Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012"

Transkript

1 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika b) Charakteristika ve školním roce 2011/ Přehled oborů vzdělávání 4. Údaje o počtech žáků 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích vzdělávání 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled koncertů a veřejných vystoupení b) Další formy prezentace 10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty Přílohy: 1. Příspěvek na školném na rok 2011/ Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2011/2012

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd Adresa školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd čp. 480 PSČ: Telefon: Místa poskytovaného vzdělávání: Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Zřizovatel školy: Obec Dolní Újezd Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Marcela Kohoutová Počet pedagogických zaměstnanců: 1. pololetí pololetí 17 Počet provozních zaměstnanců: 2

4 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2011/2012 základní vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. ZUŠ je členem Asociace ZUŠ ČR. ZUŠ Dolní Újezd sídlí v samostatných prostorách Základní školy v Dolním Újezdě a ve třech odloučených pracovištích. Místa poskytovaného vzdělávání jsou umístěna v budovách Základních škol v Morašicích, Sebranicích, Trstěnici, a také v Litomyšli, Stříteského ulici. Ve všech místech je poskytováno vzdělávání dětem ze Sebranic, Lubné, Pohodlí, Morašic, Makova, Lažan, Chotovic, Chotěnova, Jarošova, Nové Vsi u Jarošova, Vidlaté Seče, Říkovic, Nových Sídel, Trstěnice, Čisté. V ZUŠ Dolní Újezd se vzdělávají děti z obce Osík, Horní Újezd, Jiříkov, Poříčí, Mladočov, Desná, Budislav. b) Charakteristika ve školním roce 2011/2012 Během prázdninových měsíců byla provedena rekonstrukce vytápění školy. Ve všech prostorách byly nainstalovány nové radiátory s regulačními termohlavicemi. Všechny třídy a přilehlé prostory se opět po roce následně barevně vymalovaly, aby zpříjemňovaly všem zúčastněným výuku. Učebna hudebního oboru, která je v dopoledních hodinách využívána jako kancelář, se dočkala nového koberce. Velkou investici znamenala skříňová sestava vytvořená na míru ve vstupním prostoru učeben hudebního oboru. Skříňky poslouží jako příruční knihovnička odborné literatury, k uložení kancelářských potřeb a jako úložný prostor pro všechny obory školy. Úpravy financoval zřizovatel školy Obec Dolní Újezd. Úvod druhé čtvrtletí zaznamenal kontrolu České školní inspekce, která neshledala žádné nedostatky a při které nebylo zjištěno porušení kontrolovaných právních předpisů. Celá inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně. Vyučující školy se v tomto roce zaměřili na vytvoření zajímavých výchovných koncertů a tvořivých dílen, které všem zájemcům přiblížily výchovně vzdělávací proces umělecké školy. Program byl nabízen jak v prostorách školy, tak i mimo ni, kdy učitelé školy svůj umělecký program představovali v základních školách blízkého okolí.

5 Hudební setkávání v Domě s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě a koncerty žáků mají již své tradiční opakování a pokračování. V roce 2011/2012 škola vytvořila téměř čtyři desítky programových vystoupení pro veřejnost. Celý školní rok byl ve znamení soutěží. Hudebníci, tanečníci a výtvarníci pilně pracovali, připravovali se, účastnili se a následně získávali různá ocenění, umístění a pochvaly. O dění ve škole byla veřejnost informována pravidelnými články v Obecních novinách a zajímavými texty i fotografiemi na školním webu. V roce 2011/2012 žáci hudebního oboru začali používat nový Žákovský sešit, připravený pro potřeby naší školy. Autorem linorytu na obálce sešitu je absolvent výtvarného oboru, Miroslav Šplíchal. Nejvíce času v celém školním roce spotřebovala práce nad Školním vzdělávacím programem ZUŠ Dolní Újezd, který vejde v platnost Tyto osnovy ušité na míru školy daly zabrat všem vyučujícím. Pedagogové i vedení školy objížděli různá školení, semináře, sebevzdělávali se. Pořádali společná, několikahodinová i víkendová setkání nad novým vzdělávacím dokumentem. Společné dílo o počtu 148 stran završili v závěru měsíce června Přehled oborů vzdělávání Hudební obor: Klavír, keyboard, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, baskřídlovka, kytara klasická a doprovodná, housle, akordeon, sólový zpěv a hra na bicí nástroje. V Dolním Újezdě a v Morašicích působí kytarový soubor, v Dolním Újezdě navíc ještě soubor vokálně instrumentální a dva soubory klávesových nástrojů. Organizace základního studia: a) Přípravná hudební výchova délka studia 1-2 roky, studijní plán B b) I. Stupeň délka studia 4-7 let Vyučované předměty hra na nástroj, hudební nauka, komorní hra, hra v souboru, apod. c) II. Stupeň délka studia 4 roky Vyučované předměty hra na nástroj, kolektivní teoretické disciplíny, hra v souboru, pěvecký sbor apod. Taneční obor: Základy moderního a scénického tance s baletními prvky. Dramatické pohybové hry a celkový rozvoj a kultivace pohybových dovedností dětí.

