ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123"

Transkript

1 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2008/2009

2 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín příspěvková organizace, zřizovatel: město Kopřivnice IZO: datum zařazení do sítě škol: b) zaměření školy Základní škola je součástí výchovně-vzdělávací soustavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Vyučování ve škole probíhá podle učebních dokumentů schválených MŠMT. Škola zřizuje třídy s rozšířenou výukou jazyků a třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Součástí školy je školní družina (IZO ) a školní jídelna (IZO ). c) vybavení školy vyučovacími pomůckami, technikou apod. druh počet z toho pro řízení a provoz televizory 16 1 fax 1 1 rádia a magnetofony + CD přehrávače 58 gramofony 9 hifi věže 3 video 11 videokamera 1 *) DVD (rekordér, přehrávač) 4 projektory včetně KP8 25 digitální fotoaparát 5 *) meotary 17 kopírka 2 *) počítače 77 7 tiskárny 10 4 LEGO DACTA pro I. stupeň 3 LEGO DACTA pro II. stupeň 3 mikroskop STM 2 + CCD kamera 1 interaktivní tabule 4 dataprojektor 7 jazyková laboratoř 1 Poznámka k tabulce: *) využíváno současně pro potřebu výuky i pro řízení a provoz školy. 1

3 d) tabulka počtu žáků a tříd celkem žáků počet tříd I. stup. počet tříd II. stup. počet odd. ŠD Přehled učebních plánů / 96 2 vzdělávací program Základní škola pro 1. až 9. ročník / pro třídy s rozšířenou výukou jazyků / pro třídy s rozšířenou výukou informatiky a výp. techniky ŠVP ZV Učení pro život 3. Údaje o zaměstnancích školy a) provozní zaměstnanci V provozu pracovalo v profesích ekonomický zástupce ředitele, školník, uklízečka, účetní, administrativní pracovnice, vedoucí školní jídelny a pracovnice školní jídelny celkem 18 zaměstnanců z toho tři muži; dva zaměstnanci měli neúplné úvazky. b) pedagogičtí zaměstnanci Ve škole bylo zaměstnáno celkem 29 pedagogických zaměstnanců a 3 vychovatelky; z toho 7 mužů, všichni až na dvě výjimky měli vysokoškolské vzdělání, průměrný věk pedagogického pracovníka na ZŠ Alšova činil 43,7 roku. c) aprobovanost výuky na 1. stupni 85,4 % na 2. stupni 78,5 % 2

4 d) výuka cizích jazyků v ročníku povinné předměty: cizí jazyk počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti anglický německý ruský e) výuka cizího jazyka v 1., ročníku povinné a volitelné předměty: cizí jazyk počet hodin z toho aprobovaně % aprobovanosti anglický ,3 f) nabídka volitelných a nepovinných předmětů název třídy volitelné předměty Fyz. paktikum roč. Tvořivá informatika roč. Německý jazyk 6.roč. Německý jazyk 7. roč. Ruský jazyk 7. roč. Přirodovědné praktikum 6. roč. Sportovní hry roč. Textilní a výtvarné techniky 6. roč. Hrátky s angličtinou 7. roč. Technické práce 6. roč. Anglický jazyk 1. roč. Anglický jazyk 2.roč. Tvořivá dílna 1. 2.roč. Pohybové hry 1. 2.roč. nepovinné předměty Instrumentální soubor roč. Zdravotní tělesná vých roč. Sportovní hry 8. 9.roč. g) integrovaní zdravotně postižení žáci Ve škole bylo integrováno 25 žáků ( 17 chlapců, 8 dívek ) s vývojovou poruchou učení, chování nebo s tělesným postižením. 3

