Martin Berkhan a přerušované půsty: rozhovor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Martin Berkhan a přerušované půsty: rozhovor"

Transkript

1 Martin Berkhan a přerušované půsty: rozhovor March 14, 2011 Inked by Leigh Už je to pár let, co jsme s Matinem udělali tento rozhovor, a já ho aktualizuji z několika důvodů. 1. Od onoho původního rozhovoru Martin p išel s několika dalšími dodatky a specifiky, a já si myslím, že by čtená e mohly zajímat. 2. Byl na starých stránkách se zastaralou grafikou. Myslím si, že si to nezasloužil. 3. Sama mám do budoucna nachystanou celou adu článků, co se půstů a cyklování a práce s mými klienty týče. Takže je smysluplné ho tu mít pro p ípadné odkazy. Ještě jedna věc V oblasti výživy to často nedělám, ale jednu věc bych tu chtěla vyjasnit. Když jsme s Martinem p ed lety dělali tento rozhovor, tak se lidé tomuto protokolu vysmívali. Byli uzamčeni ve svém dogmatu časování stravy, 5-6ti jídel denně, a vě ili, že půst zničí váš metabolismus. Pamatuji si, jak jsem se trochu o půsty začala zajímat a jak zjištěné skutečnosti tomuto dogmatu neodpovídaly. Když jsem se pak setkala s Martinem, byla jsem ohromena jeho znalostmi a hloubkou jeho studia. Od té doby jsem sama věnovala studiu velikou spoustu času. Půsty a jejich postupy mohou existovat v mnoha podobách, ale vě ím, že se dají používat velmi rozumnými způsoby. V minulosti se na ně pohlíželo jako na tabu, ale snad lidé otev ou oči a sami se pokusí myslet, namísto toho, aby vě ili babským povídačkám a špatným zkušenostem těch, kdo se pustili do svých experimentů bez pot ebných znalostí. Takže pro ty z vás, pro které je toto téma nové, zkuste si udržet otev enou mysl a vnímejte, jaká věda je skrytá za tím, co bylo zničeno poblázněnou propagandou.

2 Jakým otázkám se budeme věnovat 1. Jak se můžeš v současnosti představit (vzdělání, osvědčení, zaměstnání, oblíbený televizní program - takové ty základy, však víš)? A jak jsi se vůbec k této oblasti zájmu vůbec dostal? 2. Co tě k přerušovaným půstů přivedlo? Nosil jsi tu myšlenku nějakou dobu v sobě? 3. Jaké jsou základní principy tvého přístupu k PP? 4. Je zde nějaké konkrétní doporučení týkající se jídel před a po cvičení? Dodržuješ nějaký poměr sacharidů a proteinů? 5. Hrají při PP nějakou roli kalorie? 6. Jaké největší chyby lidé při PP dělají? Čím je tvůj program odlišný? 7. Co si myslíš, že PP odlišuje od jiných stravovacích postupů? Jaké jsou nejvýraznější přednosti PP? 8. Našel jsi při používání tohoto programu nějaké rozdíly mezi muži a ženami? 9. Mohu PP používat i pro udržování? 10. Kdy bude venku kniha? Bereš klienty? Leigh Peele: Jak se můžeš představit a co tě k této oblasti zájmu přivedlo? Martin Berkhan: Mám bakalá ský titul léka ských věd a vzdělávání, věnoval jsem se studiím ve ejného zdraví. Zatímco má oficiální studia mi pomohla oddělovat fakta od nesmyslů, kterých je ve světě fitness a kulturistiky spousta, mé znalosti ohledně výživy a posilování jsou čistě výsledkem mého samostudia. Podle mne je nejlepším učitelem touha, a té mám, když dojde na zlepšování tělesné stavby pomocí posilování a stravování, p ehršle. V oboru jsem si získal jméno a respekt k mým teoretickým a praktickým znalostem bez toho, že bych dané oficiálně studoval, a nyní píšu pro švédský kulturistický a fitness časopis (jediný, který tu máme Body). To se stalo asi p ed rokem a současně jsem začal poskytovat soukromé konzultace a koučink ohledně stravování a cvičení, pracovat s normálními lidmi i s lidmi plně se věnujícím fitness a kulturistice. Od té doby se toho stalo mnoho: dokončil jsem vysokou školu, založil vlastní webové stránky a začal psát knihu o p erušovaných půstech. Právě teď píši články a pracuji jako výživový poradce. *Poznámka: neptejte se Martina, kdy že ta jeho knížka vyjde. Berte to jako varování.* Leigh Peele: Naprosto s tebou souhlasím, že touha je nejlepší učitel. Sama se považuji za adepta samostudia. Co tě vlastně přimělo zajímat se o přerušované půsty? Nosil jsi tu myšlenku nějakou dobu v hlavě? Martin Berkhan: P erušované půsty dodržuji každý den již od června 2006, měnil jsem p íjem kalorií, makroživin a jiné proměnné podle svých cílů v různých obdobích. Začal jsem s tím ze dvou důvodů. Zaprvé, nelíbilo se mi, jak se můj život začal točit kolem jídla, a začalo mě otravovat moje vlastní chování. Neustálé p ipravování jídel, ta obsese ohledně jezení správného jídla ve správnou dobu, a to, jak jsem se někdy vymlouval z účasti na společenských akcích jenom proto, abych si mohl pohlídat svoje kalorie a živiny na ten den.

