RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT"

Transkript

1 HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST SURR ON/OFF SURR MODE DIMMER PAGE ZOOM MUTING STANDBY/ON FM MODE TV/STB CH C DVD 9/FF 100+ TV RETURN PROGRESSIVE TV VOL REAR L REAR R STROBE SUBWOOFER + TA/NEWS/INFO DIGEST TOP MENU MENU ( PTY PTY SEARCH PTY9 RETURN DISPLAY STANDBY/ON STANDBY INPUT /DIGITAL COMPACT SUPER VIDEO DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5RSL / VFP RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C DVD STB VCR TV TAPE/CDR FM/AM SOURCE NAME TV DIRECT MASTER + + DVD AUDIO SURROUND ON/OFF MODE SETTING ADJUST MEMORY INPUT ATT. REC MODE CONTROL DVD/SUPER VCD/VCD/CD REMOTE CONTROL RM-SRXDV5R NÁVOD K POUŽITÍ

2 Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. NEBEZPEČÍ Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. VAROVÁNÍ Pro omezení úrazu elektrickým proudem, požáru atd. 1. Nevyndávejte žádné šrouby a nesnímejte kryty přístroje. 2. Nevystavujte přístroj působení deště nebo vlhkosti. Upozornění Tlačítko STANDBY/ON Vyjměte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky pro kompletní odpojení přístroje od sítě. Tlačítko STANDBY/ON v žádné poloze neodděluje přístroj od elektrické sítě. Napájení přístroje lze dálkově ovládat. Upozornění: Neblokujte větrací otvory nebo štěrbiny. (Pokud jsou větrací otvory nebo štěrbiny blokovány např. novinami nebo látkou, teplo nemůže vycházet z přístroje.) Nestavte na přístroj zdroje ohně, např. svíčky. Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo na místech s vodou. Také na něj nestavte nádoby s vodou (jako květinové vázy, hrníčky atd.). Upozornění Správné větrání Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a požáru a pro ochranu před poškozením, umístěte přístroj následovně: Čelní strana: Otevřený prostor Boční strany: Žádná překážka do 10 cm od každé strany. Vršek: Žádná překážka do 10 cm od vrchu. Zadní strana: Žádná překážka do 15 cm od zadní strany. Spodek: Žádná překážka, umístění na rovném podkladu. Navíc udržujte nejlepší možnou cirkulaci vzduchu podle obrázku. Mezera 15 cm nebo více Stěna nebo překážka RX-DV5RSL RX-DV3RSL Čelní panel Podstavec vysoký 15 cm nebo více Podlaha

3 Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Obsah... 1 Popis ovládacích prvků... 2 Čelní panel... 2 Dálkový ovladač... 3 Než začnete... 4 Před instalací... 4 Kontrola dodávaného příslušenství... 4 Vložení baterií do dálkového ovladače... 4 Připojení FM a AM antény... 5 Připojení reproboxů... 6 Připojení čelních, centrálního a zadních reproboxů... 6 Připojení audio/video komponentů... 7 O propojovacích kabelech... 7 Připojení kazetového magnetofonu/cd rekordéru... 8 Digitální připojení... 8 Připojení SCART... 9 Základní ovládání Zapnutí napájení Výběr zdroje pro přehrávání Nastavení hlasitosti Režim HEADPHONE Dočasné ztišení zvuku Vypnutí napájení pomocí časovače vypnutí Když nastane čas vypnutí Pro zrušení časovače vypnutí Změna jasu dispeje Aktivace funkce TV DIRECT Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu Ruční změna digitálního vstupního režimu Utlumení vstupního signálu Změna názvu zdroje Aktivace režimu záznamu Základní ovládání DVD přehrávače Otevření nosiče desky Vložení desky Zapněte přehrávání Nastavení hlasitosti Aktivace realistického zvukového pole Výběr režimu Surround Zastavení přehrávání Vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) Ovládání tuneru Ruční naladění stanice Použití předvoleb Výběr režimu FM příjmu Použití RDS (Radiový datový systém) pro příjem FM stanic O zobrazení znaků na displeji Hledání pořadu pomocí kódů PTY Pro hledání programu pomocí kódů PTY Dočasné přepnutí na vysílaný program podle Vaší volby Než začnete Jak funkce EON ve skutečnosti pracuje Popis kódů PTY Základní nastavení Ovládací tlačítka Operační postup Informace o reproboxech SUBWFR (subwoofer), FRNT SP (čelní reproboxy), CNTR SP (centrální reprobox) a REAR SP (zadní reproboxy) Vzdálenost reproboxů FRNT D (čelní vzdálenost), CNTR D (centrální vzdálenost) a REAR D (zadní vzdálenost) Mezní frekvence CROSS Utlumovač nízkofrekvenčního efektu LFE : Nastavení komprese dynamického rozsahu D.COMP Zdířky digitálních vstupů DGT Automatický Surround AUTO SR Automatický režim MODE Nastavení zvuku Ovládací tlačítka Operační postup Vyvážení výstupu čelních reproboxů BAL Tón BASS a TREBLE Výstupní úroveň reproboxů SUBWFR (subwoofer), C (centrální), REAR L (zadní levý) a REAR R (zadní pravý) Úroveň efektu DAP - EFFECT Vytvoření realistického zvukového pole Dolby Digital* Aktivace režimu Surround Výběr režimů Surround Nastavení režimu Surround pomocí dálkového ovladače Ovládání DVD přehrávače Informace o deskách Použití navigační lišty Základní ovládání pomocí navigační lišty Změna zobrazení času Nalezení požadované scény z nabídky desky Výběr úhlu sledování - ANGLE Změna jazyka SUBTITLE a AUDIO Přehrávání od specifikovaného místa na desce Nalezení požadované kapitoly Hledání kapitoly Nalezení požadovaného místa Hledání času Nalezení požadované scény DIGEST Speciální přehrávání obrazu Krokování obrazu po snímcích Zobrazení po sobě jdoucích statických obrázků STROBE Pomalé přehrávání Zvětšení obrazu ZOOM Změna nastavení VFP VFP Naprogramované a náhodné přehrávání Opakované přehrávání Další informace pro DVD AUDIO Speciální přehrávání pro DVD AUDIO Přehrávání desek MP Základní ovládání Ovládání pomocí nabídky MP3 CONTROL Opakované přehrávání Přehrávání desek JPEG Přehrávání slideshow Opakované přehrávání Použití nabídek voleb Ovládací tlačítka Konfigurace nabídek voleb Postup ovládání Nabídka LANGUAGE Nabídka PICTURE Nabídka AUDIO Nabídka SPK. SETTING Nabídka OTHERS Omezení přehrávání rodičovským zámkem Nastavení rodičovského zámku Změna nastavení rodičovského zámku Dočasné zrušení rodičovského zámku Slovníček pro DVD přehrávač Ovládání JVC Audio/Video komponentů Ovládání audio komponentů Ovládání video komponentů Ovládání komponentů jiných výrobců Změna kódů přednastavených výrobců Údržba Vyhledávání a odstraňování závad Technická specifikace

