VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ Š K O L A Květnového vítězství 1554, Praha 4 tel.: tel./fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006

2 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2005/ Základní údaje o škole název školy: Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 jméno ředitele školy: Mgr. Vladimír Kokšal kontaktní údaje - telefon Fax www stránky 1. Vzdělávací program školy vzdělávací program počet tříd počet žáků základní škola obecná škola národní škola waldorfská škola montessori škola začít spolu zdrava škola Ověřování ŠVP pro základní vzdělávání Od kdy: 2. Údaje o pracovnících školy (hlavní činnost školy) a) personální zabezpečení (i pracovníci ŠD a ŠK) pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 46 38, ,96 nepedagogičtí 17 16, ,2 celkem 63 54, ,16 2

3 b) průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy 47,8 c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v % 93,3 d) další vzdělávání pedagogických pracovníků (název, počet účastníků a časový rozsah) 14 Kurz SIPVZ, typ P Školení poučených uživatelů úvodní modul, 20hodin 2 - Kurz SIPVZ, typ P Školení poučených uživatelů modul Publikování na internetu,12 hodin 2 - Kurz SIPVZ, typ P Školení poučených uživatelů modul ICT na I.stupni, 12hodin 1 kurz Nj, metodické semináře, 5hodin 1 seminář pro koordinátory tvorby ŠVP, 48hodin 1 seminář Dys-centrum Praha, 6 hodin 1 seminář Přírodopis tvorba ŠVP, 5hodin 1 seminář Pojetí výtvarné výchova v rámci vzděl. Oblasti Umění a kultura, 5 hodin 2 kurz Do života se zdravými zády, 5hodin 2 kurz PedFUK Nové formy práce s dětmi mladšího školního věku, 50hodin 2 seminář Šikana a děti, 3hodin 1 seminář Pomůcky pro I.stupeň, 5 hodin 1 seminář Ekocentrum Toulcův dvůr ŠVP, 18 hodin 1 seminář Multikulturní výchova v Přírodopise, 5 hodin 1 semináře Preventistů MÚ Prahy 11, 10 hodin 1 kurz Volba povolání na ZŠ, 5 hodin 1 seminář Příznivé školní klima, 5 hodin e) praxe studentů SŠ a VŠ ( uveďte počty studentů a délku praxe) VŠ 2 studenti - 14dní 3. Prostorové podmínky: a) Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny) b) Koexistence s dalšími vzdělávacími subjekty Škola sídlí v 1 budově. Vyučování probíhá v 8 pavilonech, kde je 25 kmenových tříd a 12 odborných učeben ( 2 počítačové, 2 jazykové, multimediální, keramická, dřevo a kovodílna, hudebna, fyzika, knihovna a cvičná kuchyň ). K dispozici jsou 2 tělocvičny a prostory školního klubu. Školní družina používá 3 učebny I. stupně a 3 vlastní herny. 4. Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem k k předpoklad k z toho počet specializovaných tříd ( uvést zaměření) na: I. stupni:0 II. stupni:0 5. Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k k

4 6. Počet žáků: Z jiné městské části Z jiné obce Název městské části Počet dětí Název obce, kraj Počet dětí např.kunratice např.průhonice, Středočeský kraj Praha 3 1 Jesenice u Prahy 12 Praha 4 2 Horní Jirčany 1 Praha 5 2 Český Brod 1 Praha 8 2 Štiřín 1 Praha 9 2 Pětihosty 1 Praha Jeneč 1 Praha 15 1 Říčany 1 Psáry 1 Vestec 2 Celkem: Průměrný počet žáků I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr běžné třídy specializované třídy běžné třídy specializované třídy za I. a II. st. běžných tříd 21,6 24,1 22,7 8. Zaměření tříd s rozšířenou výukou ( uvést kterých předmětů) předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné předm. počet tříd 5 počet žáků Počet integrovaných dětí celkem: 41 Z toho postižení: SPU zrakové chování autismus tělesné mentální kombinované Počet integrovaných dětí s individuálním učebním plánem: 10. Výsledky zápisů do prvních tříd Počet prvních tříd Počet zapsaných dětí Počet odkladů na pro šk. rok 2006/07 školní rok 2006/

