Motto : Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto : Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla."

Transkript

1 Školní vzdělávací program MŠ Týn nad Vltavou Motto : Existují pouze dva druhy odkazů, které můžeme dětem předat. Jedním z nich jsou kořeny, tím druhým jsou křídla. / Hodding Carter/,,Příroda je náš kamarád Krédo školy : dát dítěti dobrý základ do života ŠVP bude dle výsledků evaluační činnosti a vlastního hodnocení školy doplněn, zpracován týmem pracovníků a schválen na pedagogické poradě dne Účinnost je plánovaná na 3 roky s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti. Zpracovala : Pixová Jana Kocová Ilona Dědičová Zuzana Klímová Helena

2 Obsah I. Část 1. Charakteristika školy 2. Filosofie školy 3. Popis podmínek školy A/ Rámcový popis podmínek školy a/ věcné materiální prostředí, hygienické b/ životospráva, psychohygiena, psychosociální podmínky c/ personální a pedagogické podmínky d/ řízení MŠ, právní forma a hospodaření MŠ e/ spolupráce s rodiči a veřejností B/ Organizace vzdělávání II. Část 1. Popis a formy a vzdělávání 2. Charakteristika vzdělávacího programu 3. Vzdělávací cíle 4. Vzdělávací obsah a jeho plán 5. Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení Přílohy 1. Analýza školy

3 I. Část 1. Charakteristika školy Název školy : Mateřská škola Týn nad Vltavou Sídlo : Hlinecká 729, Týn nad Vltavou Počet tříd : 11 Kapacita školy : 270 Telefon : e - mail adresa : seznam.cz Zřizovatel : Město Týn nad Vltavou Právní forma : příspěvková organizace Předškolní zařízení : Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou Odloučená pracoviště : 1. Dewetterova 452, Týn nad Vltavou U Lípy 478, Týn nad Vltavou Charakter školy : celodenní provoz na všech pracovištích MŠ Hlinecká 729 šestitřídní provoz 6, hod MŠ Dewetterova 452 trojtřídní provoz 6, hod MŠ U Lípy 478 dvoutřídní provoz 6,15 16,30 hod

4 došlo ke sloučení čtyř škol v regionu města Týn nad Vltavou pod jeden název Mateřská škola Týn nad Vltavou se sídlem Hlinecká 729, Týn nad Vltavou a došlo k naprosté změně identity školy. Od bylo zrušeno odloučené pracoviště MŠ Orlická 401, Týn nad Vltavou. 1. MŠ Hlinecká 729 je v provozu od (6-ti třídní). Od je v právní subjektivitě s kapacitou 150 dětí. Škola je umístěna uprostřed panelové zástavby v lokalitě Hlinky. Tvoří ji tři dvoupodlažní pavilony, které jsou propojeny hospodářskoadministrativními, provozními a skladovými prostorami. Areál školy obklopuje členitá zahrada. Součástí MŠ je školní jídelna a kuchyně s kapacitou 150 jídel. Dostatečně velké prostory tříd umožňují vytvoření podnětného prostředí (center ke hrám) i míst pro odpočinek nebo rušnější pohybové aktivity. Pro spontánní tělovýchovné činnosti jsou v jednotlivých třídách nainstalovány tělovýchovné prvky (lana, žebříky, žebřiny). Ložnice a hygienické zázemí jsou umístěny v sousedství tříd. Také všechny pracovnice mají vytvořené odpovídající zázemí. Zahrada je vybavena průlezkami a dalšími zařízeními, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách. 2. Odloučené pracoviště - MŠ Dewetterova 452 je (3 třídní) s kapacitou 70 dětí. Škola má dlouholetou tradici od roku 1931 a byla celkově zrekonstruována v roce Poloha školy je situována na pokraji města v klidné zóně u břehu řeky Vltavy. Budova vilového typu je dvoupodlažní. V suterénu jsou umístěny šatny, školní jídelna a kuchyně. Velmi pěkné a prostorné jsou interiéry tříd, chloubou školy je vstupní hala, která je využívaná k tělovýchovným činnostem, hravým aktivitám dětí a k oslavám školy. Prostory školní

