ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz"

Transkript

1 4/2014 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Volná místa na seminářích v 03/ Nabídka seminářů na 04/ Ceny seminářů 4. Způsob přihlašování na semináře 5. Semináře losování o ceny 6. Článek na odborné téma 7. Poptávka /nabídka práce 8. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. VOLNÁ MÍSTA NA SEMINÁŘÍCH V 03/ Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU Lektor: Ing. Ivana PODHRÁSKÁ, účetní a daňová auditorka Dne: 18. března 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí Určeno: pro podnikatele i nevýdělečné organizace Základní pojmy dotace investiční, provozní Dokumentace projekt, žádost, smlouva, rozhodnutí Realizace zálohy, vyúčtování záloh, prokazatelné výdaje, účtování, vykazování, evidence, daně, doklady účetní, daňové, náležitosti dokladů, úschova dokladů atd. Účtování - příklady dotace provozní, dotace na investice, krácení dotace, vykazování k datu účetní závěrky, cizí měna atd. Kontrolní systém, prokazování oprávněnosti výdajů Publicita projektu Upozornění na problémy Diskuse, odpovědi na dotazy 2426 Změny zákona o DPH od ve vazbě na NOZ 2014 Lektor: Ing. Václav BENDA, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH Dne: 24. března 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí Výklad bude zaměřen především na změny v uplatňování DPH ve vazbě na nový občanský zákoník provedené s účinnosti od a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na: - základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, - změny ve vymezení pojmů ve vazbě na občanský zákoník, - změny ve vymezení daňových subjektů pro rok 2014, - registrace plátců daně a identifikovaných osob v roce 2014, - fakturace a vystavování daňových dokladů v roce 2014, - sazby daně pro rok 2014, - osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na převod a nájem nemovitých věcí v roce 2014 ve vazbě na občanský zákoník, - aktuální problémy při uplatňování nároku na odpočet daně, 2

3 - přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2014, - změny v oblasti správy DPH, včetně ručení příjemce zdanitelného plnění a povinných elektronických podání Vazby NOZ a ZOK do daní a účetnictví roku 2014 Lektor: Ing. Ivana PILAŘOVÁ, daňová poradkyně a auditorka, lektorka účetnictví, daní a obchodního práva, autorka odborných publikací, zkušební komisařka Komory daňových poradců, v letech 2002 až 2007 byla členkou Rady KAČR a členkou Výboru pro metodiku KAČR Dne: 25. března 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí Rekodifikované právo se velmi zásadně promítá nejen do terminologie, ale i do podstaty daňových zákonů. Na semináři shrneme základní znalosti nového soukromého práva, bez nichž je porozumění novelizovaných daňovým a účetním předpisům v zásadě nemožné (definice a rozdělení osob, věcí, výklad nemovitých věcí, práva stavby, základní změny ve smluvním právu). Na nabyté právní znalosti navážeme výkladem novelizovaných daňových zákonů (zejména daně z příjmů a DPH) a novelizovaných účetních předpisů Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v roce 2014 Lektor: Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dne: 28. března 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. Poschodí Určeno: Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Cíl: Cílem semináře je přinést účastníkům: přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DP prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení. 3

4 ZBOŽÍ: 1. Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 2. Definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 3. Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: - dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH) - dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH - dodání zboží do jiné členské země EU s montáží místo zdanitelného plnění, daňové doklady. - dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH místo zdanitelného plnění, daňové doklady - pořizování zboží z jiné členské země EU místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň - dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů - konsignační sklady - praktické příklady obchodních operací 4. Definice mimounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění 5. Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím: - uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží - praktické příklady obchodních operací SLUŽBY: 1. Základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH 2. Poskytování služeb do jiných členských zemí EU definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady 3. Poskytování služeb do třetích zemí definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady 4. Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH 5. Poskytování služeb ze třetích zemí definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH 6. Praktické příklady poskytování různých typů služeb Formuláře závazných přihlášek na jednotlivé semináře Vám na požádání zašleme em, nebo si je můžete stáhnout z webových stránek SÚ ZO Brno (záložka Zpravodaje ). Skeny vyplněných závazných přihlášek na semináře přijímáme em na adrese: nebo v listinné podobě na poštovní adrese: Svaz účetních Brno, Veveří 102, Brno. Prezence na všechny semináře probíhá vždy od 8:30 hodin do 9:00hodin 4

