Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/2013. Rok 20. výročí založení ZUŠ Dolní Újezd. Rok zahájení výuky dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/2013. Rok 20. výročí založení ZUŠ Dolní Újezd. Rok zahájení výuky dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč"

Transkript

1 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Rok 20. výročí založení ZUŠ Dolní Újezd Rok zahájení výuky dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika b) Charakteristika ve školním roce 2012/2013 c) 20. výročí založení školy d) Školní vzdělávací program 3. Přehled oborů vzdělávání 4. Údaje o počtech žáků 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích vzdělávání 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled koncertů a veřejných vystoupení b) Další formy prezentace 10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty Přílohy: 1. Příspěvek na školném na rok 2012/ Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2012/2013

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Adresa školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd čp. 480 PSČ: Telefon: Místa poskytovaného vzdělávání: Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Zřizovatel školy: Obec Dolní Újezd Ředitel školy: Mgr. Jana Frišová Zástupkyně ředitele: Marcela Kohoutová Počet pedagogických zaměstnanců: 1. pololetí pololetí 20 Počet provozních zaměstnanců: 3

4 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2012/2013 základní vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a zcela nově nabídla výuku v oboru literárně dramatickém. ZUŠ je stále členem Asociace ZUŠ ČR. ZUŠ Dolní Újezd sídlí v samostatných prostorách Základní školy v Dolním Újezdě a ve čtyřech odloučených pracovištích. Místa poskytovaného vzdělávání jsou umístěna v budovách Základních škol v Morašicích, Sebranicích, Trstěnici, a také v Litomyšli, Stříteského ulici. Ve všech místech je poskytováno vzdělávání dětem ze Sebranic, Lubné, Pohodlí, Morašic, Makova, Lažan, Chotovic, Chotěnova, Jarošova, Nové Vsi u Jarošova, Vidlaté Seče, Říkovic, Nových Sídel, Trstěnice, Čisté. V ZUŠ Dolní Újezd se vzdělávají děti z obce Osík, Horní Újezd, Jiříkov, Poříčí, Mladočov, Desná, Budislav. b) Charakteristika ve školním roce 2012/2013 Školní rok 2012/2013 byl opravdu velmi hektický, neboť v tomto roce škola slavila 20. výročí svého založení. K velkému počtu stálých aktivit přibyly akce mimořádné, určené pro tento slavnostní rok. Další zátěžovou zkouškou bylo uvedení Školního vzdělávacího programu zvaného Duhový klíč. Dle nového vzdělávacího dokumentu, ušitého přímo pro vzdělávání v naší škole, se dnem začalo vyučovat ve všech nabízených oborech v přípravných ročnících a v 1. ročnících základního studia I. a II. stupně. Velké množství energie a nadšení spotřebovalo také odstartování výuky literárně dramatického oboru, prozatím pouze v hlavní budově školy, v Dolním Újezdě. c) 20. výročí založení školy a jak šel čas od roku zřídil Školský úřad Svitavy ZUŠ Dolní Újezd s výukou ve třech oborech, hudebním, výtvarném a tanečním. Ředitelkou byla jmenována Pavla Horáková dle rozhodnutí Zastupitelstva obce Dolní Újezd škola získala právní subjektivitu, zřizovatelem školy se stala Obec Dolní Újezd, ředitelkou byla potvrzena Pavla

