Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení"

Transkript

1 Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení Určeno: ředitelům a učitelům základních škol všech vzdělávacích oblastí Termín: 20. března 2014, zahájení v 9:00 h, ukončení v 18:30 h Místo: ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích, ul. Einsteinova 2871/8 Účastníků: cca 100 účastníků, včetně lektorů Hosté: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, ing. Martina Šrámková, vedoucí odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, Mgr. Svatopluk Pohořelý, ředitel odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT, PaedDr. Petr Habrnál, ředitel KVIC Nový Jičín, Mgr. Vladimír Srb, ředitel Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., PhDr. Pavel Grenar, ředitel Moravskoslezského inspektorátu a další Program 08:15 08:55 prezence účastníků 09:00 10:30 úvodní společné jednání 10 let KVIC PaedDr. Petr Habrnál (KVIC Nový Jičín) Vystoupení hostů zástupci MŠMT, ČŠI, Moravskoslezského kraje, města Karviná Vzdělávání 2020 RNDr. Jana Straková, Ph.D. (PedF, UK Praha) Rámec kvality práce učitele Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. (PedF, UK Praha) Jak lze podporovat učitele PhDr. Hana Košťálová (Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., Praha) Podpora učitelů v Moravskoslezském kraji Mgr. Miloš Šlapal (ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice) ZŠ Mendelova, představení hostitele akce Mgr. Bohumil Zmrzlík (ZŠ Mendelova, Karviná) :45 náslechy ve vyučovacích hodinách s následným rozborem 12:50 13:45 oběd 14:00 18:30 pracovní dílny I. A Náslechové hodiny ve třídách naší školy a zpětné vazby k nim Téma: Mgr. Pavel Kubíček I. A Matematika Počítáme do 17 co už umíme? Učím matematiku profesora Hejného již 4. rokem, podruhé v první třídě.

2 Cíl vyučovací hodiny: Žáci si v této hodině rozšíří a upevní číselný obor o číslo 17 budují schémata číselné trojice Společně s žáky Vás provedeme některými matematickými prostředími v 1. třídě. Že nevíte, co jsou to matematická prostředí? Tak navštivte naší hodinu! Těšíme se na Vás! o zkušenostech z vyučování matematiky prof. Hejného (nejen v 1. třídě) o práci s interaktivní tabulí Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Koperníkova, Třinec 2. ZŠ Kyjovice 3. ZŠ Mendelova 1. Činnostní učení během celé hodiny 2. Názornost, klidný přístup učitele, motivace 3. Děti si vzájemně ukazují své stavby. Na děti se postupně přenáší zodpovědnost (řízení autobusu ) 1. Praktické nápady a vychytávky z matematiky profesora Hejného 2. Vše diskuze o prostředcích 3. Otázky pro rodiče na závěr Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Přístup pana učitele Kubíčka jeho nadšení 2. Vidět prostředí hadi, autobus, práce učitele v hodině 3. Nápady, jaké pomůcky v 1. třídě používat (krabice, ukazovátko, číselná řada) 1. Teď potřebuji vlastní praxi, další otázky jistě vyvstanou. Děkuji 2. Chtěla bych vidět ještě pár takových hodin další prostředí 3. - I.B Téma: Mgr. Šárka Hanusková I. B Jazyk český čtení Čtení o zvířátkách krtek V této třídě učím prvním rokem. Ve třídě je 27 žáků (13 chlapců, 14 dívek). Ve třídě jsou 4 integrovaní žáci (1 žák s Aspergerovým syndromem, 2 žáci se středně těžkou vadou řeči, 1 žák s ADHD).

3 Žáci se učí číst genetickou metodou. V současnosti čtou všichni žáci souvislé texty psané velkými i malými písmeny tiskací abecedy. Od ledna nacvičujeme psaní psacích písmen. Žáci píší svůj deník (jednoduché věty velkými tiskacími písmeny). Pracujeme s texty Čteme s porozuměním každý den. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině budou nacházet v přečteném textu přímo vyjádřenou informaci porovnávat to, co čtou se svou předchozí informací o tématu Žáci v úvodu hodiny čtou své zápisy z deníků, sdílejí své zkušenosti s krtkem. Následně pracují s tabulkou tvrzení. Poté čtou text o krtkovi a informace z textu porovnávají se svými předchozími názory. O zjištěních diskutují ve dvojicích a prezentují je před třídou. Svou práci v hodině průběžně reflektují, hodnotí pomocí kritérií hodnocení. o zkušenostech s výukou čtení genetickou metodou o čtení s porozuměním (nejen v českém jazyce) Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Horka nad Moravou 2. ZŠ a MŠ Horka nad Moravou 3. ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice 4. ZŠ Karasova, Ostrava Mariánské Hory 5. ZŠ Ostrava- Svinov 6. ZŠ Píšť 7. ZŠ a MŠ Horní Město 8. ZŠ TGM Studénka 9. ZŠ generála Zdeňka Škavardy, Ostrava 4 1. Respektující přístup učitele, aktivní hodina, využívání různých metod 2. Byly dodrženy cíle vyučovací hodiny, které byly stanoveny. Vždy byla stanovena kritéria práce. Možnost výběru tématu na další čtení (o zvířátku). 3. Organizace výuky, připravenost a otevřenost paní učitelky, kolik toho dětí umí 4. Vstřícnost, pravidla, spravedlnost, zájem žákům o čtení, práce s textem, zájem o zvíře na další den. 5. Oceňuji uzavřenost zaklapnutost cyklu učení EVR + vynikájící otázky za hodinu, za text 6. Organizace hodiny, 100% výkon učitelky 7. Vedení deníku 8. Běžná hodina zaměřená na čtení s porozuměním poměrně velká náročnost úkolů, splnění cílů, které byly předem stanoveny děti zvládly bez problémů 9. Ukázková hodina dle zásad KM. Propojení s pohádkou básničkou na konci hodiny. 1. Náměty, které nám p. učitelka řekla, ukázala. 2. Náměty pro práci, které paní učitelka má. Genetická metoda jak funguje. 3. Kolik práce musí paní učitelka vynaložit na přípravu začínajících čtenářů, chybí texty v 1. měsících 1. třídy 4. Podělit se se zkušenostmi, zájem p. učitelky o nás hospitující. 5. Otevřenost paní učitelky, diskuze o genetice x synteticko analytické metodě 6. Srovnávaní metod čtení. Výhody x nevýhody, klady x zápory. Názory ostatních kolegů Zkušenosti se čtením s porozuměním i v 1. pololetí 1. ročníku 9. Nácvik čtení Co bylo pro mne osobně inspirativní:

4 1. Pracovní deníky psaní vět, vyjadřování myšlenek 2. Tabulka: čtení slov (1B, 2A ) 3. Používání karet červené a zelené barvy, deník, psaní vět 4. Práce s textem, tabulkami 5. Deníky, návaznost textu, dotaženost kroků, výběr na zítřek 6. Některé otázky a úkoly, které plnily děti. 7. Zelené a červené kartičky, vedení deníku 8. Metody, práce s textem, deníky, zelené a červené karty 9. Otevřené hodiny pro rodiče Jak organizovat pasování na čtenáře a písaře s rodiči Děkuji za inspirativní hodinu Dlouhodobé DÚ. III.A Téma: Mgr. Andrea Ćmoková III. A Matematika Kouzla a dřívka Tuto třídu učím od první třídy, společně se tedy už třetím rokem nejen v matematice radujeme. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině procvičí matematické operace prostřednictvím manipulace s dřívky budou rozvíjet matematické představy a společně hledat obecné matematické zákonitosti V této kouzelnické hodině se nejdříve pokusíme odhalit kouzlo, při kterém budeme procvičovat i matematické operace. Společnou diskusí a pokusy možná odhalíme i malou dřívkovou zákonitost a kouzlením s dřívky si rozvineme své představy o trojúhelnících a čtyřúhelnících. o možnostech, které nám otvírá Hejného matematika Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ TGM Studénka 2. ZŠ Jarošova Havířov 3. ZŠ TGM Frýdek- Místek 4. ZŠ Příbor

5 5. ZŠ a MŠ Horka nad Moravou 6. ZŠ TGM Fulnek 7. ZŠ Studénka Butovická 8. ZŠ a MŠ Kunín 9. ZŠ a MŠ Kyjovice 10. CZŠ a MŠ Třinec 1. Komunikace spolupráce žáků při řešení problémů 2. Zařazení činnostního a problémového učení do výuky, osobnost učitelky a její přístup k žákům, způsob práce s nimi 3. Aktivita žáků, sociální vztahy 4. Nadšení, radost dětí z práce přátelská atmosféra, pracovní nasazení žáků, práce s chybou, diskuze a argumentace. 5. Konstruktivistický přístup, zvídavost dětí a chuť řešit a sdílet, argumentovat. 6. Hodina měla energii, byla pro děti zábavná, aktivní, v hodině byla pohoda. 7. Hodně motivované děti, které diskutují na velmi dobré úrovni. 8. Spoustu AHA efektů, diskuse dětí, vysvětlování dětí, vzájemné hodnocení dětí, činnosti učení, problémové otázky. 9. Názorná ukázka, jak děti aktivně opracují v hodině. 10. Komunikace učitele žáka, radost žáka z učení, sebehodnocení žáka 1. Seznámení s výukou této metody (zkušenosti, přehled o výuce touto metodou). 2. Nakloněnost učitelky odpovídat na všechny vznesené dotazy. 3. Vstřícnost vyučujícího 4. Zapojení méně úspěšných žáků pocit úspěchu, radost z učení. 5. Diskuze k využití matematiky Hejného pro děti se specifickou poruchou učení. 6. Pohoda paní učitelky a její zájem o děti, to vše se v dětech odrazilo 7. Nápady, inspirace, jak přistupovat ke všem dětem Otevřenost lektorky, schopnost otevřeně zodpovědět na všechny otázky. 10. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Metody výuky matematiky (metoda profesora Hejného) 2. Vše!!! 3. Hodnocení úkolů 4. Žáci se učí vzájemnou pomocí diskuzí, kritikou a oceněním 5. Velmi oceňuji Andrein přístup, schopnost vtáhnout děti do matematického bádání. 6. Líbily se mi bodované úkoly, práce samostatná se sirkami, a pak ukázka řešení na tabuli diskuze k řešení mezi dětmi (bez hádání a nadávek) 7. Matematické úkoly, které inspiruji děti k práci i diskuzi. 8. GALERIE procházka třídu AHA efekty, šeptání výsledků žákovi neprozrazuj výsledek řekni ano ne 9. Sledovat rozvoj a učení dětí 10. práce v hodině 1. Potřebuji se více seznámit s touto metodou Jak se s touto metodou seznamují rodiče žáků Otázky byly zodpovězeny Lze-li použít metody Hejného na 2. stupni a jak ukázka hodin, hodnocení písemných prací. 9. Potřebovala bych více diskutovat o hodinách. 10.

