ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém"

Transkript

1 ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém

2 Obsah 1. Úvod Životnost Porovnání kapacity Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop - podlaha...8 Uchycení na nerovnou stěnu...9 Uchycení na strop a stěnu Druhy kotvení...10 Mechanické kotvení...10 Chemické kotvení Výložníky...12 Výložník 2HRD...12 Výložník 2HR Typové řezy...14 Řez č Řez č Řez č Řez č Řez č Řez č Řez č Řez č

3 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ 1. Úvod Tento katalog obsahuje ukázky standardních řešení konstrukcí pro vedení kabelů a některé příklady možných nestandardní řešení dle požadavků zákazníka a situace stavby pro vystrojování nových i rekonstrukci a modernizaci starých kabelových kanálů, kolektorů a tunelů. Z důvodů rozmanitosti a rozdílnosti jednotlivých staveb a požadavků na konstrukce je vždy ve spolupráci se zákazníkem navrhováno a projektováno konkrétní řešení dle individuálních potřeb a požadavků, které obvykle vychází ze zde uvedených příkladů typizovaných řešení. V případě potřeby je možné navrhovat řešení zcela nová pro vyhovění speciálním požadavkům. Nejčastější řešení vedení kabelů v kanálech a kolektorech bývá realizováno pomocí jednoduchých a trojitých příchytek odolných proti silám zkratových proudů. Příchytky jsou vyrobeny z nemagnetické nerezové oceli (A2 - SS304 nebo A4 - SS316L) a bezhalogenových plastových krytek pro ochranu kabelů před poškozením. Příchytky mohou být ukotveny přímo na stěnu či strop nebo instalovány na nosné ocelové konstrukce. Nosné konstrukce jsou vyráběny dle požadavků projektu z běžných ocelí s povrchovou úpravou či z nerezových ocelí. Konstrukce se vyznačují vysokou variabilitou výrobních a montážních možností, značnou mechanickou odolností a vysokou nosností. To umožňuje uložení a upevnění více kabelů bez nutnosti složitých dodatečných podpor, či zavěšování pro dosažení zvýšené nosnosti. Drobnější a spojovací materiál je z nerezové oceli nebo opatřen povrchovou úpravou GEOMET, která zaručuje stejnou nebo vyšší ochranu jako žárové zinkování ponorem. Kotvení příchytek nebo ocelových konstrukcí je možné dle zadávacích požadavků a dle vlastností stavební konstrukce provádět mechanickými ocelovými a nerezovými kotvami, nebo chemickými kotvami. Oba druhy kotvení zaručují velmi vysokou únosnost, mechanickou odolnost a také odolnost v případě požáru. Instalované kabely mohou být v konstrukcích rozděleny izolačními a nehořlavými deskami: CEMVIN - vláknocementové desky vyrobené z cementu, pertilu, PVA vlákna a sulfátové buničiny (neobsahují azbest) - objemová hmotnost kg/m3 - třída reakce na oheň - stupeň hořlavosti A1 dle EN odolává teplu, vysoké vlhkosti a silnému mrazu - odolává účinkům elektrického oblouku výboje VN při tl. 10 mm min. 143s (zkoušeno zkratem na VN kabelu při parametrech: 6 kv, 25 ka, 50 Hz, 500 ms) - dodáváno ve standardních tloušťkách 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 a 20 mm v rozměrech 500x1200, 500x2500, 500x3000, 1200x2500 nebo 1200x3000 mm nebo CETRIS - cementovláknité desky vyrobené z cementu, dřevěných třísek, vody a hydratačních přísad (neobsahují azbest) - objemová hmotnost kg/m3 - třída reakce na oheň - stupeň hořlavosti A2 dle EN odolává teplu, vlhkosti a mrazu - odolává proti obloukovému výboji VN při tl. 10 mm min. 143s - dodáváno ve standardních tloušťkách 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm v rozměrech 500x1250, 500x2500, 500x3350 nebo 1250x3350 mm Oba druhy desek je možné dodávat v celku k nařezání na potřebné rozměry přímo na stavbě, nebo již nařezané v přesně požadovaných rozměrech. Verze 0.8 3

