Vítejte v Evropě Srovnávací studie o přesídlování uprchlíků v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte v Evropě Srovnávací studie o přesídlování uprchlíků v Evropě"

Transkript

1 Vítejte v Evropě Srovnávací studie o přesídlování uprchlíků v Evropě UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:42

2 Překlad: Helena Berková Český překlad publikace Welcome to Europe: A Guide to Resettlement, vydaný v roce 2007 organizací ICMC, vznikl za finanční podpory UNHCR. - - UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:42

3 Předmluva Vítejte v Evropě! Srovnávací studie o přesídlování uprchlíků v Evropě Evropská unie poskytuje základní humanitární pomoc uprchlíkům na celém světě. Zodpovědný přístup EU k řešení těchto problémů má dlouhou tradici. Projevil se už po roce 1956 a neúspěšném protikomunistickém povstání v Maďarsku. Evropské země se tehdy snažily pomáhat s přesídlováním maďarských uprchlíků. Podpora ze strany EU bude mít pro státy, které se starají o uprchlíky, i nadále klíčový význam. Hostitelské země tak budou moci vycházet vstříc potřebám uprchlíků, pokud jde o přesídlení, a řešit související problémy. Přesídlování uprchlíků je důležitou a nedílnou součástí azylové politiky EU v rámci zahraničních vztahů. Svědčí o tom i slova zástupkyně Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Na schůzi výkonného výboru UNHCR zdůraznila, že ročně se na světě podaří přesídlit necelé procento uprchlíků. Jak dodala, za těchto okolností je třeba přesídlování vnímat jako nástroj ochrany uprchlíků, trvalé řešení jejich situace i konkrétní projev spoluzodpovědnosti. 1 Přesídlování v rámci Evropské unie však nesmí nahrazovat, ale naopak doplňovat způsoby ochrany osob, které v unii žádají o azyl. Rozhodující úlohu přesídlování v EU by měl posílit další rozvoj Společné evropské azylové politiky. V tomto směru vítáme důraz, jaký na budoucí rozsah přesídlování klade Zelená kniha Evropské komise z června Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) považuje nevládní organizace, které s ním spolupracují, za strategické partnery, nikoli pouhé vykonavatele. UNHCR spolupracuje s nevládními organizacemi rádo. Těší nás, že můžeme společně prosazovat přesídlování uprchlíků na evropském kontinentu. Snažíme se o to jednak vysvětlováním a obhajováním tohoto postupu, jednak přímým zapojováním investorů prostřednictvím školení a budování operačních kapacit. Názorným příkladem je partnerství UNHCR a Mezinárodní katolické komise pro migraci (ICMC) a zejména společné Rozmisťovací schéma pro přesídlování. Nevládní organizace navíc pochopitelně zajišťují projektům na přesídlování podporu veřejnosti a dohlížejí na integraci přesídlených uprchlíků. Na projektech přesídlování se v současnosti podílí sedm členských zemí EU (Dánsko, Finsko, Irská republika, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko a Británie) a také Norsko a Island. Několik dalších členů unie už vyjádřilo o tyto aktivity zájem. UNHCR doufá, že podpora, jakou přesídlování nabízí nový Evropský fond pro uprchlíky, přiměje k účasti i další členské země EU. Cílem této publikace je zdůraznit zásadní úlohu přesídlování uprchlíků v rámci Evropské unie. Přístup k přesídlování by v dlouhodobém výhledu neměl omezovat možnosti sekundárního pohybu uprchlíků, kteří v zemích prvního azylu nenašli účinnou ochranu, a měl by redukovat jejich zneužívání převaděči. Věříme, že čtenáři budou vnímat přesídlování jako součást komplexního přístupu k ochraně uprchlíků v Evropě a že je budou prosazovat nejen v souvislosti se 1 Projev Eriky Fellerové, zástupkyně Vysokého komisaře pro ochranu, UNHCR, na 45. zasedání Výkonného výboru Programu Vysokého komisaře 3. října Viz COM(2007)301 závěr ze Zahajovací projev Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Antónia Guterrese na 48. zasedání Výkonného výboru Programu Vysokého komisaře, 1. října Viz - - UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:43

4 Společným evropským azylovým systémem, ale i v celé škále otázek kolem migrace a dalších trvalých řešení. Vincent Cochetel, zástupce ředitele Sekce pro přesídlení a řízení o mezinárodní ochraně (Resettlement Service and Status Determination & Protection Information Section) UNHCR UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:43

