Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od změna názvu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu"

Transkript

1 1

2 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od změna názvu Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005/2006 Zpracoval: PaedDr. Jaromír Zelníček (ředitel ZŠ) V Horní Suché

3 I. Charakteristika školy Název školy : Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Změna názvu s účinností od na: Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy : Horní Suchá, Těrlická 969 Právní forma : příspěvková organizace od IČO : DIČ : CZ Zřizovatel : Obec Horní Suchá, IČO: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel : PaedDr. Jaromír Zelníček Statutární zástupce : Mgr. Marie Karlovcová E - mail školy : zs. Adresa www. stránek : (změna od ) IZO : red IZO: Datum zařazení do sítě : , Změna zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠMT o změně názvu: , s účinností od Součásti školy : školní družina IZO mateřská škola IZO školní jídelna IZO Adresa školní družiny : Horní Suchá, Těrlická 969 Adresa mateřské školy : Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969 3

4 Vzdělávací program ZŠ: Ve školním roce 2005/2006 byli všichni žáci 1,-9.ročníku vzděláváni podle učebního plánu čj.: /96-2 Základní škola. Počet tříd ZŠ k : 17 (na I. stupni 9 tříd, na II. stupni- 8 tříd) Celkový počet žáků k : 372 žáků / z toho dívek 183 (na I. stupni žáků / z toho dívek 94), (na II. stupni žáků / z toho dívek 89) průměrný počet žáků ve třídě - I. stupeň 23 žáků II. stupeň 21 žáků Celkový počet žáků k : 363 žáků Počet žáků s tělesným postižením: 1 žák na I. stupni, 1 žák na II. stupni Počet odd. ŠD: 2, počet žáků v ŠD 49 Počet tříd MŠ: 3, počet dětí 78 (z toho dívek - 29) Přehled zaměstnanců: počet zaměstnanců - celý právní subjekt: 52 Základní škola Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 23 Provozní zaměstnanci ZŠ 8 (od vytvořeno pracovní místo údržbáře) Vychovatelky ŠD 2 4

5 Mateřská škola Pedagogické pracovnice MŠ: 6 Provozní zaměstnanci MŠ: 2 Školní jídelna Provozní pracovnice školní jídelny: 11 hrazeno ze státního rozpočtu 7,05 / přepočet z cizích strávníků 3,15 / přepočet 5

6 Přehled pracovníků ZŠ poř.číslo Příjmení a jméno funkční zařazení Aprobace 1 Adamusová Nataša Mgr. učitel 1.stupeň NŠ 2 Brodová Jarmila Mgr. učitel 1.stupeň NŠ 3 Domesová Jarmila Mgr. učitel 2.stupeň PŘ-PV 4 Domesová Markéta DiS. učitel 2.stupeň HV 5 Havlásková Dagmar Mgr. učitel 2.stupeň PŘ-TV 6 Chalupová Ilona Mgr. učitel 2.stupeň, VP CH-PV 7 Karlovcová Marie Mgr. zástupce ředitele ZŠ NŠ-PŘ 8 Kiselová Helena Mgr. učitel 2.stupeň ČJ-D 10 Kuchárová Eva Mgr. učitel 1.stupeň, ICT NŠ 11 Lajczyková Marie Mgr. učitel 2.stupeň M-PV 12 Nadymáčková Tatjana Mgr. učitel 2.stupeň Z-RJ-AJ 13 Nedbalcová Marie Ing. učitel 2.stupeň bez aprob.-aj 14 Pavličná Žaneta učitel 2.stupeň odb. způsob. M-Fy 15 Pechová Miluše učitel 1.stupeň NŠ 16 Straková Vladimíra Mgr. učitel 1.stupeň NŠ 17 Szlachtová Marcela Mgr. učitel 2.stupeň, MP ČJ-VV 18 Šumpichová Lucie učitel I. stupeň NŠ - AJ 19 Tomíčková Markéta učitel 2.stupeň NJ-ON 20 Štixová Marta Mgr. učitel 1.stupeň NŠ 21 Valášek Radek učitel 2.stupeň, ICT bez aprob.-tv,fy 22 Zapletalová Věra učitel I. stupeň bez aprob.-zástup za RD 23 Zelníček Jaromír PaedDr. ředitel ZŠ ČJ-D 24 Zydrová Ilona Mgr. učitel 1.stupeň NŠ poř. číslo Vychovatelé funkční zařazení vzdělání 1 Szymurdová Marie vedoucí vychovatel ŠD SŠ ped. 2 Rajdusová Lenka vychovatel ŠD SŠ ped. poř.číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 1 Mojžíšová Alena Ing. ekonom VŠ 2 Kuncová Marcela adm. pracovník SŠ 3 Čechalová Marcela školník - domovník SOU 4 Kalinová Romana uklízečka SOU 5 Kriš Ignác údržbář - od SOU 6 Kočařová Eva uklízečka SOU 7 Richterová Zdeňka uklízečka SOU 8 Wdówková Eva uklízečka SOU Poznámka: Výuku zajišťovalo 23 pedagogických pracovníků ( přepočtený stav 22,41 ). Průměrný věk pedagogického sboru je 45 let. III. Mateřská škola výroční zpráva za školní rok 2005/2006 6

