42PMA225EZ. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "42PMA225EZ. Návod k použití"

Transkript

1 42PMA225EZ Návod k použití

2 POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. Obsah Obsah... 1 Tlačítka na dálkovém ovladači... 2 Plasmový monitor... 3 Instalace plasmového panelu na stěnu... 5 Příprava... 6 Vlastnosti... 6 Vlastnosti panelu... 6 Bezpečností upozornění... 6 Před zapnutím Vašeho monitoru... 8 Připojení napájení... 8 Jak připojit přístroje... 8 Vložení baterií do dálkového ovladače... 8 Zapnutí/vypnutí monitoru... 9 Pro zapnutí monitoru:... 9 Pro vypnutí monitoru:... 9 Ovládání monitoru tlačítky na monitoru... 9 Ovládání dálkovým ovladačem... 9 Systém nabídek Nabídka obrazu Když je k monitoru připojeno PC přes vstup VGA nebo DVI Nabídka okna Když je k monitoru připojeno PC přes vstup VGA Když je k monitoru připojeno PC přes vstup DVI Nabídka zvuku Nabídka voleb Nabídka nastavení Další funkce Zmrazení obrazu Indikátor zvuku Indikátor ztišení zvuku Tlačítko SOURCE Tlačítko PC Připojení periferních zařízení Propojení před konektor SCART Dekodér Přehrávání NTSC Video kamera Připojení dekodéru k video rekordéru Připojení externích reproboxů (volitelné) Připojení periferních přístrojů Typické zobrazovací režimy PC vstupu Tipy Technická specifikace Návod k rychlému uvedení do provozu

3 Tlačítka na dálkovém ovladači (1) = Pohotovostní stav (2) PC = Tlačítko PC (3) = Velikost obrazu (4) + = Zvýšení hlasitosti (5) = Ztišení zvuku (6) OK = Potvrzení/Zmrazení (7) = Kurzor vpravo (8) = Kurzor dolu (9) = Kurzor vlevo (10) = Kurzor nahoru (11) M = Nabídka (12) - = Snížení hlasitosti (13) I-II = Mono/Stereo Duální zvuk A-B (14) = Není použito u tohoto modelu (15) = Není použito u tohoto modelu (16) SOURCE = Výběr zdroje,, 6285&( 3&

4 Plasmový monitor Čelní pohled Indikátor LED Vypínač Zadní pohled - 3 -

5 99 $&a+] 3&$8',2 '9, 3&,1387 (A) Vypínač (B) Tlačítka hlasitost nahoru/dolu (ovládání nabídky) (C) Tlačítka ovládání nabídky, tlačítka výběru předvolby (D) Tlačítko MENU (E) Tlačítko AV vstupu (F) S-VHS vstup (G) Video vstup (H) Audio vstup (levý, pravý) (I) Sluchátka (J) Vstup napájecího kabelu (K) Linkový audio výstup L, R (L) Scart 1 (plně zapojený) (M) Scart 2 (plně zapojený) (N) Audio vstup (pro zdroje VGA a DVI) (O) DVI vstup (P) VGA vstup - 4 -

6 Instalace plasmového panelu na stěnu 1. Plasmový panel lze na stěnu instalovat s reproboxy nebo bez reproboxů. Detaily jak připojit reproboxy viz. návod dodávaný k reproboxům. Poznámka: Reproboxy je nutné připojit před připevněním panelu na stěnu. 2. Upevněte nástěnný držák podle následujícího obrázku ke stěně pomocí 4 hmoždinek (M10 x 50) a 4 šroubů (M7 x 60). Určete místo na stěně, kam chcete plasmový panel umístit. Označte si tužkou 4 místa podle otvorů v nástěnném držáku. Vyvrtejte otvory pro plastové hmoždinky a upevněte nástěnný držák na stěnu 4 šrouby (M7 x 60). 3. Zdvihněte plasmový panel a zavěste ho do otvorů v nástěnném držáku pomocí 2 závěsných šroubů na zadní straně plasmového panelu. Závěsné šrouby Nástěnný držák Plasmový panel Plastové hmoždinky (M10 x 50) Šrouby (M7 x 60) Nástěnný držák Montážní otvory Stěna - 5 -