5 Horáková. S nástupem školního roku 1999/2000 se Pavla Horáková vzdala funkce ředitelky a na její místo, do doby řádného konkurzu, byl dočasně jmenován Vlastimil Pešina na základě výsledků konkurzu byl jmenován do funkce ředitele Mgr. Jiří Kučík. Vznikem soukromého výtvarného studia a odchodem 180 žáků do tohoto studia, hrozil škole zánik. Nový ředitel byl nucen v zájmu zachování školy zcela změnit její koncepci. Kroky v nové koncepci školy: byl otevřen literárně dramatický obor a současně vznikla odloučená pracoviště v Sebranicích a Morašicích. Od bylo zřízeno odloučené pracoviště v Trstěnici. Funkční období ředitele Mgr. Jiřího Kučíka skončilo jeho odchodem do důchodu dne zřizovatel školy na základě konkurzního řízení jmenoval ředitelkou školy Mgr. Janu Frišovou. V letech proběhla rekonstrukce budovy školy, došlo k výměně oken a k zateplení vnějšího pláště budovy, k částečné výměně podlahových krytin, k rekonstrukci topení. Škola za pomoci personálu zaznamenala proměnu tříd a všech prostor školy. Žáky přivítala barevná výmalba, nový nábytek a další drobné i velké změny v interiéru. Po delší odmlce byl otevřen od literárně dramatický obor. Školní rok 2012/2013 zahájila škola číslem 381, zatím nejvyšším počtem přihlášených žáků, ve své čtyř oborové nabídce a se svými čtyřmi pracovišti. d) Školní vzdělávací program Od 1. září 2012 vstoupily v platnost nové učební osnovy, tzv. Školní vzdělávací program, který pedagogové vytvořili zcela na míru své školy dle Rámcového programu pro základní umělecké vzdělávání. ŠVP ZUŠ Dolní Újezd má motivační název Duhový klíč nebo-li klíč, který otevírá všechny barvy duhy. Zaměření školy a její vize zní: Projde-li žák naší otevřenou, základní uměleckou školou a jejími jednotlivými, barevnými obory, vyjde z toho Hudebně Výtvarně Tanečně Řečově a myšlenkově schopný JEDINEC. Otevře se mu barevný svět plný hudby, obrazů, tance a slova. A nejen to. Každý školák si Duhovým klíčem odemkne respektování názorů

6 možnost volby mezioborovou spolupráci práci individuální i skupinovou chápání uměleckého díla diskuzi osobní příklad důslednost, cílevědomost, odpovědnost pozitivní motivaci sebevědomí atmosféru společné práce a tvořivosti spolupráci s rodiči zapojení v regionální kultuře vytváření školních tradic úctu k umění chápání národního kulturního dědictví 3. Přehled oborů vzdělávání Hudební obor: Klavír, klávesy, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, baskřídlovka, kytara, housle, akordeon, sólový zpěv a hra na bicí nástroje. V Dolním Újezdě působil vokálně instrumentální soubor a v Trstěnici soubor instrumentální. Organizace základního studia: Organizace studia v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou č.71/2005 Sb. Vyučování žáků ročníku základního studia I. stupně a žáků ročníku základního studia II. stupně probíhá podle stávajících učebních dokumentů pro základní umělecké vzdělávání vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Vyučování žáků přípravných ročníků a 1. ročníků základního studia I. a II. stupně probíhá od dle Školního vzdělávacího programu Duhový klíč, který je vytvořen dle závazného, kurikulárního dokumentu zvaného Rámcový vzdělávací program, vydaného MŠMT ČR. Jednotliví žáci v hudebních oborech mají vyučujícím vytvořen individuální plán výuky.

7 Výuka dle dřívějších osnov je organizována takto: Hudební obor: a) Přípravná hudební výchova délka studia 1-2 roky, studijní plán B b) Základní studium I. stupně délka studia 4-7 let Vyučované předměty hra na nástroj, hudební nauka, komorní hra, hra v souboru, apod. c) Základní studium II. stupně délka studia 4 roky Vyučované předměty hra na nástroj, kolektivní teoretické disciplíny, hra v souboru, pěvecký sbor apod. Taneční obor: Základy moderního a scénického tance s baletními prvky. Dramatické pohybové hry a celkový rozvoj a kultivace pohybových dovedností dětí. Výtvarný obor: Výuka kresby a malby, ruční keramická tvorba, grafické techniky /linoryt, kovoryt, papírořez, malba na textil, experimentální tvorba, teorie výtvarné kultury. Výuka dle ŠVP je organizována takto: Hudební obor: Přípravná hudební výchova je organizována v programové nabídce: 1) Výchovně vzdělávací program napříč obory Čtyřlístek pro děti předškolního věku 2) Přípravná hudební výchova PHV pro děti ve věku 6 7 let Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na baskřídlovku Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Hra na klávesy Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hudební praktikum Vyučovací předmět Hudební nauka

