RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT"

Transkript

1 HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST SURR ON/OFF SURR MODE DIMMER PAGE ZOOM MUTING STANDBY/ON FM MODE TV/STB CH C DVD 9/FF 100+ TV RETURN PROGRESSIVE TV VOL REAR L REAR R STROBE SUBWOOFER + TA/NEWS/INFO DIGEST TOP MENU MENU ( PTY PTY SEARCH PTY9 RETURN DISPLAY STANDBY/ON STANDBY INPUT /DIGITAL COMPACT SUPER VIDEO DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5RSL / VFP RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C DVD STB VCR TV TAPE/CDR FM/AM SOURCE NAME TV DIRECT MASTER + + DVD AUDIO SURROUND ON/OFF MODE SETTING ADJUST MEMORY INPUT ATT. REC MODE CONTROL DVD/SUPER VCD/VCD/CD REMOTE CONTROL RM-SRXDV5R NÁVOD K POUŽITÍ

2 Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. NEBEZPEČÍ Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. VAROVÁNÍ Pro omezení úrazu elektrickým proudem, požáru atd. 1. Nevyndávejte žádné šrouby a nesnímejte kryty přístroje. 2. Nevystavujte přístroj působení deště nebo vlhkosti. Upozornění Tlačítko STANDBY/ON Vyjměte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky pro kompletní odpojení přístroje od sítě. Tlačítko STANDBY/ON v žádné poloze neodděluje přístroj od elektrické sítě. Napájení přístroje lze dálkově ovládat. Upozornění: Neblokujte větrací otvory nebo štěrbiny. (Pokud jsou větrací otvory nebo štěrbiny blokovány např. novinami nebo látkou, teplo nemůže vycházet z přístroje.) Nestavte na přístroj zdroje ohně, např. svíčky. Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo na místech s vodou. Také na něj nestavte nádoby s vodou (jako květinové vázy, hrníčky atd.). Upozornění Správné větrání Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a požáru a pro ochranu před poškozením, umístěte přístroj následovně: Čelní strana: Otevřený prostor Boční strany: Žádná překážka do 10 cm od každé strany. Vršek: Žádná překážka do 10 cm od vrchu. Zadní strana: Žádná překážka do 15 cm od zadní strany. Spodek: Žádná překážka, umístění na rovném podkladu. Navíc udržujte nejlepší možnou cirkulaci vzduchu podle obrázku. Mezera 15 cm nebo více Stěna nebo překážka RX-DV5RSL RX-DV3RSL Čelní panel Podstavec vysoký 15 cm nebo více Podlaha

3 Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Obsah... 1 Popis ovládacích prvků... 2 Čelní panel... 2 Dálkový ovladač... 3 Než začnete... 4 Před instalací... 4 Kontrola dodávaného příslušenství... 4 Vložení baterií do dálkového ovladače... 4 Připojení FM a AM antény... 5 Připojení reproboxů... 6 Připojení čelních, centrálního a zadních reproboxů... 6 Připojení audio/video komponentů... 7 O propojovacích kabelech... 7 Připojení kazetového magnetofonu/cd rekordéru... 8 Digitální připojení... 8 Připojení SCART... 9 Základní ovládání Zapnutí napájení Výběr zdroje pro přehrávání Nastavení hlasitosti Režim HEADPHONE Dočasné ztišení zvuku Vypnutí napájení pomocí časovače vypnutí Když nastane čas vypnutí Pro zrušení časovače vypnutí Změna jasu dispeje Aktivace funkce TV DIRECT Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu Ruční změna digitálního vstupního režimu Utlumení vstupního signálu Změna názvu zdroje Aktivace režimu záznamu Základní ovládání DVD přehrávače Otevření nosiče desky Vložení desky Zapněte přehrávání Nastavení hlasitosti Aktivace realistického zvukového pole Výběr režimu Surround Zastavení přehrávání Vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) Ovládání tuneru Ruční naladění stanice Použití předvoleb Výběr režimu FM příjmu Použití RDS (Radiový datový systém) pro příjem FM stanic O zobrazení znaků na displeji Hledání pořadu pomocí kódů PTY Pro hledání programu pomocí kódů PTY Dočasné přepnutí na vysílaný program podle Vaší volby Než začnete Jak funkce EON ve skutečnosti pracuje Popis kódů PTY Základní nastavení Ovládací tlačítka Operační postup Informace o reproboxech SUBWFR (subwoofer), FRNT SP (čelní reproboxy), CNTR SP (centrální reprobox) a REAR SP (zadní reproboxy) Vzdálenost reproboxů FRNT D (čelní vzdálenost), CNTR D (centrální vzdálenost) a REAR D (zadní vzdálenost) Mezní frekvence CROSS Utlumovač nízkofrekvenčního efektu LFE : Nastavení komprese dynamického rozsahu D.COMP Zdířky digitálních vstupů DGT Automatický Surround AUTO SR Automatický režim MODE Nastavení zvuku Ovládací tlačítka Operační postup Vyvážení výstupu čelních reproboxů BAL Tón BASS a TREBLE Výstupní úroveň reproboxů SUBWFR (subwoofer), C (centrální), REAR L (zadní levý) a REAR R (zadní pravý) Úroveň efektu DAP - EFFECT Vytvoření realistického zvukového pole Dolby Digital* Aktivace režimu Surround Výběr režimů Surround Nastavení režimu Surround pomocí dálkového ovladače Ovládání DVD přehrávače Informace o deskách Použití navigační lišty Základní ovládání pomocí navigační lišty Změna zobrazení času Nalezení požadované scény z nabídky desky Výběr úhlu sledování - ANGLE Změna jazyka SUBTITLE a AUDIO Přehrávání od specifikovaného místa na desce Nalezení požadované kapitoly Hledání kapitoly Nalezení požadovaného místa Hledání času Nalezení požadované scény DIGEST Speciální přehrávání obrazu Krokování obrazu po snímcích Zobrazení po sobě jdoucích statických obrázků STROBE Pomalé přehrávání Zvětšení obrazu ZOOM Změna nastavení VFP VFP Naprogramované a náhodné přehrávání Opakované přehrávání Další informace pro DVD AUDIO Speciální přehrávání pro DVD AUDIO Přehrávání desek MP Základní ovládání Ovládání pomocí nabídky MP3 CONTROL Opakované přehrávání Přehrávání desek JPEG Přehrávání slideshow Opakované přehrávání Použití nabídek voleb Ovládací tlačítka Konfigurace nabídek voleb Postup ovládání Nabídka LANGUAGE Nabídka PICTURE Nabídka AUDIO Nabídka SPK. SETTING Nabídka OTHERS Omezení přehrávání rodičovským zámkem Nastavení rodičovského zámku Změna nastavení rodičovského zámku Dočasné zrušení rodičovského zámku Slovníček pro DVD přehrávač Ovládání JVC Audio/Video komponentů Ovládání audio komponentů Ovládání video komponentů Ovládání komponentů jiných výrobců Změna kódů přednastavených výrobců Údržba Vyhledávání a odstraňování závad Technická specifikace

