Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/2013. Rok 20. výročí založení ZUŠ Dolní Újezd. Rok zahájení výuky dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/2013. Rok 20. výročí založení ZUŠ Dolní Újezd. Rok zahájení výuky dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč"

Transkript

1 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Rok 20. výročí založení ZUŠ Dolní Újezd Rok zahájení výuky dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika b) Charakteristika ve školním roce 2012/2013 c) 20. výročí založení školy d) Školní vzdělávací program 3. Přehled oborů vzdělávání 4. Údaje o počtech žáků 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích vzdělávání 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled koncertů a veřejných vystoupení b) Další formy prezentace 10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty Přílohy: 1. Příspěvek na školném na rok 2012/ Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2012/2013

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Adresa školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd čp. 480 PSČ: Telefon: Místa poskytovaného vzdělávání: Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Zřizovatel školy: Obec Dolní Újezd Ředitel školy: Mgr. Jana Frišová Zástupkyně ředitele: Marcela Kohoutová Počet pedagogických zaměstnanců: 1. pololetí pololetí 20 Počet provozních zaměstnanců: 3

4 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2012/2013 základní vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a zcela nově nabídla výuku v oboru literárně dramatickém. ZUŠ je stále členem Asociace ZUŠ ČR. ZUŠ Dolní Újezd sídlí v samostatných prostorách Základní školy v Dolním Újezdě a ve čtyřech odloučených pracovištích. Místa poskytovaného vzdělávání jsou umístěna v budovách Základních škol v Morašicích, Sebranicích, Trstěnici, a také v Litomyšli, Stříteského ulici. Ve všech místech je poskytováno vzdělávání dětem ze Sebranic, Lubné, Pohodlí, Morašic, Makova, Lažan, Chotovic, Chotěnova, Jarošova, Nové Vsi u Jarošova, Vidlaté Seče, Říkovic, Nových Sídel, Trstěnice, Čisté. V ZUŠ Dolní Újezd se vzdělávají děti z obce Osík, Horní Újezd, Jiříkov, Poříčí, Mladočov, Desná, Budislav. b) Charakteristika ve školním roce 2012/2013 Školní rok 2012/2013 byl opravdu velmi hektický, neboť v tomto roce škola slavila 20. výročí svého založení. K velkému počtu stálých aktivit přibyly akce mimořádné, určené pro tento slavnostní rok. Další zátěžovou zkouškou bylo uvedení Školního vzdělávacího programu zvaného Duhový klíč. Dle nového vzdělávacího dokumentu, ušitého přímo pro vzdělávání v naší škole, se dnem začalo vyučovat ve všech nabízených oborech v přípravných ročnících a v 1. ročnících základního studia I. a II. stupně. Velké množství energie a nadšení spotřebovalo také odstartování výuky literárně dramatického oboru, prozatím pouze v hlavní budově školy, v Dolním Újezdě. c) 20. výročí založení školy a jak šel čas od roku zřídil Školský úřad Svitavy ZUŠ Dolní Újezd s výukou ve třech oborech, hudebním, výtvarném a tanečním. Ředitelkou byla jmenována Pavla Horáková dle rozhodnutí Zastupitelstva obce Dolní Újezd škola získala právní subjektivitu, zřizovatelem školy se stala Obec Dolní Újezd, ředitelkou byla potvrzena Pavla

