Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka"

Transkript

1 Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FS TUNER PŘIPOJENÍ SCART BOČNÍ VSTUP AV ZABUDOVANÉ DVD PODPORA MPEG4

2 Informace o ochraně životního prostředí Nevyhazujte tento výrobek na konci jeho životnosti do běžného domácího odpadu; odevzdejte jej do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O metodách likvidace informují symboly na produktu, návod k použití nebo obal. Recyklovatelné materiály jsou označeny tímto symbolem. Recyklací, materiálovou recyklací nebo jinou formou opětovného využití starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Prosím zjistěte si u svých úřadů umístění povolených skládek.

3 Obsah Obsah 1 Navigace v menu Výstraha Počáteční nastavení(dvd) Blahopřejeme.4 Vlastnosti..5 Instalace Napájení 6 Kombinace VHF/UHF...7 Připojení volitelného zařízení.8 Funkce dálkového ovládání..9-12

4 Výstraha VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT ANI ZADNÍ STĚNU. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. Blesk s šipkou v trojúhelníku naznačuje uživateli, že součástky uvnitř přístroje skrývají riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby. Vykřičník v trojúhelníku naznačuje uživateli, že se v dokumentech doprovázejících přístroj nacházejí důležité instrukce pro provoz a údržbu. 2. Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření. 3. Nevystavujte televizor žádným tekutinám. VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU, JAKO JSOU VÁZY. UPOZORNĚNÍ Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny osobou odpovědnou za soulad s předpisy EU, by mohly uživatele zbavit povolení provozovat toto zařízení. Následující ilustrace znázorňují bezpečnostní opatření, která je třeba učinit při používání a manipulaci s vaším televizorem: 4. Jestliže se televizor porouchá, nezkoušejte jej spravit sami. Obraťte se na kvalifikované pracovníky servisu. 5. Za bouře (zejména s blesky) odpojte televizor ze zásuvky a od antény. 1. Nevystavujte televizor extrémním teplotám (pod 5ºC a nad 35ºC) ani extrémní vlhkosti (menší než 10% a větší než 75%). 6. Jestliže dálkové ovládání nepoužíváte po delší dobu, vyjměte baterie a uložte je na chladném, suchém místě.

5 Výstraha 7. OCHRANA SÍŤOVÝCH ŠŇŮR - Síťové šňůry musejí být vedeny tak, aby se na ně nešlapalo a nemohly být poškozeny předměty umístěnými na nich nebo proti nim. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát na šňůry u zástrček, úchytů a v místech, kde vycházejí z přístroje. 8. ELEKTRICKÉ VEDENÍ - Vnější anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení ani jiných elektrických nebo světelných okruhů nebo tam, kde by mohl na takové elektrické vedení nebo rozvody spadnout. Při instalaci vnějšího anténního systému je třeba věnovat velkou pozornost tomu, abyste se nedotkli takového elektrické vedení nebo rozvodu, protože kontakt s ním by mohl způsobit smrtelné zranění. 9. PŘETÍŽENÍ Nepřetěžujte zásuvky ve stěnách a prodlužovací šňůry, protože to může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. 10. VNIKNUTÍ PŘEDMĚTŮ A KAPALIN Neprostrkávejte žádné předměty otvory v přístroji, protože se mohou dotknout nebezpečných míst pod napětím nebo zkratovat součástky, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nelijte ani nerozprašujte žádnou kapalinu do přístroje. 11. UZEMNĚNÍ VNĚJŠÍ ANTÉNY Je-li venkovní anténa nebo kabelový systém připojen k jednotce, ujistěte se, že je anténa nebo kabelový systém uzemněn, aby byl chráněn proti napěťovému rázu a akumulující se statické elektřině. Informace o řádném uzemnění stožáru a podpůrných konstrukcí, uzemnění anténního svodu k vybíjecí jednotce antény, velikosti zemnících vodičů, umístění vybíjecí jednotky antény, připojení k zemnícím elektrodám a požadavcích pro zemnící elektrody jsou uvedeny v oddíle 810 normy National Electrical Code, ANSI/NFPA POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU Odpojte přístroj ze zásuvky ve stěně a opravy svěřte kvalifikovanému servisu za těchto podmínek: A. Jestliže přívodní šňůra nebo zásuvka je poškozena B. Jestliže byla rozlita tekutina nebo do přístroje spadl nějaký předmět. C. Byl-li přístroj vystaven dešti nebo vodě. D. Jestliže přístroj nepracuje normálně při dodržení provozních instrukcí. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozní příručce, protože nesprávné nastavení jiných prvků může přístroj poškodit a návrat přístroje k normální funkce si vyžádá náročnou práci kvalifikovaného technika. E. Jestliže přístroj spadl nebo byla poškozena jeho skříň. F. Když přístroj vykazuje výraznou změnu ve výkonu, je to příznak toho, že je potřebná oprava. 14.NÁHRADNÍ DÍLY Jsou-li požadovány náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik používá náhradní díly specifikované výrobcem nebo takové, které mají stejné charakteristiky jako původní díly. Nepovolená náhrada může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí. 15. KONTROLA BEZPEČNOSTI Po dokončení jakéhokoli servisu nebo opravy požádejte servisního technika, aby provedl kontrolu bezpečnosti a posoudil, zda je přístroj v řádném provozním stavu. 16. ZAHŘÍVÁNÍ Výrobek musí být umístěn z dosahu zdrojů tepla jako jsou radiátory, měřiče tepla nebo jiné výrobky (včetně zesilovačů), které produkují teplo. PŘÍKLAD UZEMNĚNÍ ANTÉNY PODLE NORMY NEC S2898A ANTÉNNÍ SVOD 12. OPRAVY - Nepokoušejte se opravovat tento přístroj, protože otvíráním nebo odstraňováním krytu se vystavujete nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškeré opravy předejte kvalifikovaným pracovníkům servisu. ZEMNÍCÍ SVORKA ELEKTRICKÉ SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE VYBÍJECÍ JEDNOTKA ANTÉNY (NEC ODDÍL ) ZEMNÍCÍ VODIČE (NEC ODDÍL ) ZEMNÍCÍ SVORKY ELEKTRODY ELEKTRICKÉHO UZEMNĚNÍ (NEC ČL ČÁST H)

