ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PODANÝCH PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PODANÝCH PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE"

Transkript

1 Zpráva o vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PODANÝCH PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE II. plánovací období ( ) 1

2 I. ÚVOD Vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe platného pro období od 22. prosince 2015 do 22. prosince 2021 V souladu s 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, proběhlo v půlročním období od 22. prosince 2014 do 22. června 2015 zveřejnění návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe veřejnosti a významným uživatelům vody. Návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe byl zpřístupněn připomínkám veřejnosti v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství a na webových stránkách příslušných krajských úřadů a Povodí Ohře, státní podnik. V listinné podobě byl k nahlédnutí na dotčených krajských úřadech a v sídle podniku Povodí Ohře. Připomínky k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a dalších přítoků Labe bylo možné zaslat v písemné nebo elektronické podobě na předem specifikovaná místa. Během připomínkovacího období zorganizovalo Povodí Ohře, státní podnik, ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady akce, kde byl Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe prezentován a byly vedeny diskuse se zástupci státní správy a samospráv, odbornou veřejností, zástupci významných uživatelů vody a nevládních neziskových organizací. 1

3 II. STATISTIKA V rámci půlročního připomínkovacího období jsme obdrželi připomínky především od obcí, vodárenských společností, Agentury ochrany příslušných krajských úřadů, příslušných ministerstev, Lesů ČR a ostatních zástupců z řad veřejnosti. Celkem bylo podáno významnými uživateli vody a veřejností 241 připomínek. Z tohoto celkového počtu bylo 64 připomínek a 177 připomínek bylo do Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe v rámci příslušných kapitol. Přehled o způsobu vypořádání podaných připomínek je k dispozici na následujících stránkách. Graf - rozdělení obdržených připomínek dle kategorie subjektu, který připomínku podal Ředitelství vodních MŽP; 2 Firmy; 2 cest; 3 VÚV TGM v.i.v.; 1 Mze; 4 Státní podniky; 2 Krajské úřady; 5 Lesy ČR; 5 Sdružení, spolky; 18 OAOPK ČR; 84 Obce; 22 Vodárenské společnosti; 38 Veřejnost; 52 2

4 Přehled vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe platného pro období od 22. prosince 2015 do 22. prosince Diamo, s. p., odštěpný závod Těžba a úpravna uranu, Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem / Opatření k dosažení cílů- Diamo, státní podnik navrhuje ze všech částí PDP OHL vyřazení opatření OHL Příprava a realizace revitalizace nivy horní Ploučnice U opatření ID OHL bylo na základě dohody na jednání na KÚLK dne upraveno znění opatření a upraven název. Opatření OHL Revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo, státní podnik (OH110159) zůstává v návrhu PDP OHL v podobě projednané na KÚLK. Opatření je nezbytné pro dosažení dobrého stavu a cílů ochrany vod Diamo, s. p., odštěpný závod Těžba a úpravna uranu, Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem / Opatření k dosažení cílů- Diamo, s. p. navrhuje ze všech částí PDP Ohře vyřazení opatření OHL staré ekologické zátěže Požadavek bude vypořádán MŽP a Mze v rámci NPP Labe; List opatření OHL obsahuje více SEZ, které byly vyhodnoceny jako rizikové pro stav vod a nelze jej odstranit. Požadavek na odstranění LO nebyl připomínkou odůvodněn Obec Hříškov / Opatření k dosažení cílů - zařazení do plánu revitalizace regulovaného koryta Débeřského potoka Stávající stav je stabilní, obcí požadovaná revitalizace neovlivní stav vodního útvaru z hlediska hodnocení stavu. Doporučujeme problematiku řešit v rámci komplexních pozemkových úprav Obec Hříškov / Doplnění opatření do plánu - odkanalizování obce Hříškov a výstavba ČOV Zpracován LO ID OHL "Hříškov - výstavba kanalizace a ČOV" Městský úřad Louny - Ing. Eva Pavelková POH/02047/2015/ Opatření k dosažení cílů - výstavba vegetační čistírny odpadních vod a oprava kanalizace v obci Brloh Zpracován LO ID OHL "Kanalizace a KČOV Brloh" Městský úřad Louny - Ing. Eva Pavelková POH/02047/2015/ Opatření k dosažení cílů - výstavba vegetační čistírny odpadních vod a oprava kanalizace v obci Nečichy Zpracován LO ID OHL "Kanalizace a KČOV Nečichy" 3

5 Město Mimoň - POH/02659/2015/ Přehodnocení opatření OHL Příprava a realizace revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo, státní podnik - nesouhlas s navrženým opatřením Znění a název opatření ID OHL byl přehodnocen na jednání na KÚLK dne Opatření OHL Revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo, státní podnik (OH110159) bylo odsouhlaseno a zůstává v návrhu PDP OHL v podobě projednané na KÚLK. Opatření je nezbytné pro dosažení dobrého stavu a cílů ochrany vod Mikroregion Podralsko, Svatovítské nám. 105, Osečná POH/03112/2015/ Přehodnocení opatření OHL Příprava a realizace revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo, státní podnik - nesouhlas s navrženým opatřením, žádost o úpravu LO Znění a název opatření ID OHL byl přehodnocen na jednání na KÚLK dne Opatření OHL Revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo, státní podnik (OH110159) bylo odsouhlaseno a zůstává v návrhu PDP OHL v podobě projednané na KÚLK. Opatření je nezbytné pro dosažení dobrého stavu a cílů ochrany vod SČVaK, a. s., Přítkovská 1689, Teplice POH/03457/2015/ Vyjmout list opatření OHL dokončená stavba Opatření je z návrhu PDP OHL vyřazeno z důvodu dokončení stavby, opatření nebylo zahrnuto v 1. cyklu (POP) a vzniklo v přípravném období na PDP OHL SČVaK, a. s., Přítkovská 1689, Teplice POH/03457/2015/ Vyjmout list opatření OHL dokončená stavba Opatření je z návrhu PDP OHL vyřazeno z důvodu dokončení stavby, opatření nebylo zahrnuto v 1. cyklu (POP) a vzniklo v přípravném období na PDP OHL SČVaK, a. s., Přítkovská 1689, Teplice POH/03457/2015/ Přidat list opatření - odstranění výusti UL 61,62 Svádov, Olšinky nad tratí Zpracován list opatření ID OHL "Odstranění volné výusti - UL 61, 62 Svádov, Olšinky nad tratí" RNDr. Poledníček P., Havlíčkova, POH/03650/2015/ Přidat list opatření na ochranu podzemních vod - zpřísnění podmínek pro povolování realizace tepelných čerpadel Zpracován LO ID OHL "Realizace vrtů pro tepelná čerpadla" 4

