Zpětné vazby z náslechových hodin v rámci akce KVIC a ZŠ, Mendelova Minikonference aktivní metody učení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpětné vazby z náslechových hodin v rámci akce KVIC a ZŠ, Mendelova Minikonference aktivní metody učení"

Transkript

1 Zpětné vazby z náslechových hodin v rámci akce KVIC a ZŠ, Mendelova Minikonference aktivní metody učení Karviná, dne 12. března 2015 I. A Pavla Trojaková a Petra H. Blechová (ped. asistentka k integrovanému žákovi) Český jazyk Čtení o zvířatech - Ptáci Žáci se v této hodině učí nacházet v přečteném textu přímo vyjádřenou informaci porovnávat to, co čtou, se svou předchozí informací o tématu 1. Evokace Kimovka Žáci hrají v úvodu hodiny motivační hru. Na konci vyvozují ze zbývajících obrázků téma dnešní hodiny. eznámení s cílem hodiny Žáci se seznámí s cílem hodiny (zjistit základní informace o ptácích). 2. Uvědomění etoda tvrzení před, po přečtení textu Následně pracují s tabulkou tvrzení. Poté čtou text o ptácích a informace z textu porovnávají se svými předchozími názory. O zjištěních diskutují ve dvojicích a prezentují je před třídou. 3. Reflexe Svou práci v hodině průběžně reflektují, hodnotí pomocí kritérií hodnocení. 1. ZŠ Český Těšín Hrabina 2. ZŠ Vřesina 3. ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec 4. ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov 5. S, ZŠ a SŠ SD Krnov 6. ZŠ a Š Třinec, Koperníkova 7. ZŠ Horka nad oravou (kraj Olomoucký) 8. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 9. ZŠ Hurbanova artin (Slovensko) 1. Čtou všechna zadání, orientovali se v tabulce 2. Klidná práce, spolupráce dětí, vyjádření vlastního názoru 3. Připravenost učitele perfektní zvládnutí hodiny, zaujetí dětí a kladné sebehodnocení všech dětí 4. Klidná práce paní učitelky vnímání potřeb všech dětí, práce dětí ve dvojicích 5. Čtení dětí s porozuměním, učení dětí klást otázky, 6. Osobnost vyučující (empatická, klidná), ovládá žáky, metodika práce, motivace k činnostem, spád vyučovací hodiny, kázeň 7. Pestrost EUR, RWCT, konstruktivistický přístup, formativní hodnocení 8. Paní učitelka učí klást otázky 9. Rôzne typy úloh, metód, foriem práce, individuálny prístup skutočně ukážková hodina

2 1. 2. Postřehy a nápady ostatních učitelů 3. Dílny čtení 4. Společná chvála všech vyučujících, názory ostatních vyučujících Různorodost diskuse Jak mají číst děti v 1. třídě v březnu souvisí to jen s metodou čtení? 9. Informácie o matematike autora. Hejného 1. Zdali nezačít genetickou metodu 2. Přístup učitelky, ukončení hodiny, sebehodnocení 3. Samostatnost dětí, kladení otázek dětí navzájem 4. Čtenářské dílny Žáci umí tvořit otázky. Úroveň čtení prvňáčků. Práce dětí podle pravidel třídy respekt, kázeň). Náročnost textu, který žáci zvládli. Spolupráce žáků ve dvojicích. 7. Zadávání otázek: Co ještě chci vědět o ptácích nalezení na společný papír a předání seznamu k domácímu bádání 8. Písemné sebehodnocení v PL (používám spíše ústní sebehodnocení nebo nějakou společnou formu) 9. Používanie stierateĺnej tabuĺky 7. Samostatnost žáků, úroveň čtení při čtení je to typické? 8. Zavedu dílnu čtení už teď I. B Mgr. Beata Pukowiecová Český jazyk čtení ZVÍŘATA plazi Žáci se v této hodině naučí Používat obrázek k lepšímu porozumění textu. Přiřadit alespoň 3 živočichy mezi plazy. Během hodiny budou žáci poznávat živočichy, kteří se řadí mezi plazy. K tomu budou využívat především své dosavadní znalosti, obrázky, názvy zvířat a krátké texty. 1. ZŠ Borovského Karviná 2. ZŠ ČSA Bohumín 3. ZŠ Třinec 4. ZŠ Jablunkov 5. ZŠ a Š Ostrava, Březinova ZŠ T. G. Masaryka Fulnek 7. ZŠ T. G. Masaryka Fulnek 8. ZŠ a Š Hranice, Šromotovo (kraj Olomoucký) 9. ZŠ a Š Hranice, Šromotovo (kraj Olomoucký) 1. Dynamické střídání činností, pozitivní přístup učitelky k dětem 2. Připravenost hodiny, nápaditost 3. Práce ve skupinách a s pravidly (tichý hlas). Instrukce paní učitelky byly dětem dávány jasně, srozumitelně a vždy se doptávaly na porozumění 4. Dobře připraveno, klidný hlas paní učitelky, hodnocení gesty

