Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00. Elektronický katalog"

Transkript

1 Den nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl 9. září 2013 od 10:00 do 18:00 Elektronický katalog Téma: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání Patronka: Ing. Vlasta Váchová 1. Armáda spásy v ČR 8. Lata o.s. 2. Bílý kruh bezpečí o.s. 9. Obec baráčníků "Petr Guth" Smíchov 3. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty 10. profem o.p.s. 4. Centrum pro rodinu Cestou necestou o.s. 11. Progressive o.s. 5. Forum 50% 12. SANANIM 6. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR 13. Tyfloservis 7. Kulturní a mateřské centrum Barrandov 14. Život 90 Téma: Humanitární pomoc, lidská práva, národnostní menšiny a životní prostředí Patronka: PhDr. Marie Hakenová - Ulrichová 1. ADRA o.s. 7. Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s 2. Český helsinský výbor 8. Nadační fond Klíček 3. Člověk v tísni o.p.s 9. Na houpacím koni o.s. 4. DIAKONIE SKP v Praze 10. Naděje o.s. 5. DIAKONIE ČCE - středisko v Praze 5 Stodůlkách 11. Středisko výcviku vodicích psů SONS 6. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 12. UNICEF Česká republika Téma: Dobrovolnictví + Sociálni oblast a zdraví Patronka: Mgr. Diana Bubníková 1. APLA Praha, střední Čechy, o.s. 10. MDA RIDE o.s. 2. Centrum sociálních služeb Praha, p. o. 11. Nadace rozvoje občanské společnosti 3. Cesta domů o.s. 12. Občanské sdružení Anabell 4. Dobrovolnické centrum FN v Motole 13. Palata - Domov pro zrakově postižené 5. Domov SPMP Dana 14. Sdružení CMP o.s. 6. Etincelle o.s. 15. Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže 7. Fokus Praha o.s. 16. SIMPatická kavárna 8. HESTIA, Program Pět P 17. Svaz postižených civil. chorobami v Praze 5 9. Hewer - občanské sdružení Stránka 1 z 9

2 ADRA o.s. ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které pracují ve více než 125 zemích světa. V České republice ADRA působí od roku 1992, kdy byla založena Nadace ADRA. O dva roky později vzniklo občanské sdružení ADRA, které poskytuje okamžitou pomoc doma i v zahraničí při mimořádných událostech. Zároveň realizuje dlouhodobé projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V České republice se ADRA zaměřuje na dobrovolnictví, globální rozvojové vzdělávání a psychosociální pomoc. ADRA o.s., Klikatá 1238/90c, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Jan Bárta APLA Praha, střední Čechy, o.s. APLA Praha již deset let poskytuje podporu lidem s autismem a jejich blízkým. Nabídky našich služeb je komplexní od diagnostiky a rané péče až po realizaci programů podporovaného zaměstnání dospělých lidí s autismem. Jsme registrovaným poskytovatelem 9 sociálních služeb (odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem, osobní asistence apod.). Soustavně pracujeme na zvýšení povědomosti široké i odborné veřejnosti o problematice poruch autistického spektra, a to zejména prostřednictvím uceleného systému vzdělávání a pořádním osvětových a PR akcí. Jsme členy Asociace veřejně prospěšných společností ČR a mezinárodní organizace Autism - Europe. Našim posláním je vytvořit lidem s autismem takové podmínky, aby měli šanci na plnohodnotný, důstojný a co nejvíce samostatný život. APLA Praha, střední Čechy, o.s., , Brunnerova 1011/3, Praha 17 Tel.: , Statutární zástupce organizace: PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. ARMÁDY SPÁSY Sbor a komunitní centrum Armády spásy v Lidické ulici 18a poskytuje své služby rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), seniorům a osobám bez přístřeší. Cílem naší organizace je naplňovat ve jménu Ježíše Krista lidské potřeby bez jakékoliv diskriminace. Armády spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Michael Raymond Stannett BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ o.s. Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Petra Vitoušová Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Centrum pomoci rodinám s vícerčaty je jedinečnou organizací, která pomáhá rodinám s vícerčaty od jejich početí až do stáří. Rodinám, které procházejí nelehkými životními situacemi nejen v průběhu raného dětství dvojčat, ale i v době školní docházky, puberty, zdravotních problémů atd. pomáháme již 19 let. Pořádáme pravidelný cyklus přednášek pro nastávající maminky, jejich partnery a rodiče. Pořádáme tematické přednášky dle požadavků klientů. Zajišťujeme individuální poradenství: laktační, výchovné, pedagogické, sociální aj. Velmi oblíbené jsou společné víkendové i týdenní akce, kde se staráme o program dětí i rodičů. Provozujeme webové stránky s bezplatnou individuální Internetovou poradnou a inzercí pro rodiny. Od roku 2008 půjčujeme profesionální odsávačky mateřského mléka. Pomáháme studentům SŠ a VŠ, kteří se ve svých závěrečných a diplomových pracích zabývají tématikou dvojčat a vícerčat. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty, Klub dvojčat a vícerčat, o.s., Matoušova 18, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Daniela Páterová Stránka 2 z 9

