OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: Brno mobil: mail:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno."

Transkript

1 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: Brno mobil: mail: DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. SEMINÁŘE 2016 Zajímavé problémy účtování a zdaňování právnických osob, aktuality Datum: :00-13:30 Místo konání: SÚ Brno,Veveří 102, zas.míst. 4. patro Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel spol. ADAR Akce je určena pokročilým účetním se zaměřením na účtování technického zhodnocení v souvislosti s ukončením nájmu, leasing a nákupy na úvěr, předčasně ukončený leasing, úroky z půjček z hlediska daňové uznatelnosti v roce 2010, paušální náhrady na vozidlo u právnických osob, tvorba a rozpouštění rezerv, operace s pohledávkami, prodej a zápočet, cizí měna, opravné položky, promlčení, účtování o DPH při zálohových platbách, specifika hospodářského roku a přechodného období, vyřazování dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1320, nečlen Kč Platná právní úprava poskytování cestovních náhrad pro rok 2010 Datum: :00-13:30 Lektor: JUDr. Marie Salačová, specialista na cestovní náhrady V průběhu akce budou předloženy všechny důležité praktické změny a problémy vyplývající z platné právní úpravy a z praxe podniků a organizací. Nové zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů, významné pracovně právní souvislosti, jednotlivé druhy cestovních náhrad, nejčastější problémy, paušalizace náhrad a právní úprava závodního stravování. Součástí semináře budou i rozdílnosti v poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance v podnikatelském prostředí a zaměstnance ve státní sféře. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1200, nečlen Kč Změny v uplatňování DPH v roce 2010 Datum: :00-13:30 Lektor: Ing. Václav Benda, specialista na oblast DPH, RVO.CZ s.r.o. Výklad bude zaměřen zejména: na změny v uplatňování DPH v roce 2010, základní informace o aktuálním stavu národní evropské legislativy v oblasti DPH, změna pravidel při stanovení místa plnění při poskytování služeb, 2

3 aktuální problémy při stanovení základu daně ve vazbě na předpisy ES, osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na převod a nájem nemovitosti, aktuální problémy a změny při uplatňování nároku na odpočet daně pro rok 2010 základní pravidla uplatňování daně při vývozu a dovozu zboží. uplatňování daně u přeshraničních služeb a změny v této oblasti ve vazbě na změnu pravidel pro určení místa plnění pro rok 2010 Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1704 nečlen Kč Metodika účtování příspěvkových organizací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - změny od Datum: :00-13:30 Místo konání: SÚ Brno,Veveří 102, zas.míst. 4. patro Lektor: Ing. Olga Hanzlová Zaměření semináře zejména na obsah vnitřní směrnice pro vedení účetnictví a vnitřní kontrolní systém, problematiku podrozvahových účtů, účtování provozních nákladů a výnosů, příjem a vyúčtování dotací ze státního rozpočtu, účelových dotací a dotací z rozpočtu územních samosprávných celků. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1560, nečlen Kč Kontrolní vazby v účetnictví podnikatelů Datum: :00-13:30 Místo konání: SÚ Brno,Veveří 102, zas.míst. 4. patro Kontrolní vazby v účetnictví podnikatelů Lektor: Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně Seminář je zejména určen pro hlavní a samostatné účetní, finanční ředitele. V průběhu semináře bude věnována pozornost zejména kontrolním vazbám mezi jednotlivými skupinami účtů, vztah finanční účetnictví a evidence majetku a zásob, vztahy mezi účty zásob a výsledkovými účty, kontroly v rámci evidence krátkodobého finančního majetku. Seminář je také zaměřen na vybrané ukazatele finanční analýzy. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1572, nečlen Kč DODACÍ DOLOŽKY INCOTERMS 2000 Datum: :00-13:30 Lektor: Marek Reinoha, poradce v oblasti unijního obchodu Cílem semináře, který je určen zejména pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní 3

