Příručka Integrovaného systému řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka Integrovaného systému řízení"

Transkript

1 Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy není dovoleno, pokud to není písemně odsouhlaseno majitelem a manažerem integrovaného systému řízení společnosti firmy KLIMAMONT. Výtisky předané třetím osobám, které nemají označení ŘÍZENÝ VÝTISK jsou jen pro informaci. Nadřízený, jehož útvaru se tento vnitřní předpis týká, je povinen prokazatelně seznámit s jeho obsahem všechny podřízené zaměstnance, kteří s vnitřním předpisem pracují. Znalost tohoto vnitřního předpisu je pro vedoucí zaměstnance do řídící úrovně příslušného útvaru povinná. Jméno Podpis Datum Stránka 1 / 22 Výtisk číslo:

2 Přehled změn Změna Strany Předmět (důvod, obsah) změny Datum Podpis 1 5 Bod F) 0.1 vloženo obchodní název a sídlo firmy Bod F) 1.2 odstraněno:. Organizace má uzavřenou smlouvu s projekční kanceláří. Vlastní činnosti návrhu a vývoje organizace neprovozuje 3 6 Bod F) 1.2 Organizace provádí servis a montáž dle projektové dokumentace bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vložen prvek pro QMS bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vložen prvek návaznosti pro QMS bod vložen prvek návaznosti pro QMS bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vložen prvek návaznosti pro QMS bod vložen prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro EMS a BOZP bod vloženy prvky návaznosti pro QMS a EMS bod vloženy prvky návaznosti pro QMS, EMS a BOZP Vložena příloha č. 5 Tabulka návaznosti prvků QMS, EMS a BOZP Obsah upraveno - Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení 20 4 Obsah vložen bod Vyšetřování incidentu Bod d) odstraněno OHSAS 18001:1999 a vloženo ČSN OHSAS : Bod f) 0.1 odstraněno OHSAS 18001:1999 a vloženo ČSN OHSAS : Záhlaví změna sídla firmy Chemopetrol nahrazen UNIPETROL RPA Bod f) změna sídla provozovny Chemopetrol nahrazen UNIPETROL RPA 25 7 Bod f) vloženo ČSN Bod 1.1 vloženo ČSN Bod 2 - odstraněno OHSAS 18001:1999 a vloženo ČSN OHSAS : Bod vloženo ČSN Bod odstraněno B 4.5.3, vloženo B Bod vloženo ČSN Bod 4.5 vloženo B Bod vloženo B Bod odstraněno B Bod upraveno -Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení Bod odstraněno OHSAS 18001:1999 a vloženo ČSN OHSAS : Bod 6.4 Pracovní prostředí zrušen odkaz (Q 6.4,E4.4.1,B4.4.1) Bod opraven E na bod E Bod 8.3 opraven B na B Bod vloženo vyšetřování incidentu dle ČSN OHSAS : Bod vloženy prvky návaznosti Q 8.5.2, E 4.5.3, B ) Bod vloženy prvky návaznosti Q 8.5.2, E 4.5.3, B ) Př. 1 Mapa a karty procesů vložena směrnice č. 26 Řád kontroly a údržby strojního zařízení 43 Př. 2 Politika ISŘ odstraněno OHSAS 18001:199, vloženo ČSN OHSAS 18001:2008 Jméno Podpis Datum Stránka 2 / 22 Výtisk číslo:

3 44 1 Úvod zrušeno společnosti, vloženo firmy Obsah - Bod zrušeno odpovědnost, vloženo angažovanost a aktivita 46 5 Obsah - bod zrušeno povinnost, vloženo odpovědnost Obsah bod zrušeno povinnost, vloženo odpovědnost Obsah bod vloženo interní Obsah- bod 5.6 vloženo systému Obsah bod zrušeno Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik, vloženo Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 51 5 Obsah - bod 7.4 zrušeno nakupování, vloženo nákup Obsah bod zrušeno nakupování, vloženo nákupu Obsah bod zrušeno nakupování, vloženo nákup Obsah bod vloženo výroby a poskytování služeb Obsah bod zrušeno ochrana, vloženo uchovávání Obsah bod zrušeno měření Spokojenost zákazníka Obsah bod 8.4 zrušeno údajů, vloženo dat Obsah bod zrušeno opatření k nápravě, vloženo nápravná opatření 59 7 Bod a) Poslání dokumentu zrušeno společnosti, vloženo firmy Bod d) Normativní odkazy zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO 9001: Bod e) Pojmy a definice zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) 0.1 Příručka ISŘ zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 0.1 Příručka ISŘ zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO 9001: Bod f) zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) zrušeno společnosti, vloženo firmě Bod f) 2 Normativní odkazy zrušeno jakosti, vloženo kvality Bod f) 2 Normativní odkazy zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO 9001: Bod f) 3 Termíny a definice zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO 9001: Bod f) zrušeno jakosti, vloženo kvality Bod f) 4.4 Havarijní připravenost a reakce zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 4.4 Havarijní připravenost a reakce zrušeno Chemopetrol, vloženo Unipetrol RPA Bod f) zrušeno odpovědnost, vloženo angažovanost a aktivita Bod f) 5.1 zrušeno jakost, vloženo kvalita, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 5.3 zrušeno jakost, vloženo kvalita, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) zrušeno jakost, vloženo kvalita, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) zrušeno povinnost, vloženo odpovědnost Bod f) zrušeno povinnost, vloženo odpovědnost, zrušeno vrcholové, vloženo představitel, zrušeno povinnosti, vloženo pravomoci, zrušeno povinnosti, vloženo odpovědnosti Bod f) zrušeno vedení společnosti, vloženo představitel vedení Bod f) zrušeno vedení, vloženo managementu Bod f) zrušeno nejužšího a dále zrušeno společnosti, vloženo firmy Bod f) vloženo interní, zrušeno vedení společnosti, vloženo představitel vedení, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 5.6 vloženo systému, zrušeno společnosti, vloženo firmy Jméno Podpis Datum Stránka 3 / 22 Výtisk číslo:

4 84 15 Bod f) zrušeno Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik, vloženo Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Bod f) zrušeno odborná způsobilost, vloženo kompetence Bod f) vloženo vedoucí provozu Bod f) zrušeno způsobili, vloženo kompetentní, zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) zrušeno ČSN EN ISO 9001:2001, vloženo ČSN EN ISO : Bod f) 7.2 zrušeno společnosti, vloženo firma Bod f) 7.4, 7.4.1,7.4.2 zrušeno nakupování, vloženo nákup Bod f) zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) vloženo výroby a poskytování služeb Bod f) zrušeno ochrana, vloženo uchovávání Bod f) 7.6 vloženo stanoveného měřidla, změna lhůty kalibrace na roky Bod f) zrušeno měření, zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) zrušeno jakost, vloženo kvalita Bod f) 8.3 zrušeno společnost, vloženo firma Bod f) 8.4 zrušeno údajů, vloženo dat Bod f) zrušeno opatření k nápravě, vloženo nápravná opatření 100 Př.č.1 Do Mapy a karty procesů doplněna Směrnice č Př.č.2 Upravena Politika ISŘ Bod j) vložena příloha č. 5 a Přehled revizí Datum revize Výsledek revize Revize č. 1 Revize č.2 Revize č.3 Dokument vyhověl - nevyhověl Dokument vyhověl - nevyhověl Dokument vyhověl - nevyhověl Revidující odp. osoba Podpis Jméno Podpis Datum Stránka 4 / 22 Výtisk číslo:

5 OBSAH: a) POSLÁNÍ DOKUMENTU b) ROZSAH PLATNOSTI c) ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI d) NORMATIVNÍ ODKAZY e) POJMY A DEFINICE f) PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO 0.1. Obecně 0.2. Procesní přístup 0.3. Kompatibilita s jinými systémy managamentu 1.1. Všeobecně 1.2. Aplikace 2. Normativní odkazy 3. Termíny a definice 4.1. Všeobecné požadavky 4.2. Požadavky na dokumentaci Všeobecně Příručka ISŘ Řízení dokumentů Řízení záznamů 4.3. Právní a jiné požadavky 4.4. Havarijní připravenost a reakce 4.5. Hodnocení souladu 5.1. Odpovědnost Angažovanost a aktivita managementu 5.2. Zaměření na zákazníka 5.3. Politika ISŘ 5.4. Plánování Cíle, cílové hodnoty Plánování systému managementu Environmentální aspekty Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení 5.5. Povinnost Odpovědnost, pravomoc a komunikace Povinnost Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu Interní komunikace 5.6. Přezkoumání systému managementu 6.1. Poskytování zdrojů 6.2. Lidské zdroje Všeobecně Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 6.3. Infrastruktura 6.4. Pracovní prostředí 7.1. Plánování realizace produktu/služby 7.2. Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkající se produktu/služby Přezkoumání požadavků týkajících se produktu/služby Komunikace se zákazníkem 7.3. Návrh a vývoj Prvek vypuštěn 7.4. Nakupování Nákup Proces nakupování nákupu Informace pro nakupování nákup Jméno Podpis Datum Stránka 5 / 22 Výtisk číslo:

6 Ověřování nakupovaného produktu 7.5. Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů výroby a poskytování služeb Identifikace a sledovanost Majetek zákazníka Ochrana Uchovávání produktu 7.6. Řízení měřících a monitorovacích zařízení 8.1. Měření, analýza a zlepšování - všeobecně 8.2. Monitorování a měření Měření Spokojenosti zákazníka Interní audit Měření a monitorování procesů Měření a monitorování produktu/služby 8.3. Řízení neshodného produktu/služby 8.4. Analýza údajů dat Vyšetřování incidentu 8.5. Zlepšování Neustálé zlepšování Opatření k nápravě Nápravná opatření Preventivní opatření g) SEZNAM FORMULÁŘŮ h) SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY i) KONTROLA A AKTUALIZACE j) PŘÍLOHY Jméno Podpis Datum Stránka 6 / 22 Výtisk číslo:

7 a) POSLÁNÍ DOKUMENTU Posláním tohoto dokumentu je popsat integrovaný systém řízení uplatňovaný ve společnosti firmě Jaroslav Fišer KLIMAMONT. b) ROZSAH PLATNOSTI Integrovaný systém řízení je základní firemní normou a je závazný pro všechny pracovníky firmy na všech úrovních řízení. c) ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI Za tento dokument zodpovídá MISŘ, v jehož kompetenci je také navrhování změn a jejich realizace. d) NORMATIVNÍ ODKAZY ČSN EN ISO 9001 : ČSN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008 ČSN EN ISO 19011:2003 e) POJMY A DEFINICE INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ systému PROCES systém jakosti kvality, environmentálního managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci systém činností, který využívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy F) PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO 0.1. Obecně Společnost Firma Klimamont byla založena 28. ledna 1998 zapsáním v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Firma je zapsána v oddíle A, vložce číslo Obchodní jméno je: Jaroslav Fišer KLIMAMONT. Sídlo firmy je: Vodárenská 2561, Louny, IČO Provozovna : se sídlem UNIPETROL RPA,, Záluží 1. Po celou dobu existence se zabývá údržbou a montáží chladící a klimatizační techniky. Výroba je realizována s velkým důrazem na plnění i nestandardních požadavků zákazníků. Majitel společnosti firmy došel přirozeným vývojem práce ve společnosti k poznání, že je třeba pro budoucí růst společnosti firmy zavedení integrovaného systému řízení v souladu s ČSN EN ISO 9001: , ČSN EN ISO :2005 a OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008 Organizační struktura a způsob fungování organizace je popsán ve směrnici - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Procesní přístup Integrovaný systém řízení vybudovaný ve firmě Klimamont (dále organizace) je jednoznačně procesně orientován. Systém je popsán prostřednictvím procesů viz. příloha Mapa procesů. Jméno Podpis Datum Stránka 7 / 22 Výtisk číslo:

8 0.3. Kompatibilita s jinými systémy managamentu ISŘ je strukturován obdobně tak, aby systém enviromentálního managamentu popsaný v ČSN EN ISO , systém řízení jakosti kvality popsaný v ČSN EN ISO 9001 a systém BOZP popsaný v ČSN OHSAS 18001, byly ve shodě Všeobecně INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ ve společnosti firmě Klimamont je budován v souladu s normou ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO a ČSN OHSAS 18001, jejímž požadavkům je zcela podřízen. Veškeré požadavky norem jsou zapracovány, uplatňovány, kontrolovány a zlepšovány Aplikace Organizace realizuje výrobu v oblasti montáží a údržby chladící a klimatizační techniky. Organizace má uzavřenou smlouvu s projekční kanceláří. Vlastní činnosti návrhu a vývoje organizace neprovozuje. Organizace provádí servis a montáž dle projektové dokumentace, kterou zajišťuje subdodávkou (uzavřená smlouvu s projekční kanceláří). Vlastní činnosti návrhu a vývoje (prvek normy ISO Návrh a vývoj) organizace neprovozuje. Všechny procesy, související s realizací produktu, jsou v organizaci monitorovány nebo měřeny. Validace procesů výroby tedy není prováděna. 2. Normativní odkazy Integrovaný systém řízení je uplatňován dle ČSN EN ISO 9001: , ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008 terminologie používaná v tomto systému jakosti kvality je v souladu s ČSN EN ISO 9000: Při zlepšování systému jakosti kvality a enviromentálního systému je uplatňována norma ČSN EN ISO 9004:2001 a ČSN EN ISO 14004:2005. Technické normy nutné pro výrobu společnosti firmy jsou evidovány a uloženy v archivu technické dokumentace. Nedílnou součástí každého dokumentu, ve kterém se tento Integrovaný systém řízení odvolává na příslušnou dokumentaci, je výčet uplatňovaných norem. 3. Termíny a definice V ISŘ platí terminologie definovaná v ČSN EN ISO 9001: V případě zkratek a slangových výrazů je součástí každého dokumentu výklad zkratek a slangových výrazů, které s dokumentem souvisí Všeobecné požadavky (Q 4.1, E 4.1, B 4.1) a) Organizace má dle požadavku normy vytvořený, uplatňovaný a udržovaný ISŘ a neustále usiluje o jeho zlepšování b) Organizace Klimamont má identifikovány procesy nutné pro fungování ISŘ c) Firemní procesy jsou rozděleny do tří základních skupin: - procesy řídící - procesy klíčové - procesy podpůrné d) Metody sloužící k ověřování efektivnosti procesů jsou popsány v této příručce ISŘ, směrnicích a pracovních postupech e) Všechny definované procesy jsou měřeny, monitorovány a analyzovány. f) Vedení organizace garantuje dostupnost zdrojů a informací potřebných pro fungování a monitorování procesů. g) Všechny definované procesy jsou řízený dle požadavků normy h) Z hlediska zajištění komplexního systému jsou některé procesy zajišťovány externě (revizní zprávy elektro apod). Je určen pracovník, který zodpovídá za posouzení shody externí služby. Jméno Podpis Datum Stránka 8 / 22 Výtisk číslo:

9 Vztahy mezi procesy jsou vyobrazeny v příloze číslo 1, této příručky ISŘ Požadavky na dokumentaci (Q 4.2.1, E 4.4.4, B 4.4.4) Integrovaný systém řízení je rozdělen do čtyřech úrovní dokumentace: 1. Příručka ISŘ 2. Směrnice 3. Pracovní postupy 4. Záznamy Celý systém je zpracován v papírové podobě, počet vydání je uveden v rozdělovníku každého dokumentu. Záznamy, které jsou v papírové podobě jsou postupně digitalizovány a v digitální podobě archivovány stejně jako v papírové. Problematika řízení dokumentace je popsána ve směrnici ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ DOKUMENTACE a pracovním postupu DOKUMENTACE ZÁZNAMŮ O ISŘ Všeobecně (Q 4.2.1, E 4.4.4, B 4.4.4) Dokumentace ISŘ v sobě zahrnuje všechny požadavky kladené normou ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO a ČSN OHSAS Dokumentace ISŘ organizace je tvořena těmito částmi: - politika jakosti kvality - politika EMS - politika BOZP - cíle jakosti kvality - cíle EMS - cíle BOZP - příručka ISŘ - dokumentované postupy požadované výše uvedenými normami Jméno Podpis Datum Stránka 9 / 22 Výtisk číslo:

10 - postupy nutné pro efektivní fungování organizace a jejich procesů - záznamy požadované výše uvedenými normami i další záznamy nutné pro fungování procesů organizace Dokumentace je v tomto ISŘ popsána a řízena pomocí směrnice ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ DOKUMENTACE, v pracovním postupu DOKUMENTACE ZÁZNAMŮ O ISŘ a v pracovním postupu TVORBA SMĚRNIC Příručka ISŘ (Q 4.2.1, E 4.4.4, B 4.4.4) Organizace má zpracován základní dokument ISŘ PŘÍRUČKU ISŘ. V souladu s požadavky norem příručka zahrnuje tyto informace: - oblast použití ISŘ, včetně podrobností o jakýchkoliv vyloučeních - odkazy na dokumentaci nižších řádů - souvztažnost mezi firemními procesy Příručka ISŘ je rozdělena do kapitol, v úvodu této příručky ISŘ je uveden obsah. Řízení příručky ISŘ je prováděno stejně jako řízení ostatní dokumentace a vztahuje se na ně směrnice ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ DOKUMENTACE a pracovní postup DOKUMENTACE ZÁZNAMŮ O ISŘ Řízení dokumentů (Q 4.2.3, E 4.4.5, B 4.4.5) Řízení dokumentů je v tomto ISŘ popsáno a uplatňováno dle směrnice ŘÍZENÍ SPRÁVNÍ DOKUMENTACE, pracovní postup INTERNÍ ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE. V této směrnici jsou definovány postupy nutné pro funkční řízení veškerých dokumentů interních i externích ve firmě používaných. Směrnice zabezpečuje, že dokumenty: - projdou schvalovacím řízením před vydáním - jsou přezkoumávány - jsou identifikovány - jsou vždy aktuální - jsou dostupné v místech jejich používání - jsou ošetřeny proti užívání zastaralých vydání - jsou archivovány ve všech vydáních u správce dokumentace Řízení záznamů (Q 4.2.4, E 4.5.4, B ) Záznamy jsou řízeny v souladu s požadavkem normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO a ČSN OHSAS Řízení probíhá dle pracovního postupu - DOKUMENTACE ZÁZNAMŮ O ISŘ. Organizace vytváří a udržuje záznamy, které složí jako důkazní materiál: - shodě s požadavkem na produkt kladený zákazníkem, normami a zákony - o správném a efektivním fungování ISŘ Jsou určena archivační místa dokumentů, je určeno komu a k čemu slouží, v souladu se skartačním řádem je určena archivační doba, viz. směrnice - ARCHIVNÍ ŘÁD. Záznamy splňují tato kritéria: - jsou čitelné - lze u nich identifikovat jejich původ, původce a datum vzniku - jsou snadno vyhledatelné 4.3. Právní a jiné požadavky (E 4.3.2, B 4.3.2) Identifikace a zajištění přístupů k právním a jiným požadavkům je detailně popsán v dokumentu ZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍCH, LEGISLATIVNÍCH A NORMATIVNÍCH ODKAZŮ DO FIREMNÍ PRAXE. Všichni zaměstnanci mají přístup ke všem právním a jiným požadavkům zabezpečuje MISŘ, který zajišťuje jejich aktuálnost. Osobní odpovědnost za prověřování a doplňování požadavků předpisů v souladu s měnící se legislativou nesou zaměstnanci uvedeni v jednotlivých dokumentech. Jméno Podpis Datum Stránka 10 / 22 Výtisk číslo:

11 4.4. Havarijní připravenost a reakce (E 4.4.7, B 4.4.7) Organizace má vytvořena a udržuje dokument směrnice HAVARIJNÍ A TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN, v kterém se řeší havarijní situace, reakce na ně, postupy prevence a zmírnění dopadů, které může tato situace způsobit. Povinností každého zaměstnance je řídit se tímto dokumentem. Jelikož jsou zaměstnanci společnosti firmy často v areálu společnosti Chemopetrol UNIPETROL RPA s. r. o. a Česká rafinérská, jsou zaměstnanci zároveň povinni řídit se i směrnicemi těchto společností. Tento postup je pravidelně přezkušován a to zejména po vzniku nežádoucí události nebo situace havarijního ohrožení. Organizace rovněž tyto postupy přezkušuje Hodnocení souladu (E 4.5.2, B 4.5.2) Organizace provádí hodnocení souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a s jinými požadavky, které se na organizaci vztahují v rámci přezkoumání vedením, na základě výsledků interních auditů a připomínek externích zainteresovaných stran. O tomto hodnocení vede organizace záznam Odpovědnost Angažovanost a aktivita managementu (Q 5.1, E 4.4.1, B 4.4.1) Management společnosti firmy Klimamont věnuje trvalou pozornost jakosti kvalitě, ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Každý z řídících pracovníků pravidelně na pracovních poradách zdůrazňuje nutnost naplňování potřeb zákazníků a dodržování standardní kvality práce jako základní pilíře úspěšnosti společnosti firmy na trhu a nutnost postupovat tak, aby činnost organizace neúměrně nezatěžovala životní prostředí a vykonávané činnosti neohrožovaly zaměstnance ani zákazníky na zdraví nebo na životě. Vedení společnosti firmy pravidelně hodnotí fungování Integrovaného systému řízení a vyhlašuje pro každý rok měřitelné cíle jakosti kvality, EMS a BOZP a na základě aktualizování environmentálních aspektů a existujících rizik stanovuje cíle a cílové hodnoty pro environmentální systém řízení a systém řízení BOZP. Neustále vytváří potřebné zdroje pro efektivní fungování ISŘ. Fungování ISŘ vedení pravidelně hodnotí při přezkoumání managementu (PŘEZKOUMÁNÍ ISŘ VEDENÍM SPOLEČNOSTI FIRMY směrnice). Vrcholové vedení poskytuje důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě k rozvíjení a uplatňování ISŘ a k neustálému zlepšování jeho efektivity prostřednictvím: - sdělování uvnitř organizace, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako zákonné požadavky a požadavky předpisů - stanovení politiky ISŘ - zajišťováním, že jsou stanovené cíle jakosti kvality, enviromentu a bezpečnosti - prováděním přezkoumáním vedením - zajišťováním dostupnosti zdrojů potřebných k zavedení, udržování a zlepšování ISŘ 5.2. Zaměření na zákazníka (Q 5.2) Zákazník je základním klíčem k prosperitě firmy. Vedení zajišťuje, aby byly stanoveny požadavky zákazníka a aby byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti. Požadavky zákazníka jsou vždy sdělení před vlastní realizací zakázky. Naplňování potřeb zákazníka a jeho spokojenost je v organizaci pečlivě popsán ve směrnici - MĚŘENÍ A MONITOROVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA Politika ISŘ (Q 5.3, E 4.2, B 4.2) Politika ISŘ (jakosti kvality, enviromentu a BOZP) je taktickým dokumentem vedení, který směřuje k střednědobému naplňování firemních vizí. Je podkladem pro stanovení měřitelných cílů jakosti kvality, enviromentu a BOZP. Změny a úpravy v politice ISŘ provádí aktuálně dle potřeb společnosti společnosti firmy porada vedení a MISŘ zodpovídá za distribuci změn v této politice. Politika ISŘ je stanovována tak, aby odpovídala povaze a dopadům činností výrobků a služeb organizace. Politika ISŘ je zveřejněna na internetu společnosti firmy pro všechny zaměstnance, zainteresované strany i pro širokou veřejnost. Za zabezpečení správného dodržování a porozumění politice všemi zaměstnanci nesou odpovědnost všichni vedoucí zaměstnanci společnosti firmy KLIMAMONT. S touto politikou musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci. Jméno Podpis Datum Stránka 11 / 22 Výtisk číslo:

12 Politika ISŘ je uvedena v příloze č. 2 tohoto dokumentu Plánování (Q 5.4, E 4.3, B 4.3) Cíle, cílové hodnoty a programy (Q 5.4.1, Q 5.4.2, E 4.3.3, B ) Z definované politiky ISŘ stanovuje vedení organizace cíle pro daný kalendářní rok. Cíle jakosti kvality jsou stanoveny vždy měřitelně a tak, aby každý pracovník firmy znal svůj cíl pro daný časový úsek. Pracovníci organizace jsou prokazatelným způsobem s cíly seznámeni. Každý pracovník organizace je osobně zodpovědný za splnění jemu příslušnících cílů. Porada vedení se věnuje dílčímu hodnocení plnění cílů. Při stanovování a přezkoumávání cílů byly zváženy a vzaty v úvahu právní a jiné požadavky na organizaci, celková strategie organizace, technologické možnosti a finanční, provozní a podnikatelské požadavky, názory zainteresovaných stran, výsledky z přezkoumání vedením, z potřeb odstraněných zjištěných neshod, které nelze odstranit jednoduchým opatřením a u enviromentálních cílů byly dále vzaty v úvahu enviromentální aspekty, které mají významný vliv na životní prostředí a v oblasti BOZP vychází cíle také i z vyhodnocení významnosti bezpečnostních rizik a ze vzniklých úrazů a poškození zdraví. Posloupnost, harmonogram a odpovědnosti vyplývají z programů. Seznam aktuálních cílů je uveden v příloze č. 3 tohoto dokumentu. Vedení se tímto zavazuje, že vytvoří podmínky, pro realizaci stanovených schválených cílů organizační, personální, ekonomické podmínky apod. Organizace má vytvořeny a udržuje programy pro dosažení jednotlivých cílů a cílových hodnot. Každý program obsahuje: - odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro každou příslušnou funkci a úroveň, - prostředky a časový rámec, ve kterém má být programu dosaženo Program zajišťuje vazbu mezi: - politikou ISŘ - významným environmentálním aspektem nebo rizikem BOZP - environmentálními, bezpečnostními cíly a cíly jakosti kvality a jejich cílovými hodnotami - cílovou hodnotou Programy jsou pravidelně prověřovány a vyhodnocovány. Tvoří jeden ze vstupů pro přezkoumání vedením. Programy jsou aktualizovány také na základě změn činností, výrobků či služeb nebo při změnách provozních podmínek. Majitel společnosti firmy tyto programy schvaluje, včetně finančního plánování. Majitel společnosti firmy zajistí zařazení tohoto programu do finančního plánu organizace Plánování systému managementu (Q 5.4.2) Plánování je důležitou součástí systému ISŘ ve společnosti firmě KLIMAMONT. Při plánování INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ je důsledně uplatňován princip P-D-C-A. Každá činnost ve společnosti firmě je plánována, prováděna, kontrolována a uvolněna k dalšímu postupu. Plány související s řízením lidských zdrojů jsou popsány ve směrnici ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Plány rozvoje infrastruktury jsou vypracovány a schváleny poradou vedení. Plán nákladů na INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ je vypracován a schválen poradou vedení. Plánování výroby je řešeno v 7. kapitole tomto dokumentu a návazných směrnicích. Jméno Podpis Datum Stránka 12 / 22 Výtisk číslo:

13 Environmentální aspekty (E 4.3.1) Organizace má vytvořen a udržuje postup k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, které řídí a na které má vliv, tak, aby byly určeny ty aspekty, které mají (mohou mít) významný dopad na životní prostředí. Řeší je směrnice ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLÁNOVÁNÍ. Tyto informace jsou průběžně aktualizovány Plánování pro Identifikace nebezpečí, hodnocení posuzování rizika a určení způsobu řízení rizik (B 4.3.1) Organizace má vytvořen a udržuje postup pro průběžnou identifikaci nebezpečí, hodnocení posuzování rizik, určení způsobu řízení a uplatňování nezbytných opatření k řízení. Tato obsahují: - běžné a mimořádné činnosti - činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště - zařízení na pracovišti, provozované organizací nebo jinými subjekty Metodika organizace pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a jejich řízení je popsána ve směrnici BEZPEČNOSTÍ ŘÁD. Metodika musí: - být stanovená s ohledem na její rozsah, povahu a načasování tak, aby byl zajištěn spíše pro aktivní přístup než reaktivní. - umožnit klasifikaci rizik a identifikaci rizik, která mají být vyloučená nebo řízená opatřeními vyplývající z cílů a jejich programů. - být v souladu s provozními zkušenostmi a schopnostmi použít opatření k řízení rizik. - poskytovat informace pro stanovení požadavků na zařízení, identifikaci potřeb výcviku a vývoje o řízení provozu. - umožnit monitorování požadovaných opatření k zajištění jak efektivnosti, tak v časnosti jejich uplatnění Povinnost Odpovědnost, pravomoc a komunikace Povinnost Odpovědnost a pravomoc (Q 5.5.1, E 4.4.1, B 4.4.1) Vrcholové Představitel vedení zajišťuje, aby odpovědnosti a pravomoci a povinnosti byly v organizaci stanoveny a sdělovány, a to popsáním v těchto dokumentech: - organizačním řádu - popisech funkcí u jednotlivých řídících pracovníků a v popisech dělnických profesí. Součástí těchto popisů jsou také povinnosti pravomoci a odpovědnosti plynoucí z ISŘ - organizačních a řídících dokumentech - zápisech z porady vedení - plných mocích - ustanoveních pracovníka do funkce Součástí organizačního řádu je organogram, který slouží ke snadné orientaci odpovědnosti a pravomoci, viz. příloha č. 1 směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Představitel managementu (Q 5.5.2, E 4.4.1, B 4.4.1) Vedení společnosti Představitel vedení ustanovilo představitele vedení managementu. Při rozhodování o výběru vhodného kandidáta vzalo vedení společnosti představitel vedení zřetel na požadavky kladené normou pracovník je členem nejužšího vedení firmy společnosti. V oblasti řízení ISŘ je nejvýše postavenou funkcí v rámci managementu. Představitel vedení managementu má tyto odpovědnosti a pravomoci: - zajišťuje vytváření, uplatňování a udržování procesů potřebných pro ISŘ - podporuje vědomí zaměstnanců o závažnosti požadavků zákazníka v celé organizaci - předkládá vedení organizace zprávy o stavu ISŘ Jméno Podpis Datum Stránka 13 / 22 Výtisk číslo:

14 Interní komunikace (Q 5.5.3, E 4.4.3, B 4.4.3) Interní komunikace je klíčem k prosperitě firmy. Vedení společnosti Představitel vedení věnuje trvale pozornost zdokonalování způsobů komunikace uvnitř společnosti firmy. V tabulce jsou uvedeny způsoby používané komunikace v organizaci. Komunikace popsána ve směrnici KOMUNIKACE. Způsob komunikace Prostředek Forma Přímá řeč Porada, konzultace, školení, Verbální neformální setkání Telefon Sdělení Mobilní telefon Sdělení Písemný Doručení zaměstnancem Zápisy, záznamy, dokumentace Elektronický Přenosné nosiče Disketa, CD Fax Kopie písemných informací V rámci BOZP jsou zaměstnanci: - zapojeni do vývoje a přezkoumání strategií a postupů řízení rizik - konzultováni v případě změn, které ovlivňují BOZP na pracovišti - zastupováni v otázkách BOZP viz. záznam o pověření zaměstnance za oblast BOZP - informování o tom, kdo je jejich představitel zaměstnanců a představitel vedení V rámci externí komunikace organizace přijímá a reaguje na zásadní podněty od externích zainteresovaných stran. Pro informování veřejnosti slouží internetové stránky: Pro podněty, připomínky nebo dotazy slouží veřejnosti kontakty uvedeny na internetové stránce. Pro externí komunikaci jsou využívány např.: - internet, předepsaná hlášení orgánům státní správy, regionální a celostátní veřejné sdělovací prostředky, setkání s veřejností, odborná setkání apod. Organizace se rozhodla, že o svých významných enviromentálních aspektech nebude externě komunikovat Přezkoumání systému managementu (Q 5.6, E 4.6, B 4.6) Přezkoumání ISŘ je prováděno minimálně 1x ročně na poradě vedení. Vyžadují-li to okolnosti, může být četnost přezkoumání zvýšena. Při přezkoumání systému se musí dbát na to, aby byla zajištěna kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost systému. Přezkoumání na vstupu vždy zahrnuje minimálně tyto informace: - výsledky auditů - zpětnou vazbu od zákazníka - výkonnost procesů a shoda produktu - preventivní opatření a opatření k nápravě - následná opatření z předchozích přezkoumání vedením - změny, které by mohly ovlivnit ISŘ, včetně vývoje požadavků právních předpisů a dalších požadavků spojených s enviromentálními aspekty - doporučení pro zlepšování - vyhodnocení souladu s požadavky právních a jiných předpisů - komunikaci s externími zainteresovanými stranami, včetně stížností - enviromentální profil - rozsah plnění cílů a cílových hodnot Výstup z přezkoumání musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se: - ke zlepšování efektivnosti ISŘ - ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka Jméno Podpis Datum Stránka 14 / 22 Výtisk číslo:

15 - k potřebám zdrojů Výstup musí dále zahrnovat všechna rozhodnutí nebo činnosti spojená s možnou potřebou změnit politiku, cíle, cílové hodnoty nebo jiné prvky ISŘ, v souladu se závazkem neustálého zlepšování. Záznamy z přezkoumání se musí udržovat. Manažer ISŘ (dále jen MISŘ) zajišťuje přezkoumání představitelem vedení. Zpracovává zprávu, k jejímuž vytvoření jsou použity informace z interních a externích (certifikační organizace, zákazníci apod.) zdrojů. Všichni pracovníci jsou povinni poskytnout MISŘ požadované informace týkající se ISŘ. Zprávy z přezkoumání jsou uchovávány po stanovenou dobu. Politika a cíle byly projednány na poradě vedení, kde byly schváleny a vyhlášeny. Způsob provádění přezkoumání je popsán ve směrnici PŘEZKOUMÁNÍ ISŘ VEDENÍM SPOLEČNOSTI FIRMY Poskytování zdrojů (Q 6.1, E 4.4.1, B 4.4.1) Majitel připravuje rozpočet pro následující kalendářní rok. Součástí tohoto plánu jsou i náklady na ISŘ a plán nákupu infrastruktury. Majitel daný plán schválí. Na základě naplánovaných zdrojů jednotlivých útvarů, po přezkoumání potřeby, zdroje přiděluje. Vedení poskytuje odpovídající zdroje pro: - uplatňování a udržování integrovaného systému a neustálé zlepšování jeho efektivnosti, - zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků Lidské zdroje (Q 6.2, E 4.4.2, B 4.4.2) Všeobecně Kompetentnost všech pracovníků je dána jejich vzděláním, výcvikem, dovedností a zkušeností Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti (Q 6.2.2, E 4.4.2, B 4.4.2) Nezbytná odborná způsobilost kompetence zaměstnanců je stanovena v Popisech pracovního místa. Náležitosti ohledně vzdělávání a výcviku popisuje proces Řízení lidských zdrojů - Vzdělávání a výcvik zaměstnanců. Hodnocení efektivnosti vzdělávání a výcviku je prováděno technikem (vedoucím provozu) nebo MISŘ na základě informací od účastníků vzdělávacích akcí a od nadřízených pracovníků daných účastníků. Výsledky jsou používány pro eventuální úpravu následujících vzdělávacích akcí stejného zaměření a pro tvorbu budoucích plánů vzdělávání. Uvědomění zaměstnanců o závažnosti a důležitosti svých činností a o úrovni svého přispění k dosažení cílů je zajištěno interními školícími akcemi apod. Zásady udržování záznamů o vzdělávání a výcviku jsou podrobně uvedeny v interní dokumentaci ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Záznamy o dovednostech a zkušenostech jsou uloženy v osobních složkách zaměstnance. Organizace požaduje, aby všichni zaměstnanci, jejichž práce může mít významný dopad na jakost kvalitu produktu, byli odpovídajícím způsobem vycvičeni, musí být způsobilí kompetentní k výkonu dané funkce. Vedení organizace v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001: a ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 ČSN OHSAS 18001:2008 zpracovalo směrnici ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, PRACOVNÍ ŘÁD Infrastruktura (Q 6.3, E 4.4.1, B 4.4.1) Organizace určuje, poskytuje a udržuje infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Infrastruktura zahrnuje: - zařízení pro proces (hardware, software, technologická zařízení), - podpůrné služby (přeprava apod.), Jméno Podpis Datum Stránka 15 / 22 Výtisk číslo:

16 - budovy, pracovní prostory Součástí rozpočtu organizace je plán nákupů infrastruktury. Nedílnou součástí plánů jsou plány údržby strojů a zařízení, automobilů, revize el. nářadí, tlakových nádob apod Pracovní prostředí (Q 6.4, E 4.4.1, B 4.4.1) Pracovní prostředí je pečlivě popsáno v kategorizaci pracovišť a vymezení rizik. Tento dokument byl schválen OHS v Mostě. Firma zajišťující BOZP a PO a také zdravotní smluvní lékař sledují při svých pravidelných kontrolách také dodržování postupů souvisejících s pracovním prostředím. V případě zjištění neshod neprodleně informuje MISŘ, který zajistí vypořádání neshody Plánování realizace produktu / služby (Q 7.1, E 4.4.6, B 4.4.6) Organizace plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu / služby. Plánování realizace produktu / služby je v souladu s požadavky ostatních procesů. Organizace musí určit a plánovat ty operace a činnosti, které souvisejí s určenými významnými enviromentálními aspekty a s identifikovanými riziky v souladu s její politikou, cíli a cílovými hodnotami tak, aby byly prováděny za přesně stanovených podmínek a to: - vytvoření, zavedení a udržování dokumentovaných postupů pro situace, kde by bez těchto postupů mohlo dojít k odklonu od politiky a cílů - ustanovení provozních kritérií v těchto postupech - vytvořením, zavedením a udržováním postupů pro identifikované významné enviromentální aspekty a k identifikovatelným rizikům BOZP, které mohou mít dopad na životní prostředí a BOZP. - vytvořením a udržováním postupů pro návrh pracoviště, procesů, zařízení, strojů, provozních postupů a organizace práce, včetně jejich přizpůsobení lidským schopnostem tak, aby byla vyloučena nebo snížená rizika BOZP přímo u jejich zdroje. Při plánování realizace produktu / služby organizace určuje: - požadavky na produkt / službu - potřebu vytvořit procesy a dokumenty, včetně poskytnutí zdrojů specifických pro produkt/službu, - požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt/službu a kritéria pro přijetí produktu/ službu(plány jakosti apod.) - záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt/služba splňují požadavky,aspekty vztažené k legislativním požadavkům a požadavkům třetích stran Procesy týkající se zákazníka (Q 7.2, E 4.4.6, B 4.4.6) Společnost Firma Klimamont má zpracovánu směrnici ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK, UZAVÍRÁNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ SMLUV, která řeší problematiku procesů týkajících se zákazníka Určování požadavků týkající se produktu/služby Organizace určuje: - požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, - požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, je-li známo, - zákonné požadavky a požadavky předpisů týkající se produktu/služby - jakékoli doplňující požadavky určené organizací Přezkoumání požadavků týkajících se produktu/služby Organizace přezkoumává požadavky týkající se produktu/služby. Přezkoumání je provedeno před přijetím závazku organizace dodat produkt zákazníkovi. Organizace zajistí, aby: - byly stanoveny požadavky na produkt/službu, - byly vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků, - organizace byla schopna plnit stanovené požadavky. Jméno Podpis Datum Stránka 16 / 22 Výtisk číslo:

17 O výsledcích přezkoumání a o opatřeních vyplývajících z přezkoumání jsou udržovány záznamy. V případě, že zákazník neposkytne dokumentované požadavky, je zákazníkovi zaslána nabídka. Po potvrzení nabídky ze strany zákazníka jsou požadavky přijaty.v případě, že dojde ke změně požadavků na produkt, zajistí organizace změnu v příslušných dokumentech a zainteresovaní pracovníci jsou o změněných požadavcích informováni Komunikace se zákazníkem Organizace uplatňuje efektivní způsob pro komunikaci se zákazníkem s ohledem na: - informace o produktu/službu - verbálně, telefonicky, písemně, elektronicky, - vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn - zpětnou vazbu od zákazníka, včetně stížností zákazníka (hodnocení spokojenosti zákazníka, stížnosti, reklamace) Popsáno ve směrnicích KOMUNIKACE; MĚŘENÍ A MONITOROVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA Návrh a vývoj Organizace provádí servis a montáž dle projektové dokumentace, kterou zajišťuje subdodávkou. Tento prvek je z certifikace vyloučen, firma KLIMAMONT návrh a vývoj neprovozuje Nakupování Nákup (Q 7.4, E 4.4.6, B 4.4.6) Proces nakupování je podpůrným procesem popsaným ve směrnici - ŘÍZENÍ, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ Proces nakupování nákupu V procesu nakupování nákupu je zajištěno, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům. Typ a rozsah výběru a hodnocení je závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo na konečný produkt. Organizace hodnotí a vybírá dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Jsou stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované hodnocení pracovní postup VÝBĚR A HODNOCENÍ DODAVATELŮ Informace pro nakupování nákup Informace pro nakupování nákup popisují produkt, který se má nakoupit a pokud to je vhodné včetně: - požadavků na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení,- požadavků na kvalifikaci zaměstnanců, - požadavků na systém managementu jakosti kvality, EMS a BOZP Organizace zajišťuje přiměřenost specifikovaných požadavků pro nakupování nákup dříve, než je sdělí dodavateli směrnice ŘÍZENÍ, SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ a pracovní postup NÁKUP MATERIÁLU A SLUŽEB) Ověřování nakupovaného produktu Organizace uplatňuje kontrolní činnosti nezbytné pro zajištění, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování u dodavatele, uvádí organizace v informacích pro nakupování zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu Výroba a poskytování služeb (Q 7.5, E 4.4.6, B 4.4.6) Řízení výroby a poskytování služeb Organizace plánuje a realizuje výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek. Řízené podmínky zahrnují: - dostupnost informací, které popisují znaky produktu, - dostupnost výrobní dokumentace, - použití vhodného zařízení, Jméno Podpis Datum Stránka 17 / 22 Výtisk číslo:

18 - dostupnost a použití monitorovacího a měřícího zařízení, - uplatňování monitorování a měření (plány jakosti), - uplatňování činností při uvolňování, dodávání a po dodání, Postupy uplatňované ve společnosti Klimamont při řízení výroby jsou popsány ve: směrnici ŘÍZENÍ MONTÁŽÍ CHLAZENÍ A KLIMATIZACE pracovní postup TECHNICKÁ PŘÍPRAVA ZAKÁZKY DODÁVKY A MONTÁŽE BEZ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE pracovní postup POSTUP OPRAV CHLAZENÍ pracovní postup POSTUP OPRAV MaR pracovní postup POSTUP OPRAV STROJNÍ pracovní postup POSTUP OPRAV ELEKTRO pracovní postup DÍLENSKÉ OPRAVY CHLADÍCÍCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ pracovní postup VÝSTUPNÍ KONTROLA ZAŘÍZENÍ PO OPRAVÁCH pracovní postup VÝMĚNA KOMPRESORU V CHLADNIČKÁCH A MRAZNIČKÁCH pracovní postup DOPLŇOVÁNÍ CHLADIVA DO CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ pracovní postup PLÁNOVÁNÉ INSPEKCE NA CHLADÍCÍCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH, pracovní postup KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘED STAVBOU (dodávkou), pracovní postup - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY pracovní postup VÝMĚNA CHLADIVA R 22 V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE pracovní postup MANIPULOVÁNÍ S CHLADIVY Validace procesů výroby a poskytování služeb Všechny procesy, související s realizací produktu, jsou v organizaci monitorovány nebo měřeny. Validace procesů výroby tedy není prováděna Identifikace a sledovanost Adresné dohledání pracovníka, který prováděl činnost je důležitým nástrojem pro určení neshody. Každá má označení, které jednoznačně identifikuje potřebné údaje. Zakázka je sledována na základě označení přijatých objednávek a následné evidence. Zavedený systém umožní v případě výskytu neshody konkrétní určení použité dodávky a provádějícího montéra Majetek zákazníka Organizace pečuje formou servisní a montážní činnosti o majetek v místě zákazníka. Organizace provádí montážní a servisní činnost převážně v prostorách zákazníka. Před zahájením pracovní činnosti vedoucí montážní čety převezme povolení na práci na zařízení a zajišťuje aby nedošlo ke ztrátě, poškození, nebo zjištění jeho nevhodnosti k následnému použití. Montážní skupina, která zajišťuje servis klimatizačního zařízení, v případě poruchy, která vyžaduje opravy v prostorách firmy majetek zákazníka schraňuje, zajišťuje jeho identifikaci, ověřování, ochranu a zabezpečení. Jestliže dojde ke ztrátě, poškození, nebo zjištění jeho nevhodnosti k následnému použití, je toto oznámeno zákazníkovi. O výše uvedených skutečnostech jsou udržovány záznamy Ochrana Uchovávání produktu Organizace zajišťuje shodu produktu v průběhu interního zpracování a dodání do určeného místa určení. Toto zachování shody zahrnuje identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Zachování shody platí i pro základní části produktu Řízení měřících a monitorovacích zařízení (Q 7.6, E 4.5.1, B 4.5.1) Monitorování a měření, které se musí provádět, a monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě produktu s určenými požadavky jsou určena technickou dokumentací. Jméno Podpis Datum Stránka 18 / 22 Výtisk číslo:

19 Pro zajištění monitorování a měření používá organizace měřidla ve smyslu zákona o metrologii. Lhůtya pro ověření stanoveného měřidla vychází ze zákona. Jednotná lhůta pro kalibraci nestanovených měřidel je v organizaci stanovena 2 4 roky. Kalibrace měřidel je prováděna externím dodavatelem služeb. Měřidla v organizaci: - stanovená podléhají úřednímu ověření - nestanovená podléhají kalibraci Organizace provádí monitorování a měření způsobem, který je v souladu s požadavky na monitorování a měření. V případě, že je nezbytné zajistit platné výsledky, měřící zařízení je: - ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony (pokud takový etalon není k dispozici, je základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenán) - identifikováno tak, aby bylo možné určit stav kalibrace, - zabezpečeno před takovými seřízeními, která by zrušila platnost výsledku měření, - chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování. Když se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům, organizace posuzuje a zaznamenává platnost předchozích výsledků měření. Organizace u dotčeného zařízení a u každého dotčeného produktu přijímá příslušná opatření. O výsledcích kalibrace a ověřování se udržují záznamy. Řízení měřících a monitorovacích zařízení je prováděno pomocí směrnice - METROLOGICKÝ ŘÁD Měření, analýza a zlepšování - všeobecně (Q 8.1, E 4.5.1, B 4.5.1) Organizace plánuje a uplatňuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné pro: - prokázání shody produktu, - zajištění shody integrovaného systému, - neustálé zlepšování efektivnosti integrovaného systému Monitorování a měření (Q 8.1, E 4.5.1, B 4.5.1) Pro monitorování a měření má organizace vytvořenu řadu směrnic a postupů. Jednotlivé směrnice a pracovní postupy jsou uvedeny u jednotlivých článků tohoto dokumentu Měření spokojenosti Spokojenost zákazníka Organizace jako zásadní měření výkonnosti systému monitoruje informace týkající se vnímání zákazníka, zda organizace splnila jeho požadavky. Společnost Firma Klimamont řeší sledování spokojenosti zákazníka ve směrnici MĚŘENÍ A MONITOROVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA Interní audit (Q 8.2.2, E E 4.5.5, B 4.5.5) Organizace plánovaně provádí interní audity, aby se stanovilo, zda ISŘ: - vyhovuje plánovaným činnostem, požadavkům normy a požadavkům na ISŘ stanoveným organizací, - je správně zaveden a efektivně uplatňován a udržován. Program auditů je plánován s ohledem na stav a důležitost procesů a oblastí, které se mají podrobit auditu, stejně jako na výsledky předchozích auditů. Kritéria auditu, předmět auditu, četnost a metody auditu jsou stanoveny. Volbou auditorů a prováděním auditů je zajištěna objektivita a nestrannost procesu auditu. Auditoři nikdy neprovádějí audit své vlastní práce. V interní dokumentaci jsou stanoveny odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, na předkládání zpráv o výsledcích a na udržování záznamů. Vedoucí pracovník odpovědný za auditovanou oblast zajišťuje, aby byla bez zbytečných průtahů provedena opatření k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Mezi následné činnosti se zahrnuje ověřování Jméno Podpis Datum Stránka 19 / 22 Výtisk číslo:

20 provedených opatření a jeho zdokumentování. Postup interních auditů je popsán ve směrnici INTERNÍ AUDITY Měření a monitorování procesů Měření a monitorování procesů je popsáno v kartách procesů viz. příloha č. 1 tohoto dokumentu Měření a monitorování produktu Organizace monitoruje a měří znaky produktu, aby si ověřila, zda byly požadavky na produkt splněny. Měření a monitorování se provádí v určených etapách procesu realizace produktu v souladu s plánovanými činnostmi (plány jakosti kvality, EM a BOZP). Organizace udržuje důkazy o shodě s přejímacími kritérii. V záznamech je uvedena osoba schvalující uvolnění produktu. Uvolnění produktu a dodání služby nepokračuje, dokud nejsou uspokojivě dokončeny plánované činnosti s výjimkou, že to příslušný orgán, popřípadě zákazník schválil jinak Řízení neshodného produktu (Q 8.3, E 4.5.3, B B ) Organizace má vytvořen a udržován postup pro definování odpovědností a pravomoci pro řešení a zkoumání neshody, pro kroky vedoucí ke zmírnění vzniklých škod a pro zahájení a dokončení nápravných a preventivních opatření. Organizace zajišťuje, že produkt, který není ve shodě s požadavky na produkt, je identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem jsou stanoveny ve směrnici - ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ. Organizace udržuje záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně udělených výjimek. Je-li neshodný produkt opraven, je znovu podroben opakovanému ověřování, aby se prokázala shoda s požadavky. Zjistí-li se neshodný produkt až po dodání nebo po zahájení jeho používání, organizace provede veškerá opatření odpovídají důsledkům neshody nebo potenciálním důsledkům neshody. V ISŘ společnosti firmy Klimamont je řešeno ve směrnici ŘÍZENÍ NESHODNÝCH VÝROBKŮ Analýza údajů dat (Q 8.4, E 4.5.1, B 4.5.1) Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti ISŘ, organizace určuje, shromažďuje a analyzuje určenéá údaje data. Údaje Data zahrnují výsledky získané při monitorování a měření a údaje procesů a produktů. Analýza údajů dat poskytuje informace týkající se: - spokojenosti zákazníka, - shody s požadavky na produkt, - znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření, - dodavatelů - hodnocení dodavatelů - enviromentálních aspektů - zranění, nehod a mimořádných událostí apod. Analýza údajů dat se provádí dle směrnice ANALÝZA ÚDAJŮ DAT Vyšetřování incidentu (B ) Organizace má vytvořen, implementován a udržován postup pro zaznamenávání, vyšetřování a analyzování incidentů viz Směrnice č. 15 a 25. Každé šetření incidentů je prováděno za účelem: stanovení zásadních nedostatků v oblasti BOZP a jiných faktorů, které mohou způsobit vznik incidentu nebo k němu přispět, identifikování potřeby nápravného opatření viz bod 8.5.2, identifikování příležitosti k neustálému zlepšování viz bod 8.5.1, Jméno Podpis Datum Stránka 20 / 22 Výtisk číslo:

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek POŽADAVKY DLE METROLOGICKÉHO PŘEDPISU MP 002 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS. Manuál kvality dodavatele. Číslo PP 01/19 Vydání 1. Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS. Manuál kvality dodavatele. Číslo PP 01/19 Vydání 1. Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS Název Manuál kvality dodavatele Číslo PP 01/19 Vydání 1 Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení Tento prováděcí předpis definuje požadavky společnosti NAREX Ždánice,

Více

Zásady řízení dokumentů

Zásady řízení dokumentů Masarykova univerzita Pedagogická fakulta MU-IS/7392/2014/69850/PdF-1 Směrnice děkana č. 7/2010 Zásady řízení dokumentů (ve znění účinném od 1. 2. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 35/2017 Název: Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově Účinnost: 1. 5. 2017 1 Vnitřní kontrolní systém na UK Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem tohoto opatření

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

Příručka systému řízení (kvality)

Příručka systému řízení (kvality) Platné od: 1.9.2017 5. vydání Stránka 1 z 17 Příručka systému řízení (kvality) Výtisk číslo: Copyright Platné od: 1.9.2017 5. vydání Stránka 2 z 17 OBSAH 1VYMEZENÍ SYSTÉMU... 4 1.1 Sídlo TESLA Mladá Vožice

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 24.4.2017 1.5.2017 0 Dne: 20. 4. 2017 Dne: 24. 4. 2017 1 / 13 O B S A H : 1. SBD Krušnohor 2. Příručka jakosti a environmentu 3.

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU ROZSAH DEFINICE POJMŮ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5

1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU ROZSAH DEFINICE POJMŮ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5 OBSAH 1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU...3 2 ROZSAH...3 3 DEFINICE POJMŮ...3 4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5 4.1 Všeobecné požadavky...5 4.2 Požadavky na dokumentaci...5 4.2.1 Všeobecně...5 4.2.2 Příručka

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Kde je vymezeno; případný odkaz na seznam výrobků Odkaz na přiložený seznam dokumentů, nebo uvést

Kde je vymezeno; případný odkaz na seznam výrobků Odkaz na přiložený seznam dokumentů, nebo uvést Výrobek: Techn. specif.: Zatřídění dle př. 2 NV 163 Tabulka Skupina Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Má výrobce správně

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.4807.003 Kriteriální normy a typ auditu: 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2016, Typ certifikace: Název organizace (dle OR): Adresa sídla: Single-site Hexium hydraulika s.r.o. K.

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice je stanovení jednotného postupu při přípravě, realizaci, řízení a financování projektů realizovaných společností

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele F001/2018-2 Strana 1 z 6 Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti k výkonu metrologické funkce 2 Průběh certifikace 2.1 Základní rozsah certifikace Rozsah certifikace pro všechny funkce

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více