Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 2. září 2014 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 2. září 2014 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog"

Transkript

1 Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 2. září 2014 od 10:00 do 18:00 Elektronický katalog Téma: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patronka: Ing. Vlasta Váchová 1. Armáda spásy v ČR 9. Kulturní a mateřské centrum Barrandov 2. Azylový dům Kolpingova rodina, o.s. 10. Lata, o.s. 3. Bílý kruh bezpečí,o.s. 11. Obec baráčníků "Petr Guth" Smíchov 4. Centrum pro rodinu Cestou necestou, z.s. 12. profem, o.p.s. 5. Centrum pro mateřství a rodinu, o.s. 13. Progressive, o.p.s. 6. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR 14. SANANIM, z.ú. 7. Junák-svaz skautů a skautek-bílý Albatros 15. Tyfloservis, o.p.s. 8. Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s. 16. Život 90 Téma: Humanitární pomoc, lidská práva, národnostní menšiny a životní prostředí Patronka: PhDr. Marie Hakenová - Ulrichová 1. Český helsinský výbor 8. Nadační fond Klíček 2. Člověk v tísni, o.p.s. 9. Na houpacím koni, z.s. 3. DIAKONIE ČCE - středisko v Praze 5 Stodůlkách 10. Naděje, z.s. 4. DIAKONIE SKP v Praze 11. Percepito Rodinné centrum Chameleon 5. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 12. Sdružení pro integraci a migraci o.s. 6. Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s 13. Sdružení přátel Konta Bariéry - časopis Můžeš 7. Lesy hl. m. Prahy Téma: Dobrovolnictví + Sociálni oblast a zdraví Patronka: Mgr. Diana Bubníková 1. APLA Praha, střední Čechy, o.s. 10. MDA RIDE, o.s. 2. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. 11. Nadace rozvoje občanské společnosti 3. Centrum sociálních služeb Praha, p.o. 12. Palata - Domov pro zrakově postižené, p.o. 4. Dobrovolnické centrum FN v Motole 13. Sdružení CMP, o.s. 5. Domov SPMP Dana 14. Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže 6. Etincelle, Startujeme, o.p.s. 15. SIMPatická kavárna, o.s 7. Fokus Praha, o.s. 16. Svaz postižených civil. chorobami v ČR 8. HESTIA, Program Pět P 17. Světlo pro svět, o.s. 9. Hewer, o.s.. Stránka 1 z 9

2 APLA Praha, střední Čechy, o.s. APLA Praha již jedenáct let poskytuje podporu lidem s autismem a jejich blízkým. Nabídky služeb je komplexní od diagnostiky a rané péče až po realizaci programů podporovaného zaměstnání dospělých lidí s autismem. Jsou registrovaným poskytovatelem 9 sociálních služeb (odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem, osobní asistence apod.). Soustavně pracují na zvýšení povědomosti široké i odborné veřejnosti o problematice poruch autistického spektra, a to zejména prostřednictvím uceleného systému vzdělávání a pořádním osvětových a PR akcí. Jsou členy Asociace veřejně prospěšných společností ČR a mezinárodní organizace Autism - Europe. Posláním organizace je vytvořit lidem s autismem takové podmínky, aby měli šanci na plnohodnotný, důstojný a co nejvíce samostatný život. APLA Praha, střední Čechy, o.s., , Brunnerova 1011/3, Praha 17 Tel.: , , Statutární zástupce organizace: Magdalena Čáslavská ARMÁDA SPÁSY v ČR Sbor a komunitní centrum Armády spásy v Lidické ulici 18a poskytuje své služby rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), seniorům a osobám bez přístřeší. Cílem organizace je naplňovat ve jménu Ježíše Krista lidské potřeby bez jakékoliv diskriminace. Armády spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Michael Raymond Stannett Azylový dům Kolpingova rodina, o.s. Kolpingova rodina Praha 8, provozuje v Kolpingově domě, Bohnická 32/3, Praha 8, tři služby pro matky a rodiny s dětmi v těžké sociální situaci: Azylový dům, Krizová pomoc a Sociálně aktivizační služby. Azylový dům Kolpingova rodina, Bohnická 32/3, Praha 8 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Ing. Jiří Musil BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, o.s. Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Petra Vitoušová Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci p.o. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, internet pro seniory, domácí ošetřovatelskou péči, Dům s pečovatelskou službou, středisko osobní hygieny, linku sociální pomoci, byty s pečovatelskou službou, Dům sociálních služeb s přechodnými pobyty a denním stacionářem. Dále provozuje Komunitní centrum Prádelna, které zajišťuje komunitní, kulturní, společenské a umělecké aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií. Veškeré aktivity komunitního centra podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamění a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a jeslí. Centrum sociální a ošetřovatelské služby p.o., nám. 14. října 11, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: PhDr. Helena Volechová Stránka 2 z 9