5 Obsah Předmluva...3 Poděkování...7 Úvod...8 I. Část systém přesídlování Kapitola 1 Systém UNHCR pro přesídlování uprchlíků Mezinárodní ochrana Přesídlování...11 Kapitola 2 Přesídlování v Evropě: výhled Úvod Hledání trvalých řešení Evropský fond pro uprchlíky III Regionální programy ochrany Nastavení programu přesídlování Podíl členů EU na přesídlování...26 II. Část Státní programy přesídlování uprchlíků Kapitola 3 Severské země Dánsko Finsko Island Norsko Švédsko...42 Kapitola 4 Velká Británie, Irská republika a Nizozemsko Velká Británie Irská republika Nizozemsko...52 Tabulka: Přehled a hlavní rysy evropských programů přesídlování...56 III. Část Proces přesídlování Kapitola 5 Přesídlovací operace UNHCR Proces přesídlovacích operací Rozšiřování kapacit UNHCR...65 Kapitola 6 Evropské země a výběr uprchlíků pro přesídlení Metody výběru Podíl NNO na výběru...71 Kapitola 7 Příprava na přijetí během výběru a kulturní orientace Příprava na přijetí během výběru Kulturní orientace Předávání informací poskytovatelům služeb...78 Kapitola 8 Začátek nového života: Přijímání a integrace uprchlíků v evropských zemích Úvod Přístupy k přijímání uprchlíků UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:43

6 8.3 Centralizované přijetí a zvláštní program pro přesídlené uprchlíky Přijetí v místě přesídlení Zásady pro umisťování uprchlíků Úvodní programy a služby nevládních organizací Práce dobrovolníků Uprchlíci jako integrační činitelé Specializované služby na místní úrovni Role médií a podpora přijímání a integrace uprchlíků Od závislosti k ekonomické soběstačnosti Přesídlování a možnosti integrace...87 Závěr, odkazy a zdroje Obecný závěr a doporučení...90 Informace o programech přesídlování důležité adresy...94 Zdroje UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:43

7 Poděkování Děkujeme všem uvedeným odborníkům, kteří nelitovali času a nezištnou pomocí umožnili vznik této příručky. Jsou to: Alistair Griggs, Anne-Dorthe Helmich, André Baas, Atli Vidar Thorstensen, Carina Larsson, Clare Nelthorpe, David Whyte, Deirdre O Reilly, Diede Ackers, oddělení pro přesídlování Evropské rady pro uprchlíky a exulanty (ECRE), Eva Singer, Evžen Diviš, France Charlet, Georgia Georgiadou, Ingibjörg Broddadóttir, Jenny Nilsson, Jonas Doll, Kati Turtiainen, Kevin Finch, Kofi Amankwah, Leni Salmelin, Louise Juelskjaer, Magne Holter, Maria Brit Espinoza, Mario Dragoje, Martin Dijkhuizen, Martina Glennon, Merethe Bjorkl, Monique Hendricks, Nicolien Rengers, Ohene Aboagye, Peter Ilmolelian, Rachael Hardiman, Rafael Koldo Polo Guado, Ruben Ahlvin, Salomé Philmann, Solve Saetre, Tuula Reiman, Veikko Pyykkönen. Zvláštní poděkování si zaslouží Sean Henderson, Ajmal Khybari, Lino Micco a Vincent Cochetel (z oddělení pro přesídlování UNHCR v Ženevě), Madeline Garlick a Sophie Flynn (z kanceláře UNHCR v Bruselu) a naši partneři: Asociación Comisión Católica Espańola de Migraciones (ACCEM) Reyes Castillo Charita Švédsko George Joseph Comisión Espaňola de Ayudo al Refugiado (CEAR) Amaya Valcarcel Consiglio Italiano per i Refugiati (CIR) Linda Sette Consortium of Refugee Assisting Organisations Anna Grušová Nizozemská Rada pro uprchlíky (Dutch Council for Refugees) Arianne den Uyl Finský Červený kříž Leena-Kaisa Aberg a Anne-Charlotte Siren-Borrego Věříme, že tento průvodce poslouží mnoha lidem a že přispěje k dalšímu rozvoji programů přesídlování uprchlíků v Evropě. Petra Hueck Manažerka programů ICMC Evropa Katrien Ringelé Koordinátorka projektů ICMC Evropa UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:44