4 COMPACT SUPER VIDEO Popis ovládacích prvků Čelní panel RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C DVD STB VCR TV TAPE/CDR FM/AM TV DIRECT MASTER STANDBY/ON STANDBY SOURCE NAME DVD AUDIO INPUT /DIGITAL SURROUND ON/OFF MODE SETTING ADJUST MEMORY CONTROL INPUT ATT. REC MODE DVD/SUPER VCD/VCD/CD 8 9 p q w e r t y u i (Detaily viz. stránky uvedené v závorkách.) (1) Tlačítko STANDBY/ON a indikátor STANDBY (11) (2) Nosič desky a osvětlovací indikátor (15) (3) Tlačítka ovládání DVD přehrávače (otevření/zavření nosiče desky), (přeskočení vzad), (přeskočení vpřed), (stop), (přehrávání), (pauza) (4) Tlačítka a indikátory výběru zdroje (11, 12) DVD, STB, VCR, TV, TAPE/CDR, FM/AM (5) Tlačítko SOURCE NAME (14) (6) Tlačítko TV DIRECT (12) (7) Knoflík MASTER (11, 16) (8) Indikátor DVD AUDIO (47) (9) Tlačítko INPUT /DIGITAL (13) Tlačítko INPUT ATT. (14) (10) Tlačítko SURROUND ON/OFF (16, 31) (11) Tlačítko SURROUND MODE (16, 31) Tlačítko REC MODE (14) (12) Displej Detaily viz. Displej dole. (13) Tlačítko SETTING (23 26) (14) Tlačítko ADJUST (27, 28) (15) Tlačítko MEMORY (17) (16) Tlačítka CONTROL / / / (17, 18, 23 28) (17) Zdířka pro sluchátka (11) (18) Sensor dálkového ovládání Displej DIGITAL AUTO PRO LOGIC DSP PROGRAM REPEAT 1A-B RANDOM RDS TA NEWS INFO AUTO SURROUND DIGITAL L C R RESUME SPK. B.S.P BONUS TUNED STEREO AUTO MUTING SLEEP SUBWFR LFE LS S RS khz MHz INPUT ATT = # (1) Indikátory vstupního režimu (13), DIGITAL AUTO (2) Indikátory režimu surround (29, 30) PRO LOGIC II, DSP (3) Indikátor režimu přehrávání (45, 46, 50, 52) PROGRAM, REPEAT 1A-B, RANDOM (4) Indikátory RDS (19) RDS, TA, NEWS, INFO (5) Indikátor INPUT ATT (14) (6) Indikátory zvukového signálu (13) DIGITAL (Dolby Digital), (DTS Digital Surround) (7) Indikátory signálu a reproduktorů (31) L, C, R, SUBWFR (subwoofer), LFE (nízko frekvenční efekty), LS, S, RS (8) Indikátory surround (31) AUTO SURROUND, SURROUND (9) Indikátor RESUME (16) (10) Indikátor SPK. (11) (11) Indikátory DVD AUDIO (47) B.S.P. (prohlížitelné obrázky), BONUS (12) Hlavní displej (13) Indikátory režimu tuneru (17, 18) TUNED, STEREO, AUTO MUTING (14) Indikátor SLEEP (12) (15) Indikátor jednotky frekvence MHz (pro FM stanice), khz (pro AM stanice) (16) Indikátor 2

5 Dálkový ovladač p q w e r t y u i HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/STB CH + CONTROL EFFECT C /DIGITAL TEST REAR L INPUT AUDIO SURR ON/OFF REAR R SUBTITLE SURR MODE SUBWOOFER + 10/0 +10 VFP 100+ TV RETURN (Detaily viz. stránky uvedené v závorkách.) + (1) Displej operačního režimu (2) Tlačítka STANDBY/ON (11, 64 67) STB, VCR, TV, AUDIO (3) Tlačítka výběru zdroje (11, 13, 63 67) TV, TAPE, CDR, FM/AM, STB, VCR, DVD STB VCR + DVD TV/VIDEO REW/( TUNING/GROUP 9/FF REPEAT ANGLE CHOICE SLEEP FM MODE ZOOM PAGE MUTING TV VOL STROBE + TA/NEWS/INFO DIGEST TOP MENU MENU ON SCREEN DIMMER (PTY STANDBY/ON PTY SEARCH PTY9 RETURN DISPLAY REMOTE CONTROL RM-SRXDV5R o ; a s d (4) Tlačítko TV DIRECT (12) (5) Tlačítko TV/VIDEO (15, 64, 65) (6) Tlačítko REPEAT (50, 52) (7) Tlačítko SLEEP (12) (8) Tlačítko CONTROL (28, 31, 32, 47, 48) (9) Tlačítko /DIGITAL INPUT (13) (10) Tlačítko AUDIO (39, 40) (11) Tlačítko SUBTITLE (39) (12) Tlačítko DIMMER (12) (13) Tlačítko ANGLE (38) Tlačítko PAGE + (48) (14) Tlačítko ZOOM (43) Tlačítko PAGE - (48) (15) Tlačítko MUTING (12) (16) Tlačítko DIGEST (42) (17) Tlačítko CHOICE (51, 52) (18) Tlačítko ON SCREEN (35, 36, 38 42, 45, 46) (19) Multi operační tlačítka,,,,, REW, FF Tlačítka TUNING 9 a ( (17) Tlačítka GROUP 9 a ( (47) Tlačítko FM MODE (18) Tlačítko STROBE (43) Tlačítka TV/STB CH + a (64, 65) (20) Numerická tlačítka Pro výběr předvolby (18) Pro nastavení zvuku (28, 32, 63) Pro ovládání audio/video komponentů (63 67) Tlačítko SURR ON/OFF (16, 31) Tlačítko SURR MODE (16, 31) Tlačítko VFP (44) Tlačítko TV RETURN (64) (21) Tlačítka TV VOL + a (64, 65) (22) Tlačítka + a (11, 16) (23) Tlačítka ovládání nabídky Tlačítko TOP MENU (37) Tlačítko MENU (37) Tlačítko RETURN (37) Tlačítko Kurzorová tlačítka / / / Tlačítka ovládání RDS Tlačítko TA/NEWS/INFO (21) Tlačítko PTY SEARCH (20) Tlačítka PTY 9 a ( (20) Tlačítko DISPLAY (19) Když stisknete jedno z následujících tlačítek, operační režim dálkového ovladače se zobrazí na cca dvě hodiny na displeji na dálkovém ovladači. Např.: Když stiskněte tlačítko FM/AM. Tato This mark značka appears se objeví while když the remote dálkový control ovladač is vysílá transmitting signál the do signal přístroje. to the unit. Tlačítko TV TAPE CDR FM/AM STB VCR DVD Operační režim TV TAPE CDR TUNER STB VCR DVD Tlačítko Operační režim CONTROL Při každém stisknutí tlačítka se operační režim změní následovně: SOUND GROUP Indikace zdroje 3

6 Než začnete Před instalací Obecná upozornění Nevkládejte do přístroje žádné kovové předměty. Nerozebírejte přístroj nebo nevyndávejte šrouby a nesnímejte kryty. Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Umístění Umístěte přístroj na rovné místo chráněné před vlhkostí. Teplota kolem přístroje musí být mezi 5 a 35 C. Zajistěte dobré větrání kolem přístroje. Špatné větrání může způsobit přehřátí a poškození přístroje. Manipulace s přístrojem Nedotýkejte se napájecího kabelu pokud máte mokré ruce. Při odpojování netahejte za napájecí kabel. Při odpojování držte vidlici, aby se napájecí kabel nepoškodil. Napájecí kabel může způsobovat rušení nebo ovlivnění obrazu na TV. Pro připojení antény doporučujeme použít koaxiální kabel, protože je dobře stíněný proti rušení. Když dojde k výpadku napájení nebo po odpojení napájecího kabelu se po několik dnech vymažou předvolby FM nebo AM stanic a nastavení zvuku. Vložení baterií do dálkového ovladače Před použitím dálkového ovladače musíte nejprve vložit dvě baterie z příslušenství. Při použití namiřte dálkovým ovladač přímo na čidlo na přístroji. 1. Sejměte kryt bateriového prostoru ze zadní strany dálkového ovladače podle obrázku. 2. Vložte baterie. Zajistěte jejich správnou polaritu: (+) na (+) a (-) na (-). Kontrola dodávaného příslušenství 3. Zavřete kryt bateriového prostoru. Zkontrolujte, že máte následující dodávané příslušenství. Číslo v závorce udává počet dodávaných kusů. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) AM (MW/LW) smyčková anténa (1) FM anténa (1) Pokud něco chybí, obraťte se na svého prodejce. Pokud se operační vzdálenost nebo efektivnost dálkového ovladače zmenší, vyměňte baterie. Použijte suché baterie typu R6P (SUM-3)/AA (15F). UPOZORNĚNÍ: Dodržujte následující upozornění, aby nedošlo k vytečení elektrolytu baterií do bateriového prostoru: Vložte baterie do bateriového prostoru podle vyznačené polarity: (+) na (+) a (-) na (-). Použijte správný typ baterií. Baterie, které vypadají stejně, mohou mít jiné napětí. Vždy měňte současně obě baterie. Nevystavujte baterie žáru nebo plameni. 4

