Martin Berkhan a přerušované půsty: rozhovor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Martin Berkhan a přerušované půsty: rozhovor"

Transkript

1 Martin Berkhan a přerušované půsty: rozhovor March 14, 2011 Inked by Leigh Už je to pár let, co jsme s Matinem udělali tento rozhovor, a já ho aktualizuji z několika důvodů. 1. Od onoho původního rozhovoru Martin p išel s několika dalšími dodatky a specifiky, a já si myslím, že by čtená e mohly zajímat. 2. Byl na starých stránkách se zastaralou grafikou. Myslím si, že si to nezasloužil. 3. Sama mám do budoucna nachystanou celou adu článků, co se půstů a cyklování a práce s mými klienty týče. Takže je smysluplné ho tu mít pro p ípadné odkazy. Ještě jedna věc V oblasti výživy to často nedělám, ale jednu věc bych tu chtěla vyjasnit. Když jsme s Martinem p ed lety dělali tento rozhovor, tak se lidé tomuto protokolu vysmívali. Byli uzamčeni ve svém dogmatu časování stravy, 5-6ti jídel denně, a vě ili, že půst zničí váš metabolismus. Pamatuji si, jak jsem se trochu o půsty začala zajímat a jak zjištěné skutečnosti tomuto dogmatu neodpovídaly. Když jsem se pak setkala s Martinem, byla jsem ohromena jeho znalostmi a hloubkou jeho studia. Od té doby jsem sama věnovala studiu velikou spoustu času. Půsty a jejich postupy mohou existovat v mnoha podobách, ale vě ím, že se dají používat velmi rozumnými způsoby. V minulosti se na ně pohlíželo jako na tabu, ale snad lidé otev ou oči a sami se pokusí myslet, namísto toho, aby vě ili babským povídačkám a špatným zkušenostem těch, kdo se pustili do svých experimentů bez pot ebných znalostí. Takže pro ty z vás, pro které je toto téma nové, zkuste si udržet otev enou mysl a vnímejte, jaká věda je skrytá za tím, co bylo zničeno poblázněnou propagandou.

2 Jakým otázkám se budeme věnovat 1. Jak se můžeš v současnosti představit (vzdělání, osvědčení, zaměstnání, oblíbený televizní program - takové ty základy, však víš)? A jak jsi se vůbec k této oblasti zájmu vůbec dostal? 2. Co tě k přerušovaným půstů přivedlo? Nosil jsi tu myšlenku nějakou dobu v sobě? 3. Jaké jsou základní principy tvého přístupu k PP? 4. Je zde nějaké konkrétní doporučení týkající se jídel před a po cvičení? Dodržuješ nějaký poměr sacharidů a proteinů? 5. Hrají při PP nějakou roli kalorie? 6. Jaké největší chyby lidé při PP dělají? Čím je tvůj program odlišný? 7. Co si myslíš, že PP odlišuje od jiných stravovacích postupů? Jaké jsou nejvýraznější přednosti PP? 8. Našel jsi při používání tohoto programu nějaké rozdíly mezi muži a ženami? 9. Mohu PP používat i pro udržování? 10. Kdy bude venku kniha? Bereš klienty? Leigh Peele: Jak se můžeš představit a co tě k této oblasti zájmu přivedlo? Martin Berkhan: Mám bakalá ský titul léka ských věd a vzdělávání, věnoval jsem se studiím ve ejného zdraví. Zatímco má oficiální studia mi pomohla oddělovat fakta od nesmyslů, kterých je ve světě fitness a kulturistiky spousta, mé znalosti ohledně výživy a posilování jsou čistě výsledkem mého samostudia. Podle mne je nejlepším učitelem touha, a té mám, když dojde na zlepšování tělesné stavby pomocí posilování a stravování, p ehršle. V oboru jsem si získal jméno a respekt k mým teoretickým a praktickým znalostem bez toho, že bych dané oficiálně studoval, a nyní píšu pro švédský kulturistický a fitness časopis (jediný, který tu máme Body). To se stalo asi p ed rokem a současně jsem začal poskytovat soukromé konzultace a koučink ohledně stravování a cvičení, pracovat s normálními lidmi i s lidmi plně se věnujícím fitness a kulturistice. Od té doby se toho stalo mnoho: dokončil jsem vysokou školu, založil vlastní webové stránky a začal psát knihu o p erušovaných půstech. Právě teď píši články a pracuji jako výživový poradce. *Poznámka: neptejte se Martina, kdy že ta jeho knížka vyjde. Berte to jako varování.* Leigh Peele: Naprosto s tebou souhlasím, že touha je nejlepší učitel. Sama se považuji za adepta samostudia. Co tě vlastně přimělo zajímat se o přerušované půsty? Nosil jsi tu myšlenku nějakou dobu v hlavě? Martin Berkhan: P erušované půsty dodržuji každý den již od června 2006, měnil jsem p íjem kalorií, makroživin a jiné proměnné podle svých cílů v různých obdobích. Začal jsem s tím ze dvou důvodů. Zaprvé, nelíbilo se mi, jak se můj život začal točit kolem jídla, a začalo mě otravovat moje vlastní chování. Neustálé p ipravování jídel, ta obsese ohledně jezení správného jídla ve správnou dobu, a to, jak jsem se někdy vymlouval z účasti na společenských akcích jenom proto, abych si mohl pohlídat svoje kalorie a živiny na ten den.