8 Úvod Vítejte v Evropě a také mezi čtenáři tohoto průvodce pravidly pro přesídlování uprchlíků v EU Vítejte v Evropě! Upřímně míněná slova, jimiž lidem z jiných zemí nabízíme pohostinnost a pospolitost. Vyjadřují víru v hodnoty, uznávané v regionu, a svědčí o vědomí závazků a představě budoucnosti. Pro muže, ženy i děti, kteří utíkají z vlasti před pronásledováním a násilnostmi, aby si zachránili holý život, znamenají tato slova záchranu a naději; pozvánku do nové společnosti, v níž mohou žít a podílet se na jejím rozvoji. Několik evropských zemí prostřednictvím programů přesídlování přijme ročně asi uprchlíků. Tyto země v rámci spolupráce s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky vybírají, připravují a posléze přivádějí do Evropské unie jedince, kteří byli donuceni odejít z vlasti, nemají možnost se tam vrátit a kteří ani nemohou zůstat v zemi, kam utekli. Přesídlení do třetí země znamená pro lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu, trvalé řešení situace. Tato publikace Mezinárodní katolické komise pro migraci (ICMC) by nemohla vyjít bez úsilí všech organizací a orgánů, které se snaží, aby Evropská unie přijímala více uprchlíků. Průvodce přináší informace o současném přesídlování uprchlíků v EU, a to od práce Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) až po činnost partnerů z řad vládních i nevládních organizací (NNO). Knížka by měla být doplňkem seminářů o přesídlování. ICMC je ve spolupráci s UNHCR pořádá pro účastníky z vládních i nevládních organizací tří zemí, jež se na přesídlování podílejí Finska, Nizozemska a Švédska. Navštěvují je také zástupci tří zemí, které zatím zavedení programu pro přesídlování zvažují, České republiky, Itálie a Španělska. Semináře jsou klíčovým prvkem rozsáhlého projektu ICMC s názvem Praktická spolupráce při přesídlování uprchlíků v rámci evropské sítě. Projekt částečně financuje Evropská komise. V publikaci najdete přehled rámcové činnosti UNHCR týkající se přesídlování, zkušenosti z terénu, názory a poznatky zaměstnanců několika evropských vládních i nevládních organizací, zapojených do přesídlovacích programů, a také informace o těchto programech v jednotlivých zemích EU. Dočtete se také o partnerských organizacích a postupech v evropských státech, které se na přesídlování uprchlíků podílejí. Průvodce také informuje o postupech a metodách, které se osvědčují v jednotlivých zemích. Zájemci o programy přesídlování najdou v knížce řadu námětů, ať již k výzkumu či praktickému využití v jiných zemích EU. Informace o přesídlování uprchlíků v rámci EU se ke čtenáři v tak ucelené formě dostávají vůbec poprvé. Nebylo by to možné bez velkorysé podpory ze strany Evropské komise. Věříme, že spolu s ní, UNHCR, vládními orgány a partnery z řad evropských nevládních organizací dokážeme ovlivnit další členy EU tak, aby i oni zaváděli toto trvalé řešení, a že se škála služeb, nabízených v rámci přesídlovacích programů, v budoucnu rozšíří a zlepší. Posláním ICMC je chránit uprchlíky a další potřebné bez ohledu na jejich vyznání, rasu, etnický původ či státní příslušnost. Katolická církev založila ICMC v roce 1951, kdy vznikly UNHCR i mezinárodní Úmluva o právním postavení uprchlíků. ICMC za posledních více než 50 let za UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:44

9 jistila přesídlení více než milionu uprchlíků po druhé světové válce pocházeli hlavně z Evropy, během 80. let z jihovýchodní Asie, na přelomu tisíciletí z Balkánského poloostrova a v současnosti z Blízkého východu. V rámci přesídlovacích programů ICMC v Turecku, Indii, Libanonu a Pákistánu se ročně na přesídlení připravují stovky uprchlíků z blízkovýchodních států, Afriky i Asie. V letech se jen sekci ICMC pro přesídlení do zámoří (OPE) v Turecku, podařilo zajistit přesídlení do Spojených států skoro polovině iráckých uprchlíků. Přesídlovacích programů využívá na celém světě necelé procento uprchlíků. ICMC se proto snaží pomáhat těm nejzranitelnějším skupinám i jednotlivcům, potenciálním obětem převaděčů, např. ženám. ICMC také ve více než 30 zemích světa zaměstnává řadu odborníků, kteří spolu s pracovníky UNHCR zařazují uprchlíky do přesídlovacích programů, nebo jim nabízejí jiná trvalá řešení jejich situace. Cílem členů ICMC a jejich partnerů v zemích, které uprchlíky přijímají, je úspěšné přesídlení. Pomáháme uprchlíkům začít nový život, integrovat se do nové společnosti a podílet se na rozvoji země, která je přijala laskavými slovy: Vítejte. Johan Ketelers Generální tajemník ICMC UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:44

