Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení"

Transkript

1 Akce k 10 letům existence KVIC Nový Jičín Minikonference: Aktivní metody učení Určeno: ředitelům a učitelům základních škol všech vzdělávacích oblastí Termín: 20. března 2014, zahájení v 9:00 h, ukončení v 18:30 h Místo: ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích, ul. Einsteinova 2871/8 Účastníků: cca 100 účastníků, včetně lektorů Hosté: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, ing. Martina Šrámková, vedoucí odboru rozvoje Magistrátu města Karviné, Mgr. Svatopluk Pohořelý, ředitel odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT, PaedDr. Petr Habrnál, ředitel KVIC Nový Jičín, Mgr. Vladimír Srb, ředitel Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., PhDr. Pavel Grenar, ředitel Moravskoslezského inspektorátu a další Program 08:15 08:55 prezence účastníků 09:00 10:30 úvodní společné jednání 10 let KVIC PaedDr. Petr Habrnál (KVIC Nový Jičín) Vystoupení hostů zástupci MŠMT, ČŠI, Moravskoslezského kraje, města Karviná Vzdělávání 2020 RNDr. Jana Straková, Ph.D. (PedF, UK Praha) Rámec kvality práce učitele Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. (PedF, UK Praha) Jak lze podporovat učitele PhDr. Hana Košťálová (Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., Praha) Podpora učitelů v Moravskoslezském kraji Mgr. Miloš Šlapal (ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice) ZŠ Mendelova, představení hostitele akce Mgr. Bohumil Zmrzlík (ZŠ Mendelova, Karviná) :45 náslechy ve vyučovacích hodinách s následným rozborem 12:50 13:45 oběd 14:00 18:30 pracovní dílny I. A Náslechové hodiny ve třídách naší školy a zpětné vazby k nim Téma: Mgr. Pavel Kubíček I. A Matematika Počítáme do 17 co už umíme? Učím matematiku profesora Hejného již 4. rokem, podruhé v první třídě.

2 Cíl vyučovací hodiny: Žáci si v této hodině rozšíří a upevní číselný obor o číslo 17 budují schémata číselné trojice Společně s žáky Vás provedeme některými matematickými prostředími v 1. třídě. Že nevíte, co jsou to matematická prostředí? Tak navštivte naší hodinu! Těšíme se na Vás! o zkušenostech z vyučování matematiky prof. Hejného (nejen v 1. třídě) o práci s interaktivní tabulí Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Koperníkova, Třinec 2. ZŠ Kyjovice 3. ZŠ Mendelova 1. Činnostní učení během celé hodiny 2. Názornost, klidný přístup učitele, motivace 3. Děti si vzájemně ukazují své stavby. Na děti se postupně přenáší zodpovědnost (řízení autobusu ) 1. Praktické nápady a vychytávky z matematiky profesora Hejného 2. Vše diskuze o prostředcích 3. Otázky pro rodiče na závěr Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Přístup pana učitele Kubíčka jeho nadšení 2. Vidět prostředí hadi, autobus, práce učitele v hodině 3. Nápady, jaké pomůcky v 1. třídě používat (krabice, ukazovátko, číselná řada) 1. Teď potřebuji vlastní praxi, další otázky jistě vyvstanou. Děkuji 2. Chtěla bych vidět ještě pár takových hodin další prostředí 3. - I.B Téma: Mgr. Šárka Hanusková I. B Jazyk český čtení Čtení o zvířátkách krtek V této třídě učím prvním rokem. Ve třídě je 27 žáků (13 chlapců, 14 dívek). Ve třídě jsou 4 integrovaní žáci (1 žák s Aspergerovým syndromem, 2 žáci se středně těžkou vadou řeči, 1 žák s ADHD).

3 Žáci se učí číst genetickou metodou. V současnosti čtou všichni žáci souvislé texty psané velkými i malými písmeny tiskací abecedy. Od ledna nacvičujeme psaní psacích písmen. Žáci píší svůj deník (jednoduché věty velkými tiskacími písmeny). Pracujeme s texty Čteme s porozuměním každý den. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině budou nacházet v přečteném textu přímo vyjádřenou informaci porovnávat to, co čtou se svou předchozí informací o tématu Žáci v úvodu hodiny čtou své zápisy z deníků, sdílejí své zkušenosti s krtkem. Následně pracují s tabulkou tvrzení. Poté čtou text o krtkovi a informace z textu porovnávají se svými předchozími názory. O zjištěních diskutují ve dvojicích a prezentují je před třídou. Svou práci v hodině průběžně reflektují, hodnotí pomocí kritérií hodnocení. o zkušenostech s výukou čtení genetickou metodou o čtení s porozuměním (nejen v českém jazyce) Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Horka nad Moravou 2. ZŠ a MŠ Horka nad Moravou 3. ZŠ E. Zátopka, Kopřivnice 4. ZŠ Karasova, Ostrava Mariánské Hory 5. ZŠ Ostrava- Svinov 6. ZŠ Píšť 7. ZŠ a MŠ Horní Město 8. ZŠ TGM Studénka 9. ZŠ generála Zdeňka Škavardy, Ostrava 4 1. Respektující přístup učitele, aktivní hodina, využívání různých metod 2. Byly dodrženy cíle vyučovací hodiny, které byly stanoveny. Vždy byla stanovena kritéria práce. Možnost výběru tématu na další čtení (o zvířátku). 3. Organizace výuky, připravenost a otevřenost paní učitelky, kolik toho dětí umí 4. Vstřícnost, pravidla, spravedlnost, zájem žákům o čtení, práce s textem, zájem o zvíře na další den. 5. Oceňuji uzavřenost zaklapnutost cyklu učení EVR + vynikájící otázky za hodinu, za text 6. Organizace hodiny, 100% výkon učitelky 7. Vedení deníku 8. Běžná hodina zaměřená na čtení s porozuměním poměrně velká náročnost úkolů, splnění cílů, které byly předem stanoveny děti zvládly bez problémů 9. Ukázková hodina dle zásad KM. Propojení s pohádkou básničkou na konci hodiny. 1. Náměty, které nám p. učitelka řekla, ukázala. 2. Náměty pro práci, které paní učitelka má. Genetická metoda jak funguje. 3. Kolik práce musí paní učitelka vynaložit na přípravu začínajících čtenářů, chybí texty v 1. měsících 1. třídy 4. Podělit se se zkušenostmi, zájem p. učitelky o nás hospitující. 5. Otevřenost paní učitelky, diskuze o genetice x synteticko analytické metodě 6. Srovnávaní metod čtení. Výhody x nevýhody, klady x zápory. Názory ostatních kolegů Zkušenosti se čtením s porozuměním i v 1. pololetí 1. ročníku 9. Nácvik čtení Co bylo pro mne osobně inspirativní:

4 1. Pracovní deníky psaní vět, vyjadřování myšlenek 2. Tabulka: čtení slov (1B, 2A ) 3. Používání karet červené a zelené barvy, deník, psaní vět 4. Práce s textem, tabulkami 5. Deníky, návaznost textu, dotaženost kroků, výběr na zítřek 6. Některé otázky a úkoly, které plnily děti. 7. Zelené a červené kartičky, vedení deníku 8. Metody, práce s textem, deníky, zelené a červené karty 9. Otevřené hodiny pro rodiče Jak organizovat pasování na čtenáře a písaře s rodiči Děkuji za inspirativní hodinu Dlouhodobé DÚ. III.A Téma: Mgr. Andrea Ćmoková III. A Matematika Kouzla a dřívka Tuto třídu učím od první třídy, společně se tedy už třetím rokem nejen v matematice radujeme. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině procvičí matematické operace prostřednictvím manipulace s dřívky budou rozvíjet matematické představy a společně hledat obecné matematické zákonitosti V této kouzelnické hodině se nejdříve pokusíme odhalit kouzlo, při kterém budeme procvičovat i matematické operace. Společnou diskusí a pokusy možná odhalíme i malou dřívkovou zákonitost a kouzlením s dřívky si rozvineme své představy o trojúhelnících a čtyřúhelnících. o možnostech, které nám otvírá Hejného matematika Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ TGM Studénka 2. ZŠ Jarošova Havířov 3. ZŠ TGM Frýdek- Místek 4. ZŠ Příbor

5 5. ZŠ a MŠ Horka nad Moravou 6. ZŠ TGM Fulnek 7. ZŠ Studénka Butovická 8. ZŠ a MŠ Kunín 9. ZŠ a MŠ Kyjovice 10. CZŠ a MŠ Třinec 1. Komunikace spolupráce žáků při řešení problémů 2. Zařazení činnostního a problémového učení do výuky, osobnost učitelky a její přístup k žákům, způsob práce s nimi 3. Aktivita žáků, sociální vztahy 4. Nadšení, radost dětí z práce přátelská atmosféra, pracovní nasazení žáků, práce s chybou, diskuze a argumentace. 5. Konstruktivistický přístup, zvídavost dětí a chuť řešit a sdílet, argumentovat. 6. Hodina měla energii, byla pro děti zábavná, aktivní, v hodině byla pohoda. 7. Hodně motivované děti, které diskutují na velmi dobré úrovni. 8. Spoustu AHA efektů, diskuse dětí, vysvětlování dětí, vzájemné hodnocení dětí, činnosti učení, problémové otázky. 9. Názorná ukázka, jak děti aktivně opracují v hodině. 10. Komunikace učitele žáka, radost žáka z učení, sebehodnocení žáka 1. Seznámení s výukou této metody (zkušenosti, přehled o výuce touto metodou). 2. Nakloněnost učitelky odpovídat na všechny vznesené dotazy. 3. Vstřícnost vyučujícího 4. Zapojení méně úspěšných žáků pocit úspěchu, radost z učení. 5. Diskuze k využití matematiky Hejného pro děti se specifickou poruchou učení. 6. Pohoda paní učitelky a její zájem o děti, to vše se v dětech odrazilo 7. Nápady, inspirace, jak přistupovat ke všem dětem Otevřenost lektorky, schopnost otevřeně zodpovědět na všechny otázky. 10. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Metody výuky matematiky (metoda profesora Hejného) 2. Vše!!! 3. Hodnocení úkolů 4. Žáci se učí vzájemnou pomocí diskuzí, kritikou a oceněním 5. Velmi oceňuji Andrein přístup, schopnost vtáhnout děti do matematického bádání. 6. Líbily se mi bodované úkoly, práce samostatná se sirkami, a pak ukázka řešení na tabuli diskuze k řešení mezi dětmi (bez hádání a nadávek) 7. Matematické úkoly, které inspiruji děti k práci i diskuzi. 8. GALERIE procházka třídu AHA efekty, šeptání výsledků žákovi neprozrazuj výsledek řekni ano ne 9. Sledovat rozvoj a učení dětí 10. práce v hodině 1. Potřebuji se více seznámit s touto metodou Jak se s touto metodou seznamují rodiče žáků Otázky byly zodpovězeny Lze-li použít metody Hejného na 2. stupni a jak ukázka hodin, hodnocení písemných prací. 9. Potřebovala bych více diskutovat o hodinách. 10.

