Seznam výukových programů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam výukových programů"

Transkript

1 Seznam výukových programů Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova Pro speciální školu: Rozumová výchova Čtení Vlastivěda

2 Praktická škola I.stupeň Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda

3 Český jazyk 2.ročník 1. Práce s větou a slovem 2. Rozlišování měkkých a tvrdých slabik 3. Samohlásky a souhlásky 4. Slabičná stavba slova 3.ročník 5. Čtení slabik a slov s dvojhláskami ou - au 6. Čtení slov se dvěma souhláskami na začátku slova 7. Čtení slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 8. Čtení slov se slabikami se slabikotvorným r, l 9. Krátké a dlouhé samohlásky 10. Nácvik čtení slov s písmeny ď, ť, ň 11. Nácvik čtení slov s uzavřenou slabikou na začátku a konci slova 12. Nácvik čtení slov se dvěma uzavřenými slabikami 13. Nácvik plynulého čtení uzavřené slabiky 14. Tvoření a čtení víceslabičných slov 15. Vyvození a čtení předložek 4.ročník 16. Měkké souhlásky a slabiky 17. Přísloví 18. Tvrdé souhlásky a slabiky 19. Význam slov, slova souznačná, protikladná, mnohoznačná 20. Velikonoce (vhodné pro všechny ročníky)

4 Prvouka 1.ročník 1. Lesní zvířátka v zimě 2. Zelenina 3. Naše rodina 4. Ovoce 5. Péče o ptactvo v zimě 2.ročník 6. Polní plodiny-cukrová řepa 7. Polní plodiny- kukuřice 8. Polní plodiny- brambory 9. Polní plodiny- mák 10. Kůň 11. Les a stromy 12. Náš domov 13. Roční období 14. Domácí zvířata 15. Kočka 16. Koza 17. Ovce 18. Prase 19. Kur domácí 20. Hospodářská zvířata

5 Přírodověda 4.ročník 1. Zvířata a životní prostředí 2. Včela medonosná 3. Užitkové rostliny 4. Jarní byliny a dřeviny 5. Jaro - čas mláďat 6. Práce na zahradě a poli 5.ročník 7. Půda 8. Ropa a zemní plyn 9. Tur domácí 10. Uhlí 11. Kočka domácí 12. Králík domácí 13. Kůň domácí 14. Látky pevné, kapalné, plynné 15. Pes domácí 16. Vápenec a další nerosty 17. Hmyz - nejznámější zástupci 18. Voda 19. Hmyz - hlavní znaky 20. Prase domácí

6 Vlastivěda 4.ročník 1. Voda na zemi 2. Zdravá výživa 3. Typy krajiny 4. Určování světových stran 5. České Švýcarsko 6. Dopravní prostředky 7. Režim dne 8. Rozdíl mezi městem a vesnicí 9. Rumburk a okolí 10. Rumburk město 11. Řeka Labe 12. Povolání 13. Správné stolování 5.ročník 14. Jak to bylo, jak to je 15. Naši sousedé 16. Největší města v oblasti 17. Pravěk 18. Staří Slované 19. Vánoce 20. ČR-přírodní podmínky

7 Etická výchova 4.ročník 1. Bezpečné chování 2. Empatie 3. Gesta, mimika 4. Já a moje rodina 5. Jak žije naše rodina 6. Jaká pravidla platí ve sportu 7. Jména 8. Kamarád 9. Kouzelná slovíčka 10. Kyberšikana 11. čem musíme říci dospělým 12. Pomoc lidem s odlišností 13. Pozdravy 14. Práva a povinnosti dětí 15. První pomoc 16. Slušné chování 17. Šikana 18. Vánoce 19. Věci, o kterých se těžko mluví 20. Závislosti

8 Praktická škola II.stupeň Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova

9 Dějepis 6.ročník 1. Asýrie a Babylonie 2. Doba bronzová 3. Historické prameny 4. Mezopotámie 5. Vývoj člověka 6. Starověk 7. Starověká Čína 8. Starověká Indie 9. Starověké Řecko 10. Starověký Egypt 11. Starověký Řím 7.ročník 12. Gotika 13. Mistr Jan Hus 14. Karel IV. 8.ročník 15. Kryštof Kolumbus 16. Marie Terezie 9.ročník 17. Osvětim 18. Sametová revoluce 19. Atentát na Heydricha 20. Kalendář 2. světové války

10 Fyzika 7.ročník 1. Měření délky 2. Měření času 3. Gravitační síla 4. Měření hmotnosti 5. Měření objemu 6. Spojené nádoby 7. Změna skupenství látek 8. Druhy látek a jejich vlastnosti 8.ročník 9. Elektrická síla 10. Elektrický obvod 11. Elektrický proud 12. Elektřina v autě 13. Baterie 9.ročník 14. Kompas 15. Magnet 16. Elektrárny 17. Elektromagnet 18. Zdroje světla 19. Zrcadla 20. Blesk