3 Jsem si jist, že to stejné se týká i určité části čtená ů tohoto rozhovoru. Chtěl jsem tento vzorec chování zcela utnout, tak jsem začal pochybovat o nutnosti pravidelného stravování a způsobu, jakým byl tento způsob stravování lidem zajímajícím se o svoji fyzičku nucen jako ten nejlepší. Věda zcela určitě nepodporuje jezení každých několik hodin, takže jak k tomu došlo, že všichni tuto vysokou frekvenci jezení považují za ideální? Už jsem o tom pochyboval, ale pot eboval jsem se podívat na nějaká fakta, abych se mohl rozhodnout ukončit tento stravovací rytmus, který mi začal zatěžovat život. Bylo jezení co dvě, t i hodiny opravdu zapot ebí, aby se nastartoval metabolismus? Ne, žádná vědecká studie tuto myšlenku nepodporovala a dob e kontrolované studie nevykazovaly žádnou korelaci mezi frekvencí jídel a metabolismem. Možná, že vyšší frekvence jídel byla zapot ebí, aby bylo tělo zásobované neustálým proudem živin, aby se p ísunem aminokyselin zabránilo katabolismu svalstva a podpo il svalový růst? Když se podíváme na to, jak tělo zpracovává a tráví jídlo, uvidíme, že ani toto jako důvod neobstojí. Trávení běžného jídla trvá asi 6-7 hodin a během této doby jsou aminokyseliny uvolňovány do krevního oběhu. Pro plné vst ebání 30ti gramů kaseinu je zapot ebí 7 hodin. Vynásobte si toto množství dvěma, a budete mít aminokyseliny ve svém krevním oběhu po většinu doby, co jste vzhůru. Bylo častější jídlo pot eba proto, aby člověk mohl potlačit hlad a aby se nep ejídal? Toto je jediný bod, kde častejší stravování má nějaký empirický základ p inejmenším když se podíváte, jak neaktivní testované objekty v laborato i hodnotí svůj hlad, p i odlišných stravovacích rytmech, zatímco mají stravu založenou p edevší na vysokosacharidových, kalorických potravinách. Opravdu nic, co byste mohli aplikovat na osoby, kte í si dávají pozor na své zdraví a kondici, nebo prost edí, kde většinou lidé svůj čas tráví. Existují také určité korelační studie, které ukazují spojitost mezi vysokofrekvenčním stravováním a nižší tělesnou hmotností u běžné populace, ale to se dá snadno vysvětlit, když se podíváte na behaviorální aspekty okolo nízkofrekvenčního stravování u běžných lidí. Nap íklad, průměrný nízkofrekvenční strávník je obvykle spontánní jedlík, mívá svačiny mezi jídly a o zdravé stravě neví skoro nic (tyčinku snickers jen tak do ruky, po obědě něco z automatu, atd.). Opět to není nic, co by bylo možné aplikovat na lidi, kte í se osvé zdraví a tělo správně starají, a kte í mají povědomí o zdravé výživě a snaží se zlepšit svoji postavu nap íklad lidi, co si čtou tento článek Když jsem si vyčistil hlavu od všech pochybností ohledně rytmu stravování, se kterým jsem začínal, nemohl jsem až uvěřit, jak se cítím na své nové dietě dobře. Moje mysl byla jasnější a já netrávil čas tím, jak by mělo vypadat mé p íští jídlo, nebo kdy bych ho měl snít. Od doby, co jsem se začal o své posilování a výživu zajímat, mi takovéto p emýšlení zabíralo docela dost času, a nemyslet na to bylo velmi osvobozují. Jsem si jist, že každý, kdo je už delší dobu tak íkajích ve h e velmi dob e cítí, co mám na mysli. Takovýto způsob myšlení je mezi lidmi věnujícími se fitness a posilování velmi častý. Vedle osvobození od mé stravovací obsese jsem si povšimnul i jiných pozitivních účinků. P es den jsem měl spoustu energie, s posilováním jsem zaznamenal rychlejší pokrok a současně jsem shodil tělesný tuk to vše současně s tím, kdy jsem se mohl spokojeně najíst po 16tihodinovém půstu, který jsem využíval. Od té doby jsem tento p ístup p ijal za svůj a pomocí stejného p ístupu pomohl i jiným lidem s jejich tělesnou proměnou. Sám za sebe mohu up ímně íci, že tento stravovací rytmus hodlám držet po celý zbytek svého života. Leigh Peele: Většina populace a mých čtenářů nerozumí principům PP. Můžeš tyto základní principy nastínit? Jasně a stručne?