4 2. Životnost 2. Životnost Povrchová ochrana Všechny díly KNS SOLACE dodávané do kabelových kanálů jsou standardně dodávány žárově zinkované ponorem dle ČSN EN ISO Na objednávku je možno dodat KNS ve speciálních úpravách. V případě žádosti o větší vrstvu zinku se díly před zinkováním pískují, tím dojde k narušení válcováním zpevněné povrchové vrstvy, což má za následek intenzivnější difuzi zinku do oceli a důsledkem toho je o cca 20 až 25 % silnější zinková vrstva. V případě požadavků na větší odolnost proti korozi je možné dodat díly chráněné nástřikem práškovou barvou. Pro díly KNS určené pro kabelové kanály se používá prášková barva epoxidová, která dobře odolává běžným korozivním vlivům ale i chemickým látkám. Spojovací materiál a šroubové sady U spojovacího materiál a šroubových sad, které mají být nasazené v kabelových kanálech společně s díly, které jsou žárově zinkované ponorem, volíme povrchovou úpravu žárovým zinkováním. Variantou je ochrana geometem nebo tyto díly vyrábíme z nerezové oceli. Poznámka: geomet je neelektrolytické pokovení. Na chráněný povrch se nanáší anorganické titanové pojivo plněné zinkohliníkovými mikrolamelami. Tloušťka ochranné vrstvy je 5-15 µm, v této vrstvě je korozní odolnost srovnatelná nebo lepší než u žárového zinkování. Životnost KNS Při stanovování životnosti ocelové konstrukce, tedy i KNS musíme vycházet z toho, že životnost ocelové konstrukce, tedy i KNS nekončí životností ochranného povrchu, ale KNS může dále plnit svoji funkci i bez povrchové ochrany. Výpočet životnosti KNS Při stanovení životnosti KNS vycházíme z ustanovení technických předpisu, a to: 1. ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad 2. ČSN EN ISO 9224 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivity Pro výpočet životnosti KNS uvažujeme nejslabší článek, kterým jsou díly vyrobené z plechu o tloušťce 2,5 mm. Tyto díly jsou žárově zinkované a tloušťka zinkové vrstvy dosahuje100 µm. Pro stanovení stupně korozní agresivity použijeme tabulku C1 z ČSN EN ISO 9223: Popis typických atmosférických prostředí ve vztahu k odhadu stupňů korozní agresivity: Stupeň korozní agresivity C1 C2 C3 C4 C5 CX Korozní agresivita Velmi nízka Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká Extrémní Vnitřní Tabulka C.1 - Popis typických atmosférických prostředí ve vztahu k odhadu stupňů korozní agresivity Vytápěné prostory s nízkou relativní vlhkostí a nevýznamným znečištěním, např. kanceláře, školy, muzea Nevytápěné prostory s měnící se teplotou a relativní vlhkostí, malou četností kondenzace a malým znečištěním, např. sklady, sportovní haly Prostory se střední četností kondenzace a středním znečištěním z výrobních procesů, např. potravinářské závody. prádelny, pivovary, mlékárny Prostory s velkou četností kondenzace a velkým znečištěním z výrobních procesů, např. průmyslové závody, plavecké bazény Prostory s velmi vysokou četností kondenzace nebo s velkým znečištěním z výrobních procesů, např. doly, jeskyně využívané k průmyslovým účelům, neprovětrávané přístřešky v subtropických a tropických oblastech Prostory s téměř neustálou kondenzací nebo rozsáhlými obdobími, působení extrémní vlhkosti nebo s velkým znečištěním z výrobních procesů, např. neprovětrávané přístřešky ve vlhkých tropických oblastech s pronikáním venkovních znečištění včetně vzdušných chloridů a pevných částic podporujících korozi. Typická prostředí - příklady Venkovní Suché nebo chladné klimatické pásmo, atmosférické prostředí s velmi malým znečištěním a dobou ovlhčení, např. některé pouště, centrální Arktida/Antarktida Mírné klimatické pásmo, atmosférické prostředí s malým znečištěním (SO 2 < 5 μg/m 3), např. venkovské oblasti, malá města. Suché nebo chladné klimatické pásmo, atmosférické prostředí s krátkou dobou ovlhčení, např. pouště, subarktické oblasti Mírné klimatické pásmo, atmosférické prostředí se středním znečištěním (SO 2 < 5 μg/m 3 až 30 μg/m 3 ) nebo s určitým vlivem chloridů, např. městské oblasti, pobřežní oblasti s malou depozicí chloridů. Subtropické a tropické klimatické pásmo, atmosférické prostředí s malým znečištěním Mírné klimatické pásmo, atmosférické prostředí s velkým znečištěním (SO 2 < 30 μg/m 3 až 90 μg/m 3 ) nebo s podstatným vlivem chloridů, např. znečištěné městské oblasti, průmyslové oblasti, pobřežní oblasti bez postřiku slanou vodou, vystavení silnému působení rozmrazovacích solí. Subtropické a tropické klimatické pásmo, atmosférická prostředí se středním znečištěním Mírné a subtropické klimatické pásmo, atmosférické prostředí s velmi vysokým znečištěním (SO 2 < 90 μg/m 3 až 250 μg/m 3 ) nebo s významným vlivem chloridů, např. průmyslové oblasti, pobřežní oblasti, krytá místa na pobřeží Subtropické a tropické klimatické pásmo (velmi dlouhá doba ovlhčení), atmosférické prostředí s velmi vysokým znečištěním SO 2 (více než 250 μg/m 3 ) včetně doprovodných a výrobních znečištění nebo se silným vlivem chloridů, např. extrémně průmyslové oblasti, pobřežní a příbřežní oblasti, občasné působené solné mlhy 4

