jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jeho hustotě a na hustotě tekutiny."

Transkript

1 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / fyzika Klíčové pojmy: Aby těleso plovalo, měl by být poměr mezi jeho hmotností a objemem menší než poměr mezi hmotností a objemem kapaliny. jeho hustotě a na hustotě tekutiny. Materiály a pomůcky (pro každou skupinu): Kádinky, odměrné válce, plastové kostky, různé předměty o rozdílných velikostech a rozdílné hmotnosti, různé materiály, voda. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 3 hodiny Shrnutí: Tato aktivita je určená k tomu, aby ukázala, proč některé předměty plovou a jiné ne ve vztahu k jejich hustotě: Uvidíme těžká tělesa, která plovou (jako například velkou železnou loď), stejně tak jako velmi lehké předměty, které se potopí (např. železný hřebík). Experiment 1. Také uvidíme velké a malé předměty, z nichž některé mohou plovat a některé ne. Experiment 2. Hlavní vlastnost, která předurčuje, jestli bude těleso plovat nebo ne, je jeho hustota vypočítaná vydělením hmotnosti objemem. Experiment 3 a 4. Učitel by měl před začátkem experimentů rozdělit děti do skupin po 3 a požádat je, aby si z domova přinesly předměty různých velikostí a hmotností, které se mohou namočit (potopit). Cíl: 1. Žáci pochopí vztah mezi vztlakovou silou předmětu a jeho hmotností. 2. Žáci pochopí vztah mezi vztlakovou silou předmětu a jeho objemem. 3. Žáci určí poměr mezi hmotností a objemem různých předmětů. 4. Žáci ověří, že vztlaková síla předmětu závisí na VODA, LEDOVCE A LODĚ Authors: Varela, P. & Sá. J. The content of the present document only reflects the author s views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information therein.

2 VODA, LEDOVCE A LODĚ VĚDECKÝ OBSAH KONCEPTY VĚKOVÁ SKUPINA DÉLKA AKTIVITY CÍLE Hustota a vztlaková síla (Fyzika) Aby těleso plovalo, měl by být poměr mezi jeho hmotností a objemem menší než poměr mezi hmotností a objemem kapaliny let 3 hodiny 1. Žáci pochopí vztah mezi vztlakovou silou předmětu a jeho hmotností. 2. Žáci pochopí vztah mezi vztlakovou silou předmětu a jeho objemem. 3. Žáci určí poměr mezi hmotností a objemem různých předmětů. 4. Žáci ověří, že vztlaková síla předmětu závisí na jeho hustotě a na hustotě tekutiny. 1

3 SHRNUTÍ Tato aktivita je určená k tomu, aby ukázala, proč některé předměty plovou a jiné ne ve vztahu k jejich hustotě: Uvidíme těžká tělesa, která plovou (jako například velkou železnou loď), stejně tak jako velmi lehké předměty, které se potopí (např. železný hřebík). Experiment 1. Také uvidíme velké a malé předměty, z nichž některé mohou plovat a některé ne. Experiment 2. Hlavní vlastnost, která předurčuje, jestli bude těleso plovat nebo ne, je jeho hustota vypočítaná vydělením hmotnosti objemem. Experiment 3 a 4. Učitel by měl před začátkem experimentů rozdělit děti do skupin po 3 a požádat je, aby si z domova přinesly předměty různých velikostí a hmotností, které se mohou namočit (potopit). Experiment 1: Plování lehké nebo těžké předměty Každá skupina dostane nádržku s vodou a stupnici. Pro pokus se vyberou 3 předměty. Po zvážení předmětů položí učitel otázku: Co si myslíte, které předměty budou plovat a které se potopí? Předměty potom žáci dají do nádrže s vodou. Zaznamenají, co se stane s jednotlivými předměty, a diskutují o rozdílech, které mohly chování předmětů ovlivnit. Experiment 2: Plování velké nebo male předměty Na další pokus opět použijeme předměty (o různém objemu), které si žáci přinesli z domova. Učitel se zeptá dětí, o kterých předmětech si myslí, že budou plovat. Předměty dají žáci do nádrží s vodou. Diskutují o vztahu mezi velikostí předmětu a jeho schopností plovat. Děti mají uvést příklady velkých i malých předmětů, které se ve vodě chovají jinak. Experiment 3: Plování - Hustota Každá skupina dostane 3 uzavřené krabičky vytvořené z lega (o rozdílných rozměrech a hmotnostech). Žáci nejprve změří a zváží všechny krabičky. Vypočítají objem krabiček. Odměří objem vody odpovídající vždy jedné z krabiček a zaznamenají její hmotnost. Učitel se zeptá žáků, o kterých krabičkách si myslí, že se potopí, a které zůstanou plovat. Žáci dávají krabičky po jedné do vody a zapíší si, které se potopily a které plovaly. U každého případu vypočítají vztah mezi hmotností a objemem, hustotu. To samé změří a spočítají u vody. Učitel se zeptá žáků, jestli pomocí hodnot, které získali, mohou určit, které krabičky budou plovat. 2

4 Experiment 4: Kvíz Budou plovat? Žáci jsou vyzváni, aby s jedním z přinesených předmětů otestovali závěr z předchozí aktivity. K tomu potřebují nádrž, kádinku, do které se předmět vejde, a odměrný válec. Nejprve na kuchyňské váze zváží vybraný předmět. Předmět ponoří celý do vody v kádince (kádinka je umístěná v prázdné nádrži) a podle vody, která z kádinky vyteče, určí jeho objem. Porovnají hustotu vody a hustotu předmětu a potvrdí předchozí závěr. Učitel se zeptá žáků, co by se stalo, kdyby předmět měl stejnou hustotu jako voda. Naplní vodou balónek a dají ho do vody. Žáci popíší, co uvidí. 3

5 POKUSY

6 POKUS 1: Plování lehké nebo těžké předměty 5

7 POZNÁMKY PRO UČITELE Téma: Vztlaková síla a hmotnost Koncept: Nejenom hmotnost určuje, jestli se těleso potopí nebo ne. Problém: Co určuje, jestli bude těleso plovat nebo jestli se potopí? ÚVOD Pravděpodobně jste si již všimli, že se každý předmět, který dáme do vody, chová jinak. Když do vody dáme kámen, můžeme být sebeopatrnější, přesto se kámen okamžitě potopí. Ale pokud to samé uděláme s kusem dřeva a nezáleží na tom, z jaké výšky ho necháme spadnout zůstane blízko hladiny, bude plovat. Když použijeme menší kámen, nic se nezmění, když vezmeme strom, taktéž se nic nezmění. Kámen se vždy potopí a kláda zůstane na hladině. Které vlastnosti určují, jestli bude předmět plovat nebo jestli se potopí? POMŮCKY Několik předmětů o různé hmotnosti a hustotě. Velká nádrž vody. Kuchyňská váha. ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ 1. Děti se rozdělí na skupiny po 3. Každá skupina dostane nádržku s vodou. 2. Žáci postupně zváží všechny tři předměty a zjištěné údaje zapíší. 3. Předměty dají do nádrže s vodou a zaznamenají, které z nich plovou a které se potopily. POKYNY K EXPERIMENTU Nejprve by měl učitel žáky požádat, aby si přinesli různé předměty s různými hmotnostmi a hustotami. Objekty musí být velké v závislosti na rozměrech nádržek a musí být voděodolné. Před začátkem učitel pomůže vybrat nejvhodnější předměty - pro tento experiment ty s podobnými rozměry, mezi nimiž bude minimálně jeden, který se potopí, a jeden, který bude plovat. Po zvážení všech předmětů se učitel zeptá: - O kterých předmětech si myslíte, že budou plovat? 6