4 Martin Berkhan: Přerušované půsty jsou delšími časovými obdobími bez příjmu potravy následované relativně krátkými obdobími jejího příjmu. Není tu vlastně žádná jasná definice, a studie, které se na PP zamě ovaly, používaly docela široké časové rozpětí půstů, od 20 hodin až po 4Ř p i studii ADF (Alternate Day Fasting st ídavé postní dny). Dodržování půstů a posilování se pak stává poněkud obtížnější. Víme, že pro zajištění maximalizace proteinové syntézy pot ebujeme pat ičnou p edtrénikovou výživu, a výzkumy výhodu p íjmu sacharidů a proteinů p ed tréninkem potvrzují. S jedním jídlem denně to moc nejde. Je zde ještě problém dodržování diety ani omezení p íjmu kalorií na jediné veliké jídlo moc dlouhodobé dodržovatelnosti nep idá, a může dokonce, kvůli nutnosti spo ádat celou dávku živin pro celý den v jednom jídle, vyvolat zažívací problémy. Můj přístup je snížit postní dobu na 16 hodin podle mne se jedná o ideální kompromis eliminující možná negativa delších půstů. To nám dává Ř hodin pro p íjem potravy, ve kterých já a většina mých klientů jíme t i jídla, p ičemž je zde také prostor pro p edtrénikové i potréninkové jídlo. Měl bych poznamenat, že podle aktuálních priorit (snížení tělesného tuku, nabíraní svalové hmoty, apod.) cykluji kalorický p íjem. Prioritou, bez ohledu na aktuální cíle, však je p ijmout většinu denních živin po tréninku. Podle mých zkušeností to může mít vliv na rozklad živin, díky kterému je možné p ibírat nebo udržovat svaly i v p ípadě týdenního kalorického deficitu, nebo když se snažíte o výrazné vyrýsování Všechno tohle jsem vypozoroval způsobem pokus-omyl sám na sobě a za pomoci zkušeností mých klientů. Cítím, že pro dosažení výhod p erušovaných půstů není zapot ebí sahat k extrémním postupům, jako je snížení doby pro p íjem potravy na čty i hodiny nebo méně. Leigh Peele: Zmínil jsi předtréninkovou a potréninkovou výživu. Týká se jí něco konkrétního? Dodržuješ nějaké přesnější poměry sacharidů a proteinů? Především mne zajímají informace k jídlu předtréninkovému. Martin Berkhan: V ideální situaci dávám do potréninkového okna až Ř0 % celkového denního p íjmu. Tak potom často vychází, že p edtréninkovým jídlem je první jídlo dne. Obvykle doporučuji, aby p edtrénikové jídlo obsahovalo p ibližně stejně sacharidů a proteinů tak gramů sacharidů a gramů proteinů a nějaké tuky kvůli chuti (celkově tak 500 kcal). Záměrem je, aby bylo toto jídlo uspokojivé, aby obsahovalo dostatek sacharidů pro energii p i tréninku a aby maximalizovalo syntézu proteinů pro cvičení (dalším důvodem vyššího obsahu proteinů je navození zasycení). Jedno z mých typických p edtréninkových jídel obvykle obsahuje 200 gramů libového masa se zeleninou nebo bramborami, a větší jablko. Trochu fruktózy může vyvolat efekt potrénikového jídla, protože jaterní glykogen napomáhá hormonům zapojeným do anabolických procesů, takže p idávám ovoce. Pamatujte, že množství p edtréninkového jídla závisí na objemu tréninkové jednotky. Zjistil jsem však, že tyto obecné principy platí pro většinu lidí, kte í provádějí mírně intenzívní posilování (p ibližně setů o 6-10 opakováních celkem). Atleti a jiní, kte í absolvují podstatně tvrdší tréninky než průměrní lidé v posilovnách, pot ebují pro p edtréninkovou p ípravu postupy odlišné. Jídlo po tréninku je ideálně s vyšším obsahem sacharidů, st edním obsahem proteinů a s nízkým obsahem tuků. To je dle mých zjištění pro nastarování svalového růstu, regenerace a omezení p ebytečného tuku, který by se mohl ukládat v obdobích vyššího kalorického p íjmu,