3 Centrum pro rodinu Cestou necestou Poskytujeme odbornou psychosociální podporu dětem ohroženým syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Cílem naší služby je vytvořit stabilní a bezpečné prostředí pro zdravý vývoj těchto dětí, popř. předcházet jejich umístění do ústavní výchovy. Cestou necestou o.s., Náplavní 2013/1, , Praha 2 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Markéta Řeřichová CESTA DOMŮ hospicové o.s. Cesta domů nabízí své služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině podporu a umožňuje, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které vedou ke zlepšení paliativní péče v naší zemi. Cesta domů provozuje domácí hospic, poradnu, půjčovnu pomůcek a rovněž portál Cesta domů, hospicové o.s., Bubenská 421/3, Praha 7, Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Marek Uhlíř Centrum sociálních služeb Praha, p.o. Posláním intervenčního centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím (ženám, mužům i seniorům..), kteří se v důsledku toho ocitli v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou zvládnout bez odborné pomoci. Nabízíme osobní i telefonickou konzultaci, sociálněprávní, psycholog. a právní poradenství. Poskytujeme komplexní informační servis o možnostech řešení domácího násilí, zprostředkování návazných a dalších služeb, které jsou důležité pro zvládnutí problému. Intervenční centrum je koordinátorem a garantem setkání interdisciplinárních týmů, které sdružují jednotlivce a instituce, které se problematikou domácího násilí zabývají nebo s ní přicházejí do kontaktu. Naše služby poskytujeme bezplatně a klienti mohou vystupovat anonymně. Tým intervenčního centra, složený ze sociálních pracovníků, psychologů a právníků, zajišťuje diskrétnost, nestrannost a profesionalitu. Snažíme se o individuální a motivující přístup v řešení dané situace s respektem k rozhodnutí uživatele služby. Centrum sociálních služeb Praha, p.o., Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Modřínová 1, , Praha 8 - Kobylisy Tel.: / , Statutární zástupce organizace: Mgr. Tomáš Ján, MBA ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva působící od roku Založen byl 20 kriticky smýšlejícími lidmi v čele s prof. Jiřím Hájkem, Václavem Havlem, Jiřím Diensbierem, Evou Kantůrkovou a dalšími. Naším posláním je usilovat o respektování principů přirozených práv člověka a jejich uplatňování ve společenském životě. Hlavní oblasti působení: dodržování lidských práv v ČR, boj proti rasismu a nesnášenlivosti, vězeňství a trestní justice, sociální a právní poradenství a výchova k lidským právům. Český helsinský výbor, Štefánikova 21, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Markéta Kovaříková ČLOVĚK V TÍSNI Pražská pobočka pracuje ve třech kancelářích v Praze 5 na Smíchově a v Praze 8 v Karlíně. Přibližujeme se tak lidem kteří využívají naše služby. V obou kancelářích poskytujeme terénní sociální služby, probíhají zde nízkoprahové kluby matek, předškolní kluby, kluby dětí a dospívajících, poskytujeme individuální doučování a v neposlední řadě skupinové doučování. Nově poskytujeme rekvalifikace osobám ze znevýhodněného prostředí. Člověk v tísni, o.p.s., Mahenova 3, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Šimon Pánek Stránka 3 z 9