5 11. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 2 4 soukromá gymnázia 1 1 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků Chování žáků (v textové části lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny) zameškané hodiny neomluvené Šk. rok 2004/2005 počet hodin Šk. rok 2004/2005 počet žáků, kteří se podíleli na vzniku neomluv. hod. Šk. rok 2005/2006 počet hodin Šk. rok 2005/2006 počet žáků, kteří se podíleli na vzniku neomluv. hod. I. stupeň II. stupeň Celkem Prospěch žáků celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,24 1,26 II. stupeň 1,76 1,74 Celkem 1,55 1,55 Další výsledky výchovně vzdělávacího procesu přikládáme jako výstup sestav programu Bakaláři 5

6 14. Školní družina klub počet oddělení Školní družina Školní klub počet žáků Hodnocení činnosti : Náplň práce školní družiny je zaměřena na rekreační a odpočinkovou činnost, ke které slouží 3 kvalitně vybavené herny a nově otevřené hřiště v areálu školy ( díky pomoci rodičů ). K vycházkám je využíván především areál hostivařského lesoparku. Pro zkvalitnění činnosti ŠD fungují kroužky : Šikovné ruce, Maňáskové divadlo ( na rok 2005/2006 získala škola na tento kroužek finanční grant ) a Přírodověda. Vychovatelky ŠD se aktivně podílejí na projektových vyučováních školy. Otevřený klub 1 denně cca 20 Náplň činnosti otevřeného klubu: Podpůrná,preventivní a poradenská činnost ZŠ zaměřená na prevenci patologických jevů, pomoc příslušníkům jiných národností. 15. Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) Matematická olympiáda Pohár rozhlasu - atletika Barevný svět Dějepisná olympiáda Florbal Olympiáda v čj Přespolní běh - Poprask Pythagoriáda Atletický čtyřboj Konverzace v Nj Kopaná - Poprask b) ostatních vědomostních (jaké) sportovních (jaké) uměleckých (jaké) Dopravní soutěž Cyklistika Dreams Atheart Soutěž v aplik. softwaru Stolní tenis Veselá vajíčka Klokan - matematika Házená Kopaná Šplh na tyči Aerobic Odbíjená Cross cup Pražské fotbalové léto World of Football +challenge World Final Mc Donald s CUP- kopaná Vybíjená Basketbal 6

7 Ve vědomostních soutěžích bylo největším úspěchem: 1. místo v obvodním kole počítačové soutěže užití Zoner Callisto 2. místo v obvodním kole počítačové soutěže užití Excel 2. místo v obvodním kole počítačové soutěže užití Malování 2. místo v obvodním kole počítačové soutěže tvorba webu 6 žáků se stalo úspěšnými řešiteli obvodního kola matematické olympiády Ve sportovních soutěžích jsme dosáhli nejlepších výsledků v kopané: 1. místo v turnaji Pražské fotbalové léto a postup na World of Football +challenge World Final v Berlíně 2.místo starších děvčat v obvodním kole 1.místo v Mc Donald s CUP v obvodním kole a baráži v obou kategoriích postup do finále Prahy=3.místo v kategorii 4.-5.tříd, 6.místo v kategorii 2.-3.míst 1. a 2. místo obvodní kolo Poprask, mladší chlapci 2.místo v celopražském finále v cyklistice: 2.místo V Poháru rozhlasu: 3.místo mladší žáci v Cross-cupu: 1. a 3.místo Přespolní běh- Poprask: 1., 2. a 3.místo Basketbal: 1.místo v obvodním kole Stolní tenis: 1.,2. a 3.místo v obvodním kole Florbal: 1. místo v obvodním kole Vybíjená: 2.místo v obvodním kole Přehazovaná: 2.místo v obvodním kole Aerobic: 1. místo v soutěži pódiových skladeb ve Slaném.. 1.místo v soutěži Chodovské berušky v kategorii 10-13let a 2. místo nejmladších a nejstarších dívek 3x 2.místo ve Velké ceně Kutné Hory v kategoriích mladší, starší, minitýmy 7

