III. RESUSCITAČNÍ PÉČE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. RESUSCITAČNÍ PÉČE"

Transkript

1 III. RESUSCITAČNÍ PÉČE III - 1 Naléhavé diagnostické a léčebné postupy 1.1. Kardiopulmonální resuscitace ( KPR) Současné rozdělení vychází z původního schématu kardiopulmonální resuscitace(safar 1968). Poslední standardy postupů kardiopulmonální resuscitace a neodkladné kardiovaskulární péče byly ustanoveny v roce 2000, kdy došlo ke konsenzu organizací a společností zabývajících se problematikou neodkladných stavů ( Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care An International Consensus on Science). Tato doporučení jsou tedy garantovány jak AHA ( American Heart Association ), tak ostatními skupinami ILCOR ( International Liaison Commettee on Resuscitation). Členy ILCOR jsou kromě American Heart Association také Australian Resuscitation Council, European Resuscitation Council, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Zealand Resuscitation Council a Resuscitation Council of Southern Africa). Postup jednotlivých opatření a výkonů v kategorii KPR je označován v anglosaské literatuře zkratkami, které korelují s abecedou. Ty jsou také v našem schématu pro obecnou platnost uváděny a odpovídají počátečním písmenům základního problému řešení v angličtině ( např.a-airway, B-breathing, C-circulation, D-defibrilace,D-diferenciální diagnostika v oblasti rozšířené kardiopulmonální resuscitace atd.) definice, řetězec přežití, dělení KPR na jednotlivé fáze. Kardiopulmonální resuscitace je pouze jedním článkem řetězce přežití resp. záchranného řetězce. Každý jeho článek má svůj nezastupitelný význam a předem určené pořadí. Základními články řetězce přežití jsou : časná aktivace zdravotnické záchranné služby časné zahájení základní kardiopulmonální resuscitace časná defibrilace 110

2 časné zahájení rozšířené neodkladné resuscitace Definice KPR a její základní dělení: KPR je soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí tj. funkcí CNS, oběhu, dýchání a vnitřního prostředí. Rozdělení KPR I.fáze:Základní kardiopulmonální resuscitace ( A, B, C, ev. D) Cílem této fáze je neodkladné zajištění oxigenace. Základní neodkladná resuscitace je poskytována na místě vzniku náhlé život ohrožující příhody. Poskytují ji všichni občané bez jakéhokoliv speciálního vybavení a pomůcek. V souvislostech neodkladné resuscitace jde o poskytnutí první pomoci. Zachránce či zachránci rychle zhodnotí stav vitálních funkcí funkcí CNS, dýchání a oběhu a zahájí kardiopulmonální resuscitaci. II. fáze: Rozšířená kardiopulmonální resuscitace Rozšířená kardiovaskulární podpora Cílem této fáze je stabilizace kardiopulmonální a normalizace kyslíkového transportu. Zpravidla navazuje na základní neodkladnou resuscitaci. Je prováděna lékařem na místě vzniku náhlé, život ohrožující příhody. Představuje odbornou první pomoc. III. fáze: Dlouhodobá resuscitace resuscitační péče Neodkladná péče zaměřená na obnovu mozkových funkcí a zvládnutí orgánových komplikací navozených iniciálním inzultem. Je poskytována na specializovaných lůžkových odděleních resucitačních odděleních, ev. jednotkách oborové intenzivní péče. Zahájení neodkladné resuscitace ( KPR): KPR zahujujeme vždy při podezření na selhání jedné či více základních životních funkcí. KPR nezahajujeme: 111

3 jsou-li u osoby, u které došlo k selhání vitálních funkcí, jisté známky smrti k nimž patří: - posmrtné skvrny namodralé barvy na nejníže uložených částech těla - posmrtná ztuhlost, která se zpravidla objevuje za 2 4 hodiny po smrti. Začíná na svalstvu obličeje a postupuje k dolním končetinám. Je-li příčinou selhání vitálních funkcí způsobeno terminální fází neléčitelného onemocnění. KPR lze ukončit v následujících případech: - dojde- li k úspěšnému obnovení vitálních funkcí. - nevede-li resuscitační úsilí k obnovení základních vitálních funkcí při vyčerpání všech dostupných možností - vyčerpání zachránce či zachránců do té míry, že nemohou již v resuscitačním úsilí pokračovat. Ukončení KPR při jejím neúspěchu je závažným aktem, kterým akceptujeme smrt postiženého. Toto rozhodnutí je výhradně v kompetenci lékaře. Vzhledem k tomu, že v návaznosti na indikaci i ukončení neodkladné resuscitace se setkáváme s fenoménem smrti, uvádíme v následujícím odstavci některé termíny používané v medicínské praxi. Stav bezprostředně ohrožující život je stav, při němž přežití bez poskytnutí neodkladné péče není zaručeno a náhlá smrt je vysoce pravděpodobná. Náhlá smrt ( mors subita) Úmrtí ze zástavy dýchání a oběhu, které vzniká okamžitě nebo do 1 hodiny po začátku příznaků. Klinická smrt Je charakterizována reverzibilním selháním vitálních funkcí. Sociální smrt Jde o stav irreverzibilního poškození mozku u nemocných, kteří zůstavají bez kontaktu s okolím. Tento stav je ztotožňován s tzv.apalickým syndromem. Oběh i dechová aktivita však mohou být bez projevů známek nedostatečnosti. 112

