Zpětné vazby z náslechových hodin v rámci akce KVIC a ZŠ, Mendelova Minikonference aktivní metody učení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpětné vazby z náslechových hodin v rámci akce KVIC a ZŠ, Mendelova Minikonference aktivní metody učení"

Transkript

1 Zpětné vazby z náslechových hodin v rámci akce KVIC a ZŠ, Mendelova Minikonference aktivní metody učení Karviná, dne 12. března 2015 I. A Pavla Trojaková a Petra H. Blechová (ped. asistentka k integrovanému žákovi) Český jazyk Čtení o zvířatech - Ptáci Žáci se v této hodině učí nacházet v přečteném textu přímo vyjádřenou informaci porovnávat to, co čtou, se svou předchozí informací o tématu 1. Evokace Kimovka Žáci hrají v úvodu hodiny motivační hru. Na konci vyvozují ze zbývajících obrázků téma dnešní hodiny. eznámení s cílem hodiny Žáci se seznámí s cílem hodiny (zjistit základní informace o ptácích). 2. Uvědomění etoda tvrzení před, po přečtení textu Následně pracují s tabulkou tvrzení. Poté čtou text o ptácích a informace z textu porovnávají se svými předchozími názory. O zjištěních diskutují ve dvojicích a prezentují je před třídou. 3. Reflexe Svou práci v hodině průběžně reflektují, hodnotí pomocí kritérií hodnocení. 1. ZŠ Český Těšín Hrabina 2. ZŠ Vřesina 3. ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec 4. ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov 5. S, ZŠ a SŠ SD Krnov 6. ZŠ a Š Třinec, Koperníkova 7. ZŠ Horka nad oravou (kraj Olomoucký) 8. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 9. ZŠ Hurbanova artin (Slovensko) 1. Čtou všechna zadání, orientovali se v tabulce 2. Klidná práce, spolupráce dětí, vyjádření vlastního názoru 3. Připravenost učitele perfektní zvládnutí hodiny, zaujetí dětí a kladné sebehodnocení všech dětí 4. Klidná práce paní učitelky vnímání potřeb všech dětí, práce dětí ve dvojicích 5. Čtení dětí s porozuměním, učení dětí klást otázky, 6. Osobnost vyučující (empatická, klidná), ovládá žáky, metodika práce, motivace k činnostem, spád vyučovací hodiny, kázeň 7. Pestrost EUR, RWCT, konstruktivistický přístup, formativní hodnocení 8. Paní učitelka učí klást otázky 9. Rôzne typy úloh, metód, foriem práce, individuálny prístup skutočně ukážková hodina

2 1. 2. Postřehy a nápady ostatních učitelů 3. Dílny čtení 4. Společná chvála všech vyučujících, názory ostatních vyučujících Různorodost diskuse Jak mají číst děti v 1. třídě v březnu souvisí to jen s metodou čtení? 9. Informácie o matematike autora. Hejného 1. Zdali nezačít genetickou metodu 2. Přístup učitelky, ukončení hodiny, sebehodnocení 3. Samostatnost dětí, kladení otázek dětí navzájem 4. Čtenářské dílny Žáci umí tvořit otázky. Úroveň čtení prvňáčků. Práce dětí podle pravidel třídy respekt, kázeň). Náročnost textu, který žáci zvládli. Spolupráce žáků ve dvojicích. 7. Zadávání otázek: Co ještě chci vědět o ptácích nalezení na společný papír a předání seznamu k domácímu bádání 8. Písemné sebehodnocení v PL (používám spíše ústní sebehodnocení nebo nějakou společnou formu) 9. Používanie stierateĺnej tabuĺky 7. Samostatnost žáků, úroveň čtení při čtení je to typické? 8. Zavedu dílnu čtení už teď I. B Mgr. Beata Pukowiecová Český jazyk čtení ZVÍŘATA plazi Žáci se v této hodině naučí Používat obrázek k lepšímu porozumění textu. Přiřadit alespoň 3 živočichy mezi plazy. Během hodiny budou žáci poznávat živočichy, kteří se řadí mezi plazy. K tomu budou využívat především své dosavadní znalosti, obrázky, názvy zvířat a krátké texty. 1. ZŠ Borovského Karviná 2. ZŠ ČSA Bohumín 3. ZŠ Třinec 4. ZŠ Jablunkov 5. ZŠ a Š Ostrava, Březinova ZŠ T. G. Masaryka Fulnek 7. ZŠ T. G. Masaryka Fulnek 8. ZŠ a Š Hranice, Šromotovo (kraj Olomoucký) 9. ZŠ a Š Hranice, Šromotovo (kraj Olomoucký) 1. Dynamické střídání činností, pozitivní přístup učitelky k dětem 2. Připravenost hodiny, nápaditost 3. Práce ve skupinách a s pravidly (tichý hlas). Instrukce paní učitelky byly dětem dávány jasně, srozumitelně a vždy se doptávaly na porozumění 4. Dobře připraveno, klidný hlas paní učitelky, hodnocení gesty

3 5. Zlatá 1* a klasické známkování, dotkni se Smolíků, které mám vylepené ve třídě ( ano, bavilo mě; :) nic moc, nebavilo mě) 6. Střídání mnoha činností, klidný přístup paní učitelky, sebekontrola dětí. 7. Aktivita, klidný přístup paní učitelky 8. Tichá práce ve dvojicích, spolupráce, střídání činností, opakují se instrukce děti se doptávají a doplňují 9. Tichá práce dětí, práce ve skupině, hodnocení hodiny 1. Příjemná atmosféra v přátelském duchu. Doporučená literatura Tipy materiálů s vhodnými texty 4. Porovnání metody genetické a analyticko syntetické 5. Genetická metoda, rozvoj čtenářství knihy noho inspirace!!! Děkuji 6. ilý přístup paní učitelky. 7. Porozumění dětí delšímu textu 8. Ukázka materiálů, způsob práce, párová učitelka 9. Vstřícnost učitelky ke všem dotazům, je poznat, že takto pracují pravidelně 1. Závěrečné hodnocení způsob sebereflexe žáků 2. Dosáhnutí tichého prostředí, náměty na aktivity pohádky, zvířata stupňováním úkolů 3. Kreativita paní učitelky 4. Zkušenosti ostatních učitelek, materiály, které nemám k dispozici 5. Velké množství informací, které si žáci během hodiny zapamatovali! Skvělé hodnocení učitelky!!! 6. Pozitivní přístup paní učitelky. Nápady na výuku pro čtení 1. ročníku. 7. Hodně činností v jedné hodině. Stručné pokyny paní učitelky. 8. Připravené pracovní listy. Názory ostatních kolegů. 9. Doporučení publikací ke čtenářství, forma vyučovací hodiny i její náplň. Diskuse ostatních pedagogů II. B Mgr. Šárka Hanusková a Marie Poloková (asistent pedagoga k integrovanému dítěti) Český jazyk a literatura Červená Karkulka Žáci budou v této hodině při práci s textem rozpoznávat, kdo je vypravěčem příběhu hledat a zaznamenávat vyjádření názorů či pocitů Evokace: V úvodu hodiny si připomeneme pohádku o Červené Karkulce. Žáci zapisují postavy z pohádky, dohledávají k nim ilustrace. Uvědomění: Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane dva různé texty (liší se vypravěč příběhu). Žáci tiše čtou a snaží se odhalit, kdo je vypravěčem příběhu, a současně zapisují, jak se vypravěč asi v danou chvíli cítí. Svůj názor zdůvodňují a sdílejí ve dvojici i v rámci třídy. Reflexe: Žáci hodnotí svou práci pomocí sady kritérií. 1. ZŠ U Studny, Karviná 2. ZŠ Žákovská, Havířov 3. ZŠ Žákovská, Havířov

