladění stanice Pouze na jednotce: 1 Stiskněte FM/AM. Jednotka se automaticky zapne a naladí se na dříve naladěnou stanici (buď FM nebo AM SV/DV). Elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře. FM / AM Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, pásmo se mění z FM a AM (SV/DV). TUNING 2 Stiskněte a držte tlačítko TUNING / + déle než 1 sekundu. Jednotka začne vyhledávat stanice a zastaví, když se naladí stanice s dostatečně silným signálem. Pokud je program vysílán stereo, rozsvítí se indikátor EREO. 2 Stiskněte. 3 Číslo předvolby zvolte stisknutím / +. 4 Znovu stiskněte. Prohledávání přerušíte stisknutím TUNING / +. Když stisknete TUNING / + na krátkou dobu a opakovaně Kmitočet se bude měnit po krocích. FM MODE Změna režimu příjmu FM Když je těžké přijímat stereo vysílání FM anebo pokud je vysílání hlučné, stiskněte FM MODE na dálkovém ovladači, aby se na displeji rozsvítil indikátor MONO. Příjem se zlepší. Stereo efekt obnovíte, když znovu stisknete FM MODE, aby indikátor MONO zhasl. V režimu stero slyšíte stero zvuk, když je program vysílán ve stereo. Předvolba stanic Předem můžete naladit 30 FM a 15 AM (SV/DV) stanic. V některých případech jsou zkušební kmitočty již uloženy v paměti tuneru, jelikož byla provedena kontrola funkce předběžného naladění tuneru v závodě před expedicí. Nejedná se o špatnou funkci. Stanice, které chcete, můžete předem zvolit do paměti prostřednictvím metody předvolby. Následující kroky jsou časově omezené. Pokud nastavení zrušíte, dříve než skončíte, začněte znovu od kroku 1. 1 Nalaďte stanici, kterou chcete předvolit. Viz Ladění stanice výše. Stanice naladěná v kroku 1 je uložena pod číslem předvolby zvoleným v kroku 3. Když uložíte novou stanici pod použitým číslem, dříve uložená stanice se vymaže. Po vytáhnutí střídavé síťové šňůry ze sítě anebo po výpadku proudu Předvolené stanice budou během několika dnů vymazány. Pokud k tomu dojde, proveďte předvolbu stanic znovu. Ladění předvolené stanice 1 Stiskněte FM/AM. Jednotka se automaticky zapne a naladí se na dříve naladěnou stanici (buď FM nebo AM SV/DV). Elektrický přetáčecí panel se automaticky otevře. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, pásmo se mění z FM a AM (SV/DV). 2 Zvolte číslo předvolby. Na jednotce: Stiskněte / +. Na dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítka s čísly. Pro číslo předvolby 5 stiskněte 5. Pro číslo předvolby 15 stiskněte +10 a potom 5. Pro číslo předvolby 20 stiskněte +10 a potom 10. Pro číslo předvolby 25 stiskněte +10, +10 a potom 5. FM / AM MHz 11

12 Příjem stanic FM s RDS Pokračování Tato kapitola se týká POUZE CA-MXJ35R. RDS umožňuje stanicím FM posílat dodatečný signál spolu s běžnými signály programu. Stanice například posílají své názvy stanic a také informace o typu vysílaného programu např. sport, hudba atd. Když naladíte stanici FM, která poskytuje RDS, na displeji se rozsvítí indikátor RDS. S touto jednotkou můžete přijímat následující typy signálů RDS PS (Programová služba): Ukazuje obecně známá jména stanic. PTY (Typ programu): Ukazuje typ vysílaných programů. RT (Rádiový text): Ukazuje textové zprávy, které posílá stanice. EON (Ostatní zdokonalené sítě): Poskytuje informace o typech programů, které posílají jiné stanice RDS. Více o RDS Některé stanice FM a AM (SV/DV) neposkytují signály RDS. Služby RDS se mezi stanicemi FM RDS mohou lišit. Podrobné údaje o službách RDS ve vašem okolí získáte od místních radiostanic. RDS nemusí pracovat správně, pokud přijímací stanice nevysílá signály správně anebo pokud je signál slabý. Změna informací RDS RDS informace můžete při poslechu stanice FM sledovat na displeji. Stiskněte DISPLAY MODE. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, informace zobrazované na displeji se mění následujícím způsobem: PS PTY RT (Programová Service) služba) (Program (Typ programu) Type) (Radiotext) Text) Kmitočet Station frequency stanice (or (nebo preset číslo předvolby channel kanálu) no.) DISPLAY MODE Pokud stanice nevysílá žádné signály PS, PTY nebo RT Na hlavním displeji se zobrazí NO PS, NO PTY nebo NO RT. Když trvá dlouho, než jednotka zobrazí informace přijaté od stanice Na displeji se může zobrazit WAIT PS, WAIT PTY nebo WAIT RT. Vyhledávání programů podle kódů PTY (Vyhledávání PTY) Jednou z výhod RDS je, že můžete vyhledat určitý typ programu tím, že specifikujete kódy PTY. Podrobné údaje o kódech PTY viz Dodatečné informace na straně 23. Vyhledávání programů pomocí kódů PTY PAMATUJTE, že musíte provést předvolbu stanic FM RDS, abyste mohli využívat funkci EON. Pokud jste předvolbu ještě neprovedli viz strana 11. Následující kroky jsou časově omezené. Pokud nastavení zrušíte, dříve než skončíte, začněte znovu od kroku 1. 1 Stiskněte PTY/EON, dokud se nebude střídavě zobrazovat PTY a SELECT. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, provozní režim RDS se změní následujícím způsobem: PTY SELECT EON SELECT Canceled Zrušeno 2 Tiskněte SELECT / +, dokud se na displeji nezobrazí kód PTY, který chcete. PTY/EON SELECT Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, kódy PTY se změní následujícím způsobem: NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTURE SCIENCE VARIED POP M ROCK M M.O.R. M LIGHT M CLASSICS OTHER M WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL A RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE JAZZ COUNTRY NATIONAL OLDIES FOLK M DOCUMENT TRAFFIC (zpět na začátek) PTY/EON 3 Znovu stiskněte PTY/EOF. Při vyhledávání se na displeji střídavě zobrazuje SEARCH a zvolený kód PTY. Jednotka prohledá 30 předvolených stanic FM, zastaví se, když najde vámi zvolenou stanici (zobrazí se FOUND ) a tuto stanici naladí. Když není nalezen žádný program, na displeji se střídavě zobrazí NOT a FOUND a jednotka se vrátí na naposled přijímanou stanici. Přerušení vyhledávání kdykoli během jeho průběhu Při vyhledávání stiskněte PTY/EON. 12