3 Jsem si jist, že to stejné se týká i určité části čtená ů tohoto rozhovoru. Chtěl jsem tento vzorec chování zcela utnout, tak jsem začal pochybovat o nutnosti pravidelného stravování a způsobu, jakým byl tento způsob stravování lidem zajímajícím se o svoji fyzičku nucen jako ten nejlepší. Věda zcela určitě nepodporuje jezení každých několik hodin, takže jak k tomu došlo, že všichni tuto vysokou frekvenci jezení považují za ideální? Už jsem o tom pochyboval, ale pot eboval jsem se podívat na nějaká fakta, abych se mohl rozhodnout ukončit tento stravovací rytmus, který mi začal zatěžovat život. Bylo jezení co dvě, t i hodiny opravdu zapot ebí, aby se nastartoval metabolismus? Ne, žádná vědecká studie tuto myšlenku nepodporovala a dob e kontrolované studie nevykazovaly žádnou korelaci mezi frekvencí jídel a metabolismem. Možná, že vyšší frekvence jídel byla zapot ebí, aby bylo tělo zásobované neustálým proudem živin, aby se p ísunem aminokyselin zabránilo katabolismu svalstva a podpo il svalový růst? Když se podíváme na to, jak tělo zpracovává a tráví jídlo, uvidíme, že ani toto jako důvod neobstojí. Trávení běžného jídla trvá asi 6-7 hodin a během této doby jsou aminokyseliny uvolňovány do krevního oběhu. Pro plné vst ebání 30ti gramů kaseinu je zapot ebí 7 hodin. Vynásobte si toto množství dvěma, a budete mít aminokyseliny ve svém krevním oběhu po většinu doby, co jste vzhůru. Bylo častější jídlo pot eba proto, aby člověk mohl potlačit hlad a aby se nep ejídal? Toto je jediný bod, kde častejší stravování má nějaký empirický základ p inejmenším když se podíváte, jak neaktivní testované objekty v laborato i hodnotí svůj hlad, p i odlišných stravovacích rytmech, zatímco mají stravu založenou p edevší na vysokosacharidových, kalorických potravinách. Opravdu nic, co byste mohli aplikovat na osoby, kte í si dávají pozor na své zdraví a kondici, nebo prost edí, kde většinou lidé svůj čas tráví. Existují také určité korelační studie, které ukazují spojitost mezi vysokofrekvenčním stravováním a nižší tělesnou hmotností u běžné populace, ale to se dá snadno vysvětlit, když se podíváte na behaviorální aspekty okolo nízkofrekvenčního stravování u běžných lidí. Nap íklad, průměrný nízkofrekvenční strávník je obvykle spontánní jedlík, mívá svačiny mezi jídly a o zdravé stravě neví skoro nic (tyčinku snickers jen tak do ruky, po obědě něco z automatu, atd.). Opět to není nic, co by bylo možné aplikovat na lidi, kte í se osvé zdraví a tělo správně starají, a kte í mají povědomí o zdravé výživě a snaží se zlepšit svoji postavu nap íklad lidi, co si čtou tento článek Když jsem si vyčistil hlavu od všech pochybností ohledně rytmu stravování, se kterým jsem začínal, nemohl jsem až uvěřit, jak se cítím na své nové dietě dobře. Moje mysl byla jasnější a já netrávil čas tím, jak by mělo vypadat mé p íští jídlo, nebo kdy bych ho měl snít. Od doby, co jsem se začal o své posilování a výživu zajímat, mi takovéto p emýšlení zabíralo docela dost času, a nemyslet na to bylo velmi osvobozují. Jsem si jist, že každý, kdo je už delší dobu tak íkajích ve h e velmi dob e cítí, co mám na mysli. Takovýto způsob myšlení je mezi lidmi věnujícími se fitness a posilování velmi častý. Vedle osvobození od mé stravovací obsese jsem si povšimnul i jiných pozitivních účinků. P es den jsem měl spoustu energie, s posilováním jsem zaznamenal rychlejší pokrok a současně jsem shodil tělesný tuk to vše současně s tím, kdy jsem se mohl spokojeně najíst po 16tihodinovém půstu, který jsem využíval. Od té doby jsem tento p ístup p ijal za svůj a pomocí stejného p ístupu pomohl i jiným lidem s jejich tělesnou proměnou. Sám za sebe mohu up ímně íci, že tento stravovací rytmus hodlám držet po celý zbytek svého života. Leigh Peele: Většina populace a mých čtenářů nerozumí principům PP. Můžeš tyto základní principy nastínit? Jasně a stručne?

4 Martin Berkhan: Přerušované půsty jsou delšími časovými obdobími bez příjmu potravy následované relativně krátkými obdobími jejího příjmu. Není tu vlastně žádná jasná definice, a studie, které se na PP zamě ovaly, používaly docela široké časové rozpětí půstů, od 20 hodin až po 4Ř p i studii ADF (Alternate Day Fasting st ídavé postní dny). Dodržování půstů a posilování se pak stává poněkud obtížnější. Víme, že pro zajištění maximalizace proteinové syntézy pot ebujeme pat ičnou p edtrénikovou výživu, a výzkumy výhodu p íjmu sacharidů a proteinů p ed tréninkem potvrzují. S jedním jídlem denně to moc nejde. Je zde ještě problém dodržování diety ani omezení p íjmu kalorií na jediné veliké jídlo moc dlouhodobé dodržovatelnosti nep idá, a může dokonce, kvůli nutnosti spo ádat celou dávku živin pro celý den v jednom jídle, vyvolat zažívací problémy. Můj přístup je snížit postní dobu na 16 hodin podle mne se jedná o ideální kompromis eliminující možná negativa delších půstů. To nám dává Ř hodin pro p íjem potravy, ve kterých já a většina mých klientů jíme t i jídla, p ičemž je zde také prostor pro p edtrénikové i potréninkové jídlo. Měl bych poznamenat, že podle aktuálních priorit (snížení tělesného tuku, nabíraní svalové hmoty, apod.) cykluji kalorický p íjem. Prioritou, bez ohledu na aktuální cíle, však je p ijmout většinu denních živin po tréninku. Podle mých zkušeností to může mít vliv na rozklad živin, díky kterému je možné p ibírat nebo udržovat svaly i v p ípadě týdenního kalorického deficitu, nebo když se snažíte o výrazné vyrýsování Všechno tohle jsem vypozoroval způsobem pokus-omyl sám na sobě a za pomoci zkušeností mých klientů. Cítím, že pro dosažení výhod p erušovaných půstů není zapot ebí sahat k extrémním postupům, jako je snížení doby pro p íjem potravy na čty i hodiny nebo méně. Leigh Peele: Zmínil jsi předtréninkovou a potréninkovou výživu. Týká se jí něco konkrétního? Dodržuješ nějaké přesnější poměry sacharidů a proteinů? Především mne zajímají informace k jídlu předtréninkovému. Martin Berkhan: V ideální situaci dávám do potréninkového okna až Ř0 % celkového denního p íjmu. Tak potom často vychází, že p edtréninkovým jídlem je první jídlo dne. Obvykle doporučuji, aby p edtrénikové jídlo obsahovalo p ibližně stejně sacharidů a proteinů tak gramů sacharidů a gramů proteinů a nějaké tuky kvůli chuti (celkově tak 500 kcal). Záměrem je, aby bylo toto jídlo uspokojivé, aby obsahovalo dostatek sacharidů pro energii p i tréninku a aby maximalizovalo syntézu proteinů pro cvičení (dalším důvodem vyššího obsahu proteinů je navození zasycení). Jedno z mých typických p edtréninkových jídel obvykle obsahuje 200 gramů libového masa se zeleninou nebo bramborami, a větší jablko. Trochu fruktózy může vyvolat efekt potrénikového jídla, protože jaterní glykogen napomáhá hormonům zapojeným do anabolických procesů, takže p idávám ovoce. Pamatujte, že množství p edtréninkového jídla závisí na objemu tréninkové jednotky. Zjistil jsem však, že tyto obecné principy platí pro většinu lidí, kte í provádějí mírně intenzívní posilování (p ibližně setů o 6-10 opakováních celkem). Atleti a jiní, kte í absolvují podstatně tvrdší tréninky než průměrní lidé v posilovnách, pot ebují pro p edtréninkovou p ípravu postupy odlišné. Jídlo po tréninku je ideálně s vyšším obsahem sacharidů, st edním obsahem proteinů a s nízkým obsahem tuků. To je dle mých zjištění pro nastarování svalového růstu, regenerace a omezení p ebytečného tuku, který by se mohl ukládat v obdobích vyššího kalorického p íjmu,