4 informace v dané problematice, je přinést účastníkům informace a k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické využití dodacích podmínek INCOTERMS 2000 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů. Zejména: definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2000 schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2000 a identifikovat obchodně-právní rizika při jejich použití přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí Při semináři bude účastníkům vysvětleno především: 1. dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména pak v kupní smlouvě 2. důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2000 balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě apod. 3. charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2000 a jejich využití 4. vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2000 na uplatňování DPH příp. celních předpisů: při vnitrounijním obchodu se zbožím při dovozu a vývozu zboží 5. praktické příklady obchodních operací 6. diskuse a odpovědi na dotazy účastníků. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1180, nečlen Kč DPH v návaznosti na účetnictví a daň z přijmů Datum: :00-13:30 Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva SÚDP v Brně Zákon o dani z přidané hodnoty v mnoha ohledech velmi úzce souvisí jednak se zákonem o dani z příjmů a především pak s účetnictvím. Někdy jsou tyto předpisy v souladu, občas se doplňují, a bohužel si také často protiřečí. Předmětem tohoto semináře je proto rozbor DPH v těch oblastech, které mají přímou návaznost na další daňové a účetní předpisy. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1190, nečlen Kč Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví Datum: :00-13:30 Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva SÚDP v Brně Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku hmotného, nehmotného, drobného z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a průběžně prochází celou řadou významných změn. Důraz bude proto kladen vedle standardních operací s majetkem na složitější situace, které budou popsány i na konkrétních příkladech. 4

5 Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1195, nečlen Kč Praktické poznatky s uplatňováním zákona o nemocenském pojištění, změny v sociálním zabezpečení a v důchodovém pojištění v roce Datum: :00-13:30 Lektor: JUDr. Vladimíra Maršálková, Ludmila Kubíčková Změny zákona o nemocenském pojištění od , okruh pojištěných osob, podmínky na dávky nemocenského pojištění, stanovení výše dávek, povinnosti zaměstnavatelů. Změny v oblasti důchodového pojištění od , jednotlivé druhy důchodů, souběh důchodů s přijmem z výdělečné činnosti, povinnosti organizací v důchodovém pojištění, ohlašovací povinnost. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1200, nečlen Kč Aktuální novinky a změny ve správě daní v roce 2010 Datum: :00-13:30 Lektor: JUDR. Lenka Hrstková Dubšeková, FŘ Brno Změny v doručování rozhodnutí, při placení daní, v počítání lhůt, při promíjení příslušenství daně. Příklady na uplatnění penále a úroku z prodlení. Aktuální judikatura ke správě daní. Informace k novému daňovému řádu. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1260, nečlen Kč Zkušenosti s uplatňováním vyhlášky č. 410/2009 Sb. a s novými českými účetními standardy 701,702,703 a 704. Datum: :00-13:30 Lektor: Ing. Olga Hanzlová, účetní poradce Změny v účtování dlouhodobého majetku - zdroje financování a jejich použití. Přílohy k příloze k účetní závěrce, tvorba a použití fondů, doplňující informace k fondům účetní jednotky, sestavení mezitimní účetní závěrky. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1452, nečlen Kč