8 16. Poradenské služby škol - výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů (počet), spolupráce s PPP, SPC, speciálními pedagogy, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty Na škole pracuje 1 výchovná poradkyně ( volba povolání a výchovně vzdělávací problémy ), která má snížený úvazek. Spolupracuje s třídními učiteli 5. a 7.tříd (konzultace a společné zpracování přihlášek na víceletá gymnázia). V oblasti volby povolání nabízíme konzultace, doporučujeme Dny otevřených dveří, zveřejňujeme propagační materiály škol, umožňujeme školám provádět nábor, byla uspořádána třídní schůzka rodičů 9. tříd ( předání a vyplňování přihlášek), organizujeme přípravu na přijímací zkoušky a téma je součástí tématických plánů Ov a Rv, děti pracují s internetovou poradnou, navštívily Scholu Pragensia. Výchovná poradkyně zpracovala data po přijímacích řízeních. Ve spolupráci s PPP jsou nabízeny žákům 9.tříd profitesty usnadňující výběr dalšího studia. Výchovné problémy byly řešeny na 6 výchovných komisích ( spolupráce se sociálními kurátory, PPP a Policií ČR). Spolupráce s PPP probíhala na základě Metodického pokynu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j /97. Spolupráce s p. Špitzerovou je pravidelná ( dochází do školy ). Výchovná poradkyně se pravidelně účastní porad PPP. Spolupráce s policií ČR a rodiči: Viz. bod 17 a Hodnocení prevence sociálně patologických jevů Program primární prevence vychází ze stanovených výchovných cílů na I.a II.stupni naší školy. Je zaměřen na průběžnou prevenci proti drogám, kouření, alkoholu, šikaně, kriminalitě a prohlubování výchovy ke zdravému životnímu stylu a vhodnému využívání volného času. Již třetím rokem byl na naší škole realizován preventivní program občanského sdružení Život bez závislosti, jehož garantem je PhDr. Helena Vrbková. Realizátorem programu na I.stupni byla Mgr. Dita Kroulíková a na II.stupni Mgr. Veronika Tesařová. Ve třídách probíhal program v rozsahu 2 vyučovacích hodin, v 6.-9.ročníku v 6 vyučovacích hodinách. Cílem programu bylo seznámit žáky s problematikou rizikových faktorů různých druhů závislosti, naučit je rozpoznávat sociálně-patologické jevy a dokázat na ně přiměřeně reagovat. Program prevence probíhal formou interaktivních technik s cílem využít vrstevnického přístupu a byl směřován k ukázání alternativních způsobů chování v rizikových situacích. Byl zaměřen na posílení sebevědomí, prohloubení sebepoznání, komunikační dovednosti a orientaci v prožívání emocí. Třídní učitelé s oběma psycholožkami velmi dobře spolupracovali, poskytli jim informace o třídě a byli zpětně informováni o průběhu a závěrech programu. Spolupráce psycholožek se školní metodičkou prevence, s vedením školy i třídními učiteli byla velmi dobrá. Náplň tohoto preventivního programu je pro naši výchovněvzdělávací práci velkým přínosem. Preventivní program se snažil oslovit i rodiče žáků formou informačních letáků Desatero pro rodiče v 6.ročníku, Dopis pro rodiče v 7.ročníku a Jak poznáte, že je dítě v kontaktu s drogami v 8.ročníku. Spolupráce s Policií ČR, oddělením prevence Správy hl. m. Prahy, pokračovala i letos. Na škole byl realizován preventivní program oddělení prevence Správy hl. města Prahy pro žáky 1.stupně Putování s Ajaxem. Na 2.stupni se uskutečnil dvouhodinový program zaměřený na historii a současnou práci Policie ČR, osobní bezpečí, šikanu a kriminalitu. 8

