Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 2. září 2014 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 2. září 2014 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog"

Transkript

1 Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 2. září 2014 od 10:00 do 18:00 Elektronický katalog Téma: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patronka: Ing. Vlasta Váchová 1. Armáda spásy v ČR 9. Kulturní a mateřské centrum Barrandov 2. Azylový dům Kolpingova rodina, o.s. 10. Lata, o.s. 3. Bílý kruh bezpečí,o.s. 11. Obec baráčníků "Petr Guth" Smíchov 4. Centrum pro rodinu Cestou necestou, z.s. 12. profem, o.p.s. 5. Centrum pro mateřství a rodinu, o.s. 13. Progressive, o.p.s. 6. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR 14. SANANIM, z.ú. 7. Junák-svaz skautů a skautek-bílý Albatros 15. Tyfloservis, o.p.s. 8. Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s. 16. Život 90 Téma: Humanitární pomoc, lidská práva, národnostní menšiny a životní prostředí Patronka: PhDr. Marie Hakenová - Ulrichová 1. Český helsinský výbor 8. Nadační fond Klíček 2. Člověk v tísni, o.p.s. 9. Na houpacím koni, z.s. 3. DIAKONIE ČCE - středisko v Praze 5 Stodůlkách 10. Naděje, z.s. 4. DIAKONIE SKP v Praze 11. Percepito Rodinné centrum Chameleon 5. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 12. Sdružení pro integraci a migraci o.s. 6. Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s 13. Sdružení přátel Konta Bariéry - časopis Můžeš 7. Lesy hl. m. Prahy Téma: Dobrovolnictví + Sociálni oblast a zdraví Patronka: Mgr. Diana Bubníková 1. APLA Praha, střední Čechy, o.s. 10. MDA RIDE, o.s. 2. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, p.o. 11. Nadace rozvoje občanské společnosti 3. Centrum sociálních služeb Praha, p.o. 12. Palata - Domov pro zrakově postižené, p.o. 4. Dobrovolnické centrum FN v Motole 13. Sdružení CMP, o.s. 5. Domov SPMP Dana 14. Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže 6. Etincelle, Startujeme, o.p.s. 15. SIMPatická kavárna, o.s 7. Fokus Praha, o.s. 16. Svaz postižených civil. chorobami v ČR 8. HESTIA, Program Pět P 17. Světlo pro svět, o.s. 9. Hewer, o.s.. Stránka 1 z 9

2 APLA Praha, střední Čechy, o.s. APLA Praha již jedenáct let poskytuje podporu lidem s autismem a jejich blízkým. Nabídky služeb je komplexní od diagnostiky a rané péče až po realizaci programů podporovaného zaměstnání dospělých lidí s autismem. Jsou registrovaným poskytovatelem 9 sociálních služeb (odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem, osobní asistence apod.). Soustavně pracují na zvýšení povědomosti široké i odborné veřejnosti o problematice poruch autistického spektra, a to zejména prostřednictvím uceleného systému vzdělávání a pořádním osvětových a PR akcí. Jsou členy Asociace veřejně prospěšných společností ČR a mezinárodní organizace Autism - Europe. Posláním organizace je vytvořit lidem s autismem takové podmínky, aby měli šanci na plnohodnotný, důstojný a co nejvíce samostatný život. APLA Praha, střední Čechy, o.s., , Brunnerova 1011/3, Praha 17 Tel.: , , Statutární zástupce organizace: Magdalena Čáslavská ARMÁDA SPÁSY v ČR Sbor a komunitní centrum Armády spásy v Lidické ulici 18a poskytuje své služby rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), seniorům a osobám bez přístřeší. Cílem organizace je naplňovat ve jménu Ježíše Krista lidské potřeby bez jakékoliv diskriminace. Armády spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Michael Raymond Stannett Azylový dům Kolpingova rodina, o.s. Kolpingova rodina Praha 8, provozuje v Kolpingově domě, Bohnická 32/3, Praha 8, tři služby pro matky a rodiny s dětmi v těžké sociální situaci: Azylový dům, Krizová pomoc a Sociálně aktivizační služby. Azylový dům Kolpingova rodina, Bohnická 32/3, Praha 8 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Ing. Jiří Musil BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, o.s. Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Petra Vitoušová Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci p.o. Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. provozuje terénní pečovatelskou službu, internet pro seniory, domácí ošetřovatelskou péči, Dům s pečovatelskou službou, středisko osobní hygieny, linku sociální pomoci, byty s pečovatelskou službou, Dům sociálních služeb s přechodnými pobyty a denním stacionářem. Dále provozuje Komunitní centrum Prádelna, které zajišťuje komunitní, kulturní, společenské a umělecké aktivity reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových kategorií. Veškeré aktivity komunitního centra podporují aktivizaci, účast na plnohodnotném společenském životě, navazování vzájemných vztahů a přátelství a bojují proti osamění a předsudkům stáří. Dále zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a jeslí. Centrum sociální a ošetřovatelské služby p.o., nám. 14. října 11, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: PhDr. Helena Volechová Stránka 2 z 9

