ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém"

Transkript

1 ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém

2 Obsah 1. Úvod Životnost Porovnání kapacity Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop - podlaha...8 Uchycení na nerovnou stěnu...9 Uchycení na strop a stěnu Druhy kotvení...10 Mechanické kotvení...10 Chemické kotvení Výložníky...12 Výložník 2HRD...12 Výložník 2HR Typové řezy...14 Řez č Řez č Řez č Řez č Řez č Řez č Řez č Řez č

3 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ 1. Úvod Tento katalog obsahuje ukázky standardních řešení konstrukcí pro vedení kabelů a některé příklady možných nestandardní řešení dle požadavků zákazníka a situace stavby pro vystrojování nových i rekonstrukci a modernizaci starých kabelových kanálů, kolektorů a tunelů. Z důvodů rozmanitosti a rozdílnosti jednotlivých staveb a požadavků na konstrukce je vždy ve spolupráci se zákazníkem navrhováno a projektováno konkrétní řešení dle individuálních potřeb a požadavků, které obvykle vychází ze zde uvedených příkladů typizovaných řešení. V případě potřeby je možné navrhovat řešení zcela nová pro vyhovění speciálním požadavkům. Nejčastější řešení vedení kabelů v kanálech a kolektorech bývá realizováno pomocí jednoduchých a trojitých příchytek odolných proti silám zkratových proudů. Příchytky jsou vyrobeny z nemagnetické nerezové oceli (A2 - SS304 nebo A4 - SS316L) a bezhalogenových plastových krytek pro ochranu kabelů před poškozením. Příchytky mohou být ukotveny přímo na stěnu či strop nebo instalovány na nosné ocelové konstrukce. Nosné konstrukce jsou vyráběny dle požadavků projektu z běžných ocelí s povrchovou úpravou či z nerezových ocelí. Konstrukce se vyznačují vysokou variabilitou výrobních a montážních možností, značnou mechanickou odolností a vysokou nosností. To umožňuje uložení a upevnění více kabelů bez nutnosti složitých dodatečných podpor, či zavěšování pro dosažení zvýšené nosnosti. Drobnější a spojovací materiál je z nerezové oceli nebo opatřen povrchovou úpravou GEOMET, která zaručuje stejnou nebo vyšší ochranu jako žárové zinkování ponorem. Kotvení příchytek nebo ocelových konstrukcí je možné dle zadávacích požadavků a dle vlastností stavební konstrukce provádět mechanickými ocelovými a nerezovými kotvami, nebo chemickými kotvami. Oba druhy kotvení zaručují velmi vysokou únosnost, mechanickou odolnost a také odolnost v případě požáru. Instalované kabely mohou být v konstrukcích rozděleny izolačními a nehořlavými deskami: CEMVIN - vláknocementové desky vyrobené z cementu, pertilu, PVA vlákna a sulfátové buničiny (neobsahují azbest) - objemová hmotnost kg/m3 - třída reakce na oheň - stupeň hořlavosti A1 dle EN odolává teplu, vysoké vlhkosti a silnému mrazu - odolává účinkům elektrického oblouku výboje VN při tl. 10 mm min. 143s (zkoušeno zkratem na VN kabelu při parametrech: 6 kv, 25 ka, 50 Hz, 500 ms) - dodáváno ve standardních tloušťkách 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 a 20 mm v rozměrech 500x1200, 500x2500, 500x3000, 1200x2500 nebo 1200x3000 mm nebo CETRIS - cementovláknité desky vyrobené z cementu, dřevěných třísek, vody a hydratačních přísad (neobsahují azbest) - objemová hmotnost kg/m3 - třída reakce na oheň - stupeň hořlavosti A2 dle EN odolává teplu, vlhkosti a mrazu - odolává proti obloukovému výboji VN při tl. 10 mm min. 143s - dodáváno ve standardních tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm v rozměrech 500x1250, 500x2500, 500x3350 nebo 1250x3350 mm Oba druhy desek je možné dodávat v celku k nařezání na potřebné rozměry přímo na stavbě, nebo již nařezané v přesně požadovaných rozměrech. Verze 0.8 3