5 to nejlepší. Absolutní většina sacharidů by měla být ze škrobových potravin, protože nám jde o to, aby se nám sacharidy uložily p edevším jako svalový glykogen, ale jak jsem už zmiňoval, i trochu fruktózy může nastartování procesu svalového růstu prospět a napomoci. Potréninkové jídlo by také mělo být největší jídlo dne, p ičemž zbývající kalorie si můžete rozdělit, jak se vám bude hodit nejlépe. Já mám obvykle dvě největší jídla po tréninku jedno hned po něm, a druhé pak asi hodinu p ed spaním. Celkové množství kalorií a makronutrientů zkonzumovaných v potréninkovém časovém okně z velké části závisí na cílech daného jedince snížení tělesného tuku, zlepšení postavy nebo nabrání svalové hmoty, takže tohle je jen takové rychlé shrnutí základních pravidel, kterými se ídím. *Poznámka autorky: Martin také hovo il o trénincích během postní fáze a tréninkové výživě. Ohledně trénování nalačno íká: Trénink je zahájen s prázdným žaludkem a po požití 10 g BCAA nebo podobného proteinového mixu. Toto předtréninkové jídlo se nepočítá do stravovacího období. Technicky jde o to, že trénink neprobíhá při úplném půstu to by bylo kontraproduktivní. Leigh Peele: Myslíš si, že je důležité zmínit, že ti, kdož PP používají, by jej neměli považovat za nějakou tajnou cestičku k ospravedlnění přejídání? Že by i nadále měli dbát na to, abych jejich denní kalorický příjem odpovídal jejich kalorickým potřebám? Jinak by si mohli slova najíst se do plné spokojenosti vyložit jako nehloupni a zblajzni krabici koblih. *poznámka autorky: Toto se nevztahuje na den s cheesecake.* Martinův narozeninový cheesecake Martin Berkhan: P esně. Vůbec netvrdím, že p i PP není pot eba počítat kalorie. Studie ukazují, že klidový metabolismus se během půstu zvyšuje (p esně naopak, než většina lidí vě í), což způsobuje zvýšená hladina katecholaminů, jako je t eba noradrenalin, ale tento účinek je s ohledem na schopnost lidí naládovat do sebe hromadu kalorií z energeticky hodnotného jídla celkem nepatrný. Jak ukazují empirické studie, pokud je lidem a laboratorním zví atům umožněno najíst se během stravovací fáze do plné sytosti, pak si i během ADF (alternate date fasting půst každý druhý den) udrží svoji hmotnost. Pokud si necháte hladem a svojí chutí k jídlu diktovat, kolik toho mát snít, tak můžete celkem snadno zvrátit energetický deficit získaný během postní fáze, ať už trvá 16, 20, nebo dokonce 4Ř hodin. P esto však zjistíte, že si můžete trochu toho hodování dovolit, a zároveň snižovat

6 množství tuku, pokud se vyhnete těm nejkaloričtějším bombám. Nap íklad já si dovoluji docela dost zmrzliny, ale dbám na to, aby většina mých kalorií pocházela z masa, zeleniny, ovoce a škrobových potravin, jako jsou brambory, vločky a celozrnné pečivo. Leigh Peele: Můžeš mi říci, čím je tvůj program odlišný? Všimla jsem si například, že tvůj postní čas je jiný, než u ostatních programů. A mohl bys říci, jaké jsou největší chyby, kterých se lidé a ostatní tvůrci programů na hubnutí mohou dopustit? Martin Berkhan: Pokud bych měl obecně generalizovat nejběžnější chyby, kterých se praktikanti PP dopouštějí, tak bych zmínil p edevším dvě: strava a načasování příjmu živin. V tomto kontextu chápejme termín chyba jako chování, které nevede k dosažení zamýšleného cíle. První chyba je spojená se stravou, a já tady pro p íklad uvedu nedávný rozhovor mezi mnou a jedním zastáncem PP. Zastánce PP: Cítím se p i PP skvěle, ale váha mi nejde vůbec dolů. Pomoz mi, prosím. Já: No tak dob e. ekni mi o své stravě. Zastánce PP: Postím se 20 hodin a p ísně dodržuji nízkosacharidovou Paleo dietu. Za dva měsíce jsem shodil 5 kilogramů, ale teď se zdá, že úbytek váhy se zastavil. Myslíš, že mám něco s metabolismem? Možná, že bych spíš měl zkusit st ídavé půsty každý druhý den. Víš, aby se mi líp uvolňovaly hormony a líp jsem mobilizoval tuky. Já: A jak jsi na tom s kalorickým p íjmem? Jakou má tvoje strava makrokompozici? Zastánce PP: Jak jsem ti íkal, dodržuji Paleo dietu. Žádné průmyslově upravované potraviny. Jím maso, zeleninu, spoustu ryb, celá vejce a o echy. Občas si dám lesní ovoce, ale obecně ovoce moc nejím a úplně se vyhýbám mléčným výrobkům. Opravdu nevím, kolik kalorií sním. Tento rozhovor jsem měl sotva p ed pár hodinami a docela hezky shrnuje, co podle mne spoustě lidem nedochází. Tady se bavíme o soustředění se na metodu, ne na proces. I když tento konkrétní jedinec dosáhl svým p ístupem ke stravování určitého úspěchu, když ale nevěnoval pozornost svému kalorickému p íjmu, jeho progres se nakonec zastavil. Uvědomte si, že tělo dokáže díky své extrémní adaptabilitě vaše spalování tuku zastavit a pokud si dovolíte spontánní jezení, p estože se budete držet zdravých potravin, jenom si íkáte o to, aby se dostavila takováto stagnace. Ve skutečnosti je velmi snadné nekontrolovaným p íjmem potravy ve stravovací fázi, t ebaže se budete držet pouze zdravých potravin, eliminovat výsledky hodin půstu. Nap íklad o echy, typicky doporučované fanoušky nízkosacharidových diet a Paleo (kte í rovněž často pat í mezi lidi experimentující s PP), jsou oslavované pomalu jako druhý p íchod Ježíše Krista a optimální svačinka, a p itom na jednotku obsahují víc kalorií než čokoláda. Pro mnohé lidi na dietě je čokoláda absolutní zlo, a o echy jsou OK? Jo, o echy sice obsahují dobré mastné kyseliny, ale jako zdroj proteinu jsou bezcenné, a existuje spousta lepších možností, jak do sebe mastné kyseliny dostat, zvláště když se snažíte shodit váhu. Zdůvodňovat si příjem ořechů a vyhýbat se ovoci a mléčným výrobkům je absurdní, zvláště tehdy, když ty druhé jmenované potraviny jsou méně kalorické a vykazují pozitivní vliv na pocit nasycení a ztrátu tuku. Jednoduše ečeno: lidi pro stromy nevidí les. Zkouška reality: i když PP mohou mít výhody, kterých není možné dosáhnout obvyklými dietními postupy, nemohou nějakým kouzlem

