Příručka Dobrých zkušeností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka Dobrých zkušeností"

Transkript

1 KEMP LLP PT-GRUNDTVIG-GMP 1

2 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa URL: E.N.T.E.R Petra Kampf URL: TEMPO Martin Koval URL: ReFIT Swetlana Dominnik Sass URL: IFI Emilia Martin URL: TK Formazione Gianluca Milanese URL: WSHE Marcin Podogrocki URL: i

3 Obsah 1. Úvod Metodický návrh Stanovení kritérií Shromažďování informací Výukové praktiky Portugalsko Rakousko Česká republika Německo Španělsko Itálie Polsko Nejlepší praktiky Závěr Příloha I Průzkum dobrých praktik ii

4 Seznam tabulek Tabulka 1 Hodnocení výukových metod / Portugalsko... 7 Tabulka 2 Hodnocení výukových metod / Rakousko... 7 Tabulka 3 Hodnocení výukových metod / Česká republika... 8 Tabulka 4 Hodnocení výukových metod / Německo... 8 Tabulka 5 Hodnocení výukových metod / Španělsko... 9 Tabulka 6 Hodnocení výukových metod / Itálie... 9 Tabulka 7 Hodnocení výukových metod / Polsko Tabulka 8 Portugalsko Výuková praktika 1 Kancelářský balíček pro seniory Taabulka 9 Portugalsko Výuková praktika Internet (praktický kurz) Tabulka 10 Portugalsko Výuková praktika 3 Odborná informatika Tabulka 11 - Rakousko Výuková praktika 1 e-občan Tabulka 12- Rakousko Výuková praktika 2 První kroky s počítačem I a II Tabulka 13- Rakousko Výuková praktika 3 - Úvod do Internetu Tabulka 14 - Rakousko Výuková praktika 4 Moderní telekomunikace Tabulka 15 Česká republika Výuková praktika 1 Počítačový seminář pro penzisty Tabulka 16 Česká republika Výuková praktika 2 Počítačový kurz pro seniory Tabulka 17 Česká republika Výuková praktika 3 Nebojte se počítače Tabulka 18 Česká republika Výuková praktika 4 Zásady práce na počítači Tabulka 19 Německo Výuková praktika 1 Kombinované kurzy pro seniory práce na počítači, Word a Internet Tabulka 20 Německo Výuková praktika 2 Kombinované kurzy pro seniory úvod do Internetu Tabulka 21 Německo Výuková praktika 3 Standardní aplikace MS Office XP Tabulka 22 - Španělsko Výuková praktika 1 Zurekin Sarea, Contigo en la red Tabulka 23 Španělsko Výuková praktika 2 - Adaptatic Tabulka 24 - Španělsko Výuková praktika 3 Canaltec Tabulka 25 - Španělsko Výuková praktika 4 54 Tabulka 26 - Itálie Výuková praktika 1 REFOCUS vzdělávání zaměstnanců seniorů v oblasti informačních a komunikačních technologií Tabulka 27 - Itálie Výuková praktika 2 Ricominicio da Tabulka 28 - Itálie Výuková praktika 3 Progetto Age Management Interventi Over Tabulka 29 - Polsko Výuková praktika 1 Výuka pro online lektory Tabulka 30 - Polsko Výuková praktika 2 Výuka ICT, ECDL Tabulka 31 - Polsko Výuková praktika 3 ICT pro pokročilé; Kreativní zaměstnanec Tabulka 32 - Polsko Výuková praktika 4 S Internetem do třetího věku ; Senioři on-line. 69 iii

5 Tento projekt je spolufinancován za pomoci Evropské Komise. Tento dokument a jeho obsah zachycují pouze názory autora a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv další používání těchto informací. iv