8 V PRŮBĚHU POKUSU BY SI MĚLI ŽÁCI UVĚDOMIT, ŽE: - Jsou těžké předměty, které plovou, zatímco jiné se potopí; totéž platí i o lehkých. - Při určování toho, zda se potopí či nepotopí, nezáleží pouze na váze objektů. 7

9 PRACOVNÍ LISTY 1. PŘÍPRAVA Která těla jsou schopna plovat? Ovlivní hmotnost těla to, jestli se potopí nebo jestli se bude nadnášet? Co budeš potřebovat? 1. Velkou nádrž vody. 2. Několik předmětů s různými hmotnostmi. 3. Kuchyňskou váhu. Co chceme tímto pokusem objevit? Abychom viděli, Aby něco plavalo, To, co jíme, Abychom spali, musí být zelené den tma lehké Když dáme do vody lehký předmět, pak: Plove. Potopí se. Záleží na jeho velikosti. Když dáme do vody těžký předmět, pak: Plove. Potopí se. Záleží na jeho velikosti. Proč si to myslíš? 8

10 2. POJĎME TO ZKUSIT! JAK TO UDĚLÁME? 1. Dejte opatrně vodní nádržku na stůl. 2. Na kuchyňské váze zvažte postupně všechny předměty, které jste vybrali pro pokus. 3. Vložte po jednom všechny předměty do vody. 4. Zaznamenejte, které předměty plovou a které se potopily. Co pozorujeme? 1 Když vložíme předměty do vody: Všechny se potopí. Všechny plovou. Některé se potopí, některé plovou. 2 Když to porovnáme s hmotností jednotlivých předmětů, zjistíme, že: Těžší se potopí. Lehčí se potopí. Nezáleží pouze na váze (některé lehčí se potopily a některé těžší plovou). 9

11 3. PO POKUSU CO SES NAUČIL/A TÍMTO POKUSEM? (MŮŽEŠ ZAŠKRTNOUT VÍCE NEŽ 1 ODPOVĚĎ) Všechny těžké předměty se potopí. Schopnost tělesa plovat nezávisí pouze na jeho hmotnosti. Pro to, aby předmět ploval, nestačí, že bude lehký. Všechna lehká tělesa plovou. VRAŤ SE ZPĚT NA STRANU 1 A ZKONTROLUJ, JESTLI TVÉ ODPOVĚDI BYLY SPRÁVNÉ. Všechny byly správné. Všechny byly špatné. Některé byly správné a některé špatné. 10

12 POKUS 2: PLOVÁNÍ VELKÉ NEBO MALÉ PŘEDMĚTY 11

13 POZNÁMKY PRO UČITELE Téma: Vztlaková síla a objem Koncept: Nejenom objem určuje, jestli se těleso potopí nebo ne. Problém: Co určuje, jestli bude těleso plovat nebo jestli se potopí? Úvod Pravděpodobně jste si již všimli, že se každý předmět, který dáme do vody, chová jinak. Když do vody dáme kámen, můžeme být sebeopatrnější, přesto se kámen okamžitě potopí. Ale pokud to samé uděláme s kusem dřeva a nezáleží na tom, z jaké výšky ho necháme spadnout zůstane blízko hladiny, bude plovat. Když použijeme menší kámen, nic se nezmění, když vezmeme strom, taktéž se nic nezmění. Kámen se vždy potopí a kláda zůstane na hladině. Které vlastnosti určují, jestli bude předmět plovat nebo jestli se potopí? POMŮCKY Několik předmětů s různými objemy a hustotami. Velkou nádrž vody. ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ 1. Žáci nejprve seřadí předměty od nejmenšího po největší. 2. Potom dají předměty po jednom do vody a zaznamenají, které se potopily, a které plovaly. 3. Diskutujte o výsledcích. POKYNY K EXPERIMENTU Při výběru předmětů určených k tomuto pokusu musí dát učitel pozor, aby měly všechny skupiny k dispozici objekty, které budou plovat a ty, které se potopí (pro každý případ s různými objemy). Pouze v tomto případě mohou žáci potvrdit nezávislost mezi objemem tělesa a jeho schopností plovat Když děti seřadí předměty podle velikosti, učitel se může zeptat: - Vidíme před sebou různě velké předměty. Co myslíte, které budou lépe plovat? Proč? - Pokud nějaký předmět plove a my ho zvětšíme, bude pořád plovat? A co když ho zmenšíme? - Co se stane, když místo plování se začne předmět potápět? 12

14 BĚHEM POKUSU BY SI ŽÁCI MĚLI UVĚDOMIT, ŽE: - Některé velké předměty plovou, zatímco jiné se potopí. Stejně tak je to s malými předměty. - Není to pouze objem, na čem záleží, pokud chceme vědět, jestli bude předmět plovat nebo jestli se potopí. 13

15 PRACOVNÍ LISTY 1. PŘÍPRAVA Která tělesa mohou plovat? Ovlivňuje hustota tělesa to, jestli se potopí nebo bude plovat? Co budeš potřebovat? 1. Velkou nádrž vody. 2. Několik předmětů různých velikostí. Co chceme tímto pokusem objevit? Abychom viděli, Abychom slyšeli, To, co plove, Abychom spali, musí být malé den tma hluk Když dáme do vody velký předmět, pak: Plove. Potopí se. Záleží na jeho hmotnosti. Když dáme do vody malý předmět: Plove. Potopí se. Záleží na jeho hmotnosti. Proč si to myslíš? 14

16 2. POJĎME TO ZKUSIT! JAK TO UDĚLÁME? 1. Dej nádrž s vodou doprostřed stolu. 2. Seřaď předměty podle velikosti. 3. Po jednom dej předměty do vody. 4. Zaznamenej, které předměty plovou a které se potopily. CO JSME ZJISTILI? 1 Když dáme předměty do vody: Všechny se potopí. Všechny plovou. Některé se potopí a některé plovou. 2 Když to porovnáme s hustotou každého předmětu, zjistíme, že : Ty největší se potopí. Ty nejmenší se potopí. Nezáleží pouze na jejich objemu (některé menší se potopily a některé větší plovou). 15

17 3. PO POKUSU CO SES NAUČIL/A TÍMTO POKUSEM? (MŮŽEŠ ZAŠKRTNOUT VÍCE NEŽ 1 ODPOVĚĎ) Všechny velké předměty se potopí. Všechny malé předměty plovou. Schopnost tělesa plovat nezávisí pouze na jeho hmotnosti. Pro to, aby se předmět potopil, nestačí, že bude velký. VRAŤ SE ZPĚT NA STRANU 1 A ZKONTROLUJ, JESTLI TVÉ ODPOVĚDI BYLY SPRÁVNÉ. Všechny byly správné. Všechny byly špatné. Některé byly správné a některé špatné. 16

18 POKUS 3: PLOVÁNÍ - HUSTOTA

19 POZNÁMKY PRO UČITELE Téma: Vztlaková síla a hustota Koncept: Poměr mezi hmotností a objemem předmětu, který má plovat, musí být nižší, než stejný poměr u vody (kapaliny). Problém: Co určuje, jestli bude těleso plovat nebo jestli se potopí? ÚVOD Pravděpodobně jste si již všimli, že se každý předmět, který dáme do vody, chová jinak. Když do vody dáme kámen, můžeme být sebeopatrnější, přesto se kámen okamžitě potopí. Ale pokud to samé uděláme s kusem dřeva a nezáleží na tom, z jaké výšky ho necháme spadnout zůstane blízko hladiny, bude plovat. Když použijeme menší kámen, nic se nezmění, když vezmeme strom, taktéž se nic nezmění. Kámen se vždy potopí a kláda zůstane na hladině. Které vlastnosti určují, jestli bude předmět plovat nebo jestli se potopí? POMŮCKY Tři krabičky (kostky) od lega různé velikosti a hmotnosti Kuchyňskou váhu Měřičskou lať (pravítko) Nádrž s vodou Kádinku (1000ml) Odměrný válec (500ml) ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ 1. Každá skupina dostane 3 krabičky z lega a postupně změří všechny jejich rozměry, které žáci zapíší. Z rozměrů vypočítají objem každé krabičky. 2. Žáci zváží každou krabičku na kuchyňské váze a získané hodnoty zaznamenají. 3. Potom odměří v odměrném válci tolik vody, aby se rovnala objemu krabičky. 4. Krabičky se umístí do vodní nádržky a žáci pozorují a zapisují jejich chování. 5. Žáci zkoušejí různé matematické vztahy mezi hmotností a objemem každé krabičky a pro objemy vody. Snaží se najít správnou možnost. 6. Žáci porovnají získané hodnoty různých hustot krabiček s tím, co zjistili o jejich schopnosti plovat. 18