5 zahrady jsou vybaveny průlezkami, skluzavkami, provazovými žebříky, houpačkami, opičí dráhou, pískovišti a bazénem. 3. Odloučené pracoviště - MŠ U Lípy 478 je v provozu od roku 1979 (2 třídní) s kapacitou 50 dětí. Poloha představuje typizovanou mateřskou školu, dvoupodlažní s přilehlou administrativně - hospodářskou budovou a školní jídelnou. Interiéry tříd jsou prostorné, estetické a umožňují dětem dostatek pohybu, tvoření, her a uspokojování zájmů. Zahrada je v klidné části, velmi rozsáhlá, s dostatkem zeleně a tělovýchovných zařízení sloužících k volnému pobytu dětí i k neformálnímu posezení s rodiči. Vzhledem k šíři záběru výchovného zaměření, zejména na vztah k přírodě, všestranný tělesný rozvoj a estetiku, je velký důraz kladen na spolupráci s rodiči, jež má na všech školách letitou tradici. Rodiče jsou vtaženi do plánovaných akcí celé školy již počátkem září a spolurozhodují o prioritách v tom daném školním roce. Na jednotlivých akcích školy jsou rodiče aktivními pomocníky (pomáhají nejen s organizací, ale i s pohoštěním a odměnami). Rovněž tak pomoc rodičů při drobných opravách a sponzorování je nezanedbatelná. 2. Filosofie naší mateřské školy Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné, zdravé a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami děti zdravotně postižené, děti talentované. Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (doplňkové programy, dílčí projekty, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety apod.). Ve vzdělávání dětí

6 upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání, učíme se na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností. Věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti zařazujeme jazykové chvilky, rozvíjíme komunikativní dovednosti dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné, spokojené a úspěšné. Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad soužití ve společnosti. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je i několikaletá spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, ZUŠ, MěDD, Speciálně pedagogickým centrem, s lékaři, logopedy a ostat. organizacemi. 3. Popis podmínek školy A. Rámcový popis podmínek mateřské školy (materiálních a hygienických podmínek, životosprávy, psychohygieny, psychosociálních podmínek, personálních a pedagogických podmínek, řízení MŠ, právní forma a hospodaření MŠ, spoluúčast s rodiči a aktivity školy). B. Organizace a provoz školy A. Rámcový popis podmínek a/ Materiální a hygienické podmínky školy Budovy mateřské školy jsou v dobrém technickém stavu. V příštím období bude třeba řešit zateplení budov, opravy střech, vyspárování panelů, výměnu osvětlení a regulačních ventilů, výměny oken, výměny dveří a malování tříd.

7 Velké prostory tříd umožňují vytvoření podnětného prostředí (center ke hrám) i míst pro odpočinek nebo rušnější aktivity. Dětský nábytek, tělovýchovné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dobré, dle finančních možností města. Nábytek i hračky jsou dobře přístupné dětem tak, aby byly dobře vidět a děti je mohly samy brát i ukládat. Budeme pokračovat ve vybavování tříd novým nábytkem, snižováním, realizovat další dětské koutky. V oblasti hraček a pomůcek se zaměříme na hračky podporující smysly, logické myšlení a rozvoj řeči. Sociální zařízení pro děti odpovídá hygienickým normám. Na odloučeném pracovišti MŠ Dewetterova by byly na toaletách vhodné zástěny pro intimitu. Záměr: Zrealizovat zástěny do počátku školního roku 2007/2008. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům i veřejnosti. Zahrady jsou rozsáhlé a vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové aktivity. Děti zde využívají průlezky, skluzavky, provazové žebříky, houpačky, opičí dráhy a pískoviště. V letních měsících jsou využívány sprchy a bazény. V příštím období se zaměříme na vysazování zeleně, úpravu stávajících stromů a keřů, likvidace starých průlezek a vytvoření nových dětských hřišť (dle dnes požadovaných bezpečnostních a hygienických hledisek).