6 Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Kapitola I.- opravit data vymezení HMWB dle MVE Opraveno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Opravit v tabulce OHL I.2.3d Povrchové vody užívané ke koupání tok Bílinu Pro koupací vodu "VN Vrbenský - kemp Matylda" byl opraven chybný údaj. Vodní tok Bílina byl přepsán na "napájeno z povodí" Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Na str. 19 nefunkční odkazy na tabulky Opraveno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Sjednotit formát odkazů na mapy a tabulky, aby byly stejné ve všech kapitolách Opraveno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Na str. 12 jsou nefunkční odkazy na NPP Opraveno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Tab. IV.1.4. opravit počet silně ovlivněných útvarů V tabulce jsou uvedeny pouze silně ovlivněné vodní útvary, u nichž byly překročeny limity ukazatelů dobrého ekologického potenciálu nebo dobrého chemického stavu Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Na str. 23 kap. V - nefunkční odkaz na POVIS Opraveno 5

7 Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Opatření OHL vyřadit opatření, Lesy ČR, s.p. nejsou správcem toku a nemají zájem tuto revitalizaci provádět Opatření ID OHL je z návrhu PDP OHL vyjmuto. Nejedná se o vodní tok, ale meliorační rýhu (nefunkční meliorační odvodňovací zařízení), která by neměla být revitalizována Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Opatření OHL opravit popis opatření - zajištění migrační průchodnosti vodního toku Opraveno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Opatření OHL upravit text LO Opraveno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Opatření OHL chybně ID z I. POP, opravit Opraveno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Mapa VI.2 - doplnit legendu Opraveno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Doplnit do návrhu programu opatření LO na příčné překážky na základě Koncepce zprůchodnění říční sítě Na profily ke zprůchodnění dle KZŘS jsou vytvořeny listy opatření Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Doplnit do návrhu Programu opatření LO na zprůchodnění migračních překážek - Jezvé, Kynšperk, U Hasičů, U Kurtů, U Sídliště Na uvedené migrační překážky jsou vytvořeny opatření typu A. 6

8 Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Tab.VI.1 - nesedí součty nákladů v VI.1.12 v textu a souhrn nákladů v tabulce OHL VI.4 Opraveno a sjednoceno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Nestejné náklady na opatření v tab. VI.1.12 v textové části a v tab. VI.1 a v listech opatření Opraveno a sjednoceno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Opatření OHL je v textu v tabulce VI.1.7 ale není v tab. VI.1 Opatření doplněno do tabulky VI Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Opatření OHL a v tab. VI.1. chybí, ale jsou uvedena v textu v tab. VI.1.7 Opatření doplněna do tabulky VI Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Opatření OHL je uvedeno v tab. VI.1, ale není v textu v tab. VI.1.7 Opatření OHL "Rekonstrukce ČOV pro objekt ubytovny (bývalý azylový dům) Červený Újezd - Lužický p." nebylo realizováno. Objekt ubytovny není využíván, majitel je v exekuci. V současnosti není znám záměr dalšího využívání objektu. Z návrhu PDP OHL z tab. VI.1. bylo opatření odstraněno Ing. H. Ostková, V.Nezvala 4283, POH/03664/2015/ Opatření OHL nestejné náklady v tab. VI.1 a v VI.1.18 Sjednoceno Městský úřad Podbořany POH/03826/2015 Zařazení návrhu listu opatření na jednotnou kanalizaci v obci Buškovice Zpracováno opatření ID OHL "Odkanalizování obce Buškovice" 7

9 Obecní úřad Noviny pod Ralskem POH/03934/2015 Nesouhlas s navrženým opatřením OHL Příprava revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo. státní podnik, žádost o úpravu LO Znění a název opatření ID OHL byl přehodnocen na jednání na KÚLK dne Opatření OHL Revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo, státní podnik (OH110159) bylo odsouhlaseno a zůstává v návrhu PDP OHL v podobě projednané na KÚLK. Opatření je nezbytné pro dosažení dobrého stavu a cílů ochrany vod Obec Zabrušany, zabrušany 1 POH/05820/2015 Zařazení nového LO kanalizace obce Zabrušany - IV. Etapa Želénky Opatření ID OHL Kanalizace obce Zabrušany - IV. Etapa Želénky bylo zařazeno do návrhu PDP OHL Lesy ČR, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice POH/05821/2015 Odstranění LO OHL z důvodu v současnosti neřešitelných majetkoprávních vztahů Opatření typu A OHL Kozí potok - odtrubnění bylo z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků s jejich prodejem zrušeno Lesy ČR, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice POH/05822/2015 Zařazení nového LO Lužnice - Kálek Opatření ID OHL Lužnice ř.km 0,00-0,200, k.ú. Kalek bylo zařazeno do návrhu PDP OHL Lesy ČR, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice POH/05823/2015 Zařazení nového LO Starosedelský potok - retenční přehrážka Opatření ID OHL HB Starosedelský (Hruškovský) potok, ř.km 1,110, přehrážka bylo zařazeno do návrhu PDP OHL Lesy ČR, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice POH/05824/2015 Převod LO OHL z typu A na typ B Opatření typu A OHL Kozí potok - odtrubnění bylo z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků s jejich prodejem zrušeno. Opatření je zařazeno mezi opatření typu B ID OHL revitalizace vodních toků pro možnost realizace v případě následného, nyní nepředpokládaného zajištění pozemků MIJOS, s. r. o., Pod Strašnickou vinicí 1202/13a, Praha POH/05825/2015 Připomínka - formulace v textu - citace Zákona o vodách není v souladu s platným zněním zákona o vodách Upraven text v kap. VI.1.5 odst.3 8

10 Naturela Group o.p.s., Spolí 51, Třeboň POH/05826/2015 Připomínka - zařazení nového LO na Revitalizaci ramene v Počedělicích Opatření nemá přímý vliv na stav vodního útvaru. Dle vyjádření AOPK i názoru správce povodí není opatření možné bez řešení následných splachů ze zemědělských pozemků do revitalizovaného ramene a zabránění jeho opětovného zazemňování. Současně není řešen přítok znečištěné vody z meliorační strouhy procházející obcí Počedělice (eutrofizace). Z těchto důvodů považuje AOPK ČR i správce povodí dlouhodobý efekt revitalizace za nejistý s obtížným zajištěním udržitelnosti projektu. Vyčíslené náklady na realizaci ve výši cca 80 milionů Kč jsou právě s ohledem na udržitelnost a efekt projektu neúměrné Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí POH/06549/ Připomínka - minimální zůstatkové průtoky Konkrétní minimální zůstatkové průtoky nelze stanovit v PDP, stanovuje příslušný vodoprávní úřad. Připomínka zohledněna v listu opatření typu B "Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů", jehož cílem je umožnit přehodnocení stávajících povolení k nakládání s vodami a stanovení MZP ve výši potřebné pro dosažení dobrého stavu vod Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí POH/06549/ Připomínka - kapitola OHL V.1.4. Nejvýznamnější povodně - chybný údaj v datumu Opraveno v tabulce V Obecní úřad Lenešice, Knížete Václava 521, Lenešice POH/06644/ Připomínky k LO Povodňové plány nemovitostí Souhrnná a rozsáhlá odpověď je zpracována v dopise zn. POH/06644/2015/ ze dne