4 DIAKONIE SKP v Praze Krizová pomoc - SOS centrum, služby následné péče - Dobroduš, azylový dům EZER pro matky s dětmi, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Terenní práce v ohožených rodinách, pečovatelská služba Klamovka, Ďáblice, Vinohrady - Vršovice, program pro osoby s násilným chováním ve vztazích, dopisování s vězni. Diakonie ČCE - SKP v Praze, Bruselská 4, , Praha 2 Tel.: , , Statutární zástupce organizace: Mgr. Libuše Roytová DIAKONIE Stodůlky Diakonie ČCE v Praze 5 - Stodůlkách se zabývá od roku poskytováním sociálních a terapeutických služeb dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením a jejich rodinám. Naším záměrem je poskytovat rozmanité služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením z nejen pražského regionu, a individulně je přizpůsobovat jejich potřebám. Chceme, aby naše služby provázely klienty ve všech etapách jejich života, aby mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, známými i širší komunitou, a to v obci nebo v blízkosti obce, kde jsou "doma". Poskytujeme tyto služby: Týdenní stacionář, Denní stacionář, Odlehčovací službu, Ranou péči a Sociálně terapeutickou dílnu. DIAKONIE ČCE, středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Jakub Suchel DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE Úkolem Dobrovolnického centra je poskytnout oporu dobrovolníkům. Ti se snaží především aktivně zlepšit duševní pohodu pacientů a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení. Dobrovolníci pomáhají pravidelně či nárazově, individuálně i skupinově, nebo se mohou také zapojit v rámci zooterapie a canisterapie. Smyslem dobrovolnických aktivit je zpříjemnění doby hospitalizace dětských i dospělých pacientů, vyplnění jejich volného a často dlouhého času v nemocnici a oživení atmosféry na nemocničních odděleních. Dobrovolnické centrum FN v Motole, V Úvalu 84, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA DOMOV SPMP DANA Domov Dana nabízí celoroční pobytovou službu 8 dospělým ženám s mentálním postižením. Bydlení poskytujeme v rodinném domě na Praze 5, s nepřetržitou pomocí asistentek. Našim posláním je pomáhat obytelkám nejen potřebnou péčí, ale i v rozvoji či udržován kondice a stávajících dovedností, dle individuálních potřeb a zájmů. A podporovat obyvatelky v aktivitách mimo Domov. Domov SPMP Dana, Barandovská 45, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Jana Plíšková Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy se zabývá volnočasovými aktivitami a zájmovým vzděláváním dětí a mládeže v přírodovědné oblasti. Pořádáme kroužky, tábory, akce pro veřejnost, výukové programy pro školy, Centrum předškolních dětí, odbornostní soutěže. Pro odpočinek, relaxaci a poznání slouží areál s výběhy zvířat, tropickým teráriem, skleníky, naučnou stezkou i dendrologickou expozicí. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5 - Smíchov Tel.: , Statutární zástupce organizace: Mgr. Libor Bezděk Etincelle o.s. Etincelle o.s. je nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu lidí s mentálním postižením. Snažíme se hledat a aktivně vytvářet pracovní příležitosti, které pomohou lidem se zdravotním znevýhodněním zpátky do společnosti. Mezi naše projekty na území Prahy 5 patří úklidový tým a Kavárna Mezi Řádky. Úklidový tým provádí na území městské části Prahy 5 ruční dočišťování veřejných komunikací, parků a veřejných prostranství. Kavárna Mezi Řádky je nově otevřená kavárna ve Štefánikově ulici č.p. 40, které zaměstnává na pozicích pomocnýchbarmanů lidi s lehkým mentálním postižením. Etincelle o.s., Komenského 676, , Kladno Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Mgr. Jakub Knězů Stránka 4 z 9