5 2429 Základní otázky uzavírání obchodních smluv v úpravě NOZ 2014 Lektor: JUDr. Michal PTÁČEK (advokát se zaměřením na obchodní právo) ve spolupráci s Mgr. Michaelou RADOUŠOVOU a Mgr. Radovanem ČECHEM, AK Mgr. Michaely Radoušové, Praha Dne: 1. dubna 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí Jednání podnikatelů (osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci), Pojem smlouvy, uzavření smlouvy, účinnost smlouvy, zpětná účinnost smlouvy, Volba smluvního typu, označení smlouvy, označení účastníků ve smlouvě, Forma smlouvy, formulářové smlouvy, Obsah smlouvy, Závěrečná ustanovení smlouvy, platnost a účinnost smlouvy, Podpisy, ověřování podpisů, Přílohy, Změny a dodatky smluv, Obchodní podmínky, Rozhodčí smlouva (doložka), 2. NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA 03/2014 Ukončení smlouvy a jejich formy (dohoda, výpověď, odstoupení, nemožnost plnění, apod.), Úroky z prodlení a další důsledky prodlení, Smluvní pokuty a jiné formy zajištění, Přehled nejčastějších smluvních typů podle NOZ, Přehled nově upravených smluvních typů v NOZ Jak může vedení firmy předejít daňové pasti? Lektoři: Ing. Petr KOUT, CSc., daňový poradce, od roku 1990 se věnuje i lektorské činnosti, spoluautor různých odborných publikací + Tomáš LÍBAL, účetní a ekonomický poradce, účetnictvím a daněmi se zabývá již od roku 1991, dlouholetý lektor v oblasti účetnictví a daní, spoluautor různých odborných publikací. Dne: 8. dubna 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí Určeno: Manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, poradcům a hlavním účetním, kteří chtějí získat jistotu při svém rozhodování, bezpečné finanční řízení a úsporu daňových nákladů, resp. případných sankcí při nesprávném postupu. 5

6 Cíl: Vysvětlit na praktických příkladech a návodech, jak se vyvarovat účetních a daňových chyb při manažerském řízení společnosti, které mohou ohrozit finanční stabilitu firmy, příp. způsobit kolizi se zákonem. Bezpečný a správný postup při prodeji majetku společnosti svým statutárním orgánům srovnání podmínek 2013 a 2014 Jaká pravidla platí pro zápůjčky a úvěry mezi obchodní korporací, statutárními orgány a spojenými osobami Odměny statutárních orgánů obchodní korporace a osob blízkých nové povinnosti podle ZOK O čem musí jednat valná hromada Problém s neuhrazenou ztrátou a rizikem úpadku Kdy je možné a kdy není možné vyplácení podílů na zisku Na co dát pozor při financování pořízení dlouhodobého majetku (finanční leasing úvěr) Jaké jsou problémy při pořizování, užívání a vyřazení automobilů Jak postupovat u nájmu nemovitých věcí Problematika oprav a rekonstrukcí najatých prostor Na co je třeba myslet při prodeji nemovitých věcí Jak racionálně postupovat při uplatňování nároku na odpočet DPH Jaké jsou daňové aspekty při pořizování a poskytování dárků a drobných reklamních a propagačních předmětů Jak uzavírat darovací smlouvy, sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě a jaký je mezi nimi rozdíl Jak přistupovat k zaměstnaneckým benefitům 2431 Fakturace roku 2014 z hlediska pohledávek a dluhů Lektor: Ing. Ivana PODHRÁSKÁ, účetní a daňová auditorka Dne: 10. dubna 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí 6