7 Připojení FM a AM antény AM smyčková anténa Pokud je AM příjem špatný, připojte venkovní jednoduchý (z příslušenství) izolovaný drát (není v příslušenství) Pokud je FM příjem špatný, připojte venkovní FM anténu (není v příslušenství). B FM 75 COAXIAL FM 75 COAXIAL AM LOOP FM anténa (z příslušenství) Zasuňte západku na smyčce do otvoru v základně pro sestavení AM smyčkové antény. AM EXT ANTENNA FM 75 COAXIAL FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT C SPEAKER RIGHT LEFT REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT AV IN/OUT DIGITAL 1 (DBS) DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) DIGITAL OUT PCM/STREAM VCR AV IN STB 2 CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 AV COMPU LINK- TAPE / CDR AUDIO LEFT RIGHT RGB OUT IN (REC) (PLAY) YC TV AM EXT AM LOOP FM 75 COAXIAL ANTENNA Zadní panel přístroje Připojení AM anténa Připojte AM smyčkovou anténu z příslušenství ke svorkám AM LOOP. 1. Odstraňte izolaci pokud je vodič AM smyčkové antény izolovaný. 2. Stiskněte s podržte pojistku svorky (1) a pak vložte vodič (2). 3. Uvolněte pojistku svorky. Otáčejte smyčkou dokud nedosáhnete nejlepšího příjmu. Pokud je příjem špatný, připojte ke svorce AM EXT jednoduchý venkovní izolovaný vodič. AM smyčkovou anténu nechejte připojenou. Připojení FM antény Připojte FM anténu z příslušenství do zdířky FM 75 Ω COAXIAL jako dočasné řešení. FM anténu z příslušenství horizontálně roztáhněte. Pokud je příjem špatný, připojte venkovní FM anténu (není v příslušenství). Před připojením 75 Ω koaxiálního kabelu s koaxiálním konektorem (IEC nebo DIN 45325) odpojte FM anténu z příslušenství. Ujistěte se, že se vodiče antény nedotýkají jiné svorky, propojovacích kabelů nebo napájecího kabelu. Může to způsobovat špatný příjem. 5

8 Připojení reproboxů Po připojení čelních, centrálního a zadních reproboxů a/nebo subwooferu nastavte správně informace o reproboxech pro získání co nejlepšího prostorového efektu. Detaily naleznete na straně 24. UPOZORNĚNÍ: Použijte reproboxy s impedancí vyznačenou u reproduktorových svorek (SPEAKER IMPEDANCE) (8 16 Ω). Nepřipojujte k jedné reproduktorové svorce více jak jeden reprobox. Připojení čelních, centrálního a zadních reproboxů Připojení subwooferu Připojením subwooferu můžete zlepšit basový zvuk nebo reprodukovat originální LFE signál nahraný v digitálním softwaru. FRONT SPEAKERS CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 RIGHT LEFT RIGHT LEFT C SPEAKER Aktivní subwoofer (příklad) REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT Pro každý reprobox propojte svorky (+) a (-) na zadním panelu přístroje se svorkami (+) a (-) vyznačenými na daném reproboxu. 1. Odstraňte izolaci z konce vodičů reproduktorových kabelů (nejsou v příslušenství) a zkruťte drátky. 2. Stiskněte a podržte pojistku reproduktorové svorky (1), pak vložte reproduktorový vodič (2). 3. Uvolněte pojistku svorky. Propojte vstupní zdířku napájeného (aktivního) subwooferu se zdířkou SUBWOOFER OUT na zadním panelu pomocí kabelu s RCA konektory (není v příslušenství). Viz. také návod dodávaný se subwooferem. Subwoofer můžete umístit kde chcete, protože basový zvuk není směrový. Normálně ho umístěte před Vámi. Diagram uspořádání reproboxů Centrální Levý čelní Pravý čelní reproduktor reproduktor Subwoofer FRONT SPEAKERS CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 K pravému čelnímu reproduktoru K levému čelnímu reproduktoru FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT RIGHT LEFT C SPEAKER RIGHT LEFT RIGHT LEFT C SPEAKER REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT VCR AV IN/OUT REAR SPEAKERS K centrálnímu reproduktoru DIGITAL 1 (STB) AV IN DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) STB SUB- WOOFER OUT K levému zadnímu reproduktoru K pravému zadnímu reproduktoru DIGITAL OUT PCM/STREAM Levý zadní reproduktor Pravý zadní reproduktor Pro zajištění nejlepšího prostorového zvuku z tohoto přístroje umístěte všechny reproboxy kromě subwooferu do stejné vzdálenosti od poslechového místa s čelem každého reproboxu namířeným směrem k posluchači. Pak změňte nastavení subwooferu a reproboxů aby odpovídalo Vašim poslechovým podmínkám (viz. strana 24). CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 LEFT TAPE / CDR AUDIO TV AM LOOP AV COMPU LINK- RIGHT OUT (REC) IN (PLAY) RGB YC AM EXT FM 75 COAXIAL ANTENNA 6

9 Připojení audio/video komponentů Před propojováním vypněte napájení všech komponentů a tohoto přístroje. O propojovacích kabelech Pro propojení SCART Kabel SCART není dodáván s tímto přístrojem. Použijte kabel dodávaný s jiným komponentem nebo kupte kabel v obchodě. Kabel SCART (není v příslušenství) Pro analogový dekodér Pro sledování nebo záznam kódovaného programu na VCR připojte analogový dekodér k Vašemu VCR a vyberte kódovaný kanál na VCR. Pokud zde není vhodný konektor na VCR pro dekodér, připojte dekodér k TV. Viz. také návody dodávané s těmito komponenty. Pro záznam obrazu z STB Když propojíte STB a VCR přímo pomocí kabelu SCART, můžete nahrávat obraz z STB na VCR bez použití nabídek na STB. Detaily viz. také návod dodávaný k STB. Pro digitální zvuk Pro poslech digitálního zvuku použijte jak propojení kabelem SCART, tak digitální propojení (viz. strana 8). Pro audio propojení Připojte externí komponenty k tomuto přístroji pomocí audio kabelů. Použijte kabel dodávaný s jiným komponentem nebo kupte kabel v obchodě. A B Digitální koaxiální kabel (není v příslušenství) Optický koaxiální kabel (není v příslušenství) Při výrobě jsou zdířky DIITAL IN nastaveny pro použití s následujícími komponenty: - DIGITAL 1 (koaxiální): Pro STB - DIGITAL 2 (optický): Pro TV Pokud připojíte CDR, změňte správně nastavení zdířky digitálního vstupu (DIGITAL IN) (viz. Zdířky digitálních vstupů (DIGITAL IN) na straně 25) a název zdroje (viz. Změna názvu zdroje na straně 14). Vyberte správně digitální vstupní režim (viz. Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu na straně 13). C Audio kabel (není v příslušenství) Bílá Pokud připojíte zařízení pro vylepšení zvuku, jako je např. grafický ekvalizér, mezi zdroj a tento přístroj, výstup zvuku tohoto přístroje může být zkreslený. Červená 7

