Obloha 3-5. Authors: Dr S.D.Tunnicliffe. years. Název aktivity: Obloha. Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obloha 3-5. Authors: Dr S.D.Tunnicliffe. years. Název aktivity: Obloha. Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy"

Transkript

1 3-5 years Název aktivity: Obloha Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy Klíčové pojmy: Objekty na obloze, měnící se příroda barvami mraků a oblohy, slunce, stíny. Cílová věková skupina: 3-5 let Délka aktivity: přes 3 hodiny během určitého období pro jednotlivou skupinu nebo třídu. Obsah: Obloha se nepřetržitě mění. Oblohu vidíme převážně modrou, ale barva oblohy se může měnit v závislosti na různých faktorech počasí, východ či západ Slunce.Učitelka dětem nejprve pokládá orientační otázku, Co můžete spatřit venku nad námi?, očekávaná odpověď, nebe. Učitel: Kdy ho vidíte? Kde? Vidíte nebe, když je noc? Kdy jste slyšely dospělé povídat si o nebi?. Můžete mít připravené nějaké příběhy nebo básně o nebi, o obloze, které si s dětmi přečtete a prodiskutujete. Cíl: Motivovat děti ke sledování oblohy a spojování si získaných poznatků s různými druhy počasí. Pomoci dětem pochopit rozdíly mezi oblohou noční a denní. Pracujeme v malé skupině. Materiály: Digitální fotoaparáty, barevný papír, nůžky, záznamník zvuku, počítače, grafický papír, lepidlo, fotografie oblohy. Barevné pastelky, tempery, voskovky, tkaniny, které odpovídají barvám oblohy. Obloha Authors: Dr S.D.Tunnicliffe The content of the present document only reflects the author s views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information therein. This project Pri-Sci-Net has received funding from the European Union Seventh

2 OBLOHA A JEJÍ PROMĚNY Aktivita 1. Co rozumíme pod pojmem Obloha a její proměny Plán hodiny (spolu s poznámkami pro učitele) Popis aktivity (popište činnost žáků a způsob, jakým učitel řídí aktivitu) Tři hodiny rozložené do více než jednoho týdne, 25 minut denně, 10 minut v úvodu, 30 minut na pozorování a vytváření grafů atd.závěrečné shrnutí po denní práci, shrnutí pozorování. 1. Motivace (Formulace hypotézy) Denní práci zahájíme povídáním o obloze. Zeptejte se dětí Co je venku nad námi? Nebe obloha. Jakou oblohu děti znají? Zkuste společně vymyslet příklady blankytná, letní, zamračená, temná, deštivá, černá, fialová, smutná. Je obloha vždy modrá, když se na ni díváme? Co podle dětí ovlivňuje barvu oblohy? Povídejte si o pojmu Počasí. Jak poznáme,jaké je počasí? Učitel/ka položí dětem otázku: Co vědí o obloze? Mění se barva oblohy v průběhu 24 hodin? Je v noci stejná jako ve dne?zjistěte, zda děti někdy viděly noční oblohu. Co je to noční obloha? Jaké rozdíly děti našly děti na denní a noční obloze? Jak můžeme zjistit, zda je barva oblohystejná každý den? Co si myslí a proč? Můžeme dětem pomoci barevnými fotografiemi i vzorníkem barev možnosti správného pojmenování odstínů oblohy. Na začátku je nutné, aby učitel/ka mluvil/a o možných barvách a dal jim jména. Co vše mohou děti vidět na obloze? Ptejte se dětí, na jaké otázky chtějí hledat odpovědi, jaký výzkumný úkol chtějí plnit. S kým budou spolupracovat? Zaznamenejte jejich odpovědi, ty mohou být diskutovány na konci prováděných šetření.