7 Příprava Pro zajištění větrání nechejte kolem přístroje volný prostor nejméně 10 cm velký. Aby nedošlo k závadě nebo k nebezpečné situaci, nestavte na monitor žádné předměty. Vlastnosti Tento přístroj je barevný monitor s dálkovým ovládáním Má dva konektory SCART pro externí zařízení (jako video, video hry, audio systémy atd.) Stereofonní zvukový systém (German + Nicam). Plně funkční Teletext, Fastext (10 stránek), TOP text. Je možné připojit sluchátka Časovač vypnutí Automatické ztišení zvuku při ztrátě signálu. Přehrávání NTSC AV vstup Je možné připojit externí reproboxy (volitelné) Má PC a DVI konektor pro externí přístroj, například počítač AVL (automatické omezování hlasitosti) Má funkci zvětšení obrazu PC vstup (podporuje až WXGA 1280 x 768). K dispozici je 1 S-VHS vstup a 1 RCA AV vstup Stereofonní PC audio vstup Plug&Play pro Windows 9X, ME, 2000, XP 4H COMB filtr Linkový audio výstup Vlastnosti panelu 42 plasmový displej. Rozlišení WXGA (1280 x 768) Vysoký poměr kontrastu (Typický 3000:1). Jas: 1000 cd/m 2. Široký úhel sledování (typický) 160. Zobrazení 16.7 milionu barev. Bezpečností upozornění 1. Zdroj napájení Tento přístroj je určený pouze pro napájení V, 50 Hz. Ujistěte se, že jste vybrali správné napájecí napětí. 2. Napájecí kabel Napájecí kabel musí být umístěný tak, aby se po něm nechodilo, nebo aby nebyl něčím přiskřípnutý. Dávejte pozor na napájecí kabel v místě, kde je připojený do zásuvky a do přístroje. 3. Vlhkost a voda Nepoužívejte tento přístroj na vlhkém místě (jako je např. koupelna). Nevystavujte tento přístroj dešti nebo vodě, protože to může být nebezpečné, a nestavte na přístroj nádoby s tekutinami

8 4. Čištění Před čištěním odpojte napájecí kabel do sítě. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čistící prostředky. Používejte suchý a měkký hadřík. 5. Větrání Štěrbiny a otvory v přístroji jsou určené pro jeho větrání a zajišťují stabilní operaci. Aby nedošlo k přehřátí, nesmí být tyto větrací otvory žádným způsobem blokovány. 6. Bouřka V případě bouřky nebo pokud na delší dobu odjíždíte z domova odpojte napájecí kabel od sítě. 7. Výměna dílů Pokud je vyžadována výměna některých dílů, svěřte opravu odbornému servisu a zkontrolujte, že technik použil na výměnu díly specifikované výrobcem. Použití jiných náhradních dílů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jinou nehodu. 8. Servis Všechny opravy svěřte autorizovanému servisu. Nesnímejte kryty přístroje, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem. 9. Zdroje otevřeného ohně Nestavte na přístroj žádné zdroje otevřeného ohně. Varování: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte ho od sítě. Nenechávejte přístroj v pohotovostním stavu nebo zapnutý pokud opouštíte domov. Plasmový panel je vysoce technologický výrobek, poskytující kvalitní obraz s jemnými detaily. Občas se stane, že se na obrazovce objeví neaktivní pixely. To však není závada tohoto přístroje, která by negativně ovlivňovala jeho funkci. Při dlouhém zobrazení statického obrazu může zůstat na obrazovce trvalý stín, i když bude zobrazený jiný obraz. Tento efektu může rušit uživatele, i když časem slábne. Proto nenechávejte na obrazovce dlouhou dobu zobrazený statický obraz (například zmrazený obraz)

9 Před zapnutím Vašeho monitoru Připojení napájení Důležité: Tento monitor je určený pro napájení V, 50 Hz. Po vybalení nechejte monitor, aby dosáhl pokojové teploty, než ho připojíte k napájení. Jak připojit přístroje Důležité: Před připojováním externího zařízení vypněte nejprve napájení monitoru. Konektory pro připojení externích přístrojů jsou na zadní straně monitoru. Pro připojení externích přístrojů ke konektorů SCART viz. návody k připojovaným přístrojům. Vložení baterií do dálkového ovladače Sejměte kryt bateriového prostoru na zadní straně dálkového ovladače stisknutím pojistky a zdvihnutím. Vložte dvě baterie MN2400 AAA nebo ekvivalentní typ do bateriového prostoru. Zavřete kryt bateriového prostoru. Poznámka: Vyjměte baterie z dálkového ovladače, pokud ho nebudete dlouhou dobu používat. Jinak může dojít k vytečení baterií