6 Blahopřejeme Váš nový TV Monitor/Receiver má robustní chassis, které je konstruováno tak, že Vám poskytne mnoho let zábavy. Byl pečlivě testován a vyladěn v továrně pro nejlepší výkon. Design a specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení. Specifikace Přijímací systém: Systém barev: Obrazovka: Vnější anténa: Ext. In/Out: Reproduktor: BG DK I M PAL,NTSC 14 palců Koaxiální kabel 75 Ohm Audio/video -In ; plné připojení SCART 8 Ohm x 2 Audio výstup: 3W Napájení stř. proudem: Rozměry: AC V 50/60Hz š 366 x d 378 x v 372 (mm) Netto váha: 10.5KG

7 Vlastnosti Režim TV: Infračervené dálkové ovládání - elektronicky vyhledává a ukládá do paměti dostupné kanály pro perfektní příjem. Displej na obrazovce v 8 jazycích - tato TV může na obrazovce zobrazit menu v angličtině, španělštině, portugalštině, italštině, francouzštině, němčině, holandštině a ruštině. Nastavení obrazu dálkovým ovládáním - displej na obrazovce umožňuje dálkovým ovládáním přesně nastavit KONTRAST, SVĚTLOST, BARVU, TÓN a OSTROST. Sleep Timer tento televizor lze pomocí dálkového ovládání naprogramovat, aby se automaticky vypnul až po 180 minutách. Zálohování paměti tento systém zabraňuje ztrátě uložené volby kanálu v případě přerušení způsobeného výpadkem proudu. TELETEXT Teletext umí dekódovat všechny typy evropského teletextu, pokud televizní program teletext vysílá. Funkce automatického vypnutí když je vidět pouze pozadí. Jestliže po dobu pěti minut není žádný signál z antény nebo AV konektorů a televize nevysílá, televizor se automaticky vypne. Režim DVD: Náhodné přehrávání můžete přehrávat stopy v náhodném pořadí. Programovatelné přehrávání můžete programovat pořadí stop/kapitol pro přehrávání v libovolném pořadí. DVD menu v požadovaném jazyce můžete zobrazit menu DVD v požadovaném jazyce, pokud je na DVD dostupný. Spořič obrazovky / Automatické vypnutí - program spořiče obrazovky se spustí, když je vstup z TV/DVD po 3 minuty v režimu zastavení. Když je program spořiče obrazovky aktivován po 20 minut, televizor se automaticky vypne. Podtitulky v požadovaném jazyce pro zobrazované titulky můžete vybrat požadovaný jazyk, pokud je tento jazyk k dispozici na disku. Volba úhlu můžete zvolit požadovaný jazyk zvuku a režim zvuku, pokud jsou na disku k dispozici různé jazyky a režimy. Vyhledávání vyhledávání kapitoly / titulu / stopy / času. Opakování - kapitola / titul / stopa / skupina / vše / A-B. Pokračování přehrávání uživatel se může navrátit k přehrávání od místa, kde bylo přehrávání zastaveno. Dynamická kontrola rozsahu můžete ovládat rozsah hlasitosti. Výběr jazyka zvuku a režimu zvuku můžete zvolit požadovaný jazyk zvuku a zvukový režim, pokud jsou na disku k dispozici různé jazyky a režimy. Instalace Umístění televizoru Před rozhodnutím o umístění televizoru věnujte pozornost těmto doporučením: Vyhněte se nadměrnému slunečnímu záření nebo jasnému světlu, včetně odrazů. Udržujte odstup od nadměrného tepla nebo vlhkosti. Nedostatečné větrání může způsobit selhání vnitřních komponent. Fluorescentní osvětlení může snížit dosah dálkového ovládání. Udržujte odstup od magnetických zařízení, včetně motorů, větráků a vnějších reproduktorů. VÝSTRAHA: Používejte tento televizní přijímač pouze s pojízdným stolkem, stojanem, konzolou nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodávaným spolu s přístrojem. Jestliže používáte pojízdný stolek, dbejte na opatrnost při přesouvání stolku s přístrojem, aby nedošlo ke zranění při převrácení. Abyste zabránili zranění dětí, nikdy nepokládejte televizor na nábytek, který mohou děti rozkývat nahýbáním se na něj, tažením, stáním nebo lezením na něj. Padající televizor může způsobit vážné zranění nebo i smrt.

