VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj / 4 Dne 4 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok /4

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Sídlo školy: Dušejov, Dušejov Právní forma: Příspěvková organizace Identifikátor zařízení 7 IZO ředitelství 447 IČO: 74 Kontakty: ZŠ tel: ředitelna kancelář účetní 7 7 školní družina školní poradenské pracoviště 7 mobil (jednotl pedag pracovníci) MŠ tel: kancelář MŠ ŠJ tel: Bankovní spojení: kancelář vedoucí + kuchyň Internetové stránky: KB Jihlava 747/ Zřizovatel školy: Obec Dušejov Adresa: Dušejov 9, Dušejov Školská rada pracuje ve složení: za zákonné zástupce: Irena Pechová, předsedkyně Eva Baráková Zdeňka Pechová za zřizovatele: MVDr Petr Záboj Zdeňka Tajovská Tomáš Pech za pedagogický sbor: Hana Marková, Dis Mgr Lenka Kočková Mgr Marcela Krejčová

3 A Charakteristika školy Výchovně vzdělávací práce byla po zahájení školního roku /4 dne září uskutečňována v sedmi třídách až 9 postupného ročníku Součástí organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna Zvláštnosti školy: Škola se dlouhodobě zabývá integrací žáků s autismem, s postižením tělesným, zrakovým a mentálním a integrací žáků s poruchami učení a chování Škola byla i v tomto školním roce zařazena do systémového projektu MŠMT Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III, financovaného z Evropského sociálního fondu Tento projekt se na naší škole uskutečnil na základě spolupráce pedagogů školy se speciální pedagožkou, která pracuje ve školním poradenském pracovišti Zaměstnavatelem speciální pedagožky je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze Školní speciální pedagožka spolupracovala při práci s integrovanými i tolerovanými žáky nejen s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence, ale i s třídními učiteli, asistentkami pedagoga, s vychovatelkami školní družiny a s ostatními pedagogickými, případně nepedagogickými pracovníky školy Projekt byl ukončen k 4, speciální pedagožka k tomuto termínu ukončila činnost na naší škole Na projekt navazuje Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a školních zařízeních v roce 4, ve kterém škola získala poloviční úvazek pro speciálního pedagoga, jehož působení na škole bude řešit nová ředitelka školy od září 4 Počty žáků ve třídách:

4 Třída I třída II třída III třída VI třída VII třída VIII třída IX třída Celkem: 7 tříd Ročník post ročník post ročník post ročník 4 post ročník post ročník post ročník 7 post ročník post ročník 9 post ročník 9 ročníků Počet žáků 4 97 Počet chlapců 7 7 Počet dívek Do naší školy docházejí žáci ze 7 obcí: Třída Dušejov Hojkov Boršov Milíčov Jedlov + Mirošov Hubenov Jihlava Plandry Ježená Vyskytná,okr PE Proseč pod Křem, okr PE Opatov Pelhřimov Rančířov Myslotín, okr PE Kostelec Celkem I II III IV V 4 VI 4 B Přehled učebních plánů VII VIII IX Celkem 7 97 Integrovaní ž 4

5 Vzdělávací programy: ŠVP Společně to dokážeme Dodatek č čj: / Zvláštní škola čj: 9/97- Podle upraveného školního vzdělávacího programu Společně to dokážeme Dodatek č jsme vyučovali v tomto školním roce ve všech ročnících Podle učebního plánu Zvláštní škola byli vyučováni jeden žák ve postupném ročníku, jeden žák v postupném ročníku a jeden žák v postupném ročníku Učební plány byly realizovány v jednotlivých ročnících v těchto časových dotacích: Ročník post ročník post ročník post ročník 4 post ročník post ročník post ročník 7 post ročník post ročník 9 post ročník Celkem Týdenní dotace vyučovacích hodin hodin hodin hodin hodin hodin 9 hodin hodin hodin hodin 4 hodin Podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd mělo být vyučováno 4 hodin, ve skutečnosti byly učiteli vyučovány 9 hodiny, protože v některých předmětech - především výchovách - byly ročníky spojovány, aby se dosáhlo úspory úvazku učitelů Na I stupni byly ve spojených + a 4 + postupných ročnících vyučovány téměř všechny předměty společně samostatně byly vyučovány tyto hodiny: Ve postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodiny matematiky Ve postupném ročníku:

6 vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina výtvarné výchovy Ve 4 postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodina vlastivědy vyučovací hodina přírodovědy vyučovací hodina výtvarné výchovy V postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodina vlastivědy vyučovací hodina přírodovědy vyučovací hodina výpočetní techniky vyučovací hodina výtvarné výchovy Tyto předměty byly vyučovány ve spojených ročnících na II stupni: Předmět Spojené ročníky Počet hodin týdně Tělesná výchova 9 dívky hodiny Tělesná výchova 9 chlapci hodiny Výtvarná výchova + 7 hodiny Výtvarná výchova + 9 hodina Hudební výchova + 7 hodina Hudební výchova + 9 hodina Občanská výchova + 7 hodina Občanská výchova + 9 hodina Výchova ke zdraví + 9 hodina Školní družina

7 Školní družina pracovala ve dvou odděleních Žáci až postupného ročníku navštěvovali I oddělení školní družiny (zapsaných bylo účastníků) Žáci 4 a postupného ročníku a žáci z II stupně (ze, 7 a 9 postupného ročníku) navštěvovali II oddělení školní družiny (zapsaných bylo účastníků) Celkem navštěvovalo školní družinu 44 účastníků Ranní provoz byl pro účastníky zajišťován denně v I oddělení od, hod, po vyučování od, hodin do, hod II oddělení bylo v provozu v době, kdy kapacita I oddělení nedostačovala, a to hodinu denně od, do, hod Poplatky byly stanoveny ve výši,- Kč za měsíc C Údaje o pracovnících školy

8 Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Úvazek Ředitelka Třídní učitelka I třídy Třídní učitelka II třídy Třídní učitelka III třídy Třídní učitel VI třídy Třídní učitelka VII třídy Třídní učitelka VIII třídy Třídní učitelka IX třídy Učitelka,,,,,,,,, Praxe ve školství 4 let let 7 let let 9 let roky let 7 let 4 roky Aprobace / studium Titul Istupeň + Nj Istupeň Nekvalifikovanost Istupeň + Hv Magisterské studium Český jazyk + dějepis Zeměpis+tělesná výchova Přírodopis + Vých poradce Mgr Mgr Istupeň + Vv, Mgr Bc Mgr Mgr Ing Mgr Mezinárodní zkouška z Aj Učitel Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Vychovatelka ŠD Iodd Vychovatelka ŠD-IIodd Vychovatelka ŠD-ran provoz Vedoucí předšk a mimošk výchovy Učitelka MŠ Učitelka MŠ,,,7,4,7,7,,7,7,7,,, let rok 4 roky roky rok roků 4 roků roky 7 let rok let 7 let 4 let Nekvalifikovanost Bakalářské studium Bakalářské studium Kurz asistenta pedagoga Kurz asistenta pedagoga Magisterské studium Střední škola pedagogická Andragogika Nekvalifikovanost Nekvalifikovanost Střední škola pedagogická Střední škola pedagogická Střední škola pedagogická + VOŠ Bc Bc Mgr DiS Na všech zařízeních naší školy pracovalo přepočtených,4 pedagogických pracovníků, z toho ZŠ, (9, uč +, AP) ŠD,4 MŠ, pedagogických pracovníků Jeden pedagogický pracovník pracující na částečný úvazek skončil vedlejší pracovní poměr v červnu a bude s ním znovu podepsána pracovní smlouva od září 4 Nepedagogičtí pracovníci Nepedagog pracovníci Úvazek Účetní školy Školník Uklízečka Uklízečka Vedoucí šk jídelny Vedoucí kuchařka Kuchařka,,,,,,, Praxe ve školství roky roků roků roky roky 7 roků roků Vzdělání Ing ÚSO SOU SOU ÚSO SOU SOU

