DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004"

Transkript

1 PID GORDP000NRBA DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu číslo 1/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o Strana 1/21

2 I. S účinností od se mění metodika závazného členění základů a daně z přidané hodnoty. Z toho důvodu se mění - obsah dosavadní kapitoly 6. Metodiky zpracování rozpočtu a účetnictví (verze ). - obsah dosavadní kapitoly 2.8 Metodiky zpracování účetnictví a finančního plánu rozpočtu příspěvkové oblasti HMP (verze PO) - vkládá se nová kapitola číslo 4 do Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti HMP (verze RO); kapitola 4 se přečíslovává na kapitolu 6 Dosavadní metodika uvedená ve zmíněných kapitolách platí pro účtování o DPH do Metodika závazného členění základů a daně z přidané hodnoty pro OSS, ÚSC a příspěvkové organizace jimi zřizované (platná od 1. května 2004) Úvodní informace Novelou zákona o dani z přidané hodnoty se s účinností od 1. května 2004 mění obsah formuláře daňového přiznání a zavádí se nový způsob výpočtu a nové povinnosti při evidenci nároku na odpočet daně a povinnosti přiznat daň. Tato metodika NEŘEŠÍ VÝKLAD APLIKACE ZÁKONA co se týče konkrétního zatřiďování do jednotlivých položek formuláře daňového přiznání. Podle našeho názoru dává do rukou zákazníků účinný nástroj k zachycení záznamů u daňových dokladů na vstupu i na výstupu. Pomocí označení základů a daně tzv. záznamovou jednotkou zkratka Zj se pak ze systému dají zpracovat výstupy řádných i dodatečných daňových přiznání sloužící jako podklad pro odevzdání finančnímu úřadu. Metodika, klasifikace a označování prvotních dokladů záznamovou jednotkou je plně v kompetenci příslušných odborných, na DPH specializovaných, útvarů (odborů) plátce. Základní zásadou je, že účetní zaúčtovávají v účetním dokladu záznamy DPH (ZJ) podle jednoznačně stanovených pravidel (metodika, klasifikace, průvodky, razítka, ). Namátkou odkazujeme na nejdůležitější paragrafy novely, které se mohou nějakým způsobem dotknout veřejnoprávních subjektů, případně i příspěvkových organizací jimi zřizovaných. - kdo a za jakých podmínek se stává osobou povinnou určují 5 a 6 zákona - vystavováním daňových dokladů, náležitostmi apod. se zabývají 26 až 35 - stanovení základu daně určuje 36 a následující - definice plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet je uvedena v 51 až 62 - nárok na odpočet daně stanoví 72 až 75 - způsob krácení odpočtu daně určuje 76 - kdo je plátcem daně řeší 94 - osoby identifikované k dani 96 - zdaňovací období se definuje v 99 K novele zákona o DPH existuje řada nejasností a různých výkladů. V metodice a příkladech, které jsou obsaženy řešíme ve vztahu k obcím pouze ten případ, že obec ÚČTUJE o zdaňované činnosti výhradně v samostatném účetním okruhu tzv. hospodářské činnosti (zdaňované činnosti). Účtování v oblasti rozpočtové o plněních podléhajících dani považujeme spíše za výjimečné, proto je v našich příkladech neuvádíme. Nachystaná metoda výpočtu ale i s touto možností počítá a pokud bude třeba zveřejníme i řešení účtování o záznamech v rozpočtovém okruhu účetnictví obcí. Pro jednoduchost chápeme datumem uplatnění do příslušného vykazovacího období datum zaúčtování předpisu daňového dokladu. Strana 2/21