4 4. ZŠ a Š hrabina, Český Těšín 5. ZŠ Veřovice 6. ZŠ logopedická Ostrava 7. ZŠ Zátopkových Třinec 8. ZŠ praktická Frýdek - ístek 9. ZŠ Školní Bruntál 1. Hodina se mi moc líbila 2. Poskytování prostoru pro vlastní názor žáků 3. Samostatná práce s textem (porozumění) 4. Kreativní, děti pracovaly s chutí, všichni žáci byli zapojeni, výborný přístup paní učitelky k dětem 5. Vysoká náročnost úkolů, skvělá práce paní učitelky, přístup k žákům 6. Pracovní atmosfér=tra v hodině (ve třídě), paní učitelka a její přístup k dětem, struktura hodiny se stanoveným cílem 7. Velmi přirozená, inspirativní, paní učitelka profesionál 8. Nastavení pravidel, dobrovolnost (práce s červeným semaforem), velmi hladký průběh hodiny žáci pracovali náročnými technikami, pro pochopení pracovali s pocity, charaktery hlavních postav příběhu. Super atmosféra. 9. Vysoké nároky kladené na děti, které to braly jako výzvu. Nasazení dětí. 1. Paní učitelka byla velmi vstřícná a ochotná. Podrobně s námi rozebrala naše dotazy a připomínky. 2. Náročnost ponechání na tom, jak se s tím žáci sami vypořádají 3. Popis způsobu práce se třídou 4. Vstřícnost, otevřenost 5. Profesionalita paní učitelky v kombinaci s osobním přístupem, vstřícnost a otevřenost 6. Přehled učitele, obhajoba své práce, vysvětlení situací ve třídě při práci s dětmi 7. Osobní zkušenosti, zkušenosti z praxe 8. Fundovanost paní učitelky 9. Předávání zkušeností navzájem, i negativních i pozitivních 1. Tvůrčí práce, samostatnost dětí a jejich spolupráce ve skupinách 2. Pochopení pohádky z různých úhlů pohledu (vlk, karkulka) 3. Sebehodnocení 4. Texty, se kterými se pracovalo, červené a zelené karty 5. Zpracování hodiny, texty 6. Pracovní listy, kritéria hodnocení 7. Nápady s červenou/zelenou 8. Způsob práce s textem, střídání činností v průběhu hodiny 9. Pracovní listy - nápadité 3. Děkuji 5. Nemám otázky. Děkuji. 7. Děkuji. Vyčerpávající rozbor a diskuze III. A Mgr. Klára Folwarczná a Petra Dvorská (asistentka pedagoga k integrované žákyni) Člověk a jeho svět ložení potravin Žáci se v této hodině naučí Vyhledávat na obalech potravin jejich složení

5 Porovnávat množství jednotlivých složek potravin Při práci s textem vyhledávat důležité informace Žáci budou na obalech od potravin zjišťovat jejich složení, ve dvojicích uspořádají jednotlivé složky potravin. Při práci s textem budou vyhledávat význam jednotlivých složek pro zdravý vývoj lidského těla. 1. ZŠ Hlučín Darkovičky 2. ZŠ T. G. Masaryka Fulnek 3. ZŠ a Š Koperníkova, Třinec 4. ZŠ Horka nad oravou (kraj Olomoucký) 1. Děti celou hodinu všechny pracovaly, v hodině se vystřídala spousta aktivit, velkou část hodiny pracovaly s textem rozvoj čtenářské gramotnosti, pracovaly samostatně, ve dvojicích i ve skupině 2. Zapojení všech žáků v hodině, spolupráce žáků ve skupině, pěkně sestavená hodina 3. Oceňuji sehranost třídní učitelky a asistentky, jak se dá zajímavě podat těžké a nezáživné učivo 4. Názorná práce s potravinami, bezpečné prostředí ve třídě 1. Paní učitelka odpověděla na všechny dotazy, rozhořela se diskuze o prvouce, čtení, metodách práce Velmi zajímavé! 2. Otevřenost paní učitelky i asistentky, příjemné vystupování 3. Paní učitelka je velmi milá, vstřícná, profesionální. 4. Dostali jsme odpovědi na všechny otázky.. 1. Klidný přístup paní učitelky k dětem, to, že děti se nebály diskutovat, pěkný příklad využití metod kritického myšlení 2. Super spolupráce paní učitelky a paní asistentky, práce s postupným odkrýváním pracovního listu 3. Hodina se mi velice líbila 4. Práce s textem, způsob sebehodnocení 3. Nemá potřebu nic dovysvětlit III. B Mgr. Zuzana Poláčková Čtení Domácí mazlíčci Žáci se pokusí z daného textu zjistit, co lze uznat jako jisté /fakta/ a o čem můžeme pochybovat /domněnka/. Evokace: Na interaktivní tabuli je vyobrazen králíček. Přemýšlíme, co vidíme /fakta/ a co si o něm myslíme/naše názory a domněnky/. Učitel zapisuje na tabuli výroky žáků do dvou sloupců FAKTA a DO NĚNKY. Pak se děti se rozdělí do pěti skupin, každá skupina dostane foto známého domácího mazlíčka / kočka, pes, křeček, papoušek, rybičky/. Skupina má za úkol napsat: 1. co o něm můžeme říci, 2. co si o něm myslíme. Prezentátoři jednotlivých skupin pak seznámí třídu se svými výstupy. Uvědomění: Žáci dostanou text o neobvyklém domácím mazlíčkovi /fretka/. ají za úkol přečíst si jej a zeleně v něm podtrhnout to, co si o zvířeti myslí autor textu. Žáci pracují ve dvojicích a společně vyhledávají. Pak následuje sdílení ve čtveřicích, kde si žáci sdělují výsledky práce. Následuje práce ve dvojicích, kde žáci mají za