7 Hodnocení výchovně vzdělávací práce Ve školním roce 2005 / 2006 naše MŠ pokračovala v práci podle vlastního vzdělávacího programu Hrajeme si s balónky, který byl obměňován a aktualizován a vychází nadále ze zásad MŠ podporující zdraví. Všechny třídy pracovaly podle vlastního třídního vzdělávacího programu. V MŠ pracovalo v tomto roce 6 pedagogických pracovnic, 2 správní pracovnice a 1 pomocná kuchařka. V tomto školním roce jsme se zaměřili: v oblasti biologické hrubá motorika věnovat pozornost pěstování a zdraví dítěte využívání tělocvičných ke hrám s míči overbaly a velkými míči hry v rehabilitačním míčkovém bazénku zdravotně zaměřené činnosti ( vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechové a relaxační ) jemná motorika zvládání jemné motoriky, naučit se pracovat s keramickou hlínou zdobíme si školku dárečky k různým příležitostem kroužky pro nadané děti v oblasti psychologické Osvojovat si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu opsanou podobu jazyka i další formy verbální i neverbální poslech čtených a vyprávěných pohádek hrajeme si divadla tvorba portfólia z pracovních listů dětí v oblasti interpersonální Rozvíjet kamarádské vztahy dramatické činnosti společné výlety tvoření pravidel soužití v oblasti sociálně kulturní Aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociální prostředí spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel ve třídě vystoupení dětí pro rodiče návštěva divadelních představení a výstav poslech příběhů Děti v dopravním provozu v oblasti enviromentální 7

8 Rozvíjet vnímavost dětí k přírodě a k přírodním jevům v souvislosti s ročním obdobím sběr papírů a třídění odpadů pěstování semínek umělé záhony na oknech otevírání a zavírání zahrádky pravidelné ekologické vycházky do lesa oslava Dne země Materiálně hygienické podmínky V tomto školním roce byla provedena oprava kuchyňky, která slouží k mytí termonádob. Byly zde položeny obklady a namontováno umyvadlo s nášlapnou baterií. Ve všech třídách byl zhotoven nábytek z masivního dřeva ke hře na obchod a ve čtvrté třídě (otevření 4. třídy MŠ v souvislosti s přijímáním tzv. polodenních dětí), byly pořízeny nové židličky a nábytek z policového systému. Byly zakoupeny drobné hračky, puzzle, velké molitanové kostky, nové kočárky, koloběžky a další pomůcky. Dětská knihovna byla obohacená o velmi pěkné knihy, leporela a pomůcky pro logopedická cvičení. Dále byly zakoupeny nové ručníky pro děti i dospělé, kopírka, digitální fotoaparát. Pro děti MŠ i ZŠ byly zvětšeny a upraveny prostory keramické dílny. Technický stav budovy mateřské školy je dobrý. Je však zapotřebí v příštím roce (2007) přistoupit k výměně dřevěných oken za plastová okna. Okna netěsní, nedají se dobře zavírat. V MŠ proběhly v roce 2005 / 2006 tyto akce: Podzimní období - plavecký výcvik pro děti - výstavka draků v MŠ - úklid zahrady na podzim Zavírání zahrádky - ekologická vycházka do lesa za podzimníčkem Zimní období - mikulášská nadílka - práce s keramickou hlínou výstavka na téma Peklo, peklo, peklíčko - posezení u vánočního stromečku s rodiči - práce s keramickou hlínou pohádkové postavy - karneval s rodiči - divadelní představení pro rodiče hrané dětmi - vycházka ke krmelci - návštěva první třídy ZŠ - vystoupení kouzelníka FLAXONI Jarní období 8