6 Výtvarný obor: Výuka kresby a malby, ruční keramická tvorba, grafické techniky /linoryt, kovoryt, papírořez/, malba na textil, experimentální tvorba, teorie výtvarné kultury. Organizace studia v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou č.71/2005 Sb. Vyučování probíhá podle stávajících učebních dokumentů pro základní umělecké vzdělávání vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jednotliví žáci v hudebních oborech mají vyučujícím vytvořen individuální plán výuky. Učitelé odborně pomáhají rodičům žáků v otázkách nákupu, oprav a ladění nástrojů. Ve školním roce 2011/2012 bylo v celé ZUŠ Dolní Újezd vyučováno celkem 333 žáků: v Dolním Újezdě 151, v Sebranicích 90, v Morašicích 57, v Trstěnici Údaje o počtech žáků Přehled o počtech žáků dle oborů a dle míst poskytovaného vzdělávání Hudební obor Výtvarný Taneční obor Celkem obor Dolní Újezd Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Celkem Ve školním roce 2011/2012 ukončilo základní studium I. stupně celkem 8 žáků v hudebním oboru, základní studium II. stupně ukončili 2 žáci v hudebním oboru. 5 žákyň zvolilo pokračování v základním studiu II. stupně. Ve výtvarném oboru ukončila základní studium I. stupně 1 žákyně a postoupila do základního studia II. stupně. Celkem tedy absolvovalo v roce 2011/ žáků.

7 5. Rámcový přehled personálního zabezpečení Vedení školy: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Marcela Kohoutová Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Alena Běťáková Zuzana Brůnová Ing. Jana Bulantová Alena Dalihodová Bc. Pavla Ginzlová Šárka Hnátová, DiS. Jeníková Jaroslava Marcela Kohoutová Pavel Komůrka, DiS. Marcela Kučerová Mgr. Pavel Novák Vlastislav Novák Mgr. Romana Plívová Mgr. Monika Sychrová Hana Tmějová, DiS. Lenka Votavová, DiS. klavír keyboard, klavír, zobcová flétna, hudební nauka klavír, keyboard housle, zobcová flétna, hudební nauka klavír, keyboard zobcová flétna, přípravná hudební výchova (zástup za nemoc) taneční obor akordeon, keyboard, klavír zobcová flétna, přípravná hudební výchova, hudební nauka výtvarný obor trubka, kytara, zobcová flétna, klavír, keyboard, hudební nauka, bicí nástroje kytara, keyboard keyboard, zobcová flétna, trubka, instrumentální soubor, klávesový soubor kytara, sólový zpěv klavír, keyboard, sólový zpěv, hudební nauka, korepetice klavír, keyboard příčná flétna, zobcová flétna, hudební nauka Provozní zaměstnanci: Helena Půlkrábková Božena Střasáková Věra Flídrová ekonomická pracovnice školnice uklízečka