4 COMPACT SUPER VIDEO Popis ovládacích prvků Čelní panel RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C DVD STB VCR TV TAPE/CDR FM/AM TV DIRECT MASTER STANDBY/ON STANDBY SOURCE NAME DVD AUDIO INPUT /DIGITAL SURROUND ON/OFF MODE SETTING ADJUST MEMORY CONTROL INPUT ATT. REC MODE DVD/SUPER VCD/VCD/CD 8 9 p q w e r t y u i (Detaily viz. stránky uvedené v závorkách.) (1) Tlačítko STANDBY/ON a indikátor STANDBY (11) (2) Nosič desky a osvětlovací indikátor (15) (3) Tlačítka ovládání DVD přehrávače (otevření/zavření nosiče desky), (přeskočení vzad), (přeskočení vpřed), (stop), (přehrávání), (pauza) (4) Tlačítka a indikátory výběru zdroje (11, 12) DVD, STB, VCR, TV, TAPE/CDR, FM/AM (5) Tlačítko SOURCE NAME (14) (6) Tlačítko TV DIRECT (12) (7) Knoflík MASTER (11, 16) (8) Indikátor DVD AUDIO (47) (9) Tlačítko INPUT /DIGITAL (13) Tlačítko INPUT ATT. (14) (10) Tlačítko SURROUND ON/OFF (16, 31) (11) Tlačítko SURROUND MODE (16, 31) Tlačítko REC MODE (14) (12) Displej Detaily viz. Displej dole. (13) Tlačítko SETTING (23 26) (14) Tlačítko ADJUST (27, 28) (15) Tlačítko MEMORY (17) (16) Tlačítka CONTROL / / / (17, 18, 23 28) (17) Zdířka pro sluchátka (11) (18) Sensor dálkového ovládání Displej DIGITAL AUTO PRO LOGIC DSP PROGRAM REPEAT 1A-B RANDOM RDS TA NEWS INFO AUTO SURROUND DIGITAL L C R RESUME SPK. B.S.P BONUS TUNED STEREO AUTO MUTING SLEEP SUBWFR LFE LS S RS khz MHz INPUT ATT = # (1) Indikátory vstupního režimu (13), DIGITAL AUTO (2) Indikátory režimu surround (29, 30) PRO LOGIC II, DSP (3) Indikátor režimu přehrávání (45, 46, 50, 52) PROGRAM, REPEAT 1A-B, RANDOM (4) Indikátory RDS (19) RDS, TA, NEWS, INFO (5) Indikátor INPUT ATT (14) (6) Indikátory zvukového signálu (13) DIGITAL (Dolby Digital), (DTS Digital Surround) (7) Indikátory signálu a reproduktorů (31) L, C, R, SUBWFR (subwoofer), LFE (nízko frekvenční efekty), LS, S, RS (8) Indikátory surround (31) AUTO SURROUND, SURROUND (9) Indikátor RESUME (16) (10) Indikátor SPK. (11) (11) Indikátory DVD AUDIO (47) B.S.P. (prohlížitelné obrázky), BONUS (12) Hlavní displej (13) Indikátory režimu tuneru (17, 18) TUNED, STEREO, AUTO MUTING (14) Indikátor SLEEP (12) (15) Indikátor jednotky frekvence MHz (pro FM stanice), khz (pro AM stanice) (16) Indikátor 2

5 Dálkový ovladač p q w e r t y u i HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/STB CH + CONTROL EFFECT C /DIGITAL TEST REAR L INPUT AUDIO SURR ON/OFF REAR R SUBTITLE SURR MODE SUBWOOFER + 10/0 +10 VFP 100+ TV RETURN (Detaily viz. stránky uvedené v závorkách.) + (1) Displej operačního režimu (2) Tlačítka STANDBY/ON (11, 64 67) STB, VCR, TV, AUDIO (3) Tlačítka výběru zdroje (11, 13, 63 67) TV, TAPE, CDR, FM/AM, STB, VCR, DVD STB VCR + DVD TV/VIDEO REW/( TUNING/GROUP 9/FF REPEAT ANGLE CHOICE SLEEP FM MODE ZOOM PAGE MUTING TV VOL STROBE + TA/NEWS/INFO DIGEST TOP MENU MENU ON SCREEN DIMMER (PTY STANDBY/ON PTY SEARCH PTY9 RETURN DISPLAY REMOTE CONTROL RM-SRXDV5R o ; a s d (4) Tlačítko TV DIRECT (12) (5) Tlačítko TV/VIDEO (15, 64, 65) (6) Tlačítko REPEAT (50, 52) (7) Tlačítko SLEEP (12) (8) Tlačítko CONTROL (28, 31, 32, 47, 48) (9) Tlačítko /DIGITAL INPUT (13) (10) Tlačítko AUDIO (39, 40) (11) Tlačítko SUBTITLE (39) (12) Tlačítko DIMMER (12) (13) Tlačítko ANGLE (38) Tlačítko PAGE + (48) (14) Tlačítko ZOOM (43) Tlačítko PAGE - (48) (15) Tlačítko MUTING (12) (16) Tlačítko DIGEST (42) (17) Tlačítko CHOICE (51, 52) (18) Tlačítko ON SCREEN (35, 36, 38 42, 45, 46) (19) Multi operační tlačítka,,,,, REW, FF Tlačítka TUNING 9 a ( (17) Tlačítka GROUP 9 a ( (47) Tlačítko FM MODE (18) Tlačítko STROBE (43) Tlačítka TV/STB CH + a (64, 65) (20) Numerická tlačítka Pro výběr předvolby (18) Pro nastavení zvuku (28, 32, 63) Pro ovládání audio/video komponentů (63 67) Tlačítko SURR ON/OFF (16, 31) Tlačítko SURR MODE (16, 31) Tlačítko VFP (44) Tlačítko TV RETURN (64) (21) Tlačítka TV VOL + a (64, 65) (22) Tlačítka + a (11, 16) (23) Tlačítka ovládání nabídky Tlačítko TOP MENU (37) Tlačítko MENU (37) Tlačítko RETURN (37) Tlačítko Kurzorová tlačítka / / / Tlačítka ovládání RDS Tlačítko TA/NEWS/INFO (21) Tlačítko PTY SEARCH (20) Tlačítka PTY 9 a ( (20) Tlačítko DISPLAY (19) Když stisknete jedno z následujících tlačítek, operační režim dálkového ovladače se zobrazí na cca dvě hodiny na displeji na dálkovém ovladači. Např.: Když stiskněte tlačítko FM/AM. Tato This mark značka appears se objeví while když the remote dálkový control ovladač is vysílá transmitting signál the do signal přístroje. to the unit. Tlačítko TV TAPE CDR FM/AM STB VCR DVD Operační režim TV TAPE CDR TUNER STB VCR DVD Tlačítko Operační režim CONTROL Při každém stisknutí tlačítka se operační režim změní následovně: SOUND GROUP Indikace zdroje 3

6 Než začnete Před instalací Obecná upozornění Nevkládejte do přístroje žádné kovové předměty. Nerozebírejte přístroj nebo nevyndávejte šrouby a nesnímejte kryty. Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Umístění Umístěte přístroj na rovné místo chráněné před vlhkostí. Teplota kolem přístroje musí být mezi 5 a 35 C. Zajistěte dobré větrání kolem přístroje. Špatné větrání může způsobit přehřátí a poškození přístroje. Manipulace s přístrojem Nedotýkejte se napájecího kabelu pokud máte mokré ruce. Při odpojování netahejte za napájecí kabel. Při odpojování držte vidlici, aby se napájecí kabel nepoškodil. Napájecí kabel může způsobovat rušení nebo ovlivnění obrazu na TV. Pro připojení antény doporučujeme použít koaxiální kabel, protože je dobře stíněný proti rušení. Když dojde k výpadku napájení nebo po odpojení napájecího kabelu se po několik dnech vymažou předvolby FM nebo AM stanic a nastavení zvuku. Vložení baterií do dálkového ovladače Před použitím dálkového ovladače musíte nejprve vložit dvě baterie z příslušenství. Při použití namiřte dálkovým ovladač přímo na čidlo na přístroji. 1. Sejměte kryt bateriového prostoru ze zadní strany dálkového ovladače podle obrázku. 2. Vložte baterie. Zajistěte jejich správnou polaritu: (+) na (+) a (-) na (-). Kontrola dodávaného příslušenství 3. Zavřete kryt bateriového prostoru. Zkontrolujte, že máte následující dodávané příslušenství. Číslo v závorce udává počet dodávaných kusů. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) AM (MW/LW) smyčková anténa (1) FM anténa (1) Pokud něco chybí, obraťte se na svého prodejce. Pokud se operační vzdálenost nebo efektivnost dálkového ovladače zmenší, vyměňte baterie. Použijte suché baterie typu R6P (SUM-3)/AA (15F). UPOZORNĚNÍ: Dodržujte následující upozornění, aby nedošlo k vytečení elektrolytu baterií do bateriového prostoru: Vložte baterie do bateriového prostoru podle vyznačené polarity: (+) na (+) a (-) na (-). Použijte správný typ baterií. Baterie, které vypadají stejně, mohou mít jiné napětí. Vždy měňte současně obě baterie. Nevystavujte baterie žáru nebo plameni. 4