10 Kapitola 1 Systém UNHCR pro přesídlování uprchlíků Státy jsou v prvé řadě zodpovědné za ochranu uprchlíků. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dbá o to, aby vlády jednotlivých států podnikly vše nezbytné pro ochranu uprchlíků, uchazečů o azyl a dalších potřebných, kteří se ocitli na území těchto států či usilují o povolení k pobytu. UNHCR, jediná mezinárodní organizace pověřená ochranou uprchlíků na celém světě, se také snaží poskytovat uprchlíkům trvalé řešení jejich situace tak, aby mohli co nejdříve znovu začít vést normální život. 1.1 Mezinárodní ochrana Mezinárodní ochrana uprchlíků začíná zajištěním jejich přijetí do azylové země, udělením azylu a dodržováním jejich základních lidských práv. Patří sem i právo uprchlíka nebýt nucen k návratu do země, kde jsou ohroženy jeho bezpečnost či život, takzvaný princip non-refoulement (nevypovězení). Ochrana uprchlíka končí s nalezením trvalého řešení jeho situace. Mezinárodní ochranu lze definovat takto: Veškeré úkony, které mají zajistit rovný přístup k právům žen, mužů, dívek i chlapců, o něž se UNHCR zajímá, v souladu s patřičnými zákony, včetně mezinárodních humanitárních opatření, lidských práv a práv uprchlíků. (Úvod k Mezinárodní ochraně, UNHCR, srpen 2005, s.7) Mezinárodní uprchlické právo vychází z Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a jejího Protokolu z roku Zvláštní režim pro lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu, vymezují pouze tyto dvě mezinárodní úmluvy. Úmluva z roku 1951 obsahuje obecnou definici uprchlíka a tzv. principu non-refoulement (nevypovězení). Definice uprchlíka z roku 1951 (čl.1 A(2) Úmluvy z roku 1951) člověk, který se ocitl za hranicemi země svého původu a má opodstatněné obavy z pronásledování ať již kvůli příslušnosti k rase, vyznání, národnosti, členství v určité společenské skupině či politickým názorům a který kvůli obavám z pronásledování není schopen ani ochoten uchýlit se pod ochranu své vlasti, ani se tam vrátit Na základě Úmluvy jsou státy povinny spolupracovat s UNHCR. Úmluva také vymezuje závazky vůči uprchlíkům a jejich práva; např. že ochrana se musí vztahovat na všechny uprchlíky bez rozdílu a že je třeba s nimi jednat podle jistých pravidel. Úmluva z roku 1951 ani Protokol z roku 1967 ale nestanovují, jak vést řízení o přiznání uprchlického statusu a identifikaci uprchlíků. Tyto procesy se proto v jednotlivých zemích liší. Státy v prvé řadě zodpovídají za to, že v rámci své jurisdikce určí, kdo je uprchlík. V případě, kdy daný stát není schopen nebo ochoten řízení vést, může to udělat UNHCR. To se obvykle týká zemí, které neratifikovaly Úmluvu z roku 1951 ani další klíčové smlouvy o uprchlících. UNHCR v současnosti eviduje uprchlíků, většinou v Asii a Africe (viz graf) UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:44

11 Počet uprchlíků v jednotlivých oblastech Afrika Asie Evropa Jižní a Střední Amerika Severní Amerika Oceánie Zdroj: Údaje o počtu uprchlíků, UNHCR, Dobrovolná repatriace: uprchlík se dobrovolně vrátí do země svého původu za předpokladu, že je takový návrat bezpečný a důstojný. Místní integrace: azylová země povolí uprchlíkovi pobyt s vyhlídkou, že se stane naturalizovaným občanem. Přesídlení: uprchlíci jsou z azylové země dopraveni do třetího státu, který je ochoten umožnit jim trvalý pobyt s vyhlídkou, že se stanou naturalizovanými občany. Komplexní přístup k trvalým řešením UNHCR v rámci svého mandátu prosazuje trvalá řešení, jinými slovy vyřešení problémů uprchlíků. Měl by se tak uzavřít proces vyřizování žádostí potřebných tak, aby byly schopni vést normální život. Trvalá řešení existují ve formách dobrovolné repatriace, místní integrace a přesídlení. Je třeba zdůraznit, že mezi formami trvalých řešení neexistuje žádná hierarchie, žádná z nich není nadřazena ostatním. Navzájem se přirozeně doplňují a jako celek představují komplexní postup při řešení situace uprchlíků s ohledem na jejich ochranu, jak se o tom zmiňuje Agenda ochrany (viz s. 18). Znamená to například, že pro některé uprchlíky je vhodná dobrovolná repatriace, kdežto u některých jedinců či určitých skupin je třeba uvažovat o přesídlení. UNHCR se sice podílí na všech formách trvalých řešení, ale jejich úspěšnost závisí na mnoha činitelích, např. zúčastněných zemích. Za příklad toho, že trvalá řešení se mohou přirozeně doplňovat a souběžně fungovat v praxi, poslouží program pro afghánské uprchlíky od roku Jakmile pominula potřeba jejich ochrany, UNHCR se zaměřilo na dobrovolnou repatriaci afghánských uprchlíků. Někteří Afghánci ale tehdy i nadále potřebovali ochranu, a UNHCR proto v těchto případech prosazovalo místní integraci a přesídlení do třetích zemí. Ostatní se zatím dobrovolně repatriovali. 1.2 Přesídlování Hlavním důvodem k přesídlení bývají specifické potřeby uprchlíků, jejichž život, svoboda, bezpečnost, zdraví nebo základní lidská práva jsou v zemi, kam utekli, v ohrožení. UNHCR vyhodnocuje jejich situaci podle kritérií pro přesídlení (viz Kapitola 5). Přesídlení obvykle přichází v úvahu v případech, kdy nelze zvolit dobrovolnou repatriaci, ani místní integraci. Může být také použito strategicky nebo v souladu s dalšími trvalými řešeními. Přesídlení by mělo být nejlepším řešením situace jednotlivců nebo skupin uprchlíků. Pokud neexistuje jiný způsob, jak zajistit právní či fyzickou bezpečnost uprchlíka, stává se přesídlení prioritou UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:45