7 změnit metabolismus lidského těla. Lidé si musí uvědomit, že kalorie hrají roli bez ohledu na dietní p ístup. Myslím si, že tohle nedochází spoustě lidí, a nehraje roli, jakou dietu se snaží držet. Prostě je důležité vědět, že následkům p íjmu p íliš mnoha kalorií neuniknete jen z toho důvodu, že dodržujete PP. Někte í si možná eknou: Teda Sherlocku, to jsi na to kápnul! To už vím dávno. Ale ti samí lidé nebudou mít ani páru o tom, co znají nebo neznají běžní dietá i. Můžete mi vě it měl jsem víc než dost klientů, kte í se snažili bojovat s tukem a mysleli si, že jim stačí dávat si pozor na sacharidy a vyvarovat se mléčných výrobků. Můj přístup eliminuje z rovnice přibližné odhady a nestaví na nějakém vyhýbání se konkrétním potravinám, které můžete vidět v jiných dietních přístupech. Protože v dietě jde o cyklické st ídání dní s vyšším a nižším p íjmem sacharidů, není t eba se nějakým potravinám vyhýbat, pokud berete v potaz jejich kalorickou hodnotu a konzumujete je ve správný den. Vě ím také v jakousi optimální makronutriční vyváženost stravy, kterou každý jiný PP p ístup ignoruje, ale jde o komplexní téma, které proberu detailně, až na to p ijde čas. Další chybou, které se podle mne mnoho zastánců PP dopouští, je trénink v postní fázi. Výzkumy ohledně p ed a potréninkové výživy jsou dnes již poměrně rozsáhlé a nemyslím si, že by někdo, komu to myslí, měl zvedat železo s prázdným žaludkem bez ohledu na cíle. Vě ím, že vliv p edtréninkového jídla na proteinovou syntézu p ekoná jakýkoli malý pozitivní vliv většího množství růsového hormonu, který se uvolňuje p i tréninku v postní fázi, a mnohé vědecké studie to i potvrzují. To neznamená, že by snad trénink v postní fázi nebyl možný, ale že bychom měli trochu sáhnout ke kompromisu a proto doporučuji p ed tréninkem p ijmout adekvátní množství esenciálních aminokyselin nebo BCAA. Pak sice už technicky nepůjde o trénink v půstu, ale vě ím, že kalorický dopad p ijatých 10 gramů aminokyselin je natolik nepatrný, že si člověk udrží většinu výhod získaných z tréninku v postní fázi a zároveň získá mnohé výhody dobrého p edtréninkového jídla. Osobně skladbu p edtréninkové a potréninkové výživy měním v závislosti na tom, kdy trénuji, a zde jsem popsal jednu, kterou s úspěchem ve spojení s tréninkem v půstu používám. Pokud vím, tak ostatní PP postupy otázku p edtrénikové výživy vůbec nezmiňují.