8 Kuchyně jsou součástí mateřské školy. Jsou vybaveny bezdotykovými bateriemi, nerezovým nádobím a stoly. Dle finančních možností budou kuchyně vybavovány dalšími elektrickými přístroji (konvektomaty, roboty, nádobím, el. pánví, sporákem apod.). Po dohodě se zřizovatelem jsou lůžkoviny a ručníky odváženy do městské prádelny Týn nad Vltavou. Praní záclon a drobných textilií zajišťuje v MŠ školnice. Škola je také správcem bytu v MŠ Dewetterova 452, který je součástí objektu. Nájemní smlouva je vázána na pracovní poměr školnice, která je zaměstnankyní školy. b/ Životospráva, psychohygiena, psychosociální podmínky Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku a jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Starší děti stolují postupně a svačinu si samy berou a odnáší, mladší děti stolují společně a svačinu si také samy berou a pití jim donáší učitelka. Nejmladší děti stolují společně a svačinu si berou z nabízených táců. Psychohygiena Je zajištěn pravidelný denní řád, který je flexibilní natolik, že umožňuje organizaci dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy kdykoliv během dne dle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (min. 2 hod.) v dopoledních

9 hodinách, vždy s ohledem na přírodní překážky (mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.). Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v mateřské škole. Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí. Nejstarším dětem s nižší potřebou spánku, jsou nabízeny doplňkové činnosti ve třídě (např.kreslení, klidné hry, flétna, zpěv). Mladší děti, které nemají potřebu spánku jen odpočívají s hračkou a do spánku je nenutíme. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jim v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností. Během dne děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Adaptační režim je nabízen všem nově příchozím dětem individuálně a to vždy po dohodě s rodiči. Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.

10 V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi (vytvoření pravidel třídy). Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany). c/ Personální a pedagogické podmínky Kolektiv mateřské školy tvoří : 22 pedagogických pracovnic 1 asistentka pedagoga 7 provozních pracovnic 8 pracovnic školní kuchyně 1 ekonomka MŠ Hlinecká 729 ředitelka Pixová Jana zástupce ředitelky Kocová Ilona Michalcová Dana Šímová Hana Zídková Jitka Hanzalová Helena Koribská Irena Nerudová Zdena Pušová Marie Kolouchová Monika Suchanová Jana Zaťková Zuzana

11 provozní Bradáčová Helena Piklová Hana Pourová Kateřina ŠJ Vovesná Dana Chvojsíková Alena Kuntová Olga THP Tomková Jiřina MŠ Dewetterova 452 ved.učitelka Dědičová Zuzana učitelka Vrbová Jana Bouchnerová Věra Toningerová Iva Vrchotová Libuše Ösziová Nina provozní Jílková Martina Kubíčková Šárka ŠJ Prosová Jaroslava Klůfová Dagmar Panská Jiřina MŠ U Lípy 478 ved. učitelka Klímová Helena učitelka Novotná Hana Bláhová Marta Bílková Iva provozní Brůžková Jana Vaněčková Marcela

12 ŠJ Sokolová Hana Hrušková Jana Personální a pedagogické podmínky jsou příznivé všichni pedagogové mají předepsanou kvalifikaci, stále se sebevzdělávají a využívají různých nabídek vzdělávacích institucí. Ředitelka školy podporuje aktivitu a iniciativu vedoucí k profesionalizaci celého týmu. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků je pravidelně aktualizován a řešen dle evaluačních činnosti ředitelky školy. Vychází z podmínek a finančních možností školy. Služby pedagogů jsou organizačně dobře zvládnuté a příznivé pro bezproblémový chod školy, zájmových i doplňkových činností zajišťovaných kmenovými učitelkami. Logopedická prevence je zajištěna ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou (klinické logopedky). Záměr: Spolupracovat a projednat se zřizovatelem možnost navýšení čerpání finančních prostředků z příspěvku obce na DVPP. Grafomotorika Hanzalová Helena Anglický jazyk Toningerová Iva Mgr. Šestáková Iveta Německý jazyk Vrbová Jana Zpívání pro nejmenší Suchanová Jana Cvičení pro malé Bílková Iva Flétna Bílková Iva Logopedie Mgr. Měřičková Jitka Mgr. Tomková Alena

13 d/ Řízení MŠ Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny organizačním řádem a směrnicemi vydanými ředitelkou školy. Ředitelka vytváří při vedení školy ovzduší vzájemné důvěry, tolerance, zapojuje všechny zaměstnance do řízení mateřské školy, respektuje návrhy každého zaměstnance. Pedagogové se spolupodílejí na školním vzdělávacím programu, vycházejí z analýzy a evaluačních nástrojů. Škola má zaveden funkční informační systém. Na odloučená pracoviště dochází ředitelka školy 1x týdně. Pedagogičtí pracovníci si předávají aktuální informace na pavilonech denně, zajišťuje vedoucí pavilonu. Pedagogické a provozní porady jsou každé 2 měsíce, účastní se jich všichni zaměstnanci školy. Záměr : V rámci zdokonalování a pružnému fungování zajistit se zřizovatelem možnost zřízení dalšího elektronického systému na odloučená pracoviště.