13 RDS Dočasné přepnutí na vámi zvolený typ programu To, že EON funkce přijímá data vysílaná stanicemi FM RDS, umožňuje jednotce přepínat dočasně na vysílané programy dle vašeho výběru (TA, NEWS a INFO) na jiných stanicích. EON funkce pracuje pouze při poslechu předvolených stanic FM RDS, které poskytují data EON. Při příjmu stanice s daty EON se rozsvítí indikátor EON. Aktivace funkce EON PAMATUJTE, že musíte provést předvolbu stanic FM RDS, abyste mohli využívat funkci EON. Pokud jste předvolbu ještě neprovedli viz strana 11. Následující kroky jsou časově omezené. Pokud nastavení zrušíte, dříve než skončíte, začněte znovu od kroku 1. 1 Stiskněte PTY/EON, dokud se nebude střídavě zobrazovat EON a PTY/EON SELECT. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, provozní režim RDS se změní následujícím způsobem: PTY SELECT EON SELECT Zrušeno Canceled Jak funkce EON skutečně pracuje: PŘÍPAD 1 Pokud neexistuje stanice, která by vysílala program, který jste zvolili. Jednotka je nadále naladěna na současnou stanici. «Když stanice začne vysílat program, který jste si zvolili, jednotka automaticky přepne na tuto stanici. Indikátor přijímaného kódu PTY začne blikat. «Když program skončí, na hlavním displeji se objeví EON END a jednotka se vrátí na dříve naladěnou stanici, ale funkce EON zůstane stále aktivována. PŘÍPAD 2 Pokud existuje stanice, která by vysílá program, který jste zvolili. Jednotka naladí program. Indikátor přijímaného kódu PTY začne blikat. «Když program skončí, na hlavním displeji se objeví EON END a jednotka se vrátí na dříve naladěnou stanici, ale funkce EON zůstane stále aktivována. 2 Tiskněte SELECT / +, dokud se na displeji nezobrazí typ dat EON, který chcete. Indikátor zvoleného typu dat EON se také rozsvítí. EON TA SELECT PŘÍPAD 3 Pokud stanice FM, kterou posloucháte, vysílá program, který jste zvolili. Jednotka nadále přijímá tutu stanici, ale indikátor přijímaného kódu PTY začne blikat. «Když program skončí, indikátor přijímaného kódu PTY přestane blikat a zůstane rozsvícený, ale funkce EON zůstane stále aktivována. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, typy dat EON se změní následujícím způsobem: TA NEWS INFO OFF (Canceled) (Zrušeno) TA: Dopravní situace NEWS: Zprávy INFO: Účelem programu je předávávat širokou škálu informací. OFF: Funkce EON je zrušena. Indikátor typu dat EON (TA, NEWS a INFO) zhasne. PTY/EON 3 Znovu stiskněte PTY/EON. Indikátor typu dat EON přestane blikat a zůstane rozsvícený. Nyní je aktivována funkce EON. Viz Jak funkce EON skutečně pracuje. Více o funkci EON Data EON, vysílaná některými stanicemi, nemusí být kompatibilní s touto jednotkou. V tomto případě funkce EON nemusí správně pracovat. Při poslechu programu naladěného funkcí EON se stanice nezmění ani, když začne vysílat další stanice sítě. Funkce EON se zruší, když zdroj změníte na CD, TAPE nebo AUX a zruší se dočasně, když změníte zdroj na AM. 13

