Zpětné vazby z náslechových hodin v rámci akce KVIC a ZŠ, Mendelova Minikonference aktivní metody učení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpětné vazby z náslechových hodin v rámci akce KVIC a ZŠ, Mendelova Minikonference aktivní metody učení"

Transkript

1 Zpětné vazby z náslechových hodin v rámci akce KVIC a ZŠ, Mendelova Minikonference aktivní metody učení Karviná, dne 12. března 2015 I. A Pavla Trojaková a Petra H. Blechová (ped. asistentka k integrovanému žákovi) Český jazyk Čtení o zvířatech - Ptáci Žáci se v této hodině učí nacházet v přečteném textu přímo vyjádřenou informaci porovnávat to, co čtou, se svou předchozí informací o tématu 1. Evokace Kimovka Žáci hrají v úvodu hodiny motivační hru. Na konci vyvozují ze zbývajících obrázků téma dnešní hodiny. eznámení s cílem hodiny Žáci se seznámí s cílem hodiny (zjistit základní informace o ptácích). 2. Uvědomění etoda tvrzení před, po přečtení textu Následně pracují s tabulkou tvrzení. Poté čtou text o ptácích a informace z textu porovnávají se svými předchozími názory. O zjištěních diskutují ve dvojicích a prezentují je před třídou. 3. Reflexe Svou práci v hodině průběžně reflektují, hodnotí pomocí kritérií hodnocení. 1. ZŠ Český Těšín Hrabina 2. ZŠ Vřesina 3. ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec 4. ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov 5. S, ZŠ a SŠ SD Krnov 6. ZŠ a Š Třinec, Koperníkova 7. ZŠ Horka nad oravou (kraj Olomoucký) 8. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 9. ZŠ Hurbanova artin (Slovensko) 1. Čtou všechna zadání, orientovali se v tabulce 2. Klidná práce, spolupráce dětí, vyjádření vlastního názoru 3. Připravenost učitele perfektní zvládnutí hodiny, zaujetí dětí a kladné sebehodnocení všech dětí 4. Klidná práce paní učitelky vnímání potřeb všech dětí, práce dětí ve dvojicích 5. Čtení dětí s porozuměním, učení dětí klást otázky, 6. Osobnost vyučující (empatická, klidná), ovládá žáky, metodika práce, motivace k činnostem, spád vyučovací hodiny, kázeň 7. Pestrost EUR, RWCT, konstruktivistický přístup, formativní hodnocení 8. Paní učitelka učí klást otázky 9. Rôzne typy úloh, metód, foriem práce, individuálny prístup skutočně ukážková hodina

2 1. 2. Postřehy a nápady ostatních učitelů 3. Dílny čtení 4. Společná chvála všech vyučujících, názory ostatních vyučujících Různorodost diskuse Jak mají číst děti v 1. třídě v březnu souvisí to jen s metodou čtení? 9. Informácie o matematike autora. Hejného 1. Zdali nezačít genetickou metodu 2. Přístup učitelky, ukončení hodiny, sebehodnocení 3. Samostatnost dětí, kladení otázek dětí navzájem 4. Čtenářské dílny Žáci umí tvořit otázky. Úroveň čtení prvňáčků. Práce dětí podle pravidel třídy respekt, kázeň). Náročnost textu, který žáci zvládli. Spolupráce žáků ve dvojicích. 7. Zadávání otázek: Co ještě chci vědět o ptácích nalezení na společný papír a předání seznamu k domácímu bádání 8. Písemné sebehodnocení v PL (používám spíše ústní sebehodnocení nebo nějakou společnou formu) 9. Používanie stierateĺnej tabuĺky 7. Samostatnost žáků, úroveň čtení při čtení je to typické? 8. Zavedu dílnu čtení už teď I. B Mgr. Beata Pukowiecová Český jazyk čtení ZVÍŘATA plazi Žáci se v této hodině naučí Používat obrázek k lepšímu porozumění textu. Přiřadit alespoň 3 živočichy mezi plazy. Během hodiny budou žáci poznávat živočichy, kteří se řadí mezi plazy. K tomu budou využívat především své dosavadní znalosti, obrázky, názvy zvířat a krátké texty. 1. ZŠ Borovského Karviná 2. ZŠ ČSA Bohumín 3. ZŠ Třinec 4. ZŠ Jablunkov 5. ZŠ a Š Ostrava, Březinova ZŠ T. G. Masaryka Fulnek 7. ZŠ T. G. Masaryka Fulnek 8. ZŠ a Š Hranice, Šromotovo (kraj Olomoucký) 9. ZŠ a Š Hranice, Šromotovo (kraj Olomoucký) 1. Dynamické střídání činností, pozitivní přístup učitelky k dětem 2. Připravenost hodiny, nápaditost 3. Práce ve skupinách a s pravidly (tichý hlas). Instrukce paní učitelky byly dětem dávány jasně, srozumitelně a vždy se doptávaly na porozumění 4. Dobře připraveno, klidný hlas paní učitelky, hodnocení gesty