9 V rámci Dnů boje proti drogám proběhl i školní preventivní program. V hodinách Ov a Rv byla této problematice věnována zvýšená pozornost. V audiovizuální pracovně byly promítány filmy Národního centra podpory zdraví a VZP ČR. Žáci zpracovávali anketu a s vyučujícími Ov rozebírali její výsledky a zaujímali k nim své vlastní postoje. Snahou školy je, aby se prevence negativních jevů prováděla v průběhu celého školního roku a stala se tak samozřejmou součástí výchovně vzdělávacího působení školy. Garantem realizace školního primárně preventivního programu je metodička Mgr. Stanislava Mullerová. 18. Zkušenosti s péčí o nadané děti Ve školním roce 2005/2006 jsme měli velmi dobré zkušenosti s prací s nadanými žáky, především v oblasti Hv (rozšířená výuka), Tv (zaměření na kopanou a aerobic) a výpočetní techniku (využití pilotního projektu MHMP). Každý čtvrtek mohou nadaní žáci využívat možnosti Informačního centra (počítače, knihovna). I na základě zkušeností v této oblasti byl v červnu 2006 přidělen naší škole grant JPD3 z prostředků EU. 19. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Již druhým rokem funguje na škole Informační centrum s podtextem Každý potřebuje někdy pomoc aneb všichni jsme na jedné lodi. Začalo pracovat a slouží především žákům naší školy, kteří mají chuť trávit odpoledne smysluplně, a také dětem cizinců i z jiných škol, kterým napomáhá v začleňování do prostředí ZŠ. Je vždy připraven program, který je zveřejňován na nástěnce školy na začátku měsíce. CENTRUM je otevřeno jednou týdně ve čtvrtek od 14 do 18 hodin pod vedením p.uč.stašové a Kunovjánkové. Program je rozdělen na dva bloky : hodin - je možné Centrum navštívit, pokud si žák potřebuje doplnit vědomosti, najít potřebné informace k tématu, o který se zajímá, vypracovat referát. Program je zaměřen i na to, jak zlepšit své výsledky školní práce, co udělat proto : abychom byli úspěšní aby se nám ve škole vše dařilo aby se nám ve škole líbilo abychom nebrali školu jen jako nutné zlo abychom měli kamarády a našli i svoji cestu životem hodin - program ( tvůrčí dílny zaměřené na zájmy účastníků) Další podpůrná, preventivní a poradenská činnost ZŠ zaměřená na prevenci patologických jevů využívá kromě klasických pomůcek počítačové programy určené pro nápravu poruch učení: Pondělí žáci I. stupně Dysklub 15,00 15,45 hodin počítače p.trčková a Růžičková Úterý Pátek žáci 4.-5.tříd doučování SPU 7:00-7:45hodin knihovna p.trčková žáci 2.-3.tříd náprava SPU hodin knihovna p.růžičková 9