3 Cestou necestou z.s. Krizové centrum pro rodinu - psychosociální služby pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti a jejich rodiny. Snaží se předcházet umístění dětí do ústavní výchovy. Cestou necestou z.s., Plzeňská 2076/174 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Markéta Řeřichová Centrum pro manželství a rodinu,o.s. Cílem sdružení je podpora a upevnění manželství a rodiny. Tohoto se snaží dosáhnout zejména poskytováním partnerského, rodinného i osobního poradenství a pořádáním přednášek, kurzů, tréninků a seminářů pro snoubence, manžele a rodiče. Jsou členy celostátní asociace center pro rodinu. Centrum pro manželství a rodinu, o.s., Ostrovského 3 Praha 5 Tel.: , Centrum sociálních služeb Praha, p.o. Posláním intervenčního centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím (ženám, mužům i seniorům..), kteří se v důsledku toho ocitli v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou zvládnout bez odborné pomoci. Nabízíme osobní i telefonickou konzultaci, sociálněprávní, psycholog. a právní poradenství. Poskytujeme komplexní informační servis o možnostech řešení domácího násilí, zprostředkování návazných a dalších služeb, které jsou důležité pro zvládnutí problému. Intervenční centrum je koordinátorem a garantem setkání interdisciplinárních týmů, které sdružují jednotlivce a instituce, které se problematikou domácího násilí zabývají nebo s ní přicházejí do kontaktu. Naše služby poskytujeme bezplatně a klienti mohou vystupovat anonymně. Tým intervenčního centra, složený ze sociálních pracovníků, psychologů a právníků, zajišťuje diskrétnost, nestrannost a profesionalitu. Snažíme se o individuální a motivující přístup v řešení dané situace s respektem k rozhodnutí uživatele služby. Centrum sociálních služeb Praha, p.o., Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Modřínová 1, , Praha 8 - Kobylisy Tel.: / , Statutární zástupce organizace: Mgr. Tomáš Ján, MBA ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Poradenská činnost v oblasti ochrany lidských práv a prevence diskriminace zejména zranitelným skupinám obyvatel (děti, senioři, osoby se zdravotním postižením apod.) či skupinám ohroženým sociálním vyloučením skupinám (osoby ve výkonu trestu a vazby, Rómové, cizinci, minority). Vydávání stanovisek k případům závažných porušení lidských práv v ČR i v zahraničí ve spolupráci se zahraničními lidskoprávními NNO. Monitorovací a analytická činnost týkající se naplňování lidských práv zejména zranitelných skupin v rámci plnění závazků České republiky plynoucích z ratifikovaných mezinárodních lidskoprávních úmluv. Publikační, osvětové a vzdělávací aktivity týkající se témata lidských práv a práv jednotlivých zranitelných skupin (děti, senioři, osoby se ZP, ženy apod.), nebo práv osob ohrožených sociálním vyloučením (vězněné osoby, Rómové atd.). Český helsinský výbor, Štefánikova 21, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Et Mgr. Lucie Rybová ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. Pražská pobočka pracuje ve třech kancelářích v Praze 5 na Smíchově a v Praze 8 v Karlíně. Přibližují se tak lidem, kteří využívají tyto služby. V obou kancelářích poskytují terénní sociální služby, probíhají zde nízkoprahové kluby matek, předškolní kluby, kluby dětí a dospívajících, poskytují individuální doučování a v neposlední řadě skupinové doučování. Nově poskytují rekvalifikace osobám ze znevýhodněného prostředí. Člověk v tísni, o.p.s., Mahenova 3, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Šimon Pánek Stránka 3 z 9