5 FOKUS PRAHA o.s. Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti. Fokus Praha o.s., Dolákova 24, , Praha 8 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Pavel Novák FORUM 50% o.p.s Snažíme se o vyrovnané zastoupení žen a mužů ve společnosti, především ve veřejném životě a v politice. Podporujeme aktivní občanskou společnost. Usilujeme o transparentnější fungování politiky. Nabouráváme genderové stereotypy a ovlivňujeme veřejné mínění. Hlavním principem naší činnosti je nadstranickost. Aktivity - vzdělávací, osvětové, publikační a mediální. Fórum 50 %, o.p.s., Plzeňská 846/66, Praha 5 Tel.: , mob: ; Statutární zástupce organizace: Jana Smiggels Kavková - ředitelka Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Helppes je profesionální nezisková organizace, pomáhající lidem se zdravotním postižením na cestě k integraci a soběstačnosti pomocí speciálně vycvičených psů. Poskytujeme komplexní soubor souvisejících služeb od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho proškolení, předání a secvičení se psem, až po poskytování následných služeb po celou dobu aktivní služby psa. Jako první organizace ze zemí tzv. bývalého východního bloku a jako jediná organizace tohoto druhu v ČR, splnil Helppes podmínky nejvyšších mezinárodních standardů a získal akreditaci prestižních mezinárodních odborných organizací Assistance Dogs Europe (ADEu) / Assistance Dogs International (ADI). Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s., Mikovcova 9/531, , Praha 2 Tel.: , ; Statutární zástupce organizace: Zuzana Daušová HESTIA o.s. Program Pět P Program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) občanského sdružení HESTIA je registrovanou sociální službou poskytující dobrovolnický progrma určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci. Program funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem a jeho cílem je řešit sociální a komunikační obtíže zapojených dětí. Vedle programu Pět P má občanské sdružení HESTIA další dobrovolnické programy: program 3G a KOMPAS. HESTIA o.s. Program Pět P, Štefánikova 21, , Praha 5 tel , Statutární zástupce organizace: PhDr. Jiří Tošner HEWER - občanské sdružení Poskytování terenní služby osobní asistence 24 hod. denně, včetně víkendů a svátků, pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním bez omezení věku. Hewer - občanské sdružení, Pod strašnickou vinicí 13/191, , Praha 10 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Vladimír Mocek JUNÁK, středisko Hiawatha Praha Nabízíme dětem partu kamarádů, se kterou mohou zažívat rozličné aktivity. Děti se scházejí každý týden v menších skupinkách (družinách) v klubovně, kde během her rozvíjí své znalosti, dovednosti i týmového ducha. O víkendech vyrážíme za dobrodružstvím do přírody, o prázdninách pak podle jednotlivého oddílu na dvou až třítýdenní tábor. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko HIAWATHA Praha, Zoubkova 1203/8, , Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Zbyněk Kocman Stránka 5 z 9