3 5. Zlatá 1* a klasické známkování, dotkni se Smolíků, které mám vylepené ve třídě ( ano, bavilo mě; :) nic moc, nebavilo mě) 6. Střídání mnoha činností, klidný přístup paní učitelky, sebekontrola dětí. 7. Aktivita, klidný přístup paní učitelky 8. Tichá práce ve dvojicích, spolupráce, střídání činností, opakují se instrukce děti se doptávají a doplňují 9. Tichá práce dětí, práce ve skupině, hodnocení hodiny 1. Příjemná atmosféra v přátelském duchu. Doporučená literatura Tipy materiálů s vhodnými texty 4. Porovnání metody genetické a analyticko syntetické 5. Genetická metoda, rozvoj čtenářství knihy noho inspirace!!! Děkuji 6. ilý přístup paní učitelky. 7. Porozumění dětí delšímu textu 8. Ukázka materiálů, způsob práce, párová učitelka 9. Vstřícnost učitelky ke všem dotazům, je poznat, že takto pracují pravidelně 1. Závěrečné hodnocení způsob sebereflexe žáků 2. Dosáhnutí tichého prostředí, náměty na aktivity pohádky, zvířata stupňováním úkolů 3. Kreativita paní učitelky 4. Zkušenosti ostatních učitelek, materiály, které nemám k dispozici 5. Velké množství informací, které si žáci během hodiny zapamatovali! Skvělé hodnocení učitelky!!! 6. Pozitivní přístup paní učitelky. Nápady na výuku pro čtení 1. ročníku. 7. Hodně činností v jedné hodině. Stručné pokyny paní učitelky. 8. Připravené pracovní listy. Názory ostatních kolegů. 9. Doporučení publikací ke čtenářství, forma vyučovací hodiny i její náplň. Diskuse ostatních pedagogů II. B Mgr. Šárka Hanusková a Marie Poloková (asistent pedagoga k integrovanému dítěti) Český jazyk a literatura Červená Karkulka Žáci budou v této hodině při práci s textem rozpoznávat, kdo je vypravěčem příběhu hledat a zaznamenávat vyjádření názorů či pocitů Evokace: V úvodu hodiny si připomeneme pohádku o Červené Karkulce. Žáci zapisují postavy z pohádky, dohledávají k nim ilustrace. Uvědomění: Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane dva různé texty (liší se vypravěč příběhu). Žáci tiše čtou a snaží se odhalit, kdo je vypravěčem příběhu, a současně zapisují, jak se vypravěč asi v danou chvíli cítí. Svůj názor zdůvodňují a sdílejí ve dvojici i v rámci třídy. Reflexe: Žáci hodnotí svou práci pomocí sady kritérií. 1. ZŠ U Studny, Karviná 2. ZŠ Žákovská, Havířov 3. ZŠ Žákovská, Havířov

4 4. ZŠ a Š hrabina, Český Těšín 5. ZŠ Veřovice 6. ZŠ logopedická Ostrava 7. ZŠ Zátopkových Třinec 8. ZŠ praktická Frýdek - ístek 9. ZŠ Školní Bruntál 1. Hodina se mi moc líbila 2. Poskytování prostoru pro vlastní názor žáků 3. Samostatná práce s textem (porozumění) 4. Kreativní, děti pracovaly s chutí, všichni žáci byli zapojeni, výborný přístup paní učitelky k dětem 5. Vysoká náročnost úkolů, skvělá práce paní učitelky, přístup k žákům 6. Pracovní atmosfér=tra v hodině (ve třídě), paní učitelka a její přístup k dětem, struktura hodiny se stanoveným cílem 7. Velmi přirozená, inspirativní, paní učitelka profesionál 8. Nastavení pravidel, dobrovolnost (práce s červeným semaforem), velmi hladký průběh hodiny žáci pracovali náročnými technikami, pro pochopení pracovali s pocity, charaktery hlavních postav příběhu. Super atmosféra. 9. Vysoké nároky kladené na děti, které to braly jako výzvu. Nasazení dětí. 1. Paní učitelka byla velmi vstřícná a ochotná. Podrobně s námi rozebrala naše dotazy a připomínky. 2. Náročnost ponechání na tom, jak se s tím žáci sami vypořádají 3. Popis způsobu práce se třídou 4. Vstřícnost, otevřenost 5. Profesionalita paní učitelky v kombinaci s osobním přístupem, vstřícnost a otevřenost 6. Přehled učitele, obhajoba své práce, vysvětlení situací ve třídě při práci s dětmi 7. Osobní zkušenosti, zkušenosti z praxe 8. Fundovanost paní učitelky 9. Předávání zkušeností navzájem, i negativních i pozitivních 1. Tvůrčí práce, samostatnost dětí a jejich spolupráce ve skupinách 2. Pochopení pohádky z různých úhlů pohledu (vlk, karkulka) 3. Sebehodnocení 4. Texty, se kterými se pracovalo, červené a zelené karty 5. Zpracování hodiny, texty 6. Pracovní listy, kritéria hodnocení 7. Nápady s červenou/zelenou 8. Způsob práce s textem, střídání činností v průběhu hodiny 9. Pracovní listy - nápadité 3. Děkuji 5. Nemám otázky. Děkuji. 7. Děkuji. Vyčerpávající rozbor a diskuze III. A Mgr. Klára Folwarczná a Petra Dvorská (asistentka pedagoga k integrované žákyni) Člověk a jeho svět ložení potravin Žáci se v této hodině naučí Vyhledávat na obalech potravin jejich složení

5 Porovnávat množství jednotlivých složek potravin Při práci s textem vyhledávat důležité informace Žáci budou na obalech od potravin zjišťovat jejich složení, ve dvojicích uspořádají jednotlivé složky potravin. Při práci s textem budou vyhledávat význam jednotlivých složek pro zdravý vývoj lidského těla. 1. ZŠ Hlučín Darkovičky 2. ZŠ T. G. Masaryka Fulnek 3. ZŠ a Š Koperníkova, Třinec 4. ZŠ Horka nad oravou (kraj Olomoucký) 1. Děti celou hodinu všechny pracovaly, v hodině se vystřídala spousta aktivit, velkou část hodiny pracovaly s textem rozvoj čtenářské gramotnosti, pracovaly samostatně, ve dvojicích i ve skupině 2. Zapojení všech žáků v hodině, spolupráce žáků ve skupině, pěkně sestavená hodina 3. Oceňuji sehranost třídní učitelky a asistentky, jak se dá zajímavě podat těžké a nezáživné učivo 4. Názorná práce s potravinami, bezpečné prostředí ve třídě 1. Paní učitelka odpověděla na všechny dotazy, rozhořela se diskuze o prvouce, čtení, metodách práce Velmi zajímavé! 2. Otevřenost paní učitelky i asistentky, příjemné vystupování 3. Paní učitelka je velmi milá, vstřícná, profesionální. 4. Dostali jsme odpovědi na všechny otázky.. 1. Klidný přístup paní učitelky k dětem, to, že děti se nebály diskutovat, pěkný příklad využití metod kritického myšlení 2. Super spolupráce paní učitelky a paní asistentky, práce s postupným odkrýváním pracovního listu 3. Hodina se mi velice líbila 4. Práce s textem, způsob sebehodnocení 3. Nemá potřebu nic dovysvětlit III. B Mgr. Zuzana Poláčková Čtení Domácí mazlíčci Žáci se pokusí z daného textu zjistit, co lze uznat jako jisté /fakta/ a o čem můžeme pochybovat /domněnka/. Evokace: Na interaktivní tabuli je vyobrazen králíček. Přemýšlíme, co vidíme /fakta/ a co si o něm myslíme/naše názory a domněnky/. Učitel zapisuje na tabuli výroky žáků do dvou sloupců FAKTA a DO NĚNKY. Pak se děti se rozdělí do pěti skupin, každá skupina dostane foto známého domácího mazlíčka / kočka, pes, křeček, papoušek, rybičky/. Skupina má za úkol napsat: 1. co o něm můžeme říci, 2. co si o něm myslíme. Prezentátoři jednotlivých skupin pak seznámí třídu se svými výstupy. Uvědomění: Žáci dostanou text o neobvyklém domácím mazlíčkovi /fretka/. ají za úkol přečíst si jej a zeleně v něm podtrhnout to, co si o zvířeti myslí autor textu. Žáci pracují ve dvojicích a společně vyhledávají. Pak následuje sdílení ve čtveřicích, kde si žáci sdělují výsledky práce. Následuje práce ve dvojicích, kde žáci mají za