5 to nejlepší. Absolutní většina sacharidů by měla být ze škrobových potravin, protože nám jde o to, aby se nám sacharidy uložily p edevším jako svalový glykogen, ale jak jsem už zmiňoval, i trochu fruktózy může nastartování procesu svalového růstu prospět a napomoci. Potréninkové jídlo by také mělo být největší jídlo dne, p ičemž zbývající kalorie si můžete rozdělit, jak se vám bude hodit nejlépe. Já mám obvykle dvě největší jídla po tréninku jedno hned po něm, a druhé pak asi hodinu p ed spaním. Celkové množství kalorií a makronutrientů zkonzumovaných v potréninkovém časovém okně z velké části závisí na cílech daného jedince snížení tělesného tuku, zlepšení postavy nebo nabrání svalové hmoty, takže tohle je jen takové rychlé shrnutí základních pravidel, kterými se ídím. *Poznámka autorky: Martin také hovo il o trénincích během postní fáze a tréninkové výživě. Ohledně trénování nalačno íká: Trénink je zahájen s prázdným žaludkem a po požití 10 g BCAA nebo podobného proteinového mixu. Toto předtréninkové jídlo se nepočítá do stravovacího období. Technicky jde o to, že trénink neprobíhá při úplném půstu to by bylo kontraproduktivní. Leigh Peele: Myslíš si, že je důležité zmínit, že ti, kdož PP používají, by jej neměli považovat za nějakou tajnou cestičku k ospravedlnění přejídání? Že by i nadále měli dbát na to, abych jejich denní kalorický příjem odpovídal jejich kalorickým potřebám? Jinak by si mohli slova najíst se do plné spokojenosti vyložit jako nehloupni a zblajzni krabici koblih. *poznámka autorky: Toto se nevztahuje na den s cheesecake.* Martinův narozeninový cheesecake Martin Berkhan: P esně. Vůbec netvrdím, že p i PP není pot eba počítat kalorie. Studie ukazují, že klidový metabolismus se během půstu zvyšuje (p esně naopak, než většina lidí vě í), což způsobuje zvýšená hladina katecholaminů, jako je t eba noradrenalin, ale tento účinek je s ohledem na schopnost lidí naládovat do sebe hromadu kalorií z energeticky hodnotného jídla celkem nepatrný. Jak ukazují empirické studie, pokud je lidem a laboratorním zví atům umožněno najíst se během stravovací fáze do plné sytosti, pak si i během ADF (alternate date fasting půst každý druhý den) udrží svoji hmotnost. Pokud si necháte hladem a svojí chutí k jídlu diktovat, kolik toho mát snít, tak můžete celkem snadno zvrátit energetický deficit získaný během postní fáze, ať už trvá 16, 20, nebo dokonce 4Ř hodin. P esto však zjistíte, že si můžete trochu toho hodování dovolit, a zároveň snižovat

