Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka"

Transkript

1 Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FS TUNER PŘIPOJENÍ SCART BOČNÍ VSTUP AV ZABUDOVANÉ DVD PODPORA MPEG4

2 Informace o ochraně životního prostředí Nevyhazujte tento výrobek na konci jeho životnosti do běžného domácího odpadu; odevzdejte jej do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O metodách likvidace informují symboly na produktu, návod k použití nebo obal. Recyklovatelné materiály jsou označeny tímto symbolem. Recyklací, materiálovou recyklací nebo jinou formou opětovného využití starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Prosím zjistěte si u svých úřadů umístění povolených skládek.

3 Obsah Obsah 1 Navigace v menu Výstraha Počáteční nastavení(dvd) Blahopřejeme.4 Vlastnosti..5 Instalace Napájení 6 Kombinace VHF/UHF...7 Připojení volitelného zařízení.8 Funkce dálkového ovládání..9-12

4 Výstraha VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT ANI ZADNÍ STĚNU. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU. Blesk s šipkou v trojúhelníku naznačuje uživateli, že součástky uvnitř přístroje skrývají riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby. Vykřičník v trojúhelníku naznačuje uživateli, že se v dokumentech doprovázejících přístroj nacházejí důležité instrukce pro provoz a údržbu. 2. Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření. 3. Nevystavujte televizor žádným tekutinám. VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU, JAKO JSOU VÁZY. UPOZORNĚNÍ Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny osobou odpovědnou za soulad s předpisy EU, by mohly uživatele zbavit povolení provozovat toto zařízení. Následující ilustrace znázorňují bezpečnostní opatření, která je třeba učinit při používání a manipulaci s vaším televizorem: 4. Jestliže se televizor porouchá, nezkoušejte jej spravit sami. Obraťte se na kvalifikované pracovníky servisu. 5. Za bouře (zejména s blesky) odpojte televizor ze zásuvky a od antény. 1. Nevystavujte televizor extrémním teplotám (pod 5ºC a nad 35ºC) ani extrémní vlhkosti (menší než 10% a větší než 75%). 6. Jestliže dálkové ovládání nepoužíváte po delší dobu, vyjměte baterie a uložte je na chladném, suchém místě.

5 Výstraha 7. OCHRANA SÍŤOVÝCH ŠŇŮR - Síťové šňůry musejí být vedeny tak, aby se na ně nešlapalo a nemohly být poškozeny předměty umístěnými na nich nebo proti nim. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát na šňůry u zástrček, úchytů a v místech, kde vycházejí z přístroje. 8. ELEKTRICKÉ VEDENÍ - Vnější anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení ani jiných elektrických nebo světelných okruhů nebo tam, kde by mohl na takové elektrické vedení nebo rozvody spadnout. Při instalaci vnějšího anténního systému je třeba věnovat velkou pozornost tomu, abyste se nedotkli takového elektrické vedení nebo rozvodu, protože kontakt s ním by mohl způsobit smrtelné zranění. 9. PŘETÍŽENÍ Nepřetěžujte zásuvky ve stěnách a prodlužovací šňůry, protože to může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. 10. VNIKNUTÍ PŘEDMĚTŮ A KAPALIN Neprostrkávejte žádné předměty otvory v přístroji, protože se mohou dotknout nebezpečných míst pod napětím nebo zkratovat součástky, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nelijte ani nerozprašujte žádnou kapalinu do přístroje. 11. UZEMNĚNÍ VNĚJŠÍ ANTÉNY Je-li venkovní anténa nebo kabelový systém připojen k jednotce, ujistěte se, že je anténa nebo kabelový systém uzemněn, aby byl chráněn proti napěťovému rázu a akumulující se statické elektřině. Informace o řádném uzemnění stožáru a podpůrných konstrukcí, uzemnění anténního svodu k vybíjecí jednotce antény, velikosti zemnících vodičů, umístění vybíjecí jednotky antény, připojení k zemnícím elektrodám a požadavcích pro zemnící elektrody jsou uvedeny v oddíle 810 normy National Electrical Code, ANSI/NFPA POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU Odpojte přístroj ze zásuvky ve stěně a opravy svěřte kvalifikovanému servisu za těchto podmínek: A. Jestliže přívodní šňůra nebo zásuvka je poškozena B. Jestliže byla rozlita tekutina nebo do přístroje spadl nějaký předmět. C. Byl-li přístroj vystaven dešti nebo vodě. D. Jestliže přístroj nepracuje normálně při dodržení provozních instrukcí. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozní příručce, protože nesprávné nastavení jiných prvků může přístroj poškodit a návrat přístroje k normální funkce si vyžádá náročnou práci kvalifikovaného technika. E. Jestliže přístroj spadl nebo byla poškozena jeho skříň. F. Když přístroj vykazuje výraznou změnu ve výkonu, je to příznak toho, že je potřebná oprava. 14.NÁHRADNÍ DÍLY Jsou-li požadovány náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik používá náhradní díly specifikované výrobcem nebo takové, které mají stejné charakteristiky jako původní díly. Nepovolená náhrada může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí. 15. KONTROLA BEZPEČNOSTI Po dokončení jakéhokoli servisu nebo opravy požádejte servisního technika, aby provedl kontrolu bezpečnosti a posoudil, zda je přístroj v řádném provozním stavu. 16. ZAHŘÍVÁNÍ Výrobek musí být umístěn z dosahu zdrojů tepla jako jsou radiátory, měřiče tepla nebo jiné výrobky (včetně zesilovačů), které produkují teplo. PŘÍKLAD UZEMNĚNÍ ANTÉNY PODLE NORMY NEC S2898A ANTÉNNÍ SVOD 12. OPRAVY - Nepokoušejte se opravovat tento přístroj, protože otvíráním nebo odstraňováním krytu se vystavujete nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškeré opravy předejte kvalifikovaným pracovníkům servisu. ZEMNÍCÍ SVORKA ELEKTRICKÉ SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE VYBÍJECÍ JEDNOTKA ANTÉNY (NEC ODDÍL ) ZEMNÍCÍ VODIČE (NEC ODDÍL ) ZEMNÍCÍ SVORKY ELEKTRODY ELEKTRICKÉHO UZEMNĚNÍ (NEC ČL ČÁST H)