14 Přehrávání CD Pokračování Vložení CD 1 Stiskněte 0 u mechaniky disku (CD 1 až 3), do které chcete vložit CD. Jednotka se automaticky zapne a mechanika se vysune. Elektrický přetáčecí panel se také automaticky otevře. 2 Vložte disk správně na kruh mechaniky disku tak, aby štítek disku směřoval nahoru. Přehrávání všech CD Spojité přehrávání. CD můžete přehrávat spojitě. 1 Vložte CD. 2 Stiskněte jedno z tlačítek disku (CD 1, CD 2 a CD 3) pro disk, který chcete přehrávat. Přehrávání začne od prví stopy zvoleného disku. CD3 CD2 CD SPRÁVNĚ NESPRÁVNĚ Když používáte CD single (8 cm), vložte ho na vnitřní kruh mechaniky. 3 Stiskněte stejné tlačítko 0, které jste stiskli v kroku 1. Mechanika disku se zavře a odpovídající indikátor čísla disku (CD 1 až CD 3) se rozsvítí na displeji. 4 Při vkládání ostatních CD opakujte kroky 1 až 3. Když spojitě vkládáte více CD Když stisknete 0 pro další mechaniku, do které chcete vložit CD, první mechanika disku se automaticky zavře a další mechanika se vysune. O indikátorech disků Každý indikátor odpovídá mechanice disku stejného čísla. Číslo stopy Stisknutím CD 6 místo tlačítek čísel disků se spustí přehrávání, pokud jsou v mechanikách CD. Stisknutím 7 přerušíte přehrávání. Stisknutím 0 odpovídající mechaniky vyjmete disk. Posloupnost přehrávání CD Když vložíte 3 CD do mechanik disků, budou se přehrávat v jedné z následujících posloupností. Když stisknete 1: CD 1 ] CD 2 ] CD 3 (potom se zastaví) Když stisknete 2: CD 2 ] CD 3 ] CD 1 (potom se zastaví) Když stisknete 3: CD 3 ] CD 1 ] CD 2 (potom se zastaví) * Když vložíte 2 CD budou se přehrávat ve stejném pořadí, ale přeskočí se mechanika bez CD. Základní operace CD Současná délka doby přehrávání Při přehrávání CD můžete provádět následující operace. Číslo disku Indikátor disku Značka disku Výměna CD při přehrávání jiného CD Stisknutím 0 odpovídajícího CD, které nehraje nebo v je v současnosti zvolené, CD vyjměte a vyměňte ho. Pokud vyměníte CD během přehrávání, současné přehrávání se nezastaví, dokud se nepřehrají všechna CD, která jste vyměnili. Značka disku se rozsvítí pro číslo disku, které jste zvolili. Indikátor disku bliká při přehrávání příslušného CD. Indikátor disku se vypne, když jednotka zjistí, že v příslušné mechanice není CD. Dočasné zastavení přehrávání Stiskněte CD 6. Při dočasném zastavení na displeji bliká prošlý čas přehrávání. Když znovu stisknete CD 6, přehrávání se opět spustí. CD 14

15 Lokalizace určitého místa stopy Během přehrávání stiskněte a držte 1 nebo. 1: Rychlé zpětné procházení CD : Rychlé dopředné procházení CD Když používáte dálkový ovladač, stiskněte a držte 1 / 4 nebo /. TUNING Přeskok na další stopu Před nebo během přehrávání opakovaně stiskněte 4 nebo. 4: Návrat na začátek současné nebo předcházející stopy. : Přeskok na začátek další nebo po ní následující stopy. 3 Stisknutím jednoho z tlačítek čísel disků (CD 1, CD 2 a CD 3) zvolte číslo disku, který chcete přehrávat. Číslo disku Číslo stopy PRGM Číslo kroku programu CD3 CD2 CD1 Když používáte dálkový ovladač, stiskněte 1 / 4 nebo / před přehráváním. Když stisknete a držíte 4 / (nebo 1 / 4 nebo / před přehráváním) Stopy můžete měnit spojitě. Přímý přeskok na další stopu pomocí tlačítek s čísly Stisknutí tlačítka/tlačítek s čísly před nebo během přehrávání vám umožní spustit přehrávání stopy, kterou chcete. Příklad: Pro stopu číslo 5 stiskněte 5. Pro stopu číslo 15 stiskněte +10 a potom 5. Pro stopu číslo 20 stiskněte +10 a potom 10. Pro stopu číslo 32 stiskněte +10, +10, +10 a potom 2. Programování pořadí přehrávání stop Programované přehrávání Než začnete s přehráváním, můžete uspořádat pořadí přehrávání stop. Můžete naprogramovat až 32 stop. Opakované přehrávání (viz strana 16) využijete pro programované přehrávání, když stisknete REPEAT po spuštění programovaného přehrávání. 1 Vkládání disků. Pokud současně hrající zdroj není přehrávač CD, než přejdete k dalšímu kroku, stiskněte CD 6 a potom 7. 2 Opakovaně tiskněte PROGRAM. PRGM PROGRAM 4 Z CD zvoleného v předcházejícím kroku zvolte stopu. Na jednotce: Číslo stopy zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Na dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítka s čísly. Jak používat tlačítka s čísly viz Přímý přeskok na další stopu pomocí tlačítek s čísly na levé straně. PRGM Programování dalších stop, které chcete. Při programování stop ze stejného disku opakujte krok 4. Při programování stop z jiného disku opakujte kroky 3 a 4. 6 Stiskněte CD 6. Stopy se přehrávají v pořadí, které jste naprogramovali. Přehrávání zastavíte stisknutím 7. Výstup z režimu programovaného přehrávání proveďte opakovaným stisknutím PROGRAM před nebo přehrávání, aby jednotka přešla do režimu spojitého přehrávání. (Program, který jste vytvořili, je uložen v paměti, dokud nevypnete jednotku nebo dokud program nevymažete.) Pokud je program uložen v paměti, program se vyvolá. 15