7 Připojení FM a AM antény AM smyčková anténa Pokud je AM příjem špatný, připojte venkovní jednoduchý (z příslušenství) izolovaný drát (není v příslušenství) Pokud je FM příjem špatný, připojte venkovní FM anténu (není v příslušenství). B FM 75 COAXIAL FM 75 COAXIAL AM LOOP FM anténa (z příslušenství) Zasuňte západku na smyčce do otvoru v základně pro sestavení AM smyčkové antény. AM EXT ANTENNA FM 75 COAXIAL FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT C SPEAKER RIGHT LEFT REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT AV IN/OUT DIGITAL 1 (DBS) DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) DIGITAL OUT PCM/STREAM VCR AV IN STB 2 CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 AV COMPU LINK- TAPE / CDR AUDIO LEFT RIGHT RGB OUT IN (REC) (PLAY) YC TV AM EXT AM LOOP FM 75 COAXIAL ANTENNA Zadní panel přístroje Připojení AM anténa Připojte AM smyčkovou anténu z příslušenství ke svorkám AM LOOP. 1. Odstraňte izolaci pokud je vodič AM smyčkové antény izolovaný. 2. Stiskněte s podržte pojistku svorky (1) a pak vložte vodič (2). 3. Uvolněte pojistku svorky. Otáčejte smyčkou dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu. Pokud je příjem špatný, připojte ke svorce AM EXT jednoduchý venkovní izolovaný vodič. AM smyčkovou anténu nechejte připojenou. Připojení FM antény Připojte FM anténu z příslušenství do zdířky FM 75 Ω COAXIAL jako dočasné řešení. FM anténu z příslušenství horizontálně roztáhněte. Pokud je příjem špatný, připojte venkovní FM anténu (není v příslušenství). Před připojením 75 Ω koaxiálního kabelu s koaxiálním konektorem (IEC nebo DIN 45325) odpojte FM anténu z příslušenství. Ujistěte se, že se vodiče antény nedotýkají jiné svorky, propojovacích kabelů nebo napájecího kabelu. Může to způsobovat špatný příjem. 5

8 Připojení reproboxů Po připojení čelních, centrálního a zadních reproboxů a/nebo subwooferu nastavte správně informace o reproboxech pro získání co nejlepšího prostorového efektu. Detaily naleznete na straně 24. UPOZORNĚNÍ: Použijte reproboxy s impedancí vyznačenou u reproduktorových svorek (SPEAKER IMPEDANCE) (8 16 Ω). Nepřipojujte k jedné reproduktorové svorce více jak jeden reprobox. Připojení čelních, centrálního a zadních reproboxů Připojení subwooferu Připojením subwooferu můžete zlepšit basový zvuk nebo reprodukovat originální LFE signál nahraný v digitálním softwaru. FRONT SPEAKERS CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 RIGHT LEFT RIGHT LEFT C SPEAKER Aktivní subwoofer (příklad) REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT Pro každý reprobox propojte svorky (+) a (-) na zadním panelu přístroje se svorkami (+) a (-) vyznačenými na daném reproboxu. 1. Odstraňte izolaci z konce vodičů reproduktorových kabelů (nejsou v příslušenství) a zkruťte drátky. 2. Stiskněte a podržte pojistku reproduktorové svorky (1), pak vložte reproduktorový vodič (2). 3. Uvolněte pojistku svorky. Propojte vstupní zdířku napájeného (aktivního) subwooferu se zdířkou SUBWOOFER OUT na zadním panelu pomocí kabelu s RCA konektory (není v příslušenství). Viz. také návod dodávaný se subwooferem. Subwoofer můžete umístit kde chcete, protože basový zvuk není směrový. Normálně ho umístěte před Vámi. Diagram uspořádání reproboxů Centrální Levý čelní Pravý čelní reproduktor reproduktor Subwoofer FRONT SPEAKERS CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 K pravému čelnímu reproduktoru K levému čelnímu reproduktoru FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT RIGHT LEFT C SPEAKER RIGHT LEFT RIGHT LEFT C SPEAKER REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT VCR AV IN/OUT REAR SPEAKERS K centrálnímu reproduktoru DIGITAL 1 (STB) AV IN DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) STB SUB- WOOFER OUT K levému zadnímu reproduktoru K pravému zadnímu reproduktoru DIGITAL OUT PCM/STREAM Levý zadní reproduktor Pravý zadní reproduktor Pro zajištění nejlepšího prostorového zvuku z tohoto přístroje umístěte všechny reproboxy kromě subwooferu do stejné vzdálenosti od poslechového místa s čelem každého reproboxu namířeným směrem k posluchači. Pak změňte nastavení subwooferu a reproboxů aby odpovídalo Vašim poslechovým podmínkám (viz. strana 24). CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 LEFT TAPE / CDR AUDIO TV AM LOOP AV COMPU LINK- RIGHT OUT (REC) IN (PLAY) RGB YC AM EXT FM 75 COAXIAL ANTENNA 6

9 Připojení audio/video komponentů Před propojováním vypněte napájení všech komponentů a tohoto přístroje. O propojovacích kabelech Pro propojení SCART Kabel SCART není dodáván s tímto přístrojem. Použijte kabel dodávaný s jiným komponentem nebo kupte kabel v obchodě. Kabel SCART (není v příslušenství) Pro analogový dekodér Pro sledování nebo záznam kódovaného programu na VCR připojte analogový dekodér k Vašemu VCR a vyberte kódovaný kanál na VCR. Pokud zde není vhodný konektor na VCR pro dekodér, připojte dekodér k TV. Viz. také návody dodávané s těmito komponenty. Pro záznam obrazu z STB Když propojíte STB a VCR přímo pomocí kabelu SCART, můžete nahrávat obraz z STB na VCR bez použití nabídek na STB. Detaily viz. také návod dodávaný k STB. Pro digitální zvuk Pro poslech digitálního zvuku použijte jak propojení kabelem SCART, tak digitální propojení (viz. strana 8). Pro audio propojení Připojte externí komponenty k tomuto přístroji pomocí audio kabelů. Použijte kabel dodávaný s jiným komponentem nebo kupte kabel v obchodě. A B Digitální koaxiální kabel (není v příslušenství) Optický koaxiální kabel (není v příslušenství) Při výrobě jsou zdířky DIITAL IN nastaveny pro použití s následujícími komponenty: - DIGITAL 1 (koaxiální): Pro STB - DIGITAL 2 (optický): Pro TV Pokud připojíte CDR, změňte správně nastavení zdířky digitálního vstupu (DIGITAL IN) (viz. Zdířky digitálních vstupů (DIGITAL IN) na straně 25) a název zdroje (viz. Změna názvu zdroje na straně 14). Vyberte správně digitální vstupní režim (viz. Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu na straně 13). C Audio kabel (není v příslušenství) Bílá Pokud připojíte zařízení pro vylepšení zvuku, jako je např. grafický ekvalizér, mezi zdroj a tento přístroj, výstup zvuku tohoto přístroje může být zkreslený. Červená 7