9 Pomocná kuchařka Školnice MŠ,, 4 roky roky SOU SOU Na všech zařízeních naší školy pracovalo přepočtených 7, nepedagogických pracovníků, z toho ZŠ, ŠJ, MŠ, nepedagogických pracovníků Z nepedagogických pracovníků byl ukončen pracovní poměr s pomocnou kuchařkou ŠJ (během školního roku jí byl úvazek navýšen v souvislosti se zřízením výdejny v MŠ na,), která bude v případě, že bude možno zaměstnat (podle počtu přihlášených strávníků) další pracovní sílu, od nového školního roku znovu přijata do pracovního poměru Dále skončila uklízečka ZŠ, která byla zaměstnána na částečný pracovní úvazek Personální obsazení školy: Ředitelka školy: Mgr Marcela Norková Výchovný poradce: Ing Jana Culková Speciální pedagog: Mgr et Ing Marta Kozdas (zaměstnankyně NÚOV Praha) do 4 Účetní: Ing Iva Kourková Pedagogický sbor: Mgr Marcela Krejčová Ivana Pulsová Mgr Petra Strnadová Bc Erik Landecki Mgr Jana Hurdová Mgr Lenka Kočková (I tř) (II tř) (III tř) (VI tř) (VII tř) (VIII tř)

10 Ing Jana Culková Mgr Jana Jiráková Jaroslav Dušek (IX tř) Vychovatelky ŠD: Mgr Tereza Kucianová Ivana Pulsová Ing Iva Kourková Asistenti pedagoga: Bc Nikola Křivková Miroslava Nováková Věra Nováková Bc Ilona Kameníková, od 7 4 Jitka Kocmanová Anna Vašíčková Romana Mařatková Vedoucí předškolní a mimoškolní výchovy: Učitelky MŠ Růžena Jandová Dana Arpášová Hana Marková, DiS Uklízečky: Marie Götthansová Michaela Gottliebová Školník: Školnice MŠ: Vladimír Šlechta Jana Zmátlová Vedoucí ŠJ: Kuchařky: Marcela Vondrušková Marie Nováková Hana Tomanová Marcela Vondrušková D Údaje o přijímacím řízení Obrázek a : Zápis do I třídy Zápis do I třídy pro školní rok 4/ se konal 4 ledna 4 Bylo zapsáno dětí z mateřské školy Ředitelka školy rozhodla, že jedno děvče dostane odklad povinné školní docházky na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení PPP v Jihlavě a dětského lékaře Z loňska měly odklad dvě děti Do první třídy tedy nastoupí září 4 čtrnáct prvňáčků

11 Povinnou školní docházku ukončilo žáků IX třídy + žákyně ukončily docházku v, respektive 7 postupném ročníku, žákyně postupného ročníku bude pokračovat na osmiletém gymnáziu v primě, žákyně 7 post ročníku na šestiletém gymnáziu, obě v Jihlavě Sedm žáků odchází na střední školy ukončené maturitní zkouškou, tři žáci bude navštěvovat učební obory Na gymnázium se přihlásila dívka, bude studovat v Pelhřimově Jedna žákyně odchází do Jihlavy studovat Střední odbornou školu sociální Jeden žák bude pokračovat ve studiu na Střední škole technické v Jihlavě v oboru mechanik elektrotechnik Jeden žák bude navštěvovat VOŠ zdravotnickou a SOŠ, s r o v Jihlavě obor laboratorní asistent Jedna žákyně se rozhodla pro studium na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické v Havlíčkově Brodě v oboru zdravotní asistent Jeden žák bude navštěvovat Střední zemědělskou školu a SOŠ v Poděbradech obor agropodnikání Jeden žák bude studovat na Střední průmyslové škole v Jihlavě obor informační systémy Jeden žák bude studovat na Střední škole automobilní v Jihlavě obor autolakýrník Jedna žákyně bude navštěvovat Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště v Pelhřimově (učební obor kadeřnice) Jeden žák bude studovat na Střední odborné škole a středním odborném učilišti v Třešti obor kuchařské práce Všichni žáci byli přijati na ty obory, na které si podali přihlášku Obrázek č : Absolventi 9 třídy Přehled přijatých žáků na střední školy a střední odborná učiliště do ročníku šk r 4/: počet střední škola obor sídlo SŠ

