Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013"

Transkript

1 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1 KAP III 007 ČJ 1 KAP III 008 ČJ 1 KAP III 009 ČJ 1 KAP III 010 ČJ 1 KAP III 011 ČJ 1 KAP III 012 ČJ 1 KAP III 013 ČJ 1 KAP III 014 ČJ 1 KAP III 015 ČJ 1 KAP III 016 ČJ 1 KAP III 017 ČJ 1 KAP III 018 ČJ 1 KAP III 019 ČJ 1 KAP III 020 ČJ 2 KAP III 021 ČJ 2 KAP III 022 ČJ 2 KAP III 023 ČJ 2 KAP III 024 ČJ 2 KAP III 025 ČJ 2 KAP III 026 vyvozování A živá abeceda vyvozování MLPS slabiky slabiky T, J, N, Y tiskací a psací slova Au, Ou C, H B, Č, Ž, Ř I, J, K V, Z bě, pě di, ti, ni G, F CH DĚ, TĚ, NĚ tvoření vět čtení s porozuměním druhy vět samohlásky dlouhé, krátké souhlásky tvrdé souhlásky měkké podstatná jména slovesa

2 ČJ 2 KAP III 027 ČJ 2 KAP III 028 ČJ 2 KAP III 029 ČJ 2 KAP III 030 ČJ 2 KAP III 031 ČJ 2 KAP III 032 ČJ 2 KAP III 033 ČJ 2 KAP III 034 ČJ 2 KAP III 035 ČJ 2 KAP III 036 ČJ 2 KAP III 037 ČJ 2 KAP III 038 ČJ 2 KAP III 039 ČJ 2 KAP III 040 předložky vlastní jména věta jednoduchá a souvětí slova nadřazená a podřazená slova mnohoznačná a protikladná pořadí vět skupiny dě, tě, ně skupiny bě, pě, vě, mě psaní souhlásek uprostřed a na konci abeceda slabikotvorné r, l slohová cvičení podstatná jména a slovesa slovní druhy - přehled MAT 2 KAP III 041 počet 1-10 MAT 2 KAP III 042 počet 1-20 MAT 2 KAP III 043 MAT 2 KAP III 044 přechod desítky opakování MAT 2 KAP III 045 sčítání a odčítání do 100 MAT 2 KAP III 046 počítáme se závorkami MAT 2 KAP III 047 násobení a dělení 1, 2 MAT 2 KAP III 048 násobení a dělení 3, 4 MAT 2 KAP III 049 násobení a dělení 5, 6 MAT 2 KAP III 050 MAT 2 KAP III 051 MAT 2 KAP III 052 MAT 2 KAP III 053 slovní úlohy geometrické tvary tělesa úsečky

3 MAT 2 KAP III 054 MAT 2 KAP III 055 MAT 2 KAP III 056 MAT 2 KAP III 057 MAT 2 KAP III 058 jednotky délky rýsování úseček bod a čáry lomená čára souměrnost MAT 2 KAP III 059 opakování 1 MAT 2 KAP III 060 AJ 3 KAP III 061 AJ 3 KAP III 062 AJ 3 KAP III 063 AJ 3 KAP III 064 AJ 3 KAP III 065 AJ 3 KAP III 066 AJ 3 KAP III 067 AJ 3 KAP III 068 AJ 3 KAP III 069 AJ 3 KAP III 070 AJ 3 KAP III 071 AJ 3 KAP III 072 AJ 3 KAP III 073 AJ 3 KAP III 074 AJ 3 KAP III 075 AJ 3 KAP III 076 AJ 3 KAP III 077 AJ 3 KAP III 078 AJ 3 KAP III 079 AJ 3 KAP III 080 procvičování geometrie úvodní fráze colours numbers My family slovní zásoba My classroom boy and girl Animals Rooms The things he s + she s Faces Body clothes Food Alphabet Days and class Great Britain School and class shrnutí učiva

4 PRV 2 KAP III 081 PRV 2 KAP III 082 PRV 2 KAP III 083 PRV 2 KAP III 084 PRV 2 KAP III 085 PRV 2 KAP III 086 PRV 2 KAP III 087 PRV 2 KAP III 088 PRV 2 KAP III 089 PRV 2 KAP III 090 ovoce a zelenina tělo-smysly podzim zima jaro léto zvířata lidé a čas rodina a povolání místo, kde žijeme

