VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj / 4 Dne 4 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok /4

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Sídlo školy: Dušejov, Dušejov Právní forma: Příspěvková organizace Identifikátor zařízení 7 IZO ředitelství 447 IČO: 74 Kontakty: ZŠ tel: ředitelna kancelář účetní 7 7 školní družina školní poradenské pracoviště 7 mobil (jednotl pedag pracovníci) MŠ tel: kancelář MŠ ŠJ tel: Bankovní spojení: kancelář vedoucí + kuchyň Internetové stránky: KB Jihlava 747/ Zřizovatel školy: Obec Dušejov Adresa: Dušejov 9, Dušejov Školská rada pracuje ve složení: za zákonné zástupce: Irena Pechová, předsedkyně Eva Baráková Zdeňka Pechová za zřizovatele: MVDr Petr Záboj Zdeňka Tajovská Tomáš Pech za pedagogický sbor: Hana Marková, Dis Mgr Lenka Kočková Mgr Marcela Krejčová

3 A Charakteristika školy Výchovně vzdělávací práce byla po zahájení školního roku /4 dne září uskutečňována v sedmi třídách až 9 postupného ročníku Součástí organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna Zvláštnosti školy: Škola se dlouhodobě zabývá integrací žáků s autismem, s postižením tělesným, zrakovým a mentálním a integrací žáků s poruchami učení a chování Škola byla i v tomto školním roce zařazena do systémového projektu MŠMT Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III, financovaného z Evropského sociálního fondu Tento projekt se na naší škole uskutečnil na základě spolupráce pedagogů školy se speciální pedagožkou, která pracuje ve školním poradenském pracovišti Zaměstnavatelem speciální pedagožky je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze Školní speciální pedagožka spolupracovala při práci s integrovanými i tolerovanými žáky nejen s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence, ale i s třídními učiteli, asistentkami pedagoga, s vychovatelkami školní družiny a s ostatními pedagogickými, případně nepedagogickými pracovníky školy Projekt byl ukončen k 4, speciální pedagožka k tomuto termínu ukončila činnost na naší škole Na projekt navazuje Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a školních zařízeních v roce 4, ve kterém škola získala poloviční úvazek pro speciálního pedagoga, jehož působení na škole bude řešit nová ředitelka školy od září 4 Počty žáků ve třídách:

4 Třída I třída II třída III třída VI třída VII třída VIII třída IX třída Celkem: 7 tříd Ročník post ročník post ročník post ročník 4 post ročník post ročník post ročník 7 post ročník post ročník 9 post ročník 9 ročníků Počet žáků 4 97 Počet chlapců 7 7 Počet dívek Do naší školy docházejí žáci ze 7 obcí: Třída Dušejov Hojkov Boršov Milíčov Jedlov + Mirošov Hubenov Jihlava Plandry Ježená Vyskytná,okr PE Proseč pod Křem, okr PE Opatov Pelhřimov Rančířov Myslotín, okr PE Kostelec Celkem I II III IV V 4 VI 4 B Přehled učebních plánů VII VIII IX Celkem 7 97 Integrovaní ž 4

5 Vzdělávací programy: ŠVP Společně to dokážeme Dodatek č čj: / Zvláštní škola čj: 9/97- Podle upraveného školního vzdělávacího programu Společně to dokážeme Dodatek č jsme vyučovali v tomto školním roce ve všech ročnících Podle učebního plánu Zvláštní škola byli vyučováni jeden žák ve postupném ročníku, jeden žák v postupném ročníku a jeden žák v postupném ročníku Učební plány byly realizovány v jednotlivých ročnících v těchto časových dotacích: Ročník post ročník post ročník post ročník 4 post ročník post ročník post ročník 7 post ročník post ročník 9 post ročník Celkem Týdenní dotace vyučovacích hodin hodin hodin hodin hodin hodin 9 hodin hodin hodin hodin 4 hodin Podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd mělo být vyučováno 4 hodin, ve skutečnosti byly učiteli vyučovány 9 hodiny, protože v některých předmětech - především výchovách - byly ročníky spojovány, aby se dosáhlo úspory úvazku učitelů Na I stupni byly ve spojených + a 4 + postupných ročnících vyučovány téměř všechny předměty společně samostatně byly vyučovány tyto hodiny: Ve postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodiny matematiky Ve postupném ročníku:

6 vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina výtvarné výchovy Ve 4 postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodina vlastivědy vyučovací hodina přírodovědy vyučovací hodina výtvarné výchovy V postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodina vlastivědy vyučovací hodina přírodovědy vyučovací hodina výpočetní techniky vyučovací hodina výtvarné výchovy Tyto předměty byly vyučovány ve spojených ročnících na II stupni: Předmět Spojené ročníky Počet hodin týdně Tělesná výchova 9 dívky hodiny Tělesná výchova 9 chlapci hodiny Výtvarná výchova + 7 hodiny Výtvarná výchova + 9 hodina Hudební výchova + 7 hodina Hudební výchova + 9 hodina Občanská výchova + 7 hodina Občanská výchova + 9 hodina Výchova ke zdraví + 9 hodina Školní družina

7 Školní družina pracovala ve dvou odděleních Žáci až postupného ročníku navštěvovali I oddělení školní družiny (zapsaných bylo účastníků) Žáci 4 a postupného ročníku a žáci z II stupně (ze, 7 a 9 postupného ročníku) navštěvovali II oddělení školní družiny (zapsaných bylo účastníků) Celkem navštěvovalo školní družinu 44 účastníků Ranní provoz byl pro účastníky zajišťován denně v I oddělení od, hod, po vyučování od, hodin do, hod II oddělení bylo v provozu v době, kdy kapacita I oddělení nedostačovala, a to hodinu denně od, do, hod Poplatky byly stanoveny ve výši,- Kč za měsíc C Údaje o pracovnících školy

8 Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Úvazek Ředitelka Třídní učitelka I třídy Třídní učitelka II třídy Třídní učitelka III třídy Třídní učitel VI třídy Třídní učitelka VII třídy Třídní učitelka VIII třídy Třídní učitelka IX třídy Učitelka,,,,,,,,, Praxe ve školství 4 let let 7 let let 9 let roky let 7 let 4 roky Aprobace / studium Titul Istupeň + Nj Istupeň Nekvalifikovanost Istupeň + Hv Magisterské studium Český jazyk + dějepis Zeměpis+tělesná výchova Přírodopis + Vých poradce Mgr Mgr Istupeň + Vv, Mgr Bc Mgr Mgr Ing Mgr Mezinárodní zkouška z Aj Učitel Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Vychovatelka ŠD Iodd Vychovatelka ŠD-IIodd Vychovatelka ŠD-ran provoz Vedoucí předšk a mimošk výchovy Učitelka MŠ Učitelka MŠ,,,7,4,7,7,,7,7,7,,, let rok 4 roky roky rok roků 4 roků roky 7 let rok let 7 let 4 let Nekvalifikovanost Bakalářské studium Bakalářské studium Kurz asistenta pedagoga Kurz asistenta pedagoga Magisterské studium Střední škola pedagogická Andragogika Nekvalifikovanost Nekvalifikovanost Střední škola pedagogická Střední škola pedagogická Střední škola pedagogická + VOŠ Bc Bc Mgr DiS Na všech zařízeních naší školy pracovalo přepočtených,4 pedagogických pracovníků, z toho ZŠ, (9, uč +, AP) ŠD,4 MŠ, pedagogických pracovníků Jeden pedagogický pracovník pracující na částečný úvazek skončil vedlejší pracovní poměr v červnu a bude s ním znovu podepsána pracovní smlouva od září 4 Nepedagogičtí pracovníci Nepedagog pracovníci Úvazek Účetní školy Školník Uklízečka Uklízečka Vedoucí šk jídelny Vedoucí kuchařka Kuchařka,,,,,,, Praxe ve školství roky roků roků roky roky 7 roků roků Vzdělání Ing ÚSO SOU SOU ÚSO SOU SOU

