CTSW EUROPE. Provozní postupy CHECKLIST CTSW OK NUU 10. Provozovatel Mavisys, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CTSW EUROPE. Provozní postupy CHECKLIST CTSW OK NUU 10. Provozovatel Mavisys, s.r.o."

Transkript

1 CTSW EUROPE Provozní postupy CHECKLIST CTSW OK NUU 10 Provozovatel Mavisys, s.r.o. Tato příručka slouží pro rychlou orientaci pilota a v žádném případě nenahrazuje originální letovou a technickou příručku. Toto letadlo (SLZ) nepodléhá schvalování ÚCL ČR a je provozováno na vlastní nebezpečí.

2 V NE Limitní rychlosti IAS (km/h) Maximální nepřekročitelná rychlost letu 260 V NO Maximální rychlost letu v běžném provozu 250 V RA Maximální rychlost v turbulenci 245 V A V FE Maximální obratová rychlost nepřekračujte v turbulenci 180 Maximální rychlost letu s vysunutýma klapkami 140 Doporučené provozní rychlosti Režim Km/h Odlepení Počáteční stoupání Cestovní stoupání Přiblížení Klapky poloha Klapky poloha Klapky poloha Přerušené přistání 120 Bez motoru 120

3 Vysazení motoru při rozjezdu Připusť Magneta Jistič,,BAT,, Palivový kohout Způsob provedení Stáhnout do polohy minim Intenzivně brzdit Zavřít Vysazení motoru při vzletu do výšky 50 m ( 150 ft) Způsob provedení km/h Výběr plochy V přímém směru, bez překážek,proti větru Klapky Poloha 40 Magneta Jistič,,BAT,, Palivový kohout Zavřít Vysazení motoru při vzletu do výšky nad 50 m Způsob provedení km/h Výběr plochy Ve volném směru, bez překážek,proti větru Klapky Podle potřeby, poloha 40 Magneta Jistič,,BAT,, Palivový kohout Zavřít VÝSTRAHA Do výšky letu 250 m se nevracejte zatáčkou zpět na RWY. Do výšky letu 50m neprovádějte zatáčky,případné překážce se vyhněte mírným vybočením.

4 Vysazení motoru za letu Způsob provedení km/h Výběr plochy Bez překážek,proti větru Minimální úhel Předehřev karburátoru Otevřít Motor Pokusit se spustit V případě neúspěšného spuštění motoru viz kap.3.3 Klapky Podle potřeby, poloha 40 Magneta Jistič,,BAT,, Palivový kohout Zavřít Spuštění motoru za letu Způsob provedení km/h Výběr plochy v závislosti na výšce Ve volném směru, bez překážek,proti větru Palivový kohout Otévřen Stav mnošství paliva Zkontrolovat Minimální úhle Přípusť Poloha min + 1 cm Starter Spustit V případě neuspěšného spuštění pokračovat postupem nouzového přistání. Požár motoru za letu Způsob provedení Palivový kohout Zavřít do polohy nad klíček magnet Přípusť Plný výkon Ovladač topení Uzavřít Uvedením letadla do skluzu se znažit eliminovat posobení ohně na kokpit. Po zhasnutí motoru Magneta, klíček vyjmout Palivový kohout Zavřít Jistič,,BAT,, Pokračovat postupem nouzového přistání a co nejrychleji přistát.

5 Požár v kabině Zdroj požáru Palivový kohot Přípusť Jistič,,BAT,, Začít hasit palubním hasícím přístrojem Co nejrychleji provést nouzové přistání Způsob provedení Lokalizovat Zavřít Maximální výkon Použití záchranného systému Přípusť Magneta Palivový kohout Jistič,,BAT,, Aktivovat vysílač ELT Bezpečnostní pasy Aktivační rukojet zachr. systému Chránit si tělo před zraněním Způsob provedení Volnoběch Zavřítt Pokud je zabudován - aktivovat Dotáhnout Zatáhnout - Aktivovat VÝSTRAHA V případě potřeby použití záhraného systému, jej použijte ve výšce nevýše 300m (1000ft) nad terénem, jinak hrozí poškození padáku během dlouhého sestupu s hořícím letadlem. VÝSTRAHA Nikdy se nepokoušejte opět spustit uhašený motor.