6 Blahopřejeme Váš nový TV Monitor/Receiver má robustní chassis, které je konstruováno tak, že Vám poskytne mnoho let zábavy. Byl pečlivě testován a vyladěn v továrně pro nejlepší výkon. Design a specifikace podléhají změnám bez předchozího oznámení. Specifikace Přijímací systém: Systém barev: Obrazovka: Vnější anténa: Ext. In/Out: Reproduktor: BG DK I M PAL,NTSC 14 palců Koaxiální kabel 75 Ohm Audio/video -In ; plné připojení SCART 8 Ohm x 2 Audio výstup: 3W Napájení stř. proudem: Rozměry: AC V 50/60Hz š 366 x d 378 x v 372 (mm) Netto váha: 10.5KG

7 Vlastnosti Režim TV: Infračervené dálkové ovládání - elektronicky vyhledává a ukládá do paměti dostupné kanály pro perfektní příjem. Displej na obrazovce v 8 jazycích - tato TV může na obrazovce zobrazit menu v angličtině, španělštině, portugalštině, italštině, francouzštině, němčině, holandštině a ruštině. Nastavení obrazu dálkovým ovládáním - displej na obrazovce umožňuje dálkovým ovládáním přesně nastavit KONTRAST, SVĚTLOST, BARVU, TÓN a OSTROST. Sleep Timer tento televizor lze pomocí dálkového ovládání naprogramovat, aby se automaticky vypnul až po 180 minutách. Zálohování paměti tento systém zabraňuje ztrátě uložené volby kanálu v případě přerušení způsobeného výpadkem proudu. TELETEXT Teletext umí dekódovat všechny typy evropského teletextu, pokud televizní program teletext vysílá. Funkce automatického vypnutí když je vidět pouze pozadí. Jestliže po dobu pěti minut není žádný signál z antény nebo AV konektorů a televize nevysílá, televizor se automaticky vypne. Režim DVD: Náhodné přehrávání můžete přehrávat stopy v náhodném pořadí. Programovatelné přehrávání můžete programovat pořadí stop/kapitol pro přehrávání v libovolném pořadí. DVD menu v požadovaném jazyce můžete zobrazit menu DVD v požadovaném jazyce, pokud je na DVD dostupný. Spořič obrazovky / Automatické vypnutí - program spořiče obrazovky se spustí, když je vstup z TV/DVD po 3 minuty v režimu zastavení. Když je program spořiče obrazovky aktivován po 20 minut, televizor se automaticky vypne. Podtitulky v požadovaném jazyce pro zobrazované titulky můžete vybrat požadovaný jazyk, pokud je tento jazyk k dispozici na disku. Volba úhlu můžete zvolit požadovaný jazyk zvuku a režim zvuku, pokud jsou na disku k dispozici různé jazyky a režimy. Vyhledávání vyhledávání kapitoly / titulu / stopy / času. Opakování - kapitola / titul / stopa / skupina / vše / A-B. Pokračování přehrávání uživatel se může navrátit k přehrávání od místa, kde bylo přehrávání zastaveno. Dynamická kontrola rozsahu můžete ovládat rozsah hlasitosti. Výběr jazyka zvuku a režimu zvuku můžete zvolit požadovaný jazyk zvuku a zvukový režim, pokud jsou na disku k dispozici různé jazyky a režimy. Instalace Umístění televizoru Před rozhodnutím o umístění televizoru věnujte pozornost těmto doporučením: Vyhněte se nadměrnému slunečnímu záření nebo jasnému světlu, včetně odrazů. Udržujte odstup od nadměrného tepla nebo vlhkosti. Nedostatečné větrání může způsobit selhání vnitřních komponent. Fluorescentní osvětlení může snížit dosah dálkového ovládání. Udržujte odstup od magnetických zařízení, včetně motorů, větráků a vnějších reproduktorů. VÝSTRAHA: Používejte tento televizní přijímač pouze s pojízdným stolkem, stojanem, konzolou nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo prodávaným spolu s přístrojem. Jestliže používáte pojízdný stolek, dbejte na opatrnost při přesouvání stolku s přístrojem, aby nedošlo ke zranění při převrácení. Abyste zabránili zranění dětí, nikdy nepokládejte televizor na nábytek, který mohou děti rozkývat nahýbáním se na něj, tažením, stáním nebo lezením na něj. Padající televizor může způsobit vážné zranění nebo i smrt.