6 úkol podtrhnout červeně ta slova, která by jim pomohla představit si, jak fretka vypadá /tedy fakta/. Tento úkol společně zkontrolujeme v kruhu. Reflexe: Žáci mají za úkol vybrat libovolné zvíře z těch, o kterých dnes byla zmínka a pokusit se sestavit ve dvojici pětilístek sestávající pouze z faktů. Žáci dostanou příležitost své pětilístky prezentovat. 1. ZŠ Vřesina 2. ZŠ Studénka 3. ZŠ Palkovice 4. ZŠ Zátopkových Třinec 5. SŠ, ZŠ a Š Pionýrů Frýdek ístek 6. ZŠ Nový svět, Opava 7. ZŠ praktická Krnov 8. ZŠ a Š Hurbanova, Martin (Slovensko) 1. Pěkná pracovní atmosféra, žáci byli aktivní, paní učitelka byla k dětem příjemná, ocenila pochvalou děti, hodina byla dobře rozvržená, vytýčené cíle byly zvládnuty 2. Různé formy práce, samostatnost dětí 3. Bezproblémové rozdělení do skupin, spolupráce ve skupinkách. Příprava učitele. 4. Práce ve skupině rozdělení, práce s časem. Příjemná atmosféra, dobře navazující úkoly, komunikace s dětmi, závěrečné hodnocení. 5. Oceňuji spojení čtení s logickou úlohou fakta versus domněnky. 6. Výborně použité metody RWCT, dobře vystavěná lekce (podle EUR), práce s časem, závěrečné vyhodnocení práce s doporučením pro příště 7. Jde vidět, že žáci jsou zvyklí pracovat metodami vedoucími ke kritickému myšlení, reagují, jsou schopni sebereflexe a sebehodnocení, umí argumentovat a diskutovat 8. Pohodová a pracovná atmosféra 1. Odborně vedená diskuze, informace o Spirále, portfolio na flešce Velká vstřícnost paní učitelky 4. Předání zkušeností. 5. Líbila se mi spolupráce ve skupinkách žádná agrese, kooperace. 6. Diskuse o skupinové práci, metodách RWCT 7. Tipy pro vlastní práci Rozdělení rolí bez hádek, dokázali samostatně zvážit, kdo jakou bude mít funkci Celá lekce 5. Zaujetí dětí při plnění úkolů paní učitelka děti hezky motivovala. Pracovní nasazení dětí. 6. Celá lekce! Vyzkouším si ji se svými třeťáky taky. 7. Práce s žáky. Jejich kooperace, zvoneček k určování konce zadané činnosti (ten si pořídím) 8. Projekt Spirála 4. Pětilístek 8. Pätlístok IV. A Mgr. Andrea Ćmoková Matematika Rodokmen

7 Žáci se v této hodině naučí hledat informace ve složitějším schématu i mimo něj (nelineární texty) Dnes se pokusíme odhalit tajemství dopisu, který nám přišel. Vyzkoušíme si práci genealoga budeme například hledat jména i vztahy podle rodokmenu z Hejného matematiky. Také si budeme volit a řešit otázky podle obtížnosti. 1. ZŠ a Š T. G. asaryka Fulnek 2. SŠ, ZŠ a Š Karviná 3. ZŠ Svinov 4. ZŠ a Š Píšť 5. ZŠ a Š Píšť 6. ZŠ praktická Krnov 7. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 8. ZŠ Za Nádražím (Jihočeský kraj) 9. ZŠ a Š Hurbanova, artin (Slovensko) 1. Promyšlená a skvěle připravená hodina, vstřícná paní učitelka, zapálená 2. Klima třídy, práce žáků ve skupinách 3. Přístup paní učitelky čekala, neradila, povzbudila. Odstupňování úkolů všechny děti zaujaté. Moc děkuji paní učitelce. 4. Velmi pěkný přístup učitelky. 5. Klidný přístup paní učitelky, zapojení dětí v hodině diskuse. 6. Diskuse dětí, aktivita, jejich zájem. 7. Pěkná evokace, zapojení a nasazení všech žáků. 8. Přístup paní učitelky, zápal dětí, jejich přemýšlení, diskuse. 9. Veĺmi pekná hodina. Ďakujem paní učitelce 1. Zkušenosti lektorky i ostatních učitelek s matematikou Hejného 2. Konkrétní zkušenosti z praxe ostatních kolegů 3. Diskuse o Hejného matematice 4. Zkušenosti paní učitelky i ostatních 5. Informace, zkušenosti a poznatky od ostatních učitelů 6. Zkušenosti ostatních pedagogů 7. Gradované úlohy, které si paní učitelka tvoří 8. Triky a rady, jak na některá úskalí 9. Získala som hodnotné informácie k matematike Hejného 1. Prvotní info o matematice Hejného, odkazy na internetu 2. Samotná metoda, praktická ukázka, pozitivní přístup paní učitelky 3. Vedení hodiny 4. Zkušenosti paní učitelky i ostatních 5. Všechny informace, vyučovací hodina i následná beseda 6. Nový další pohled na práci s textem (rodokmen ) 7. Sdílení nad matematikou Hejného 8. Sdílet svoje zkušenosti se zkušenostmi ostatních, vidět Andreu v akci 9. Spolupráca detí v triede, rozdelenie do skupin 1. Seznámit se podrobněji s matematikou Hejného, prodiskutovat toto s kolegyněmi na své škole (na naší škole nikdo takto v matematice nepracuje) Hodnocení v Hejného matematice