14 Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729, Týn nad Vltavou Ředitelka MŠ Dewetterova Učitelka pověřená řízením MŠ Hlinecká Zástupce ředitelky MŠ U Lípy Učitelka pověřená řízením Ekonomka Učitelky Učitelky Učitelky Školnice + uklízečka Školnice Školnice + uklízečka Vedoucí ŠJ Uklízečky Vedoucí ŠJ + kuchařka Kuchařky Vedoucí ŠJ Kuchařky

15 Hospodaření mateřské školy Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729 je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která je dotována státním rozpočtem a příspěvkem města Týn nad Vltavou. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou přiděleny v největší míře na platy, na zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Na příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy se podílejí i rodiče dětí dle směrnice ředitelky školy č. 2/2006. e/ Spoluúčast rodičů ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme vytvářet oboustrannou důvěru, respekt a ochotu spolupracovat rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o akcích i problémech školy pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se o společném postupu při výchově pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí rodiče jsou vedeni k zájmu o své dítě a život ve škole

16 rodiče mají možnost každoročně se formou ankety vyjádřit k chodu školy, připomínky individuálně prostřednictvím úředních hodin Záměr : Hledat nové formy spolupráce s rodinou zajistit větší informovanost o škole (ŠVP, TVP, portfolium dítěte). Aktivity školy přijímání dětí do MŠ (seznámení se základními rysy školy, prohlídka školy, seznámení se ŠVP atd.) Den otevřených dveří seznámení s prostředím školy, zaměstnanci, ukázka života v mateřské škole, společná divadelní představení schůzka rodičů nově přijatých dětí (adapt. postup, režim, stravování, ind. plány atd.) výstavky knih, pomůcek, hraček (i prodejní akce) Mikulášská nadílka Rej masek výlet do ZOO Praha oslava Dne matek oslava MDD rozloučení s mateřskou školou prázdninový výlet k moři Další dílčí projekty flétny zpívání pro nejmenší cvičení pro malé environmentální výchova

17 Další aktivity školy fotografování dětí veřejné výstavky a vystoupení turistické vycházky a výlety projížďky parníkem po Vltavě divadelní a kulturní představení návštěvy postižených lidí v Domově sv. Anežky a chráněné dílny U sv.kateřiny vystoupení dětí pro důchodce v Domě s peč. službou návštěva a beseda na místním policejním oddělení návštěva Týnské rychty, beseda a vystoupení pro strejčky a tetičky sourozenecká dopoledne a odpoledne Spolupracujeme ZŠ Hlinecká, Týn nad Vltavou ZŠ Malá Strana, Týn nad Vltavou ZUŠ Týn nad Vltavou Stanice Pomoc přírodě MěDDM Týn nad Vltavou Speciálně pedagogické centrum (ped. psychologem, logopedem, pediatrem, učitelkou vyučující grafomotoriku) Arpida

18 B. Organizace vzdělávání Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. MŠ Hlinecká má tři dvoupodlažní budovy navzájem propojené. Děti se schází vždy ve třídách v přízemí od 6.00 hod. a odpoledne od hod.. Toto uspořádání je vhodné z efektivního hlediska využití pedagogického potenciálu v době pobytu dětí v MŠ. Příchod a odchod dětí není vymezen a vychází z potřeb rodičů, doporučujeme příchod do 8 hod. Třídy jsou homogenní i heterogenní, umístění dětí vychází z potřeb dětí a přání rodičů, pokud to umožní schopnost dětí a technické podmínky. Denní řád je rozvolněný a vychází z potřeb dětí, akceptuje nahodilé situace a respektuje zachování intervalů mezi podávanými jídly. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Odpočinek ve třech třídách vychází z potřeby relaxace přibližně 30 minut, poté si děti mohou volit klidové činnosti a jsou realizovány náhradní spací aktivity pro děti talentované či s jinými hlubšími schopnostmi. V ostatních třech třídách odpočívají děti na lehátkách a odpočinek je přizpůsoben jejich potřebám (využívají časopisy, plyšové hračky, ). Pobyt na zahradě je maximálně využíván i v odpoledních hodinách (podzim, jaro, léto), s využitím řízených i spontánních činností. Odloučené pracoviště MŠ - Dewetterova je vilová škola se třemi třídami. Děti se scházejí a rozcházejí v 1. patře v hale školy ráno od 6.15 hod a odpoledne od hod. Také toto uspořádání vychází z potřeb školy, aby byl maximálním možným způsobem využit pedagogický personál.