8 Instalace Instalace baterií dálkového ovládání Jsou třeba dvě baterie AA (přiloženy). Napájení POUŽITÍ NAPÁJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM Používejte polarizovanou AC šňůru dodanou pro provoz na střídavý proud. Zástrčku šňůry zasuňte do standardní zásuvky 110V-240V 50/60HZ AC. POZNÁMKA: 1.Tento televizor smí být připojen ke specifikovanému napětí (AC 110~220 voltů / 50-60HZ). 2.Jestliže se polarizovaná AC šňůra nevejde do nepolarizované AC zásuvky, nepokoušejte se její hrany pilovat nebo řezat. Uživatel odpovídá za to, že zastaralou zásuvku vymění odborný elektrikář. Postup 1. Obraťte dálkové ovládání přední stranou dolů. Sejměte kryt baterií stiskem na značku na krytu a vysunutím naznačeným směrem. 2. Vložte baterie podle vyznačeného pólování (+) a (-). 3. Vraťte zpět kryt baterií zasunutím opačným směrem, dokud neklapne západka. Poznámka: Nesprávná instalace může způsobit vytečení baterií a korozi, která poškodí dálkové ovládání. Bezpečnostní opatření Vyměňujte vždy obě baterie. Nekombinujte typy baterií (zinkouhlíkovou s alkalickou). Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, nezkratujte ani nepalte. 4.Jestliže při doteku přístroje dojde k výboji statické elektřiny a přístroj přestane fungovat, jednoduše odpojte přístroj ze zásuvky, počkejte několik minut a opět zapojte. Přístroj by se měl vrátit do normálního stavu.

9 Kombinace VHF/UHF Kombinace antén VHF/UHF (jednoduchý kabel 75 ohmů nebo dvoužilový svod 300 ohmů) Do anténního konektoru připojte kabel 75 ohmů z kombinace antén VHF/UHF. Kombinace antén VHF/UHF (oddělené dvoužilové svody 300 ohmů VHF a UHF) Zapojte dvoužilový svod UHF do slučovače (není součástí dodávky). Zapojte dvoužilový svod VHF do transformátoru ohmů (není součástí dodávky). Připojte transformátor ke slučovači. Připojte slučovač ke konektoru antény. Oddělené antény VHF/UHF Připojte kabel 75 ohmů z antény VHF a dvoužilový svod antény UHF do slučovače (není součástí dodávky). Připojte slučovač ke konektoru antény. POZNÁMKA: Jestliže má vaše Kombinace antén VHF/UHF anténa VHF dvoužilový svod, použijte transformátor Jednoduchý kabel 75 ohmů ohmů (není součástí dodávky), Dvoužilový svod 300 ohmů pak připojte transformátor ke slučovači. Pro předplatitele základní kabelové televize Pro základní kabelovou televizi, která nevyžaduje konvertor/dekodér, připojte koaxiální kabel CATV 75 ohmů přímo do anténního konektoru na zadní straně televizoru. Rozbočovač Anténa UHF Dvoužilový svod 300 ohmů Anténa VHF Jednoduchý kabel 75 ohmů Příchozí kabel CATV Dvoužilový svod 300 ohmů Odpojte rozbočovač ohm transformátor (nedodává se) Pro předplatitele kódované kabelové televize Jestliže máte předplacenou kabelovou televizi, která vyžaduje použití konvertoru/ dekodéru, připojte příchozí kabel do konvertoru/dekodéru a výstup konvertoru zapojte do anténního konektoru na zadní straně televizoru. Postupujte podle zapojení, jak je ukázáno vlevo. Nastavte televizor na výstup z konvertoru/ dekodéru (obvykle kanál 3 nebo 4) a pro volbu kanálů používejte konvertor. Pro uživatele nekódované základní kabelové televize s kódovanými prémiovými kanály Jestliže máte předplacenou kabelovou televizi, u které jsou základní kanály nekódované a prémiové kanály vyžadují konvertor/dekodér, můžete využít dvoucestný rozbočovač signálu a přepínač A/B, který dodá technik instalující kabel nebo jej lze zakoupit ve specializované elektronické prodejně. Postupujte podle instrukcí vlevo. S přepínačem v poloze B můžete přímo ladit nekódované kanály na svém televizoru. S přepínačem v poloze A nalaďte televizor na výstup z konvertoru (obvykle kanál 3 nebo 4) a pro volbu kanálů používejte konvertor ohm transformátor (nedodává se) SLUČOVAČ (nedodává se) konvertor/dekodér konvertor/dekodér rozbočovač přepínač A/B Tento televizor má rozšířený rozsah ladění a dokáže vyladit většinu kanálů bez použití konvertoru** od kabelové společnosti**. Některé kabelové společnosti nabízejí prémiové placené kanály, ve kterých je signál kódován. Odkódování těchto signálů pro normální sledování vyžaduje použití dekódovacího zařízení, které obvykle dodává kabelová společnost.