6 úkol podtrhnout červeně ta slova, která by jim pomohla představit si, jak fretka vypadá /tedy fakta/. Tento úkol společně zkontrolujeme v kruhu. Reflexe: Žáci mají za úkol vybrat libovolné zvíře z těch, o kterých dnes byla zmínka a pokusit se sestavit ve dvojici pětilístek sestávající pouze z faktů. Žáci dostanou příležitost své pětilístky prezentovat. 1. ZŠ Vřesina 2. ZŠ Studénka 3. ZŠ Palkovice 4. ZŠ Zátopkových Třinec 5. SŠ, ZŠ a Š Pionýrů Frýdek ístek 6. ZŠ Nový svět, Opava 7. ZŠ praktická Krnov 8. ZŠ a Š Hurbanova, Martin (Slovensko) 1. Pěkná pracovní atmosféra, žáci byli aktivní, paní učitelka byla k dětem příjemná, ocenila pochvalou děti, hodina byla dobře rozvržená, vytýčené cíle byly zvládnuty 2. Různé formy práce, samostatnost dětí 3. Bezproblémové rozdělení do skupin, spolupráce ve skupinkách. Příprava učitele. 4. Práce ve skupině rozdělení, práce s časem. Příjemná atmosféra, dobře navazující úkoly, komunikace s dětmi, závěrečné hodnocení. 5. Oceňuji spojení čtení s logickou úlohou fakta versus domněnky. 6. Výborně použité metody RWCT, dobře vystavěná lekce (podle EUR), práce s časem, závěrečné vyhodnocení práce s doporučením pro příště 7. Jde vidět, že žáci jsou zvyklí pracovat metodami vedoucími ke kritickému myšlení, reagují, jsou schopni sebereflexe a sebehodnocení, umí argumentovat a diskutovat 8. Pohodová a pracovná atmosféra 1. Odborně vedená diskuze, informace o Spirále, portfolio na flešce Velká vstřícnost paní učitelky 4. Předání zkušeností. 5. Líbila se mi spolupráce ve skupinkách žádná agrese, kooperace. 6. Diskuse o skupinové práci, metodách RWCT 7. Tipy pro vlastní práci Rozdělení rolí bez hádek, dokázali samostatně zvážit, kdo jakou bude mít funkci Celá lekce 5. Zaujetí dětí při plnění úkolů paní učitelka děti hezky motivovala. Pracovní nasazení dětí. 6. Celá lekce! Vyzkouším si ji se svými třeťáky taky. 7. Práce s žáky. Jejich kooperace, zvoneček k určování konce zadané činnosti (ten si pořídím) 8. Projekt Spirála 4. Pětilístek 8. Pätlístok IV. A Mgr. Andrea Ćmoková Matematika Rodokmen

7 Žáci se v této hodině naučí hledat informace ve složitějším schématu i mimo něj (nelineární texty) Dnes se pokusíme odhalit tajemství dopisu, který nám přišel. Vyzkoušíme si práci genealoga budeme například hledat jména i vztahy podle rodokmenu z Hejného matematiky. Také si budeme volit a řešit otázky podle obtížnosti. 1. ZŠ a Š T. G. asaryka Fulnek 2. SŠ, ZŠ a Š Karviná 3. ZŠ Svinov 4. ZŠ a Š Píšť 5. ZŠ a Š Píšť 6. ZŠ praktická Krnov 7. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 8. ZŠ Za Nádražím (Jihočeský kraj) 9. ZŠ a Š Hurbanova, artin (Slovensko) 1. Promyšlená a skvěle připravená hodina, vstřícná paní učitelka, zapálená 2. Klima třídy, práce žáků ve skupinách 3. Přístup paní učitelky čekala, neradila, povzbudila. Odstupňování úkolů všechny děti zaujaté. Moc děkuji paní učitelce. 4. Velmi pěkný přístup učitelky. 5. Klidný přístup paní učitelky, zapojení dětí v hodině diskuse. 6. Diskuse dětí, aktivita, jejich zájem. 7. Pěkná evokace, zapojení a nasazení všech žáků. 8. Přístup paní učitelky, zápal dětí, jejich přemýšlení, diskuse. 9. Veĺmi pekná hodina. Ďakujem paní učitelce 1. Zkušenosti lektorky i ostatních učitelek s matematikou Hejného 2. Konkrétní zkušenosti z praxe ostatních kolegů 3. Diskuse o Hejného matematice 4. Zkušenosti paní učitelky i ostatních 5. Informace, zkušenosti a poznatky od ostatních učitelů 6. Zkušenosti ostatních pedagogů 7. Gradované úlohy, které si paní učitelka tvoří 8. Triky a rady, jak na některá úskalí 9. Získala som hodnotné informácie k matematike Hejného 1. Prvotní info o matematice Hejného, odkazy na internetu 2. Samotná metoda, praktická ukázka, pozitivní přístup paní učitelky 3. Vedení hodiny 4. Zkušenosti paní učitelky i ostatních 5. Všechny informace, vyučovací hodina i následná beseda 6. Nový další pohled na práci s textem (rodokmen ) 7. Sdílení nad matematikou Hejného 8. Sdílet svoje zkušenosti se zkušenostmi ostatních, vidět Andreu v akci 9. Spolupráca detí v triede, rozdelenie do skupin 1. Seznámit se podrobněji s matematikou Hejného, prodiskutovat toto s kolegyněmi na své škole (na naší škole nikdo takto v matematice nepracuje) Hodnocení v Hejného matematice