4 2. Životnost 2. Životnost Povrchová ochrana Všechny díly KNS SOLACE dodávané do kabelových kanálů jsou standardně dodávány žárově zinkované ponorem dle ČSN EN ISO Na objednávku je možno dodat KNS ve speciálních úpravách. V případě žádosti o větší vrstvu zinku se díly před zinkováním pískují, tím dojde k narušení válcováním zpevněné povrchové vrstvy, což má za následek intenzivnější difuzi zinku do oceli a důsledkem toho je o cca 20 až 25 % silnější zinková vrstva. V případě požadavků na větší odolnost proti korozi je možné dodat díly chráněné nástřikem práškovou barvou. Pro díly KNS určené pro kabelové kanály se používá prášková barva epoxidová, která dobře odolává běžným korozivním vlivům ale i chemickým látkám. Spojovací materiál a šroubové sady U spojovacího materiál a šroubových sad, které mají být nasazené v kabelových kanálech společně s díly, které jsou žárově zinkované ponorem, volíme povrchovou úpravu žárovým zinkováním. Variantou je ochrana geometem nebo tyto díly vyrábíme z nerezové oceli. Poznámka: geomet je neelektrolytické pokovení. Na chráněný povrch se nanáší anorganické titanové pojivo plněné zinkohliníkovými mikrolamelami. Tloušťka ochranné vrstvy je 5-15 µm, v této vrstvě je korozní odolnost srovnatelná nebo lepší než u žárového zinkování. Životnost KNS Při stanovování životnosti ocelové konstrukce, tedy i KNS musíme vycházet z toho, že životnost ocelové konstrukce, tedy i KNS nekončí životností ochranného povrchu, ale KNS může dále plnit svoji funkci i bez povrchové ochrany. Výpočet životnosti KNS Při stanovení životnosti KNS vycházíme z ustanovení technických předpisu, a to: 1. ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad 2. ČSN EN ISO 9224 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity Pro výpočet životnosti KNS uvažujeme nejslabší článek, kterým jsou díly vyrobené z plechu o tloušťce 2,5 mm. Tyto díly jsou žárově zinkované a tloušťka zinkové vrstvy dosahuje100 µm. Pro stanovení stupně korozní agresivity použijeme tabulku C1 z ČSN EN ISO 9223: Popis typických atmosférických prostředí ve vztahu k odhadu stupňů korozní agresivity: Stupeň korozní agresivity C1 C2 C3 C4 C5 CX Korozní agresivita Velmi nízka Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká Extrémní Vnitřní Tabulka C.1 - Popis typických atmosférických prostředí ve vztahu k odhadu stupňů korozní agresivity Vytápěné prostory s nízkou relativní vlhkostí a nevýznamným znečištěním, např. kanceláře, školy, muzea Nevytápěné prostory s měnící se teplotou a relativní vlhkostí, malou četností kondenzace a malým znečištěním, např. sklady, sportovní haly Prostory se střední četností kondenzace a středním znečištěním z výrobních procesů, např. potravinářské závody. prádelny, pivovary, mlékárny Prostory s velkou četností kondenzace a velkým znečištěním z výrobních procesů, např. průmyslové závody, plavecké bazény Prostory s velmi vysokou četností kondenzace nebo s velkým znečištěním z výrobních procesů, např. doly, jeskyně využívané k průmyslovým účelům, neprovětrávané přístřešky v subtropických a tropických oblastech Prostory s téměř neustálou kondenzací nebo rozsáhlými obdobími, působení extrémní vlhkosti nebo s velkým znečištěním z výrobních procesů, např. neprovětrávané přístřešky ve vlhkých tropických oblastech s pronikáním venkovních znečištění včetně vzdušných chloridů a pevných částic podporujících korozi. Typická prostředí - příklady Venkovní Suché nebo chladné klimatické pásmo, atmosférické prostředí s velmi malým znečištěním a dobou ovlhčení, např. některé pouště, centrální Arktida/Antarktida Mírné klimatické pásmo, atmosférické prostředí s malým znečištěním (SO 2 < 5 μg/m 3), např. venkovské oblasti, malá města. Suché nebo chladné klimatické pásmo, atmosférické prostředí s krátkou dobou ovlhčení, např. pouště, subarktické oblasti Mírné klimatické pásmo, atmosférické prostředí se středním znečištěním (SO 2 < 5 μg/m 3 až 30 μg/m 3 ) nebo s určitým vlivem chloridů, např. městské oblasti, pobřežní oblasti s malou depozicí chloridů. Subtropické a tropické klimatické pásmo, atmosférické prostředí s malým znečištěním Mírné klimatické pásmo, atmosférické prostředí s velkým znečištěním (SO 2 < 30 μg/m 3 až 90 μg/m 3 ) nebo s podstatným vlivem chloridů, např. znečištěné městské oblasti, průmyslové oblasti, pobřežní oblasti bez postřiku slanou vodou, vystavení silnému působení rozmrazovacích solí. Subtropické a tropické klimatické pásmo, atmosférická prostředí se středním znečištěním Mírné a subtropické klimatické pásmo, atmosférické prostředí s velmi vysokým znečištěním (SO 2 < 90 μg/m 3 až 250 μg/m 3 ) nebo s významným vlivem chloridů, např. průmyslové oblasti, pobřežní oblasti, krytá místa na pobřeží Subtropické a tropické klimatické pásmo (velmi dlouhá doba ovlhčení), atmosférické prostředí s velmi vysokým znečištěním SO 2 (více než 250 μg/m 3 ) včetně doprovodných a výrobních znečištění nebo se silným vlivem chloridů, např. extrémně průmyslové oblasti, pobřežní a příbřežní oblasti, občasné působené solné mlhy 4

5 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Prostředí kabelových kanálů má být udržované v suchu, dobře větrané. Teplo uvolněné z kabelů zaručuje, že relativní vlhkost vzduchu je nízká. Z toho by bylo možno volit korozní agresivitu nízkou ve stupni C2. Pro eliminaci nepříznivých vlivů budeme považovat korozní agresivitu prostředí kabelových kanálu za střední se stupněm korozní agresivity C3. Provedeme i kontrolní výpočet pro vysokou korozní agresivitu tedy pro stupeň korozní agresivity C4. Při stanovení rychlosti koroze vycházíme z tabulky 2 ČSN EN ISO 9223: Pro ochrannou zinkovou vrstvu předpokládáme životnost této vrstvy delší než 20 let. Z tohoto důvodu bude pro výpočet použita rovnice (3) uvedená v článku 7 ČSN EN ISO D=r corr [20 b +b(20 b-1 )(t-20)] kde r corr je korozní rychlost b je exponent časové závislosti t je doba expozice D je hloubka průniku koroze Pro základní materiál předpokládáme životnost (dobu, za kterou dojde k takovému úbytku základního materiálu, že bude ohrožena funkčnost dílů) menší než 20 let a proto bude použita rovnice (1) uvedená v článku 4 ČSN EN ISO 9224 D=r corr t b kde r corr je korozní rychlost b je exponent časové závislosti t je doba expozice D je hloubka průniku koroze Exponent časové závislosti bereme z tabulky 2 ČSN EN ISO 9224, volíme hodnotu B2, která je vyšší a tedy nepříznivější. Verze 0.8 5