20 POKYNY K EXPERIMENTU Učitel může použít tento pokus jako instruktáž k zaznamenávání naměřených údajů (tvorbě tabulek). V tomto případě by první sloupeček obsahoval čísla krabiček, druhý jejich hmotnost, následoval by jejich objem, hmotnost vody a objem vody, odhad, jestli se krabička potopí nebo ne, co žáci zjistili, když dali krabičku do vody a místo pro výpočet možného vztahu mezi dvěma veličinami. Po měření a vážení krabiček by se měl učitel zeptat: Jak se budou jednotlivé krabičky chovat? Proč? Během toho, co děti počítají matematický vztah mezi hmotností a objemem, by měl učitel zdůraznit, že pro určitou látku bychom měli dostat pokaždé stejné hodnoty (vztahy). Ty ukazují vlastnosti materiálu. Na konci by se měl učitel zeptat žáků, jestli jsou schopni předem říci, zda se daný předmět ve vodě potopí, nebo ne. V PRŮBĚHU EXPERIMENTU BY SI MĚLI ŽÁCI UVĚDOMIT, ŽE: - Hustota je vlastnost materiálů a je definovaná jako poměr mezi jejich hmotností a objemem. - Hustota určuje, zda se těleso ponořené do vody potopí nebo zůstane plavat. 19

21 PRACOVNÍ LISTY 1. PŘÍPRAVA Která tělesa jsou schopna plovat? Které vlastnosti tělesa musíme znát, abychom mohli říct, zda bude těleso plovat nebo se potopí? Co budeš potřebovat? 1. Tři krabičky (kostky) od lega různé velikosti a hmotnosti 2. Kuchyňskou váhu 3. Měřičskou lať (pravítko) 4. Nádrž s vodou Co chceme tímto pokusem zjistit? Velikost lepší plování Barva Hmotnost předurčuje líbivost hezčí vůni Mít kola viditelnost K tomu, abychom zjistili, jestli bude těleso plovat nebo jestli se potopí, potřebujeme vědět: Pouze jeho hmotnost Pouze jeho objem Jeho hmotnost a objem Jeho barvu Proč si to myslíš? 20

22 2. POJĎME TO ZKUSIT! JAK TO UDĚLÁME? 1. Dejte vodní nádrž opatrně na stůl. 2. Změřte rozměry všech 3 krabiček, spočítejte jejich objem. Zaznamenejte vypočítané hodnoty. 3. Na kuchyňské váze zvažte všechny krabičky a také tyto hodnoty zaznamenejte. 4. Vypočítejte různé matematické vztahy mezi hmotností a objemem pro každou krabičku a pro každý objem vody. 5. Dejte po jednom všechny krabičky do vody a zjistěte, které plovou a které ne. CO ZJISTÍME? 1 Hmotnost a objem materiálu může vymezit jeho vlastnosti, když: Vydělíme objem hmotností. Vydělíme hmotnost objemem. Násobíme hmotnost objemem. Sečteme hmotnost a objem. 2 Kdybychom zvážili vodu s různými objemy: Vážila by stejně; Čím větší objem, tím těžší; Čím větší objem, tím lehčí. 3 Pro vodu byl vztah mezi hmotností a objemem: Vždy stejný Měnil se s objemem vody Měnil se s váhou vody 4 Když porovnáme hustoty krabiček s jejich schopností plovat, zjistíme, že: Ty s vyšší hustotou než voda se potopily; Ty s hustotou nižší se potopily; Nezáleží na hustotě. 21

23 3. PO POKUSU CO SES NAUČIL/A TÍMTO POKUSEM? (MŮŽEŠ ZAŠKRTNOUT VÍCE NEŽ 1 ODPOVĚĎ) Předměty hustější než voda se potopily. Předměty, které měly menší hustotu než voda, se potopily. Hustota je určena poměrem mezi hmotností a objemem tělesa. Hustota je vlastnost tělesa. VRAŤ SE ZPĚT NA STRANU 1 A ZKONTROLUJ, JESTLI TVÁ ODPOVĚĎ BYLA SPRÁVNÁ. Ano, byla. Ne, nebyla. 22

24 POKUS 4: KVÍZ BUDOU PLOVAT? 23

25 POZNÁMKY PRO UČITELE Téma: Vztlaková síla a hustota Koncept: Aby těleso plovalo, jeho hustota musí být nižší, než je hustota vody (kapaliny). Problém: Můžeme předem vědět, jestli se těleso, které dáme do vody, ponoří nebo zůstane plovat? ÚVOD Pravděpodobně jste si již všimli, že se každý předmět, který dáme do vody, chová jinak. Když do vody dáme kámen, můžeme být sebeopatrnější, přesto se kámen okamžitě potopí. Ale pokud to samé uděláme s kusem dřeva a nezáleží na tom, z jaké výšky ho necháme spadnout zůstane blízko hladiny, bude plovat. Když použijeme menší kámen, nic se nezmění, když vezmeme strom, taktéž se nic nezmění. Kámen se vždy potopí a kláda zůstane na hladině. Které vlastnosti určují, jestli bude předmět plovat nebo jestli se potopí? POMŮCKY Jeden předmět vybraný žáky Velkou nádrž vody Kuchyňskou váhu Měřičskou lať (pravítko) Kádinku (1000ml) Odměrný válec (500ml) Gumový balonek ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ 1. Každá skupina si vybere jeden předmět pro pokus. 2. Předmět zváží a hodnotu zapíší. 3. Potom celý předmět ponoří do kádinky naplněné vodou (až po okraj). Kádinka by měla být postavena v nádržce na vodu, aby v nádržce zůstala voda vylitá z kádinky. Pokud předmět plave, musí dát žáci pozor, aby si při jeho ponořování nenamočili ruce. V této fázi také zaznamenejte, jestli těleso plove nebo ne. 4. Vodu z nádržky přelijte do odměrného válce a změřte její objem. 5. Spočítejte poměr mezi získanou hmotností a objemem předmětu. 24

26 6. Ověřte, zda je určená hustota v souladu s pozorováním schopnosti předmětu plovat. POKYNY K EXPERIMENTU Na začátku experimentu by se měl učitel zeptat: Co potřebujeme změřit, abychom mohli předpovědět, jestli se těleso potopí nebo bude plovat, když ho dáme do vody? Ponoření předmětu k tomu, abychom získali jeho objem, je efektivní pouze v případě, že se jedná o objekt, který neabsorbuje vodu. Tím pádem se musí dávat pozor na určení objemu, zvlášť když předmět plove. Učitel musí žákům tyto informace sdělit a pomoct jim s pokračováním. Po měření se učitel zeptá: Jakou hustotu musí mít těleso, aby plovalo? Na konci se může učitel zeptat žáků: Co si myslí, že by se stalo, kdyby hustota tělesa byla stejná jako hustota vody. V této fázi může naplnit balónek vodou, opatrně z něj vypustit všechen vzduch, uzavřít a ponořit do vody. Se třídou bude diskutovat o tom, co uvidí. Jak to, že ledovce plavou, přestože jsou tvořeny ze stejné vody jako oceán? Věděli byste, jakým pokusem bychom to mohli vysvětlit? V PRŮBĚHU EXPERIMENTU BY SI MĚLI ŽÁCI UVĚDOMIT, ŽE: - Určení hustoty tělesa nám dovolí předpovědět, jestli bude těleso plovat nebo jestli se potopí, když ho dáme do vody. - Těleso, které má stejnou hustotu, jako je hustota vody, nebude plovat ani se nepotopí, ale bude se vznášet ve vodě. 25