8 Seznámit se komplexně s metodou 7. Jak na rodiče Děkuji. Dáša 8. Jak nastavit práci a obtížnost dětem tak, aby každý žák se posouval 9. Bližšie se zoznámi t s úlohami IV. B Mgr. Leona Mechúrová Český jazyk a literatura/ Čtenářská lekce Beletrie, příběhy ze života dětí Čtenářský cíl: (Ustálené prvky, úroveň postupující) 4.1 Žák si všímá, jak se vizuální prvky doplňují nebo popírají informace v daném textu, nebo jak vizuální prvky vyjasňují nebo zesilují významy slov 1. Evokace z nadpisu textu 2. Uvědomění: Rozdělení rolí pro čtení (předvídač, vyjasňovač, tazatel, shrnovač), řízené čtení části textu společným modelováním, pak čtení ve dvojicích a skupině Zapisování do tabulky porozumění, shrnutí textu Sledování ustálených prvků v textu. 3. Reflexe: K čemu mi může sloužit všímat si vizuálních prvků v textu? Jak mi mohou pomoci k porozumění při čtení? 1. ZŠ Jarošova, Havířov - Šumbark 2. ZŠ Jablunkov 3. ZŠ Zátopkových Třinec 4. ZŠ Horka nad oravou (Olomoucký kraj) 5. ZŠ Horka nad oravou (Olomoucký kraj) 6. ZŠ Hurbanova Martin (Slovensko) 7. Pomáháme školám k úspěchu 1. Žáci četli mentálně na vyšší úrovni, než je pro jejich věk typické, čtení je bavilo a bylo docíleno toho, že chtěli číst 2. Přístup učitelky k žákům, vedení hodiny koordinátor, žáci samostatní, pracovali s nadšením, na vysoké úrovni čtenářských dovedností! 3. Profesionální přístup učitele, chování a zájem žáků 4. otivace dětí, ukázka práce se čtenářskými strategiemi, výborný výběr textu, přehledná struktura hodiny, nenásilnost. 5. To, co vypadá v hodině samozřejmě (strategie) je podloženo dlouhodobou cílenou prací a tréninkem. 6. Kvalitne, dobře prepracovaná hodina, veĺa podnetných úloh pre vrtkých Žižkov 7. Viděl jsem důsledně (plně) rozvinutou metodu učíme se navzájem. Důsledně = zaměřenou na rozvoj klíčových čtenářských dovedností (dotazování, shrnování, předvídání). 1. etodika práce s textem nové možnosti 2. Jak a kdy mohu začít využívat čtenářské kontinuum 3. Rozvržení čtení ve 4. vysvětlení očníku 4. Vysvětlení postupu při rozdělení rolí až ke spojení rolí v jedné hodině 5. Je vše promyšlené. Vysvětlení postupu, jak se vlastně propracovat k této úrovni

9 6. Paní učitelka je odborníčka v tom, čo robí, bolo vidin, že ju táto téma naplĺňa 7. Paní učitelka přesně věděla, co u dětí chce rozvinout a byla schopná nám vysvětlit každý krok ve výuce jak míří k cílům = dětem 1. ožnosti práce ve čtení s porozuměním 2. Práce s konkrétním čtenářským cílem 3. Členění textu, výběr možnost výběru čtenářské role 4. Výběr textů, role, repliky učitele 5. Promyšlený postup a vysioká úroveň práce žáků 6. ožnosti čítania s porozuměním, rôzne spôsoby práce v hodine 7. Celý tento formát minikonference ukázka výuky + rozbor nenaruší dopolední vyučování 4. Toho je.-). Ale jsem ve stavu, kdy jsem dostala množství informací za hranicí zóny mého nejbližšího rozvoje. Díky A. 5. Vše kolem strategií a jejich postupného zavádění 6. Ďakujem V. A Mgr. Adéla Kubíčková Člověk a jeho svět Člověk a jeho smysly Žáci v této hodině porozumí významu smyslů v životě člověka se naučí vyhledávat důležité informace v textu Začneme malou rozcvičkou, zapojíme pohybové ústrojí pro získání prvotních informací, budeme pracovat individuálně i ve skupině, vyzkoušíme si, jak je to s našimi smysly na vlastní kůži. 1. ZŠ a Š Františka Palckého, Hodslavice 2. Š, ZŠ a SŠ Krnov 3. ZŠ a Š Sromotovo Hranice (Olomoucký kraj) 4. ZŠ Hurbanova Martin (Slovensko) 1. Celkově perfektně promyšlená hodina 2. Oceňuji pracovní atmosféru ve třídě hodina klouzala. Oceňuji přípravu paní učitelky pro žáky i hospitující super skvělá hodina. Oceňuji žáky vzájemný respekt, hotoví neruší, nechají dokončit činnost i ostatní. 3. ezipředmětové vztahy, učitel jen řídí, děti samy pracují, učí se čtením, aktivity pohybové i klidné, čtení prolíná celou hodinou 4. Medzipredmetové vzťahy s AJ. Aktívna spolu časť učitel na aktivitách so žiakmi 1. Nadhled a osobní přístup paní učitelky 2. Zapálení pro svou práci, znalost svých žáků 3. Klidná a pohodová paní učitelka, přesně ví, co chce, kam míří. Děkuji, vše jsme pěkně probraly. 4. Otvorenosť učitel, profesionálny prístup 1. Nadšení

10 2. Vyjadřování paní učitelky,. Zdvořilost, používání termínů žáci rozuměli pokynům, pracovali samostatně. 3. Spojení cizího jazyka (AJ) s hodinou CaJS. Anglicky se už asi nenaučím. Poděkování učitele dětem. 4. Asertivita zo strany učitel, zapojenie pohybu (prebratie z letargie, zaújem o učenie V. B Mgr. Renáta Niemczyková Člověk a jeho svět (přírodověda) Co se stane s vodou v těle, když ji vypijeme? Žáci v této hodině vysvětlí důležitost močové soustavy vyhledají v textu nejdůležitější informace, vyjasňují neznámé pojmy Hodina je vystavěna v modulu E-U-R. 1) E evokace s vlastní zkušeností, práce s tabulkou V-Ch-D 2) U čtení v textu s využitím metody I.N.S.E.R.T. 3) R dozvěděl jsem se nové informace, vysvětlím význam močové soustavy 1. ZŠ a Š Palkovice 2. ZŠ a Š T. G. asaryka Fulnek 3. ZŠ a Š Šromotovo Hranice (Olomoucký kraj) 4. ZŠ a Š Hurbanova artin (Slovensko) 1. Stavba hodiny a metody uplatněné ve výuce 2. Klidný hlas, přátelský přístup k dětem, Dán prostor pro všechny žáky. Pestrá hodina. 3. Hodina se mi velmi líbila, paní učitelka využívala různé metody při práci, děti reagovaly, byly zvyklé tak pracovat 4. etóda práce s textom I. N. S. E. R. T. 1. Příklady z praxe Pozitivní paní učitelka. Příjemná, vstřícná Tabulka (pracovní list) V Ch D, zařazení do stavby hodiny 2. Osobní diáře pro učitele a děti, společné plánování 3. Třída, paní učitelka, metody I.S.E.R.T. a VCHD 4. Osobnosť vyučujúcej VI. A Mgr. Beatrice tařičná a Mgr. Barbora Žurovcová Fyzika Nenasytná číše objem různých látek Žáci v této hodině porovnávají objemy látek