6 Porucha dobíjení akumulátoru Rozvícení kontrolky s nápisem,,generátror,, při běžícím motoru, znamená poruchu dobíjení akumulátoru z alternátoru motoru. Zkontrolujte zda není vyskočený jistič s napisem GEN hodnota 30A na středním panelu. Pokud je jistič zamáčknutý a přesto kontrolka svítí, jedná se o poruchu systému dobíjení akumulátoru a veškerý proud dodavaný spotřebičům je pouze z akumulátoru. Kapacita akumulátoru je velmi omezena. Rychle učiňte následující opatření: - Při řízeném letu oznamte tuto skutečnost řídícímu středisku - Vypněte veškeré spotřebiče na palubě které nejsou nezbytně nutné k letu.(osvětlení, majáky) - Po domluvě s řídícím střediskem letu, vypněte odpovídač. - Domluvte se s řídícím střediskem na pravidelném zapínání radiostanice ve stanovený čas k podání hlášení, po té radiostanici vypněte. - Nastavte optimální úhel vrtule pro dokončení letu. - Snižte rychlost letu na 180 km/h a méně, klapky nastavte do polohy 0.

7 Seznam přístrojů a systému které nejsou závislé na elektrické síti letadla - Mechanický rychloměr - Mechanický výškoměr - Mechanický variometr - Magnetický kompas - Mechanický tlakoměr paliva Seznam přístrojů a systému, které jsou závislé na elektrické síti letadla - Otáčkoměr - Teploměr hlav - Teploměr oleje - Tlakoměr oleje - EMS Dynon D Ovládání nastavení vrtule - Vztlakové klapky - GPS - EFIS Dynon D Autopilot - Intercom - Osvětlení letadla - Záložní palivové čerpadlo GPS a EFIS Dynon D-100 mají vlastní záložní akumulátory. Ty by měly být schopné dodávat potřebné napětí uvedeným přístrojům po dobu nejméně 30 minut. Výše uvedené přístroje budou při postupném vybíjení akumulátoru vykazovat nesprávný údaj. Zapalování motoru je zcela nezávislé na el. síti letadla a bude fungovat i po úplném vybití akumulátoru. Pokračujte na nejbliší vhodné letiště a proveďte přistání. Je nutno počítat s možností přistání bez vztlakových klapek, protože ty jsou ovládány elektricky.

8 Porucha ovládání vztlakových klapek V případě, že dojde k poruše ovládacího mechanizmu klapek, zkontrolujte zda není vypadnutý jistič klapek.pokud zůstanou klapky otevřené, dodržujte předepsané rychlosti pro jednotlivé polohy klapek a přitańte na nejbliším vhodném letišti. Porucha Displeje EMS a EFIS Porucha Displeje EFIS: - pokračujte v letu podle záložních přístrojů na nejbliší letiště. - vyhnete se letu v podmínkách, kdy by bylo potřeba údajů, které byly zobrazeny na displeji. Porucha Displeje EMS: - snižte rychlost letu na 180 km/h a méně. - v případě, že je letadlo vybaveno regulátorem otáček motoru k vrtuly, tak na jeho displeji budou zobrazeny otáčky motoru. - u stavitelné vrtule nepřestavujte,minimální úhel v ryhlosti nad 110 km/h. - protože neznáte aktuální teplotu oleje a hlav, snažte se nevyužívat maximálního výkonu motoru. - pokračujte na nejbližší letiště, kde přistaňte. Porucha stavění vrtule. Zkontrolujte jistič, zda je zapnut. Podle úhlu, který na vrtuly zůstal nastaven, upravte rychlost letu a otáčky motoru. Pozor na překročení max. otáček motoru. Zhodnoťte spotřebu paliva při daném režimu letu a pokračujte na cílové a nebo záložní letiště. Pokud zůstal na vrtuly nastaven hrubý úhel, je nutné počítat s delší dráhou na přistání a nemožností opakovaného vzletu.