4 DIAKONIE SKP v Praze Pečovatelská služba, azyl pro matky s dětmi, sanace rodin/sociálně sktivizační služba pro rodiny s dětmi, krizová intervence, následná péče pro osoby s psychiatrickou diagnózou Diakonie ČCE - SKP v Praze, Bruselská 4, , Praha 2 Tel.: , , Statutární zástupce organizace: Mgr. Libuše Roytová DIAKONIE Stodůlky Diakonie ČCE v Praze 5 - Stodůlkách se zabývá od roku 1947 poskytováním sociálních a terapeutických služeb dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám. Záměrem je poskytovat rozmanité služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením z nejen pražského regionu a individulně je přizpůsobovat jejich potřebám. Snaží se, aby služby které poskytují provázely klienty ve všech etapách jejich života, aby mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, nebo v blízkosti obce, kde jsou "doma". Poskytují tyto služby: Týdenní stacionář, Denní stacionář, Odlehčovací službu, Ranou péči a Sociálně terapeutickou dílnu. DIAKONIE ČCE, středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Jakub Suchel DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE Úkolem Dobrovolnického centra je poskytnout oporu dobrovolníkům. Ti se snaží především aktivně zlepšit duševní pohodu pacientů a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení. Dobrovolníci pomáhají pravidelně či nárazově, individuálně i skupinově, nebo se mohou také zapojit v rámci zooterapie a canisterapie. Smyslem dobrovolnických aktivit je zpříjemnění doby hospitalizace dětských i dospělých pacientů, vyplnění jejich volného a často dlouhého času v nemocnici a oživení atmosféry na nemocničních odděleních. Dobrovolnické centrum FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA DOMOV SPMP DANA Domov Dana nabízí celoroční pobytovou službu 8 dospělým ženám s mentálním postižením. Bydlení poskytují v rodinném domě na Praze 5, s nepřetržitou pomocí asistentek. Jejich posláním je pomáhat obytelkám nejen potřebnou péčí, ale i v rozvoji či udržován kondice a stávajících dovedností, dle individuálních potřeb a zájmů. A také podporovat obyvatelky v aktivitách mimo Domov. Domov SPMP Dana, Barandovská 45, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Jana Plíšková Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy se zabývá volnočasovými aktivitami a zájmovým vzděláváním dětí a mládeže v přírodovědné oblasti. Pořádají kroužky, tábory, akce pro veřejnost, výukové programy pro školy, Centrum předškolních dětí, odbornostní soutěže. Pro odpočinek, relaxaci a poznání slouží areál s výběhy zvířat, tropickým teráriem, skleníky, naučnou stezkou i dendrologickou expozicí. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5 - Smíchov Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Libor Bezděk Startujeme, o.p.s. - Etincelle Startrujeme o.p.s. je nezisková organizace, která se se věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Provozuje pekárnu Na Návsi a kavárnu Bez Konce v Kladně a Ta Bageta v Praze - Strašnicích. Její mateřská organizace Etincelle, o.s., má na Smíchově, Štefánikova 40 kavárnu Mezi Řádky. Dále provozuje 6 úklidových týmů v Praze a v Kladně. U Slaného vede farmu, kde chová prasata, ovce, slepice a pěstuje zeleninu. Dodromady zaměstnávají cca 100 osob se zdravotním postižením. Etincelle o.s., Komenského 676, , Kladno Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Mgr. Jakub Knězů Stránka 4 z 9