11 pomocí vlastní zkušenosti vytvářejí předpoklad, jehož pravdivost či nepravdivost ověřují pokusem Žáci jsou na začátku motivováni běžnou situací z reálného života. Jejich úkolem je popřemýšlet nad tím, co vše je napadá, když se na situaci podívají, a předvídat, co se stane během 40 minut. Následně pracují s využitím pomůcek ve skupinách, kde si kladou otázky a formulují vlastní předpoklad. Ten ověřují pokusem a své výsledky zaznamenávají do tabulky. Poté probíhá diskuze všech skupin, jejímž cílem je porozumění, případné dovysvětlení dané problematiky. V závěru hodiny se vracíme k motivační úloze a také proběhne celkové zhodnocení. 1. ZŠ TG Studénka 2. SŠTaS Karviná 3. ZŠ a Š Šromotovo Hranice (Olomoucký kraj) 4. ZŠ a Š Hurbanova artin (Slovensko) 5. ZŠ a Š Hurbanova artin (Slovensko) 1. Souhra paní učitelek, střídání rolí u dětí (kapitán pověřuje, předává slovo) 2. Perfektní příprava a spolupráce vyučujících, práce žáků 3. Vytváření prostoru pro sdělování názoru žáků jejich hypotéz, neustálé ověřování, zda žáci rozumí textu i úkolům, vedení výuky ve stylu velmi zajímavém a poutavém 4. Hodina bola skvelá, veĺmi inšpirujúca 5. Hodina bola pre deti veĺmi zaujímavá. Dávam 1*. 1. Bohatá diskuse. Vstřícnost paní učitelek k našim otázkám. 2. Překvapení učitelů z Martina z párové výuky. 3. Řízení badatelsky orientované výuky v 9. Ročníku každý žák předvádí pokus, ostatní formulují hypotézy. Odpovědi na mé otazníky. 4. Nadšenie učiteliek pres svoj predmet 5. Nastúpená badatelská cesta, ktorá princese ovocie vo vyšších ročníkoch 1. Párové vyučování 2. Souhra v párovém vyučování 3. Viz výše (Řízení badatelsky orientované výuky v 9. Ročníku každý žák předvádí pokus, ostatní formulují hypotézy.) 4. Vytváranie kritického myslenia u detí 5. Vyvolaný zájem u detí. otivácia aj na nasledujúcu hodinu. 3. Vnitřní nastavení hranice, kdy dbát na odbornou správnost VI. B Pavel Wojnar mediální výchova Vyhledáváme a třídíme informace v počítači Já a tato třída: V této třídě učím prvním rokem a pouze jednu hodinu týdně. Žáci se v této hodině naučí: - vyhledávat novinky ze světa médií v počítači na vybraných webových odkazech

12 - vybrat ze záplavy informací v PC jednu zajímavou informaci a svou volbu spolužákům prezentovat a zdůvodnit V minulé vyučovací hodině se žáci zabývali ve své kmenové učebně vývojem médií: porovnávali média starší z dob svých prarodičů s médii dnešními. V této hodině se šesťáci v počítačové učebně zamyslí nad tím, jak a kde lze vyhledávat aktuální mediální informace v počítači. V počítači porovnají nabízené webové odkazy, vyzkoušejí si vybrat v záplavě informací jednu pro ně nejzajímavější aktuální informaci ze světa médií, svou volbu zdůvodní a vysvětlí spolužákům. Své poznámky si budou zaznamenávat do připraveného pracovního listu, který se stane součástí jejich mediálního portfolia. 1. PZŠ Karviná 2. ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3. ZŠ a Š Lichnov 4. ZŠ a Š Veřovice 5. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 1. Klidný učitel působící pohodu 2. Během hodiny několikrát zopakovaný a zdůrazňovaný cíl hodiny. Jasné a přehledné zadání práce. 3. Pracovní list a následné vypracování pomocí PC (kombinace pracovních metod, aktuálnost, práce s informacemi) 4. Jasné a přesné zadání úkolů žákům, kliodený přístup a nestresování žáků (pokud nesplnili vše ze zadání). Snaha dát prostor k vyjádření všem. 5. Velký prostor pro žáky (respektování jejich potřeb sebereflexe učitele již v průběhu hodiny); pracovní list vedoucí ke zdůvodnění (otázka v závěru.) 1. Vypracované PL žáků 2. Ukázky dalších pracovních listů. Ukázka portfolií 3. Porovnání práce s ostatními kolegy z jiných škol, nápady do hodin 4. Předávání nápadů, inspirace, ukázky z portfolií, pracovních listů 5. Dobré i aktuality v úvodu. 1. Dobře strukturovaný pracovní list 2. Portfolia žáků přímo z daného předmětu 3. Způsob tvorby portfolia Zařadím více hodin mimo počítačovou učebnu s využitím tištěného PL. 5. Pořád nemám jasno, zda a jak pracovat VII. B Mgr. Kateřina Morcinková, Mgr. Nikolet Vichtová (asistentka pedagoga) Občanská výchova Majetek Žáci se v této hodině naučí rozlišovat různé druhy majetku popsat způsoby jeho nabývání tručná anotace hodiny:

13 V této vyučovací hodině budeme s žáky pokračovat v tematické oblasti ajetek a vlastnictví, hodina bude postavena podle třífázového modelu výuky s využitím metod Kritického myšlení. Během vyučování budu spolupracovat s asistentkou pedagoga. 1. ZŠ U Studny Karviná 2. ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 (Ústecký kraj) 3. ČŠI 4. Pomáháme školám k úspěchu 5. ZŠ a Š Veřovice 6. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 1. Oceňuji spolupráci mezi učitelkami a žáky 2. Pozitivní přístup k žákům zamyšlení na závěr, klima třídy 3. Klima ve třídě, závěr hodiny 4. Bylo z přípravy i z vedení hodiny jasné, že děti jsou tímto způsobem zvyklé pracovat i jindy. Oceňuji ještě zvlášť modelování, to, že vyučující se stala součástí učící se skupiny, dále komunikaci s žáky: koupil bych si manželku. Oceňuji způsob nápovědy a možnost ověřit si správnost sám/sama bez sumarizujícího či vyčítajícího hodnotícího stanoviska učitelky z toho vyplývá, že se děti učí v bezpečném prostředí. Zvoneček místo zvyšování hlasu. Otázky: Jak náročné pro vás byly úkoly? Jak se Vám pracovalo? Co by ti pomohlo příště? Návrat k evokaci: Co bys dělal/a s velkým majetkem? Návaznost. Příběh miliardáře + názorová osa, odkaz na diskusi v příští hodině děti vědí, co je čeká, mohou o tom přemýšlet, přijít do další hodiny s promyšlenějším názorem hlubší diskuse. 1. Vstřícnost při diskusi, upřímnost pedagožky, udržení přátelské atmosféry i paní učitelka byla přístupná všem tématům hovoru 2. Paní učitelka je velmi sympatická, šikovná 3. Přístup paní učitelky 4. Věta paní učitelky: ně se to líbí, když někdo přijde do mé hodiny a můžeme o ní diskutovat. Oceňuji to, jak jste přirozeně v analýze hodiny začala mluvit Vy sama a že jste mluvila také o tom, čeho jste si všimla na konkrétním žákovi 1. Systém nápověd rozmístěných po třídě, vyhodnocení samostatné práce 2. Co mi vrtá hlavou? pěkné, vyzkouším 3. odelování, otázka Co mi vrtá hlavou nebývá vidět v hodinách často 4. Čím vším lze zajistit, aby se tolik aktivit a učení vešlo i do 45 minut, tj. včetně celého E U R, + hodnocení hodiny a její obtížnosti žáky + evokační otázka do příští hodiny Nevím, co je nová informace, co je stará informace 3. Co žáci už znali z minulých hodin, aby mohli vyplnit pracovní list. 4. Děkuji. VIII. A Mgr. Ingrid Petriková a Mgr. Bohumil Zmrzlík český jazyk Josef Nesvadba Blbec z Xenemünde 1. ZŠ a Š ČSA Bohumín 2. ZŠ ládežnická Havířov 3. ZŠ ládežnická Havířov 4. ZŠ jablunkov 5. ZŠ Koperníkova Třinec

14 6. ZŠ Koperníkova Třinec 7. ZŠ A Š TG Fulnek 8. ZŠ A Š TG Fulnek 9. ZŠ Bruntál, Školní 10. SŠ, ZŠ a Š Karviná 11. Pomáháme školám k úspěchu 12. Pomáháme školám k úspěchu 1. Námět a téma hodiny žáky hodně bavily, byli aktivní a spolupracovali, práce s ukázkou, zajímavé a různorodé úkoly 2. Celková pracovní atmosféra hodiny, náplň a aktivity, které byly dětem předloženy 3. Žáky text zaujal, byli aktivní, pracovali podle pokynů vyučujících, dovedli sdělit svůj názor 4. Samostatnost žáků, zájem o práci, propojení četby se slohem (vypravování, dopis, charakteristika) 5. Výběr textu, příprava úloh (byly velmi různorodé) 6. Nápady formy práce, metody 7. oc se mi hodina líbila. Obdivuji nasazení učitelky, ale i spolupráci s dalším vyučujícím vůbec si nepřekáželi. Dávali si prostor hezké!! Žáci spolupracovali, bylo to moc fajn. Důležité, inspirativní téma! 8. Dobře zvolený text, u každé části jiný úkol není nudné, mechanické. 9. Propojení metod a činností, ukázněná práce žáků. 10. Práce s poměrně náročným textem, připravenost pedagogů, kázeň a pracovní atmosféra ve třídě 11. Že jste šli do takového náročného úkolu v rýámci otevřené hodiny. Volba textu zajímavého pro děti (aspoň mi přišlo, že čtou se zaujetím). Podnětná zadání pro děti předvídání + zdůvodnění; jiná forma předpovědi ve 3. Části (věty). Dále oceňuji Komplexní práci s textem na od začátku až do konce včetně úkolů. Úkoly rozmanité, ale propojené vždy přímo s textem, současně střídmý počet úkolů. Náročnost cíle ohledávání toho, jak děti chápou stanovisko autora. Zjišťování, jak na tom žáci jsou. Upření pozornosti na tuto stránku textu. Děti na začátek podtrhávali vlastnosti Bruna. Přemýšlím, zda to byl úkolo, který měl upoutat pozornost dětí k ústřední postavě? Nebo měl ještě jiný význam? Když pak předvídali, tak to dělali, aby více rozproudili svoje myšlení o textu, jak už přečteném, tak následujícím? Otázka po 3. Části míří vlastně taky na předvídání. Ale je jinak formulovaná, aby to bylo jinačí zadání? Říkali jste, že jste chtěli, aby si děti všimly té věty Byl tím vlastně zachráněn. Té si měly všimnout, protože má nějaký zvláštní význam? ně to přijde jako silná nápověda pro předvídání. Zajímavé je to ještě spojit s tou předchozí větou. 1. Názory jednotlivých diskutujících, nápady k hodině. 2. Pozitivní energie, která čiší z obou pedagogů. 3. Spolupráce pana ředitele s paní učitelkou partneři. Dopisy žáků autorovi, postavám velmi zajímavé Osobní přístup vyučujících 6. Názory ostatních celkově 7. Líbilo se mi, jak jemně přistupujete k novým tématům, jak po špičkách chodíte a hledáte nejlepší řešení oc mne oslovilo, jak všichni hledáme! Vyzařovali jste pokoj a pohodu! Děkuji Postřehy ostatních kolegů, důvod, proč právě tento text s tématem války 11. Pozorovat, čeho si kolegové všímají. 1. Názory jednotlivých diskutujících, nápady k hodině. 2. Souhra dvou pedagogů v jedné hodině. 3. Členění textu a aktivity k jednotlivým částem, ochota žáků spolupracovat 4. Propojení četby se slohem 5. Odvaha nabídnout žákům náročný text 6. etody + výběr textu