8 Instalace Instalace baterií dálkového ovládání Jsou třeba dvě baterie AA (přiloženy). Napájení POUŽITÍ NAPÁJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM Používejte polarizovanou AC šňůru dodanou pro provoz na střídavý proud. Zástrčku šňůry zasuňte do standardní zásuvky 110V-240V 50/60HZ AC. POZNÁMKA: 1.Tento televizor smí být připojen ke specifikovanému napětí (AC 110~220 voltů / 50-60HZ). 2.Jestliže se polarizovaná AC šňůra nevejde do nepolarizované AC zásuvky, nepokoušejte se její hrany pilovat nebo řezat. Uživatel odpovídá za to, že zastaralou zásuvku vymění odborný elektrikář. Postup 1. Obraťte dálkové ovládání přední stranou dolů. Sejměte kryt baterií stiskem na značku na krytu a vysunutím naznačeným směrem. 2. Vložte baterie podle vyznačeného pólování (+) a (-). 3. Vraťte zpět kryt baterií zasunutím opačným směrem, dokud neklapne západka. Poznámka: Nesprávná instalace může způsobit vytečení baterií a korozi, která poškodí dálkové ovládání. Bezpečnostní opatření Vyměňujte vždy obě baterie. Nekombinujte typy baterií (zinkouhlíkovou s alkalickou). Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, nezkratujte ani nepalte. 4.Jestliže při doteku přístroje dojde k výboji statické elektřiny a přístroj přestane fungovat, jednoduše odpojte přístroj ze zásuvky, počkejte několik minut a opět zapojte. Přístroj by se měl vrátit do normálního stavu.

9 Kombinace VHF/UHF Kombinace antén VHF/UHF (jednoduchý kabel 75 ohmů nebo dvoužilový svod 300 ohmů) Do anténního konektoru připojte kabel 75 ohmů z kombinace antén VHF/UHF. Kombinace antén VHF/UHF (oddělené dvoužilové svody 300 ohmů VHF a UHF) Zapojte dvoužilový svod UHF do slučovače (není součástí dodávky). Zapojte dvoužilový svod VHF do transformátoru ohmů (není součástí dodávky). Připojte transformátor ke slučovači. Připojte slučovač ke konektoru antény. Oddělené antény VHF/UHF Připojte kabel 75 ohmů z antény VHF a dvoužilový svod antény UHF do slučovače (není součástí dodávky). Připojte slučovač ke konektoru antény. POZNÁMKA: Jestliže má vaše Kombinace antén VHF/UHF anténa VHF dvoužilový svod, použijte transformátor Jednoduchý kabel 75 ohmů ohmů (není součástí dodávky), Dvoužilový svod 300 ohmů pak připojte transformátor ke slučovači. Pro předplatitele základní kabelové televize Pro základní kabelovou televizi, která nevyžaduje konvertor/dekodér, připojte koaxiální kabel CATV 75 ohmů přímo do anténního konektoru na zadní straně televizoru. Rozbočovač Anténa UHF Dvoužilový svod 300 ohmů Anténa VHF Jednoduchý kabel 75 ohmů Příchozí kabel CATV Dvoužilový svod 300 ohmů Odpojte rozbočovač ohm transformátor (nedodává se) Pro předplatitele kódované kabelové televize Jestliže máte předplacenou kabelovou televizi, která vyžaduje použití konvertoru/ dekodéru, připojte příchozí kabel do konvertoru/dekodéru a výstup konvertoru zapojte do anténního konektoru na zadní straně televizoru. Postupujte podle zapojení, jak je ukázáno vlevo. Nastavte televizor na výstup z konvertoru/ dekodéru (obvykle kanál 3 nebo 4) a pro volbu kanálů používejte konvertor. Pro uživatele nekódované základní kabelové televize s kódovanými prémiovými kanály Jestliže máte předplacenou kabelovou televizi, u které jsou základní kanály nekódované a prémiové kanály vyžadují konvertor/dekodér, můžete využít dvoucestný rozbočovač signálu a přepínač A/B, který dodá technik instalující kabel nebo jej lze zakoupit ve specializované elektronické prodejně. Postupujte podle instrukcí vlevo. S přepínačem v poloze B můžete přímo ladit nekódované kanály na svém televizoru. S přepínačem v poloze A nalaďte televizor na výstup z konvertoru (obvykle kanál 3 nebo 4) a pro volbu kanálů používejte konvertor ohm transformátor (nedodává se) SLUČOVAČ (nedodává se) konvertor/dekodér konvertor/dekodér rozbočovač přepínač A/B Tento televizor má rozšířený rozsah ladění a dokáže vyladit většinu kanálů bez použití konvertoru** od kabelové společnosti**. Některé kabelové společnosti nabízejí prémiové placené kanály, ve kterých je signál kódován. Odkódování těchto signálů pro normální sledování vyžaduje použití dekódovacího zařízení, které obvykle dodává kabelová společnost.