8 Odborná kvalifikace podle dosaženého vzdělání Dosažené vzdělání Počet pedagogů Úplné střední odborné 6 Vyšší odborné 4 Vysokoškolské 7 Celkem Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení probíhalo v závěru školního roku 2011/2012 organizovanou formou dle loňského modelu. Vyučující všech uměleckých oborů společně připravili a nastudovali program pro výchovné koncerty s názvem Jak se noty pomíchaly a co z toho bylo. Výchovné koncerty probíhaly v základních školách v místech poskytovaného vzdělávání vždy v dopoledních hodinách během měsíce května. V měsíci květnu proběhly tvořivé dílny s námětem Poztrácené kapičky dešťové víly Aničky pro děti předškolního věku. Dílen se zúčastnili žáci z Mateřské školy Dolní Újezd, Osík a Desná. Přijímací řízení proběhlo následovně po výchovných koncertech a tvořivých dílnách na všech pobočkách i v hlavní budově počátkem června. Byly zjišťovány předpoklady a zájem u budoucích žáků naší školy. Každý z nich obdržel pamětní list. Přijímací řízení a zápis nových žáků pro rok 2012/2013 byl ukončen s počtem 118 nových žáků v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. 7. Údaje o výsledcích vzdělávání Žáci hudebního oboru se účastnili soutěží žáků základních uměleckých škol v sólovém zpěvu a ve hře na příčnou flétnu. Adam Šimák pod vedením Mgr. Moniky Sychrové získal v okresním kole sólového zpěvu v III. Kategorii čestné uznání. Nikola Glänznerová, společně s vyučující Lenkou Votavovou DiS., si přivezla z okresního kola v I. kategorii ve hře na příčnou flétnu třetí místo. Žáci tanečního oboru, pod vedením Šárky Hnátové DiS., se zúčastnili okresního kola taneční soutěže žáků, která proběhla v ZUŠ v Poličce. Tanečnice s choreografií Jarní probuzení získaly v 2. kategorii celou řadu ocenění: Mimořádné ocenění za taneční projev Mimořádné ocenění za pedagogické vedení

9 Návrh na postup do krajského kola Přímý postup do krajského kola Krajské kolo se konalo v Chocni a odtud si tanečnice přivezly hlavní cenu za kostým. Účastí v krajském kole získaly tanečnice možnost vystoupit v Krajské postupové přehlídce scénického tance v Ústí nad Orlicí. Tanečníci z přípravného oddělení v okresním kole v 1. kategorii obdrželi mimořádné ocenění za výtvarné zpracování v choreografii Na rybníčku. Žáci výtvarného oboru pod vedením Pavla Komůrky, DiS. soutěžili hned v úvodu školního roku. Do soutěže ASTRA Talent zaslali své výtvarné představy o satelitním vysílání, o virtuálním světě. Jejich vybrané práce mohou být publikovány v kalendáři společnosti SES ASTRA Druhým podzimním, soutěžním počinem byly zaslané práce společnosti A Kluby ČR na téma Svět fantazie a Návštěva ZOO. Žáci výtvarného oboru připravili díla do místních soutěží Bezpečně do školy a do soutěže Památky očima dětí. Obě soutěže hodnotila komise z MěÚ v Litomyšli. V soutěži Bezpečně do školy získal Jan Boštík 1. místo v kategorii ročník, Kateřina Švecová a Vlastimil Vostřel získali též 1. místa ve vyšší kategorii pro ročník. Soutěž Památky očima dětí byla pro naše výtvarníky velmi úspěšná. Žáci naší školy v kategorii 6 10 let obsadili svými linoryty první tři místa a stejného ocenění, tedy 1., 2. a 3. místo obsadili naši výtvarníci v kategorii let. V obou soutěžích získali výtvarníci celkem 5 x 1.místo, 2 x 2. místo a 2 x 3. místo, tedy celkem 9 ocenění. Naši výtvarníci se dále přihlásili do dalšího ročníku Virtuální galerie 2011/2012, která spadá do aktivit ZUŠ Moravská Třebová. Otevřené téma tohoto ročníku: Jak by to vypadalo, kdyby. dokončili slovy i pracemi: kdyby sgrafitová psaníčka ukázala svá tajemství aneb jak to bylo či nebylo s litomyšlskými sgrafity, či snad může být? Hlasování ve Virtuální galerii probíhá vždy do konce kalendářního roku, letos bude ukončeno Výtvarníci svá díla zaslali také do 40. ročníku soutěže Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Jubilejní ročník této výstavy byl zasvěcen malíři a ilustrátorovi Jiřímu Trnkovi. Podtitul libovolné výtvarné techniky zněl Divadlo loutka pohádka. 18 prací z naší školy představilo pohádku autorskou, klasickou, filmovou, ale i ukázalo dětské zpracování loutky nebo divadelní scény.