15 7. Rozpracování textui a práce s ním. Spolupráce dvou vyučujících! Třídní knihovnnička. 8. Celá hodina byla velmi povedená, určitě ji využiju. Líbila se mi spolupráce a pohoda, jaká z obou vyučujících vyzařovala. 9. Zajímavý způsob práce se třídou. Učitel jako ukazatel cesty Vidět, jak může fungovat kontinuum. Vidět, že děti s ponorem mohou pročíst relativně dlouhý text. Vidět klid Inky a ilana ve chvílích, kdy došlo na nějaká rozcestí Jak zavádět nové pojmy a s nimi spojené dovednosti: Jedna cesta je asi tato postavená na intuici žáků a nápodobě zdatnějšího spolužáka, jiná může být cesta přímé výuky: zaměřit hodinu na cíl. 12, Inko a ilane, děkuji vám za inspirující čtenářský zážitek, mimořádně čtivý text, možnost být s vámi a s jedním z vašich čtenářských společenství při práci a vidět vás spolu při práci Plán hodiny, její průběh a vaše reakce ve mně nechají hlubokou stopu. Budu o tom ještě dumat A to já ráda Věřím, že někteří z návštěvnic tiše nahlédly a docenily, co jste jim moc umožnily. Díky moc VIII. B Emília Raszyková Matematika Početní operace s algebraickými výrazy Žáci se v této hodině učí ze zadaného textu zapsat a zjednodušit algebraický výraz číst s porozuměním a osvojovat si základní matematické vztahy s proměnnými Kooperativním učením žáci proniknou do světa písmen (proměnných) v reálných matematických situacích a procvičí tak sčítání a odčítání algebraických výrazů. 1. ZŠ a Š Albrechtice 2. ZŠ Koperníkova Třinec 3. ZŠ a Š T. G. asaryka Fulnek 4. ZŠ Studénka, Butovická 5. ZŠ Příbor, Jičínská 6. ZŠ a Š Píšť 7. SŠSaT Karviná 8. SŠSaT Karviná 1. Pracovní atmosféra 2. Učitelka vede žáky k tomu, aby hledali samostatně řešení problémůp 3. Vedla k aktivnímu zapojení všech žáků. Sami vyvozovali postup pro výpočty s proměnnými 4. Žáci v hodině pracovali (téměř všichni) a snažili se doplňovat správné řešení 5. Žáci byli uvolnění a pracovali. Téměř všechny skupiny fungovaly efektivně. 6. Hodina byla plodná, všichni ukázali, že umí řešit příklady s výrazy 7. Všichni žáci pracovali, žáci se na kobnci hodiny usmívali, byli spokojeni s výsledkem práce 8. Všichni žáci byli zapojeni do práce, každý ve skupině měl svůj úkol

16 1. Pohledy učitelů z jiných škol 2. Otevřenost ke zkušenostem s výukou 3. Otevřenost při sdílení zkušeností, proč metodu Hejného ano či ne 4. Přístup vyučující ke třídě u všech žáků dokázala najít jejich pozitiva a věděla, jak žáci pracují, jak se chovají, 5. Ve třídě jsou dva propadlíci nebylo to viditelné Samostatná, tvůrčí a týmová práce žáků 8. otivace pro všechny žáky ve skupině 1. Pohled na Hejného metodu 2. Způsob práce ve skupinách 3. Aplikace čtenářské gramotnosti v přírodovědném předmětě 4. Propojení hodin smysluplná návaznost 5. Přístup vyučující k matematice 6. Příklady, pracovní sešity, přístup vyučujících. Chytřejší žáci aktivně vysvětlovali slabším: ti je poslouchali 7. Týmová práce, zapojení všech žáků Způsob výběru úkolů a jejich dokončení, rozebírání ve stejné hodině 5. Jak na metodiku matematiky? Hejného metoda ano x ne? 7. To je dobře, že jsou lidi s nadšením, je to nakažlivé. Co žáci už znali z minulých hodin, aby mohli vyplnit pracovní list. 8. Jak často takový způsob výuky probíhá? Kdy probíhá klasická výuka návazně na tento způsob.. IX. A Mgr. Pavla Kucharczyková Výchova ke zdraví Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše Žák v této hodině diskutuje o rozdílech mezi pohlavími vyjádří se vlastními slovy k typologii muže a ženy porovná své poznatky s ostatními spolužáky v hodině budou použity v konstruktivistickém modelu výuky evokace uvědomění reflexe metody RWCT v hodině budeme využívat skupinovou práci v hodině budeme pracovat s textem 1. ZŠ Jablunkov 2. ZŠ im. Kopernika v Jablunkově 3. ZŠ a Š G. Preczka Třinec 4. ZŠ Krnov, Janáčkovo náměswtí 5. SŠTaS Karviná 6. SŠTaS Karviná 1. Připravenost, téma

17 2. Přístup učitelky k žákům 3. Pečlivá příprava, zajíémavé téma, atmosféra ve třídě, pracovní prostředí 4. Připravenost a schopnost žáků pracovat, rozdělovat se do skupin, připravenost učitelky. Úvodní video. 5. Práce ve skupinách 6. Udržení kázně při skupinové práci Přátelská atmosféra Vstřícnost a otevřenost vyučující 6. Vstřícnost vyučující 1. Nápad, texty, materiály 2. Jakýkoliv zajímavý text je možno fajn využít + práce ve skupině 3. Vztah učitel žák, vzájemná důvěra, nastavená pravidla a jejich dodržování 4. Využívání textů ve velké míře 5. Způsob vedení hodiny 6. Způsob vedení hodiny 3. Chtěl bych zažít příští hodinu 4. Příští hodina? V co to vyústí? IX. B Mgr. Jelena Rybnikárová Přírodopis Vliv sopečné činnosti Žáci v této hodině popíší vliv sopečné činnosti na život člověka a přírodu porovnají pozitiva a negativa sopečné činnosti V této hodině navážeme na téma sopka, zaměříme se především na kladný vliv sopečné činnosti. Pracovat budeme podle třífázového modelu výuky s využitím metod kritického myšlení. 1. ZŠ Kontešinec Český Těšín 2. ZŠ Krnov, JN ZŠ Píšť 4. ZŠ Horka nad oravou (Olomoucký kraj) 5. ZŠ Chvalšiny (Jihočeský kraj) 6. Š a ZŠ Hurbanova, artin 1. Celá hodina perfektní! 2. Pracovaly jen děti, paní učitelka jen organizovala proces i hodnocení bylo na nich. Děti byly na tu práci zvyklé. Klid, aktivita, pohoda 3. Připravenost paní učitelky + propojenost hlavně se zeměpisem 4. Nastavení spolupráce mezi učitelkou a žáky 5. Partnerský přístup paní učitelky k žákům, zajímavěc sestavené texty 6. Skupinová práce, nastolení problému, řešeni žiacke