12 Gymnázium Gymnázium Gymnázium Střední škola sociální Střední průmyslová škola Střední škola technická Stř zdrav škola a VOŠ zdr VOŠ zdrav a SOŠ, sro Stř zeměd škola a SOŠ Střední škola automobilní SOŠ a SOU Třešť Stř průmysl škola a SOU leté leté 4leté sociální pracovník informační technologie mechanik elektrotechnik zdravotnický asistent laboratorní asistent agropodnikání autolakýrník kuchařské práce kadeřník Jihlava Jihlava Pelhřimov Jihlava Jihlava Jihlava Havl Brod Jihlava Poděbrady Jihlava Třešť Pelhřimov V průběhu školního roku do školy přestoupila žákyně z jiné základní školy do postupného ročníku, žáci do a postupného ročníku a 4 žáci se odstěhovali (do jiné školy přesídlili z, 4 a postupného ročníku) V září jsme začínali s počtem žáků 99, školní rok jsme končili s počtem žáků 97 Obrázek č 4 a : Trička absolventů - 4 E Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy Všichni žáci, kteří se hlásili na SŠ, byli na vybrané střední školy přijati Přehledy z klasifikačních porad Přehled chování: I pololetí třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé I II III IV V VI VII VIII IX

13 Žáků celkem II pololetí třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Žáků celkem F 4 I II III IV V VI VII VIII IX Přehled prospěchu: I pololetí třída I Průměrný prospěch, Vyznamenání Samé výborné 7 Počet dostatečných Počet žáků s dostatečnými Počet nedostatečných Počet žáků s nedostatečnými Žáků celkem II pololetí třída Průměrný prospěch Vyznamenání Samé výborné Počet dostatečných Počet žáků s dostatečnými Počet nedostatečných Počet žáků s nedostatečnými Žáků celkem I, 7 II, 4 V VI,,7 7 4 VII, VIII,9 IX,97 7 V VI,4,7 4 VII, VIII, IX, III, IV, 9 II, 4 III,4 IV, Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Se žáky převážně II stupně pracoval školní metodik prevence ve spolupráci se speciální pedagožkou (intervenční aktivity, práce se skupinou, screening) hlavně v hodinách občanské výchovy a se žáky v VIII a IX třídě v hodinách výchovy ke zdraví Se žáky VII třídy pracovaly převážně ve volném čase třídní učitelka se speciální pedagožkou Minimální preventivní program byl zaměřen na: výchovu ke zdravému životnímu stylu posilování komunikačních schopností odstraňování nedostatků v chování 4 vytváření pozitivního sociálního klimatu zvyšování sociální kompetence

14 ad ) Škola je zapojena v projektu Zdravá škola a krát ročně pořádá Dny zdravých svačinek ad ) Každá třída si volí dva zástupce do Žákovského parlamentu, ve kterém se zároveň učí prezentovat zájmy tříd, a tím vyjadřovat svoje názory, diskutovat o problémech a přijímat demokratické principy V letošním školním roce pracovala se ŽP Mgr Jana Jiráková ad ) V tomto školním roce ve spolupráci s Vrakberem Jihlava, centrem primární prevence se naše pozornost obrátila k problémům vytváření třídních kolektivů Pracovníci této instituce navštívili postupně všechny třídy naší školy a v rámci projektu pořádali se žáky a jejich třídními učiteli besedy na témata, která jsme vybrali z jejich programu, a která byla nastavena tak, aby vyhovovala konkrétním třídním kolektivům: Itřída: Vztahy v kolektivu II třída ( a post ročník): Bezpečí III třída (4 a post ročník): Prevence šikany VI třída: Vztahy v kolektivu VII třída: Když se vztahům nedaří VIII třída: Plány do budoucna IX třída: Když se vztahům nedaří Cílem programu primární prevence bylo, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti Od prosince 9 využíváme nabídky firmy ŠIKCZ, kdy mohou žáci na televizní obrazovce nainstalované v I poschodí školní budovy sledovat různé spoty s tématikou dopravní, zdravotní, sexuální a environmentální výchovy, dále ochrany osobnosti i s tématikou různých závislostí Žáci se zde také dozvědí, kam se mohou obrátit v případě problémů, které se u nich mohou objevit v různých oblastech jejich života ad 4) V tomto bodě byla věnována stálá pozornost rozvíjení speciálních školních aktivit pro žáky organizováním společných akcí (výlety, exkurze) Všichni jsme se snažili vytvářet pozitivní vztahy ve třídě, vést k tomu, aby žáci pomáhali slabším spolužákům ad ) Žáci byli vedeni důsledně a systematicky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektující identitu a individualitu žáka K plnění těchto úkolů přispělo i to, že žáci sbírali v rámci školní soutěže víčka z PET lahví pro postiženého letého Erička na zakoupení ivalidního vozíku

