Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s."

Transkript

1 Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky

2 Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka

3 Sazba Tiskopisy Poj. podmínky Co pojistíme? BD 5 PS, dotazník NEM 05, VPP pro pojištění bytových domů M 200/05 bytový dům se čtyřmi a více samostatnými bytovými jednotkami ve kterém nejméně 1/3 podlahové plochy slouží k účelům trvalého obývání budova v majetku fyzické osoby upravenou na administrativní budovu nebo právnické osoby (charakter využití se uvede v PS) bytový dům jehož spoluvlastníci si za účelem společných částí domu zřídili právnickou osobu (družstvo, společenství vlastníků ) Více vlastníků jako pojištěný se uvede jeden z nich (lze přílohou do PS specifikovat ostatní pojištěné společenství se uvede jako pojistník movité věci (stavební mat., dočasné objekty stavby, věci sloužící k výstavbě a rekonstrukci nemovitosti) ostatní objekty

4 Maimální pojistná hodnota 100 mil. Kč Pojistná částka v nových nebo časových cenách Varianty pojištění PRIMA, KOMFORT Pojistné plnění dle systému pojištění v nové nebo časové ceně pokud hodnota před poškozením, zničením a odcizením byla nižší než 30% z její nové ceny vyplatí pojistitel plnění v časové ceně Místo pojištění bytový dům, ostatní objekty, pozemek specifikováno v PS adresou Slevy Spoluúčast matematická - vyšší spoluúčast poj. technické - individuální; dálkové, solární a elektrické vytápění obchodní - frekvence placení, bezeškodní průběh jednorázové na 1. pojistné SIPO NELZE SLEVU ZA POVINNÉ RUČENÍ základní Kč (dále Kč, Kč a Kč)

5 Pojistná nebezpečí v základním pojištění PRIMA kompletní živel (VPP M-100/05,čl.XVIII) KOMFORT ano ano elektromotory včetně přepětí v elektrorozvodné síti ano ano poškození, zničení zábranných prostředků pokud nedošlo k odcizení ano ano odcizení ne ano vandalismus ne ano aerodynamický třesk ne ano

6 Limity plnění PRIMA KOMFORT movité věci Kč Kč stavební součásti a příslušenství Kč Kč odcizení zabudovaného příslušenství u budov a staveb ve výstavbě 0 Kč Kč náklady na úklid pozemku po živelné události 0 Kč Kč

7 Limit pro případ povodně a záplavy Sazby bytový dům více než 1/3 trvale obydlená dle PČ v tab. 5.1, str. 5.3 nutno uvést v PS PRIMA - tab. 5.2, str. 5.4 KOMFORT - tab. 5.3, str. 5.4 méně než 1/3 trvale obydlená PRIMA - tab. 5.4, str. 5.4 KOMFORT - tab. 5.5, str. 5.5 ostatní objekty PRIMA i KOMFORT - tab. 5.6, 5.5

8 Doplňková a dodatková pojištění Odpovědnost za škodu PČ Kč Kč str. 5.6, tab. 5.7 Připojištění skel nelze skleníky PČ Kč spoluúčast 10%, min. 200 Kč str. 5.7, tab. 5.8 Jmenovitě určené věci vedlejší budovy (jinde než na pozemku domu) stavební součásti umělecké nebo hist. hodnoty skleníky PRIMA i KOMFORT str. 3.6, tab. 3.6, 3.7 sazby stejné jako u rodinných domů

9 Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Přiložit přílohu NEM 05, VPP a ZPP Kalkulačka Malaga 2005 (ikona ruční kalkulačky s papírem a tužkou), verze a vyšší Aktualizace se provádí přes program tzv. Obsverze připojením na internet Malaga 2005.lnk

10 Ruční vyplňování pojistné smlouvy Nelze přepisovat nebo přelepovat Chybný údaj lze přeškrtnout a nadepsat správný, změnu musí podepsat pojistník svým podpisem u opraveného údaje Vzory vyplněných smluv viz. Příručka získatele Přiložit přílohu NEM 05, DOM 05, VPP a ZPP Originál i kopie PS musí být opatřeny originálními podpisy zástupce pojistitele i pojistníka PS se v oblasti podpisů nepropisuje nejde o chybu v tisku Údaje o získateli se vypisují ze zadní strany originálu PS včetně čísla průkazu totožnosti