3 Daňový doklad na vstupu (přijatá zdanitelná plnění) se tudíž uplatňuje okamžikem zaúčtování likvidace, a daňový doklad na výstupu (uskutečněná zdanitelná plnění) se uplatňuje okamžikem zaúčtování předpisu. U uskutečněných zdanitelných plnění (doklady na výstupu) je nutné pro jednoduchost dodržet soulad účetního i daňového období v okamžiku vzniku daňového dokladu (datum vystavení = datumu zdanitelného plnění=datumu zaúčtování předpisu). Základní stanovené algoritmy potřebné pro zajištění daňové doloženosti a generování formuláře řádného a dodatečného daňového přiznání ŘÁDNÉ daňové přiznání Zj = řádek výkazu DPH (210,215,220..) DODATEČNÉ daňové přiznání Zj = řádek výkazu DPH + 1 (211,216,221.) Syntetické, analytické účty a záznamy vstupující do zpracování: *SÚ pro zjišťování základů daně, AÚ = podle potřeb účetních jednotek - základ daně pro daň na výstupu SÚ 215,217,324,6xx,916 - základ daně pro nárok na odpočet SÚ 01x,02x,03x,04x,11x,12x,13x,263,314,38x,343,4xx,5xx - základ daně pro dodatečné daňové přiznání SÚ 734 AÚ 10, ÚZ 0RRMM SÚ 734 AÚ 99 analytika pro vyrovnání účtu 734 *SÚ pro zachycení daně SÚ 343 daň z přidané hodnoty - AÚ pro vedlejší-hospodářskou (zdaňovanou) činnost 20 DPH na výstupu 30 DPH na vstupu plný nárok 31 DPH na vstupu krácený nárok - AÚ pro hlavní činnost ÚSC 25 DPH na výstupu 35 DPH na vstupu plný nárok 36 DPH na vstupu krácený nárok - AÚ pro vypořádání 40 Zúčtování k finančnímu úřadu 41 Vypořádání DPH v rámci organizačních složek plátce DPH 49 DPH zaokrouhlení *SÚ pro zachycení vypočtených hodnot (koeficientů, úprav odpočtu a vyrovnání odpočtu daně) SÚ 734 AÚ 39 Zj 550,551 Zj 560,561 Zj 570,571 Zj 580,581 *Zj 100 pro zachycení plnění, která nejsou zdanitelná - potřebné pro vedení evidence pro daňové účely dle 100 odst. 2 Strana 3/21

4 Obsah formuláře daňového přiznání II. Povinnost přiznat daň 1. uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 210 se základní sazbou daně 215 se sníženou sazbou daně 2. pořízení zboží z jiného členského státu ( 16) 220 se základní sazbou daně 225 se sníženou sazbou daně 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě ( 15) 230 se základní sazbou daně 235 se sníženou sazbou daně 4. zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku ( 18) 240 se základní sazbou daně 245 se sníženou sazbou daně 5. pořízení nového dopravního prostředku 250 od osob registrovaných k dani v jiném členském státě ( 19,odst.3) 255 od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě ( 19, odst.4) 6. dovoz zboží ( 20) 260 se základní sazbou daně 265 se sníženou sazbou daně 7. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani ( 15) 270 se základní sazbou daně 275 se sníženou sazbou daně III. Nárok na odpočet daně z plnění za 1. přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku 310 se základní sazbou daně 315 se sníženou sazbou daně 2. pořízení zboží z jiného členského státu ( 16) 320 se základní sazbou daně 325 se sníženou sazbou daně 3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě ( 15) 330 se základní sazbou daně 335 se sníženou sazbou daně 4. dovoz zboží ( 20) 340 se základní sazbou daně 345 se sníženou sazbou daně 5. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani ( 15) 350 se základní sazbou daně 355 se sníženou sazbou daně 6. pořízení nového dopravního prostředku 360 od osob registrovaných k dani v jiném členském státě ( 19, odst.3) 365 od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě ( 19,odst.4) při změně režimu 380 celková suma pro krácení nároku na odpočet daně (ř ) Strana 4/21

5 390 celková suma plného nároku na odpočet daně (ř ) IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně 410 Dodání zboží do jiného členského státu ( 64 mimo 64, odst.2) 420 dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ( 64, odst.2) osobě registrované k dani v členském státě EU 425 dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ( 64, ost.2) osobě neregistrované k dani v členském státě EU 430 vývoz zboží ( 66) 440 ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně V. Krácení, vypořádání, úprava odpočtu daně a vyrovnání 510 Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně ( 72, odst.2, písm.a-d) 520 Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu ( 76, odst.3) z uvedených v řádku Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně ( 51) 540 Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu ( 76,odst.3) z uvedených v řádku Vypočtená poměrná část odpočtu daně ( 76), zálohový 560 Vypořádání odpočtu daně ( 76, odst.7-10), vypořádací 570 Úprava odpočtu daně ( 78) 580 Vyrovnání odpočtu daně ( 79) VI. Vrácení daně ( 84) 600 Vrácení daně VII. Výpočet daňové povinnosti 710 Vypořádání daně na výstupu ( 91) 730 Daň na výstupu (ř ) 750 Odpočet daně (ř ) 753 Vlastní daňová povinnost (ř ) 754 Nadměrný odpočet (ř ) 780 Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř ) VIII. Doplňující údaje Uvedení hodnoty při užití zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu ( 17) 810 Pořízení zboží prostřední osobou 815 Dodání zboží prostřední osobou Strana 5/21