8 Seznámit se komplexně s metodou 7. Jak na rodiče Děkuji. Dáša 8. Jak nastavit práci a obtížnost dětem tak, aby každý žák se posouval 9. Bližšie se zoznámi t s úlohami IV. B Mgr. Leona Mechúrová Český jazyk a literatura/ Čtenářská lekce Beletrie, příběhy ze života dětí Čtenářský cíl: (Ustálené prvky, úroveň postupující) 4.1 Žák si všímá, jak se vizuální prvky doplňují nebo popírají informace v daném textu, nebo jak vizuální prvky vyjasňují nebo zesilují významy slov 1. Evokace z nadpisu textu 2. Uvědomění: Rozdělení rolí pro čtení (předvídač, vyjasňovač, tazatel, shrnovač), řízené čtení části textu společným modelováním, pak čtení ve dvojicích a skupině Zapisování do tabulky porozumění, shrnutí textu Sledování ustálených prvků v textu. 3. Reflexe: K čemu mi může sloužit všímat si vizuálních prvků v textu? Jak mi mohou pomoci k porozumění při čtení? 1. ZŠ Jarošova, Havířov - Šumbark 2. ZŠ Jablunkov 3. ZŠ Zátopkových Třinec 4. ZŠ Horka nad oravou (Olomoucký kraj) 5. ZŠ Horka nad oravou (Olomoucký kraj) 6. ZŠ Hurbanova Martin (Slovensko) 7. Pomáháme školám k úspěchu 1. Žáci četli mentálně na vyšší úrovni, než je pro jejich věk typické, čtení je bavilo a bylo docíleno toho, že chtěli číst 2. Přístup učitelky k žákům, vedení hodiny koordinátor, žáci samostatní, pracovali s nadšením, na vysoké úrovni čtenářských dovedností! 3. Profesionální přístup učitele, chování a zájem žáků 4. otivace dětí, ukázka práce se čtenářskými strategiemi, výborný výběr textu, přehledná struktura hodiny, nenásilnost. 5. To, co vypadá v hodině samozřejmě (strategie) je podloženo dlouhodobou cílenou prací a tréninkem. 6. Kvalitne, dobře prepracovaná hodina, veĺa podnetných úloh pre vrtkých Žižkov 7. Viděl jsem důsledně (plně) rozvinutou metodu učíme se navzájem. Důsledně = zaměřenou na rozvoj klíčových čtenářských dovedností (dotazování, shrnování, předvídání). 1. etodika práce s textem nové možnosti 2. Jak a kdy mohu začít využívat čtenářské kontinuum 3. Rozvržení čtení ve 4. vysvětlení očníku 4. Vysvětlení postupu při rozdělení rolí až ke spojení rolí v jedné hodině 5. Je vše promyšlené. Vysvětlení postupu, jak se vlastně propracovat k této úrovni

9 6. Paní učitelka je odborníčka v tom, čo robí, bolo vidin, že ju táto téma naplĺňa 7. Paní učitelka přesně věděla, co u dětí chce rozvinout a byla schopná nám vysvětlit každý krok ve výuce jak míří k cílům = dětem 1. ožnosti práce ve čtení s porozuměním 2. Práce s konkrétním čtenářským cílem 3. Členění textu, výběr možnost výběru čtenářské role 4. Výběr textů, role, repliky učitele 5. Promyšlený postup a vysioká úroveň práce žáků 6. ožnosti čítania s porozuměním, rôzne spôsoby práce v hodine 7. Celý tento formát minikonference ukázka výuky + rozbor nenaruší dopolední vyučování 4. Toho je.-). Ale jsem ve stavu, kdy jsem dostala množství informací za hranicí zóny mého nejbližšího rozvoje. Díky A. 5. Vše kolem strategií a jejich postupného zavádění 6. Ďakujem V. A Mgr. Adéla Kubíčková Člověk a jeho svět Člověk a jeho smysly Žáci v této hodině porozumí významu smyslů v životě člověka se naučí vyhledávat důležité informace v textu Začneme malou rozcvičkou, zapojíme pohybové ústrojí pro získání prvotních informací, budeme pracovat individuálně i ve skupině, vyzkoušíme si, jak je to s našimi smysly na vlastní kůži. 1. ZŠ a Š Františka Palckého, Hodslavice 2. Š, ZŠ a SŠ Krnov 3. ZŠ a Š Sromotovo Hranice (Olomoucký kraj) 4. ZŠ Hurbanova Martin (Slovensko) 1. Celkově perfektně promyšlená hodina 2. Oceňuji pracovní atmosféru ve třídě hodina klouzala. Oceňuji přípravu paní učitelky pro žáky i hospitující super skvělá hodina. Oceňuji žáky vzájemný respekt, hotoví neruší, nechají dokončit činnost i ostatní. 3. ezipředmětové vztahy, učitel jen řídí, děti samy pracují, učí se čtením, aktivity pohybové i klidné, čtení prolíná celou hodinou 4. Medzipredmetové vzťahy s AJ. Aktívna spolu časť učitel na aktivitách so žiakmi 1. Nadhled a osobní přístup paní učitelky 2. Zapálení pro svou práci, znalost svých žáků 3. Klidná a pohodová paní učitelka, přesně ví, co chce, kam míří. Děkuji, vše jsme pěkně probraly. 4. Otvorenosť učitel, profesionálny prístup 1. Nadšení