6 2. Životnost Vlastní výpočet Zinková vrstva (hloubka průniku koroze) 100 µm; b=0,873 Pro C2 r corr = 0,7 µm je doba životnosti zinkového povlaku cca 237 let Pro C3 r corr = 2,1 µm je doba životnosti zinkového povlaku cca 77 let Pro C4 r corr = 4,2 µm je doba životnosti zinkového povlaku cca 37 let Pro C4 r corr = 80 µm je doba životnosti základního materiálu při hloubce průniku 250 µm cca 5 let Pro C4 je celková životnost 42 let. Závěr: Pro prostředí se střední korozní agresivitou (stupeň C3) a nižší je možno garantovat životnost KNS na dobu 80 let, v prostředí s vysokou korozní agresivitou (stupeň C4) je možno garantovat životnost KNS na dobu 50 let. Zdůvodnění: Při výpočtech byly brány nejvyšší rychlosti koroze, byl brán v úvahu vyšší exponent časové závislosti, což znamená, že byly brány extrémní podmínky koroze po celou dobu expozice. Lze předpokládat, že v praxi se budou podmínky více blížit hodnotám průměrným a tedy životnost KNS bude delší než vypočtená. 6

7 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ 3. Porovnání kapacity Běžný způsob vedení kabelů Běžný způsob ukládání kabelů na horní stranu výložníků. SOLACE způsob vedení kabelů - oboustranný SOLACE způsob ukládání a vedení kabelů z obou stran výložníků nabízí větší kapacitu kabeláže a přitom stále zajišťuje, aby všechny řady vedených kabelů byly od sebe odděleny izolačními deskami. Tento způsob umožňuje na konstrukci v zobrazeném prostou upevnit: - 24 trojsvazků kabelů - 32 samostatně vedených kabelů Náš způsob umožňuje na konstrukci v zobrazeném prostou upevnit: - 36 trojsvazků kabelů - 64 samostatně vedených kabelů Verze 0.8 7

8 4. Uchycení 4. Způsoby uchycení V této části jsou zobrazeny nejtypičtější způsoby upevnění nosné konstrukce. Zobrazen je pro nároznost vždy jen základ nosné konstrukce, který se upevňuje na stavební konstrukci. Na tento základ jsou dále upevněny výložníky s příchytkami, izolačními deskami nebo dalšími požadovanými prvky. Uchycení na rovnou stěnu Uchycení na stojinu strop - podlaha Toto je základní způsob upevnění celé konstrukce na stěnu. Předpokládá kvalitní, pevný a dostatečně nosný stavební materiál stěny s rovným a svislým povrchem, bez větších nerovností, které by omezovaly upevnění konstrukce. Skládá se zpravidla z profilu UNIVERZAL C 50x25 (je možný i C 50x50) v délce dle potřebné výšky nosné konstrukce. Kotvení se provádí přímo přes otvory v zadní stěně profilu a počet kotevních bodů je dán počtem výložníků, výškou a plánovaným zatížením celé konstrukce. Výložníky se následně upevňují na otevřenou ozubenou stranu C profilu. Toto je základní způsob upevnění celé konstrukce v prostoru (nebo dále od stěny). Předpokládá kvalitní, pevný a dostatečně nosný stavební materiál stropu a podlahy. V provedení se základními hlavicemi předpokládá také rovný a hladký povrch stropu i podlahy. V případě sklonu stavební konstrukce je možné upevnění řešit individuálně k tomu uzpůsobenými hlavicemi. Skládá se ze dvou hlavic přikotvených přímo na strop a podlahu a dvojitého profilu UNIVERZAL 2C 50x100. Délka profilu je dána světlou výškou místnosti/prostoru ve kterém je konstrukce montována. Výložníky je možné upevňovat na takto vytvořenou stojinu z jedné strany, nebo při instalaci v prostoru oboustranně, vždy na otevřené a ozubené strany C profilů. 8

9 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Uchycení na nerovnou stěnu Toto je možný způsob upevnění konstrukce na stěnu, v případě, že není optimálně rovná. Předpokládá kvalitní, pevný a dostatečně nosný stavební materiál stěny bez nároků na hladký a rovný povrch. Skládá se ze speciálních hlavic a dvojitého profilu UNIVERZAL 2C 50x100 v délce dle potřebné výšky konstrukce. Hlavice umožňují oddálení nosného profilu od křivého a nerovného povrchu stěny a jeho upevnění do svislé polohy. Výložníky se následně upevňují na otevřenou ozubenou stranu C profilu. V případě výrazněji šikmé stěny je možné použít kloubovou hlavici, která vyrovná tento sklon a zajistí rovné a svislé upevnění konstrukce. Uchycení na strop a nerovnou stěnu Toto je možný způsob upevnění konstrukce zavěšením na strop a zapřením na stěnu. Předpokládá kvalitní, pevný a dostatečně nosný stavební materiál stropu a stěny, rovný a hladký strop, ale bez nároků na hladký a rovný povrch stěny. Skládá se z hlavice přikotvené na strop a speciální hlavice přikotvené na stěnu, která umožňuje oddálení nosného profilu od křivého a nerovného povrchu stěny a jeho upevnění do svislé polohy. Mezi nimi je upevněn dvojitý profil UNIVERZAL 2C 50x100 v délce dle potřebné výšky konstrukce. Výložníky se následně upevňují na otevřenou ozubenou stranu C profilu. Skládá se z hlavice přikotvené na strop do které je upevněn dvojitý profil UNIVERZAL 2C 50x100 v délce dle potřebné výšky konstrukce. Spodní hlavice je nahrazena závitovou tyčí ukotvenou přímo do stěny pomocí chemické kotvy a prošroubovanou přes vnitřní stranu 2C profilu, tím zajišťuje upevněný profil ve svislé poloze a dané vzdálenosti od nerovného povrchu stěny. Výložníky se následně upevňují na otevřenou ozubenou stranu C profilu. Verze 0.8 9