19 Příchod a odchod dětí není vymezen a vychází z potřeb rodičů. Třídy jsou homogenní i heterogenní, umístění dětí vychází z potřeb dětí a přání rodičů, pokud to umožní technické podmínky školy. Denní řád je rozvolněný a vychází z potřeb dětí, akceptuje nahodilé situace a respektuje zachování intervalů mezi podávanými jídly a provozní podmínky určené společnou jídelnou v suterénu školy. Odpočinek v jedné třídě vychází z potřeby 30 minut spánkové aktivity poté jsou dětem nadaným a s hlubšími schopnostmi nabízeny doplňkové činnosti a náhradní spánkové aktivity. V dalších dvou třídách odpočívají děti na lehátkách a odpočinek je přizpůsoben jejich potřebám (poslech pohádek, prohlížení časopisů, hry s plyšovou hračkou,..) Pobyt na zahradě je i na tomto pracovišti maximálně využíván i v odpoledních hodinách (podzim, jaro, léto), pro spontánní i řízené aktivity. Odloučené pracoviště MŠ - U Lípy je typizovaná dvoupodlažní škola se dvěma třídami. Děti se scházejí a rozcházejí v dolní třídě ráno od 6.15 hod. a odpoledne v hod., proto aby i zde byl maximálně využit pedagogický potenciál v době největšího počtu dětí. Příchod a odchod dětí není vymezen a vychází z potřeb rodičů. Třídy jsou homogenní i heterogenní, vychází z potřeb dětí a přání rodičů, pokud to umožní podmínky školy. Denní řád je rozvolněný, vychází z dětských potřeb, akceptuje nahodilé situace a respektuje zachování intervalů mezi podávanými jídly. Odpočinek v jedné třídě akceptuje 30 min. potřeby spánku a dětem nadaným či s hlubšími schopnostmi je poté nabízena doplňková činnost nebo náhradní spánková aktivita. V druhé třídě je odpočinek přizpůsoben dětským potřebám (možnost poslechu pohádek, prohlížení časopisů, hry s oblíbenou plyšovou hračkou, ). Pobyt na rozlehlé zahradě je maximálně využíván dopoledních i odpoledních hodinách pro spontánní i řízené aktivity (v podzimních, jarních a letních měsících). V případě výletů je organizace dne přizpůsobena dle požadovaných potřeb.

20 II. Část 1. Popis a formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami (zdravotně postižené děti) jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů. Kromě běžné nabídky standardních aktivit (rámcové cíle jsou stejné) poskytujeme další speciálně pedagogickou činnost (grafomotoriku), která je poskytována v rámci spolupráce s rodinou a napomáhá k optimálnímu rozvoji. Začleňujeme i zraková a orientační cvičení, individuální logopedickou péči, rozvíjíme pohybové dovednosti a sluch. Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou doplňkových činností, které vedou učitelky naší mateřské školy (anglický a německý jazyk, flétny, cvičení pro malé, zpívání pro nejmenší). Dále nabízíme rodičům nadaných dětí spolupráci se ZŠ v Českých Budějovicích. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství doplňujících aktivit (společné akce rodičů a dětí, výlety, kulturní akce apd.), které organizujeme v průběhu celého roku.

