Zápis ze shromáždění vlastníků domu Lýskova 9, 11, 13 konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění vlastníků domu Lýskova 9, 11, 13 konaného dne"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění vlastníků domu Lýskova 9, 11, 13 konaného dne Program: 1. Zahájení schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele. 2. Zpráva o činnosti výboru SVJ od posledního shromáždění. 3. Zpráva o hospodaření za rok Schválení účetní uzávěrky za rok Výhledy na další revitalizaci domu a určení pořadí činností (balkony, fasáda, topení, střecha atd.). 6. Diskuse. 7. Závěr. Přítomno: 52,73 % vlastníků. Schůze je usnášeníschopná 1. Zahájení a schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele Po zahájení byli účastníci shromáždění seznámeni s programem a bylo hlasováno o jeho schválení. Usnesení: Program byl schválen. Dalším bodem bylo zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu. Za zapisovatele byl navržen pan Jurášek a za ověřovatele byl navržen pan Pokora. Poté bylo hlasováno o schválení zapisovatele a ověřovatele. Usnesení: Byl schválen navržený zapisovatel a ověřovatel. Do mandátové komise byl za výbor navržen pan Jurtík. Za dalšího člena mandátové komise byla navržena paní Šimko. Poté bylo hlasováno o schválení členů mandátové komise. Usnesení: Byli schváleni navržení členové mandátové komise. 2. Zpráva o činnosti výboru SVJ od posledního shromáždění Výbor seznámil vlastníky s činností výboru SVJ od posledního shromáždění SVJ (viz přílohy). Poté bylo hlasováno o schválení zprávy o činnosti výboru. Usnesení: Zpráva o činnosti výboru SVJ od posledního shromáždění byla schválena. 3. Zpráva o hospodaření za rok 2016

2 Výbor seznámil vlastníky se zprávou o hospodaření za období 1/2016 až 12/2016 (viz přílohy). Stav fondu oprav za období 1/2016 až 12/2016 je následující: Počáteční stav Příjmy Výdaje ,00 Kč ,00 Kč ,56 Kč Konečný stav k je ,44 Kč. 4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016 Po seznámení vlastníků s hospodařením za rok 2016 bylo hlasováno o schválení účetní uzávěrky uvedené ve zprávě o hospodaření. Usnesení: Účetní uzávěrka za rok 2016 byla schválena. 5. Výhledy na další revitalizaci domu a určení pořadí činností (balkony, fasáda, topení, střecha atd.) Byly navrženy další možnosti revitalizace domu: a) Výměna balkonů Do budoucna je plánována výměna balkonů za nové. V současné době však na výměnu balkonů není k dispozici dostatek finančních prostředků. Bylo uvažováno také o postavení lodžií místo balkonů, ale k tomu je potřeba souhlas 100 % vlastníků. Proto je podle výboru realističtější provedení výměny balkonů za nové balkony. b) Oprava fasády přízemí Je plánována oprava fasády přízemí, která byla schválena na minulém shromáždění. Nabízí se možnost opravy viz Lýskova 15. c) Výměna radiátorů a termostatických ventilů Ze strany některých vlastníků bylo výboru navrženo, aby byla také zvážena možnost výměny radiátorů a termostatických ventilů. U dosavadních radiátorů došlo zatím jen k relativně malému počtu poruch, ale podle zájmu vlastníků o toto téma se zdá, že je potřeba zjistit jak velký počet vlastníků má o výměnu zájem. Bylo navrženo, aby se do uskutečnila anketa (průzkum), při níž se zjistí kdo má o výměnu zájem. Poté bylo hlasováno o uskutečnění ankety. Usnesení: Do se uskuteční anketa, ve které bude zjišťován zájem vlastníků o výměnu radiátorů a termostatických ventilů. 6. Diskuse a) Byly diskutovány možnosti výměny balkonů. Zmíněna byla zejména možnost nových balkonů s betonovým základem, u kterých by byla také možnost jejich zasklení.