3 5. Zlatá 1* a klasické známkování, dotkni se Smolíků, které mám vylepené ve třídě ( ano, bavilo mě; :) nic moc, nebavilo mě) 6. Střídání mnoha činností, klidný přístup paní učitelky, sebekontrola dětí. 7. Aktivita, klidný přístup paní učitelky 8. Tichá práce ve dvojicích, spolupráce, střídání činností, opakují se instrukce děti se doptávají a doplňují 9. Tichá práce dětí, práce ve skupině, hodnocení hodiny 1. Příjemná atmosféra v přátelském duchu. Doporučená literatura Tipy materiálů s vhodnými texty 4. Porovnání metody genetické a analyticko syntetické 5. Genetická metoda, rozvoj čtenářství knihy noho inspirace!!! Děkuji 6. ilý přístup paní učitelky. 7. Porozumění dětí delšímu textu 8. Ukázka materiálů, způsob práce, párová učitelka 9. Vstřícnost učitelky ke všem dotazům, je poznat, že takto pracují pravidelně 1. Závěrečné hodnocení způsob sebereflexe žáků 2. Dosáhnutí tichého prostředí, náměty na aktivity pohádky, zvířata stupňováním úkolů 3. Kreativita paní učitelky 4. Zkušenosti ostatních učitelek, materiály, které nemám k dispozici 5. Velké množství informací, které si žáci během hodiny zapamatovali! Skvělé hodnocení učitelky!!! 6. Pozitivní přístup paní učitelky. Nápady na výuku pro čtení 1. ročníku. 7. Hodně činností v jedné hodině. Stručné pokyny paní učitelky. 8. Připravené pracovní listy. Názory ostatních kolegů. 9. Doporučení publikací ke čtenářství, forma vyučovací hodiny i její náplň. Diskuse ostatních pedagogů II. B Mgr. Šárka Hanusková a Marie Poloková (asistent pedagoga k integrovanému dítěti) Český jazyk a literatura Červená Karkulka Žáci budou v této hodině při práci s textem rozpoznávat, kdo je vypravěčem příběhu hledat a zaznamenávat vyjádření názorů či pocitů Evokace: V úvodu hodiny si připomeneme pohádku o Červené Karkulce. Žáci zapisují postavy z pohádky, dohledávají k nim ilustrace. Uvědomění: Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane dva různé texty (liší se vypravěč příběhu). Žáci tiše čtou a snaží se odhalit, kdo je vypravěčem příběhu, a současně zapisují, jak se vypravěč asi v danou chvíli cítí. Svůj názor zdůvodňují a sdílejí ve dvojici i v rámci třídy. Reflexe: Žáci hodnotí svou práci pomocí sady kritérií. 1. ZŠ U Studny, Karviná 2. ZŠ Žákovská, Havířov 3. ZŠ Žákovská, Havířov

4 4. ZŠ a Š hrabina, Český Těšín 5. ZŠ Veřovice 6. ZŠ logopedická Ostrava 7. ZŠ Zátopkových Třinec 8. ZŠ praktická Frýdek - ístek 9. ZŠ Školní Bruntál 1. Hodina se mi moc líbila 2. Poskytování prostoru pro vlastní názor žáků 3. Samostatná práce s textem (porozumění) 4. Kreativní, děti pracovaly s chutí, všichni žáci byli zapojeni, výborný přístup paní učitelky k dětem 5. Vysoká náročnost úkolů, skvělá práce paní učitelky, přístup k žákům 6. Pracovní atmosfér=tra v hodině (ve třídě), paní učitelka a její přístup k dětem, struktura hodiny se stanoveným cílem 7. Velmi přirozená, inspirativní, paní učitelka profesionál 8. Nastavení pravidel, dobrovolnost (práce s červeným semaforem), velmi hladký průběh hodiny žáci pracovali náročnými technikami, pro pochopení pracovali s pocity, charaktery hlavních postav příběhu. Super atmosféra. 9. Vysoké nároky kladené na děti, které to braly jako výzvu. Nasazení dětí. 1. Paní učitelka byla velmi vstřícná a ochotná. Podrobně s námi rozebrala naše dotazy a připomínky. 2. Náročnost ponechání na tom, jak se s tím žáci sami vypořádají 3. Popis způsobu práce se třídou 4. Vstřícnost, otevřenost 5. Profesionalita paní učitelky v kombinaci s osobním přístupem, vstřícnost a otevřenost 6. Přehled učitele, obhajoba své práce, vysvětlení situací ve třídě při práci s dětmi 7. Osobní zkušenosti, zkušenosti z praxe 8. Fundovanost paní učitelky 9. Předávání zkušeností navzájem, i negativních i pozitivních 1. Tvůrčí práce, samostatnost dětí a jejich spolupráce ve skupinách 2. Pochopení pohádky z různých úhlů pohledu (vlk, karkulka) 3. Sebehodnocení 4. Texty, se kterými se pracovalo, červené a zelené karty 5. Zpracování hodiny, texty 6. Pracovní listy, kritéria hodnocení 7. Nápady s červenou/zelenou 8. Způsob práce s textem, střídání činností v průběhu hodiny 9. Pracovní listy - nápadité 3. Děkuji 5. Nemám otázky. Děkuji. 7. Děkuji. Vyčerpávající rozbor a diskuze III. A Mgr. Klára Folwarczná a Petra Dvorská (asistentka pedagoga k integrované žákyni) Člověk a jeho svět ložení potravin Žáci se v této hodině naučí Vyhledávat na obalech potravin jejich složení

5 Porovnávat množství jednotlivých složek potravin Při práci s textem vyhledávat důležité informace Žáci budou na obalech od potravin zjišťovat jejich složení, ve dvojicích uspořádají jednotlivé složky potravin. Při práci s textem budou vyhledávat význam jednotlivých složek pro zdravý vývoj lidského těla. 1. ZŠ Hlučín Darkovičky 2. ZŠ T. G. Masaryka Fulnek 3. ZŠ a Š Koperníkova, Třinec 4. ZŠ Horka nad oravou (kraj Olomoucký) 1. Děti celou hodinu všechny pracovaly, v hodině se vystřídala spousta aktivit, velkou část hodiny pracovaly s textem rozvoj čtenářské gramotnosti, pracovaly samostatně, ve dvojicích i ve skupině 2. Zapojení všech žáků v hodině, spolupráce žáků ve skupině, pěkně sestavená hodina 3. Oceňuji sehranost třídní učitelky a asistentky, jak se dá zajímavě podat těžké a nezáživné učivo 4. Názorná práce s potravinami, bezpečné prostředí ve třídě 1. Paní učitelka odpověděla na všechny dotazy, rozhořela se diskuze o prvouce, čtení, metodách práce Velmi zajímavé! 2. Otevřenost paní učitelky i asistentky, příjemné vystupování 3. Paní učitelka je velmi milá, vstřícná, profesionální. 4. Dostali jsme odpovědi na všechny otázky.. 1. Klidný přístup paní učitelky k dětem, to, že děti se nebály diskutovat, pěkný příklad využití metod kritického myšlení 2. Super spolupráce paní učitelky a paní asistentky, práce s postupným odkrýváním pracovního listu 3. Hodina se mi velice líbila 4. Práce s textem, způsob sebehodnocení 3. Nemá potřebu nic dovysvětlit III. B Mgr. Zuzana Poláčková Čtení Domácí mazlíčci Žáci se pokusí z daného textu zjistit, co lze uznat jako jisté /fakta/ a o čem můžeme pochybovat /domněnka/. Evokace: Na interaktivní tabuli je vyobrazen králíček. Přemýšlíme, co vidíme /fakta/ a co si o něm myslíme/naše názory a domněnky/. Učitel zapisuje na tabuli výroky žáků do dvou sloupců FAKTA a DO NĚNKY. Pak se děti se rozdělí do pěti skupin, každá skupina dostane foto známého domácího mazlíčka / kočka, pes, křeček, papoušek, rybičky/. Skupina má za úkol napsat: 1. co o něm můžeme říci, 2. co si o něm myslíme. Prezentátoři jednotlivých skupin pak seznámí třídu se svými výstupy. Uvědomění: Žáci dostanou text o neobvyklém domácím mazlíčkovi /fretka/. ají za úkol přečíst si jej a zeleně v něm podtrhnout to, co si o zvířeti myslí autor textu. Žáci pracují ve dvojicích a společně vyhledávají. Pak následuje sdílení ve čtveřicích, kde si žáci sdělují výsledky práce. Následuje práce ve dvojicích, kde žáci mají za