10 Zapnutí/vypnutí monitoru Pro zapnutí monitoru: Připojte napájecí kabel monitoru k síti. Stiskněte tlačítko ON/OFF na plasmovém monitoru. Monitor se zapne do pohotovostního stavu a indikátor LED na přední straně monitoru se rozsvítí. Vyčkejte cca 5 sekund před zapnutím napájení. Pro zapnutí monitoru z pohotovostního stavu: Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Monitor se zapne a indikátor LED změní barvu z červené na zelenou. Pro vypnutí monitoru: Stiskněte tlačítko STAND BY na dálkovém ovladači, aby se monitor vypnul do pohotovostního stavu a zeleně svítící indikátor LED se rozsvítí červeně. Pro kompletní vypnutí monitoru stiskněte tlačítko ON/OFF nebo odpojte napájecí kabel od sítě. Ovládání monitoru tlačítky na monitoru Tlačítka / a +/- ve spodní části monitoru lze použít jako navigační tlačítka pro ovládání nabídek. Ovládání dálkovým ovladačem Dálkový ovladač umožňuje ovládání všech funkcí monitoru. Funkce a použití nabídek budou popsány dále. Nastavení hlasitosti Stiskněte tlačítko + pro zvýšení hlasitosti. Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti. Ve spodní části obrazovky se zobrazí ukazatel nastavení hlasitosti. Úroveň hlasitosti lze nastavit mezi 0 a 63.,, 2. YROXPH PHQXWRUHWXUQ ULJKWOHIWWRDGMXVW - 9 -

11 Systém nabídek Váš monitor má systém nabídek pro snadné ovládání systému. Stiskněte tlačítko M (MENU) pro vstup do nabídky. Tlačítko M má dvě funkce. První funkce je otevření a zavření nabídky a druhá funkce je zavření podnabídky a pak otevření její nadřazení nabídky. Stiskněte tlačítko / pro výběr karty nabídky a pak použijte tlačítka / pro výběr položky nabídky a tlačítka / nebo tlačítko OK pro vstup do položky nabídky. Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko M. Nabídka obrazu Stisknutím tlačítka / vyberte první ikonu. Objeví se nabídka obrazu. SLFWXUH EULJKWQHVV FRQWUDVW VKDUSQHVV FRORXU GRZQIRUSLFWXUHVHWWLQJVIRUFXUUHQWZLQGRZ brightness (jas) Stisknutím tlačítka / vyberte položku brightness. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust brightness. Stiskněte tlačítko pro zvýšení jasu. Stiskněte tlačítko pro snížení jasu. Úroveň jasu lze nastavit mezi 0 a 100. contrast (kontrast) Stisknutím tlačítka / vyberte položku contrast. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust contrast. Stiskněte tlačítko pro zvýšení kontrastu. Stiskněte tlačítko pro snížení kontrastu. Úroveň kontrastu lze nastavit mezi 0 a 100. sharpness (ostrost) Stisknutím tlačítka / vyberte položku sharpness. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to change sharpness. Stiskněte tlačítko pro zvýšení ostrosti. Stiskněte tlačítko pro snížení ostrosti. Úroveň ostrosti lze nastavit mezi 0 a 8. colour (barva) Stisknutím tlačítka / vyberte položku colour. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust colour. Stiskněte tlačítko pro zvýšení intenzity barev. Stiskněte tlačítko pro snížení intenzity barev. Úroveň intenzity barev lze nastavit mezi 0 a 100. tint (barevný odstín) Tato položka nabídky obrazu se objeví při NTSC signálu. Stisknutím tlačítka / vyberte položku tint. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust tint. Stiskněte tlačítko pro zvýšení barevného odstínu. Stiskněte tlačítko pro snížení barevného odstínu. Úroveň barevného odstínu lze nastavit mezi 0 a

12 SLFWXUH EULJKWQHVV FRQWUDVW VKDUSQHVV FRORXU WLQW GRZQIRUSLFWXUHVHWWLQJVIRUFXUUHQWZLQGRZ Když je monitor v režimu AV, položky nabídky obrazu (jas, kontrast, ostrost a barvy) může být nutné znovu nastavit. Když je k monitoru připojeno PC přes vstup VGA nebo DVI SLFWXUH EULJKWQHVV FRQWUDVW SKDVH RSWLRQDO GRZQIRUSLFWXUHVHWWLQJVIRUFXUUHQWZLQGRZ brightness (jas) Stisknutím tlačítka / vyberte položku brightness. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust brightness. Stiskněte tlačítko pro zvýšení jasu. Stiskněte tlačítko pro snížení jasu. Úroveň jasu lze nastavit mezi 0 a 100. contrast (kontrast) Stisknutím tlačítka / vyberte položku contrast. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust contrast. Stiskněte tlačítko pro zvýšení kontrastu. Stiskněte tlačítko pro snížení kontrastu. Úroveň kontrastu lze nastavit mezi 0 a 100. phase (fáze) Tato položka není v nabídce obrazu dostupná, když je PC připojené ke vstupu DVI. Stisknutím tlačítka / vyberte položku phase. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust phase. Stiskněte tlačítko pro zvýšení fáze. Stiskněte tlačítko pro snížení fáze. Úroveň fáze lze nastavit mezi 0 a