12 Výběr a doprava uprchlíků ze země, v níž hledali ochranu, do třetího státu, který souhlasí, že je jako uprchlíky přijme a že jim povolí trvalý pobyt. Tento status by měl uprchlíka chránit před vypovězením z třetí země (refoulement) a zajistit, aby se na něj, jeho rodinu i osoby na něm závislé vztahovala občanská, ekonomická, sociální a kulturní práva podobně jako na občany třetí země. Uprchlík by také měl mít možnost stát se naturalizovaným občanem státu, do kterého byl přesídlen. (Příručka UNHCR o přesídlování) Proces přesídlování lze definovat takto: V současnosti je do programů přesídlování zařazeno poměrně málo uprchlíků, necelé jedno procento. Přesídlení ale přesto plní tři důležité cíle: Přesídlení jako způsob ochrany zajišťuje individuální ochranu uprchlíků nebo jejich rodinných příslušníků, kteří potřebují zvláštní nebo okamžitou ochranu. Rana žila od čtyř let v Sýrii. Rodina v roce 1979 uprchla z Iráku, protože Ranin otec se ve vlasti obával o život. Angažoval se v irácké opozici. Režim bývalého prezidenta Saddáma Husajna ale po nástupu k moci přestal opozici tolerovat. Při zásahu tehdejších bezpečnostních složek v domě Raniných prarodičů se jejímu otci podařilo utéct zadním vchodem. Rodina hned poté odešla z Iráku do Sýrie. Život za hranicemi nebyl snadný, ale rodina byla v bezpečí. Ranin otec byl stále politicky aktivní a často navštěvoval Irák. Na sklonku 90. let se irácko-syrské vztahy zlepšily, a situace Raniny rodiny se naopak zhoršila; hledala je tajná policie, která také zastrašovala jejich příbuzné v Iráku. Když už byla situace neudržitelná, Ranina matka kontaktovala kancelář UNHCR. V Sýrii už se necítili v bezpečí. V roce 2003 přesídlili do Nizozemska.* Přesídlení jako trvalé řešení představuje východisko z problémů uprchlíků, u nichž jiná trvalá řešení nepřicházejí v úvahu. Přesídlení lze také zvolit paralelně s jinými trvalými řešeními. Gaston v roce 1972, stejně jako tisíce dalších Burunďanů z kmene Hutu, uprchl před etnicky motivovaným násilím z Burundi do Tanzanie. Žije tam už více než 30 let. Oženil se, manželům se narodily tři děti, ale jinak se nic nezměnilo. Rodina bydlí v uprchlickém táboře, Gaston nemůže najít adekvátní práci, děti nemohou chodit do vhodné školy, pohyb rodiny je omezený. Za těchto okolností nelze vést normální život. Návrat do Burundi také nepřipadá v úvahu. Gastona už s jeho vlastí nic nespojuje. Z Burundi uprchl jako malý chlapec a to málo, co si z těch časů pamatuje, souvisí s válkou, násilnostmi, strachem. Jeho příbuzní většinou zahynuli. Gastonovy děti se narodily v Tanzanii a Burundi je pro ně cizí země. Gaston a jeho rodina nakonec mohli přesídlit do třetí země, kde mohou normálně žít a přemýšlet o plánech do budoucna.** Přesídlování je výrazem vědomí zodpovědnosti mezinárodního společenství. Přesídlení určitého množství uprchlíků z jedné země do jiné je konkrétním vyjádřením vědomí spoluzodpovědnosti a solidarity zúčastněných zemí a z hlediska azylového státu znamená jistou úlevu. Hlavní nápor přílivu iráckých uprchlíků nesou, vzhledem ke své geografické pozici, Sýrie, Jordánsko a Libanon. Tyto země už přijaly asi dva miliony iráckých uprchlíků. Ostatní státy mohou prostřednictvím přesídlování nést díl zodpovědnosti za ochranu těchto uprchlíků a zároveň trvale vyřešit jejich svízelnou situaci. * Tento příběh spolu s dalšími čtyřmi zaznamenala Nizozemská rada pro uprchlíky (DCFR). Na sklonku roku 2007 byl zveřejněn v brožuře o přesídlování v Nizozemsku. ** Fiktivní příklad UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:46