6 Kontaktní centrum SANANIM Hlavním posláním Kontaktního centra SANANIM je minimalizovat zdravotní a sociální rizika populace uživatelů drog, a tím současně chránit populaci drogrami nezasaženou. Kontatkní centrum usiluje o změnu rizikového chování klientů a rovněž se snaží motivovat je ke změně životního stylu s výhledem abstinence. Kontaktní centrum SANANIM, Na Skalce 819/15, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: PhDr. Martina Richterová Těmínová KMC BARRANDOV Kulturní a mateřské centrum Barrandov je občanské sdružení rodičů, které funguje na sídlišti Barrandov nepřetržitě od roku Najdete u nás pestrou každodenní nabídku programů pro rodiny s dětmi ve věku 0-7 let, odborné kurzy, semináře, odborníky na poradenství pro celou rodinu (masáže kojenců, psychologická pomoc, poruchy učení, homeopatické poradenství, aromaterapie), volnočasové aktivity. Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Petra Jelenová LATA o.s. Projektem Ve dvou se to lépe táhne přímo podporujeme klienty ve věku let, kteří mají určitý problém nebo se ocitli v obtížné životní situaci, již nejsou schopni řešit vlatními silami a hrozí jim riziko sociálního vyloučení. Konkrétní potíže jsou specifické, stejně jako řešení, která přinášíme. Podpora probíhá formou individuální sociální práce s každým klientem a paralelně jako vrstevnická podpora od dobrovolníka. Projekt je založen na pravidelném individuálním setkávání klienta a dobrovolníka, sociálním pracovníkem vyškoleného, metodicky vedeného, na 2-3 hodiny týdně po dobu nejméně 6 měsíců. Cílem je navázání kvalitního, bezpečného, respektujícího a podpůrného vztahu, který našim klientům často chybí. Dvojice klient - dobrovolník společně podnikají aktivity podporující klientův rozvoj a začlenění do společnosti, sdílí spolu problémy a hledají jejich řešení, pokud je to možné. Společné trávení času není zaměřováno jen na prožití chvil (sportování, podnikání výletů, návštěvy kultruních akcí ), ale klient se může mnohé naučit přímo v praktické rovině, např. jak si najít brigádu, jak si strukturovat čas, jak si vyřídit povinnosti na úřadě atp. Lata - Programy pro ohroženou mládež, o.s., Senovážné náměstí 24, , Praha 1 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Mgr. Vlasta Pechancová MDA RIDE o.s. MDA RIDE je společnost lidí, kteří se rozhodli dlouhodobě pomáhat lidem s nervosvalovým postižením, známým jako svalová dystrofie. MDA RIDE o.s., Zubatého 10/330, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Josef Kadeřábek Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již téměř dvacet let a patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Od svého založení úspěšně podpořila více než projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Poskytuje nadační příspěvky z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a z individuálních či firemních zdrojů. Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Hana Šilhánová NADAČNÍ FOND KLÍČEK Hlavním cílem je zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin, posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě, vybudovat a provozovat dětský hospic, pomáhat při zavádění role herního pracovníka na dětská oddělení. Spravujeme a provozujeme ubytovnu pro rodiče hospitalizovaných dětí ve FN Praha - Motol, první respitní a hospicový dům pro děti v posázavských Malejovicích, Mětské nemocnici Ostrava zaměstnáváme herní specialistky, půjčujeme nákladnější ošetřovatelské vybavením rodinám s vážně nemocnými dětmi. Nadační fond Klíček, Renoirova 654, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Csaba Farkas Stránka 6 z 9