15 Obrázek č a 7 Akce Vrakbaru pro IV a V třídu G Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce /4 si pedagogičtí pracovníci naší školy doplňovali, popř rozšiřovali vzdělání: Bc Erik Landecki dokončuje magisterské studium na FF UK Praha v oboru pedagogika učitelství pro střední školy

16 Asistentka pedagoga u žáka postupného ročníku Romana Mařatková studovala první ročník bakalářského studijního programu Sociální práce, oboru Rastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK v Praze Asistentka pedagoga u integrovaného žáka postupného ročníku Bc Nikola Křivková pokračuje v navazujícím magisterském studiu oboru speciální pedagogika na Univerzitě J A Komenského v Praze Paní Ivana Pulsová začala v tomto školním roce studovat první ročník celoživotního vzdělávání obor Speciální pedagogika základní studium na Masarykově univerzitě v Brně Vychovatelka školní družiny Mgr Tereza Kucianová si doplňovala svoji kvalifikaci studiem pro vychovatelství školní družiny v rámci projektu Studium pedagogiky na NIDV Jihlava Svoje vzdělání si doplňovali i ostatní pedagogičtí pracovníci v rámci nabídek seminářů a školení NIDV Jihlava, Vysočina Education Jihlava, SPC Jihlava a NÚOV Praha H Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

17 ZÁJMOVÉ KROUŽKY název Kroužek dovedných rukou Sportovní hry Florbal 4 Příprava na SŠ - Čj Příprava na SŠ - M Hudební kroužek 7 Cyklistický kroužek Cestovatelský kroužek 9 Hra na flétnu Redakce školního časopisu vedoucí Mgr Marcela Norková Mgr Marcela Krejčová Ivana Pulsová Mgr Jana Hurdová Ing Jana Culková Bc Erik Landecki Mgr Lenka Kočková Bc Erik Landecki Mgr Petra Strnadová Mgr Jana Hurdová ročník Ist Ist Ist IXtř IXtř I-IXtř IIst IIst Ist IIst počet žáků OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE datum aktivita počet žáků třída pedagog Soutěž v Aj okresní kole Recitační soutěž okresní kolo Poznej Vysočinu Matematická olympiáda okresní kolo Testování ČŠI přírodovědná gramotnost Testování ČŠI anglický jazyk Dyslektická olympiáda Třebíč Testování ČŠI Člověk a jeho svět VII- VIII tř VI-VII tř VIII IX tř VII tř VIII tř VIIItř Istupeň 4post ročn JI HU KOČ CU LA JI KOZ STR SPORTOVNÍ SOUTĚŽE datum aktivita počet žáků třída pedagog pracovník KOČ LA PU KOČ Minifotbal Kuželka Cup Florbal Florbal 4 9 VIII IX tř Mc Donald s Cup Dopravní soutěž mladých cyklistů Pohár rozhlasu starší žáci Sportovní liga škol - vybíjená 9 IV-V tř V-VItř IX tř VI-VII tř VIII IX tř VIII IX tř IV- Vtř PU KU PU KOČ AKCE PRO VEŘEJNOST datum 9 aktivita Slavnostní zahájení šk roku pro prvňáčky Informační odpoledne pro rodiče počet žáků třída pedagog pracovník Itřída KR, JA, NO, KOZ