13 Přesídlování také ovlivňuje názory občanů zemí, vzdálených od oblastí konfliktů. Dokážou lépe pochopit, co obecně obnáší osud člověka, kterého z vlasti vyhnala válka nebo pronásledování. Málo se mluví o tom, jaký přínos znamenají uprchlíci pro svou novou zemi. Jsou to zruční, kvalifikovaní lidé a přinášejí důležité dovednosti a různorodost, která, je-li využita a oceněna, jejich novou zemi obohacuje. Integrační programy se v poslední době soustředí na širší zapojení uprchlíků do podnikatelské sféry. Podrobněji se tomu věnuje III. část této příručky. Uprchlík nemá právo na přesídlení a státy nejsou právně povinny uprchlíky přesídlovat. Programy přesídlování v současnosti fungují pouze v 16 zemích, které ročně přijmou určitý počet uprchlíků. Postup při přesídlování si každá z těchto zemí určuje sama, takže příslušná opatření nemusejí odpovídat kritériím UNHCR. Mezinárodní společenství ale přesto uznává směrnice UNHCR a dodržuje humanitární zásady. Aspekty konkrétního výběru uprchlíků a přípravy k jejich přesídlení podle směrnic UNHCR a výběr uprchlíků z hlediska zemí, kam mají přesídlit, popisují kapitoly 5 a 6. Strategické přesídlování V souvislosti s úvahami o roli přesídlování jako jednoho z trvalých řešení jsme se už zmínili o tom, že v přesídlení do třetí země může doufat jen málo uprchlíků. Přesídlování by se mělo, pokud je to možné, plánovat s ohledem na vyřešení situace konkrétního uprchlíka. Jedině tak se zvětší užitek, jaký přesídlení přináší. Strategické přesídlování definujeme takto: Přesídlování plánované tak, aby přímo či nepřímo znamenalo větší přínos pro ostatní, vyjma přesídlence. Z takového přesídlení by mohli mít užitek další uprchlíci, hostitelský stát, další země nebo obecně režim mezinárodní ochrany. (Zápis ze stálého výboru Evropské komise /53/SC/CRP.10/dodatek 1, 2003) Strategické využití přesídlování nutně neznamená, že budou souběžně zvolena všechna tři trvalá řešení. V některých případech lze přesídlení použít v rámci balíčku trvalých řešení a nalézt tak definitivní východisko z problémů konkrétního uprchlíka. Takový postup lze zvolit, pokud se tím v zemi prvního azylu trvale vyřeší situace všech uprchlíků z jednoho státu. Strategické přesídlení Indie Kancelář UNHCR v Indii od roku 1980 pomohla jedné z nejpočetnějších populací uprchlíků na světě. K Afgháncům, kteří do Indie utíkali více než 27 let, se po roce 1989 začali připojovat uprchlíci z Barmy. UNHCR se v roce 2005 snažilo najít trvalá řešení, vhodná pro obě populace uprchlíků, Afghánce i Barmánce. Ochrana některých z nich nebyla dostatečná a v tvrdých městských podmínkách se tyto problémy během let zhoršovaly. Vzhledem k problematické ochraně se nemohli vrátit ani do Afghánistánu, ani do Barmy. Indie je sice přijala na své území, ale zdráhala se je všechny integrovat. Během jednání začalo Dillí zvažovat naturalizaci uprchlíků, kteří podle něj byli indického původu (Hindové a Sikhové.) Bylo třeba hledat alternativní řešení pro ostatní uprchlíky. UNHCR na základě konzultací se zeměmi, zapojenými do programů přesídlování, vyjednalo, že většina uprchlíků se prostřednictvím naturalizace integruje a zbývající uprchlíci budou přesídleni. Tento příklad dokládá, jakou roli má při hledání trvalých řešení vědomí spoluzodpovědnosti. O lokální integraci bylo možné jednat teprve tehdy, když se země, zapojené do přesídlovacích programů, zavázaly vyřešit případy zbývajících uprchlíků. To na druhé straně umožnilo najít východisko z problémů, které se hromadily řadu let. Uprchlíci měli po třiceti letech exilu ochranu a jejich situace se UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:46