9 Kabina pilota Plynová páka Páka sytiče Trim Páka řízení Páka brzdy Sedačky Hlavní čepy křídla Indikace stavu paliva Hlavní vypínač Voltmetr Jistič generátoru Jistič generátoru Ovladač vztl. Klapek Ovladač vrtule *** Spínač AVIONICS Funkce avioniky Osvětlení letadla Hlavní vypínač Dveře kabiny Kokpit Zasklení letadla Volnost chodu, bez tření a dorazy Volnost chodu, bez tření a dorazy Volnost chodu, bez tření a dorazy Volnost chodu, bez tření a dorazy Volnost chodu s protitlakem Nastavení a zajištění Zajištění Množství paliva a čitelnost indikátoru Zapnout Minimálně 12V Zapnout, musí svítit kontrolka dobíjení Kontrola funkce Kontrola funkce, dorazy Zapnout Zkontrolovat Zkontrolovat Funkce zavírání a zajištění Kontrola laminátových částí na možnost Kontrola plexisklových částí na možnost Křídlo Povrch Víčka palivových nádrží Snímač celkového tlaku Vztlakové klapky Křidélka Uchycení křídla Kontrola povrchu křídla, možnost prasklin Kontrola uzavření, čistota odvzdušnění Uchycení, čistota Kontrola povrchu, zajištění, uchycení Kontrola povrchu, zajištění, uchycení Kontrola vůlí, zajištění Trup Povrch Motorové kryty Dvířka zav. prostoru Antény Otvor snímače stat. tlaku Kontrola povrchu křídla, možnost prasklin Zajištění, uchycení Zajištění, uchycení Uchycení Uchycení, čistota

10 Podvozek Pneumatiky Hlavní podvozek Přední podvozek Aerodynamické kryty Zásobník brzd. kapaliny Ocasní plochy Povrch Kormidla Přitěžovací plocha VOP Spodní oblouk Povrch listů Vrtulový kužel Stav běhounu, nahuštění Upevnění, praskliny Upevnění, praskliny, otáčivost Upevnění, praskliny Úniky kapaliny, stav obložení a kotoučů Dostatečné množství Kontrola povrchu křídla, možnost prasklin Pohyblivost, bez kolizí a vůlí Uchycení, pohyblivost, vůle Kontrola povrchu a uchycení Kontrola povrchu, možnost prasklin, vůlí Kontrola povrchu, možnost prasklin, upevnění Upevnění na unášeč

11 Motorový prostor Těsnost Výfuk Zapalování Elektroinstalace Chladící kapalina Olej Olejová nádobka Palivová instalace Palivové čerpadlo Přepadová nádobka Chladiče Karburátory Sací potrubí Vzduchový filtr Motorové lože Komprese Odkalovací filtr Motorové kryty Možnost úniku kapalin a oleje Praskliny, uchycení Upevnění bodek svíček, kabeláže Upevnění, možnost prodření izolace Stav, množství, úniky Stav, množství, úniky Uchycení, praskliny Uchycení, těsnost, možnost prodření Uchycení, těsnost, praskliny Uchycení, praskliny Uchycení, praskliny Uchycení, praskliny přírub, těsnost, lanka Uchycení, praskliny Stav, znečištění Stav, praskliny, silentbloky, uchycení Protočení motoru Těsnost, odkalení Uchycení, praskliny

12 y po vstupu do kabiny Magneta Nožní řízení Ruční řízení Plynová páka Vyvážení avní jistič,, BAT,, Jistič,, GEN,, Úsekové vypínače AVIONICS vypínač Sedačky Pasy Dveře kabiny Spouštění studeného motoru Vypnuty Volnost pohybu Volnost pohybu Volnoběh zadní poloha Na střední polohu Vypnut Vypnut Vypnuty Vypnut Funkčnost, zabrzdit Nastaveny, zajištěny Upnout, nastavit Zavřít, zajistit Zabrzdit a zajistit parkovací ventil poloha ON Palivo Otevřít palivový kohout Předehřev karburátoru Zavřeno Hlavní vypínač Zapnout Palubní voltmetr Minimum 12 V Jistič generátoru Zapnout Signalizace dobíjení Svítí Připusť Minimum Vypínač Avioniky Vypnut Sytič Otevřeno Zábleskový maják SOP Zapnout Volnost prostoru Zkontrolovat volnost prostoru vrtule Magneta Zapnout do polohy 1+2 Startér Spustit max 10s / 2 minuty ochladit Připusť Korigovat otáčky motoru na 2000 RPM/2 min Tlak oleje Zkontrolovat do 10s min 2 bar Sytič Plynule zavírat Připusť Korigovat otáčky motoru na RPM Kontrolka dobíjení Zhasla Teplota hlav 50 C a více možno zahájit pojíždění