9 Pomocná kuchařka Školnice MŠ,, 4 roky roky SOU SOU Na všech zařízeních naší školy pracovalo přepočtených 7, nepedagogických pracovníků, z toho ZŠ, ŠJ, MŠ, nepedagogických pracovníků Z nepedagogických pracovníků byl ukončen pracovní poměr s pomocnou kuchařkou ŠJ (během školního roku jí byl úvazek navýšen v souvislosti se zřízením výdejny v MŠ na,), která bude v případě, že bude možno zaměstnat (podle počtu přihlášených strávníků) další pracovní sílu, od nového školního roku znovu přijata do pracovního poměru Dále skončila uklízečka ZŠ, která byla zaměstnána na částečný pracovní úvazek Personální obsazení školy: Ředitelka školy: Mgr Marcela Norková Výchovný poradce: Ing Jana Culková Speciální pedagog: Mgr et Ing Marta Kozdas (zaměstnankyně NÚOV Praha) do 4 Účetní: Ing Iva Kourková Pedagogický sbor: Mgr Marcela Krejčová Ivana Pulsová Mgr Petra Strnadová Bc Erik Landecki Mgr Jana Hurdová Mgr Lenka Kočková (I tř) (II tř) (III tř) (VI tř) (VII tř) (VIII tř)

10 Ing Jana Culková Mgr Jana Jiráková Jaroslav Dušek (IX tř) Vychovatelky ŠD: Mgr Tereza Kucianová Ivana Pulsová Ing Iva Kourková Asistenti pedagoga: Bc Nikola Křivková Miroslava Nováková Věra Nováková Bc Ilona Kameníková, od 7 4 Jitka Kocmanová Anna Vašíčková Romana Mařatková Vedoucí předškolní a mimoškolní výchovy: Učitelky MŠ Růžena Jandová Dana Arpášová Hana Marková, DiS Uklízečky: Marie Götthansová Michaela Gottliebová Školník: Školnice MŠ: Vladimír Šlechta Jana Zmátlová Vedoucí ŠJ: Kuchařky: Marcela Vondrušková Marie Nováková Hana Tomanová Marcela Vondrušková D Údaje o přijímacím řízení Obrázek a : Zápis do I třídy Zápis do I třídy pro školní rok 4/ se konal 4 ledna 4 Bylo zapsáno dětí z mateřské školy Ředitelka školy rozhodla, že jedno děvče dostane odklad povinné školní docházky na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení PPP v Jihlavě a dětského lékaře Z loňska měly odklad dvě děti Do první třídy tedy nastoupí září 4 čtrnáct prvňáčků

11 Povinnou školní docházku ukončilo žáků IX třídy + žákyně ukončily docházku v, respektive 7 postupném ročníku, žákyně postupného ročníku bude pokračovat na osmiletém gymnáziu v primě, žákyně 7 post ročníku na šestiletém gymnáziu, obě v Jihlavě Sedm žáků odchází na střední školy ukončené maturitní zkouškou, tři žáci bude navštěvovat učební obory Na gymnázium se přihlásila dívka, bude studovat v Pelhřimově Jedna žákyně odchází do Jihlavy studovat Střední odbornou školu sociální Jeden žák bude pokračovat ve studiu na Střední škole technické v Jihlavě v oboru mechanik elektrotechnik Jeden žák bude navštěvovat VOŠ zdravotnickou a SOŠ, s r o v Jihlavě obor laboratorní asistent Jedna žákyně se rozhodla pro studium na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické v Havlíčkově Brodě v oboru zdravotní asistent Jeden žák bude navštěvovat Střední zemědělskou školu a SOŠ v Poděbradech obor agropodnikání Jeden žák bude studovat na Střední průmyslové škole v Jihlavě obor informační systémy Jeden žák bude studovat na Střední škole automobilní v Jihlavě obor autolakýrník Jedna žákyně bude navštěvovat Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště v Pelhřimově (učební obor kadeřnice) Jeden žák bude studovat na Střední odborné škole a středním odborném učilišti v Třešti obor kuchařské práce Všichni žáci byli přijati na ty obory, na které si podali přihlášku Obrázek č : Absolventi 9 třídy Přehled přijatých žáků na střední školy a střední odborná učiliště do ročníku šk r 4/: počet střední škola obor sídlo SŠ

