KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008"

Transkript

1 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 I. E. S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č.j /05 25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce č. 2007/106 I Centrum I. E. S. Sdružení Podané ruce, o. s.

2

3 I. E. S. Institut expertních služeb Snažíme se o zvýšení úrovně vzdělanosti a informovanosti na poli drogové problematiky v České republice. Naší snahou je také pomoci ostatním zemím střední a východní Evropy ve vývoji protidrogových programů, a to zejména prostřednictvím výměny zkušeností i organizací mezinárodních setkání formou seminářů, konferencí, studijních pobytů apod. I. E. S. Institut expertních služeb (Institute of Expert Services) byl založen se záměrem vytvořit na Moravě ojedinělou organizaci nabízející široký sortiment služeb v oblasti vzdělávání a poskytování informací souvisejících s problematikou drogových závislosti a závislého chování obecně. Je součástí komplexních služeb Sdružení Podané ruce, o. s. Cílem I. E. S. je systematické vzdělávání, zejména odborné veřejnosti v oblasti zneužívání návykových látek, poradenství, managementu, supervize, pořádání konferencí atd. Hlavní náplň práce institutu tvoří informační, koordinační, poradenská, školící a zprostředkovatelská činnost. Součástí I. E. S. je Centrum grantů a zahraniční spolupráce koordinující evropské i mezinárodní grantové projekty a školící centrum Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, které se již od roku 1999 věnuje poskytování systematického a kvalitního vzdělávání poskytovatelům služeb či jejich pracovníkům v oblasti sociálních služeb, školských a zdravotnických zařízeních nebo v jiných pomáhajících profesích, odborníkům ze státních i nestátních organizací i laikům z řad široké veřejnosti. Dosud prošlo vzděláváním více než 2500 frekventantů (údaj z roku 2007). Akreditace kvalifikační předpoklady vzdělávacího centra Vzdělávací centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je akreditován u MŠMT ČR jako vzdělávací instituce od roku 2005 pod číslem /05-25, stejně tak je akreditována u MŠMT většina jeho vzdělávacích programů. Centrum je také vedeno jako akreditovaná vzdělávací instituce u MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifi kačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách s č. 2007/106-I. V součinnosti s účinností nového zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách prošly nebo prochází akreditačním řízením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v současné době všechny nabízené vzdělávací programy. Akreditaci již obdržela většina kurzů a seminářů. Vybrané vzdělávací kurzy jsou akreditovány pod Českou asociací sester. Kurzy pořádané ve formě na klíč v místě konání zadavatelské organizace je po domluvě možné akreditovat u dalších vybraných institucí dle přání zadavatele. Udělená akreditační čísla kurzů naleznete v tomto katalogu, později získaná naleznete aktualizovaná na našich internetových stránkách. Kontakt: I. E. S. Institut expertních služeb Vzdělávací centrum Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Hapalova 22, Brno Řečkovice, Kontakt: , Fakturační údaje: Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 Brno IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: Volksbank /6800

4 OBSAH O VZDĚLÁVACÍM CENTRU I.E.S. 1 OBSAH 2 PÁR SLOV NA ÚVOD 3 KURZY ÚNOR 2008 Studium prevence sociálně patologických jevů 4 KURZY BŘEZEN 2008 Kurz sebeobrany pro terénní pracovníky a pracovníky kontaktních center 40 hod 5 Krizová intervence I v Olomouci 6 KURZY DUBEN 2008 Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta 6 Motivační rozhovory a práce s klientem SPECIAL 7 Krizová intervence I v Brně 8 Motivační rozhovory a práce s klientem FOCUS 8 Muzikoterapie 9 Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu 10 V. Mezinárodní konference KOMUNITNÍ SPOLUPRÁCE v oblasti drogové problematiky 11 Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci 12 Kazuistický seminář pro absolventy Motivačních rozhovorů 12 Krizová intervence v praxi v Olomouci 13 KURZY KVĚTEN 2008 Motivační rozhovory a práce s klientem BASIC I 13 Techniky motivačních rozhovorů 14 Krizová intervence II v Brně 15 Kvalifi kační MULTIDISCIPLINÁRNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 15 KURZY ČERVEN 2008 Arteterapie využití artefaktu pro pracovníky v pomáhajících profesích 16 Krizová intervence v praxi v Brně 17 Motivační rozhovory a práce s klientem BASIC II 17 DÁLE PŘIPRAVUJEME DUBEN-ČERVEN 2008 Práce s rodiči v nízkoprahových službách 18 Krizová intervence Teorie a techniky práce s klientem v krizi 19 Poradenské dovednosti I 19 Poradenské dovednosti II 20 Zvládání agrese 20 KURZY NA KLÍČ 21 PROJEKTY REALIZOVANÉ Sdružením Podané ruce, o. s. 22 PŘIPRAVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE PODZIM/ZIMA ORGANIZAČNÍ POKYNY JAK SE PŘIHLÁSIT NA KURZ 24 FAKTURAČNÍ ÚDAJE 25 STORNO PODMÍNKY 25 SYSTÉM SLEV 25 JAK SE K NÁM DOSTANETE popis cesty na I.E.S. 26 LEKTOŘI A GARANTI KURZŮ - medailonky 27 O SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE o.s. 31

