Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Í Č Ě Ž ž ž ž ú é ž ó ž é é é ž ů é ůž Ž ž ž é ž é ž ž é ž é é ů ů ž ž ž ž ů ž ó ď ů ž é é ž ť ž ž ž ú é ů é ů é ž é é ú é ž ž é ž ž é ů é ž ž é é ž ž ť ž ž ž ů é ž ž é ž ů ž ž ž é ž ž ž é é é é ž é é ž ž ů ů ž ž ú ň é é é Ú

2 Í Í ť é ž ú ů é ú ž ů é ž é ú ž ž é ú ů ž ž é ž ú é é é é ů ž é ů ú ů ž ž é é ž é ť é ů é ž ů é ů é é ž ť é ž é ů ž é ž é Ý ú Á ž ů é é ň é é é é é ž ť é é ž ň é é é ž é ž é ž é é é é é é ť é Í ů é é é ž ž é é ů ů ď ž ž ů ů ů ž ž é ú é ž ž é ů é ů ž é ž

3 Iqk to vldstn bylo V kvtnu si pipomnme i kvtnové povstn eskéholidu a 8. kvtna slavme Den vtzsw. Chci pipomenout historii jednoho bvalého symbolu tchto dn. Historii smchovského tanku. Pesnji Pamtnku sovtskch tankistů, kteni stval na Smchov. 5. kvtna 1945 se k povstnv echch a na Morav pipojila i Praha. V 16 hodin 8. kvtna podepsali pedstavitelé eskénrodn rady a nmeckch vojsk dohodu o odchodu Nmců. Šloo pm, které nebylo úpln respekovno. K Praze se nejrychleji blžilydva útvary Rudé armdy. oddly 3. gardové tankové armdy /GrAl een. P. S. Rybalka od severu a 4. GTA gen. D. D. Leljuenka od severozpadu. oba byly soust 1. ukrajinského frontu marla l' S. Konva. Do Prahy pijelyjako prvntanky4. GTA. Konkrétn 63. gardové tankové briedy lgtbl plk. F. G' Fomieva. Po 2' hodin rann 9. kvtna dorazily do Doln Liboce. 3. GTA, 69 mechanizovan brigda plk. l' G. Vaganova, dorazila do Kobylis asi o hodinu pozdji. Různéprameny uvdj odlinéasy. Žan vak nezpochybňuje prvenstv63. GTB. Sousttankovéhopraporu, ktenjel v ele 63. GTB, byla i eta por. Burakova. Mla ti stedn tanky T-34l85. Velitelsk ml vžovéslo23, tanku s slem24 velel por' Gonarenko a tanku 25, /je uvdno islo22/, por. Kotov. Prvn kontakt s obrnci byl pravdpodobn navzn u barikdy u Vokovické vozovny. Jednotka pokraovala pes Boislavku do Dejvic. Cestou dochzelo k stetnutm s ohnisky odporu Nmců. od Praného mostu se st 63. GTB asi v sle praporu vydala obsadit Pražsk Hrad. ostatn tanky pokraovaly Chotkovou ulic na Klrov. Cl-obsadit Mnesův most a proniknout do stedu msta. Ke Klrovu pijždl jako prvn tank por. lvana G. Gonarenka. osdku dle tvoili idi starina llja e. klovskf, spodn stelec seržant Alexandr N. Filipov nabjeseržant Nikolaj S. Kovrigin a stelec seržant Pavel B. Batyrev. Na tanku jel i ech Frantiek Souek, ktení tankisty navigoval. Na Klrov byl tank napaden palbou nmeckch sthaůtanků 38 Hetzer. Vozidel postavench na podvozku pedvleného eskoslovenskéholehkého tanku LT-38. stroj por. Gonarenka byl ptkrt zasažen. Palba z kanonů rže 75 mm veden na malou vzdlenost byla zniujc.zahynul velitel, tžce zranni bi klovskij, Filipov a Souek. Zbvajcmtankům se podailo odporzlomita pokraovatdl' ztrtyutrpla i pchota. Í_ s vžornim slem24 zůstalo na Klrov a ekalo na pjezd tlovch jednotek a odsun do opravy. Nebo k serotovn. Po skonenbojů se Pražanéobrtili na sovtské Jagdpanzer m velitelstv s ždost, aby jim byl vrak penechn. Ml sloužit jako pomnk. Pro padla volba na Gonarenkův tank? Protože pijel do Prahy prvn? Důvod byl prozaitj'byl mezi prvnmi, ale pedevm byl jedin, kter byl v boji v Praze znien. S ždost pražskéhonrodnho vrboru byl seznmen i gen. Leljuenko. Npad postavit pomnk se mu