11 Obecní úřad Lenešice, Knížete Václava 521, Lenešice POH/06644/ Připomínky k LO Zvyšování odolnosti budov Jedná se o soubor opatření vedoucí ke snížení přímých povodňových škod i ke zkrácení doby, po kterou jsou objekty po průchodu povodně neobyvatelné (např. zvýšení stability objektů, snížení nasákavosti konstrukcí, zajištění proti vyplavení kanalizací, ochrana elektrických rozvodů před působením povodně atd.). Souhrnná odpověď je zpracována v dopise zn. POH/06644/2015/ ze dne Obecní úřad Lenešice, Knížete Václava 521, Lenešice POH/06644/ Připomínky k tabulka 7 -jmenován chybný objekt Objekt č. p. 494 dohledán, v dokumentaci OsVPR bude ponechán Obecní úřad Lenešice, Knížete Václava 521, Lenešice POH/06644/ Připomínky k individuálním PPO vlastníků nemovitostí Povinnost mít zpracované povodňové plány jednotlivých nemovitostí je uvedena v 71 odst. 4 vodního zákona. Vlastníci všech nemovitostí v záplavovém území mají ze zákona povinnost mít zpracovaný povodňový plán, který bude v souladu s povodňovým plánem obce. Souhrnná odpověď je zpracována v dopise zn. POH/06644/2015/ ze dne Město Dubá POH/06816/2015 K návrhu PDP OHL - bez připomínek Město Františkovi Lázně POH/06821/2015 Připomínka - přidání LO výstavba vodovodu a kanalizace Františkovi Lázně - část Seníky Opatření ID OHL Františkovy Lázně - část Seníky, výstavba vodovodu a kanalizace bylo zařazeno do návrhu PDP OHL 10

12 Lesy ČR, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice POH/06914/2015 Zařazení nového LO Drmalský potok Opatření ID OHL Drmalský potok ř.km 0,720 - přehrážka bylo zařazeno do návrhu PDP OHL Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha POH/07128/2015 Připomínka - společné hodnocení chemického stavu útvaru Reslava (Röslau) a společné hodnocení chemického a ekologického stavu útvaru Ohře (Eger) Úprava hodnocení stavu společných vodních útvarů byla zapracována do PDP již při jeho tvorbě, před připomínkovým řízením Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí POH/07247/2015 Připomínka - žádáme o zařazení LO úprava toku - rekonstrukce opěrné zdi Lipoltovský potok Jedná se o opravu majetku. Podmínky Programu prevence před povodněmi předepisují v případě návrhu opatření, který snižuje objem záplavového území, že návrh musí současně obsahovat opatření zaměřená na zřizování retenčních prostorů, jimiž bude snížení objemu inundací kompenzováno. Městský úřad Podbořany POH/07276/2015 Připomínka - žádost o zařazení LO Odkanalizování obce Buškovice Jde o duplicitní požadavek, který byl již vypořádán dne Opatření bylo navrženo do PDP OHL. Havlíček Adam, Na Zátoce 339/10, Praha 6 POH/07347/2015 Připomínka - zařazení nového LO na protipovodňové opatření Lužického potoka Je zpracováno opatření ID OHL Revitalizace Lužického potoka v úseku VN Lužice II po soutok se Srpinou Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, Argentinská 38/286, Praha 7 POH/07348/ Připomínka - upozornění na rozpor mezi NPP Labe a PDP Ohře - citace 12 vodního zákona v PDP Ohře, dolního Labe a dalších přítoků Labe je v přímém rozporu se zněním zákona 254/2001 Sb. O vodách text upraven Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, Argentinská 38/286, Praha 7 POH/07348/ Připomínka - PDP Ohře používá pojem renaturace vodního toku - tento pojem žádný právní předpis českého právního řádu nemá. Cílem LO CZE je zavedení pojmu renaturace vodních toků do české legislativy. Konkrétní vypořádání připomínky týkající se listu C bude provedeno na úrovni NPP. 11

13 Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, Argentinská 38/286, Praha 7 POH/07348/ Připomínka - k části VI.1.19 Opatření k nepříznivým účinkům sucha - v textu opatření - minimální zůstatkový průtok - toto ustanovení je v přímém rozporu s ust. 36 odst. 2 vodního zákona. Připomínkovaný text PDP OHL neobsahuje. Obec Pertoltice pod Ralskem, č. p. 165, Pertoltice pod Ralskem POH/07378/2015 Připomínka k navrhovaným opatření OHL202006, OHL207015, OHL211001, OHL212001, OHL a OHL jsou pouze všeobecná a nekonkrétní Jedná se o obecná opatření, tzv. opatření typu B. Návrh obecných opatření PDP OHL umožňuje. Obecná opatření slouží např. k vyjadřovací činnosti, k prověřování stavu a dále některá obsahují opatření, u nichž nejsou kompletní podklady pro návrh opatření konkrétních. Obec Pertoltice pod Ralskem, č. p. 165, Pertoltice pod Ralskem POH/07397/2015 Připomínka k návrhu LO OHL Znění a název opatření ID OHL byl přehodnocen na jednání na KÚLK dne Opatření OHL Revitalizace nivy Horní Ploučnice - Diamo, státní podnik (OH110159) bylo odsouhlaseno a zůstává v návrhu PDP OHL v podobě projednané na KÚLK. Opatření je nezbytné pro dosažení dobrého stavu a cílů ochrany vod. Sdružení Ašsko, Mgr. Petra Bulantová, Kamenná 52, Aš POH/07408/2015 Digitální povodňový plán pro jednotlivé obce Část předmětného území leží v oblasti s významným povodňovým rizikem Hranický potok. Zde je problematika pořízení povodňového plánu a problematika hlásných profilů řešena obecnými listy opatření OHL a OHL

14 POH/07409/ Nové LO typu B - Nevyhovující zdroje pitné vody, Dostavba kanalizací - odstranění výustí, typu A - Úpravny vod SVS, a. s., Čistírny odpadních vod SVS, a. s. Jde spíše o sdělení podnikatelského záměru na období SVS, a.s. popisuje strategické cíle, jedním z hlavních je plnění legislativních podmínek. Problematika vodárenské infrastruktury jde mimo hodnocení stavu a návrh opatření (zlepšení stavu útvaru). Problematika odstraňování volných výustí je řešena jednak ze zákona a dále nesouhlasy správce povodí k žádostem o prodloužení povolení k vypouštění bez náležitého čištění. PDP OHL obsahuje opatření typu A na odstranění volných výustí. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Chbany - převedení odpadních vod na ČSOV Nové Sedlo" byl na základě připomínky nositele opraven název, náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Měcholupy - odstranění výusti" byl na základě připomínky nositele opraven název, náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL Generel kanalizace je důležitým nástrojem k identifikaci možných zdrojů znečištění toků z odlehčovacích komor. V tomto cyklu plánování musí dojít k identifikaci těchto zdrojů znečištění, v dalším plánovacím cyklu pak k řešení problémů. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Libochovice - Máchova ul. - odstranění výusti LT 8 " byl na základě připomínky nositele opraven název, náklady a termín dokončení. 13