6 1. Úvod Projekt KEMP Keep Employment by Developing e-skills, který je součástí Programu celoživotního vzdělávání, usiluje o zvýšení povědomí o využívání informačních a komunikačních technologií a Internetu mezi aktivními seniorskými pracovníky staršími 45-ti let, jež působí v evropském sektoru služeb. Chce je obeznámit s tím, jak jim může používání Internetu a Informačních technologií usnadnit život, především ten profesní, a tím zlepšit jejich schopnosti v daném oboru. Snaží se také poskytnout inovované nástroje, které by pomáhaly efektivně čelit novým výzvám trhu práce a tím si také udržet zaměstnání či dokonce přijímat nové pracovní výzvy. Tento projekt je realizován v 7-mi evropských zemích: Portugalsko, Rakousko, Česká republika, Německo, Itálie, Polsko a Španělsko. Aby finální výstupy projektu co nejvíce vyhovovaly potřebám výuky a charakteristikám cílové skupiny, shromáždili partneři projektu několik vzdělávacích metodologií a výukových technik zaměřených na danou cílovou skupinu. Ty měly být sestaveny tak, aby byly co nejvhodněji využitelné při pilotním testování a závěrečném kurzu. Přesněji řečeno, tato příručka Dobrých zkušeností bude tvořit databázi, která bude obsahovat informace založené na specifických a skutečných zkušenostech s výukovými metodami a technikami pro pracovníky starší 50-ti let v zúčastněných zemích. Společnost ReFIT e.v. Association for the Regional Support of Research, Innovation and Technology for Structural Development sestavila tuto Příručku Dobrých zkušeností. Díky předchozím zkušenostem s podobnými úkoly mohl ReFIT e.v. přispět velkou měrou ke kvalitě tohoto produktu. Rádi bychom také poděkovali Projektovému týmu za spolupráci při vývoji této Příručky Dobrých zkušeností. 5

7 2. Metodický návrh Tento dokument nabízí celkový přehled výukových praktik ze všech 7-mi partnerských zemí a zaměřuje se na cílovou skupinu dle předem definovaného rámce. Shromažďování výukových praktik bylo učiněno na základě předem dohodnutého a vyvinutého formátu. (Příloha I: Vyhledávání výukových metod). Dokument Vyhledávání výukových metod obsahuje základní aspekty, návody a příklady nezbytné pro uskutečnění dané aktivity v souladu s podmínkami odsouhlasenými partnery, jež jsou v projektu zainteresováni. Proto může být tento dokument používán jako manuál pro tým shromažďující výukové praktiky. Dle předem stanovených pravidel měl každý partner přispět minimálně 3 a maximálně 6 výukovými praktikami. Celkem partneři projektu měli za úkol nashromáždit 25 výukových praktik. 2.1 Stanovení kritérií Shromáždění výukových praktik, které měly být zahrnuty v Příručce Dobrých zkušeností nebylo jednoduché a bez komplikací. Bylo nutné identifikovat postupy hodnocení výukových praktik podle předem určených kritérií a navíc ve velmi krátkém časovém horizontu. Identifikace se týkala následujících ukazatelů: Vzdělávací praktiky zaměřené na Komunikační a Informační technologie, jež jsou určené osobám starším 50-ti let Vzdělávací praktiky, které se realizují po dobu minimálně 2 let Vzdělávací praktiky, které představují nové specifické metody a výukové techniky pro osoby starší 50-ti let Musí být zajištěn přenos a šíření vybraných zkušeností Partneři projektu ve svých regionech identifikovali výukové metody a techniky dle běžného evaluačního systému (Viz Příloha I: Vyhledávání výukových metod). Bylo předem stanoveno, že veškeré zkušenosti, jež budou ohodnoceny minimálně 1 bodem v každém kritériu, budou tvořit seznam výukových praktik obsažených v této Příručce Dobrých zkušeností. Ve skutečnosti bylo možno tento přístup aplikovat pouze ve 3 partnerských regionech: Polsku, Španělsku a Německu. Ostatní partneři zahrnuli do seznamu výukových metod také zkušenosti, jež měly nejvyšší počet bodů, ale obsahovaly také 0 bodů v jednom z kritérií. V případě Portugalska a Rakouska se jednalo o kritérium délky trvání výukové metody, v České Republice a Itálii pak o metodologie a vzdělávací techniky. 6

8 Tabulka 1 Hodnocení výukových metod / Portugalsko Hodnocení výukových metod / Portugalsko Výuková praktika Kancelářský balíček pro seniory Internet (praktický kurz) Odborná informatika Délka Přenositelnost Výuková Metody a výukové výukové praktika techniky praktiky (0- praktiky ( ) (0-1-2) 1) (0-1-2) CELKEM Tabulka 2 Hodnocení výukových metod / Rakousko Hodnocení výukových metod / Rakousko Výuková praktika Výuková praktika ( ) Délka výukové praktiky (0-1) Metody a techniky (0-1-2) Přenositelnost výukové praktiky (0-1-2) CELKEM 1 e-občan První kroky s počítačem I+II Úvod do Internetu Moderní telekomunikace