5 PÁR SLOV NA ÚVOD Vážení přátelé a kolegové, velmi nás těší, že se Vám dostává do rukou katalog vzdělávacích akcí JARO/LÉTO 2008, které pořádá Vzdělávací centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí. Hned na začátku bychom Vás rádi pozvali na tradiční a v pořadí již V. Mezinárodní konferenci KOMUNITNÍ SPO- LUPRÁCE v oblasti drogové problematiky, která se bude konat opět v Brně ve dnech dubna V našem katalogu jsme pro Vás vytvořili pestrou nabídku více jak 20 jednodenních, dvoudenních, třídenních kurzů a výcviků. Otvíráme hojně obsazované kurzy jako například Krizová intervence (základní kurz i další pokračování), kterou již od loňského roku pravidelně pořádáme v Brně i v Olomouci, Poradenské dovednosti I a II (první dvě části celého cyklu), Zvládání agrese, Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta, Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu a Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci (na Vaše přání již v rozsahu 15 hod). Rovněž bude zahájen nový běh sebezkušenostního třífázového výcviku Motivační rozhovory a práce s klientem, jehož jednotlivé fáze probíhají s cca 6 měsíčním odstupem. Letos pro Vás otevíráme 1. fázi BASIC ve dvou termínech, nazvaných BASIC I a BASIC II, opět s našimi zkušenými lektory, kteří vedou tento výcvik již od roku 2003 a také zcela nový 25-hodinový seminář Techniky motivačních rozhovorů s novými lektory. Kurz Techniky motivačních rozhovorů je určen všem, kteří chtějí v koncentrované podobě poznat metodu motivačních rozhovorů a procvičit si základy, aniž by absolvovali třífázový výcvik, nebo aby tuto metodu okusili, než se do výcviku rozhodnou vstoupit. Pro ty z Vás, kteří máte celý výcvik BASIC-FOCUS-SPECIÁL za sebou, jsme připravili dvoudenní vzdělávací setkání nazvané Kazuistický seminář pro absolventy Motivačních rozhovorů. Mezi další novinky letošního jara patří specializační vzdělávací program pro školní metodiky prevence a ty, kteří se zabývají prevencí sociálně patologických jevů, nazvané Studium prevence sociálně patologických jevů, třísemestrální studium, koncipované distančně. Dále připravujeme nově rezidenční kurz Krizová intervence Teorie a techniky práce s klientem v krizi (60 hod) a praktický Kurz sebeobrany v rozsahu 40 hodin, který navazuje na úspěšný kurz Speciální sebeobrany. V novém roce bychom chtěli zavést tradici odborného setkávání kontaktních a poradenských pracovníků, pro které otvíráme letos první téma v rámci odborného semináře (15 hod) prohlubujícího znalosti a dovednosti pracovníků K-Center, terénních programů, nízkoprahových klubů apod. v oblasti práce s rodiči. Z témat neverbálních terapií otvíráme třídenní kurz Arteterapie a úplně nový kurz Muzikoterapie pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera. Vzdělávací akce centra I. E. S. již skoro všechny prošly akreditačním řízením MPSV ČR v souvislosti s účinností nového zákona č. 108/2006 Sb. o Sociálních službách a proto v naší nabídce najdete i jedinečný akreditovaný vzdělávací program určený pracovníkům drogových služeb KVALIFIKAČNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH zaměřených na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek (200 hod). Jeho nový běh začíná v květnu Přejeme Vám příjemný výběr s naším katalogem Tým Vzdělávacího centra I. E. S.