18 Plodná diskuse o učebnicích, internetových zdrojích a dalších možnostech! 4. Otevřenost, realita, konkrétní rady 5. Fundovanost paní učitelky, má svou představu, svůj cíl 6. Diskusia samotných pedagógov 7. Přátelský přístup práce s 9. třídou 8. Klid, zapojení žáků, podpora interaktivní tabule. Pracovní list ucelený, pojmy, výstup nepíše dvakrát 9. Náměty na čtenářské dovednosti 10. Ktrátké minireflexe během hodiny 11. Zpracování tématu 12. Celá otvorem hodina skupinová práca 1. Kde brát texty? 2. Kde bere všechny ty texty? Sestavuje si je sama? 3. Kde získávat nám,ěty na práci s textem, na rozvoj čtenářské gramotnosti? 4. Jak co nejrychleji získat texty s přírodovědnou tématikou a netrávit hodiny života googlováním?

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ Číslo akce: 1015931500 Název: Minikonference aktivní metody učení Termín a místo: 12. 3. 2015, ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích OZNAČTE PROSÍM V KAŽDÉM ŘÁDKU JEDNU

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti S jakými texty žáci pracují učebnice / autentické texty. Žáci pracují pouze s texty z učebnic a čítanek. Žáci pracují také s autentickými (neučebnicovými)

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Pracovní skupina Informační, čtenářská a cizojazyčná gramotnost

Pracovní skupina Informační, čtenářská a cizojazyčná gramotnost Pracovní skupina Informační, čtenářská a cizojazyčná gramotnost Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná CZ.0.3.68/0.0/0.0/5_005/0000040 Složení pracovní skupiny Mgr. Šárka Hanusková

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení

Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení Určeno: ředitelům a učitelům základních škol všech vzdělávacích oblastí Termín: 20. března 2014, zahájení v 9:00 h, ukončení

Více

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Název: Zkrat Výukové materiály Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Riziko a bezpečí, aneb co se stane, když se

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

ZPĚTNÁ VAZBA: 1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo?

ZPĚTNÁ VAZBA: 1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo? Už od první chvíle na mě škola udělala velmi dobrý dojem. Prostory jsou krásné, lidé příjemní a nadšení do své práce a je to na první pohled vidět. To koresponduje i s množstvím rozvíjejících a vzdělávacích

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Problémové okruhy ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Vysoký počet žáků v hodině hlavně ve velkých školách

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce.

Cíl: Opakování učiva, příprava na II.čtvrtletní práci s využitím ICT ve výuce. Závěrečná práce kurzu počítačové gramotnosti ST06 (L. Demelová) Příprava na hodinu MATEMATIKY 4. ročník Jsme malotřídní vesnická škola se třemi třídami a 4. ročník tvoří díky vyššímu počtu žáků samostatnou

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku Vyučovací předmět: Ošetřovatelství (OSE) Škola: SZŠ EA Brno Učitel: Mgr. Alena Altmannová Třída + počet žáků: NA1 10 žáků (1/2 třídy) Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny (hodiny

Více

Římské číslice porovnávání zvířátek

Římské číslice porovnávání zvířátek Římské číslice porovnávání zvířátek On-line diskuze k virtuální hospitaci ve vyučovací hodině v 6. ročníku Vyučující: Mgr. Bc. Miroslav Halló a Mgr. Lucie Krobová Expert: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/56.0054 Realizátor projektu : Střední

Více

Příloha I.: Stupně aktivity 1

Příloha I.: Stupně aktivity 1 Příloha I.: Stupně aktivity 1 1 MAŇÁK, J. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 134 s. Příloha II.: Rozvíjení vlastností tvořivosti po stupních 2 2 MAŇÁK, J. Rozvoj

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit?

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? PŘÍPRAVA PROJEKTU Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? Stanovení doby trvání projektu Jak dlouho budou žáci na projektu

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011) TENTO PROJEKT JE

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech.

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Procenta Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Autor Lenka Juříková, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec Vhodné pro věk/třídu 9. ročník Poznámka Lekce je určena právě pro žáky 9. ročníku, kteří mají za sebou

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 13 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 19. 3. 2013 Půda

Více

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky.

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Přímá a nepřímá úměrnost Ročník 7. Materiál slouží

Více

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ Helena Picková, FP TUL Projekt EduTech: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech, CZ.1.07/2.3.00/45.0011

Více

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství

Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Co přinesl projekt Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství Neklidný spánek MV EVVO VDO VMEGS MKV OSV Proč jsme neklidně spali? MV Ing. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ a MŠ Dobronín:

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V analýze hodnocených ŠVP bylo nalezeno mnoho příkladů dobré praxe. Pro záměry celého materiálu však byly vybrány ty příklady dobré praxe, které odkazují na rozvoj v rovinách

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Audiovizuální opora je

Více

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav,

Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, Příloha 1f Evaluace Tréning pozorování, MŠ Přibyslav, 13. 1. 2015 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 20 účastníků Tréningu pozorování. Na základě analýzy odevzdaných dotazníků byly zjištěny následující

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

VOLNÉ PSANÍ O MYŠLENÍ fáze evokace

VOLNÉ PSANÍ O MYŠLENÍ fáze evokace Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz VOLNÉ PSANÍ O MYŠLENÍ fáze evokace Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Organizace 1 žák (příp.2 žáci) u jednoho počítače, pracovní místo v lavici, pracovní místo na koberci, prostor pro komunikativní kruh

Organizace 1 žák (příp.2 žáci) u jednoho počítače, pracovní místo v lavici, pracovní místo na koberci, prostor pro komunikativní kruh Počítáme do 1 Popis V hodině (případně hodinách) si žáci 2. ročníku samostatně či ve dvojících procvičují provádění jednoduchých početních úkonů s přirozenými čísly v oboru do 1 a řešení úloh z praxe.

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Akreditované programy 2 5 programů

Akreditované programy 2 5 programů Akreditované programy 2 5 programů 1. Název vzdělávacího programu: Využití metod RWCT ve výuce II Pořadové číslo: 1 Účelem předkládaného vzdělávacího programu (pracovní dílny) je snaha seznámit pedagogické

Více