11 Občanská výchova 8.ročník 1. Péče o děti bez rodiny 2. Peníze a jejich funkce 3. Rodina a její funkce 4. Rozpad rodiny 5. Vztah k postiženým 8. a 9. ročník 6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 7. Dospívání,sex a homosexualita 8. Dospívání 9. Hospodaření domácnosti 10. Láska 11. Látky poškozující zdraví 12. Pohlavní choroby 13. Přátelství mezi chlapci a děvčaty 14. Přátelství 9.ročník 15. Škodlivé vlivy prostředí-voda 16. Škodlivé vlivy prostředí -slunce,vzduch 17. Základy společenského chování 18. Demokratické uspořádání naší společnosti 19. Dorozumívání mezi lidmi 20. Pravidla silničního provozu

12 Pracovní činnosti 7.,8.,9.ročník 1. Barman 2. Brusič skla 3. Cukrář 4. Dřevo 5. Hasič 6. Horník 7. Jeřábník 8. Kadeřník 9. Kominík 10. Kuchař 11. Montér výtahů 12. Námořník 13. Ošetřovatel 14. Pekař 15. Pomocný pracovník v lesnictví 16. Řezník 17. Tesař 18. Truhlář 19. Zedník 20. Železo

13 Přírodopis 6.ročník 1. Hmyz na polích 2. Hmyz na zahradách a v sadech 3. Hmyz v domácnosti 4. Hmyz ve vodách a v okolí vod 5. Hmyz žijící v lese 6. Houby 7. Ovocné keře 8. Ovocné stromy 9. Rostliny 8.ročník 10. Obojživelníci 11. Plazi Plazi Ptáci - dravci 14. Ptáci - hrabiví 15. Ptáci - šplhavci 16. Ryby mořské 17. Ryby sladkovodní 9.ročník 18. Luskoviny 19. Obilniny 20. Olejniny

14 Zdravotní výchova 8.ročník 1. Hygienické návyky 2. Základy první pomoci 3. První pomoc 4. Bezpečnost a ochrana při práci 8. a 9.ročník 5. Zásady správné výživy 6. Alkohol a jiné drogy 7. Halucinogenní drogy 8. Hlavní období lidského života 9. Konopí a jeho produkty 10. Kouření I. 11. Kouření II. 12. Nebezpečí užívání alkoholu pro zdraví člověka 13. Obecně o drogách 14. Poruchy příjmu potravy 15. Sebepoznání 16. Skupina opiátů 17. Skupina stimulačních drog 18. Složky potravy a jejich význam 19. Těkavé látky 20. Základy péče o dítě

15 Zeměpis 6.ročník 1. Evropa-celkový přehled 2. Amerika-celkový přehled 7.ročník 3. Jihomoravský kraj 4. Kraj Vysočina 5. Liberecký kraj 6. Zlínský kraj 7. Ústecký kraj 8. Praha 8.ročník 9. Baltské státy 10. Dánsko 11. Finsko 12. Itálie 13. Itálie-města 14. Nizozemsko 15. Norsko 16. Rakousko 17. Rusko 18. Slovensko 19. Španělsko 9.ročník 20. Austrálie a Oceanie- celkový přehled

16 Speciální škola Pro speciální školu: Rozumová výchova Čtení Vlastivěda

17 Čtení Vhodné pro všechny ročníky 1. Písmeno A 2. Písmeno B 3. Písmeno C 4. Písmeno D 5. Písmeno E 6. Písmeno F 7. Písmeno G 8. Písmeno H 9. Písmeno CH 10. Písmeno I 11. Písmeno J 12. Písmeno K 13. Písmeno L 14. Písmeno M 15. Písmeno N 16. Písmeno O 17. Dvojhlásky OU, AU 18. Písmeno P 19. Písmeno R 20. Písmeno U

18 Vhodné pro všechny ročníky Vlastivěda 1. Řemesla 2. Lidské tělo - smysly 3. Ovoce 4. Zelenina 5. Zvířata volně žijící 6. Zimní sporty 7. Materiály k výrobě předmětů 8. Roční období 9. Péče o zevnějšek - osobní hygiena 10. Zvířata v ZOO 11. Zvířata domácí a jejich mláďata 12. Zahradní květiny 13. Luční květiny 14. Dopravní prostředky 15. Náš byt 16. Jedlé a jedovaté houby 17. Jehličnaté stromy 18. Listnaté stromy 19. Ptáci 20. Zdraví a nemoc

19 Vhodné pro všechny ročníky 1. Barvy 2. Části těla 3. Čísla 4. Domácí zvířata 5. Dopravní prostředky 6. Dopravní výchova 7. Geometrické tvary 8. Naše smysly 9. Nemoc 10. Oblékání obouvání 11. Ovoce 12. Režim dne 13. Roční období 14. Rodina 15. Rumburk 16. Samohlásky 17. Stravování-oběd 18. Stravování - snídaně 19. Stravování-večeře 20. Zelenina Rozumová výchova

CZ.1.07/1.4.00/21.2160

CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název projektu: Moderní škola 2010 Přístup ke všem zpracovaným materiálům poskytne

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č.

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č. Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža 1.1.1.1 Prac. list Dílna čtení, Bílý tesák Mgr. A. Filarová 1.1.1.2 Prac. list Dílna čtení, vlastní

Více

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké

Více

Voda je všude kolem nás

Voda je všude kolem nás Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Voda je všude kolem nás Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí diplomové práce: Veronika Hradilová

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více