6 III.B Téma: Mgr. Leona Mechúrová III. B Český jazyk; dílna psaní Tvůrčí psaní příběhu s groteskním námětem Učím v této třídě 3. rokem, letos převážně český jazyk. Žáci od 2. pololetí 1. třídy čtou v dílně čtení vlastní knihy, čtení knih je baví. Od 2. třídy rozvíjím také pisatelství žáků prostřednictvím různých aktivit dílny psaní. Na vlastních tvůrčích pisatelských pokusech si děti smysluplně osvojují i pravopis. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině vytvoří kratší příběh s groteskním námětem a samostatně nebo s dopomocí opraví pravopis, o kterém již umí rozhodnout. 1. Evokace Kdo je smolař? 2. Průpravné aktivity pro psaní: individuálně, pak skupinový brainstorming pro inspiraci pro další psaní a) místo a situace b) detailnější popis groteskní situace 3. Struktura příběhu (s oporou o pracovní list) 4. Samostatné tvůrčí psaní 5. Sdílení příběhu a kontrola jeho pravopisu ve dvojicích. 6. Prezentace výtvorů tvůrčího psaní o smyslu a obsahu dílen psaní o možnostech rozvíjení pisatelských dovedností skrze dílny psaní Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Kaštanova Třinec 2. ZŠ TGM Fulnek 3. ZŠ Horka nad Moravou 4. ZŠ a MŠ Koperníková Třinec 5. ZŠ Horka 6. ZŠ Hlučín Rovniny 1. Pracovní zapojení žáků, uvolněná atmosféra 2. promyšlená pěkně připravená hodina, pohotová reakce vyučujících na děti nehodnotí, sebehodnocení dětí, sebereflexe své práce 3. Prostor pro samostatnou práci dětí, otevřenost dětí, připravenost hodiny 4. Klid a rozvaha paní učitelky, pracovní atmosféra, nadšení dětí při tvorbě příběhu s groteskním námětem Volba smolaře 5. Oceňuji laskavý, nehodnotící přístup k dětem, nastavení a ochotu spolupracovat u dětí. Systematicky zpracovaná hodina. Pomůcka pro strukturu příběhu.

7 6. Oceňuji strukturu celé hodiny, její vedení, příjemnou atmosféru. Odvahu námět groteska jeden nikdy neví, co z toho vzejde. Děti chrlily nápady, přemýšlely. Makaly na 100%, hlavně psaly, splnily cíl, činnost je velmi bavila 1. Dávám příležitosti, aby sami tvořili velmi nosná myšlenka 2. Co předchází a co následuje Dílně psaní. Jak je důležité využívat vlastní situace (zážitky) při tvorbě. 3. Na dílnu čtení navazující dílna psaní. 4. Zpětná vazba paní učitelky + komentář M. Šlapala 5. Nápady, náměty, co by šlo dál dělat, jak prohlížet na psaní. 6. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Nehodnotit, nekomentovat práci žáků. Otázky: Co si myslíš, že by Ti osobně pomohlo? 2. Jak sestavit hodinu psaní, jak ji vést, jak vést její rozbor 3. Celá třída, pomocné info na stěnách, pravidla pravopisu k dispozici, barevné kartičky pro práci. 4. Hodnocení na závěr barevné karty 5. Přístup k dětem, reakce na určité jednání dětí. 6. Mnoho je toho Postupné krokování, náměty z činností ve třídě galérii, celá nastavená dílna psaní Kde vzít čas. Jak hodnotit tuto práci? 3. Udržení kázně u dětí? Udržen pozornosti jak? Co předcházelo této hodině? Jak se postupovalo při tvorbě příběhu (jak to děti naučit). 6. Jak si přizpůsobit, jak začít. Děkuji IV.A Téma: Mgr. Adéla Kubíčková IV. A Anglický jazyk People at work V této třídě vyučuji prvním rokem a jsem v ní třídní učitelkou. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině upevňují slovní zásobu týkající se profesí, procvičují přítomný čas prostý (oborový cíl) přiřazují anglické výrazy k českým ekvivalentům, reprodukují informace slyšené ve sluchátkách, znázorňují povolání pantomimicky, pojmenovávají povolání na IT tabuli, popřípadě při hře (kompetenční cíl) V rámci tématu People at work si děti procvičí slovní zásobu prostřednictvím interaktivní cvičebnice, vyzkoušejí si znázornit dané profese pomocí pantomimy a vyzkoušejí si práci ve skupině i poslech se sluchátky o učebnicích v angličtině, o dalších papírových výukových materiálech (upravené texty ) o interaktivních materiálech ve výuce

8 Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Píšť 2. ZŠ Lichnov 3. ZŠ Komenského Bílovec 4. ZŠ a MŠ Hlučín Darkovičky 1. Střídání aktivit poslech práce ve skupinkách, práce individuální, práce s interaktivní tabulí 2. Hodina svižná, žáci pracovali s porozuměním, pěkná hodina, vysoce pracovní atmosféra 3. Střídání činností, metod, počet dětí ve skupině, hodina vedení v angličtině, klidný a příjemný hlasný projev vyučující. 4. Oceňuji aktivní zapojení dětí po celou dobu výuky. 1. Vstřícný přístup paní učitelky. 2. Všechno inspirativní p. učitelka 3. Výměna zkušeností. 4. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Vidět práci učitele s dětmi v malé skupince, jaké formy a metody práce používá a jak je přijímán dětmi! 2. Pantomima hra, úkoly v obálkách Práce s interaktivní tabulí. 1. Zda jsou spokojeni s učebnicemi nakladatelství OXFORD, zda s nimi pracují i učitelé na II. stupni ZŠ! IV.B Téma: Mgr. Renáta Niemczyková IV. B Jazyk český Souvětí a větné vzorce V této třídě vyučuji 2. rokem. Jako prvostupňová učitelka zde vyučuji všechny předměty kromě cizího jazyka angličtiny. Cíl vyučovací hodiny: Žáci se v této hodině procvičí tvořit souvětí na základě zadaných slov podle napsaného souvětí vytvořit větný vzorec kooperovat s ostatními a následně prezentovat vlastní souvětí před třídou