9 - úklid zahrady s rodiči Otevírání zahrádky - vycházka k potoku vynášení Moreny - koncert v LŠU v Českém Těšíně - vystoupení divadla Üsměv - O zlé koze - vystoupení ke Dni matek - divadelní představení hrané dětmi Letní období - vystoupení na dětských radovánkách - zhlédnutí divadelního představení v rámci festivalu Miniteatro O rybáři - výlet do Zoo - tajný výlet s rodiči - závodivé hry ke Dni dětí a jízda na nazdobených koloběžkách - oslava Dne dětí Zpívání s Míšou - divadelní představení divadélka Duo Šamšula Jak pejsek s kočičkou cestovali Ve školním roce 2005/2006 ukončily docházku do MŠ tyto děti: Galik Filip, Chládek David, Kovaczová Monika, Mrózek Jonasz, Šplichalová Denisa, Tedesco Stella, Velíšková Anna, Dzienglowiczová Nella, Helioszová Lada, Kolarczyková Silvie, Orel Lukáš, Priessnitzová Kateřina, Bilková Veronika, Smilek Ondřej, Škorpík Ondřej, Delong Jakub, Čecháková Natálie, Dzienglowicz Matěj, Chromíková Sofie, Juřica Michal, Knybel Dominik, Macko Lukáš, Maryniok Patrik, Mikušťák Daniel, Pařík David, Raszková Miriam, Sliacký Jiří, Šebánek Denis, Ščigel Filip, Škultetyová Sára, Štrejchl Martin, Toráč Jiří Přehled dětí u zápisu do MŠ pro školní rok 2005/2006 K zápisu se dostavilo celkem 39 dětí: Cygánová Katrin, Frodlová Nikol, Havlík Ondřej, Hradzki Matěj, Chládková Žaneta, Chromík Tomáš, Iwanuszek Adam, Kaluža David, Marková Barbora, Moldrzyk David, Němcová Adéla, Opršal Pavel, Palatinusová Klára, Senko Tereza, Szelong Sebastian, Szymurda Jan, Šiškan Oliver, Vilimec František, Kotula Bronislav, Priessnitzová Tereza, Valentík Lukáš, Mintěl Miloš, Kovacz Daniel, Lincerová Sabina, Sikora Jan, Szoltys Vojtěch, Parčiová Kateřina, Galgonková Karolína, Brunovský Jakub, Galgonek Patrik, Klimšová Kateřina, Lhotský Jiří, Romaňák Vojtěch, Satmaryová Nikola, Přichystal Patrik, Chlebik Jan, Chlebik Milan, Hlaváčová Natálie, Hlaváč Nikolas Celkem nastoupí docházku do MŠ k dětí. Nemuseli jsme žádat o výjimku zřizovatele, neboť jsme nepřekročili počet dětí ve třídě. Ve třech třídách je umístěno vždy 24 dětí. Pro tzv. 9

10 čtyřhodinovou docházku byla vytvořena zvlášť třída, ve které je umístěno 18 dětí. Úvazek učitelů nás přinutil pro tuto třídu vzít do pracovního poměru p. Evu Sliackou na úvazek v přepočtu 0,65. Mzda nové pracovnice bude dokrývána z prostředků zřizovatele. Vedení základní školy oceňuje svědomitou práci kolektivu pedagogů MŠ, jejich nápaditost. Vyučující MŠ vždy prokazovaly ve výchově i v kulturních vystoupeních vysoký cit pro raný dětský věk. Pečlivě se rovněž staraly o výzdobu MŠ, s čímž jim pomáhaly správní zaměstnankyně. Neměli jsme aprobované učitele cizích jazyků ( Aj, Nj ), fyzika byla rovněž odučena zčásti neaprobovaně. Na mateřské dovolené je p. Mgr. Iveta Bednarzová, kterou zastupuje p. Zapletalová. Na jiné působiště (SOU-Přerov) odešla k Mgr. Hana Kollarčíková. Přehled pracovníků MŠ poř. číslo Příjmení a jméno funkční zařazení vzdělání 1. Janczyková Jolana učitelka MŠ SŠ 2. Richterová Lenka učitelka MŠ SŠ 3. Kubjátová Jana učitelka MŠ SŠ 4. Richterová Blanka vedoucí učitelka MŠ SŠ 5. Válová Lenka učitelka MŠ SŠ 6. Velíšková Bohunka učitelka MŠ SŠ poř. číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 1. Klimszová Pavla školník - domovník základní 2. Kozlová Drahomíra školník - domovník základní V MŠ při směnném provozu nutnost zařazení obou správních pracovnic jako školník-domovník. Přehled pracovníků ŠJ 10