13 Nabídka okna Stisknutím tlačítka / vyberte druhou ikonu. Objeví se nabídka okna. ZLQGRZ LPDJHVL]H ILOODOO GRZQIRUVL]HVHWWLQJ image size (velikost obrazu) Stisknutím tlačítka / vyberte položku image size. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to change image size. Stiskněte tlačítko / pro výběr velikosti obrazu fill all, zoom, letterbox, subtitles, normal, 14:9 a auto. Když je k monitoru připojeno PC přes vstup VGA image size (velikost obrazu) Stisknutím tlačítka / vyberte položku image size. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to change image size. Stiskněte tlačítko / pro výběr velikosti obrazu fill all, fill 1:1 a fill aspect. h position (horizontální pozice) Stisknutím tlačítka / vyberte položku h position. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust h position. Stiskněte tlačítko pro posun obrazu doleva. Stiskněte tlačítko pro posun obrazu doprava. Horizontální pozici lze nastavit mezi 0 a 100. v position (vertikální pozice) Stisknutím tlačítka / vyberte položku v position. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust v position. Stiskněte tlačítko pro posun obrazu nahoru. Stiskněte tlačítko pro posun obrazu dolu. Vertikální pozici lze nastavit mezi 0 a

14 Když je k monitoru připojeno PC přes vstup DVI ZLQGRZ LPDJHVL]H ILOODOO GRZQIRUVL]HVHWWLQJ image size (velikost obrazu) Stisknutím tlačítka / vyberte položku image size. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to change image size. Stiskněte tlačítko / pro výběr velikosti obrazu fill all, fill 1:1 a fill aspect. Nabídka zvuku Stisknutím tlačítka / vyberte třetí ikonu. Objeví se nabídka zvuku. DXGLR YROXPH KSYROXPH KSVRXQGPRGH PRQR EDODQFH HTXDOL]HU $9/ ZLGHVRXQG G\QDPLFEDVV RQ RII RII GRZQIRUDXGLRDGMXVWPHQWV volume (hlasitost) Stisknutím tlačítka / vyberte položku volume. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust volume. Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti. Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti. Úroveň hlasitosti lze nastavit mezi 0 a 63. hp volume (hlasitost sluchátek) Stisknutím tlačítka / vyberte položku hp volume. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust hp volume. Stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti sluchátek. Stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti sluchátek. Úroveň hlasitosti sluchátek lze nastavit mezi 0 a 100. hp sound mode (režim zvuku sluchátek) Stisknutím tlačítka / vyberte položku hp sound mode. Na obrazovce se objeví hlášení right to adjust hp sound mode. Stiskněte tlačítko pro změnu režimu zvuku sluchátek. Režim zvuku sluchátek lze nastavit podle vysílání na mono, stereo, dual a nebo dual b

15 balance (vyvážení) Stisknutím tlačítka / vyberte položku balance. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to adjust balance. Stiskněte tlačítko pro posun vyvážení zvuku na pravou stranu. Stiskněte tlačítko pro posun vyvážení zvuku na levou stranu. Úroveň vyvážení lze nastavit mezi -50 a 50. equalizer (ekvalizér) Stisknutím tlačítka / vyberte položku equalizer. Na obrazovce se objeví hlášení right/left for equalizer settings. Stiskněte tlačítko / nebo tlačítko OK pro vstup do podnabídky ekvalizéru. V nabídce ekvalizéru můžete vybrat zvukový režim user, flat, pop, rock, jazz a classic stisknutím tlačítka /. Nastavení nabídky ekvalizéru lze změnit pouze pokud je vybraný zvukový režim user. Vyberte požadovanou frekvenci tlačítkem / a zvyšte nebo snižte úroveň vybrané frekvence stisknutím tlačítka /. Tlačítko M opustí nabídku ekvalizéru. AVL (automatické omezování hlasitosti) Stisknutím tlačítka / vyberte položku AVL. Na obrazovce se objeví hlášení right/left for AVL on/off. Stiskněte tlačítko / pro zapnutí nebo vypnutí AVL. wide sound ( široký zvuk) Tato položka je použitá pro vytvoření efektu širokého zvuku. Stisknutím tlačítka / vyberte položku wide sound. Na obrazovce se objeví hlášení right/left for wide sound off/stereo/mono. Stiskněte tlačítko / pro zapnutí nebo vypnutí širokého zvuku. dynamic bass (dynamické hloubky) Tato položka zvýrazňuje basový efekt monitoru. Stisknutím tlačítka / vyberte položku dynamic bass. Na obrazovce se objeví hlášení right/left for dynamic bass on/off. Stiskněte tlačítko / pro zapnutí nebo vypnutí dynamických basů

