v souladu s 102, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v souladu s 102, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění"

Transkript

1 Město Orlová odbor školství, kultury a sportu V Orlové dne Pro 62. schůzi Rady města Orlová, konanou dne Schválení odměn ředitelkám příspěvkových organizací Městská knihovna Orlová a Dům kultury města Orlové za I. pololetí roku 2014 a změn platových tarifů Obsah: A. Návrh na usnesení: Rada města Orlová v souladu s 102, odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění s c h v a l u j e 1. odměny Bc. Ivě Suškové, ředitelce Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace, MgA. Izabele Kapiasové, ředitelce Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace 2. změny platových tarifů od Bc. Ivě Suškové, ředitelce Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace, MgA. Izabele Kapiasové, ředitelce Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace B. Důvodová zpráva C. Přílohy Příloha č. 1 - Bc. Iva Sušková, ředitelka Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace (str. 3 4) Příloha č. 2 - MgA. Izabela Kapiasová, ředitelka Domu kultury města Orlové, příspěvkové Organizace (str. 5 6) Předkládá: PaedDr. Zuzana Plošková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Bc. Iva Sušková, ředitelka Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace MgA. Izabela Kapiasová, ředitelka Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace Zpracoval: odbor školství, kultury a sportu

2 D ů v o d o v á z p r á v a 1. V souladu s ust. 102, odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada města (dále jen RM) jmenuje a odvolává ředitele příspěvkových organizací, zřízených městem. Zřizovatel plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů, navrhuje a schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací a stanovuje platy ředitelů. Navrhované odměny je možno vyplácet v rámci mzdového limitu schváleného pro rok 2014, a to na základě 134 zákoníku práce za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, který ředitelé mohli podstatným způsobem ovlivnit. V souladu s čl. 7, bodem 7.5. Zásad pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací Městská knihovna Orlová a Dům kultury města Orlové, které zřizuje město Orlová (dále jen zásad), schválených RM dne usnesením č. 1765/49, předkládáme návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací za I. pololetí roku Níže uvádíme znění zmíněného bodu 7.5. : Vytváření image příspěvkové organizace výrazný podíl na vytváření image příspěvkové organizace, rozvoji public relations (www str. města, příspěvkové organizace, Orlovské noviny, aj.) počet akcí mimořádného charakteru organizovaných a uskutečněných pro vlastní uživatelé, návštěvníky, úspěšnost organizace, spolupráce s organizacemi vykonávající činnost napomáhající ke zlepšení kvality poskytování služeb (např. školská zařízení, občanská sdružení). Kvalita a kvantita manažérské práce významné vzdělávací aktivity (sebevzdělávání a zajištění vzdělávání zaměstnanců), počet zpracovaných projektů, grantů dotačních programů přispívajících k rozvoji organizace, vytváření podkladů ke grantům, získaný objem finančních prostředků do rozpočtu organizace z cizích zdrojů, podíl na vnitřní optimalizaci organizace s prokazatelnou úsporou nákladů trvalého charakteru, podíl na rozvoji, zlepšení kvality poskytovaných služeb, výsledky kontrolní činnosti (zřizovatel, revizní zprávy, zprávy elektro, zprávy BOZP, PO a jiné), Plnění jednorázových úkolů mimořádného charakteru uložených RM nebo vedením města Dále v souladu s čl. 7, bodem 7.4. zásad Maximální částka odměny může být navržena do výše 70 % platu ředitele (platový tarif, příplatek za vedení a osobní příplatek). Odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) navrhuje RM schválit Bc. Ivě Suškové, ředitelce Městské knihovny Orlová (dále jen MěK), a MgA. Izabele Kapiasové, ředitelce Domu kultury města Orlové (dále jen DKMO), odměny, které budou vyplaceny ze mzdového limitu uvedených příspěvkových organizací schváleného pro rok Výše odměny bude sdělena ústně vedoucí OŠKS. 2