10 Zapojení volitelných zařízení Připojovací panely Skutečná konfigurace na vašem televizoru se může lišit v závislosti na modelu. Boční AV Přední ovládací panel VIDEO VSTUP AUDIO L/P VSTUP VCR VIDEO LEVÝ PRAVÝ SLUCHÁTKA VÝSTUP Zadní strana televizoru Zapojení sluchátek 1. COAXIAL OUT koaxiální výstup digitálního zvuku pro kanál DOLBY SCART AUDIO / VIDEO INPUT / OUTPUT konektor 3. Koaxiální připojení 75 ohmů pro anténu / kabelovou síť SCART postup Připojte zařízení podle vyobrazení do konektoru SCART. Televizor automaticky zkontroluje signál SCART a změní status SCART. COAXIAL postup Připojte koaxiální signál ke zvukovému zařízení. Stiskněte AV/DV na dálkovém ovládání, čímž změníte status DVD. Poznámka: koaxiální výstup funguje pouze při statusu DVD. 1. Nastavení hlasitosti 2. Volba programů 3. Displej menu 4. Zapnutí 5. Změna TV/DVD 6. DVD přehrávač pauza 7. Stop 8. Otevřít 9. Senzor dálkového ovládání 10. Indikátor napájení

11 Funkce dálkového ovládání REŽIM TV: POWER (napájení) Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete televizor Tlačítko MUTE (ztišení) Pro vypnutí zvuku stiskněte jednou toto tlačítko. Televizor bude ztišen a na obrazovce se objeví symbol MUTE. Ztišení se zruší opakovaným stiskem tlačítka MUTE nebo jedním z tlačítek VOL> nebo VOL<. Tlačítko TV/AV/DVD Přepíná TV/boční AV/SCART/DVD. Tlačítka přímé volby kanálů Umožňují přímý přístup na jakýkoli kanál. Tlačítko P.P Tlačítkem PP volíte mezi režimy <custom> (vlastní), <dynamic> (dynamický), <mild> /střední) nebo <standard> /standardní. P.P Tlačítko DISPLAY Když stisknete toto tlačítko, objeví se v horním pravém rohu obrazovky číslo kanálu. Opakovaným stiskem zobrazení kanálu zmizí. Tlačítko SLEEP (spát) Pro vypnutí televizoru po nastavené době stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovládání. Doba pro vypnutí se nastaví po každém stisku v pořadí 0, 30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 minut. Tlačítko Q.VIEW (předchozí kanál) Toto tlačítko vám umožní vrátit se na předchozí zvolený kanál pouhým stiskem tlačítka Q.VIEW. Opakovaný stiskem se vrátíte na kanál, který právě sledujete. Tlačítko LOCK (zámek) Stiskem tohoto tlačítka uzamknete funkci na panelu televizoru. Tlačítko MENU Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí menu. Tlačítka PROG +/- Stiskem tlačítka PROG +/- přejdete na vyšší / nižší číslo kanálu uloženého v paměti.