6 úkol podtrhnout červeně ta slova, která by jim pomohla představit si, jak fretka vypadá /tedy fakta/. Tento úkol společně zkontrolujeme v kruhu. Reflexe: Žáci mají za úkol vybrat libovolné zvíře z těch, o kterých dnes byla zmínka a pokusit se sestavit ve dvojici pětilístek sestávající pouze z faktů. Žáci dostanou příležitost své pětilístky prezentovat. 1. ZŠ Vřesina 2. ZŠ Studénka 3. ZŠ Palkovice 4. ZŠ Zátopkových Třinec 5. SŠ, ZŠ a Š Pionýrů Frýdek ístek 6. ZŠ Nový svět, Opava 7. ZŠ praktická Krnov 8. ZŠ a Š Hurbanova, Martin (Slovensko) 1. Pěkná pracovní atmosféra, žáci byli aktivní, paní učitelka byla k dětem příjemná, ocenila pochvalou děti, hodina byla dobře rozvržená, vytýčené cíle byly zvládnuty 2. Různé formy práce, samostatnost dětí 3. Bezproblémové rozdělení do skupin, spolupráce ve skupinkách. Příprava učitele. 4. Práce ve skupině rozdělení, práce s časem. Příjemná atmosféra, dobře navazující úkoly, komunikace s dětmi, závěrečné hodnocení. 5. Oceňuji spojení čtení s logickou úlohou fakta versus domněnky. 6. Výborně použité metody RWCT, dobře vystavěná lekce (podle EUR), práce s časem, závěrečné vyhodnocení práce s doporučením pro příště 7. Jde vidět, že žáci jsou zvyklí pracovat metodami vedoucími ke kritickému myšlení, reagují, jsou schopni sebereflexe a sebehodnocení, umí argumentovat a diskutovat 8. Pohodová a pracovná atmosféra 1. Odborně vedená diskuze, informace o Spirále, portfolio na flešce Velká vstřícnost paní učitelky 4. Předání zkušeností. 5. Líbila se mi spolupráce ve skupinkách žádná agrese, kooperace. 6. Diskuse o skupinové práci, metodách RWCT 7. Tipy pro vlastní práci Rozdělení rolí bez hádek, dokázali samostatně zvážit, kdo jakou bude mít funkci Celá lekce 5. Zaujetí dětí při plnění úkolů paní učitelka děti hezky motivovala. Pracovní nasazení dětí. 6. Celá lekce! Vyzkouším si ji se svými třeťáky taky. 7. Práce s žáky. Jejich kooperace, zvoneček k určování konce zadané činnosti (ten si pořídím) 8. Projekt Spirála 4. Pětilístek 8. Pätlístok IV. A Mgr. Andrea Ćmoková Matematika Rodokmen

7 Žáci se v této hodině naučí hledat informace ve složitějším schématu i mimo něj (nelineární texty) Dnes se pokusíme odhalit tajemství dopisu, který nám přišel. Vyzkoušíme si práci genealoga budeme například hledat jména i vztahy podle rodokmenu z Hejného matematiky. Také si budeme volit a řešit otázky podle obtížnosti. 1. ZŠ a Š T. G. asaryka Fulnek 2. SŠ, ZŠ a Š Karviná 3. ZŠ Svinov 4. ZŠ a Š Píšť 5. ZŠ a Š Píšť 6. ZŠ praktická Krnov 7. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 8. ZŠ Za Nádražím (Jihočeský kraj) 9. ZŠ a Š Hurbanova, artin (Slovensko) 1. Promyšlená a skvěle připravená hodina, vstřícná paní učitelka, zapálená 2. Klima třídy, práce žáků ve skupinách 3. Přístup paní učitelky čekala, neradila, povzbudila. Odstupňování úkolů všechny děti zaujaté. Moc děkuji paní učitelce. 4. Velmi pěkný přístup učitelky. 5. Klidný přístup paní učitelky, zapojení dětí v hodině diskuse. 6. Diskuse dětí, aktivita, jejich zájem. 7. Pěkná evokace, zapojení a nasazení všech žáků. 8. Přístup paní učitelky, zápal dětí, jejich přemýšlení, diskuse. 9. Veĺmi pekná hodina. Ďakujem paní učitelce 1. Zkušenosti lektorky i ostatních učitelek s matematikou Hejného 2. Konkrétní zkušenosti z praxe ostatních kolegů 3. Diskuse o Hejného matematice 4. Zkušenosti paní učitelky i ostatních 5. Informace, zkušenosti a poznatky od ostatních učitelů 6. Zkušenosti ostatních pedagogů 7. Gradované úlohy, které si paní učitelka tvoří 8. Triky a rady, jak na některá úskalí 9. Získala som hodnotné informácie k matematike Hejného 1. Prvotní info o matematice Hejného, odkazy na internetu 2. Samotná metoda, praktická ukázka, pozitivní přístup paní učitelky 3. Vedení hodiny 4. Zkušenosti paní učitelky i ostatních 5. Všechny informace, vyučovací hodina i následná beseda 6. Nový další pohled na práci s textem (rodokmen ) 7. Sdílení nad matematikou Hejného 8. Sdílet svoje zkušenosti se zkušenostmi ostatních, vidět Andreu v akci 9. Spolupráca detí v triede, rozdelenie do skupin 1. Seznámit se podrobněji s matematikou Hejného, prodiskutovat toto s kolegyněmi na své škole (na naší škole nikdo takto v matematice nepracuje) Hodnocení v Hejného matematice