16 Kontrola obsahu programu Před přehráváním můžete zkontrolovat obsah programu stisknutím 1 / 4 nebo / na dálkovém ovladači. / : Zobrazí se naprogramované stopy v naprogramovaném pořadí. 1 / 4: Zobrazí je v obráceném pořadí. Modifikace programu DEMO Před přehráváním můžete vymazat naprogramované CANCEL stopy zobrazené na displeji stisknutím CANCEL. Pokaždé, když stiskněte toto tlačítko, naprogramovaná stopa zobrazená na displeji se vymaže. Stopy do programu přidáte před přehráváním volbou čísel stop, které chcete přidat podle kroku 4 postupu programování na straně 15. Celý program před nebo přehrávání vymažete stisknutím 7. Na displeji ze zobrazí PROGRAM. Po vytažení CD se také vymažou čísla stop naprogramovaná z vytaženého CD. Když se pokusíte naprogramovat 33. krok Na displeji se zobrazí FULL. Pokud je váš vstup ignorován Pokusili jste se naprogramovat stopu z prázdné mechaniky nebo číslo stopy, která na CD neexistuje (například zvolíte stopu 14 u CD, které má pouze 12 stop). Tyto vstupy jsou ignorovány. Přehrávání s náhodným výběrem skladeb Náhodné přehrávání Stopy všech vložených CD se budou přehrávat náhodně. Opakované přehrávání použijete při náhodném přehrávání, když stisknete REPEAT po spuštění náhodného přehrávání. 1 Příprava CD. Pokud současně hrající zdroj není přehrávač CD, stiskněte CD 6 a potom 7, než přejdete k dalšímu kroku. RANDOM 2 Stiskněte RANDOM. RANDOM Stiskněte CD 6. Stopy se přehrávají náhodně. CD Náhodné přehrávání se ukončí, když se všechny stopy přehrají jedenkrát. Přehrávání zastavíte stisknutím 7. Náhodné přehrávání se také přeruší, když otevřete jednu z mechanik disku. Výstup z režimu náhodného přehrávání proveďte opakovaným stisknutím RANDOM před nebo po přehrávání, aby jednotka přešla do jiného režimu spojitého přehrávání. I když stisknete 4 (nebo 1 / 4 na dálkovém ovladači) Během náhodného přehrávání se nemůžete vrátit k předcházejícím stopám. Když stisknete (nebo / na dálkovém ovladači), můžete přejít dalším náhodně vybraným stopám. Opakování stop nebo CD Opakované přehrávání Všechna CD v současnosti přehrávaná a naprogramované nebo jednotlivé stopy můžete opakovat kolikrát chcete. K opakovanému přehrávání stiskněte REPEAT během nebo před přehráváním. Opakované přehrávání u programovaného a náhodného přehrávání spustíte stisknutím tohoto tlačítka po spuštění přehrávání. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, režim náhodného přehrávání se změní následujícím způsobem a následující indikátor se rozsvítí na displeji: REPEAT ALL REPEAT 1CD Zrušeno Canceled REPEAT 1 (Continuous (Spojité přehrávání) play) REPEAT REPEAT ALL: Opakují se všechny stopy na všech CD (spojitě nebo náhodně) nebo všechny stopy uvedené v programu. REPEAT 1CD*: Opakují se všechny stopy na jednom CD. REPEAT 1: Opakuje se jedna stopa na jednom CD. * REPEAT 1CD se nepoužívá při programovaném a náhodném přehrávání. Opakované přehrávání zrušíte opakovaným tisknutím REPEAT, dokud indikátor REPEAT (REPEAT ALL, REPEAT 1CD nebo REPEAT 1) na displeji nezmizí. Opakované přehrávání se také zruší, když zvolíte programované přehrávání nebo náhodné přehrávání. Zákaz vytažení CD Zámek mechaniky Můžete zakázat vytažení CD z jednotky a uzamknout disky. Tato operace je možná pouze s použitím tlačítek na jednotce. K zakázání vytažení disku stiskněte 0 kterékoli mechaniky a přitom držte 7. (Pokud je některá mechanika otevřená, nejprve ji zavřete.) Na chvíli se objeví LOCKED a vložená CD jsou zamknutá. Zákaz vytažení disku zrušíte a CD odemknete stisknutím 0 kterékoli mechaniky a přitom držte 7. Na chvíli se objeví UNLOCKED a vložená CD jsou odemknutá. Když se pokusíte vytáhnout CD Objeví se LOCKED, abyste věděli, že je použit zámek mechanik. 16