4 Smrt mozku Diagnostika smrti mozku je vázána v České republice legislativně na opakovaný průkaz zástavy mozkové perfúze mozkovou panangiografií( Směrnice č.1/1984 Věst.MZd ČSR. Biologická smrt Vzniká po irreverzibilní zástavě oběhu do 2 hodin a je spojena se smrtí tkání a orgánů. Jde o smrt celého organismu Hodnocení základních životních funkcí a) funkce CNS ( reaktivita pacienta) U každého bezvědomého ( ležící či zhroucená osoba nereagující na hlasité oslovení či důrazný dotek ) je třeba neprodleně zjistit zda dýchá. b) dýchání Zajištění dostatečného dýchání je na prvním místě ve sledu výkonů neodkladné resuscitace. Při úplné neprůchodnosti dýchacích cest a při zachovaném spontánním dýchání neslyšíme ani necítíme proudění vzduchu u úst či nosu postiženého, ale může být zřetelné výrazné dechové úsilí se zapojením pomocných dýchacích svalů. Částečná neprůchodnost dýchacích cest se projevuje typickými zvuky (chrápání, chrčení, bublání). Při zachovalém dýchání je pro další posouzení rozhodující kvalita dýchání. O nedostatečné spontánní ventilaci mluvíme, jestliže: - po uvolnění dýchacích cest přetrvává cyanóza (namodralé zbarvení rtů, sliznic, kůže) - dýchání je povrchní, mělké, hrudník se při něm nezvedá dostatečně nebo vidíme paradoxní pohyb hrudní stěny (část nebo celá polovina hrudníku se při vdechu nezvedá, ale naopak vklesává) - je přítomna změna frekvence dechu, buď ve smyslu snížení jejich počtu pod 10 dechů za minutu (bradypnoe) nebo urychlení dechu nad 35 za minutu (tachypnoe). c) oběh Diagnózu náhlé zástavy oběhu stanovíme při společném výskytu těchto příznaků: - bezvědomí - nejsou přítomny známky efektivního oběhu ( není přítomen jakýkoliv pohyb včetně pohybů dýchacích, mohou však být přítomny dechy 113

5 atypické, není přítomen kašel ani známky polykání, zdravotník či kdokoliv ze zachránců nezjistí během 15 vteřin puls na krkavici ). Náhlá zástava oběhu není synonymem zástavy srdeční činnosti (např. při fibrilaci komor, ventrikulární tachykardii či bezpulsní elektrické aktivitě, PEA pulsless electrical activity). Efektivitu oběhu hodnotíme dle všeobecných známek přítomnosti účinné cirkulace. Vyhledání pulsu není již doporučováno v postupech zajišťovanými laiky, pro zdravotníky toto doporučení platí. Puls je však pouze jedním z ukazatelů, kterými hodnotíme stav oběhu. Mrtvolný vzhled je pojem, který se pokouší vyjádřit charakteristický vzhled člověka stiženého náhlou zástavou oběhu. Je to pojem syntetický, jednoznačný, v praxi obtížně zaměnitelný. Není totožný s cyanózou, ačkoliv ji nevylučuje. Mydriaza zornic není jistou známkou náhlé zástavy oběhu. Rozvíjí se s určitým zpožděním a u některých postižených či po podání některých léků (např. opiáty) se neobjeví vůbec. Pokud se však mydriaza objevila, je její ústup důkazem obnovení perfuze mozku a účinnosti oživovacího úsilí Základní neodkladná resuscitace ( Basic Life Support BLS) Základní výkony KPR jsou součástí první pomoci. Jsou definovány jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli bez speciálního vybavení. Obecně zahrnuje zajištění volných dýchacích cest (A), podporu dýchání (B) a podporu cirkulace (C). V algoritmech sledu výkonů je zahrnuto i přivolání skupiny rychlé zdravotnické pomoci a zajištění časné dostupnosti defibrilátoru. Doporučení, které se týká aktivace záchranného řetězce ( řetězce přežití) jsou přesně zapracována doporučení, kdy aktivace záchranného řetězce je prioritní, probíhá tedy v režimu okamžité výzvy ( call first ) či v režimu rychlé výzvy ( call fast ). Zpravidla je tento postup zvolen v situacích, kde prioritní je zajištění okamžité oxigenace postiženého Uvolnění dýchacích cest Požadavek obnovení dostatečného dýchání je na prvém místě ve sledu výkonů neodkladné resuscitace. Postiženého v bezvědomí ukládáme vždy do horizontální polohy na zádech. Jediným vodítkem při posuzování zachovaného dýchání je zjištění vydechovaného proudu vzduchu z úst nebo nosu postiženého. Nejjednodušším manévrem je mírný záklon hlavy ev. předsunutí dolní čelisti. Nevedou-li oba popsané výkony k úspěšnému obnovení průchodnosti dýchacích cest, je třeba provést dle 114