27 PRACOVNÍ LISTY 1. PŘÍPRAVA Můžeme předpovědět, jestli bude těleso, které dáme do vody, plovat, nebo se potopí? CO budete potřebovat? 1. Jeden předmět vybraný žáky 2. Velkou nádrž vody 3. Kuchyňskou váhu 4. Měřičskou lať (pravítko) 5. Kádinku (1000ml) 6. Odměrný válec (500ml) 7. Gumový balonek CO chceme tímto pokusem objevit? Velikost slyšení Barva Hustota ovlivňuje potopení se vůni Mít kola viditelnost Které předměty budou lépe plovat, když je dáme na vodu? červené ty s hustotou menší, než je hustota vody ty s hustotou, která se rovná hustotě vody Proč si to myslíš? 26

28 2. POJĎME TO ZKUSIT! JAK TO UDĚLÁME? 1. Dejte opatrně prázdnou nádrž na stůl a doprostřed nádrže umístěte kádinku plnou vody. 2. Na kuchyňské váze zvažte vybraný předmět. Údaj zaznamenejte. 3. Opatrně ponořte předmět tak, abyste se nedotkli vody. 4. Určete objem předmětu pomocí odměrného válce (objem předmětu=objem vody, která vytekla z kádinky do nádrže). Zapište naměřenou hodnotu a poznamenejte, jestli se předmět potopil, nebo jestli plove. 5. Vypočítejte hustotu předmětu tak, že jeho zjištěnou hmotnost vydělíte naměřeným objemem. CO ZJISTÍME? 1 Když dáme do vody předmět, pak: se potopí. plove. 2 Když porovnáme hustotu předmětu s hustotou vody, zjistíme, že: Předmět má vyšší hustotu než voda, takže se potopí. Hustota předmětu je nižší než hustota vody, takže plove. Předmět má vyšší hustotu než voda a plove. 3 Pokud má předmět stejnou hustotu jako voda, do které jej umístíme, pak: Se potopí. Plove. Nepotopí se, ani neplove, ale zůstane na půl cesty. 27

29 3. PO POKUSU Co ses z tohoto pokusu naučil? (můžeš zaškrtnout vice než jednu odpověď) Objem tělesa můžeme změřit pomocí vody, která se po ponoření tělesa vylije z plné sklenice (nádoby). Nemůžeme odhadnout, která tělesa se potopí a která budou plovat. Pokud známe hustotu daného tělesa, můžeme předvídat to, jestli schopnost plovat. Tělesa s hustotou, která se rovná hustotě vody, se nepotopí ani nebudou plovat, ale zůstanou na půli cesty. JDI ZPĚT NA STRANU 1 A ZJISTI, JESTLI TVÁ ODPOVĚĎ BYLA SPRÁVNÁ. Ano, byla. Ne, nebyla. NAKONEC PŘEMÝŠLEJ KDYŽ JSOU LEDOVCE TVOŘENÉ STEJNOU VODOU, JAKO JE V OCEÁNU, JAK TO, ŽE PLAVOU? Hmotnost zmrzlé vody je nižší než hmotnost kapalné vody, což je způsobeno její nižší hustotou. Objem zmrzlé vody je větší než vody kapalné, což je způsobeno její nižší hustotou. Ledovce nejsou tvořené vodou. NAPLÁNUJ POKUS, KTERÝM BYS SVOU ODPOVĚĎ OVĚŘIL/A

30 PROČ LODĚ PLUJÍ VĚDECKÝ OBSAH KONCEPTY VĚKOVÁ SKUPINA DÉLKA AKTIVITY CÍLE Hustota a vztlaková síla (Fyzika) Aby těleso plovalo, měl by být poměr mezi jeho hmotností a objemem menší než poměr mezi hmotností a objemem kapaliny let 3 hodiny 1. Žáci pochopí vztah mezi vztlakovou silou předmětu a jeho hmotností. 2. Žáci pochopí vztah mezi vztlakovou silou předmětu a jeho objemem. 3. Žáci určí poměr mezi hmotností a objemem různých předmětů. 4. Žáci ověří, že vztlaková síla předmětu závisí na jeho hustotě a na hustotě tekutiny. 1

31 POKUSY 2

32 1. PŘÍPRAVA Která tělesa jsou schopna plout? Ovlivní hmotnost tělesa to, jestli se potopí nebo jestli se bude nadnášet? Co budeš potřebovat? 1. Velkou nádobu vody. 2. Několik předmětů s různými hmotnostmi. 3. Kuchyňskou váhu. Co chceme tímto pokusem objevit? Abychom viděli, Aby něco plovalo, To, co jíme, Abychom spali, musí být zelené den tma lehké Když dáme do vody lehký předmět, pak: Plove. Potopí se. Záleží na jeho velikosti. Když dáme do vody těžký předmět, pak: Plove. Potopí se. Záleží na jeho velikosti. Proč si to myslíš? 4

33 2. POJĎME TO ZKUSIT! JAK TO UDĚLÁME? 1. Dejte opatrně nádobu, nádržku s vodou na stůl. 2. Na kuchyňské váze zvažte postupně všechny předměty, které jste vybrali pro pokus. 3. Vložte po jednom všechny předměty do vody. 4. Zaznamenejte, které předměty plovou a které se potopily. Co pozorujeme? 1. Když vložíme předměty do vody: Všechny se potopí. Všechny plovou. Některé se potopí, některé plovou. 2. Když to porovnáme s hmotností jednotlivých předmětů, zjistíme, že: Těžší se potopí. Lehčí se potopí. Nezáleží pouze na váze (některé lehčí se potopily a některé těžší plovou). 5

34 3. PO POKUSU CO SES NAUČIL/A TÍMTO POKUSEM? (MŮŽEŠ ZAŠKRTNOUT VÍCE NEŽ JEDNU ODPOVĚĎ) Všechny těžké předměty se potopí. Schopnost tělesa plovat nezávisí pouze na jeho hmotnosti. Pro to, aby předmět ploval, nestačí, že bude lehký. Všechna lehká tělesa plovou. VRAŤ SE ZPĚT NA STRANU 1 A ZKONTROLUJ, JESTLI TVÉ ODPOVĚDI BYLY SPRÁVNÉ. Všechny byly správné. Všechny byly chybné. Některé byly správné a některé chybné. 6

35 POKUS 2: PLOVÁNÍ VELKÉ NEBO MALÉ PŘEDMĚTY

36 1. PŘÍPRAVA Která tělesa mohou plovat? Ovlivňuje hustota tělesa to, jestli se potopí nebo bude plovat? Co budeš potřebovat? 1. Velkou nádrž, nádobu s vodou. 2. Několik předmětů různých velikostí. Co chceme tímto pokusem objevit? Abychom viděli, Abychom slyšeli, To, co plove, Abychom spali, musí být malé den tma hluk Když dáme do vody velký předmět, pak: Plove. Potopí se. Záleží na jeho hmotnosti. Když dáme do vody malý předmět: Plove. Potopí se. Záleží na jeho hmotnosti. Proč si to myslíš? 8