16 Nabídka voleb Stisknutím tlačítka / vyberte čtvrtou ikonu. Objeví se nabídka voleb. RSWLRQV ODQJXDJH HQJOLVK YFU RQ RII RVGWLPHRXW PHQXEDFNJURXQG VHF VHF VHF WUDQVOXFHQW FKLOGORFN RQ RII VFDUWRXW VOHHSWLPHU VOHHSWLPHUHPDLQLQJ 6FDUW PLQXWHV PLQXWHV GRZQIRUYDULRXVV\VWHPRSWLRQV language (jazyk) Stisknutím tlačítka / vyberte položku language. Na obrazovce se objeví hlášení right/left for change language. Stiskněte tlačítko / pro výběr požadovaného jazyka. vcr (videorekordér) Tato položka se zobrazí pouze pokud je monitor v režimu AV. Stisknutím tlačítka / vyberte položku vcr. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to change vcr status. Stiskněte tlačítko / pro zapnutí nebo vypnutí vcr. osd timeout (čas skrytí zobrazovaných informací) Stisknutím tlačítka / vyberte položku osd timeout. Na obrazovce se objeví hlášení right/left for change osd timeout. Stiskněte tlačítko / pro výběr 5 sec, 15 sec nebo 60 sec. menu background (pozadí nabídky) Stisknutím tlačítka / vyberte položku menu background. Na obrazovce se objeví hlášení right to change menu background. Stiskněte tlačítko pro výběr translucent nebo opaque. child lock (dětský zámek) Tuto funkci můžete použít pro zabránění dětem v zapnutí monitoru nebo změně předvolby či nastavení atd. bez dálkového ovladače. Stisknutím tlačítka / vyberte položku child lock. Na obrazovce se objeví hlášení right/left for change. Funkci dětského zámku lze zapnout nebo vypnout tlačítkem nebo. Když je vybráno off, není v ovládání monitoru žádný rozdíl. Když je vybráno on, lze monitor ovládat pouze dálkovým ovladačem. scart 2 out (výstup scart 2) Stisknutím tlačítka / vyberte položku scart 2 out. Na obrazovce se objeví hlášení right/left to select scart 2 out. Stiskněte tlačítko / pro výběr Scart 1 nebo FAV. sleep timer (časovač vypnutí) Stisknutím tlačítka / vyberte položku slep timer. Na obrazovce se objeví hlášení adjust sleeptimer. Stiskněte tlačítko / pro výběr Off, 15, 30, 60, 90 nebo 120 minutes. Časovač vypnutí je použitý pro vypnutí monitoru po uplynutí specifikované doby

17 sleep time remaining (zbývající čas časovače vypnutí) Zde se zobrazuje zbývající čas do vypnutí monitoru. Položku slep time remaining nelze vybrat pomocí tlačítka /. Nabídka nastavení Stisknutím tlačítka / vyberte pátou ikonu. Objeví se nabídka nastavení. VHWWLQJV VRXUFHVHOHFW GRZQIRUYDULRXVV\VWHPVHWWLQJV Stisknutím tlačítka / vyberte v nabídce settings položku source select. Na obrazovce se objeví hlášení <OK> to activate source selection menu. Stiskněte tlačítko / nebo tlačítko OK pro vstup do nabídky výběru zdroje. VRXUFHVHOHFW 6FDUW 6FDUW5*% 6FDUW 6FDUW5*% 3& '9, )$9 69LGHR ULJKWWRVHOHFWVRXUFH V nabídce výběru zdroje přejděte na požadovaný zdroj pomocí tlačítka / a vyberte ho stisknutím tlačítka. Typ zdrojů jsou: tuner, Scart 1, Scart 1 RGB, Scart 2, Scart 2 RGB, PC, DVI, FAV a S-Video

18 Další funkce Zmrazení obrazu Můžete zmrazit obraz na obrazovce stisknutím tlačítka OK. Indikátor zvuku Tlačítko I-II je použité pro výběr: Stereo: 67(5(2 Dual A: '8$/$ nebo Dual B '8$/% Indikátor ztišení zvuku Po aktivaci ztišení zvuku se indikátor objeví v levé horní části obrazovky a zůstane zobrazený, dokud není zvuk obnoven. Pro zrušení ztišení zvuku jsou dvě možnosti: Můžete stisknout tlačítko a hlasitost se obnoví v původní úrovni. Nebo zvyšte/snižte úroveň hlasitosti a ta se začne zvyšovat/snižovat z předchozí nastavené úrovně.,,