10 20. Počet dětí cizinců a) ze zemí EU Stát EU počet dětí Slovenská republika 3 Celkem 3 c) z ostatních zemí Stát počet dětí Irácká republika 2 Ukrajina 9 Vietnamská socialistická republika 19 Ruská federace 2 Čínská lidová republika 1 Korejská lidově demokratická republika 1 Celkem 34 Doplňte o zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ. Viz. Informační centrum, bod č.19. Na přípravě náplně tohoto informačního centra jsme spolupracovali s občanským sdružením KLUB BAMBUS. 21. Školní stravování počty stravovaných žáků: 516 z toho počty žáků z jiných škol: 19 počet jídelen počet výdejen ZŠ: 1 ZŠ: 1 MŠ: MŠ: Informaci doplňte o případné problémy, které řešíte v souvislosti s provozem ŠJ. 22. Výjezdy žáků mimo objekt školy (hodnocení výjezdů lze doplnit v textové části) počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 2 83 ŠvP lyžařské kurzy Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol Kontrola ČŠI předmět inspekce: úprava vzdělávacích programů 7.ročníků školy směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků v projektu HODINA. Závěr: Inspekce konstatovala, že ředitel upravil učební plán v souladu s projektem HODINA, zajistil výuku kvalifikovanými, zkušenými a kreativními pedagogy, kteří volili obsah učiva tak, aby se nezvýšila jeho poznatková část, ale rozšířil se prostor pro zvládnutí obsahu vzdělávání. Škola je ve sledované oblasti hodnocena stupněm I. 10

11 24. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, účast škol v rozvojových programech Ke spolupráci s rodiči dochází prostřednictvím Klubu přátel školy. Třídní zástupci KPŠ jsou pravidelně informováni o nejdůležitějších akcích, záměrech a plánech školy a tyto informace předávají ostatním rodičům na třídních schůzkách. K neformálním setkáním s rodiči dochází na pravidelných akcích školy ( ples, pálení čarodějnic, divadelní představení učitelů a žáků školy) 25. Další aktivity školy ( např. kulturní, sportovní a společenské akce, zájmová činnost organizovaná školou, školní klub, internetový klub, využití školního hřiště pro veřejnost, školní časopis, web. stránky, prázdninový provoz, nově aplikované programy atd. ) Škola je tradičním organizátorem nejrůznějších kulturních a společenských akcí pro veřejnost nejen z Jižního Města. Některé z nich přesahují rámec regionu především svou jedinečností. Jedná se především o činnost divadelního souboru Prkna Květňáku jehož členy jsou učitelé i žáci. Po úspěšných představeních Prodané nevěsty, Lucerny a Strakonického dudáka jsme letos uvedli Hrátky s čertem. Květnová premiéra V KD Opatov se opět setkala s velkým úspěchem a reakce publika byly velmi příznivé. Namátkou bych citoval p.ředitele ZŠ Na Šutce Mgr. Zbyňka Drozdu: Neuvěřitelné! Čekal jsem lecos, ale tohle... Děkuji Vám, vážení kolegové. Ostatní tradiční akce školy pro veřejnost jsou také velmi úspěšné a hojně navštěvované žáky i jejich rodiči. Jarní a podzimní zahradní slavnosti, Pálení čarodějnic, společenský večer školy, karneval, Mikulášká veselice, Den otevřených dveří Škola nanečisto se staly příjemným prostorem pro setkání zaměstnanců školy, žáků a jejich rodičů. Pravidelná celoroční zájmová činnost: Zájmovou činnost při ZŠ Květnového vítězství 1554 ve školním roce 2005/2006 zajišťovalo Ekocentrum Jižní Město 01/44. ZO ČSOP. Zájmová činnost probíhá formou kroužků s pravidelnou prací vždy 1 2x týdně. Činnost probíhá v prostorách základní školy podle náplně jednotlivých kroužků v učebnách výpočetní techniky, v modelářské dílně, v tělocvičně, v baletním sále apod. nebo v prostorách Ekocentra Jižní Město klubovna a vybavená keramická dílna (pec, hrnčířský kruh ). Otevřené aktivity, tj. pro všechny děti: Sportovně zaměřené kroužky: balet, mažoretky, cvičení rodičů s dětmi, aerobik, sportovní příprava pro první stupeň ZŠ, roztleskávačky celkem 8 kroužků s cca 90 dětmi Umělecky zaměřené kroužky: výtvarné činnosti, keramika, výuka hry na flétnu, výuka hry na klávesové nástroje celkem 6 kroužků s cca 80 dětmi Technicky zaměřené kroužky: modelářské činnosti, výpočetní technika celkem 7 kroužků s cca 100 dětmi Zájmové oddíly s celoroční prací: celkem 5 oddílů s 70 členy florbalový oddíl DRACI turisticko ochranářský oddíl KOMPAS 11