37 2. POJĎME TO ZKUSIT! JAK TO UDĚLÁME? 1. Dej nádrž s vodou doprostřed stolu. 2. Seřaď předměty podle velikosti. 3. Po jednom dej předměty do vody. 4. Zaznamenej, které předměty plovou a které se potopily. CO JSME ZJISTILI? 1 Když dáme předměty do vody: Všechny se potopí. Všechny plovou. Některé se potopí a některé plovou. 2 Když to porovnáme s hustotou každého předmětu, zjistíme, že : Ty největší se potopí. Ty nejmenší se potopí. Nezáleží pouze na jejich objemu (některé menší se potopily a některé větší plovou). 9

38 3. PO POKUSU CO SES NAUČIL/A TÍMTO POKUSEM? (MŮŽEŠ ZAŠKRTNOUT VÍCE NEŽ JEDNU ODPOVĚĎ) Všechny velké předměty se potopí. Všechny malé předměty plovou. Schopnost tělesa plovat nezávisí pouze na jeho hmotnosti. Pro to, aby se předmět potopil, nestačí, že bude velký. VRAŤ SE ZPĚT NA STRANU 1 A ZKONTROLUJ, JESTLI TVÉ ODPOVĚDI BYLY SPRÁVNÉ. Všechny byly správné. Všechny byly chybné. Některé byly správné a některé chybné. 10

39 POKUS 3: PLOVÁNÍ - HUSTOTA

40 1. PŘÍPRAVA Která tělesa jsou schopna plovat? Které vlastnosti tělesa musíme znát, abychom mohli říct, zda bude těleso plovat nebo se potopí? Co budeš potřebovat? 1. Tři krabičky (kostky) od lega různé velikosti a hmotnosti 2. Kuchyňskou váhu 3. Měřičskou lať (pravítko) 4. Nádrž, nádobu s vodou Co chceme tímto pokusem zjistit? Velikost lepší plování Barva Hmotnost předurčuje líbivost hezčí vůni Mít kola viditelnost K tomu, abychom zjistili, jestli bude těleso plovat nebo jestli se potopí, potřebujeme znát: Pouze jeho hmotnost Pouze jeho objem Jeho hmotnost a objem Jeho barvu Proč si to myslíš? 12

41 2. POJĎME TO ZKUSIT! JAK TO UDĚLÁME? 1. Dejte nádobu s vodou opatrně na stůl. 2. Změřte rozměry všech 3 krabiček, spočítejte jejich objem. Zaznamenejte vypočítané hodnoty. 3. Na kuchyňské váze zvažte všechny krabičky a také tyto hodnoty zaznamenejte. 4. Vypočítejte různé matematické vztahy mezi hmotností a objemem pro každou krabičku a pro každý objem vody. 5. Dejte po jednom všechny krabičky do vody a zjistěte, které plovou a které ne. CO ZJISTÍME? 1. Hmotnost a objem materiálu může vymezit jeho vlastnosti, když: Vydělíme objem hmotností. Vydělíme hmotnost objemem. Násobíme hmotnost objemem. Sečteme hmotnost a objem. 2. Kdybychom zvážili vodu s různým objemem: Vážila by stejně; Čím větší objem, tím je těžší; Čím větší objem, tím je lehčí. 3. Pro vodu byl vztah mezi hmotností a objemem: Vždy stejný Měnil se s objemem vody Měnil se s váhou vody 4. Když porovnáme hustoty krabiček s jejich schopností plovat, zjistíme, že: Ty s vyšší hustotou než voda se potopily; Ty s hustotou nižší se potopily; Nezáleží na hustotě. 13

42 3. PO POKUSU CO SES NAUČIL/A TÍMTO POKUSEM? (MŮŽEŠ ZAŠKRTNOUT VÍCE NEŽ 1 ODPOVĚĎ) Předměty hustější než voda se potopily. Předměty, které měly menší hustotu než voda, se potopily. Hustota je určena poměrem mezi hmotností a objemem tělesa. Hustota je vlastnost tělesa. VRAŤ SE ZPĚT NA STRANU 1 A ZKONTROLUJ, JESTLI TVÁ ODPOVĚĎ BYLA SPRÁVNÁ. Ano, byla. Ne, nebyla. 14

43 POKUS 4: KVÍZ BUDOU PLOVAT?

44 1. PŘÍPRAVA Můžeme předpovědět, jestli bude těleso, které dáme do vody, plovat, nebo se potopí? CO budete potřebovat? 1. Jeden předmět vybraný žáky 2. Velkou nádrž vody 3. Kuchyňskou váhu 4. Měřičskou lať (pravítko) 5. Kádinku (1000ml) 6. Odměrný válec (500ml) 7. Gumový balonek CO chceme tímto pokusem objevit? Velikost slyšení Barva Hustota ovlivňuje potopení se vůni Mít kola viditelnost Které předměty budou lépe plovat, když je dáme na vodu? červené ty s menší hustotou, než je hustota vody ty s hustotou, která se rovná hustotě vody Proč si to myslíš? 16

45 2. POJĎME TO ZKUSIT! JAK TO UDĚLÁME? 1. Dejte opatrně prázdnou nádrž na stůl a doprostřed nádrže umístěte kádinku plnou vody. 2. Na kuchyňské váze zvažte vybraný předmět. Údaj zaznamenejte. 3. Opatrně ponořte předmět tak, abyste se nedotkli vody. 4. Určete objem předmětu pomocí odměrného válce (objem předmětu=objem vody, která vytekla z kádinky do nádrže). Zapište naměřenou hodnotu a poznamenejte, jestli se předmět potopil, nebo jestli plove. 5. Vypočítejte hustotu předmětu tak, že jeho zjištěnou hmotnost vydělíte naměřeným objemem. CO ZJISTÍME? 1 Když dáme do vody předmět, pak: se potopí. plove. 2 Když porovnáme hustotu předmětu s hustotou vody, zjistíme, že: Předmět má vyšší hustotu než voda, takže se potopí. Hustota předmětu je nižší než hustota vody, takže plove. Předmět má vyšší hustotu než voda a plove. 3 Pokud má předmět stejnou hustotu jako voda, do které jej umístíme, pak: Potopí se. Plove. Nepotopí se, ani neplove, ale zůstane na půl cesty, v polovině. 17

46 3. PO EXPERIMENTU Co ses z tohoto pokusu naučil? (můžeš zaškrtnout vice než jednu odpověď) Objem tělesa můžeme změřit pomocí vody, která se po ponoření tělesa vylije z plné sklenice (nádoby). Nemůžeme odhadnout, která tělesa se potopí a která budou plovat. Pokud známe hustotu daného tělesa, můžeme předvídat to, jestli má schopnost plovat. Tělesa s hustotou, která se rovná hustotě vody, se nepotopí ani nebudou plovat, ale zůstanou na půli cesty. JDI ZPĚT NA STRANU 1 A ZJISTI, JESTLI TVÁ ODPOVĚĎ BYLA SPRÁVNÁ. Ano, byla. Ne, nebyla. NAKONEC PŘEMÝŠLEJ KDYŽ JSOU LEDOVCE TVOŘENÉ STEJNOU VODOU, JAKO JE V OCEÁNU, JAK TO, ŽE PLAVOU? Hmotnost zmrzlé vody je nižší než hmotnost kapalné vody, což je způsobeno její nižší hustotou. Objem zmrzlé vody je větší než vody kapalné, což je způsobeno její nižší hustotou. Ledovce nejsou tvořené vodou. NAPLÁNUJ POKUS, KTERÝM BYS SVOU ODPOVĚĎ OVĚŘIL/A

Podvodní sopky 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Podvodní sopky 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Hustota pevných a kapalných látek Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 3 hodiny Shrnutí: Žáci si osvojí pojem hustota