10 Před propojováním vypněte napájení všech komponentů a tohoto přístroje. Obrázky vstupních/výstupních zdířek jsou typické příklady. Když připojujete jiný komponent, sledujte také jeho návod k použití, protože názvy zdířek vytištěné na zadním panelu se liší podle daného komponentu. Připojení kazetového magnetofonu/cd rekordéru FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT C SPEAKER RIGHT LEFT REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT VCR AV IN/OUT DIGITAL 1 (STB) AV IN DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) STB DIGITAL OUT PCM/STREAM Kazetový magnetofon CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 LEFT TAPE / CDR AUDIO TV AM LOOP AV COMPU LINK- RIGHT OUT (REC) IN (PLAY) RGB YC AM EXT FM 75 COAXIAL ANTENNA LEFT TAPE / CDR Bílá Bílá C LEFT RIGHT RIGHT OUT (REC) IN (PLAY) Červená Červená C OUT AUDIO IN Bílá Bílá Digitální připojení CD rekordér TV B DIGITAL OUT DIGITAL IN STB (Set Top Box) DIGITAL 1 (STB) DIGITAL 2 (TV) A DIGITAL OUT CD rekordér LEFT REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT DIGITAL 1 (STB) DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) DIGITAL OUT AUDIO VCR TV AV IN/OUT AV IN STB AM LOOP PCM/STREAM Před připojením optického digitálního kabelu odstraňte ochrannou krytku. RGB YC AM EXT FM 75 COAXIAL ANTENNA CD rekordér DIGITAL OUT B DIGITAL IN PCM/STREAM 8

11 Před propojováním vypněte napájení všech komponentů a tohoto přístroje. Obrázky vstupních/výstupních zdířek jsou typické příklady. Když připojujete jiný komponent, sledujte také jeho návod k použití, protože názvy zdířek vytištěné na zadním panelu se liší podle daného komponentu. Připojení SCART Nepřipojujte TV přes VCR nebo TV s vestavěným VCR, jinak může být obraz zkreslený. FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT C SPEAKER RIGHT LEFT REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT DIGITAL 1 (STB) DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) DIGITAL OUT AV IN/OUT PCM/STREAM VCR AV IN STB CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 LEFT TAPE / CDR AUDIO TV AM LOOP AV COMPU LINK- RIGHT OUT (REC) IN (PLAY) RGB YC AM EXT FM 75 COAXIAL ANTENNA AV IN/OUT Přepínač RGB/YC VCR AV IN STB TV RGB YC Nastavení přepínače RGB/YC Nastavte přepínač RGB/YC následovně když je přístroj vypnutý: RGB YC Pokud je TV kompatibilní se signálem RGB, nastavte ho do polohy RGB. Pokud je TV kompatibilní se signálem S-Video, nastavte ho do polohy YC. Pokud je TV kompatibilní pouze s kompozitním video signálem, nastavte ho do polohy RGB. Pokud změníte nastavení přepínače RGB/YC když je přístroj zapnutý, toto nastavení nebude efektivní dokud přístroj nevypnete. Specifikace konektoru SCART IN OUT TV VCR STB AUDIO L/R Composite VIDEO S-video RGB AUDIO L/R *1 *1 Composite *1*2 *1*2 VIDEO S-video *2 RGB *2 T-V LINK *3 *3 *3 *1: Vstup signálu z konektoru SCART nemůže být na výstupu na stejném konektoru SCART. *2: Video formát výstupního signálu je shodný se vstupním video signálem. Např. pokud je na vstupu tohoto přístroje signál S-Video, na výstupu tohoto přístroje nemůže být jiný signál než S-Video. Pro kontrolu nastavení vstupních/výstupních video signálů viz. návody dodávané s video komponenty. *3: Signál pro funkci T-V LINK vždy prochází tímto přístrojem. 9

12 VCR STB (Set Top Box) TV Pro TV a video formát Pokud je TV vybavená několika konektory SCART, podívejte se do návodu k TV jaké signály jsou dostupné pro každý konektor, pak správně připojte kabel SCART. Tento přístroj nemůže konvertovat video signál (S-Video nebo kompozitní). Pokud se video signál jednoho video komponentu liší od jiného (například jeden je S-Video a druhý je kompozitní), nemusíte vidět odpovídající obraz. V tomto případě sjednoťte video signály všech video komponentů na S-Video nebo na kompozitní, jinak budete muset přepínat video signál TV při každé změně zdroje. Pro T-V LINK Můžete použít funkci T-V LINK pokud připojíte T-V LINK kompatibilní TV a VCR k tomuto přístroji pomocí plně zapojeného kabelu SCART. Detaily o funkci T-V LINK viz. také návody dodávané k TV a VCR. Připojte kabel SCART ke konektoru EXT-2 na JVC TV kompatibilní s T-V LINK pro použití funkce T-V LINK. Některé TV, VCR a STB podporují tuto datovou komunikaci. Detaily viz. návody dodávané s těmito komponenty. Nyní můžete připojit napájecí kabel do síťové zásuvky. Upozornění: Nedotýkejte se napájecího kabelu pokud máte mokré ruce. Při odpojování netahejte za napájecí kabel. Při odpojování držte vidlici, aby se napájecí kabel nepoškodil. Udržujte napájecí kabel dál od propojovacích kabelů a anténních kabelů. Napájecí kabel může způsobovat rušení nebo zkreslení TV obrazu. Předvolby stanic a nastavení zvuku se může vymazat během několika dní v následujících případech: - Když odpojíte napájecí kabel. - Když dojde k výpadku napájení. 10

13 Základní ovládání 1 Zapnutí napájení STANDBY/ON STANDBY Na čelním panelu STANDBY/ON STB VCR TV AUDIO Na dálkovém ovladači * Zaregistrujte správně nastavení zdířky digitálního vstupu (viz. Zdířky digitálních vstupů (DIGITAL IN) na straně 25) a nastavení digitálního vstupního režimu (viz. Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu na straně 13). Když vyberete zdroj, na displeji se zobrazí název zdroje a DIGITAL. ** Pokud není správně přiřazený název zdroje, tato tlačítka nepracují (viz. Změna názvu zdroje na straně 14). Stiskněte tlačítko STANDBY/ON na čelním panelu nebo tlačítko STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači. Indikátor STANDBY zhasne a osvětlovací indikátor se rozsvítí. Na displeji se objeví název aktuálního zdroje. Pokud je aktuálním zdroje vnitřní DVD přehrávač, na chvíli se objeví READING, zatímco přístroj detekuje typ vložené desky (viz. strana 33). - Pokud je vložená nějaká deska DVD VIDEO, přehrávání začne automaticky. - Pokud není vložená žádná deska, zobrazí se NO DISC. Pro vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) Stiskněte znovu tlačítko STANDBY/ON na čelním panelu nebo tlačítko STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači. Osvětlovací indikátor zhasne a indikátor STANDBY se rozsvítí. DVD STB VCR TV DIRECT STB TV VCR TAPE/CDR SOURCE NAME TV TAPE CDR FM/AM DVD STANDBY/ON FM/AM STANDBY I v pohotovostním stavu je spotřebováváno malé množství elektrické energie. Pro kompletní vypnutí napájení odpojte napájecí kabel. 2 Výběr zdroje pro přehrávání Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje. DVD Vybere vnitřní DVD přehrávač. STB* Vyberte STB. VCR Vybere VCR. TV* Vybere TV tuner. TAPE/CDR* Vybere kazetový magnetofon nebo CD rekordér (pouze na čelním panelu). TAPE Vybere kazetový magnetofon (pouze na dálkovém ovladači**). CDR* Vybere CD rekordér (pouze na dálkovém ovladači**). FM/AM Vybere FM nebo AM vysílání. Když stisknete jedno z předchozích tlačítek, operační režim dálkového ovladače se na cca 2 hodiny zobrazí na displeji dálkového ovladače. Př.: Když stisknete tlačítko DVD 3 Nastavení hlasitosti Na čelním panelu: Pro zvýšení hlasitosti otočte knoflíkem MASTER vpravo. Pro snížení hlasitosti otočte knoflíkem MASTER vlevo. Z dálkového ovladače: Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko +. Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko -. MASTER + UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím zdroje vždy nastavte hlasitost na minimum. Je-li hlasitost příliš velká, náhlý náraz zvukové energie může trvale poškodit Váš sluch nebo zničit reproboxy. Úroveň hlasitosti lze nastavit v rozsahu 0 (minimum) až 50 (maximum). Pokud je jako zdroj vybráno DVD a je zapnutá TV, na TV se objeví indikátor úrovně hlasitosti. Poslech přes sluchátka Připojte sluchátka ke zdířce na čelním panelu. Tím zrušíte aktuálně vybraný surroundový režim, deaktivujete reproboxy a aktivujete režim HEADPHONE. Indikátor SPK. na displeji zhasne. Odpojení sluchátek ze zdířky zruší režim HEADPHONE a aktivuje reproboxy. Režim HEADPHONE Při použití sluchátek je na výstupu následující signál bez ohledu na nastavení reproboxů: - Pro 2-kanálový software je přes sluchátka slyšet přímo signál levého a pravého čelního kanálu. - Pro multi-kanálový software je do sluchátek mixován signál levého a pravého čelního, centrálního a surroundového kanálu bez ztráty basového prvku. Můžete tak poslouchat multikanálový zvukový zdroj přes sluchátka. - Pouze pro DVD AUDIO: Pokud nelze multikanálovou stopu mixovat do nižšího počtu kanálů, je na výstupu pouze čelní levý a pravý kanál. UPOZORNĚNÍ: Snižte hlasitost: Před připojením nebo odpojením sluchátek snižte hlasitost zvuku, protože velká hlasitost může poškodit sluchátka nebo Váš sluch. Před odpojením sluchátek, protože zvuk z reproboxů může být velmi hlasitý. 11