19 Tlačítko SOURCE Stisknutím tlačítka SOURCE můžete přepnout monitor do následujících režimů: Scart 1, Scart 1 RGB, Scart 2, Scart 2 RGB, PC, DVI, FAV a SVideo 6285&( 3& Tlačítko PC Stisknutím tlačítka PC můžete přepnout monitor přímo do režimu PC. Připojení periferních zařízení K tomuto monitoru lze připojit široké spektrum audio a video zařízení. Obrázky uvedené dále ukazují, jak připojit přístroje k zadnímu panelu plasmového monitoru. Propojení před konektor SCART Tento monitor má dva konektory SCART. Pokud chcete připojit periférie (např. video, dekodér atd.) s konektory SCART, použijte vstup SCART1 nebo SCART2. Pokud je externí zařízení připojené ke konektoru SCART, monitor se přepíná do režimu AV automaticky. Pokud je signál RGB, objeví se na obrazovce indikátor RGB. Pokud je externí přístroj připojený ke konektoru SCART1, vyberte Scart 1 RGB. Pokud je připojený ke konektoru SCART2, vyberte Scart 2 RGB. Pokud chcete zapamatovat nastavení RGB pro Vaše přístroje (Set Top Box, satelitní receiver nebo DVD), vyberte tuto možnost pomocí nabídky výběru zdroje místo použití tlačítka SOURCE. Jakmile je proveden výběr pomocí nabídky, tato volba se vybere vždy, když přístroj zapnete. Dekodér Kabelové TV nabízejí mnoho programů. Mnoho jich je volných, ale některé jsou placené a kódované. Pak musíte použít dekodér pro jejich dekódování. Připojte dekodér k monitoru pomocí kabelu SCART

20 Přehrávání NTSC Pro použití této možnosti můžete: Připojit NTSC VCR k jednomu z konektorů SCART nebo ke zdířkám RCA na zadní straně plasmového monitoru. Pak stiskněte tlačítko SOURCE pro výběr správného zdroje. Video kamera Pro připojení ke vstupu AV Připojte kameru ke vstupu AV na zadní straně monitoru. Připojte kameru k monitoru pomocí vstupu VIDEO (žlutý), AUDIO R (červený) a AUDIO L (bílý). Propojte zdířky stejné barvy. Pro připojení ke vstupu S-VHS Připojte kameru ke vstupu S-VHS na zadní straně plasmového monitoru. Připojte kameru ke vstupu S-VHS a audio vstupu AV pomocí S-VHS kabelu. Připojení dekodéru k video rekordéru Některé video rekordéry mají speciální konektor SCART pro dekodér. Propojte dekodér a video rekordér kabelem SCART. Připojte video rekordér ke konektoru SCART na monitoru. Připojení externích reproboxů (volitelné) Plasmový monitor má dva výstupy (jeden pro levý a jeden pro pravý reprobox) pro připojení externích reproboxů. K těmto výstupům můžete připojit reproboxy s minimální impedancí 8 ohmů

21 ,1 287 Připojení periferních přístrojů AUDIO VIDEO / $8',2,1 5 9,'(2,1 $17,1,1 287 Kamera DECODER Pro satelitní receiver Anténa Typické zobrazovací režimy PC vstupu Tento displej má maximální rozlišení 1280 x 768, frekvenci vertikální synchronizace 50 75Hz a frekvenci horizontální synchronizace khz. Následující tabulka ukazuje některé typické zobrazovací režimy. Režim Rozlišení Frekvence Horizontální Vertikální Horiz. (khz) Vert. (Hz)

22 Tipy Údržba obrazovky Čistěte obrazovku mírně navlhčeným, měkkým hadříkem. Nepoužívejte brusné čistící prostředky, mohou poškodit ochranný povrch obrazovky. Špatný obraz Není monitor příliš blízko neuzemněných audio přístrojů nebo neónových světel atd.? Kvalita obrazu se může zhoršit, když jsou k monitoru současně připojené dvě periférie. V tomto případě odpojte jednu z periférií. Žádný obraz Stiskli jste správné tlačítko na dálkovém ovladači? Zkuste to znovu. Zkontrolujte kabely a přístroje, připojené k monitoru. Zvuk Není slyšet zvuk. Není zvuk ztišený? Jsou k monitoru připojené externí reproboxy? Zvuk vychází pouze z jednoho reproboxu. Není chybně nastavené vyvážení zvuku? Dálkový ovladač Monitor nereaguje na dálkový ovladač. Mohou být vybité baterie. Stále můžete použít tlačítka ve spodní části monitoru. Vybrali jste špatnou nabídku? Stiskněte tlačítko M pro návrat do předchozí nabídky. Chybí řešení problému Vypněte monitor a obraťte se na servis. Nikdy nezkoušejte opravovat přístroj sami. Technická specifikace Indikátor zdroje Napájecí napětí Audio Výstupní audio výkon Příkon Na obrazovce V 50 Hz German + Nicam Stereo 2 x 10 W RMS (10% C.H.Z.) Max. 310 W < 10 W (pohotovostní stav) Panel Formát 16:9, velikost obrazovky 42 Rozměry Hmotnost 96 (h) x 1045 (d) x 645 (v) mm (bez podstavce a reproboxů) 30 kg (bez podstavce a reproboxů)