3 Cestou necestou z.s. Krizové centrum pro rodinu - psychosociální služby pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti a jejich rodiny. Snaží se předcházet umístění dětí do ústavní výchovy. Cestou necestou z.s., Plzeňská 2076/174 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Markéta Řeřichová Centrum pro manželství a rodinu,o.s. Cílem sdružení je podpora a upevnění manželství a rodiny. Tohoto se snaží dosáhnout zejména poskytováním partnerského, rodinného i osobního poradenství a pořádáním přednášek, kurzů, tréninků a seminářů pro snoubence, manžele a rodiče. Jsou členy celostátní asociace center pro rodinu. Centrum pro manželství a rodinu, o.s., Ostrovského 3 Praha 5 Tel.: , Centrum sociálních služeb Praha, p.o. Posláním intervenčního centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím (ženám, mužům i seniorům..), kteří se v důsledku toho ocitli v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou zvládnout bez odborné pomoci. Nabízíme osobní i telefonickou konzultaci, sociálněprávní, psycholog. a právní poradenství. Poskytujeme komplexní informační servis o možnostech řešení domácího násilí, zprostředkování návazných a dalších služeb, které jsou důležité pro zvládnutí problému. Intervenční centrum je koordinátorem a garantem setkání interdisciplinárních týmů, které sdružují jednotlivce a instituce, které se problematikou domácího násilí zabývají nebo s ní přicházejí do kontaktu. Naše služby poskytujeme bezplatně a klienti mohou vystupovat anonymně. Tým intervenčního centra, složený ze sociálních pracovníků, psychologů a právníků, zajišťuje diskrétnost, nestrannost a profesionalitu. Snažíme se o individuální a motivující přístup v řešení dané situace s respektem k rozhodnutí uživatele služby. Centrum sociálních služeb Praha, p.o., Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Modřínová 1, , Praha 8 - Kobylisy Tel.: / , Statutární zástupce organizace: Mgr. Tomáš Ján, MBA ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Poradenská činnost v oblasti ochrany lidských práv a prevence diskriminace zejména zranitelným skupinám obyvatel (děti, senioři, osoby se zdravotním postižením apod.) či skupinám ohroženým sociálním vyloučením skupinám (osoby ve výkonu trestu a vazby, Rómové, cizinci, minority). Vydávání stanovisek k případům závažných porušení lidských práv v ČR i v zahraničí ve spolupráci se zahraničními lidskoprávními NNO. Monitorovací a analytická činnost týkající se naplňování lidských práv zejména zranitelných skupin v rámci plnění závazků České republiky plynoucích z ratifikovaných mezinárodních lidskoprávních úmluv. Publikační, osvětové a vzdělávací aktivity týkající se témata lidských práv a práv jednotlivých zranitelných skupin (děti, senioři, osoby se ZP, ženy apod.), nebo práv osob ohrožených sociálním vyloučením (vězněné osoby, Rómové atd.). Český helsinský výbor, Štefánikova 21, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Et Mgr. Lucie Rybová ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. Pražská pobočka pracuje ve třech kancelářích v Praze 5 na Smíchově a v Praze 8 v Karlíně. Přibližují se tak lidem, kteří využívají tyto služby. V obou kancelářích poskytují terénní sociální služby, probíhají zde nízkoprahové kluby matek, předškolní kluby, kluby dětí a dospívajících, poskytují individuální doučování a v neposlední řadě skupinové doučování. Nově poskytují rekvalifikace osobám ze znevýhodněného prostředí. Člověk v tísni, o.p.s., Mahenova 3, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Šimon Pánek Stránka 3 z 9