8 Leigh Peele: Co podle tebe odlišuje PP od jiných metod? Kde jsou jejich nejvýraznější výhody, nejen z vědeckého hlediska, ale také mentálně? Martin Berkhan: Na tuto otázku je nejlepší odpovědět z několika různých pohledů. Počkej a hned uvidíš, kam mí ím. Pro člověka, který je na dietě, PP nabízejí něco velmi jedinečného, protože je možné si dop át tělesně i psychicky uspokojivá jídla, a p esto hubnout. Dalším vítaným pozitivem tohoto p ístupu je absence hladu a touhy po jídle. Postní fáze, na rozdíl od obecného mínění, pocity hladu potlačuje. Vlny hladu p icházejí, ale rychle pomíjejí a člověk zůstává s pocitem spokojenosti a naprosto bez pocitu hladu. Osobně na obecné hubnoucí metody pohlížím takto: vě ím tomu, že takové to dietní uždibování, které tak často běžní výživoví poradci a média doporučují, může pocity hladu zvýrazňovat, než aby je to drželo p i zdi. Když íkám, že častější a drobnější jídla během dne touhu po jídle umocňují, než aby ji potlačovala, tak mluvím ze své zkušenosti i ze zkušeností několika mých klientů. Když se budeme bavit o tom, jak běžní dietá i myslí a jak fungují, tak musíme také brát v potaz psychologický hlad. Up ímně cítím, že psychická forma deprivace, tedy skutečnost, že si t eba nemůžete své oblíbené jídlo v běžných vysokofrekvenčních stravovacích plánech dovolit, je daleko horší, něž jakákoli forma fyzického hladu. Někte í lidé neustálou touhu po jídle za občasný hlad, který se může během postní doby objevit, rádi vymění. Všimněte si že jsem ekl může, protože někte í lidí, k nimž pat ím i já sám, během půstu vůbec hlad necítí (zde je asi pot eba vzít do úvahy účinky adaptace).

9 Jasně, že výše ečené neplatí pro všechny. Jako v p ípadě jakékoli diety, mezi jednotlivci jsou rozdíly, a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého, ale podle mých dosavadních zkušeností má PP p ístup ve věci snižování tělesné váhy p eci jenom vyšší procento úspěšnosti. Vě ím, že PP ještě, pokud jsou kombinované se silovým cvičením, umoňují využítí efektu štěpení živin v zásadě si myslím, že PP jsou velmi flexibilním nástrojem, který může být pro zlepšení tělesné konstituce používán různými způsoby. Jiní si zase užijí účinky PP na intelekt. Teď mám na mysli lidi, jejichž profese vyžadují vysoký stupeň soust edění a koncentrace; nap íklad programáto i nebo spisovatelé, kte í by mohli chtít zvýšit během pracovní doby svoji produktivitu. Díky zvýšené produkci katecholaminů během půstu jde produktivita nahoru a budete cítit, že jste daleko více zapojeni do toho, co děláte. Tento účinek můžete p irovnat účinku mírných povzbuzujících prost edků. Osobně právě tento účinek oceňuji, protože jako výživový poradce a autor článků trávím u počítače docela dost času. Sedím u počítače, hodně čtu, píšu články a odpovědi na maily. S ohledem na organizaci mého času a produktivitu shledávám, že to, jak nemusím myslet na jídlo a pocit čisté hlavy a soust edění je pro mne velmi užitečné. A ještě jsou tu zdravotní výhody, které bychom neměli p ehlížet. Zlepšení inzulínové citlivosti a dalších zdravotních ukazatelů je bez pochyby v zájmu velikého množství lidí, jimž jde p edevším o to, jak zůstat zdraví a jak eliminovat hrozbu vzniku rozličných metabolických a kardiovaskulárních chorob. PP nabízí také neuroprotektivní výhody, které mohou pomáhat s ochranou p ed takovými degenerativními změnami, jako je nap. Alzheimerova choroba. Tyto výhody jsou u zmiňovaného výživového stylu naprosto jedinečné, a s pomocí tradičního snížení kalorického p íjmu a cvičení jich není možné dosáhnout v takovém rozsahu. Leigh Peele: Zjistil jsi u tohoto programu nějaké rozdíly mezi muži a ženami? Martin Berkhan: Na nestrukturovaný p ístup k dietě reaguje dob e jen velmi málo žen, obzvláště těch s již normální tělesnou váhou, kvůli odlišné tělesné hmotnosti, tělesné stavbě a odlišným kalorickým pot ebám. To platí pro veškeré dietní postupy, nejen PP. Jasně, že p ijetím PP jakožto životního stylu pár kil dolů půjde, ale u většiny žen nebude fungovat až k úrovni dosažení opravdové štíhlosti. Ženské tělo je v ochraně p ed snižováním tuku pod určitou hranici velmi adaptabilní a spontánní jezení bez kontroly kalorického p íjmu je povětšinou jen cestičkou k neúspěchu, pokud tedy člověk nemá s dietami velmi solidní znalosti a zkušenosti (tzn. pokud nezná velmi dob e kalorické pot eby svého těla). Když už o tom mluvíme, tak také zmíním, že pro své klientky jsem návod k dietě p edělal. Nap íklad postní doba je obecně nastavena na 14 hodin, a ne 16, jak je tomu u mužů. Takto se mi poda ilo dosáhnout mnohem vyššího úspěchu v dodržování diety a menších negativních symptomů. S ohledem na obsah informací, které od svých klientek mám, a na výsledky mého vlastního studia je tato změna velmi dob e odůvodnitelná. Ukazuje se, že po stejně dlouhém půstu mají ženy v plazmě nižší koncentraci glukózy než muži. Prakticky to znamená, že ženy jsou p i delších půstech náchylnější k výkyvům nálad a silnějším pocitům hladu, zatímco muži se mohou postit déle, aniž by zaznamenali nějaké negativní dopady. P esně to odpovídá mým pozorováním. Muži se mohou postit 16 hodin celkem bez problémů, ale u žen je to jinak; pro ně platí, že 14 hodin je tak akorát.