18 Třídní schůzky SRPDŠ Rozsvěcování vánočního stromu v Dušejově pěvecký sbor LA 97+4 všechny Vánoční koncert Milíčov I-IXtř LA Vánoční koncert Dušejov I-IXtř LA Vánoční besídka Informační odpoledne pro rodiče XII rodičovský ples IX CU Informační odpoledne pro rodiče Třídní schůzky SRPDŠ Informační odpoledne pro rodiče II školní jarmark aneb Otvírání léta Obrázek č a 9: Žáci IX třídy na XII Školním plese AKCE VE ŠKOLE 9 všechny

19 Obrázek č : Žáci VI třídy při práci v dílnách v hodině Pv Obrázek č : Plnění úkolů v rámci branného kurzu datum aktivita počet žáků třída pedagog pracovník Zasedání Žákovského parlamentu (+ každá první středa v měsíci) 4 I - IX NO, JI Plavecký výcvik ( do ) MŠ + Ist TU Poznávací zájezd do Prahy 4 V -IXtř HU + TU Evropský den jazyků 97 I - IX I - IX ved zájm kroužků Začátek činnosti zájmových kroužků Začátek výuky římskokatolického náboženství I-VI Mgr Ján Grambal Dopravní výchova Na Dětském dopravním hřišti v JI IV KU Exkurze na ÚP v Jihlavě IXtř CU Itř+ MŠ KR, MAR Loutkové divadlo + Exkurze do SOŠ a SOU Pelhřimov pro zájemce IXtř CU Hitler, Stalin a já beseda s pí uč J Paulusovou VIII+IXtř HU, VAŠ + TU Vztahy v kolektivu beseda 4 VItř LA Když se vztahům nedaří beseda VIItř HU Poznávací zájezd na Veselý Kopec I-Vtř KR + TU Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ IX CU Mikulášská diskotéka 4 Všechny IXtř + CU Plány do budoucna - beseda VIIItř KOČ

20 Když se vztahům nedaří - beseda Vánoční besídka 9+4 IXtř CU všechny+mš KOČ, KR + TU Filmové představení Rivalové 4 VI-IXtř TU Poznávací zájezd do Vídně pro zájemce 7 VI IXtř LA Branný kurz I-IX První pomoc do škol (část) VIIItř KOČ Zápis do třídy předškoláci KR, STR, KOZ, MAR, NO, První pomoc do škol (část) VIIItř KOČ Branné cvičení 97 I-IX Prevence šikany - beseda 7 IV Vtř STR Dopravní výchova na DDH v Jihlavě IVtř KU Vztahy v kolektivu - beseda Itř KR Bezpečí - beseda II + IIItř PU Čistá Vysočina 97 I-IX Pernštejni na českém trůně: Knížata 97 I-IX První pomoc do škol ( část) VIII KOČ IIIročník Pexesiády (spolu s Komunitní školou DU) 4 Ist NO, KU Dopravní olympiáda školní kolo 97 I-IX KU + TU Den Země procházka po Křemešníku Ist KR + TU Den Země myslivost v našem regionu 4 IIst LA + TU IV letní dušejovská olympiáda 97 I-IX KOČ + I - IX ved zájm kroužků Ukončení činnosti zájmových kroužků Program s p Hořákem (Záchranná stanice) 97 I - IX Slavnostní zakončení školního roku 97 I-IX

21 Obrázek č : Závěr vánoční besídky ŠKOLNÍ VÝLETY NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU Datum 4 Cíl Školní výlet Tábor, Chýnovské jeskyně Školní výlet Caorle, Itálie (do ) Školní výlet Máchovo jezero (do ) Školní výlet Velké Mezříčí (do ) Školní výlet Třeboň Vysvětlivky: JI - Jana Jiráková HU - Jana Hurdová CU - Jana Culková LA - Erik Landecki KOČ - Lenka Kočková DU - Jaroslav Dušek KOZ KU NO PU KR AP - Počet žáků Marta Kozdas Tereza Kucianová Marcela Norková Ivana Pulsová Marcela Krejčová asistenti pedagoga Třída I-V IX VI VII VIII MAR STR ŠLE JA TU - Ped dozor KR, TU, AP CU, KOČ LA, ŠLE HU, JI KOČ, LA Hana Marková Petra Strnadová Vladimír Šlechta Růžena Jandová třídní učitelé