4 DIAKONIE SKP v Praze Pečovatelská služba, azyl pro matky s dětmi, sanace rodin/sociálně sktivizační služba pro rodiny s dětmi, krizová intervence, následná péče pro osoby s psychiatrickou diagnózou Diakonie ČCE - SKP v Praze, Bruselská 4, , Praha 2 Tel.: , , Statutární zástupce organizace: Mgr. Libuše Roytová DIAKONIE Stodůlky Diakonie ČCE v Praze 5 - Stodůlkách se zabývá od roku 1947 poskytováním sociálních a terapeutických služeb dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám. Záměrem je poskytovat rozmanité služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením z nejen pražského regionu a individulně je přizpůsobovat jejich potřebám. Snaží se, aby služby které poskytují provázely klienty ve všech etapách jejich života, aby mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, nebo v blízkosti obce, kde jsou "doma". Poskytují tyto služby: Týdenní stacionář, Denní stacionář, Odlehčovací službu, Ranou péči a Sociálně terapeutickou dílnu. DIAKONIE ČCE, středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Jakub Suchel DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE Úkolem Dobrovolnického centra je poskytnout oporu dobrovolníkům. Ti se snaží především aktivně zlepšit duševní pohodu pacientů a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení. Dobrovolníci pomáhají pravidelně či nárazově, individuálně i skupinově, nebo se mohou také zapojit v rámci zooterapie a canisterapie. Smyslem dobrovolnických aktivit je zpříjemnění doby hospitalizace dětských i dospělých pacientů, vyplnění jejich volného a často dlouhého času v nemocnici a oživení atmosféry na nemocničních odděleních. Dobrovolnické centrum FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA DOMOV SPMP DANA Domov Dana nabízí celoroční pobytovou službu 8 dospělým ženám s mentálním postižením. Bydlení poskytují v rodinném domě na Praze 5, s nepřetržitou pomocí asistentek. Jejich posláním je pomáhat obytelkám nejen potřebnou péčí, ale i v rozvoji či udržován kondice a stávajících dovedností, dle individuálních potřeb a zájmů. A také podporovat obyvatelky v aktivitách mimo Domov. Domov SPMP Dana, Barandovská 45, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Jana Plíšková Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy se zabývá volnočasovými aktivitami a zájmovým vzděláváním dětí a mládeže v přírodovědné oblasti. Pořádají kroužky, tábory, akce pro veřejnost, výukové programy pro školy, Centrum předškolních dětí, odbornostní soutěže. Pro odpočinek, relaxaci a poznání slouží areál s výběhy zvířat, tropickým teráriem, skleníky, naučnou stezkou i dendrologickou expozicí. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5 - Smíchov Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Libor Bezděk Startujeme, o.p.s. - Etincelle Startrujeme o.p.s. je nezisková organizace, která se se věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Provozuje pekárnu Na Návsi a kavárnu Bez Konce v Kladně a Ta Bageta v Praze - Strašnicích. Její mateřská organizace Etincelle, o.s., má na Smíchově, Štefánikova 40 kavárnu Mezi Řádky. Dále provozuje 6 úklidových týmů v Praze a v Kladně. U Slaného vede farmu, kde chová prasata, ovce, slepice a pěstuje zeleninu. Dodromady zaměstnávají cca 100 osob se zdravotním postižením. Etincelle o.s., Komenského 676, , Kladno Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Mgr. Jakub Knězů Stránka 4 z 9