6 množství tuku, pokud se vyhnete těm nejkaloričtějším bombám. Nap íklad já si dovoluji docela dost zmrzliny, ale dbám na to, aby většina mých kalorií pocházela z masa, zeleniny, ovoce a škrobových potravin, jako jsou brambory, vločky a celozrnné pečivo. Leigh Peele: Můžeš mi říci, čím je tvůj program odlišný? Všimla jsem si například, že tvůj postní čas je jiný, než u ostatních programů. A mohl bys říci, jaké jsou největší chyby, kterých se lidé a ostatní tvůrci programů na hubnutí mohou dopustit? Martin Berkhan: Pokud bych měl obecně generalizovat nejběžnější chyby, kterých se praktikanti PP dopouštějí, tak bych zmínil p edevším dvě: strava a načasování příjmu živin. V tomto kontextu chápejme termín chyba jako chování, které nevede k dosažení zamýšleného cíle. První chyba je spojená se stravou, a já tady pro p íklad uvedu nedávný rozhovor mezi mnou a jedním zastáncem PP. Zastánce PP: Cítím se p i PP skvěle, ale váha mi nejde vůbec dolů. Pomoz mi, prosím. Já: No tak dob e. ekni mi o své stravě. Zastánce PP: Postím se 20 hodin a p ísně dodržuji nízkosacharidovou Paleo dietu. Za dva měsíce jsem shodil 5 kilogramů, ale teď se zdá, že úbytek váhy se zastavil. Myslíš, že mám něco s metabolismem? Možná, že bych spíš měl zkusit st ídavé půsty každý druhý den. Víš, aby se mi líp uvolňovaly hormony a líp jsem mobilizoval tuky. Já: A jak jsi na tom s kalorickým p íjmem? Jakou má tvoje strava makrokompozici? Zastánce PP: Jak jsem ti íkal, dodržuji Paleo dietu. Žádné průmyslově upravované potraviny. Jím maso, zeleninu, spoustu ryb, celá vejce a o echy. Občas si dám lesní ovoce, ale obecně ovoce moc nejím a úplně se vyhýbám mléčným výrobkům. Opravdu nevím, kolik kalorií sním. Tento rozhovor jsem měl sotva p ed pár hodinami a docela hezky shrnuje, co podle mne spoustě lidem nedochází. Tady se bavíme o soustředění se na metodu, ne na proces. I když tento konkrétní jedinec dosáhl svým p ístupem ke stravování určitého úspěchu, když ale nevěnoval pozornost svému kalorickému p íjmu, jeho progres se nakonec zastavil. Uvědomte si, že tělo dokáže díky své extrémní adaptabilitě vaše spalování tuku zastavit a pokud si dovolíte spontánní jezení, p estože se budete držet zdravých potravin, jenom si íkáte o to, aby se dostavila takováto stagnace. Ve skutečnosti je velmi snadné nekontrolovaným p íjmem potravy ve stravovací fázi, t ebaže se budete držet pouze zdravých potravin, eliminovat výsledky hodin půstu. Nap íklad o echy, typicky doporučované fanoušky nízkosacharidových diet a Paleo (kte í rovněž často pat í mezi lidi experimentující s PP), jsou oslavované pomalu jako druhý p íchod Ježíše Krista a optimální svačinka, a p itom na jednotku obsahují víc kalorií než čokoláda. Pro mnohé lidi na dietě je čokoláda absolutní zlo, a o echy jsou OK? Jo, o echy sice obsahují dobré mastné kyseliny, ale jako zdroj proteinu jsou bezcenné, a existuje spousta lepších možností, jak do sebe mastné kyseliny dostat, zvláště když se snažíte shodit váhu. Zdůvodňovat si příjem ořechů a vyhýbat se ovoci a mléčným výrobkům je absurdní, zvláště tehdy, když ty druhé jmenované potraviny jsou méně kalorické a vykazují pozitivní vliv na pocit nasycení a ztrátu tuku. Jednoduše ečeno: lidi pro stromy nevidí les. Zkouška reality: i když PP mohou mít výhody, kterých není možné dosáhnout obvyklými dietními postupy, nemohou nějakým kouzlem

7 změnit metabolismus lidského těla. Lidé si musí uvědomit, že kalorie hrají roli bez ohledu na dietní p ístup. Myslím si, že tohle nedochází spoustě lidí, a nehraje roli, jakou dietu se snaží držet. Prostě je důležité vědět, že následkům p íjmu p íliš mnoha kalorií neuniknete jen z toho důvodu, že dodržujete PP. Někte í si možná eknou: Teda Sherlocku, to jsi na to kápnul! To už vím dávno. Ale ti samí lidé nebudou mít ani páru o tom, co znají nebo neznají běžní dietá i. Můžete mi vě it měl jsem víc než dost klientů, kte í se snažili bojovat s tukem a mysleli si, že jim stačí dávat si pozor na sacharidy a vyvarovat se mléčných výrobků. Můj přístup eliminuje z rovnice přibližné odhady a nestaví na nějakém vyhýbání se konkrétním potravinám, které můžete vidět v jiných dietních přístupech. Protože v dietě jde o cyklické st ídání dní s vyšším a nižším p íjmem sacharidů, není t eba se nějakým potravinám vyhýbat, pokud berete v potaz jejich kalorickou hodnotu a konzumujete je ve správný den. Vě ím také v jakousi optimální makronutriční vyváženost stravy, kterou každý jiný PP p ístup ignoruje, ale jde o komplexní téma, které proberu detailně, až na to p ijde čas. Další chybou, které se podle mne mnoho zastánců PP dopouští, je trénink v postní fázi. Výzkumy ohledně p ed a potréninkové výživy jsou dnes již poměrně rozsáhlé a nemyslím si, že by někdo, komu to myslí, měl zvedat železo s prázdným žaludkem bez ohledu na cíle. Vě ím, že vliv p edtréninkového jídla na proteinovou syntézu p ekoná jakýkoli malý pozitivní vliv většího množství růsového hormonu, který se uvolňuje p i tréninku v postní fázi, a mnohé vědecké studie to i potvrzují. To neznamená, že by snad trénink v postní fázi nebyl možný, ale že bychom měli trochu sáhnout ke kompromisu a proto doporučuji p ed tréninkem p ijmout adekvátní množství esenciálních aminokyselin nebo BCAA. Pak sice už technicky nepůjde o trénink v půstu, ale vě ím, že kalorický dopad p ijatých 10 gramů aminokyselin je natolik nepatrný, že si člověk udrží většinu výhod získaných z tréninku v postní fázi a zároveň získá mnohé výhody dobrého p edtréninkového jídla. Osobně skladbu p edtréninkové a potréninkové výživy měním v závislosti na tom, kdy trénuji, a zde jsem popsal jednu, kterou s úspěchem ve spojení s tréninkem v půstu používám. Pokud vím, tak ostatní PP postupy otázku p edtrénikové výživy vůbec nezmiňují.