10 5. Druhy kotvení 5. Druhy kotvení Obecné zásady kotvení: Při aplikaci kotev je nutné dodržovat potřebné rozteče mezi jednotlivými kotvami a minimální vzdálenosti od okrajů kotevního materiálu. Při použití více kotev se orientačně jako jejich minimální rozteč používá desetinásobek průměru kotvy. Pro bezpečnou vzdálenost od okraje kotevního materiálu je doporučován osmi až desetinásobek průměru kotvy. Mechanické kotvení - kotva průvlaková Mechanické průvlakové kotvy jsou použitelné do řádně zhutněného a kvalitního prostého betonu a železobetonu. Tyto kotvy pracují na principu vzájemného působení tlakových a třecích sil mezi tělem kotvy a kotevním materiálem. Pro správnou funkci kotevního spoje tedy záleží nejen na pevnosti oceli kotvy, ale také na kvalitě kotevního materiálu (pevnost, trhliny...) a geometrii kotevního otvoru. Je nutné dodržet průměr a hloubku otvoru a jeho kolmost k povrchu kotevního materiálu. Kotvu je následně nutné osadit a aktivovat předepsaným způsobem, tedy utáhnout daným utahovacím momentem. Po instalaci kotev je na ně připevněn kotvený prvek. Možné destrukce kotevního spoje a jejich příčiny: - vytažení kotvy z otvoru: toto selhání může být způsobeno špatnou aktivací kotvy, nebo špatně vyvrtaným kotevním otvorem - nejčastější příčinou bývá nadměrné opotřebení vrtáku, nebo špatný technický stav vrtačky - selhání kotevního materiálu: tedy vylomení či vytržení kužele materiálu kolem kotvy, to může být způsobeno nedostatečnou pevností materiálu, nebo nedodržením vzdáleností kotev od sebe či od okraje kotevního materiálu Pro kotvení našich konstrukcí používáme kotvy průvlakové M8 nebo M10 (dle kotveného prvku) v provedení žárový zinek nebo nerez. Kotvy mohou být dodávány v několika délkách a volí se podle uvažovaného zatížení a kvality betonu. 10

11 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Chemické kotvení Chemické kotvy jsou použitelné do prostého betonu, železobetonu, cihel nebo tvárnic. Díky způsobu svého fungování se hodí také do méně hutněného betonu, porobetonu a dutinových tvárnich. Chemické kotvy pracují na principu vlepení kotevního prvku (závitové tyče/trnu) do kotevního otvoru. Pro správnou funkci chemické malty je nutné důkladné smíchání dvou jejích složek (tzv. plnidlo a tvrdidlo) ve správném poměru. Tyto složky mohou být uvnitř cartouche odděleny a tedy následně i vytlačovány různými způsoby dle použitého typu chemické kotvy. Po aplikaci je nutné nechat kotvu zatvrdnout předepsanou dobu. Možné destrukce kotevního spoje a jejich příčiny: - vytažení kotevního prvku z otvoru: toto selhání může být způsobeno nedostatečným vyčištěním kotevního otvoru, použitím malého množství lepící hmoty, nebo jejím nedostatečným vytvrdnutím - selhání kotevního materiálu: tedy vylomení či vytržení kužele materiálu kolem kotvy, to může být způsobeno nedostatečnou pevností materiálu, nebo nedodržením vzdáleností kotev od sebe či od okraje kotevního materiálu Chemické kotvení - svorníky Po aplikaci lepící malty do otvoru a zavedení svorníku se spoj nechá danou dobu vytvrdnout a tím je kotva aktivována. Následně je na svorník připevněn kotvený prvek obdobně jako na kotvu průvlakovou. Pro kotvení našich konstrukcí používáme samostatné svorníky M8 nebo M10 (dle kotveného prvku) v provedení žárový zinek nebo nerez. Tyto svorníky mohou být dodávány v několika délkách a volí se podle uvažovaného zatížení a kvality betonu. Chemické kotvení - hlavice s kotevním trnem Po aplikaci lepící malty do otvoru a zavedení trnu hlavice se spoj nechá danou dobu vytvrdnout a tím je kotva aktivována. Následně je k hlavici upevňován zbytek konstrukce. Tato hlavice slouží pro kotvení konstrukcí do křivých stěn, kdy zvolením vhodné délky ukotvení trnu lze dosáhnout potřebný odstup konstrukce od stěny a tím upevnění konstrukce do požadované roviny. Tyto hlavice jsou dodávány v žárovém zinku a mohou mít konkrétní délku a průměr kotevního trnu dle potřeby, nebo mohou mít univerzální dlouhý a silný trn umožňující jeho zkrácení na potřebnou délku přímo na stavbě. Délka trnu se volí s ohledem na dostatečnou kotevní hloubku dle velikosti nerovností stěny a podle uvažovaného zatížení a kvality betonu. Průměr kotevního trnu se volí s ohledem na předpokládané zatížení a vzdálenost hlavice od stěny. Verze

12 6. Výložníky 6. Výložníky Výložníky slouží pro upevnění kabelových příchytek a montoují se dvěma šroubovými sadami na stojinu, závěs nebo profil UNIVERZAL C. Výložníky mohou být vyráběny a dodávány v délce dle potřeby konkrétní stavby. Příchytky se k výložníku upevňují pomocí speciální kosé matice, která zapadne přes otevřené strany do výložníku a dotahováním příchytky se v profilu sama zajistí. Výložník 2HRD Výložník 2HRD je vyroben z příruby a dvou profilů UNIVERZAL C 50x25 odsazených od sebe standardně o 12 mm (odsazení může být i jiné v závislosti na navržené tloušťce izolační desky. Izolační deska oddělující kabely v příchytkách montovaných z vrchní a spodní strany se vkládá/zasouvá do výložníku z čelní strany a může v něm být dle potřeby volně položena, nebo zajištěna samostatným šroubem skrz výložník. Pokud je deska jen volně položena, není třeba do ní vrtat žádné otvory, pokud má být zajištěna, stačí k tomu zpravidla vyvrtat otvor pro jeden šroub. Příchytky se upevňují z vrchní i spodní strany na výložník přímo a u všech se používá šroub délky 25 mm. Pokud je třeba oddělit izolační deskou mezi sebou i jednotlivé výložníky, upevňuje se deska z jedné strany do úchytů desky přišroubovaných na profil stojiny a u volného konce výložníku je zavěšena na závitové tyči potřebné délky se svorkami desky. Na této straně je třeba vyvrtat otvor pro závitovou tyč. Desky mohou být spojeny sponou desky naraženou na hrany spoje, nebo položeny přes sebe. 12