11 Vzor pojistné smlouvy Číslo návrhu vyplní taátorka Vyplní se číslo PS přidělené Kooperativou PŘEDSEDA MÍSTOPŘEDSEDA BYTOVÉ DRUŽSTVO JIŽNÍ STRÁŇ 216, 217 NOVÁK JAN DVOŘÁK PAVEL JIŽNÍ STRÁŇ 216 Ing ČESKÉ BUDĚJOVICE

12 ČESKÉ BUDĚJOVICE JIŽNÍ STRÁŇ 216

13 Z ,- 1, ,- 1, ,192, B ,C 5 000, ,870,-

14 53 986, 5 0, ,51 286, UPLATNĚNA SLEVA 5% ZA NAPOJENÍ NA DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ Na základě plné Podpis získatele, 6 moci os. číslo Podpis klienta

15 460 Identifikace KAPITOL PŘÍJMENÍ KLIENTA 100 JMÉNO KLIENTA PODPIS ZÍSKATELE, OS.ČÍSLO 31 Zde taátorka vyplní číslo návrhu DRUH + Č. PR.

16 Číslo návrhu vyplní taátorka Z B , ,-

17 Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

18 Často kladené dotazy Jaký bytový dům je předmětem pojištění? Předmětem pojištění je bytový dům, za který se považuje budova se čtyřmi a více samostatnými bytovými jednotkami, kde nejméně třetina podlahové plochy slouží k účelům trvalého obývání. Je možné pojištění sjednat s fyzickou nebo právnickou osobou? Ano, pojistníkem může být fyzická i právnická osoba. Je nutné ověřit, kdo je vlastníkem - spoluvlastníkem pojišťované budovy (kdo má být v pojistné smlouvě uveden jako pojištěný). V případě, že eistuje více vlastníků budovy, uvede se jeden z nich (přílohou k PS lze specifikovat ostatní pojištěné). Je pojištění bytového domu omezeno ma. pojistnou hodnotou? Ano, je. Je-li pojistná hodnota bytového domu nad 100 mil Kč, nelze takový bytový dům prostřednictvím tohoto produktu pojistit (takové pojištění řeší jiný produkt). Jakým způsobem vymezit místo pojištění? Místo pojištění musí být v pojistné smlouvě vymezeno adresou nebo katastrálním uzemím a číslem parcely.

19 Jaké slevy je možné na pojištění bytového domu uplatnit? 1) Sleva matematická sleva za vyšší než základní spoluúčast, uplatňuje se k základní sazbě (základní sazba se upraví koeficientem, který odpovídá sjednané výši spoluúčasti. Výsledná sazba se nezaokrouhluje. (tab. slev sazebník str. 5.8) 2) Sleva pojistně technická uplatňuje se k základnímu pojištění, tj. na sazbu a lze poskytnout slevu: - individuální (získatelská) 10% - o této slevě rozhoduje získatel na základě individuálního posouzení obchodního případu - dálkové, elektrické nebo solární vytápění nebo elektrická požární signalizace 5% 3) Sleva obchodní uplatňuje se vždy k celkovému ročnímu pojistnému před slevou, ma. výše obchodní slevy činí 15%. Lze uplatnit slevu: - roční frekvence placení 5% - předchozí bezeškodní průběh 10% - sleva Kapitolu 10% - sleva 10% (mimořádná) lze uplatnit pouze na základě schválení pověřené osoby (na každé agentuře Kooperativy je určena pověřená osoba) Př.: Poskytnutí obchodní slevy Klientovi byla poskytnuta sleva 5% za frekvenci placení + 10% sleva Kapitolu = 15% + sleva pověřené osoby 10% (na základě schválení) = celková sleva na roční pojistné činí 25%