15 POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Rekonstrukce ČOV Třebenice" byly na základě připomínky nositele opraveny náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Ústí nad Labem, Brná, ČOV - převedení na ČOV Střekov" byl na základě připomínky nositele opraven název, náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Odstranění volné výusti ve Vaňově" byl na základě připomínky změněn nositel - investor (SVS, a.s. nabízí městu Ústí nad Labem spolufinancování). POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL Generel kanalizace je důležitým nástrojem k identifikaci možných zdrojů znečištění toků z odlehčovacích komor. V tomto cyklu plánování musí dojít k identifikaci těchto zdrojů znečištění, v dalším plánovacím cyklu pak k řešení problémů. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Vrskmaň - odstranění kanalizační výusti CV 03" byl na základě připomínky změněn název, náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. OHL U navrženého opatření ID OHL "Světec, Štrbice - odstranění výustí TP64 a TP65" byl na základě připomínky změněn název, náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Louka u Litvínova - odstranění výustí MO27 a MO28 (OH100083) " byl na základě připomínky změněn název, náklady a termín dokončení. Dále opraveny souřadnice vypouštění. 14

16 POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Jeníkov, Oldřichov - odstranění výusti TP40" byl na základě připomínky změněn název, náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Košťany - Střelná - odstranění výusti TP44 (OH100059)" byl na základě připomínky změněn název, náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL Odstranění volných výustí je významným opatřením ke zlepšení stavu VU, povolení k vypouštění z nich je dáno výjimkou ze zákona na dobu určitou. Do této doby musí být čištění odpadních vod vyřešeno v souladu se zákonem. Tato doba nepřesahuje dobu realizace opatření z PDP. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Světec, Úpoř - odstranění výusti TP66" byl na základě připomínky redukován rozsah akce. Výust ve Velvětech má řešit obec sama. Změněn název, náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Ohníč, Křemýž - odstranění výusti (OH100084)" byl na základě připomínky změněn název, náklady a termín dokončení. 15

17 POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Odstranění volných výustí - Teplice, východ" byly na základě připomínky opraveny náklady a termín dokončení, upraven text o jednu dokončenou akci. V textu je ponechána výust, která nebyla zahrnuta do investičních záměrů. Problematika odstraňování volných výustí je řešena jednak ze zákona a dále nesouhlasy správce povodí k žádostem o prodloužení povolení k vypouštění bez náležitého čištění. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. -OHL Opatření dokončeno, tudíž odstraněno z návrhu PDP OHL POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL Na základě komentáře od Severočeské vodárenské společnosti a.s. opravujeme nositele opatření v listu opatření OHL na: vlastník VH infrastruktury; Severočeská vodárenská společnost a.s. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL Na základě komentáře od Severočeské vodárenské společnosti a.s. opravujeme nositele opatření v listu opatření OHL na: Město Jílové; společnost a.s.; případně další vlastníci infrastruktury. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL Opatření dokončeno, tedy odstraněno z návrhu PDP OHL 16

18 POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL Upraveno znění opatření o text: obec připravuje dostavbu kanalizace, SVS, a.s. jedná o předání své kanalizace do majetku obce. POH/07409/ POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Kamenický Šenov - odstranění kanalizačních výustí (OH100050)" byl na základě připomínky změněn název opatření. U navrženého opatření ID OHL "Chřibská - odstranění výustí DC92, DC93, DC94 (OH100081)" byl na základě připomínky změněn název opatření, upraveny náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Verneřice u Hrobu - odstranění volných výustí TP 32, 33, 117 a 121" byl na základě připomínky změněn název opatření, upraveny náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Šluknov - odstranění volných výustí DC111, DC112, DC113, DC115 a DC116" byl na základě připomínky změněn název opatření, upraveny náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL Nejde o připomínku, jde o sdělení, že u navrženého opatření ID OHL se SVS, a.s. nepovažuje za nositele opatření. V opatření je nositelem uvedena obec nebo vlastník VH infrastruktury. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL Nejde o česle na ČOV, ale o česle na odlehčovací stoce v odlehčovací komoře. Přepady hrubých nečistot způsobují výrazné senzorické znečištění toku. 17

19 POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Sebuzín, Církvice, Dolní Zálezly - odstranění výustí (OH100078)" bylo na základě připomínky upraveno znění akce, změněn název opatření, upraveny náklady a termín dokončení. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - OHL U navrženého opatření ID OHL "Chlumec - Žandov - splašková kanalizace" byl na základě připomínky doplněn text. POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - HSL Jedná se o připomínku k opatřením v Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe. Odesílatel zasílal připomínky jednotně, proto se dostala k vyřízení i na Povodí Ohře, státní podnik POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - HSL Jedná se o připomínku k opatřením v Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe. Odesílatel zasílal připomínky jednotně, proto se dostala k vyřízení i na Povodí Ohře, státní podnik POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. -LNO Jedná se o připomínku k opatřením v Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Odesílatel zasílal připomínky jednotně, proto se dostala k vyřízení i na Povodí Ohře, státní podnik POH/07409/ navrhovaným nositelem SVS, a. s. - LNO Jedná se o připomínku k opatřením v Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Odesílatel zasílal připomínky jednotně, proto se dostala k vyřízení i na Povodí Ohře, státní podnik 18

20 Ing. Václav Svejkovský, Stromovka 4711, POH/07414/ Připomínky k dokumentacím OsVPR - oprava překlepů v tabulce č.10 v Souhrnné zprávě dokumentace s významným povodňovým rizikem Připomínka zapracována Ing. Václav Svejkovský, Stromovka 4711, POH/07414/ Připomínky k dokumentacím OsVPR - na str doplnit ve sloupci 2) LO OHL k vyjmenovaným obcím Připomínka zapracována Ing. Václav Svejkovský, Stromovka 4711, Ing. Václav Svejkovský, Stromovka 4711, POH/07414/ POH/07414/ Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem - Přidat nový LO OHL VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu V dokumentaci oblastí s významným povodňovým rizikem opravit a doplnit LO OHL a OHL a do oblasti s významným povodňovým rizikem Ohře přidat nový LO OHL Připomínka zapracována Připomínka zapracována Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec POH/07423/ Připomínka z hlediska vodního hospodářství - kap. VI - tabulka VI.1 nejsou aktivní hypertextové odkazy LO typu C Listy typu C byly do přístupné na v rámci NPP Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec POH/07423/ Připomínka z hlediska vodního hospodářství - kap. VI - LO OHL požadujeme opravit formulaci Připomínka zpracována do textové části Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec POH/07423/ Připomínka z hlediska ochrany přírody a krajiny - kapitola VI. Opatření OHL upravit LO dle návrhu Text LO upraven 19