7 1. Normativní zajištění, základní pojmy: - Zákon o účetnictví - Občanský zákoník - Zákon o DPH - Zákon o rezervách - Zákon o dani z příjmu - Závazky, dluhy, promlčecí lhůta, prekluze, úrok z prodlení, splatnost, zálohy, závdavky, doba, lhůta, atd. 2. Faktura účetní doklad: - Účetní doklad 11 zákona 563/91 Sb. - Účetní záznam 33 zákona 563/91 Sb. - Úschova účetních záznamů 31 zákona 563/91 Sb. - Průkaznost účetních záznamů - Faktury vydané, faktury došlé - Dluhy tuzemské, zahraniční, dlouhodobé, krátkodobé - Pohledávky tuzemské, zahraniční, dlouhodobé, krátkodobé - Zálohy, závdavky - Úroky z prodlení, smluvní pokuty a penále 3. Faktura - daňový doklad dle zákona 235/2004 Sb, o DPH: - Vystavování daňových dokladů - Úschova daňových dokladů - Náležitosti daňových dokladů - Opravné daňové doklady zákona 235/04 Sb. 4. Účtování, evidence, inventarizace, daňové hledisko: - Evidence - Účtování na účty hlavní knihy, analytické účty - Kursové rozdíly - Dohadné položky - Opravné položky k pohledávkám účetní, daňové - Postoupení pohledávek, odpis pohledávek - Faktoring - atd. 7

8 2432 DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2014 Lektor: JUDr. Svatopluk GALOČÍK, specialista na problematiku DPH Dne: 16. dubna 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů. Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle 11. Předmět daně podle 2b. Obsah osoby neusazené v tuzemsku podle 4 a její vliv na povinnost přiznat daň. Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle 13, 16. Pojem osvobozená osoba povinná k dani podle 4. Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle 7 odst. 3 Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle 9 odst. 1, 10f a 69 Pojem identifikované osoby a její vliv na povinnost přiznat daň ( 6g 6i). Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle 9 odst. 1 a 2, 10d. Reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku. Vývoz zboží podle 66, dovoz zboží podle 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně Souhrnného hlášení podle 102, daňová přiznání Tuzemský reverse charge podle 92a - 92e. Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti 8

9 2433 Dlouhodobý majetek v roce 2014 problémy v účetní a daňové praxi Lektor: Květoslava NOVOTNÁ, daňová poradkyně, majitelka účetní firmy, vysokoškolská pedagožka Dne: 23. dubna 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. poschodí Vymezení dlouhodobého majetku: - hmotný, nehmotný, finanční - podle vyhlášky k zákonu o účetnictví - podle zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách Definice pojmů: - opravy, udržování - technické zhodnocení - rekonstrukce, modernizace Účtování dlouhodobého majetku: - pořízení, technického zhodnocení, odpisů a vyřazení Oceňování dlouhodobého majetku: - pořizovací cena - vlastní náklady - reprodukční pořizovací cena Příklady chybovosti z praxe: - stanovení okamžiku zařazení do užívání - stanovení odpisového plánu pro účetní odpisy - správný výpočet daňových odpisů - daňová optimalizace při volbě odpisů - postup u technického zhodnocení majetku - postup při legislativních změnách - rezervy na opravy, plán oprav, tvorba, čerpání, rozpuštění - majetek pořízený formou dotace - směna majetku - problematika majetku v nájmu - DM a dopady DPH - pokyny, sdělení a informace GFŘ, příklady judikatury NSS Vazba na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích 9

10 2434 Mezinárodní doprava zboží vztah dodací doložky INCOTERMS 2010 k přepravě zásilky + uplatňování DPH při poskytování přepravních služeb Lektor: Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dne: 28. dubna 2014, 9:00 14:00 hod. Místo konání: Veveří 102, Brno-Žabovřesky, zasedací místnost č. 155 v 1. Poschodí Určeno: Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení a logistických útvarů, kteří potřebují získat či prohloubit informace v dané problematice. Pracovníkům dopravních a zasilatelských společností. Cíl: Cílem semináře je přinést účastníkům: Schopnost orientace v pravidlech provádění mezinárodní přepravy zboží v jednotlivých druzích dopravy Schopnost orientace v jednotlivých typech přepravních dokladů Přehled o základních povinnostech jednotlivých subjektů (dopravce, odesílatel, příjemce, atd.) Přehled o pravidlech uplatňování DPH při provádění mezinárodní přepravy zboží Informace o souvislostech mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s přepravou zásilky Právní úprava přepravy zboží a postavení přepravce, dopravce a zasilatele Mezinárodní přeprava zboží: o o o o Silniční Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR (přepravní smlouva, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost dopravce, ) Železniční Úmluva o mezinárodní železniční přepravě COTIF (přepravní smlouva, práva a povinnosti smluvních stran, odpovědnost dopravce, ) Letecká Námořní Zasilatelská smlouva práva a povinnosti zasilatele a příkazce Vztah dodací doložky INCOTERMS 2010 k přepravě zásilky Uplatňování DPH při poskytování mezinárodní přepravy zboží Diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů Formuláře závazných přihlášek na jednotlivé semináře Vám na požádání zašleme em, nebo si je můžete stáhnout z webových stránek SÚ ZO Brno (záložka Zpravodaje ). Skeny vyplněných závazných přihlášek na semináře přijímáme em na adrese: nebo v listinné podobě na poštovní adrese: Svaz účetních Brno, Veveří 102, Brno. Prezence na všechny semináře probíhá vždy od 8:30 hodin do 9:00hodin 10