20 4) Jednorázová sleva na 1. pojistné tzv. zvláštní sleva - lze uplatnit za: - SIPO - sleva ve výši 50 Kč Slevu za povinné ručení nelze poskytnout. Do PS (zvláštní ujednání) se uvede: První pojistné za pojistné období činí Kč, uplatněna sleva 50 Kč za placení SIPO. Jak postupovat při sjednání vinkulace? Vztahuje-li se na některou z věcí uvedených v pojistné smlouvě vinkulace pojistného plnění jsou následující možnosti: Klient požaduje potvrzení vinkulace k již sjednané pojistné smlouvě majetkového pojištění - s pojistnou smlouvou a vinkulačními dokumenty se klient dostaví na přepážku Kooperativy, kde pracovnice přepážky potvrdí vinkulaci. Klient požaduje potvrzení vinkulace při sjednání majetkového pojištění s klientem se sepíše předmětná pojistná smlouva (v PS se uvede vinkulace ANO). Následně se získatel s klientem dostaví na přepážku Kooperativy, kde na základě uzavřené pojistné smlouvy přepážková pracovnice provede předběžné natypování PS do systému a potvrdí vinkulaci. Klient musí doložit doklad o zaplacení pojistného na předmětnou pojistnou smlouvu. Poté PS získatel odešle standardním způsobem na příslušné OZ.

21 Jak se žádá o přidělení čísla k pojistné smlouvě pojištění majetku občanů prostřednictvím SMS? Na telefonní číslo se odešle SMS zpráva ve tvaru: MAJ 5 Vysvětlení tvaru zprávy: získatelské číslo Kapitolu MAJ typ produktu majetkové pojištění 5 počet přidělených čísel (5 je ma. počet) Při psaní zpráv nezáleží na tom, zda jsou použita malá nebo velká písmena. Cena odeslané SMS zprávy je podle tarifu žadatele.

22 Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP a ZPP pro pojištění občanů VPP M-100/05; ZPP M-400/05 Složenka

23 Pojištění bytové a nebytové jednotky Sazba Přehled tiskopisů Co pojistíme? BT 5 PS, příloha NEM 05, brožura VPP a ZPP byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu stavební materiál, věci sloužící k opravám a údržbě PRIMA, KOMFORT dle systému pojištění v nové nebo časové ceně Varianty pojištění Pojistná částka Místo pojištění Slevy vymezeno v PS adresou matematická - vyšší spoluúčast technické - individuální, dálkové solární, elektrické, vytápění obchodní - frekvence placení, předchozí bezeškodní průběh jednorázové na 1. pojistné - povinné ručení, SIPO Spoluúčast základní Kč (dále Kč a Kč) Minimální roční pojistné 200 Kč

24 Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná nebezpečí v základním pojištění PRIMA ano KOMFORT ano kompletní živel (VPP M-100/05,čl.XVIII) elektromotory včetně přepětí v elektrorozvodné síti ano ano poškození, zničení zábranných prostředků pokud nedošlo k odcizení ano ano odcizení ne ano vandalismus ne ano aerodynamický třesk ne ano

25 Pojištění bytové a nebytové jednotky Limity plnění PRIMA KOMFORT movité věci Kč Kč stavební součásti a příslušenství Kč Kč odcizení zabudovaného příslušenství u budov a staveb ve výstavbě 0 Kč Kč náklady na úklid pozemku po živelné události 0 Kč Kč

26 Pojištění bytové a nebytové jednotky Minimální pojistná hodnota = Časová cena Odborný posudek m2 prům. hodnota na 1 m2 bytu dle tab 7.1., str. 7.4 poj. hodnota koef. v tab. 7.2., str ve výjimečných případech Podílové spoluvlastnictví Jednotka ve výstavbě Spoluvlastnický podíl Sazby Pojištění nástaveb a půdních vestaveb lze pojistit jen celou bytovou jednotku dle budov ve výstavbě nedokládá se stavební povolení velikost uvedena ve smlouvě o převodu vlastnického práva nebo ve výpisu z katastru nemovitostí výše podílu je nutné specifikovat v PS PRIMA - str. 7.5, tab. 7.3 KOMFORT - str. 7.6, tab.7.4 příloha č. 3, str. 11.1