5 h) zdravotní tělesná výchova Zdravotní tělesná výchova se vyučovala 1 hodinu týdně v počtu 10 dětí. 4. Údaje o přijímacím řízení Počet dětí: s odročenou docházkou 14 ve školní družině 74 zapsaných do 1. tříd 67 odročeno 19 z toho MUDr. + PPP 17 MUDr. + SPC 2 a) závěrečná zpráva o rozmístění žáků vycházejících ve školním roce 2008/2009 třída žáci celkem chlapci dívky 9. A B Celkem 9. roč celkem % chlapci % dívky % Gymnázia 13 30,9 3 18, ,5 SŠ a SOU s maturitou 18 42,9 7 43, ,3 SOU učební obory 11 26,2 6 37,5 5 19,2 b) rozmístění žáků podle typu škol v okrese Nový Jičín: žáci 9. ročníku G Příbor 7 (1 ch, 6 d) G + SŠ Nový Jičín 1 (1 d) G Frenštát p. Radhoštěm 2 (2 d) G Ostrava 1 (1 d) G Hladnov, Ostrava 1 (1 ch) G Třinec 1 (1 ch) VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice 5 (3 ch, 2 d) SŠ elektrotechnická Frenštát p. R. 4 (3 ch, 1 d) Mendelova SŠ Nový Jičín 5 (2 ch, 3 d) SŠ hotelnictví a gastronomie Frenštát p. R. 6 (3 ch, 3 d) 4

6 SŠ přírodovědná a zemědělská NJ 1 (1 d) SŠ Odry 3 (3 d) SŠ Opava 1 (1 d) SŠ a SOU Frýdek-Místek 1 (1 ch) Střední umělecká škola Ostrava 1 (1 ch) Konzervatoř L. Janáčka, Ostrava 1 (1 d) Praktická škola Nový Jičín 1 (1 d) žáci 5. ročníku G Příbor 3 (2 ch, 1d) žáci 6. ročníku Konzervatoř L. Janáčka, Ostrava 1 (1 d) 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) tabulka docházky omluvených hodin celkem neomluvených hodin celkem prům. počet omluvených hodin na žáka prům. počet neomluvených hodin na žáka počet žáků s 2. stupněm z chování počet žáků s 3. stupněm z chování 1. stupeň ,94 0, stupeň ,31 0, CELKEM ,68 0, b) tabulka prospěchu ročník poč. žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifikováno celkem za 1. stupeň celkem za 2. stupeň CELKEM

7 6. Údaje o mimoškolních aktivitách a) umístění v soutěžích 2008/2009 pouze okresní, krajské, celostátní, mezinárodní kolo název soutěže umístění v okresním kole umístění v regionálním, celostátním a mezinárodním kole Bobřík informatiky místo (celostátní) Florbal - dívky 1. místo etwining 2009 Matem.a přír. vědy 1. (mezinárodní) Nestle Basket Cup 1. místo Pythagoriáda 7.r. 2x 1.místo Matematická olympiáda místo Nestle Basket Cup 3. místo (kraj) Recitační soutěž postup do kraj. kola Florbal - dívky 4. místo (kraj) etwinning projekt Vesmír ve škole 1. místo Mezinárodní konference etwinningový kemp Řecko - Soluň b) účast na životě v obci, kulturní vystoupení, projekty Výtvarnými pracemi žáků se škola prezentovala účastí na soutěžích Fantazie 2008, kde žákyně 8. roč. získala ve své kategorii nejvyšší ocenění a většina dalších prací byla vystavena v Šustalově vile, Pohádky pro 21. století 10 oceněných žáků, Po stopách TATRY 87 škola dodala příspěvky do tohoto almanachu osobní poděkování od pana Zikmunda. Škola uspořádala pro ostatní žáky Extravagantní módní přehlídku a tuto předvedla i pro veřejnost a účastnila se výtvarné ekosoutěže pořádané MÚ. Třída 6.A získala za mezinárodní etwinningový projekt Vesmír ve škole ocenění (viz tabulka soutěží). Výsledkem bylo nejenom významné ocenění, ale také možnost této třídy zúčastnit se etwinningového kempu v Řecku - Soluň. Pro žáky, kteří se nemohli zúčastnit tohoto kempu, byl připraven adekvátní program v Praze. Instrumentální soubor ZŠ Petr-klíč vystupoval pro žáky školy - hraní na prázdniny. Dále vystupoval soubor na akcích pořádaných KDK a MÚ - Slavnostní večer škol, Evropský svátek hudby a na koncertech pro veřejnost, které připravil společně s ostatními základními školami Vánoční koncert, Jarní koncert. Škola uspořádala týdenní výchovněvzdělávací pobyt v Rakousku a v rámci partnerských vztahů s městem Zwönitz škola zorganizovala týdenní pobyt žáků z tamějšího gymnázia v Kopřivnici. 6