5 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Prostředí kabelových kanálů má být udržované v suchu, dobře větrané. Teplo uvolněné z kabelů zaručuje, že relativní vlhkost vzduchu je nízká. Z toho by bylo možno volit korozní agresivitu nízkou ve stupni C2. Pro eliminaci nepříznivých vlivů budeme považovat korozní agresivitu prostředí kabelových kanálu za střední se stupněm korozní agresivity C3. Provedeme i kontrolní výpočet pro vysokou korozní agresivitu tedy pro stupeň korozní agresivity C4. Při stanovení rychlosti koroze vycházíme z tabulky 2 ČSN EN ISO 9223: Pro ochrannou zinkovou vrstvu předpokládáme životnost této vrstvy delší než 20 let. Z tohoto důvodu bude pro výpočet použita rovnice (3) uvedená v článku 7 ČSN EN ISO D=r corr [20 b +b(20 b-1 )(t-20)] kde r corr je korozní rychlost b je exponent časové závislosti t je doba expozice D je hloubka průniku koroze Pro základní materiál předpokládáme životnost (dobu, za kterou dojde k takovému úbytku základního materiálu, že bude ohrožena funkčnost dílů) menší než 20 let a proto bude použita rovnice (1) uvedená v článku 4 ČSN EN ISO 9224 D=r corr t b kde r corr je korozní rychlost b je exponent časové závislosti t je doba expozice D je hloubka průniku koroze Exponent časové závislosti bereme z tabulky 2 ČSN EN ISO 9224, volíme hodnotu B2, která je vyšší a tedy nepříznivější. Verze 0.8 5

6 2. Životnost Vlastní výpočet Zinková vrstva (hloubka průniku koroze) 100 µm; b=0,873 Pro C2 r corr = 0,7 µm je doba životnosti zinkového povlaku cca 237 let Pro C3 r corr = 2,1 µm je doba životnosti zinkového povlaku cca 77 let Pro C4 r corr = 4,2 µm je doba životnosti zinkového povlaku cca 37 let Pro C4 r corr = 80 µm je doba životnosti základního materiálu při hloubce průniku 250 µm cca 5 let Pro C4 je celková životnost 42 let. Závěr: Pro prostředí se střední korozní agresivitou (stupeň C3) a nižší je možno garantovat životnost KNS na dobu 80 let, v prostředí s vysokou korozní agresivitou (stupeň C4) je možno garantovat životnost KNS na dobu 50 let. Zdůvodnění: Při výpočtech byly brány nejvyšší rychlosti koroze, byl brán v úvahu vyšší exponent časové závislosti, což znamená, že byly brány extrémní podmínky koroze po celou dobu expozice. Lze předpokládat, že v praxi se budou podmínky více blížit hodnotám průměrným a tedy životnost KNS bude delší než vypočtená. 6

7 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ 3. Porovnání kapacity Běžný způsob vedení kabelů Běžný způsob ukládání kabelů na horní stranu výložníků. SOLACE způsob vedení kabelů - oboustranný SOLACE způsob ukládání a vedení kabelů z obou stran výložníků nabízí větší kapacitu kabeláže a přitom stále zajišťuje, aby všechny řady vedených kabelů byly od sebe odděleny izolačními deskami. Tento způsob umožňuje na konstrukci v zobrazeném prostou upevnit: - 24 trojsvazků kabelů - 32 samostatně vedených kabelů Náš způsob umožňuje na konstrukci v zobrazeném prostou upevnit: - 36 trojsvazků kabelů - 64 samostatně vedených kabelů Verze 0.8 7