9 Tabulka 3 Hodnocení výukových metod / Česká republika Hodnocení výukových metod / Česká republika 1 Výuková praktika Počítačový seminář pro seniory Délka Přenositelnost Výuková Metody a výukové výukové praktika techniky CELKEM praktiky (0- praktiky ( ) (0-1-2) 1) (0-1-2) Kurz počítačů pro seniory Nebojte se počítače Zásady práce na počítači Tabulka 4 Hodnocení výukových metod / Německo Hodnocení výukových metod / Německo Výuková praktika Kombinované kurzy pro seniory práce na počítači, zpracování textu a Internet Kombinované kurzy pro seniory úvod do Internetu Standardní aplikace MS Office XP Délka Přenositelnost Výuková Metody a výukové výukové praktika techniky praktiky (0- praktiky ( ) (0-1-2) 1) (0-1-2) CELKEM

10 Tabulka 5 Hodnocení výukových metod / Španělsko Hodnocení výukových metod / Španělsko 1 Výuková praktika Zurekin Sarean Délka Přenositelnost Výuková Metody a výukové výukové praktika techniky CELKEM praktiky (0- praktiky ( ) (0-1-2) 1) (0-1-2) Adaptatik Canaltec Tabulka 6 Hodnocení výukových metod / Itálie Hodnocení výukových metod / Itálie 1 Výuková praktika Refocus vzdělávání seniorských zaměstnanců v oblasti Informačních a komunikačních technologií Délka Přenositelnost Výuková Metody a výukové výukové praktika techniky CELKEM praktiky (0- praktiky ( ) (0-1-2) 1) (0-1-2) Ricomincio Da Age Management Intervence nad O 1 3 9

11 Tabulka 7 Hodnocení výukových metod / Polsko Hodnocení výukových metod / Polsko Výuková praktika Online výuka základů e- learningu pro budoucí e- lektory NT Group IT Systémy výuka ICT, ECDL Počítačová škola Impuls Sp. Z.o.o., ICT pro pokročilé; Kreativní zaměstnanec Fulness-Of-Life Academy, Výuka IT, S internetem do třetího věku ; Senioři online Délka Přenositelnost Výuková Metody a výukové výukové praktika techniky praktiky (0- praktiky ( ) (0-1-2) 1) (0-1-2) CELKEM

12 2.2 Shromažďování informací Bylo nezbytné získat co nejvíce informací o všech vybraných výukových praktikách, abychom se mohli ujistit, že máme dostatečné množství údajů o této problematice. Proto byly požadovány také další důležité poznatky o daných praktikách: Identifikace výukové praktiky Aktivita: detailní popis činnosti Geografické umístění: kompletní adresa, číslo popisné, město, směrovací číslo, ale také kontaktní údaje jako je telefonní číslo, fax a ová adresa Rok zahájení činnosti Profil osob, jež se podílely na vzdělávacím programu Identifikace nových specifických metodologií a výukových technik pro osoby starší 50-ti let Identifikace různých elementů, které pomáhají dosáhnout dobrého provedení vzdělávacích praktik (originalita, osobní přístup, profesionalita lektorů, nové metodologie atd.) Financování: jak byly vzdělávací kurzy financovány Obtíže: seznam omezení, kterým bychom mohli čelit v průběhu realizace výukového programu Partneři projektu byli také požádáni, aby shromažďovali materiály o vybraných výukových metodách. Jednalo se např. o reklamní materiály, letáky, katalogy, fotografie a jiné materiály, které by mohly být nápomocné pro přípravu Příručky Dobrých zkušeností. Tyto propagační materiály by mohly poskytnout hmatatelný a reálný dojem o daných výukových praktikách. 11