12 Gymnázium Gymnázium Gymnázium Střední škola sociální Střední průmyslová škola Střední škola technická Stř zdrav škola a VOŠ zdr VOŠ zdrav a SOŠ, sro Stř zeměd škola a SOŠ Střední škola automobilní SOŠ a SOU Třešť Stř průmysl škola a SOU leté leté 4leté sociální pracovník informační technologie mechanik elektrotechnik zdravotnický asistent laboratorní asistent agropodnikání autolakýrník kuchařské práce kadeřník Jihlava Jihlava Pelhřimov Jihlava Jihlava Jihlava Havl Brod Jihlava Poděbrady Jihlava Třešť Pelhřimov V průběhu školního roku do školy přestoupila žákyně z jiné základní školy do postupného ročníku, žáci do a postupného ročníku a 4 žáci se odstěhovali (do jiné školy přesídlili z, 4 a postupného ročníku) V září jsme začínali s počtem žáků 99, školní rok jsme končili s počtem žáků 97 Obrázek č 4 a : Trička absolventů - 4 E Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy Všichni žáci, kteří se hlásili na SŠ, byli na vybrané střední školy přijati Přehledy z klasifikačních porad Přehled chování: I pololetí třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé I II III IV V VI VII VIII IX

13 Žáků celkem II pololetí třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Žáků celkem F 4 I II III IV V VI VII VIII IX Přehled prospěchu: I pololetí třída I Průměrný prospěch, Vyznamenání Samé výborné 7 Počet dostatečných Počet žáků s dostatečnými Počet nedostatečných Počet žáků s nedostatečnými Žáků celkem II pololetí třída Průměrný prospěch Vyznamenání Samé výborné Počet dostatečných Počet žáků s dostatečnými Počet nedostatečných Počet žáků s nedostatečnými Žáků celkem I, 7 II, 4 V VI,,7 7 4 VII, VIII,9 IX,97 7 V VI,4,7 4 VII, VIII, IX, III, IV, 9 II, 4 III,4 IV, Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Se žáky převážně II stupně pracoval školní metodik prevence ve spolupráci se speciální pedagožkou (intervenční aktivity, práce se skupinou, screening) hlavně v hodinách občanské výchovy a se žáky v VIII a IX třídě v hodinách výchovy ke zdraví Se žáky VII třídy pracovaly převážně ve volném čase třídní učitelka se speciální pedagožkou Minimální preventivní program byl zaměřen na: výchovu ke zdravému životnímu stylu posilování komunikačních schopností odstraňování nedostatků v chování 4 vytváření pozitivního sociálního klimatu zvyšování sociální kompetence

14 ad ) Škola je zapojena v projektu Zdravá škola a krát ročně pořádá Dny zdravých svačinek ad ) Každá třída si volí dva zástupce do Žákovského parlamentu, ve kterém se zároveň učí prezentovat zájmy tříd, a tím vyjadřovat svoje názory, diskutovat o problémech a přijímat demokratické principy V letošním školním roce pracovala se ŽP Mgr Jana Jiráková ad ) V tomto školním roce ve spolupráci s Vrakberem Jihlava, centrem primární prevence se naše pozornost obrátila k problémům vytváření třídních kolektivů Pracovníci této instituce navštívili postupně všechny třídy naší školy a v rámci projektu pořádali se žáky a jejich třídními učiteli besedy na témata, která jsme vybrali z jejich programu, a která byla nastavena tak, aby vyhovovala konkrétním třídním kolektivům: Itřída: Vztahy v kolektivu II třída ( a post ročník): Bezpečí III třída (4 a post ročník): Prevence šikany VI třída: Vztahy v kolektivu VII třída: Když se vztahům nedaří VIII třída: Plány do budoucna IX třída: Když se vztahům nedaří Cílem programu primární prevence bylo, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti Od prosince 9 využíváme nabídky firmy ŠIKCZ, kdy mohou žáci na televizní obrazovce nainstalované v I poschodí školní budovy sledovat různé spoty s tématikou dopravní, zdravotní, sexuální a environmentální výchovy, dále ochrany osobnosti i s tématikou různých závislostí Žáci se zde také dozvědí, kam se mohou obrátit v případě problémů, které se u nich mohou objevit v různých oblastech jejich života ad 4) V tomto bodě byla věnována stálá pozornost rozvíjení speciálních školních aktivit pro žáky organizováním společných akcí (výlety, exkurze) Všichni jsme se snažili vytvářet pozitivní vztahy ve třídě, vést k tomu, aby žáci pomáhali slabším spolužákům ad ) Žáci byli vedeni důsledně a systematicky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektující identitu a individualitu žáka K plnění těchto úkolů přispělo i to, že žáci sbírali v rámci školní soutěže víčka z PET lahví pro postiženého letého Erička na zakoupení ivalidního vozíku