9 Hodina je zaměřena na opakování a procvičování učiva o souvětí, včetně větných vzorců. V úvodní části je připomenuto a shrnuto učivo formou netradičních aktivit. Následuje procvičování jevů pomocí samostatné práce i práce ve dvojících, sdílení se spolužákem a v závěru krátká reflexe. o plnění stanovených vzdělávacích cílů o efektivitě hodiny (o přiměřené náročnosti úkolů) o spolupráci žáků ve třídě o možnostech sdílení ve dvojicích či skupinách o způsobech hodnocení Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Horní Město 2. ZŠ a MŠ Pustá Polom 3. ZŠ Karasova Ostrava 4. ZŠ a MŠ Pustá Polom 5. ZŠ s pol. jazykem vyučovacím Karviná 1. Z mého pohledu se u dětí ve třídě projevovala velká motivace k učení. 2. Hezké chování mezi žáky, samostatnost dětí při práci. 3. Klidný průběh vyučovací hodiny, pěkná spolupráce žáků s p. učitelkou. 4. Velmi klidná, přitom pracovitá třída. 5. Hodina byla klidná, bez zbytečných zvláštních metod! 1. Inspirativní pro mě byla diskuze ke čtenářské dílně Jak žáci pracují s chybou, jejich vzájemná tolerance. 4. Otevřenost, vstřícnost. 5. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Sebehodnocení žáků, kapsář, mazací tabulka 2. Klidný přístup učitelky k dětem klidná třída 3. Sebehodnotící lístečky 4. Dílna čtení 5. Využití kapsáře a mazacích tabulek. Klidný a tichý projev p. učitelky, žáků Paní učitelka zodpověděla všechny mé otázky Nic. Paní učitelka nám vše ochotně vysvětlila. V.A Mgr. Hana Lipková V. A Jazyk český dílna čtení

10 Téma: Co bys změnil na hlavním hrdinovi a proč V V. A jsem třídní učitelkou 3. rokem. Učím zde všechny předměty s výjimkou anglického jazyka. Cíl vyučovací hodiny: Žáci se v této hodině naučí vyhodnocovat své poznatky o postavě (aplikují své poznatky o postavě při plnění úkolu) dle předem stanovených kritérií. Dílna čtení je pravidelnou součástí našeho rozvrhu (1x týdně 45 minut). V těchto hodinách rozvíjíme u žáků mimo jiné vztah ke knihám a celoživotní čtenářství. o smyslu a principech dílen čtení o možnostech hodnocení v dílnách čtení Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Koperníková Třinec 2. ZŠ Žákovská 3. ZŠ U Lesa Karviná 4. ZŠ U lesa Karviná 5. ZŠ Rosice 1. Pěkný přístup paní učitelky k dětem, velká různorodost aktivit k dané hodině. 2. Modelování, kladení otázek formulace úkolů. 3. Velmi hezky vedená hodina. 4. Vazba žák učitel klima a atmosféra ve třídě, příjemný hlas a vyskytování vyučujících. 5. Výborně zorganizovaná hodina, žáci úžasně pracovali, podle přesně daných pokynů a otázek. 1. Co všechno se dá ve čtenářské dílně dělat (hodnocení, kritéria, grafy ) 2. Zaujetí všech kolegů pro práci. 3. Spolupráce žáků, při hodnocení žáka ze strany spolužáků. 4. Erudovanost vyučujících schopnost prohlížet n situace a problémy jinýma očima, nezaujatě. 5. Osobní aktivita a zapálení učitelky! Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Zavedení sešitu čtenářská dílna, písemné aktivity spojené s touto hodinou. 2. Další informace o práci s třídou ( Pelmel ) 3. Výřečnost žáků, velká slovní zásoba. 4. Celá struktura hodiny, úroveň vyjadřování žáků, poskytování zpětné vazby žákům i hospitujícím. 5. Klid učitelky. Nekritizuje žáky, nepřerušuje, naslouchá jim. Pěkná pracovní atmosféra pro všechny Díky Jak na to? Trvá tento proces dlouho?

11 V.B Téma: Mgr. Pavla Trojaková V. B Člověk a jeho svět Dýchací soustava V této třídě učím kromě anglického jazyka všechny předměty již druhým rokem. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině se seznámí s funkcí, průběhem a částmi dýchacího ústrojí (žák zná funkci dýchací soustavy, umí vyjmenovat části dýchacího ústrojí a popsat průběh dýchání) budou rozvíjet své čtenářské dovednosti při vyhledávání a ověřování informací 1. Evokace motivační paměťová rozcvička 2. Seznámení s cílem hodiny Na tabuli jsou promítnuty tři otázky týkající se dýchací soustavy, na které se pokusíme během hodiny odpovědět. 3. Metoda tvrzení před, po přečtení textu, společné doplnění 4. Reflexe formativní hodnocení 5. Pracovní list samostatná práce s možností volby (sám nebo ve dvojici) 6. Prezentace 7. Reflexe - sebehodnocení pomocí kritérií o práci s texty v naukových předmětech o způsobech kriteriálního a formativního hodnocení Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Hlučín Darkovičky 2. ZŠ a MŠ Horní Město 3. ZŠ H. Sienkiewicze Jablunkov 4. Člověk v tísni 5. ZŠ a MŠ Bílovec 1. Pružná reflexe cílů hodiny, pružná sebereflexe 2. Organizace hodiny využití aktivizačních metod, vedení dětí k sebereflexi, k práci se zpětnou vazbou. 3. Hodina byla velmi aktivní, hodně metod. 4. Individualizace výuky, aktivní zapojení žáků 5. Zapojení všech žáků, hodnocení, sebehodnocení. 1. Velká otevřenost paní učitelky. 2. Osobnost a odbornost paní učitelky. 3. Nové metody, rady. 4. Dovysvětlení metody jak začít pracovat. 5. Vlastní postřehy, vstřícnost, inspirace pro výuku.