6 Strukturovaný popis dokladů závazný v případě účtování o DPH Mimořádným prostředkem, zvyšujícím množství informací uložených v datech, je možnost opatřovat si doplňkovým textovým záznamem jednotlivé dílčí účetní zápisy (řádky kontací) nebo celý účetní doklad týkající se účtování o zdanitelných plněních. Pokud bude třeba podle 102 zákona zpracovat Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty, pak bude toto hlášení možné zpracovat pouze v případě, že bude pečlivě vyplněn strukturovaný popis dokladu, jehož struktura je popsána v této kapitole. V programu UCR je možné ke každému konkrétnímu účetnímu číslu dokladu (H(MM)CCCCCC) zadávat popisný text o teoreticky libovolné velikosti, který může ještě stručně konkretizovat obsah účetního dokladu. Účetní jednotka si může rovněž i v těchto popisných textech zavést určitý systém, který umožňuje vybírat všechny účetní doklady obdobného obsahu a zobrazovat je nebo tisknout do sestav. Pořadí evidence strukturovaného a volného textu není závazné (povinné), ale doporučené rozsazení do řádků je následující: První řádek popisu dokladu řetězec: *IC-iii...;*DIC-ppiii ;*DICT-ttt ; kde IC - zkratka "Identifikační Číslo" iii... - identifikační číslo objektu (dodatavatele, odběratele, protistrany) - IČ DIC pp iii DICT ttt... - zkratka Daňové Identifikační Číslo - prefix (kód země) - v případě tuzemských dodavatelů je nutný prefix CZ - v ostatních případech je nutno uvádět jako prefix (kód země) - např. DE ) - identifikační číslo objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) DIČ - zkratka Daňové Identifikační Číslo Text název objektu - úplný nebo zkrácený název objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) Druhý řádek popisu dokladu řetězec: *EVK-XXX-rrrrccc ;*EVKT-ttt ;*PID- llllpxxxxxxk; kde EVK - zkratka EVidenční Kniha XXX - identifikuje účetní analytickou evidenci, ve které je veden účetní doklad KDF-kniha došlých faktur KOF-kniha faktur odeslaných (vystavených - vlastních) POU-kniha poukazy vlastní POK-pokladny EMA-evidence majetku SKL-skladová evidence BAN-banka UCR-účetnictví Strana 6/21

7 rrrr ccc - rok vystavení dokladu - číslo dokladu pro KDF-číslo faktury došlé pro KOF-číslo faktury vlastní pro POU-číslo poukazu pro POK-číslo pokladního dokladu pro EMA-číslo karty majetku pro SKL-číslo skladové karty pro BAN-číslo bankovního výpisu pro UCR-číslo účetního dokladu Pokud je agenda jednoznačně identifikována řadou dokladů, je možné použít zkratku jednotnou zkratku IPD (identifikace prvotního dokladu), pokud je tímto identifikátorem jednoznačný identifikátor písemnosti (ve smyslu metodiky SSL Gordic) použijte zkratku PID. EVKT ttt PID llllpxxxxxxk - zkratka EVidenční Kniha - Text - úplný nebo zkrácený popis dodávky, transakce - zkratka "Prvotní IDentifikátor" -agendově nezávislý jednoznačný identifikátor prvotního dokladu (PID-ve smyslu metodiky GINIS), pokud existuje Příklad vyplnění popisu dokladu v UCR - grafický režim Strana 7/21