5 Horáková. S nástupem školního roku 1999/2000 se Pavla Horáková vzdala funkce ředitelky a na její místo, do doby řádného konkurzu, byl dočasně jmenován Vlastimil Pešina na základě výsledků konkurzu byl jmenován do funkce ředitele Mgr. Jiří Kučík. Vznikem soukromého výtvarného studia a odchodem 180 žáků do tohoto studia, hrozil škole zánik. Nový ředitel byl nucen v zájmu zachování školy zcela změnit její koncepci. Kroky v nové koncepci školy: byl otevřen literárně dramatický obor a současně vznikla odloučená pracoviště v Sebranicích a Morašicích. Od bylo zřízeno odloučené pracoviště v Trstěnici. Funkční období ředitele Mgr. Jiřího Kučíka skončilo jeho odchodem do důchodu dne zřizovatel školy na základě konkurzního řízení jmenoval ředitelkou školy Mgr. Janu Frišovou. V letech proběhla rekonstrukce budovy školy, došlo k výměně oken a k zateplení vnějšího pláště budovy, k částečné výměně podlahových krytin, k rekonstrukci topení. Škola za pomoci personálu zaznamenala proměnu tříd a všech prostor školy. Žáky přivítala barevná výmalba, nový nábytek a další drobné i velké změny v interiéru. Po delší odmlce byl otevřen od literárně dramatický obor. Školní rok 2012/2013 zahájila škola číslem 381, zatím nejvyšším počtem přihlášených žáků, ve své čtyř oborové nabídce a se svými čtyřmi pracovišti. d) Školní vzdělávací program Od 1. září 2012 vstoupily v platnost nové učební osnovy, tzv. Školní vzdělávací program, který pedagogové vytvořili zcela na míru své školy dle Rámcového programu pro základní umělecké vzdělávání. ŠVP ZUŠ Dolní Újezd má motivační název Duhový klíč nebo-li klíč, který otevírá všechny barvy duhy. Zaměření školy a její vize zní: Projde-li žák naší otevřenou, základní uměleckou školou a jejími jednotlivými, barevnými obory, vyjde z toho Hudebně Výtvarně Tanečně Řečově a myšlenkově schopný JEDINEC. Otevře se mu barevný svět plný hudby, obrazů, tance a slova. A nejen to. Každý školák si Duhovým klíčem odemkne respektování názorů

6 možnost volby mezioborovou spolupráci práci individuální i skupinovou chápání uměleckého díla diskuzi osobní příklad důslednost, cílevědomost, odpovědnost pozitivní motivaci sebevědomí atmosféru společné práce a tvořivosti spolupráci s rodiči zapojení v regionální kultuře vytváření školních tradic úctu k umění chápání národního kulturního dědictví 3. Přehled oborů vzdělávání Hudební obor: Klavír, klávesy, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, baskřídlovka, kytara, housle, akordeon, sólový zpěv a hra na bicí nástroje. V Dolním Újezdě působil vokálně instrumentální soubor a v Trstěnici soubor instrumentální. Organizace základního studia: Organizace studia v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou č.71/2005 Sb. Vyučování žáků ročníku základního studia I. stupně a žáků ročníku základního studia II. stupně probíhá podle stávajících učebních dokumentů pro základní umělecké vzdělávání vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučování žáků přípravných ročníků a 1. ročníků základního studia I. a II. stupně probíhá od dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč, který je vytvořen dle závazného, kurikulárního dokumentu zvaného Rámcový vzdělávací program, vydaného MŠMT ČR. Jednotliví žáci v hudebních oborech mají vyučujícím vytvořen individuální plán výuky.

7 Výuka dle dřívějších osnov je organizována takto: Hudební obor: a) Přípravná hudební výchova délka studia 1-2 roky, studijní plán B b) Základní studium I. stupně délka studia 4-7 let Vyučované předměty hra na nástroj, hudební nauka, komorní hra, hra v souboru, apod. c) Základní studium II. stupně délka studia 4 roky Vyučované předměty hra na nástroj, kolektivní teoretické disciplíny, hra v souboru, pěvecký sbor apod. Taneční obor: Základy moderního a scénického tance s baletními prvky. Dramatické pohybové hry a celkový rozvoj a kultivace pohybových dovedností dětí. Výtvarný obor: Výuka kresby a malby, ruční keramická tvorba, grafické techniky /linoryt, kovoryt, papírořez, malba na textil, experimentální tvorba, teorie výtvarné kultury. Výuka dle ŠVP je organizována takto: Hudební obor: Přípravná hudební výchova je organizována v programové nabídce: 1) Výchovně vzdělávací program napříč obory Čtyřlístek pro děti předškolního věku 2) Přípravná hudební výchova PHV pro děti ve věku 6 7 let Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na baskřídlovku Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Hra na klávesy Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hudební praktikum Vyučovací předmět Hudební nauka