8 Výtvarný obor: Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 1) Výchovně vzdělávací program napříč obory Čtyřlístek pro děti předškolního věku 2) Přípravná výtvarná výchova PVV pro děti ve věku 6 7 let Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: Studijní zaměření Plošná tvorba Studijní zaměření Prostorová tvorba Studijní zaměření Objektová a akční tvorba Studijní zaměření Výtvarná tvorba Taneční obor: Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 1) Výchovně vzdělávací program napříč obory Čtyřlístek pro žáky předškolního věku 2) Přípravná taneční výchova PTV pro děti od 6 do 7 let Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Taneční a rytmická průprava, který se od 3. ročníku začíná vyučovat jako předmět Současný tanec. Dalším předmětem tanečního oboru je předmět Taneční praxe. Všechny ročníky I. a II. stupně základního studia žáci ukončují veřejným představením. Literárně dramatický obor: Přípravné studium je realizováno v programové nabídce: 1) Výchovně vzdělávací program napříč obory Čtyřlístek pro žáky předškolního věku 2) Přípravná literárně-dramatická výchova PDV pro děti od 6 do 7 let Vyučované předměty v základním studiu I. a II. stupně pro žáky od 7 a od 14 let: V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Dramatická průprava, na který od 3. ročníku navazují předměty Tvořivá dramatika a Umělecký přednes. V základním studiu II. stupně dojde k rozšíření učiva ve dvou předmětech s názvy Dramatická tvorba a Umělecký přednes. Všechny předměty obsahují kolektivní i sólovou složku. Všechny ročníky I. a II. stupně základního studia žáci ukončují veřejným představením. 4. Údaje o počtech žáků

9 Přehled o počtech žáků dle oborů a dle míst poskytovaného vzdělávání Hudební Výtvarný Taneční Literárně Celkem obor obor obor dramatický obor Dolní Újezd Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Celkem Ve školním roce 2012/2013 ukončilo v hudebním oboru základní studium I. stupně 12 žáků, základní studium II. stupně ukončila 1 žákyně. Z počtu 12 žáků I. stupně budou 3 žákyně pokračovat v základním studiu II. stupně. Ve výtvarném oboru ukončili základní studium I. stupně 2 žáci a jeden z nich postoupil do základního studia II. stupně. Celkem tedy v roce 2012/2013 absolvovalo základní studium 15 žáků. 5. Rámcový přehled personálního zabezpečení Vedení školy: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Frišová Marcela Kohoutová Pedagogičtí zaměstnanci: Mgr. Alena Běťáková klavír Mgr. Jaroslava Štursová klavír, hudební nauka (pracovní poměr ukončen ve zkušební době) Zuzana Brůnová klávesy, hudební nauka Ing. Jana Bulantová klavír, klávesy Alena Dalihodová housle, zobcová flétna Mgr. Jana Frišová klavír, klávesy Šárka Hnátová, DiS. taneční obor Mgr. Edita Keprtová Hrdinová hudební nauka, zobcová flétna, klavír, klávesy Mgr. Ondřej Jaluvka kytara, kytarový soubor

10 Jeníková Jaroslava Marcela Kohoutová Pavel Komůrka, DiS. Marcela Kučerová, DiS. Mgr. Pavel Novák Vlastislav Novák Lukáš Petráň Mgr. Markéta Světlíková Mgr. Monika Sychrová Hana Tmějová, DiS. Lenka Votavová, DiS. akordeon, klávesy, klavír, hudební nauka zobcová flétna, přípravná hudební výchova výtvarný obor trubka, kytara, zobcová flétna, klavír, klávesy, hudební nauka, bicí nástroje kytara, klávesy klávesy, zobcová flétna, trubka, instrumentální soubor kytara literárně dramatický obor klavír, klávesy, sólový zpěv, hudební nauka, korepetice klavír, klávesy, sólový zpěv příčná flétna, zobcová flétna Provozní zaměstnanci: Helena Půlkrábková Božena Střasáková Ludmila Kuchtová ekonomická pracovnice školnice uklízečka Odborná kvalifikace podle dosaženého vzdělání Dosažené vzdělání Počet pedagogů Úplné střední odborné 6 Vyšší odborné 5 Vysokoškolské 9 Celkem Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení probíhalo v závěru školního roku 2012/2013 organizovanou formou dle loňského modelu. V měsíci květnu se uskutečnily tvořivé dílny s námětem Jedeme tam a zase zpátky pro děti předškolního věku. Dílen se zúčastnili žáci z Mateřské školy Dolní Újezd, Horní Újezd, Osík a Desná. Přijímací řízení následovalo po tvořivých dílnách na všech pobočkách i v hlavní budově počátkem června. Byly zjišťovány předpoklady a zájem u budoucích žáků naší školy. Každý