6 4 KURZY ÚNOR 2008 STUDIUM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NOVINKA! Akreditovaný specializační program MŠMT ČR (č. j / ) Únor 2008 Červen 250 hodin ,- Kč / semestr 2009 Celkem za 3 semestry: ,- Kč Platí se vždy na celý kalendářní rok: 1. a 2. semestr ,- Kč + 3. semestr 5.200,- Kč Místo konání: Hapalova 22, Brno Řečkovice, Dlouhodobý výcvikový kurz pro školní metodiky prevence a další, kteří se zabývají primární prevencí ve školách či mimoškolních zařízení. Cílem kurzu je připravit metodiky prevence na výkon jejich funkce, a to v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. Po obsahové stránce studium naplňuje všechny oblasti práce metodiků prevence, jednak činnost metodickou a koordinační a dále informační a poradenskou činnost. Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci pedagogicko psychologických, sociologických, právních a adiktologických poznatků do individuální a skupinové práce s rizikovou mládeží. Cílem je vybudovat u pedagogických pracovníků systém vědomostí, dovedností a postojů, které je kvalifi kují ke zpracovávání preventivních programů a jejich realizaci v podmínkách školy. Garanti a lektoři usilují o to, aby byl tento kurz mimořádně prakticky zaměřený, vedený interaktivní formou s důrazem na využití teoretických poznatků v praxi. Součástí kurzu bude praktický nácvik dovedností, které by metodik školní prevence měl ovládat a cvičná realizace primárně preventivního programu odpovídajícího prostředí jeho realizace. Důraz bude kladen na sebezkušenost a vlastní prožitek např. při ukázce alternativ trávení volného času a při posílení aktivit k udržení žádoucích postojů u žáků. Kurz bude zakončen obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou. Absolventi kurzu získají systém vědomostí, dovedností a postojů, které je kvalifi kují ke zpracovávání preventivních programů a jejich realizaci v podmínkách školy. Absolventi kurzu budou moci kvalifi kovaně vykonávat funkci Metodik školní prevence. Výuka proběhne ve dvou třídenních blocích v každém semestru. V 1. a 2. semestru se navíc uskuteční třídenní rezidenční pobyt. Rezidenční akce proběhnou mimo Brno (3 dny za semestr). Účastníci si sami hradí ubytování a stravné v místě pobytu. (Ceny ubytování zhruba Kč/ den pobytu včetně plné penze) TERMÍNY SETKÁNÍ v prvním semestru 1. semestr Brno, Hapalova Brno, Hapalova (rezidenční pobyt letní outdoorové aktivity, praktické disciplíny a osobnostní rozvoj)termíny setkání 2. a 3. semestru budou upřesněny v průběhu prvního semestru. VÝBĚR Z TÉMAT (více na ) Poradenské systémy a primární prevence ve školství Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb Minimální prev. program tvorba, nácvik, volnočasové aktivity, evaluace PPP, ukázky alternativ apod. Specifi ka role školního metodika prevence v systému práce školy Systém primární prevence ve školství

7 5 Školní třída, její vedení a diagnostika Komunikace v práci školního metodika prevence Sociálně nežádoucí jevy závislost na návykových látkách Sociálně nežádoucí jevy šikana, gambling, xenofobie, vandalismus, poruchy příjmu potravy, sekty, sebepoškozování, zneužívání apod. Monitorování a evaluace primární prevence ODBORNÝ GARANT Ing. Radovan Voříšek LEKTOŘI KURZU MUDr. Jiří Dolák, PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Jan Veselý, Jiří Valnoha, M. A., DiS., Mgr. Veronika Vymětalová, Ing. Radovan Voříšek a další. KURZY BŘEZEN 2008 KURZ SEBEOBRANY NOVÝ REZIDENČNÍ KURZ Rozšířený kurz speciální sebeobrany pro pracovníky v sociálních službách a ve zdravotnictví. Akreditovaný kurz Českou asociací sester hodinový kurz ,- Kč Místo konání: Rezidenční kurz (ubytování a stravování si hradí účastníci sami v místě konání kurzu cca 400,- Kč na den včetně plné penze) Praktický výcvik v sebeobraně je určen všem, kteří se při své práce, ale nejen při ní, mohou dostat do nebezpečné situace, kdy mohou být fyzicky napadeni. Cílem kurzu je účastníky na tyto situace připravit tak, aby je zvládli. Součástí kurzu budou praktická cvičení s fi guranty, trénink chování v konkrétních situací, ukázky způsobů napadení a obrany s nácvikem, stejně tak jako teoretická přednáška zaměřená na prevenci napadení, psychologii vyjednávání, řešení krizové situace a oblast legislativního rámce chování v sebeobraně. Prevence přepadení Chování v nebezpečné situaci Jak jednat v kontaktu s policií Nutná obrana 13 Trestního zákona, Krajní nouze 14 Trestního zákona Metoda zajištění proti ozbrojenému útočníkovi Obrana ženy proti znásilnění Obrana proti napadení skupinou Psychika útočníka a obránce Praktická cvičení v interiéru a exteriéru LEKTOŘI ÚOZ Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR. Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