10 Udělal jsem také určité změny, které ženám pomáhají dietu lépe dodržovat, ale myslím, že to si nechám až do své knihy. Jen eknu, že isokalorický p ístup, p i slušném p íjmu sacharidů z ovoce, fungoval velmi dob e. Vě ím tedy, že optimální dieta za tohoto režimu závisí na pohlaví, což dává smysl, pokud se podíváte na rozdíly v bazálním metabolismu mezi oběma pohlavími. Leigh Peele: Hodně jsme spolu mluvili o snižování tělesného tuku, ale PP mohou být také opravdu skvělým způsobem, jak se udržovat, že ano? Martin Berkhan: Můj p ístup k PP je bez nadsázky tím nejsnažším způsobem pro udržování nízkého tělesného tuku, p ičemž člověk může i nadále jíst svobodně a užívat si života alespoň tedy z mého pohledu, ale mnoho mých klientů a dalších zastánců PP bude s tímto tvrzením souhlasit. Snadné udržování nízkého procenta tělesného tuku pro mne nebylo lehké až do té doby, než jsem PP přijal za svůj životní styl; v minulosti jsem cítil, že neustálé myšlenky na jídlo mne nutí k p ejídání a nikdy jsem nebyl spokojený. Podle toho, co vím od ostatních nadšenců, je to věc, se kterou se potýká veliké množství lidí. Dovol mi to trochu rozebrat. Pro většinu lidí je udržování stavu daleko těžší, než dieta nebo nabírání jde o nejasnou oblast, na první pohled bez účelu, kdy se lidé jeden den neudrží a p ejí se, aby si druhý den zase naordinovali méně a p edchozí exces tak vyrovnali. Mám to taky za sebou a moc dob e vím, o čem mluvím. Pokud vaše kalorické nároky nejsou enormě vysoké, čelíte faktu, že pokud budete zůstávat v zažitém rytmu šesti jídel denně, tak budete jíst malá, nudná jídla. Je to jako dieta, ale s tím rozdílem, že si velmi pravděpodobně občas dop ejete dny, kdy se na to všechno vykašlete a p ejíte se, abyste si vykompenzovali tu monotónnost. Když teď frekveci jídel snížíte na polovinu co se stane? Najednou budete mít t i po ádně veliká jídla, po kterých se budete cítit spokojeně. A ještě vám zbude místo na zákusek nebo něco dobrého, což je něco, co by podle mne rozhodně mělo být součástí životního stylu, kterým si budete udržovat dosažený stav, se kterým jste spokojení. A to je se šesti jídly denně prostě nemožné. Dalším faktem je, že neustálá práce s p ipravováním jídel pro vysokofrekvenční stravování se plete do cesty dalším věcem, kterým byste se měli věnovat: práci, studiu, sociálním vztahům a zábavě. Já sám jsem nenáviděl tu mentální roztěkanost, kterou mi stravování šestkrát denně p inášelo a p íčilo se mi, jak jsem takové trivialitě dovolil, aby mi užírala tolik času. Udržování by mělo být snadnější, a ne práce na plný úvazek, kde se musíte zajímat jenom o svoje stravování a to, co budete jíst p íště. Můj p ístup zahrnuje hodin půstu denně, což skvěle pasuje do pracovního harmonogramu mnoha lidí, není to nijak extrémní ani obtížné na zvyknutí si, a p itom lidé mohou dosáhnout větší produktivity a zvládat víc věcí. Duševní čilost nastartovaná půsty je jen bonus navíc. P ijetí PP mi umožnilo udržovat procento svého tělesného tuku v jednotkách procent bez úsilí, které jsem k tomu pot eboval vyvinout v minulosti, a abych byl up ímný, myslím si, že si nejste schopni ani svoji fyzičku po ádně vychutnat, dokud neosvobodíte své myšlenky od zaujatosti jídlem a neuvolníte se ve snadnějším stylu stravování a tréninku, který vám nezabírá tolik mentální aktivity. Když jím, tak jím po ádně. Když nejím, tak se soust edím na důležitější věci, aniž bych musel myslet na to, kdy že mám zase vytáhnout krabičku s jídlem.