8 Leigh Peele: Co podle tebe odlišuje PP od jiných metod? Kde jsou jejich nejvýraznější výhody, nejen z vědeckého hlediska, ale také mentálně? Martin Berkhan: Na tuto otázku je nejlepší odpovědět z několika různých pohledů. Počkej a hned uvidíš, kam mí ím. Pro člověka, který je na dietě, PP nabízejí něco velmi jedinečného, protože je možné si dop át tělesně i psychicky uspokojivá jídla, a p esto hubnout. Dalším vítaným pozitivem tohoto p ístupu je absence hladu a touhy po jídle. Postní fáze, na rozdíl od obecného mínění, pocity hladu potlačuje. Vlny hladu p icházejí, ale rychle pomíjejí a člověk zůstává s pocitem spokojenosti a naprosto bez pocitu hladu. Osobně na obecné hubnoucí metody pohlížím takto: vě ím tomu, že takové to dietní uždibování, které tak často běžní výživoví poradci a média doporučují, může pocity hladu zvýrazňovat, než aby je to drželo p i zdi. Když íkám, že častější a drobnější jídla během dne touhu po jídle umocňují, než aby ji potlačovala, tak mluvím ze své zkušenosti i ze zkušeností několika mých klientů. Když se budeme bavit o tom, jak běžní dietá i myslí a jak fungují, tak musíme také brát v potaz psychologický hlad. Up ímně cítím, že psychická forma deprivace, tedy skutečnost, že si t eba nemůžete své oblíbené jídlo v běžných vysokofrekvenčních stravovacích plánech dovolit, je daleko horší, něž jakákoli forma fyzického hladu. Někte í lidé neustálou touhu po jídle za občasný hlad, který se může během postní doby objevit, rádi vymění. Všimněte si že jsem ekl může, protože někte í lidí, k nimž pat ím i já sám, během půstu vůbec hlad necítí (zde je asi pot eba vzít do úvahy účinky adaptace).

9 Jasně, že výše ečené neplatí pro všechny. Jako v p ípadě jakékoli diety, mezi jednotlivci jsou rozdíly, a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhého, ale podle mých dosavadních zkušeností má PP p ístup ve věci snižování tělesné váhy p eci jenom vyšší procento úspěšnosti. Vě ím, že PP ještě, pokud jsou kombinované se silovým cvičením, umoňují využítí efektu štěpení živin v zásadě si myslím, že PP jsou velmi flexibilním nástrojem, který může být pro zlepšení tělesné konstituce používán různými způsoby. Jiní si zase užijí účinky PP na intelekt. Teď mám na mysli lidi, jejichž profese vyžadují vysoký stupeň soust edění a koncentrace; nap íklad programáto i nebo spisovatelé, kte í by mohli chtít zvýšit během pracovní doby svoji produktivitu. Díky zvýšené produkci katecholaminů během půstu jde produktivita nahoru a budete cítit, že jste daleko více zapojeni do toho, co děláte. Tento účinek můžete p irovnat účinku mírných povzbuzujících prost edků. Osobně právě tento účinek oceňuji, protože jako výživový poradce a autor článků trávím u počítače docela dost času. Sedím u počítače, hodně čtu, píšu články a odpovědi na maily. S ohledem na organizaci mého času a produktivitu shledávám, že to, jak nemusím myslet na jídlo a pocit čisté hlavy a soust edění je pro mne velmi užitečné. A ještě jsou tu zdravotní výhody, které bychom neměli p ehlížet. Zlepšení inzulínové citlivosti a dalších zdravotních ukazatelů je bez pochyby v zájmu velikého množství lidí, jimž jde p edevším o to, jak zůstat zdraví a jak eliminovat hrozbu vzniku rozličných metabolických a kardiovaskulárních chorob. PP nabízí také neuroprotektivní výhody, které mohou pomáhat s ochranou p ed takovými degenerativními změnami, jako je nap. Alzheimerova choroba. Tyto výhody jsou u zmiňovaného výživového stylu naprosto jedinečné, a s pomocí tradičního snížení kalorického p íjmu a cvičení jich není možné dosáhnout v takovém rozsahu. Leigh Peele: Zjistil jsi u tohoto programu nějaké rozdíly mezi muži a ženami? Martin Berkhan: Na nestrukturovaný p ístup k dietě reaguje dob e jen velmi málo žen, obzvláště těch s již normální tělesnou váhou, kvůli odlišné tělesné hmotnosti, tělesné stavbě a odlišným kalorickým pot ebám. To platí pro veškeré dietní postupy, nejen PP. Jasně, že p ijetím PP jakožto životního stylu pár kil dolů půjde, ale u většiny žen nebude fungovat až k úrovni dosažení opravdové štíhlosti. Ženské tělo je v ochraně p ed snižováním tuku pod určitou hranici velmi adaptabilní a spontánní jezení bez kontroly kalorického p íjmu je povětšinou jen cestičkou k neúspěchu, pokud tedy člověk nemá s dietami velmi solidní znalosti a zkušenosti (tzn. pokud nezná velmi dob e kalorické pot eby svého těla). Když už o tom mluvíme, tak také zmíním, že pro své klientky jsem návod k dietě p edělal. Nap íklad postní doba je obecně nastavena na 14 hodin, a ne 16, jak je tomu u mužů. Takto se mi poda ilo dosáhnout mnohem vyššího úspěchu v dodržování diety a menších negativních symptomů. S ohledem na obsah informací, které od svých klientek mám, a na výsledky mého vlastního studia je tato změna velmi dob e odůvodnitelná. Ukazuje se, že po stejně dlouhém půstu mají ženy v plazmě nižší koncentraci glukózy než muži. Prakticky to znamená, že ženy jsou p i delších půstech náchylnější k výkyvům nálad a silnějším pocitům hladu, zatímco muži se mohou postit déle, aniž by zaznamenali nějaké negativní dopady. P esně to odpovídá mým pozorováním. Muži se mohou postit 16 hodin celkem bez problémů, ale u žen je to jinak; pro ně platí, že 14 hodin je tak akorát.