22 I Údaje o výsledcích inspekce Inspekční tým ČŠI vedený inspektorkou Mgr Evou Kořínkovou navštívil naší školu i mateřskou školu ve dnech 4 a 9 4 Předmětem inspekční činnosti bylo: vykonávání státní kontroly dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb Kontrola se zaměřila na nedostatky zjištěné při inspekční činnosti v minulém školním roce Škola předložila doklady, kterými nedostatky odstranila Při letošní kontrole byl zjištěn jeden nedostatek v základní škole, který byl v průběhu inspekční činnosti na škole odstraněn Druhý nedostatek se týkal Školního vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání, který byl odstraněn bezprostředně po inspekci, a o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků byla Česká školní inspekce informována v termínu do

23 I Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do podobných programů J Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Paní Ivana Pulsová začala v tomto školním roce studovat první ročník celoživotního vzdělávání obor Speciální pedagogika základní studium na Masarykově univerzitě v Brně

24 K Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola byla zařazena i do III etapy systémového projektu MŠMT Rozvoj a zdokonalení integrovaného, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání RAMPS VIP Kariéra III financovaného z Evropského sociálního fondu Tato další etapa má název Rozvoj a metodická podpora poradenských pracovišť I v letošním školním roce pracovala na pozici speciální pedagožky Mgr et Ing Marta Kozdas, která byla placena na plný úvazek z tohoto projektu a byla zaměstnankyní Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze Na této pozici skončila 4, kdy byl projekt ukončen Od 9 jsme zahájili práci v projektu EU peníze školám (EUPŠ), který pokračoval i v tomto školním roce a byl ukončen k 4 Díky tomuto projektu, který byl hrazen z 9% z financí ESF a % vládou ČR, dostala škola finanční částku 74 Kč Při přípravě tohoto projektu jsme vzali v úvahu potřeby žáků a školy a vybrali jsme tyto šablony: krát šablona I/ - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, 4krát šablona III/ - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, krát šablona III/ - Vzdělání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií krát šablona IV/ - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol V letošním školním roce jsme finance čerpali na dovybavení učeben IC technikou a na financování přípravy DUMů (digitálních učebních materiálů) pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní tabulí Dne 4 března 4 byla realizována u nás ve škole kontrola MŠMT, jejímž předmětem bylo ověření realizace projektu, že vykázané výdaje jsou skutečné, produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, že žádosti příjemce o úhradu jsou správné a operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly, pravidly Společenství a pravidly OP VK Tříčlenný kontrolní tým MŠMT neshledal žádné závažné chyby, pouze jedno pochybení, které nemá za následek podezření na nesrovnalost a bylo uděleno nápravné opatření k odstranění nedostatku Jinak byly výstupy a indikátory deklarované v monitorovacích zprávách v souladu se skutečným stavem, byla dodržována pravidla pro zadávání veřejných zakázek stanovená v Příručce pro základní školy a byla dodržována pravidla v uzavřeném právním aktu Ve školním roce / jsme na naší škole zahájili grantový projekt financovaný také z ESF v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem ZŠ a MŠ Dušejov podpora pedagogického asistentství v Kraji Vysočina V listopadu byla realizace projektu pozastavena a následně ukončena ze strany Kraje Vysočina odstoupením od smlouvy o poskytnutí podpory Od února do února 4 úspěšně proběhly dvě monitorovací zprávy, třetí byla v té době před schválením Na základě těchto tří monitorovacích zpráv škola obdržela finanční částku 4, Kč, kterou profinancovala správným způsobem, což bylo výsledkem zjištění České policie díky Trestnímu oznámení na neznámého pachatele, které podala za zřizovatele starostka Obce Dušejov paní Jana Bulantová (nebyl shledán žádný trestný čin) Realizace byla ukončena z důvodu vedení účetnictví mimo účetnictví organizace, což je porušení finančního zákona, ale na tuto skutečnost, která je závažným pochybením, nebyl žádnou kontrolou od Krajského úřadu Kraje Vysočina ani od zřizovatele realizační tým upozorněn v době, kdy bylo ještě možné toto pochybení napravit Škole tímto vznikla povinnost vrátit poskytnuté finanční prostředky do dnů Zastupitelstvo Obce Dušejov rozhodlo na svém zasedání tuto částku škole půjčit a s Krajským úřadem Kraje Vysočina byl dohodnut