8 6 KRIZOVÁ INTERVENCE v Olomouci BŘEZEN 2008 Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č. a / ) Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/492 SP) hodinový kurz ,- Kč Místo konání: Olomouc místo bude upřesněno min. 14 dní před začátkem kurzu (ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami) Kurz je určený pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří se při výkonu svého povolání setkávají s lidmi v krizové situaci pracovníkům v sociálních službách, zdravotnictví, psychologům, pedagogům, duchovním a dalším. Kurz je teoretickou i praktickou přípravou pro efektivní pomoc krizovou intervenci v situacích, které vnášejí do našeho života úzkost, strach, problémy v rodině, zaměstnání, v běžném každodenním životě, nemožnost normálního fungování. Součástí kurzu je nejen seznámení se základními východisky krizové intervence, včetně teoretického zakotvení, ale i příležitost pracovat s polaritami krize, najít svoje vnější i vnitřní síly, tvořivost, hranice, aj. Krize a její polarity Příčiny, typy a fáze krizí Psychodynamické vlivy krizových stavů a krizové reakce Krizová intervence, její specifi cké znaky a formy pomoci Etická východiska krizové intervence a právní aspekty Zásady práce s lidmi v krizi tvorba vztahu ke klientovi Práce s emocemi Dovednosti a techniky práce ve skupinkách Seberefl exe a supervize v krizové práci LEKTOR Mgr. Veronika Vymětalová KURZY DUBEN 2008 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A ZVLÁDÁNÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE V KRIZOVÝCH OKAMŽICÍCH KLIENTA v Olomouci Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č. a / ) Akreditovaný kurz Českou asociací sester Ke kurzu byla podána žádost o akreditaci dle standardů MPSV ČR hodinový kurz ,- Kč Místo konání: Olomouc místo bude upřesněno min. 14 dní před začátkem kurzu (ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami) Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí, zdravotnímu personálu, speciálním a sociálním pedagogům, vychovatelům, pracovníkům záchranných služeb, komunitním pracovníkům a všem, kteří řeší obtížné situace s klienty či pacienty. Účastníci si osvojí dovednosti vedoucí k podpoře klienta a posílení vlastních kompetencí při

9 7 zvládání konfl iktních situací při spolupráci s klientem, seznámí se se zásadami komunikace s problémovým klientem či pacientem s možností poznání nových cest řešení krizových okamžiků jeho života. Problémy vyrovnání se s životní změnou (popř. ústavním nebo komunitním systémem) Etika přístupu ke klientům psychicky a fyzicky postiženým Specifi cké přístupy ke klientům s psychickým postižením Prvky chování jednotlivých obtížných klientů a nejčastější situace, při kterých mohou vznikat konfl ikty Komunikační techniky pomáhající zvládnout krizovou nebo konfl iktní situaci Význam neverbální komunikace Zvládání psychické zátěže pracovníků a rodinných příslušníků, hranice v pomáhajících profesích Interaktivní nácvik komunikace LEKTOR Mgr. Veronika Vymětalová MOTIVAČNÍ ROZHOVORY A PRÁCE S KLIENTEM SPECIAL 3. část úspěšného třífázového sebezkušenostního výcviku. Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/412 SP) hodinový výcvik ,- Kč Místo konání: Rezidenční výcvik Daňkovice (ubytování a stravování si hradí účastníci sami v místě konání výcviku cca 400,- Kč na den). Více informací najdete na našich webových stránkách. Výcvik Motivační rozhovory a práce s klientem je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných při práci s klienty. Témata jsou vždy vysvětlena, prožita prostřednictvím cvičení, prodiskutována v malých i velkých skupinách. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní, interaktivní kurz založený na zkušenostech irských odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE Irish Government, development consultant, trainer). Ideální je absolvovat jednotlivé fáze výcviku s cca 6 měsíčním odstupem v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. Techniky 2. fáze motivačních rozhovorů Práce s odporem Budování motivace Práce s vlastními kazuistikami LEKTOŘI Martin Větrovec, PhDr. Jan Soukup Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

10 8 KRIZOVÁ INTERVENCE I v Brně DUBEN 2008 Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č. a / ) Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/492 SP) hodinový kurz ,- Kč Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má zčásti sebepoznávací zaměření. Jeho součástí jsou příklady z praxe zkušeného psychoterapeuta a konzultace případů z praxe frekventantů kurzu. Kurz zahrnuje i praktický nácvik první pomoci při stavech ohrožujících život, zejména se zaměřením na problematiku intoxikace a suicidality. Určen je pracovníkům krizových center, linek důvěry, pedagogům, psychologům, sociálním, kontaktním a poradenským pracovníkům, pracovníkům prevence a všem, kteří pomáhají lidem v krizových situacích. Otázky osobní, odborné a institucionální kompetence, neformální a odborná pomoc Krizová intervence, psychoterapie a další složky krizové pomoci Typy a základní charakteristiky krizí Indikace a kontraindikace krizové intervence Základní fáze typické krizové intervence, zásady vedení rozhovoru Trauma, stres, otázky prevence psychických krizí Psychodynamika některých krizových stavů a jejich zvládání Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi Supervizní (ev. sebezkušenostní) část LEKTOR PhDr. Ludvík Běťák MOTIVAČNÍ ROZHOVORY A PRÁCE S KLIENTEM BASIC I 1. část úspěšného třífázového sebezkušenostního výcviku. Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/412 SP) hodinový výcvik ,- Kč Místo konání: Rezidenční výcvik Daňkovice (ubytování a stravování si hradí účastníci sami v místě konání výcviku cca 400,- Kč na den). Více informací na našich webových stránkách. Kurz Motivační rozhovory a práce s klientem je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných při práci s klienty. Témata jsou vždy vysvětlena, prožita prostřednictvím cvičení, prodiskutována v malých i velkých skupinách. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní, interaktivní kurz založený na zkušenostech irských odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE Irish Government, development consultant, trainer). Ideální je absolvovat jednotlivé fáze výcviku s cca 6 měsíčním odstupem v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL.