6 Safara tzv. trojitý hmat, který je kombinací mírného záklonu hlavy, předsunutí dolní čelisti a rozevřených rtů ( obr.iii -1). Předsunutí dolní čelisti bez záklonu hlavy je nejjistějším krokem k uvolnění dýchacích cest u postiženého s podezřením na poranění krční páteře. Jestliže v této fázi dojde ke spontánní úpravě dýchání, zajistíme nemocného tak, aby nedošlo k opětovné obstrukci dýchacích cest, tj. uložíme postiženého do stabilizované polohy. Pokud nedojde ke spontánní obnově dýchání, má zdravotník zjistit, zda v dutině ústní není event. cizí těleso, zvratky, krevní sraženina. Vše musí probíhat dostatečně rychle. Hlavu otočíme na stranu a prstem vyčistíme dutinu ústní. Je nutné dbát na to, abychom nezatlačili cizí těleso hlouběji do dýchacích cest. Laický zachránce může odstranit cizí těleso pouze v případě, že je viditelné. obr. III- 2 Při neúplné obstrukci a pokud je postižený při vědomí, je nejvhodnější se pokusit o vyvolání kašlacího reflexu, jehož efekt je nesrovnatelně vyšší než u všech dalších doporučených postupů. Při neúspěchu použijeme Gordonův manévr ( 3 5 úderů plochou dlaně mezi lopatky postiženého) nebo. Heimlichův manévr ( obr.iii-3). obr.iii.-3 Principem Heimlichova manévru je zvýšení podbráničního tlaku s navozením tlakového gradientu zajišťujícím proudění z plic navenek. K vyloučení poškození nitrobřišních orgánů je nutné provést stlačení v oblasti mezi pupkem a mečovitým výběžkem hrudní kosti. Zachránce při tomto manévru objímá postiženého zezadu a oběma rukama stlačuje jeho nadbřišek proti sobě. Provádí se vsedě nebo u stojícího postiženého opakovaně, maximálně pětkrát. Heimlichův hmat nepoužíváme u dětí mladších jednoho roku a těhotných, stejně tak při podezření na poranění páteře, hrudníku a břicha. Kontraindikací je i extrémní obezita Podpora dýchání Neobjeví-li se spontánní dýchání ani po uvolnění a vyčištění dutiny ústní, je třeba zahájit dýchání umělé. Při základní KPR je umělé dýchání přerušovaným přetlakem, dýchání z plic do plic, jedinou možností účinné umělé plicní ventilace, kterou lze realizovat bez jakýchkoliv pomůcek a přístrojů. Vydechovaný vzduch zachránce zajišťuje insuflaci plic postiženého. Obsah kyslíku ve vydechovaném vzduchu je přibližně 16%, tedy nižší než ve vzduchu 115

7 atmosferickém. Obsah oxidu uhličitého je naopak vyšší. Aby bylo u postiženého dosaženo alespoň hraniční výměny plynů je třeba, aby byl vydechovaným vzduchem hyperventilován. Technika umělého dýchání z plic do plic Zachránce nejdříve zajistí polohu a průchodnost dýchacích cest. Pak se zhluboka nadechne, svými široce rozevřenými ústy zcela překryje ústa postiženého a usilovně vydechne do jeho úst. Úniku vzduchu z nosu postiženého brání stisknutím nosních křídel mezi palec a ukazovák ruky, která zajišťuje záklon hlavy. Během umělého vdechu pozoruje zachránce pohyb hrudníku postiženého, který je znakem proniknutí vzduchu do plic ( obr.iii.-4 ). obr. III.-4 Jeden řízený dech má trvat u dospělých a dětí starších osmi let 2 vteřiny, tj.vdech i výdech. Po skončení vdechu oddálí zachránce svá ústa od úst postiženého a sleduje vydechovaný proud vzduchu, nejlépe na své tváři. KPR je zahájena dvěma hlubokými pomalými vdechy, po každém vdechu necháme postiženého úplně vydechnout. Výdech je pasivní děj. Po skončení výdechu opakuje zachránce znovu celý postup a udržuje dechovou frekvenci přibližně 12 dechů za minutu. Při dýchání z plic do plic bez přívodu kyslíku je doporučovaný dechový objem(vt) 10 ml/ kgt. hm.( ml). Pokud jde o přístup k dýchacím cestám, lze také užít techniky z úst do nosu postiženého. Jednou rukou zachránce zatlačí na dolní čelist zespodu tak, aby ústa postiženého byla palcem zavřena a dolní čelist předsunuta. Potom provede umělý vdech, při kterém přiloží ústa kolem nosu postiženého. Vzduch nesmí unikat ústy. K usnadnění výdechu otevře pak zachránce ústa postiženého a sleduje výdechový proud vzduchu z jeho úst. U malých dětí je třeba užít způsobu dýchání do nosu a úst, kdy zachránce svými ústy překrývá nos i ústa dítěte a vydechuje současně do nosu a úst. Pomůcky používané při základní KPR: Resuscitační rouška (polyethylenová fólie se zabudovaným jednocestným ventilem, která se vkládá mezi řezáky postiženého). Během výdechu se polyethylenová fólie musí odklopit, aby nebyla překážkou ve výdechu. 116