3 Příloha č. 1 Bc. Iva Sušková, ředitelka Městské knihovny Orlová, příspěvkové organizace 1. Vytváření image příspěvkové organizace Výrazný podíl na vytváření image příspěvkové organizace průběžná aktualizace web stránek a propagace akcí na světelné tabuli facebook informace zasílané do tisku Orlovské noviny, Karvinský deník, Právo, MF Dnes, Program společník všech Ostravanů tvorba Kalendária akcí ve městě pro občany tvorba letáků, propagace akcí v knihovně a rozesílání em školám, institucím, spolkům, na úřady okolních měst apod. propagace akcí knihovny i města na webových portálech Czecot.com, Kudy z nudy, Oblibeny.cz projekt pro děti Knížka, to mám rád ve spolupráci s Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach Březen měsíc čtenářů stánek na Jarmarku Pasování na čtenáře Dopoledne s Andersenem Počet akcí Knížka pro prvňáčka mimořádného kurz Trénování paměti charakteru (názvy) Univerzity volného času Střípky ze života a tvorby našich spisovatelů a Filozofie podle Junga Projekt Setkávání 109 akcí pro děti a 63 akcí pro dospělé, 4 výstavy (3 168 návštěvníků) vkládání všech akcí ve městě do Kalendáře na www stránkách města Úspěšnost organizace rozšiřování služeb pro veřejnost (knihovní box, deskové hry, dioptrické brýle, připojení půjčovního místa do automatizovaného systému,.) MŠ, ZŠ, SŠ, Dům kultury města Orlové prodej vstupenek Klub přátel hudby prodej vstupenek Spolupráce propagace aktivit organizací, spolků, firem, klubů apod. s organizacemi spolupráce se studenty gymnázia zapojení studentů dobrovolníků do akcí knihovny 2. Kvalita a kvantita manažérské práce Významné vzdělávací aktivity účast zaměstnanců na 12 seminářích pro knihovníky zdarma e-learningový kurz zdarma 6 zaměstnanců projekt VISK (rozvoj knihovnických služeb) projekt Knihovna 21. století (podpora kulturních a vzdělávacích aktivit) Počet zpracovaných projekt Česká knihovna 2. kolo projektů, grantů žádost o sponzoring SMO dotačních programů podíl na přípravě projektu s Chorvatskem Získaný objem finančních prostředků granty MK ČR - VISK 18 tis. Kč, knihovna 21. století 6 tis. Kč MZK projekt Česká knihovna z cizích zdrojů změna poskytovatele služby zasílání SMS (z důvodu snížení nákladů) 3

4 Podíl na vnitřní optimalizaci zapojení dobrovolníků lektorská činnost čerpání nákladů s maximální mírou šetření výběrové řízení na zaměstnance knihovny uzavření smlouvy o poskytování preventivní zdravotní péče s novým lékařem preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců zavedení nových služeb půjčování deskových her, deštníků a dioptrických brýlí Podíl na rozvoji, zprovoznění knihovního boxu čtenáři mohou vrátit vypůjčené dokumenty zlepšení kvality mimo provozní dobu poskytovaných služeb automatizace knihovního procesu v pobočce Vesna ukončení revize knih superrevizí Výsledky kontrolní veřejnosprávní kontrola za období byla vykonána dne závěry dosud nebyly dodány revize pojezdových regálů revize elektronického požárního systému revize nouzového osvětlení činnosti revize přečerpávací stanice revize odtahu kouře revize elektrospotřebičů revize hasicích přístrojů a hydrantů 3. Plnění jednorázových úkolů mimořádného charakteru uložených RM nebo vedením města zpracování nového Knihovního řádu s platnosti vydání od zpracování dlouhodobé koncepce Městské knihovny Orlová účast v rámci projektu Dizajn v pohraničí zapojení se do projektu Erasmus jako členka pracovní skupiny Stanovisko OŠKS Spolupráci s ředitelkou příspěvkové organizace hodnotíme na velmi dobré úrovni, bez připomínek. Větší akce, prováděné OSMM v I. pololetí roku 2014 posudek vzduchotechniky oprava regulace klimatizace Investiční akce ze strany ORI nebyly v I. pololetí roku 2014 v dané příspěvkové organizaci realizovány. Ředitelka příspěvkové organizace se velmi aktivně podílí na plánování akcí, zajišťovaných městem a ochotně spolupracuje při jejich přípravě. Navrhovaná částka 4