8 Stejný popis v textovém zobrazení: Strana 8/21

9 Tiskové výstupy ze zpracování, kontrolní mechanismy Všechny tiskové výstupy jsou zpracovány v nabídce spustitelné v menu ÚČETNICTVÍ TISK GENERÁTOR VÝKAZY a volba UCRGUDPH Výkazy a sestavy DPH. Pro informaci uvádíme obsah všech nabídek tisků: U-PRIDPH. - Metodické informace k DPH - členěno v ZJ - A * Řádné (opravné) zpracování DPH* UCRGUDRV. - Řádné přiznání k DPH od členěno v ZJ - A4C UCRGUDRX* - Řádné přiznání k DPH od členěno v ZJ - XLS UCRGUDRD* - Daňová doloženost - členěno v ZJ - A4C UCRGUDRS. - Souhrnné hlášení - čtvrtletní - popis dokladu - A4 UCRGUDRM. - Kontrolní výkaz řádného zpracování - akt. měsíc - A4C UCRGUDRR. - Kontrolní výkaz řádného zpracování - 1,2,..akt.měs. - A4C * Dodatečné zpracování DPH* UCRGUDDV. - Dodatečné přiznání k DPH od členěno v ZJ - A4C UCRGUDDX* - Dodatečné přiznání k DPH od členěno v ZJ - XLS UCRGUDDD* - Daňová doloženost - členěno v ZJ - A4C UCRGUDDS. - Souhrnné hlášení - čtvrtletní - popis dokladu - A4 UCRGUDDM. - Kontrolní výkaz dodatečného zpracování - akt. měsíc - A4C UCRGUDDR. - Kontrolní výkaz dodatečného zpracování - 1,2,..akt.měs. - A4C * Kontrolní sestavy a výkazy DPH * UCRGUDKS* - Kontr. sestava syntetických účtů (S) - se záznamy DPH - A4C UCRGUDKA* - Kontr. sestava synt. a anal. účtů (SA)- se záznamy DPH - A4C UCRGUDKZ* - Kontr. sestava záznamů DPH, SU,AU (ZSA)- se záznamy DPH - A4C UCRGUDKU* - Kontr. záznamů DPH, období, SU,AU(ZUSA)- se záznamy DPH - A4C Strana 9/21

10 Příklady účtování (pro vedlejší hospodářskou činnost) o Ukázka účtování o záznamech pro řádné daňové přiznání Vystavený daňový doklad tuzemsko (základní sazba DPH) xx xxxxxx 6xx xx , , xx ,00 Úhrada od odběratele xx xxxxxx 311 xx , xx ,00 Přijatý daňový doklad plný nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 5xx xx , , xx 1.050,00 Přijatý daňový doklad krácený nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 5xx xx , , xx 2.100,00 Úhrada dodavatelům xx xxxxxx 321 xx 3.150, xx 3.150,00 Přijatý daňový doklad dlouhodobý majetek (základní sazba DPH) xx xxxxxx 042 xx , , xx ,00 Poznámka: Analytické účty 30 a 31 (k účtu 343) určují zda bude doklad mít plný nárok na odpočet na vstupu (AÚ 30) nebo zda bude krácen podle koeficientu (AÚ 31). Úhrada dodavateli xx xxxxxx 321 xx , xx ,00 Strana 10/21

11 o Účtování o předem přijatých platbách (zálohách) 324 A1 záloha k vyúčtování 324 A2 záloha odběratelská 324 A3 záloha základ DPH Vystavení proforma faktury xx xxxxxx 324 A , A ,00 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 324 A , xx ,00 Vystavení daňového dokladu po obdržení platby předem xx xxxxxx 324 A3 Zj , Zj , A ,00 Vystavení daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 6xx xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Úhrada od odběratele xx xxxxxx 311 xx , xx ,00 o Účtování o předem poskytnutých platbách (zálohách) 314 A1 záloha k vyúčtování 314 A3 záloha základ DPH 314 A2 záloha dodavatelská Přijetí proforma faktury xx xxxxxx 314 A , A ,00 Strana 11/21

12 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 314 A , xx ,00 Příjem daňového dokladu na uskutečněnou platbu předem xx xxxxxx 314 A3 Zj , Zj , A ,00 Přijetí daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 5xx xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Úhrada dodavateli xx xxxxxx 321 xx , xx ,00 Poznámka: Při platbách předem nebude v některých případech možné stanovit jednoznačně správný záznam a použije se předpokládaný záznam Zj1. Po obdržení (vystavení) konkrétního daňového dokladu se může skutečný záznam lišit od původně použitého. V tomto případě musím odúčtovat původní záznam Zj1 a použít záznam Zj2 v souladu s daňovým dokladem. o Odvody daně na základě řádného daňového přiznání a) zaokrouhlení účtování předpisu pro zdaňovací období Předpis zaokrouhlení částky k odvodu xx xxxxxx (754)0rrmm 0, xx 0,50 xx xxxxxx (754)0rrmm 0, xx 0,50 Strana 12/21