11 3. CENY SEMINÁŘŮ 1. Výše vložného pro ČLENY SÚ ZO Brno (ceny jsou uvedeny včetně DPH): Za člena SÚ ZO Brno bude považován každý stávající individuální či kolektivní člen, případně nový člen, který si podal přihlášku do SÚ ZO Brno, a který nejpozději k datu konání semináře UHRADIL ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2014: Seminář č ( ) - Ing. PODHRÁSKÁ Seminář č ( ) - Ing. BENDA Seminář č ( ) - Ing. PILAŘOVÁ Seminář č ( ) - Marek REINOHA Seminář č ( ) - JUDr. PTÁČEK Seminář č ( ) - Ing. KOUT, CSc. + T. LÍBAL Seminář č ( ) - Ing. PODHRÁSKÁ Seminář č ( ) - JUDr. GALOČÍK Seminář č ( ) - K. NOVOTNÁ Seminář č ( ) - M. REINOHA =675,-Kč =690,-Kč =660,-Kč =685,-Kč =670,-Kč =685,-Kč =680,-Kč =690,-Kč =675,-Kč =665,-Kč 2. Výše vložného pro NEČLENY SÚ ZO Brno (ceny jsou uvedeny včetně DPH): Seminář č ( ) - Ing. PODHRÁSKÁ Seminář č ( ) - Ing. BENDA Seminář č ( ) - Ing. PILAŘOVÁ Seminář č ( ) - Marek REINOHA Seminář č ( ) - JUDr. PTÁČEK Seminář č ( ) - Ing. KOUT, CSc. + T. LÍBAL Seminář č ( ) - Ing. PODHRÁSKÁ Seminář č ( ) - JUDr. GALOČÍK Seminář č ( ) - K. NOVOTNÁ Seminář č ( ) - M. REINOHA =975,-Kč =990,-Kč =960,-Kč =985,-Kč =970,-Kč =985,-Kč =980,-Kč =990,-Kč =975,-Kč =965,-Kč 4. ZPŮSOB 3. ČLÁNEK PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ODBORNÉ NA SEMINÁŘE TÉMA Každý zájemce o přihlášení na seminář VYPLNLÍ ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU, kterou podepíše (v případě požadavku fakturace na firmu i orazítkuje) a odešle em (případně poštou) na SÚ ZO Brno. SÚ ZO Brno obratem potvrdí přijetí přihlášky nebo případně oznámí zájemci, že je seminář již plně obsazen. Formuláře závazných přihlášek naleznete na našich webových stránkách v záložce Zpravodaje, případně si o ně požádáte em na adrese: nebo na telefonním čísle Úhrada vložného bude provedena: a) v hotovosti při prezenci před zahájením semináře či kurzu 11