12 Funkce dálkového ovládání Režim TV: Tlačítka VOL +/- (hlasitost) Stiskem tlačítka VOL + zvýšíte nebo tlačítka VOL snížíte hlasitost zvuku. Tlačítko SYS. (systém) Stiskem přímo měníte barevný systém. TELETEXT: Tlačítko REVEAL (zviditelnit) Tímto tlačítkem zviditelníte skryté informace na některých teletextových stránkách. Tlačítko SIZE (velikost) Stiskem tohoto tlačítka změníte mód zobrazení teletextové obrazovky na:(1) zvětšenou horní polovinu obrazovky; (2) zvětšenou dolní polovinu obrazovky; (3) normální obrazovku. Tlačítko STOP Stiskem tohoto tlačítka zastavíte teletext. Tlačítko CLOCK (hodiny) Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte v teletextu čas. Tlačítko INDEX Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte stranu s obsahem. Tlačítko OFF (vypnout) Stiskem tohoto tlačítka vypnete teletext. Tlačítko ON/MIX (zapnout/mix) Stiskem tohoto tlačítka zapnete teletext. Tlačítko SUB.PAGE (pod stránkou) Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte informace pod stránkou.

13 Funkce dálkového ovládání Režim DVD: POWER Stiskem tohoto tlačítka vypnete nebo zapnete televizor. Tlačítko OPEN/CLOSE (otevřít/zavřít) Po stisknutí tlačítka OPEN/CLOSE můžete vložit disk do přehrávače. Disk držte tak, abyste se nedotýkali povrchu. Položte jej potištěnou stranou vzhůru a zarovnejte do uchycení a uložte do správné pozice. Jestliže vložíte interaktivní DVD s ovládáním přehrávání, na obrazovce televizoru se objeví menu. Tlačítko DVD MENU Při přehrávání DVD se stiskem tohoto tlačítka vrátíte do základního menu obrazovky. Tlačítko PROGRAM Tlačítko SUBTITLE (podtitulky) Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk podtitulků na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici. Tlačítko TITLE (titul) Stiskněte tlačítko PROGRAM. Na obrazovce se objeví **PROGRAM**. Potom stiskněte > a **ENTER** pro volbu **START** a sledujte požadovanou stopu. Tlačítko DVD SETUP (nastavení DVD) Tímto tlačítkem můžete prohlížet obrázky po jednom. Tlačítko AUDIO Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk zvuku na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici Tlačítko GOTO (jdi na) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na požadovanou pozici. Přehrávač má 3 způsoby vyhledávání. Když se tyto položky objeví na obrazovce, můžete vložit číslo označující hledaný sektor, pak stisknout PLAY a začít přehrávat. Číslo je neplatné, jestliže je za kapacitou stopy. Tlačítko DISPLAY Zobrazí OSD přehrávače. Tlačítko PREV/NEXT (předchozí/další) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na předchozí/následující kapitolu (DVD). Tlačítko FR/FF (rychlý posun) Tato tlačítka umožňují přeskočit dopředu/dozadu pětinásobnou rychlostí. Pro návrat do normálního přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY**.

14 Funkce dálkového ovládání Režim DVD: Tlačítko REPEAT (opakovat) Stisknutím tohoto tlačítka můžete opakovaně přehrávat titul (DVD) nebo všechny stopy (CD), když se na obrazovce objeví **ALL**, nebo můžete opakovaně přehrávat kapitolu (DVD) nebo jednu stopu (CD), když se na obrazovce objeví **Repchapter**. Opakování můžete zrušit, když se na obrazovce objeví **Repeat off**. Tlačítko PLAY/PAUSE Stiskem tohoto tlačítka zahájíte přehrávání. Dalším stiskem přehrávání pozastavíte. Tlačítko STOP Když je toto tlačítko stisknuto jednou, přístroj si zapamatuje místo zastavení, odkud bude přehrávání pokračovat (funkce pokračování), jestliže potom stisknete tlačítko **PLAY**. Jestliže ale místo Play stisknete opět STP, funkce pokračování se neaktivuje. Tlačítko TITLE DVD: Stiskněte tlačítko TITLE, pak se zobrazí menu DVD nebo tituly, které jsou na disku. Pak můžete použít šipky a tlačítko ENTER pro volbu programů. Tlačítko ZOOM (zvětšení) 1.Během přehrávání nebo pozastaveného přehrávání stiskněte ZOOM, čímž aktivujete funkci Zoom. Na chvíli se v pravém rohu obrázku objeví čtvereček. 2. Každé stisknutí tlačítka ZOOM mění obrazovku v tomto pořadí: 2x velikost -> 3x velikost -> 4x velikost -> 1/2 velikosti -> 1/3 velikosti -> 1/4 velikosti -> normální velikost 3. Pro pohyb zvětšeným obrázkem použijte šipky. 4. Pro návrat do normální velikosti tiskněte opakovaně tlačítko ZOOM, dokud nebude mít obrazovka normální velikost. Poznámka: U některých DVD zoom nemusí fungovat. Tlačítko ANGLE (úhel) Jestliže disk obsahuje scény zaznamenané kamerami z různých úhlů, můžete během přehrávání změnit úhel pohledu. Během přehrávání tiskněte opakovaně a zvolte požadovaný úhel. Povšimněte si, že se číslo daného úhlu objevuje na obrazovce. Poznámka: Během scén zaznamenaných z různých úhlů bude na obrazovce blikat indikátor úhlu na znamení, že je možné měnit úhel pohledu. Tlačítko SLOW (pomalu) Stiskem tohoto tlačítka během přehrávání aktivujete funkci zpomalení. Pokaždé, když toto tlačítko stisknete, bude se obrazovka měnit v tomto pořadí: 1/2-1/4-1/8-1/16 normální rychlosti.