8 Výtvarný obor: Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 1) Výchovně vzdělávací program napříč obory Čtyřlístek pro děti předškolního věku 2) Přípravná výtvarná výchova PVV pro děti ve věku 6 7 let Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: Studijní zaměření Plošná tvorba Studijní zaměření Prostorová tvorba Studijní zaměření Objektová a akční tvorba Studijní zaměření Výtvarná tvorba Taneční obor: Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 1) Výchovně vzdělávací program napříč obory Čtyřlístek pro žáky předškolního věku 2) Přípravná taneční výchova PTV pro děti od 6 do 7 let Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Taneční a rytmická průprava, který se od 3. ročníku začíná vyučovat jako předmět Současný tanec. Dalším předmětem tanečního oboru je předmět Taneční praxe. Všechny ročníky I. a II. stupně základního studia žáci ukončují veřejným představením. Literárně dramatický obor: Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 1) Výchovně vzdělávací program napříč obory Čtyřlístek pro žáky předškolního věku 2) Přípravná literárně-dramatická výchova PDV pro děti od 6 do 7 let Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Dramatická průprava, na který od 3. ročníku navazují předměty Tvořivá dramatika a Umělecký přednes. V základním studiu II. stupně dojde k rozšíření učiva ve dvou předmětech s názvy Dramatická tvorba a Umělecký přednes. Všechny předměty obsahují kolektivní i sólovou složku. Všechny ročníky I. a II. stupně základního studia žáci ukončují veřejným představením. 4. Údaje o počtech žáků

9 Přehled o počtech žáků dle oborů a dle míst poskytovaného vzdělávání Hudební Výtvarný Taneční Literárně Celkem obor obor obor dramatický obor Dolní Újezd Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Celkem Ve školním roce 2012/2013 ukončilo v hudebním oboru základní studium I. stupně 12 žáků, základní studium II. stupně ukončila 1 žákyně. Z počtu 12 žáků I. stupně budou 3 žákyně pokračovat v základním studiu II. stupně. Ve výtvarném oboru ukončili základní studium I. stupně 2 žáci a jeden z nich postoupil do základního studia II. stupně. Celkem tedy v roce 2012/2013 absolvovalo základní studium 15 žáků. 5. Rámcový přehled personálního zabezpečení Vedení školy: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Frišová Marcela Kohoutová Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Alena Běťáková klavír Mgr. Jaroslava Štursová klavír, hudební nauka (pracovní poměr ukončen ve zkušební době) Zuzana Brůnová klávesy, hudební nauka Ing. Jana Bulantová klavír, klávesy Alena Dalihodová housle, zobcová flétna Mgr. Jana Frišová klavír, klávesy Šárka Hnátová, DiS. taneční obor Mgr. Edita Keprtová Hrdinová hudební nauka, zobcová flétna, klavír, klávesy Mgr. Ondřej Jaluvka kytara, kytarový soubor

10 Jeníková Jaroslava Marcela Kohoutová Pavel Komůrka, DiS. Marcela Kučerová, DiS. Mgr. Pavel Novák Vlastislav Novák Lukáš Petráň Mgr. Markéta Světlíková Mgr. Monika Sychrová Hana Tmějová, DiS. Lenka Votavová, DiS. akordeon, klávesy, klavír, hudební nauka zobcová flétna, přípravná hudební výchova výtvarný obor trubka, kytara, zobcová flétna, klavír, klávesy, hudební nauka, bicí nástroje kytara, klávesy klávesy, zobcová flétna, trubka, instrumentální soubor kytara literárně dramatický obor klavír, klávesy, sólový zpěv, hudební nauka, korepetice klavír, klávesy, sólový zpěv příčná flétna, zobcová flétna Provozní zaměstnanci: Helena Půlkrábková Božena Střasáková Ludmila Kuchtová ekonomická pracovnice školnice uklízečka Odborná kvalifikace podle dosaženého vzdělání Dosažené vzdělání Počet pedagogů Úplné střední odborné 6 Vyšší odborné 5 Vysokoškolské 9 Celkem Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení probíhalo v závěru školního roku 2012/2013 organizovanou formou dle loňského modelu. V měsíci květnu se uskutečnily tvořivé dílny s námětem Jedeme tam a zase zpátky pro děti předškolního věku. Dílen se zúčastnili žáci z Mateřské školy Dolní Újezd, Horní Újezd, Osík a Desná. Přijímací řízení následovalo po tvořivých dílnách na všech pobočkách i v hlavní budově počátkem června. Byly zjišťovány předpoklady a zájem u budoucích žáků naší školy. Každý