lbil, ale nechtl, aby pomnk tvoil rozstlen tank. Metallom - zlomkové železo, rot. Rozhodl darovat Praze tžktank ls_2m' Důvody byly nejspdva. Tank ls-2 byl, pokud nepotme ls-3, kten ale asi do bojů v Evrop nezashl, nejmocnjm tankem Rudé armdy. A oznaen ls neznamen nic než losef stalin. Gen. Leljuenko souasn rozhodl, že bude použit úpln nov' stroj. Důvod je nasnad. Lpl na důstojné podob pamtnku. Na dobov'ch obrzcch zjistme, že do bojů nasazené tanky nejprve pily o blatnky. Tak byl,,oesn" i Gonarenkůvtank.Pi opravch v polnch podmnkch se na estetick dojem nedbalo. Vozidla mla pojezdov kola různch druhů, lze zaznamenat ijejich absenci.'. Podstavec zhotovili sovttženisté a etkamenci. Tank ls-2m s vžov'm slem23 vyjel nahoru vlastn silou po devné ramp. Pamtnk byl slavnostn odhalen 29. ervence Pro byl použit tank, kteni na pamtnku byl, je jasné. Pro bylo ale užitovžové slo23? omylem jist ne' Stroj por. Burakova patil k tm, které jely v ele 63' GTB' Pr byl prvn u Vokovické vozovny, p i na Staromstském nmst. Jenže - kde je ona pomysln ra, kterou ml pekroit, aby byl prvn? Dovolm sivyslovit domnnku, jak to mohlo bt. Vžové slo23 patilo velitelskému tanku jednotky, kter se prvn, nebo mezi prvnmi, do Prahy propracovala a ve které byl i pozdji znien tank por. Gonarenka. Pamtnk byl pojat jako symbol. Tank sice obdržel zmnné slo,ale neml 1. praporu 63. GTB. na vži oznaenpslunosti k jednotce oznaen,keré tanky ety por. Burakova nesly. Stal se nejen pipomnkou tankistů 63. GTB, a e vech sovtskch tankistů, kte bojovali ve Velké vlastenecké vlce. Na zatku 90. let skupinka mladkůvedench Davidem ernm natela tank růžovou barvou. Původn ntr byl obnoven. Vzpt nastoupili nkte poslanci tehdejho Federlnho shromždn v blůzch zdůrazňujcch,jakou instituci reprezentuj. A tank byl znovu růžovt/' oba ppady byly zdůvodnnytak, žejde o protest proti tomu, Že jsme byli tyicet let obelhvni. Tank nebyl prvn, nepatil Gonarenkovi, nikdy nebojoval, Praha byla 9. kvtna svobodn a pamtnk je reliktem komunistické éry. Pi zpracovvn historie smchovskéhotanku jsem vychzel i z literatury vydané ped rokem literatury bžn dostupné' Úast tanků ety por' Burakova na bojch v Praze neuviteln detailn ztvrnil ve svém filmu osvobozen Prahy z roku 1976 Pan režisér otakar Vvra. Když byla Praha svobodn, pro padl por. Gonarenko? Pro padli dalvojci? Z pomnkůna nktench mstech hlavnho msta lze vyst,že se 9' kvtna 1945 v Praze bojovalo. A umralo. ostatn poslednv'stel padl vechch 12. kvtna Pamtnk sovtskch tankistů byl odstrann. Podstavec rozebrn a tank pevezen do vojenského muzea v Leanech. stoj mimo vrstavn prostory proti vstupn brn. Stle naten růžovou barvou. Je ve velmi zbdovaném stavu. Nikdy bych napklad nevil, Že koroze můžeprodravt tankov' ps. Dnes by mohl bt vydvn za bojo stroj. Je to koda, protože v samotné expozici je nsledovnk ls-2 ls-3, samohybn dla a daltechnika - na podvozcch tžkch tanků ady KV/ls. A kolik se tchto technickch pamtek dochovalo? Pi pohledu na smchovsk tank v Leanech jsem si uvdomil, Že jednoho cle nebylo dosaženo. Tank nepestal b't symbolem. Nen pravda symbolem sovtskch tankistů bojujcchve Velké vlasteneckévlce. Alevtéto podob je symbolem lidské hlouposti' losef Koper