11 z nich obdržel pamětní list. Přijímací řízení a zápis nových žáků pro rok 2013/2014 byl ukončen Údaje o výsledcích vzdělávání Hudební obor: Eliška Rejmanová, žákyně ze třídy Hany Tmějové, DiS. byla přijata ke studiu sólového zpěvu na Církevní konzervatoři v Opavě. Taneční obor: Žákyně ročníku/i. stupně pod vedením Šárky Hnátové se 10. března 2013 účastnily prvního ročníku celorepublikové taneční soutěže Českotřebovský taneční pohár s taneční choreografií Povidla a Jarní probuzení. V kategorii Parketovky děti získaly tanečnice s choreografií Jarní probuzení 3. místo Literárně dramatický obor: Adam Šimák pod vedením Mgr. Markéty Světlíkové se zúčastnil oblastního kola Přehlídky dětských recitátorů škol Dětská scéna ve Svitavách. V oblastním kole získal ve 3. kategorii 2. místo s postupem do okresního kola. Okresní kolo se konalo opět ve Svitavách Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů. Dětskou scénu pořádá NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Tereza Štochlová recitovala pod vedením Mgr. Markéty Světlíkové na Krajské postupové přehlídce Wolkrův Prostějov Krajská přehlídka se konala v Pardubicích Na scéně Divadla 29 vystupovalo 30 mladých recitátorů, z nichž porota vybrala 6 postupujících do celostátního kola. Mezi 6 postupujících patřila právě naše recitátorka, která odjela na 56. celostátní přehlídku uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov. Svůj umělecký přednes si připravila pro kategorii recitátoři sólisté v Prostějově.

12 Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Posláním přehlídky je podpořit zájem pedagogů, studentů a veřejnosti o literaturu a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie. Přehlídku pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS ARTAMA ve spolupráci s Magistrátem města Prostějova, oddělením DUHA Kulturním klubem u hradeb a Městským divadlem v Prostějově. Výtvarný obor: Kateřina Švecová, žákyně Pavla Komůrky, DiS., úspěšně složila přijímací zkoušky na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí. Vlastimil Vostřel, žák Pavla Komůrky, DiS., úspěšně složil přijímací zkoušky na Střední školu zahradnickou a technickou v Litomyšli obor zahradní architektura. Výtvarníci ze třídy Mgr. Karla Musila a Pavla Komůrky, DiS. přihlásili své výtvarné práce na volné téma do dalšího ročníku Virtuální galerie přehlídky Výtvarný svět na zámku 2013, která spadá do aktivit ZUŠ Moravská Třebová. Přehlídka Výtvarný svět na zámku je součástí charitativního hudebního festivalu Moravskotřebovské arkády, který probíhá ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a České televize Pomozte dětem! Jeho organizátory jsou ZUŠ Moravská Třebová a občanské sdružení Fermáta. Hlasování ve Virtuální galerii probíhá vždy do konce kalendářního roku, letos bude ukončeno Výtvarníci ze třídy Pavla Komůrky, DiS. zaslali své linoryty do 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice Matěj Pecháček a Lucie Koutná obdrželi v 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2013 za svá díla čestná uznání. Výstava je pořádaná Památníkem Lidice pod záštitou Ministryně kultury ČR, Ministra zahraničních věcí ČR, Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Předsedy české komise pro UNESCO, Generální ředitelky Českých center a za podpory Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

13 Vzdělávání pedagogů probíhalo za účelem rozšíření či zvýšení odborné kvalifikace. Všichni pracovníci prošli školením BOZP a dále probíhala školení a semináře dle nabídky vzdělávacích agentur. Studium: PdF Hradec Králové Kvalifikační studium Učitelství I. stupně ZŠ PdF UP Olomouc Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické studium učitelství všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů Konzervatoř Brno Kvalifikační studium Hra na akordeon Hudební fakulta JAMU v Brně Kvalifikační studium bakalářské Hra na cembalo Vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola Litomyšl Kvalifikační studium Pedagogika specifických činností ve volném čase Zuzana Brůnová Mgr. Pavel Novák Jaroslava Jeníková Hana Tmějová, DiS. Lukáš Petráň Semináře: Seminář Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ ZUŠ Pardubice, Havlíčkova Dechové soboty Vzdělávací program Metodika hry na dřevěné dechové nástroje pro učitele ZUŠ Mgr. Edita Hrdinová Keprtová Lenka Votavová, DiS.