13 Spouštění teplého motoru Zabrzdit a zajistit parkovací ventil poloha ON Palivo Otevřít palivový kohout Předehřev karburátoru Zavřeno Hlavní vypínač Zapnout Palubní voltmetr Minimum 12 V Jistič generátoru Zapnout Signalizace dobíjení Svítí Připusť Minimum, + 1 cm dopředu Vypínač Avioniky Vypnut Sytič Zavřen Zábleskový maják SOP Zapnout Volnost prostoru Zkontrolovat volnost prostoru vrtule Magneta Zapnout do polohy 1+2 Startér Spustit max 10s / 1 minutu ochladit Připusť Korigovat otáčky motoru na RPM Tlak oleje Zkontrolovat do 10s min 2 bar Kontrolka dobíjení Zhasla Teplota hlav 50 C a více možno zahájit pojíždění Motorová zkouška Zabrzdit Volnost prostoru Před a za letadlem Minimální vzletový úhel Nastavit otáčky 4000 ot/min Spínač magnet Do polohy -magneto 2 Otáčky motoru Max pokles o 300 ot, pravidelný chod Spínač magnet Do polohy magneto 1 Otáčky motoru Max pokles o 300 ot, pravidelný chod Spínač magnet Do polohy magneto 1+2 Páky plynu Max. výkon, otáčky minimálně 5100 ot Tlak oleje V rozmezí 2-5 bar Volnoběh, otáčky ot/min Tlak oleje Min 1,5 bar Teplota hlav a oleje Nesmí překročit max. povolenou hodnotu.

14 y před vzletem Kabina Zajištěna Posádka Připoutána Řízení Volné do dorazových poloh Palivo Otevřené Sytič Zavřen Předehřev karburátoru Podle potřeby, optimum cca 10 C Vztlakové klapky Poloha 15 QNH Nastaveno Trim vyvážení Nastaveny na střed Kontrolka dobíjení Nesvítí Frekvence radio Nastavena Odpovídač Zapnut Záchranný systém Odjištěn Vzletový režim (u stavitelné vrtule) Teplota oleje Min 50 C Tlak oleje 1,5-5 bar Vzlet Otáčky motoru odlepení Vyrovnání, rozlet Počáteční stoupání Výška 150 ft GND Výška 300dt GND Otáčky nast.vrtule Motorové přístroje Odbrzdit Plynule na maximální výkon ot/min 70 km/h km/h 110 km/h Klapky 0, 110 km/h km/h Plnění 27 inhg 5200 RPM V povolených mezích Cestovní stoupání Otáčky klapky 0 klapky ot/min 160 km/h 180 km/h

15 Cestovní let pevná vrtule Cestovní režim 75% výkonu motoru Otáčky motoru 5000 ot/min Ekonomický režim Otáčky motoru 4600 ot/min Zatáčky Maximální rychlost 260 km/h Zatáčka 30 Min rychlost letu 100 km/h Maximální náklon 60 y v poloze po větru Palivo Kontrola množství Pod 180 km/h Klapky Poloha 0 Funkčnost, parkovací ventilek pol. OFF Přístroje Kontrola hodnot y v poloze na úrovni,,t,, - pevná vrtule Otáčky 3000 RPM Plynule snižovat na 140 km/h Klapky Poloha 15 Přístroje Kontrola hodnot y v poloze po 4 zatáčce Plnění 15 inhg Vzletový režim Plynule snižovat na 100 km/h Klapky Poloha 30 Přístroje Kontrola hodnot

16 Přistání Na prahu dráhy - volnoběh Vzletový režim Klapky Poloha 30 vyrovnání 100 km/h dosednutí Klapky km/h Přerušené přistání Plynule až na max. výkon motoru Vzletový režim Upravit na 110 km/h Klapky do polohy 15 Zahájit stupání a pokračovat normálními postupy. y po přistání Otáčky na pojíždění Vzletový režim Klapky Poloha 0 Ruční řízení Přitaženo na maximum Plynule pojíždět na odstavné místo. y vypnutí letadla Volnoběh Zabrzdit Spotřebiče Spínač Avionics Magneta Klíček magnet Vyjmout Palivový kohout Zavřít Po vystoupení zajistit záchranný systém