5 FOKUS PRAHA, o.s. Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Fokus Praha o.s., Dolákova 24, , Praha 8 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Pavel Novák Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Helppes je jedinná organizace v ČR, která získala akreditaci mezinárodních odborných organizací Assistence Dogs Europe a Assistance Dogs International na základě požadavků na kvalitu poskytovaných služeb a Welfare psů dle těch nejvyšších kritérií mezinárodních standardů. Pomáhají osobám s nejrůznějšími typy zdravotního postižení při zvýšení jejich soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím vycvičených psů. Nejširší veřejnosti nabízejí vzdělávací programy a besedy s ukázkami dovedností psích pomocníků, pro majitele psů nabízejí testování v oblasti canesterapie, kurzy základní ovladatelnosti psů, od psí školky přes socializaci, po řešení problémového chování psů, to vše pod odborným vedením držitelky Zlatého odznaku Vzorný výcvikář I. stupně. Mistryně světa a mezinárodních mistrů v různých odvětvích výcviku psů, ředitelky Helppes Zuzany Daušové. Pod jejím vedením se organizaci podařilo získat cenu v soutěži,,neziskovka roku 2013". Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s., Hvozdnice 147, Tel.: , ; Statutární zástupce organizace: Zuzana Daušová HESTIA o.s. Program Pět P Program Pět P funguje na principu přátelství a podpory mezi dobrovolníkem starším 18 let a dítětem se sociálním a jiným znevýhodněním. Obdobně funguje i program 3G, který propojuje starší generaci s mladší, funguje na principu setkávání dobrovolníka staršího 50 let s dítětem, nebo celou rodinou. HESTIA o.s. Program Pět P, Štefánikova 21, , Praha 5 tel , Statutární zástupce organizace: PhDr. Jiří Tošner HEWER, o.s. Hewer je terénní asistenční službou, jejímž smyslem je maximální možná integrace zdravotně, či jinak znevýhodněných osob do společnosti. Osobní asistent je očima, ušima, rukama, či nohama staršího, nemocného, zraněného, nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do společnosti a života tak, jak si klient sám přeje. Osobní asistence Hewer s pomocí kvalitních a kvalifikovaných pracovníků usiluje o maximální možné zapojení svých spoluobčanů do jejich přirozené sociální sítě a společnosti. Svou činností působí tak jako prevence sociálního vyloučení znevýhodněných osob. Klienti organizace Hewer mohou řídit asistenty tak, aby jim byla poskytována nestigmační pomoc pro všechny činnosti, které potřebují k plnohodnotnému životu ve svém prostředí a domácnosti. Pomoc je poskytována individuálně, dle potřeb a přání klienta, diskrétně i profesionálně. Hewer - občanské sdružení, Černokostelecká 2020/20, Praha 10 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Vlastimil Marušák JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Bílý Albatros Praha Středisko Bílý Alba Albatros sdružuje několik skautských oddílů z Prahy 5 a 7, které prostřednictvím her, aktivit a dalších činností ve skupině kamarádů všestranně působí na osobní rozvoj dětí a mladých lidí. Na Praze 5 působí především oddíl Argiope. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílý Albatros Praha,Haškova 7, Praha 7, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Hladíková Eva JUNÁK, středisko Hiawatha Praha Nabízejí dětem partu kamarádů, se kterou mohou zažívat rozličné aktivity. Děti se scházejí každý týden v menších skupinkách (družinách) v klubovně, kde během her rozvíjí své znalosti, dovednosti i týmového ducha. O víkendech vyrážejí za dobrodružstvím do přírody, o prázdninách pak podle jednotlivého oddílu na dvou až třítýdenní tábor. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko HIAWATHA Praha, Zoubkova 1203/8, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Zbyněk Kocman KMC BARRANDOV Kulturní a mateřské centrum Barrandov je občanské sdružení rodičů, které funguje na sídlišti Barrandov nepřetržitě od roku Je zde k nalezení pestrá každodenní nabídka programů pro rodiny s dětmi ve věku 0-7 let, odborné kurzy, semináře, odborníky na poradenství pro celou rodinu (masáže kojenců, psychologická pomoc, poruchy učení, homeopatické poradenství, aromaterapie), volnočasové aktivity. Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Petra Jelenová Stránka 5 z 9