11 9 Kontakt a práce s klientem Vytváření dovedností pro práci s klientem v terénu a nízkoprahových zařízeních Navázání kontaktu a udržení klienta v programu (první kontakt, práce s předsudky, udržení kontaktu) Motivační rozhovory (principy a strategie používané při motivačních rozhovorech, práce s ambivalencí, nácvik situací) LEKTOŘI Tomáš Nevrkla, Mgr. Monika Vaňková MUZIKOTERAPIE Akreditovaný kurz MPSV ČR (č.2007/155-sp) hodinový výcvik ,- Kč Kurz je určen pracovníkům pomáhajících profesí, kteří se chtějí seznámit se základy Muzikoterapie a jejího možného využití ve své praxi. Muzikoterapeutické techniky použité v kurzu vychází z praxe, empirických poznatků a teoretických studií Paed- Dr. L. Holzera, jehož metoda předpokládá holistický přístup k muzikoterapii, osobnosti klienta a také muzikoterapeuta. Využívá všech popsaných muzikoterapeutických forem. Je naplňována technikami a postupy, které jsou výsledkem syntézy historie, vývoje a současných možností muzikoterapie v celosvětovém a multikulturním hledisku. L. Holzer používá v muzikoterapii při práci s klienty kinetických jevů hudebních rytmických modelů, specifi ckých hudebně akustických rezonančních typů a hudebních frekvenčních oblastí za pomoci etnických a lidových perkusivních nástrojů, dalších muzikoterapeuticky vhodných hudebních nástrojů a modulovaného, rezonančního, vibračního a alikvotního zpěvu. Úvod do problematiky Muzikoterapeutické formy a jejich praktické naplňování Muzikoterapeutický orchestr, varianty, MT zpěv a dýchání, MT hudební nástroje, bubny, perkuse, tibetské mísy, improvizace, komunikační dovednosti. Kolektivní muzikoterapie, pasivní-prožitková relaxační část, aktivní-hra na MT hudební nástroje. Muzikoterapie a psychoterapie, odlišnosti práce v praxi. Muzikoterapeutická skupina-tvorba a fungování. Individuální muzikoterapie, automuzikoterapie, jejich techniky. Muzikoterapeutická místnost-parametry a vybavení. LEKTOR PeadDr. Lubomír Holzer Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

12 10 VÝCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ V PORADENSKÉM PROCESU v Olomouci Ke kurzu byla podána žádost o akreditaci dle standardů MPSV ČR. Ke kurzu byla podána žádost o akreditaci dle standardů České asociace sester hodinový výcvik ,- Kč Místo konání: Rezidenční kurz Olomouc (ubytování a stravování si hradí účastníci sami v místě konání kurz cca 400 Kč na den) Kurz je přípravou pro poradenskou činnost v oblasti sociální, zdravotní aj. Je určen sociálním pracovníků, pracovníkům ve zdravotnictví, personalistům, učitelům, studentům a lidem z pomáhajících profesí. Cílem kurzu je rozvoj základních psychosociálních dovedností důležitých pro vykonávání poradenské praxe, získání a udržení spolupráce s klienty, hledání profesních a osobních hranic. Kurz je koncipovaný tak, aby se plně propojila teorie, praxe a prožitek. Lektorka v průběhu celého kurzu využívá formy a metody interaktivní výuky, praktického nácviku, řešení modelových situací, refl exe a seberefl exe, práce ve skupinkách a přímé supervize. Předpokladem pro účast na kurzu je zamyšlení se nad otázkou Jaký jsem, jak vidím sám sebe a jak mě asi vidí druzí? (Splnění tohoto předpokladu nebude prověřováno). Úvod do problematiky (seznámení s teoretickým a metodologickým rámcem poradenství) Poradenský proces (fáze procesu, práce s časem, rozhovor, neverbální komunikace, kontrakt) Vztah s klientem a jeho prvky Možnosti práce s klienty ve specifi ckých situacích (práce s problémovým klientem, suicidiální klient, odpor atd.) Přístup k emocím klienta Způsoby překlenování komunikačních bariér Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky Podpora, sebepodpora klienta i poradce (podporující i nepodporující postoje a jejich důsledky) Aspekty profesionálního pomáhání Etika a osobnost poradce LEKTOR Mgr. Veronika Vymětalová

13 11 V. ročník MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KOMUNITNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY Přednášky, workshopy, panelové diskuze: 30 hodin Termín konání: od 09:00 hod Uzávěrka přihlášek: Místo konání: Brno, Tř. Generála Píky 9 Tento projekt je spolufi nancován Evropskou unií, Státním rozpočtem České republiky a Jihomoravským krajem. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách

14 12 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PORADENSKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ POMOCI Ke kurzu byla podána žádost o akreditaci dle standardů MPSV ČR. Ke kurzu byla podána žádost o akreditaci dle standardů České asociace sester hodinový kurz ,- Kč Kurz zaměřený na setting, kompetenci, cíle a prostředky, osobnost a metody, vztah, intuici a empatii, přenosové jevy a psychodynamickou strukturu problému. Kurz je orientován na základní principy poradenské pomoci a nejdůležitější problémy v praxi. Setting Osobnost a metoda Přenosové jevy LEKTOR PhDr. Ludvík Běťák KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ PRO ABSOLVENTY MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ Odborné setkávání pro absolventy výcviku Motivační rozhovory a práce s klientem. Ke kurzu byla podána žádost o akreditaci dle standardů MPSV ČR hodin ,- Kč Místo konání: Brno, Hapalova 22 Kurz je určen pouze pro absolventy základního třífázového výcviku Motivačních rozhovorů BASIC FOCUS SPECIAL. Cílem kurzu je prohloubení dovedností využívat motivační rozhovory ve své praxi. Práce s účastníky je postavena na předpokladu, že zájemce o seminář používá motivační rozhovory ve své práci. Podmínkou pro zapsání zájemců ke kurzu je zaslání kazuistiky případu klienta (stručná anamnéza, zakázka, ambivalence, co se daří i nedaří z MR aplikovat), se kterým pracujete nejpozději tři týdny před zahájením semináře na adresu: LEKTOR Mgr. Monika Vaňková, Tomáš Nevrkla

15 13 KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI v Olomouci DUBEN 2008 Pokračovací kurz určený absolventům základního kurzu Krizové intervence. Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č. a. 4461/ ) Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/481 SP) Ke kurzu byla podána žádost o akreditaci dle standardů České asociace sester hodinový kurz ,- Kč Místo konání: Olomouc místo bude upřesněno min. 14 dní před začátkem kurzu (ubytování a stravování si účastníci zajišťují sami) Cílem kurzu je prohloubení a dosažení aplikace získaných vědomostí v praktických situacích proto je kladen důraz na aktivitu účastníků během celého kurzu. Detekce specifi cky obtížných situací frekventanta Vlastní limity a dispozice, zvládání reakcí na zátěž a stres Vztahové aspekty v krizové práci uicidium, problematika týraných a zneužívaných lidí, psychická a tělesná nemoc ve vztahu ke krizi atd. (pozn. krizová témata lektorka přizpůsobuje potřebám frekventantů kurzu) Stud a jeho aspekty Specifi ka terénní krizové práce Lidskost a bytí s klientem Psychosociální podpůrný systém v oblasti krizové pomoci, služeb a intervence Psychosociální sítě pracovišť frekventantů kurzu jejich tvorba Prevence syndromu vyhoření, intervize a supervize LEKTOR Mgr. Veronika Vymětalová KURZY KVĚTEN 2008 MOTIVAČNÍ ROZHOVORY A PRÁCE S KLIENTEM FOCUS 2. část úspěšného třífázového sebezkušenostního výcviku. Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/412 SP) hodinový výcvik ,- Kč Místo konání: Rezidenční výcvik Daňkovice (ubytování a stravování si hradí účastníci sami v místě konání výcviku cca 400,- Kč na den). Více informací najdete na našich webových stránkách. Kurz Motivační rozhovory a práce s klientem je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných při práci s klienty. Témata jsou vždy vysvětlena, prožita prostřednictvím cvičení, prodiskutována v malých i velkých skupinách. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní, interaktivní kurz založený na Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

16 14 zkušenostech irských odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE Irish Government, development consultant, trainer). Ideální je absolvovat jednotlivé fáze výcviku s cca 6 měsíčním odstupem v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. Metoda motivačních rozhovorů podle Millera a Rollnicka Pět principů, pět základních postupů Překážky na cestě Individuální práci s klientem Kazuistický seminář postavený na praxi účastníků vytvoření kazuistiky klienta Vlastní agenda LEKTOŘI Tomáš Nevrkla, Mgr. Monika Vaňková TECHNIKY MOTIVAČNÍCH ROZHOVORŮ Metoda strategického poradenství Ke kurzu bude podána žádost o akreditaci dle standardů MPSV a MŠMT ČR hodinový kurz ,- Kč Motivační rozhovory (MR) jsou metodou strategického poradenství, která pomáhá lidem změnit své opakující se vzorce chování. Nabízí účinný přístup ke zdolávání ambivalence, která lidem brání učinit v životě žádoucí změnu. Jde o styl komunikace původně vytvořený pro práci s osobami zneužívajícími návykové látky. Později začal být využíván všude tam, kde může pomoci člověku postoupit na cestě ke změně. MR respektují samostatnou volbu jedince jde o přístup, který je založen na spolupráci, nikoli předepisování věří, že motivační zdroje leží uvnitř člověka a že je třeba je vyvolat, nikoli vnutit zvenčí. Kurz Techniky motivačních rozhovorů je určen všem, kteří chtějí v koncentrované podobě poznat tuto metodu a procvičit vše podstatné z technik motivačních rozhovorů, aniž by absolvovali třífázový výcvik Motivační rozhovory BASIC FOCUS SPECIAL. Kurz je do značné míry sebezkušenostní, nejde jen o to poznat teoreticky a metodicky jednotlivé techniky, ale také je procvičit v realistických situacích. Některé techniky jsou využitelné i mimo vlastní oblast MR, jako nové komunikační dovednosti. Velkou pozornost lektoři věnují i zasazení MR do pracovního kontextu účastníků. Uvedení do tématu, teoretické zarámování MR Čtyři obecné zásady, šest technik MR Matice změny Cyklus změny Reakce, které mohou být překážkou Refl ektivní naslouchání Zvládání odporu Otázky k vyvolání sebemotivujících výroků Procvičování MR jako uceleného komunikačního stylu LEKTOŘI: Mgr Jiří Salvet, Mgr. Jaromír Basler