10 Před propojováním vypněte napájení všech komponentů a tohoto přístroje. Obrázky vstupních/výstupních zdířek jsou typické příklady. Když připojujete jiný komponent, sledujte také jeho návod k použití, protože názvy zdířek vytištěné na zadním panelu se liší podle daného komponentu. Připojení kazetového magnetofonu/cd rekordéru FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT C SPEAKER RIGHT LEFT REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT VCR AV IN/OUT DIGITAL 1 (STB) AV IN DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) STB DIGITAL OUT PCM/STREAM Kazetový magnetofon CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 LEFT TAPE / CDR AUDIO TV AM LOOP AV COMPU LINK- RIGHT OUT (REC) IN (PLAY) RGB YC AM EXT FM 75 COAXIAL ANTENNA LEFT TAPE / CDR Bílá Bílá C LEFT RIGHT RIGHT OUT (REC) IN (PLAY) Červená Červená C OUT AUDIO IN Bílá Bílá Digitální připojení CD rekordér TV B DIGITAL OUT DIGITAL IN STB (Set Top Box) DIGITAL 1 (STB) DIGITAL 2 (TV) A DIGITAL OUT CD rekordér LEFT REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT DIGITAL 1 (STB) DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) DIGITAL OUT AUDIO VCR TV AV IN/OUT AV IN STB AM LOOP PCM/STREAM Před připojením optického digitálního kabelu odstraňte ochrannou krytku. RGB YC AM EXT FM 75 COAXIAL ANTENNA CD rekordér DIGITAL OUT B DIGITAL IN PCM/STREAM 8

11 Před propojováním vypněte napájení všech komponentů a tohoto přístroje. Obrázky vstupních/výstupních zdířek jsou typické příklady. Když připojujete jiný komponent, sledujte také jeho návod k použití, protože názvy zdířek vytištěné na zadním panelu se liší podle daného komponentu. Připojení SCART Nepřipojujte TV přes VCR nebo TV s vestavěným VCR, jinak může být obraz zkreslený. FRONT SPEAKERS RIGHT LEFT C SPEAKER RIGHT LEFT REAR SPEAKERS SUB- WOOFER OUT DIGITAL 1 (STB) DIGITAL IN DIGITAL 2 (TV) DIGITAL OUT AV IN/OUT PCM/STREAM VCR AV IN STB CAUTION: SPEAKER IMPEDANCE 8 16 LEFT TAPE / CDR AUDIO TV AM LOOP AV COMPU LINK- RIGHT OUT (REC) IN (PLAY) RGB YC AM EXT FM 75 COAXIAL ANTENNA AV IN/OUT Přepínač RGB/YC VCR AV IN STB TV RGB YC Nastavení přepínače RGB/YC Nastavte přepínač RGB/YC následovně když je přístroj vypnutý: RGB YC Pokud je TV kompatibilní se signálem RGB, nastavte ho do polohy RGB. Pokud je TV kompatibilní se signálem S-Video, nastavte ho do polohy YC. Pokud je TV kompatibilní pouze s kompozitním video signálem, nastavte ho do polohy RGB. Pokud změníte nastavení přepínače RGB/YC když je přístroj zapnutý, toto nastavení nebude efektivní dokud přístroj nevypnete. Specifikace konektoru SCART IN OUT TV VCR STB AUDIO L/R Composite VIDEO S-video RGB AUDIO L/R *1 *1 Composite *1*2 *1*2 VIDEO S-video *2 RGB *2 T-V LINK *3 *3 *3 *1: Vstup signálu z konektoru SCART nemůže být na výstupu na stejném konektoru SCART. *2: Video formát výstupního signálu je shodný se vstupním video signálem. Např. pokud je na vstupu tohoto přístroje signál S-Video, na výstupu tohoto přístroje nemůže být jiný signál než S-Video. Pro kontrolu nastavení vstupních/výstupních video signálů viz. návody dodávané s video komponenty. *3: Signál pro funkci T-V LINK vždy prochází tímto přístrojem. 9

12 VCR STB (Set Top Box) TV Pro TV a video formát Pokud je TV vybavená několika konektory SCART, podívejte se do návodu k TV jaké signály jsou dostupné pro každý konektor, pak správně připojte kabel SCART. Tento přístroj nemůže konvertovat video signál (S-Video nebo kompozitní). Pokud se video signál jednoho video komponentu liší od jiného (například jeden je S-Video a druhý je kompozitní), nemusíte vidět odpovídající obraz. V tomto případě sjednoťte video signály všech video komponentů na S-Video nebo na kompozitní, jinak budete muset přepínat video signál TV při každé změně zdroje. Pro T-V LINK Můžete použít funkci T-V LINK pokud připojíte T-V LINK kompatibilní TV a VCR k tomuto přístroji pomocí plně zapojeného kabelu SCART. Detaily o funkci T-V LINK viz. také návody dodávané k TV a VCR. Připojte kabel SCART ke konektoru EXT-2 na JVC TV kompatibilní s T-V LINK pro použití funkce T-V LINK. Některé TV, VCR a STB podporují tuto datovou komunikaci. Detaily viz. návody dodávané s těmito komponenty. Nyní můžete připojit napájecí kabel do síťové zásuvky. Upozornění: Nedotýkejte se napájecího kabelu pokud máte mokré ruce. Při odpojování netahejte za napájecí kabel. Při odpojování držte vidlici, aby se napájecí kabel nepoškodil. Udržujte napájecí kabel dál od propojovacích kabelů a anténních kabelů. Napájecí kabel může způsobovat rušení nebo zkreslení TV obrazu. Předvolby stanic a nastavení zvuku se může vymazat během několika dní v následujících případech: - Když odpojíte napájecí kabel. - Když dojde k výpadku napájení. 10