6 Klub dvojčat a vícerčat,o.p.s. Organizace se zaměřuje na pomoc a podporu rodinám s dětmi z vícečetných porodů. Především se zabývají šířením informací - přednášky, besedy, vydávání a distribuce publikací o vývoji a výchově vícerčat. Dále poskytují poradenství (laktační, psychologické, sociální a pedagogické). Jsou prováděny terénní práce v rodinách s vícerčaty a podpora rodičovských kompetencí. Klub dvojčat a vícerčat,o.p.s., Nádražní 1272/15, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Klára Vítková Rulíková LATA, o.s. Cílem občanského sdružení Lata je podpora dětem, mládeži a jejich rodinám ohroženým sociálním znevýhodněním. Podstatou základního porgramu,,ve dvou se to lépe táhne"je setkávání se dobrovolníka (18-30 let) s naším klientem (13-26 let). Setkání by se měla konat pravidelně, každý týden na 2-3 hodiny a měla by probíhat delší dobu (alespoň půl roku). Dobrovolník a klient spolu plánují aktivity na volný čas, sdílí spolu problénmy a hledají jejich řešení, pokud je to možné. V rámci terénního programu,,podpůrná individuální práce s rodinou" pomáháme i celým rodinám, které řeší komplikovanou životní situaci. Práce probíhá primárně, formou pravidelných návštěv rodin, ve vhodných případech práci doplňujeme pořádáním Rodinných skupinových konferencí. Lata - Programy pro ohroženou mládež, o.s., Senovážné náměstí 24, , Praha 1 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Ježková Markéta Lesy hl. m. Prahy Lesy hlavního města Prahy se starají o takřka ha pražských lesů, pečují o významné pražské parky, jako jsou Stromovka, Petřín, Vítkov, či obora Hvězda. Spravují přes 210 km drobných vodních toků a takřka 130 vodních nádrží. Provozují záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, včelnice a v rámci ekologické výchovy spolupracují se školami a širokou veřejností. Lesy hl. m. Prahy p.o., Práčská 1885, Praha 10, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Ing. Vladimír Krchov, PhD. MDA RIDE, o.s. MDA RIDE se snaží formou zábavného dne (na náplavce Hořejšího nábřeží) získat finanční prostředky na pomoc sociálně slabým rodinám - nemocných svalovou dystrofií. MDA RIDE o.s., Zubatého 10/330, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Josef Kadeřábek Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již téměř dvacet let a patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Poskytuje nadační příspěvky z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a z individuálních či firemních zdrojů. Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Hana Šilhánová NADAČNÍ FOND KLÍČEK Nadační fond Klíček se už od svého založení v roce 1991 zaměřuje na pomoc vážně nemocným a hospitalizovaným dětem a jejich blízkým. Podporují společné pobývání rodičů s jejich hospitalizovanými dětmi. V motolské nemocnici od roku 1993 provozují skromnou rodičovskou ubytovnu, kterou každý rok využijí stovky mimopražských rodinných příslušníků dětí, které jsou v Motole hospitalizovány. Pořádají letní tábory (od roku 1992), provozují první dům dětského hospice (od roku 2004). Nabízejí podporu rodinám, jejichž dítě zemřelo. Vzdělávají herní specialisty a pomáhají při etablování jejich role v České republice. Provozují telefonickou linku (pro rodiče i zdravotníky) pro oblast společné hospitalizace dětí a rodičů, podpory nevyléčitelně nemocných dětí, a také pro otázky pomoci pozůstalým. Vydávají informační materiály pro rodiče i zdravotníky. Nadační fond Klíček, Renoirova 654, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Csaba Farkas Stránka 6 z 9