14 a SUŠ 2013 Konzervatoř Brno Seminář pro učitele elektronických klávesových nástrojů Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba v ZUŠ ZUŠ Hranice na Moravě Klavírní seminář prof. Aleny Vlasákové ZUŠ Choceň Hrátky s hudbou Vzdělávací instituce TANDEM Lektorka: Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. Ústí nad Orlicí Mgr. Jana Frišová Mgr. Jana Frišová Ing. Jana Bulantová Dagmar Lapáčková Mgr. Edita Hrdinová Keprtová Zuzana Brůnová 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled koncertů a veřejných vystoupení Listopad Podzimní hudební setkání v Domě s pečovatelskou službou Dolní Újezd Den medu v Lidovém domě v Litomyšli Prosinec Vánoční trhy v Sokolovně Dolní Újezd Můj první koncertík v Dolním Újezdě Adventní koncert v Dolním Újezdě k 20. výročí založení školy Vánoční trhy v Morašicích Vánoční koncert v kostele v Trstěnici Vánoční setkání na Poříčí Vánoční koncert žáků v Sebranicích

15 Vánoční koncert žáků v Morašicích Vánoční koncert žáků v Dolním Újezdě Leden Třídní přehrávka žáků P. Nováka, J. Bulantové a J. Frišové Únor Oblastní kolo soutěže dětských recitátorů ve Svitavách Dětská scéna Slavnostní koncert k 20. výročí založení školy v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích Vernisáž výstavy Barvy v plynutí času v ZUŠ Dolní Újezd k 20. výročí založení školy spojená s Dnem otevřených dveří Březen Vystoupení literárně dramatického oboru pro seniory ve Stupnici Krajská postupová přehlídka Wolkrův Prostějov 2013 v Pardubicích ročník celorepublikové taneční soutěže Českotřebovský taneční pohár Okresní kolo přehlídky Dětská scéna ve Svitavách Velikonoční jarmark v Sokolovně Dolní Újezd Jarní koncert žáků v Sebranicích Jarní koncert žáků v Morašicích Jarní koncert žáků v Dolním Újezdě Duben Jarní setkání s hudbou v DPS Dolní Újezd Setkání se seniory obce Trstěnice Absolventský koncert I. v ZUŠ Dolní Újezd Květen Absolventský koncert II. v ZUŠ Dolní Újezd

16 Den matek v Sokolovně Dolní Újezd Tvořivé dílny Jedem tam a zase zpátky pro děti mateřských škol Noc kostelů ve Sloupnici vystoupení LDO Postupové zkoušky žáků hudebního oboru Červen Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Sebranice, ZUŠ Trstěnice Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Dolní Újezd Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Morašice Taneční akademie ve Smetanově domě v Litomyšli k 20.výročí založení školy Celostátní kolo festivalu uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov Promenáda napříč obory aneb letní slavnost k 20. výročí založení školy v Dolním Újezdě Závěrečný koncert žáků v Sebranicích v kostele sv. Mikuláše Závěrečný koncert žáků v Morašicích v kostele sv. Petra a Pavla Závěrečný koncert žáků s vyhlášením Žáka roku v Dolním Újezdě Koncert našich nejmenších s vyřazením žáků přípravných ročníků v Dolním Újezdě Loučení s předškoláky Dolní Újezd b) Další formy prezentace Prezentace školy probíhala v roce 2012/2013 nejen formou veřejných koncertů, přehlídek, účastí v soutěžích a dalších vystoupení. Součástí prezentace byly neustále aktualizované webové stránky, které informovaly rodiče i ostatní pozorovatele o dění ve škole, pomáhaly rodičům v komunikaci se školou i v orientaci ve výchovně vzdělávacím procesu. Ojedinělou formou představení školy, její současnosti i minulosti, bylo zpracování a vydání skládacího almanachu k 20. výročí založení školy. Naopak stálým prostředkem reprezentace nápadů, tvořivosti a kvality prací žáků se staly novoroční gratulace, plakáty, pozvánky či programy akcí tvořené žáky výtvarného oboru.