15 Navigace v menu NASTAVENÍ TELEVIZORU: Navigace v menu Stiskem tlačítka ** MENU** se zobrazí funkce. Dalšími stisky se změní zobrazení funkcí v tomto pořadí: ** PRESET -> PICTURE- > SOUND- > SYSEM-> TIME**. Dalším stiskem tohoto tlačítka odejdete z módu zobrazení funkcí. Stiskem ** PROG +/-** zvolíte požadovanou funkci Stiskem ** VOL +/-** nastavíte nebo aktivujete funkci Upravuje tmavé nebo bílé plochy obrazu (BRIGHTNESS) Upravuje požadovaný kontrast (CONTRAST) Upravuje požadovanou intenzitu barev (COLOUR) Upravuje jasnost obrysů detailu (SHARPNESS) Upravuje vyvážení zvuku (BALANCE) Upravuje basy (BASS) Upravuje výšky (TREBLE) Zapíná/vypíná prostorový zvuk (SURROUND OFF) CHANNEL Pro volbu požadovaného kanálu můžete stisknout digitální tlačítko SKIP OFF Nastavte tuto položku, aby přeskočila na kanál, který právě sledujete 61.25mhZ Frekvence současného kanálu ASM.SIP 6.0M Zvukový systém současného kanálu FINE Jemné nastavení frekvence současného kanálu SEARCH Manuální vyhledávání programů ASM Automatické vyhledávání programů Můžete zvolit libovolný jazyk (LANGUAGE) Systém barev (COL.SYS AUTO) Zvukový systém (SIF.SYS 6.0M)

16 Navigace v menu (CLOCK 00:00:00) V CLOCK musí být nastaven čas, aby bylo možné pracovat s funkcemi času (TIME) (TIMING OFF) Funkce TIME můžete využívat po zapnutí funkce TIMING (časování) (TVON) Televizor se zapne ve zvoleném čase (TVOFF) Televizor se vypne ve zvoleném čase (AWOKE) Vypne/zapne funkci buzení (AWTIMR) Televizor se probudí ve zvoleném čase PROVOZ TELEVIZORU 1. Ujistěte se, že jsou k televizoru připojeny všechny potřebné signály. 2. Stiskem tlačítka POWER zapnete televizor a rozsvítí se LED kontrolka napájení. 3. Jestliže používáte tento televizor poprvé, musíte vyhledat programy. Jakmile to provedete, seznam programů se uloží do paměti televizoru. Stiskněte jednou tlačítko MENU a až se na obrazovce zobrazí menu funkce ** PRESET**, zvolte ** ASM** a pak stiskněte **VOL +**, čímž začne vyhledávání. Po dokončení vyhledávání přejde kanál automaticky na první program. 4. Tlačítka PROG +/- Stiskem tlačítka PROG +/- se kanál automaticky zastaví na dalším/předešlém kanále nastaveném v paměti. Když tlačítko budete držet stisknuté, budou se kanály měnit rychleji. Tlačítka přímé volby kanálů (0-9) Stiskem těchto tlačítek volíte kanál přímo. V pravém horním rohu obrazovky se objeví číslo kanálu. Je-li zvoleno neplatné číslo kanálu, vrátí se displej na předcházející kanál. 5. Hlasitost lze nastavit na požadovanou úroveň stiskem tlačítka VOL +/-. Úroveň hlasitosti bude znázorněna na obrazovce zelenými sloupci a číslem. Se zvyšováním hlasitosti poroste počet sloupců a číslo, opačně při snižování hlasitosti. POZNÁMKA: Jestliže sledovaná stanice přestane vysílat a zobrazuje se pouze pozadí, televizor se po pěti minutách automaticky vypne.