23 Návod k rychlému uvedení do provozu Důležité: Nechejte kolem monitoru nejméně 10 cm volného místa, aby se mohl během použití chladit. Pro více informací si přečtěte předchozí návod k použití. 1. Vložte baterie do dálkového ovladače. 2. Připojte VCR a satelitní dekodér. Zadní strana monitoru Kabel SCART ke konektoru SCART-1 na monitoru. RF kabel z VCR do satelitu ANT.IN TV VCR Anténa Satelitní LNB vodič ANT.IN AV-1 AV-2 VCR

24 3. Připojte PC. PC VGA kabel ke konektoru VGA na monitoru. Poznámka: PC můžete rovněž připojit k DVI konektoru na monitoru pomocí DVI kabelu (pokud má PC konektor DVI). 4. Připojte monitor k síti. Zasuňte

25 5. Zapněte monitor stisknutím tlačítka ON/OFF, Poznámka. Když je přístroj poprvé zapnutý tlačítkem ON/OFF, zapne se do pohotovostního stavu. Stiskněte tlačítko nebo SOURCE na dálkovém ovladači pro zapnutí monitoru. Dálkový ovladač (1) = Pohotovostní stav (2) PC = Tlačítko PC (3) = Velikost obrazu (4) + = Zvýšení hlasitosti (5) = Ztišení zvuku (6) OK = Potvrzení/Zmrazení (7) = Kurzor vpravo (8) = Kurzor dolu (9) = Kurzor vlevo (10) = Kurzor nahoru (11) M = Nabídka (12) - = Snížení hlasitosti (13) I-II = Mono/Stereo Duální zvuk A-B (14) = Není použito u tohoto modelu (15) = Není použito u tohoto modelu (16) SOURCE = Výběr zdroje,, 6285&( 3&

NÁVOD K OBSLUZE. PLAZMOVÝ TELEViZOR TVP 4225 TS. Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L

NÁVOD K OBSLUZE. PLAZMOVÝ TELEViZOR TVP 4225 TS. Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L Technické specifikace TV VYSÍLÁNÍ PAL SECAM B/G D/K K I/I L/L PŘIJÍMACÍ KANÁLY VHF (PÁSMO I/III) UHF (PÁSMO U) HYPERBAND KABELOVÁ TV (S1-S-20/ S21-S41) POČET PŘEDNASTAVENÝCH KANÁLŮ 100 INDIKÁTOR KANÁLU

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Obsah. Czech - 1 - 01-CEKCE-32765-1063UK-32 INCH 17MB22-(BASIC 1 PIP-WO SVHS)-50114862.P65 27.08.2007, 12:51

Obsah. Czech - 1 - 01-CEKCE-32765-1063UK-32 INCH 17MB22-(BASIC 1 PIP-WO SVHS)-50114862.P65 27.08.2007, 12:51 Obsah Tlaèítka dálkového ovladaèe...2 LCD TV...2 Pøíprava... 3 Bezpeènostní opatøení... 3 Pøed zapnutím televizoru... 5 Zapínání a vypínání televizoru... 5 Navigování v systému nabídek...6 Systém nabídek...

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

TFT televizor 3 Instalace TFT televizoru na stěnu (volitelné) 5

TFT televizor 3 Instalace TFT televizoru na stěnu (volitelné) 5 LCV30WHDE12LCD Obsah Tlačítka dálkového ovládání 2 TFT televizor 3 Instalace TFT televizoru na stěnu (volitelné) 5 Příprava 7 Vlastnosti 7 Vlastnosti obrazovky 7 Bezpečnostní opatření 7 Před zapnutím Vašeho

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1731 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Sestavení LCD monitoru a podstavce... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce...