12 Poplatky za zájmovou činnost se liší podle náročnosti a technického vybavení k činnosti kroužků, pohybují se od cca 800,-Kč (sport pro první stupeň) do 2400,- (keramika) za školní rok. Uzavřené aktivity, organizované pouze pro děti ZŠ: Příprava na přijímací zkoušky z ČJ Příprava na přijímací zkoušky z MA Angličtina pro první stupeň. Celkem 4 kroužky s cca 60 účastníky, roční poplatek 800,-Kč Klubová činnost při ZŠ Při základní škole je možno využít nabídky Klubu SOVA, jehož organizaci a provoz ve školním roce zajišťovalo Ekocentrum Jižní Město 01/44. ZO ČSOP ve spolupráci se ZŠ. V rámci činnosti tohoto klubu bylo možné využít nabídky programů v klubovně Ekocentra vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin, a dále pak nabídky využití počítačové učebny ZŠ počítačové hry a internet, každý den vždy od 16 do 18 hodin. Využití klubu ve školním roce 2005/2006 žáky ZŠ bylo podmíněno členstvím v klubu SOVA za symbolický poplatek 10,-Kč za vystavení legitimace a na jejím základě pak bylo možno využívat klub zdarma, na jeho provoz přispívala základní škola díky získaným grantům od MČ Praha 11. V rámci činnosti klubu bylo možné využívat i nainstalovaných výukových programů na PC. Akce pro žáky školy a veřejnost ve školním roce 2005/2006. Září 2005 Svatováclavská zahradní slavnost Říjen 2005 Akce pro MŠ ukázkové hodiny Tv Listopad 2005 Den otevřených dveří zájmové činnosti Škola nanečisto Prosinec 2005 Mikulášská nadílka Vánoční jarmark Vánoční koncert Únor 2006 Dětský karneval Společenský večer školy Březen 2006 Jarní prázdniny v Jizerských horách Duben 2006 Den Země a projektové dílny na ZŠ Květňák hledá svou superstar Pálení čarodějnic Květen 2006 Jarní koncert Divadelní představení učitelů a žáků školy v KD Opatov Hrátky s čertem Červen 2006 Den dětí, Divadelní představení dramatického kroužku Na organizování většiny akcí se podílí Ekocentrum Jižní Město a žákovská samospráva Školní hřiště je využíváno veřejností a sportovními kluby do 21hodin v souladu s řádem školního hřiště. Webové stránky se od minulého hodnotícího období zlepšily v mnoha směrech: Přispěvateli stránek se kromě učitelů stali v daleko větší míře žáci školy, což se odrazilo na návštěvnosti stránek. K atraktivitě stránek přispělo i zveřejňování většího množství fotografií. Zvýšilo se množství informací pro rodiče a veřejnost Školní časopis má elektronickou podobu a je umístěn na webových stránkách školy. 12