6 III.B Téma: Mgr. Leona Mechúrová III. B Český jazyk; dílna psaní Tvůrčí psaní příběhu s groteskním námětem Učím v této třídě 3. rokem, letos převážně český jazyk. Žáci od 2. pololetí 1. třídy čtou v dílně čtení vlastní knihy, čtení knih je baví. Od 2. třídy rozvíjím také pisatelství žáků prostřednictvím různých aktivit dílny psaní. Na vlastních tvůrčích pisatelských pokusech si děti smysluplně osvojují i pravopis. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině vytvoří kratší příběh s groteskním námětem a samostatně nebo s dopomocí opraví pravopis, o kterém již umí rozhodnout. 1. Evokace Kdo je smolař? 2. Průpravné aktivity pro psaní: individuálně, pak skupinový brainstorming pro inspiraci pro další psaní a) místo a situace b) detailnější popis groteskní situace 3. Struktura příběhu (s oporou o pracovní list) 4. Samostatné tvůrčí psaní 5. Sdílení příběhu a kontrola jeho pravopisu ve dvojicích. 6. Prezentace výtvorů tvůrčího psaní o smyslu a obsahu dílen psaní o možnostech rozvíjení pisatelských dovedností skrze dílny psaní Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Kaštanova Třinec 2. ZŠ TGM Fulnek 3. ZŠ Horka nad Moravou 4. ZŠ a MŠ Koperníková Třinec 5. ZŠ Horka 6. ZŠ Hlučín Rovniny 1. Pracovní zapojení žáků, uvolněná atmosféra 2. promyšlená pěkně připravená hodina, pohotová reakce vyučujících na děti nehodnotí, sebehodnocení dětí, sebereflexe své práce 3. Prostor pro samostatnou práci dětí, otevřenost dětí, připravenost hodiny 4. Klid a rozvaha paní učitelky, pracovní atmosféra, nadšení dětí při tvorbě příběhu s groteskním námětem Volba smolaře 5. Oceňuji laskavý, nehodnotící přístup k dětem, nastavení a ochotu spolupracovat u dětí. Systematicky zpracovaná hodina. Pomůcka pro strukturu příběhu.

7 6. Oceňuji strukturu celé hodiny, její vedení, příjemnou atmosféru. Odvahu námět groteska jeden nikdy neví, co z toho vzejde. Děti chrlily nápady, přemýšlely. Makaly na 100%, hlavně psaly, splnily cíl, činnost je velmi bavila 1. Dávám příležitosti, aby sami tvořili velmi nosná myšlenka 2. Co předchází a co následuje Dílně psaní. Jak je důležité využívat vlastní situace (zážitky) při tvorbě. 3. Na dílnu čtení navazující dílna psaní. 4. Zpětná vazba paní učitelky + komentář M. Šlapala 5. Nápady, náměty, co by šlo dál dělat, jak prohlížet na psaní. 6. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Nehodnotit, nekomentovat práci žáků. Otázky: Co si myslíš, že by Ti osobně pomohlo? 2. Jak sestavit hodinu psaní, jak ji vést, jak vést její rozbor 3. Celá třída, pomocné info na stěnách, pravidla pravopisu k dispozici, barevné kartičky pro práci. 4. Hodnocení na závěr barevné karty 5. Přístup k dětem, reakce na určité jednání dětí. 6. Mnoho je toho Postupné krokování, náměty z činností ve třídě galérii, celá nastavená dílna psaní Kde vzít čas. Jak hodnotit tuto práci? 3. Udržení kázně u dětí? Udržen pozornosti jak? Co předcházelo této hodině? Jak se postupovalo při tvorbě příběhu (jak to děti naučit). 6. Jak si přizpůsobit, jak začít. Děkuji IV.A Téma: Mgr. Adéla Kubíčková IV. A Anglický jazyk People at work V této třídě vyučuji prvním rokem a jsem v ní třídní učitelkou. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině upevňují slovní zásobu týkající se profesí, procvičují přítomný čas prostý (oborový cíl) přiřazují anglické výrazy k českým ekvivalentům, reprodukují informace slyšené ve sluchátkách, znázorňují povolání pantomimicky, pojmenovávají povolání na IT tabuli, popřípadě při hře (kompetenční cíl) V rámci tématu People at work si děti procvičí slovní zásobu prostřednictvím interaktivní cvičebnice, vyzkoušejí si znázornit dané profese pomocí pantomimy a vyzkoušejí si práci ve skupině i poslech se sluchátky o učebnicích v angličtině, o dalších papírových výukových materiálech (upravené texty ) o interaktivních materiálech ve výuce

8 Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Píšť 2. ZŠ Lichnov 3. ZŠ Komenského Bílovec 4. ZŠ a MŠ Hlučín Darkovičky 1. Střídání aktivit poslech práce ve skupinkách, práce individuální, práce s interaktivní tabulí 2. Hodina svižná, žáci pracovali s porozuměním, pěkná hodina, vysoce pracovní atmosféra 3. Střídání činností, metod, počet dětí ve skupině, hodina vedení v angličtině, klidný a příjemný hlasný projev vyučující. 4. Oceňuji aktivní zapojení dětí po celou dobu výuky. 1. Vstřícný přístup paní učitelky. 2. Všechno inspirativní p. učitelka 3. Výměna zkušeností. 4. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Vidět práci učitele s dětmi v malé skupince, jaké formy a metody práce používá a jak je přijímán dětmi! 2. Pantomima hra, úkoly v obálkách Práce s interaktivní tabulí. 1. Zda jsou spokojeni s učebnicemi nakladatelství OXFORD, zda s nimi pracují i učitelé na II. stupni ZŠ! IV.B Téma: Mgr. Renáta Niemczyková IV. B Jazyk český Souvětí a větné vzorce V této třídě vyučuji 2. rokem. Jako prvostupňová učitelka zde vyučuji všechny předměty kromě cizího jazyka angličtiny. Cíl vyučovací hodiny: Žáci se v této hodině procvičí tvořit souvětí na základě zadaných slov podle napsaného souvětí vytvořit větný vzorec kooperovat s ostatními a následně prezentovat vlastní souvětí před třídou