11 poř. číslo Příjmení a jméno funkční zařazení vzdělání 1. Czyžová Dana provozní pracovník základní 2. Dolinová Libuše kuchařka SOU 3. Dorňáková Halina provozní pracovník základní 4. Durčáková Smejkalová R. THP pracovník SOŠ - obchodní 5. Gruszkowská Maria kuchařka SOU 6. Navrátilová Liběna vedoucí ŠJ SŠ - hotelová 7. Nyčová Dagmar kuchařka SOU 8. Rašová Danuta provozní pracovník základní 9. Rzymanová Anna provozní pracovník základní 10. Konečná Monika kuchařka SOU 11. Žáková Eva vedoucí kuchařka SOU II. Základní škola Materiálně technické zajištění školy Ve školním roce 2005/2006 měla škola 17 kmenových tříd a 9 odborných učeben ( 2 jazykové učebny, učebna fyziky a chemie, učebna zeměpisu, učebna výtvarné výchovy a učebna hudební výchovy, 2 učebny IVT ). Odborné učebny jsou vybaveny pomůckami, téměř ve všech je audiovizuální technika zpětné projektory, televize, videa, přehrávače CD. Škola má ve 2 počítačových učebnách 27 počítačů PC pro žáky a 2 počítače pro učitele. Jedna počítačová učebna je vybavena datavideoprojektorem. V základní škole je 8 kabinetů. V kabinetech je dostatek didaktických pomůcek ( fyzika, český jazyk, přírodopis ), demonstračních pomůcek ( fyzika, chemie, přírodopis) a žákovských souprav pro provádění frontálních prací při výuce i pro laboratorní činnost. Ředitelna, sekretariát, pracoviště ekonoma a kabinety JČ, PŘ, výchovného poradce, 1. stupně jsou vybaveny PC a Internetem celkem 7 počítačů. Stav počítačů vyžadoval častěji opravy. Všechny kabinety jsou vybaveny telefony, které umožňují pedagogům nejen spojení mezi kabinety ale i volání mimo školu na krizová čísla Policie, lékař, pedagogicko psychologická poradna, Hasiči a poruchové služby pohotovost. 11

12 Téměř v každé třídě postupného ročníku měli vyučující k dispozici přehrávač televizi a video. K výuce byly vyučujícími 1. a 2. stupně používány počítače výukový program fa Terasoft matematika, chemie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, přírodopis, vlastivěda. Pro výuku administrativy byl využíván program ZAV. Všichni vyučující jazyků měli k dispozici radiomagnetofony s přehrávači CD. Škola nakupuje učebnice většinou z nakladatelství Alter, Fortuna, Prométheus, SPN, v souvislostí s přípravou školního vzdělávacího programu i učebnice z nakladatelství Fraus. Finanční prostředky vyčleněné na ONIV v roce 2005/2006 činily celkem 318 tis. Kč. Na nákup učebnic a pomůcek bylo vyčleněno Kč. Opravy a rekonstrukce ZŠ V průběhu školního roku 2005/2006 byla vybavena učebna HV novými židlemi, nábytkem, tabulí a kobercem. Do školní družiny byla zakoupena sedací souprava. Nově byla vybudována a vybavena kancelář ekonomky - na úkor prostoru sborovny. Sborovna byla vybavena skříňovým nábytkem, novým počítačem. K dispozici jsou také dvě kopírky. Do učebny výtvarné výchovy byla zakoupena televize a DVD přehrávač. Z prostředků zřizovatele jsme provedli na začátku roku 2006 rekonstrukci osvětlení chodby v přízemí ZŠ (viz. rozhodnutí hygieny), je nutné pokračovat v dalších patrech v následném období. Nemusela být provedena následná úprava osvětlení tříd (důvod: osvětlení je vyhovující viz. zpráva z hygieny) Během prázdnin proběhlo malování tříd v přízemí ZŠ. Rovněž proběhla rekonstrukce budovy SRPŠ, rekonstrukce kabinetu matematiky, rekonstrukce ředitelny. Z prostředků zřizovatele byly zakoupeny 2 tabule do tříd 1. stupně, zakoupena byla videokamera, zakoupen byl školní nábytek do 1.třídy ZŠ.Do třídy 1.B byl zakoupena nová televize. Do keramické dílny byl zakoupen hrnčířský kruh. Pro školní jídelnu byl zakoupen druhý počítač. Nejnáročnější akcí byla rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně (viz. přiložená fotodokumentace). V souvislosti s rekonstrukcí byly zakoupeny nové skříňky do šatny kuchařek, 2 nové lednice, 1 varný kotel (náhrada za prorezivělý kotel). 12