13 3. Výukové praktiky Tato kapitola obsahuje Výukové praktiky zaměřené na vzdělávací metodologie a pedagogické techniky určené seniorským pracovníkům. Veškeré poznatky byly identifikovány a získány partnery projektu. 3.1 Portugalsko Tabulka 8 Portugalsko Výuková praktika 1 Kancelářský balíček pro seniory Portugalsko Výuková praktika 1 Kancelářský balíček pro seniory Hodnoty Název výukové praktiky: Popis Kancelářský balíček pro seniory Vzdělávací přístup - Kancelářský balíček pro seniory je zaměřený na osoby starší 45-ti let, jeţ mají minimální nebo ţádné ICT dovednosti. Cíle: Na konci kurzu Kancelářský balíček pro seniory budou účastníci schopni správně pouţívat počítač, vyuţívat základní nástroje Microsoft Wordu, vyhledávat na Internetu a také přistupovat k různým aplikacím dostupným na Internetu. Aktivity: Program: 1:Úvod do Informatiky (4 hodiny) Všeobecné informace o počítačích Uţitečnost počítačů Druhy počítačů Běţné přídavné počítačové komponenty Jak počítač pracuje Zapnutí počítače Jak zacházet s myší Jak zacházet s klávesnicí 2: Windows XP (8 hodin) Přihlášení na počítač Jak vyhledávat na ploše Vypnutí počítače Stanovení pozadí plochy a zabezpečení Otevírání a zavírání oken Minimalizování, maximalizování a obnovení oken Windows komponenty Jak pouţívat kalkulačku 12

14 Vytvoření a práce se sloţkami Vytvoření a práce se soubory Uspořádání sloţek a souborů Odstranění sloţek a souborů Jak pouţívat koš Vyhledávání informací v počítači 3: WORD 2003 (14 hodin) Pracovní plocha Microsoft Word Jak se pohybovat v dokumentu Vkládání a mazání textu Výběr textu Zpětné akce Jak pouţívat Nápovědu Microsoft Word Ukládání dokumentů Formát písma Formát odstavce Tvorba odráţek a číslování Nastavení jazyka Pravopis a gramatika Nastavení stránek Vkládání konce stránek Tisk náhledu Nastavení tisku 4: Internet (12 hodin) Všeobecné informace o Internetu Práce s Internetem URL a Surfování na Internetu Vyhledávání informací na Internetu Uspořádání oblíbených poloţek Vytvoření ové schránky Čtení elektronických zpráv Posílání elektronických zpráv Odpovídání a přeposílání elektronických zpráv Mazání zpráv Vytváření a uţívání kontaktů Vytváření příloh elektronických zpráv Metodologie: vzdělávací seminář ve třídě Doba trvání: 38 hodin 13

15 Geografické umístění: Rok zahájení činnosti: Profil osob, jeţ se podílely na vzdělávacím programu: Identifikace nových specifických metodologií a výukových technik pro osoby starší 50-ti let: Identifikace různých elementů, které pomáhají dosáhnout dobrého provedení vzdělávacích praktik (originalita, osobní přístup, profesionalita lektorů, nové metodologie, atd.): Financování - jak byly vzdělávací kurzy financovány: Obtíţe: omezení, kterým bychom mohli čelit v průběhu realizace: New Horizont Lisboa Centro de Formação Professional Av. Duque de Ávila n 46 3 andar Směrovací číslo: Lisboa Telefon: Fax: Webová adresa: Věk: 45 let a více Stupeň znalostí: Účastníci, kteří nemají ţádné nebo minimální ICT dovednosti Vzdělávací kurz Kancelářský balíček pro seniory umoţňuje prostřednictvím praktických cvičení kaţdému účastníkovi nabýt nové dovednosti. Úspěšnost tohoto kurzu závisí na jeho obsahu, jeţ byl vytvořen dle specifických potřeb cílové skupiny, ale také na výši zájmu o vzdělávání seniorských pracovníků a jejich motivaci. 500 na 1 účastníka New Horizont do této doby nezaznamenal ţádné obtíţe. V roce 2008 společnost jedná o ukončení tohoto kurzu, jelikoţ dochází z finančních důvodů ke sniţování počtu účastníku. 14

16 Taabulka 9 Portugalsko Výuková praktika Internet (praktický kurz) Portugalsko Výuková praktika 2 Internet (praktický kurz) Hodnoty Název výukové praktiky: Popis Internet (praktický kurz) Jedná se o kurz zaměřený na praktické příklady vyuţití nových technologií. V tomto kurzu se lidé mohou naučit jak vyuţívat sluţeb, rezervací a vyhledávání na Internetu, jak pouţívat , chat a mnoho dalších nástrojů. Aktivity: Program: Úvod Internetový prohlíţeč Stahování dat (obrázky, video, hudba a programy) Plánování tras (pouţívání map, plánování výletů, rezervace letenek a hotelů atd.) (zaloţení ového účtu a posílání zpráv) Funkce Google (program, chat, , mapy, zprávy, obrázky atd.) Funkce Internetu (rádio, loterie, překládání, aktualizace programů, zabezpečení atd.) Blog (vytvoření a správa blogu) Messenger Pouţité programy: Internet Explorer 7; Windows Messenger Live Doba trvání: 18 hodin Geografické umístění: Rok zahájení činnosti: Profil osob, jeţ se Inova Formação Informática Rua Ataíde de Oliveira, n 73 Loja 14 Směrovací číslo: Faro Telefon: Fax: Webová adresa: Věk: 50 a výše 15