13 Základní ovládání 1 Zapnutí napájení STANDBY/ON STANDBY Na čelním panelu STANDBY/ON STB VCR TV AUDIO Na dálkovém ovladači * Zaregistrujte správně nastavení zdířky digitálního vstupu (viz. Zdířky digitálních vstupů (DIGITAL IN) na straně 25) a nastavení digitálního vstupního režimu (viz. Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu na straně 13). Když vyberete zdroj, na displeji se zobrazí název zdroje a DIGITAL. ** Pokud není správně přiřazený název zdroje, tato tlačítka nepracují (viz. Změna názvu zdroje na straně 14). Stiskněte tlačítko STANDBY/ON na čelním panelu nebo tlačítko STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači. Indikátor STANDBY zhasne a osvětlovací indikátor se rozsvítí. Na displeji se objeví název aktuálního zdroje. Pokud je aktuálním zdroje vnitřní DVD přehrávač, na chvíli se objeví READING, zatímco přístroj detekuje typ vložené desky (viz. strana 33). - Pokud je vložená nějaká deska DVD VIDEO, přehrávání začne automaticky. - Pokud není vložená žádná deska, zobrazí se NO DISC. Pro vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) Stiskněte znovu tlačítko STANDBY/ON na čelním panelu nebo tlačítko STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači. Osvětlovací indikátor zhasne a indikátor STANDBY se rozsvítí. DVD STB VCR TV DIRECT STB TV VCR TAPE/CDR SOURCE NAME TV TAPE CDR FM/AM DVD STANDBY/ON FM/AM STANDBY I v pohotovostním stavu je spotřebováváno malé množství elektrické energie. Pro kompletní vypnutí napájení odpojte napájecí kabel. 2 Výběr zdroje pro přehrávání Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje. DVD Vybere vnitřní DVD přehrávač. STB* Vyberte STB. VCR Vybere VCR. TV* Vybere TV tuner. TAPE/CDR* Vybere kazetový magnetofon nebo CD rekordér (pouze na čelním panelu). TAPE Vybere kazetový magnetofon (pouze na dálkovém ovladači**). CDR* Vybere CD rekordér (pouze na dálkovém ovladači**). FM/AM Vybere FM nebo AM vysílání. Když stisknete jedno z předchozích tlačítek, operační režim dálkového ovladače se na cca 2 hodiny zobrazí na displeji dálkového ovladače. Př.: Když stisknete tlačítko DVD 3 Nastavení hlasitosti Na čelním panelu: Pro zvýšení hlasitosti otočte knoflíkem MASTER vpravo. Pro snížení hlasitosti otočte knoflíkem MASTER vlevo. Z dálkového ovladače: Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko +. Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko -. MASTER + UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím zdroje vždy nastavte hlasitost na minimum. Je-li hlasitost příliš velká, náhlý náraz zvukové energie může trvale poškodit Váš sluch nebo zničit reproboxy. Úroveň hlasitosti lze nastavit v rozsahu 0 (minimum) až 50 (maximum). Pokud je jako zdroj vybráno DVD a je zapnutá TV, na TV se objeví indikátor úrovně hlasitosti. Poslech přes sluchátka Připojte sluchátka ke zdířce na čelním panelu. Tím zrušíte aktuálně vybraný surroundový režim, deaktivujete reproboxy a aktivujete režim HEADPHONE. Indikátor SPK. na displeji zhasne. Odpojení sluchátek ze zdířky zruší režim HEADPHONE a aktivuje reproboxy. Režim HEADPHONE Při použití sluchátek je na výstupu následující signál bez ohledu na nastavení reproboxů: - Pro 2-kanálový software je přes sluchátka slyšet přímo signál levého a pravého čelního kanálu. - Pro multi-kanálový software je do sluchátek mixován signál levého a pravého čelního, centrálního a surroundového kanálu bez ztráty basového prvku. Můžete tak poslouchat multikanálový zvukový zdroj přes sluchátka. - Pouze pro DVD AUDIO: Pokud nelze multikanálovou stopu mixovat do nižšího počtu kanálů, je na výstupu pouze čelní levý a pravý kanál. UPOZORNĚNÍ: Snižte hlasitost: Před připojením nebo odpojením sluchátek snižte hlasitost zvuku, protože velká hlasitost může poškodit sluchátka nebo Váš sluch. Před odpojením sluchátek, protože zvuk z reproboxů může být velmi hlasitý. 11

14 Dočasné ztišení zvuku Změna jasu dispeje Pouze na dálkovém ovladači: MUTING Pouze na dálkovém ovladači: DIMMER Stiskněte tlačítko MUTING pro ztišení zvuku. Na displeji se zobrazí MUTING a hlasitost se ztiší (indikátor zhasne). Pokud je jako zdroj vybráno DVD a je zapnutá TV, na TV obrazovce se objeví. Stiskněte tlačítko DIMMER pro ztmavení displeje. Při každém stisknutí tlačítka se displej a osvětlovací indikátor střídavě ztmaví a zjasní. Aktivace funkce TV DIRECT DIGITAL AUTO L R SPK. TV DIRECT TV DIRECT STB VCR DVD Pro obnovení zvuku Stiskněte znovu tlačítko MUTING. Stisknutí tlačítka + nebo - na dálkovém ovladači (nebo otočení knoflíkem MASTER na čelním panelu) také obnoví zvuk. Vypnutí napájení pomocí časovače vypnutí Pouze na dálkovém ovladači: Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Na displeji se rozsvítí indikátor SLEEP. Při každém stisknutí tlačítka se čas vypnutí změní následovně: Indikátor SLEEP DIGITAL AUTO L R SPK (off) 150 (vypnuto) Když nastane čas vypnutí Přístroj se automaticky vypne Pro kontrolu nebo změnu času, zbývajícího do vypnutí Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Čas zbývající do vypnutí se zobrazí na displeji (v minutách). Pro jeho změnu stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Pro zrušení časovače vypnutí Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP dokud se na displeji nezobrazí SLEEP 0. (Indikátor SLEEP zhasne.) Vypnutí napájení také zruší časovač vypnutí. Pokud je současně použitý časovač vypnutí a funkce automatického pohotovostního stavu (viz. strana 58), přístroj se vypne v čase, který je dřívější. SLEEP SLEEP Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Můžete použít tento přístroj jako DVD přehrávač a AV přepínač když není zapnutý. Když je tato funkce zapnutá, obraz a zvuk prochází z video komponentů do TV přes tento přístroj. V tomto případě můžete použít video komponenty a TV jako kdyby byly propojeny přímo TV DIRECT. Tato funkce má efekt pouze pokud jsou video komponenty a TV připojené k tomuto přístroji kabely SCART. Tato funkce má efekt pouze pronásledující zdroje DVD, STB a VCR. Tento přístroj lze automaticky zapnout nebo vypnout a/nebo vybrat automaticky zdroj pokud je režimu automatické funkce nastavený na AUTO1 nebo AUTO2. Detaily viz. Automatický režim na straně 26. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce TV DIRECT proveďte následující postup: 1. Stiskněte tlačítko TV DIRECT. Všechny indikátory zmizí (kromě případu kdy je jako zdroj vybráno DVD), pak se rozsvítí indikátor pro aktuálně vybraný zdroj. 2. Zapněte video komponent a TV. 3. Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje DVD, STB nebo VCR. Indikátor odpovídající vybranému zdroji se rozsvítí. DVD STB VCR Př.: Když je vybráno DVD. Pro zrušení funkce TV DIRECT a vypnutí přístroje stiskněte tlačítko STANDBY/ON (nebo tlačítko STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači). Přístroj se vypne a indikátor STANDBY se rozsvítí. Pro zrušení funkce TV DIRECT a zapnutí přístroje stiskněte tlačítko TV DIRECT. Pokud je funkce TV DIRECT aktivní, nemůžete poslouchat žádné zvukové efekty produkované tímto přístrojem a nemůžete použít reproboxy připojené k tomuto přístroji. Když je funkce TV DIRECT aktivní, můžete použít funkci T-V LINK mezi TV a VCR. 12

15 Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu Pokud máte připojené komponenty digitálních zdrojů pomocí analogového i digitálního připojení (viz. strana 7 až 10), můžete vybrat vstupní režim. Před výběrem digitálního vstupního režimu zaregistrujte správně nastavení zdířek digitálního vstupu (viz. Zdířky digitálního vstupu (DIGITAL IN) na straně 25). 1. Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje (STB, TV nebo CDR), pro který chcete změnit vstupní režim. Ruční změna digitálního vstupního režimu Pokud během přehrávání softwaru Dolby Digital nebo DTS Digital Surround dojde k následujícím symptomům, můžete změnit digitální vstupní režim: Zvuk na začátku přehrávání chybí. Při hledání nebo přeskakování kapitol nebo stop je slyšet šum. Na čelním panelu CONTROL DVD STB VCR TV TAPE/CDR FM/AM Na čelním panelu Na dálkovém ovladači TV DIRECT STB SOURCE NAME TV TAPE CDR FM/AM VCR DVD Stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) pro výběr DGTL D.D. nebo DGTL DTS když na displeji svítí DGTL AUTO. Při každém stisknutí tlačítka se digitální vstupní režim změní následovně: DIGITAL AUTO L R Nemůžete změnit vstupní režim když vyberete jako zdroj DVD. Pro vnitřní DVD přehrávač je vždy použitý digitální vstup. 2. Stiskněte tlačítko INPUT /DIGITAL (INPUT ATT.) na čelním panelu nebo tlačítko /DIGITAL INPUT na dálkovém ovladači. INPUT /DIGITAL INPUT ATT. Na čelním panelu /DIGITAL INPUT Na dálkovém ovladači Na displeji se zobrazí aktuální vstupní režim. Při každém stisknutí tlačítka se vstupní režim přepne mezi analogovým vstupem ( *) a digitálním vstupem ( DGTL AUTO ): Indikátor /DIGITAL AUTO DIGITAL AUTO L R SPK. DGTL AUTO * je výchozí nastavení kromě vnitřního DVD přehrávače. DGTL AUTO: Pro režim digitálního vstupu vyberte toto. Indikátor DIGITAL AUTO svítí. Přístroj automaticky detekuje formát vstupního signálu a pak se indikátor signálu pro detekovaný signál rozsvítí - DIGITAL nebo, jinak nesvítí indikátor signálu. : Pro režim analogového vstupu vyberte toto. Indikátor svítí. DGTL AUTO DGTL AUTO: DGTL D.D: DGTL DTS: DGTL DTS DGTL D.D. Normálně vyberte toto. Indikátor DIGITAL AUTO svítí. Přístroj automaticky detekuje formát vstupního signálu a pak se indikátor signálu pro detekovaný signál rozsvítí. Vyberte toto pro přehrávání softwaru kódovaného v Dolby Digital. Indikátor DIGITAL svítí*. Vyberte toto pro přehrávání softwaru kódovaného v DTS Digital Surround. Indikátor svítí*. * Tyto indikátory blikají pokud chybí signál nebo je přehráván signál bez správného formátu. Pokud je jako zdroj vybráno DVD, můžete také změnit digitální vstupní režim opakovaným stisknutím tlačítka /DIGITAL INPUT na dálkovém ovladači. /DIGITAL INPUT Pokud nastavení DGTL AUTO nemůže rozpoznat vstupní signál, na displeji se nerozsvítí žádný indikátor signálu. Když vypnete napájení nebo vyberete jiný zdroj, nastavení DGTL DTS. a DGTL D.D. se automaticky zruší. R Režim digitálního vstupu se automaticky nastaví na DGTL AUTO. 13