8 Během umělého dýchání, resp. po prvních dvou úvodních vdeších, zjišťuje zdravotnický zachránce známky oběhu včetně vyhledávání pulsu na velkých tepnách postiženého (a. carotis). Laickým zachráncům není vyhledávání pulsu jako jednoho z parametrů hodnocení přítomnosti oběhu předepsáno. Dojde-li k obnově dýchání s dostatečnými objemy a je-li hmatný puls na a.carotis, udržuje zachránce průchodnost dýchacích cest uložením postiženého do stabilizované polohy na boku. V případě, že laický zachránce z určitých důvodů nemůže zajistit umělé dýchání a nejsou známky přítomnosti efektivní cirkulace, provádí neodkladnou resuscitaci pouze kompresemi hrudníku ( zevní srdeční masáž) dle standardního postupu. Samotná masáž hrudníku je lepší než žádná resuscitace Podpora oběhu Jestliže nejsou přítomny známky oběhu ( bezvědomí, nepřítomnost jakéhokoliv pohybu včetně normálního dýchání, kašlání, polykání a jestliže není puls na velkých tepnách zjistitelný do 15 vteřin) musíme okamžitě zahájit zevní srdeční masáž ( komprese hrudníku) a pokračovat v umělém dýchání. Laičtí zachránci puls nevyhledávají. KPR zahajujeme vždy dvěma pomalými hlubokými dechy ( 2 vteřiny na 1 dech ) a následně připojujeme komprese hrudníku. Zevní srdeční masáž (komprese hrudníku) je nouzovou náhradou normální srdeční činnosti. Snažíme se jí zajistit přísun okysličené krve do životně důležitých orgánů. Srdce je uloženo mezi hrudní kostí a páteří, tato vzdálenost je asi cm. Dojde-li k zástavě dechu, zůstává srdce ve většině případů naplněno krví. Stlačíme-li za těchto okolností dostatečně hrudní kost, přenese se tlak na srdce a velké cévy a krev je vypuzena do oběhu, fáze umělé systoly. Uvolníme-li tlak na hrudní kost, hrudník se vrátí vlastní pružností do původní polohy a srdce se může opět naplnit krví, fáze umělé diastoly. Účinnost hrudních kompresí závisí na hloubce komprese, tj. na množství krve, které se podaří vypudit do krevního oběhu jednou umělou systolou a na frekvenci stlačení, tedy na počtu umělých systol za minutu. Součin obou těchto hodnot určuje výslednou hodnotu minutového srdečního objemu. Dokonale prováděná nepřímá masáž zajistí pouze 30% normálního klidového srdečného objemu. 117

9 Zachránce klečí či stojí po boku postiženého. V dolní polovině hrudní kosti ve střední čáře položí dlaň ruky. Na její hřbet položí svoji druhou ruku, přičemž obě dlaně mohou být mírně překříženy, prsty mohou být natažené nebo pokrčené, ale hrudníku se nedotýkají. Zachránce se naklání nad postiženého, jeho horní končetiny jsou v lokti napjaté a využívá tak své hmotnosti. Rytmicky, kolmo dolů stlačuje hrudní kost. Hloubka stlačení je u dospělých 4 5 cm. Arteriální tlak během hrudní komprese je nejvyšší tehdy, když stlačení zabírá 50% z cyklu komprese dekomprese. Optimální stlačení hrudníku je takové, kdy se docílí hmatného tepu na a.carotis. Tuto kontrolu lze ovšem zajistit jen u postupu se dvěma zachránci (obr.iii.-5). obr.iii.-5 obr.iii. - 6 Prekordiální úder Je úder do prekordia malíkovou stranou sevřené pěsti z výše cm do oblasti poloviny hrudní kosti. Je indikován tam, kde jsme bezprostředně svědky zástavy oběhu. Aplikuje se vždy jediný úder, který může v ještě okysličeném myokardu vyvolat elektrický proud, jenž ukončí fibrilaci nebo obnoví sinusový rytmus ( obr.iii-6). 118