13 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Výložník 2HR Výložník 2HR je vyroben z příruby a dvou profilů UNIVERZAL C 50x25 přímo svařených k sobě. Izolační deska oddělující kabely v příchytkách montovaných z vrchní a spodní strany se pokládá přímo na výložník z vrchní strany. V místech upevnění příchytek je nutné do desky vyvrtat otvory pro protažení šroubu příchytky. Následně se po nasazení kosé matice šroub příchytky dotáhne a příchytka je i s deskou pevně přišroubována na výložník. Při upevňování příchytky přes izolační desku se dle tloušťky desky používá v příchytce delší šroub. Ze spodní strany se příchytky upevňují na výložník přímo a používá se šroub délky 25 mm. Pokud je třeba oddělit izolační deskou mezi sebou i jednotlivé výložníky, upevňuje se deska z jedné strany do úchytů desky přišroubovaných na profil stojiny a u volného konce výložníku je zavěšena na závitové tyči potřebné délky se svorkami desky. Na této straně je třeba vyvrtat otvor pro závitovou tyč. Desky mohou být spojeny sponou desky naraženou na hrany spoje, nebo položeny přes sebe. Verze

14 7. Typové řezy 7. Typové řezy V této části je detailně zobrazeno několik jednoduchých základních konstrukcí s různými způsoby ukotvení dle možností stavební konstrukce. V tabulce pod každým řezem je výpis jednotlivých položek použitých v řezu s jejich počtem potřebným na jednu konstrukci v dané sestavě. Dle domluvy nebo objednávky vytváříme pro zákazníka detailní řezy konkrétních požadovaných sestav na danou stavbu s přesným výpisem materiálu jak na jednu takovouto stojinu, tak i na delší celistvý úsek (např. 100m, 1000m) dle požadované rozteče mezi stojinami. Řez č.1 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M8x80 8 ks Profil UNIVERZAL C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 20 ks Příchytka STCC-V ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 6 ks Matice kosá M10 50 ks Úchyt desky 12 ks Tyč závitová M8 1 m Svorka desky 18 ks Matice šestihranná M8 24 ks 13 - Cemvin deska 1200x2500мм 2,57 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 3 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. 14

15 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Řez č.2 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 4 ks Hlavice KR1 2 ks Šroub M10x90 s maticí a distancí 4 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 20 ks Příchytka STCC-V ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 6 ks Matice kosá M10 50 ks Úchyt desky 12 ks Tyč závitová M8 1 m Svorka desky 18 m Matice šestihranná M8 24 ks 15 - Cemvin deska 1200x2500мм 2,57 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 5 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. Verze

16 7. Typové řezy Řez č.3 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 6 ks Hlavice 200x150 1 ks Hlavice KR2 1 ks Šroub M10x70 s maticí a distancí 4 ks Šroub M10x100 s maticí a distancí 8 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 20 ks Příchytka STCC-V ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 6 ks Matice kosá M10 50 ks Úchyt desky 12 ks Tyč závitová M8 1 m Svorka desky 18 ks Matice šestihranná M8 24 ks 17 - Cemvin deska 1200x2500мм 2,57 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 7 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. 16

17 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Řez č.4 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M8x80 11 ks Profil UNIVERZAL C 50x ks Profil UNIVERZAL C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 19 ks Příchytka STCC-V ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 5 ks Matice kosá M10 52 ks Úchyt desky 10 ks Tyč závitová M8 0,86 m Svorka desky 15 ks Matice šestihranná M8 20 ks 14 - Cemvin deska 1200x2500мм 2,38 ks Spona desky X ks M.J. 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 4 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. Verze

18 7. Typové řezy Řez č.5 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 4 ks Hlavice 200x150 1 ks Tyč závitová M10 0,4 m Cartouche pro chemické kotvení typ HIT-HY 200-R 500 ml 8 ml Šroub M10x90 s maticí a distancí 4 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 11 ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 3 ks Matice kosá M10 32 ks Úchyt desky 6 ks Tyč závitová M8 0,48 m Svorka desky 11 ks Matice šestihranná M8 15 ks 15 - Cemvin deska 1200x2500мм 1,39 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 6 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. 18

19 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Řez č.6 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Hlavice KR3 2 ks Cartouche pro chemické kotvení typ HIT-HY 200-R 500 ml 100 ml Šroub M10x90 s maticí a distancí 8 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 8 ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 2 ks Matice kosá M10 24 ks Úchyt desky 4 ks Tyč závitová M8 0,32 m Svorka desky 6 ks Matice šestihranná M8 8 ks 13 - Cemvin deska 1200x2500мм 0,99 ks Spona desky X ks 4 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. Verze

20 7. Typové řezy Řez č.7 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 20 ks Hlavice montážní pro uchycení 2C profilu 4 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Závěs UNIVERZAL jednoduchý ks Nosník UNIVERZAL 2HR ks Výložník UNIVERZAL ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 12 ks Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí 2 ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 2 ks Matice kosá M10 28 ks Úchyt desky 4 ks Tyč závitová M8 0,38 m Svorka desky 6 ks Matice šestihranná M8 8 ks 16 - Cemvin deska 1200x2500мм 0,99 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 5 - Nosník 2HR může být nahrazen nosníkem 2HRD. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. 20