12 b) bankovním převodem ve prospěch účtu č /0100, KS: 308, VS: číslo akce + registrační číslo člena (např.: zájemce se hlásí na seminář č.2432 a jeho registrační číslo je 8564 VS= ). Jakmile bude platba připsána na výše uvedený účet, vystaví SÚ ZO Brno daňový doklad o zaplacení. V případě účasti více osob z jedné organizace bude vystaven pouze jeden daňový doklad na celkovou částku za uhrazené vložné za všechny zúčastněné osoby z dané organizace. Pokud platba nebude připsána na výše uvedený účet ani v den konání semináře a vložné nebude uhrazeno ani v hotovosti při prezenci před zahájením akce, bude vystavena na základě podané závazné přihlášky faktura na úhradu vložného a to i v případě, že přihlášená osoba na akci nepřijde - respektujeme však náhradníka!!!. V případě, že akce bude zrušena vinou SÚ ZO Brno (např. z důvodu nemoci lektora, malého počtu přihlášených, ), bude předem zaplacené vložné vráceno zpět jeho plátci, a to v plné výši SEMINÁŘE ČLÁNEK NA LOSOVÁNÍ ODBORNÉ O TÉMA CENY Pro účastníky našich odborných seminářů jsme již od předvánočního období loňského roku připravili losování o hodnotné ceny. Protože se losování setkalo s velmi pozitivním ohlasem mezi účastníky seminářů, rozhodli jsme se v losování pokračovat i po Novém roce. Losování probíhá na každém semináři pořádaném SÚ ZO Brno. Do losování bude zařazen každý účastník semináře (tj. individuální člen SÚ ZO Brno, zaměstnanec kolektivního člena SÚ ZO Brno, nečlen SÚ ZO Brno), který se řádně přihlásil na některý ze seminářů pořádaných SÚ ZO Brno ve výše uvedeném období, uhradil vložné na jím zvolený seminář a v den konání daného semináře se pak včas dostavil na daný seminář (tj. nahlásil pořadateli semináře svoji přítomnost na daném semináři při prezenci, a to nejpozději do 9:00 hodin). Pozdě příchozí nebudou do losování zařazeni. Každému účastníkovi, který splní výše uvedené podmínky, bude při prezenci přiděleno číslo, a to v tom pořadí, v jakém se jednotliví účastníci dostavili k prezenci před zahájením daného semináře. V 9:00 hodin, po kratičkém oficiálním zahájení semináře, vylosuje lektor daného semináře jedno z rozdaných čísel. Majitel onoho čísla pak následně obdrží cenu v hodnotě do 330,- Kč. 6. ČLÁNEK NA ODBORNÉ TÉMA Zpráva o vztazích a její ověřování Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. účinný od přináší změny v požadavcích na vyhotovování, obsah a ověřování zprávy o vztazích. Vzhledem k tomu, 12

13 tento zákon neobsahuje žádná konkrétní přechodná ustanovení zaměřená na tuto problematiku, vzniká určitá nejistota, jak přistupovat ke zprávám o vztazích vyhotoveným sice v roce 2014, ale popisující transakce roku minulého. Pro lingvistickou přesnost je vhodné upozornit na skutečnost, že to co obchodní zákoník nazýval zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou nebo zkráceně zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, zákon o obchodních korporacích nazývá zprávou o vztazích. Dále bude v článku používán pouze termín zpráva o vztazích. Většina publikovaných stanovisek a právních názorů se přiklání k názoru, že vyhotovení a ověřování zprávy o vztazích za rok 2013 se řídí právní úpravou platnou do konce roku 2013, tedy obchodním zákoníkem. Tento názor je v souladu s obecným přechodným ustanovením zákona o obchodních korporacích (viz 775), které stanovuje, že ustanovení tohoto zákona se vztahuje pouze na povinnosti vzniklé po 1. lednu Je zřejmé, že pokud obchodní společnost splnila definiční znaky pro povinné vyhotovení zprávy o vztazích (viz 66a odst. 9 obchodního zákoníku), tyto musely existovat před tímto datem. Rovněž z obsahového vymezení zprávy o vztazích v zákoně o obchodních korporacích (např. posouzení vyrovnání podle 71 a 72 zákona, které v obchodní zákoník neupravoval), lze dovodit, že předmětem zprávy o vztazích podle zákona o obchodních korporacích mohou být až transakce uskutečněné v roce Je však třeba připustit, že obecný právní názor explicitně nevylučuje vyhotovení zprávy o vztazích za rok 2013 již v režimu zákona o obchodních korporacích. Toto rozhodnutí zůstává v pravomoci statutárních orgánů obchodní korporace a nemělo být žádným regulačním orgánem (např. ČNB nebo ministerstvem spravedlnosti) zpochybňováno. Informace o tom, podle jakého právního předpisu je zpráva o vztazích za rok 2013 (popř. hospodářský rok začínající v průběhu roku 2013) vyhotovena by měla být ve zprávě uvedena. Pokud se týká povinného ověřování zprávy o vztazích sestavených podle zákona o obchodních korporacích, lze konstatovat, že nová právní úprava ji od obchodního zákoníku plně nepřevzala. Zejména u obchodních korporací, které provedou tzv. opt-in (viz 777 odst.5) lze očekávat, že takové ověření v budoucnosti nebudou (smluvně) požadovat. To však neznamená, že se auditor již zprávou o vztazích nebude zabývat, a to zejména z toho důvodu, že zákon o obchodních korporacích (viz 84 odst. 2), podobně jako obchodní zákoník, stanovuje, že zpráva o vztazích se připojuje k výroční zprávě. Proto se auditor v rámci zakázky spočívající v ověření výroční zprávy musí v souladu s příslušnými účetními a auditorskými předpisy zabývat rovněž obsahem zprávy o vztazích a jejím souladem s informacemi uvedenými v účetní závěrce. Komora auditorů České republiky již ve své metodické informaci upozornila auditory na možné změny právních situací a případnou nutnou úpravu formulace zprávy auditora v tomto směru. 13