10 Zapojení volitelných zařízení Připojovací panely Skutečná konfigurace na vašem televizoru se může lišit v závislosti na modelu. Boční AV Přední ovládací panel VIDEO VSTUP AUDIO L/P VSTUP VCR VIDEO LEVÝ PRAVÝ SLUCHÁTKA VÝSTUP Zadní strana televizoru Zapojení sluchátek 1. COAXIAL OUT koaxiální výstup digitálního zvuku pro kanál DOLBY SCART AUDIO / VIDEO INPUT / OUTPUT konektor 3. Koaxiální připojení 75 ohmů pro anténu / kabelovou síť SCART postup Připojte zařízení podle vyobrazení do konektoru SCART. Televizor automaticky zkontroluje signál SCART a změní status SCART. COAXIAL postup Připojte koaxiální signál ke zvukovému zařízení. Stiskněte AV/DV na dálkovém ovládání, čímž změníte status DVD. Poznámka: koaxiální výstup funguje pouze při statusu DVD. 1. Nastavení hlasitosti 2. Volba programů 3. Displej menu 4. Zapnutí 5. Změna TV/DVD 6. DVD přehrávač pauza 7. Stop 8. Otevřít 9. Senzor dálkového ovládání 10. Indikátor napájení

11 Funkce dálkového ovládání REŽIM TV: POWER (napájení) Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete televizor Tlačítko MUTE (ztišení) Pro vypnutí zvuku stiskněte jednou toto tlačítko. Televizor bude ztišen a na obrazovce se objeví symbol MUTE. Ztišení se zruší opakovaným stiskem tlačítka MUTE nebo jedním z tlačítek VOL> nebo VOL<. Tlačítko TV/AV/DVD Přepíná TV/boční AV/SCART/DVD. Tlačítka přímé volby kanálů Umožňují přímý přístup na jakýkoli kanál. Tlačítko P.P Tlačítkem PP volíte mezi režimy <custom> (vlastní), <dynamic> (dynamický), <mild> /střední) nebo <standard> /standardní. P.P Tlačítko DISPLAY Když stisknete toto tlačítko, objeví se v horním pravém rohu obrazovky číslo kanálu. Opakovaným stiskem zobrazení kanálu zmizí. Tlačítko SLEEP (spát) Pro vypnutí televizoru po nastavené době stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovládání. Doba pro vypnutí se nastaví po každém stisku v pořadí 0, 30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 minut. Tlačítko Q.VIEW (předchozí kanál) Toto tlačítko vám umožní vrátit se na předchozí zvolený kanál pouhým stiskem tlačítka Q.VIEW. Opakovaný stiskem se vrátíte na kanál, který právě sledujete. Tlačítko LOCK (zámek) Stiskem tohoto tlačítka uzamknete funkci na panelu televizoru. Tlačítko MENU Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí menu. Tlačítka PROG +/- Stiskem tlačítka PROG +/- přejdete na vyšší / nižší číslo kanálu uloženého v paměti.

12 Funkce dálkového ovládání Režim TV: Tlačítka VOL +/- (hlasitost) Stiskem tlačítka VOL + zvýšíte nebo tlačítka VOL snížíte hlasitost zvuku. Tlačítko SYS. (systém) Stiskem přímo měníte barevný systém. TELETEXT: Tlačítko REVEAL (zviditelnit) Tímto tlačítkem zviditelníte skryté informace na některých teletextových stránkách. Tlačítko SIZE (velikost) Stiskem tohoto tlačítka změníte mód zobrazení teletextové obrazovky na:(1) zvětšenou horní polovinu obrazovky; (2) zvětšenou dolní polovinu obrazovky; (3) normální obrazovku. Tlačítko STOP Stiskem tohoto tlačítka zastavíte teletext. Tlačítko CLOCK (hodiny) Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte v teletextu čas. Tlačítko INDEX Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte stranu s obsahem. Tlačítko OFF (vypnout) Stiskem tohoto tlačítka vypnete teletext. Tlačítko ON/MIX (zapnout/mix) Stiskem tohoto tlačítka zapnete teletext. Tlačítko SUB.PAGE (pod stránkou) Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte informace pod stránkou.