21 Cílem naší mateřské školy je všestranná výchova dětí se zaměřením na: 1. Zdravý životní styl pečovat o tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí i zaměstnanců. 2. Spolupráci s rodinou, zapojit ji do dění v mateřské škole. 3. Rozvoj estetického cítění a zájem o přírodu. Péče o zdravý životní styl - chceme podporovat zdravé stravování - naučit děti vnímat potřebu pití a pitný režim samostatně dodržovat - vést v letních měsících k otužování, sprchování, koupání - chceme využívat zahrady školy ke cvičení - podporovat veškeré pohybové aktivity ve třídách i při pobytu venku - vést děti k přiměřenému oblékání Rozvoj estetického cítění - vést děti k návštěvám divadelních představení - navštěvovat muzea, výstavy, vycházet z tradic, zvyků, - zúčastňovat se koncertů a hudebních pořadů - účastnit se s dětmi na výtvarných soutěžích a veřejných výstav - pořádat výlety po okolí (Českých Budějovic, Písku, Hluboké nad Vltavou, ) - spolupodílet se na výzdobě prostor mateřské školy - účastnit se oslav v MŠ

22 Zájem o přírodu a její ochranu - vést ke sběru podzimních plodů - účastnit se vycházek a výletů po okolí, k řece, do lesa (stanice Pomoc přírodě) - vytvářet vztah k přírodě (čistit okolí potůčku v Dusíkově strouze) - chceme podporovat péči o ptáky v zimě (krmení vodního ptactva) - vést k pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích - podporovat úklid v okolí MŠ - vést k třídění odpadu 2. Charakteristika vzdělávacího programu Naše MŠ se snaží rozvíjet dítě po všech stránkách a podporovat ho ve všech jeho schopnostech. Především pak v získávání nejrůznějších dovedností, schopností, samostatného rozhodování se, projevech myšlení a svobodného růstu. Snažíme se, aby si osvojilo základní hodnoty naší společnosti, bylo spokojené, akceptovalo druhé a mělo možnost vlastní svobodné volby. 3. Vzdělávací cíle Průběžné vzdělávací cíle prolínají každodenními činnostmi, příležitostmi a situacemi v mateřské škole, týkají se oblasti práv dítěte, socializace, sebeobsluhy, hygieny, sebepojetí, citů, vůle. - rozvíjíme duševní pohodu dítěte a jeho psychické zdatnosti - podporujeme zdravý růst a vývoj dítěte - podporujeme zdravou sebedůvěru dětí - rozvíjíme schopnost dětí přizpůsobovat se, reagovat na změny, vyrovnat se s nimi

23 - rozvíjíme řeč a myšlení dětí - rozvíjíme u dětí schopnost komunikovat a spolupracovat - rozvíjíme estetické vnímání - motivujeme děti k aktivnímu poznávání - vytváříme základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí - rozvíjíme poznání sebe sama, vlastních zájmů a možností - posilujeme u dětí vědomí, že jsou si rovny, že mají stejná práva a povinnosti - vedeme děti k poznání, že mohou svobodně rozhodovat, ale odpovídají za svá rozhodnutí - vedeme k hodnotám lidské práce Činnosti vedoucí k průběžným vzdělávacím cílům - sebeobslužné činnosti, hygienické návyky - návyky zdravého životního stylu - vlídné prostředí, citlivá komunikace - činnosti spojené s pohodou, radostí - oceňování snahy dítěte a jeho úsilí, dosažení úspěchu - samostatné vyjadřování, rozhodování - hry vyžadující sebeovládání a vytrvalost - námětové hry - pohádky - pozitivní příklady chování v kolektivu - sociální a interaktivní hry - společenské hry ve dvojicích, skupinách - přípravy oslav a zábav

24 Konkrétní vzdělávací cíle je třeba plánovat, uspořádat, strukturovat. Cíle, kterými je realizována vzdělávací činnost učení v mateřské škole jsou součástí každé z pěti oblastí RVP (pohyb, řeč, myšlení, estetika, činnosti). Ve středu zájmu stojí dítě a jeho prožitky. Hlavními prostředky vzdělávání jsou činnosti a vzory. Dítě si odnáší z MŠ kompetence, ne splněné úkoly. Vzdělávání dítěte není v řízených činnostech, ale ve všem, co se v mateřské škole děje. Vzdělávání musí být pro dítě činností přirozenou a pro pedagoga cílevědomou. 4. Vzdělávací obsah a jeho plán Obsah ŠVP PV v zásadě představuje integrovanou soustavu tématických celků, které jsou rámcové a rozpracovány v TVP se specifiky jednotlivých pracovišť a tříd. Záměry a vzdělávací nabídka jsou pro pedagogy obecné, aby umožňovaly reagovat na diagnostiku třídy, na zkušenosti dětí, bylo možno využít nahodilých situací a prostoru pro kreativitu a další doplňkový program. Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika a podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro danou třídu. a/ Hlavní témata: Podzim Zima Jaro Léto Proč je podzim barevný Proč je zima bílá Proč je jaro zelené Proč je léto veselé