10 2. Vyjadřování paní učitelky,. Zdvořilost, používání termínů žáci rozuměli pokynům, pracovali samostatně. 3. Spojení cizího jazyka (AJ) s hodinou CaJS. Anglicky se už asi nenaučím. Poděkování učitele dětem. 4. Asertivita zo strany učitel, zapojenie pohybu (prebratie z letargie, zaújem o učenie V. B Mgr. Renáta Niemczyková Člověk a jeho svět (přírodověda) Co se stane s vodou v těle, když ji vypijeme? Žáci v této hodině vysvětlí důležitost močové soustavy vyhledají v textu nejdůležitější informace, vyjasňují neznámé pojmy Hodina je vystavěna v modulu E-U-R. 1) E evokace s vlastní zkušeností, práce s tabulkou V-Ch-D 2) U čtení v textu s využitím metody I.N.S.E.R.T. 3) R dozvěděl jsem se nové informace, vysvětlím význam močové soustavy 1. ZŠ a Š Palkovice 2. ZŠ a Š T. G. asaryka Fulnek 3. ZŠ a Š Šromotovo Hranice (Olomoucký kraj) 4. ZŠ a Š Hurbanova artin (Slovensko) 1. Stavba hodiny a metody uplatněné ve výuce 2. Klidný hlas, přátelský přístup k dětem, Dán prostor pro všechny žáky. Pestrá hodina. 3. Hodina se mi velmi líbila, paní učitelka využívala různé metody při práci, děti reagovaly, byly zvyklé tak pracovat 4. etóda práce s textom I. N. S. E. R. T. 1. Příklady z praxe Pozitivní paní učitelka. Příjemná, vstřícná Tabulka (pracovní list) V Ch D, zařazení do stavby hodiny 2. Osobní diáře pro učitele a děti, společné plánování 3. Třída, paní učitelka, metody I.S.E.R.T. a VCHD 4. Osobnosť vyučujúcej VI. A Mgr. Beatrice tařičná a Mgr. Barbora Žurovcová Fyzika Nenasytná číše objem různých látek Žáci v této hodině porovnávají objemy látek

11 pomocí vlastní zkušenosti vytvářejí předpoklad, jehož pravdivost či nepravdivost ověřují pokusem Žáci jsou na začátku motivováni běžnou situací z reálného života. Jejich úkolem je popřemýšlet nad tím, co vše je napadá, když se na situaci podívají, a předvídat, co se stane během 40 minut. Následně pracují s využitím pomůcek ve skupinách, kde si kladou otázky a formulují vlastní předpoklad. Ten ověřují pokusem a své výsledky zaznamenávají do tabulky. Poté probíhá diskuze všech skupin, jejímž cílem je porozumění, případné dovysvětlení dané problematiky. V závěru hodiny se vracíme k motivační úloze a také proběhne celkové zhodnocení. 1. ZŠ TG Studénka 2. SŠTaS Karviná 3. ZŠ a Š Šromotovo Hranice (Olomoucký kraj) 4. ZŠ a Š Hurbanova artin (Slovensko) 5. ZŠ a Š Hurbanova artin (Slovensko) 1. Souhra paní učitelek, střídání rolí u dětí (kapitán pověřuje, předává slovo) 2. Perfektní příprava a spolupráce vyučujících, práce žáků 3. Vytváření prostoru pro sdělování názoru žáků jejich hypotéz, neustálé ověřování, zda žáci rozumí textu i úkolům, vedení výuky ve stylu velmi zajímavém a poutavém 4. Hodina bola skvelá, veĺmi inšpirujúca 5. Hodina bola pre deti veĺmi zaujímavá. Dávam 1*. 1. Bohatá diskuse. Vstřícnost paní učitelek k našim otázkám. 2. Překvapení učitelů z Martina z párové výuky. 3. Řízení badatelsky orientované výuky v 9. Ročníku každý žák předvádí pokus, ostatní formulují hypotézy. Odpovědi na mé otazníky. 4. Nadšenie učiteliek pres svoj predmet 5. Nastúpená badatelská cesta, ktorá princese ovocie vo vyšších ročníkoch 1. Párové vyučování 2. Souhra v párovém vyučování 3. Viz výše (Řízení badatelsky orientované výuky v 9. Ročníku každý žák předvádí pokus, ostatní formulují hypotézy.) 4. Vytváranie kritického myslenia u detí 5. Vyvolaný zájem u detí. otivácia aj na nasledujúcu hodinu. 3. Vnitřní nastavení hranice, kdy dbát na odbornou správnost VI. B Pavel Wojnar mediální výchova Vyhledáváme a třídíme informace v počítači Já a tato třída: V této třídě učím prvním rokem a pouze jednu hodinu týdně. Žáci se v této hodině naučí: - vyhledávat novinky ze světa médií v počítači na vybraných webových odkazech