11 z nich obdržel pamětní list. Přijímací řízení a zápis nových žáků pro rok 2013/2014 byl ukončen Údaje o výsledcích vzdělávání Hudební obor: Eliška Rejmanová, žákyně ze třídy Hany Tmějové, DiS. byla přijata ke studiu sólového zpěvu na Církevní konzervatoři v Opavě. Taneční obor: Žákyně ročníku/i. stupně pod vedením Šárky Hnátové se 10. března 2013 účastnily prvního ročníku celorepublikové taneční soutěže Českotřebovský taneční pohár s taneční choreografií Povidla a Jarní probuzení. V kategorii Parketovky děti získaly tanečnice s choreografií Jarní probuzení 3. místo Literárně dramatický obor: Adam Šimák pod vedením Mgr. Markéty Světlíkové se zúčastnil oblastního kola Přehlídky dětských recitátorů škol Dětská scéna ve Svitavách. V oblastním kole získal ve 3. kategorii 2. místo s postupem do okresního kola. Okresní kolo se konalo opět ve Svitavách Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů. Dětskou scénu pořádá NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Tereza Štochlová recitovala pod vedením Mgr. Markéty Světlíkové na Krajské postupové přehlídce Wolkrův Prostějov Krajská přehlídka se konala v Pardubicích Na scéně Divadla 29 vystupovalo 30 mladých recitátorů, z nichž porota vybrala 6 postupujících do celostátního kola. Mezi 6 postupujících patřila právě naše recitátorka, která odjela na 56. celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov. Svůj umělecký přednes si připravila pro kategorii recitátoři sólisté v Prostějově.

12 Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Posláním přehlídky je podpořit zájem pedagogů, studentů a veřejnosti o literaturu a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie. Přehlídku pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS ARTAMA ve spolupráci s Magistrátem města Prostějova, oddělením DUHA Kulturním klubem u hradeb a Městským divadlem v Prostějově. Výtvarný obor: Kateřina Švecová, žákyně Pavla Komůrky, DiS., úspěšně složila přijímací zkoušky na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí. Vlastimil Vostřel, žák Pavla Komůrky, DiS., úspěšně složil přijímací zkoušky na Střední školu zahradnickou a technickou v Litomyšli obor zahradní architektura. Výtvarníci ze třídy Mgr. Karla Musila a Pavla Komůrky, DiS. přihlásili své výtvarné práce na volné téma do dalšího ročníku Virtuální galerie přehlídky Výtvarný svět na zámku 2013, která spadá do aktivit ZUŠ Moravská Třebová. Přehlídka Výtvarný svět na zámku je součástí charitativního hudebního festivalu Moravskotřebovské arkády, který probíhá ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a České televize Pomozte dětem! Jeho organizátory jsou ZUŠ Moravská Třebová a občanské sdružení Fermáta. Hlasování ve Virtuální galerii probíhá vždy do konce kalendářního roku, letos bude ukončeno Výtvarníci ze třídy Pavla Komůrky, DiS. zaslali své linoryty do 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Matěj Pecháček a Lucie Koutná obdrželi v 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013 za svá díla čestná uznání. Výstava je pořádaná Památníkem Lidice pod záštitou Ministryně kultury ČR, Ministra zahraničních věcí ČR, Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Předsedy české komise pro UNESCO, Generální ředitelky Českých center a za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

13 Vzdělávání pedagogů probíhalo za účelem rozšíření či zvýšení odborné kvalifikace. Všichni pracovníci prošli školením BOZP a dále probíhala školení a semináře dle nabídky vzdělávacích agentur. Studium: PdF Hradec Králové Kvalifikační studium Učitelství I. stupně ZŠ PdF UP Olomouc Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické studium učitelství všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů Konzervatoř Brno Kvalifikační studium Hra na akordeon Hudební fakulta JAMU v Brně Kvalifikační studium bakalářské Hra na cembalo Vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola Litomyšl Kvalifikační studium Pedagogika specifických činností ve volném čase Zuzana Brůnová Mgr. Pavel Novák Jaroslava Jeníková Hana Tmějová, DiS. Lukáš Petráň Semináře: Seminář Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ ZUŠ Pardubice, Havlíčkova Dechové soboty Vzdělávací program Metodika hry na dřevěné dechové nástroje pro učitele ZUŠ Mgr. Edita Hrdinová Keprtová Lenka Votavová, DiS.