17 Navigace v menu Režim DVD: Tlačítko OPEN/CLOSE (otevřít/zavřít) Vložení disku na nosič umožníte stiskem tlačítka OPEN/CLOSE. Disk držte tak, abyste se nedotýkali povrchu. Položte jej potištěnou stranou vzhůru a zarovnejte do uchycení a uložte do správné pozice. Jestliže vložíte interaktivní DVD s ovládáním přehrávání, na obrazovce televizoru se objeví menu. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA(0-9): Požadovaný titul (DVD) můžete zvolit přímo těmito tlačítky pouze tehdy, jestliže číslo titulu nebo stopy je menší než 10. Je-li číslo titulu nebo stopy větší než 10, například chcete-li stopu "28", stiskněte dvakrát "10+" a potom stiskněte číslo "8". Tlačítko GO TO (jdi na) Stiskem tohoto tlačítka přejdete na požadovanou pozici. Přehrávač má 3 způsoby vyhledávání. Tlačítko AUDIO Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk zvuku na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici. Tlačítko SUBTITLE (podtitulky) Stiskem tohoto tlačítka můžete změnit jazyk podtitulků na jiný, než který jste zvolili v počátečním nastavení, pokud je další jazyk k dispozici. Tlačítko DISPLAY Jedním stiskem tohoto tlačítka zobrazíte na obrazovce hlavní informace o přehrávání. Opakovaným stiskem zobrazíte dobu přehrávání. Po pátém stisku se displej zruší. Tlačítko DVD SETUP BUTTON Při přehrávání DVD se stiskem tohoto tlačítka vrátíte do základního menu. Při přehrávání DVD můžete využít funkce MENU, PROGRAM a RANDOM. Když se tyto položky objeví na obrazovce, můžete vložit číslo označující hledaný sektor, pak stisknout PLAY a začít přehrávat. Číslo je neplatné, jestliže je za kapacitou stopy

18 Navigace v menu Tlačítko REPEAT (opakovat) Stisknutím tohoto tlačítka můžete opakovaně přehrávat titul (DVD) nebo všechny stopy (CD), když se na obrazovce objeví, nebo můžete opakovaně přehrávat kapitolu (DVD) nebo jednu stopu (CD), když se na obrazovce objeví **Repchapter**. Opakování můžete zrušit, když se na obrazovce objeví **Repeat off**. Tlačítko DVD MENU DVD: Po stisku tlačítka TITLE se zobrazí menu DVD nebo tituly na disku. Pak můžete použít šipky a tlačítko ENTER k volbě programů. Tlačítko PROGRAM Jestliže chcete přehrát pouze část stop/kapitol disku (DVD) nebo uspořádat pořadí stop/kapitol, budete potřebovat funkci programování. Udělejte toto: Stiskněte tlačítko PROG. Na obrazovce se objeví "PROGRAM". Stiskněte čísla stop v pořadí, v jakém je chcete uspořádat. Například když chcete přehrát stopy 1, 3 a 8, prostě je zapište v pořadí Když se zmýlíte v zadávání čísla stopy, můžete vstup zrušit tlačítkem CLEAR (vymazat). Nyní můžete použít šipky a tlačítko "ENTER" pro volbu ** START** a poslouchat požadované stopy. Tlačítko STOP BUTTON Když je toto tlačítko stisknuto jednou, přístroj si zapamatuje místo zastavení, odkud bude přehrávání pokračovat (funkce pokračování), jestliže potom stisknete tlačítko **PLAY**. Jestliže ale místo Play stisknete opět STP, funkce pokračování se neaktivuje. Tlačítko PREV/NEXT Stiskem tohoto tlačítka přejdete na předchozí/další kapitolu (DVD). Když přehráváte CD, stiskem tlačítka dvakrát zvolíte předchozí skladbu. Tlačítko FR/FF (rychlý posun) Tato tlačítka umožňují přeskočit dopředu/dozadu pětinásobnou rychlostí. Pro návrat do normálního přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY**. Tlačítko PLAY a PAUSE (hrát a pauza) Stiskem tohoto tlačítka zahájíte přehrávání. Dalším stiskem přehrávání pozastavíte.