12 - vybrat ze záplavy informací v PC jednu zajímavou informaci a svou volbu spolužákům prezentovat a zdůvodnit V minulé vyučovací hodině se žáci zabývali ve své kmenové učebně vývojem médií: porovnávali média starší z dob svých prarodičů s médii dnešními. V této hodině se šesťáci v počítačové učebně zamyslí nad tím, jak a kde lze vyhledávat aktuální mediální informace v počítači. V počítači porovnají nabízené webové odkazy, vyzkoušejí si vybrat v záplavě informací jednu pro ně nejzajímavější aktuální informaci ze světa médií, svou volbu zdůvodní a vysvětlí spolužákům. Své poznámky si budou zaznamenávat do připraveného pracovního listu, který se stane součástí jejich mediálního portfolia. 1. PZŠ Karviná 2. ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3. ZŠ a Š Lichnov 4. ZŠ a Š Veřovice 5. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 1. Klidný učitel působící pohodu 2. Během hodiny několikrát zopakovaný a zdůrazňovaný cíl hodiny. Jasné a přehledné zadání práce. 3. Pracovní list a následné vypracování pomocí PC (kombinace pracovních metod, aktuálnost, práce s informacemi) 4. Jasné a přesné zadání úkolů žákům, kliodený přístup a nestresování žáků (pokud nesplnili vše ze zadání). Snaha dát prostor k vyjádření všem. 5. Velký prostor pro žáky (respektování jejich potřeb sebereflexe učitele již v průběhu hodiny); pracovní list vedoucí ke zdůvodnění (otázka v závěru.) 1. Vypracované PL žáků 2. Ukázky dalších pracovních listů. Ukázka portfolií 3. Porovnání práce s ostatními kolegy z jiných škol, nápady do hodin 4. Předávání nápadů, inspirace, ukázky z portfolií, pracovních listů 5. Dobré i aktuality v úvodu. 1. Dobře strukturovaný pracovní list 2. Portfolia žáků přímo z daného předmětu 3. Způsob tvorby portfolia Zařadím více hodin mimo počítačovou učebnu s využitím tištěného PL. 5. Pořád nemám jasno, zda a jak pracovat VII. B Mgr. Kateřina Morcinková, Mgr. Nikolet Vichtová (asistentka pedagoga) Občanská výchova Majetek Žáci se v této hodině naučí rozlišovat různé druhy majetku popsat způsoby jeho nabývání tručná anotace hodiny:

13 V této vyučovací hodině budeme s žáky pokračovat v tematické oblasti ajetek a vlastnictví, hodina bude postavena podle třífázového modelu výuky s využitím metod Kritického myšlení. Během vyučování budu spolupracovat s asistentkou pedagoga. 1. ZŠ U Studny Karviná 2. ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 (Ústecký kraj) 3. ČŠI 4. Pomáháme školám k úspěchu 5. ZŠ a Š Veřovice 6. ZŠ Dobronín (kraj Vysočina) 1. Oceňuji spolupráci mezi učitelkami a žáky 2. Pozitivní přístup k žákům zamyšlení na závěr, klima třídy 3. Klima ve třídě, závěr hodiny 4. Bylo z přípravy i z vedení hodiny jasné, že děti jsou tímto způsobem zvyklé pracovat i jindy. Oceňuji ještě zvlášť modelování, to, že vyučující se stala součástí učící se skupiny, dále komunikaci s žáky: koupil bych si manželku. Oceňuji způsob nápovědy a možnost ověřit si správnost sám/sama bez sumarizujícího či vyčítajícího hodnotícího stanoviska učitelky z toho vyplývá, že se děti učí v bezpečném prostředí. Zvoneček místo zvyšování hlasu. Otázky: Jak náročné pro vás byly úkoly? Jak se Vám pracovalo? Co by ti pomohlo příště? Návrat k evokaci: Co bys dělal/a s velkým majetkem? Návaznost. Příběh miliardáře + názorová osa, odkaz na diskusi v příští hodině děti vědí, co je čeká, mohou o tom přemýšlet, přijít do další hodiny s promyšlenějším názorem hlubší diskuse. 1. Vstřícnost při diskusi, upřímnost pedagožky, udržení přátelské atmosféry i paní učitelka byla přístupná všem tématům hovoru 2. Paní učitelka je velmi sympatická, šikovná 3. Přístup paní učitelky 4. Věta paní učitelky: ně se to líbí, když někdo přijde do mé hodiny a můžeme o ní diskutovat. Oceňuji to, jak jste přirozeně v analýze hodiny začala mluvit Vy sama a že jste mluvila také o tom, čeho jste si všimla na konkrétním žákovi 1. Systém nápověd rozmístěných po třídě, vyhodnocení samostatné práce 2. Co mi vrtá hlavou? pěkné, vyzkouším 3. odelování, otázka Co mi vrtá hlavou nebývá vidět v hodinách často 4. Čím vším lze zajistit, aby se tolik aktivit a učení vešlo i do 45 minut, tj. včetně celého E U R, + hodnocení hodiny a její obtížnosti žáky + evokační otázka do příští hodiny Nevím, co je nová informace, co je stará informace 3. Co žáci už znali z minulých hodin, aby mohli vyplnit pracovní list. 4. Děkuji. VIII. A Mgr. Ingrid Petriková a Mgr. Bohumil Zmrzlík český jazyk Josef Nesvadba Blbec z Xenemünde 1. ZŠ a Š ČSA Bohumín 2. ZŠ ládežnická Havířov 3. ZŠ ládežnická Havířov 4. ZŠ jablunkov 5. ZŠ Koperníkova Třinec