10 KPR prováděná jedním nebo dvěma zachránci má následující postup výkonů : 1. krok rozpoznat bezvědomí 2. krok aktivovat záchranný řetězec 3. krok zajistit dodání defibrilátoru 4. krok zajistit průchodnost dýchacích cest 5. krok rozpoznat bezdeší Pokud zjistíme bezdeší pokračujeme následovně: Jeden zachránce Dva iniciální hluboké vdechy, event. vyčištění dýchacích cest, event. Heimlichův hmat. Nejsou li přítomny známky přítomnosti oběhu zavedeme umělé dýchání frekvencí přibližně 12 dechů za minutu.vždy po dvou vdeších provedeme 15 kompresí hrudníku, frekvencí 100/min. Poměr 2 : 15 Dva zachránci První zachránce udržuje volné dýchací cesty, provádí umělé dýchání. Kontroluje známky přítomnosti účinného oběhu. Druhý zachránce provádí komprese hrudníku frekvencí 100/min. Dojde-li k únavě zachránce provádějícího zevní srdeční masáž, vymění si zachránci pozici v co nejkratší době. Poměr 2 : 15 ( u nemocného, který nemá zajištěny dýchací cesty intubací) Komprese hrudníku nesmí být nikdy přerušeny na dobu delší 5 vteřin. Pokračuje-li v KPR i nadále, je třeba zhruba po 3 5 minutách zkontrolovat, zda nedošlo k obnově pulsu či spontánního dýchání. Pokud je k dispozici defibrilátor, je třeba kontrolovat kvalitu elektrické aktivity touto cestou a ev. se rozhodnout dle nálezu. 119

11 1.1.4 Rozšířená kardiopulmonální resuscitace (KPR) (Advanced Life Support ALS, Advanced Cardiovascular support ACLS, Emergency Cardiovascular Care - ECC) Rozšířená KPR zahrnuje postupy, jejichž cílem je stabilizace kardiopulmonální a normalizace kyslíkového transportu. Obecně zahrnuje kontrolu a doplnění fáze I. tj. A, B, C s pomůckami, defibrilací pokud je indikována, dále potom podání léků a tekutin, diferenciální diagnostiku včetně EKG. Sled výkonů je uveden na obr.iii. -7. Universální algoritmus rozšířené KPR (ILCOR). obr.iii. -7. Universální algoritmus rozšířené KPR (ILCOR). Sled výkonů ve srovnání se základní neodkladnou resuscitací ( ABCD) je v pořadí : A,B,B,B,C,C,C, D. Podrobný algoriitmus ECC je na dalším obrázku (obr.iii 8). obr.iii 8 Všeobecný algoritums ECC ( Emergency Cardiovasculat Care) Zajištění volných dýchacích cest s pomůckami Odsátí z hypofaryngu Pro rozšířenou KPR je nezbytné, aby byla k dispozici výkonná odsávačka s redukčním ventilem umožňujícím nastavení potřebného podtlaku. Musí být vybavena tuhou, nekolabující trubicí dostatečného průsvitu a polotuhými faryngeálními nástavci. K dispozici by měla být sada sterilních odsávacích katetrů. Při odsávání z trachey, tj. z endotracheální nebo tracheostomické kanyly, by měla být mezi odsávací trubicí a zdrojem podtlaku umístěna spojka tvaru T s ramenem otevřeným atmosferickému tlaku. Tato je mnohdy standardní součástí odsávacích katetrů. Tloušťka odsávacího katetru by neměla být větší než polovina průměru tracheální rourky. Tuto zásadu je třeba přísně dodržovat při postupech resuscitace dětí nižších věkových kategorií. Pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest 120

12 Ústní a nosní vzduchovody by měly být dle možnosti použity k snadnějšímu udržování průchodnosti horních dýchacích cest u neintubovaného pacienta. Z ústních vzduchovodů ( obr.č. III. -9 ) jsou nejpoužívanější vzduchovody Guedelovy. obr.č.iii. - 9 obr.č.iii. - 1 Jsou to ploché plastikové trubice, které svým zahnutím modelují zakřivení hřbetu a kořene jazyka. V části, která je uložena mezi zuby, mají protiskusovou vložku. Vzduchovod se zavádí po manuálním otevření úst konvexitou k jazyku podél tvrdého patra co nejdále, pak je otočen o 180º konvexitou k tvrdému patru do definitivní polohy. Nosní vzduchovody( obr.iii-10) jsou poloobloukovitě zahnuté trubice na zevním konci opatřené terčem, na distálním konci potom šikmým úkosem. Stěny mají slabší než dříve uvedené a jsou vyráběny v několika velikostech. Před zavedením je nutno potřít vzduchovod kluznou pastou nebo gelem. Nesmí se zavádět násilně a rigidně. Odpor je nutno překonat rotací vzduchovodu a ne tlakem. Mohou způsobit nepříjemnou epistaxi, obtíže mohou být u dětí s adenoidními vegetacemi. Zavedený vzduchovod odděluje kořen jazyka od zadní stěny hltanu. Musí mít přiměřenou velikost a zavádíme jej pouze u bezvědomých.. Nesprávně zavedený vzduchovod může být překážkou při dýchání, může vyvolat zvracení nebo být příčinou laryngospasmu. S-tubus nebo T-tubus mají určité nevýhody při použití, především obtížné utěsnění u úst a nosu při vdechu, pomáhají však překonat estetické zábrany a udržují volné dýchací cesty a rozevřené čelisti. Alternativní invazivní vzduchovody se do dýchacích cest zavádějí naslepo. Patří mezi ně laryngeální maska, vzduchovod s jícnovým obturátorem, vzduchovod s esofagogastrickou trubicí, faryngotracheální vzduchovod a biluminální esofagotracheální trubice. Obr. III- 11 Intubace rovnou a zahnutou lžící laryngoskopu Tracheální intubace je výkon, který izoluje dýchací cesty, zajišťuje jejich průchodnost, snižuje riziko aspirace, dovoluje odsávání z dýchacích cest, zmenšuje mrtvý prostor, zajišťuje přísun vysokých koncentrací kyslíku, umožňuje podání některých léků a v neposlední řadě zajišťuje zvolenou hodnotu dechového objemu. (obr.iii-11, A: laryngoskopie s rovnou lžící, B: laryngoskopie se zahnutou lžící). 121