14 Dočasné ztišení zvuku Změna jasu dispeje Pouze na dálkovém ovladači: MUTING Pouze na dálkovém ovladači: DIMMER Stiskněte tlačítko MUTING pro ztišení zvuku. Na displeji se zobrazí MUTING a hlasitost se ztiší (indikátor zhasne). Pokud je jako zdroj vybráno DVD a je zapnutá TV, na TV obrazovce se objeví. Stiskněte tlačítko DIMMER pro ztmavení displeje. Při každém stisknutí tlačítka se displej a osvětlovací indikátor střídavě ztmaví a zjasní. Aktivace funkce TV DIRECT DIGITAL AUTO L R SPK. TV DIRECT TV DIRECT STB VCR DVD Pro obnovení zvuku Stiskněte znovu tlačítko MUTING. Stisknutí tlačítka + nebo - na dálkovém ovladači (nebo otočení knoflíkem MASTER na čelním panelu) také obnoví zvuk. Vypnutí napájení pomocí časovače vypnutí Pouze na dálkovém ovladači: Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Na displeji se rozsvítí indikátor SLEEP. Při každém stisknutí tlačítka se čas vypnutí změní následovně: Indikátor SLEEP DIGITAL AUTO L R SPK (off) 150 (vypnuto) Když nastane čas vypnutí Přístroj se automaticky vypne Pro kontrolu nebo změnu času, zbývajícího do vypnutí Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Čas zbývající do vypnutí se zobrazí na displeji (v minutách). Pro jeho změnu stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Pro zrušení časovače vypnutí Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP dokud se na displeji nezobrazí SLEEP 0. (Indikátor SLEEP zhasne.) Vypnutí napájení také zruší časovač vypnutí. Pokud je současně použitý časovač vypnutí a funkce automatického pohotovostního stavu (viz. strana 58), přístroj se vypne v čase, který je dřívější. SLEEP SLEEP Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Můžete použít tento přístroj jako DVD přehrávač a AV přepínač když není zapnutý. Když je tato funkce zapnutá, obraz a zvuk prochází z video komponentů do TV přes tento přístroj. V tomto případě můžete použít video komponenty a TV jako kdyby byly propojeny přímo TV DIRECT. Tato funkce má efekt pouze pokud jsou video komponenty a TV připojené k tomuto přístroji kabely SCART. Tato funkce má efekt pouze pronásledující zdroje DVD, STB a VCR. Tento přístroj lze automaticky zapnout nebo vypnout a/nebo vybrat automaticky zdroj pokud je režimu automatické funkce nastavený na AUTO1 nebo AUTO2. Detaily viz. Automatický režim na straně 26. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce TV DIRECT proveďte následující postup: 1. Stiskněte tlačítko TV DIRECT. Všechny indikátory zmizí (kromě případu kdy je jako zdroj vybráno DVD), pak se rozsvítí indikátor pro aktuálně vybraný zdroj. 2. Zapněte video komponent a TV. 3. Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje DVD, STB nebo VCR. Indikátor odpovídající vybranému zdroji se rozsvítí. DVD STB VCR Př.: Když je vybráno DVD. Pro zrušení funkce TV DIRECT a vypnutí přístroje stiskněte tlačítko STANDBY/ON (nebo tlačítko STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači). Přístroj se vypne a indikátor STANDBY se rozsvítí. Pro zrušení funkce TV DIRECT a zapnutí přístroje stiskněte tlačítko TV DIRECT. Pokud je funkce TV DIRECT aktivní, nemůžete poslouchat žádné zvukové efekty produkované tímto přístrojem a nemůžete použít reproboxy připojené k tomuto přístroji. Když je funkce TV DIRECT aktivní, můžete použít funkci T-V LINK mezi TV a VCR. 12

15 Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu Pokud máte připojené komponenty digitálních zdrojů pomocí analogového i digitálního připojení (viz. strana 7 až 10), můžete vybrat vstupní režim. Před výběrem digitálního vstupního režimu zaregistrujte správně nastavení zdířek digitálního vstupu (viz. Zdířky digitálního vstupu (DIGITAL IN) na straně 25). 1. Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje (STB, TV nebo CDR), pro který chcete změnit vstupní režim. Ruční změna digitálního vstupního režimu Pokud během přehrávání softwaru Dolby Digital nebo DTS Digital Surround dojde k následujícím symptomům, můžete změnit digitální vstupní režim: Zvuk na začátku přehrávání chybí. Při hledání nebo přeskakování kapitol nebo stop je slyšet šum. Na čelním panelu CONTROL DVD STB VCR TV TAPE/CDR FM/AM Na čelním panelu Na dálkovém ovladači TV DIRECT STB SOURCE NAME TV TAPE CDR FM/AM VCR DVD Stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) pro výběr DGTL D.D. nebo DGTL DTS když na displeji svítí DGTL AUTO. Při každém stisknutí tlačítka se digitální vstupní režim změní následovně: DIGITAL AUTO L R Nemůžete změnit vstupní režim když vyberete jako zdroj DVD. Pro vnitřní DVD přehrávač je vždy použitý digitální vstup. 2. Stiskněte tlačítko INPUT /DIGITAL (INPUT ATT.) na čelním panelu nebo tlačítko /DIGITAL INPUT na dálkovém ovladači. INPUT /DIGITAL INPUT ATT. Na čelním panelu /DIGITAL INPUT Na dálkovém ovladači Na displeji se zobrazí aktuální vstupní režim. Při každém stisknutí tlačítka se vstupní režim přepne mezi analogovým vstupem ( *) a digitálním vstupem ( DGTL AUTO ): Indikátor /DIGITAL AUTO DIGITAL AUTO L R SPK. DGTL AUTO * je výchozí nastavení kromě vnitřního DVD přehrávače. DGTL AUTO: Pro režim digitálního vstupu vyberte toto. Indikátor DIGITAL AUTO svítí. Přístroj automaticky detekuje formát vstupního signálu a pak se indikátor signálu pro detekovaný signál rozsvítí - DIGITAL nebo, jinak nesvítí indikátor signálu. : Pro režim analogového vstupu vyberte toto. Indikátor svítí. DGTL AUTO DGTL AUTO: DGTL D.D: DGTL DTS: DGTL DTS DGTL D.D. Normálně vyberte toto. Indikátor DIGITAL AUTO svítí. Přístroj automaticky detekuje formát vstupního signálu a pak se indikátor signálu pro detekovaný signál rozsvítí. Vyberte toto pro přehrávání softwaru kódovaného v Dolby Digital. Indikátor DIGITAL svítí*. Vyberte toto pro přehrávání softwaru kódovaného v DTS Digital Surround. Indikátor svítí*. * Tyto indikátory blikají pokud chybí signál nebo je přehráván signál bez správného formátu. Pokud je jako zdroj vybráno DVD, můžete také změnit digitální vstupní režim opakovaným stisknutím tlačítka /DIGITAL INPUT na dálkovém ovladači. /DIGITAL INPUT Pokud nastavení DGTL AUTO nemůže rozpoznat vstupní signál, na displeji se nerozsvítí žádný indikátor signálu. Když vypnete napájení nebo vyberete jiný zdroj, nastavení DGTL DTS. a DGTL D.D. se automaticky zruší. R Režim digitálního vstupu se automaticky nastaví na DGTL AUTO. 13