13 Rekonstrukce byla zahájena a dne byla provedena kolaudace. Při kolaudaci byla zjištěna řada závad, z toho důvodu provoz školní kuchyně byl zahájen v provizorních podmínkách Největším problémem se ukazuje netěsnost střechy (při deštích dochází k zatékání). Technický stav budovy školy je dobrý. Stále přetrvávají tyto nedostatky trhliny v dlažbě na chodbách (chodba položena v roce 1996). Nutnost technicky řešit mimořádně vysoké teploty v učebnách 3. patra (nástavba v roce 1997) teploty vystupují nad 25 stupňů. Navrhovaným řešením by bylo umístění ventilátorů, klimatizace, žaluzií. Bude nutné přistoupit k postupné výměně oken mateřské školky a zahájit výměnu oken od 2. patra u základní školy. Okna netěsní, nedají se otevírat (viz. energetický audit). V novém školním roce 2006/2007 plánujeme ve spolupráci s Obecním úřadem pokračovat na zastřešení školní kuchyně a jídelny. Naší snahou bude zahájit rekonstrukci hřiště ZŠ. Dojde k postupné náhradě varných kotlů ve školní jídelně. Jeden kotel je prorezivělý a bude nutná jeho výměna (v roce 2007) v součinnosti se zřizovatelem provést výběrové řízení. Pokračovat chceme ve vybavování učeben, pokračovat v malování tříd (1.poschodí) rekonstruovat osvětlení chodby 1. patro a velmi nutné je vymalování tělocvičny. Rovněž fasáda na tělocvičně bude vyžadovat opravu a v souvislosti s tím by měly být opraveny i okapy na tělocvičně. Budeme usilovat o nové zařízení dílny (nové pracovní stoly, nástroje). Pokračovat budeme ve výzdobě vestibulu a chodby v přízemí školy historie školy, úspěchy žáků. Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Během školního roku 2005/2006 se rozvíjela nadále velmi dobrá spolupráce s rodiči žáků. Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí : exkurze žáků, ples ZŠ, sportovně zábavné odpoledne radovánky, společné akce 13

14 s družební školou z Gelnice. Z prostředků SR byla hrazena doprava na školní akce. Rodiče pokračovali v opravách budovy Sdružení rodičů v areálu školy (vnitřní úpravy). Přesto, že rodiče provedli mnoho akcí, díky kterým získali peníze na akce žáků, byli nuceni vrátit větší část příspěvku od zřizovatele. Na vině bylo nesprávné vyúčtování podle stanovených projektů. Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Díky velmi příznivé spolupráci s Obecním úřadem v Horní Suché mohli žáci realizovat následující akce: Základní škola karneval pro žáky 1. stupně školní akce pro 2. stupeň sportovní akce školy ocenění nejlepších žáků školy kulturně poznávací akce exkurze podpora volnočasových aktivit zájmová činnost (keramika účast 85 dětí) mimoškolní akce 1. a 2 stupně (soutěže, kroužky) družební styk Mateřská škola výlet rodičů s dětmi (odměny, doprava, hledání pokladu) Máme rádi zvířátka (doprava, sladkosti) Karnevalový rej (sladkosti, tombola) Pasování na školáky (knihy, pamětní listy) Oslavy Dne dětí Z pohádky do pohádky (spolupráce s profesními divadly) Vita ekologický program Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Na začátku školního roku 2005/2006 si naše ZŠ stanovila opět tyto záměry: 1. Zajistit plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovně-vzdělávací práce. 14