8 c) prevence sociálně-patologických jevů 1) počet pracovníků pověřených prevencí : 2, z toho 1 vyškolený 2) preventivní aktivity pro žáky: a) jednorázové: - průzkum sociálně-psychologického klimatu ve všech ročnících formou anonymní ankety, popř. aktuálně v problémových třídách - uskutečnění besed k prevenci sociálně-patologických jevů a besed se žáky - návštěvy akcí pořádaných Kulturním domem Kopřivnice, Klubem Kamarád a domem dětí - úspěšné zapojení žáků do různých soutěží (městských, regionálních, celostátních i mezinárodních) - individuální pohovory při zjištění problémů souvisejících se soc.-patolog. jevy, pomoc žákům spolupráce s psychology - uspořádání projektových hodin k prohloubení pozitivního klimatu v jednotlivých třídních kolektivech (třídní učitelé) b) průběžné: - výchova ke zdravému životnímu stylu (zvl. v hodinách Př, Ch, Rv, Ov) - využití metodiky kurzů, např. Prevence soc.-patolog. jevů, Dokážu to?, Šikana, Respektovat a být respektován apod., ve vyučování, EDUNET - výroba informačních materiálů, plakátů s tematikou prevence a jejich prezentace v prostorách školy (Vv, Ov, Rv) - seznamování žáků 1. i 2.stupně s otázkami právního vědomí, lidských práv a práv dětí - zapojení vybraných žáků do práce ve školní samosprávě a předávání informací prostřednictvím těchto žáků přímo ve výuce - osvojování dovedností v sociální komunikaci ve všech předmětech, zařazování otázky sociálních vztahů, multikulturních problémů, zvládání stresu, asertivity apod. - poskytování informačních materiálů (PPP, VZP, ISP apod.) - komunikace přes schránku důvěry 3) preventivní aktivity pro rodiče: a) jednorázové: - seznámení rodičů se školním řádem a zdůrazňování bodů souvisejících se soc.-patolog. jevy, poskytnutí informací o práci a aktivitách školy v prevenci - seznámení rodičů s prací ŠMP a možnostmi pomoci 7

9 b) průběžné: - předávání různých informačních materiálů - kontakt školy s rodiči problémových žáků a osobní pohovory zainteresovaných pracovníků školy s rodiči problémových žáků 4) preventivní aktivity pro učitele: - seznamování s výsledky průzkumů sociálně-psychologického klimatu ve třídách - vyhotovování zápisu z jednání s rodiči, vyplňování monitorovacího listu - sledování chování s prvky soc.-patolog. jevů - účast v dalším vzdělávání učitelů v obl. prevence (KVIC, PPP apod.) - jednotný postup při zjištění soc.-patolog. jevů u žáků - úzká spolupráce výchovného poradce, ŠMP s vedením školy a třídními učiteli 5) předpokládané preventivní aktivity pro šk. rok 2009/ usilovat o splnění preventivních aktivit daných školní preventivní strategií, pokračovat v preventivních aktivitách (viz výše) - zorganizovat besedu s drogovou problematikou - více využívat k řešení problémů žáků - více využívat nové poznatky ze školení projektu Edunet při práci s třídními kolektivy směřující k celkovému pozitivnímu klimatu školy - spolupráce učitelů při řešení problémů souvisejících se soc.-patol. jevy - výraznější spolupráce s odborem sociálních věcí na MÚ Kopřivnice - zlepšení vztahů žák žák, žák - učitel d) vydávání školního časopisu Ve škole vychází několikrát za rok časopis nazvaný Školní Miksér. Ve školním roce 2008/2009 se na jeho tvorbě podíleli žáci osmých až devátých ročníků. Jejich úkolem bylo vytvořit jedno číslo Mikséru. V něm měli představit svoji třídu, informovat ostatní o novinkách či o situaci ve škole (zprávy, rozhovory s novými učiteli, se spolužáky ), napsat, co zajímavého se děje v Kopřivnici. Další obsah byl vytvořen podle toho, co zajímalo žáky dané třídy (hudba, zvířata apod.). Žáci vytvářeli časopis samostatně, navrhovali i grafickou podobu svého čísla, učitelé jim pomáhali s korekturami textu. Co se týče rozsahu, jedno číslo mělo zhruba 10 až 12 stránek. 8