8 4. Uchycení 4. Způsoby uchycení V této části jsou zobrazeny nejtypičtější způsoby upevnění nosné konstrukce. Zobrazen je pro nároznost vždy jen základ nosné konstrukce, který se upevňuje na stavební konstrukci. Na tento základ jsou dále upevněny výložníky s příchytkami, izolačními deskami nebo dalšími požadovanými prvky. Uchycení na rovnou stěnu Uchycení na stojinu strop - podlaha Toto je základní způsob upevnění celé konstrukce na stěnu. Předpokládá kvalitní, pevný a dostatečně nosný stavební materiál stěny s rovným a svislým povrchem, bez větších nerovností, které by omezovaly upevnění konstrukce. Skládá se zpravidla z profilu UNIVERZAL C 50x25 (je možný i C 50x50) v délce dle potřebné výšky nosné konstrukce. Kotvení se provádí přímo přes otvory v zadní stěně profilu a počet kotevních bodů je dán počtem výložníků, výškou a plánovaným zatížením celé konstrukce. Výložníky se následně upevňují na otevřenou ozubenou stranu C profilu. Toto je základní způsob upevnění celé konstrukce v prostoru (nebo dále od stěny). Předpokládá kvalitní, pevný a dostatečně nosný stavební materiál stropu a podlahy. V provedení se základními hlavicemi předpokládá také rovný a hladký povrch stropu i podlahy. V případě sklonu stavební konstrukce je možné upevnění řešit individuálně k tomu uzpůsobenými hlavicemi. Skládá se ze dvou hlavic přikotvených přímo na strop a podlahu a dvojitého profilu UNIVERZAL 2C 50x100. Délka profilu je dána světlou výškou místnosti/prostoru ve kterém je konstrukce montována. Výložníky je možné upevňovat na takto vytvořenou stojinu z jedné strany, nebo při instalaci v prostoru oboustranně, vždy na otevřené a ozubené strany C profilů. 8

9 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Uchycení na nerovnou stěnu Toto je možný způsob upevnění konstrukce na stěnu, v případě, že není optimálně rovná. Předpokládá kvalitní, pevný a dostatečně nosný stavební materiál stěny bez nároků na hladký a rovný povrch. Skládá se ze speciálních hlavic a dvojitého profilu UNIVERZAL 2C 50x100 v délce dle potřebné výšky konstrukce. Hlavice umožňují oddálení nosného profilu od křivého a nerovného povrchu stěny a jeho upevnění do svislé polohy. Výložníky se následně upevňují na otevřenou ozubenou stranu C profilu. V případě výrazněji šikmé stěny je možné použít kloubovou hlavici, která vyrovná tento sklon a zajistí rovné a svislé upevnění konstrukce. Uchycení na strop a nerovnou stěnu Toto je možný způsob upevnění konstrukce zavěšením na strop a zapřením na stěnu. Předpokládá kvalitní, pevný a dostatečně nosný stavební materiál stropu a stěny, rovný a hladký strop, ale bez nároků na hladký a rovný povrch stěny. Skládá se z hlavice přikotvené na strop a speciální hlavice přikotvené na stěnu, která umožňuje oddálení nosného profilu od křivého a nerovného povrchu stěny a jeho upevnění do svislé polohy. Mezi nimi je upevněn dvojitý profil UNIVERZAL 2C 50x100 v délce dle potřebné výšky konstrukce. Výložníky se následně upevňují na otevřenou ozubenou stranu C profilu. Skládá se z hlavice přikotvené na strop do které je upevněn dvojitý profil UNIVERZAL 2C 50x100 v délce dle potřebné výšky konstrukce. Spodní hlavice je nahrazena závitovou tyčí ukotvenou přímo do stěny pomocí chemické kotvy a prošroubovanou přes vnitřní stranu 2C profilu, tím zajišťuje upevněný profil ve svislé poloze a dané vzdálenosti od nerovného povrchu stěny. Výložníky se následně upevňují na otevřenou ozubenou stranu C profilu. Verze 0.8 9