17 15 KRIZOVÁ INTERVENCE II v Brně KVĚTEN 2008 Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č. a / ) Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/492 SP) hodinový kurz ,- Kč Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má zčásti sebepoznávací zaměření. Jeho součástí jsou příklady z praxe zkušeného psychoterapeuta a konzultace případů z praxe frekventantů kurzu. Kurz zahrnuje i praktický nácvik první pomoci při stavech ohrožujících život, zejména se zaměřením na problematiku intoxikace a suicidality. Určen je pracovníkům krizových center, linek důvěry, pedagogům, psychologům, pracovníkům center drogových závislostí, kontaktních center, doléčovacích zařízení, pracovníkům prevence a všem, kdo pomáhají lidem v krizových situacích. Otázky osobní, odborné a institucionální kompetence, neformální a odborná pomoc Krizová intervence, psychoterapie a další složky krizové pomoci Typy a základní charakteristiky krizí Indikace a kontraindikace krizové intervence Základní fáze typické krizové intervence, zásady vedení rozhovoru Trauma, stres, otázky prevence psychických krizí Psychodynamika některých krizových stavů a jejich zvládání Psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi Supervizní (ev. sebezkušenostní) část LEKTOR PhDr. Ludvík Běťák KVALIFIKAČNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH zameřených na na prevenci, léčbu a redukci škod zneužívání návykových látek Kvalifi kační vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách v součinnosti s účinností nového zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách. Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/255-PK) hodin (11 setkání) cca ,- Kč, cena je orientační Místo konání: Centrum I. E. S. Brno Řečkovice, Hapalova 22 Tento kurz je výsledkem mnohaleté snahy Sdružení Podané ruce o vytvoření komplexního systému zvyšování odbornosti pracovníků státních i nestátních organizací, kteří se s drogovým fenoménem setkávají přímo či okrajově ve své každodenní praxi, ale nejsou vždy specialisty v oblasti drog, případně cítí potřebu zvýšit si odbornost v této oblasti a dozvědět se nové poznatky z oblasti drog a návykových onemocnění. Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

18 16 VÝBĚR Z TÉMAT Legislativní rámec Protidrogová politika ČR Zákony vztahující se k užívání, výrobě, držení a distribuci OPL Úvod do sociologie Úvod do psychiatrie Úvod do psychologie Základy psychologie osobnosti Úvod do psychoterapie Úvod do právní a ekonomické stránky léčby a prevence závislostí Alkohol a nealkoholové drogy Závislost Systém péče o závislé Základní aspekty léčby Komunikace se závislými Svépomocné systémy TERMÍNY SETKÁNÍ 1. setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání ODBORNÝ GARANT Jiří Valnoha, M. A., DiS. LEKTOŘI Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip., PhDr. Jiří Broža, Mgr. Josef Radimecký, MSc., MUDr. Jiří Dolák, PhDr. Jiří Libra, MUDr. Eliška Bártlová, MUDr. Andrea Dubeková, PhDr. Lenka Skácelová, Pg. Dip., Mgr. Monika Šišláková, Mgr. Tomáš Přikryl, Mgr. Jan Veselý, Ing. Mgr. Jiří Staníček, Bc. Olga Škvařilová, Mgr. Hana Gajdošíková, Bc. Lukáš Carlos Hrubý a další KURZY ČERVEN 2008 ARTETERAPIE VYUŽITÍ ARTEFAKTU PRO PRACOVNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č. a. 4461/ ) Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/152 SP) hodinový kurz ,- Kč Kurz je orientován na sebepoznání tak, aby každý účastník odjížděl s osobní praktickou zkušeností z představených arteterapeutických technik s užitím klasických i akčních médií výtvarného vyjádření (kresba, akvarel, malba, koláž, akční malba, hlína modelování, kombinované techniky, prostorová tvorba apod.). Podmínkou není umělecké nadání, znalosti či jakákoliv výtvarná zkušenost, ale ochota sdílení před skupinou, radost z rozvoje výtvarné práce a chuť získat povědomí o vlastním výtvarném výrazu. Kurz je zaměřen na prožitky, které provázejí samotný proces tvorby a s ní spojené psychické, psychosomatické projevy či stavy. Účastníci se seznámí s metodikou jednotlivých technik a se zásadami skupinové arteterapie. Úvod do problematiky Cíl, proces, osobnost arte-terapeuta (či vedoucího), osobnost klienta, uspořádání a průběh arte hodiny Skupinová arteterapie direktivní a nedirektivní způsob+ arteterapie a artefi letika