Více

plastelíny? 9-11 Authors: Varela, P. & Sá. J. Mat years Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

plastelíny? 9-11 Authors: Varela, P. & Sá. J. Mat years Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Archimedovy zákony: plovající a potápějící se předměty ve vodě. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 2 hodiny Shrnutí:

Více

Lidské smysly a jejich interakce 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka

Lidské smysly a jejich interakce 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka Cílové koncepty: Smysly a jejich interakce / součinnost Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 2 3 hod. Shrnutí: Děti zkoumají

Více

Magnetismus 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika

Magnetismus 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika Cílové koncepty: magnetické vlastnosti různých materiálů, intenzita magnetického pole Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 3x45

Více

Růstový tlak semínek rostlin 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka (přírodověda), botanika

Růstový tlak semínek rostlin 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka (přírodověda), botanika 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka (přírodověda), botanika Cílové koncepty: klíčení Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 2 hodiny + 1 hodina následující den Shrnutí:

Více

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Vzduch víc než nic 9-11. Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika Klíčové pojmy: Hustota pevných látek a kapalin Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 2 hodiny Shrnutí: Žáci si mají osvojit poznatek,

Více

Nechme plovat 3-5. Authors: Kristof Van de Keere. years. Název aktivity:

Nechme plovat 3-5. Authors: Kristof Van de Keere. years. Název aktivity: 3-5 years Název aktivity: Nechme plovat Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Fyzikální vědy. Klíčové pojmy: plovoucí a potápějící se. Cílová věková skupina: 3-5 let Délka aktivity: maximálně 3 hodiny Obsah:

Více

JAK ROSTLINY HASÍ ŽÍZEŇ?

JAK ROSTLINY HASÍ ŽÍZEŇ? JAK ROSTLINY HASÍ ŽÍZEŇ? Zmatené muškáty Paní Vančurová žije v malé klidné vesničce na Vysočině. Už druhým rokem je v důchodu, a tak má konečně dostatek času na její nejoblíbenější činnost - práci na zahrádce.

Více

Zkoumání semen: klíčení a růst 6-8. Authors: Jenny Byrne a Willeke Rietdijk. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie

Zkoumání semen: klíčení a růst 6-8. Authors: Jenny Byrne a Willeke Rietdijk. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie Cílové koncepty: Klíčení, růst Věkové zaměření žáků:: 6-8 letí žáci Délka trvání aktivity: 45 minut + systematické pozorování v délce 4 týdnů, na závěr

Více

Reakce rostlin na změnu polohy 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years

Reakce rostlin na změnu polohy 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Prvouka,přírodověda, (biologie, botanika, gravitační biologie) Cílové koncepty: Gravitropismus (pozitivní gravitropismus / též ozn. jako geotropismus/ růst ve

Více

Zima přichází do naší školy Authors: Ayse OĞUZ UNVER, Kemal YURUMEZOĞLU and Songul SEVER. Mat. years

Zima přichází do naší školy Authors: Ayse OĞUZ UNVER, Kemal YURUMEZOĞLU and Songul SEVER. Mat. years 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Přírodní vědy Klíčové pojmy: fotosyntéza, energie, světlo Cílová věková skupina: 9-11 let Materiály a pomůcky (pro každou skupinu): zelené, žluté a suché

Více

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2)

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2) DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 2) Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné:

Více

PROČ SE V ZIMĚ SOLÍ ULICE?

PROČ SE V ZIMĚ SOLÍ ULICE? PROČ SE V ZIMĚ SOLÍ ULICE? (VERZE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY) Sůl je v zimě používána jako pomoc při odstraňování sněhu a ledu ze silnic, tratí a ulic. A to proto, že sůl podporuje tání sněhu a ledu i při teplotách

Více

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU Jak zkontrolovat, zda vás váš dodavatel nešidí? Karel Černý je majitelem lékárny. Kromě jiného prodává také peroxid vodíku jako desinfekci. Prodávaný roztok

Více

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list.

Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1 ½ nebo 2 litry), vata, pracovní list. 3-5 years Název aktivity: Jak prostředí ovlivňuje růst rostlin? Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Biologické vědy Materiály: Vikev kašubská semena - nějaká suchá a některá mokrá, lupy, plastové lahve (1

Více

Název: Kutálení plechovek

Název: Kutálení plechovek Název: Kutálení plechovek Výukové materiály Téma: Elektrostatika Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. i SŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický

Více

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8. VY_52_INOVACE_2NOV43 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Látky a tělesa, Mechanické vlastnosti tekutin

Více

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku Eva Hejnová Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí nad Labem, ČR Květa Kolářová ZŠ Buzulucká, Teplice Ivana Hotová Podkrušnohorské gymnázium, Most O čem budeme povídat

Více

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací

Více

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk

Více

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU?

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU? KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU? Spektroskopická kvantitativní analýza Karel a Mirek rádi navštěvují restauraci. Tuhle si dali Zelenou (zelený peprmintový likér) a Mirek se při pohledu na ostře zelený nápoj

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_368 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Odhad ve fyzice a v životě

Odhad ve fyzice a v životě Odhad ve fyzice a v životě VOJTĚCH ŽÁK Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 195 Úvod Součástí fyzikálního vzdělávání by mělo být i rozvíjení dovednosti

Více

Název: Archimedův zákon. Úvod. Cíle. Teoretická příprava (teoretický úvod)

Název: Archimedův zákon. Úvod. Cíle. Teoretická příprava (teoretický úvod) Název: Archimedův zákon Úvod Jeden z nejvýznamnějších učenců starověku byl řecký fyzik a matematik Archimédes ze Syrakus. (žil 287 212 př. n. l.) Zkoumal podmínky rovnováhy sil, definoval těžiště, zavedl

Více

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální, zásaditý, indikátor. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 1-2 hodiny Shrnutí: Pomoci žákům porozumět

Více

Co mají hlemýždi rádi k 3-5. Authors: Giselle Theuma. years. Název aktivity: Co mají hlemýždi rádi k jídlu?

Co mají hlemýždi rádi k 3-5. Authors: Giselle Theuma. years. Název aktivity: Co mají hlemýždi rádi k jídlu? 3-5 years Název aktivity: Co mají hlemýždi rádi k jídlu? Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Biologické vědy Klíčové pojmy: Hlemýžď, potrava, salát, sušené listí Cílová věková skupina: 3-5 let Délka aktivity:

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

které zlepšují letové vlastnosti balónu s ocasem.

které zlepšují letové vlastnosti balónu s ocasem. 3-5 years Název aktivity: Létající balón s ocasem Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Fyzikální vědy, design (návrh vzhledu výrobku) a technologie Klíčové pojmy: Možnost pohybu věcí vzduchem (úvod do třetího

Více

1.8.6 Archimédův zákon II

1.8.6 Archimédův zákon II 186 Archimédův zákon II Předpoklady: 1805 Pomůcky: pingpongový míček, uříznutá PET láhev, plechovka (skleněná miska), akvárko, voda, hustoměr Co rozhoduje o tom, zda předmět bude plavat? Výslednice dvou

Více

TĚLESNÝ POHYB. Chůze před detektorem pohybu

TĚLESNÝ POHYB. Chůze před detektorem pohybu Může člověk jít konstantní rychlostí? TĚLESNÝ POHYB Chůze před detektorem pohybu Jak můžete zjistit rychlost pohybu? V čem se liší rychlost a vektorová rychlost?. A. Příprava Aktivity s papírem a tužkou:

Více

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost 6. třída - Teplota Změna objemu pevných těles při zahřívání Vezmeme plastové pravítko, prkénko a dva hřebíky. Hřebíky zatlučeme do prkénka tak, aby