7 NADĚJE, o.s. Cílem Naděje o.s. je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, podradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné. Součástí integračního programu pro lidi bez domova jsou terénní, ambulantní a pobytové sociální služby, které doplňují služby zdravotní. Naděje o.s., K Brance 11/19e, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Jan Vaněček NA HOUPACÍM KONI, z.s. Spolek Na houpacím koni je zaměřen na vědomé a pohodové rodičovství, tzn.různými programy rozvíjí v rodičích vnímání pro čas, strávený s dětmi nebo se sebou samými. Děti jsou v kurzech s prvky muzikoterapie, dramatické výchovy a arteterapie podporovány k sebedůvěře a nalezení svých potenciálů a hranic. V programu Centra jsou také semináře, např. O pánevním dnu pro vědomé ženství nebo Dramaterapie. Plánujeme další přednášky, např. O zdravé vyživě a zdravém vaření nebo Workshopy s alternativními umělci... V létě příměstské tábory s Příběhem. Na houpacím koni o.s., Na Bělidle 27, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Tereza Havrdová Kováříková OB "Petr Guth" Smíchov Baráčníci patří mezi nejstarší spolky a jako jedni z mála se mohou pochlubit 140. letou nepřetržitou kontinuitou a prací. České baráčnictvo, jako celek nikdy nepřerušilo svou činnost, je nepolitickým spolkem. Při svém vzniku byl kladen důraz na vlastenectví a dobročinnost, zvláště charitativní pomoc vdovám a sirotkům. Dnešní baráčníci dodržují spolkové zvyky, včetně oslovování a samotný účel své působnosti. Obec baráčníků,,petr Guth" Smíchov si letos připomíná 120. výročí oficiálního vzniku obce. Název nese po svém zakladateli Petru Vavřinci Guthovi, který má pamětní desku na domě v Nádražní 114/60, kde žil a zemřel. Smíchovští baráčníci jsou otevřeni spolupráci s dalčími spolky a společnostmi. Více informací na internetových stránkách obce, nebo ve smíchovském zpravodaji,,smíchovský baráčník" Obec baráníčků "Petr Guth" Smíchov, K vodojemu 12, Praha 5 Tel.: ; www. baracnicismichov.vgz.cz Statutární zástupce organizace: Oldřich Kouřimský Palata - Domov pro zrak. Postižené, p.o. Komplexní péče o zrakově postižené. Celoroční pobyt (ubytování, stravování). Výuka prostorové orientace a sebeobsluhy. Sociální a psychologické poradenství. Ergoterapie, kulturní a společenské programy. Rehabilitační, ošetřovatelská a logopedická péče. Pobytová sociální služby pro osoby se zrakovým postižením a kombinovaným postižením (zraková vada a Alzheimerova choroba). Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Ing. Jiří Procházka Perceptio, o.s. Rodinné centrum Péče o děti, volnočasové aktivity, vzdělávací, sportovní aktivity pro děti a rodiče, tvorba komunity, rozvíjení rodičovských kompetencí, boj proti syndromu 4 stěn, pomoc rodičům při návratu na trh práce. Perceptio o.s. - Rodinné centrum Kamarád Chameleon, Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Kasalická Petra profem, o.p.s. Profem o.p.s. sr zabývá domácím a sexuálním násilím, které je pácháno především na ženách. Zajišťují odborné sociální a právní poradenství obětem tohoto násiílí. Provozují také sociální službu intervenční centrum, kde poskytují odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím, nebezpečným pronásledováním a šikanou na internetu. Cílem pomoci ohroženým osobám, či jejich příbuzným je najít řešení nelehké situace a vrátit je plnohodnotně do života bez násilí. profem, konzulatační středisko pro ženské projekty, o.p.s., Plzeňská 846/66, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Jitka Poláková Stránka 7 z 9