13 b) odvod finančnímu úřadu přímo Odvod daně finančnímu úřadu xx xxxxxx rrmm , xx ,00 Nadměrný odpočet - vrácení daně od finančního úřadu xx xxxxxx rrmm 5.078, xx 5.078,00 c) odvod městské části magistrátu v případě, že je plátcem daně obec jako celek městská část účtuje Předpis odvodu daně městu magistrátu xx xxxxxx rrmm 5.684, rrmm 5.684,50 Odvod daně městu magistrátu xx xxxxxx 241 xx 5.684, rrmm 5.684,50 město (magistrát) účtuje Příjem odvodu daně od městské části magistrátu xx xxxxxx 241 xx 5.684, rrmm oooooooooo 5.684,50 Poznámka: oooooooooo IČO MČ Po obdržení všech dílčích přiznání za MČ se zjistí skutečný úhrn pro odvod finančnímu úřadu za celé město, zúčtuje se případné zaokrouhlení a pak se odvádí finančnímu úřadu konečná částka za zdaňovací období. Odvod finančnímu úřadu xx xxxxxx 241 xx , rrmm ,00 Poznámka: Z důvodů zajištění návaznosti řádku 753 v odevzdaném přiznání na zaúčtování odvodu v účetnictví se doporučuje označovat ve slově UZ údajem rrmm období rok a měsíc podání přiznání. Příklad: Měsíční plátce = 0405, 0406, 0407, 0408, atd Čtvrtletní plátce = 0403, 0406, 0409 a 0412 Strana 13/21

14 o Účtování pro zabezpečení podání DODATEČNÉHO daňového přiznání Zásady použití: Používání účtů je až na výjimky stejné jako u řádného daňového přiznání - vystavování se provádí do období odpovídajícímu datumu zdanitelného období - odpočet se uplatňuje do stejného období jako vystavení - SU 343 se používá se stejnými analytikami jako při řádném daňovém přiznání - zavádí se SU 734 pro zachycení základů daně pro dodatečné daňové přiznání s označením 0rrmm období, kterého se přiznání týká Použití mimorozvahových účtů Pro odlišení algoritmu pro zpracování dodatečného daňového přiznání se u SU 343 uvede ve slově UZ tzv. období DPH, kterého se dodatečné přiznání týká ve tvaru 0rrmm Označení ZJ - účtování základů a daně se označuje jako ZJ + 1 tedy například Zj =210 - pro řádné přiznání má hodnotu Zj =211 pro dodatečné daňové přiznání Schematický příklad účtování: Daňový doklad vystavený v období 09/2004 (opomenutí úplného zaevidovaní dokladu za období 06/2004) xx xxxxxx 6xx xx , , xx ,00 a zároveň zaznamenáme základ na účtu , ,00 Již proúčtovaný daňový doklad opomenutý k zahrnutí do nároku na odpočet (týká se jen případu překročení lhůty určené zákonem k zahrnutí do odpočtu) xx xxxxxx 5xx xx ,00 5xx xx , ,00 zároveň zaznamenáme základ na účtu , ,00 Odvod prostředků na základě dodatečného daňového přiznání xx xxxxxx , xx 9.000,00 Strana 14/21

15 Příklady účtování (pro hlavní činnost ÚSC) o Ukázka účtování o záznamech pro řádné daňové přiznání Vystavený daňový doklad tuzemsko (základní sazba DPH) xx xxxxxx 215 xx , , xx ,00 Přijatý daňový doklad plný nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 4xx xx , , xx 1.050,00 Přijatý daňový doklad krácený nárok na odpočet (snížená sazba DPH) xx xxxxxx 4xx xx , , xx 2.100,00 o Účtování o předem přijatých platbách (zálohách) 324 A1 záloha k vyúčtování 324 A2 záloha odběratelská 324 A3 záloha základ DPH Vystavení proforma faktury xx xxxxxx 324 A , A ,00 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 324 A , xx odpa pol ,00 Vystavení daňového dokladu po obdržení platby předem xx xxxxxx 324 A3 Zj , Zj , A ,00 Strana 15/21