9 Hodina je zaměřena na opakování a procvičování učiva o souvětí, včetně větných vzorců. V úvodní části je připomenuto a shrnuto učivo formou netradičních aktivit. Následuje procvičování jevů pomocí samostatné práce i práce ve dvojících, sdílení se spolužákem a v závěru krátká reflexe. o plnění stanovených vzdělávacích cílů o efektivitě hodiny (o přiměřené náročnosti úkolů) o spolupráci žáků ve třídě o možnostech sdílení ve dvojicích či skupinách o způsobech hodnocení Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Horní Město 2. ZŠ a MŠ Pustá Polom 3. ZŠ Karasova Ostrava 4. ZŠ a MŠ Pustá Polom 5. ZŠ s pol. jazykem vyučovacím Karviná 1. Z mého pohledu se u dětí ve třídě projevovala velká motivace k učení. 2. Hezké chování mezi žáky, samostatnost dětí při práci. 3. Klidný průběh vyučovací hodiny, pěkná spolupráce žáků s p. učitelkou. 4. Velmi klidná, přitom pracovitá třída. 5. Hodina byla klidná, bez zbytečných zvláštních metod! 1. Inspirativní pro mě byla diskuze ke čtenářské dílně Jak žáci pracují s chybou, jejich vzájemná tolerance. 4. Otevřenost, vstřícnost. 5. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Sebehodnocení žáků, kapsář, mazací tabulka 2. Klidný přístup učitelky k dětem klidná třída 3. Sebehodnotící lístečky 4. Dílna čtení 5. Využití kapsáře a mazacích tabulek. Klidný a tichý projev p. učitelky, žáků Paní učitelka zodpověděla všechny mé otázky Nic. Paní učitelka nám vše ochotně vysvětlila. V.A Mgr. Hana Lipková V. A Jazyk český dílna čtení

10 Téma: Co bys změnil na hlavním hrdinovi a proč V V. A jsem třídní učitelkou 3. rokem. Učím zde všechny předměty s výjimkou anglického jazyka. Cíl vyučovací hodiny: Žáci se v této hodině naučí vyhodnocovat své poznatky o postavě (aplikují své poznatky o postavě při plnění úkolu) dle předem stanovených kritérií. Dílna čtení je pravidelnou součástí našeho rozvrhu (1x týdně 45 minut). V těchto hodinách rozvíjíme u žáků mimo jiné vztah ke knihám a celoživotní čtenářství. o smyslu a principech dílen čtení o možnostech hodnocení v dílnách čtení Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Koperníková Třinec 2. ZŠ Žákovská 3. ZŠ U Lesa Karviná 4. ZŠ U lesa Karviná 5. ZŠ Rosice 1. Pěkný přístup paní učitelky k dětem, velká různorodost aktivit k dané hodině. 2. Modelování, kladení otázek formulace úkolů. 3. Velmi hezky vedená hodina. 4. Vazba žák učitel klima a atmosféra ve třídě, příjemný hlas a vyskytování vyučujících. 5. Výborně zorganizovaná hodina, žáci úžasně pracovali, podle přesně daných pokynů a otázek. 1. Co všechno se dá ve čtenářské dílně dělat (hodnocení, kritéria, grafy ) 2. Zaujetí všech kolegů pro práci. 3. Spolupráce žáků, při hodnocení žáka ze strany spolužáků. 4. Erudovanost vyučujících schopnost prohlížet n situace a problémy jinýma očima, nezaujatě. 5. Osobní aktivita a zapálení učitelky! Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Zavedení sešitu čtenářská dílna, písemné aktivity spojené s touto hodinou. 2. Další informace o práci s třídou ( Pelmel ) 3. Výřečnost žáků, velká slovní zásoba. 4. Celá struktura hodiny, úroveň vyjadřování žáků, poskytování zpětné vazby žákům i hospitujícím. 5. Klid učitelky. Nekritizuje žáky, nepřerušuje, naslouchá jim. Pěkná pracovní atmosféra pro všechny Díky Jak na to? Trvá tento proces dlouho?

11 V.B Téma: Mgr. Pavla Trojaková V. B Člověk a jeho svět Dýchací soustava V této třídě učím kromě anglického jazyka všechny předměty již druhým rokem. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině se seznámí s funkcí, průběhem a částmi dýchacího ústrojí (žák zná funkci dýchací soustavy, umí vyjmenovat části dýchacího ústrojí a popsat průběh dýchání) budou rozvíjet své čtenářské dovednosti při vyhledávání a ověřování informací 1. Evokace motivační paměťová rozcvička 2. Seznámení s cílem hodiny Na tabuli jsou promítnuty tři otázky týkající se dýchací soustavy, na které se pokusíme během hodiny odpovědět. 3. Metoda tvrzení před, po přečtení textu, společné doplnění 4. Reflexe formativní hodnocení 5. Pracovní list samostatná práce s možností volby (sám nebo ve dvojici) 6. Prezentace 7. Reflexe - sebehodnocení pomocí kritérií o práci s texty v naukových předmětech o způsobech kriteriálního a formativního hodnocení Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Hlučín Darkovičky 2. ZŠ a MŠ Horní Město 3. ZŠ H. Sienkiewicze Jablunkov 4. Člověk v tísni 5. ZŠ a MŠ Bílovec 1. Pružná reflexe cílů hodiny, pružná sebereflexe 2. Organizace hodiny využití aktivizačních metod, vedení dětí k sebereflexi, k práci se zpětnou vazbou. 3. Hodina byla velmi aktivní, hodně metod. 4. Individualizace výuky, aktivní zapojení žáků 5. Zapojení všech žáků, hodnocení, sebehodnocení. 1. Velká otevřenost paní učitelky. 2. Osobnost a odbornost paní učitelky. 3. Nové metody, rady. 4. Dovysvětlení metody jak začít pracovat. 5. Vlastní postřehy, vstřícnost, inspirace pro výuku.