3 2. Bádání (Návrh a průběh experimentů, jejich pozorování) Obloha a její změny. Vymyslete s dětmi výzkumný úkol. Co budete na obloze zkoumat, jak, kdy a kde budete oblohu pozorovat? Jak budete pozorování zaznamenávat? Jaké odpovědi na své otázky, děti předpokládají (očekávají)? Navrhněte časové rozmezí pozorování oblohy. Ráno po příchodu do školy, v poledne, odpoledne před odchodem ze školy. Děti budou pracovat ve skupinách po dvou či třech, některé mohou potřebovat dohled a pomoc při vybírání určování barevných odstínů. Před zahájením vlastní práce ve skupinách se všichni podívají na oblohu. Můžeme pořídit zvukový záznam toho, co děti řekly, že vidí. Záznam uchováme pro pozdější práci, využijeme v evaluaci. Zahájíme vlastní pozorování děti mohou fotografovat, malovat, případně pořizovat videozáznamy (u starších dětí). Ve svých výzkumných skupinkách určují barvu oblohy. Výsledek zaznamenají fotografií, kresbou, přiřazením barvy ze vzorníčku. Zaznamenávají si svá pozorování, co na obloze v danou dobu viděly. Děti si prohlíží a uchovávají záznamy, (pomocí kreseb, pořízených fotografií, videonahrávek), každý den. Obsahem pozorování mohou být také ptáci, letadla, slunce, mraky, měsíc. Vše o čem děti nejčastěji povídají. Navrhněte graf a malbu, vytvořte fotoalbum oblohy nebo prezentaci na počítači. 3. Evaluace (záznam výsledků) Po týdenním pozorování se společně podívejte na výsledky jednotlivých pozorování, grafů, fotoalb, zvukových či video nahrávek. Učitel/ka pokládá otázky: Je obloha vždy modrá? Jak jste k tomuto závěru došly? Co můžete říct o barvě oblohy? Je vždy stejná? Odpovídá barva oblohy určitému počasí? atd. Učitel/ka nahraje výstup povídání o výzkumu zjišťuje tak rozšiřování slovní zásoby dětí. Je užitečné přiřadit si odpovědi dětí na kladené otázky. Ověření nově získaných znalostí. Na závěr je vhodné přehrát zvukový záznam pořízený před zahájením výzkumného úkolu a společně s dětmi zopakovat nové poznatky. Příklad grafu počasí

4 Přiložené materiály: Například pracovní listy pro žáky, ostatní materiály (další literatura, webové odkazy, video ). Poznámky pro učitele Téma: Obloha Slovní zásoba Mraky, slunce, hvězdy, déšť, modrá, šedá, bílá, tmavá, světlá, den, noc, týden, mokro, mrholení, obtížnost pozorování, zaznamenávání, porovnávání počasí, fotoaparát, kreslit, barva, ptáci, letadla, měsíc, hvězdy, předpověď počasí, pravidelné intervaly, ve stejný čas, noční obloha, denní obloha, vesmír. Děti obvykle nemají představu o vesmíru, ale přesto vědí, že letadla a horkovzdušné balóny létají oblohou, a že vesmírné rakety létají velice vysoko. Mohly postřehnout z filmů o vesmíru, že vypadá černě. Také si mohly uvědomit, že obloha není nízko, a že není pevného charakteru. Tato aktivita dětí představuje systematické a pravidelné pozorování, reálné testování a měla by pomoci dětem naučit se chápat důležitost důkazu, zvláště když mluví o pozorování a záznamech jimi vytvořenými v průběhu týdne. Správné plánování (návaznost, posloupnost) některých prací, určení a zajištění potřebných pomůcek a řízení skupiny jsou důležitou součástí při učení se přírodovědě. Prostřednictvím učení děti přijímají odpovědnost za tyto aspekty. Rozvíjíme sociální a řídící dovednosti, schopnosti řešit problémy, které naše společnost vyžaduje. Uvádíme některé otázky pro učitele. Co je to výzva? - Co o tématu již víme? - Co budeme dělat? - S kým budu pracovat, jak si práci rozdělíme? - Jaké věci budeme potřebovat? Co použijeme?

5 - Kde je seženeme? - Jak sestavíme zařízení k pokusu - pro experiment? (dalekohled) - Co uděláme jako první? - Co si myslíte, že se stane? - Proč si myslíte, že se to stane? Je optimální, když děti provádí každé pozorování na stále stejném místě. Zeptejte se, proč je to důležité. (Pro správnost výsledků pozorování). Musíme brát v potaz i nenadálé překážky - špatné počasí. U malých dětí je proto lepší vybrat místo pozorování v budově u okna. Ujistěte se, zda bylo každé pozorování prováděno na stejném místě. Pokud dvě skupiny provádí pozorování ve stejnou dobu, určete jim dvě různá pozorovací místa. Příklad grafu: přehled počasí týden

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání Lenka Kaňová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce se zabývá důležitostí rozvoje předmatematických představ. Cílem

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš přítel Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Slunce a naše smysly Nač potřebujeme Slunce? PL 1 PL 1 Kam se Slunce

Více

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků čtenářská gramotnost Sborník

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Slunce, naše inspirace

Slunce, naše inspirace Slunce, naše inspirace Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Motivační aktivity Slunce a jeho paprsky PL 1 PL 1 Sluneční puzzle

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy LUCIE MIČÍNOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ VÝTVARNÁ ŘADA PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHÁDKOVÉ

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ Vypracovala:

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Vodítka pro komunitní plánování sociálních služeb jako nástroj sebehodnocení procesu komunitního plánování Autor: Milan Šveřepa Na publikaci se dále podíleli: Zuzana Hloušková Jan Hloušek Kateřina Čupelová

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNÍN OKRES NOVÝ JIČÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA OBSAH: ÚVODNÍ STRANA 1 OBSAH 2 1.IDENTIFIKAČNÍ

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více