17 ft GND Plnění 24 /4200 ot Otáčky 4200 RPM Klapky ft GND Plnění 15 /5400 ot. Zpomalovat na IAS 180 Potom klapky poloha 0 Zpomalovat na 140 y po větru IAS 140 Klapky 15 Sestupovat 5 IAS 120 Klapky ft GND Plnění 27 /5200 ot IAS km/h Klapky 0 IAS 100 Klapky 30 RWY 1 6 Udržovat 1000 ft GNG Zahájit sestup ft GND PROFIL LETU RWY LET po okruhu s CTSW Europe

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU Typ: L 23 SUPER-BLANÍK Výrobní číslo: Poznávací značka: OK-0240 Schváleno Státní leteckou inspekcí ČSSR v Praze dne 28.8.1989 Kluzák L 23 Super Blaník se musí provozovat podle informací

Více

Směrnice pro pilota větroně L13

Směrnice pro pilota větroně L13 3.vydání Směrnice pro pilota větroně L13 Náleží ke větroni: Výrobní číslo: Imatrikulační značka: OK-9825 Tato příručka musí být stále na palubě větroně. LET n.p. UH.HRADIŠTĚ KUNOVICE, ČSSR vytištěno 1986

Více

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A

LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L-13A DoL13A10111 Zapracovány připomínky SLI. LETOVÁ PŘÍRUČKA KLUZÁKU L13A Náleží ke kluzáku: Výrobní číslo: 817401 Imatrikulační značka: OK1700 Tato příručka musí být stále na palubě kluzáku. VYDÁNO: 30.10.1981

Více

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla Pro řidičské oprávnění skupin C,C+E,D,D+E,T a podskupin C1,C1+E,D1,D1+E 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou: Kola a pneumatiky-dotáhneme matice

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám a děkujeme, že jste si vybral právě značku Alfa Romeo. Sestavili jsme tento návod k použití tak, abyste Vám umožnil plně využívat kvality tohoto vozidla.

Více

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15

ZKUŠEBNÍ OSNOVY. Os 15 ZKUŠEBNÍ OSNOVY pro teoretické zkoušky pilotů kluzáků (GLD) a pilotů motorových kluzáků (TMG) civilního letectví Os 15 Vydání 2005 Číslo změny: Original Strana 1 z 28 Datum: 01.01. 2005 Úvodní ustanovení

Více

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI

KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI KONSTRUKCE PRO SKUPINY ŘO C, CE, D OTÁZKY A ODPOVĚDI 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou Náplně množství motorového oleje, množství chladicí kapaliny, (případně brzdové kapaliny), náplně do ostřikovačů,

Více

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky :

2. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky dezénu pneumatiky : Příprava pro úspěšné složení zkoušky z předmětu Základy ovládání a údržby vozidla ( pro řidičské oprávnění skupin B, B+E a podskupiny B1 ) 1. Kontrola vozidla před jízdou : Novelizované znění k 1.10.2009

Více

ARCTIC CAT Prowler HDX

ARCTIC CAT Prowler HDX Uživatelská příručka ARCTIC CAT Prowler HDX Toto vozidlo NENÍ určeno osobám MLADŠÍM 16 LET! Autorizovaný dovozce ASP Group s.r.o. www.ac-usa.cz Náměstí 13, 267 53 Žebrák ASP Group s.r.o. 2014 Tel.: +420

Více

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Návod k obsluze SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T D U C A T O P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste zvolil značku Fiat, a blahopřejeme Vám, že jste si vybral Fiat Ducato. Tento návod k použití a údržbě jsme sestavili

Více

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA: ÚVOD Blahopřejeme, že jste si zakoupili Gamax AX 600 4x4. Do příslušných míst pod tímto odstavcem si poznačte identifikační čísla Vašeho klíče a rámu vozidla. Tyto čísla budete potřebovat při komunikaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 Ivan Hrdlička X-FLAME 2003 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více