13 Funkce dálkového ovládání Režim DVD: POWER Stiskem tohoto tlačítka vypnete nebo zapnete televizor. Tlačítko OPEN/CLOSE (otevřít/zavřít) Po stisknutí tlačítka OPEN/CLOSE můžete vložit disk do přehrávače. Disk držte tak, abyste se nedotýkali povrchu. Položte jej potištěnou stranou vzhůru a zarovnejte do uchycení a uložte do správné pozice. Jestliže vložíte interaktivní DVD s ovládáním přehrávání, na obrazovce televizoru se objeví menu. Tlačítko DVD MENU Při přehrávání DVD se stiskem tohoto tlačítka vrátíte do základního menu obrazovky. Tlačítko PROGRAM Tlačítko SUBTITLE (podtitulky) Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk podtitulků na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici. Tlačítko TITLE (titul) Stiskněte tlačítko PROGRAM. Na obrazovce se objeví **PROGRAM**. Potom stiskněte > a **ENTER** pro volbu **START** a sledujte požadovanou stopu. Tlačítko DVD SETUP (nastavení DVD) Tímto tlačítkem můžete prohlížet obrázky po jednom. Tlačítko AUDIO Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk zvuku na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici Tlačítko GOTO (jdi na) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na požadovanou pozici. Přehrávač má 3 způsoby vyhledávání. Když se tyto položky objeví na obrazovce, můžete vložit číslo označující hledaný sektor, pak stisknout PLAY a začít přehrávat. Číslo je neplatné, jestliže je za kapacitou stopy. Tlačítko DISPLAY Zobrazí OSD přehrávače. Tlačítko PREV/NEXT (předchozí/další) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na předchozí/následující kapitolu (DVD). Tlačítko FR/FF (rychlý posun) Tato tlačítka umožňují přeskočit dopředu/dozadu pětinásobnou rychlostí. Pro návrat do normálního přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY**.

14 Funkce dálkového ovládání Režim DVD: Tlačítko REPEAT (opakovat) Stisknutím tohoto tlačítka můžete opakovaně přehrávat titul (DVD) nebo všechny stopy (CD), když se na obrazovce objeví **ALL**, nebo můžete opakovaně přehrávat kapitolu (DVD) nebo jednu stopu (CD), když se na obrazovce objeví **Repchapter**. Opakování můžete zrušit, když se na obrazovce objeví **Repeat off**. Tlačítko PLAY/PAUSE Stiskem tohoto tlačítka zahájíte přehrávání. Dalším stiskem přehrávání pozastavíte. Tlačítko STOP Když je toto tlačítko stisknuto jednou, přístroj si zapamatuje místo zastavení, odkud bude přehrávání pokračovat (funkce pokračování), jestliže potom stisknete tlačítko **PLAY**. Jestliže ale místo Play stisknete opět STP, funkce pokračování se neaktivuje. Tlačítko TITLE DVD: Stiskněte tlačítko TITLE, pak se zobrazí menu DVD nebo tituly, které jsou na disku. Pak můžete použít šipky a tlačítko ENTER pro volbu programů. Tlačítko ZOOM (zvětšení) 1.Během přehrávání nebo pozastaveného přehrávání stiskněte ZOOM, čímž aktivujete funkci Zoom. Na chvíli se v pravém rohu obrázku objeví čtvereček. 2. Každé stisknutí tlačítka ZOOM mění obrazovku v tomto pořadí: 2x velikost -> 3x velikost -> 4x velikost -> 1/2 velikosti -> 1/3 velikosti -> 1/4 velikosti -> normální velikost 3. Pro pohyb zvětšeným obrázkem použijte šipky. 4. Pro návrat do normální velikosti tiskněte opakovaně tlačítko ZOOM, dokud nebude mít obrazovka normální velikost. Poznámka: U některých DVD zoom nemusí fungovat. Tlačítko ANGLE (úhel) Jestliže disk obsahuje scény zaznamenané kamerami z různých úhlů, můžete během přehrávání změnit úhel pohledu. Během přehrávání tiskněte opakovaně a zvolte požadovaný úhel. Povšimněte si, že se číslo daného úhlu objevuje na obrazovce. Poznámka: Během scén zaznamenaných z různých úhlů bude na obrazovce blikat indikátor úhlu na znamení, že je možné měnit úhel pohledu. Tlačítko SLOW (pomalu) Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání aktivujete funkci zpomalení. Pokaždé, když toto tlačítko stisknete, bude se obrazovka měnit v tomto pořadí: 1/2-1/4-1/8-1/16 normální rychlosti.