13 Tracheální intubace vyhrazena pouze zdravotníkům, kteří mají s tímto postupem zkušenosti. Minimální zkušenost, která by měla postačovat k použití metody je 6 12 intubací ročně. Tracheální intubace a zajištění dýchacích cest endotracheální rourkou zůstává optimální pomůckou k zajištění náležité ventilace a ochrany dýchacích cest během KPR. Maximální doba, po kterou je během intubace přerušeno umělé dýchání, by neměla překročit 30 vteřin. Mezi jednotlivými pokusy o intubaci je nutné zajistit dostatečnou ventilaci a okysličení postiženého. Při zajištění dýchacích cest intubací je poměr kompresí hrudníku k dechům 5:1 ( dva zachránci). obr. III Sellickův hmat by měl být prováděn při endotracheální intubaci k prevenci regurgitace žaludečního obsahu. Spočívá v tlaku na prstenčitou chrupavku, bilaterálně od střední čáry, s použitím ukazováčku a palce ( obr.iii-12). V průběhu KPR dospělých provádíme výhradně intubaci orotracheální, při resuscitaci děti v nemocničních podmínkách je možné již primárně volit intubaci nazotracheální cestou. V neodkladných situacích, kdy nelze uvolnit obstrukci dýchacích cest výše popsanými metodami nebo je-li ventilace maskou a vakem nemožná a intubace neproveditelná, jsou nezbytné další kroky. Mezi ně patří: koniopunkce, koniotomie, zavedení transtracheálního katetru. Urgentní tracheotomie nepatří do postupů KPR. Při koniotomii se protíná lig. cricothyroideum příčným řezem mezi chrupavkou štítnou a prstencovou a zavede se tracheální rourka menšího průměru. V současné době jsou k dispozici sety k urgentnímu použití s kompletním vybavením pro zavedení katetru využívající metodiky zavaděče s dilatátory. ( obr.iii-13). obr. III B: Podpora dýchání s pomůckami 122

14 Oxigenoterapie Při KPR je nezbytné co nejdříve zajistit přívod kyslíku v nejvyšší možné koncentraci (Fi O 2 1, 0 = 100% O 2 ). Optimálním opatřením je umělá plicní ventilace čistým kyslíkem. V případě, že postižený dostatečně spontánně dýchá, zajistíme co nejvyšší podíl kyslíku ve vdechované směsi plynů. Pomůckou pro tento účel jsou obličejové masky pro kyslíkovou léčbu. U spontánně dýchajícího je nutno průběžně kontrolovat dýchání a v případě nutnosti zajistit umělou plicní ventilaci. Vybavení pro ventilaci Dobře těsnící maska ( obriii-14) může být účinnou a jednoduchou pomůckou jak pro dýchání z úst, tak pro dýchání s vakem. Masky by měly být vyrobeny z průhledného materiálu, aby bylo možno zjistit případnou regurgitaci. Měly by po nasazení na obličej dobře těsnit, musí být dostupné ve dvou velikostech pro dospělé a případnými velikostmi pro děti a kojence. Maska musí mít standardní spojku, aby ji bylo možné napojit na samorozpínací křísící poloautomat, vak pro neodkladnou resuscitaci obriii-14 obriii-15 Samorozpínací vak s ventilem proti zpětnému vdechování je jednou ze základních pomůcek používaných při KPR. Při stisknutí samorozpínacího vaku se ve vaku vytvoří přetlak a proud plynů je směřován systémem chlopní obsažených ve ventilu proti zpětnému vdechování do dýchacích cest postiženého. K nim je dýchací přístroj připojen obličejovou maskou nebo tracheální rourkou. Při uvolnění stisku zaujme vak opět svůj původní tvar, přičemž se plní vzduchem nebo z rezervoaru kyslíku. Objem samorozpínacího vaku má být roven minimálně dvojnásobku dechového objemu postiženého. Dechová frekvence a doba trvání dechového cyklu jsou stejné jako při dýchání z plic do plic. Při použití kyslíku ( FiO2 vyšší než 0, 4) trvá dech 1, 5-2 vteřiny a dechové objemy jsou na úrovni 6-7 ml/ kg, při ventilaci vzduchem je délka trvání dechu prodlouženo na vteřiny dvě při objemu 10 ml/ kg. Jakmile je to možné, přivádíme do ručního dýchacího přístroje kyslík v množství rovnajícímu se nejméně minutovému dechovému objemu postiženého (6 7 litrů u dospělého). Tím dosáhneme vyšší inspirované frakce kyslíku. S výhodou lze využít kyslíkového rezervoaru event. ventilu k udržení endexspiračního přetlaku ( tzv. PEEP 123