19 Počáteční nastavení (DVD) SPOLEČNÉ PROCEDURY POČÁTEČNÍHO NASTAVENÍ Stiskem tlačítka SETUP se dostanete do menu nastavení. Na požadovanou položku se dostanete pomocí směrových šipek. Po dokončení nastavení stiskněte opět SETUP pro návrat do televizního obrazu. Tyto položky menu lze změnit: GENERAL (všeobecné): zvolí menu GENERAL PAGE (všeobecná stránka). AUDIO: zvolí menu Audio. DOLBY: zvolí menu nastavení DOLBY DIGITAL. PREFERENCE: zvolí menu PREFERENCE PAGE (oblíbené). STRÁNKA VŠEOBECNÉHO NASTAVENÍ STRÁNKA NASTAVENÍ AUDIO Tato stránka nastavuje výstup reproduktorů. DOWNMIX LT/RT: Dvoukanálový výstup, hlavní kanál s prostorovým zvukem. STEREO: Dvoukanálový výstup, hlavní pravý kanál s pravým prostorovým zvukem; hlavní levý kanál s levým prostorovým zvukem. DIGITAL OUTPUT: volí výstup digitálního zvuku: SPDIFOFF,SPDIF/RAW, SPDIF/ PCM. STRÁNKA NASTAVENÍ DOLBY DIGITAL Tyto položky menu lze změnit: TV DISPLAY: volí poměr stran přehrávaného obrazu. NORMAL/PS: obrazovka pan & scan. NORMAL/LB: obrazovka letterbox. WIDE: širokoúhlá obrazovka. ANGLE MARK: možnost změny pozorovacího úhlu (je-li k dispozici). Viz změna úhlu na straně 10. DIGITAL OUT: Nastavuje výstup SPDIF podle vašeho připojeného volitelného zvukového zařízení. SPDIF OFF: Vypíná výstup SPDIF. SPDIF/RAW: Jestliže máte připojen výstup DIGITAL AUDIO OUT k multikanálovému dekodéru/receiveru. SPDIF/PCM: Pouze pokud váš receiver není schopen dekódovat multikanálové audio. CAPTIONS: Zapíná nebo vypíná titulky. SCREEN SAVER: Zapíná/vypíná spořič obrazovky. Tyto položky menu lze změnit: DUAL MONO: Způsob reprodukce, používaný pouze tehdy, jestliže vstup sestává ze dvou nezávislých (mód 1/1). Možné volby jsou tyto: STEREO: Reprodukuje oba kanály tak, jak jsou. L-MONO: Reprodukuje pouze levý kanál. R-MONO: Reprodukuje pouze pravý kanál. Default je STEREO. DYNAMIC: Dynamická komprese rozsahu.

20 Počáteční nastavení (DVD) STRÁNKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO VIDEA STRÁNKA ZMĚNY HESLA Tyto položky menu lze změnit: Sharpness: ostrost Brightness: světlost. Contrast: kontrast. STRÁNKA NASTAVENÍ PREFERENCÍ Tyto položky menu lze změnit: AUDIO: volí jazyk zvuku (je-li k dispozici). SUBTITLE: volí jazyk titulků (je-li k dispozici). DISC MENU: volí jazyk pro menu disku (je-li k dispozici). PARENTAL(rodičovský zámek) [pouze DVD]: Znemožňuje přehrávání určitých DVD, které nejsou vhodné pro děti. Některé DVD jsou kódovány specifickou rychlostí. Je-li rychlost disku vyšší než jaká je stanovená v nastavení, přehrávání tohoto disku je zakázáno. Po volbě položky z PARENTAL se obrazovka změní na stránku PASSWORD (heslo) a požaduje vložení hesla. Tovární nastavení je PASSWORD: volí nastavení stránky PASSWORD CHANGE (změna hesla). OLD PASSWORD (STARÉ HESLO): vložte původní heslo (tovární nastavení je 1369) a kurzor automaticky přeskočí na NEW PASSWORD (nové heslo). NEW PASSWORD: vložte nové heslo. Stiskněte čtyři číslice na dálkovém ovládání a kurzor automaticky přeskočí na CONFIRM PASSWORD (potvrďte heslo). CONFIRM PASSWORD: potvrďte nové heslo tím, že jej znovu zapíšete. Není-li potvrzení správné, kurzor zůstane stát v tomto políčku. Po vložení správného nového hesla přeskočí kurzor automaticky na OK. OK: Když je kurzor na tomto tlačítku, stiskněte ENTER pro potvrzení nastavení. DEFAULT: zpátky na tovární nastavení

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči Barevný TV přijímač 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G návod k obsluze NASTAVENÍ Pro vaši bezpečnost V zájmu vaší bezpečnosti si prosím přečtěte následující

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE Mnohokrát děkujeme za zakoupení tohoto stropního monitoru od firmy ZENEC. Koupí tohoto přístroje jste se rozhodli pro produkt vyrobený z kvalitního materiálu a součástek zaručujících dlouhou životnost.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z e Obsah Před připojením... 2 Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...2 Připojení... 3 Připojení k TV...3 Připojení reproduktorů...3 Připojení antény MW...3 Připojení

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více