15 Navigace v menu NASTAVENÍ TELEVIZORU: Navigace v menu Stiskem tlačítka ** MENU** se zobrazí funkce. Dalšími stisky se změní zobrazení funkcí v tomto pořadí: ** PRESET -> PICTURE- > SOUND- > SYSEM-> TIME**. Dalším stiskem tohoto tlačítka odejdete z módu zobrazení funkcí. Stiskem ** PROG +/-** zvolíte požadovanou funkci Stiskem ** VOL +/-** nastavíte nebo aktivujete funkci Upravuje tmavé nebo bílé plochy obrazu (BRIGHTNESS) Upravuje požadovaný kontrast (CONTRAST) Upravuje požadovanou intenzitu barev (COLOUR) Upravuje jasnost obrysů detailu (SHARPNESS) Upravuje vyvážení zvuku (BALANCE) Upravuje basy (BASS) Upravuje výšky (TREBLE) Zapíná/vypíná prostorový zvuk (SURROUND OFF) CHANNEL Pro volbu požadovaného kanálu můžete stisknout digitální tlačítko SKIP OFF Nastavte tuto položku, aby přeskočila na kanál, který právě sledujete 61.25mhZ Frekvence současného kanálu ASM.SIP 6.0M Zvukový systém současného kanálu FINE Jemné nastavení frekvence současného kanálu SEARCH Manuální vyhledávání programů ASM Automatické vyhledávání programů Můžete zvolit libovolný jazyk (LANGUAGE) Systém barev (COL.SYS AUTO) Zvukový systém (SIF.SYS 6.0M)

16 Navigace v menu (CLOCK 00:00:00) V CLOCK musí být nastaven čas, aby bylo možné pracovat s funkcemi času (TIME) (TIMING OFF) Funkce TIME můžete využívat po zapnutí funkce TIMING (časování) (TVON) Televizor se zapne ve zvoleném čase (TVOFF) Televizor se vypne ve zvoleném čase (AWOKE) Vypne/zapne funkci buzení (AWTIMR) Televizor se probudí ve zvoleném čase PROVOZ TELEVIZORU 1. Ujistěte se, že jsou k televizoru připojeny všechny potřebné signály. 2. Stiskem tlačítka POWER zapnete televizor a rozsvítí se LED kontrolka napájení. 3. Jestliže používáte tento televizor poprvé, musíte vyhledat programy. Jakmile to provedete, seznam programů se uloží do paměti televizoru. Stiskněte jednou tlačítko MENU a až se na obrazovce zobrazí menu funkce ** PRESET**, zvolte ** ASM** a pak stiskněte **VOL +**, čímž začne vyhledávání. Po dokončení vyhledávání přejde kanál automaticky na první program. 4. Tlačítka PROG +/- Stiskem tlačítka PROG +/- se kanál automaticky zastaví na dalším/předešlém kanále nastaveném v paměti. Když tlačítko budete držet stisknuté, budou se kanály měnit rychleji. Tlačítka přímé volby kanálů (0-9) Stiskem těchto tlačítek volíte kanál přímo. V pravém horním rohu obrazovky se objeví číslo kanálu. Je-li zvoleno neplatné číslo kanálu, vrátí se displej na předcházející kanál. 5. Hlasitost lze nastavit na požadovanou úroveň stiskem tlačítka VOL +/-. Úroveň hlasitosti bude znázorněna na obrazovce zelenými sloupci a číslem. Se zvyšováním hlasitosti poroste počet sloupců a číslo, opačně při snižování hlasitosti. POZNÁMKA: Jestliže sledovaná stanice přestane vysílat a zobrazuje se pouze pozadí, televizor se po pěti minutách automaticky vypne.