17 podílely na vzdělávacím programu: Identifikace nových specifických metodologií a výukových technik pro osoby starší 50-ti let: Identifikace různých elementů, které pomáhají dosáhnout dobrého provedení vzdělávacích praktik (originalita, osobní přístup, profesionalita lektorů, nové metodologie, atd.): Financování - jak byly vzdělávací kurzy financovány: Obtíţe: omezení, kterým bychom mohli čelit v průběhu realizace: Vzdělání: minimálně základní škola Vzdělávací skupiny jsou malé (6 osob na 1 třídu), zaměřené tak, aby si kaţdý účastník odnesl z rozmanitých lekcí co nejvíce. Tímto je také moţné zajistit pro kaţdou školenou osobu jeden počítač. Všichni lektoři vyţadují po účastnícich vyřešení písemného úkolu. Zařízení: klimatizace, WC, voda, data projektor a novější software. Podporovány jsou také silné vazby mezi účastníky a lektory. 123,97 + DPH Částka zahrnuje školení. Informace není k dispozici. 16

18 Tabulka 10 Portugalsko Výuková praktika 3 Odborná informatika Portugalsko Výuková praktika 3 Odborná informatika Hodnoty Název výukové praktiky: Aktivity: Popis Odborná informatika Cíle: Rozvoj pokročilých technik a konceptů s důrazem na praktickou stránku a simulaci komplexních projektů, které budou realizovány v průběhu vzdělávání; Zpracování dokumentů: dopisů, faxů, zpráv a rozsáhlých dokumentů ve Wordu; Formátování textů, tabulek, sloupců, listů, grafiky, obrázků a objektů v textu; Generování obsahu; Plánování času pomocí kalendáře: správa úkolů, setkání, schůzek a upomínek; Synchronizace kalendáře; Pouţívání vzorců a funkcí při výpočtech; Tvorba a přizpůsobení grafiky; Modelování rozpočtů; Tvorba a úprava grafických prezentací; Obrázky a kresby; Vyuţití přechodu snímku prezentace za pomocí všech dostupných nástrojů; Přenos dat mezi aplikacemi. Programy: Textový procesor Word Základní pojmy Úprava textu Formátování textu, odstavců a stránek Změna rozpětí a nastavení stránky Tvorba tabulek Pouţití a tvorba šablon dokumentů Práce se sloupci Vkládání objektů a titulků Obsah a kříţové odkazy Styly Ochrana dokumentu Přezkoumání dokumentu Sériový tisk Doba trvání: 24 hodin 17

19 Plánování času Outlook Správa kalendáře Náhodné a pravidelné schůzky a setkání Správa úkolů a poznámek Správa a synchronizace více kalendářů Organizace dat v archivu Doba trvání: 8 hodin Práce s listy Excel Tvorba listu Rozlišení základních pojmů: kniha, list, sloupec, řádek, buňka Tvorba a vkládání vzorců Pouţití a definování funkcí Pouţívání odkazů Audit vzorců Tvorba a formátování různých typů grafiky Kontrola dat pomocí auditu vzorců Podmíněné formátování Propojení listů Doba trvání: 24 hodin Geografické umístění: Rok zahájení činnosti: Profil osob, jeţ se podílely na Grafické prezentace Power Point Specifické vlastnosti grafických prezentací Návrh grafiky prezentace za pomocí počítače Tvorba, úprava a formátování stránek prezentace Vkládání dat z jiných aplikací Tvorba, úprava a formátování kreseb a jiné grafiky Vkládání zvuků, videa a jiných objektů Doba trvání: 14 hodin CAF Centro de Formação Av. Vasco de Gamma, 36.A Quinta de Infantado Směrovací číslo: Loures Telefon: Fax: Webová adresa: Informace není k dispozici Osoby, které pouţívají počítač jak v osobním tak i profesním ţivotě. Cílem je naučit je vyuţívat všech 18