16 Utlumení vstupního signálu Pokud je vstupní úroveň analogového zdroje příliš vysoká, zvuk může být zkreslený. Když se to stane, musíte utlumit úroveň vstupního signálu, aby jste zkreslení zvuku zabránili. Toto nastavení můžete provést pro každý analogový zdroj. Pouze na čelním panelu Stiskněte a podržte tlačítko INPUT ATT. (INPUT /DIGITAL) dokud se na displeji nerozsvítí indikátor INPUT ATT. Při každém stisknutí a podržení tlačítka se utlumovač signálu zapne ( ATT ON ) nebo vypne ( ATT NORMAL* ). Indikátor INPUT ATT L R INPUT /DIGITAL INPUT ATT. INPUT ATT I bez změny názvu zdroje můžete používat připojený komponent. Avšak můžou zde být některé nevýhody: - Když stisknete tlačítko TAPE/CDR (SOURCE NAME) na čelním panelu, na displeji se zobrazí nezměněný název zdroje. - Tlačítko CDR nebo TAPE na dálkovém ovladači nebude fungovat pro výběr zdroje. - Nemůžete použít digitální vstup (viz. strana 8) pro CD rekordér. Aktivace režimu záznamu Pokud přehráváte multi kanálový zdroj, režim záznamu umožňuje nahrávat zvuk bez ztráty prostorového prvku mixováním signálů centrálního a zadního kanálu do signálu čelního kanálu. Pouze pro DVD AUDIO: Pokud nelze multikanálovou stopu mixovat do nižšího počtu kanálů, tato funkce nemá efekt. Pokud je multi kanálový zdroj přehrávaný s aktivovaným režimem záznamu, zvuk je mixován a přehráván pouze přes čelní reproboxy. ATT NORMAL ATT ON Pouze na čelním panelu SURROUND ON/OFF MODE * ATT NORMAL je výchozí nastavení. ATT NORMAL: Normálně vyberte toto. Analogový zvuk není utlumený. ATT ON: Vyberte toto pokud je analogový zvuk zkreslený. Změna názvu zdroje Když připojíte CD rekordér ke zdířkám TAPE/CDR na zadním panelu, změňte název zdroje, který se zobrazuje na displeji. Pouze na čelním panelu TAPE/CDR SOURCE NAME Př.: Při změně názvu zdroje z TAPE na CDR. 1. Stiskněte tlačítko TAPE/CDR (SOURCE NAME) pro výběr zdroje. 2. Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TAPE/CDR) dokud se na displeji nezobrazí ASSGN. CDR. L R ASSGN. TAPE ASSGN. CDR Pro změnu názvu zdroje na TAPE Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TAPE/CDR) dokud se na displeji nezobrazí ASSGN. TAPE v kroku 2. REC MODE Stiskněte a podržte tlačítko REC MODE (SURROUND MODE) dokud se na displeji nezobrazí RECMODE ON. Při každém stisknutí a podržení tlačítka se režim záznamu střídavě aktivuje ( RECMODE ON ) nebo deaktivuje ( RECMODE OFF* ). * RECMODE OFF je výchozí nastavení. RECMODE OFF: Normálně vyberte toto. Mixování zvuku je zrušeno. RECMODE ON: Vyberte toto pro záznam mixovaného zvuku. Při záznamu na VCR: Pokud je aktivovaný režim záznamu, můžete nahrávat obraz na video pásku bez indikátoru úrovně hlasitosti. Pokud nechcete nahrávat ikony na obrazovce, viz. strana 58. Nabídky a ostatní informační proužky jsou vždy nahrávány pokud se objeví na TV. Upozornění: Pokud jsou čelní reproboxy malé, výstupní zvuk může být v režimu záznamu zkreslený. V tomto případě snižte hlasitost zvuku dokud zkreslení nezmizí. Pokud vypnete přístroj nebo vyberete jiný zdroj, režim záznamu se zruší ( RECMODE OFF ). Nastavení zvuku (viz. strana 27 a 28) a režimy surround (viz. strana 29 až 32) neovlivňují záznam. Následující tlačítka nepracují pokud je aktivní režim záznamu ( RECMODE ON ): - SETTING a ADJUST na čelním panelu. - SURROUND ON/OFF a SURROUND MODE na čelním panelu. - Numerická tlačítka pro nastavení zvuku na dálkovém ovladači. 14