10 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogů probíhalo za účelem rozšíření či zvýšení odborné kvalifikace. Všichni pracovníci prošli školením BOZP a dále probíhala školení a semináře dle nabídky vzdělávacích agentur. Studium: Konzervatoř Pardubice Kvalifikační studium Absolutorium červen 2012 Konzervatoř Ostrava Kvalifikační studium PdF Hradec Králové Kvalifikační studium PdF UP Olomouc Doplňující pedagogické studium Konzervatoř Pardubice Kvalifikační studium NIDV Pardubice Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení II. Marcela Kučerová Zuzana Brůnová Mgr. Pavel Novák Jaroslava Jeníková Semináře: Seminář pro management ZUŠ a koordinátory ŠVP ZUV Lektor: PhDr. Hana Chvátilová, PhDr. Ilona Juhásová NIDV Pardubice Olomoucká víkendová škola hry na zobcovou flétnu Vzdělávací program Lektor Jan Kvapil Marcela Kohoutová Marcela Kohoutová

11 Kytarové soboty Vzdělávací program Konzervatoř Brno Seminář pro učitele elektronických klávesových nástrojů Nová Konfrontace aneb metodický seminář pro učitele EKN Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Nový Jičín Klavírní seminář prof. Aleny Vlasákové ZUŠ Choceň Hrátky s hudbou: Podzim Zima Vánoce Vzdělávací instituce TANDEM Lektorka: Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. Ústí nad Orlicí Mgr. Pavel Novák Mgr. Romana Plívová Ing. Jana Bulantová Mgr. Pavel Novák Mgr. Monika Sychrová Mgr. Monika Sychrová Školení: Veřejnoprávní kontrola v praxi škol a školských zařízení NIDV Pardubice Kontrola zpracování mezd ředitelem školy NIDV Pardubice Konference k RVP a ŠVP ZUV NIDV Pardubice Pedagogický pracovník ve víru paragrafů NIDV Pardubice 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled koncertů a veřejných vystoupení Říjen Tvořivé dílny Za kočičím pohlazením

12 Listopad Podzimní hudební setkání v Domě s pečovatelskou službou Dolní Újezd Můj první koncertík aneb 1. adventní muzicírování Prosinec Vánoční koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd aneb 2. adventní muzicírování Hudební vystoupení v rámci Vánoční výstavy v Sokolovně Dolní Újezd Adventní koncert pěveckého sboru Lubenika aneb 3. adventní muzicírování v ZUŠ Dolní Újezd Vánoční koncert žáků v Trstěnici Vánoční koncert žáků v Morašicích Vánoční koncert žáků v Sebranicích Adventní koncert v kostele Nalezení sv. Kříže v Trstěnici Hudební vystoupení na Vánoční výstavě v Regionálním muzeu vesnice v Dolním Újezdě Já sním o Vánocích - Koncert pod záštitou ZUŠ v kostele sv. Martina Vystoupení žáků ZUŠ při Vánočním setkání seniorů v Sebranicích Leden Školní kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu a ve hře na příčnou flétnu Únor Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na příčnou flétnu ve Svitavách Zimní hudební setkání v Domě s pečovatelskou službou Dolní Újezd Okresní kolo taneční soutěže žáků ZUŠ v Poličce

13 Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém zpěvu v Litomyšli Březen Krajské kolo taneční soutěže žáků ZUŠ v Chocni Jarní koncert malých muzikantů ZUŠ Dolní Újezd Jarní koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd Jarní koncert žáků ZUŠ Trstěnice Jarní koncert žáků ZUŠ Morašice Jarní koncert žáků ZUŠ Sebranice Duben Setkání občanů a seniorů mikroregionu Desinka v Lubné Jarní setkání s hudbou v Domě s pečovatelskou službou Dolní Újezd Exkurze žáků výtvarného oboru ve Východočeské galerii v Pardubicích Absolventský koncert I Absolventský koncert II. Květen Den matek v Sokolovně Dolní Újezd Tvořivé dílny pro MŠ Poztrácené kapičky dešťové víly Aničky Tvořivé dílny pro MŠ Poztrácené kapičky dešťové víly Aničky Taneční akademie v Sokolovně Dolní Újezd Výchovný koncert Jak se noty pomíchaly a co z toho bylo Základní škola Vidlatá Seč Výchovné koncerty Jak se noty pomíchaly a co z toho bylo Základní škola Sebranice