5 FOKUS PRAHA, o.s. Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Fokus Praha o.s., Dolákova 24, , Praha 8 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Pavel Novák Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Helppes je jedinná organizace v ČR, která získala akreditaci mezinárodních odborných organizací Assistence Dogs Europe a Assistance Dogs International na základě požadavků na kvalitu poskytovaných služeb a Welfare psů dle těch nejvyšších kritérií mezinárodních standardů. Pomáhají osobám s nejrůznějšími typy zdravotního postižení při zvýšení jejich soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím vycvičených psů. Nejširší veřejnosti nabízejí vzdělávací programy a besedy s ukázkami dovedností psích pomocníků, pro majitele psů nabízejí testování v oblasti canesterapie, kurzy základní ovladatelnosti psů, od psí školky přes socializaci, po řešení problémového chování psů, to vše pod odborným vedením držitelky Zlatého odznaku Vzorný výcvikář I. stupně. Mistryně světa a mezinárodních mistrů v různých odvětvích výcviku psů, ředitelky Helppes Zuzany Daušové. Pod jejím vedením se organizaci podařilo získat cenu v soutěži,,neziskovka roku 2013". Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s., Hvozdnice 147, Tel.: , ; Statutární zástupce organizace: Zuzana Daušová HESTIA o.s. Program Pět P Program Pět P funguje na principu přátelství a podpory mezi dobrovolníkem starším 18 let a dítětem se sociálním a jiným znevýhodněním. Obdobně funguje i program 3G, který propojuje starší generaci s mladší, funguje na principu setkávání dobrovolníka staršího 50 let s dítětem, nebo celou rodinou. HESTIA o.s. Program Pět P, Štefánikova 21, , Praha 5 tel , Statutární zástupce organizace: PhDr. Jiří Tošner HEWER, o.s. Hewer je terénní asistenční službou, jejímž smyslem je maximální možná integrace zdravotně, či jinak znevýhodněných osob do společnosti. Osobní asistent je očima, ušima, rukama, či nohama staršího, nemocného, zraněného, nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do společnosti a života tak, jak si klient sám přeje. Osobní asistence Hewer s pomocí kvalitních a kvalifikovaných pracovníků usiluje o maximální možné zapojení svých spoluobčanů do jejich přirozené sociální sítě a společnosti. Svou činností působí tak jako prevence sociálního vyloučení znevýhodněných osob. Klienti organizace Hewer mohou řídit asistenty tak, aby jim byla poskytována nestigmační pomoc pro všechny činnosti, které potřebují k plnohodnotnému životu ve svém prostředí a domácnosti. Pomoc je poskytována individuálně, dle potřeb a přání klienta, diskrétně i profesionálně. Hewer - občanské sdružení, Černokostelecká 2020/20, Praha 10 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Vlastimil Marušák JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Bílý Albatros Praha Středisko Bílý Alba Albatros sdružuje několik skautských oddílů z Prahy 5 a 7, které prostřednictvím her, aktivit a dalších činností ve skupině kamarádů všestranně působí na osobní rozvoj dětí a mladých lidí. Na Praze 5 působí především oddíl Argiope. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílý Albatros Praha,Haškova 7, Praha 7, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Hladíková Eva JUNÁK, středisko Hiawatha Praha Nabízejí dětem partu kamarádů, se kterou mohou zažívat rozličné aktivity. Děti se scházejí každý týden v menších skupinkách (družinách) v klubovně, kde během her rozvíjí své znalosti, dovednosti i týmového ducha. O víkendech vyrážejí za dobrodružstvím do přírody, o prázdninách pak podle jednotlivého oddílu na dvou až třítýdenní tábor. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko HIAWATHA Praha, Zoubkova 1203/8, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Zbyněk Kocman KMC BARRANDOV Kulturní a mateřské centrum Barrandov je občanské sdružení rodičů, které funguje na sídlišti Barrandov nepřetržitě od roku Je zde k nalezení pestrá každodenní nabídka programů pro rodiny s dětmi ve věku 0-7 let, odborné kurzy, semináře, odborníky na poradenství pro celou rodinu (masáže kojenců, psychologická pomoc, poruchy učení, homeopatické poradenství, aromaterapie), volnočasové aktivity. Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Petra Jelenová Stránka 5 z 9