15 Obrázek č a 7 Akce Vrakbaru pro IV a V třídu G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce /4 si pedagogičtí pracovníci naší školy doplňovali, popř rozšiřovali vzdělání: Bc Erik Landecki dokončuje magisterské studium na FF UK Praha v oboru pedagogika učitelství pro střední školy

16 Asistentka pedagoga u žáka postupného ročníku Romana Mařatková studovala první ročník bakalářského studijního programu Sociální práce, oboru Rastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK v Praze Asistentka pedagoga u integrovaného žáka postupného ročníku Bc Nikola Křivková pokračuje v navazujícím magisterském studiu oboru speciální pedagogika na Univerzitě J A Komenského v Praze Paní Ivana Pulsová začala v tomto školním roce studovat první ročník celoživotního vzdělávání obor Speciální pedagogika základní studium na Masarykově univerzitě v Brně Vychovatelka školní družiny Mgr Tereza Kucianová si doplňovala svoji kvalifikaci studiem pro vychovatelství školní družiny v rámci projektu Studium pedagogiky na NIDV Jihlava Svoje vzdělání si doplňovali i ostatní pedagogičtí pracovníci v rámci nabídek seminářů a školení NIDV Jihlava, Vysočina Education Jihlava, SPC Jihlava a NÚOV Praha H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

17 ZÁJMOVÉ KROUŽKY název Kroužek dovedných rukou Sportovní hry Florbal 4 Příprava na SŠ - Čj Příprava na SŠ - M Hudební kroužek 7 Cyklistický kroužek Cestovatelský kroužek 9 Hra na flétnu Redakce školního časopisu vedoucí Mgr Marcela Norková Mgr Marcela Krejčová Ivana Pulsová Mgr Jana Hurdová Ing Jana Culková Bc Erik Landecki Mgr Lenka Kočková Bc Erik Landecki Mgr Petra Strnadová Mgr Jana Hurdová ročník Ist Ist Ist IXtř IXtř I-IXtř IIst IIst Ist IIst počet žáků OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE datum aktivita počet žáků třída pedagog Soutěž v Aj okresní kole Recitační soutěž okresní kolo Poznej Vysočinu Matematická olympiáda okresní kolo Testování ČŠI přírodovědná gramotnost Testování ČŠI anglický jazyk Dyslektická olympiáda Třebíč Testování ČŠI Člověk a jeho svět VII- VIII tř VI-VII tř VIII IX tř VII tř VIII tř VIIItř Istupeň 4post ročn JI HU KOČ CU LA JI KOZ STR SPORTOVNÍ SOUTĚŽE datum aktivita počet žáků třída pedagog pracovník KOČ LA PU KOČ Minifotbal Kuželka Cup Florbal Florbal 4 9 VIII IX tř Mc Donald s Cup Dopravní soutěž mladých cyklistů Pohár rozhlasu starší žáci Sportovní liga škol - vybíjená 9 IV-V tř V-VItř IX tř VI-VII tř VIII IX tř VIII IX tř IV- Vtř PU KU PU KOČ AKCE PRO VEŘEJNOST datum 9 aktivita Slavnostní zahájení šk roku pro prvňáčky Informační odpoledne pro rodiče počet žáků třída pedagog pracovník Itřída KR, JA, NO, KOZ

18 Třídní schůzky SRPDŠ Rozsvěcování vánočního stromu v Dušejově pěvecký sbor LA 97+4 všechny Vánoční koncert Milíčov I-IXtř LA Vánoční koncert Dušejov I-IXtř LA Vánoční besídka Informační odpoledne pro rodiče XII rodičovský ples IX CU Informační odpoledne pro rodiče Třídní schůzky SRPDŠ Informační odpoledne pro rodiče II školní jarmark aneb Otvírání léta Obrázek č a 9: Žáci IX třídy na XII Školním plese AKCE VE ŠKOLE 9 všechny