20 vzdělávacím programu: Identifikace nových specifických metodologií a výukových technik pro osoby starší 50-ti let: Identifikace různých elementů, které pomáhají dosáhnout dobrého provedení vzdělávacích praktik (originalita, osobní přístup, profesionalita lektorů, nové metodologie, atd.): Financování - jak byly vzdělávací kurzy financovány: Obtíţe: omezení, kterým bychom mohli čelit v průběhu realizace: nástrojů sady MS Office. Účastníci, jejichţ cílem je obohatit své akademické vzdělání o praktické dovednosti. Informace není k dispozici. Maximálně 8 účastníků na výukovou skupinu. Notebook pro kaţdou školenou osobu. Volný vstup do počítačové místnosti. Informace není k dispozici Informace není k dispozici 19

21 3.2 Rakousko Tabulka 11 - Rakousko Výuková praktika 1 e-občan Portugalsko Výuková praktika 1 e-občan Hodnoty Název výukové praktiky: Aktivity: Popis E-learninogový kurz e-občan Rakousko předsedalo EU v roce Z tohoto důvodu se média začala zajímat o vyuţití e-learningu. Chtěli tak připravit dospělé a zvláště starší obyvatele, aby mohli čelit novým výzvám v oblasti informačních a komunikačních technologií. V době kdy byla e-výuka v plenkách, byl vyvinut seznam cílů vzdělání pro eobyvatele. V evropském měřítku je e-občan standardizovaný a certifikovaný vzdělávací program, jehoţ cílem je vyhnout se digitální mezeře v Evropě. Hlavní myšlenka spočívá v tom, ţe by ţádný občan neměl být z dnešní informační společnosti vyloučen. E- Občan obsahuje standardizované vzdělávací cíle, které byly vyvinuty v rámci evropské spolupráce mezi různými členskými státy EU. ECDL je nadací podporující certifikaci vzdělávacího programu e-občan. Cíle programu a výuky byly přizpůsobeny podmínkám jednotlivých zemí (např. portály e-governmental a e-business v Rakousku). Program e-občan je určen osobám, které mají základní znalosti počítačů, ale neumí se pohybovat ve světě Internetu (vyhledávat informace nebo vyuţívat e-sluţby). Cílová skupina: Senioři Pracovníci, řemeslníci Lidé s nízkým stupněm vzdělání Kaţdý, kdo se chce efektivně zapojit v e-sluţbách e-občan je sloţen ze 3 modulů: Modul 1: Základní dovednosti v IT a Internetu - počítač - data a dokumenty - základní uţivatelské aplikace - základy www 20

22 Geografické umístění: Rok zahájení činnosti: Profil osob, jeţ se podílely na vzdělávacím programu: Identifikace nových specifických metodologií a výukových technik pro osoby starší 50-ti let: - základy u Modul 2.: Poskytování informací - hledání informací - ochrana zpráv - bezpečnostní opatření - přístup k informacím - ochrana informací - pouţití informací Modul 3.: Podílení se na e-sluţbách - základy e-sluţeb - pouţití e-sluţeb (účet, přihlášení, součinnost ) - zprávy - politika - e-government - on-line nakupování - cestování - základní a navazující vzdělání - trh práce - zdraví - ekonomika a obchod - zúčastněné strany Bitmedia Kärntner Strasse 311 Směrovací číslo: 8054 Graz Telefon: Fax: Webová adresa: 06/2006 Věk: 40 let a více Vzdělání: zákonem nařízené Odvětví sluţeb: zaměstnanci Profesní zkušenosti: ano Jedná se o e-learningový kurz. Účastníci mohli ke studiu vyuţít centrální webové stránky s interaktivními výukovými lekcemi. Aby byly zajištěny komfortní podmínky a kurz splnil svůj účel, obsahují jednotlivé lekce navíc i podporu zvuku. Identifikace různých Výukový kurz obsahuje multimediální prvky a 21

23 elementů, které pomáhají dosáhnout dobrého provedení vzdělávacích praktik (originalita, osobní přístup, profesionalita lektorů, nové metodologie, atd.): Financování - jak byly vzdělávací kurzy financovány: Obtíţe: omezení, kterým bychom mohli čelit v průběhu realizace: prezentace včetně případových studií a příkladů z reálného ţivota (on-line nakupování, cestování). Vlastní financování nákladů na vývoj kurzů a realizace - Bitmedia: ~ Euro, poplatek za účastníka 25 Euro Technické pokrytí cílové skupiny je někdy příliš sloţité. 22