14 6. ZŠ Koperníkova Třinec 7. ZŠ A Š TG Fulnek 8. ZŠ A Š TG Fulnek 9. ZŠ Bruntál, Školní 10. SŠ, ZŠ a Š Karviná 11. Pomáháme školám k úspěchu 12. Pomáháme školám k úspěchu 1. Námět a téma hodiny žáky hodně bavily, byli aktivní a spolupracovali, práce s ukázkou, zajímavé a různorodé úkoly 2. Celková pracovní atmosféra hodiny, náplň a aktivity, které byly dětem předloženy 3. Žáky text zaujal, byli aktivní, pracovali podle pokynů vyučujících, dovedli sdělit svůj názor 4. Samostatnost žáků, zájem o práci, propojení četby se slohem (vypravování, dopis, charakteristika) 5. Výběr textu, příprava úloh (byly velmi různorodé) 6. Nápady formy práce, metody 7. oc se mi hodina líbila. Obdivuji nasazení učitelky, ale i spolupráci s dalším vyučujícím vůbec si nepřekáželi. Dávali si prostor hezké!! Žáci spolupracovali, bylo to moc fajn. Důležité, inspirativní téma! 8. Dobře zvolený text, u každé části jiný úkol není nudné, mechanické. 9. Propojení metod a činností, ukázněná práce žáků. 10. Práce s poměrně náročným textem, připravenost pedagogů, kázeň a pracovní atmosféra ve třídě 11. Že jste šli do takového náročného úkolu v rýámci otevřené hodiny. Volba textu zajímavého pro děti (aspoň mi přišlo, že čtou se zaujetím). Podnětná zadání pro děti předvídání + zdůvodnění; jiná forma předpovědi ve 3. Části (věty). Dále oceňuji Komplexní práci s textem na od začátku až do konce včetně úkolů. Úkoly rozmanité, ale propojené vždy přímo s textem, současně střídmý počet úkolů. Náročnost cíle ohledávání toho, jak děti chápou stanovisko autora. Zjišťování, jak na tom žáci jsou. Upření pozornosti na tuto stránku textu. Děti na začátek podtrhávali vlastnosti Bruna. Přemýšlím, zda to byl úkolo, který měl upoutat pozornost dětí k ústřední postavě? Nebo měl ještě jiný význam? Když pak předvídali, tak to dělali, aby více rozproudili svoje myšlení o textu, jak už přečteném, tak následujícím? Otázka po 3. Části míří vlastně taky na předvídání. Ale je jinak formulovaná, aby to bylo jinačí zadání? Říkali jste, že jste chtěli, aby si děti všimly té věty Byl tím vlastně zachráněn. Té si měly všimnout, protože má nějaký zvláštní význam? ně to přijde jako silná nápověda pro předvídání. Zajímavé je to ještě spojit s tou předchozí větou. 1. Názory jednotlivých diskutujících, nápady k hodině. 2. Pozitivní energie, která čiší z obou pedagogů. 3. Spolupráce pana ředitele s paní učitelkou partneři. Dopisy žáků autorovi, postavám velmi zajímavé Osobní přístup vyučujících 6. Názory ostatních celkově 7. Líbilo se mi, jak jemně přistupujete k novým tématům, jak po špičkách chodíte a hledáte nejlepší řešení oc mne oslovilo, jak všichni hledáme! Vyzařovali jste pokoj a pohodu! Děkuji Postřehy ostatních kolegů, důvod, proč právě tento text s tématem války 11. Pozorovat, čeho si kolegové všímají. 1. Názory jednotlivých diskutujících, nápady k hodině. 2. Souhra dvou pedagogů v jedné hodině. 3. Členění textu a aktivity k jednotlivým částem, ochota žáků spolupracovat 4. Propojení četby se slohem 5. Odvaha nabídnout žákům náročný text 6. etody + výběr textu

15 7. Rozpracování textui a práce s ním. Spolupráce dvou vyučujících! Třídní knihovnnička. 8. Celá hodina byla velmi povedená, určitě ji využiju. Líbila se mi spolupráce a pohoda, jaká z obou vyučujících vyzařovala. 9. Zajímavý způsob práce se třídou. Učitel jako ukazatel cesty Vidět, jak může fungovat kontinuum. Vidět, že děti s ponorem mohou pročíst relativně dlouhý text. Vidět klid Inky a ilana ve chvílích, kdy došlo na nějaká rozcestí Jak zavádět nové pojmy a s nimi spojené dovednosti: Jedna cesta je asi tato postavená na intuici žáků a nápodobě zdatnějšího spolužáka, jiná může být cesta přímé výuky: zaměřit hodinu na cíl. 12, Inko a ilane, děkuji vám za inspirující čtenářský zážitek, mimořádně čtivý text, možnost být s vámi a s jedním z vašich čtenářských společenství při práci a vidět vás spolu při práci Plán hodiny, její průběh a vaše reakce ve mně nechají hlubokou stopu. Budu o tom ještě dumat A to já ráda Věřím, že někteří z návštěvnic tiše nahlédly a docenily, co jste jim moc umožnily. Díky moc VIII. B Emília Raszyková Matematika Početní operace s algebraickými výrazy Žáci se v této hodině učí ze zadaného textu zapsat a zjednodušit algebraický výraz číst s porozuměním a osvojovat si základní matematické vztahy s proměnnými Kooperativním učením žáci proniknou do světa písmen (proměnných) v reálných matematických situacích a procvičí tak sčítání a odčítání algebraických výrazů. 1. ZŠ a Š Albrechtice 2. ZŠ Koperníkova Třinec 3. ZŠ a Š T. G. asaryka Fulnek 4. ZŠ Studénka, Butovická 5. ZŠ Příbor, Jičínská 6. ZŠ a Š Píšť 7. SŠSaT Karviná 8. SŠSaT Karviná 1. Pracovní atmosféra 2. Učitelka vede žáky k tomu, aby hledali samostatně řešení problémůp 3. Vedla k aktivnímu zapojení všech žáků. Sami vyvozovali postup pro výpočty s proměnnými 4. Žáci v hodině pracovali (téměř všichni) a snažili se doplňovat správné řešení 5. Žáci byli uvolnění a pracovali. Téměř všechny skupiny fungovaly efektivně. 6. Hodina byla plodná, všichni ukázali, že umí řešit příklady s výrazy 7. Všichni žáci pracovali, žáci se na kobnci hodiny usmívali, byli spokojeni s výsledkem práce 8. Všichni žáci byli zapojeni do práce, každý ve skupině měl svůj úkol