25 splátkový kalendář do června Škola má na základě smlouvy o zápůjčce zřizovateli uvedenou částku vrátit do konce kalendářního roku Přes snahu ředitelství školy se nepodařilo získat žádnou finanční částku od sponzorů na pokrytí alespoň částečné finanční částky I když byl projekt předčasně ukončen, jeho obsah, tj prezentační akce, semináře a e-learningové kurzy byly realizovány úplně všechny Akcí pořádaných v rámci projektu se zúčastnilo celkem 7 osob, z toho úspěšně cca osob Všichni úspěšní absolventi byli pedagogičtí pracovníci z Kraje Vysočina, stejně jako odborní lektoři jednotlivých seminářů (lékaři, psychiatři, psychologové, speciální pedagogové, pracovníci SPC, PPP, ) Všechny semináře byly od účastníků vysoce hodnoceny po obsahové i organizační stránce Šestým rokem je naše škola zařazena do národní sítě programu Škola podporující zdraví

26 L Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Během tohoto školního roku jsme spolupracovali s různými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze VIP Kariéra (Vzdělávání Informace Poradenství Kariéra) Speciálně pedagogické centrum Jihlava Spolupráce školního poradenského pracoviště při zjišťování a uplatňování tolerance nebo integrace školou navrhovaných žáků a žáků s postižením Pedagogickopsychologická poradna Jihlava Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb (RAMPS VIP III) do května 4 Pedagogickopsychologická poradna Pelhřimov Státní zdravotní ústav Praha Projekt Škola podporující zdraví Krajský úřad Kr Vysočina odbor zdravotnictví Projekt pro žáky VIII tříd pomoc do škol Krajský úřad Kraje Vysočina odbor pro místní rozvoj Pomoc při vytváření a realizaci projektů v rámci projektu Škola podporující zdraví Úřad práce Jihlava Akce pro žáky VIII a IX tř k volbě povolání (besedy, exkurze, projekt) Obec Dušejov Komunitní škola vzdělávání rodičů i dětí Mateřská škola Dušejov (součást zařízení) Společné akce předškoláků a žáků I třídy Společná účast na akcích pro rodiče a veřejnost Společná účast na výchovně vzdělávacích akcích Sdružení rodičů, přátel a dospělých při ZŠ a MŠ Dušejov Sponzorské dary na nákup školního nábytku Organizace tradičního rodičovského plesu pro vycházející žáky Organizace II školního jarmarku aneb Vítání léta ŠIKCZ Hradec Králové Instalace obrazovky na chodbě školy (Školní informační kanál) Posílání tematických spotů přes internet Plavecká škola Delfín, Pelhřimov Plavecký výcvik pro děti MŠ a žáky I st ZŠ Záchranná stanice Chrástov Opakované besedy s p Hořákem s tématikou ochrany zvířat Dům dětí a mládeže Účast žáků na jejich soutěžích, olympiádách

27 Jihlava Asociace školních sportovních klubů JI Žáci členy AŠSK Účast žáků na sportovních soutěžích Dětské dopravní hřiště Dopravní výchova pro žáky IV třídy Jihlava Účast žáků školy na dopravních soutěžích NIDV Jihlava Vzdělávací činnost pro pedagogické pracovníky školy DKO Jihlava Účast na programech z jejich nabídky Cinestar Jihlava Účast na programech z jejich nabídky Biskupství českobudějovické Výuka římskokatolického náboženství Vrakbar Jihlava Spolupráce v rámci programů primární prevence Centrum dohody Praha Organizování školení pro pedagogické pracovníky školy v rámci projektu Jak na žáky V Dušejově července 4 Zpracovala: Mgr Marcela Norková, ředitelka školy do 7 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 4 Mgr Marcela Krejčová, ředitelka školy od 4

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013. ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013. ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah Výroční zpráva za školní rok 2012 2013 ZŠ Jihlava, Křížová 33 Škola pro život 130 let Obsah 0 Obsah 1. Základní údaje o škole strana 2 2. Školská rada strana 3 3. Charakteristika školy strana 4 4. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více