19 17 Úrovně práce s artefaktem Využití práce s artefaktem u různých druhů klientů Vývoj dětského výtvarného projevu Arteterapeutické techniky Shrnutí, dotazy, diskuse, doporučená literatura, možnosti studia a výcviku LEKTOŘI Mgr. Libor Graclík, Mgr. Pavla Novotná KRIZOVÁ INTERVENCE V PRAXI v Brně ČERVEN 2008 Akreditovaný kurz MŠMT ČR (č. a. 4461/ ) Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/481 SP) Ke kurzu byla podána žádost o akreditaci dle standardů České asociace sester hodinový kurz ,- Kč Jedná se o pokračovací kurz určený absolventům kurzu Krizová intervence, tj. pracovníkům krizových center, linek důvěry, pedagogům, psychologům, pracovníkům center drog. závislostí, kontaktních center, doléčovacích zařízení, pracovníkům prevence a všem, kdo pomáhají lidem v krizových situacích. Kurz je postaven převážně na prohloubení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích, které se vztahují i k praxi účastníků kurzu a z části též na prohloubení sebepoznání. Součástí kurzu je supervize. Orientace v nepřehledné a kritické situaci, téma hranice, bezpečí, blízkosti a distance Nejnaléhavější krizové stavy a jejich zvládání Nácvik navazování a udržování kontaktu, rozlišování explorativního a supportivního postoje Nácvik vedení rozhovoru v krizové intervenci, cirkulární dotazování v praxi Sestavení vlastní sítě spolupracujících osob a institucí Základní orientace ve vlastních zdrojích a strategiích zvládání Supervize případy z vlastní praxe účastníků LEKTOR PhDr. Ludvík Běťák MOTIVAČNÍ ROZHOVORY A PRÁCE S KLIENTEM BASIC II 1. část úspěšného třífázového sebezkušenostního výcviku. Akreditovaný kurz MPSV ČR (č. 2007/412 SP) hodinový výcvik ,- Kč Místo konání: Rezidenční výcvik Daňkovice (ubytování a stravování si hradí účastníci sami v místě konání výcviku cca 400,- Kč na den). Více informací na našich webových stránkách. Ceny kurzů jsou uvedeny bez 19% DPH.

20 18 Kurz Motivační rozhovory a práce s klientem je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik. Cílem je zdokonalení a prohloubení dovedností potřebných při práci s klienty. Témata jsou vždy vysvětlena, prožita prostřednictvím cvičení, prodiskutována v malých i velkých skupinách. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní, interaktivní kurz založený na zkušenostech irských odborníků Johna Lundberga a Thomase Larkina (manager UISCE Irish Government, development consultant, trainer). Ideální je absolvovat jednotlivé fáze výcviku s cca 6 měsíčním odstupem v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. Kontakt a práce s klientem Vytváření dovedností pro práci s klientem v terénu a nízkoprahových zařízeních Navázání kontaktu a udržení klienta v programu (první kontakt, práce s předsudky, udržení kontaktu) Motivační rozhovory (principy a strategie používané při motivačních rozhovorech, práce s ambivalencí, nácvik situací) LEKTOŘI Tomáš Nevrkla, Mgr. Monika Vaňková DÁLE PŘIPRAVUJEME NA JARO/LÉTO 2008 Termíny sledujte na PRÁCE S RODIČI V NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽBÁCH Odborný seminář prohlubující znalosti a dovednosti kontaktních a poradenských pracovníků na základě konkrétních případů. Termín kurzu: Délka kurzu: Účastnický poplatek: termín duben - červen 2008, bude upřesněno 15 hodin 1250,- Kč, zvýhodněná cena - předběžně Často se stává, že i když existují programy a specializovaná pomoc pro rodiče drogově závislých, přichází rodinní příslušníci do kontaktních a poradenských center, kde hledají pomoc. Co všechno mohou pracovníci udělat, než rodiče odešlou za jiným odborníkem? Seminář by měl připravit pracovníky K-Center a dalších nízkoprahových služeb na první kontakt s rodiči, předat jim potřebnou teorii na základě konkrétních případů, ukázat jim možnosti řešení různých situací. Odborné setkání by mělo být zaměřeno na předávání praktických informací a na trénink dovedností v tom, jak pracovat s rodiči závislého v rámci svých kompetencí, jak nedávat jen rady, ale vtáhnout a zapojit rodiče do celého procesu. LEKTOR Lektor se domlouvá.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 29/21 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon: 585

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. I.E.S. - Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je součástí

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více