21 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec POH/07423/ Připomínka z hlediska ochrany přírody a krajiny - kapitola VI. Opatření OHL upravit LO dle návrhu Text LO upraven Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec POH/07423/ Připomínka z hlediska ochrany přírody a krajiny - kapitola VI. Opatření OHL požadujeme opravit formulace v LO Znění návrhu opatření OHL Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni bylo upraveno dle požadavku KÚLK. Obecní úřad Lipová, č.p.422, Lipová POH/07442/2015 Připomínka - zařazení nových opatření na snížení povodňové ohroženosti obce - Poldr Mlýnský rybník, Suchá nádrž Soland Podmnožina řešení, která prověří SP PPO Sebnitz v rámci programu Cíl 3. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Studentská 328/64, Karlovy Vary POH/07459/2015 Připomínka - s návrhy NPP Labe a PDP Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe - s návrhy plánů v dané podobě nesouhlasíme Nejsou uvedeny konkrétní připomínky, PDP OHL požaduje čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou. V navrhovaných (i citovaných) listech opatření jsou řešeny požadavky obcí, zvýšené nároky na čištění odpadních vod v chráněných územích a požadavky na řešení zákonného čištění odpadních vod v obcích, kde tato problematika není dosud řešena. POH/07520/ Návrhy LO uvést do souladu s Koncepcí zprůchodnění říční sítě (tj. zajištění migrační prostupnosti bez vazby na MVE) Uvedeno do souladu s Koncepcí POH/07520/ V souladu s Koncepcí zprůchodnění říční sítě - doplnit LO řešící poproudovou ochranu ryb Uvedeno do souladu s koncepcí. Nutnost řešení poproudové ochrany ryb je požadována v LO OHL "Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů" 20

22 POH/07520/ Připomínka - LO OHL přidat tento LO i na VÚ podzemních vod. Opatření OHL "Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí" je navrženo i na útvary podzemních vod POH/07520/ Připomínka - LO OHL v návrhu LO opravit název a upřesnit obsah LO Znění a název opatření OHL "Hospodaření v ochranných pásmech a povodích vodních zdrojů (OH100104)" bylo upraveno POH/07520/ Připomínka - LO OHL odstranit tento list z VÚ OHL_0330 Opatření OHL "Průzkumný monitoring (OH100130)" omylem navržené v útvaru OHL_0330 bylo z tohoto útvaru odstraněno. POH/07520/ Připomínka - LO OHL tento LO přidat i na další příslušné VÚ Opatření OHL "Revitalizace vodních toků (OH100115)" bylo zavedeno na příslušné vodní útvary POH/07520/ Připomínka - požadavek na nový list opatření typu B - zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů a tento LO přidat na VÚ Je zpracováno opatření typu B OHL Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů a je navrženo na příslušné vodní útvary. POH/07520/ Připomínka - LO OHL přidat i na VÚ podzemních vod ID a Opatření OHL Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích je dle požadavku doplněno i na útvary a 47300, v nichž se vrty také nacházejí. POH/07520/ Připomínka - LO OHL tento LO přidat i na VÚ OHL_1010, 1020 a Opatření OHL Odkanalizování obcí o velikosti obyvatel je dle požadavku navrženo také do útvarů OHL_1010, OHL_1020 a OHL_1110, v nichž se nacházejí obce bez veřejné kanalizace spadající do předmětné kategorie dle počtu obyvatel. 21

23 POH/07520/ Připomínka - u LO OHL u tohoto LO upravit název opatření dle názvu v I. POP U opatření OHL Rybí přechod Březiny - sádky (postaru název Rybářice), (OH110015) byl opraven název POH/07520/ Připomínka - u některých LO pro SEZ se neshodují názvy opatření a ukazatele hodnocení stavu s daty ze SEKM. Doplněno, opraveno POH/07520/ Připomínka - v tab. VI.1 je u opatření OHL a OHL chybně uvedena kapitola V.I.12, správně má být V.I.7. Opraveno POH/07520/ Připomínka - v LO OHL v textu rozdělit SEZ dle evidence v SEKM a mimo evidenci SEKM U opatření OHL Staré ekologické zátěže (OH100125) bylo v textu provedeno rozdělení SEZ dle evidence v SEKM dle priority a mimo evidenci SEKM POH/07520/ Připomínka - OHL SEZ ZČE, a. s. Karlovy Vary - opravit chbný název ID listu opatření z I. POP Opraveno, doplněno POH/07520/ Připomínka - v LO OHL typu B odstranit SEZ ZČP, a. s. Karlovy Vary a SEZ Hutní druhovýroba - jsou zde duplicitně, již jsou na ně vytvořeny listy opatření typu A Duplicitní záznamy odstraněny POH/07520/ Připomínka - Opatření OHL toto opatření odstranit z VÚ 11800, chybně uveden v tomto VÚ Opatření OHL Staré ekologické zátěže (OH100125) bylo z důvodu chybného zařazení odstraněno z útvaru POH/07520/ Připomínka - LO OHL toto opatření odstranit z VÚ a umístit do VÚ U opatření OHL SEZ - Za kovem (OH150030) byl opraven příslušný vodní útvar, SEZ (opatření) se nachází v útvaru

24 POH/07520/ Připomínka - LO OHL toto opatření chybně umístěno ve VÚ 21310, umístit do VÚ U opatření OHL SEZ - ZČE a.s. Karlovy Vary Tuhnice (150023) byl opraven příslušný vodní útvar, SEZ (opatření) se nachází v útvaru POH/07520/ Připomínka - LO OHL toto opatření doplnit i k VÚ ID Opatření OHL Omezení obsahu síranů v podzemní vodě (OH100119) bylo doplněno do útvaru POH/07520/ Připomínka - do LO doplnit pro VÚ tyto SEZ Elcar ID a Listra ID , do VÚ ID doplnit SEZ Průmyslová zóna Triangl ID Do opatření OHL Staré ekologické zátěže (OH100125) byly doplněny chybějící zátěže z evidence SEKM dle priority. POH/07520/ Připomínka - Opatření OHL přidat i pro VÚ OHL_0150. Opatření OHL Projednání odstraňování fosforu a AOX na ČOV, protierozní ochrany (suché a záchytné nádrže), hospodaření na rybnících a manipulace na nádržích s bavorskou stranou bylo doplněno do útvaru OHL_0150 POH/07520/ Připomínka - u opatření OHL doplnit text v hlavičce opatření, neúplné Hlavička v LO doplněna POH/07520/ Připomínka - v návrzích LO v kap. V.I.12 na rybí přechody - sjednotit v hlavičce typ vlivu Opraveno, sjednoceno POH/07520/ Připomínka - v návrzích LO v kap. V.I.7 Bodové zdroje znečištění - sjednotit v hlavičce typ vlivu a upravit seznam zlepšujících ukazatelů Opraveno, sjednoceno 23