6 2027 Automobil ve firmě a cestovní náhrady z hlediska účetnictví, DPH a daně z příjmů Datum: :00-13:30 Lektor: RNDr Petr Beránek, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel spol. ADAR Seminář je zaměřen na komplexní problematiku používaní automobilu v majetku firmy nebo pořízeného leasingem, jak z pohledu možných účetních událostí, tak i daňových aspektů. Používání automobilu zaměstnanci, společníky, statutárními a dozorčími orgány, včetně posuzování dalších cestovních náhrad u tuzemských a zahraničních služebních cest. Při semináři budou objasněny otázky spojené s používáním služebního automobilu pro soukromé účely, jakož i používání vlastních vozidel zaměstnanců. Účastníci budou seznámeni s komplexní problematikou zahraničních služebních cest včetně účtování cizích měn. Vložné vč. DPH 20%: člen Kč 1190, nečlen Kč 1390 Prezence je vţdy od 8,30 hod. Přihlášky na semináře přijímáme telefonicky, em nebo faxem nejpozději 7 dní před začátkem semináře. Dotazy k problematice seminářů je moţné poslat předem. 2. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ OSVČ Pojištění odpovědnosti za škodu z vedení účetnictví Pojištění odpovědnosti za škodu se týká odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s činností účetních, kterou pojištěný vykonává na základě oprávnění dle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn v době trvání pojištění. Pojištěný musí uplatnit nárok na plnění vůči pojišťovně do jednoho měsíce od skončení pojištění. Pojišťovna nehradí škody, jejichž příčina vznikla před počátkem pojištění, byť jejich nárok byl uplatněn v době pojištění. Pojištění se vztahuje na finanční škody, pokud existuje písemná smlouva mezi pojištěným a poškozeným o provedení činnosti. Pojištění se vztahuje na převzaté věci do hodnoty Kč, ale za určitých podmínek. Sleva za certifikaci na pojistném 5,10 až 20%, sleva pro daňové poradce 5 či 8%. V případě ukončení podnikatelské činnosti pojištění popracuje dalších 5 let ZDARMA Základní sazba před slevou je 3600,- Kč. Novinka - Pojištění zdarma!! 6

7 Pojištěný si může sjednat pojištění odpovědnosti z provozu kanceláře (provozní škoda) na pojistnou částku Kč, dále pojištění zařízení kanceláře proti riziku odcizení, vandalismu a živelním škodám na pojistnou částku Kč a dále pojištění věcí sloužících k podnikatelské činnosti, které má v domácnosti na pojistnou částku Kč ZDARMA! Možnost připojištění odpovědnosti z provozu kanceláře na pojistnou částku Kč za 500 Kč ročně. Možnost připojištění odpovědnosti za škody dle zahraničního práva či uplatněné v zahraničí za 25% příplatek. Nově se pojišťuje zařízení kanceláře a vozidel OSVČ a právnických osob Kanceláře mají sníženou sazbu (mimo pojištění zdarma). Vozidla rovněž snížená sazba na promile z nové ceny u vozidel tuzemské výroby a promile u vozidel zahraniční výroby. Dále započítání bonusu za bezeškodní průběh, max. 50% a možnosti dalších slev na pojistném. INFORMACE ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY 1. Povinnost platit zálohy na daně z příjmů v roce 2010 Ministerstvo financí ČR vydalo tiskovou zprávu k problematice placení záloh na daně z příjmů v roce Učinilo tak především z důvodu množících se dotazů daňových subjektů. Zálohy na daně z příjmů hrazené v roce 2010 jsou splatné v termínech daných zákonem, tedy čtvrtletně nebo pololetně ( 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat vydané Ministerstvem financí pod č.j. 43/20 650/ dne se týkalo pouze záloh splatných v kalendářním roce V letošním roce se s obdobným opatřením zatím nepočítá. Právnické a fyzické osoby však mohou v odůvodněných případech požádat správce daně o stanovení záloh jinak. 2. Uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem podle 24 odst. 2 písm. zt) v daňovém přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období započatá v roce 2009 Vzhledem k množícím se dotazům poplatníků daně z příjmů právnických osob na postup při uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem podle 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, ve znění zákona č. 304/2009 Sb., v přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2009 (dále jen přiznání DPPO ) a v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 (dále jen přiznání DPFO ) Ministerstvo financí vydalo následující informaci: I. k dani z příjmů právnických osob 1. Při splnění podmínek stanovených v 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, budou uplatněné paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem vykázány na řádku č. 162 přiznání DPPO. Skutečnost, že se jedná o tyto výdaje, bude uvedena v poli s nepředtištěným názvem položky; pokud budou tyto výdaje tvořit pouze část souhrnné částky vykázané na tomto řádku, budou uvedeny na zvláštní příloze jako součást specifikace věcné náplně jednotlivých výdajů uplatněných na tomto řádku. 2. Daňově neúčinné výdaje (náklady) vymezené v 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů, vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého je uplatněn paušál, budou součástí souhrnné částky na řádku č. 40 přiznání DPPO; současně budou tyto výdaje zahrnuté na základě účetních dokladů do účetnictví, rozčleněny podle svého charakteru do příslušných účtových skupin účtové třídy Náklady (spotřebované pohonné hmoty, parkovné) v tabulce A přílohy č. 1 k II. oddílu přiznání DPPO. II. k dani z příjmů fyzických osob 7