Více

BIOLOGIE BA 1 419.0021

BIOLOGIE BA 1 419.0021 BA 1 419.0021 BIOLOGIE 90021 1 2 BIOLOGIE Seznam použitého materiálu množství popis 1 Akvárium 1,5 l 1 Skleněné míchátko 1 Petriho miska ø 80 1 Pracovní listy 1 Lepící páska 1 Sbírka mikroskopických preparátů

Více

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1)

DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1) DOMÁCÍ HASICÍ PŘÍSTROJ (ČÁST 1) Hasicí přístroje se dělí podle náplně. Jedním z typů je přístroj používající jako hasicí složku oxid uhličitý. Přístroje mohou být různého provedení, ale jedno mají společné:

Více

SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK

SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK SESTRO, ZMĚŘTE KREVNÍ TLAK aneb víme, co to vlastně je? 150 na 95 zahalekal MUDr. Janatka směrem ke své sestře. Zapište to prosím pacientovi do karty, dále poprosil sestru. Pak se obrátil na pacienta a

Více

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek RNDr. Irena Dvořáková Probírané fyzikální jevy: 1. hodina látky pevné, kapalné, plynné, jejich vlastnosti a vzájemné srovnání Použité

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01 A) Výklad: Změny skupenství látky Látka se může vyskytovat ve třech různých skupenstvích PEVNÉM, KAPALNÉM nebo PLYNNÉM. Např. voda (H 2 O)- může se vyskytovat jako krystalický

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

Obloha 3-5. Authors: Dr S.D.Tunnicliffe. years. Název aktivity: Obloha. Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy

Obloha 3-5. Authors: Dr S.D.Tunnicliffe. years. Název aktivity: Obloha. Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy 3-5 years Název aktivity: Obloha Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy Klíčové pojmy: Objekty na obloze, měnící se příroda barvami mraků a oblohy, slunce, stíny. Cílová věková

Více

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům

OPTICKÝ KUFŘÍK OA1 410.9973 Návody k pokusům OPTICKÝ KUFŘÍK OA 40.9973 Návody k pokusům Učitelská verze NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA 2 NÁVODY K POKUSŮM OPTIKA SEZNAM POKUSŮ ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přímočaré šíření světla (..) Stín a polostín (.2.) ODRAZ SVĚTLA

Více

V zásuvce máme schovanou elektrickou energii, která se uvolní, když do ní zapneme nějaký elektrický spotřebič (například počítač, televizi, troubu).

V zásuvce máme schovanou elektrickou energii, která se uvolní, když do ní zapneme nějaký elektrický spotřebič (například počítač, televizi, troubu). 1.4.1 Enerie Předpoklady: Pomůcky: míček, autíčko na pružinu, Př. 1: Zvedneme míček do výšky a pustíme ho. Míček spadne, několikrát se odrazí a nakonec se zastaví na zemi. Nakresli obrázek míčku v následujících

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Určování tlaku v praktických životních situacích Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (nemusí

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno 8.2.2013

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno 8.2.2013 Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno 8.2.2013 Předmět, ročník Fyzika, 1. ročník Tematický celek Fyzika 1. Téma Archimédův zákon Druh učebního materiálu

Více

POPULLAR ČÁST 1. PRŮVODCE PRO STUDENTY KROK ZA KROKEM

POPULLAR ČÁST 1. PRŮVODCE PRO STUDENTY KROK ZA KROKEM POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY ČÁST 1. KROK ZA KROKEM OBSAH OBSAH...2 ÚVOD DO PRŮVODCE... 2 1 FÁZE PROJEKTU POPULLAR... 4 1.1 POPULLAR - KROK ZA KROKEM... 5 1.2 FÁZE 1 VYTVOŘENÍ A NATOČENÍ PÍSNĚ... 6 KROK

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) () Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné

Více

Integrace přírodních věd

Integrace přírodních věd 1 Vzduch 28. základní škola Plzeň TORRICELLIHO POKUS Ročník: 8. Předměty: fyzika, matematika Tématické okruhy: atmosférický tlak, hustota kapaliny, objem válce Doba trvání: 2 hodiny Velikost skupiny: 4

Více

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7. VY_52_INOVACE_2NOV47 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanické vlastnosti kapalin Téma: Vztlaková síla

Více

Květina v zrcadle. Řešení: 0,5 + 0,5 + 2 = 3 m

Květina v zrcadle. Řešení: 0,5 + 0,5 + 2 = 3 m Květina v zrcadle Žena stojí 2 m od velkého zrcadla zavěšeného na stěně a drží malé zrcátko půl metru za hlavou. Jak daleko za velkým zrcadlem je obraz květiny, kterou má ve vlasech. Řešení: 0,5 + 0,5

Více

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce) Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: RNDr. Božena Rytířová Základy měření (laboratorní práce) Měření rozměrů tělesa posuvným a mikrometrickým měřidlem Materiál má podobu pracovního

Více

Tepelná výměna - proudění

Tepelná výměna - proudění Tepelná výměna - proudění Proč se při míchání horkého nápoje ve sklenici lžičkou nápoj rychleji ochladí - Při větrání místnosti (zejména v zimě) pozorujeme, že chladný vzduch se hromadí při zemi. Vysvětlete

Více

SEEL General Learning Concept

SEEL General Learning Concept General Learning Concept Intellectual Output No. IO2-A1 P1, UPB Germany SEEL General Learning Concept Sound in European E-Learning IO2- A1 P1 University Paderborn UPB Germany Project Title Project Acronym

Více

Vzduch jako hmota 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika

Vzduch jako hmota 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika 6-8 years Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika Cílové koncepty: Plynné skupenství látek. Přítomnost vzduchu v prostředí. Vzduch jako hmota vyplňující prostor. Věkové zaměření žáků:: 5-8 letí žáci Délka

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

Hračky ve výuce fyziky

Hračky ve výuce fyziky Veletrh ndpadů učitelii: fyziky Hračky ve výuce fyziky Zdeněk Drozd, Jitka Brockmeyerová, Jitka Houfková, MFF UK Praha Fyzika patří na našich školách stále k jednomu z nejméně obh'bených předmětů. Jedním

Více

Vyhodnocení workshopu Fyzika do kapsy II

Vyhodnocení workshopu Fyzika do kapsy II Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Vyhodnocení workshopu Fyzika do kapsy II Datum konání: 28. 3. 2012 Místo konání: Gymnázium

Více

Pexeso Laboratorní pomůcky

Pexeso Laboratorní pomůcky Pexeso Laboratorní pomůcky Hana Cídlová, Eva Lomovcivová Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika e-mail: cidlova@centrum.cz Milé děti! Připravily jsme pro Vás zábavnou

Více

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Úvod. Náplň práce. Úkoly Název práce: Zkouška disoluce pevných lékových forem Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Jméno zástupce: Ing. Jan Patera Umístění práce: S25b Úvod Uvolňování léčiva z tuhých perorálních lékových

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj Téma: Exotermický a endotermický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený

Více

Kolik otáček udělá válec parního válce, než uválcuje 150 m dlouhý úsek silnice? Válec má poloměr 110 cm a je 3 m dlouhý.