8 Seznámit se komplexně s metodou 7. Jak na rodiče Děkuji. Dáša 8. Jak nastavit práci a obtížnost dětem tak, aby každý žák se posouval 9. Bližšie se zoznámi t s úlohami IV. B Mgr. Leona Mechúrová Český jazyk a literatura/ Čtenářská lekce Beletrie, příběhy ze života dětí Čtenářský cíl: (Ustálené prvky, úroveň postupující) 4.1 Žák si všímá, jak se vizuální prvky doplňují nebo popírají informace v daném textu, nebo jak vizuální prvky vyjasňují nebo zesilují významy slov 1. Evokace z nadpisu textu 2. Uvědomění: Rozdělení rolí pro čtení (předvídač, vyjasňovač, tazatel, shrnovač), řízené čtení části textu společným modelováním, pak čtení ve dvojicích a skupině Zapisování do tabulky porozumění, shrnutí textu Sledování ustálených prvků v textu. 3. Reflexe: K čemu mi může sloužit všímat si vizuálních prvků v textu? Jak mi mohou pomoci k porozumění při čtení? 1. ZŠ Jarošova, Havířov - Šumbark 2. ZŠ Jablunkov 3. ZŠ Zátopkových Třinec 4. ZŠ Horka nad oravou (Olomoucký kraj) 5. ZŠ Horka nad oravou (Olomoucký kraj) 6. ZŠ Hurbanova Martin (Slovensko) 7. Pomáháme školám k úspěchu 1. Žáci četli mentálně na vyšší úrovni, než je pro jejich věk typické, čtení je bavilo a bylo docíleno toho, že chtěli číst 2. Přístup učitelky k žákům, vedení hodiny koordinátor, žáci samostatní, pracovali s nadšením, na vysoké úrovni čtenářských dovedností! 3. Profesionální přístup učitele, chování a zájem žáků 4. otivace dětí, ukázka práce se čtenářskými strategiemi, výborný výběr textu, přehledná struktura hodiny, nenásilnost. 5. To, co vypadá v hodině samozřejmě (strategie) je podloženo dlouhodobou cílenou prací a tréninkem. 6. Kvalitne, dobře prepracovaná hodina, veĺa podnetných úloh pre vrtkých Žižkov 7. Viděl jsem důsledně (plně) rozvinutou metodu učíme se navzájem. Důsledně = zaměřenou na rozvoj klíčových čtenářských dovedností (dotazování, shrnování, předvídání). 1. etodika práce s textem nové možnosti 2. Jak a kdy mohu začít využívat čtenářské kontinuum 3. Rozvržení čtení ve 4. vysvětlení očníku 4. Vysvětlení postupu při rozdělení rolí až ke spojení rolí v jedné hodině 5. Je vše promyšlené. Vysvětlení postupu, jak se vlastně propracovat k této úrovni

9 6. Paní učitelka je odborníčka v tom, čo robí, bolo vidin, že ju táto téma naplĺňa 7. Paní učitelka přesně věděla, co u dětí chce rozvinout a byla schopná nám vysvětlit každý krok ve výuce jak míří k cílům = dětem 1. ožnosti práce ve čtení s porozuměním 2. Práce s konkrétním čtenářským cílem 3. Členění textu, výběr možnost výběru čtenářské role 4. Výběr textů, role, repliky učitele 5. Promyšlený postup a vysioká úroveň práce žáků 6. ožnosti čítania s porozuměním, rôzne spôsoby práce v hodine 7. Celý tento formát minikonference ukázka výuky + rozbor nenaruší dopolední vyučování 4. Toho je.-). Ale jsem ve stavu, kdy jsem dostala množství informací za hranicí zóny mého nejbližšího rozvoje. Díky A. 5. Vše kolem strategií a jejich postupného zavádění 6. Ďakujem V. A Mgr. Adéla Kubíčková Člověk a jeho svět Člověk a jeho smysly Žáci v této hodině porozumí významu smyslů v životě člověka se naučí vyhledávat důležité informace v textu Začneme malou rozcvičkou, zapojíme pohybové ústrojí pro získání prvotních informací, budeme pracovat individuálně i ve skupině, vyzkoušíme si, jak je to s našimi smysly na vlastní kůži. 1. ZŠ a Š Františka Palckého, Hodslavice 2. Š, ZŠ a SŠ Krnov 3. ZŠ a Š Sromotovo Hranice (Olomoucký kraj) 4. ZŠ Hurbanova Martin (Slovensko) 1. Celkově perfektně promyšlená hodina 2. Oceňuji pracovní atmosféru ve třídě hodina klouzala. Oceňuji přípravu paní učitelky pro žáky i hospitující super skvělá hodina. Oceňuji žáky vzájemný respekt, hotoví neruší, nechají dokončit činnost i ostatní. 3. ezipředmětové vztahy, učitel jen řídí, děti samy pracují, učí se čtením, aktivity pohybové i klidné, čtení prolíná celou hodinou 4. Medzipredmetové vzťahy s AJ. Aktívna spolu časť učitel na aktivitách so žiakmi 1. Nadhled a osobní přístup paní učitelky 2. Zapálení pro svou práci, znalost svých žáků 3. Klidná a pohodová paní učitelka, přesně ví, co chce, kam míří. Děkuji, vše jsme pěkně probraly. 4. Otvorenosť učitel, profesionálny prístup 1. Nadšení