24 Tabulka 12- Rakousko Výuková praktika 2 První kroky s počítačem I a II Rakousko Výuková praktika 2 První kroky s počítačem I a II Hodnoty Název výukové praktiky: Popis První kroky s počítačem Kurz I (začátečník) Cílem kurzu je eliminovat stres při pouţívání počítače a Internetu. Obsahuje: - zapnutí a vypnutí počítače - klávesnice a myš - psaní textů - otevření, změna a ukládání dat - otevření webových stránek - odkazy na webových stránkách - psaní, čtení a posílání ů Cílová skupina: Lidé bez zkušeností s počítači a novými technologiemi. Aktivity: Geografické umístění: Kurz II (pokročilý) Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí z prvního kurzu a na získání dalších znalostí a dovedností v oblasti IT. Obsahuje: - tvorbu, změnu a mazání dokumentů a sloţek - formátování textu - pouţití různých disků - tvorba a otevírání ových příloh - pouţití internetových vyhledávačů - Výběr oblíbených stránek - Internet a bezpečnost Cílová skupina: Lidé bez zkušeností s počítači a novými technologiemi. - Po úspěšném absolvování obou kurzů obdrţí účastníci certifikát od společnosti Austrian Computer Society. BFI-STMK Mariengasse 24 Směrovací číslo: 8020 Graz 23

25 Rok zahájení činnosti: Profil osob, jeţ se podílely na vzdělávacím programu: Identifikace nových specifických metodologií a výukových technik pro osoby starší 50-ti let: Identifikace různých elementů, které pomáhají dosáhnout dobrého provedení vzdělávacích praktik (originalita, osobní přístup, profesionalita lektorů, nové metodologie, atd.): Financování - jak byly vzdělávací kurzy financovány: Obtíţe: omezení, kterým bychom mohli čelit v průběhu realizace: Telefon: Fax: Webová adresa: Kurz I: 2005 Kurz II: začátek 2008 Věk: jakýkoliv, zaměření na 50 let a více Vzdělání: zákonem nařízené Odvětví sluţeb: jakékoliv Profesní zkušenosti: ne Kurz není určen pouze pro cílovou skupinu, ale je vyuţíván spíše účastníky nad 50 let. Tato výuková metoda vyhovuje potřebám cílové skupiny (malé skupiny, opakování jednotlivých kroků, obsah a příklady jsou tvořeny podle znalostí a zkušeností účastníků). Kurz II je navazující na kurz I. Jsou zde pouţity metody mezigeneračního vzdělávání. Časté pouţívání počítače a Internetu omezuje stres a nervozitu při jejich vyuţívání. Praktické příklady zvyšují zájem a motivaci účastníků. Účastníci se mohou navzájem podporovat také formou seminářů, které obsahují praktické příklady pouţití. 105 Euro za účastníka (7 výukových jednotek) za kurz. Ţádné, kurz měl vţdy velmi pozitivní odezvy a mnoho účastníků. Tabulka 13- Rakousko Výuková praktika 3 - Úvod do Internetu 24

26 Rakousko Výuková praktika 3 Úvod do Internetu Hodnoty Název výukové praktiky: Aktivity: Geografické umístění: Rok zahájení činnosti: Profil osob, jeţ se podílely na vzdělávacím programu: Identifikace nových specifických metodologií a výukových technik Popis Úvod do Internetu Cílem kurzu je eliminovat stres při pouţívání počítače a Internetu. Obsahuje: - Struktura Internetu - Základ WWW - Hardwarové a softwarové poţadavky - Moţnosti přístupu - Sluţby na Internetu - Internetový prohlíţeč - Stahování dat - (příjem, posílání, otevírání příloh, přeposílání, odpovídání ) - Vyhledávání na Internetu - Filtrování informací - Bezpečnostní systémy, antivirové programy, firewall - Digitální podpis Cílová skupina: Lidé kteří chtějí vyuţít Internet v kaţdodenním ţivotě účinným způsobem. BFI-STMK Mariengasse 24 Směrovací číslo: 8020 Graz Telefon: Fax: Webová adresa: Věk: jakýkoliv, zaměření na 50 let a více Vzdělání: zákonem nařízené, zkušenosti s MS Windows Odvětví sluţeb: jakékoliv Profesní zkušenosti: ne Kurz není určen pouze pro cílovou skupinu, ale je vyuţíván spíše účastníky nad 50 let. Tato výuková metoda vyhovuje potřebám cílové skupiny (malé skupiny, opakování jednotlivých kroků, obsah a 25