21 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Řez č.8 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 8 ks Hlavice stavitelná 200x150 2 ks Šroub M10x70 s maticí a distancí 8 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 10 ks Příchytka STCC-V ks Matice kosá M8 4 ks Matice kosá M10 30 ks Úchyt desky 8 ks Tyč závitová M8 0,76 m Svorka desky 12 ks Matice šestihranná M8 16 ks 14 - Cemvin deska 1200x2500мм 1,78 ks Spona desky X ks M.J. 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 5 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. Verze

22 SOLACE a.s. Sídlo: Křenova 438/7, Praha 6, CZ Telefon: (+420) FAX: (+420) Web: Obchodní kancelář Praha Telefon: (+420) Logistické centrum Nová 413/ , Popůvky, CZ PODPORA Obchodní podpora: (+420) Technická podpora: (+420) (+420)

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená Kabelový nosný systém SOLACE - aktualizační list - verze 1.2 str. 5 + 60 - Ochranné krytky 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená str. 37 - Profil příčkový 30x15 50 7x25 Profil příčkový 30x15 slouží k montáži

Více

str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu.

str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu. L Kabelový nosný systém SOLACE - aktualizační list - verze 1.1 str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu. str. 37 - Profil příčkový 30x15 50 7x25

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ Trasy s integrovanou SORTIMENT funkčností PRO ENERGETIKU při požáru katalog CA Obsah Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru...4 1. Normové sestavy...5

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru

Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru Kabelový nosný systém SOLACE - trasy s integrovanou funkčností při požáru - aktualizační list - verze 1.1 Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru Při kotvení tras s integrovanou funkčností

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU 2012 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku

FKotevnítechnika FKotevní technika vykres_vyseku.jpg kóty výseku FKotevní technika F F Přehled sortimentu Rozdělovací tabulka Popis Kat. list Beton Kámen Cihla Tvárnice Sádrokarton F1 - Lepené kotvy Lehčený Standardní a skála Plná Děrovaná Plynosilikát Děrovaná a překližka

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY MRS PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU ZVNI NK NKZI NVO 90 NVKR NO 90 NVT NRD ZT MZ OSHK V NKR VU NO 45 NT NZ NKO NVKO NT NKO NPS SK NPKV PKC1 NVSO NSUK NSO KELOVÉ ŽLY MRS 3 PŘEHLED PRVKŮ

Více

Kabelový nosný systém

Kabelový nosný systém Kabelový nosný systém Příručka kotvení SOLACE GROUP 2.0.2 Obsah Vliv rozložení zatížení na namáhání kotevních prvků...3 1. Kotvení do železobetonu a prostého betonu...4 1.1. Kotvy průvlakové...5 1.2. Kotvy

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

Kabelové žlaby. Katalog 2006

Kabelové žlaby. Katalog 2006 Kabelové žlaby Katalog 2006 100 60 Kompletní nabídka Přípojnicové a nosné systémy Přípojnicové rozvody Canalis pro osvětlení do 40 A Canalis KDP Canalis KBA Bez možnosti zavěsit svítidla na vedení 20 A

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Kabelové žebříky. Wibe. Katalog 2005

Kabelové žebříky. Wibe. Katalog 2005 Kabelové žebříky Wibe Katalog 2005 Přípojnicové a nosné systémy Přípojnicové rozvody Canalis pro osvětlení do 40 A Osvětlení: Canalis KDP Bez možnosti zavěsit svítidla na vedení Osvětlení: Canalis KBA

Více

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE OSH KTLOGU KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY MRS 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ 3 DRÁTĚNÉ KELOVÉ ŽLY 4 KELOVÉ LÁVKY 5 PODLHOVÉ INSTLCE 6 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 7 TECHNICKÉ INFORMCE 8 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 1 KELOVÉ

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY ZPŮSOY MONTÁŽE POŽÁRNĚ ODOLNÉHO KELOVÉHO ŽLU spojení požárně odolného žlabu KZ KSS KZ NSM Spoj kabelového žlabu KZ se provádí pomocí spojky KSS a pomocí

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠSTVÍ a příslušenství Trubky a příslušenství odpovídají a vyrábějí se dle ČSN 0 0-, IEC, technických podmínek a schválené dokumentace. Trubky a příslušenství z vyhovují

Více

ROYAL RAPID SMART REGENT

ROYAL RAPID SMART REGENT MONTÁŽNÍ INSTRUKCE ROYAL RAPID SMART REGENT VELKOPLOŠNÉ STŘEŠNÍ KRYTINY a TECHNICKÉ ÚDAJE: RAPID REGENT ROYAL SMART Standardní délka tašek: 460 mm 350 mm 400 mm 350 mm Skladební šířka: 1,08 m 1,10 m 1,00

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Elektroinstalační krabice a příslušenství Dle normy ČSN EN 60 670-1 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA. Vydání II.

SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA. Vydání II. SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA Vydání II. SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA KONTAKTY: HL system, s. r. o. Všechromy 77 251 63 Strančice tel.: +420 323 603 044 mail: offi ce@hlsystem.cz www.hlsystem.cz OTEVÍRACÍ

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPO NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD NIXZ NIXKO NIXSMP 6X10

Více

Nehořlavé a protipožární desky Grenamat možnosti a projektování Obklady únikových cest Shromažďovací prostory Akustika a design v interiéru

Nehořlavé a protipožární desky Grenamat možnosti a projektování Obklady únikových cest Shromažďovací prostory Akustika a design v interiéru Nehořlavé a protipožární desky Grenamat možnosti a projektování Obklady únikových cest Shromažďovací prostory Akustika a design v interiéru nehořlavé a protipožární desky Únikové cesty a shromažďovací

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ MANUÁL SORTIMENT PRO ENERGETIKU katalog B A Obsah 1. Spojky... 3 1.1. Pozice spojky... 3 1.2. Spojování žlabů STANDARD spojkou UNI přímou a UNI STANDARD... 4 1.3.