15 2. Prevence soc. patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvinout prevenci drogovou, sledování všech možných projevů šikany.důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. 3. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí. Pořádání besed, účast v soutěžích. 4. Věnovat dále pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. 5. Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Příprava ŠVP. 6. Individuální přístup k žákům s poruchami učení a žákům po nemoci, se zdravotními problémy. 7. Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat počty domácích úkolů schválených metodickým sdružením. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu, počet známek. 8. Vytváření podmínek pro využití volného času ( kroužky, sport. a kult. akce ). 9. Rozvoj spolupráce se Sdružením rodičů. 10. Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce. Příprava vystoupení žáků na kulturní akce obce Horní Suchá. 11. Spolupracovat s polskou ZŠ. Ad 1) Zajistit plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovněvzdělávací práce. V dítěti žákovi je třeba vidět osobnost se všemi právy lidského jedince. Ve výchovně vzdělávací práci školy musí být zajištěna ochrana a respektování osobních práv dítěte. Organizace vyučování a rovněž doba sledování dítěte ve škole vycházela z věku žáků. Škola zajišťovala zdravé stravování, ochranu osobních údajů, vytvářela podmínky pro využití volného času ( kroužky) a spolupráci s rodiči. Ad 2) Prevence soc. patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole.rozvinout prevenci drogovou, sledování všech možných projevů šikany.důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. 15

16 Škola stále usiluje o posílení pozice pedagogů vůči žákům i rodičům. Pouze na základě vzájemné úcty a respektování lze dosahovat stanovených cílů. Pedagogové spolupracovali s odborníky při řešení neprospěchu, kázeňských problémů. Škola pokračovala v dobré spolupráci se sociálním odborem Magistrátu v Havířově při řešení sociálních problémů žáků. Pedagogové bránili všem projevům šikany a účinně předcházeli možnému vzniku úrazů (aktivní dozory, které byly povinny při dozoru procházet jednotlivé třídy). Snahou bylo snížit počet úrazů, kterých bylo ve školním roce 2005/2006 celkem 50. Denně byla sledována docházka problémových žáků do školy neúčast ve škole ihned řešena s rodiči. Negativní přístup ke školní práci, asociální chování, projednáván s rodiči na výchovné komisi. Nezájem rodičů nebo neochotu účastnit se výchovných komisí, vyučující oznamovali vedení školy, které se snažilo věci konzultovat se sociálním odborem. Jako úkol trvalý považujeme: Ve spolupráci s VP řešit výskyt sociálně patologických jevů a ihned informovat rodiče, eventuálně podle míry provinění i např. Policii ČR agresivita, drogy, šikana. Spolupracovat s Policií ČR při řešení možných přestupků, trestných činů. Oslovit Policii ČR v Horní Suché, aby pomohla zajistit větší bezpečnost žáků při příchodu žáků do školy. Rodiče důsledně žádat o omlouvání dítěte v případě nemoci uvědomit školu. Poskytovat rodičům odbornou pomoc při řešení prospěchových a kázeňských problémů. Informovat rodiče o možnosti využití speciálních poradenských služeb. Ad 3) Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Zdůraznění podílu každého jedince na vytváření zdravého životního prostředí. Pedagogové všemožně zajišťovali bezpečnost dítěte, jeho osobní i duševní hygienu, pohybové aktivity. Pedagogové zdůrazňovali ve výuce (ON,ČJ,PŘ,TV,VV) škodlivost nadměrné práce s PC, nadměrné sledování televizních programů. 16

17 Pedagogové v hodinách informatiky zamezili žákům sledování internetových stránek se škodlivým obsahem. V hodinách TV pedagogové věnovali zvýšenou pozornost projevům domácího fyzického násilí modřiny a jiné projevy. Více pozornosti bylo věnováno sportovním aktivitám: zavedení nepovinných předmětů- sportovní hry a zdravotní tělesná výchova. sportovní soutěže viz. rozpis sportovních aktivit Účast na soutěžích týkajících se zdravého životního prostředí (sběrové soutěže, literární soutěž, výtvarná soutěž). Podpora aktivit obce v oblasti zapojování žáků do programu separování odpadů. Využívání nádob pro separaci odpadu ve třídách. Ad 4) Věnovat pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. Při výzdobě tříd používány výtvarné práce žáků. Pokračováno bylo ve výzdobě vestibulu aktuální nástěnky o úspěchu žáků. Trvají úkoly: umístit motto na stěnu ve vestibulu školy. umístit nástěnku o vývoji školy na stěnu chodby v přízemí. udržovat vysázené květiny před vstupem školnice pravidelná péče o trávník před školou školnice péče o živý plot, jehličnany před školou údržbář zvýšit počet květin ve třídách tř. učitelé všichni vyučující povedou žáky k péči o učební pomůcky, k udržování pořádku ve třídě, k nepoškozování majetku školy ve všech jejích prostorách. poškozování majetku projednávat s rodiči viníků. působit na emoce a estetiku žáků zejména v humanitních předmětech. Ad 5) 17