17 Navigace v menu Režim DVD: Tlačítko OPEN/CLOSE (otevřít/zavřít) Vložení disku na nosič umožníte stiskem tlačítka OPEN/CLOSE. Disk držte tak, abyste se nedotýkali povrchu. Položte jej potištěnou stranou vzhůru a zarovnejte do uchycení a uložte do správné pozice. Jestliže vložíte interaktivní DVD s ovládáním přehrávání, na obrazovce televizoru se objeví menu. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA(0-9): Požadovaný titul (DVD) můžete zvolit přímo těmito tlačítky pouze tehdy, jestliže číslo titulu nebo stopy je menší než 10. Je-li číslo titulu nebo stopy větší než 10, například chcete-li stopu "28", stiskněte dvakrát "10+" a potom stiskněte číslo "8". Tlačítko GO TO (jdi na) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na požadovanou pozici. Přehrávač má 3 způsoby vyhledávání. Tlačítko AUDIO Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk zvuku na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici. Tlačítko SUBTITLE (podtitulky) Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk podtitulků na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici. Tlačítko DISPLAY Jedním stiskem tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce hlavní informace o přehrávání. Opakovaným stiskem zobrazíte dobu přehrávání. Po pátém stisku se displej zruší. Tlačítko DVD SETUP BUTTON Při přehrávání DVD se stiskem tohoto tlačítka vrátíte do základního menu. Při přehrávání DVD můžete využít funkce MENU, PROGRAM a RANDOM. Když se tyto položky objeví na obrazovce, můžete vložit číslo označující hledaný sektor, pak stisknout PLAY a začít přehrávat. Číslo je neplatné, jestliže je za kapacitou stopy

18 Navigace v menu Tlačítko REPEAT (opakovat) Stisknutím tohoto tlačítka můžete opakovaně přehrávat titul (DVD) nebo všechny stopy (CD), když se na obrazovce objeví, nebo můžete opakovaně přehrávat kapitolu (DVD) nebo jednu stopu (CD), když se na obrazovce objeví **Repchapter**. Opakování můžete zrušit, když se na obrazovce objeví **Repeat off**. Tlačítko DVD MENU DVD: Po stisku tlačítka TITLE se zobrazí menu DVD nebo tituly na disku. Pak můžete použít šipky a tlačítko ENTER k volbě programů. Tlačítko PROGRAM Jestliže chcete přehrát pouze část stop/kapitol disku (DVD) nebo uspořádat pořadí stop/kapitol, budete potřebovat funkci programování. Udělejte toto: Stiskněte tlačítko PROG. Na obrazovce se objeví "PROGRAM". Stiskněte čísla stop v pořadí, v jakém je chcete uspořádat. Například když chcete přehrát stopy 1, 3 a 8, prostě je zapište v pořadí Když se zmýlíte v zadávání čísla stopy, můžete vstup zrušit tlačítkem CLEAR (vymazat). Nyní můžete použít šipky a tlačítko "ENTER" pro volbu ** START** a poslouchat požadované stopy. Tlačítko STOP BUTTON Když je toto tlačítko stisknuto jednou, přístroj si zapamatuje místo zastavení, odkud bude přehrávání pokračovat (funkce pokračování), jestliže potom stisknete tlačítko **PLAY**. Jestliže ale místo Play stisknete opět STP, funkce pokračování se neaktivuje. Tlačítko PREV/NEXT Stiskem tohoto tlačítka přejdete na předchozí/další kapitolu (DVD). Když přehráváte CD, stiskem tlačítka dvakrát zvolíte předchozí skladbu. Tlačítko FR/FF (rychlý posun) Tato tlačítka umožňují přeskočit dopředu/dozadu pětinásobnou rychlostí. Pro návrat do normálního přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY**. Tlačítko PLAY a PAUSE (hrát a pauza) Stiskem tohoto tlačítka zahájíte přehrávání. Dalším stiskem přehrávání pozastavíte.

19 Počáteční nastavení (DVD) SPOLEČNÉ PROCEDURY POČÁTEČNÍHO NASTAVENÍ Stiskem tlačítka SETUP se dostanete do menu nastavení. Na požadovanou položku se dostanete pomocí směrových šipek. Po dokončení nastavení stiskněte opět SETUP pro návrat do televizního obrazu. Tyto položky menu lze změnit: GENERAL (všeobecné): zvolí menu GENERAL PAGE (všeobecná stránka). AUDIO: zvolí menu Audio. DOLBY: zvolí menu nastavení DOLBY DIGITAL. PREFERENCE: zvolí menu PREFERENCE PAGE (oblíbené). STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ STRÁNKA NASTAVENÍ AUDIO Tato stránka nastavuje výstup reproduktorů. DOWNMIX LT/RT: Dvoukanálový výstup, hlavní kanál s prostorovým zvukem. STEREO: Dvoukanálový výstup, hlavní pravý kanál s pravým prostorovým zvukem; hlavní levý kanál s levým prostorovým zvukem. DIGITAL OUTPUT: volí výstup digitálního zvuku: SPDIFOFF,SPDIF/RAW, SPDIF/ PCM. STRÁNKA NASTAVENÍ DOLBY DIGITAL Tyto položky menu lze změnit: TV DISPLAY: volí poměr stran přehrávaného obrazu. NORMAL/PS: obrazovka pan & scan. NORMAL/LB: obrazovka letterbox. WIDE: širokoúhlá obrazovka. ANGLE MARK: možnost změny pozorovacího úhlu (je-li k dispozici). Viz změna úhlu na straně 10. DIGITAL OUT: Nastavuje výstup SPDIF podle vašeho připojeného volitelného zvukového zařízení. SPDIF OFF: Vypíná výstup SPDIF. SPDIF/RAW: Jestliže máte připojen výstup DIGITAL AUDIO OUT k multikanálovému dekodéru/receiveru. SPDIF/PCM: Pouze pokud váš receiver není schopen dekódovat multikanálové audio. CAPTIONS: Zapíná nebo vypíná titulky. SCREEN SAVER: Zapíná/vypíná spořič obrazovky. Tyto položky menu lze změnit: DUAL MONO: Způsob reprodukce, používaný pouze tehdy, jestliže vstup sestává ze dvou nezávislých (mód 1/1). Možné volby jsou tyto: STEREO: Reprodukuje oba kanály tak, jak jsou. L-MONO: Reprodukuje pouze levý kanál. R-MONO: Reprodukuje pouze pravý kanál. Default je STEREO. DYNAMIC: Dynamická komprese rozsahu.