27 Pojištění bytové a nebytové jednotky Doplňková a dodatková pojištění Odpovědnost za škodu PČ Kč Kč str. 7.7, tab. 7.5 Připojištění skel nelze skleníky PČ Kč spoluúčast 10%, min. 200 Kč str. 7.8, tab. 7.6 Jmenovitě určené věci stavební součásti umělecké nebo hist. hodnoty skleníky PRIMA i KOMFORT str. 3.6, tab. 3.6, 3.7 sazby stejné jako u rodinných domů

28 Pojištění bytové a nebytové jednotky Počítačové vyplňování pojistné smlouvy Výtisk je nutné sešít a přelepit samolepkou s logem Kooperativy Ve výtisku se neprovádí žádné ruční změny Přiložit přílohu NEM 05, VPP a ZPP Kalkulačka Malaga 2005 (ikona ruční kalkulačky s papírem a tužkou), verze a vyšší Aktualizace se provádí přes program tzv. Obsverze připojením na internet Malaga 2005.lnk

29 Pojištění bytové a nebytové jednotky Ruční vyplňování pojistné smlouvy Nelze přepisovat nebo přelepovat Chybný údaj lze přeškrtnout a nadepsat správný, změnu musí podepsat pojistník svým podpisem u opraveného údaje Vzory vyplněných smluv viz. Příručka získatele Přiložit přílohu NEM 05, DOM 05, VPP a ZPP Originál i kopie PS musí být opatřeny originálními podpisy zástupce pojistitele i pojistníka PS se v oblasti podpisů nepropisuje nejde o chybu v tisku Údaje o získateli se vypisují ze zadní strany originálu PS včetně čísla průkazu totožnosti

30 Pojištění bytové a nebytové jednotky Vzor pojistné smlouvy Číslo návrhu vyplní taátorka Vyplní se číslo PS přidělené Kooperativou NOVÁK BUREŠOVA 13 JAN Ing ČESKÉ BUDĚJOVICE

31 Pojištění bytové a nebytové jednotky ČESKÉ BUDĚJOVICE BUREŠOVA 13

32 Pojištění bytové a nebytové jednotky BYT č. 7 VE ČTVRTÉM NADZEMNÍM PODLAŽÍ Z ,1 180/ , , B , ,-

33 Pojištění bytové a nebytové jednotky B , , , ,1 776, ) Poskytnuta sleva 5% za dálkové vtápění 2) První pojistné za pojistné období činí 1 476,- Kč (uplatněna sleva 50,- Kč za placení SIPO a 250,- Kč za povinné ručení u Kooperativy. PS č ) 0906 Na základě plné Podpis získatele, os. číslo 6 moci Podpis klienta

34 Pojištění bytové a nebytové jednotky 460 Identifikace KAPITOL PŘÍJMENÍ KLIENTA 100 JMÉNO KLIENTA PODPIS ZÍSKATELE, OS.ČÍSLO 31 Zde taátorka vyplní číslo návrhu DRUH + Č. PR.

35 Pojištění bytové a nebytové jednotky Číslo návrhu vyplní taátorka

36 Pojištění bytové a nebytové jednotky N , ,- Podpis získatele, os. číslo Podpis klienta

37 Pojištění bytové a nebytové jednotky Často kladené dotazy Jaká bytová či nebytová jednotka je předmětem pojištění? Předmětem pojištění je byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu včetně stavebních součástí a příslušenství nebo nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu včetně stavebních součástí a příslušenství. Výši spoluvlastnického podílu na společných částech domu je nutné v pojistné smlouvě vždy specifikovat (výjimečně se neuvádí, nebyl-li spoluvlastnický podíl určen). Nelze pojistit obecní či družstevní byt. Je možné pojištění sjednat s fyzickou nebo právnickou osobou? Ano, pojistníkem může být fyzická i právnická osoba. Jakým způsobem vymezit místo pojištění? Místo pojištění musí být v pojistné smlouvě vymezeno adresou nebo katastrálním uzemím a číslem parcely. Je možné sjednat pojištění bytové jednotky je-li v podílovém spoluvlastnictví? Pojištění je možné sjednat pouze pro celou bytovou jednotku, nelze pro jednotlivý vlastnický podíl.