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

K A B E L O V É L Á V K Y

K A B E L O V É L Á V K Y KBELOVÉ LÁVKY 2 KBELOVÉ LÁVKY PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPL V VU KLKR DS SR KLDI KL SK KLOBH KLT označení popis str. DS držák - střední 19 KL kabelová lávka 3 - KLDI úchyt distanční 12 KLKR kříž 8 KLOBH oblouk

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG)

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) klasické zdění suché zdění (sádrokarton) bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) atypické provedení požární odolnost OCELOVÉ ZÁRUNĚ let = tradice + zkušenost + kvalita Vážený zákazníku, Zárubně s požární,

Více

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták Korozní mapy ČR Uživatelský manuál Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták Korozní mapy byly vypracovány s podporou projektu č. 682 Mapy koroze programu ICT a strategické

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 800-2 Zvláštní zakládání objektů T E R M I N O L O G I E A Armokoš pro provázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ZEMNICÍ PRVKY. Zemnicí prvky a ekvipotenciální svorkovnice EPS

ZEMNICÍ PRVKY. Zemnicí prvky a ekvipotenciální svorkovnice EPS ZEMNICÍ PRVKY Zemnicí svorka ZSA 16 Pomocí této svorky lze připojit ochranný vodič na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru (např. trubky). Výrobek se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část),

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ Příručka kotvení SORTIMENT PRO ENERGETIKU katalog KA Obsah Vliv rozložení zatížení na namáhání kotevních prvků... 3 1. Kotvení do železobetonu a prostého betonu... 4 1.1.

Více

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1 Obsah Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí... 2 Přírubové lišty a rohovníčky PLUS... 3 Přírubové lišty a rohovníčky S... 4 Přírubové lišty a rohovníčky DK... 5 Doplňkové přírubové spoje...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H4b B W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle zákona č 22/1997 Sb. v platném znění Číslo: 003/10

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle zákona č 22/1997 Sb. v platném znění Číslo: 003/10 SOLACE a.s. Křenova 438/7 162 00 PRAHA, CZ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ podle zákona č 22/1997 Sb. v platném znění Číslo: 003/10 My, SOLACE a.s. Křenova 438/7 162 00 PRAHA, CZ Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost,

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

ROCKFON SYSTÉM T24 A/E

ROCKFON SYSTÉM T24 A/E Popis montážního systému ROCKFON SYSTÉM T24 A/E Univerzální a jednoduchý podhledový systém Rychlá montáž a snadná demontáž Standardní nosná konstrukce T24 Jednoduchá integrace podhledu s prvky instalace

Více

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28.

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28. 141 UX univerzální hmoždinka... strana 142 SX hmoždinka... strana 144 S hmoždinka... strana 145 GB hmoždinka pro pórobeton... strana 147 FTP M / FTP K hmoždinka... strana 149 M-S plastová hmoždinka...

Více

DrÁtĔnÉ Žlaby. s příslušenstvím

DrÁtĔnÉ Žlaby. s příslušenstvím DrÁtĔnÉ Žlaby s příslušenstvím KONTAKTY: HL system, s. r. o. Všechromy 77 251 63 Strančice tel.: +420 323 603 044 mail: office@hlsystem.cz www.hlsystem.cz OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí Čtvrtek: 7:30 16:30 Pátek

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU 2011 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ

POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ AA30 B125 POKLOPY PRO ZADLÁŽDĚNÍ JSOU æ Estetické - doplňují moderní i starobylé plochy v interiérech a na venkovních prostranstvích v historických centrech měst. æ Uzamykatelné

Více

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Kompaktní rozváděčové skříně AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Originální provedení s mezinárodními certifikáty k dispozici skladem. Díky mnoha praktickým rozměrům

Více

Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony. Řadové příchytky X-KLEMA. Distanční kovové příchytky KLEMA OMEGA

Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony. Řadové příchytky X-KLEMA. Distanční kovové příchytky KLEMA OMEGA 03 Strana Strana Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony 96 Řadové příchytky X-KLEMA 128 Distanční kovové příchytky KLEMA OMEGA 123 Třmenové příchytky BROOKLYN + příslušenství 129 Fixační kovové příchytky

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI 2 Tabulka 1 : tloušťky desek používané na obvodové pláště dřevostaveb vlastnost VLASTNOSTI DESEK

Více

Chemické výrobky. Kotvení betonářské tyčové výztuže s MIT-SE, MIT-E

Chemické výrobky. Kotvení betonářské tyčové výztuže s MIT-SE, MIT-E Injektážní technologie MIT firmy Mungo umožňuje docílit upevnění při vysokém zatížení bez vzniku oboustranného tlaku. Ukotvení je založeno na využití vlastností cementové malty, vázacích kruhů, betonové

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY 1 Technologický postup - desky PAVATEX - vnější opláštění stěny dřevostavby DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ STĚNY DŘEVOSTAVBY ISOLAIR DIFFUTHERM PAVATHERM-PLUS PAVATHERM-COMBI Technologický postup

Více

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380

Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380 Chemická malta Polyester CM-PS 150ml CM-PS 410ml ETA-12/0380 Chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých

Více

TYP 4206. ohřev vody a podobných kapalin TYP. ohřev vody a podobných kapalin

TYP 4206. ohřev vody a podobných kapalin TYP. ohřev vody a podobných kapalin TYP 4206 ohřev vody a podobných kapalin TYP 4407 ohřev vody a podobných kapalin L 420690210 230 1500 270 420690220 230 2000 270 420690230 230 2400 290 420690240 230 3000 240 420690250 230 4000 315 420690260

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

fischer bezpečnostní šrouby Použití v kombinaci s rámovými hmoždinkami fischer a hmoždinkami fischer pro pórobeton.

fischer bezpečnostní šrouby Použití v kombinaci s rámovými hmoždinkami fischer a hmoždinkami fischer pro pórobeton. 144 fischer bezpečnostní šrouby Použití v kombinaci s rámovými hmoždinkami fischer a hmoždinkami fischer pro pórobeton. popis Speciální šroub se zápustnou nebo šestihrannou hlavou. Používá se v kombinaci