10 2. Vyjadřování paní učitelky,. Zdvořilost, používání termínů žáci rozuměli pokynům, pracovali samostatně. 3. Spojení cizího jazyka (AJ) s hodinou CaJS. Anglicky se už asi nenaučím. Poděkování učitele dětem. 4. Asertivita zo strany učitel, zapojenie pohybu (prebratie z letargie, zaújem o učenie V. B Mgr. Renáta Niemczyková Člověk a jeho svět (přírodověda) Co se stane s vodou v těle, když ji vypijeme? Žáci v této hodině vysvětlí důležitost močové soustavy vyhledají v textu nejdůležitější informace, vyjasňují neznámé pojmy Hodina je vystavěna v modulu E-U-R. 1) E evokace s vlastní zkušeností, práce s tabulkou V-Ch-D 2) U čtení v textu s využitím metody I.N.S.E.R.T. 3) R dozvěděl jsem se nové informace, vysvětlím význam močové soustavy 1. ZŠ a Š Palkovice 2. ZŠ a Š T. G. asaryka Fulnek 3. ZŠ a Š Šromotovo Hranice (Olomoucký kraj) 4. ZŠ a Š Hurbanova artin (Slovensko) 1. Stavba hodiny a metody uplatněné ve výuce 2. Klidný hlas, přátelský přístup k dětem, Dán prostor pro všechny žáky. Pestrá hodina. 3. Hodina se mi velmi líbila, paní učitelka využívala různé metody při práci, děti reagovaly, byly zvyklé tak pracovat 4. etóda práce s textom I. N. S. E. R. T. 1. Příklady z praxe Pozitivní paní učitelka. Příjemná, vstřícná Tabulka (pracovní list) V Ch D, zařazení do stavby hodiny 2. Osobní diáře pro učitele a děti, společné plánování 3. Třída, paní učitelka, metody I.S.E.R.T. a VCHD 4. Osobnosť vyučujúcej VI. A Mgr. Beatrice tařičná a Mgr. Barbora Žurovcová Fyzika Nenasytná číše objem různých látek Žáci v této hodině porovnávají objemy látek

11 pomocí vlastní zkušenosti vytvářejí předpoklad, jehož pravdivost či nepravdivost ověřují pokusem Žáci jsou na začátku motivováni běžnou situací z reálného života. Jejich úkolem je popřemýšlet nad tím, co vše je napadá, když se na situaci podívají, a předvídat, co se stane během 40 minut. Následně pracují s využitím pomůcek ve skupinách, kde si kladou otázky a formulují vlastní předpoklad. Ten ověřují pokusem a své výsledky zaznamenávají do tabulky. Poté probíhá diskuze všech skupin, jejímž cílem je porozumění, případné dovysvětlení dané problematiky. V závěru hodiny se vracíme k motivační úloze a také proběhne celkové zhodnocení. 1. ZŠ TG Studénka 2. SŠTaS Karviná 3. ZŠ a Š Šromotovo Hranice (Olomoucký kraj) 4. ZŠ a Š Hurbanova artin (Slovensko) 5. ZŠ a Š Hurbanova artin (Slovensko) 1. Souhra paní učitelek, střídání rolí u dětí (kapitán pověřuje, předává slovo) 2. Perfektní příprava a spolupráce vyučujících, práce žáků 3. Vytváření prostoru pro sdělování názoru žáků jejich hypotéz, neustálé ověřování, zda žáci rozumí textu i úkolům, vedení výuky ve stylu velmi zajímavém a poutavém 4. Hodina bola skvelá, veĺmi inšpirujúca 5. Hodina bola pre deti veĺmi zaujímavá. Dávam 1*. 1. Bohatá diskuse. Vstřícnost paní učitelek k našim otázkám. 2. Překvapení učitelů z Martina z párové výuky. 3. Řízení badatelsky orientované výuky v 9. Ročníku každý žák předvádí pokus, ostatní formulují hypotézy. Odpovědi na mé otazníky. 4. Nadšenie učiteliek pres svoj predmet 5. Nastúpená badatelská cesta, ktorá princese ovocie vo vyšších ročníkoch 1. Párové vyučování 2. Souhra v párovém vyučování 3. Viz výše (Řízení badatelsky orientované výuky v 9. Ročníku každý žák předvádí pokus, ostatní formulují hypotézy.) 4. Vytváranie kritického myslenia u detí 5. Vyvolaný zájem u detí. otivácia aj na nasledujúcu hodinu. 3. Vnitřní nastavení hranice, kdy dbát na odbornou správnost VI. B Pavel Wojnar mediální výchova Vyhledáváme a třídíme informace v počítači Já a tato třída: V této třídě učím prvním rokem a pouze jednu hodinu týdně. Žáci se v této hodině naučí: - vyhledávat novinky ze světa médií v počítači na vybraných webových odkazech

12 - vybrat ze záplavy informací v PC jednu zajímavou informaci a svou volbu spolužákům prezentovat a zdůvodnit V minulé vyučovací hodině se žáci zabývali ve své kmenové učebně vývojem médií: porovnávali média starší z dob svých prarodičů s médii dnešními. V této hodině se šesťáci v počítačové učebně zamyslí nad tím, jak a kde lze vyhledávat aktuální mediální informace v počítači. V počítači porovnají nabízené webové odkazy, vyzkoušejí si vybrat v záplavě informací jednu pro ně nejzajímavější aktuální informaci ze světa médií, svou volbu zdůvodní a vysvětlí spolužákům. Své poznámky si budou zaznamenávat do připraveného pracovního listu, který se stane součástí jejich mediálního portfolia. 1. PZŠ Karviná 2. ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3. ZŠ a Š Lichnov 4. ZŠ a Š Veřovice 5. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 1. Klidný učitel působící pohodu 2. Během hodiny několikrát zopakovaný a zdůrazňovaný cíl hodiny. Jasné a přehledné zadání práce. 3. Pracovní list a následné vypracování pomocí PC (kombinace pracovních metod, aktuálnost, práce s informacemi) 4. Jasné a přesné zadání úkolů žákům, kliodený přístup a nestresování žáků (pokud nesplnili vše ze zadání). Snaha dát prostor k vyjádření všem. 5. Velký prostor pro žáky (respektování jejich potřeb sebereflexe učitele již v průběhu hodiny); pracovní list vedoucí ke zdůvodnění (otázka v závěru.) 1. Vypracované PL žáků 2. Ukázky dalších pracovních listů. Ukázka portfolií 3. Porovnání práce s ostatními kolegy z jiných škol, nápady do hodin 4. Předávání nápadů, inspirace, ukázky z portfolií, pracovních listů 5. Dobré i aktuality v úvodu. 1. Dobře strukturovaný pracovní list 2. Portfolia žáků přímo z daného předmětu 3. Způsob tvorby portfolia Zařadím více hodin mimo počítačovou učebnu s využitím tištěného PL. 5. Pořád nemám jasno, zda a jak pracovat VII. B Mgr. Kateřina Morcinková, Mgr. Nikolet Vichtová (asistentka pedagoga) Občanská výchova Majetek Žáci se v této hodině naučí rozlišovat různé druhy majetku popsat způsoby jeho nabývání tručná anotace hodiny:

13 V této vyučovací hodině budeme s žáky pokračovat v tematické oblasti ajetek a vlastnictví, hodina bude postavena podle třífázového modelu výuky s využitím metod Kritického myšlení. Během vyučování budu spolupracovat s asistentkou pedagoga. 1. ZŠ U Studny Karviná 2. ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 (Ústecký kraj) 3. ČŠI 4. Pomáháme školám k úspěchu 5. ZŠ a Š Veřovice 6. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 1. Oceňuji spolupráci mezi učitelkami a žáky 2. Pozitivní přístup k žákům zamyšlení na závěr, klima třídy 3. Klima ve třídě, závěr hodiny 4. Bylo z přípravy i z vedení hodiny jasné, že děti jsou tímto způsobem zvyklé pracovat i jindy. Oceňuji ještě zvlášť modelování, to, že vyučující se stala součástí učící se skupiny, dále komunikaci s žáky: koupil bych si manželku. Oceňuji způsob nápovědy a možnost ověřit si správnost sám/sama bez sumarizujícího či vyčítajícího hodnotícího stanoviska učitelky z toho vyplývá, že se děti učí v bezpečném prostředí. Zvoneček místo zvyšování hlasu. Otázky: Jak náročné pro vás byly úkoly? Jak se Vám pracovalo? Co by ti pomohlo příště? Návrat k evokaci: Co bys dělal/a s velkým majetkem? Návaznost. Příběh miliardáře + názorová osa, odkaz na diskusi v příští hodině děti vědí, co je čeká, mohou o tom přemýšlet, přijít do další hodiny s promyšlenějším názorem hlubší diskuse. 1. Vstřícnost při diskusi, upřímnost pedagožky, udržení přátelské atmosféry i paní učitelka byla přístupná všem tématům hovoru 2. Paní učitelka je velmi sympatická, šikovná 3. Přístup paní učitelky 4. Věta paní učitelky: ně se to líbí, když někdo přijde do mé hodiny a můžeme o ní diskutovat. Oceňuji to, jak jste přirozeně v analýze hodiny začala mluvit Vy sama a že jste mluvila také o tom, čeho jste si všimla na konkrétním žákovi 1. Systém nápověd rozmístěných po třídě, vyhodnocení samostatné práce 2. Co mi vrtá hlavou? pěkné, vyzkouším 3. odelování, otázka Co mi vrtá hlavou nebývá vidět v hodinách často 4. Čím vším lze zajistit, aby se tolik aktivit a učení vešlo i do 45 minut, tj. včetně celého E U R, + hodnocení hodiny a její obtížnosti žáky + evokační otázka do příští hodiny Nevím, co je nová informace, co je stará informace 3. Co žáci už znali z minulých hodin, aby mohli vyplnit pracovní list. 4. Děkuji. VIII. A Mgr. Ingrid Petriková a Mgr. Bohumil Zmrzlík český jazyk Josef Nesvadba Blbec z Xenemünde 1. ZŠ a Š ČSA Bohumín 2. ZŠ ládežnická Havířov 3. ZŠ ládežnická Havířov 4. ZŠ jablunkov 5. ZŠ Koperníkova Třinec

14 6. ZŠ Koperníkova Třinec 7. ZŠ A Š TG Fulnek 8. ZŠ A Š TG Fulnek 9. ZŠ Bruntál, Školní 10. SŠ, ZŠ a Š Karviná 11. Pomáháme školám k úspěchu 12. Pomáháme školám k úspěchu 1. Námět a téma hodiny žáky hodně bavily, byli aktivní a spolupracovali, práce s ukázkou, zajímavé a různorodé úkoly 2. Celková pracovní atmosféra hodiny, náplň a aktivity, které byly dětem předloženy 3. Žáky text zaujal, byli aktivní, pracovali podle pokynů vyučujících, dovedli sdělit svůj názor 4. Samostatnost žáků, zájem o práci, propojení četby se slohem (vypravování, dopis, charakteristika) 5. Výběr textu, příprava úloh (byly velmi různorodé) 6. Nápady formy práce, metody 7. oc se mi hodina líbila. Obdivuji nasazení učitelky, ale i spolupráci s dalším vyučujícím vůbec si nepřekáželi. Dávali si prostor hezké!! Žáci spolupracovali, bylo to moc fajn. Důležité, inspirativní téma! 8. Dobře zvolený text, u každé části jiný úkol není nudné, mechanické. 9. Propojení metod a činností, ukázněná práce žáků. 10. Práce s poměrně náročným textem, připravenost pedagogů, kázeň a pracovní atmosféra ve třídě 11. Že jste šli do takového náročného úkolu v rýámci otevřené hodiny. Volba textu zajímavého pro děti (aspoň mi přišlo, že čtou se zaujetím). Podnětná zadání pro děti předvídání + zdůvodnění; jiná forma předpovědi ve 3. Části (věty). Dále oceňuji Komplexní práci s textem na od začátku až do konce včetně úkolů. Úkoly rozmanité, ale propojené vždy přímo s textem, současně střídmý počet úkolů. Náročnost cíle ohledávání toho, jak děti chápou stanovisko autora. Zjišťování, jak na tom žáci jsou. Upření pozornosti na tuto stránku textu. Děti na začátek podtrhávali vlastnosti Bruna. Přemýšlím, zda to byl úkolo, který měl upoutat pozornost dětí k ústřední postavě? Nebo měl ještě jiný význam? Když pak předvídali, tak to dělali, aby více rozproudili svoje myšlení o textu, jak už přečteném, tak následujícím? Otázka po 3. Části míří vlastně taky na předvídání. Ale je jinak formulovaná, aby to bylo jinačí zadání? Říkali jste, že jste chtěli, aby si děti všimly té věty Byl tím vlastně zachráněn. Té si měly všimnout, protože má nějaký zvláštní význam? ně to přijde jako silná nápověda pro předvídání. Zajímavé je to ještě spojit s tou předchozí větou. 1. Názory jednotlivých diskutujících, nápady k hodině. 2. Pozitivní energie, která čiší z obou pedagogů. 3. Spolupráce pana ředitele s paní učitelkou partneři. Dopisy žáků autorovi, postavám velmi zajímavé Osobní přístup vyučujících 6. Názory ostatních celkově 7. Líbilo se mi, jak jemně přistupujete k novým tématům, jak po špičkách chodíte a hledáte nejlepší řešení oc mne oslovilo, jak všichni hledáme! Vyzařovali jste pokoj a pohodu! Děkuji Postřehy ostatních kolegů, důvod, proč právě tento text s tématem války 11. Pozorovat, čeho si kolegové všímají. 1. Názory jednotlivých diskutujících, nápady k hodině. 2. Souhra dvou pedagogů v jedné hodině. 3. Členění textu a aktivity k jednotlivým částem, ochota žáků spolupracovat 4. Propojení četby se slohem 5. Odvaha nabídnout žákům náročný text 6. etody + výběr textu