17 Přehrávání pásků Můžete přehrávat pásky typu I, typu II a typu IV beze změny nastavení. Přehrávání pásku 1 Stiskněte EJECT (0) u magnetické páskové jednotky, kterou chcete používat. Opakované přehrávání obou stran zpětný režim Zpětný režim pracuje současně pro obě u magnetické páskové jednotky. Když režim používáte, pásek se automaticky na konci obrátí a jednotka začne přehrávat druhou stranu pásku a opakuje stejný postup. Zpětný režim nastavíte stisknutím REVERSE MODE, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako REVERSE MODE Zpětný režim zrušíte opakovaným stisknutím tohoto tlačítka, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako Pro magnetickou páskovou jednotku A Pro magnetickou páskovou jednotku B 2 Vložte dovnitř kazetu otevřenou stranou dolů. 3 Opatrně zavřete držák kazety. Pokud vložíte kazety do obou magnetických páskových jednotek A i B, zvolí se magnetická pásková jednotka, do které jste naposled vložili kazetu. Proto, abyste zprovoznili druhou magnetickou páskovou jednotku, stiskněte DECK A/B (nebo TAPE A nebo TAPE B na dálkovém ovladači). 4 Stiskněte TAPE 2 3. Pásek začne hrát a indikátor směru pásku (2 3) začne pomalým blikáním indikovat TAPE směr pohybu pásku. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, změní se směr pásku. 3 : hraje přední strana. 2 : hraje zadní strana. Když pásek dohraje na konec, magnetická pásková jednotka se automaticky zastaví, pokud není zapnut zpětný režim. (viz Opakované přehrávání obou stran zpětný režim.) Přehrávání přerušíte stisknutím 7. Proto, abyste zprovoznili druhou magnetickou páskovou jednotku, stiskněte DECK A/B (nebo TAPE A nebo TAPE B na dálkovém ovladači) a potom TAPE 2 3. Rychlé převíjení doleva nebo doprava provedete stisknutím 1 / (1 / 4 nebo / na dálkovém ovladači) za běhu pásku. Indikátor směru pásku (2 3) začne na displeji rychle blikat. Kazetu vyjmete stisknutím 0 EJECT u magnetické páskové jednotky A nebo EJECT 0 u magnetické páskové jednotky B. Když je nastaven zpětný režim a v obou magnetických páskových jednotkách jsou kazety Když skončí přehrávaní zadní (2) strany jednoho pásku, začne hrát pásek v druhé magnetické páskové jednotce. Lokalizace začátku písně Skenování hudby Skenování hudby můžete použít k lokalizaci začátku písně. Při skenování hudby se vyhledávají prázdná místa, která obvykle oddělují nahrané písně a pak se přehraje další píseň. Vyhledání začátku současné písně Během přehrávání stiskněte stisknutím 1 / (1 / 4 nebo / na dálkovém ovladači) pro opačný směr, než je směr pásku. Indikátor směru pásku opačného směru než je směr pásku začne střídavě blikat pomalu a rychle. Vyhledávání se automaticky zastaví na začátku současné písně a současná píseň začne hrát automaticky. Vyhledání začátku následující písně Během přehrávání stiskněte stisknutím 1 / (1 / 4 nebo / na dálkovém ovladači) pro stejný směr jako je směr pásku. Indikátor směru pásku stejného směru jako je směr pásku začne střídavě blikat pomalu a rychle. Vyhledávání se automaticky zastaví na začátku následující písně a následující píseň začne hrát automaticky. Skenování hudby detekujte 4-sekundové prázdné úseky mezi písněmi, a proto nebude dobře fungovat v následujících případech Když na začátku písně není prázdný úsek. Když šum (často způsobený mnohonásobným používáním nebo špatnou kvalitou dabování) vyplňuje prázdný úsek. Když jsou v písni dlouhé, velmi nevýrazné pasáže nebo přestávky. Nedoporučujeme používat pásky C-120 nebo slabší, jelikož může docházek ke zhoršování charakteristik a pásek může uváznout na unášecích válečcích a navijácích. TUNING 17

18 Nahrávání Pokračování DŮLEŽITÉ: Nahrávání nebo přehrávání materiálů, které jsou předmětem copyrightu, může být nezákonné bez souhlasu majitele copyrightu. Úroveň nahrávání se nastavuje automaticky správně, a proto není ovlivněna nastavením VOLUME. Proto při nahrávání můžete upravit zvuk, který posloucháte, bez toho, že by bylo ovlivněno nahrávání. Při nahrávání můžete z reproduktorů nebo sluchátek poslouchat zvukové reěimy a/nebo rozšířených Aktivních Hloubek Signálu. Zvuk se však nahrává bez těchto efektů (viz strana 10). Pokud je v nahrávkách nadměrné množství šumu nebo statiky, jednotka je možná příliš blízko televizoru. Zvětšete vzdálenost mezi televizorem a jednotkou. K nahrávání můžete používat pásky typu I a II. Ochrana vašich nahrávek Na zadní straně kazety jsou dva malé jazýčky k ochraně proti neočekávanému vymazání nebo přepisu další nahrávkou. Proto, abyste chránili vaši nahrávku, odstraňte jazýčky. Na chráněný pásek můžete znovu nahrávat, když zakryjete otvory lepicí páskou. Když používáte pásek typu II, dbejte, abyste nezakryli otvory používané k detekci typu pásku. Zachování nejlepší kvality zvuku nahrávky a při přehrávání Když jsou hlavy, navijáky a unášecí válečky magnetických páskových jednotek znečištěné, vyskytne se následující: Zhoršení kvality zvuku Nespojitý zvuk Slábnutí Neúplné vymazávání Potíže při nahrávání K čištění hlav, navijáků a unášecích válečků používejte vatové tampóny navlhčené v lihu. Navijáky unášecích válečků Nahrávání pásků v magnetické páskové jednotce B 1 Stiskněte EJECT 0 u magnetické páskové jednotky B. 2 Dovnitř vložte kazetu, na kterou lze nahrávat, otevřenou stranou dolů. 3 Opatrně zavřete držák kazety. 4 Zkontrolujte směr pásku v jednotce B. Pokud není směr pásku správný, stiskněte TAPE 2 3 dvakrát a potom 7, abyste změnili směr pásku. 5 Zapněte zdroj FM, AM*, CD přehrávač, magnetickou páskovou jednotku A nebo pomocné zařízení připojené k výstupům AUX. Když je zdrojem CD, můžete také využít přímé nahrávání z CD (viz strana 19). Když je zdrojem magnetická pásková jednotka A, můžete také využít metodu dabování. (Viz Dabování pásků na straně 19.) * Viz Nahrávání stanice AM (SV/DV) odřezání beatové hudby na straně Začněte nahrávat. Na jednotce: Stiskněte ART/OP. Na displeji se rozsvítí indikátor a nahrávání začne. Na dálkovém ovladači: 1) Stiskněte PAUSE. Indikátor na displeji začne blikat. 2) Stiskněte TAPE 2 3. Indikátor přestane blikat a zůstane rozsvícený. Nahrávání začne. ART/OP PAUSE Hlavy Demagnetizace hlav Vypněte jednotku a použijte demagnizátor (je k dispozici v prodejnách elektroniky a hudebnin). Nahrávání zastavíte opakovaným stisknutím ART/OP (nebo 7 na dálkovém ovladači). 18