10 5. Druhy kotvení 5. Druhy kotvení Obecné zásady kotvení: Při aplikaci kotev je nutné dodržovat potřebné rozteče mezi jednotlivými kotvami a minimální vzdálenosti od okrajů kotevního materiálu. Při použití více kotev se orientačně jako jejich minimální rozteč používá desetinásobek průměru kotvy. Pro bezpečnou vzdálenost od okraje kotevního materiálu je doporučován osmi až desetinásobek průměru kotvy. Mechanické kotvení - kotva průvlaková Mechanické průvlakové kotvy jsou použitelné do řádně zhutněného a kvalitního prostého betonu a železobetonu. Tyto kotvy pracují na principu vzájemného působení tlakových a třecích sil mezi tělem kotvy a kotevním materiálem. Pro správnou funkci kotevního spoje tedy záleží nejen na pevnosti oceli kotvy, ale také na kvalitě kotevního materiálu (pevnost, trhliny...) a geometrii kotevního otvoru. Je nutné dodržet průměr a hloubku otvoru a jeho kolmost k povrchu kotevního materiálu. Kotvu je následně nutné osadit a aktivovat předepsaným způsobem, tedy utáhnout daným utahovacím momentem. Po instalaci kotev je na ně připevněn kotvený prvek. Možné destrukce kotevního spoje a jejich příčiny: - vytažení kotvy z otvoru: toto selhání může být způsobeno špatnou aktivací kotvy, nebo špatně vyvrtaným kotevním otvorem - nejčastější příčinou bývá nadměrné opotřebení vrtáku, nebo špatný technický stav vrtačky - selhání kotevního materiálu: tedy vylomení či vytržení kužele materiálu kolem kotvy, to může být způsobeno nedostatečnou pevností materiálu, nebo nedodržením vzdáleností kotev od sebe či od okraje kotevního materiálu Pro kotvení našich konstrukcí používáme kotvy průvlakové M8 nebo M10 (dle kotveného prvku) v provedení žárový zinek nebo nerez. Kotvy mohou být dodávány v několika délkách a volí se podle uvažovaného zatížení a kvality betonu. 10

11 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Chemické kotvení Chemické kotvy jsou použitelné do prostého betonu, železobetonu, cihel nebo tvárnic. Díky způsobu svého fungování se hodí také do méně hutněného betonu, porobetonu a dutinových tvárnich. Chemické kotvy pracují na principu vlepení kotevního prvku (závitové tyče/trnu) do kotevního otvoru. Pro správnou funkci chemické malty je nutné důkladné smíchání dvou jejích složek (tzv. plnidlo a tvrdidlo) ve správném poměru. Tyto složky mohou být uvnitř cartouche odděleny a tedy následně i vytlačovány různými způsoby dle použitého typu chemické kotvy. Po aplikaci je nutné nechat kotvu zatvrdnout předepsanou dobu. Možné destrukce kotevního spoje a jejich příčiny: - vytažení kotevního prvku z otvoru: toto selhání může být způsobeno nedostatečným vyčištěním kotevního otvoru, použitím malého množství lepící hmoty, nebo jejím nedostatečným vytvrdnutím - selhání kotevního materiálu: tedy vylomení či vytržení kužele materiálu kolem kotvy, to může být způsobeno nedostatečnou pevností materiálu, nebo nedodržením vzdáleností kotev od sebe či od okraje kotevního materiálu Chemické kotvení - svorníky Po aplikaci lepící malty do otvoru a zavedení svorníku se spoj nechá danou dobu vytvrdnout a tím je kotva aktivována. Následně je na svorník připevněn kotvený prvek obdobně jako na kotvu průvlakovou. Pro kotvení našich konstrukcí používáme samostatné svorníky M8 nebo M10 (dle kotveného prvku) v provedení žárový zinek nebo nerez. Tyto svorníky mohou být dodávány v několika délkách a volí se podle uvažovaného zatížení a kvality betonu. Chemické kotvení - hlavice s kotevním trnem Po aplikaci lepící malty do otvoru a zavedení trnu hlavice se spoj nechá danou dobu vytvrdnout a tím je kotva aktivována. Následně je k hlavici upevňován zbytek konstrukce. Tato hlavice slouží pro kotvení konstrukcí do křivých stěn, kdy zvolením vhodné délky ukotvení trnu lze dosáhnout potřebný odstup konstrukce od stěny a tím upevnění konstrukce do požadované roviny. Tyto hlavice jsou dodávány v žárovém zinku a mohou mít konkrétní délku a průměr kotevního trnu dle potřeby, nebo mohou mít univerzální dlouhý a silný trn umožňující jeho zkrácení na potřebnou délku přímo na stavbě. Délka trnu se volí s ohledem na dostatečnou kotevní hloubku dle velikosti nerovností stěny a podle uvažovaného zatížení a kvality betonu. Průměr kotevního trnu se volí s ohledem na předpokládané zatížení a vzdálenost hlavice od stěny. Verze