6 Klub dvojčat a vícerčat,o.p.s. Organizace se zaměřuje na pomoc a podporu rodinám s dětmi z vícečetných porodů. Především se zabývají šířením informací - přednášky, besedy, vydávání a distribuce publikací o vývoji a výchově vícerčat. Dále poskytují poradenství (laktační, psychologické, sociální a pedagogické). Jsou prováděny terénní práce v rodinách s vícerčaty a podpora rodičovských kompetencí. Klub dvojčat a vícerčat,o.p.s., Nádražní 1272/15, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Klára Vítková Rulíková LATA, o.s. Cílem občanského sdružení Lata je podpora dětem, mládeži a jejich rodinám ohroženým sociálním znevýhodněním. Podstatou základního porgramu,,ve dvou se to lépe táhne"je setkávání se dobrovolníka (18-30 let) s naším klientem (13-26 let). Setkání by se měla konat pravidelně, každý týden na 2-3 hodiny a měla by probíhat delší dobu (alespoň půl roku). Dobrovolník a klient spolu plánují aktivity na volný čas, sdílí spolu problénmy a hledají jejich řešení, pokud je to možné. V rámci terénního programu,,podpůrná individuální práce s rodinou" pomáháme i celým rodinám, které řeší komplikovanou životní situaci. Práce probíhá primárně, formou pravidelných návštěv rodin, ve vhodných případech práci doplňujeme pořádáním Rodinných skupinových konferencí. Lata - Programy pro ohroženou mládež, o.s., Senovážné náměstí 24, , Praha 1 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Ježková Markéta Lesy hl. m. Prahy Lesy hlavního města Prahy se starají o takřka ha pražských lesů, pečují o významné pražské parky, jako jsou Stromovka, Petřín, Vítkov, či obora Hvězda. Spravují přes 210 km drobných vodních toků a takřka 130 vodních nádrží. Provozují záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, včelnice a v rámci ekologické výchovy spolupracují se školami a širokou veřejností. Lesy hl. m. Prahy p.o., Práčská 1885, Praha 10, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Ing. Vladimír Krchov, PhD. MDA RIDE, o.s. MDA RIDE se snaží formou zábavného dne (na náplavce Hořejšího nábřeží) získat finanční prostředky na pomoc sociálně slabým rodinám - nemocných svalovou dystrofií. MDA RIDE o.s., Zubatého 10/330, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Josef Kadeřábek Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již téměř dvacet let a patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Poskytuje nadační příspěvky z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a z individuálních či firemních zdrojů. Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Hana Šilhánová NADAČNÍ FOND KLÍČEK Nadační fond Klíček se už od svého založení v roce 1991 zaměřuje na pomoc vážně nemocným a hospitalizovaným dětem a jejich blízkým. Podporují společné pobývání rodičů s jejich hospitalizovanými dětmi. V motolské nemocnici od roku 1993 provozují skromnou rodičovskou ubytovnu, kterou každý rok využijí stovky mimopražských rodinných příslušníků dětí, které jsou v Motole hospitalizovány. Pořádají letní tábory (od roku 1992), provozují první dům dětského hospice (od roku 2004). Nabízejí podporu rodinám, jejichž dítě zemřelo. Vzdělávají herní specialisty a pomáhají při etablování jejich role v České republice. Provozují telefonickou linku (pro rodiče i zdravotníky) pro oblast společné hospitalizace dětí a rodičů, podpory nevyléčitelně nemocných dětí, a také pro otázky pomoci pozůstalým. Vydávají informační materiály pro rodiče i zdravotníky. Nadační fond Klíček, Renoirova 654, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Csaba Farkas Stránka 6 z 9