12 Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Rozvoj individualizace u žáků. (různorodé úkoly pro žáky) 2. Nové aktivizační metody, postupy. 3. Paměťová rozcvička, kapsář semafory 4. Kapsář s nápovědí, úkoly navíc, barevné kartičky mé hodnocení 5. Paměťová rozcvička, kapsář úkolů, nápadů, týdenní plány Jaké zdroje inspirace používat? Jak kombinovat učebnice? Jaký by měl být poměr aktivních metod a tradičních přístupů? 5. Děkuji. VI.B Téma: Mgr. Lucie Hrnčiarová VI. B Výtvarná výchova Muzikoterapie - Afrika Ve třídě VI. B vyučuji výtvarnou výchovu prvním rokem. Zatím jsme ve fázi poznávání sami sebe a výtvarných dispozic. Učíme se dodržovat pravidla ve výuce, rozvíjíme kreativitu a motivaci, tematicky navazujeme na dějepis v souvislosti s dějinami umění, hodnotíme si navzájem své práce, pracujeme s nejrůznějšími materiály a učíme se základní techniky kresby a malby. Tato třída je od 1. třídy vedena k nejrůznějším tématům a k jejich výtvarnému zpracování, proto není divu, že vznikají nádherně propracovaná díla. Jejich zájem o výtvarné umění lze pozorovat i v odpoledních hodinách při různých výtvarných činnostech. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině se při práci s textem dozví, co je muzikoterapie, a jak s ní budeme pracovat ve výuce pomocí slov a za poslechu hudby vytvoří návrh svého díla V úvodu hodiny budou žáci dedukovat téma hodiny díky různým slovům charakteristickým pro Afriku. Následně si přečteme text o muzikoterapii a žáci podtrhnou podstatné informace článku. Těmito činnostmi se žáci dozví, že se dnes budeme pod názvem Afrika zabývat muzikoterapií. Za pomoci poslechu africké hudby budou žáci tvořit svůj výtvarný návrh Afriky; na závěr výuky si sami zhodnotí, co se jim povedlo, a na to dostanou od spolužáků doporučení, co by mohli předělat nebo změnit než překreslí návrh na velký formát. o různých nápadech a zkušenostech k výuce výtvarné výchovy o formativním hodnocení jeho smyslu a postupech Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Třinec Kopernikova

13 2. Pomáháme školám k úspěchu 3. SPgŠ a SZŠ Krnov 1. Byla velmi inspirativní, připravená, dobře vedená a promyšlená. Kvalitní práce s dětmi jde velice dobře vidět na jejich komunikativnosti. 2. Výborné propojení výtvarky a práce s textem + odvaha otevřít nové téma pro žáky (muzikoterapie) před hospitujícími (nebylo to jen opakování) 3. Promyšlenost propojenost užitečnost (nic není zbytečné) 1. Vstřícnost k diskusi a k rozboru. Potřeba reflektovat svou práci. 2. Shodli jsme se, že se žáci učili opravdu něco hodnotného. A rádi se učili 3. Otevřenost, sebehodnocení učitelky (profesní vyspělost) Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Práce s textem ve VV, otevírání témat, která jsou pro děti inspirativní 2. Rozvoj čtenářské gramotnosti ve výtvarce. Stručné a užitečné. 3. Propojení textu, práce se slovy a využití textu pro tvorbu VII.A Téma: Mgr. Ingrid Petriková VII. A Český jazyk dílna čtení Práce s otázkami V této třídě učím 2. rokem český jazyk a literaturu. Také zde učím i zeměpis a výchovu ke zdraví. Jsem zároveň jejich třídní učitelkou. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině rozvíjejí čtenářské dovednosti prostřednictvím čtení knihy dle vlastního výběru volí úkoly dle úrovně svých čtenářských dovedností seznámení s otázkami promyšlení individuálního výběru samostatné čtení individuální práce s otázkou sdílení ve dvojicích sdílení v kruhu reflektování výběru otázky o smyslu, obsahu a pravidlech dílny čtení