15 ventilu). Samorozpínací křísící vaky jsou k dispozici běžně ve třech velikostech - pro dospělé, pro větší děti, kojence a novorozence, ( obr.iii-15). Automatické přenosné ventilátory mají ve srovnání s ostatními způsoby ventilace řadu výhod. U intubovaných pacientů se může zachránce věnovat dalším neodkladným výkonům, u neintubovaných pacientů má obě ruce volné pro udržování průchodnosti dýchacích cest. Jelikož automatické přenosné ventilátory poháněné stlačeným plynem ( kyslíkem), musí být vždy dostupný samorozpínací vak pro případ vyčerpání zdroje plynu. Automatické, transportní ventilátory by měly zajišťovat konstantní dechové objemy a frekvenci. Při řešení neodkladných situací jsou vždy výhodou jednoduché přístroje. Zpravidla se nastavuje dechový objem a počet dechů za minutu či minutová ventilace a počet dechů. Přístroj by měl být vybaven monitorací přetlaku v systému v průběhu dechového cyklu a pojistným přetlakovým ventilem. Volba frakce kyslíku by měla umožnovat ventilaci jak čistým kyslíkem, tak směsí plynů s nižší koncentrací kyslíku ( např. 50 procent). Neinvazivní monitorování oxigenace je zajišťováno pulsním oximetrem. Je doporučováno jak v přednemocniční, tak v nemocniční péči. Může včas upozornit na poruchu respirace a rozvíjející se hypoxemii. Současně informuje o kvalitě a frekvenci pulsu. Pulsní oxymetrie nepřináší hodnotné informace nebo je nepoužitelná v případě, kdy neexistuje patřičná periferní perfúze. Věrohodné zjištění odpovídajících hodnot saturace je závislé na dobrém pulsativním průtoku krve. Detekce výdechové hodnoty CO 2 kapnometrie je akceptovanou a doporučovanou metodou monitorování během rozšířené KPR. Hodnota CO 2 v exspirované směsi plynů je jedinečným způsobem určení adekvátní úrovně hyperventilace, upozorní také na chybné zavedení endotracheální rourky či její dislokaci, na selhání či obnovení oběhu C: Podpora cirkulace s pomůckami Mechanickou pomůckou pro komprese hrudníku je metoda aktivní komprese a dekomprese ( např. Cardio pump fy Ambu) lze docílit zlepšení žilního návratu k srdci aktivní dekompresí. Invazivní postupy resuscitace krevního oběhu 124

16 Přímá srdeční masáž je technika, která může být ve vybraných situacích použita při KPR k obnovení oběhu krve. Torakotomie je indikována u pacientů s penetrujícím poraněním hrudníku, u nichž dojde k zástavě srdce. Další klinické situace, při nichž přichází torakotomie při náhlé zástavě oběhu v úvahu jsou: - těžká deformita hrudníku, která znemožňuje běžnou KPR - rozdrcení hrudníku a jeho nestabilita - srdeční tamponáda - zástava oběhu na operačním sále u torakotomovaného pacienta C: Zajištění nitrožilní linky a farmakoterapie při KPR Při náhlé zástavě dýchání nebo oběhu není žádný lék účinný bez umělé ventilace plic a zevní masáže srdeční. Proto základní KPR, zabezpečení řádné průchodnosti dýchacích cest, srdeční masáž, event. v indikovaných případech defibrilace, jsou na prvním místě ve sledu výkonů. Jakmile jsou tato opatření zahájena, je možno se věnovat zajištění přístupu do oběhu a podávání léků. Zajištění nitrožilního přístupu. Optimální je zavedení periferní žilní linky na horní končetině plastikovou kanylou s dostatečným vnitřním průsvitem. Pokud se během resuscitace používá periferního žilního přístupu, měla by být intravenozní léčiva podána rychle jako bolus s následným proplachem 20 ml vhodného roztoku. Při kanylaci centrální žíly je nutno přerušit komprese hrudníku. Tento přístup současně přináší větší riziko vzniku komplikací, které lze v dané situaci obtížně diagnostikovat a zvládnout. I přes nesporné výhody, především rychlejší transport léčiva na místo jeho účinku a snazší zavedení při špatném periferním prokrvení, není kanylace centrální žíly běhen KPR doporučována. Pokud se rozhodneme pro punkci centrální žíly při neodkladné situaci, volíme punkci žíly femorální. Intrakardiální punkce může vést k závažným komplikacím ( pneumothorax, poranění koronárních tepen).. Není doporučovaným postupem. Alternativní přístupy do oběhu 125