7 NADĚJE, o.s. Cílem Naděje o.s. je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, podradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné. Součástí integračního programu pro lidi bez domova jsou terénní, ambulantní a pobytové sociální služby, které doplňují služby zdravotní. Naděje o.s., K Brance 11/19e, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Jan Vaněček NA HOUPACÍM KONI, z.s. Spolek Na houpacím koni je zaměřen na vědomé a pohodové rodičovství, tzn.různými programy rozvíjí v rodičích vnímání pro čas, strávený s dětmi nebo se sebou samými. Děti jsou v kurzech s prvky muzikoterapie, dramatické výchovy a arteterapie podporovány k sebedůvěře a nalezení svých potenciálů a hranic. V programu Centra jsou také semináře, např. O pánevním dnu pro vědomé ženství nebo Dramaterapie. Plánujeme další přednášky, např. O zdravé vyživě a zdravém vaření nebo Workshopy s alternativními umělci... V létě příměstské tábory s Příběhem. Na houpacím koni o.s., Na Bělidle 27, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Tereza Havrdová Kováříková OB "Petr Guth" Smíchov Baráčníci patří mezi nejstarší spolky a jako jedni z mála se mohou pochlubit 140. letou nepřetržitou kontinuitou a prací. České baráčnictvo, jako celek nikdy nepřerušilo svou činnost, je nepolitickým spolkem. Při svém vzniku byl kladen důraz na vlastenectví a dobročinnost, zvláště charitativní pomoc vdovám a sirotkům. Dnešní baráčníci dodržují spolkové zvyky, včetně oslovování a samotný účel své působnosti. Obec baráčníků,,petr Guth" Smíchov si letos připomíná 120. výročí oficiálního vzniku obce. Název nese po svém zakladateli Petru Vavřinci Guthovi, který má pamětní desku na domě v Nádražní 114/60, kde žil a zemřel. Smíchovští baráčníci jsou otevřeni spolupráci s dalčími spolky a společnostmi. Více informací na internetových stránkách obce, nebo ve smíchovském zpravodaji,,smíchovský baráčník" Obec baráníčků "Petr Guth" Smíchov, K vodojemu 12, Praha 5 Tel.: ; www. baracnicismichov.vgz.cz Statutární zástupce organizace: Oldřich Kouřimský Palata - Domov pro zrak. Postižené, p.o. Komplexní péče o zrakově postižené. Celoroční pobyt (ubytování, stravování). Výuka prostorové orientace a sebeobsluhy. Sociální a psychologické poradenství. Ergoterapie, kulturní a společenské programy. Rehabilitační, ošetřovatelská a logopedická péče. Pobytová sociální služby pro osoby se zrakovým postižením a kombinovaným postižením (zraková vada a Alzheimerova choroba). Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Ing. Jiří Procházka Perceptio, o.s. Rodinné centrum Péče o děti, volnočasové aktivity, vzdělávací, sportovní aktivity pro děti a rodiče, tvorba komunity, rozvíjení rodičovských kompetencí, boj proti syndromu 4 stěn, pomoc rodičům při návratu na trh práce. Perceptio o.s. - Rodinné centrum Kamarád Chameleon, Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Kasalická Petra profem, o.p.s. Profem o.p.s. sr zabývá domácím a sexuálním násilím, které je pácháno především na ženách. Zajišťují odborné sociální a právní poradenství obětem tohoto násiílí. Provozují také sociální službu intervenční centrum, kde poskytují odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím, nebezpečným pronásledováním a šikanou na internetu. Cílem pomoci ohroženým osobám, či jejich příbuzným je najít řešení nelehké situace a vrátit je plnohodnotně do života bez násilí. profem, konzulatační středisko pro ženské projekty, o.p.s., Plzeňská 846/66, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Jitka Poláková Stránka 7 z 9