3 b) Bylo navrženo, aby se vlastníci mohli v plánované anketě (do ) vyjádřit také k výměně balkonů a k opravě fasády přízemí. Tento návrh byl výborem akceptován. c) Bylo navrženo, aby součástí ankety byly také nabídky variant výměny balkonů s uvedením obrázků nových balkonů u jednotlivých nabídek. Tento návrh byl výborem akceptován. d) Byla probrána stížnost paní Mrázkové na obtěžující zvuky vznikající v důsledku dilatace vedení teplé vody a také na špatnou funkčnost zámku poštovní schránky. Výborem bylo přislíbeno, že tato situace bude řešena přizváním technika. e) Byl zmíněn problém se zatékáním svodu dešťové vody v 7.patře, Lýskova 9. Není ale zcela jasné, kde je příčina problému. Výbor přislíbil řešit tuto situaci provedením kamerové zkoušky. 7. Závěr Výbor SVJ poděkoval všem za účast a ukončil shromáždění. Zapsal: Ladislav Jurášek V Brně dne Zápis obsahuje 3 stránky. Přílohy obsahují 2 stránky. Ověřil: Ondřej Pokora

4 Příloha č.1

5 Zpráva o činnosti výboru SVJ za rok 2016 Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně a řešil drobné provozní záležitosti Pravidelně byly přenášeny informace z Průkopníka a bylo na ně reagováno Operativně zajištoval a vyřizoval rozličné členské záležitosti Průběžně reagoval na vzniklé závady a havarie např.: Oprava odpadu v Lýskova 9 havárie Nouzové otevření dveří Lýskova13 Výměna Brana na Lýskova 9 Oprava regulace teplé vody Lýskova 9 Oprava kohoutu rozvodu vody Výměna čidel osvětlení (2x) Havarijní opravy výtahů Oprava fasády a výměna mřížek na fasádě domu Výbor zajištoval pravidelné revize a prohlídky ve společných prostorách jako: Pravidelný servis výtahů Pravidelná kontrola rozvodu plynu Povinné zkoušky výtahů Požární kontrola + revize hydrantů + kontrola(výměna hasicích přístrojů) Byla zajištována lepší kvalita bydlení zejména a šetření nákladů na vytápění: Namontování termostatických ventilů na všechny radiátory ve sklepních prostorech Výměna topných těles ve vchodech Montáž nových sklepních okének Revitalizace vchodových prostor splněno v roce 2017 Výbor průběžně zajištoval možnosti dalšího zlepšení bydlení např.: Oprava případné vyčištění fasády Oprava střechy Vyčištění systému topení Revitalizace balkonů Oprava fasády přízemí (viz Lýskova15) V únoru 2017 rezignovala na činnost ve výboru =paní Kubíčková. Výbor od této doby pracuje ve složení Jurtík, Petržela a Řezanina a apeluje na obyvatele na doplnění výboru někým z Lýskové 9 V Brně Výbor SVJ Příloha č. 2

6 Hospodaření SVJ Lýskova 9, 11, 13 - leden až prosinec 2016 příjmy do fondu oprav Kč vrácení zálohy na dr.vydání v roce Kč vrácení zálohy na dr.vydání v roce Kč nájem nebytových prostor(10-12 měsíc) Kč celkem přijmy do fondu oprav Kč výdaje sklepní okénka servis výtahů+ telefony oprava fasády výměna topných těles ve vchodech povinné revize výtahů instalace termostatických ventilů ve skl.prostorach opravy výtahů záloha na dr vydání Brano L9-výměna začištění skl.okének kontrola+ oprava PHP+hydrantů oprava odpadu -havarie L9 oprava regulace teploty teplé vody (L9) zučtování En roku 2016 Pravidelná kontrola rozvodu plynu oprava (výměna čidel osvětlení) - 2x vyúčtování dr vydání za rok 2015 nouzové otevření dveří+ oprava L13 oprava kohoutu rozvodu vody dr. vydání celkem stav k příjmy výdeje stav k Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč V Brně Ing. Pavel Petržela místopředseda SVJ Ing. Bořek Řezanina předseda SVJ