15 7. Rozpracování textui a práce s ním. Spolupráce dvou vyučujících! Třídní knihovnnička. 8. Celá hodina byla velmi povedená, určitě ji využiju. Líbila se mi spolupráce a pohoda, jaká z obou vyučujících vyzařovala. 9. Zajímavý způsob práce se třídou. Učitel jako ukazatel cesty Vidět, jak může fungovat kontinuum. Vidět, že děti s ponorem mohou pročíst relativně dlouhý text. Vidět klid Inky a ilana ve chvílích, kdy došlo na nějaká rozcestí Jak zavádět nové pojmy a s nimi spojené dovednosti: Jedna cesta je asi tato postavená na intuici žáků a nápodobě zdatnějšího spolužáka, jiná může být cesta přímé výuky: zaměřit hodinu na cíl. 12, Inko a ilane, děkuji vám za inspirující čtenářský zážitek, mimořádně čtivý text, možnost být s vámi a s jedním z vašich čtenářských společenství při práci a vidět vás spolu při práci Plán hodiny, její průběh a vaše reakce ve mně nechají hlubokou stopu. Budu o tom ještě dumat A to já ráda Věřím, že někteří z návštěvnic tiše nahlédly a docenily, co jste jim moc umožnily. Díky moc VIII. B Emília Raszyková Matematika Početní operace s algebraickými výrazy Žáci se v této hodině učí ze zadaného textu zapsat a zjednodušit algebraický výraz číst s porozuměním a osvojovat si základní matematické vztahy s proměnnými Kooperativním učením žáci proniknou do světa písmen (proměnných) v reálných matematických situacích a procvičí tak sčítání a odčítání algebraických výrazů. 1. ZŠ a Š Albrechtice 2. ZŠ Koperníkova Třinec 3. ZŠ a Š T. G. asaryka Fulnek 4. ZŠ Studénka, Butovická 5. ZŠ Příbor, Jičínská 6. ZŠ a Š Píšť 7. SŠSaT Karviná 8. SŠSaT Karviná 1. Pracovní atmosféra 2. Učitelka vede žáky k tomu, aby hledali samostatně řešení problémůp 3. Vedla k aktivnímu zapojení všech žáků. Sami vyvozovali postup pro výpočty s proměnnými 4. Žáci v hodině pracovali (téměř všichni) a snažili se doplňovat správné řešení 5. Žáci byli uvolnění a pracovali. Téměř všechny skupiny fungovaly efektivně. 6. Hodina byla plodná, všichni ukázali, že umí řešit příklady s výrazy 7. Všichni žáci pracovali, žáci se na kobnci hodiny usmívali, byli spokojeni s výsledkem práce 8. Všichni žáci byli zapojeni do práce, každý ve skupině měl svůj úkol

16 1. Pohledy učitelů z jiných škol 2. Otevřenost ke zkušenostem s výukou 3. Otevřenost při sdílení zkušeností, proč metodu Hejného ano či ne 4. Přístup vyučující ke třídě u všech žáků dokázala najít jejich pozitiva a věděla, jak žáci pracují, jak se chovají, 5. Ve třídě jsou dva propadlíci nebylo to viditelné Samostatná, tvůrčí a týmová práce žáků 8. otivace pro všechny žáky ve skupině 1. Pohled na Hejného metodu 2. Způsob práce ve skupinách 3. Aplikace čtenářské gramotnosti v přírodovědném předmětě 4. Propojení hodin smysluplná návaznost 5. Přístup vyučující k matematice 6. Příklady, pracovní sešity, přístup vyučujících. Chytřejší žáci aktivně vysvětlovali slabším: ti je poslouchali 7. Týmová práce, zapojení všech žáků Způsob výběru úkolů a jejich dokončení, rozebírání ve stejné hodině 5. Jak na metodiku matematiky? Hejného metoda ano x ne? 7. To je dobře, že jsou lidi s nadšením, je to nakažlivé. Co žáci už znali z minulých hodin, aby mohli vyplnit pracovní list. 8. Jak často takový způsob výuky probíhá? Kdy probíhá klasická výuka návazně na tento způsob.. IX. A Mgr. Pavla Kucharczyková Výchova ke zdraví Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše Žák v této hodině diskutuje o rozdílech mezi pohlavími vyjádří se vlastními slovy k typologii muže a ženy porovná své poznatky s ostatními spolužáky v hodině budou použity v konstruktivistickém modelu výuky evokace uvědomění reflexe metody RWCT v hodině budeme využívat skupinovou práci v hodině budeme pracovat s textem 1. ZŠ Jablunkov 2. ZŠ im. Kopernika v Jablunkově 3. ZŠ a Š G. Preczka Třinec 4. ZŠ Krnov, Janáčkovo náměswtí 5. SŠTaS Karviná 6. SŠTaS Karviná 1. Připravenost, téma