14 7. POPTÁVKA / NABÍDKA PRÁCE POPTÁVKA PRÁCE: Hledám práci jako asistentka účetní, pomocná účetní nebo účetní-junior, na plný či poloviční pracovní úvazek v Brně a nejbližším okolí. Vzdělání + praxe: dvouletá praxe jako fakturantka a asistentka v autodopravě 6 měsíční stáž jako zapisovatelka na MSSZ ukončení rekvalifikačního kurzu účetnictví a daňové evidence Nabízím: znalost práce s PC znalost programů Doprava 3K, TDM, CDS, EVI 8, POHODA angličtina středně pokročilá chuť a schopnost učit se novým věcem zodpovědnost pečlivost komunikativnost loajalitu časovou flexibilitu Kontakt: mobil: ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Děkujeme všem členům SÚ ZO Brno, kteří již uhradili členské příspěvky a pojistné na rok Pro Vás všechny ostatní připomínáme, že povinností člena SÚ ZO Brno je, v souladu se stanovami SÚ ZO Brno, uhradit ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2014 nejpozději do Výše příspěvků i možné způsoby jejich úhrady zůstávají stejné jako v roce 2013, a to: 1) INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ: a) výše příspěvku: - do 64 let (tj. členové narození v r a mladší) = 330,- Kč - od 65 let (tj. roč. 1949) do 74 let (tj. roč. 1940) = 60,- Kč - od 75 let (tj. členové narození v r a starší) = 0,- Kč 14

15 - studenti SŚ a VŠ = 60,- Kč (po předložení potvrzení o studiu) b) způsob úhrady: - bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu č /0100, KS: poštovní poukázkou typu A ve prospěch bankovního účtu č /0100, KS: platbou v hotovosti pouze při prezenci před zahájením semináře!!! c) variabilní symbol = REGISTRAČNÍ ČÍSLO ČLENA!!! 2) KOLEKTIVNÍ ČLENOVÉ: a) výše příspěvku: 1 200,- Kč b) způsob úhrady: bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu č /0100, KS: 308 nebo platbou v hotovosti při prezenci před zahájením semináře c) variabilní symbol = ČÍSLO DOHODY O SPOLUPRÁCI!!! Zároveň upozorňujeme ty členy, kteří mají prostřednictvím SÚ ZO Brno sjednáno PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ ať už jako zaměstnanci, OSVČ nebo právnické osoby, aby neopomněli uhradit své POJISTNÉ na rok 2014!!! POJIŠTĚNCI-ZAMĚSTNANCI: výše pojistného na rok 2014 = 300,- Kč. Úhradu pojistného lze provést bankovním převodem či složenkou typu A ve prospěch účtu č /0100, KS: 308, VS: REGISTRAČNÍ ČÍSLO ČLENA!!! KOLEKTIVNÍ ČLENY SÚ ZO Brno, kteří mají sjednáno prostřednictvím SÚ ZO Brno pojištění svých zaměstnanců, prosíme, aby kromě úhrady pojistného (tj. 300,- Kč za každého pojištěného zaměstnance, způsob úhrady: bankovním převodem ve prospěch účtu č.: /0100, KS: 308, VS: DOHODA O SPOLUPRÁCI ), zároveň na adresu kanceláře SÚ ZO Brno zaslali AKTUALIZOVANÝ SEZNAM svých pojištěnců (tj. aktuální stav k datu výpovědi, odchody do důchodu a na MD pojištěných zaměstnanců v roce nástupy nových pracovníků pro r. 2014) POJIŠTĚNICI OSVČ hradí své pojistné v částkách individuálně sjednaných přímo na GrECo JLT Czech Republic, s.r.o. Podmínkou pro pokračování pojištění v roce 2014 je vedle úhrady pojistného na rok 2014 i úhrada členského příspěvku individuálního nebo kolektivního člena SÚ ZO Brno pro rok Bez úhrady členského příspěvku je pojistná smlouva neplatná!!! 15