19 Obrázek č : Žáci VI třídy při práci v dílnách v hodině Pv Obrázek č : Plnění úkolů v rámci branného kurzu datum aktivita počet žáků třída pedagog pracovník Zasedání Žákovského parlamentu (+ každá první středa v měsíci) 4 I - IX NO, JI Plavecký výcvik ( do ) MŠ + Ist TU Poznávací zájezd do Prahy 4 V -IXtř HU + TU Evropský den jazyků 97 I - IX I - IX ved zájm kroužků Začátek činnosti zájmových kroužků Začátek výuky římskokatolického náboženství I-VI Mgr Ján Grambal Dopravní výchova Na Dětském dopravním hřišti v JI IV KU Exkurze na ÚP v Jihlavě IXtř CU Itř+ MŠ KR, MAR Loutkové divadlo + Exkurze do SOŠ a SOU Pelhřimov pro zájemce IXtř CU Hitler, Stalin a já beseda s pí uč J Paulusovou VIII+IXtř HU, VAŠ + TU Vztahy v kolektivu beseda 4 VItř LA Když se vztahům nedaří beseda VIItř HU Poznávací zájezd na Veselý Kopec I-Vtř KR + TU Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ IX CU Mikulášská diskotéka 4 Všechny IXtř + CU Plány do budoucna - beseda VIIItř KOČ

20 Když se vztahům nedaří - beseda Vánoční besídka 9+4 IXtř CU všechny+mš KOČ, KR + TU Filmové představení Rivalové 4 VI-IXtř TU Poznávací zájezd do Vídně pro zájemce 7 VI IXtř LA Branný kurz I-IX První pomoc do škol (část) VIIItř KOČ Zápis do třídy předškoláci KR, STR, KOZ, MAR, NO, První pomoc do škol (část) VIIItř KOČ Branné cvičení 97 I-IX Prevence šikany - beseda 7 IV Vtř STR Dopravní výchova na DDH v Jihlavě IVtř KU Vztahy v kolektivu - beseda Itř KR Bezpečí - beseda II + IIItř PU Čistá Vysočina 97 I-IX Pernštejni na českém trůně: Knížata 97 I-IX První pomoc do škol ( část) VIII KOČ IIIročník Pexesiády (spolu s Komunitní školou DU) 4 Ist NO, KU Dopravní olympiáda školní kolo 97 I-IX KU + TU Den Země procházka po Křemešníku Ist KR + TU Den Země myslivost v našem regionu 4 IIst LA + TU IV letní dušejovská olympiáda 97 I-IX KOČ + I - IX ved zájm kroužků Ukončení činnosti zájmových kroužků Program s p Hořákem (Záchranná stanice) 97 I - IX Slavnostní zakončení školního roku 97 I-IX

21 Obrázek č : Závěr vánoční besídky ŠKOLNÍ VÝLETY NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU Datum 4 Cíl Školní výlet Tábor, Chýnovské jeskyně Školní výlet Caorle, Itálie (do ) Školní výlet Máchovo jezero (do ) Školní výlet Velké Mezříčí (do ) Školní výlet Třeboň Vysvětlivky: JI - Jana Jiráková HU - Jana Hurdová CU - Jana Culková LA - Erik Landecki KOČ - Lenka Kočková DU - Jaroslav Dušek KOZ KU NO PU KR AP - Počet žáků Marta Kozdas Tereza Kucianová Marcela Norková Ivana Pulsová Marcela Krejčová asistenti pedagoga Třída I-V IX VI VII VIII MAR STR ŠLE JA TU - Ped dozor KR, TU, AP CU, KOČ LA, ŠLE HU, JI KOČ, LA Hana Marková Petra Strnadová Vladimír Šlechta Růžena Jandová třídní učitelé