8 PROGRESSIVE, o.p.s. Pomáhají předcházet lidským pádům způsobeným závislostmi. Zdraví člověka a bezpečí společnosti, jsou pro Progressive prioritou. Poskytují sociální služby lidem, kteří jsou závislí na drogách, zasazují se o jejich pracovní resocializaci, nabízejí poradenství jejich blízkým a realizují programy specifické primární prevence pro žáky ZŠ. Jejich vedlejší činností jsou školení a workshopy pro odbornou i laickou veřejnost s tématoikou drogových závislostí. PROGRESSIVE o.s., Minská 774/6 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Vojtěch Janouškovec Sananim, z.ú. Občanské sdružení Sananim vzniklo v roce 1990 a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách v ČR. V současné době provozuje sdružení deset hlavních programů (Terénní programy, Kontaktní centrum, Drogové služby ve vězení, Centrum ambulantní substituce a detoxikace, Denní stacionář, Terapeutická komunita Karlov, Terapeutická komunita Němčice, Doléčovací centrum, Drogové informační centrum, Pracovní a sociální agentura), díky nimž nimž je schopno klientovi nabídnout optimální formu pomoci ve fázi, kdy klient užívá návykové látky a postupně ho provést systémem léčebné péče až po doléčovací program. SANANIM,z.ú., Ovčí Hájek 2549/64a, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: PaedDr. Martina Richterová Těmínová Sdružení CMP, o.s. Sdružení CMP je dobrovolným občanským sdružením, které již od roku 1990 pomáhá v ČR spoluobčanům po mozkové mrtvici. Sdružení CMP pořádá čtrnáctidenní rekondiční pobyty s celodenním programem, zahrnujícím psychoterapii, fyzioterapii, ergoterapii a logopedickou terapii. Smyslem naší práce je ulehčit člověku po CMP v jeho složité životní situaci a pomoci mu v pochopení, že ani tímto závažným onemocněním život nekončí, ale může, byť v jiné kvalitě, důstojně pokračovat. Provozujeme a zakládáme kluby, které navazují svou činností na rekondiční pobyty. Dále pořádáme přednášky, semináře a workshopy. Vydáváme různé publikace. Poskytujeme odborné sociální poradenství formou osobní konzulatace, telefonického kontaktu, u, poštovní korespondencí. Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., Elišky Peškové 17, , Praha 5 Tel.: , ; Statutární zástupce organizace: Brigita Prokopenková, Drahoslava Kolací Sdružení pro integraci a migraci, o.s. Hlavní činností SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) je poskytování bezplatného právního, sociálního a psychosociálního poradenství cizincům v České republice bez ohledu na pobytový status. Poradenství poskytují zejména v oblastech spojených s pobytem v ČR, bydlením, zaměstnáním, sociálním zabezpečením, dávkami, či zdravotním pojištěním. V kanceláři jsou k dispozici vždy v pondělí, středu a čtvrtek pro osobní, či telefonické konzultace, lze se obrátit i písemně. Veškeré poradenství je poskytováno zdarma. SIMI se také snaží pozitivně ovlivňovat veřejnost směrem k větší toleranci vůči cizincům. Toho se snaží dosahovat zejména prostřednictvím veřejných přednášek na školách, konferencí, seminářů a účasti na různých festivalech a kulturních akcích. Připojují se také k národním i mezinárodním kampaním a jsme součástí mezinárodních sítí, které mají za cíl omezit xenofobii a rasismus ve společnosti a podpořit práva uprchlíků a migrantů. Sdružení pro integraci a migraci, Baranova 33, Praha 3, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Magda Faltová Sdružení přátel Konta Bariéry - časopis Můžeš Časopis Můžeš se zaměřuje na handicapované, seniory a další zájemce o specifické sociální problémy. Formou příkladů ze života se snaží ukázat cesty integrace do společnosti zdravých spoluobčanů a možnosti pracovního i společenského uplatnění k dosažení maximální možné soběstačnosti. Sdružení přátel Konta Bariéry - časopis Můžeš, Melantrichova 5, Praha 1, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Božena Jirků Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) je nevýdělečná organizace, přesto pro zajištění služeb neslyšícím (sluchově postiženým) dětem a mládeži se snaží vyvíjet takové aktivity, které by tyto služby finančně zabezpečily. Vytvářejí pro neslyšící děti a mládež plnohodnotné podmínky pro trávení volného času během mimoškolní činnosti, víkendů a prázdnin. Organizace poskytuje tlumočnické služby a sociálně aktivizační služby pro neslyšící děti a mládež, které jsou důležité pro zmírnění nežádoucích rizik, plynoucích ze života neslyšících vlivem sluchového a komunikačního handicapu. Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže o.s., Holečkova 104/4, , Praha 5 Statutární zástupce organizace: Jiří Dachovský Stránka 8 z 9