17 Základní ovládání DVD přehrávače Detaily o ovládání DVD přehrávače viz. strana 33 až 48. Také můžete přehrávat soubory MP3 a JPEG. Viz. strana 49 až 52. Stisknutím následujících tlačítek můžete zapnout pauzu, přehrávání vpřed nebo vzad a nalézt začátek titulu, kapitoly nebo stopy. Při použití dálkového ovladače stiskněte tlačítko DVD pro změnu operačního režimu dálkového ovladače na ovládání DVD přehrávače. 1 Otevření nosiče desky Před zapnutím přístroje zapněte Vaší TV a vyberte správný video vstup (viz. návod k TV). Při použití TV JVC můžete zapnout TV stisknutím tlačítka STANDBY/ON TV na dálkovém ovladači a vybrat video vstup stisknutím tlačítka TV/VIDEO. (Pokud Vaše TV není značky JVC, viz. Ovládání přístrojů jiných výrobců na straně 65.) Pro změnu OSD hlášení informací na TV do požadovaného jazyka viz. strana 53 a 55. Pouze na čelním panelu Stiskněte tlačítko. Přístroj se zapne a nosič desky se vysune. Indikátor STANDBY zhasne a osvětlovací indikátor se rozsvítí. Pokud je již deska vložená, stisknutí tlačítka zapne přístroj a zapne přehrávání vložené desky. 2 Vložení desky Umístěte desku správně stranou s popisem nahoru. STANDBY/ON D I G ITAL S U R R O U N D STANDBY INPUT /DIGITAL INPUT ATT. ON/OFF SURROUND MODE DVD VCR TAPE/CDR SOURCE NAME RX-DV3 HOME CINEMA DVD/CD CONTROL C STB TV CORRECT Správně INCORRECT Špatně Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Pro dočasné zastavení přehrávání Stiskněte tlačítko. Stisknutí tlačítka obnoví přehrávání. REW/( TUNING 9/FF FM MODE STROBE TV/STB CH + Pro posun přehrávání o 10 sekund vzad (pouze pro DVD VIDEO) Stiskněte tlačítko během přehrávání desky DVD VIDEO. Přístroj vrátí přehrávání cca 10 sekund před aktuální polohu a pak pokračuje v přehrávání. Pro rychlé přehrávání vpřed nebo vzad Stiskněte a podržte tlačítko nebo. Když stisknete a podržíte tlačítko (nebo ), přístroj zapne přehrávání vpřed (nebo vzad: pro DVD VIDEO a Audio CD) pětinásobkem normální rychlosti. Pokud dále stisknete a podržíte tlačítko (nebo ), rychlost přehrávání se mění až do 20-ti násobku normální rychlosti. Uvolnění tlačítka obnoví normální přehrávání. Pro nalezení začátku kapitoly nebo stopy Stiskněte tlačítko (nebo ). Stiskněte tlačítko (nebo ) pro nalezení začátku následující (aktuální nebo předchozí) kapitoly nebo stopy. Pro nalezení kapitoly nebo stopy pomocí numerických tlačítek Stiskněte numerická tlačítka (1 10, +10) pro výběr čísla požadované kapitoly nebo stopy. Příklad: Pro výběr čísla 3 stiskněte tlačítko 3. Pro výběr čísla 11 stiskněte tlačítko EFFECT C , pak 1. TEST REAR L Pro výběr čísla 20 stiskněte tlačítko , pak +10. SURR ON/OFF REAR R Pouze na dálkovém ovladači SURR MODE SUBWOOFER + 10/0 +10 O indikátorech na displeji během přehrávání desky Během přehrávání desky se na displeji objevují následující informace o přehrávání: Zapněte přehrávání TUNING Př.: Když je vložená deska DVD VIDEO DIGITAL AUTO AUTO SURROUND DIGITAL L C R SPK. SUBWFR LFE LS RS Číslo kapitoly Odehraný čas Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Př.: Když je vložená deska Audio CD Stiskněte tlačítko. Nosič desky se zasune a přístroj začne přehrávat vloženou desku. Nosič desky také můžete zasunout stisknutím tlačítka na čelním panelu. 15 DIGITAL AUTO PRO LOGIC L R SPK. SUBWFR Číslo skladby Odehraný čas

18 4 Nastavení hlasitosti 7 Zastavení přehrávání FM MODE MASTER + Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Detaily viz. Základní ovládání na straně Aktivace realistického zvukového pole Můžete aktivovat režim Surround pro vytvoření realistického zvukového pole. Režim Surround můžete aktivovat automaticky pokud je přehráván digitální multi kanálový zdroj (Dolby Digital nebo DTS Digital Surround) nebo 2 kanálový maticový zdroj (software Dolby Surround) funkce Auto Surround (viz. strana 26). Pokud aktivujete nebo deaktivujete režim Surround ručně, proveďte následující postup: Na čelním panelu: Stiskněte tlačítko SURROUND ON/OFF. Na dálkovém ovladači: 1) Stiskněte opakovaně tlačítko CONTROL, aby se na displeji objevil operační režim SOUND. 2) Stiskněte tlačítko SURR ON/OFF. SURROUND ON/OFF MODE CONTROL SOUND SURR ON/OFF 7 REC MODE Při každém stisknutí tlačítka SURROUND ON/OFF na čelním panelu nebo tlačítka SURR ON/OFF na dálkovém ovladači se režim Surround střídavě aktivuje a deaktivuje. 6 Výběr režimu Surround Pokud svítí indikátor PRO LOGIC II nebo DSP, můžete si vybrat z různých režimů Surround (viz. strana 31). SURROUND ON/OFF MODE SURR MODE 10/0 Stiskněte tlačítko. Přehrávání se zastaví. Přístroj si zapamatuje místo zastavení přehrávání a indikátor RESUME svítí na displeji (kromě případu, kdy je vložená deska Audio CD). Když indikátor RESUME svítí na displeji, můžete zapnout přehrávání od uloženého místa stisknutím tlačítka - Pokračující přehrávání. O pokračujícím přehrávání Tento přístroj si může zapamatovat místo zastavení přehrávání pokud použijete následující postup: Stisknutí tlačítka během přehrávání Stisknutí tlačítka zapne pokračující přehrávání. Změna zdroje Stisknutí tlačítka DVD nebo tlačítka zapne pokračující přehrávání. Vypnutí přístroje (včetně časovače vypnutí) - Stisknutí tlačítka zapne pokračující přehrávání. Jakmile zapnete pokračující přehrávání, indikátor RESUME zhasne (přístroj vymaže zapamatované místo). Přístroj také vymaže zapamatované místo pokud použijete následující postup: Zapnete pokračující přehrávání Stisknete tlačítko (když indikátor RESUME svítí na displeji) Vyberete stopu stisknutím tlačítka nebo pro desku Video CD nebo Super VCD když je přehrávání zastavené Vyberete naprogramované nebo náhodné přehrávání Stisknete tlačítko TOP MENU Vyjmete vloženou desku Zapnete přístroj stisknutím tlačítka STANDBY/ON na čelním panelu nebo tlačítka STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači. Funkci pokračujícího přehrávání můžete vypnout (viz. Nabídka OTHERS (Ostatní) na straně 58). Pro vyjmutí vložené desky Stiskněte tlačítko. Nosič desky se vysune. Pro zasunutí nosiče desky Stiskněte znovu tlačítko. 8 Vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) REC MODE Na čelním panelu Na dálkovém ovladači STANDBY/ON STANDBY STANDBY/ON STB VCR TV AUDIO Stiskněte tlačítko SURROUND MODE (REC MODE) na čelním panelu nebo tlačítko SURR MODE na dálkovém ovladači. Pokud posloucháte digitální multikanálový zdroj jako např. software Dolby Digital nebo DTS Digital Surround, nemůžete změnit režim Surround. Pokud posloucháte 2-kanálový zdroj Dolby Digital nebo DTS Digital Surround včetně 2-kanálového maticového zdroje jako je software Dolby Surround, můžete si vybrat režim Surround mezi PRO LOGIC II MOVIE a PRO LOGIC II MUSIC (viz. strana 31). Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Stiskněte tlačítko STANDBY/ON na čelním panelu nebo tlačítko STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači. Přístroj se vypne a indikátor STANDBY se rozsvítí na čelním panelu. Když stisknete tlačítko při vysunutém nosiči desky, nosič desky se automaticky zasune a pak se přístroj vypne. V pohotovostním stavu je spotřebováváno malé množství elektrické energie. Pro kompletní vypnutí napájení odpojte napájecí kabel do sítě. 16