5 Příloha č. 2 MgA. Izabela Kapiasová, ředitelka Domu Kultury města Orlová, příspěvkové organizace 1. Vytváření image příspěvkové organizace Výrazný podíl na vytváření image příspěvkové organizace Pravidelná inzerce v Deníku Karvinsko, v Orlovských novinách Jednání s firmou PRO-FACTOR cz, s.r.o. tvorba nových propagačních materiálů (program) s možností prezentace firem z našeho regionu Prezentace akcí v mediích průběžná aktualizace web stránek Novoroční ohňostroj Ples města Velikonoční jarmark Počet akcí Koncerty Jaromíra Nohavici mimořádného Představení pražských divadel - Všechnopartička Karel Šíp, charakteru (názvy) J.A.Náhlovský a Světáci M. Zounar, Andrlová, Dekameron A.Kerestes Vystoupení Elišky Mrázové v rámci akce Běh proti drogám Hurvínek mezi osly Divadlo Spejbla a Hurvínka Orlovský jarmark a VIII. Festival národnostních kultur úspěšné zvládnutí celoměstských akcí a akcí mimořádného charakteru zvyšování návštěvnosti kina O na základě kvalitní filmové nabídky Úspěšnost organizace úspěšnost zpracovaných projektů - získávání dotací Spolupráce s organizacemi Knihovna a MIC Dům dětí a mládeže, Dětský parlament Školská zařízení MŠ, ZŠ a SŠ Futra, Klub Seniorů, Klub přátel hudby, Klub staré Orlové, Nadace SCEAV, Dětský parlament, Český Svaz žen, Manlomka, YMCA, Výbor pro národnostní menšiny, Pracovní skupina pro děti a mládež, Fotoklub Orlová, SK Orlová, organizační výbor Gracia Orlová, Český svaz zahrádkářů 2. Kvalita a kvantita manažérské práce účast na školení Xtreme Cinemas k digitalizaci kina Významné vzdělávací zajištění školení mzdových účetních a personalistů, účetnictví PO aktivity zajištění školení BOZP Nadace OKD - dotační program pro Radost projekt Advent v Orlové Nadace OKD - dotační program pro Radost - Rocktherapy Počet zpracovaných Gulášfest projekt financovaný Visegradským fondem s partnerským projektů, grantů městem Rydułtowy dotačních programů Ministerstvo kultury - Žádost o dotaci na Festival národnostních menšin 2014 Nadace OKD, projekt Letňák - Aareál pro všechny 918 tis. Kč Nadace OKD Advent tis. Kč Získaný objem Nadace OKD Rocktherapy 100 tis. Kč finančních prostředků Smlouva o reklamě OKD, projekt Orlohrátky tis. Kč z cizích zdrojů Smlouva o reklamě ČEZ 40 tis. Kč Orlovský Jarmark, 30 tis. Kč Hurvínek, 30 tis.kč Rocktherapy Ples města ČS 20 tis Kč, Jankostav 10 tis. Kč, KR Ostrava 10 tis. Kč 5

6 Podíl na vnitřní optimalizaci Podíl na rozvoji, zlepšení kvality udržování systematičnosti a koncepce plánování chodu DKMO a pořádání akcí postupné snižování nákladů potřebných pro zajištění plynulého chodu DKMO doplnění nových směrnic PO, BOZP zajištění kávomatu úprava promítacích dnů digitálního kina na základě průzkumu veřejnosti a návštěvnosti poskytovaných služeb doplňková činnost zatraktivnění jídelního lístku (dieta) Výsledky kontrolní činnosti revize jevištních tahů bez závad elektrorevize - postupné odstraňování závad veřejnosprávní kontrola - Hospodaření s veřejnými prostředky doporučení upravit směrnici Veřejné zakázky, uvézt do praxe velmi dobře zpracovanou směrnici o Vnitřním kontrolním systému 3. Plnění jednorázových úkolů mimořádného charakteru uložených RM nebo vedením města Sledování návštěvnosti kina. Dopracování Koncepce DKMO na základě připomínek strategické komise. Zajištění stravování pro Sociální služby města Orlové. Účast na workshopech Dizajn v pohraničí. Stanovisko OŠKS Spolupráci s ředitelkou příspěvkové organizace hodnotíme na velmi dobré úrovni, bez připomínek. Větší akce, prováděné OSMM v I. pololetí roku 2014 únikové schodiště výměna dvoukřídlých dveří do výstavní síně a vzduchotechniky oprava nouzového osvětlení v areálu letního kina kácení stromů, výměna nefunkční kanalizace, instalace seřizovacích předmětů WC, oprava poškozeného oplocení Investiční akce ze strany ORI byla započata v I. pololetí roku 2014 v dané příspěvkové organizaci na revitalizaci a oživení Letního kina v Orlové za podpory příspěvku Nadace OKD. Ředitelka příspěvkové organizace se velmi aktivně podílí na plánování akcí, zajišťovaných městem a ochotně spolupracuje při jejich přípravě. 7

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městského úřadu Česká Lípa. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Romana Žatecká, starostka města Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ vedoucí odborů, oddělení a referenti Úvod Vážení zastupitelé, vážení

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více