17 Atmosféru vzájemné provázanosti mezi jednotlivými obory, propojenost nejen učebních osnov, ale i skutečnou spolupráci ukázal nový vzdělávací program Duhový klíč, umístěný k prostudování široké veřejnosti na webu školy, či v listinné podobě v prostorách školy. Myšlenka oborové spolupráce tak prostupuje vyučováním i předváděním výsledků vzdělávání na veřejnosti. Za tímto účelem žáci všech oborů navrhli a zpracovali reprezentační úbory žáků ZUŠ Dolní Újezd. Symbol panáčka Zhotovidla, v jehož názvu se objevují zkratky všech oborů školy a v jehož grafické podobě najdeme symboly nabízených oborů, tvoří společně s logem a názvem školy jednotný úbor. Věříme, že každý žák si hrdě oblékne dres panáčka Zhotovidla, reprezentuje-li naši základní uměleckou školu. K prezentaci dále posloužily textové a obrazové příspěvky v Obecních novinách obce Dolní Újezd a příspěvky v místních periodikách dle míst poskytovaného vzdělávání. K předvedení školy patřily stálé expozice prací žáků výtvarného oboru v prodejnách výtvarných a malířských potřeb v Litomyšli. Práce žáků, fotografie z výuky a koncertů včetně pozvánek na různé akce byly umísťovány pravidelně do vývěsky na Obecním úřadě, do vývěsky před nákupním centrem v Dolním Újezdě a ve vstupním vestibulu školy. Obyvatelé Morašic, Trstěnice i Sebranic zjistí informace z plakátovacích ploch, jsou též informováni prostřednictvím článků v místním periodiku či z obecních vývěsek. 10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty Obecní úřady v místech poskytovaného vzdělávání, jež byly osloveny s nabídkou úzké spolupráce v kulturní oblasti, převedly tyto nabídky do podoby skutečné spolupráce při akcích jakými jsou vítání občánků, setkání seniorů a další. Spolupráci jsme nejen sami nabízeli, ale byli jsme k ní i vyzváni. Příkladem je naše hudební vystoupení v rámci Dne medu v Litomyšli, v rámci oslav Vesnice roku v Dolním Újezdě nebo naše aktivní účast během adventu ve všech místech působení naší školy. V těchto oblastech, tedy místech poskytovaného vzdělávání a v místech jim přilehlých, velmi zdařile pokračuje spolupráce se školami všech stupňů a typů i spolupráce s dalšími tamními subjekty. Přílohy

18 1. Příspěvek na školném na rok 2012/ ceník školného Cena za jeden měsíc Cena za pololetí Přípravná hudební výchova 120. Kč 600. Kč Hudební obor 170. Kč 850. Kč individuální výuka Hudební obor 160. Kč 800. Kč skupinová výuka Výtvarný obor 140. Kč 700. Kč 1. ročník Výtvarný obor 150. Kč 750. Kč od 2. ročníku Taneční obor 120. Kč 600. Kč přípravný ročník Taneční obor 140. Kč 700. Kč základní studium Individuální hlasová 160. Kč 800. Kč výchova Literárně dramatický obor 100. Kč 500. Kč 2. Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2012/2013 Dotace obecních úřadů, v jejichž územní působnosti má ZUŠ své pobočky: Obecní úřad Částka Sebranice Kč Trstěnice Kč Finanční dotace byly určeny a následně čerpány k úhradě učebních pomůcek potřebných k výuce na jednotlivých pracovištích. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické poradě ZUŠ Dolní Újezd. Na závěr děkuji všem příznivcům za trvalou podporu a těšíme se na shledání při některé z akcí naší školy. Mgr. Jana Frišová

19

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Rok 15. výročí založení školy Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Tyto propozice najdete v originále na: http://www.nipos-mk.cz/?p=21305

Tyto propozice najdete v originále na: http://www.nipos-mk.cz/?p=21305 Tyto propozice najdete v originále na: http://www.nipos-mk.cz/?p=21305 Dětská scéna 2014 propozice Dětská scéna 43. celostátní přehlídka dětského divadla a 43. celostátní přehlídka dětských recitátorů

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1382/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1382/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1382/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3, 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5, 6, 7, 8 4. Údaje o zařazování žáků str. 9, 10, 11 5. Výsledky vzdělávání žáků str.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2014/2015 Základní umělecká škola Velké Popovice Husova 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Mobil: 724304692 777602352 e-mail: zusvp@cmail.cz skola@zus-popo.net

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více