14 Výchovné koncerty Jak se noty pomíchaly a co z toho bylo Základní škola Dolní Újezd Výchovný koncert Jak se noty pomíchaly a co z toho bylo Základní škola Trstěnice Postupové zkoušky žáků hudebního oboru Červen Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Sebranice, ZUŠ Trstěnice Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Dolní Újezd Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Morašice Závěrečný koncert s vyhlášením Žáka roku ZUŠ Dolní Újezd Závěrečný koncert v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích Závěrečný koncert malých muzikantů s vyřazením absolventů přípravného studia v ZUŠ Dolní Újezd Závěrečný koncert žáků v kostele sv. Petra a Pavla v Morašicích Loučení s předškoláky Dolní Újezd b) Další formy prezentace Prezentace školy probíhala v roce 2011/2012 nejen formou veřejných koncertů, přehlídek a vystoupení. Součástí prezentace byly neustále aktualizované webové stránky, které informovaly rodiče i ostatní pozorovatele o dění ve škole, pomáhaly rodičům v komunikaci se školou i v orientaci ve výchovně vzdělávacím procesu. K prezentaci posloužily i pravidelné měsíční příspěvky v Obecních novinách obce Dolní Újezd a příspěvky v místních periodikách dle míst poskytovaného vzdělávání. K prezentaci školy patřily stálé expozice prací žáků výtvarného oboru v prodejnách výtvarných a malířských potřeb v Litomyšli. Práce žáků, fotografie z výuky a koncertů včetně pozvánek na různé akce byly umísťovány pravidelně do vývěsky na Obecním úřadě a do vývěsky před nákupním centrem v Dolním Újezdě. Obyvatelé Morašic, Trstěnice i Sebranic zjistí informace z plakátovacích

15 ploch, jsou též informováni prostřednictvím článků v místním periodiku či z obecních vývěsek. 10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty Obecní úřady v místech poskytovaného vzdělávání byly osloveny s nabídkou úzké spolupráce v kulturní oblasti. Velmi zdařilá byla spolupráce s MŠ a ZŠ ve všech místech poskytovaného vzdělávání a v místech jim přilehlých. Pokračovalo i předávání zkušeností mezi ZUŠ Pardubického kraje a naší ZUŠ v oblasti tvorby školního vzdělávacího programu. Přílohy 1. Příspěvek na školném na rok 2011/2012 Ceník školného Cena za jeden měsíc Cena za pololetí Přípravná hudební výchova 120. Kč 600. Kč Hudební obor 170. Kč 850. Kč individuální výuka Hudební obor 160. Kč 800. Kč skupinová výuka Výtvarný obor 140. Kč 700. Kč 1. ročník Výtvarný obor 150. Kč 750. Kč od 2. ročníku Taneční obor 120. Kč 600. Kč přípravný ročník Taneční obor 140. Kč 700. Kč základní studium Individuální hlasová výchova 160. Kč 800. Kč

16 2. Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2011/2012 Dotace obecních úřadů, v jejichž územní působnosti má ZUŠ své pobočky: Obecní úřad Částka Sebranice Kč Morašice Kč Trstěnice Kč Lubná Kč Finanční dotace byly určeny a následně čerpány k úhradě učebních pomůcek potřebných k výuce na jednotlivých pracovištích. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické poradě ZUŠ Dolní Újezd. Na závěr děkuji všem příznivcům za trvalou podporu a těšíme se na shledání při některé z akcí naší školy.

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PARDUBICE - POLABINY LONKOVA 510 PARDUBICE 530 09 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 PODLE VYHLÁŠKY 139/1995 Sb. 17e, odst. 2 Obsah I. Základní údaje 2 II.

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/12

Výroční zpráva školní rok 2011/12 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Výroční zpráva školní rok 2011/12 Schváleno školskou radou dne 1. máje 249/37, 742 35 Odry Tel.: 556 730 129 E-mail: info@cssodry.cz

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více