12 Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Rozvoj individualizace u žáků. (různorodé úkoly pro žáky) 2. Nové aktivizační metody, postupy. 3. Paměťová rozcvička, kapsář semafory 4. Kapsář s nápovědí, úkoly navíc, barevné kartičky mé hodnocení 5. Paměťová rozcvička, kapsář úkolů, nápadů, týdenní plány Jaké zdroje inspirace používat? Jak kombinovat učebnice? Jaký by měl být poměr aktivních metod a tradičních přístupů? 5. Děkuji. VI.B Téma: Mgr. Lucie Hrnčiarová VI. B Výtvarná výchova Muzikoterapie - Afrika Ve třídě VI. B vyučuji výtvarnou výchovu prvním rokem. Zatím jsme ve fázi poznávání sami sebe a výtvarných dispozic. Učíme se dodržovat pravidla ve výuce, rozvíjíme kreativitu a motivaci, tematicky navazujeme na dějepis v souvislosti s dějinami umění, hodnotíme si navzájem své práce, pracujeme s nejrůznějšími materiály a učíme se základní techniky kresby a malby. Tato třída je od 1. třídy vedena k nejrůznějším tématům a k jejich výtvarnému zpracování, proto není divu, že vznikají nádherně propracovaná díla. Jejich zájem o výtvarné umění lze pozorovat i v odpoledních hodinách při různých výtvarných činnostech. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině se při práci s textem dozví, co je muzikoterapie, a jak s ní budeme pracovat ve výuce pomocí slov a za poslechu hudby vytvoří návrh svého díla V úvodu hodiny budou žáci dedukovat téma hodiny díky různým slovům charakteristickým pro Afriku. Následně si přečteme text o muzikoterapii a žáci podtrhnou podstatné informace článku. Těmito činnostmi se žáci dozví, že se dnes budeme pod názvem Afrika zabývat muzikoterapií. Za pomoci poslechu africké hudby budou žáci tvořit svůj výtvarný návrh Afriky; na závěr výuky si sami zhodnotí, co se jim povedlo, a na to dostanou od spolužáků doporučení, co by mohli předělat nebo změnit než překreslí návrh na velký formát. o různých nápadech a zkušenostech k výuce výtvarné výchovy o formativním hodnocení jeho smyslu a postupech Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Třinec Kopernikova

13 2. Pomáháme školám k úspěchu 3. SPgŠ a SZŠ Krnov 1. Byla velmi inspirativní, připravená, dobře vedená a promyšlená. Kvalitní práce s dětmi jde velice dobře vidět na jejich komunikativnosti. 2. Výborné propojení výtvarky a práce s textem + odvaha otevřít nové téma pro žáky (muzikoterapie) před hospitujícími (nebylo to jen opakování) 3. Promyšlenost propojenost užitečnost (nic není zbytečné) 1. Vstřícnost k diskusi a k rozboru. Potřeba reflektovat svou práci. 2. Shodli jsme se, že se žáci učili opravdu něco hodnotného. A rádi se učili 3. Otevřenost, sebehodnocení učitelky (profesní vyspělost) Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Práce s textem ve VV, otevírání témat, která jsou pro děti inspirativní 2. Rozvoj čtenářské gramotnosti ve výtvarce. Stručné a užitečné. 3. Propojení textu, práce se slovy a využití textu pro tvorbu VII.A Téma: Mgr. Ingrid Petriková VII. A Český jazyk dílna čtení Práce s otázkami V této třídě učím 2. rokem český jazyk a literaturu. Také zde učím i zeměpis a výchovu ke zdraví. Jsem zároveň jejich třídní učitelkou. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině rozvíjejí čtenářské dovednosti prostřednictvím čtení knihy dle vlastního výběru volí úkoly dle úrovně svých čtenářských dovedností seznámení s otázkami promyšlení individuálního výběru samostatné čtení individuální práce s otázkou sdílení ve dvojicích sdílení v kruhu reflektování výběru otázky o smyslu, obsahu a pravidlech dílny čtení