16 krásné první jarní dny Brno, 10. března 2014 Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda SÚ ZO Brno Zpravodaj č. 4/2014 připravili: - čl. č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ing. Alena Srnová, vedoucí kanceláře SÚ ZO Brno - čl. č. 6 Ing. Rostislav Chalupa, místopředseda SÚ ZO Brno 16

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

ZPRAVODAJ 2/2018 OBSAH: BRNO

ZPRAVODAJ 2/2018 OBSAH: BRNO 2/2018 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2019 2. Nabídka seminářů na 02 / 2019 3. Nabídka seminářů na 03 / 2019 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky a pojistné na rok 2019 6. Informace ze

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno tel:

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno tel: 2/2017 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2018 2. Nabídka seminářů na 02/2018 3. Nabídka seminářů na 03/2018 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308 mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308 mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 04/2015 2. Nabídka seminářů na 05/2015 3. Nabídka seminářů na 06/2015 4. Ceny seminářů 5. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 6. Článek na odborné

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. 1. Obecná ustanovení a definice společnosti Eco2Tech s.r.o. 1.1. Smluvní strany Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Metodická pomůcka Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 6/ 2010 Úvodem Ministerstvo financí ČR v září 2007 zveřejnilo ve svých zprávách (Zprávy MF ČR pro finanční

Více

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR Východiska : Zvolený způsob oceňování ovlivňuje velikost individuálních aktiv a dluhů podniku a tím i celková sumu aktiv a celkovou sumu dluhů. V návaznosti na výši těchto veličin

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 interstroj akciová společnost Veselí nad Moravou PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 Tato příloha byla sestavena na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Váš partner pro pojištění

GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Váš partner pro pojištění www.greco.eu GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Váš partner pro pojištění GrECo JLT Svaz účetních Pojistná ochrana pro rok 2011 Změna obchodního názvu společnosti Dovolujeme si Vás informovat, že společnost

Více

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004

Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Věcný rejstřík článků zveřejněných v časopise Auditor v roce 2004 Zpracoval ing. Jaroslav Kula, auditor, č. osvědčení 723 Význam zkratek A aktuality P pomůcka SKA stanovisko KA ČR ČL článek PR právo SMF

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady Technické zhodnocení versus opravy RNDr. Ivan BRYCHTA motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady 1 Obsah základní rozdíly 3 zákonné vymezení 4-5 definice

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie)

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud Cheb Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) OS Cheb 111 112 113

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2014 Dagmar Šandorová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R163 Podniková ekonomika

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: Brno 3/2011 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře na září 2011 říjen 2011 2. Kurz mzdového účetnictví 3. Článek na odborné téma 4. Pojištění 5. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSOSLEZSO METODICÝ OYN RO VYAZOVÁNÍ VÝDAJŮ verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 Druh výdajů (dle Soupisky faktur) Stavební práce (Investiční náklady) Způsob prokazování

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 verze (stav práva) 2012.1 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce externí vyučující Katedry

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě.