13 26. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Za velmi důležitou považujeme humanitární činnost na naší škole. Již pátým rokem se úspěšně zapojujeme do mezinárodního dětského hnutí Na vlastních nohou, jehož symbolem je Stonožka. Prodejem vánočních blahopřání, které kreslily děti, jsme získali 7000,-Kč, které byly použity na obnovu škol v Iráku. Toto dětské hnutí získává stále větší vážnost ve světě a je oceňováno významnými světovými státníky a politiky. Neméně významnou akcí v tomto směru je tzv. adopce na dálku. Školou adoptovaný chlapec sirotek žije v Indii. Jeho vzdělání financujeme již třetím rokem. V hodinách anglického jazyka a informatiky si naši žáci s tímto chlapcem pravidelně dopisují. Při výčtu humanitární činnosti nesmíme zapomenout ani na tzv. Srdíčkové dny, při kterých jsme vybrali více než 18000,-Kč, které byly použity na nákup zdravotnického zařízení pro děti. Velký dík za pomoc při organizaci těchto akcí patří žákovské samosprávě, která byla po celý školní rok každodenní součástí života školy. Přicházela s novými podněty a návrhy, poukazovala na problémy, spolupracovala s vedením školy a učiteli. Organizovala dále rozhlasové relace k významným svátkům a výročím, podporovala sběr víček a papíru a podílela se na zabezpečení mnoha tradičních školních akcí (Mikulášská besídka, Vánoční jarmark, karneval, Den učitelů, Pálení čarodějnic, Den dětí ) a zápisu do 1.tříd. S velkým ohlasem našich žáků se setkala soutěž o domácího mazlíčka, kterou žákovská samospráva zorganizovala právě na Den dětí. V jarních měsících se ŽS podílela na ochraně přírody v okolí školy a zorganizovala výsadbu růží v atriu školy ( keře byly zakoupeny z výtěžku za sběr papíru). Snad nejúspěšnější akcí ŽS byla soutěž Květňák hledá svou superstar, která vyvrcholila představením finalistů a vítězů na jarním koncertě školy v KD Opatov. Diváci měli možnost si poslechnout v jejich podání hymnu školy. ŽS společně s vedením školy i učiteli vyhodnocovala jednotlivé třídy v prospěchu, chování a celkové aktivitě. O své činnosti informovala žáky i učitele prostřednictvím školního rozhlasu na své nástěnce a na webových stránkách školy. V uplynulém školním roce se škole podařilo získat dva důležité granty v celkové hodnotě ,-Kč. Jedná se o grant MHMP s názvem Chceme tu žít s Vámi a grant z fondů EU JPD3 Květňák a moderní směry výuky v přípravě absolventů ZŠ. Získání grantů umožní naší škole pokračovat, rozšiřovat a zkvalitnit práci informačního centra (viz bod 19.), další vzdělávání pedagogů především v oblasti doplňujících školních aktivit a další implementaci IT do výuky. Ve školním roce 2005/2006 probíhala příprava a vlastní tvorba školního vzdělávacího programu. Pro jednotlivé vzdělávací oblasti a předměty byly vytvořeny pracovní týmy, které řešily podklady pro přípravu učebního plánu školy, vytvářely výchovně vzdělávací postupy a zpracovávaly učební osnovy. Na společných setkání jsme korigovali kroky jednotlivých týmů a zařazování průřezových témat. Pozitivní je, že velká část průřezových témat byla zařazena formou projektu. Využity byly zkušenosti a úsilí, které jsme věnovali prosazování moderních směrů vyučování ( kritické myšlení, tvůrčí dílny, zažít spolu, či práce dramatického kroužku ). Dětmi i rodiči je velmi kladně přijímáno organizování výjezdů do zahraničí a školy v přírodě, které si již nelze představit bez vodáckého kurzu. 13

14 27. Stížnosti na školu (i ŠJ) (uveďte počet stížností, zda byly oprávněné, jaká opatření byla přijata) V tomto školním roce škola nezaznamenala žádnou stížnost. 28. Připomínky a návrhy ke spolupráci se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. 14

15 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘĚ, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová ředitelka Mgr. Magda Fuksíková zástupkyně ředitelky 1 Výroční zpráva Základní školy Praha 5 Košíře, Plzeňská 117/39 za školní rok 2008/2009 1. Přesný

Více

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720

Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Mgr. Jitka Vlčková ředitelka školy Tel./fax: 257 211 633 e-mail: zs.podbelohorska@educ.cz

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 1. 2000 vydané v Praze dne 27. 12. 1999) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2011 Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Výroční zpráva za rok 2012/2013 - výchovně vzdělávací část 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2012 Základní škola a mateřská

Více

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 P R AHA 8 - KO BYLIS Y 2011/2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více