16 Utlumení vstupního signálu Pokud je vstupní úroveň analogového zdroje příliš vysoká, zvuk může být zkreslený. Když se to stane, musíte utlumit úroveň vstupního signálu, aby jste zkreslení zvuku zabránili. Toto nastavení můžete provést pro každý analogový zdroj. Pouze na čelním panelu Stiskněte a podržte tlačítko INPUT ATT. (INPUT /DIGITAL) dokud se na displeji nerozsvítí indikátor INPUT ATT. Při každém stisknutí a podržení tlačítka se utlumovač signálu zapne ( ATT ON ) nebo vypne ( ATT NORMAL* ). Indikátor INPUT ATT L R INPUT /DIGITAL INPUT ATT. INPUT ATT I bez změny názvu zdroje můžete používat připojený komponent. Avšak můžou zde být některé nevýhody: - Když stisknete tlačítko TAPE/CDR (SOURCE NAME) na čelním panelu, na displeji se zobrazí nezměněný název zdroje. - Tlačítko CDR nebo TAPE na dálkovém ovladači nebude fungovat pro výběr zdroje. - Nemůžete použít digitální vstup (viz. strana 8) pro CD rekordér. Aktivace režimu záznamu Pokud přehráváte multi kanálový zdroj, režim záznamu umožňuje nahrávat zvuk bez ztráty prostorového prvku mixováním signálů centrálního a zadního kanálu do signálu čelního kanálu. Pouze pro DVD AUDIO: Pokud nelze multikanálovou stopu mixovat do nižšího počtu kanálů, tato funkce nemá efekt. Pokud je multi kanálový zdroj přehrávaný s aktivovaným režimem záznamu, zvuk je mixován a přehráván pouze přes čelní reproboxy. ATT NORMAL ATT ON Pouze na čelním panelu SURROUND ON/OFF MODE * ATT NORMAL je výchozí nastavení. ATT NORMAL: Normálně vyberte toto. Analogový zvuk není utlumený. ATT ON: Vyberte toto pokud je analogový zvuk zkreslený. Změna názvu zdroje Když připojíte CD rekordér ke zdířkám TAPE/CDR na zadním panelu, změňte název zdroje, který se zobrazuje na displeji. Pouze na čelním panelu TAPE/CDR SOURCE NAME Př.: Při změně názvu zdroje z TAPE na CDR. 1. Stiskněte tlačítko TAPE/CDR (SOURCE NAME) pro výběr zdroje. 2. Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TAPE/CDR) dokud se na displeji nezobrazí ASSGN. CDR. L R ASSGN. TAPE ASSGN. CDR Pro změnu názvu zdroje na TAPE Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TAPE/CDR) dokud se na displeji nezobrazí ASSGN. TAPE v kroku 2. REC MODE Stiskněte a podržte tlačítko REC MODE (SURROUND MODE) dokud se na displeji nezobrazí RECMODE ON. Při každém stisknutí a podržení tlačítka se režim záznamu střídavě aktivuje ( RECMODE ON ) nebo deaktivuje ( RECMODE OFF* ). * RECMODE OFF je výchozí nastavení. RECMODE OFF: Normálně vyberte toto. Mixování zvuku je zrušeno. RECMODE ON: Vyberte toto pro záznam mixovaného zvuku. Při záznamu na VCR: Pokud je aktivovaný režim záznamu, můžete nahrávat obraz na video pásku bez indikátoru úrovně hlasitosti. Pokud nechcete nahrávat ikony na obrazovce, viz. strana 58. Nabídky a ostatní informační proužky jsou vždy nahrávány pokud se objeví na TV. Upozornění: Pokud jsou čelní reproboxy malé, výstupní zvuk může být v režimu záznamu zkreslený. V tomto případě snižte hlasitost zvuku dokud zkreslení nezmizí. Pokud vypnete přístroj nebo vyberete jiný zdroj, režim záznamu se zruší ( RECMODE OFF ). Nastavení zvuku (viz. strana 27 a 28) a režimy surround (viz. strana 29 až 32) neovlivňují záznam. Následující tlačítka nepracují pokud je aktivní režim záznamu ( RECMODE ON ): - SETTING a ADJUST na čelním panelu. - SURROUND ON/OFF a SURROUND MODE na čelním panelu. - Numerická tlačítka pro nastavení zvuku na dálkovém ovladači. 14