22 I Údaje o výsledcích inspekce Inspekční tým ČŠI vedený inspektorkou Mgr Evou Kořínkovou navštívil naší školu i mateřskou školu ve dnech 4 a 9 4 Předmětem inspekční činnosti bylo: vykonávání státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb Kontrola se zaměřila na nedostatky zjištěné při inspekční činnosti v minulém školním roce Škola předložila doklady, kterými nedostatky odstranila Při letošní kontrole byl zjištěn jeden nedostatek v základní škole, který byl v průběhu inspekční činnosti na škole odstraněn Druhý nedostatek se týkal Školního vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání, který byl odstraněn bezprostředně po inspekci, a o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla Česká školní inspekce informována v termínu do

23 I Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do podobných programů J Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Paní Ivana Pulsová začala v tomto školním roce studovat první ročník celoživotního vzdělávání obor Speciální pedagogika základní studium na Masarykově univerzitě v Brně

24 K Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola byla zařazena i do III etapy systémového projektu MŠMT Rozvoj a zdokonalení integrovaného, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání RAMPS VIP Kariéra III financovaného z Evropského sociálního fondu Tato další etapa má název Rozvoj a metodická podpora poradenských pracovišť I v letošním školním roce pracovala na pozici speciální pedagožky Mgr et Ing Marta Kozdas, která byla placena na plný úvazek z tohoto projektu a byla zaměstnankyní Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze Na této pozici skončila 4, kdy byl projekt ukončen Od 9 jsme zahájili práci v projektu EU peníze školám (EUPŠ), který pokračoval i v tomto školním roce a byl ukončen k 4 Díky tomuto projektu, který byl hrazen z 9% z financí ESF a % vládou ČR, dostala škola finanční částku 74 Kč Při přípravě tohoto projektu jsme vzali v úvahu potřeby žáků a školy a vybrali jsme tyto šablony: krát šablona I/ - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, 4krát šablona III/ - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, krát šablona III/ - Vzdělání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií krát šablona IV/ - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol V letošním školním roce jsme finance čerpali na dovybavení učeben IC technikou a na financování přípravy DUMů (digitálních učebních materiálů) pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní tabulí Dne 4 března 4 byla realizována u nás ve škole kontrola MŠMT, jejímž předmětem bylo ověření realizace projektu, že vykázané výdaje jsou skutečné, produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, že žádosti příjemce o úhradu jsou správné a operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly, pravidly Společenství a pravidly OP VK Tříčlenný kontrolní tým MŠMT neshledal žádné závažné chyby, pouze jedno pochybení, které nemá za následek podezření na nesrovnalost a bylo uděleno nápravné opatření k odstranění nedostatku Jinak byly výstupy a indikátory deklarované v monitorovacích zprávách v souladu se skutečným stavem, byla dodržována pravidla pro zadávání veřejných zakázek stanovená v Příručce pro základní školy a byla dodržována pravidla v uzavřeném právním aktu Ve školním roce / jsme na naší škole zahájili grantový projekt financovaný také z ESF v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem ZŠ a MŠ Dušejov podpora pedagogického asistentství v Kraji Vysočina V listopadu byla realizace projektu pozastavena a následně ukončena ze strany Kraje Vysočina odstoupením od smlouvy o poskytnutí podpory Od února do února 4 úspěšně proběhly dvě monitorovací zprávy, třetí byla v té době před schválením Na základě těchto tří monitorovacích zpráv škola obdržela finanční částku 4, Kč, kterou profinancovala správným způsobem, což bylo výsledkem zjištění České policie díky Trestnímu oznámení na neznámého pachatele, které podala za zřizovatele starostka Obce Dušejov paní Jana Bulantová (nebyl shledán žádný trestný čin) Realizace byla ukončena z důvodu vedení účetnictví mimo účetnictví organizace, což je porušení finančního zákona, ale na tuto skutečnost, která je závažným pochybením, nebyl žádnou kontrolou od Krajského úřadu Kraje Vysočina ani od zřizovatele realizační tým upozorněn v době, kdy bylo ještě možné toto pochybení napravit Škole tímto vznikla povinnost vrátit poskytnuté finanční prostředky do dnů Zastupitelstvo Obce Dušejov rozhodlo na svém zasedání tuto částku škole půjčit a s Krajským úřadem Kraje Vysočina byl dohodnut