18 Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Aktivizující metody, zdůraznění vlastní poznávací práce žáků. Příprava na vyučovací hodinu promyšlená, příprava vlastních pomůcek. Důležitá je možnost alternativního uspořádání učeben v souvislosti s přípravou ŠVP. Pedagogové pracovali podle zásad: stálá snaha o prohloubení motivace žáků vedoucí k rozvíjení logického myšlení - testy využití skupinové práce. Zdůraznění práce s projekty v jazykové výuce. samostatná práce, kontrola a pomoc slabším spolužákům snaha naučit učivo ve škole, nespoléhat se na rodiče. Zadávání úkolů muselo být přiměřené věku a rozsahu vyučování analyzovali vlastní práci, prováděli autoevaluaci, vyvozovali závěry pro další činnost, spolupracovali s výchovným poradcem Ad 6) Individuální přístup k žákům s poruchami učení. Vyučující pracovali podle zásad: Při zadávání samostatné práce přihlížet k intelektovým možnostem, vysvětlit zadání individuálně. Při hodnocení přihlížet jen k vybraným jevům. Specifikovat hodnotící kritéria na PK a MS. Promyslet možnost slovního hodnocení ve vybraných předmětech výchovného charakteru. Vést žáky ke zpětné kontrole. Zohlednit specifickou poruchu při zkoušení u tabule, vyvolávat např. ke čtení jen ojediněle. Propracovat pro jednotlivé žáky se specifickými poruchami rozvrh speciálních pedagogických cvičení v přiměřeném rozsahu ( na základě odborného vyjádření). Příprava speciálních pomůcek : čítanka pro dyslektiky, počítačové programy pro výuku JČ, křížovky, doplňovačky, přesmyčky, četba z knih podle zájmu žáků. Spolupráce s rodiči, pravidelné konzultace a pravidelná kontrola zadaných úkolů. 18

19 Ad 7) Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat počty domácích úkolů schválených metodickým sdružením. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu, počet známek. Pro klasifikaci byly dodržovány zásady: Metodické sekce a předmětové komise stanoví počty domácích úkolů v jednotlivých předmětech. Každá domácí úloha bude vyučujícím zkontrolována. Žáci budou vedeni k pečlivé úpravě domácích úloh a na NŠ budou vedeni k podepisování DÚ rodiči. Bude dbáno na pěkné písmo v sešitech. Všichni vyučující budou opravovat při kontrole gramatické chyby povedou žáky k nápravě. Vyučující se budou řídit klasifikačním řádem a jemu bude odpovídat počet známek v klasifikačním období. Práce většího rozsahu budou uchovávány vyučujícími po dobu upřesněnou PK. Ad) 8 Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sport. a kult. akce ). Ve škole pracovaly kroužky, jejich cílem bylo podchytit co největší zájem ze strany žáků o mimoškolní aktivity. Žáci se zapojovali do soutěží a akcí kulturně společenských. Ad) 9 Rozvoj spolupráce se sdružením rodičů Snažili jsme se o dobrou spolupráci se Sdružením rodičů, vynaložili jsme mnoho sil na pořádání tradičních akcí - ples školy, miss školy, radovánky, exkurze, návštěva družební školy, soutěže a další. Naší snahou byla účinná spolupráce při tvorbě projektů a jejich správné vyúčtování. Tato snaha nebyla úspěšná, neboť kvůli nesrozumitelnosti projektů financovaných zřizovatelem, muselo sdružení rodičů vracet příspěvek obci Horní Suchá. Tato chyba Sdružení rodičů souvisí se změnou osoby pokladníka. 19