4 é é é é é ž ů é é ž ů ž ů ž é é ž ž é ž ž é Ž é é é ů ů ů ů é é ž ž é é é é ú é é ú é é ů é é é ů ž é é é é ž ů ů é ů ů é é é é ů ž ů ůž ů ú ž é é ž

5 é é ž Í ž é é ú ů é ž ž ž ů ž é é ů ž ž é ž é ž ů Ž é é ž é ž é ů ž ú ž ž ů ž ž ž ž ž é ž ž ů ž ů ž é é é ů ž é é ž ž ů ůž ž é é ž ů ž ž ž Č é é é ž ůž ů é ú ž ů ů ž é é é é ž ž é é ž é ž ž ž ž ď ň ž ž ž ž é é ž é ň é ž Í ž ž é Í ů ž é é ď ž ó é ů ů ň ó ž

6 ů ž ú ž ž ď é ů ú ú ž é ť ů Ž ň é é ň ů é é ž é é Ž Ž ž é ť ž ů ú ů ů ž ú ň ň ť ů é ž ž ů ů ž ž ž ž é Č ž é ž ů Í ú ů ů ú é ž ů ž ň ň é é ň ů é é é é é é ó ů é ž é žň é é é ž ú ů ů é ů é ů ž ů ú ů é ů

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše,

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Petr Koscelník Obr. 1: Mapa intenzity vojenských konfrontací hrad podle historických pramen (poet hrad / poet konfrontací). 55 Stedovký vojenský

Více

BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK

BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK 2/2010 P Á S O V E C SLOVO VELITELE ZAPOMENUTÍ TANKISTÉ NÁVRAT TANKISTICKÉ LEGENDY DOMŮ RAKETY ODVETNÉHO OPATŘENÍ KDYŽ SE ŘEKNE MARATHÓN BESEDA O VÝŽIVĚ OHLÉDNUTÍ ZA NRF 14 VÝROČNÍ PŘEZKOUŠENÍ NAŠI MALÍ

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Univerzita Pardubice Fakulta filozofická e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Jaroslava Patermanová Bakalá ská práce 2011 Prohla uji: Tuto práci jsem

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 1 Ke stavebnímu vývoji hradu (zámku) v Kvasicích do závru 16. století Jan Šttina Krátký text vychází z autorova przkumu zámku v Kvasicích (okr. Kromíž),

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

Zpravodaj. 106 6 / 2004

Zpravodaj. 106 6 / 2004 Zpravodaj. 106 6 / 2004 erven 2004 Obsah: Slovo pedsedy... 2-3 Reprezentace žen v Itálii....4-5 London Cup.6 Zeister Slot 2004.7-9 Rozpisy ME juniorek a junior. 10-12 Radotín poádá PVP 13 Veteráni op3t

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení:

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení: 1 č.úkolu: 1 hlídka (kdo řešil), doporučujeme odborníka dle libosti (vyber si sám/sama) úkol: Gestapo bylo jednou ze složek represivního nátlaku okupantů za II.světové války. Bylo zařazeno do tzv. Hlavního

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více