10 Udělal jsem také určité změny, které ženám pomáhají dietu lépe dodržovat, ale myslím, že to si nechám až do své knihy. Jen eknu, že isokalorický p ístup, p i slušném p íjmu sacharidů z ovoce, fungoval velmi dob e. Vě ím tedy, že optimální dieta za tohoto režimu závisí na pohlaví, což dává smysl, pokud se podíváte na rozdíly v bazálním metabolismu mezi oběma pohlavími. Leigh Peele: Hodně jsme spolu mluvili o snižování tělesného tuku, ale PP mohou být také opravdu skvělým způsobem, jak se udržovat, že ano? Martin Berkhan: Můj p ístup k PP je bez nadsázky tím nejsnažším způsobem pro udržování nízkého tělesného tuku, p ičemž člověk může i nadále jíst svobodně a užívat si života alespoň tedy z mého pohledu, ale mnoho mých klientů a dalších zastánců PP bude s tímto tvrzením souhlasit. Snadné udržování nízkého procenta tělesného tuku pro mne nebylo lehké až do té doby, než jsem PP přijal za svůj životní styl; v minulosti jsem cítil, že neustálé myšlenky na jídlo mne nutí k p ejídání a nikdy jsem nebyl spokojený. Podle toho, co vím od ostatních nadšenců, je to věc, se kterou se potýká veliké množství lidí. Dovol mi to trochu rozebrat. Pro většinu lidí je udržování stavu daleko těžší, než dieta nebo nabírání jde o nejasnou oblast, na první pohled bez účelu, kdy se lidé jeden den neudrží a p ejí se, aby si druhý den zase naordinovali méně a p edchozí exces tak vyrovnali. Mám to taky za sebou a moc dob e vím, o čem mluvím. Pokud vaše kalorické nároky nejsou enormě vysoké, čelíte faktu, že pokud budete zůstávat v zažitém rytmu šesti jídel denně, tak budete jíst malá, nudná jídla. Je to jako dieta, ale s tím rozdílem, že si velmi pravděpodobně občas dop ejete dny, kdy se na to všechno vykašlete a p ejíte se, abyste si vykompenzovali tu monotónnost. Když teď frekveci jídel snížíte na polovinu co se stane? Najednou budete mít t i po ádně veliká jídla, po kterých se budete cítit spokojeně. A ještě vám zbude místo na zákusek nebo něco dobrého, což je něco, co by podle mne rozhodně mělo být součástí životního stylu, kterým si budete udržovat dosažený stav, se kterým jste spokojení. A to je se šesti jídly denně prostě nemožné. Dalším faktem je, že neustálá práce s p ipravováním jídel pro vysokofrekvenční stravování se plete do cesty dalším věcem, kterým byste se měli věnovat: práci, studiu, sociálním vztahům a zábavě. Já sám jsem nenáviděl tu mentální roztěkanost, kterou mi stravování šestkrát denně p inášelo a p íčilo se mi, jak jsem takové trivialitě dovolil, aby mi užírala tolik času. Udržování by mělo být snadnější, a ne práce na plný úvazek, kde se musíte zajímat jenom o svoje stravování a to, co budete jíst p íště. Můj p ístup zahrnuje hodin půstu denně, což skvěle pasuje do pracovního harmonogramu mnoha lidí, není to nijak extrémní ani obtížné na zvyknutí si, a p itom lidé mohou dosáhnout větší produktivity a zvládat víc věcí. Duševní čilost nastartovaná půsty je jen bonus navíc. P ijetí PP mi umožnilo udržovat procento svého tělesného tuku v jednotkách procent bez úsilí, které jsem k tomu pot eboval vyvinout v minulosti, a abych byl up ímný, myslím si, že si nejste schopni ani svoji fyzičku po ádně vychutnat, dokud neosvobodíte své myšlenky od zaujatosti jídlem a neuvolníte se ve snadnějším stylu stravování a tréninku, který vám nezabírá tolik mentální aktivity. Když jím, tak jím po ádně. Když nejím, tak se soust edím na důležitější věci, aniž bych musel myslet na to, kdy že mám zase vytáhnout krabičku s jídlem.

11 A takhle nep emýšlím jenom já. Mám za to, že to takto cítí hodně lidí jen se nejsou s to odhodlat ke změně, protože si své chování vysvětlují svojí vírou v to, že ten jejich p ístup je p ece jen ten nejlepší nebo optimální. Tyhle všeobecně přijímané teorie jsou buď falešné, nebo založené na zvráceně interpretovaných výsledcích výzkumů, a p ece jsou neustále ší eny společnostmi vyrábějícími doplňky výživy (které jsou velice rády, když vě íte tomu, že je pro vás dobré jíst šestkrát denně), hromadnými sdělovacími prost edky a fitness/kulturistickou komunitou. Tyto instituce mají na udržování těchto mýtů p i životě buď svoje finanční zájmy, nebo jsou moc líné na to, aby začaly samy myslet. Leigh Peele: Máš už před sebou datum vydání své knihy? Přijímáš stále klienty? Co by měl dělat a kde by měl začít někdo, kdo by chtěl tento způsob stravování přijmout? Martin Berkhan: Neodvažuji se íkat, kdy ta knížka vyjde, ale doufám, že by to snad mohlo být letos. Stále p ibírám klienty na on-line poradenství, a pokud by někdo chtěl tento způsob stravování vyzkoušet d ív, než vyjde knížka, najde na mne kontakt na mých stránkách. Jako další knížku k tomuto tématu doporučuji knížku Brada Pilona Eat Stop Eat.

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE Tento dotazník k diplomové práci na téma "Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy příjmu potravy" zkoumá vliv médií na vnímání vlastního těla ve společnosti.

Více

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY. Pavel Suchánek

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY. Pavel Suchánek JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY Pavel Suchánek JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA SPORTOVCE? TRÉNINK A JEHO PRAVIDELNOST - TRENÉŘI REGENERACE - KONDIČNÍ TRENÉŘI A FYZIOTERAPEUTI

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ /

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ / Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu LADISLAV TUROŇ / WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Stránka 1 ÚVOD: Rozhodujete se taky jako já před půl rokem, jakým

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Ladislav Turoň www.hubnuti-podle-genu.cz WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Rozhodujete se taky jako já před půl rokem,

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě 16/2/2015 5. vydání týdeníku pro všechny registrovné uživatele slevového serveru Vykupto.cz Neprodejné Všechna práva vyhrazena 2015 Vykupto.cz s.r.o. 6 Slevy triky návody Do formy a do plavek! V y k u