9 SIMPatická kavárna, o.s. Pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce), kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání. Provozuje tréninkovou dílnu pro lidi s mentálním handicapem WORKROOM, jedná se o tréninkové pracoviště s výrobou dárkových a užitných předmětů. Provozuje SIMPatickou kavárnu. Pořádá rekvalifikační kurzy, výtvarné kurzy pro lidi se zdravotním postižením, kurzy pro pedagogické pracovníky apod. SIMPatická kavárna o.s., Šlikova 8, , Praha 6 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Kaprál Ondřej Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Svaz začleňuje mezi sebe nemocké i zdravé seniory, organizuje rekondice, ozdravné pobyty, přednášky, výlety, procházky, sportovní a kultruní akce. Nemocné seniory podporuje v soběstačnosti, hodlá se zaměřit na zvýšení sebevědomí seniorů. Projekty svazu podporu MČ Praha 5, MZ i známé osobnosti. Svaz postižených civilizačními chorobami v Praze 5 o.s., Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Helena Chaloupková Světlo pro svět, o.s. Světlo pro svět o.s., je nevládní organiozací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty a na systémovou podporu osob s postižením v rozvojových zemích. Světlo pro svět - Light for the World, o.s., Kartouzská 4/200, Praha 5, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Dr. Čestmír Hrdinka Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti s těžkým zrakovým postižením učí prostorové orientaci s bílou holí, zvládnout každodenní činnosti v domácnosti (vaření, úklid, péče o oděvy apod.), čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici PC, vlastnoručního podpisu, rehabilitaci zraku apod. Pomáhají klientům s výběrem kompenzačních a optických pomůcek, poradíme jak je získat a proškolíme v jejich používání. Poskytujeme poradenství a zprostředkování dalších služeb. Tyfloservis o.p.s., Krakovská 21, , Praha 1 Tel.: ; www. tyfloservis.cz Statutární zástupce organizace: PhDr. Josef Cerha ŽIVOT 90 o.s. Život 90 je spolkem poskytujícím služby pro seniory a jejich blízké. Specializují se především na službu tísňové péče, díky které je senior 24 hodin denně pod neustálým dohledem v pohodlí svého domova. Jsou provozovateli pobytového centra pro seniory, non-stop tísňové linky Senior telefon na čísle Poskytují pečovatelskou službu, poradenství a nedílná součást působení je zaměřena na vzdělávání a pohyb seniorů. V domě je také profesionální divadlo nejen pro seniory - Divadlo U Valšů. Život 90 o.s., Karolíny Světlé 18, ,Praha 1 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Mgr. Jan Lorman Stránka 9 z 9

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog

Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00 Elektronický katalog Téma: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patronka: Ing. Vlasta Váchová 1. Armáda spásy

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00

Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00 PROGRAM Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00 24.9.2012 Téma dne: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patron: Ing. Vlasta Váchová

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne..

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Žadatel/ název žadatele dle Název projektu IČ Podprogram rozpočet body A centrum, vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství Kompetentní rodič 26651327

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č.

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. 1 SENIOŘI Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy srpen

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--) 1. Svaz neslyšících a nedoslých. v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 10.000,-- 4.000,-- 7. denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených 2. Moravskoslezská unie neslyšících

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č ze dne

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č ze dne Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Žadatel/ název žadatele dle evidence Název projektu IČ Podprogram Celkový rozpočet 2013 Celkový rozpočet 2014 Zdroje Přidělený grant 2013 Požadovaná

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce 1 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více