Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka"

Transkript

1 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální Personalistika - vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem zákoník práce - mzda odměna za vykonanou práci - plat ve státním sektoru - hrubá mzda 1) tarifní = f (vzdělání, praxe) 2) odměna a prémie pohyblivá složka mzdy 3) příplatky za práci - So, Ne - přesčas, v noci - ve svátek - ve ztížených pracovních podmínkách (prašnost, ) 4) náhrada mzdy za dočasnou prac. neschopnost 13. Trvání pracovní neschopnosti Super hr_mzda = hr_mzda + (soc. + zdr.)firmy Poj Zákonné sociální pojištění - platí pracovník - 6,5% hr_mzda - -//- firma - 25% -//- -//- zdravotní pojištění - 1) práv. - 4,5% hr_mzda 2) firma - 9% -//- Záloha na DP Pracovně právní vztahy podle zákoníku práce 1) dohody mimo pracovní poměr a) DPP dohody o provedení práce b) DPČ dohoda o pracovní činnosti 2) pracovní poměr Podmínky 1) způsobilost FO a) starší než 15 let b) nemá povinnost školní docházku Odpovědnost za škody 1) je odpovědný za škody v prac. Poměru do výše 4,5 násobku 0 mzdy (zaměstnavatel) 2) dohoda o hmotné odpovědnosti plně (pokladník, skladník) >18 DPP 1) max rozsah je 300 hodin za rok 2) uzavření písemné V hodné pro brigády, protože se z DPP neplatí zákonné, sociální a zdravotní pojištění Povinně se platí daň z příjmu srážkové DP

2 DPČ - sjednává se písemně na rozsah menší než je polovina stanovené týdenní pracovní doby Povinnost platit jak DP + sociální a zdravotní pojištění Má oproti pracovnímu poměru nemáte nárok na dovolenou, odstupné, atd.. Pracovní poměr Vznik: 1) volbou (např.: družstva) 2) jmenováním do vyšších řídících funkcí podle zvláštních právních předpisů 3) uzavřením pracovní smlouvy Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka DPP - < 300k/rok, do /měr neplatí se sociální a zdravotní pojištění > /měr platí se -//- DP se platí srážek daní (15%) DPČ < ½ týdenní po dobý platí se DP, soc. a zdravotní poj. pracovník 4,5+6,5% = 11% Firma 9+25% = 34% 45% 2) pracovní poměr: 1) volba 2) jmenování 3) pracovní smlouva Náležitosti prac. Smlouvy: a) povinné (písemně) 1) druh práce 2) místo výkonu práce (ČR) 3) den nástupu b) doporučené 1) na jakou dobu - neurčitou - určitou Nepovinné náležitosti pracovní smlouvy: a) na jakou dobu a) neurčitou b) určitou (k 31.1 termín ukončení) b) je, není zkušební lhůta (max. 3 měsíce) Forma: písemné Povinnost firmy informovat o těchto skutečnostech: 1) Jméno (FO), název a sídlo (PO) zaměstnavatele. 2) detailnější informace o druhu zaměstnání o místě výkonu práce 3) nárok na dovolenou 4) o výpovědních lhůtách (2 měsíce) (např.: hrubé porušení pracovní kázně) a) - hrubé porušení pracovní kázně - zaměstnanec 2.měsíce bez udání důvodu b) - firma jen v tzv. nadbytečnosti (3+2) 5) údaje o mzdě - na smlouvě - ve mzdovém výměru Změny pracovního poměru 1) převedení na jinou práci