5 Výukové programy - Mgr. Lenka Fillová, tel PRV 3 LF III 091 PRV 3 LF III 092 PRV 3 LF III 093 PRV 3 LF III 094 PRV 3 LF III 095 PRV 3 LF III 096 PRV 3 LF III 097 PRV 3 LF III 098 PRV 3 LF III 099 PRV 3 LF III 100 PŘ 4 LF III 102 PŘ 4 LF III 103 PŘ 4 LF III 104 PŘ 4 LF III 105 PŘ 4 LF III 106 PŘ 4 LF III 107 PŘ 4 LF III 108 PŘ 4 LF III 109 PŘ 4 LF III 110 PŘ 4 LF III 111 PŘ 4 LF III 112 PŘ 4 LF III 113 PŘ 4 LF III 114 PŘ 4 LF III 115 PŘ 4 LF III 116 PŘ 4 LF III 117 podzim doma krajina kolem nás člověk a jeho tělo určování času a měření hmotnosti, objemu a teploty věci kolem nás neživá příroda živá příroda živočichové stavba těl živočichů v lese v lese II. lesní živočichové les, opakování u lidských obydlí na poli na poli II. na louce ve vodě a jejím okolí ryby ve vodě a jejím okolí II. test - rostliny test - živočichové přírodní společenstva třídění rostlin ochrana přírody

6 PŘ 4 LF III 118 PŘ 4 LF III 119 PŘ 4 LF III 120 ČJ 3 LF III 121 ČJ 3 LF III 122 ČJ 3 LF III 123 ČJ 3 LF III 124 ČJ 3 LF III 125 ČJ 3 LF III 126 ČJ 3 LF III 127 ČJ 3 LF III 128 ČJ 3 LF III 129 ČJ 3 LF III 130 ČJ 3 LF III 131 ČJ 3 LF III 132 ČJ 3 LF III 133 ČJ 3 LF III 134 ČJ 3 LF III 135 ČJ 3 LF III 136 ČJ 3 LF III 137 ČJ 3 LF III 138 ČJ 3 LF III 139 ČJ 3 LF III 140 ČJ 4 LF III 141 ČJ 4 LF III 142 ČJ 4 LF III 143 ČJ 4 LF III 144 ochrana přírody II. tabulka třídění rostlin tabulka třídění živočichů druhy vět souhlásky párové souhlásky význam slov VS po B VS po L VS po M VS po P VS po S VS po V VS po Z opakování VS podstatná jména přídavná jména zájmena, číslovky slovesa příslovce předložky, spojky částice, citoslovce slovní druhy nauka o slově stavba slova vyjmenovaná slova slovní druhy

7 ČJ 4 LF III 145 ČJ 4 LF III 146 ČJ 4 LF III 147 ČJ 4 LF III 148 ČJ 4 LF III 149 ČJ 4 LF III 150 ČJ 4 LF III 151 ČJ 4 LF III 152 ČJ 4 LF III 153 ČJ 4 LF III 154 ČJ 4 LF III 155 ČJ 4 LF III 156 ČJ 4 LF III 157 ČJ 4 LF III 158 podstatná jména střední rod ženský rod životnost x neživotnost mužský rod rod podstatných jmen slovesa slovesný čas slovesný způsob věta jednoduchá a souvětí základní větné členy základní skladební dvojice řeč přímá a nepřímá souvětí a jeho stavba ČJ 4 LF III 159 opakování I. ČJ 4 LF III 160 VL 4 LF III 161 VL 4 LF III 162 VL 4 LF III 163 VL 4 LF III 164 VL 4 LF III 165 VL 4 LF III 166 VL 4 LF III 167 VL 4 LF III 168 VL 4 LF III 169 VL 4 LF III 170 VL 4 LF III 171 opakování II. pověsti Velká Morava Přemyslovská knížata Přemyslovští králi Lucemburkové husitské války po husitských válkách první Habsburkové J. A. Komenský, Marie Terezie opakování - dějiny naše vlast

8 VL 4 LF III 172 VL 4 LF III 173 VL 4 LF III 174 VL 4 LF III 175 VL 4 LF III 176 VL 4 LF III 177 VL 4 LF III 178 VL 4 LF III 179 VL 4 LF III 180 práce s mapou povrch ČR vodstvo ČR města počasí, podnebí půdy, zemědělství nerostné bohatství, průmysl ochrana přírody opakování, mapa

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Název DUM. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace.

Název DUM. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Šablona 1 / Sada 3 Šablona 1 / Sada 2 Šablona 1 / Sada 1 Název 1101 slovní zásoba.doc Helclová 2. 1102 práce s textem.doc Helclová 2. 1103 rčení.doc Helclová 2. 1104 pololetní práce čj.doc Helclová 4.

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více