8 A. u poplatníků, kteří vedou účetnictví 1. Při splnění podmínek stanovených v 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, budou uplatněné paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem vykázány v souhrnné částce: na řádku č. 106 Přílohy č. 1 přiznání DPFO v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona o daních příjmů). Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na straně 2 Přílohy č. 1 přiznání DPFO, na řádku č. 205 Přílohy č. 2 přiznání DPFO v případě příjmů z pronájmu ( 9 zákona o daních příjmů). 2. Daňově neúčinné výdaje (náklady) vymezené v 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů, vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého je uplatněn paušál, budou součástí souhrnné částky: na řádku č. 105 Přílohy č. 1 přiznání DPFO v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona o daních příjmů). Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na straně 2 Přílohy č. 1 přiznání DPFO, na řádku č. 204 Přílohy č. 2 přiznání DPFO v případě příjmů z pronájmu ( 9 zákona o daních příjmů). B. u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci podle 7b zákona o daních příjmů, nebo u poplatníků s příjmy z pronájmu, kteří vedou záznamy podle 9 odst. 6 zákona o daních příjmů Při splnění podmínek stanovených v 24 odst. 2 písm. zt) zákona o daních z příjmů, budou uplatněné paušální výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem vykázány v souhrnné částce: o na řádku č. 102 Přílohy č. 1 přiznání DPFO v případě příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 zákona o daních příjmů), o na řádku č. 202 Přílohy č. 2 přiznání DPFO v případě příjmů z pronájmu ( 9 zákona o daních příjmů), a to bez daňově neúčinných výdajů vymezených v 25 odst. 1 písm. zp) zákona o daních z příjmů, vynaložených v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, u kterého je uplatněn paušál. V případě, že se jedná o poplatníka, fyzickou osobu, který vede daňovou evidenci podle 7b zákona o daních příjmů, nebo má příjmy z pronájmu a vede záznamy podle 9 odst. 6 zákona o daních příjmů, a uplatní postup podle písmene A) tohoto sdělení, nebude správce daně tento postup pozastavovat. Současné uplatnění postupu podle písmene A) a B) tohoto sdělení v jednom dílčím základu daně je nepřípustné. 4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŢITOSTI Děkujeme všem členům, kteří uhradili členský příspěvek na rok Ti, kteří tak ještě z různých důvodů neučinili, mohou členský příspěvek uhradit v náhradním termínu, nejpozději však do 30. dubna Členské příspěvky v roce 2010 pokyny k úhradě 1) Individuální členové a) variabilní symbol: čtyři poslední číslice z členského čísla (tj. neuvádět předčíslí 659) b) výše příspěvku: Kč 330,- Kč 60,- důchodci nad 65 roků Kč 60,- studenti po předložení potvrzení o studiu c) způsob úhrady: - hotově - příkazem k úhradě na účet č / složenkou 2) Kolektivní členové a) variabilní symbol: členské číslo na Dohodě o spolupráci b) výše příspěvku: Kč 1 200,- 8

9 c) způsob úhrady: příkazem k úhradě na účet č /0100 Hotovostní úhradu členských příspěvků v sídle naší organizace ( dveře č. 348, III. patro) lze provést mezi 8.00 aţ hod. 5. NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA Daňová kancelář hledá externí účetní se znalostí podvojného účetnictví. Nabídky zasílejte na Zpravodaj č.1/2010 připravili: Informace k pojištění OSVČ Tatjana Baňďouchová, předsedkyně revizní komise SU Brno Odborné téma Ing. Rostislav Chalupa, auditor, daňový poradce Brno, březen 2010 Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda 9

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více