3 Jsou i případy, kdy může pracovníka převést bez jeho souhlasu 2) přeložení na jiné místo pouze se souhlasem Skončení pracovního poměru rozvázání p.p. 1) dohodou souhlas oborů stran 2) zrušení ve zkušební lhůtě 3) okamžité zrušení p.p. 1) hrubé porušení. 2) odsouzení za úmyslný trestný čin 3) zdravotní důvody 4) výpověď běží od 1.dne následujícího měsíce od doručení výpovědi Výpověď nelze dát v případě, že pracovník Je - v neschopnosti nemoc - žena těhotná - uvolnění pro nějakou funkci - zaměstnankyně pečující o dítě mladší 3 let Pracovní doba a doba odpočinku - 40 hodin/ týden a méně (kolektivní smlouva) U mladších (do 16 let) 60 hodin/ týdně Dovolená - 20 pracovních dní (4 týdny) - víc -> dodatková dovolená (1 až 2 týdny) Formy mezd - 1) úkolová (Kč/ ) normování práce 2) časová hodinová, měsíční 3) podílová podíl na hospodářských výsledcích firmy Minimální mzda hrubá $500Kč vazba na motivace zaměstnance pracovat Před poplatek zvýšen na Kč Valorizace mezd zvyšování mezd od závislosti na vývoj inflace Míra inflace [%] Členění - 1) dělníci 2) THP technickohospodářské pracovní Podle hierarchie - vrcholný management - střední management > řídící - nižší management - výkonná Zákoník práce 262/2006 sb. Část I. Všeobecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba na odpočinek V. Bezpečnost VI. Odměňování za práce (má 8 hlav) VII. Náhrad výdajů (cestovní) Průměrný výdělek (hlava XVIII.) 1) hrubý výdělek za poslední čtvrtletí Průměrný hrubý výdělek zjistí zaměstnavatele z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě Průměrný výdělek po čtvrtletích 1-3, 4-6, 7-9, 10-12,

4 PV 1) hodinový PHV = Hrubá mzda / počet odpracováných hodin 2) denní PDV 3) měsíční PMV = PHV x (PTD x 4,348) PTD= Průměrná týdenní doba (40 hodin) Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti 1) -//- od zaměstnavatele a) nemoc za dny - nenahradí b) karanténa Výše redukčních hranic (RH) RH pro nemocenskou (denní) pro náhradu mzdy redukce (nemoc.) (mateřská) I. 863 x 0, ,03 90% 100% II ,63 60% 60% III ,08 30% 30% IV. nepřihlíží se 1) nemoc Redukce - 60% 2) ošetřování člena rodiny - 70% 3) mateřská dovolená - 70% Překlad: pan Nováková měsíčně OSV Č Mateřská dovolená Denní vyměřovací základ (DVZ) = 360Kč/ 365 = 986,30 za rok 30x12 = tis/rok Redukovaný DVZ 863 I. RH x100% = ,30 II. RH x60% = 73,98 Denní mateřská dávka = RDBZ x70% (ND) = 656 MD = DMD x počet dnů (kalendářní) X(nedosáhne) III. RH x 936,98 = 937 Kč Náhrada mzdy 1) Nemoc 2) dovolená, svátek, Počítá se PHV průměrný hodinový výdělek (hrubý) podle $351ZP PHV = Kalendářní Čtvrtletí Redukční hranice vychází se s RH pro nemocenskou DVZ Hodinový RH I. 863 x 0, ,03 II ,63 III ,08 IV. x (pravděpodobný výdělek) RPHV redukovaný x hod. výdělek Hod. dávka = RPV x sazba (%) nemocenská = 60% Zaokrouhlení v průběhu výpočtu = 4 desetinná místa Celková dávka H. dávka x počet odpracovaných hodin

5 SSZ hradí 1) pracovní bezpečnost od 22. dne 90, 60, % 2) peněžitá pomoc v mateřství od 1. Dne 70% 100, 60, 30, 70% 3) ošetřování člena rodiny od 1. Dne 60% 90, 60, 30, 60% 9.dní; 15dní (samoživitelka) RH 863, 1295, 2589, x, 60%

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Upravuje především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ilis Souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (pracovní poměr x dovolení, odpovědnost

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců Legal, accounting and tax aspects of employees remuneration Štěpánka Erbenová Plzeň

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více

MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2

MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2 MANAGEMENT NAVRHOVÁNÍ 2 MMA2 Přednášky LS 2014, 2+2, z, zk doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. dana.mestanova@fsv.cvut.cz Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. vaclav.tatyrek@fsv.cvut.cz Přehled přednášek, cvičení a podmínek

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Pracovně právní předpisy

Pracovně právní předpisy PRACOVNÍ POMĚRY Pracovně právní předpisy Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v České republice jsou předmětem pracovního práva, jež tvoří řada zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Hlavními prameny pracovního

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Obsah: Úvod ÚVOD 3 PRACOVNĚ PRÁVNÍ OTÁZKY 4 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 10 MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ 11 NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 13

Obsah: Úvod ÚVOD 3 PRACOVNĚ PRÁVNÍ OTÁZKY 4 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 10 MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ 11 NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 13 Obsah: Úvod ÚVOD 3 PRACOVNĚ PRÁVNÍ OTÁZKY 4 Pracovní poměr 4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 7 Práce na zavolání podle potřeb zaměstnavatele 9 Práce z domova 9 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 10 MATEŘSKÁ

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více