20 Ad) 10 Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce. Příprava vystoupení žáků u příležitosti kulturních akcí obce Horní Suchá. Ve školním roce 2005/2006 se děti MŠ a žáci ZŠ účastnili na všech kulturních akcích v obci. Ad) 11 Spolupráce s polskou ZŠ. Snažili jsme se umožnit žákům polské ZŠ využívat keramickou dílnu, spolupracovat při organizování sportovních soutěží, nabídnout možnost bezplatného využití tělocvičny při české ZŠ pro složky polské ZŠ (např. taneční soubor), pokračovali jsme ve velmi dobré spolupráci pedagogů obou škol. Pracovali jsme společně na kulturním programu festival Vítání léta. Plnění stanovených výchovně vzdělávacích záměrů ve školním roce 2005/2006 Všichni pracovníci základní školy důsledně dodržovali výchovně vzdělávací záměry pro školní rok 2005/2006. Vyučující využívali aktivizujících, tvůrčích a alternativních metod práce. Respektovali individuální rozdíly mezi žáky, uplatňovali v praxi škola hrou, využívali PC ve vyučovacích hodinách, využívali pedagogického experimentu. Vyučující si do vyučovacích hodin vytvářeli vlastní pomůcky (texty, transparenty na meotar, výukové tabule, herbáře, slepé mapy, trojrozměrné pomůcky, atd.), kladli důraz na samostatnou a tvůrčí činnost žáků. Byly organizovány vzájemné hospitace. Vyučující se scházeli při přípravě ŠVP. Zaměření těchto příprav bylo orientováno na zaměřením ŠVP V Evropě se neztratíme. S tím souvisí i pokračování v zásadě Naučit žáky učivo ve škole. Pedagogičtí pracovníci věnovali po celý školní rok maximální pozornost promyšlené přípravě vyučovacích hodin, plnění osnov a standardů učebního programu Základní škola. 20

21 Vzhledem k tomu, že přetrvává zhoršující se úroveň písma žáků a také úprava sešitů, zabývaly se touto problematikou opět na začátku školního roku příslušné předmětové komise i metodické sekce. Byla zavedena jednotná úprava sešitů v rámci jednotlivých předmětů a stanoveny byly závazné počty domácích úkolů. Platí příkaz vedení školy, že každá domácí úloha musí být opravena, aby splnila svůj účel (procvičení učiva, vedení žáků k zodpovědnému přístupu k povinnostem, kontrola zvládnutí učiva). V průběhu školního roku jsme se snažili dále zlepšovat estetický vzhled především tříd a školních chodeb. Také hlavní školní nástěnka v přízemí prezentovala v průběhu školního roku především výtvarné práce žáků. Žáci představili své výtvarné práce a keramické výrobky na výstavce instalované do vestibulu školy v době dne otevřených dveří, svátků, třídních schůzek. Žáci byli vedeni k péči o prostředí třídy a školy. Mnohdy se sami zapojili do estetizace svých tříd. Žáci byli velmi kladně hodnoceni nejen pedagogy ale i veřejností při vycházkách, exkurzích a školních výletech. Spolupráce s rodiči, zvláště v oblasti potírání patologických jevů (záškoláctví, negativní přístup ke školní práci, agresivita vůči spolužákům, kouření), to byl další z hlavních úkolů práce školy v tomto školním roce. Garantem této spolupráce byl třídní učitel. Vedení školy muselo i v tomto školním roce řešit problémy ze sociálně slabšími žáky v součinnosti se sociálním odborem Magistrátu v Havířově. Většinou se řešila neomluvená absence, krádeže a porušování školního řádu. Výraznou pomoc škola zaznamenala ze strany sociálních pracovnic, které navštěvovaly problematické rodiny. Následně se zlepšila docházka dětí do školy. Příkladem spolupráce školy a rodiny bylo nejen Sdružení rodičů základní školy (SRZŠ) založené v roce 1999 ale i Sdružení rodičů, které vznikla na základě voleb v září 2005 ve složení: 2 zástupci obce Horní Suchá (p. Kocur, p.martiniková), 2 zástupci školy (p. Mgr. Karlovcová, p. Mgr. Chalupová), a 2 zástupci rodičů (p. Adamiec, p. Vitošová). Vedení školy poskytovalo rodičům kvalifikované informace o organizaci vyučovacího procesu, o provozu školy, ekonomii školního provozu, zájmové činnosti i o akcích v průběhu roku. Na jednáních Rady rodičů a na schůzkách výboru byly řešeny rovněž připomínky rodičů k práci školy a k organizaci vyučování. 21

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Hodnotící zpráva školy za období 2006 2009 Základní a mateřská škola Horní Suchá, Těrlická 969/24, příspěvková organizace Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2010/2011 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 22. 9. 2011 Projednáno a schváleno školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více