14 Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Suchdol nad Odrou 2. ZŠ Český Těšín 3. ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné 4. ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím 5. ZŠ Rosice 6. ZŠ s polským jazykem Jablunkov 7. ZŠ TGM Studénka 8. ZŠ Lichnov, Nový Jičín 9. ZŠ 1. máje Havířov 10. ZŠ 1. máje Havířov 1. Pracovní, vstřícná atmosféra 2. Každý si čte vlastní knihu. Uvedení příkladu odpovědi p. učitelkou. Náhodné rozdělení do dvojic. Pátrání po motivu výběru otázek. Upozornění na nevhodné chování zpětnou vazbou. 3. Hodina měla smysl, cíl, skladba hodiny, ve všech ohledech inspiritativní. 4. Příjemná atmosféra, jasná, přehledná organizace. 5. Hodina měla spád, všechny děti mají možnost se vyjádřit. Možnost výběru otázek možnost otázku změnit. Návodné otázky, pomoc při četbě vysvětlení slov, různé otázky jednodušší, složitější. 6. Příjemná atmosféra, organizace hodiny. 7. Bylo to perfektní. Viděla jsem Vaší hodinu už 2 x a vždy to bylo na 1*. 8. Výborná hodina, nejzajímavější bylo vidět tolik žáků při čtení knihy. 9. Snaha přitáhnout děti ke knize. 10. K hodinám cíleně přitáhnout ke knihám. 1. Co všechno paní učitelka stihla. 2. Názory z praxe ostatních, dobré tipy a náměty. 3. Inspirativní otázky, odpovědi. 4. Maturity nanečisto. 5. Málo hodin ČJ. Dílna čtení zařazena každý týden. 6. Zkušenosti jiných učitelů Vysvětlení všech otázek, diskuse o čtečkách, o tom, jak je škola vybavena knihami, o časové dotaci češtiny. 9. Sdílení zkušeností z už zaběhlých dílen. 10. Praktické poznatky učitelů z praxe. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Četnost čtenářské dílny (pravidelnost). 2. Poděkování za hodinu. 3. Inspirativní otázky, odpovědi. 4. Losování jmen. 5. Edice můj příběh, Pravidlo zadání četby (min. počet knih), vidět dílnu čtení v 7. třídě Výběr otázek barevné odlišení 8. Vyzkoušet tuto dílnu i v jiném předmětu, např. dějepis, který také učím. 9. Typ otázek. 10. Že jsem hodinu viděla z pozice sledujícího - nezúčastněné

15 VII.B Téma: Mgr. Kateřina Morcinková VII. B Občanská výchova Bulvár vs. seriózní tisk V této třídě vyučuji prvním rokem německý jazyk, občanskou výchovu a výchovu ke zdraví. Jsem zároveň jejich třídní učitelkou. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině popíší základní rozdíly mezi bulvárním a seriózním tiskem porovnají důvěryhodnost informací z obou médií Každý den k žákům přicházejí informace, ať už z bulvárních nebo ze seriózních médií. Žáci v této lekci pojmenují, čím se oba zdroje informací liší a jaké mají charakteristické znaky. V hodině budou využity aktivizační metody a prvky formativního hodnocení. o práci s texty v naukových předmětech o způsobech formativního hodnocení o způsobech individualizace v naukových předmětech Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ TGM Studénka 2. ZŠ TGM Studénka 3. SŠ, ZŠ a MŠ Třinec 4.??? 1. Partnerský přístup učitele k žákům. 2. Rovnocenný přístup k žákům. Reakce na aktuální dění ve třídě. Zajímavě zvolené téma článku spojení se životem dětí (vlastní zkušenost). 3. Paní učitelka dokázala poměrně náročnou třídu zaujmout aktuálním tématem, metodami práce. 4. Výborné, pro zvolené aktuální téma. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze. 1. Zařazení aktivit vzhledem k typologii MBTI (během hodiny)

16 2. Budování bezpečného prostředí ve třídě. 3. Podmětná diskuze o tématu. 4. Vlastní aktivita dětí, jejich zapojování do diskuse. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Aktuálnost 2. Diskuse o mentorství, vzájemných násleších, otevřených hodinách. 3. Přístup paní učitelky k žákům rovnocenný, partnerský. Kladla jasné otázky, přiměla žáky pracovat se zájmem. Odhadla stav věci příliš náročné, pojďme probrat společně. 4. Nápad zvoleného tématu a ukázky rozdílů, rovnocenný přístup k žákům Vše jasné. Potřebovala bych prodiskutovat problematiku hodnocení. 4. VIII. ročník děvčata Téma: Mgr. Pavla Kucharczyková dívky VIII. A a VIII. B Tělesná výchova Netradiční pomůcky a techniky v hodině tělesné výchovy V tomto ročníku vyučuji tělesnou výchovu již třetím rokem. S děvčaty se mi spolupracuje velmi dobře, jsou aktivní, úkoly zadávané během hodiny plní ochotně a v rámci svých dispozic. Pravidla a kritéria hodnocení znají a dodržují je v plné míře. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině samostatně organizují zadané cvičební jednotky využívají základní principy efektivní spolupráce Aktivizace svalů zahřátí, rozcvičení, protažení celého těla za doprovodu hudby. Kin Ball válka míčů, nekonečné koleje, vzducholoď, žvýkačka Kruhový trénink využití netradičních pomůcek, metod Strečink závěrečné protažení Prosím, aby hospitující zejména sledovali: míru zátěže, dodržování didaktických zásad, zajímavost nebo zábavnost vyučovací jednotky pro žáky. o různých nápadech a zkušenostech k výuce tělesné výchovy Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ a MŠ Licanov 2. ZŠ Suchdol nad Odrou 3. ZŠ K. Světlé Havířov 4. ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou

17 5. ZŠ U Lesa 6. ZŠ Hlučín 1. Plynulá bez časových prodlev a velmi pestrá. 2. Atmosféra, naprosto samozřejmé dodržování stanovených pravidle a standardů, pestrá a pro dívky zajímavá naplň. 3. Přístup vyučující i žákyň, nové metody, zajímavost. 4. Nadšení žákyň do pohybu, přátelská atmosféra. 5. Tím, že má škola 2 tělocvičny, může být skupina dívek samostatná. Dále ozvučení. Práce s novými pomůckami. 6. Moderní nejnovější hudba, aktivní práce žákyň, málo řečí, hodně práce, pracovní návyky dívek, instrukce jednoduché a jasné. Samostatnost práce žaček bez dohledu. ZV komu balón utekl? Proč? 1. Nevybavená tělocvična. 2. Krédo paní učitelky celou hodinu v pohybua všichni. 3. Plodná diskuze + 4. Třída pracuje, tak, jak ukázala každou hodinu, ukázněnost 5. Správce hřiště v jiných městech 6. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Pestrost, kázeň, samostatnost, volba cvičení 2. Netradiční pomůcky a naplň sport pro všechny. 3. Nové cvičební náčiní. 4. Hlavní část hodiny cvičení s kinbalem schopnost jedné skupiny samostatně pracovat (bez vedení učitele) 5. Využití Kinbalu Nic. 6. IX.A Téma: Mgr. Beatrice Stařičná, Mgr. Barbora Brzósková IX. A Fyzika Hustota látek V této třídě jsem třídní učitelkou od 6. ročníku. Po dobu čtyř let v ní učím matematiku, fyziku, praktické činnosti a výchovu ke zdraví. Mgr. B. Brzósková do této třídy dochází již třetím rokem jako párová učitelka (díky účasti naší školy v projektu Pomáháme školám k úspěchu) na některé hodiny matematiky a fyziky. V tomto roce se snažíme některé hodiny fyziky zaměřit na badatelsky orientované vyučování. Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině

18 porovnávají rozdílné hustoty látek a odhadují velikost hustoty jednotlivých látek z vlastní zkušenosti vytváří předpoklad, jehož pravdivost či nepravdivost ověřují pokusem V naší hodině se budeme s žáky zabývat hustotou kapalin a pevných těles. Bude to již druhá hodina zaměřená na toto téma. Žáci budou tvořit na základě předložených pomůcek a dané otázky Co všechno se může stát, když hodíme vybrané předměty do našeho semaforu? vlastní hypotézu. Sami si zvolí svou cestu k ověření. V závěru hodiny porovnávají své výsledky s pozorováním ostatních spolužáků. o výuce zaměřené na badatelství o práci se vzdělávacími cíli hodin Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Jarošova Havířov 2. ZŠ Jarošova Havířov 3. ZŠ U Lesa, Karviná 4. ZŠ TGM Studénka 5. ZŠ a MŠ Albrechtice 6. ZŠ Příbor 7. ZŠ a MŠ Komenského, Bílovec 8. ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou 9. ZŠ E. Beneše, Bohumín 10. ZŠ Kunín 11. ZŠ P. Bezruče, Frýdek - Místek 1. Hodiny této úrovně nejsou dle mých představ běžné, pokládám ji za přátelskou, oceňuji badatelský přístup učitelů i žáků 2. Aktivita žáků, ukázněnost žáků, výborná připravenost pedagogů na hodinu, zaujatost žáků k PV sebereflexe žáků 3. Aktivita žáků při bádání, příprava vyuč. na tento typ hodiny, organizace hodiny 4. Aktivní přístup k výuce (žáci se aktivně účastí). Badatelská činnost žáků, formulace hypotézy potvrzení, vyvrácení. 5. Motivační úvod zajímavý text problémová úloha. Badatelská činnost, práce s hypotézou, zapojení žáků do výuky, skupinoví práce, zhodnocení cílů. 6. Líbil se mi badatelský přístup. 7. Ukázněnost při bádání ve výuce, organizace výuky vynikající. Využití interaktivní tabule, skup. práce, plakátu na tabuli. 8. Práce žáků jsou zvyklí spolupracovat, komunikovat. Kázeň +++ pracovní nasazení žáků baví je F. 9. Samostatné zkoumání a zjišťování jevů. 10. Badatelská hodiny, vedení k hádání, práce ve skupinách. 11. Badatelská hodina, práce ve skupinách, práce s cíli. 1. Otevřenost učitele ZŠ Mendelova 2. Výměna zkušenosti zúčastěných pedagogů k badatelství. 3. Vstřícnost vyuč. i výměna zkušeností mezi vyučujícími. 4. Přístup vyučujících, motivace. 5. Velmi podnětná diskuze zapojení všech zúčastněných přínosná výměna zkušeností a názorů. 6. Žáci samostatně formulují. 7. Otevřenost kolegů, cenné rady k badatelskému vyučování. 8. Kamarádský přístup, práce ve skupinách, práce s hypotézou. 9. Inspirace z jiných škol, vzájemné sdílení s jinými učiteli ve škole. 10. Vysvětlení. 11. Nadšení pro fyziku.

19 Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Badatelský přístup aktivní metoda učení v praxi, pracovní list a použitý postup směřujícím k práci s hypotézou. 2. Badatelský způsob výuka motivační příběh, práce s hypotézou práce s cíli. 3. Práce s hypotézou a bádáním. 4. Aktivita žáků, jejich zapojení, pokusy. Formulace hypotézy, přivozené i jejich potvrzení, vyvrácení. 5. Badatelská činnost používám v hodinách často hezká ukázková hodina. Práce s cílem hodiny na začátku, na konci hodiny zhodnocení i žáky. Nápověda při pokusu možnost volby obtížnosti a možnost volby, zda si vzít nápovědu. 6. Hezké pokusy, jasné, viditelný výsledek. 7. Jednoduchost pokusů a tím velká účelnost, pracovní morálka dětí. 8. Vidět, že nás učitele baví práce a baví to i žáky. 9. Snažím se podobné aktivity zařazovat při výuce chemie, hodina byla velmi povedená. 10. Nápověda. 11. Radost dětí z bádání Vše bylo prodiskutováno, inspiruji se, pokusím si vzít si z toho pro sebe maximum Jak zvolit vhodný sirup? 7. Sdílení učitelů velmi inspirativní silná záležitost. 8. Jak získat párovou učitelku? 9. Jak často je tento styl výuky zařazován v průběhu školního roku? Jak jsou vedeny zápisy? Kam si žáci dávají PL, jak s nimi dále pracují? IX.B Téma: Mgr. Jelena Rybnikárová IX. B Přírodopis Zkameněliny V IX. B jsem třídní učitelkou. Od 6. ročníku zde vyučuji přírodopis a výchovu ke zdraví Cíl vyučovací hodiny: Žáci v této hodině pomocí textu rozlišují, co je a co není zkamenělina popíší a vysvětlí výskyt zkamenělin v určitých typech prostředí, uvedou konkrétní příklady těchto prostředí Hodina je sestavena podle konstruktivistického modelu E-U-R (evokace uvědomění si významu reflexe). Prostřednictvím práce s textem, párového čtení a práce ve skupině se tu rozvíjí čtenářské dovednosti žáků. Do hodiny jsou zařazeny i prvky formativního hodnocení.