14 a SUŠ 2013 Konzervatoř Brno Seminář pro učitele elektronických klávesových nástrojů Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba v ZUŠ ZUŠ Hranice na Moravě Klavírní seminář prof. Aleny Vlasákové ZUŠ Choceň Hrátky s hudbou Vzdělávací instituce TANDEM Lektorka: Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. Ústí nad Orlicí Mgr. Jana Frišová Mgr. Jana Frišová Ing. Jana Bulantová Dagmar Lapáčková Mgr. Edita Hrdinová Keprtová Zuzana Brůnová 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled koncertů a veřejných vystoupení Listopad Podzimní hudební setkání v Domě s pečovatelskou službou Dolní Újezd Den medu v Lidovém domě v Litomyšli Prosinec Vánoční trhy v Sokolovně Dolní Újezd Můj první koncertík v Dolním Újezdě Adventní koncert v Dolním Újezdě k 20. výročí založení školy Vánoční trhy v Morašicích Vánoční koncert v kostele v Trstěnici Vánoční setkání na Poříčí Vánoční koncert žáků v Sebranicích

15 Vánoční koncert žáků v Morašicích Vánoční koncert žáků v Dolním Újezdě Leden Třídní přehrávka žáků P. Nováka, J. Bulantové a J. Frišové Únor Oblastní kolo soutěže dětských recitátorů ve Svitavách Dětská scéna Slavnostní koncert k 20. výročí založení školy v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích Vernisáž výstavy Barvy v plynutí času v ZUŠ Dolní Újezd k 20. výročí založení školy spojená s Dnem otevřených dveří Březen Vystoupení literárně dramatického oboru pro seniory ve Stupnici Krajská postupová přehlídka Wolkrův Prostějov 2013 v Pardubicích ročník celorepublikové taneční soutěže Českotřebovský taneční pohár Okresní kolo přehlídky Dětská scéna ve Svitavách Velikonoční jarmark v Sokolovně Dolní Újezd Jarní koncert žáků v Sebranicích Jarní koncert žáků v Morašicích Jarní koncert žáků v Dolním Újezdě Duben Jarní setkání s hudbou v DPS Dolní Újezd Setkání se seniory obce Trstěnice Absolventský koncert I. v ZUŠ Dolní Újezd Květen Absolventský koncert II. v ZUŠ Dolní Újezd

16 Den matek v Sokolovně Dolní Újezd Tvořivé dílny Jedem tam a zase zpátky pro děti mateřských škol Noc kostelů ve Sloupnici vystoupení LDO Postupové zkoušky žáků hudebního oboru Červen Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Sebranice, ZUŠ Trstěnice Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Dolní Újezd Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Morašice Taneční akademie ve Smetanově domě v Litomyšli k 20.výročí založení školy Celostátní kolo festivalu uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov Promenáda napříč obory aneb letní slavnost k 20. výročí založení školy v Dolním Újezdě Závěrečný koncert žáků v Sebranicích v kostele sv. Mikuláše Závěrečný koncert žáků v Morašicích v kostele sv. Petra a Pavla Závěrečný koncert žáků s vyhlášením Žáka roku v Dolním Újezdě Koncert našich nejmenších s vyřazením žáků přípravných ročníků v Dolním Újezdě Loučení s předškoláky Dolní Újezd b) Další formy prezentace Prezentace školy probíhala v roce 2012/2013 nejen formou veřejných koncertů, přehlídek, účastí v soutěžích a dalších vystoupení. Součástí prezentace byly neustále aktualizované webové stránky, které informovaly rodiče i ostatní pozorovatele o dění ve škole, pomáhaly rodičům v komunikaci se školou i v orientaci ve výchovně vzdělávacím procesu. Ojedinělou formou představení školy, její současnosti i minulosti, bylo zpracování a vydání skládacího almanachu k 20. výročí založení školy. Naopak stálým prostředkem reprezentace nápadů, tvořivosti a kvality prací žáků se staly novoroční gratulace, plakáty, pozvánky či programy akcí tvořené žáky výtvarného oboru.