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

www.allness.cz 2015 Alena Strouhalová

www.allness.cz 2015 Alena Strouhalová www.allness.cz 2015 Alena Strouhalová Co Vás vedlo k rozhodnutí? Byla to to hlavně fotografie z roku 2011, kdy mě kamarádka vyfotila na jedné akci a já s hrůzou koukala na obézní starou osobu. K tomu,

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Zdravý životní styl. Mariana Pinkasová 9. B 4. ZŠ Norská 2633, Kladno 2014-2015

Zdravý životní styl. Mariana Pinkasová 9. B 4. ZŠ Norská 2633, Kladno 2014-2015 Zdravý životní styl Mariana Pinkasová 9. B 4. ZŠ Norská 2633, Kladno 2014-2015 Úvod = práci na téma zdravý životní styl, jsem si zvolila proto, že mi samotné téma přišlo jednoduché a lehce zpracovatelné

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

1 rada jak konečně začít přibírat na váze

1 rada jak konečně začít přibírat na váze 1 rada jak konečně začít přibírat na váze Chtěli by jste konečně přibrat nějaké kila? Nedaří se vám jít do pořádného objemu, i když jezdíte velké váhy a 6-8 opakování? No, problém určitě nebude v tréninku.

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny ŽIVINY V POTRAVĚ Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny 1) SACHARIDY Hlavní zdroj energie Měly by tvořit cca 50-60% celkového energetického příjmu SLOŽENÉ (zdravější): Pečivo,

Více

zajištění proteosyntézy zajištění přísunu esenciálních složek přísun specifických nutrietů, které zvyšují výkonnost (není doping)

zajištění proteosyntézy zajištění přísunu esenciálních složek přísun specifických nutrietů, které zvyšují výkonnost (není doping) VÝŽIVA SPORTOVCŮ Specifika: Individuální řešení Metoda pokus-omyl všechna doporučení jsou obecná Rozdíly mezi jednotlivými sportovními odvětvími Krátkodobé manipulace ve správném období Potravinové doplňky

Více

Návod na použití zápisníku jídel

Návod na použití zápisníku jídel Návod na použití zápisníku jídel Jsme nesmírně rádi, že ses rozhodla používat tento zápisník jídel. Právě zapisováním svého jídelníčku lidé hubnou mnohem rychleji, mají přehled nad tím, co snědí a hlavně

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Příloha č. 1 Dotazník

Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 1 Dotazník Vážená paní, vážená slečno, Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad ke zpracování mé diplomové práce. Práce je zaměřena na zjištění stravovacích zvyklostí

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. Datum vyplnění dotazníku: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Osobní údaje: Jméno a příjmení: Datm vyplnění dotazník: Rodné číslo: Věk: Povolání: Telefon: E-mail: Výška: cm. Váha: kg. Míra v pase: cm. Míra přes boky: cm. Cíl: 1. snížit hmotnost o

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

Koncepce školního stravování

Koncepce školního stravování Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35 373 84 Dubné IČ 750 00 547 Koncepce školního stravování pro školní rok 2017/2018 Vypracoval: Ing. Petra Voborská Úvod Prioritou pro školní stravování jsou

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK Pavel Suchánek Výživa pravidelně sportující mládeže Sportovní výživa je samostatný vědní obor, protože sportovci mají zcela odlišné požadavky

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Předběžné závěry studie (na základě laboratorních měření) J.Ruprich a kol.

Předběžné závěry studie (na základě laboratorních měření) J.Ruprich a kol. Centrum zdraví, výživy a potravin Studie obsahu nutrientů v pokrmech ze školního stravování pracovní setkání k plnění Pokynu hlavního hygienika ČR Předběžné závěry studie (na základě laboratorních měření)

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Na téma: Stravovací plán a pitný režim volejbalisty v den utkání

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Na téma: Stravovací plán a pitný režim volejbalisty v den utkání MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Na téma: Stravovací plán a pitný režim volejbalisty v den utkání Jméno :Jakub Slovák Obor: RVS. UČO: 409466 Datum: 3.1.2015 1 Obsah 1 TEORETICKÁ

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ Ahoj, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ráda bych tě poprosila

Více

Návod na použití zápisníku jídel

Návod na použití zápisníku jídel Návod na použití zápisníku jídel Jsme nesmírně rádi, že ses rozhodla používat tento zápisník jídel. Právě zapisováním svého jídelníčku lidé hubnou mnohem rychleji, mají přehled nad tím, co snědí a hlavně

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II

Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Díl VI.: Zotavení a regenerace po výkonu II Co obsahuje tento díl: V tomto díle rozvíjíme problematiku zotavení a regenerace po výkonu z předchozího dílu o syntézu bílkovin po tréninku a o pohled na suplementaci

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Warrior diet. výzkum fáze I

Warrior diet. výzkum fáze I Warrior diet výzkum fáze I Tento dokument obsahuje stravovací rozpis pro protokol přerušovaného hladovění (Intermittent fasting), zvaný Warrior Diet. Jedná se o jeho nejstriktnější možnou variantu, kdy

Více

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA, A SOUVISEJÍCÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALISTY

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA, A SOUVISEJÍCÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALISTY JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA, A SOUVISEJÍCÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALISTY Pavel Suchánek Seminář SCM a SpSM, Nymburk 21. 22. 11. 2016 JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA FOTBALISTU? Trénink a jeho pravidelnost

Více

SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍČKU

SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍČKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2117 (Sestavování jídelníčku) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt zpracovává celkem

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 -

Jak se probrat po zimě? Zkuste jarní detox! Napsal uživatel redakce Úterý, 30 Duben 2013 00:00 - Jaro je obdobím nových začátků. Nejen, že se probouzí příroda, ale procitá i naše tělo. Proto je tato doba nejvhodnější k nastartování nových sil a k přípravě na další dny plné energie. Nejprve bychom

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně

Katalog nejčastějších cílů a jak na ně ne rv it sh op. cz C. 1 jjak podpořit výkonnost a minimalizovat únavu během sportu 2 jjak zkvalitnit regeneraci 3 jjak zabránit vzniku křečí 4 jjak nejlépe jíst před sportovní aktivitou 5 jjak nabírat

Více

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO K Výtvarné soutěži s Novo Nordiskem Postřehy dětí z různých věkových kategorií na téma jídlo v rámci letního tábora Štědronín 2015 Dívka, 10 let Mám hlad, mám chuť

Více

DĚLENÁ STRAVA. Bc. Jana Fuchsová

DĚLENÁ STRAVA. Bc. Jana Fuchsová DĚLENÁ STRAVA Bc. Jana Fuchsová Dělená strava životní styl základní kocepce - 30. léta americký lékař a spisovatel William Howard Hay (1866 1940) několik způsobů rozdělení potravin základ - oddělení bílkovin

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Jana Sládková www.revolucni-dieta.cz WWW.REVOLUCNI-DIETA.CZ Rozhodujete se taky jako já, jakým způsobem dosáhnout

Více

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU.

SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU. SESTAVENÍ STRAVOVACÍHO PLÁNU Fáze zpracování stravovacího plánu 1. Získání co největšího množství údajů o klientovi * dotazník * osobní pohovor 2. Ujasnění si aktuálního stavu klienta a ZÁVĚRY 3. Provedení

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Jak se stravují pacienti v nemocnicích a co nabízí sociální ústavy

Jak se stravují pacienti v nemocnicích a co nabízí sociální ústavy Jak se stravují pacienti v nemocnicích a co nabízí sociální ústavy Václava Kunová Dietní výživa 11.10.2016 Pardubice Test stravy matek v porodnicích ze srpna 2014 Test stravy matek v porodnicích ze srpna

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Chci být krásná na fotce u vánočního stromečku!

Chci být krásná na fotce u vánočního stromečku! Chci být krásná na fotce u vánočního stromečku! Hubnu od 1.10. do 23.12. a tentokrát to opravdu dokážu! týden datum váha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dnes cíl Dnes je... a váha ukázala... kg. Chci vážit...

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech. aneb. Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout

Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech. aneb. Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech aneb Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout MUDr. Jaroslav Orlík www.orlikovi.cz Máte nadváhu? Vážíte více, než je zdrávo? Už jste několikrát dodržovali všechna

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Jediná a správná cesta k redukci váhy. Rád se s Vámi podělím o své bohaté vědomosti a zkušenosti, které jsem v této oblasti získal.

Jediná a správná cesta k redukci váhy. Rád se s Vámi podělím o své bohaté vědomosti a zkušenosti, které jsem v této oblasti získal. Jediná a správná cesta k redukci váhy Rád se s Vámi podělím o své bohaté vědomosti a zkušenosti, které jsem v této oblasti získal. Nadváha a obezita Je definována jako nadměrné zadržení tuku v organismu.

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Půjdu do toho? Zvažme zisky a ztráty při změně životního stylu

Půjdu do toho? Zvažme zisky a ztráty při změně životního stylu Půjdu do toho? Zvažme zisky a ztráty při změně životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji

Více

Osvojte si tyto zásady a nebudete pot ebovat doktory! Iva Dvorská, DiS. Jednoduše a zdravě o ima výživové specialistky Ukázka eknihy www.yves.consulting yves@yves.consulting +420 775 965 084 2016 Iva Dvorská

Více

VYUŽITÍ KOUČINKU V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI

VYUŽITÍ KOUČINKU V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI VYUŽITÍ KOUČINKU V KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI Obyčejný rozhovor s neobyčejnými výsledky Vladimír Tuka Bloky Změna Co je to koučink? Koučink a péče o pacienty s diabetem Dotazy Změna Změna = přepracovat

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.)

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.) ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_04 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 3.10.2012

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Sacharidové vlny ukázkový jídelníček

Sacharidové vlny ukázkový jídelníček Sacharidové vlny ukázkový jídelníček Vaječné bílky k snídani, jsou myšleny vařené, popř. osmahnuté bez tuku na teflonové pánvi. Co se týče doplňkům stravy, těm bude věnováno jedno z příštích videí. Kuřecí

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

O B S A H ÚVOD... 3 BUDOVÁNÍ SVALOVÉ HMOTY... 4 ENERGIE PŘI TRÉNINKU... 7 SPALOVÁNÍ TUKU... 9 PITNÝ REŽIM... 11 ZÁVĚR... 12

O B S A H ÚVOD... 3 BUDOVÁNÍ SVALOVÉ HMOTY... 4 ENERGIE PŘI TRÉNINKU... 7 SPALOVÁNÍ TUKU... 9 PITNÝ REŽIM... 11 ZÁVĚR... 12 O B S A H ÚVOD... 3 BUDOVÁNÍ SVALOVÉ HMOTY... 4 ENERGIE PŘI TRÉNINKU... 7 SPALOVÁNÍ TUKU... 9 PITNÝ REŽIM... 11 ZÁVĚR... 12 Ú V O D Vítejte u prvního (a ne posledního) e-booku od Myozinu! Víte, co mě vedlo

Více

ODHAD PŘÍVODU MAKRONUTRIENTŮ U DOSPĚLÉ POPULACE V ČR (SISP)

ODHAD PŘÍVODU MAKRONUTRIENTŮ U DOSPĚLÉ POPULACE V ČR (SISP) ODHAD PŘÍVODU MAKRONUTRIENTŮ U DOSPĚLÉ POPULACE V ČR (SISP) Marcela Dofková Marie Jakubiková Jiří Ruprich Státní zdravotní ústav, Odbor hygieny výživy a bezpečnosti potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz,

Více

10 důvodů proč kila nejdou dolů a návod jak situaci změnit. Skutečné příběhy klientů a jejich výsledky

10 důvodů proč kila nejdou dolů a návod jak situaci změnit. Skutečné příběhy klientů a jejich výsledky 10 důvodů proč kila nejdou dolů a návod jak situaci změnit Skutečné příběhy klientů a jejich výsledky Ing. Eva Skubidová Ostrava 2014 www.sanvita.cz 1. 10 důvodů proč kila nejdou dolů a návod, jak situaci

Více

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil

Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Bojuji pro radost, ne o život Karel Musil seriál rozhovorů s našimi úspěšnými sportovci Vracíme se s dalším pokračováním

Více