25 POH/07520/ Připomínka - u LO OHL provézt revizi, do kterých VÚ je toto opatření zařazeno U opatření OHL Prověření možnosti obnovy zaniklých vodních nádrží byla provedena revize vodních útvarů dotčených opatřením. Ministerstvo zemědělství, Mgr. Ladislav Faigl, Těšnov 65/17, Praha 1 POH/07526/2015 Připomínka - požadujeme, aby výběr prioritních opatření byl v souladu se seznamem opatření v PDP PDP a NPP budou koordinovány Ministerstvo zemědělství, Mgr. Ladislav Faigl, Těšnov 65/17, Praha 1 POH/07526/2015 Připomínka - požadujeme, aby odhad stavu 2015 a 2021 byl v PDP v souladu s NPP PDP a NPP budou koordinovány Ministerstvo zemědělství, Mgr. Ladislav Faigl, Těšnov 65/17, Praha 1 POH/07526/2015 Připomínka - LO průzkumný monitoring - uvést seznam VÚ a k nim i jednotlivě výčet ukazatelů, musí LO obsahovat odhad nákladů Opatření OHL "Průzkumný monitoring (OH100130)" bylo doplněno o seznam útvarů a odhad nákladů Ministerstvo zemědělství, Mgr. Ladislav Faigl, Těšnov 65/17, Praha 1 POH/07526/2015 Připomínka - byl zrušen LO Přirozené pozadí - je potřeba těžké kovy zahrnout do LO na průzkumný monitoring. Těžké kovy zapracovány v rámci opatření OHL "Průzkumný monitoring (OH100130)" Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Připomínka - v kap. Úvod - Základní pojmy - doporučujeme doplnit o definici srážkových vod Definice srážkových vod zapracována Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Připomínka - kap. II.1, podkapitola II Bodové zdroje znečištění - upozorňujeme a navrhujeme doplnit Neevidované zdroje znečištění doplněny 24

26 Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Připomínka - kap. IV a v kap. IV požadujeme doplnit přiloženými texty Rámcové cíle v PDP jsou převzaty z NPP, musí být doplněno na národní úrovni. Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Kapitola V. - kapitola V požadujeme doplnit přiloženými texty Text je v souladu s textem požadovanou maketou. Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Kapitola V. - kapitola V požadujeme doplnit přiloženými texty Doplněno do textu Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Kapitola VI. - v kapitolách VI požadujeme zapracovat text a navrhnout příslušná opatření (princip znečišťovatel platí) Připomínka není k PDP OHL a NPP, ale k legislativě. Doporučujeme zapracovat do listu opatření C. Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Kapitola VI. - kapitola VI požadujeme doplnit opatření týkající se decentrálního řešení odpadních vod a snižování množství srážkových vod Byl zpracován nový LO OHL Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Kapitola VI. - kapitola VI požadujeme doplnit opatření týkající se decentrálního řešení odpadních vod a snižování množství srážkových vod Je řešeno legislativně - kapitola 2.2 odst. 25) Politiky územního rozvoje ČR a 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Kapitola VI. - kapitola V.1.7 LO CZE požadujeme doplnit parametry Musí být na úrovni NPP 25

27 Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Kapitola VI. - v kapitole VI Opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny navrhujeme doplnit opatření "Podpora retenční a infiltrační schopnosti půd, omezení povrchového odtoku a jeho přeměna na podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků nejen v krajině, ale důsledně také v urbanizovaných povodích, ve stávající i nově vznikající zástavbě". Požadavek je řešen a jeho plnění navrženo v listech opatření typu C tedy na úrovni NPP: CZE Znečištění ze zemědělství, CZE Renaturace vodních toků, CZE Krajinné plánování, CZE Sucho a nedostatek vodních zdrojů. Na úrovni PDP OHL je požadavek částečně řešen v listu opatření typu B OHL Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí. Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Kapitola VI. - kapitola VI.1.17 Požadujeme doplnění opatření v urbanizovaných oblastech na přírodě blízká opatření Je zpracováváno na národní úrovni v rámci Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Asociace pro vodu, České vysoké učení technické, Thákurova 7, Praha 6 POH/07527/ Kapitola VIII. - v kapitole VIII.5. - uvést předložená chybějící data Zapracováno do textu Obec Řepín, Hlavní 8, Řepín POH/07590/2015 Připomínka - doplnění LO na protipovodňové opatření v obci Řepín - Suchá nádrž Je zpracován a navržen list opatření ID OHL Suchá nádrž v obci Řepín. Ředitelství vodních cest ČR POH/07683/ Připomínka - požadujeme do PDP Ohře do podkapitoly Dopravní infrastruktura doplnit vodní dopravu Zapracováno do textu Ředitelství vodních cest ČR POH/07683/ Připomínka - požadujeme doplnění zpřesnění o normativních pravidlech bezpečnosti provozu na vodní cestě a technických požadavcích na jednotlivé typy plavidel i likvidaci odpadních a nádních vod Upraven text dle požadavku Ing. Vavřičky (ŘVCČR) 26

28 Ředitelství vodních cest ČR POH/07683/ Připomínka - požadujeme, aby bylo jako opatření zavedeno doplnění Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod tak, aby bylo možné výhledově dosáhnout jak posilování akumulace vody v jednotlivých dílčích povodích, tak i zálohování těchto retencí jako zdrojů povrchové vody. Nutno řešit na národní úrovni POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Rybí přechod Brenná, Ploučnice - A) Je navrženo opatření typu A OHL Rybí přechod Brenná (OH110032) POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 ( Zprůchodnění stupně na Svitávce pod Krompachem - ř. km 33,527 - B) Požadavek na zprostupnění je obsažen v opatření typu B OHL Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 ( Revitalizace Robečského potoka, obnova narušeného vodního režimu v území - A) Je navrženo opatření typu A OHL Revitalizace nivy Robečského potoka (OH110157) POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 ( Revitalizace Litického potoka od pramene Litice, zlepšení morfologicko - ekologického stavu - B) 27

29 POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 ( Revitalizace Liběchovky mezi Deštnou a Zakšínem, zlepšení morfologicko-ekologického stavu - B) POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 ( Revitalizace Zakršínského potoka od pramene po ústí do Liběchovky, zlepšení morfologicko - ekologického stavu POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 ( Odstranění nebo zprůchodnění migračních překážek na Svitávce v CHKO Lužické hory - A, ř. km 28,4 a 32,45) Požadavek na zprostupnění je obsažen v opatření typu B OHL Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 ( Revitalizace vodních toků - B - Svitávka od pramene po soutok s tokem Boberský potok) opatření typu B OHL Revitalizace rašelinišť a pramenných částí vodních toků. POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 ( Revitalizace nivy na horním toku Obrtky (od pramene po Mošnici), zlepšení morfologicko-ekologického stavu - B) Povodí Ohře, státní podnik akci nedoporučuje. Koryto je přirozené s výjimkou upraveného úseku podél silnice Tuháň- Tuhánec v ř.km

30 POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Revitalizace LB přítoku Doubického potoka od Marschnerovi louky - B) POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Revitalizace Červeného potoka u Chřibské - B) POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Odstranění nebo zprůchodnění migračních překážek na Kamenici v CHKO LH - A) K požadavku na zprostupnění 8 předložených profilů - migračních překážek uvádíme, že 2 profily v ř.km 25,00 a 25,60 nejde o migrační překážky. Ostatní profily jsou navrženy v opatření typu B OHL Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů. POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Odkanalizování obce Kytlice - A) Povodí Ohře, státní podnik akci projednalo se starostkou obce a nabídlo spolupráci. Dle sdělení starostky obec kanalizaci nepřipravuje. 29