17 Atmosféru vzájemné provázanosti mezi jednotlivými obory, propojenost nejen učebních osnov, ale i skutečnou spolupráci ukázal nový vzdělávací program Duhový klíč, umístěný k prostudování široké veřejnosti na webu školy, či v listinné podobě v prostorách školy. Myšlenka oborové spolupráce tak prostupuje vyučováním i předváděním výsledků vzdělávání na veřejnosti. Za tímto účelem žáci všech oborů navrhli a zpracovali reprezentační úbory žáků ZUŠ Dolní Újezd. Symbol panáčka Zhotovidla, v jehož názvu se objevují zkratky všech oborů školy a v jehož grafické podobě najdeme symboly nabízených oborů, tvoří společně s logem a názvem školy jednotný úbor. Věříme, že každý žák si hrdě oblékne dres panáčka Zhotovidla, reprezentuje-li naši základní uměleckou školu. K prezentaci dále posloužily textové a obrazové příspěvky v Obecních novinách obce Dolní Újezd a příspěvky v místních periodikách dle míst poskytovaného vzdělávání. K předvedení školy patřily stálé expozice prací žáků výtvarného oboru v prodejnách výtvarných a malířských potřeb v Litomyšli. Práce žáků, fotografie z výuky a koncertů včetně pozvánek na různé akce byly umísťovány pravidelně do vývěsky na Obecním úřadě, do vývěsky před nákupním centrem v Dolním Újezdě a ve vstupním vestibulu školy. Obyvatelé Morašic, Trstěnice i Sebranic zjistí informace z plakátovacích ploch, jsou též informováni prostřednictvím článků v místním periodiku či z obecních vývěsek. 10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty Obecní úřady v místech poskytovaného vzdělávání, jež byly osloveny s nabídkou úzké spolupráce v kulturní oblasti, převedly tyto nabídky do podoby skutečné spolupráce při akcích jakými jsou vítání občánků, setkání seniorů a další. Spolupráci jsme nejen sami nabízeli, ale byli jsme k ní i vyzváni. Příkladem je naše hudební vystoupení v rámci Dne medu v Litomyšli, v rámci oslav Vesnice roku v Dolním Újezdě nebo naše aktivní účast během adventu ve všech místech působení naší školy. V těchto oblastech, tedy místech poskytovaného vzdělávání a v místech jim přilehlých, velmi zdařile pokračuje spolupráce se školami všech stupňů a typů i spolupráce s dalšími tamními subjekty. Přílohy

18 1. Příspěvek na školném na rok 2012/ ceník školného Cena za jeden měsíc Cena za pololetí Přípravná hudební výchova 120. Kč 600. Kč Hudební obor 170. Kč 850. Kč individuální výuka Hudební obor 160. Kč 800. Kč skupinová výuka Výtvarný obor 140. Kč 700. Kč 1. ročník Výtvarný obor 150. Kč 750. Kč od 2. ročníku Taneční obor 120. Kč 600. Kč přípravný ročník Taneční obor 140. Kč 700. Kč základní studium Individuální hlasová 160. Kč 800. Kč výchova Literárně dramatický obor 100. Kč 500. Kč 2. Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2012/2013 Dotace obecních úřadů, v jejichž územní působnosti má ZUŠ své pobočky: Obecní úřad Částka Sebranice Kč Trstěnice Kč Finanční dotace byly určeny a následně čerpány k úhradě učebních pomůcek potřebných k výuce na jednotlivých pracovištích. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické poradě ZUŠ Dolní Újezd. Na závěr děkuji všem příznivcům za trvalou podporu a těšíme se na shledání při některé z akcí naší školy. Mgr. Jana Frišová

19

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola Zábřeh Mgr. Pavel Doubrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 2 1.2

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, PSČ

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-347/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-347/09-02 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Adresa: Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou Identifikátor: 600 046

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: - 2 - Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Stojící řada zleva: Štolfová, Stříbrná,Včeláková, Stará, Andersson, Kalvodová, Hučíková, Vrbová, Víchová, Svobodová, Matušková, Nevrlá, Čejková, Černochová Spodní řada zleva:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 21/211 Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 116 ŠKOLNÍ ROK

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2012/2013 v souladu s ustanovením 10

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600 003 884

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více