7 NADĚJE o.s. Cílem Naděje o.s. je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ne poskytuje Naděje pomoc duchovní, morální, sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, podradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vyloučené nebo jinak znevýhodněné. Naděje o.s., K Brance 11/19e, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Mgr. Ilja Hradecký NA HOUPACÍM KONI Centrum pro rodiče a děti "Na houpacím koni" - kurzy a kroužky pro děti, pro rodiče s dětmi a pro dospělé. Nabízíme Vám pestrou škálu kroužků a kurzů pro maminky s dětmi, pro děti i pro dospělé. Příjemné posezení v herně s možností uvařit si kávu nebo čaj, zatímco si děti hrají, však mohou využít všichni naši předplacení klienti, kdykoliv během otevírací doby. Na houpacím koni o.s., Na Bělidle 27, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Tereza Havrdová Kováříková OB "Petr Guth" Smíchov Již od svého vzniku v devatenáctém století jde zejména o udržování českých tradic a zvyků, dobročinné sbírky a charitativní činnost. Obec baráníčků "Petr Guth" Smíchov, K vodojemu 12, Praha 5 Tel.: ; www. baracnicismichov.vgz.cz Statutární zástupce organizace: Oldřich Kouřimský O. s. ANABELL Občanské sdružení Anabell vzniklo v roce 2002 a nabízí pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy hledat a nalézat východiska k řešení problem spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním. Jedná se o jedinou neziskovou organizaci, která se tomuto problému věnuje v ČR komplexně od odborných terapeutických po nízkoprahové a vzdělávací programy. Poskytujeme psychologické a sociální poradenství, nutriční poradenství, dětskou terapii a poradenství, provozujeme Psychiatrickou a psychoterapeutickou ambulanci, Internetové poradenství nebo telefonickou krizovou pomoc Linku Anabell. Kontaktní centra Anabell: v Brně (sídlo organizace), v Praze, Kladně a Ostravě. Další služby poskytujeme v rámci Středočeského kraje - více informací na Občanské sdružení Anabell, Milady Horákové 50, , Brno Tel.: ; Statutární zástupce organizace: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková Palata - Domov pro zrak. postižené Komplexní péče o zrakově postižené. Celoroční pobyt (ubytování, stravování). Výuka prostorové orientace a sebeobsluhy. Sociální a psychologické poradenství. Ergoterapie, kulturní a společenské programy. Rehabilitační, ošetřovatelská a logopedická péče. Palata - Domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, , Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Jiří Procházka profem o.p.s. Posláním profem o.p.s. je působení na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a jiných forem násilí především na ženách, a to prostřednictvím lobbingu, osvěty, vydávání publikací a přímé podpory osob ohrožených domácím násilím či jinou formou násilí. profem, konzulatační středisko pro ženské projekty, o.p.s., Plzeňská 846/66, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Jitka Poláková Stránka 7 z 9

8 PROGRESSIVE o.s. PROGRESSIVE o. s. je stabilní a profesionální organizace poskytující služby v oblasti prevence drogových závislostí zejména na území hl. m. Prahy. V roce 2013 oslaví své 10. výročí působnosti v oblasti. Naše služby jsou zaměřeny především na ochranu veřejného zdraví, prevenci HIV/AIDS a virových hepatitid a poskytování odborného poradenství. Služby jsou poskytovány aktivním uživatelům drog, osobám ohroženým užíváním návykových látek jejich blízkým a rodinám a všem, kteří potřebují pomoci nebo získat informace v dané oblasti. K problematice zneužívání návykových látek přistupujeme prostřednictvím racionálního přístupu, není nám lhostejný osud osob a jejich okolí zasažených drogovou závislostí, snažíme se minimalizovat dopady tohoto fenoménu pro společnost. PROGRESSIVE o.s., Francouzská 112/400, Praha 10 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Vojtěch Janouškovec Sdružení CMP Sdružení CMP je dobrovolným občanským sdružením, které již od roku 1990 pomáhá v ČR spoluobčanům po mozkové mrtvici. Sdružení CMP pořádá čtrnáctidenní rekondiční pobyty s celodenním programem, zahrnujícím psychoterapii, fyzioterapii, ergoterapii a logopedickou terapii. Smyslem naší práce je ulehčit člověku po CMP v jeho složité životní situaci a pomoci mu v pochopení, že ani tímto závažným onemocněním život nekončí, ale může, byť v jiné kvalitě, důstojně pokračovat. Provozujeme a zakládáme kluby, které navazují svou činností na rekondiční pobyty. Dále pořádáme přednášky, semináře a workshopy. Vydáváme různé publikace. Poskytujeme odborné sociální poradenství formou osobní konzulatace, telefonického kontaktu, u, poštovní korespondencí. Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., Elišky Peškové 17, , Praha 5 Tel.: , ; Statutární zástupce organizace: Brigita Prokopenková Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) je nevýdělečná organizace, přesto pro zajištění služeb neslyšícím (sluchově postiženým) dětem a mládeži se snaží vyvíjet takové aktivity, které by tyto služby finančně zabezpečily. Vytváříme pro neslyšící děti a mládež plnohodnotné podmínky pro trávení volného času během mimoškolní činnosti, víkendů a prázdnin. Organizace poskytuje tlumočnické služby a sociálně aktivizační služby pro neslyšící děti a mládež, které jsou důležité pro zmírnění nežádoucích rizik, plynoucích ze života neslyšících vlivem sluchového a komunikačního handicapu. Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže o.s., Holečkova 104/4, , Praha 5 Statutární zástupce organizace: Jiří Dachovský SIMPatická kavárna o.s Pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce), kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání. Provozuje tréninkovou dílnu pro lidi s mentálním handicapem WORKROOM, jedná se o tréninkové pracoviště s výrobou dárkových a užitných předmětů. Provozuje SIMPatickou kavárnu. SIMPatická kavárna o.s., Šlikova 8, , Praha 6 Tel.: ; Středisko výcviku vodicích psů Sons Výcvik vodicích psů a následné služby s tím spojené. Středisko výcviku vodicích psů, Klikatá 2a, Praha 5 Tel.: , Statutární zástupce organizace: Marie Hájková Svaz postižených civilizačními chorobami v Praze 5 Svaz začleňuje mezi sebe nemocké i zdravé seniory, organizuje rekondice, ozdravné pobyty, přednášky, výlety, procházky, sportovní a kultruní akce. Nemocné seniory podporuje v soběstačnosti, hodlá se zaměřit na zvýšení sebevědomí seniorů. Projekty svazu podporu MČ Praha 5, MZ i známé osobnosti. Svaz postižených civilizačními chorobami v Praze 5 o.s., Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Helena Chaloupková Stránka 8 z 9