16 Vystavení daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 215 xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Úhrada od odběratele xx xxxxxx 315 xx , xx odpa pol ,00 o Účtování o předem poskytnutých platbách (zálohách) 314 A1 záloha k vyúčtování 314 A3 záloha základ DPH 314 A2 záloha dodavatelská Přijetí proforma faktury xx xxxxxx 314 A , A ,00 Úhrada proforma faktury xx xxxxxx 314 A , xx odpa pol ,00 Příjem daňového dokladu na uskutečněnou platbu předem xx xxxxxx 314 A3 Zj , Zj , A ,00 Přijetí daňového dokladu konečný daňový doklad - faktura xx xxxxxx 4xx xx Zj , Zj , A3 Zj , Zj , xx ,00 Strana 16/21

17 Úhrada dodavateli xx xxxxxx 321 xx , xx odpa pol ,00 Poznámka: Při platbách předem nebude v některých případech možné stanovit jednoznačně správný záznam a použije se předpokládaný záznam Zj1. Po obdržení (vystavení) konkrétního daňového dokladu se může skutečný záznam lišit od původně použitého. V tomto případě musím odúčtovat původní záznam Zj1 a použít záznam Zj2 v souladu s daňovým dokladem. o Odvody a zúčtování daně Při sestavení daňového přiznání, při zaokrouhlení a při odvodech finančnímu úřadu se postupuje již podle metodiky uvedené u vedlejší hospodářské činnosti. Vše co se u jednotlivých dokladů proúčtuje na výstupu na , musí být převedeno mezi účty 215 a 211. V případě, že bude odvod, pak musí být řešeno opačně. Vyrovnání mezi příjmovým a výdajovým okruhem xx xxxxxx 215 xx 1.900, xx 1.900,00 Strana 17/21

18 II. S účinností od 1. května 2004 se vyhlašuje nová metodika. Tato metodika se - zařazuje jako kapitola číslo 10, Metodiky zpracování rozpočtu a účetnictví (verze ) ; dosavadní kapitola 10 se přečísluje na 11; - zařazuje jako kapitola číslo 3, Metodiky zpracování účetnictví a finančního plánu rozpočtu příspěvkové oblasti HMP (verze PO); dosavadní kapitola 3 se přečísluje na 4; - zařazuje jako kapitola číslo 5, Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti HMP (verze RO) Dosavadní metodika uvedená ve zmíněných kapitolách platí pro účtování o DPH do Metodika používání strukturovaných popisů dokladů Strukturovaný popis dokladů nebo zápisů Mimořádným prostředkem, zvyšujícím množství informací uložených v datech, je možnost opatřovat si doplňkovým textovým záznamem jednotlivé dílčí účetní zápisy (řádky kontací) nebo celý účetní doklad. V případě prvního a druhého řádku je pro plátce DPH jsou definované řetězce povinné! Pokud bude třeba podle 102 zákona o DPH zpracovat Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty, pak bude toto hlášení možné zpracovat pouze v případě, že bude pečlivě vyplněn strukturovaný popis dokladu, jehož struktura je popsána v této kapitole. V programu UCR je možné ke každému konkrétnímu účetnímu číslu dokladu (H(MM)CCCCCC) zadávat popisný text o teoreticky libovolné velikosti, který může ještě stručně konkretizovat obsah účetního dokladu. Účetní jednotka si může rovněž i v těchto popisných textech zavést určitý systém, který umožňuje vybírat všechny účetní doklady obdobného obsahu a zobrazovat je nebo tisknout do sestav. Pořadí evidence strukturovaného a volného textu není závazné (povinné), ale doporučené rozsazení do řádků je následující: První řádek popisu dokladu řetězec: *IC-iii...;*DIC-ppiii ;*DICT-ttt ; kde IC - zkratka "Identifikační Číslo" iii... - identifikační číslo objektu (dodatavatele, odběratele, protistrany) - IČ DIC pp iii DICT ttt... - zkratka Daňové Identifikační Číslo - prefix (kód země) - v případě tuzemských dodavatelů je nutný prefix CZ - v ostatních případech je nutno uvádět jako prefix (kód země) - např. DE ) - identifikační číslo objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) DIČ - zkratka Daňové Identifikační Číslo Text název objektu - úplný nebo zkrácený název objektu (dodavatele, odběratele, protistrany) Druhý řádek popisu dokladu řetězec: *EVK-XXX-rrrrccc ;*EVKT-ttt ;*PID- llllpxxxxxxk; Strana 18/21