11 A takhle nep emýšlím jenom já. Mám za to, že to takto cítí hodně lidí jen se nejsou s to odhodlat ke změně, protože si své chování vysvětlují svojí vírou v to, že ten jejich p ístup je p ece jen ten nejlepší nebo optimální. Tyhle všeobecně přijímané teorie jsou buď falešné, nebo založené na zvráceně interpretovaných výsledcích výzkumů, a p ece jsou neustále ší eny společnostmi vyrábějícími doplňky výživy (které jsou velice rády, když vě íte tomu, že je pro vás dobré jíst šestkrát denně), hromadnými sdělovacími prost edky a fitness/kulturistickou komunitou. Tyto instituce mají na udržování těchto mýtů p i životě buď svoje finanční zájmy, nebo jsou moc líné na to, aby začaly samy myslet. Leigh Peele: Máš už před sebou datum vydání své knihy? Přijímáš stále klienty? Co by měl dělat a kde by měl začít někdo, kdo by chtěl tento způsob stravování přijmout? Martin Berkhan: Neodvažuji se íkat, kdy ta knížka vyjde, ale doufám, že by to snad mohlo být letos. Stále p ibírám klienty na on-line poradenství, a pokud by někdo chtěl tento způsob stravování vyzkoušet d ív, než vyjde knížka, najde na mne kontakt na mých stránkách. Jako další knížku k tomuto tématu doporučuji knížku Brada Pilona Eat Stop Eat.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně ne rv it sh op. cz C. 1 jjak podpořit výkonnost a minimalizovat únavu během sportu 2 jjak zkvalitnit regeneraci 3 jjak zabránit vzniku křečí 4 jjak nejlépe jíst před sportovní aktivitou 5 jjak nabírat

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce)

Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E - výživa (Zákaznická sekce) Manuál insportline E výživa (zákaznická sekce) OBSAH: 1. ÚVOD 2. VSTUP DO ZÁKAZNICKÉ SEKCE 3. VÝŽIVOVÝ PLÁN 3.1 Měsíční zobrazení 3.2 Týdenní zobrazení

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu !!! Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) pořádá Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu

Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu výkonnost Volba potravin a jejich časování po sportovním výkonu Víte, kdy skutečně roste vaše výkonnost? A v jaké fázi se nejvíce rozhoduje o únavě znatelné na následujícím tréninku? Odpověď lze najít

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013)

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013) 1-2 HODINY PŘED VÝKONEM ENERVIT PRE SPORT (8x 45 g) pomeranč 359 Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie díky sacharidům s nízkým glykemickým indexem svým složením představuje optimální jídlo

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Jak udržovat vyrovnanou psychofyzickou kondici

Jak udržovat vyrovnanou psychofyzickou kondici Jak udržovat vyrovnanou psychofyzickou kondici O tom, zda je něco jed nebo lék, mnohdy rozhoduje pouze dávka. Hippokrates Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D. Proč je psychofyzická kondice důležitá? Psychofyzická

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu

Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu Díl VIII.: Omega3 mastné kyseliny ve sportu Co obsahuje tento díl: Účelem tohoto článku je specifikovat důvody, proč sportovci mohou mít prospěch z pravidelného příjmu omega3 esenciálních mastných kyselin.

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt Tancem proti obezitě vznikl v roce 2008, kdy se uskutečnil jeho první ročník. Od té doby se ho zúčastnilo cca 10 000

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 1/6. Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. +Bonus (úspěch Michaely)

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 1/6. Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. +Bonus (úspěch Michaely) JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 2014 1/6 +Bonus (úspěch Michaely) Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Vítejte v prvním díle e-booku Jak správně hubnout 2014 E-book bude vycházet pravidelně

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu HOLISTICKÝ: Osobní Stravovací a cvičební plán Můj bodykey trenér bodykey Instantní jídla Doplňky stravy NUTRILITE Co stojí za bodykey?

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

VÝŽIVA. pro FITNESS a KULTURISTIKU. Ivan Mach, Jiří Borkovec

VÝŽIVA. pro FITNESS a KULTURISTIKU. Ivan Mach, Jiří Borkovec VÝŽIVA pro FITNESS a KULTURISTIKU Ivan Mach, Jiří Borkovec Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ivan Mach, Jiří Borkovec VÝŽIVA PRO FITNESS A KULTURISTIKU Grada Publishing Upozornění

Více

Vyrobeno v USA exkluzivně pro JEUNESSE

Vyrobeno v USA exkluzivně pro JEUNESSE Vyrobeno v USA exkluzivně pro JEUNESSE Prohlášení obsažená v tomto dokumentu nebyla vyhodnocena Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Výrobky nejsou určeny k diagnostikování, ošetřování, léčbě nebo prevenci

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK

Výživa ve sportu. Klára Daďová. Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Výživa ve sportu Klára Daďová Klinika tělovýchovného lékařství 2 LF UK a FN Motol FTVS UK Proč je toto téma pro nás důležité? profesionálové z oblasti TVL mají odpovědnost v poradenství a edukaci sportovců

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina Naše základní živiny Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z několika málo základních skupin živin, i když mohou mít velmi různorodou chuť. Člověk s diabetem musí dobře porozumět složení stravy i

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více