12 6. Výložníky 6. Výložníky Výložníky slouží pro upevnění kabelových příchytek a montoují se dvěma šroubovými sadami na stojinu, závěs nebo profil UNIVERZAL C. Výložníky mohou být vyráběny a dodávány v délce dle potřeby konkrétní stavby. Příchytky se k výložníku upevňují pomocí speciální kosé matice, která zapadne přes otevřené strany do výložníku a dotahováním příchytky se v profilu sama zajistí. Výložník 2HRD Výložník 2HRD je vyroben z příruby a dvou profilů UNIVERZAL C 50x25 odsazených od sebe standardně o 12 mm (odsazení může být i jiné v závislosti na navržené tloušťce izolační desky. Izolační deska oddělující kabely v příchytkách montovaných z vrchní a spodní strany se vkládá/zasouvá do výložníku z čelní strany a může v něm být dle potřeby volně položena, nebo zajištěna samostatným šroubem skrz výložník. Pokud je deska jen volně položena, není třeba do ní vrtat žádné otvory, pokud má být zajištěna, stačí k tomu zpravidla vyvrtat otvor pro jeden šroub. Příchytky se upevňují z vrchní i spodní strany na výložník přímo a u všech se používá šroub délky 25 mm. Pokud je třeba oddělit izolační deskou mezi sebou i jednotlivé výložníky, upevňuje se deska z jedné strany do úchytů desky přišroubovaných na profil stojiny a u volného konce výložníku je zavěšena na závitové tyči potřebné délky se svorkami desky. Na této straně je třeba vyvrtat otvor pro závitovou tyč. Desky mohou být spojeny sponou desky naraženou na hrany spoje, nebo položeny přes sebe. 12

13 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Výložník 2HR Výložník 2HR je vyroben z příruby a dvou profilů UNIVERZAL C 50x25 přímo svařených k sobě. Izolační deska oddělující kabely v příchytkách montovaných z vrchní a spodní strany se pokládá přímo na výložník z vrchní strany. V místech upevnění příchytek je nutné do desky vyvrtat otvory pro protažení šroubu příchytky. Následně se po nasazení kosé matice šroub příchytky dotáhne a příchytka je i s deskou pevně přišroubována na výložník. Při upevňování příchytky přes izolační desku se dle tloušťky desky používá v příchytce delší šroub. Ze spodní strany se příchytky upevňují na výložník přímo a používá se šroub délky 25 mm. Pokud je třeba oddělit izolační deskou mezi sebou i jednotlivé výložníky, upevňuje se deska z jedné strany do úchytů desky přišroubovaných na profil stojiny a u volného konce výložníku je zavěšena na závitové tyči potřebné délky se svorkami desky. Na této straně je třeba vyvrtat otvor pro závitovou tyč. Desky mohou být spojeny sponou desky naraženou na hrany spoje, nebo položeny přes sebe. Verze

14 7. Typové řezy 7. Typové řezy V této části je detailně zobrazeno několik jednoduchých základních konstrukcí s různými způsoby ukotvení dle možností stavební konstrukce. V tabulce pod každým řezem je výpis jednotlivých položek použitých v řezu s jejich počtem potřebným na jednu konstrukci v dané sestavě. Dle domluvy nebo objednávky vytváříme pro zákazníka detailní řezy konkrétních požadovaných sestav na danou stavbu s přesným výpisem materiálu jak na jednu takovouto stojinu, tak i na delší celistvý úsek (např. 100m, 1000m) dle požadované rozteče mezi stojinami. Řez č.1 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M8x80 8 ks Profil UNIVERZAL C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 20 ks Příchytka STCC-V ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 6 ks Matice kosá M10 50 ks Úchyt desky 12 ks Tyč závitová M8 1 m Svorka desky 18 ks Matice šestihranná M8 24 ks 13 - Cemvin deska 1200x2500мм 2,57 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 3 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. 14

15 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Řez č.2 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 4 ks Hlavice KR1 2 ks Šroub M10x90 s maticí a distancí 4 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 20 ks Příchytka STCC-V ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 6 ks Matice kosá M10 50 ks Úchyt desky 12 ks Tyč závitová M8 1 m Svorka desky 18 m Matice šestihranná M8 24 ks 15 - Cemvin deska 1200x2500мм 2,57 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 5 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. Verze

16 7. Typové řezy Řez č.3 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 6 ks Hlavice 200x150 1 ks Hlavice KR2 1 ks Šroub M10x70 s maticí a distancí 4 ks Šroub M10x100 s maticí a distancí 8 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 20 ks Příchytka STCC-V ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 6 ks Matice kosá M10 50 ks Úchyt desky 12 ks Tyč závitová M8 1 m Svorka desky 18 ks Matice šestihranná M8 24 ks 17 - Cemvin deska 1200x2500мм 2,57 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 7 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. 16