20 Počáteční nastavení (DVD) STRÁNKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO VIDEA STRÁNKA ZMĚNY HESLA Tyto položky menu lze změnit: Sharpness: ostrost Brightness: světlost. Contrast: kontrast. STRÁNKA NASTAVENÍ PREFERENCÍ Tyto položky menu lze změnit: AUDIO: volí jazyk zvuku (je-li k dispozici). SUBTITLE: volí jazyk titulků (je-li k dispozici). DISC MENU: volí jazyk pro menu disku (je-li k dispozici). PARENTAL(rodičovský zámek) [pouze DVD]: Znemožňuje přehrávání určitých DVD, které nejsou vhodné pro děti. Některé DVD jsou kódovány specifickou rychlostí. Je-li rychlost disku vyšší než jaká je stanovená v nastavení, přehrávání tohoto disku je zakázáno. Po volbě položky z PARENTAL se obrazovka změní na stránku PASSWORD (heslo) a požaduje vložení hesla. Tovární nastavení je PASSWORD: volí nastavení stránky PASSWORD CHANGE (změna hesla). OLD PASSWORD (STARÉ HESLO): vložte původní heslo (tovární nastavení je 1369) a kurzor automaticky přeskočí na NEW PASSWORD (nové heslo). NEW PASSWORD: vložte nové heslo. Stiskněte čtyři číslice na dálkovém ovládání a kurzor automaticky přeskočí na CONFIRM PASSWORD (potvrďte heslo). CONFIRM PASSWORD: potvrďte nové heslo tím, že jej znovu zapíšete. Není-li potvrzení správné, kurzor zůstane stát v tomto políčku. Po vložení správného nového hesla přeskočí kurzor automaticky na OK. OK: Když je kurzor na tomto tlačítku, stiskněte ENTER pro potvrzení nastavení. DEFAULT: zpátky na tovární nastavení

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210

Anténa digitální televize Návod k použití SDA 210 CZ Anténa digitální televize Návod k použití 6 Anténa digitální televize CZ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVA- TELE NA

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

DISCO 300. Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonem a mixážním pultem

DISCO 300. Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonem a mixážním pultem DISCO 300 Disko sada s BLUETOOTH, Bezdrátovým mikrofonem a mixážním pultem VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYTY TOHOTO PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál KAMERA STALKER Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU 9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 2. Tlačítko UP 6. Tlačítko DOWN 10. USB 14. Infrared LED 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

IC-901 dvdfd. Výklopný TFT LCD Displej 9 s DVD přehrávačem, vstupem pro USB disk a SD kartu

IC-901 dvdfd. Výklopný TFT LCD Displej 9 s DVD přehrávačem, vstupem pro USB disk a SD kartu IC-901 dvdfd Výklopný TFT LCD Displej 9 s DVD přehrávačem, vstupem pro USB disk a SD kartu Obsah Upozornění a použité symboly... 2 Význam tlačítek a prvků přehrávače... 4 Dálkový ovladač...6 Základní funkce...

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 04 65 Tento přístroj dokáže přehrávat formáty disků DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, VCD, S-VCD, DTS, Kodac Pisture a JPEG (společně s MP3) v televizní normě PAL nebo NTSC ve formátu

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 80 234 Multimediální přehrávač DVD/MP4/VCD/MP3/WMA/JPEG/CD/CD-R/CD-RW se vstupem pro USB a SD kartu Velikost 1/2 DIN Obsah Upozornění....1 Péče o disky..2 Přední panel..3 Schéma zapojení....4

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém

Uživatelský manuál Digital MicroCD-Radio Hi-Fi Systém Blesk a šipka v trojúhelníku je varovným znamením před nebezpečím napětí uvnitř produktu. VAROVÁNÍ: Vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Vykřičník s tečkou

Více

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 993SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení v

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více