19 PAUSE Nahrávání dočasně přerušíte (s výjimkou, když je zdrojem magnetická pásková jednotka A) stisknutím PAUSE na dálkovém ovladači. Nahrávání obnovíte stisknutím TAPE 2 3. Kazetu vyjmete stisknutím EJECT 0 u magnetické páskové jednotky B. Nahrávání na obě strany zpětný režim Stiskněte REVERSE MODE, aby se indikátor zpětného režimu rozsvítil jako Když při nahrávání využíváte zpětný režim, začněte nahrávat v dopředném (3) směru. V opačném případě by se nahrávání ukončilo po nahrání jen na jednu stranu (zadní) pásku. Zpětný režim zrušíte opětným stisknutím tohoto tlačítka, tak, aby se indikátor zpětného režimu rozsvítil jako Nahrávání stanice AM (SV/DV) odřezání beatové hudby Při nahrávání vysílání AM (SV/DV), beat může být příliš tvrdý (což není nikdy slyšet při poslechu vysílání, které nenahráváte). Pokud k tomuto dojde, tiskněte opakovaně PROGRAM při nahrávání, dokud se beat nesníží. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, zobrazení na displeji se mění následujícím způsobem: CUT1 CUT2 CUT3 CUT4 REVERSE MODE PROGRAM Přímé nahrávání CD Vše na CD se zaznamenává na pásek v takovém pořadí, v jakém je to na CD anebo v pořadí naprogramovaného přehrávání. 1 Vložte kazetu, na kterou lze nahrávat, do magnetické páskové jednotky B. 2 Vložte disk správně na kruh diskové mechaniky tak, aby jeho štítek směřoval nahoru. CD3 3 Disk zvolte stisknutím jednoho CD2 z tlačítek s čísly disků (CD 1 až CD 3) a potom stiskněte 7. CD1 4 Stiskněte CD ART. CD ART Na displeji se objeví se CD a indikátor se rozsvítí. Magnetická pásková jednotka B začne nahrávat a CD přehrávač začne hrát. Když je nahrávání dokončeno, na displeji se objeví CD FINISHED a CD přehrávač a magnetická pásková jednotka B se zastaví. Přímé nahrávání CD zastavíte stisknutím 7. Kazetu vyjmete stisknutím EJECT 0 u magnetické páskové jednotky. Dabování pásků Při nahrávání je lepší, když je typ pásku (typ I nebo II), ze kterého nahráváte, stejný jako typ pásku, na který nahráváte. 1 Stiskněte TAPE 2 3 a potom 7. 2 Vložte zdrojovou kazetu do magnetické páskové jednotky A a kazetu, na kterou budete nahrávat, do magnetické páskové jednotky B. Do obou magnetických páskových jednotek vložte kazety tak, aby se pásky přetáčely dopředu (3). DUBBING 3 Stiskněte DUBBING. Dabování začne. Dabování zastavíte stisknutím 7. Kazetu vyjmete stisknutím 0 EJECT u magnetické páskové jednotky A nebo EJECT 0 u magnetické páskové jednotky B. Nahrávání na obě strany zpětný režim Zpětný režim nastavíte stisknutím REVERSE MODE, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako Zpětný režim zrušíte opakovaným stisknutím tohoto tlačítka, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako Nahrávání na obě strany zpětný režim Zpětný režim nastavíte stisknutím REVERSE MODE, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako Když pro přímé nahrávání z CD využíváte zpětný režim, začněte nahrávat v dopředném (3) směru. Když pásek dojde na konec při nahrávání písně v dopředném (3) směru, poslední píseň se nahraje na začátek zadní strany (2). Pokud začnete nahrávat na zadní stranu (2), nahrávaní se zastaví, když se nahraje jen jedna strana (zadní) pásku. Zpětný režim zrušíte opakovaným stisknutím tohoto tlačítka, aby se indikátor zpětného režimu na displeji rozsvítil jako 19