Kolik otáček udělá válec parního válce, než uválcuje 150 m dlouhý úsek silnice? Válec má poloměr 110 cm a je 3 m dlouhý. DDÚ Kolik otáček udělá válec parního válce, než uválcuje 150 m dlouhý úsek silnice? Válec má poloměr 110 cm a je m dlouhý. Na délce válce vůbec nezáleží, záleží na jeho obvodu, poloměr je 110 cm, vypočítám

Více

Variace. Mechanika kapalin

Variace. Mechanika kapalin Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti

Více

1 Původ povrchového napětí

1 Původ povrchového napětí Zajímavá fyzika Tomáš Tyc, 2013 Povrchové napětí Mnoho věcí, situací a jevů kolem nás je spojeno s povrchovým napětím. Setkáváme se s ním téměř na každém kroku a mnohdy je nám velmi užitečné. A nejen nám:

Více

UHELNÉ ELEKTRÁRNY A KYSELÉ DEŠTĚ

UHELNÉ ELEKTRÁRNY A KYSELÉ DEŠTĚ UHELNÉ ELEKTRÁRNY A KYSELÉ DEŠTĚ Kyselý déšť začal vyvolávat znepokojení od 60. let 20. st., kdy začala umírat řada lesů a jezer v severní Evropě, ve Spojených státech a v Kanadě. V mnoha zemích se situace

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu Datum měření: 23. 10. 2009 Měření Poissonovy konstanty vzduchu Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 1 Ročník

Více

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=3 Tento experiment byl publikován autorem práce v [33] a jedná se o zcela původní metodu pro experimentální

Více

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech 3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech V předchozích dvou kapitolách jsme zjistili, jak se zobrazují tělesa ve středovém promítání a hlavně v lineární perspektivě, a jak pomocí těchto promítání vytvořit

Více

Název: Projevy živé hmoty

Název: Projevy živé hmoty Název: Projevy živé hmoty Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země (Učebnice strana 140 141) Na pouti koupíme balonek. Pustíme-li ho v místnosti, stoupá ke stropu.po určité době (balonek mírně uchází) se balonek od stropu

Více

ZKOUMÁNÍ BARVIV 9-11. Authors: Jiří Škoda, Pavel Doulík. Mat. years

ZKOUMÁNÍ BARVIV 9-11. Authors: Jiří Škoda, Pavel Doulík. Mat. years 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a jeho svět / Rozmanitost přírody Klíčové pojmy: Barva, barvivo, směs, živá příroda, zelené barvivo rostlin, experiment Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity:

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Protected Ecosystems

Protected Ecosystems Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace Book 1 Protected Ecosystems This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication]

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence)

Více

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

Metodické poznámky k souboru úloh Optika Metodické poznámky k souboru úloh Optika Baterka Teoreticky se světlo šíří "nekonečně daleko", intenzita světla však klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Děti si často myslí, že světlo se nešíří příliš

Více

Tamagotchi je interaktivní virtuální zvířátko, které se bude vyvíjet na různé způsoby podle toho, jak se o něj staráš. Můžeš si s ním hrát, krmit ho

Tamagotchi je interaktivní virtuální zvířátko, které se bude vyvíjet na různé způsoby podle toho, jak se o něj staráš. Můžeš si s ním hrát, krmit ho Tamagotchi je interaktivní virtuální zvířátko, které se bude vyvíjet na různé způsoby podle toho, jak se o něj staráš. Můžeš si s ním hrát, krmit ho a ošetřovat když onemocní a bude se vyvíjet v dobrého

Více

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 Bublinárium MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice Při projektovém vyučování si s dětmi na 2.stupni hrajeme s bublinami. Příspěvek nabízí praktické rady a vyzkoušené postupy pro přípravu

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Povrchové vody wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Stav povrchových

Více

Plasty (laboratorní práce)

Plasty (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Plasty (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-09 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

Experimenty s textilem ve výuce fyziky

Experimenty s textilem ve výuce fyziky Experimenty s textilem ve výuce fyziky LADISLAV DVOŘÁK, PETR NOVÁK katedra fyziky PdF MU, Brno Příspěvek popisuje experimenty s využitím různých vlastností textilií a jejich využití ve fyzice na ZŠ. Soubor

Více

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Trendy a příčiny odchodů do důchodu v České republice Jana Bakalová Radim Boháček Daniel Münich Společný seminář IDEA a SHARE při CERGE-EI a Důchodové komise 18.6. 2015 Širší souvislosti Demografické stárnutí

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb I

1.1.7 Rovnoměrný pohyb I 1.1.7 Rovnoměrný pohyb I Předpoklady: 116 Kolem nás se nepohybují jenom šneci. Existuje mnoho různých druhů pohybu. Začneme od nejjednoduššího druhu pohybu rovnoměrného pohybu. Př. 1: Uveď příklady rovnoměrných

Více

Název: Kyselé a zásadité 1

Název: Kyselé a zásadité 1 Název: Kyselé a zásadité 1 1) Co mají společného? Podívejte se na následující potraviny a zkuste zapřemýšlet, co mají společného: Společnou vlastností těchto potravin je: Které další látky jsou kyselé?

Více

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162].

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162]. Nevratné procesy pro žáky základních škol LIBUŠE ŠVECOVÁ ERIKA MECHLOVÁ Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy ukazují,

Více

HÁZENÍ PENĚZ DO KANÁLU

HÁZENÍ PENĚZ DO KANÁLU HÁZENÍ PENĚZ DO KANÁLU Cíl(e): Pochopit, že voda je omezený přírodní zdroj. Uvědomit si, že denně plýtváme značným množstvím vody. Naučit se vzít na sebe zodpovědnost a omezit plýtvání vodou jednoduchými

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

1.5.9 Zákon zachování mechanické energie III Předpoklady: Dokonale pružný centrální ráz dvou koulí Pedagogická poznámka:

1.5.9 Zákon zachování mechanické energie III Předpoklady: Dokonale pružný centrální ráz dvou koulí Pedagogická poznámka: .5.9 Zákon zacování mecanické energie III Předpoklady: 58 Dokonale pružný centrální ráz dvou koulí v v m m Speciální typ srážky, situace známá z kulečníku: dokonale pružný: při srážce se neztrácí energie,

Více

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

S = 2. π. r ( r + v )

S = 2. π. r ( r + v ) horní podstava plášť výška válce průměr podstavy poloměr podstavy dolní podstava Válec se skládá ze dvou shodných podstav (horní a dolní) a pláště. Podstavou je kruh. Plášť má tvar obdélníka, který má

Více

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008

Cyklus uhlíku: Aktivita Pěstujte rostliny. Protokoly experimentů pilotní školní rok 2007/2008 Sklizeň rostlin Laboratorní průvodce Úloha Skliďte vypěstované rostliny kukuřice, určete jejich čerstvou a suchou hmotnost. Stanovte přírůstek biomasy pro každou variantu pěstování a porovnejte variaty

Více

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05 Inovace výuky Fyzika Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Síly Cílová skupina: 7. ročník Klíčová slova: Zákon setrvačnosti, Zákon

Více

Poznámky k používání této příručky... 4 Seznamte se se suchým ledem a oxidem uhličitým... 6 Použití suchého ledu... 7

Poznámky k používání této příručky... 4 Seznamte se se suchým ledem a oxidem uhličitým... 6 Použití suchého ledu... 7 Chillistick Ltd www.funnyice.cz Tel. +420 545 244 404-8 Strana 5 Obsah Poznámky k používání této příručky... 4 Seznamte se se suchým ledem a oxidem uhličitým... 6 Použití suchého ledu... 7 Pokusy Plovoucí

Více

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například: 1. SVĚTELNÉ ZDROJE. ŠÍŘENÍ SVĚTLA Přes den vidíme předměty ve svém okolí, v noci je nevidíme, je tma. V za temněné učebně předměty nevidíme. Když rozsvítíme svíčku nebo žárovku, vidíme nejen svítící těleso,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

terénní praktikum : Pila Ptení jméno a příjmení : třída : datum :

terénní praktikum : Pila Ptení jméno a příjmení : třída : datum : Pracovní list vytvořil : Mgr. Lenka Krčová lektor terénních praktik : Mgr. Petr Žůrek terénní praktikum : Pila Ptení jméno a příjmení : třída : datum : Základní škola Prostějov, Dr. Horáka 24 1) Jistě

Více

W = Tření a teplo zvýšení teploty konáním práce. Výukové materiály

W = Tření a teplo zvýšení teploty konáním práce. Výukové materiály Název: Tření a teplo zvýšení teploty konáním práce Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník:

Více