17 Základní ovládání DVD přehrávače Detaily o ovládání DVD přehrávače viz. strana 33 až 48. Také můžete přehrávat soubory MP3 a JPEG. Viz. strana 49 až 52. Stisknutím následujících tlačítek můžete zapnout pauzu, přehrávání vpřed nebo vzad a nalézt začátek titulu, kapitoly nebo stopy. Při použití dálkového ovladače stiskněte tlačítko DVD pro změnu operačního režimu dálkového ovladače na ovládání DVD přehrávače. 1 Otevření nosiče desky Před zapnutím přístroje zapněte Vaší TV a vyberte správný video vstup (viz. návod k TV). Při použití TV JVC můžete zapnout TV stisknutím tlačítka STANDBY/ON TV na dálkovém ovladači a vybrat video vstup stisknutím tlačítka TV/VIDEO. (Pokud Vaše TV není značky JVC, viz. Ovládání přístrojů jiných výrobců na straně 65.) Pro změnu OSD hlášení informací na TV do požadovaného jazyka viz. strana 53 a 55. Pouze na čelním panelu Stiskněte tlačítko. Přístroj se zapne a nosič desky se vysune. Indikátor STANDBY zhasne a osvětlovací indikátor se rozsvítí. Pokud je již deska vložená, stisknutí tlačítka zapne přístroj a zapne přehrávání vložené desky. 2 Vložení desky Umístěte desku správně stranou s popisem nahoru. STANDBY/ON D I G ITAL S U R R O U N D STANDBY INPUT /DIGITAL INPUT ATT. ON/OFF SURROUND MODE DVD VCR TAPE/CDR SOURCE NAME RX-DV3 HOME CINEMA DVD/CD CONTROL C STB TV CORRECT Správně INCORRECT Špatně Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Pro dočasné zastavení přehrávání Stiskněte tlačítko. Stisknutí tlačítka obnoví přehrávání. REW/( TUNING 9/FF FM MODE STROBE TV/STB CH + Pro posun přehrávání o 10 sekund vzad (pouze pro DVD VIDEO) Stiskněte tlačítko během přehrávání desky DVD VIDEO. Přístroj vrátí přehrávání cca 10 sekund před aktuální polohu a pak pokračuje v přehrávání. Pro rychlé přehrávání vpřed nebo vzad Stiskněte a podržte tlačítko nebo. Když stisknete a podržíte tlačítko (nebo ), přístroj zapne přehrávání vpřed (nebo vzad: pro DVD VIDEO a Audio CD) pětinásobkem normální rychlosti. Pokud dále stisknete a podržíte tlačítko (nebo ), rychlost přehrávání se mění až do 20-ti násobku normální rychlosti. Uvolnění tlačítka obnoví normální přehrávání. Pro nalezení začátku kapitoly nebo stopy Stiskněte tlačítko (nebo ). Stiskněte tlačítko (nebo ) pro nalezení začátku následující (aktuální nebo předchozí) kapitoly nebo stopy. Pro nalezení kapitoly nebo stopy pomocí numerických tlačítek Stiskněte numerická tlačítka (1 10, +10) pro výběr čísla požadované kapitoly nebo stopy. Příklad: Pro výběr čísla 3 stiskněte tlačítko 3. Pro výběr čísla 11 stiskněte tlačítko EFFECT C , pak 1. TEST REAR L Pro výběr čísla 20 stiskněte tlačítko , pak +10. SURR ON/OFF REAR R Pouze na dálkovém ovladači SURR MODE SUBWOOFER + 10/0 +10 O indikátorech na displeji během přehrávání desky Během přehrávání desky se na displeji objevují následující informace o přehrávání: Zapněte přehrávání TUNING Př.: Když je vložená deska DVD VIDEO DIGITAL AUTO AUTO SURROUND DIGITAL L C R SPK. SUBWFR LFE LS RS Číslo kapitoly Odehraný čas Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Př.: Když je vložená deska Audio CD Stiskněte tlačítko. Nosič desky se zasune a přístroj začne přehrávat vloženou desku. Nosič desky také můžete zasunout stisknutím tlačítka na čelním panelu. 15 DIGITAL AUTO PRO LOGIC L R SPK. SUBWFR Číslo skladby Odehraný čas

18 4 Nastavení hlasitosti 7 Zastavení přehrávání FM MODE MASTER + Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Detaily viz. Základní ovládání na straně Aktivace realistického zvukového pole Můžete aktivovat režim Surround pro vytvoření realistického zvukového pole. Režim Surround můžete aktivovat automaticky pokud je přehráván digitální multi kanálový zdroj (Dolby Digital nebo DTS Digital Surround) nebo 2 kanálový maticový zdroj (software Dolby Surround) funkce Auto Surround (viz. strana 26). Pokud aktivujete nebo deaktivujete režim Surround ručně, proveďte následující postup: Na čelním panelu: Stiskněte tlačítko SURROUND ON/OFF. Na dálkovém ovladači: 1) Stiskněte opakovaně tlačítko CONTROL, aby se na displeji objevil operační režim SOUND. 2) Stiskněte tlačítko SURR ON/OFF. SURROUND ON/OFF MODE CONTROL SOUND SURR ON/OFF 7 REC MODE Při každém stisknutí tlačítka SURROUND ON/OFF na čelním panelu nebo tlačítka SURR ON/OFF na dálkovém ovladači se režim Surround střídavě aktivuje a deaktivuje. 6 Výběr režimu Surround Pokud svítí indikátor PRO LOGIC II nebo DSP, můžete si vybrat z různých režimů Surround (viz. strana 31). SURROUND ON/OFF MODE SURR MODE 10/0 Stiskněte tlačítko. Přehrávání se zastaví. Přístroj si zapamatuje místo zastavení přehrávání a indikátor RESUME svítí na displeji (kromě případu, kdy je vložená deska Audio CD). Když indikátor RESUME svítí na displeji, můžete zapnout přehrávání od uloženého místa stisknutím tlačítka - Pokračující přehrávání. O pokračujícím přehrávání Tento přístroj si může zapamatovat místo zastavení přehrávání pokud použijete následující postup: Stisknutí tlačítka během přehrávání Stisknutí tlačítka zapne pokračující přehrávání. Změna zdroje Stisknutí tlačítka DVD nebo tlačítka zapne pokračující přehrávání. Vypnutí přístroje (včetně časovače vypnutí) - Stisknutí tlačítka zapne pokračující přehrávání. Jakmile zapnete pokračující přehrávání, indikátor RESUME zhasne (přístroj vymaže zapamatované místo). Přístroj také vymaže zapamatované místo pokud použijete následující postup: Zapnete pokračující přehrávání Stisknete tlačítko (když indikátor RESUME svítí na displeji) Vyberete stopu stisknutím tlačítka nebo pro desku Video CD nebo Super VCD když je přehrávání zastavené Vyberete naprogramované nebo náhodné přehrávání Stisknete tlačítko TOP MENU Vyjmete vloženou desku Zapnete přístroj stisknutím tlačítka STANDBY/ON na čelním panelu nebo tlačítka STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači. Funkci pokračujícího přehrávání můžete vypnout (viz. Nabídka OTHERS (Ostatní) na straně 58). Pro vyjmutí vložené desky Stiskněte tlačítko. Nosič desky se vysune. Pro zasunutí nosiče desky Stiskněte znovu tlačítko. 8 Vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) REC MODE Na čelním panelu Na dálkovém ovladači STANDBY/ON STANDBY STANDBY/ON STB VCR TV AUDIO Stiskněte tlačítko SURROUND MODE (REC MODE) na čelním panelu nebo tlačítko SURR MODE na dálkovém ovladači. Pokud posloucháte digitální multikanálový zdroj jako např. software Dolby Digital nebo DTS Digital Surround, nemůžete změnit režim Surround. Pokud posloucháte 2-kanálový zdroj Dolby Digital nebo DTS Digital Surround včetně 2-kanálového maticového zdroje jako je software Dolby Surround, můžete si vybrat režim Surround mezi PRO LOGIC II MOVIE a PRO LOGIC II MUSIC (viz. strana 31). Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Stiskněte tlačítko STANDBY/ON na čelním panelu nebo tlačítko STANDBY/ON AUDIO na dálkovém ovladači. Přístroj se vypne a indikátor STANDBY se rozsvítí na čelním panelu. Když stisknete tlačítko při vysunutém nosiči desky, nosič desky se automaticky zasune a pak se přístroj vypne. V pohotovostním stavu je spotřebováváno malé množství elektrické energie. Pro kompletní vypnutí napájení odpojte napájecí kabel do sítě. 16