8 PROGRESSIVE, o.p.s. Pomáhají předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi. Zdraví člověka a bezpečí společnosti, jsou pro Progressive prioritou. Poskytují sociální služby lidem, kteří jsou závislí na drogách, zasazují se o jejich pracovní resocializaci, nabízejí poradenství jejich blízkým a realizují programy specifické primární prevence pro žáky ZŠ. Jejich vedlejší činností jsou školení a workshopy pro odbornou i laickou veřejnost s tématoikou drogových závislostí. PROGRESSIVE o.s., Minská 774/6 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Vojtěch Janouškovec Sananim, z.ú. Občanské sdružení Sananim vzniklo v roce 1990 a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách v ČR. V současné době provozuje sdružení deset hlavních programů (Terénní programy, Kontaktní centrum, Drogové služby ve vězení, Centrum ambulantní substituce a detoxikace, Denní stacionář, Terapeutická komunita Karlov, Terapeutická komunita Němčice, Doléčovací centrum, Drogové informační centrum, Pracovní a sociální agentura), díky nimž nimž je schopno klientovi nabídnout optimální formu pomoci ve fázi, kdy klient užívá návykové látky a postupně ho provést systémem léčebné péče až po doléčovací program. SANANIM,z.ú., Ovčí Hájek 2549/64a, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: PaedDr. Martina Richterová Těmínová Sdružení CMP, o.s. Sdružení CMP je dobrovolným občanským sdružením, které již od roku 1990 pomáhá v ČR spoluobčanům po mozkové mrtvici. Sdružení CMP pořádá čtrnáctidenní rekondiční pobyty s celodenním programem, zahrnujícím psychoterapii, fyzioterapii, ergoterapii a logopedickou terapii. Smyslem naší práce je ulehčit člověku po CMP v jeho složité životní situaci a pomoci mu v pochopení, že ani tímto závažným onemocněním život nekončí, ale může, byť v jiné kvalitě, důstojně pokračovat. Provozujeme a zakládáme kluby, které navazují svou činností na rekondiční pobyty. Dále pořádáme přednášky, semináře a workshopy. Vydáváme různé publikace. Poskytujeme odborné sociální poradenství formou osobní konzulatace, telefonického kontaktu, u, poštovní korespondencí. Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., Elišky Peškové 17, , Praha 5 Tel.: , ; Statutární zástupce organizace: Brigita Prokopenková, Drahoslava Kolací Sdružení pro integraci a migraci, o.s. Hlavní činností SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) je poskytování bezplatného právního, sociálního a psychosociálního poradenství cizincům v České republice bez ohledu na pobytový status. Poradenství poskytují zejména v oblastech spojených s pobytem v ČR, bydlením, zaměstnáním, sociálním zabezpečením, dávkami, či zdravotním pojištěním. V kanceláři jsou k dispozici vždy v pondělí, středu a čtvrtek pro osobní, či telefonické konzultace, lze se obrátit i písemně. Veškeré poradenství je poskytováno zdarma. SIMI se také snaží pozitivně ovlivňovat veřejnost směrem k větší toleranci vůči cizincům. Toho se snaží dosahovat zejména prostřednictvím veřejných přednášek na školách, konferencí, seminářů a účasti na různých festivalech a kulturních akcích. Připojují se také k národním i mezinárodním kampaním a jsme součástí mezinárodních sítí, které mají za cíl omezit xenofobii a rasismus ve společnosti a podpořit práva uprchlíků a migrantů. Sdružení pro integraci a migraci, Baranova 33, Praha 3, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Magda Faltová Sdružení přátel Konta Bariéry - časopis Můžeš Časopis Můžeš se zaměřuje na handicapované, seniory a další zájemce o specifické sociální problémy. Formou příkladů ze života se snaží ukázat cesty integrace do společnosti zdravých spoluobčanů a možnosti pracovního i společenského uplatnění k dosažení maximální možné soběstačnosti. Sdružení přátel Konta Bariéry - časopis Můžeš, Melantrichova 5, Praha 1, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Božena Jirků Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) je nevýdělečná organizace, přesto pro zajištění služeb neslyšícím (sluchově postiženým) dětem a mládeži se snaží vyvíjet takové aktivity, které by tyto služby finančně zabezpečily. Vytvářejí pro neslyšící děti a mládež plnohodnotné podmínky pro trávení volného času během mimoškolní činnosti, víkendů a prázdnin. Organizace poskytuje tlumočnické služby a sociálně aktivizační služby pro neslyšící děti a mládež, které jsou důležité pro zmírnění nežádoucích rizik, plynoucích ze života neslyšících vlivem sluchového a komunikačního handicapu. Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže o.s., Holečkova 104/4, , Praha 5 Statutární zástupce organizace: Jiří Dachovský Stránka 8 z 9