17 2. Přístup učitelky k žákům 3. Pečlivá příprava, zajíémavé téma, atmosféra ve třídě, pracovní prostředí 4. Připravenost a schopnost žáků pracovat, rozdělovat se do skupin, připravenost učitelky. Úvodní video. 5. Práce ve skupinách 6. Udržení kázně při skupinové práci Přátelská atmosféra Vstřícnost a otevřenost vyučující 6. Vstřícnost vyučující 1. Nápad, texty, materiály 2. Jakýkoliv zajímavý text je možno fajn využít + práce ve skupině 3. Vztah učitel žák, vzájemná důvěra, nastavená pravidla a jejich dodržování 4. Využívání textů ve velké míře 5. Způsob vedení hodiny 6. Způsob vedení hodiny 3. Chtěl bych zažít příští hodinu 4. Příští hodina? V co to vyústí? IX. B Mgr. Jelena Rybnikárová Přírodopis Vliv sopečné činnosti Žáci v této hodině popíší vliv sopečné činnosti na život člověka a přírodu porovnají pozitiva a negativa sopečné činnosti V této hodině navážeme na téma sopka, zaměříme se především na kladný vliv sopečné činnosti. Pracovat budeme podle třífázového modelu výuky s využitím metod kritického myšlení. 1. ZŠ Kontešinec Český Těšín 2. ZŠ Krnov, JN ZŠ Píšť 4. ZŠ Horka nad oravou (Olomoucký kraj) 5. ZŠ Chvalšiny (Jihočeský kraj) 6. Š a ZŠ Hurbanova, artin 1. Celá hodina perfektní! 2. Pracovaly jen děti, paní učitelka jen organizovala proces i hodnocení bylo na nich. Děti byly na tu práci zvyklé. Klid, aktivita, pohoda 3. Připravenost paní učitelky + propojenost hlavně se zeměpisem 4. Nastavení spolupráce mezi učitelkou a žáky 5. Partnerský přístup paní učitelky k žákům, zajímavěc sestavené texty 6. Skupinová práce, nastolení problému, řešeni žiacke

18 Plodná diskuse o učebnicích, internetových zdrojích a dalších možnostech! 4. Otevřenost, realita, konkrétní rady 5. Fundovanost paní učitelky, má svou představu, svůj cíl 6. Diskusia samotných pedagógov 7. Přátelský přístup práce s 9. třídou 8. Klid, zapojení žáků, podpora interaktivní tabule. Pracovní list ucelený, pojmy, výstup nepíše dvakrát 9. Náměty na čtenářské dovednosti 10. Ktrátké minireflexe během hodiny 11. Zpracování tématu 12. Celá otvorem hodina skupinová práca 1. Kde brát texty? 2. Kde bere všechny ty texty? Sestavuje si je sama? 3. Kde získávat nám,ěty na práci s textem, na rozvoj čtenářské gramotnosti? 4. Jak co nejrychleji získat texty s přírodovědnou tématikou a netrávit hodiny života googlováním?

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ Číslo akce: 1015931500 Název: Minikonference aktivní metody učení Termín a místo: 12. 3. 2015, ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích OZNAČTE PROSÍM V KAŽDÉM ŘÁDKU JEDNU

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení

Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení Určeno: ředitelům a učitelům základních škol všech vzdělávacích oblastí Termín: 20. března 2014, zahájení v 9:00 h, ukončení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 25 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. A Datum: 2. 4. 2013 Dýchací

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

ZÁVĚREČNÁ EVALUACE ZAMĚŘENÁ NA ZHODNOCENÍ KA 01 ZAKOMPONOVÁNÍ HEJNÉHO METODY DO VÝUKY MATEMATIKY

ZÁVĚREČNÁ EVALUACE ZAMĚŘENÁ NA ZHODNOCENÍ KA 01 ZAKOMPONOVÁNÍ HEJNÉHO METODY DO VÝUKY MATEMATIKY ZÁVĚREČNÁ EVALUACE ZAMĚŘENÁ NA ZHODNOCENÍ KA 01 ZAKOMPONOVÁNÍ HEJNÉHO METODY DO VÝUKY MATEMATIKY V Krnově 30.12. 2014 Eva Nevídalová, Karel Handlíř Stručný popis metody pana profesora Hejného Profesor

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015)

Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015) Zpě tná vázbá (sobotní sěminá ř KM v Kunřáticí ch, 28.3.2015) 1) Co mi dnes vyhovovalo? 1, Že to bylo velice krátké. 2, Práce v příjemných skupinách 3, kolektiv; Evička 4, pracovní skupinka 5, Byla to

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky.

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Přímá a nepřímá úměrnost Ročník 7. Materiál slouží

Více

Zpětná vazba k matematickému sdílení vedenému ZŠ Kunratice Pardubice 26. a 27.ledna --------------------------------------------------------------

Zpětná vazba k matematickému sdílení vedenému ZŠ Kunratice Pardubice 26. a 27.ledna -------------------------------------------------------------- Zpětná vazba k matematickému sdílení vedenému ZŠ Kunratice Pardubice 26. a 27.ledna -------------------------------------------------------------- 1. Co jsem očekávala od účasti a jak to dopadlo? 1)Nové

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Vítejte na Zemi Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Sekce PRO ŠKOLY je určena pro pedagogy, kteří by rádi využili informace ze vzdělávací části v praxi. Je společná pro všech osm kapitol a má i stejnou

Více

Výuka programování na střední průmyslové škole

Výuka programování na střední průmyslové škole Výuka programování na střední průmyslové škole Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Ing. Pavla Kopeluková (učitelka odborných předmětů) Cíle známe Naše cíle jsou jasně stanoveny ve

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

MISTROVSKÁ ÚROVEŇ PRÁCE UČITELE

MISTROVSKÁ ÚROVEŇ PRÁCE UČITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz MISTROVSKÁ ÚROVEŇ PRÁCE UČITELE

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

OBLAST: Organizace výuky

OBLAST: Organizace výuky OBLAST: Organizace výuky Variabilní časové struktury Komunitní kruh min. 1x týdně Gramotnost Centra aktivit liší se frekvence. Do 14 dnů se děti protočí ve všech centrech. Hodnotící kruh Délku vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství Tři králové Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV, VMEGS a čtenářství Název učební jednotky (téma) Tři králové Stručná anotace učební jednotky Děti se seznámí s historií

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Charakteristika programu Začít spolu na Základní škole Brno, Vejrostova 1

Charakteristika programu Začít spolu na Základní škole Brno, Vejrostova 1 Charakteristika programu Začít spolu na Základní škole Brno, Vejrostova 1 Program Začít spolu vychází z pedagogického přístupu orientovaného na dítě. Jeho metodika zdůrazňuje individuální přístup k dítěti,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více