10 e) zájmové kroužky škola organizovala tyto zájmové útvary : - informatika 5 kroužků s různým zaměřením pro žáky I. stupně - atletika 1 kroužek pro chlapce a dívky I. stupně - výtvarný 1 kroužek pro žáky I. - II. stupně - šachový 1 kroužek pro žáky II. stupně - angličtina 1 kroužek pro žáky II. stupně - florbal 1 kroužek pro žáky II. stupně - školní televize 1 kroužek pro žáky II. stupně - matematický 3 kroužky pro žáky II. stupně Celkem tyto kroužky navštěvovalo 149 žáků. f) kulturní pořady, přednášky a besedy Kulturní pořady jsme vybírali především z nabídky představení pro základní školy, kterou připravily různé kulturní instituce, a rovněž jsme reagovali na aktuální kulturní programy ve městě. Kulturní akce KDK 10/2008 Příhody včelích medvídků roč. 11/2008 Hodina zpívání - zkoušení , 6. roč. 12/2008 Tři pohádky na Vánoce roč. 1/2009 Rytmus v nás , roč. 3/2009 Michal je kvítko roč. 5/2009 Taneční koncert ZUŠ , 8. roč. 6/2009 Evropský svátek hudby roč. 6/2009 Poslední zvonění 9. roč. Katolický dům Kopřivnice 11/2008 Don Quijote de la Ancha roč. Kino PULS 11/2008 Honzíkova cesta 2. roč. 12/2008 Nejkrásnější hádanka roč. 2/2009 Persepolis roč. 2/2009 Kung-fu Panda 5. roč. 4/2009 VALL-I roč. 5/2009 Kozí příběh roč. 9

11 Divadlo Ostrava 2/2009 Muzikál Sugar roč. Loutkové divadlo Ostrava 12/2008 Půjdem spolu do Betléma 4. roč. 5/2009 Sněhurka, zvířátka a 7 trpaslíků 3. roč. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pracovníci naší školy se zúčastnili následujících vzdělávacích akcí: název kurzu, semináře počet zúčastněných pracovníků Můžeme pomoci dětem s diagnózou ADHD? 2 Bakaláři školní matrika 1 Turné PASCO ICT pro přírodovědné předměty 3 Přírodověda v projektech na 1. stupni 1 Seminář Microsoft pro školství 1 Doškolovací LVVZ 1 Koordinátor ICT 1 Perspektiva 2010 profesionální prezentující 2 Artehrátky pro mrňouse 1 Relaxace pro děti 2 Jak zvládat agresivitu dětí aneb pojďme si hrát 1 Cílená komunikace a její vliv na harmonizaci osobnosti 1 Zlobivé dítě 1 Behaviorální management třídy 1 Hodnocení většiny akcí bylo kladné. Zkušenosti, znalosti a dovednosti získané na kurzech pedagogové využili ve vyučovacím procesu a při tvorbě a aktualizaci ŠVP. 10

12 8. Žákovská samospráva - školní rok 2008/2009 V minulém školním roce se zástupci z řad žáků 5. až 9. tříd pravidelně scházeli s učiteli a s vedením školy. Schůzky probíhaly dle požadavku žáků, nejméně jednou za měsíc. Na těchto sezeních se otevřeně diskutovalo, jak zlepšit školní prostředí a jak odstranit různé problémy. Žáci se pak aktivně podíleli na těchto změnách. 9. Inspekční činnost Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena žádná inspekce ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření Poskytnuté finanční dotace v roce 2008 Příjem Výdej Zůstatek KÚ , ,- 0,- Výnosy Náklady Hosp. výsledek MÚ , , ,- 11. Závěr Tato zpráva vznikla na základě 10 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musela být zpráva částečně omezena v oblasti osobních informací. V Kopřivnici dne Mgr. Milan Bureš ředitel školy 11

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul.

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více