14 Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Suchdol nad Odrou 2. ZŠ Český Těšín 3. ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné 4. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím 5. ZŠ Rosice 6. ZŠ s polským jazykem Jablunkov 7. ZŠ TGM Studénka 8. ZŠ Lichnov, Nový Jičín 9. ZŠ 1. máje Havířov 10. ZŠ 1. máje Havířov 1. Pracovní, vstřícná atmosféra 2. Každý si čte vlastní knihu. Uvedení příkladu odpovědi p. učitelkou. Náhodné rozdělení do dvojic. Pátrání po motivu výběru otázek. Upozornění na nevhodné chování zpětnou vazbou. 3. Hodina měla smysl, cíl, skladba hodiny, ve všech ohledech inspiritativní. 4. Příjemná atmosféra, jasná, přehledná organizace. 5. Hodina měla spád, všechny děti mají možnost se vyjádřit. Možnost výběru otázek možnost otázku změnit. Návodné otázky, pomoc při četbě vysvětlení slov, různé otázky jednodušší, složitější. 6. Příjemná atmosféra, organizace hodiny. 7. Bylo to perfektní. Viděla jsem Vaší hodinu už 2 x a vždy to bylo na 1*. 8. Výborná hodina, nejzajímavější bylo vidět tolik žáků při čtení knihy. 9. Snaha přitáhnout děti ke knize. 10. K hodinám cíleně přitáhnout ke knihám. 1. Co všechno paní učitelka stihla. 2. Názory z praxe ostatních, dobré tipy a náměty. 3. Inspirativní otázky, odpovědi. 4. Maturity nanečisto. 5. Málo hodin ČJ. Dílna čtení zařazena každý týden. 6. Zkušenosti jiných učitelů Vysvětlení všech otázek, diskuse o čtečkách, o tom, jak je škola vybavena knihami, o časové dotaci češtiny. 9. Sdílení zkušeností z už zaběhlých dílen. 10. Praktické poznatky učitelů z praxe. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Četnost čtenářské dílny (pravidelnost). 2. Poděkování za hodinu. 3. Inspirativní otázky, odpovědi. 4. Losování jmen. 5. Edice můj příběh, Pravidlo zadání četby (min. počet knih), vidět dílnu čtení v 7. třídě Výběr otázek barevné odlišení 8. Vyzkoušet tuto dílnu i v jiném předmětu, např. dějepis, který také učím. 9. Typ otázek. 10. Že jsem hodinu viděla z pozice sledujícího - nezúčastněné

15 VII.B Téma: Mgr. Kateřina Morcinková VII. B Občanská výchova Bulvár vs. seriózní tisk V této třídě vyučuji prvním rokem německý jazyk, občanskou výchovu a výchovu ke zdraví. Jsem zároveň jejich třídní učitelkou. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině popíší základní rozdíly mezi bulvárním a seriózním tiskem porovnají důvěryhodnost informací z obou médií Každý den k žákům přicházejí informace, ať už z bulvárních nebo ze seriózních médií. Žáci v této lekci pojmenují, čím se oba zdroje informací liší a jaké mají charakteristické znaky. V hodině budou využity aktivizační metody a prvky formativního hodnocení. o práci s texty v naukových předmětech o způsobech formativního hodnocení o způsobech individualizace v naukových předmětech Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ TGM Studénka 2. ZŠ TGM Studénka 3. SŠ, ZŠ a MŠ Třinec 4.??? 1. Partnerský přístup učitele k žákům. 2. Rovnocenný přístup k žákům. Reakce na aktuální dění ve třídě. Zajímavě zvolené téma článku spojení se životem dětí (vlastní zkušenost). 3. Paní učitelka dokázala poměrně náročnou třídu zaujmout aktuálním tématem, metodami práce. 4. Výborné, pro zvolené aktuální téma. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze. 1. Zařazení aktivit vzhledem k typologii MBTI (během hodiny)

16 2. Budování bezpečného prostředí ve třídě. 3. Podmětná diskuze o tématu. 4. Vlastní aktivita dětí, jejich zapojování do diskuse. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Aktuálnost 2. Diskuse o mentorství, vzájemných násleších, otevřených hodinách. 3. Přístup paní učitelky k žákům rovnocenný, partnerský. Kladla jasné otázky, přiměla žáky pracovat se zájmem. Odhadla stav věci příliš náročné, pojďme probrat společně. 4. Nápad zvoleného tématu a ukázky rozdílů, rovnocenný přístup k žákům Vše jasné. Potřebovala bych prodiskutovat problematiku hodnocení. 4. VIII. ročník děvčata Téma: Mgr. Pavla Kucharczyková dívky VIII. A a VIII. B Tělesná výchova Netradiční pomůcky a techniky v hodině tělesné výchovy V tomto ročníku vyučuji tělesnou výchovu již třetím rokem. S děvčaty se mi spolupracuje velmi dobře, jsou aktivní, úkoly zadávané během hodiny plní ochotně a v rámci svých dispozic. Pravidla a kritéria hodnocení znají a dodržují je v plné míře. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině samostatně organizují zadané cvičební jednotky využívají základní principy efektivní spolupráce Aktivizace svalů zahřátí, rozcvičení, protažení celého těla za doprovodu hudby. Kin Ball válka míčů, nekonečné koleje, vzducholoď, žvýkačka Kruhový trénink využití netradičních pomůcek, metod Strečink závěrečné protažení Prosím, aby hospitující zejména sledovali: míru zátěže, dodržování didaktických zásad, zajímavost nebo zábavnost vyučovací jednotky pro žáky. o různých nápadech a zkušenostech k výuce tělesné výchovy Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Licanov 2. ZŠ Suchdol nad Odrou 3. ZŠ K. Světlé Havířov 4. ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou

17 5. ZŠ U Lesa 6. ZŠ Hlučín 1. Plynulá bez časových prodlev a velmi pestrá. 2. Atmosféra, naprosto samozřejmé dodržování stanovených pravidle a standardů, pestrá a pro dívky zajímavá naplň. 3. Přístup vyučující i žákyň, nové metody, zajímavost. 4. Nadšení žákyň do pohybu, přátelská atmosféra. 5. Tím, že má škola 2 tělocvičny, může být skupina dívek samostatná. Dále ozvučení. Práce s novými pomůckami. 6. Moderní nejnovější hudba, aktivní práce žákyň, málo řečí, hodně práce, pracovní návyky dívek, instrukce jednoduché a jasné. Samostatnost práce žaček bez dohledu. ZV komu balón utekl? Proč? 1. Nevybavená tělocvična. 2. Krédo paní učitelky celou hodinu v pohybua všichni. 3. Plodná diskuze + 4. Třída pracuje, tak, jak ukázala každou hodinu, ukázněnost 5. Správce hřiště v jiných městech 6. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Pestrost, kázeň, samostatnost, volba cvičení 2. Netradiční pomůcky a naplň sport pro všechny. 3. Nové cvičební náčiní. 4. Hlavní část hodiny cvičení s kinbalem schopnost jedné skupiny samostatně pracovat (bez vedení učitele) 5. Využití Kinbalu Nic. 6. IX.A Téma: Mgr. Beatrice Stařičná, Mgr. Barbora Brzósková IX. A Fyzika Hustota látek V této třídě jsem třídní učitelkou od 6. ročníku. Po dobu čtyř let v ní učím matematiku, fyziku, praktické činnosti a výchovu ke zdraví. Mgr. B. Brzósková do této třídy dochází již třetím rokem jako párová učitelka (díky účasti naší školy v projektu Pomáháme školám k úspěchu) na některé hodiny matematiky a fyziky. V tomto roce se snažíme některé hodiny fyziky zaměřit na badatelsky orientované vyučování. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině

18 porovnávají rozdílné hustoty látek a odhadují velikost hustoty jednotlivých látek z vlastní zkušenosti vytváří předpoklad, jehož pravdivost či nepravdivost ověřují pokusem V naší hodině se budeme s žáky zabývat hustotou kapalin a pevných těles. Bude to již druhá hodina zaměřená na toto téma. Žáci budou tvořit na základě předložených pomůcek a dané otázky Co všechno se může stát, když hodíme vybrané předměty do našeho semaforu? vlastní hypotézu. Sami si zvolí svou cestu k ověření. V závěru hodiny porovnávají své výsledky s pozorováním ostatních spolužáků. o výuce zaměřené na badatelství o práci se vzdělávacími cíli hodin Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Jarošova Havířov 2. ZŠ Jarošova Havířov 3. ZŠ U Lesa, Karviná 4. ZŠ TGM Studénka 5. ZŠ a MŠ Albrechtice 6. ZŠ Příbor 7. ZŠ a MŠ Komenského, Bílovec 8. ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou 9. ZŠ E. Beneše, Bohumín 10. ZŠ Kunín 11. ZŠ P. Bezruče, Frýdek - Místek 1. Hodiny této úrovně nejsou dle mých představ běžné, pokládám ji za přátelskou, oceňuji badatelský přístup učitelů i žáků 2. Aktivita žáků, ukázněnost žáků, výborná připravenost pedagogů na hodinu, zaujatost žáků k PV sebereflexe žáků 3. Aktivita žáků při bádání, příprava vyuč. na tento typ hodiny, organizace hodiny 4. Aktivní přístup k výuce (žáci se aktivně účastí). Badatelská činnost žáků, formulace hypotézy potvrzení, vyvrácení. 5. Motivační úvod zajímavý text problémová úloha. Badatelská činnost, práce s hypotézou, zapojení žáků do výuky, skupinoví práce, zhodnocení cílů. 6. Líbil se mi badatelský přístup. 7. Ukázněnost při bádání ve výuce, organizace výuky vynikající. Využití interaktivní tabule, skup. práce, plakátu na tabuli. 8. Práce žáků jsou zvyklí spolupracovat, komunikovat. Kázeň +++ pracovní nasazení žáků baví je F. 9. Samostatné zkoumání a zjišťování jevů. 10. Badatelská hodiny, vedení k hádání, práce ve skupinách. 11. Badatelská hodina, práce ve skupinách, práce s cíli. 1. Otevřenost učitele ZŠ Mendelova 2. Výměna zkušenosti zúčastěných pedagogů k badatelství. 3. Vstřícnost vyuč. i výměna zkušeností mezi vyučujícími. 4. Přístup vyučujících, motivace. 5. Velmi podnětná diskuze zapojení všech zúčastněných přínosná výměna zkušeností a názorů. 6. Žáci samostatně formulují. 7. Otevřenost kolegů, cenné rady k badatelskému vyučování. 8. Kamarádský přístup, práce ve skupinách, práce s hypotézou. 9. Inspirace z jiných škol, vzájemné sdílení s jinými učiteli ve škole. 10. Vysvětlení. 11. Nadšení pro fyziku.