Více

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM OBSAH 1. VŠEOBECNÝ POPIS. 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY. 3 3. ROZMĚRY A NÁZVOSLOVÍ 4 4. SCHÉMA ELEKTROZAPOJENÍ.. 5 5. POPIS

Více

OCELOVÝ PROVIZORNÍ PRVEK KAMZÍK PRO ZACHOVÁNÍ PRŮJEZDNOSTI KOMUNIKACÍ

OCELOVÝ PROVIZORNÍ PRVEK KAMZÍK PRO ZACHOVÁNÍ PRŮJEZDNOSTI KOMUNIKACÍ Václav Jelen A Q I S OCELOVÝ PROVIZORNÍ PRVEK KAMZÍK PRO ZACHOVÁNÍ PRŮJEZDNOSTI KOMUNIKACÍ PŘI LOKÁLNÍCH OPRAVÁCH POŠKOZENÝCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET, VÝTLUKŮ A DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ MOSTŮ DO ROZMĚRŮ 1,50x1,50

Více

PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU. pozice popis strana

PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU. pozice popis strana KELOVÉ LÁVKY 2 KELOVÉ LÁVKY PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU KLKR VU V DS SPL KLDI SR KL SK KLOH KLT pozice popis strana DS držák - střední 1 KL kabelová lávka 3 - KLDI úchyt distanční 10 KLKR kříž 8 KLOH oblouk

Více

Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml

Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml technické listy 1 Chemická malta Vinylester bez styrenu VMK-SF 380ml VMK-BE-SF 300ml Chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu,

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC

Součásti venkovních vedení od 1 kv do. 45 kv AC ČEZ Distribuce, E.ON Czech Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Součásti venkovních vedení od 1 kv do Odsouhlasení normy Návrh PNE odsouhlasily tyto organizace : ČEZ Distribuce, a.

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů řady Octopus a Octopus Mini, určené pro odběr vzorků kapalin, většiny

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

2. Zábradlí montované: s výplněmi: conex, kalené sklo, čiré, barevné. Zábradlí je možné udělat v barvě RAL dle výběru zákazníka

2. Zábradlí montované: s výplněmi: conex, kalené sklo, čiré, barevné. Zábradlí je možné udělat v barvě RAL dle výběru zákazníka Zasklívací systémy, AL okna a dveře, hliníkové zábradlí,sušáky, dodávka profilů, pergoly, střechy www.balkony.cz Vyrábíme systémové hliníkové zábradlí staticky posouzené i na zasklení lodžií. Vyrábíme

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

Šroubové a natloukací systémy

Šroubové a natloukací systémy iroká paleta upevàovacích materiálû pro témûfi v echna montáïní zadání - od ocelov ch hmoïdinek aï po kotvy, od hákû na strop aï po kruhová oka, od ocelov ch hfiebíkû aï po rouby do dfieva, od natloukacího

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 87 FAZ II svorníková kotva... strana 88 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 90 FBN II svorníková kotva...... strana 91 EXA expresní kotva... strana 95 FZA kotva Zykon... strana 97 FZEA

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W4 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35

Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35 Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35 STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 www.strechycomax.cz Obsah Základní

Více

Kotvení a příslušenství

Kotvení a příslušenství Přehled produktů 10.0 Přehled produktů 10.1 Přehled produktů 10.2 Technická data šroubů, tyčí závitových a trubek závitových Sikla 10.3 Zásady pro upevnění velkých zatížení 10.4 Zásady pro upevnění velkých

Více

Kabelový nosný systém

Kabelový nosný systém Kabelový nosný systém KATALOG B SOLACE GROUP 2.1.02 Povrchové úpravy prvků KNS SOLACE Galvanické zinkování - je elektrolytické vylučování a navázání zinku v tloušťce povlaku 5-15 μm, používané především

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM KAELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ SORTIMENT PRO ENERGETIKU katalog A katalog Obsah 1. Žlaby kabelové...4 Žlab kabelový STANDARD... 4 Krytka žlabu přechodová... 5 Přepážka žlabu... 5 Ochranné krytky pro žlaby...

Více

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Pozemní stavitelství SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063

Montážní systém TMfix Č. výr. 114046, 114060, 114057, 114063 Montážní systémtmfix pro ukotvení v izolačních systémech. Inovační, bezpečný, snadno montovatelný. Pro Tepelně izolační systémy (WDVS) Zavěšený odvětraný fasádní systém (VHF) Tepelná izolace čelní plochy

Více

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. akční nabídka závitníků viz.str. 8. hits&news 2/2013. www.reca.cz

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. akční nabídka závitníků viz.str. 8. hits&news 2/2013. www.reca.cz RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. akční nabídka závitníků viz.str. 8 hits&news 2/2013 www.reca.cz RECA F/s-Mop - nejvyšší výkon u ocelových materiálů - univerzální na ocel, litinu a nerez - vhodné na broušení hran

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Počátky elektrotechnické výroby společnosti KOPOS KOLÍN a.s. sahají do roku 1926. Firma již v předválečném období dosáhla monopolního postavení

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem

Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem Panty s vestavěným bezpečnostním vícenásobným spínačem Nové panty CFSW. s vestavěným vícenásobným spínačem (ELESA patent) jsou bezpečnostním zařízením. V případě

Více

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit Ekologické a hospodárné Nasazení našich trub pøináší kvalitu Pøi stavbì silnic

Více

Kabelový nosný systém

Kabelový nosný systém Kabelový nosný systém Montážní manuál SOLACE GROUP 2.0.2 Kabelový nosný systém Montážní manuál Copyright SOLACE a.s. 2015. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE Obsah Utahovací

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů 2012 Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů, které jsou určené pro odběr vzorků kapalin, většiny sypkých a pastovitých látek

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více