19 Ovládání tuneru Ruční naladění stanice Na čelním panelu: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM pro výběr FM/AM E pásma. Naladí se naposledy vybraná stanice v daném pásmu. Tlačítka CONTROL nyní fungují pro ovládání tuneru. Při každém stisknutí tlačítka se pásmo střídavě mění mezi FM a AM. Použití předvoleb Když je stanice uložena do předvolby, lze jí rychle naladit. Můžete uložit do paměti až 30 FM stanic a 15 AM stanic. Pro uložení stanice do předvolby Než začnete, pamatujte, že V provedení následujících kroků je časový limit. Pokud se nastavení zruší před jeho dokončením, začněte znovu od kroku 2. Pouze na čelním panelu: L R SPK. AUTO MUTING Př.: Když je vybráno pásmo FM. MHz 1. Nalaďte stanici, kterou chcete uložit do paměti (viz. Ruční naladění stanice ). Pokud chcete uložit pro tuto stanici režim FM příjmu, vyberte požadovaný režim FM příjmu. Viz. Výběr režimu FM příjmu na straně Stiskněte opakovaně tlačítko CONTROL (nebo ) dokud se na displeji nezobrazí <TUNING>. CONTROL L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING Př.: Když je vybráno pásmo FM. MHz L R SPK. AUTO MUTING 3. Když je na displeji zobrazeno <TUNING>, opakovaně stiskněte nebo podržte tlačítko CONTROL (nebo ) dokud nenaladíte požadovanou frekvenci. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING CONTROL 2. Stiskněte tlačítko MEMORY. Číslo předvolby začne blikat na displeji po dobu cca 5 sekund. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING 3. Stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) pro výběr čísla předvolby dokud číslo předvolby bliká. MEMORY MHz CONTROL MHz Stisknutí (nebo podržení) tlačítka CONTROL zvětšuje frekvenci. Stisknutí (nebo podržení) tlačítka CONTROL zmenšuje frekvenci. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING MHz Na dálkovém ovladači: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM. Na displeji operačního režimu se objeví TUNER. 2. Opakovaně stiskněte nebo podržte tlačítko TUNING 9 nebo ( dokud nenaladíte požadovanou frekvenci. Stisknutí (nebo podržení) tlačítka TUNING 9 zvětšuje frekvenci. Stisknutí (nebo podržení) tlačítka TUNING ( zmenšuje frekvenci. Pokud podržíte a uvolníte tlačítko CONTROL (nebo TUNING 9 na dálkovém ovladači) nebo tlačítko CONTROL (nebo TUNING ( na dálkovém ovladači), frekvence se bude měnit dokud není nalezena nějaká stanice. Pokud je naladěna stanice s dostatečně silným signálem, na displeji se rozsvítí indikátor TUNED. Je-li přijímán FM stereofonní program, na displeji se také rozsvítí indikátor STEREO. 17 MEMORY 4. Dokud číslo předvolby bliká na displeji, stiskněte znovu tlačítko MEMORY. Stanice je uložena do vybrané předvolby. Vybrané číslo předvolby přestane blikat a pak začne blikat frekvence. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING 5. Stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) pro výběr jiné frekvence, kterou chcete uložit dokud frekvence bliká na displeji. 6. Opakujte kroky 2 až 5 pro všechny požadované stanice. Pro vymazání uložené stanice z předvolby Uložení nové stanice do předvolby vymaže předchozí uloženou stanici. MHz

20 Pro naladění uložené stanice Na čelním panelu: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM pro výběr pásma. Naladí se naposledy vybraná stanice v daném pásmu. Tlačítka CONTROL nyní fungují pro ovládání tuneru. L R SPK. AUTO MUTING Př.: Když je vybráno pásmo FM. 2. Stiskněte opakovaně tlačítko CONTROL (nebo ) dokud se na displeji nezobrazí <PRESET>. E MHz FM/AM CONTROL Výběr režimu FM příjmu Je-li FM stereofonní příjem příliš rušený šumem, můžete změnit režim FM příjmu během příjmu FM vysílání. Režim FM příjmu můžete uložit pro každou stanici do předvolby. Než začnete, pamatujte, že V provedení následujících kroků je časový limit. Pokud se nastavení zruší před jeho dokončením, začněte znovu od kroku Během poslechu FM stanice stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) dokud se na displeji nezobrazí <FM MODE>. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING MHz CONTROL L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING 3. Když je na displeji zobrazeno <PRESET>, opakovaně stiskněte nebo podržte tlačítko CONTROL (nebo ) dokud nevyberete požadovanou předvolbu. CONTROL 2. Když je na displeji zobrazeno <FM MODE>, stiskněte tlačítko CONTROL (nebo ) pro výběr MONO. Při každém stisknutí tlačítka se režim FM příjmu přepne mezi AUTO MUTING* a MONO. L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING CONTROL MHz L R SPK. TUNED STEREO AUTO MUTING MHz AUTO MUTING MONO Stisknutí (nebo podržení) tlačítka CONTROL zvětšuje číslo předvolby. Stisknutí (nebo podržení) tlačítka CONTROL zmenšuje číslo předvolby. Na dálkovém ovladači: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM. Na displeji operačního režimu se objeví TUNER. Naladí se naposledy vybraná stanice v daném pásmu. Numerická tlačítka nyní fungují pro ovládání tuneru. 2. Stiskněte numerická tlačítka pro výběr předvolby. Pro předvolbu 5 stiskněte tlačítko 5. Pro předvolbu 15 stiskněte tlačítko +10 a pak tlačítko 5. Pro předvolbu 30 stiskněte tlačítko +10, +10 a pak tlačítko 10. * AUTO MUTING je výchozí nastavení. Pokud jste již nastavení změnili, zobrazí se MONO. AUTO MUTING: Normálně vyberte toto. Je-li přijímaný program stereofonní, slyšíte ho stereo, je-li monofonní, slyšíte ho mono. Tento režim je také vhodný pro potlačení statického šumu mezi stanicemi. Indikátor AUTO MUTING svítí na displeji. MONO: Vyberte pro zlepšení příjmu (ale stereofonní efekt se ztratí). V tomto režimu můžete slyšet šum při ladění mezi stanicemi. Indikátor AUTO MUTING na displeji zhasne. (Indikátor STEREO také zhasne.) Pro obnovení stereofonního efektu Opakujte krok 1, pak v kroku 2 vyberte AUTO MUTING. Na dálkovém ovladači: 1. Stiskněte tlačítko FM/AM pro výběr FM stanice. Numerická tlačítka nyní fungují pro ovládání tuneru. 2. Stiskněte tlačítko FM MODE. Při každém stisknutí tlačítka se režim FM příjmu přepne mezi AUTO MUTING a MONO. 18

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z e Obsah Před připojením... 2 Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...2 Připojení... 3 Připojení k TV...3 Připojení reproduktorů...3 Připojení antény MW...3 Připojení

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ

SPT 226. Přenosný stereofonní rozhlasový přijímač AM/FM s přehrávačem CD audio / CD-R (RW) MP3. Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ Pro bezpečné používání přístroje UPOZORNĚNÍ NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct

Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct 3-295-080-11(1) DVD rekordér Návod k obsluze Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct Přečtěte si pozorně důležité

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200 E61J3ED(CZ).fm Page 1 Thursday, September 29, 2005 12:04 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...7 Přehrávání

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod na použití Bluetooth reproduktoru

Návod na použití Bluetooth reproduktoru Návod na použití Bluetooth reproduktoru Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení nového Bluetooth reproduktoru. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k jeho použití a uschovejte jej k pozdějšímu použití.

Více

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Vážený zákazníku, dovolte abychom Vám touto cestou poděkovali za zakoupení tohoto DVD přehrávače. Před samotným použitím Vám doporučujeme velmi důkladně prostudovat návod k použití.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ Určeno k distribuci pouze s novým počítačem začněte zde PRŮVODCE INSTALACÍ pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 V otázkách odborné pomoci k produktu se obracejte na výrobce počítače. JDE O ORIGINÁLNÍ

Více

SB300B BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH

SB300B BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH SB300B CZ BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR SK ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

Systém vizuální zábavy do auta

Systém vizuální zábavy do auta 4-410-680-21(1) IET5 Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze AV centrum Návod na použitie XAV-63 2012 Sony Corporation 4-410-680-21(1) Systém vizuální zábavy do auta Návod k obsluze XAV-63 2012

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka 80 819 gps DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS Uživatelská příručka Obsah Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Pokyny k přehrávaným

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Návod k obsluze. Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87

Návod k obsluze. Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87 CZ Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87 Obsah 1. Úvod 1. Úvod.............................................................. 3 2. Instalace dálkového ovladače.......................................

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více