31 POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Revitalizace vodních toků - Chřibská Kamenice od pramene po ústí do toku Kamenice - B) Vodní útvar OHL_ Chřibská Kamenice od pramene po ústí do Kamenice je v rámci hodnocení stavu vodních útvarů vyhodnocen v ekologickém stavu jako dobrý. AOPK navrhuje opatření nad rámec stavu na celé délce páteřního toku. V útvaru jsou navržena 2 revitalizační opatření typu B na přítocích páteřního toku. Požadavek na obnovu vodních toků přírodě blízkým způsobem, rušení meliorací, podpora retence vody v krajině aj. bude řešena na základě návrhů dle listů typu C CZE Renaturace vodních toků, CZE Krajinné plánování a dle návrhu listu typu B OHL Revize hospodaření s vodami v povodích nad profily s napjatou hydrologickou bilancí. POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Revitalizace LB přítoku Svitávky od Brazilky - B) opatření typu B OHL Revitalizace rašelinišť a pramenných částí vodních toků. POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Revitalizace vodních toků - Lužnička od pramene po státní hranici - B) Doporučujeme k zapracování do PDP LNO. Požadavek na zavedení opatření typu B byl předán zpracovateli PDP Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry Povodí Labe, státní podnik POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Rybí přechod Stranná - B) Je navrženo opatření typu A OHL Rybí přechod Stranná 30

32 POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Rybí přechod Dolní Kamenice - V)typu A - 8) Požadavek na zprostupnění je obsažen v opatření typu B OHL Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Zprůchodnění Ploučnice OHL_111 - B) Požadavek na zprostupnění je obsažen v opatření typu B OHL Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (SEZ - Skládka Břvany - A) Jedná se o zátěž ze SEKM - ID Jde o skelný odpad - inertní materiál. Staré zátěže máme definované z VUV. V tomto případě není ovlivňován stav vodního útvaru. POH/07690/ Připomínka - navrhujeme odstranit opatření typu A uvedené v příloze č.1 (SEZ - Malá Veleň - Kovočas Děčín - A) Zmíněné opatření nebylo součástí POP v 1. cyklu a není ani v návrhu PDP OHL v 2. cyklu POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Rybí přechod Sídliště Česká Kamenice - B) Je navrženo opatření typu A OHL Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - U sídliště 31

33 POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Rybí přechod u Kurtů Česká Kamenice - B) Je navrženo opatření typu A OHL Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - U kurtů POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Dobroměřická pískovna - úprava hydrologických poměrů na lokalitě - B) Jde o zrenaturalizovaný vodní a mokřadní biotop na lokalitě po ukončené těžbě písku bez možnosti regulace hladin vody. AOPK navrhuje technickým opatřením zajistit min. hladinu na lokalitě jako biotopu chráněných druhů a regulaci vyššího stavu hladiny pro ochranu sousedních pozemků. Budoucí zdroj vody a recipient není uveden, zřejmě Dobroměřický potok. Kolísání hladin vody je pro mokřadní biotopy typické a v drtivé většině případů žádoucí. Není předložena žádná studie či návrh budoucího vývoje lokality po realizaci technických opatření a dále studie ovlivnění hydrologických poměrů v toku. POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Revitalizace zatrubněné části M. P. Mikulášovičky pod Jelením kopcem - B) POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Revitalizace Beranovského potoka - B) 32

34 POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Revitalizace Rájov - Velký kolový rybník - B) POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Revitalizace Sitinského potoka - B) POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Pramenský potok - zprostupnění jezu Louka - B) AOPK zaslalo chybné souřadnice ( / ). V zadaném ř.km 9 není dle technické evidence evidována překážka. Jediný jez je v ř.km cca 0,8 a není majetkem Povodí Ohře, státní podnik Vzdouvá vodu pro stávající MVE (vlastníci MVE: Jiří Novák, Renata Pešková). Cíl zprostupnit jez v ř.km 0,8 je obsažen v opatření typu B OHL Ochrana stávající migrační prostupnosti vodních toků a zlepšování podmínek pro život ryb a dalších vodních organizmů POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Pramenský potok LP od Pramenů - B) POH/07690/ typu A uvedené v příloze č.1 (Pramenský potok PP od PR Mokřadů pod Vlčkem - B) 33

ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období (2016-2021)

ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST. II. plánovací období (2016-2021) ÚVODNÍ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST II. plánovací období (2016-2021) Pořizovatel: Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje Pivovarské

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

SHRNUTÍ NÁVRHŮ NÁRODNÍCH PLÁNŮ POVODÍ

SHRNUTÍ NÁVRHŮ NÁRODNÍCH PLÁNŮ POVODÍ SHRNUTÍ NÁVRHŮ NÁRODNÍCH PLÁNŮ POVODÍ ING. ROBIN HÁLA Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ 9.6.2015, MEDLOV ZÁKLADNÍ INFORMACE Transpozice rámcové směrnice o vodách č. 2000/60 ES

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry

Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry Komise pro plánování v dílčím povodí Horní Odry 28. května 2014 Povodí Odry, státní podnik Varenská 49 701 26 OSTRAVA Program: Úvod a organizační záležitosti Stav prací na aktualizaci Plánu dílčího povodí

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY MORAVA 10100003_5 (PM-9) - Ř. KM 257,905 262,423 EL. NÁHON - 10219466_1 (PM-7) - Ř.

Více

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Vypořádání připomínek k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí Č. Subjekt Připomínky Vypořádání 1. Ministerstvo životního

Více

A. Hydrometeorologická situace

A. Hydrometeorologická situace Hydrometeorologická situace A. Hydrometeorologická situace A.1. Srážková situace Srážková situace bude detailně popsána v definitivní zprávě z povodně. Pro ilustraci uvádíme v tabulce srážkové úhrny v

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE I. Charakteristiky dílčího povodí Horní Odry Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Ing. Iva Jelínková, Povodí Moravy, sap. Odborně o Brně Bytová výstavba a protipovodňová ochrana Brno 18. 10. 2017 Strana 2 Morava Olomouc červenec 1997 Strana 3 Svitava Brno - Komárov

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA Prohlášení ke koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina Požadavky a podmínky vyplývající z procesu SEA (Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, veřejné projednání

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe PROSINEC 2009 VII. jednání komise 8.4.2014 Mgr. Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Program jednání komise 1) Zahájení 2)

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry:

Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry: 8 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ 8.1 Shrnutí hlavních závěrů provedených analýz Z analýzy souvisejících dokumentů, provedené v kap. 7, vyplývají následující hlavní zjištění a závěry: 1) Směrný vodohospodářský plán

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PLÁNU OBLASTI POVODÍ BEROUNKY Povodí Vltavy, státní podnik oddělení plánování v oblasti vod prosinec 2007 1 Souhrnná zpráva

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů

VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů VI. OPATŘENÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ Tabulka VI.1 - Opatření k dosažení cílů Název kraje VÚ Název VÚ ID Název celé DP LNO202101 Opatření k aplikaci principu "Znečišťovatel platí", (LA100107) VI.1.2 celé DP LNO203101

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě

Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 Plánování v oblasti vod na dílčí úrovni programy opatření Ing. Miroslav Foltýn, Povodí Moravy, s.p. Obsah plánů

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232 / státní podnik AKCE I OPRAVA,Y ZAI/{E,R Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zďi,.km.71194-71232 P #frl Ing.PavelŠenk vedoucí PS Liberec edložil: Í Zpracoval: dne:, Proiednal: clne: Vvhlásil:

Více

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU s panelovou diskusí nad tématy Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření 10.6.2016, Novotného lávka, Praha Jakub Horecký odbor obecné ochrany

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Projektový záměr - Technické specifikace projektu

Projektový záměr - Technické specifikace projektu Název : Projektový záměr - Technické specifikace projektu Návrhy efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v dílčím povodí Moravy a povodí Dyje- lokalita Kroměříž, Ivančice Požadovaný stupeň dokumentace:

Více

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Odvádění a čištění dešťových vod na území města Plzně Plzeň, 9.11.2010 Historie kanalizační sítě města Plzně první písemné záznamy o kanalizaci města Plzně pochází z přelomu 16. a 17. století podrobnější

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Název instituce Stanovisko Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, č.j.: 08-51/304/3310/08-Chu

Více

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy 4. Katalog příčných překážek BLANICE a ZLATÝ POTOK Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Divize 02 1 STUDIE

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Milan Suchánek 1, Pavla Finfrlová 2, Jiří Vítek 3, David Stránský 4 Abstrakt Studie odtokových poměrů na území Statutárního města Hradce Králové

Více

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro

Posouzení zám ešení protipovod ové ochrany m stské ásti Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborník anského sdružení Unie pro Posouzení záměrů řešení protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků občanského sdružení Unie pro řeku Moravu Na základě vzájemné dohody s odpovědnými

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2008 konané dne 05.02.2008 v zasedací místnosti na MěÚ v Bystřici n.p. v 16.00 hodin Přítomni

Více

Návrh legislativních úprav

Návrh legislativních úprav Návrh legislativních úprav Projekt Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR VG20102014038 Ing. Radek Vlnas a kol. Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR Praha,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V DÍLČÍM POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2014 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/6517/2011 Sp.zn.: 200/1/11-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 6/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová ve Stráži

Více

Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice. 3.12.2015 Ing. Roman Hanák

Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice. 3.12.2015 Ing. Roman Hanák Rekapitulace Jakostního modelu povodí Jihlavy, jeho aktualizace a rozšíření pod VD Dalešice 3.12.2015 Ing. Roman Hanák Aktualizace Jakostního modelu nad VD Dalešice a jeho rozšíření pod VD Dalešice základní

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování

Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování Seminář Příprava a realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a možnosti jejich financování Možnosti využití výsledků Studie a jak podat žádost o dotace Benešov 20. června 2017 Vodohospodářské

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HRÁDEK ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrádek ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

POVODNĚ 2013 Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

POVODNĚ 2013 Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ POVODNĚ 2013 Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. vrchní ředitel sekce vodního hospodářství Ministerstvo zemědělství Povodně v letech 1997 2013 z hlediska počtu ztrát na lidských

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí - /ffftt W4ff/ltfff~ Ministerstvo životního prostředí Č.j.:75859/ENv715 V Praze dne 4. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 1/2015 k.ú. Tašovice sever (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy Vary Jméno a

Více

POVODNĚ V ČERVNU 2013

POVODNĚ V ČERVNU 2013 POVODNĚ V ČERVNU 2013 SKLADBA PROJEKTU Příčiny a hydrologický průběh povodní 1.1 Meteorologické příčiny povodní ČHMÚ 1.2 Hydrologické vyhodnocení povodní ČHMÚ (ČVUT FS, DHI) 1.3 Analýza antropogenního

Více

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006)

Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) rozpiska Generel kunratického potoka, v rozsahu území celého povodí Kunratického potoka (1-12-01-006) Kunratický potok Obsah : 1 Titulní list dokumentace... 3 2 ÚVOD... 4 3 ÚČEL GENERELU... 4 4 VSTUPNÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ SUCHÉ LAZCE, PODVIHOV A ČIŠTĚNÍ VODY POMOCÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN. Michal Šperling, Kristýna Adámková Kořenovky.

STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ SUCHÉ LAZCE, PODVIHOV A ČIŠTĚNÍ VODY POMOCÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN. Michal Šperling, Kristýna Adámková Kořenovky. STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCÍ SUCHÉ LAZCE, PODVIHOV A ČIŠTĚNÍ VODY POMOCÍ KOŘENOVÝCH ČISTÍREN Michal Šperling, Kristýna Adámková Kořenovky.cz Kontakty Investor Statutární město Opava Horní náměstí 69 746

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE

VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Konference Vodní nádrže 2015 VLIV ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ NA EUTROFIZACI VODNÍCH NÁDRŽÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE STANOVICE Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hať POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování územního

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ZA ROK 2008 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí: Vedoucí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

Zpráva o vyhodnocení připomínek veřejnosti podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje. Seznam připomínek podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje

Zpráva o vyhodnocení připomínek veřejnosti podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje. Seznam připomínek podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje Zpráva o vyhodnocení připomínek veřejnosti podaných k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje Návrh Plánu dílčího povodí Dyje (dále jen PDP Dyje) byl v souladu s ustanovením 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVROPSKY

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

Záznam z jednání. Komise pro Plán dílčího povodí Dyje (KPDP-D) uskutečněného v Brně na Povodí Moravy, s.p. dne 27. 5. 2014

Záznam z jednání. Komise pro Plán dílčího povodí Dyje (KPDP-D) uskutečněného v Brně na Povodí Moravy, s.p. dne 27. 5. 2014 Záznam z jednání 1 Komise pro Plán dílčího povodí Dyje (KPDP-D) uskutečněného v Brně na Povodí Moravy, s.p. dne 27. 5. 2014 Přítomni: Omluveni : dle prezenčních listin (originály jsou uloženy u správce

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry. Pracovní návrh. Praha Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Pracovní návrh Praha prosinec 2014 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická1442/65, Praha

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2

Objem nádrže při normální hladině 392 m 3 Plocha nádrže při normální hladině 910 m 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 2472/2013/ŽP/GS/6/39 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 10506/2013 Vaše zn./ze dne: / 10.04.2013 Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 10 listů

Více

Změna 2010. CZ051.3504.5103.0069 Rádlo.0069.01 Rádlo PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD

Změna 2010. CZ051.3504.5103.0069 Rádlo.0069.01 Rádlo PODKLADY CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) VODOVOD CZ051.3504.5103.0069 Rádlo.0069.01 Rádlo Změna 2010 identifikační číslo obce 13808 kód obce 13808 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2. Dotazník s

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Osová Bítýška. Název části obce

Osová Bítýška. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Osová Bítýška Číslo obce PRVKUK 651 Kód obce PRVKUK 0615.014.651.00 Kód obce (IČOB) 11335 (596345) Číslo ORP (ČSÚ) 014 (6114) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61141 Název POU Velké Meziříčí

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

Povodňový plán Města Deštná POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ. David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 -

Povodňový plán Města Deštná POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ. David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 - POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA DEŠTNÁ 2011 David Šašek, DiS. starosta města, předseda povodňové komise - 1 - SPRÁVCE VODNÍHO TOKU: Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 PŘÍSLUŠNÝ VODOHOSPODÁŘSKÝ ORGÁN: Městský

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více