9 Tyfloservis o.p.s. Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti s těžkým zrakovým postižením učí prostorové orientaci s bílou holí, zvládnout každodenní činnosti v domácnosti (vaření, úklid, péče o oděvy apod.), čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici PC, vlastnoručního podpisu, rehabilitaci zraku apod. Pomůžeme klientům s výběrem kompenzačních a optických pomůcek, poradíme jak je získat a proškolíme v jejich používání. Poskytujeme poradenství a zprostředkování dalších služeb. Tyfloservis o.p.s., Krakovská 21, , Praha 1 Tel.: ; www. tyfloservis.cz Statutární zástupce organizace: PhDr. Josef Cerha UNICEF Česká republika UNICEF již více než 65 let pomáhá znevýhodněným dětem v méně rozvinutých oblastech světa. Byl založen v roce 1946 za účelem pomoci dětem postiženým 2. světovou válkou. Své nezastupitelné místo má - bohužel i v dnešním světě. Bez jeho pomoci by umíraly miliony dětí, kterým je stále ještě odepřeno právo na zdraví, přiměřenou výživu, vzdělání, ochranu před konflikty, týráním a jakýmkoliv jiným zneužíváním. Každou hodinu umírají stovky dětí z důvodů, kterým lze předcházet. UNICEF proto systematicky rozvíjí dlouhodobé programy pomoci, které jsou zaměřeny především na oblast zdravotní péče, výživy, vzdělání a ochranu dětských práv. Působí ve více než 150 zemích světa a na svoje aktivity získává finanční prostředky výhradně z dobrovolných příspěvků jednotlivců, firemní filantropie a prodeje pohlednic a zboží UNICEF. UNICEF Česká republika, Rytířská 539/31, , Praha 1 Tel.: Tel.: , Statutární zástupce organizace: Pavla Gomba ŽIVOT 90 o.s. Občanské sdružení Život 90 je charitativní organizace zaměřující svou činnosti na seniory. Provozujeme tísňové tlačítko AREÍON, nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, pobytové centrum, volnočasové aktivity, pečovatelskou službu, divadlo. Život 90 o.s., Karolíny Světlé 18, ,Praha 1 Tel.: ; Statutární zástupce organizace: Mgr. Jan Lorman Stránka 9 z 9

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka 816022 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 816023 Střední škola, základní

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

OBSAH. Slovo úvodem. Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013. Účel a poslání. Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Slovo úvodem Struktura Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci v roce 2013 Účel a poslání Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku Informační část - Projekty - Kalendář akcí -

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více