27 pro osoby starší 50-ti let: Identifikace různých elementů, které pomáhají dosáhnout dobrého provedení vzdělávacích praktik (originalita, osobní přístup, profesionalita lektorů, nové metodologie, atd.): Financování - jak byly vzdělávací kurzy financovány: Obtíţe: omezení, kterým bychom mohli čelit v průběhu realizace: příklady jsou tvořeny podle znalostí a zkušeností účastníků). Jsou zde pouţity metody mezigeneračního vzdělávání. Časté pouţívání počítače a Internetu omezuje stres a nervozitu při jejich vyuţívání. Praktické příklady zvyšují zájem a motivaci účastníků. Účastníci se mohou navzájem podporovat také formou seminářů, které obsahují praktické příklady pouţití. 160 Eur za účastníka (10 výukových jednotek). Ţádné, kurz měl vţdy velmi pozitivní odezvy a mnoho účastníků. 26

28 Tabulka 14 - Rakousko Výuková praktika 4 Moderní telekomunikace Rakousko Výuková praktika 4 Moderní telekomunikace Hodnoty Název výukové praktiky: Aktivity: Popis Moderní telekomunikace Cílem kurzu je naučit starší občany pouţívat mobilní telefon. Obsah: - Zapnutí a vypnutí telefonu - Základní nastavení - Adresář, telefonní čísla - Volání a ukončení hovoru - Zamknutí klávesnice - Tvorba, posílání, zobrazení a čtení textových zpráv - Psaní, čtení a posílání ů Geografické umístění: Rok zahájení činnosti: Profil osob, jeţ se podílely na vzdělávacím programu: Identifikace nových specifických metodologií a výukových technik pro osoby starší 50-ti let: Cílová skupina: Lidé ve věku 50 let a více Kurzy jsou přizpůsobeny různým značkám mobilních telefonů. BFI-STMK Mariengasse 24 Směrovací číslo: 8020 Graz Telefon: Fax: Webová adresa: ~ 2000 (neběţí od roku 2006) Věk: 50 a více Vzdělání: zákonem nařízené Odvětví sluţeb: jakékoliv Profesní zkušenosti: ţádné Metody výuky se snaţí vyhovět potřebám cílové skupiny (malé skupiny, opakování jednotlivých kroků) 27

29 Identifikace různých elementů, které pomáhají dosáhnout dobrého provedení vzdělávacích praktik (originalita, osobní přístup, profesionalita lektorů, nové metodologie, atd.): Financování - jak byly vzdělávací kurzy financovány: Obtíţe: omezení, kterým bychom mohli čelit v průběhu realizace: Omezení stresu a nervozity z pouţívání mobilního telefonu. Ocenění mobilních telefonů jako nástrojů pouţívaných v kaţdodenním ţivotě. Praktické příklady zvyšují zájem a motivaci účastníků. Účastníci se mohou navzájem podporovat také formou seminářů, které obsahují praktické příklady pouţití.? Eur za účastníka (4 výukových jednotek) za kurz Ţádné. 28

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Diplomová práce Bc. Michal Malík Vyuţití sluţby Active Directory pro správu počítačové sítě ve škole Olomouc 2012

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o.

PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU. Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. PRŮVODCE PODNIKÁNÍ MATERIÁL PRO WORKSHOP PŘI KONCI REALIZACE PROJEKTU Realizátor projektu Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o. Projekt Podnikejte/Pracujte z domova! rč: CZ.1.04/3.4.04/26.00192 Obsah 1 Charakteristika

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí.

Celkově bylo do procesu hodnocení přijato 282 projektových ţádostí. Výzva č. 37, oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání V oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání byla vyhlášena výzva s pořadovým číslem 37 pro příjem ţádostí individuálních projektů ostatních

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Google Apps a jeho využití na vysoké škole

Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Aleš Krabs Informační technologie, Manaţer projektů IS

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektu

SW nástroje pro podporu řízení projektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektu Bakalářská práce Autor: Jan Macháček Informační technologie Vedoucí

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více