Příručka Integrovaného systému řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka Integrovaného systému řízení"

Transkript

1 Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy není dovoleno, pokud to není písemně odsouhlaseno majitelem a manažerem integrovaného systému řízení společnosti firmy KLIMAMONT. Výtisky předané třetím osobám, které nemají označení ŘÍZENÝ VÝTISK jsou jen pro informaci. Nadřízený, jehož útvaru se tento vnitřní předpis týká, je povinen prokazatelně seznámit s jeho obsahem všechny podřízené zaměstnance, kteří s vnitřním předpisem pracují. Znalost tohoto vnitřního předpisu je pro vedoucí zaměstnance do řídící úrovně příslušného útvaru povinná. Jméno Podpis Datum Stránka 1 / 22 Výtisk číslo:

2 Přehled změn Změna Strany Předmět (důvod, obsah) změny Datum Podpis 1 5 Bod F) 0.1 vloženo obchodní název a sídlo firmy Bod F) 1.2 odstraněno:. Organizace má uzavřenou smlouvu s projekční kanceláří. Vlastní činnosti návrhu a vývoje organizace neprovozuje 3 6 Bod F) 1.2 Organizace provádí servis a montáž dle projektové dokumentace bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vložen prvek pro QMS bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vložen prvek návaznosti pro QMS bod vložen prvek návaznosti pro QMS bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vložen prvek návaznosti pro QMS bod vložen prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro QMS a EMS bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP Vložena příloha č. 5 Tabulka návaznosti prvků QMS, EMS a BOZP Obsah upraveno - Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení 20 4 Obsah vložen bod Vyšetřování incidentu Bod d) odstraněno OHSAS 18001:1999 a vloženo ČSN OHSAS : Bod f) 0.1 odstraněno OHSAS 18001:1999 a vloženo ČSN OHSAS : Záhlaví změna sídla firmy Chemopetrol nahrazen UNIPETROL RPA Bod f) změna sídla provozovny Chemopetrol nahrazen UNIPETROL RPA 25 7 Bod f) vloženo ČSN Bod 1.1 vloženo ČSN Bod 2 - odstraněno OHSAS 18001:1999 a vloženo ČSN OHSAS : Bod vloženo ČSN Bod odstraněno B 4.5.3, vloženo B Bod vloženo ČSN Bod 4.5 vloženo B Bod vloženo B Bod odstraněno B Bod upraveno -Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení Bod odstraněno OHSAS 18001:1999 a vloženo ČSN OHSAS : Bod 6.4 Pracovní prostředí zrušen odkaz (Q 6.4,E4.4.1,B4.4.1) Bod opraven E na bod E Bod 8.3 opraven B na B Bod vloženo vyšetřování incidentu dle ČSN OHSAS : Bod vloženy prvky návaznosti Q 8.5.2, E 4.5.3, B ) Bod vloženy prvky návaznosti Q 8.5.2, E 4.5.3, B ) Př. 1 Mapa a karty procesů vložena směrnice č. 26 Řád kontroly a údržby strojního zařízení 43 Př. 2 Politika ISŘ odstraněno OHSAS 18001:199, vloženo ČSN OHSAS 18001:2008 Jméno Podpis Datum Stránka 2 / 22 Výtisk číslo:

3 44 1 Úvod zrušeno společnosti, vloženo firmy Obsah - Bod zrušeno odpovědnost, vloženo angažovanost a aktivita 46 5 Obsah - bod zrušeno povinnost, vloženo odpovědnost Obsah bod zrušeno povinnost, vloženo odpovědnost Obsah bod vloženo interní Obsah- bod 5.6 vloženo systému Obsah bod zrušeno Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik, vloženo Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 51 5 Obsah - bod 7.4 zrušeno nakupování, vloženo nákup Obsah bod zrušeno nakupování, vloženo nákupu Obsah bod zrušeno nakupování, vloženo nákup Obsah bod vloženo výroby a poskytování služeb Obsah bod zrušeno ochrana, vloženo uchovávání Obsah bod zrušeno měření Spokojenost zákazníka Obsah bod 8.4 zrušeno údajů, vloženo dat Obsah bod zrušeno opatření k nápravě, vloženo nápravná opatření 59 7 Bod a) Poslání dokumentu zrušeno společnosti, vloženo firmy Bod d) Normativní odkazy zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO 9001: Bod e) Pojmy a definice zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) 0.1 Příručka ISŘ zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 0.1 Příručka ISŘ zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO 9001: Bod f) zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) zrušeno společnosti, vloženo firmě Bod f) 2 Normativní odkazy zrušeno jakosti, vloženo kvality Bod f) 2 Normativní odkazy zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO 9001: Bod f) 3 Termíny a definice zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO 9001: Bod f) zrušeno jakosti, vloženo kvality Bod f) 4.4 Havarijní připravenost a reakce zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 4.4 Havarijní připravenost a reakce zrušeno Chemopetrol, vloženo Unipetrol RPA Bod f) zrušeno odpovědnost, vloženo angažovanost a aktivita Bod f) 5.1 zrušeno jakost, vloženo kvalita, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 5.3 zrušeno jakost, vloženo kvalita, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) zrušeno jakost, vloženo kvalita, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) zrušeno povinnost, vloženo odpovědnost Bod f) zrušeno povinnost, vloženo odpovědnost, zrušeno vrcholové, vloženo představitel, zrušeno povinnosti, vloženo pravomoci, zrušeno povinnosti, vloženo odpovědnosti Bod f) zrušeno vedení společnosti, vloženo představitel vedení Bod f) zrušeno vedení, vloženo managementu Bod f) zrušeno nejužšího a dále zrušeno společnosti, vloženo firmy Bod f) vloženo interní, zrušeno vedení společnosti, vloženo představitel vedení, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 5.6 vloženo systému, zrušeno společnosti, vloženo firmy Jméno Podpis Datum Stránka 3 / 22 Výtisk číslo:

4 84 15 Bod f) zrušeno Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik, vloženo Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Bod f) zrušeno odborná způsobilost, vloženo kompetence Bod f) vloženo vedoucí provozu Bod f) zrušeno způsobili, vloženo kompetentní, zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO : Bod f) 7.2 zrušeno společnosti, vloženo firma Bod f) 7.4, 7.4.1,7.4.2 zrušeno nakupování, vloženo nákup Bod f) zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) vloženo výroby a poskytování služeb Bod f) zrušeno ochrana, vloženo uchovávání Bod f) 7.6 vloženo stanoveného měřidla, změna lhůty kalibrace na roky Bod f) zrušeno měření, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) 8.3 zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 8.4 zrušeno údajů, vloženo dat Bod f) zrušeno opatření k nápravě, vloženo nápravná opatření 100 Př.č.1 Do Mapy a karty procesů doplněna Směrnice č Př.č.2 Upravena Politika ISŘ Bod j) vložena příloha č. 5 a Přehled revizí Datum revize Výsledek revize Revize č. 1 Revize č.2 Revize č.3 Dokument vyhověl - nevyhověl Dokument vyhověl - nevyhověl Dokument vyhověl - nevyhověl Revidující odp. osoba Podpis Jméno Podpis Datum Stránka 4 / 22 Výtisk číslo:

5 OBSAH: a) POSLÁNÍ DOKUMENTU b) ROZSAH PLATNOSTI c) ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI d) NORMATIVNÍ ODKAZY e) POJMY A DEFINICE f) PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO 0.1. Obecně 0.2. Procesní přístup 0.3. Kompatibilita s jinými systémy managamentu 1.1. Všeobecně 1.2. Aplikace 2. Normativní odkazy 3. Termíny a definice 4.1. Všeobecné požadavky 4.2. Požadavky na dokumentaci Všeobecně Příručka ISŘ Řízení dokumentů Řízení záznamů 4.3. Právní a jiné požadavky 4.4. Havarijní připravenost a reakce 4.5. Hodnocení souladu 5.1. Odpovědnost Angažovanost a aktivita managementu 5.2. Zaměření na zákazníka 5.3. Politika ISŘ 5.4. Plánování Cíle, cílové hodnoty Plánování systému managementu Environmentální aspekty Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení 5.5. Povinnost Odpovědnost, pravomoc a komunikace Povinnost Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu Interní komunikace 5.6. Přezkoumání systému managementu 6.1. Poskytování zdrojů 6.2. Lidské zdroje Všeobecně Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 6.3. Infrastruktura 6.4. Pracovní prostředí 7.1. Plánování realizace produktu/služby 7.2. Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkající se produktu/služby Přezkoumání požadavků týkajících se produktu/služby Komunikace se zákazníkem 7.3. Návrh a vývoj Prvek vypuštěn 7.4. Nakupování Nákup Proces nakupování nákupu Informace pro nakupování nákup Jméno Podpis Datum Stránka 5 / 22 Výtisk číslo:

6 Ověřování nakupovaného produktu 7.5. Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovanost Majetek zákazníka Ochrana Uchovávání produktu 7.6. Řízení měřících a monitorovacích zařízení 8.1. Měření, analýza a zlepšování - všeobecně 8.2. Monitorování a měření Měření Spokojenosti zákazníka Interní audit Měření a monitorování procesů Měření a monitorování produktu/služby 8.3. Řízení neshodného produktu/služby 8.4. Analýza údajů dat Vyšetřování incidentu 8.5. Zlepšování Neustálé zlepšování Opatření k nápravě Nápravná opatření Preventivní opatření g) SEZNAM FORMULÁŘŮ h) SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY i) KONTROLA A AKTUALIZACE j) PŘÍLOHY Jméno Podpis Datum Stránka 6 / 22 Výtisk číslo:

7 a) POSLÁNÍ DOKUMENTU Posláním tohoto dokumentu je popsat integrovaný systém řízení uplatňovaný ve společnosti firmě Jaroslav Fišer KLIMAMONT. b) ROZSAH PLATNOSTI Integrovaný systém řízení je základní firemní normou a je závazný pro všechny pracovníky firmy na všech úrovních řízení. c) ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI Za tento dokument zodpovídá MISŘ, v jehož kompetenci je také navrhování změn a jejich realizace. d) NORMATIVNÍ ODKAZY ČSN EN ISO 9001 : ČSN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008 ČSN EN ISO 19011:2003 e) POJMY A DEFINICE INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ systému PROCES systém jakosti kvality, environmentálního managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci systém činností, který využívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy F) PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO 0.1. Obecně Společnost Firma Klimamont byla založena 28. ledna 1998 zapsáním v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Firma je zapsána v oddíle A, vložce číslo Obchodní jméno je: Jaroslav Fišer KLIMAMONT. Sídlo firmy je: Vodárenská 2561, Louny, IČO Provozovna : se sídlem UNIPETROL RPA,, Záluží 1. Po celou dobu existence se zabývá údržbou a montáží chladící a klimatizační techniky. Výroba je realizována s velkým důrazem na plnění i nestandardních požadavků zákazníků. Majitel společnosti firmy došel přirozeným vývojem práce ve společnosti k poznání, že je třeba pro budoucí růst společnosti firmy zavedení integrovaného systému řízení v souladu s ČSN EN ISO 9001: , ČSN EN ISO :2005 a OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008 Organizační struktura a způsob fungování organizace je popsán ve směrnici - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Procesní přístup Integrovaný systém řízení vybudovaný ve firmě Klimamont (dále organizace) je jednoznačně procesně orientován. Systém je popsán prostřednictvím procesů viz. příloha Mapa procesů. Jméno Podpis Datum Stránka 7 / 22 Výtisk číslo:

8 0.3. Kompatibilita s jinými systémy managamentu ISŘ je strukturován obdobně tak, aby systém enviromentálního managamentu popsaný v ČSN EN ISO , systém řízení jakosti kvality popsaný v ČSN EN ISO 9001 a systém BOZP popsaný v ČSN OHSAS 18001, byly ve shodě Všeobecně INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ ve společnosti firmě Klimamont je budován v souladu s normou ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO a ČSN OHSAS 18001, jejímž požadavkům je zcela podřízen. Veškeré požadavky norem jsou zapracovány, uplatňovány, kontrolovány a zlepšovány Aplikace Organizace realizuje výrobu v oblasti montáží a údržby chladící a klimatizační techniky. Organizace má uzavřenou smlouvu s projekční kanceláří. Vlastní činnosti návrhu a vývoje organizace neprovozuje. Organizace provádí servis a montáž dle projektové dokumentace, kterou zajišťuje subdodávkou (uzavřená smlouvu s projekční kanceláří). Vlastní činnosti návrhu a vývoje (prvek normy ISO Návrh a vývoj) organizace neprovozuje. Všechny procesy, související s realizací produktu, jsou v organizaci monitorovány nebo měřeny. Validace procesů výroby tedy není prováděna. 2. Normativní odkazy Integrovaný systém řízení je uplatňován dle ČSN EN ISO 9001: , ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008 terminologie používaná v tomto systému jakosti kvality je v souladu s ČSN EN ISO 9000: Při zlepšování systému jakosti kvality a enviromentálního systému je uplatňována norma ČSN EN ISO 9004:2001 a ČSN EN ISO 14004:2005. Technické normy nutné pro výrobu společnosti firmy jsou evidovány a uloženy v archivu technické dokumentace. Nedílnou součástí každého dokumentu, ve kterém se tento Integrovaný systém řízení odvolává na příslušnou dokumentaci, je výčet uplatňovaných norem. 3. Termíny a definice V ISŘ platí terminologie definovaná v ČSN EN ISO 9001: V případě zkratek a slangových výrazů je součástí každého dokumentu výklad zkratek a slangových výrazů, které s dokumentem souvisí Všeobecné požadavky (Q 4.1, E 4.1, B 4.1) a) Organizace má dle požadavku normy vytvořený, uplatňovaný a udržovaný ISŘ a neustále usiluje o jeho zlepšování b) Organizace Klimamont má identifikovány procesy nutné pro fungování ISŘ c) Firemní procesy jsou rozděleny do tří základních skupin: - procesy řídící - procesy klíčové - procesy podpůrné d) Metody sloužící k ověřování efektivnosti procesů jsou popsány v této příručce ISŘ, směrnicích a pracovních postupech e) Všechny definované procesy jsou měřeny, monitorovány a analyzovány. f) Vedení organizace garantuje dostupnost zdrojů a informací potřebných pro fungování a monitorování procesů. g) Všechny definované procesy jsou řízený dle požadavků normy h) Z hlediska zajištění komplexního systému jsou některé procesy zajišťovány externě (revizní zprávy elektro apod). Je určen pracovník, který zodpovídá za posouzení shody externí služby. Jméno Podpis Datum Stránka 8 / 22 Výtisk číslo:

9 Vztahy mezi procesy jsou vyobrazeny v příloze číslo 1, této příručky ISŘ Požadavky na dokumentaci (Q 4.2.1, E 4.4.4, B 4.4.4) Integrovaný systém řízení je rozdělen do čtyřech úrovní dokumentace: 1. Příručka ISŘ 2. Směrnice 3. Pracovní postupy 4. Záznamy Celý systém je zpracován v papírové podobě, počet vydání je uveden v rozdělovníku každého dokumentu. Záznamy, které jsou v papírové podobě jsou postupně digitalizovány a v digitální podobě archivovány stejně jako v papírové. Problematika řízení dokumentace je popsána ve směrnici ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ DOKUMENTACE a pracovním postupu DOKUMENTACE ZÁZNAMŮ O ISŘ Všeobecně (Q 4.2.1, E 4.4.4, B 4.4.4) Dokumentace ISŘ v sobě zahrnuje všechny požadavky kladené normou ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO a ČSN OHSAS Dokumentace ISŘ organizace je tvořena těmito částmi: - politika jakosti kvality - politika EMS - politika BOZP - cíle jakosti kvality - cíle EMS - cíle BOZP - příručka ISŘ - dokumentované postupy požadované výše uvedenými normami Jméno Podpis Datum Stránka 9 / 22 Výtisk číslo:

10 - postupy nutné pro efektivní fungování organizace a jejich procesů - záznamy požadované výše uvedenými normami i další záznamy nutné pro fungování procesů organizace Dokumentace je v tomto ISŘ popsána a řízena pomocí směrnice ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ DOKUMENTACE, v pracovním postupu DOKUMENTACE ZÁZNAMŮ O ISŘ a v pracovním postupu TVORBA SMĚRNIC Příručka ISŘ (Q 4.2.1, E 4.4.4, B 4.4.4) Organizace má zpracován základní dokument ISŘ PŘÍRUČKU ISŘ. V souladu s požadavky norem příručka zahrnuje tyto informace: - oblast použití ISŘ, včetně podrobností o jakýchkoliv vyloučeních - odkazy na dokumentaci nižších řádů - souvztažnost mezi firemními procesy Příručka ISŘ je rozdělena do kapitol, v úvodu této příručky ISŘ je uveden obsah. Řízení příručky ISŘ je prováděno stejně jako řízení ostatní dokumentace a vztahuje se na ně směrnice ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ DOKUMENTACE a pracovní postup DOKUMENTACE ZÁZNAMŮ O ISŘ Řízení dokumentů (Q 4.2.3, E 4.4.5, B 4.4.5) Řízení dokumentů je v tomto ISŘ popsáno a uplatňováno dle směrnice ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ DOKUMENTACE, pracovní postup INTERNÍ ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE. V této směrnici jsou definovány postupy nutné pro funkční řízení veškerých dokumentů interních i externích ve firmě používaných. Směrnice zabezpečuje, že dokumenty: - projdou schvalovacím řízením před vydáním - jsou přezkoumávány - jsou identifikovány - jsou vždy aktuální - jsou dostupné v místech jejich používání - jsou ošetřeny proti užívání zastaralých vydání - jsou archivovány ve všech vydáních u správce dokumentace Řízení záznamů (Q 4.2.4, E 4.5.4, B ) Záznamy jsou řízeny v souladu s požadavkem normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO a ČSN OHSAS Řízení probíhá dle pracovního postupu - DOKUMENTACE ZÁZNAMŮ O ISŘ. Organizace vytváří a udržuje záznamy, které složí jako důkazní materiál: - shodě s požadavkem na produkt kladený zákazníkem, normami a zákony - o správném a efektivním fungování ISŘ Jsou určena archivační místa dokumentů, je určeno komu a k čemu slouží, v souladu se skartačním řádem je určena archivační doba, viz. směrnice - ARCHIVNÍ ŘÁD. Záznamy splňují tato kritéria: - jsou čitelné - lze u nich identifikovat jejich původ, původce a datum vzniku - jsou snadno vyhledatelné 4.3. Právní a jiné požadavky (E 4.3.2, B 4.3.2) Identifikace a zajištění přístupů k právním a jiným požadavkům je detailně popsán v dokumentu ZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍCH, LEGISLATIVNÍCH A NORMATIVNÍCH ODKAZŮ DO FIREMNÍ PRAXE. Všichni zaměstnanci mají přístup ke všem právním a jiným požadavkům zabezpečuje MISŘ, který zajišťuje jejich aktuálnost. Osobní odpovědnost za prověřování a doplňování požadavků předpisů v souladu s měnící se legislativou nesou zaměstnanci uvedeni v jednotlivých dokumentech. Jméno Podpis Datum Stránka 10 / 22 Výtisk číslo:

11 4.4. Havarijní připravenost a reakce (E 4.4.7, B 4.4.7) Organizace má vytvořena a udržuje dokument směrnice HAVARIJNÍ A TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN, v kterém se řeší havarijní situace, reakce na ně, postupy prevence a zmírnění dopadů, které může tato situace způsobit. Povinností každého zaměstnance je řídit se tímto dokumentem. Jelikož jsou zaměstnanci společnosti firmy často v areálu společnosti Chemopetrol UNIPETROL RPA s. r. o. a Česká rafinérská, jsou zaměstnanci zároveň povinni řídit se i směrnicemi těchto společností. Tento postup je pravidelně přezkušován a to zejména po vzniku nežádoucí události nebo situace havarijního ohrožení. Organizace rovněž tyto postupy přezkušuje Hodnocení souladu (E 4.5.2, B 4.5.2) Organizace provádí hodnocení souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a s jinými požadavky, které se na organizaci vztahují v rámci přezkoumání vedením, na základě výsledků interních auditů a připomínek externích zainteresovaných stran. O tomto hodnocení vede organizace záznam Odpovědnost Angažovanost a aktivita managementu (Q 5.1, E 4.4.1, B 4.4.1) Management společnosti firmy Klimamont věnuje trvalou pozornost jakosti kvalitě, ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Každý z řídících pracovníků pravidelně na pracovních poradách zdůrazňuje nutnost naplňování potřeb zákazníků a dodržování standardní kvality práce jako základní pilíře úspěšnosti společnosti firmy na trhu a nutnost postupovat tak, aby činnost organizace neúměrně nezatěžovala životní prostředí a vykonávané činnosti neohrožovaly zaměstnance ani zákazníky na zdraví nebo na životě. Vedení společnosti firmy pravidelně hodnotí fungování Integrovaného systému řízení a vyhlašuje pro každý rok měřitelné cíle jakosti kvality, EMS a BOZP a na základě aktualizování environmentálních aspektů a existujících rizik stanovuje cíle a cílové hodnoty pro environmentální systém řízení a systém řízení BOZP. Neustále vytváří potřebné zdroje pro efektivní fungování ISŘ. Fungování ISŘ vedení pravidelně hodnotí při přezkoumání managementu (PŘEZKOUMÁNÍ ISŘ VEDENÍM SPOLEČNOSTI FIRMY směrnice). Vrcholové vedení poskytuje důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě k rozvíjení a uplatňování ISŘ a k neustálému zlepšování jeho efektivity prostřednictvím: - sdělování uvnitř organizace, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako zákonné požadavky a požadavky předpisů - stanovení politiky ISŘ - zajišťováním, že jsou stanovené cíle jakosti kvality, enviromentu a bezpečnosti - prováděním přezkoumáním vedením - zajišťováním dostupnosti zdrojů potřebných k zavedení, udržování a zlepšování ISŘ 5.2. Zaměření na zákazníka (Q 5.2) Zákazník je základním klíčem k prosperitě firmy. Vedení zajišťuje, aby byly stanoveny požadavky zákazníka a aby byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti. Požadavky zákazníka jsou vždy sdělení před vlastní realizací zakázky. Naplňování potřeb zákazníka a jeho spokojenost je v organizaci pečlivě popsán ve směrnici - MĚŘENÍ A MONITOROVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA Politika ISŘ (Q 5.3, E 4.2, B 4.2) Politika ISŘ (jakosti kvality, enviromentu a BOZP) je taktickým dokumentem vedení, který směřuje k střednědobému naplňování firemních vizí. Je podkladem pro stanovení měřitelných cílů jakosti kvality, enviromentu a BOZP. Změny a úpravy v politice ISŘ provádí aktuálně dle potřeb společnosti společnosti firmy porada vedení a MISŘ zodpovídá za distribuci změn v této politice. Politika ISŘ je stanovována tak, aby odpovídala povaze a dopadům činností výrobků a služeb organizace. Politika ISŘ je zveřejněna na internetu společnosti firmy pro všechny zaměstnance, zainteresované strany i pro širokou veřejnost. Za zabezpečení správného dodržování a porozumění politice všemi zaměstnanci nesou odpovědnost všichni vedoucí zaměstnanci společnosti firmy KLIMAMONT. S touto politikou musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci. Jméno Podpis Datum Stránka 11 / 22 Výtisk číslo:

12 Politika ISŘ je uvedena v příloze č. 2 tohoto dokumentu Plánování (Q 5.4, E 4.3, B 4.3) Cíle, cílové hodnoty a programy (Q 5.4.1, Q 5.4.2, E 4.3.3, B ) Z definované politiky ISŘ stanovuje vedení organizace cíle pro daný kalendářní rok. Cíle jakosti kvality jsou stanoveny vždy měřitelně a tak, aby každý pracovník firmy znal svůj cíl pro daný časový úsek. Pracovníci organizace jsou prokazatelným způsobem s cíly seznámeni. Každý pracovník organizace je osobně zodpovědný za splnění jemu příslušnících cílů. Porada vedení se věnuje dílčímu hodnocení plnění cílů. Při stanovování a přezkoumávání cílů byly zváženy a vzaty v úvahu právní a jiné požadavky na organizaci, celková strategie organizace, technologické možnosti a finanční, provozní a podnikatelské požadavky, názory zainteresovaných stran, výsledky z přezkoumání vedením, z potřeb odstraněných zjištěných neshod, které nelze odstranit jednoduchým opatřením a u enviromentálních cílů byly dále vzaty v úvahu enviromentální aspekty, které mají významný vliv na životní prostředí a v oblasti BOZP vychází cíle také i z vyhodnocení významnosti bezpečnostních rizik a ze vzniklých úrazů a poškození zdraví. Posloupnost, harmonogram a odpovědnosti vyplývají z programů. Seznam aktuálních cílů je uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Vedení se tímto zavazuje, že vytvoří podmínky, pro realizaci stanovených schválených cílů organizační, personální, ekonomické podmínky apod. Organizace má vytvořeny a udržuje programy pro dosažení jednotlivých cílů a cílových hodnot. Každý program obsahuje: - odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro každou příslušnou funkci a úroveň, - prostředky a časový rámec, ve kterém má být programu dosaženo Program zajišťuje vazbu mezi: - politikou ISŘ - významným environmentálním aspektem nebo rizikem BOZP - environmentálními, bezpečnostními cíly a cíly jakosti kvality a jejich cílovými hodnotami - cílovou hodnotou Programy jsou pravidelně prověřovány a vyhodnocovány. Tvoří jeden ze vstupů pro přezkoumání vedením. Programy jsou aktualizovány také na základě změn činností, výrobků či služeb nebo při změnách provozních podmínek. Majitel společnosti firmy tyto programy schvaluje, včetně finančního plánování. Majitel společnosti firmy zajistí zařazení tohoto programu do finančního plánu organizace Plánování systému managementu (Q 5.4.2) Plánování je důležitou součástí systému ISŘ ve společnosti firmě KLIMAMONT. Při plánování INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ je důsledně uplatňován princip P-D-C-A. Každá činnost ve společnosti firmě je plánována, prováděna, kontrolována a uvolněna k dalšímu postupu. Plány související s řízením lidských zdrojů jsou popsány ve směrnici ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Plány rozvoje infrastruktury jsou vypracovány a schváleny poradou vedení. Plán nákladů na INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ je vypracován a schválen poradou vedení. Plánování výroby je řešeno v 7. kapitole tomto dokumentu a návazných směrnicích. Jméno Podpis Datum Stránka 12 / 22 Výtisk číslo:

13 Environmentální aspekty (E 4.3.1) Organizace má vytvořen a udržuje postup k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, které řídí a na které má vliv, tak, aby byly určeny ty aspekty, které mají (mohou mít) významný dopad na životní prostředí. Řeší je směrnice ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLÁNOVÁNÍ. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány Plánování pro Identifikace nebezpečí, hodnocení posuzování rizika a určení způsobu řízení rizik (B 4.3.1) Organizace má vytvořen a udržuje postup pro průběžnou identifikaci nebezpečí, hodnocení posuzování rizik, určení způsobu řízení a uplatňování nezbytných opatření k řízení. Tato obsahují: - běžné a mimořádné činnosti - činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště - zařízení na pracovišti, provozované organizací nebo jinými subjekty Metodika organizace pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a jejich řízení je popsána ve směrnici BEZPEČNOSTÍ ŘÁD. Metodika musí: - být stanovená s ohledem na její rozsah, povahu a načasování tak, aby byl zajištěn spíše pro aktivní přístup než reaktivní. - umožnit klasifikaci rizik a identifikaci rizik, která mají být vyloučená nebo řízená opatřeními vyplývající z cílů a jejich programů. - být v souladu s provozními zkušenostmi a schopnostmi použít opatření k řízení rizik. - poskytovat informace pro stanovení požadavků na zařízení, identifikaci potřeb výcviku a vývoje o řízení provozu. - umožnit monitorování požadovaných opatření k zajištění jak efektivnosti, tak v časnosti jejich uplatnění Povinnost Odpovědnost, pravomoc a komunikace Povinnost Odpovědnost a pravomoc (Q 5.5.1, E 4.4.1, B 4.4.1) Vrcholové Představitel vedení zajišťuje, aby odpovědnosti a pravomoci a povinnosti byly v organizaci stanoveny a sdělovány, a to popsáním v těchto dokumentech: - organizačním řádu - popisech funkcí u jednotlivých řídících pracovníků a v popisech dělnických profesí. Součástí těchto popisů jsou také povinnosti pravomoci a odpovědnosti plynoucí z ISŘ - organizačních a řídících dokumentech - zápisech z porady vedení - plných mocích - ustanoveních pracovníka do funkce Součástí organizačního řádu je organogram, který slouží ke snadné orientaci odpovědnosti a pravomoci, viz. příloha č. 1 směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Představitel managementu (Q 5.5.2, E 4.4.1, B 4.4.1) Vedení společnosti Představitel vedení ustanovilo představitele vedení managementu. Při rozhodování o výběru vhodného kandidáta vzalo vedení společnosti představitel vedení zřetel na požadavky kladené normou pracovník je členem nejužšího vedení firmy společnosti. V oblasti řízení ISŘ je nejvýše postavenou funkcí v rámci managementu. Představitel vedení managementu má tyto odpovědnosti a pravomoci: - zajišťuje vytváření, uplatňování a udržování procesů potřebných pro ISŘ - podporuje vědomí zaměstnanců o závažnosti požadavků zákazníka v celé organizaci - předkládá vedení organizace zprávy o stavu ISŘ Jméno Podpis Datum Stránka 13 / 22 Výtisk číslo:

14 Interní komunikace (Q 5.5.3, E 4.4.3, B 4.4.3) Interní komunikace je klíčem k prosperitě firmy. Vedení společnosti Představitel vedení věnuje trvale pozornost zdokonalování způsobů komunikace uvnitř společnosti firmy. V tabulce jsou uvedeny způsoby používané komunikace v organizaci. Komunikace popsána ve směrnici KOMUNIKACE. Způsob komunikace Prostředek Forma Přímá řeč Porada, konzultace, školení, Verbální neformální setkání Telefon Sdělení Mobilní telefon Sdělení Písemný Doručení zaměstnancem Zápisy, záznamy, dokumentace Elektronický Přenosné nosiče Disketa, CD Fax Kopie písemných informací V rámci BOZP jsou zaměstnanci: - zapojeni do vývoje a přezkoumání strategií a postupů řízení rizik - konzultováni v případě změn, které ovlivňují BOZP na pracovišti - zastupováni v otázkách BOZP viz. záznam o pověření zaměstnance za oblast BOZP - informování o tom, kdo je jejich představitel zaměstnanců a představitel vedení V rámci externí komunikace organizace přijímá a reaguje na zásadní podněty od externích zainteresovaných stran. Pro informování veřejnosti slouží internetové stránky: Pro podněty, připomínky nebo dotazy slouží veřejnosti kontakty uvedeny na internetové stránce. Pro externí komunikaci jsou využívány např.: - internet, předepsaná hlášení orgánům státní správy, regionální a celostátní veřejné sdělovací prostředky, setkání s veřejností, odborná setkání apod. Organizace se rozhodla, že o svých významných enviromentálních aspektech nebude externě komunikovat Přezkoumání systému managementu (Q 5.6, E 4.6, B 4.6) Přezkoumání ISŘ je prováděno minimálně 1x ročně na poradě vedení. Vyžadují-li to okolnosti, může být četnost přezkoumání zvýšena. Při přezkoumání systému se musí dbát na to, aby byla zajištěna kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost systému. Přezkoumání na vstupu vždy zahrnuje minimálně tyto informace: - výsledky auditů - zpětnou vazbu od zákazníka - výkonnost procesů a shoda produktu - preventivní opatření a opatření k nápravě - následná opatření z předchozích přezkoumání vedením - změny, které by mohly ovlivnit ISŘ, včetně vývoje požadavků právních předpisů a dalších požadavků spojených s enviromentálními aspekty - doporučení pro zlepšování - vyhodnocení souladu s požadavky právních a jiných předpisů - komunikaci s externími zainteresovanými stranami, včetně stížností - enviromentální profil - rozsah plnění cílů a cílových hodnot Výstup z přezkoumání musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se: - ke zlepšování efektivnosti ISŘ - ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka Jméno Podpis Datum Stránka 14 / 22 Výtisk číslo:

15 - k potřebám zdrojů Výstup musí dále zahrnovat všechna rozhodnutí nebo činnosti spojená s možnou potřebou změnit politiku, cíle, cílové hodnoty nebo jiné prvky ISŘ, v souladu se závazkem neustálého zlepšování. Záznamy z přezkoumání se musí udržovat. Manažer ISŘ (dále jen MISŘ) zajišťuje přezkoumání představitelem vedení. Zpracovává zprávu, k jejímuž vytvoření jsou použity informace z interních a externích (certifikační organizace, zákazníci apod.) zdrojů. Všichni pracovníci jsou povinni poskytnout MISŘ požadované informace týkající se ISŘ. Zprávy z přezkoumání jsou uchovávány po stanovenou dobu. Politika a cíle byly projednány na poradě vedení, kde byly schváleny a vyhlášeny. Způsob provádění přezkoumání je popsán ve směrnici PŘEZKOUMÁNÍ ISŘ VEDENÍM SPOLEČNOSTI FIRMY Poskytování zdrojů (Q 6.1, E 4.4.1, B 4.4.1) Majitel připravuje rozpočet pro následující kalendářní rok. Součástí tohoto plánu jsou i náklady na ISŘ a plán nákupu infrastruktury. Majitel daný plán schválí. Na základě naplánovaných zdrojů jednotlivých útvarů, po přezkoumání potřeby, zdroje přiděluje. Vedení poskytuje odpovídající zdroje pro: - uplatňování a udržování integrovaného systému a neustálé zlepšování jeho efektivnosti, - zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků Lidské zdroje (Q 6.2, E 4.4.2, B 4.4.2) Všeobecně Kompetentnost všech pracovníků je dána jejich vzděláním, výcvikem, dovedností a zkušeností Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti (Q 6.2.2, E 4.4.2, B 4.4.2) Nezbytná odborná způsobilost kompetence zaměstnanců je stanovena v Popisech pracovního místa. Náležitosti ohledně vzdělávání a výcviku popisuje proces Řízení lidských zdrojů - Vzdělávání a výcvik zaměstnanců. Hodnocení efektivnosti vzdělávání a výcviku je prováděno technikem (vedoucím provozu) nebo MISŘ na základě informací od účastníků vzdělávacích akcí a od nadřízených pracovníků daných účastníků. Výsledky jsou používány pro eventuální úpravu následujících vzdělávacích akcí stejného zaměření a pro tvorbu budoucích plánů vzdělávání. Uvědomění zaměstnanců o závažnosti a důležitosti svých činností a o úrovni svého přispění k dosažení cílů je zajištěno interními školícími akcemi apod. Zásady udržování záznamů o vzdělávání a výcviku jsou podrobně uvedeny v interní dokumentaci ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Záznamy o dovednostech a zkušenostech jsou uloženy v osobních složkách zaměstnance. Organizace požaduje, aby všichni zaměstnanci, jejichž práce může mít významný dopad na jakost kvalitu produktu, byli odpovídajícím způsobem vycvičeni, musí být způsobilí kompetentní k výkonu dané funkce. Vedení organizace v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001: a ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008 zpracovalo směrnici ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, PRACOVNÍ ŘÁD Infrastruktura (Q 6.3, E 4.4.1, B 4.4.1) Organizace určuje, poskytuje a udržuje infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Infrastruktura zahrnuje: - zařízení pro proces (hardware, software, technologická zařízení), - podpůrné služby (přeprava apod.), Jméno Podpis Datum Stránka 15 / 22 Výtisk číslo:

16 - budovy, pracovní prostory Součástí rozpočtu organizace je plán nákupů infrastruktury. Nedílnou součástí plánů jsou plány údržby strojů a zařízení, automobilů, revize el. nářadí, tlakových nádob apod Pracovní prostředí (Q 6.4, E 4.4.1, B 4.4.1) Pracovní prostředí je pečlivě popsáno v kategorizaci pracovišť a vymezení rizik. Tento dokument byl schválen OHS v Mostě. Firma zajišťující BOZP a PO a také zdravotní smluvní lékař sledují při svých pravidelných kontrolách také dodržování postupů souvisejících s pracovním prostředím. V případě zjištění neshod neprodleně informuje MISŘ, který zajistí vypořádání neshody Plánování realizace produktu / služby (Q 7.1, E 4.4.6, B 4.4.6) Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu / služby. Plánování realizace produktu / služby je v souladu s požadavky ostatních procesů. Organizace musí určit a plánovat ty operace a činnosti, které souvisejí s určenými významnými enviromentálními aspekty a s identifikovanými riziky v souladu s její politikou, cíli a cílovými hodnotami tak, aby byly prováděny za přesně stanovených podmínek a to: - vytvoření, zavedení a udržování dokumentovaných postupů pro situace, kde by bez těchto postupů mohlo dojít k odklonu od politiky a cílů - ustanovení provozních kritérií v těchto postupech - vytvořením, zavedením a udržováním postupů pro identifikované významné enviromentální aspekty a k identifikovatelným rizikům BOZP, které mohou mít dopad na životní prostředí a BOZP. - vytvořením a udržováním postupů pro návrh pracoviště, procesů, zařízení, strojů, provozních postupů a organizace práce, včetně jejich přizpůsobení lidským schopnostem tak, aby byla vyloučena nebo snížená rizika BOZP přímo u jejich zdroje. Při plánování realizace produktu / služby organizace určuje: - požadavky na produkt / službu - potřebu vytvořit procesy a dokumenty, včetně poskytnutí zdrojů specifických pro produkt/službu, - požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt/službu a kritéria pro přijetí produktu/ službu(plány jakosti apod.) - záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt/služba splňují požadavky,aspekty vztažené k legislativním požadavkům a požadavkům třetích stran Procesy týkající se zákazníka (Q 7.2, E 4.4.6, B 4.4.6) Společnost Firma Klimamont má zpracovánu směrnici ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK, UZAVÍRÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ SMLUV, která řeší problematiku procesů týkajících se zákazníka Určování požadavků týkající se produktu/služby Organizace určuje: - požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, - požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, je-li známo, - zákonné požadavky a požadavky předpisů týkající se produktu/služby - jakékoli doplňující požadavky určené organizací Přezkoumání požadavků týkajících se produktu/služby Organizace přezkoumává požadavky týkající se produktu/služby. Přezkoumání je provedeno před přijetím závazku organizace dodat produkt zákazníkovi. Organizace zajistí, aby: - byly stanoveny požadavky na produkt/službu, - byly vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků, - organizace byla schopna plnit stanovené požadavky. Jméno Podpis Datum Stránka 16 / 22 Výtisk číslo:

17 O výsledcích přezkoumání a o opatřeních vyplývajících z přezkoumání jsou udržovány záznamy. V případě, že zákazník neposkytne dokumentované požadavky, je zákazníkovi zaslána nabídka. Po potvrzení nabídky ze strany zákazníka jsou požadavky přijaty.v případě, že dojde ke změně požadavků na produkt, zajistí organizace změnu v příslušných dokumentech a zainteresovaní pracovníci jsou o změněných požadavcích informováni Komunikace se zákazníkem Organizace uplatňuje efektivní způsob pro komunikaci se zákazníkem s ohledem na: - informace o produktu/službu - verbálně, telefonicky, písemně, elektronicky, - vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn - zpětnou vazbu od zákazníka, včetně stížností zákazníka (hodnocení spokojenosti zákazníka, stížnosti, reklamace) Popsáno ve směrnicích KOMUNIKACE; MĚŘENÍ A MONITOROVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA Návrh a vývoj Organizace provádí servis a montáž dle projektové dokumentace, kterou zajišťuje subdodávkou. Tento prvek je z certifikace vyloučen, firma KLIMAMONT návrh a vývoj neprovozuje Nakupování Nákup (Q 7.4, E 4.4.6, B 4.4.6) Proces nakupování je podpůrným procesem popsaným ve směrnici - ŘÍZENÍ, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Proces nakupování nákupu V procesu nakupování nákupu je zajištěno, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům. Typ a rozsah výběru a hodnocení je závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo na konečný produkt. Organizace hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Jsou stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované hodnocení pracovní postup VÝBĚR A HODNOCENÍ DODAVATELŮ Informace pro nakupování nákup Informace pro nakupování nákup popisují produkt, který se má nakoupit a pokud to je vhodné včetně: - požadavků na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení,- požadavků na kvalifikaci zaměstnanců, - požadavků na systém managementu jakosti kvality, EMS a BOZP Organizace zajišťuje přiměřenost specifikovaných požadavků pro nakupování nákup dříve, než je sdělí dodavateli směrnice ŘÍZENÍ, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ a pracovní postup NÁKUP MATERIÁLU A SLUŽEB) Ověřování nakupovaného produktu Organizace uplatňuje kontrolní činnosti nezbytné pro zajištění, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování u dodavatele, uvádí organizace v informacích pro nakupování zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu Výroba a poskytování služeb (Q 7.5, E 4.4.6, B 4.4.6) Řízení výroby a poskytování služeb Organizace plánuje a realizuje výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek. Řízené podmínky zahrnují: - dostupnost informací, které popisují znaky produktu, - dostupnost výrobní dokumentace, - použití vhodného zařízení, Jméno Podpis Datum Stránka 17 / 22 Výtisk číslo:

18 - dostupnost a použití monitorovacího a měřícího zařízení, - uplatňování monitorování a měření (plány jakosti), - uplatňování činností při uvolňování, dodávání a po dodání, Postupy uplatňované ve společnosti Klimamont při řízení výroby jsou popsány ve: směrnici ŘÍZENÍ MONTÁŽÍ CHLAZENÍ A KLIMATIZACE pracovní postup TECHNICKÁ PŘÍPRAVA ZAKÁZKY DODÁVKY A MONTÁŽE BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE pracovní postup POSTUP OPRAV CHLAZENÍ pracovní postup POSTUP OPRAV MaR pracovní postup POSTUP OPRAV STROJNÍ pracovní postup POSTUP OPRAV ELEKTRO pracovní postup DÍLENSKÉ OPRAVY CHLADÍCÍCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ pracovní postup VÝSTUPNÍ KONTROLA ZAŘÍZENÍ PO OPRAVÁCH pracovní postup VÝMĚNA KOMPRESORU V CHLADNIČKÁCH A MRAZNIČKÁCH pracovní postup DOPLŇOVÁNÍ CHLADIVA DO CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ pracovní postup PLÁNOVÁNÉ INSPEKCE NA CHLADÍCÍCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH, pracovní postup KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘED STAVBOU (dodávkou), pracovní postup - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY pracovní postup VÝMĚNA CHLADIVA R 22 V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE pracovní postup MANIPULOVÁNÍ S CHLADIVY Validace procesů výroby a poskytování služeb Všechny procesy, související s realizací produktu, jsou v organizaci monitorovány nebo měřeny. Validace procesů výroby tedy není prováděna Identifikace a sledovanost Adresné dohledání pracovníka, který prováděl činnost je důležitým nástrojem pro určení neshody. Každá má označení, které jednoznačně identifikuje potřebné údaje. Zakázka je sledována na základě označení přijatých objednávek a následné evidence. Zavedený systém umožní v případě výskytu neshody konkrétní určení použité dodávky a provádějícího montéra Majetek zákazníka Organizace pečuje formou servisní a montážní činnosti o majetek v místě zákazníka. Organizace provádí montážní a servisní činnost převážně v prostorách zákazníka. Před zahájením pracovní činnosti vedoucí montážní čety převezme povolení na práci na zařízení a zajišťuje aby nedošlo ke ztrátě, poškození, nebo zjištění jeho nevhodnosti k následnému použití. Montážní skupina, která zajišťuje servis klimatizačního zařízení, v případě poruchy, která vyžaduje opravy v prostorách firmy majetek zákazníka schraňuje, zajišťuje jeho identifikaci, ověřování, ochranu a zabezpečení. Jestliže dojde ke ztrátě, poškození, nebo zjištění jeho nevhodnosti k následnému použití, je toto oznámeno zákazníkovi. O výše uvedených skutečnostech jsou udržovány záznamy Ochrana Uchovávání produktu Organizace zajišťuje shodu produktu v průběhu interního zpracování a dodání do určeného místa určení. Toto zachování shody zahrnuje identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Zachování shody platí i pro základní části produktu Řízení měřících a monitorovacích zařízení (Q 7.6, E 4.5.1, B 4.5.1) Monitorování a měření, které se musí provádět, a monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě produktu s určenými požadavky jsou určena technickou dokumentací. Jméno Podpis Datum Stránka 18 / 22 Výtisk číslo:

19 Pro zajištění monitorování a měření používá organizace měřidla ve smyslu zákona o metrologii. Lhůtya pro ověření stanoveného měřidla vychází ze zákona. Jednotná lhůta pro kalibraci nestanovených měřidel je v organizaci stanovena 2 4 roky. Kalibrace měřidel je prováděna externím dodavatelem služeb. Měřidla v organizaci: - stanovená podléhají úřednímu ověření - nestanovená podléhají kalibraci Organizace provádí monitorování a měření způsobem, který je v souladu s požadavky na monitorování a měření. V případě, že je nezbytné zajistit platné výsledky, měřící zařízení je: - ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony (pokud takový etalon není k dispozici, je základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenán) - identifikováno tak, aby bylo možné určit stav kalibrace, - zabezpečeno před takovými seřízeními, která by zrušila platnost výsledku měření, - chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování. Když se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům, organizace posuzuje a zaznamenává platnost předchozích výsledků měření. Organizace u dotčeného zařízení a u každého dotčeného produktu přijímá příslušná opatření. O výsledcích kalibrace a ověřování se udržují záznamy. Řízení měřících a monitorovacích zařízení je prováděno pomocí směrnice - METROLOGICKÝ ŘÁD Měření, analýza a zlepšování - všeobecně (Q 8.1, E 4.5.1, B 4.5.1) Organizace plánuje a uplatňuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné pro: - prokázání shody produktu, - zajištění shody integrovaného systému, - neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému Monitorování a měření (Q 8.1, E 4.5.1, B 4.5.1) Pro monitorování a měření má organizace vytvořenu řadu směrnic a postupů. Jednotlivé směrnice a pracovní postupy jsou uvedeny u jednotlivých článků tohoto dokumentu Měření spokojenosti Spokojenost zákazníka Organizace jako zásadní měření výkonnosti systému monitoruje informace týkající se vnímání zákazníka, zda organizace splnila jeho požadavky. Společnost Firma Klimamont řeší sledování spokojenosti zákazníka ve směrnici MĚŘENÍ A MONITOROVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA Interní audit (Q 8.2.2, E E 4.5.5, B 4.5.5) Organizace plánovaně provádí interní audity, aby se stanovilo, zda ISŘ: - vyhovuje plánovaným činnostem, požadavkům normy a požadavkům na ISŘ stanoveným organizací, - je správně zaveden a efektivně uplatňován a udržován. Program auditů je plánován s ohledem na stav a důležitost procesů a oblastí, které se mají podrobit auditu, stejně jako na výsledky předchozích auditů. Kritéria auditu, předmět auditu, četnost a metody auditu jsou stanoveny. Volbou auditorů a prováděním auditů je zajištěna objektivita a nestrannost procesu auditu. Auditoři nikdy neprovádějí audit své vlastní práce. V interní dokumentaci jsou stanoveny odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, na předkládání zpráv o výsledcích a na udržování záznamů. Vedoucí pracovník odpovědný za auditovanou oblast zajišťuje, aby byla bez zbytečných průtahů provedena opatření k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Mezi následné činnosti se zahrnuje ověřování Jméno Podpis Datum Stránka 19 / 22 Výtisk číslo:

20 provedených opatření a jeho zdokumentování. Postup interních auditů je popsán ve směrnici INTERNÍ AUDITY Měření a monitorování procesů Měření a monitorování procesů je popsáno v kartách procesů viz. příloha č. 1 tohoto dokumentu Měření a monitorování produktu Organizace monitoruje a měří znaky produktu, aby si ověřila, zda byly požadavky na produkt splněny. Měření a monitorování se provádí v určených etapách procesu realizace produktu v souladu s plánovanými činnostmi (plány jakosti kvality, EM a BOZP). Organizace udržuje důkazy o shodě s přejímacími kritérii. V záznamech je uvedena osoba schvalující uvolnění produktu. Uvolnění produktu a dodání služby nepokračuje, dokud nejsou uspokojivě dokončeny plánované činnosti s výjimkou, že to příslušný orgán, popřípadě zákazník schválil jinak Řízení neshodného produktu (Q 8.3, E 4.5.3, B B ) Organizace má vytvořen a udržován postup pro definování odpovědností a pravomoci pro řešení a zkoumání neshody, pro kroky vedoucí ke zmírnění vzniklých škod a pro zahájení a dokončení nápravných a preventivních opatření. Organizace zajišťuje, že produkt, který není ve shodě s požadavky na produkt, je identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem jsou stanoveny ve směrnici - ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ. Organizace udržuje záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně udělených výjimek. Je-li neshodný produkt opraven, je znovu podroben opakovanému ověřování, aby se prokázala shoda s požadavky. Zjistí-li se neshodný produkt až po dodání nebo po zahájení jeho používání, organizace provede veškerá opatření odpovídají důsledkům neshody nebo potenciálním důsledkům neshody. V ISŘ společnosti firmy Klimamont je řešeno ve směrnici ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ Analýza údajů dat (Q 8.4, E 4.5.1, B 4.5.1) Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti ISŘ, organizace určuje, shromažďuje a analyzuje určenéá údaje data. Údaje Data zahrnují výsledky získané při monitorování a měření a údaje procesů a produktů. Analýza údajů dat poskytuje informace týkající se: - spokojenosti zákazníka, - shody s požadavky na produkt, - znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření, - dodavatelů - hodnocení dodavatelů - enviromentálních aspektů - zranění, nehod a mimořádných událostí apod. Analýza údajů dat se provádí dle směrnice ANALÝZA ÚDAJŮ DAT Vyšetřování incidentu (B ) Organizace má vytvořen, implementován a udržován postup pro zaznamenávání, vyšetřování a analyzování incidentů viz Směrnice č. 15 a 25. Každé šetření incidentů je prováděno za účelem: stanovení zásadních nedostatků v oblasti BOZP a jiných faktorů, které mohou způsobit vznik incidentu nebo k němu přispět, identifikování potřeby nápravného opatření viz bod 8.5.2, identifikování příležitosti k neustálému zlepšování viz bod 8.5.1, Jméno Podpis Datum Stránka 20 / 22 Výtisk číslo:

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil: 1 z 3 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Ondřej Tůma, ředitel Schválil: Ing. Ondřej Tůma, ředitel

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s.

Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. ORGREZ, a.s., Certifikační orgán Hudcova 321/76, 612 00 Brno Tel.: 541 613 361, Fax: 541 613 299, E-mail: tepchem@orgrez.cz Certifikační orgán emisí skleníkových plynů společnosti ORGREZ, a. s. Ověřování

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.8.2009. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.8.2009. Schválil: 1 z 53 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.8.2009 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Roman Šťastný, ředitel Schválil: Ing. Roman Šťastný, ředitel

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová Příručka kvality MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality Zpracoval, dne, podpis: Jiří Jirsa, 28.4.2014 Přezkoumal, dne, podpis: Schválil,

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více