14 trvale vyřešila. Obecně lze říci, že místní úřady se poté začaly k dalším uprchlíkům, pokud jde o ochranu, stavět vstřícněji. Do oblasti teď přicházejí hlavně lidé z Barmy a Iráku, kteří v tomto směru potřebují plnou podporu. Indie i partnerské země oceňují význam spolupráce. Vědí, že se na sebe navzájem mohou spolehnout. A právě s tím souvisí i jejich ochota zajišťovat ochranu dalším uprchlíkům. Strategické přesídlení Thajsko V Thajsku žije více než uprchlíků z Barmy. Jsou umístěni v devíti táborech podél thajsko-barmských hranic. Déle než deset let žili v uzavřených uprchlických táborech. Nemohli si najít práci a měli přístup jen k omezeným vzdělávacím programům. UNHCR, který pro ně chtělo najít trvalé řešení a zajistit jim ochranu, proto zahájilo rozsáhlé přesídlování. Takový program pochopitelně není vhodný pro všechny uprchlíky. Bylo třeba vyvinout program, z něhož by, ať již přímo či nepřímo, měli užitek i lidé, u kterých přesídlení nepřichází v úvahu. UNHCR našlo několik způsobů, jak by měl program přesídlení posloužit i těm, kteří přesídleni nebudou. Úhrady od přesídlených uprchlíků se zvýší, což podpoří ekonomiku v táborech. Přesídlení těch nejpotřebnějších uleví místnímu zdravotnictví, zejména pokud jde o náročnější péči o chronicky nemocné. Thajská vláda navíc bude moci vzhledem k menšímu počtu uprchlíků lépe organizovat a navzájem koordinovat provoz v jednotlivých uprchlických táborech. Má-li být přesídlení strategicky, to znamená co nejúčinněji, využito, nelze pominout následující aspekty: Z globálního hlediska by se měla výrazně zvýšit absorpční kapacita, tedy počet zemí, zapojených do programů přesídlování. Lze toho dosáhnout zvyšováním ročních kvót přesídlenců v zemích, které je už přijímají. Mnohem důležitější ale je, aby se na přesídlování podílely i další země. Rozšířilo by se tak spektrum možností pro přesídlované uprchlíky. Hledání adekvátního způsobu pomoci uprchlíkům nebude možné bez zapojení všech zúčastněných stran. O těchto záležitostech se bude muset intenzivněji jednat. O trvalých řešeních musí zúčastněné strany rozhodovat společně. Země, které přijímají přesídlence, mají různá kritéria výběru uprchlíků. Chceme-li, aby přesídlení bylo využito strategicky, měli bychom se více zaměřit na přesídlování celých skupin uprchlíků. Zároveň je třeba klást důraz na flexibilní přístup hostitelských zemí k přijímání dalších uprchlíků v souladu s Mnohostrannými rámcovými směrnicemi pro přesídlování. Státy, které přijímají přesídlence, mohou díky aktivnímu přístupu partnerů z řad zemí prvního azylu kombinovat přesídlování se zárukami dalších dávek, např. na zlepšení životních podmínek dalších uprchlíků. Přesídlování ve světě Jak už jsme uvedli, do programů přesídlování je v současnosti zapojeno 16 zemí (viz tabulka.) V některých z nich platí roční kvóty počtu přijatých přesídlených uprchlíků. Kontinent Asie Evropa Severní Amerika Jižní Amerika Země přijímající přesídlené uprchlíky Austrálie a Nový Zéland EU: Dánsko, Finsko, Irská republika, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko a Británie Země, které nejsou členy EU: Island, Norsko Kanada a USA Argentina, Brazílie a Chile UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:46