19 Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Badatelský přístup aktivní metoda učení v praxi, pracovní list a použitý postup směřujícím k práci s hypotézou. 2. Badatelský způsob výuka motivační příběh, práce s hypotézou práce s cíli. 3. Práce s hypotézou a bádáním. 4. Aktivita žáků, jejich zapojení, pokusy. Formulace hypotézy, přivozené i jejich potvrzení, vyvrácení. 5. Badatelská činnost používám v hodinách často hezká ukázková hodina. Práce s cílem hodiny na začátku, na konci hodiny zhodnocení i žáky. Nápověda při pokusu možnost volby obtížnosti a možnost volby, zda si vzít nápovědu. 6. Hezké pokusy, jasné, viditelný výsledek. 7. Jednoduchost pokusů a tím velká účelnost, pracovní morálka dětí. 8. Vidět, že nás učitele baví práce a baví to i žáky. 9. Snažím se podobné aktivity zařazovat při výuce chemie, hodina byla velmi povedená. 10. Nápověda. 11. Radost dětí z bádání Vše bylo prodiskutováno, inspiruji se, pokusím si vzít si z toho pro sebe maximum Jak zvolit vhodný sirup? 7. Sdílení učitelů velmi inspirativní silná záležitost. 8. Jak získat párovou učitelku? 9. Jak často je tento styl výuky zařazován v průběhu školního roku? Jak jsou vedeny zápisy? Kam si žáci dávají PL, jak s nimi dále pracují? IX.B Téma: Mgr. Jelena Rybnikárová IX. B Přírodopis Zkameněliny V IX. B jsem třídní učitelkou. Od 6. ročníku zde vyučuji přírodopis a výchovu ke zdraví Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině pomocí textu rozlišují, co je a co není zkamenělina popíší a vysvětlí výskyt zkamenělin v určitých typech prostředí, uvedou konkrétní příklady těchto prostředí Hodina je sestavena podle konstruktivistického modelu E-U-R (evokace uvědomění si významu reflexe). Prostřednictvím práce s textem, párového čtení a práce ve skupině se tu rozvíjí čtenářské dovednosti žáků. Do hodiny jsou zařazeny i prvky formativního hodnocení.

20 o práci s texty v naukových předmětech Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Hlučín Rovniny 2. ZŠ a MŠ Komenského Bílovec 3. ZŠ Frýdecká Havířov 4. ZŠ Hlučín Rovniny 5. ZŠ H. Sienkiewicze Jablunkov 6. ZŠ a MŠ Andělksá Hora, Bruntál 7. ZŠ a MŠ TGM Fulnek 8. ZŠ a MŠ TGM Fulnek 9. SŠ, ZŠ a MŠ Třinec 10. ZŠ a MŠ Lichnov 11. ZŠ Lichnov 1. Moc pěkná struktura hodiny, dobře zvolené metody, příjemná atmosféra. Oceňuji moc pěknou inspirativní zajímavou hodinu (myslela jsem na nezajímavé téma) + oceňuji dobré otázky na žáky (nutící k zamyšlení). 2. Hodina byla zajímavá, organizačně zpracována, žáci byli aktivní, téma zajímavé. 3. Výborně připravený materiál učitelky, pěkný vztah učitelky k žákům, i naopak žáků k učitelce. Žáci ve skupinách aktivně pracují, spolupracují. 4. Téma Fosilie příprava PL. 5. Aktivita žáků zapojení doprán všech žáků, skladba hodiny, inspirativní p. učitelka. 6. Žáci byli stále zapojeni aktivně do výuky, ne jen pasivně přítomní při výkladu. 7. Praktické práce každého jednotlivého žáka, názornost využití fotografií, návaznost přípr. textů, zápis formou PL. 8. Aktivní účast každého žáka dle jeho možností, nové učivo vyvozeno na základě práce žáků usměrňováno učitelkou, návaznost. 9. Zajímavé v mnoha případech inspirativní. 10. Bylo dosaženo všech vytýčených cílů. 11. Dobrá komunikace mezi žáky navzájem, mezi žáky a učitelkou. 1. Diskuze mne bavila, zaujala. 2. Otevřenost hovoru. 3. Vstřícnost paní učitelky, odbornost, ale i osobní nadšení Samotná diskuse, otázky, otevřenost p. učitelky. 6. Kladné hodnocení třídy tř. učitelkou 7. Vstřícnost, ochota podělit se o nové zkušenosti, přístup k žákům. 8. Znalost dětí jejich možností, vstřícnost, uplatnění postupů z DVPP v práci. 9. Spolupráce, komunikace Zájem ostatních kolegů ohledně pracovních listů. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Krásná hodina, moc dynamická, reakce na učitele na nekázeň, volba otázek atd. Moc kamarádská atmosféra (příjemná) 2. Celá hodina. 3. Vše. 4. Vůbec mne nenapadlo probírat toto téma v hodinách. Děkuji moc za inspiraci a příští rok téma dostane své místo v hodinách. 5. Děkuji za ukázkovou hodinu! Skvělé! 6. Zaktivování žáků vhodným prac. listem, metodou INSERT a jednoduchou prezentací. 7. Možnost poukázat na příkladu vybraných zkamenělin na provázanost jednotlivých geol. ér. Návaznost existencí zkamenělin na lokalitu ČR. 8. Metody práce. 9. PL- názornost (velice promyšlené, inspirující komunikace se žáky. 10. Logický ucelená koncepce výuky. Hodina se mi velice líbila, měla spád, atmosféru.

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ Číslo akce: 1015931500 Název: Minikonference aktivní metody učení Termín a místo: 12. 3. 2015, ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích OZNAČTE PROSÍM V KAŽDÉM ŘÁDKU JEDNU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 EVALUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU PEDAGOGICKÉHO ROZVOJE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkladatelé: Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy a zástupkyně ředitele školy MgA. Bc. Olga Králová, Mgr. Bc. Jitka Kopáčová

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

28. 3. 2014 ZŠ Kunratice, Praha. aby každý žák zažíval úspěch!

28. 3. 2014 ZŠ Kunratice, Praha. aby každý žák zažíval úspěch! 28. 3. 2014 ZŠ Kunratice, Praha aby každý žák zažíval úspěch! Vítejte v Kunraticích www.zskunratice.cz Jako jedni z prvních jsme se zapojili do projektu Pomáháme školám k úspěchu Základní škola Kunratice

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV Všichni spolu Základní škola a Mateřská škola Plavsko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Plavsko Plavsko 39, 378 02 Stráž nad Nežárkou (dodatek

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje -1- Školní vzdělávací program základní školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@tiscali.cz - mskolodej@tiscali.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více