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě. Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Ručitel ) Název: Statutární město Pardubice

Více

Úprava vedení účetnictví a daňové evidence

Úprava vedení účetnictví a daňové evidence Úprava vedení účetnictví a daňové evidence - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákonem o účetnictví

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Nakládání s pohledávkami Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607e) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová

Více

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota

7. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 1. Dražebník REXIM REALITY

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

V dubnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V dubnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V dubnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nejčastější chyby v DPH v nájemních smlouvách... Strana 1 2. Daň z nabytí nemovitých věcí... Strana 2 3. Možnost uplatnit daňovou ztrátu při

Více

Obchodní podmínky pro prodej zboží

Obchodní podmínky pro prodej zboží 1/ Tyto Obchodní podmínky pro prodej zboží zákazníkům GoMobil (dále též jen OP ) upravují vztahy při nákupu v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti TERMS a.s. (eshop)

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE STAŘECHOVICE Článek 1 Předmět a rozsah působnosti 1.1/ Účelem směrnice je stanovení pravidel provádění inventarizací majetku a závazků

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 6 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou jistotu při dodání a placení za zboží se

Více

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU B ODOP OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Úvod Jednosemestrální předmět bakalářského stupně studia zakončený zápočtem (3 kredity). Anotace Předmět je zaměřen na problematiku zvládnutí náročnějších metodických

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2016, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie)

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD A DO Z

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD A DO Z OBLASTNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ BUDĚJOVICE Vás zve na třídenní seminář NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD A DO Z Lektor: JUDr. Jan Mikuláš, Ph.D. Termín: 20.11. 22. 11. 2013 Čas: dopoledne: 9-12 hod. odpoledne:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641

ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 15. 4. 28. 5. 2016 ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 121 hodin teoretické výuky

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2012 červenec 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2012 červenec 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2012 červenec

Více

Zpráva o plnění auditora

Zpráva o plnění auditora Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen

Více

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele 1.Pohledávková s.r.o., Bezručova 31, 794 01 Krnov, IČ: 25841114 ( zapsaná v oddílu C, vložka 21086, OR vedeném KS v Ostravě ) tel.: +420 608888976, email: pohledavky@pohledavkova.cz, www.pohledavkova.cz

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Prodávající a provozovatel internetového obchodu: TIERRA VERDE s.r.o. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH obsah Úvod 9 1. Než začneme podnikat 11 1.1 Srovnání základních konstrukčních prvků daní z příjmů 12 1.1.1 Předmět daně 13 1.1.2 Osvobození 14 1.1.3 Samostatný základ daně 15 1.1.4 Základ daně 16 1.1.4.1

Více

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY REHABILITAČNÍHO FONDU VÝROBNÍCH DRUŽSTEV INVALIDŮ

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY REHABILITAČNÍHO FONDU VÝROBNÍCH DRUŽSTEV INVALIDŮ Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-16 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1. 1. 2015 4.0 7 1 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY REHABILITAČNÍHO FONDU Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU) Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením 273 obchodního

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE Smlouva Č. 031463/15/0S V Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: sídlo: rč: OIČ: kontaktní osobaly: tel.: fax: e-mail: bankovní spojení:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Rubáková Praktické účetní případy příklady účtování na všech účtech zahrnuje všechny šechny novely zákonů k 1. 1. 2014 účetní případy jsou seřazeny podle ch tříd jednotlivých účtových ů v obznázornění

Více

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Přítomni: viz prezenční listina příloha č.1 1. Zahájení Dnešní VH DSO RTB se účastnilo členů 15 z 24 členů což je nadpoloviční

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2015

Příloha k účetní závěrce za rok 2015 Příloha k účetní závěrce za rok 2015 1) Obecné údaje Název společnosti : VaK Bruntál a.s. IČ : 47675861 Sídlo společnosti : Bruntál, třída Práce 42 Právní forma : akciová společnost Předmět činnosti :

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

Zvýhodněná nabídka pro zaměstnance Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Zvýhodněná nabídka pro zaměstnance Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Zvýhodněná nabídka pro zaměstnance Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích UniCredit Bank České Budějovice OC IGY Filip Beneš, manažer pobočky mobil: +420 607 016 712 email: filip.benes@unicreditgroup.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání smluvních podniků do Brna.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání smluvních podniků do Brna. Sylva Vavrušová 16. 2. 2012 1/4 Zpracoval Datum Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání smluvních podniků do Brna. Kdy 21. 23. března 2012 Kde Téma setkání Přednášející

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více