15 Těchto 16 zemí v roce 2007 nabídlo v rámci ročních kvót celkem asi míst pro přesídlené uprchlíky. Více než 90% těchto míst poskytly tři země: Austrálie, Kanada a Spojené státy. Dokládá to následující graf: Počet uprchlíků v jednotlivých oblastech Afrika Asie Evropa Jižní a Střední Amerika Severní Amerika Oceánie Zdroj: UNHCR, Teoretická kapacita znamená počet míst vyčleněných pro přesídlování vládami jednotlivých zemí. Zvláště americké nevládní organizace vyjadřují znepokojení nad tím, že rychlému a úplnému naplnění kvót čím dál více brání bezpečnostní opatření. Kromě zmíněných existuje poměrně vysoký počet dodatečných míst, ať již v rámci přesídlení ad hoc, humanitárních programů, programů spojování rodin či financování ze soukromých zdrojů, jako je tomu v Kanadě. Za tradiční země, které přijímají přesídlené uprchlíky, jsou označovány např. Austrálie, Kanada, Nový Zéland, skandinávské země, Nizozemsko a Spojené státy, tedy země s dlouhodobými přesídlovacími programy. Ostatní z uvedených 16 zemí, např. Island, Irsko, latinskoamerické státy a Británie jsou nové země přijímající přesídlené uprchlíky, protože příslušný program zavedly teprve nedávno. Do další skupiny patří země, které přesídlené uprchlíky přijímají příležitostně, ale nemají roční kvóty (přesídlení ad hoc. ) Do této skupiny patří např. Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Lucembursko, Španělsko a Švýcarsko. O zřízení programu přesídlování v poslední době projevily zájem i některé další evropské země (viz Kapitola 2.) V roce 2006 přijalo 26 zemí, včetně 15, které tehdy měly přesídlovací programy, celkem uprchlíků. Většinu z nich přijalo pouhých šest zemí: USA (41 300), Austrálie (13 400), Kanada (10 700), Švédsko (2 400), Norsko (1 000) a Nový Zéland (700). Je nutné zdůraznit, že ve Spojených státech, Kanadě a Austrálii mohou statistické údaje o přesídlování zahrnovat také osoby přesídlené z důvodů slučování rodin či v rámci humanitárních programů (tj. nikoli na základě žádosti UNHCR). Z celkového počtu uprchlíků bylo lidí přesídleno s pomocí UNHCR z nich získalo status uprchlíka. V ostatních případech nešlo přímo o uprchlíky, ale o příbuzné uprchlíků nebo o slučování rodin. Zbývajících asi osob bylo přesídleno v rámci spojování rodin nebo humanitárních programů. Je tedy zřejmé, že některé země, např. Spojené státy, Kanada a Austrálie, zvažují přesídlení nejen ve spolupráci s UNHCR, ale také na základě žádostí uprchlíků samotných a nevládních organizací. Z hlediska národnosti tvořili většinu uprchlíků přesídlených v roce 2006 v rámci programů UNHCR lidé z těchto zemí: UNHCR_vitejte_v_evrope.indd :26:48

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte

Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Směrnice UNHCR pro určování nejlepšího zájmu dítěte Český překlad byl zajištěn díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Children s High Level Group a pražské kanceláře UNHCR.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

1. Co je přesídlování uprchlíků?

1. Co je přesídlování uprchlíků? 1. Co je přesídlování uprchlíků? Přesídlování je nástrojem na ochranu uprchlíků Je to proces, jímž je uprchlík, který utekl ze své vlasti a našel dočasné útočiště v jiné zemi, dále umístěn přesídlen do

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC EVROPSKÉ UNIE NEČLENSKÝM STÁTŮM Zpracovala: Kantoříková Petra Plzeň, 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY

Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY Praha, srpen 2004 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ POMOC ČESKÉ REPUBLIKY EDUCON, o.s. srpen 2004 OBSAH Část 1 - Občan a zahraniční rozvojová pomoc České republiky. 3 Část 2 - Kdo pomoc zajišťuje?... 10 Část 3 - Organizování

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ UN 1. 08 MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU * 60 LET VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV * S MARTINEM BURSÍKEM O KONFERENCI NA BALI * ČEŠI PRO ROZVOJ * TRVALÁ ŘEŠENÍ PRO UPRCHLÍKY * BAN KI-MOON O AFGHÁNISTÁNU

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC UČEBNÍ MODUL EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC Mgr. Josef Pazderka MSc OBSAH 1. ÚVOD str. 4 2. UVEDENÍ DO PROBLEMTIKY str. 5 2.1. Zdroje humanitární pomoci.. str. 5 2.2. Humanitární ochrana str. 5 2.3.

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2011) 2 OBSAH ÚVOD.... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI...6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou,

Více

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení Deliverable 3 - WP1 Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení ručení pro moduly společného učení HP Admin Admin Ref num: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDVTIG-GMP Grant

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více