16 1. Pohledy učitelů z jiných škol 2. Otevřenost ke zkušenostem s výukou 3. Otevřenost při sdílení zkušeností, proč metodu Hejného ano či ne 4. Přístup vyučující ke třídě u všech žáků dokázala najít jejich pozitiva a věděla, jak žáci pracují, jak se chovají, 5. Ve třídě jsou dva propadlíci nebylo to viditelné Samostatná, tvůrčí a týmová práce žáků 8. otivace pro všechny žáky ve skupině 1. Pohled na Hejného metodu 2. Způsob práce ve skupinách 3. Aplikace čtenářské gramotnosti v přírodovědném předmětě 4. Propojení hodin smysluplná návaznost 5. Přístup vyučující k matematice 6. Příklady, pracovní sešity, přístup vyučujících. Chytřejší žáci aktivně vysvětlovali slabším: ti je poslouchali 7. Týmová práce, zapojení všech žáků Způsob výběru úkolů a jejich dokončení, rozebírání ve stejné hodině 5. Jak na metodiku matematiky? Hejného metoda ano x ne? 7. To je dobře, že jsou lidi s nadšením, je to nakažlivé. Co žáci už znali z minulých hodin, aby mohli vyplnit pracovní list. 8. Jak často takový způsob výuky probíhá? Kdy probíhá klasická výuka návazně na tento způsob.. IX. A Mgr. Pavla Kucharczyková Výchova ke zdraví Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše Žák v této hodině diskutuje o rozdílech mezi pohlavími vyjádří se vlastními slovy k typologii muže a ženy porovná své poznatky s ostatními spolužáky v hodině budou použity v konstruktivistickém modelu výuky evokace uvědomění reflexe metody RWCT v hodině budeme využívat skupinovou práci v hodině budeme pracovat s textem 1. ZŠ Jablunkov 2. ZŠ im. Kopernika v Jablunkově 3. ZŠ a Š G. Preczka Třinec 4. ZŠ Krnov, Janáčkovo náměswtí 5. SŠTaS Karviná 6. SŠTaS Karviná 1. Připravenost, téma

17 2. Přístup učitelky k žákům 3. Pečlivá příprava, zajíémavé téma, atmosféra ve třídě, pracovní prostředí 4. Připravenost a schopnost žáků pracovat, rozdělovat se do skupin, připravenost učitelky. Úvodní video. 5. Práce ve skupinách 6. Udržení kázně při skupinové práci Přátelská atmosféra Vstřícnost a otevřenost vyučující 6. Vstřícnost vyučující 1. Nápad, texty, materiály 2. Jakýkoliv zajímavý text je možno fajn využít + práce ve skupině 3. Vztah učitel žák, vzájemná důvěra, nastavená pravidla a jejich dodržování 4. Využívání textů ve velké míře 5. Způsob vedení hodiny 6. Způsob vedení hodiny 3. Chtěl bych zažít příští hodinu 4. Příští hodina? V co to vyústí? IX. B Mgr. Jelena Rybnikárová Přírodopis Vliv sopečné činnosti Žáci v této hodině popíší vliv sopečné činnosti na život člověka a přírodu porovnají pozitiva a negativa sopečné činnosti V této hodině navážeme na téma sopka, zaměříme se především na kladný vliv sopečné činnosti. Pracovat budeme podle třífázového modelu výuky s využitím metod kritického myšlení. 1. ZŠ Kontešinec Český Těšín 2. ZŠ Krnov, JN ZŠ Píšť 4. ZŠ Horka nad oravou (Olomoucký kraj) 5. ZŠ Chvalšiny (Jihočeský kraj) 6. Š a ZŠ Hurbanova, artin 1. Celá hodina perfektní! 2. Pracovaly jen děti, paní učitelka jen organizovala proces i hodnocení bylo na nich. Děti byly na tu práci zvyklé. Klid, aktivita, pohoda 3. Připravenost paní učitelky + propojenost hlavně se zeměpisem 4. Nastavení spolupráce mezi učitelkou a žáky 5. Partnerský přístup paní učitelky k žákům, zajímavěc sestavené texty 6. Skupinová práce, nastolení problému, řešeni žiacke

18 Plodná diskuse o učebnicích, internetových zdrojích a dalších možnostech! 4. Otevřenost, realita, konkrétní rady 5. Fundovanost paní učitelky, má svou představu, svůj cíl 6. Diskusia samotných pedagógov 7. Přátelský přístup práce s 9. třídou 8. Klid, zapojení žáků, podpora interaktivní tabule. Pracovní list ucelený, pojmy, výstup nepíše dvakrát 9. Náměty na čtenářské dovednosti 10. Ktrátké minireflexe během hodiny 11. Zpracování tématu 12. Celá otvorem hodina skupinová práca 1. Kde brát texty? 2. Kde bere všechny ty texty? Sestavuje si je sama? 3. Kde získávat nám,ěty na práci s textem, na rozvoj čtenářské gramotnosti? 4. Jak co nejrychleji získat texty s přírodovědnou tématikou a netrávit hodiny života googlováním?

Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení

Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení Určeno: ředitelům a učitelům základních škol všech vzdělávacích oblastí Termín: 20. března 2014, zahájení v 9:00 h, ukončení

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka Praha, březen 2010 Slovo úvodem Vážení kolegové ve školních třídách, v hodinách všech vyučovacích předmětů! Dostáváte

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ Číslo akce: 1015931500 Název: Minikonference aktivní metody učení Termín a místo: 12. 3. 2015, ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích OZNAČTE PROSÍM V KAŽDÉM ŘÁDKU JEDNU

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

28. 3. 2014 ZŠ Kunratice, Praha. aby každý žák zažíval úspěch!

28. 3. 2014 ZŠ Kunratice, Praha. aby každý žák zažíval úspěch! 28. 3. 2014 ZŠ Kunratice, Praha aby každý žák zažíval úspěch! Vítejte v Kunraticích www.zskunratice.cz Jako jedni z prvních jsme se zapojili do projektu Pomáháme školám k úspěchu Základní škola Kunratice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV Všichni spolu Základní škola a Mateřská škola Plavsko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Plavsko Plavsko 39, 378 02 Stráž nad Nežárkou (dodatek

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina

Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Sborník projektu Rozumíme penìzùm v Kraji Vysoèina Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Sbornik Vysocina.indd 1 10/24/2011 3:35:28 PM Sbornik

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA STÁDLEC 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah: Identifikační údaje..str. 3 Charakteristika školy.str. 4 Charakteristika ŠVP.str. 8 Učební plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Edvarda Beneše Lysice, Zákostelí 360, okres Blansko Škola pro život a pro všechny Obsah Identifikační údaje:... 5 Úvod... 6 1. Vymezení

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch jaro 2004 Reforma bïûìö Kdo koho dobïhne? Po d ten Bloom! Hra a vïda, spolu Ëi proti sobï? HranÌ, nebo v uka? Gramatika v literatu e Respektov

Více