19 kde EVK XXX rrrr ccc EVKT ttt - zkratka EVidenční Kniha - identifikuje účetní analytickou evidenci, ve které je veden účetní doklad KDF-kniha došlých faktur KOF-kniha faktur odeslaných (vystavených - vlastních) POU-kniha poukazy vlastní POK-pokladny EMA-evidence majetku SKL-skladová evidence BAN-banka UCR-účetnictví - rok vystavení dokladu - číslo dokladu pro KDF-číslo faktury došlé pro KOF-číslo faktury vlastní pro POU-číslo poukazu pro POK-číslo pokladního dokladu pro EMA-číslo karty majetku pro SKL-číslo skladové karty pro BAN-číslo bankovního výpisu pro UCR-číslo účetního dokladu Pokud je agenda jednoznačně identifikována řadou dokladů, je možné použít zkratku jednotnou zkratku IPD (identifikace prvotního dokladu), pokud je tímto identifikátorem jednoznačný identifikátor písemnosti (ve smyslu metodiky SSL Gordic) použijte zkratku PID. - zkratka EVidenční Kniha - Text - úplný nebo zkrácený popis dodávky, transakce PID llllpxxxxxxk - zkratka "Prvotní IDentifikátor" -agendově nezávislý jednoznačný identifikátor prvotního dokladu (PID-ve smyslu metodiky GINIS), pokud existuje Třetí řádek popisu dokladu řetězec: *DVD-rrrrmmdd;*DPV-rrrrmmdd;*DST-rrrrmmdd; *DSV-rrrrmmdd;*DZP-rrrrmmdd; kde DVD - zkratka Datum Vystavení vlastního prvotního Dokladu, nebo datum zaevidování cizího prvotního dokladu (odpovídá datumu záznamu účetního dokladu, v předpisu duplicitní, v likvidaci nutný) rrrr - rok vystavení dokladu mm - měsíc vystavení dokladu dd - den vystavení dokladu DPV rrrr mm dd DST rrrr mm - zkratka Datum Předpokládaného Vyúčtování (likvidace, splatnosti) prvotního dokladu (v předpisu nutný, v likvidaci nutný) - rok vyúčtování dokladu - měsíc vyúčtování dokladu - den vyúčtování dokladu - zkratka Datum případného STorna prvotního dokladu, odpovídá datumu negativní likvidace účetního dokladu (v předpisu nelze, v likvidaci duplicitní) - rok storna dokladu - měsíc storna dokladu Strana 19/21

20 dd DSV rrrr mm dd - den storna dokladu - zkratka Datum Skutečného Vyúčtování (likvidace, zaplacení) prvotního dokladu, odpovídá datumu pozitivní likvidace účetního dokladu (v předpisu nelze, v likvidaci duplicitní) - rok vyúčtování dokladu - měsíc vyúčtování dokladu - den vyúčtování dokladu - pouze pokud jde o doklad s DPH DZP - zkratka Datum Zdanitelného Plnění uvedené na prvotním dokladu (pokud neodpovídá datumu záznamu účetního dokladu, v předpisu nutný) rrrr - rok vystavení dokladu mm - měsíc vystavení dokladu dd - den vystavení dokladu Čtvrtý řádek popisu dokladu řetězec: *VEC-ttt...;*PZN-ttt...; VEC ttt... PZN ttt... - věc, předmět účetního (rozpočtového) případu - textový popis - zkratka "PoZNámka" - text poznámky Pátý řádek popisu dokladu řetězec: *ULI-ttt...;*OBC-ttt...;*PSC-ttttt;*POS-ttt...; ULI ttt... OBC ttt... PSC ttttt. POS ttt... - adresa (ulice a číslo popisné) - text - adresa (obec) - text - adresa (poštovní směrovací číslo) - text - adresa (pošta) - text Ostatní volný text (text bez prefixů) je vhodné vkládat až po strukturovaných řádcích, není to však povinné, může být i před strukturovaným popisem nebo může strukturovaný text prokládat. Strana 20/21