17 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Řez č.4 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M8x80 11 ks Profil UNIVERZAL C 50x ks Profil UNIVERZAL C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 19 ks Příchytka STCC-V ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 5 ks Matice kosá M10 52 ks Úchyt desky 10 ks Tyč závitová M8 0,86 m Svorka desky 15 ks Matice šestihranná M8 20 ks 14 - Cemvin deska 1200x2500мм 2,38 ks Spona desky X ks M.J. 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 4 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. Verze

18 7. Typové řezy Řez č.5 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 4 ks Hlavice 200x150 1 ks Tyč závitová M10 0,4 m Cartouche pro chemické kotvení typ HIT-HY 200-R 500 ml 8 ml Šroub M10x90 s maticí a distancí 4 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 11 ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 3 ks Matice kosá M10 32 ks Úchyt desky 6 ks Tyč závitová M8 0,48 m Svorka desky 11 ks Matice šestihranná M8 15 ks 15 - Cemvin deska 1200x2500мм 1,39 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 6 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. 18

19 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Řez č.6 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Hlavice KR3 2 ks Cartouche pro chemické kotvení typ HIT-HY 200-R 500 ml 100 ml Šroub M10x90 s maticí a distancí 8 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 8 ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 2 ks Matice kosá M10 24 ks Úchyt desky 4 ks Tyč závitová M8 0,32 m Svorka desky 6 ks Matice šestihranná M8 8 ks 13 - Cemvin deska 1200x2500мм 0,99 ks Spona desky X ks 4 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. Verze

20 7. Typové řezy Řez č.7 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 20 ks Hlavice montážní pro uchycení 2C profilu 4 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Závěs UNIVERZAL jednoduchý ks Nosník UNIVERZAL 2HR ks Výložník UNIVERZAL ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 12 ks Šroub vratový M10x25 s podložkou a maticí 2 ks Příchytka STCC-S ks Matice kosá M8 2 ks Matice kosá M10 28 ks Úchyt desky 4 ks Tyč závitová M8 0,38 m Svorka desky 6 ks Matice šestihranná M8 8 ks 16 - Cemvin deska 1200x2500мм 0,99 ks Spona desky X ks 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 5 - Nosník 2HR může být nahrazen nosníkem 2HRD. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. M.J. 20

21 KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SOLACE - ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Řez č.8 V.Č. Objednací číslo Žárový zinek Název Na jeden podpěrný bod Kotva průvlaková M10x85 8 ks Hlavice stavitelná 200x150 2 ks Šroub M10x70 s maticí a distancí 8 ks Profil UNIVERZAL 2C 50x ks Výložník UNIVERZAL 2HRD ks Šroub M10x25 s ozubenou hlavou, maticí a podložkou 10 ks Příchytka STCC-V ks Matice kosá M8 4 ks Matice kosá M10 30 ks Úchyt desky 8 ks Tyč závitová M8 0,76 m Svorka desky 12 ks Matice šestihranná M8 16 ks 14 - Cemvin deska 1200x2500мм 1,78 ks Spona desky X ks M.J. 1 - kotva průvlaková může být nahrazena chemickou kotvou. 5 - výložník 2HRD může být nahrazen výložníkem 2HR. X - Počet je závislý na délkách a způsobu uchycení desek. Verze

22 SOLACE a.s. Sídlo: Křenova 438/7, Praha 6, CZ Telefon: (+420) FAX: (+420) Web: Obchodní kancelář Praha Telefon: (+420) Logistické centrum Nová 413/ , Popůvky, CZ PODPORA Obchodní podpora: (+420) Technická podpora: (+420) (+420)

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz

Kola a kladky pro pekařský průmysl. www.3pm.cz Kola a kladky pro pekařský průmysl www.3pm.cz Obecné pojmy Produkty uvedené v tomto katalogu jsou navrženy a vyrobeny v souladu se základními evropskými normami pro Kola a kolečka. i uvedené v katalogu

Více

Hmoždinka NK, polypropylen. kat. č. rozměr cena kat. č. rozměr cena 10006 6 10024 12 10012 8 10025 14 10018 10 10026 16. Hmoždinka AK, polyamid

Hmoždinka NK, polypropylen. kat. č. rozměr cena kat. č. rozměr cena 10006 6 10024 12 10012 8 10025 14 10018 10 10026 16. Hmoždinka AK, polyamid www..cz Katalog 2011 - Hmoždinky, kotvy info@.cz 10006 6 10024 12 10012 8 10025 14 10018 10 10026 16 10060 5 10078 10 10066 6 10084 12 10072 8 10090 14 16561 5 16564 10 16562 6 16565 12 16563 8 Hmoždinka

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

tvarování manuál pro realizaci tvarových prvků tras tvarování

tvarování manuál pro realizaci tvarových prvků tras tvarování manuál pro realizaci tvarových prvků tras tvarování obecné informace a pokyny str. 59 základní prvky tvarování v rovině str. 60 67 křížení tras str. 68 prostorové tvarování str. 69 napojování tras str.