25 Podzim - proč je podzim barevný (rozsah týdnů) Adaptační prostředí - děti se seznamují s prostředím mateřské školy, zahradou a se vším, co ho obklopuje. Nejbližší je prostředí třídy, hračky, seznamují se se svojí značkou, místem, prostředím umývárny, WC, stolováním, místem pro odpočinek a relaxaci. V souvislosti s prostorem a jejich účelem budou děti postupně poznávat režim dne, základní pravidla chování (poprosit, pozdravit, neskákat druhému do řeči), chápat a dodržovat pravidla třídy a vytvoření denních rituálů. Budou navazovat první vztahy mezi dětmi a zaměstnanci školy, respektovat druhého, podřídit se, být samostatný, komunikativní a odpoutat se od rodiny, pochopit odlišnost školního a domácího prostředí. Vytváří si pozitivní vztah k místu a k prostředí, ve kterém žije. Podzim děti se seznamují s činnostmi souvisejícími s podzimem, přírodou, pohybem a zdravím v tomto ročním období. Od babího léta přechází k pozorování života v lese, u řeky, na louce (sbírání lesních plodů, houfování a odlet ptáků). Seznamují se se vztahem a významem životního prostředí pro člověka (chování v přírodě, čištění lesa, studánky, rozvoj sounáležitosti s živou a neživou přírodou ). Rozlišují jehličnaté a listnaté stromy, jejich plody a možnosti zpracování. Pozorují barevné proměny přírody, změny počasí (déšť, vítr, mlha) a s tím související oblékání, otužování a péče o tělo (význam vitamínů). Cíle tématu - připravit prostředí tříd a okolí dítěte tak, aby přinášelo jeho osobní spokojenost a pohodu - vést děti ke společné komunikaci, spolupodílení se na činnostech a rozhodnutích, stanovení společných pravidel, respektování se - vytvořit společná pravidla při stolování

26 - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte - podporovat poznávací a kreativní schopnosti dětí, fantazii - spolupodílet se na činnostech a spolupracovat - spolupodílet se na svobodném rozhodování a odpovědnosti Doplňkový program - společné schůzky rodičů - divadelní představení - návštěva Policie, Rychty - výlety do okolí (lesa, sadu) - soutěže s rodiči (výroba z přírodnin, draci) Zima - Proč je zima bílá (rozsah týdnů) Zima děti se seznamují s činnostmi vycházejícími z tohoto ročního období. S příchodem adventního období přivítáme čerta a Mikuláše, dozvídáme se více o tradicích a zvycích spojených s vánočními svátky. Vánoční čas je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, seznámení se s biblickými příběhy, narozením Ježíška a rozhovorech o rodině. Při poslechu koled, vyrábíme dárky pro kamarády a nejbližší. Pečeme voňavé vánoční cukroví. Básničky, písničky, hudba a pohyb určitě zpříjemní vánoční posezení s maminkou i tatínkem. Zkoumáme vlastnosti sněhu, pozorujeme zasněžené město, rampouchy, led a závěje. Nezapomínáme stavět sněhuláky, koulovat se, klouzat a bobovat. Zimní sporty a hry na sněhu tradičně zakončujeme olympiádou. V přírodě hledáme stopy zvířat, posloucháme zvuky a krmíme lesní zvěř i ptáky.

Rok v mateřské škole

Rok v mateřské škole Školní vzdělávací program MŠ Lhenice Rok v mateřské škole Dům drobných radostí Motto: Dítě je malé, dospělý je velký. My jsme nahoře, děti dole. Měli bychom se častěji shýbat ŠVP Mateřské školy Lhenice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný deštník Bc. Hana Mandíková a kolektiv pedagogických pracovnic 2014/2015 Záměrně nepoužito 2/26 1. Obsah Záměrně nepoužito... 2 1. Obsah... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť

Mateřská škola Třešť příspěvková organizace Luční 88, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S NÁZVEM BAREVNÁ MOZAIKA OD PODZIMU DO LÉTA MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUČNÍ 88 589 01 TŘEŠŤ ZPRACOVALA:

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více