9 SIMPatická kavárna, o.s. Pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce), kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání. Provozuje tréninkovou dílnu pro lidi s mentálním handicapem WORKROOM, jedná se o tréninkové pracoviště s výrobou dárkových a užitných předmětů. Provozuje SIMPatickou kavárnu. Pořádá rekvalifikační kurzy, výtvarné kurzy pro lidi se zdravotním postižením, kurzy pro pedagogické pracovníky apod. SIMPatická kavárna o.s., Šlikova 8, , Praha 6 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Kaprál Ondřej Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Svaz začleňuje mezi sebe nemocké i zdravé seniory, organizuje rekondice, ozdravné pobyty, přednášky, výlety, procházky, sportovní a kultruní akce. Nemocné seniory podporuje v soběstačnosti, hodlá se zaměřit na zvýšení sebevědomí seniorů. Projekty svazu podporu MČ Praha 5, MZ i známé osobnosti. Svaz postižených civilizačními chorobami v Praze 5 o.s., Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Helena Chaloupková Světlo pro svět, o.s. Světlo pro svět o.s., je nevládní organiozací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích. Světlo pro svět - Light for the World, o.s., Kartouzská 4/200, Praha 5, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Dr. Čestmír Hrdinka Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti s těžkým zrakovým postižením učí prostorové orientaci s bílou holí, zvládnout každodenní činnosti v domácnosti (vaření, úklid, péče o oděvy apod.), čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici PC, vlastnoručního podpisu, rehabilitaci zraku apod. Pomáhají klientům s výběrem kompenzačních a optických pomůcek, poradíme jak je získat a proškolíme v jejich používání. Poskytujeme poradenství a zprostředkování dalších služeb. Tyfloservis o.p.s., Krakovská 21, , Praha 1 Tel.: ; www. tyfloservis.cz Statutární zástupce organizace: PhDr. Josef Cerha ŽIVOT 90 o.s. Život 90 je spolkem poskytujícím služby pro seniory a jejich blízké. Specializují se především na službu tísňové péče, díky které je senior 24 hodin denně pod neustálým dohledem v pohodlí svého domova. Jsou provozovateli pobytového centra pro seniory, non-stop tísňové linky Senior telefon na čísle Poskytují pečovatelskou službu, poradenství a nedílná součást působení je zaměřena na vzdělávání a pohyb seniorů. V domě je také profesionální divadlo nejen pro seniory - Divadlo U Valšů. Život 90 o.s., Karolíny Světlé 18, ,Praha 1 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Mgr. Jan Lorman Stránka 9 z 9

Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog

Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00 Elektronický katalog Téma: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patronka: Ing. Vlasta Váchová 1. Armáda spásy

Více

Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00

Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00 PROGRAM Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00 24.9.2012 Téma dne: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patron: Ing. Vlasta Váchová

Více

TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE TÝDEN PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE brozura.indd 1 23.9.2010 21:38:26 Týden pro neziskové organizace 2 Městská část Praha 5 brozura.indd 2 23.9.2010 21:38:26 Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás pozvaly

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 1 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha 2001 1 c MCSSP,

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2015 http://rpss.c-budejovice.cz Vážení spoluobčané, jsme velmi rádi, že Vám můžeme opět nabídnout aktualizovaného Průvodce sociální oblastí města České

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ČESKÉ BUDĚJOVICE Vážení spoluobčané, opět jsme pro vás se začátkem nového roku, tak jako v deseti předchozích letech, připravili Průvodce sociální oblastí České

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více