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz

KONSTRUKCE. pro. Progresivní. Pohodlný. na volnou plochou. Praktický Přesný. Pěkný. www.becc.cz Univerzální stavebnicový systém ocelových konstrukcí pro fotovoltaiku KONSTRUKCE pro na volnou plochou FOTOVOLTAIKU Progresivní Pohodlný Praktický Přesný První český univerzální stavebnicový systém ocelových

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

ISO TAK. Certifikát EU ETA 06/0170. Kotvení izolací plochých střech

ISO TAK. Certifikát EU ETA 06/0170. Kotvení izolací plochých střech Frodl GROUP Katalog ISO TAK Certifikát EU ETA 06/0170 Kotvení izolací plochých střech Systém ISO TAK Systém ISO-TAK se skládá ze dvou částí: - plastový teleskop nebo aluzinková podložka: - teleskop zajišťuje

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com Systémy požární ochrany Hilti 1 Hilti celosvětová působnost Jedna z vůdčích společností poskytující produkty, systémová řešení a služby stavebním profesionálům Založena 1941 v Schaanu, Lichtenštějnském

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta

BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Flexibilní Efektivní Schválená walraven.com BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta Řešení problémů pro více situací! BIS Pacifyre EFC Protipožární manžeta má flexibilní

Více

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví

POSUVNÁ BRÁNA. Česká zemědělská univerzita v Praze KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ. Technická fakulta. Katedra mechaniky a strojnictví Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra mechaniky a strojnictví KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ POSUVNÁ BRÁNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval: Václav Fidrant Datum: 14. 7. 2011 Ročník:

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

CENÍK betonů,materiálů a dopravy

CENÍK betonů,materiálů a dopravy HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)

Více

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181 Oblasti použití strojů Stroje firmy FILAMOS, s.r.o. jsou používané zejména v následujících oblastech:

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní Kontakt: PA PLUS, s.r.o. e-mail: vratacz@gmail.com web: www.vratacz.cz tel: +420 606 49 60 60 (CZ) Po-Pá 9:00-18:00 Chceme našim zákazníkům nabídnout poctivě vyrobené interiérové dveře z pravých materiálů

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna.

Položky s mernou jednotkou BAL je možné objednať iba po celých baleniach. Cena za ks je iba informatívna. 1. OBJÍMKY - LEHKÁ ŘADA strana č. 4 Objímky - lehká řada - jednodílné LUPJ s maticí M8, s gum. vložkou 11010015 objímka LUPJ 1/4", 12-15mm, BAL. 100ks 0,45 ks G 11010019 objímka LUPJ 3/8", 15-19mm, BAL.

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Central Store s.r.o.

Central Store s.r.o. SÍDLO: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 PROVOZOVNA: Pivovarská 1820, 509 01 Nová Paka IČ: 01697595 DIČ: ID DATOVÉ SCHRÁNKY: WEBOVÁ PREZENTACE: CZ01697595 bxsuwdf http://www.central-store.cz

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. června 2002

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. června 2002 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným

Více

LINEAR POŽÁRNĚ ODOLNÉ INSTALACE POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ ŽLABY. 1049 C 120 min. MANUÁL PRO MONTÁŽ TRAS

LINEAR POŽÁRNĚ ODOLNÉ INSTALACE POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ ŽLABY. 1049 C 120 min. MANUÁL PRO MONTÁŽ TRAS LINEAR POŽÁRNĚ ODOLNÉ INSTALACE POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ ŽLABY 1049 C 120 min. testováno na požární odolnost MANUÁL PRO MONTÁŽ TRAS Výňatek z klasifikačního protokolu systému LINEAR 1 OBSAH LINEAR OBSAH

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.13 Konstrukce skříňového nábytku Kapitola

Více

NEPUSTIT! CENÍK VÝROBKŮ

NEPUSTIT! CENÍK VÝROBKŮ CENÍK VÝROBKŮ SKVĚLÉ SLUŽBY ZDARMA Orientační tahové zkoušky Vypracování kotevního plánu Technické poradenství Doprava po celé ČR a SR Možnost vrácení zboží Bonusový program CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ PODLE

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více