20 o práci s texty v naukových předmětech Zpětné vazby k hodině a rozboru: 1. ZŠ Hlučín Rovniny 2. ZŠ a MŠ Komenského Bílovec 3. ZŠ Frýdecká Havířov 4. ZŠ Hlučín Rovniny 5. ZŠ H. Sienkiewicze Jablunkov 6. ZŠ a MŠ Andělksá Hora, Bruntál 7. ZŠ a MŠ TGM Fulnek 8. ZŠ a MŠ TGM Fulnek 9. SŠ, ZŠ a MŠ Třinec 10. ZŠ a MŠ Lichnov 11. ZŠ Lichnov 1. Moc pěkná struktura hodiny, dobře zvolené metody, příjemná atmosféra. Oceňuji moc pěknou inspirativní zajímavou hodinu (myslela jsem na nezajímavé téma) + oceňuji dobré otázky na žáky (nutící k zamyšlení). 2. Hodina byla zajímavá, organizačně zpracována, žáci byli aktivní, téma zajímavé. 3. Výborně připravený materiál učitelky, pěkný vztah učitelky k žákům, i naopak žáků k učitelce. Žáci ve skupinách aktivně pracují, spolupracují. 4. Téma Fosilie příprava PL. 5. Aktivita žáků zapojení doprán všech žáků, skladba hodiny, inspirativní p. učitelka. 6. Žáci byli stále zapojeni aktivně do výuky, ne jen pasivně přítomní při výkladu. 7. Praktické práce každého jednotlivého žáka, názornost využití fotografií, návaznost přípr. textů, zápis formou PL. 8. Aktivní účast každého žáka dle jeho možností, nové učivo vyvozeno na základě práce žáků usměrňováno učitelkou, návaznost. 9. Zajímavé v mnoha případech inspirativní. 10. Bylo dosaženo všech vytýčených cílů. 11. Dobrá komunikace mezi žáky navzájem, mezi žáky a učitelkou. 1. Diskuze mne bavila, zaujala. 2. Otevřenost hovoru. 3. Vstřícnost paní učitelky, odbornost, ale i osobní nadšení Samotná diskuse, otázky, otevřenost p. učitelky. 6. Kladné hodnocení třídy tř. učitelkou 7. Vstřícnost, ochota podělit se o nové zkušenosti, přístup k žákům. 8. Znalost dětí jejich možností, vstřícnost, uplatnění postupů z DVPP v práci. 9. Spolupráce, komunikace Zájem ostatních kolegů ohledně pracovních listů. Co bylo pro mne osobně inspirativní: 1. Krásná hodina, moc dynamická, reakce na učitele na nekázeň, volba otázek atd. Moc kamarádská atmosféra (příjemná) 2. Celá hodina. 3. Vše. 4. Vůbec mne nenapadlo probírat toto téma v hodinách. Děkuji moc za inspiraci a příští rok téma dostane své místo v hodinách. 5. Děkuji za ukázkovou hodinu! Skvělé! 6. Zaktivování žáků vhodným prac. listem, metodou INSERT a jednoduchou prezentací. 7. Možnost poukázat na příkladu vybraných zkamenělin na provázanost jednotlivých geol. ér. Návaznost existencí zkamenělin na lokalitu ČR. 8. Metody práce. 9. PL- názornost (velice promyšlené, inspirující komunikace se žáky. 10. Logický ucelená koncepce výuky. Hodina se mi velice líbila, měla spád, atmosféru.

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK SOUHRNNÝ/SLOUČENÝ Číslo akce: 1015931500 Název: Minikonference aktivní metody učení Termín a místo: 12. 3. 2015, ZŠ Mendelova v Karviné-Hranicích OZNAČTE PROSÍM V KAŽDÉM ŘÁDKU JEDNU

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství

Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Příprava na vyučování Matematiky a jejích aplikací s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Inzerát lyžování v Itálii výpočty nákladů Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka je

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015

GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 GJP očima RODIČŮ Sběr dat: duben květen 2015 Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka, červen 2015 Pasport vzorku (kdo vyplňoval?): Na třídních schůzkách v dubnu byli rodiče požádáni,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011) TENTO PROJEKT JE

Více

Výsledky vzdělávání ve ČG

Výsledky vzdělávání ve ČG Výsledky vzdělávání ve ČG Co je výsledkem vzdělávání v ČG? Přemýšlivý a nezávislý celoživotní čtenář Jak poznáme přemýšlivého a nezávislého celoživotního čtenáře? (1) Má pozitivní prožitky spojené s četbou

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Autor Lenka Juříková, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec Vhodné pro věk/třídu 9. ročník Poznámka Lekce je určena právě pro žáky 9. ročníku, kteří mají za sebou

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 13 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 19. 3. 2013 Půda

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více