21 III. Z důvodu změn vyvolaných novelou zákona o DPH se s účinností od 1. května 2004 mění algoritmus výpočtu položky 54 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů pro výkaz Příloha účetní závěrky. Algoritmus se mění zejména z důvodu nasazení metodiky jednoznačně určují analytické třídění u účtu 343. Změna algoritmu pro výkaz Příloha účetní závěrky ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY platné od ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY platné od ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA PRO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU platné od ZÁVAZNÉ ALGORITMY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ORGANIZAČNÍMI SLOŽKAMI STÁTU platné od položka 54 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů sl. 1 DAL-MD 341 (1x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 342 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 343 (1x+2x+3x+4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 345 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo sl. 2 DAL-MD 341 (1x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 342 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 343 (1x+2x+3x+4x) jen pokud výsledek je kladné číslo +DAL-MD 345 (1x,2x,3x,4x) jen pokud výsledek je kladné číslo Poznámka: Rozdíl stran DAL mínus MD se vypočítává a vyhodnocuje u položek 52 až 54 vždy za součet každé skupiny analytik zvlášť (1x,2x,3x atp.). Výjimku tvoří účet 343 vstupující do položky 54. Pro tento účet se vypočtený rozdíl vyhodnocuje za součet všech čtyř skupin analytik (1x+2x+3x+4x). Účetní jednotka si může prostřednictvím volby analytik při zaúčtování určit, zda mají konkrétní hodnoty některých syntetických účtů být vykázány v uvedených položkách. Pokud nemají být z pohledu metodického vykázány, pak si přeúčtuje konečný rozdíl obratů na analytický účet, který do výkazu nevystupuje (není definován algoritmem). V Jihlavě 30. dubna 2004 JUDr. Bohumír Čech Ředitel metodické sekce Gordic spol. s r.o. Ing. Jaromír Řezáč Generální ředitel Gordic spol. s r.o. Strana 21/21

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 PID: +HPSEQ113JC7Z+ DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 4/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/5 Dopisem MF ČR č.j. 14/84 207/2004-142 bylo interním

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Přijaté NIV transfery

Přijaté NIV transfery Přijaté NIV transfery Metodická pomůcka pro obce a DSO - platná od 1.1.2012 Královéhradecký kraj,ekonomický odbor,ovfo aktualizace 19.11.2013 SÚ AÚ POL UZ 1. Podléhající finančnímu vypořádání - dotace

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ č. Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice IČO: 00273295 Obec Žernov se sídlem Žernov čp. 112, 552 03 IČO 00273295 Směrnici zpracovala: Jitka Kropáčková, účetní

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC

METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC METODIKA vedení fondů EU v systému GINIS firmy GORDIC GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 2 1 Změna metodiky účtování Metodika firmy GORDIC nechala na účetní jednotce rozhodnutí, zda účtovat fondy EU v rozpočtovém

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Novela DPH 2011 a PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2011/1 spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 PO Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013.

Článek I. Předmět a účel smlouvy. který byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.255/13/zk ze dne 25.6.2013. Smluvní strany : S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1548/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 4.6.2013 usnesením č. 909/13/RK

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.17.01 RO Copyright GORDIC spol. s r. o. 2012 GORDIC 1 GORDIC Hlavní změny v metodice od 1. 1. 2012 1. Do

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

METODICKÉ INFORMACE č. 1/2010

METODICKÉ INFORMACE č. 1/2010 +HPSEQ1145XPZ+ METODICKÉ INFORMACE č. 1/2010 Od 1. 1. 2010 byla spuštěna změna v účtové osnově, výkazech a zpracování účetních výkazů v souladu s novelou zákona o účetnictví a vydanou vyhláškou. Podařilo

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 RO Copyright

Více

Konsolidace v prostředí AV. Jana Wenclová Libuše Kronusová Frymburk 2.6.2015

Konsolidace v prostředí AV. Jana Wenclová Libuše Kronusová Frymburk 2.6.2015 Konsolidace v prostředí AV Jana Wenclová Libuše Kronusová Frymburk 2.6.2015 Jak to vlastně začalo Na začátku bylo.. Evropská unie Požadavky na srovnatelné informace od všech členských států Dohled nad

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více