20 Použití časovačů Pokračování K dispozici jsou tři časovače záznam, probuzení a spánek. Než začnete používat časovače, musíte nastavit hodiny vestavěné do jednotky. (Viz strana 9.) Použití časovače pobuzení S časovačem probuzení vás může probudit vaše oblíbená hudba nebo program v rádiu. Pak časovač probuzení skutečně pracuje. Jednotka se automaticky zapne, nastaví hlasitost na předem nastavenou úroveň a začne hrát ze specifikovaného zdroje v daném čase. ( indikátor začne blikat těsně před daným časem a nadále bliká, když časovač pracuje). Když nastane čas vypnutí ( OFF bliká těsně před vypnutím), jednotka se automaticky vypne (pohotovostní režim). Nastavení časovače zůstává v paměti, dokud ho nezměníte. Následující kroky jsou časově omezeny. Pokud se nastavování před jeho ukončením zruší, začněte znovu od kroku 1. Pokud jste při nastavování časovače udělali chybu, stiskněte CANCEL. (Toto nemusí vždy fungovat. Pokud CANCEL nefunguje, stiskněte opakovaně TIMER/CLOCK a začněte znovu od kroku 1.) Pouze na jednotce: 1 Tiskněte TIMER/CLOCK, dokud se na displeji neobjeví DAILY. Indikátor DAILY začne také blikat na displeji. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, režimy nastavení časovače se mění následujícím způsobem: DAILY Canceled Zrušeno ON TIME Nastavení Clock hodin setting ON TIME 2 Stiskněte znovu TIMER/CLOCK. Na 2 sekundy se objeví ON TIME a jednotka potom přejde do režimu nastavení času probuzení. DAILY DAILY (Viz strana 9.) (See page 9.) TIMER /CLOCK TIMER /CLOCK 3 Nastavte čas probuzení, kdy chcete, aby se jednotka zapnula. 1) Hodinu nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Na 2 sekundy se objeví OFF TIME a jednotka potom přejde do režimu nastavení času vypnutí. 4 Nastavte čas, kdy chcete, aby se jednotka vypnula (do pohotovostního režimu). 1) Hodinu nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Jednotka přejde do režimu volby zdroje. 5 Zdroj zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Pokaždé, když stisknete 4 nebo, zdroj se mění následujícím způsobem: TUNER FM: naladí se specifikovaná, předem nastavená stanice FM. = přejděte k bodu 6. TUNER AM: naladí se specifikovaná, předem nastavená stanice AM (SV/DV). = přejděte k bodu 6. CD : přehrává se disk na specifikované stopě specifikovaného disku. = přejděte k bodu 6. Zajistěte, aby v mechanice zvoleného čísla bylo CD. TAPE: TUNER FM AUX DAILY TAPE TUNER AM CD přehrává se pásek v magnetické páskové jednotce A nebo B. = přejděte k bodu 7. Zajistěte, aby v magnetické páskové jednotce, jejíž indikátor (A nebo B) svítí na displeji, byl pásek. Zajistěte, aby byl směr pásku správný. AUX: přehrává se vnější zdroj. = přejděte k bodu 7. Toto nastavení lze využít, pokud má vnější zařízení funkci časovače. DAILY 20

21 6 Když vybíráte CD 1) Číslo disku zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Číslo stopy zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Jednotka přejde do režimu nastavení hlasitosti. Když vybíráte TUNER FM nebo TUNER AM Číslo předem nastavené stanice zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Jednotka přejde do režimu nastavení hlasitosti. 7 Hlasitost nastavte stisknutím 4 nebo. Hlasitost můžete zvolit ze čtyř úrovní. Když zvolíte VOL, hladina se nastaví na úroveň, na které byla před vypnutím jednotky. DAILY 8 Nastavení časovače probuzení ukončete stisknutím. Indikátor DAILY přestane blikat a zůstane rozsvícený. Vaše nastavení se v posloupnosti zobrazují na displeji. ANDBY 9 Jednotku vypnete (pohotovostní režim) stisknutím, pokud jste nastavili časovač probuzení, když byla jednotka zapnutá. Zapnutí nebo vypnutí časovače probuzení po jeho nastavení 1 Tiskněte TIMER/CLOCK, dokud se na displeji neobjeví DAILY. 2 Časovač probuzení vypnete stisknutím CANCEL. Indikátor DAILY zmizí z displeje. Časovač probuzení je vypnut, ale jeho nastavení zůstává v paměti. Časovač probuzení zapnete stisknutím. Indikátor DAILY se rozsvítí na displeji. Vaše nastavení se v posloupnosti zobrazí na displeji pro vaši informaci. TIMER /CLOCK DEMO CANCEL Použití časovače záznamu S časovačem záznamu můžete automaticky pořizovat záznamy rádiového vysílání na pásek. Jak časovač záznamu skutečně pracuje Jednotka se automaticky zapne, naladí se na specifikovanou stanici, nastaví hlasitost na 0 a začne nahrávat v daném čase. ( indikátor začne blikat těsně před daným časem a nadále bliká, když časovač pracuje). Když nastane čas vypnutí ( OFF bliká těsně před vypnutím), jednotka se automaticky vypne (pohotovostní režim). Nastavení časovače zůstává v paměti, dokud ho nezměníte. Následující kroky jsou časově omezeny. Pokud se nastavování před jeho ukončením zruší, začněte znovu od kroku 1. Pokud jste při nastavování časovače udělali chybu, stiskněte CANCEL. (Toto nemusí vždy fungovat. Pokud CANCEL nefunguje, stiskněte opakovaně TIMER/CLOCK a začněte znovu od kroku 1.) Pouze na jednotce: 1 Do magnetické páskové jednotky B vložte kazetu, na kterou lze nahrávat. 2 Tiskněte TIMER/CLOCK, dokud se na displeji neobjeví. Indikátor začne také blikat na displeji. TIMER /CLOCK Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, režimy nastavení časovače se mění následujícím způsobem: DAILY Canceled Zrušeno ON TIME Nastavení Clock hodin (Viz setting strana 9.) ON TIME (See page 9.) 3 Stiskněte znovu TIMER/CLOCK. Na 2 sekundy se objeví ON TIME a jednotka potom přejde do režimu nastavení času záznamu. TIMER /CLOCK Když je jednotka zapnutá, když nastane čas probuzení, časovač probuzení nebude pracovat. 21