38 Pojištění bytové a nebytové jednotky Jaké slevy je možné na pojištění bytové a nebytové jednotky uplatnit? 1) Sleva matematická sleva za vyšší než základní spoluúčast, uplatňuje se k základní sazbě (základní sazba se upraví koeficientem, který odpovídá sjednané výši spoluúčasti. Výsledná sazba se nezaokrouhluje. (tab. slev sazebník str. 7.7) 2) Sleva pojistně technická uplatňuje se k základnímu pojištění, tj. na sazbu a lze poskytnout slevu: - individuální (získatelská) 10% - o této slevě rozhoduje získatel na základě individuálního posouzení obchodního případu - dálkové, elektrické nebo solární vytápění nebo elektrická požární signalizace 5% 3) Sleva obchodní uplatňuje se vždy k celkovému ročnímu pojistnému před slevou, ma. výše obchodní slevy činí 15%. Lze uplatnit slevu: - roční frekvence placení 5% - předchozí bezeškodní průběh 10% - sleva Kapitolu 10% - sleva 10% (mimořádná) lze uplatnit pouze na základě schválení pověřené osoby (na každé agentuře Kooperativy je určena pověřená osoba) Př.: Poskytnutí obchodní slevy Klientovi byla poskytnuta sleva 5% za frekvenci placení + 10% sleva Kapitolu = 15% + sleva pověřené osoby 10% (na základě schválení) = celková sleva na roční pojistné činí 25%

39 Pojištění bytové a nebytové jednotky 4) Jednorázová sleva na 1. pojistné tzv. zvláštní sleva - lze uplatnit za: - povinné ručení u Kooperativy sleva ve výši 250 Kč - SIPO - sleva ve výši 50 Kč Do PS (zvláštní ujednání) se uvede: První pojistné za pojistné období činí Kč, uplatněna sleva 50 Kč za placení SIPO a sleva 250 Kč za povinné ručení u Kooperativy PS č. XXXXXXXXXX (uvede se číslo PS povinného ručení. Ma. zvláštní sleva může činit 300 Kč a pojistné za první pojistné období musí být však vyšší něž 0 Kč. Jak postupovat při sjednání vinkulace? Vztahuje-li se na některou z věcí uvedených v pojistné smlouvě vinkulace pojistného plnění jsou následující možnosti: Klient požaduje potvrzení vinkulace k již sjednané pojistné smlouvě majetkového pojištění - s pojistnou smlouvou a vinkulačními dokumenty se klient dostaví na přepážku Kooperativy, kde pracovnice přepážky potvrdí vinkulaci. Klient požaduje potvrzení vinkulace při sjednání majetkového pojištění s klientem se sepíše předmětná pojistná smlouva (v PS se uvede vinkulace ANO). Následně se získatel s klientem dostaví na přepážku Kooperativy, kde na základě uzavřené pojistné smlouvy přepážková pracovnice provede předběžné natypování PS do systému a potvrdí vinkulaci. Klient musí doložit doklad o zaplacení pojistného na předmětnou pojistnou smlouvu. Poté PS získatel odešle standardním způsobem na příslušné OZ.

40 Pojištění bytové a nebytové jednotky Jak se žádá o přidělení čísla k pojistné smlouvě pojištění majetku občanů prostřednictvím SMS? Na telefonní číslo se odešle SMS zpráva ve tvaru: MAJ 5 Vysvětlení tvaru zprávy: získatelské číslo Kapitolu MAJ typ produktu majetkové pojištění 5 počet přidělených čísel (5 je ma. počet) Při psaní zpráv nezáleží na tom, zda jsou použita malá nebo velká písmena. Cena odeslané SMS zprávy je podle tarifu žadatele.

41 Seznam pověřených osob

42 Děkujeme za pozornost