19 Ovládání tuneru Ruční naladění stanice Na čelním panelu: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM pro výběr FM/AM E pásma. Naladí se naposledy vybraná stanice v daném pásmu. Tlačítka CONTROL nyní fungují pro ovládání tuneru. Při každém stisknutí tlačítka se pásmo střídavě mění mezi FM a AM. Použití předvoleb Když je stanice uložena do předvolby, lze jí rychle naladit. Můžete uložit do paměti až 30 FM stanic a 15 AM stanic. Pro uložení stanice do předvolby Než začnete, pamatujte, že V provedení následujících kroků je časový limit. Pokud se nastavení zruší před jeho dokončením, začněte znovu od kroku 2. Pouze na čelním panelu: L R SPK. AUTO MUTING Př.: Když je vybráno pásmo FM. MHz 1. Nalaďte stanici, kterou chcete uložit do paměti (viz. Ruční naladění stanice ). Pokud chcete uložit pro tuto stanici režim FM příjmu, vyberte požadovaný režim FM příjmu. Viz. Výběr režimu FM příjmu na straně Stiskněte opakovaně tlačítko CONTROL (nebo ) dokud se na displeji nezobrazí <TUNING>. CONTROL L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING Př.: Když je vybráno pásmo FM. MHz L R SPK. AUTO MUTING 3. Když je na displeji zobrazeno <TUNING>, opakovaně stiskněte nebo podržte tlačítko CONTROL (nebo ) dokud nenaladíte požadovanou frekvenci. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING CONTROL 2. Stiskněte tlačítko MEMORY. Číslo předvolby začne blikat na displeji po dobu cca 5 sekund. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING 3. Stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) pro výběr čísla předvolby dokud číslo předvolby bliká. MEMORY MHz CONTROL MHz Stisknutí (nebo podržení) tlačítka CONTROL zvětšuje frekvenci. Stisknutí (nebo podržení) tlačítka CONTROL zmenšuje frekvenci. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING MHz Na dálkovém ovladači: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM. Na displeji operačního režimu se objeví TUNER. 2. Opakovaně stiskněte nebo podržte tlačítko TUNING 9 nebo ( dokud nenaladíte požadovanou frekvenci. Stisknutí (nebo podržení) tlačítka TUNING 9 zvětšuje frekvenci. Stisknutí (nebo podržení) tlačítka TUNING ( zmenšuje frekvenci. Pokud podržíte a uvolníte tlačítko CONTROL (nebo TUNING 9 na dálkovém ovladači) nebo tlačítko CONTROL (nebo TUNING ( na dálkovém ovladači), frekvence se bude měnit dokud není nalezena nějaká stanice. Pokud je naladěna stanice s dostatečně silným signálem, na displeji se rozsvítí indikátor TUNED. Je-li přijímán FM stereofonní program, na displeji se také rozsvítí indikátor STEREO. 17 MEMORY 4. Dokud číslo předvolby bliká na displeji, stiskněte znovu tlačítko MEMORY. Stanice je uložena do vybrané předvolby. Vybrané číslo předvolby přestane blikat a pak začne blikat frekvence. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING 5. Stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) pro výběr jiné frekvence, kterou chcete uložit dokud frekvence bliká na displeji. 6. Opakujte kroky 2 až 5 pro všechny požadované stanice. Pro vymazání uložené stanice z předvolby Uložení nové stanice do předvolby vymaže předchozí uloženou stanici. MHz

20 Pro naladění uložené stanice Na čelním panelu: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM pro výběr pásma. Naladí se naposledy vybraná stanice v daném pásmu. Tlačítka CONTROL nyní fungují pro ovládání tuneru. L R SPK. AUTO MUTING Př.: Když je vybráno pásmo FM. 2. Stiskněte opakovaně tlačítko CONTROL (nebo ) dokud se na displeji nezobrazí <PRESET>. E MHz FM/AM CONTROL Výběr režimu FM příjmu Je-li FM stereofonní příjem příliš rušený šumem, můžete změnit režim FM příjmu během příjmu FM vysílání. Režim FM příjmu můžete uložit pro každou stanici do předvolby. Než začnete, pamatujte, že V provedení následujících kroků je časový limit. Pokud se nastavení zruší před jeho dokončením, začněte znovu od kroku Během poslechu FM stanice stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) dokud se na displeji nezobrazí <FM MODE>. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING MHz CONTROL L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING 3. Když je na displeji zobrazeno <PRESET>, opakovaně stiskněte nebo podržte tlačítko CONTROL (nebo ) dokud nevyberete požadovanou předvolbu. CONTROL 2. Když je na displeji zobrazeno <FM MODE>, stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) pro výběr MONO. Při každém stisknutí tlačítka se režim FM příjmu přepne mezi AUTO MUTING* a MONO. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING CONTROL MHz L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING MHz AUTO MUTING MONO Stisknutí (nebo podržení) tlačítka CONTROL zvětšuje číslo předvolby. Stisknutí (nebo podržení) tlačítka CONTROL zmenšuje číslo předvolby. Na dálkovém ovladači: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM. Na displeji operačního režimu se objeví TUNER. Naladí se naposledy vybraná stanice v daném pásmu. Numerická tlačítka nyní fungují pro ovládání tuneru. 2. Stiskněte numerická tlačítka pro výběr předvolby. Pro předvolbu 5 stiskněte tlačítko 5. Pro předvolbu 15 stiskněte tlačítko +10 a pak tlačítko 5. Pro předvolbu 30 stiskněte tlačítko +10, +10 a pak tlačítko 10. * AUTO MUTING je výchozí nastavení. Pokud jste již nastavení změnili, zobrazí se MONO. AUTO MUTING: Normálně vyberte toto. Je-li přijímaný program stereofonní, slyšíte ho stereo, je-li monofonní, slyšíte ho mono. Tento režim je také vhodný pro potlačení statického šumu mezi stanicemi. Indikátor AUTO MUTING svítí na displeji. MONO: Vyberte pro zlepšení příjmu (ale stereofonní efekt se ztratí). V tomto režimu můžete slyšet šum při ladění mezi stanicemi. Indikátor AUTO MUTING na displeji zhasne. (Indikátor STEREO také zhasne.) Pro obnovení stereofonního efektu Opakujte krok 1, pak v kroku 2 vyberte AUTO MUTING. Na dálkovém ovladači: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM pro výběr FM stanice. Numerická tlačítka nyní fungují pro ovládání tuneru. 2. Stiskněte tlačítko FM MODE. Při každém stisknutí tlačítka se režim FM příjmu přepne mezi AUTO MUTING a MONO. 18

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ CONTO 10/0 MENU ENTE AUDIO/VIDEO ECEIVE X-8032VS A/V CONTO ECEIVE 1 4 7/P 2 3 5 6 8 9 0 +10 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZO!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Česky AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK Magyar RX-5062S INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT1507-008A [EV] Upozornění

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55 AV Receiver Model SA-XR Obsah Návod k obsluze Vážený zákazníku Děkujeme vám za důvěru ve značku Panasonic. Před zapojením a použitím receiveru si pečlivě přečtěte tento návod. Návod k obsluze uschovejte

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

DVD 552 HC. Pokyny pro používání

DVD 552 HC. Pokyny pro používání R DVD 552 HC Pokyny pro používání VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Kromě toho, nepoužívejte

Více

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru.

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru. Úvod Rádi bychom vám poděkovali, že jste zakoupili jeden z našich výrobků JVC. Než začnete tento systém používat, pečlivě a důkladně si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste dosáhli nejlepšího

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-179-837-51 DVD Systém domácího kina Uživatelská příručka Návod na obsluhu Használati utasítás CZ SK HU DAV-SB200 2004 Sony Corporation Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation 2-103-636-11(1) Systém domácího kina Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200 2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55

UX-P55 Consists of CA-UXP55 and SP-UXP55 STANDBY/ON STANDBY / ON STANDBY/ON COMPACT DIGITAL AUDIO Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MIKRO MIKROKOMPONENS RENDSZER CИCTEMA MИKPOKOMПOHEHTOB UX-P55 Consists of CA-UXP55

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Více

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Postup instalace/příslušenství 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 35 03 80 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor.

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. HITACHI Projektor CP-RS55 Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. Přečtěte si prosím pečlivě tento Návod k použití, abyste se seznámili se správným používáním tohoto přístroje. Po

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ CD měnič C-X100/X0 C-X100 C-X0 NÁOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

DVD/ SACD SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA HTS9800W. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si vybrali Philips.

DVD/ SACD SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA HTS9800W. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si vybrali Philips. DVD/ SACD SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA HTS9800W Uživatelská příručka 6 Děkujeme, že jste si vybrali Philips. Potřebujete rychle poradit? Přečtěte si stručného průvodce a/nebo uživatelskou příručku, kde naleznete

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Obsah. Přehrávání disků

Obsah. Přehrávání disků DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 1 Připojení a nastavení Pokyny a informace před připojením...2 Vložení baterií...2 Důležité informace ohledně baterií...2 Základní připojení...3 O vašem přístroji...4

Více