25 splátkový kalendář do června Škola má na základě smlouvy o zápůjčce zřizovateli uvedenou částku vrátit do konce kalendářního roku Přes snahu ředitelství školy se nepodařilo získat žádnou finanční částku od sponzorů na pokrytí alespoň částečné finanční částky I když byl projekt předčasně ukončen, jeho obsah, tj prezentační akce, semináře a e-learningové kurzy byly realizovány úplně všechny Akcí pořádaných v rámci projektu se zúčastnilo celkem 7 osob, z toho úspěšně cca osob Všichni úspěšní absolventi byli pedagogičtí pracovníci z Kraje Vysočina, stejně jako odborní lektoři jednotlivých seminářů (lékaři, psychiatři, psychologové, speciální pedagogové, pracovníci SPC, PPP, ) Všechny semináře byly od účastníků vysoce hodnoceny po obsahové i organizační stránce Šestým rokem je naše škola zařazena do národní sítě programu Škola podporující zdraví

26 L Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Během tohoto školního roku jsme spolupracovali s různými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze VIP Kariéra (Vzdělávání Informace Poradenství Kariéra) Speciálně pedagogické centrum Jihlava Spolupráce školního poradenského pracoviště při zjišťování a uplatňování tolerance nebo integrace školou navrhovaných žáků a žáků s postižením Pedagogickopsychologická poradna Jihlava Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb (RAMPS VIP III) do května 4 Pedagogickopsychologická poradna Pelhřimov Státní zdravotní ústav Praha Projekt Škola podporující zdraví Krajský úřad Kr Vysočina odbor zdravotnictví Projekt pro žáky VIII tříd pomoc do škol Krajský úřad Kraje Vysočina odbor pro místní rozvoj Pomoc při vytváření a realizaci projektů v rámci projektu Škola podporující zdraví Úřad práce Jihlava Akce pro žáky VIII a IX tř k volbě povolání (besedy, exkurze, projekt) Obec Dušejov Komunitní škola vzdělávání rodičů i dětí Mateřská škola Dušejov (součást zařízení) Společné akce předškoláků a žáků I třídy Společná účast na akcích pro rodiče a veřejnost Společná účast na výchovně vzdělávacích akcích Sdružení rodičů, přátel a dospělých při ZŠ a MŠ Dušejov Sponzorské dary na nákup školního nábytku Organizace tradičního rodičovského plesu pro vycházející žáky Organizace II školního jarmarku aneb Vítání léta ŠIKCZ Hradec Králové Instalace obrazovky na chodbě školy (Školní informační kanál) Posílání tematických spotů přes internet Plavecká škola Delfín, Pelhřimov Plavecký výcvik pro děti MŠ a žáky I st ZŠ Záchranná stanice Chrástov Opakované besedy s p Hořákem s tématikou ochrany zvířat Dům dětí a mládeže Účast žáků na jejich soutěžích, olympiádách

27 Jihlava Asociace školních sportovních klubů JI Žáci členy AŠSK Účast žáků na sportovních soutěžích Dětské dopravní hřiště Dopravní výchova pro žáky IV třídy Jihlava Účast žáků školy na dopravních soutěžích NIDV Jihlava Vzdělávací činnost pro pedagogické pracovníky školy DKO Jihlava Účast na programech z jejich nabídky Cinestar Jihlava Účast na programech z jejich nabídky Biskupství českobudějovické Výuka římskokatolického náboženství Vrakbar Jihlava Spolupráce v rámci programů primární prevence Centrum dohody Praha Organizování školení pro pedagogické pracovníky školy v rámci projektu Jak na žáky V Dušejově července 4 Zpracovala: Mgr Marcela Norková, ředitelka školy do 7 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 4 Mgr Marcela Krejčová, ředitelka školy od 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj. 8 / Dne. 7. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok / Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dušejov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj. 304/15 Dne 15. 10. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

BULLETIN č. 29 INFORMACE PRO RODIČE ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní školy a Mateřské školy Dušejov

BULLETIN č. 29 INFORMACE PRO RODIČE ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní školy a Mateřské školy Dušejov ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Dušejov 86, 588 05 Dušejov BULLETIN č. 29 Základní školy a Mateřské školy Dušejov IČO 75022401 Telefon:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více