22 ZZZ... 4 Nastavte čas, kdy chcete, aby se jednotka zapnula. 1) Hodinu nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Na 2 sekundy se objeví OFF TIME a jednotka potom přejde do režimu nastavení času vypnutí. 5 Nastavte čas, kdy chcete, aby se jednotka vypnula(do pohotovostního režimu). 1) Hodinu nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Minuty nastavte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Jednotka přejde do režimu volby předem nastavené stanice. 6 Select the preset station. 1) Pásmo ( TUNER FM nebo TUNER AM ) zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. 2) Číslo předem nastaveného kanálu zvolte stisknutím 4 nebo a potom stiskněte. Indikátor přestane blikat a zůstane rozsvícený. Vaše nastavení se v posloupnosti zobrazují na displeji. Použití časovače spánku S časovačem spánku můžete usnout při hudbě. Časovač spánku můžete nastavit, když je jednotka zapnutá. Jak časovač spánku skutečně pracuje Po specifikované délce času se jednotka automaticky vypne. POUZE na dálkovém ovladači: 1 Stiskněte SLEEP. Na displeji se objeví doba do vypnutí a indikátor SLEEP začne blikat. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, délka času se změní následujícím způsobem: Canceled Zrušeno SLEEP 2 Po specifikaci délky času vyčkejte přibližně 5 sekund. Indikátor SLEEP přestane blikat a zůstane rozsvícený. Zbývající čas do vypnutí zkontrolujete jedním stisknutím SLEEP. Přibližně na 5 sekund se objeví zbývající čas do vypnutí. Čas do vypnutí změníte opakovaným stisknutím SLEEP, dokud se na displeji neobjeví požadovaná délka času. Nastavení časovače zrušíte opakovaným stisknutím SLEEP tak, aby indikátor SLEEP zhasl. Časovač spánku také zrušite vzpnutím jednotky. 7 Jednotku vypnete (pohotovostní režim) stisknutím. Pokud chcete při nahrávání poslouchat jiný zdroj Nahrávání zastavte stisknutím ART/OP. Zdroj změnit nelze, pokud nahrávání nezastavíte. ANDBY Zapnutí nebo vypnutí časovače záznamu po jeho nastavení 1 Stiskněte opakovaně TIMER/CLOCK, dokud se na displeji neobjeví. 2 Časovač záznamu vypnete stisknutím CANCEL. Indikátor zmizí z displeje. Časovač záznamu je zrušen, ale jeho nastavení zůstává v paměti. Časovač záznamu zapnete stisknutím. Indikátor se rozsvítí na displeji. Vaše nastavení se v posloupnosti zobrazí na displeji pro vaši informaci. TIMER /CLOCK DEMO CANCEL Priorita časovačů Jelikož se každý časovač nastavuje samostatně, možná vás zajímá, co se stane, když se nastavení těchto časovačů překrývá. Časovač záznamu má přednost před časovačem probuzení a časovačem spánku. Pokud je časovač probuzení nastaven, aby se zapnul, když pracuje časovač záznamu, časovač probuzení se nezapne vůbec. Časovač záznamu Časovač probuzení Časovač záznamu Časovač spánku 6:00 6:30 7:00 7:30 Pokud je časovač záznamu nastaven, aby se zapnul, když pracuje časovač spánku, časovač spánku nebude fungovat (indikátor SLEEP nezhasne). 6:00 6:30 nefunguje 7:00 7:30 nefunguje 22

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z e Obsah Před připojením... 2 Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...2 Připojení... 3 Připojení k TV...3 Připojení reproduktorů...3 Připojení antény MW...3 Připojení

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a samozřejmě i přiměřeně vzhledem k zemi prodeje. To platí

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

BLADE Průvodce rychlým startem

BLADE Průvodce rychlým startem BLADE Průvodce rychlým startem Informace o bezpečnosti produktu Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microsd. Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Návod k obsluze. Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87

Návod k obsluze. Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87 CZ Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87 Obsah 1. Úvod 1. Úvod.............................................................. 3 2. Instalace dálkového ovladače.......................................

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění...3 Instrukce k bezpečnému používání... 3 Hlavní funkce

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE - 1 - 1. ÚVOD Každá osoba, která přijde do kontaktu s přístrojem při jeho obsluze, údržbě a instalaci by měla - mít příslušnou kvalifikaci - dodržovat instrukce z tohoto manuálu - uschovat manuál pro pozdější

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02 Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000 Obj. č.: 34 64 02 1. Úvod, účel použití rádia a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního stereofonního

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více