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN

NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN NÁVOD K OBSLUZE CTV 2575 SN barevný televizor s úhlopříčkou 63 cm OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor

NÁVOD K OBSLUZE. CTV 25276 SN barevný televizor NÁVOD K OBSLUZE CTV 25276 SN barevný televizor OBSAH 1. ÚVOD 1.1 VLASTNOSTI 1.2 BEZPEČNOSTNÍ PYNY 1.3 POPIS OVLADAČŮ TLAČÍTKA A PŘIPOJOVACÍ PANELY 1.3. 1 PŘEDNÍ OVLÁDACÍ PANEL 1.3.2 ZADNÍ PANEL A BOČNÍ

Více

Obsah 01-CEK-19796WW-1055UK-19 INCH MB24H-(BACK 1 LINE OUT)(WO SVHS)-LIPS-50117337.P65 02.10.2007, 09:58

Obsah 01-CEK-19796WW-1055UK-19 INCH MB24H-(BACK 1 LINE OUT)(WO SVHS)-LIPS-50117337.P65 02.10.2007, 09:58 Obsah Funkce a vlastnosti... 2 Příslušenství... 2 Úvod... 3 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Napájecí zdroj... 3 Napájecí kabel... 3 Voda a vlhkost... 3 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesk...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

Příslušenství. Vlastnosti

Příslušenství. Vlastnosti Obsah Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Zdroj energie... 4 Síťový kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Větrání... 4 Teplo a plameny... 4 Blýskání...

Více

Contents - 1 - 01-CEK-2610W-BACK AV-1543 UK-26 INCH TFT-DUVAR 1 MON-(17MB08)(WO PC-WO PIP) - 50086963.p65 08.06.2006, 17:26

Contents - 1 - 01-CEK-2610W-BACK AV-1543 UK-26 INCH TFT-DUVAR 1 MON-(17MB08)(WO PC-WO PIP) - 50086963.p65 08.06.2006, 17:26 Contents Tlačítka dálkového ovládání...2 Tlačítka kontrolního panelu...3 Příprava... 5 Instalace TFT televizoru na zeď...5 Funkce...7 Bezpečnostní opatření...7 Nežzapnete svou televizi...8 Připojení napájení...

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Video adaptér MI1256

Video adaptér MI1256 Video adaptér MI1256 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel BMW vybavených navigačním systémem Business / Professional NBT, nebo rádiem s displejem 6,5

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26) / 76 cm (30) Návod k obsluze DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze Copyright Copyright BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití

Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200. Návod k použití Souprava bezdrátového digitálního rekordéru a kamery HWS-4200 Návod k použití Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za nákup zboží značky. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Úvod Bezdrátová

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. RADEON 9700 SERIES Uživatelská příručka P/N 137-40393-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

RADEON 9100. Uživatelská příručka P/A 137-40447-10

RADEON 9100. Uživatelská příručka P/A 137-40447-10 RADEON 9100 Uživatelská příručka P/A 137-40447-10 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Obsah. Czech - 1 - 01-CEK-20715W-1055UK-20 INCH MB24H-(BACK 1 LINE OUT)(WO SVHS)-50114919.P65 01.09.2007, 12:59

Obsah. Czech - 1 - 01-CEK-20715W-1055UK-20 INCH MB24H-(BACK 1 LINE OUT)(WO SVHS)-50114919.P65 01.09.2007, 12:59 Obsah Funkce a vlastnosti... 2 Pøíslušenství... 2 Úvod... 3 Pøíprava... 3 Bezpeènostní opatøení... 3 Pøehled funkcí dálkového ovládání... 5 LCD televizor a ovládací tlaèítka... 6 Instalace zaøízení na

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Údržba zařízení 1. Systém domácího videovrátného

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Televizor DV3250 / DV3251 LCD televizor Návod k obsluze. Česky

Televizor DV3250 / DV3251 LCD televizor Návod k obsluze. Česky Televizor DV3250 / DV3251 LCD televizor Návod k obsluze Copyright Copyright BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

SLE 2601M4. LED televizor Návod k obsluze

SLE 2601M4. LED televizor Návod k obsluze SLE 2601M4 LED televizor Návod k obsluze Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru.

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

- 1 - Menu funkcí 16. Instalační menu 13 Programové menu... 14. Zdrojové menu 16

- 1 - Menu funkcí 16. Instalační menu 13 Programové menu... 14. Zdrojové menu 16 Obsah T la čítka dálkového ovladače... 2 L CD televizor 3 Př ípr ava. 5 Vlastnosti. 5 B ezpečností opatř ení. 5 Př ed zapnutím televizor u. 7 Elektrické propojení. 7 Připojení ke vstupnímu konektoru antény..

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Barevný LCD televizor

Barevný LCD televizor 2-632-370-11(1) Barevný LCD televizor Návod k obsluze Před použitím televizoru si prosím přečtěte část Bezpečnostní informace v tomto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze si ponechejte pro případné

Více

HITACHI CP-S235. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor.

HITACHI CP-S235. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. HITACHI Projektor CP-S235 Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. Varování: Přečtěte si prosím pečlivě tento Návod k použití, abyste se seznámili se správným používáním tohoto přístroje.

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ

MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ MONITOR LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. L1900J L1900R L1900E Obsah Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více