17 Intratracheální aplikaci farmak je možno použít pouze v případě, že se nepodařilo včas zajistit žilní přístup. Endotracheálně je možno podat. adrenalin, trimekain, atropin, naloxon, a to v množství 2 x až 2, 5x větším než je doporučené nitrožilní dávkování a naředěné aqua pro injectione do objemu ml. Absorbce velkým povrchem zajišťuje, že se účinek rychlostí přibližuje podání nitrožilnímu. Intraoseální či intramedulární přístup představuje rychlou, bezpečnou a vhodnou cestu pro podávání léků, krystaloidů, koloidů a krve během resuscitace nejen u dospělých pacientů, ale především u batolat a malých dětí. Užívá se jehla určená přímo pro kostní vstup nebo Jashidiho jehla pro punkci kostní dřeně. Jehla je zavedena do kostní dřeňové dutiny na tibii, event.spina iliaca anterior superior. Zajišťuje vstup do nekolabujícího dřeňového žilního plexu ( obr.iii-16). obr.iii 16 Farmakoterapie při rozšířené neodkladné resuscitaci. Podání čistého kyslíku, pokud je to technicky možné, je jedna z nejdůležitějších podmínek postupů neodkladné resuscitace a to bez ohledu na její příčinu u pacientům s podezřením na hypoxemii. V postupech rozšířené neodkladné resuscitace se v počátečních algoritmech uplatňují dva léky : adrenalin a vazopresin. 126

18 Adrenalin je doporučován v dávce 1 mg v intervalu 3 5 minut. Po každé aplikaci do periferie je třeba propláchnout žilní systém 20 ml fyziologického roztoku. Alternativně je možné adrenalin podávat i v kontinuální infuzi tak, aby pacient dostal ve 3-5 minutovém intervalu doporučenou dávku 1 mg. Vazopresin Vazopresin při vysokém dávkování účinkuje jako nonadrenergní periferní vazokonstriktor přímou stimulací V 1 receptorů hladké svaloviny. Jeho zařazení do algoritmu je založeno na zjištění, že jeho endogenní hladiny jsou ve skupině pacientů přeživších ventrikulární fibrilaci či ventikulární tachykardii vyšší, než ve skupině, kde KPR byla neúspěšná. Tato skutečnost vedla k závěru, že exogenní přívod vazopresinu může zlepšit výsledky KPR. Při krátkodobé ventrikulární fibrilaci vazopresin zlepšuje koronární průtok, zlepšuje dodávku kyslíku do mozku a zpomaluje rychlost ventrikulární fibrilace. Vazopresin vyvolává vazodilataci v kosterním svalstvu a zvyšuje spotřebu kyslíku myokardem. Souhrně lze v současné době říci, že vazopresin je alternativním lékem adrenalinu při ventrikulární fibrilaci/ ventrikulární tachykardii refrakterní k defibrilaci. Tam, kde odpověď na adrenalin není dostatečná, je možné podat jednu dávku vazopresinu( 40 jednotek ) a nelze ji již opakovat (poločas vazopresinu je 20 minut). Ostatní famakoterapie je vyčleněna do kategorií speciálních indikací během KPR : kalcium, bikarbonát, magnesium, z antiarytmik při ventrikulární fibrilaci či bezpulsní ventrikulární tachykardii amiadoron a lidocain. Kalcium Prospektivní i retrospektivní studie neprokázaly příznivý efekt podání kalcia při neodkladné resuscitaci. Při hyperkalemii, hypokalcemii nebo při projevech toxicity blokátorů kalciových kanálů by podání kalcia mohlo být provděpodobně užitečné. Pokud je to potřebné, je doporučována dávka 5 8 ml 10% kalcium glukonátu v desetiminutových intervalech. Obecně lze však říci, že ke standarní medikaci neodkladné resuscitace kalcium již nepatří. Bikarbonát sodný Laboratorní i klinické údaje podporují následující závěry: Bikarbonát nezlepšuje podmínky pro úspěšnou defibrilaci, může nepříznivě ovlivnit koronární perfuzi a navodit nepříznivou extracelulární alkalozu, hyperosmolalitu a 127

19 hypernatremii, navyšuje produkci oxidu uhličitého s následným zhoršením metabolické intracelulární acidozy a inaktivovat simultánně podávané katecholaminy. Dále nebylo prokázáno, že nízké hodnoty ph v krvi ovlivňují nepříznivě podmínky pro úspěšnou defibrilaci a schopnost obnovy spontánního oběhu či krátkodobé přežití. Neprokázalo se také, že adrenergní odpověď by měla být nepříznivě ovlivněna tkáňovou acidózou. V některých kontkrétních situacích však lze podání bikarbonátu připustit. Tam, kde byla před zástavou oběhu přítomna acidóza, hyperkalemie či předávkování fenobarbitalem, může být podání bikarbonátu přínosné. S podáním bikarbonátu je možné souhlasit až po použití všech doporučených postupů defibrilaci, zevní srdeční masáže, intubaci, ventilaci a vazopresorické léčby. Pokud se již pro podání bikarbonátu rozhodneme, je vhodná iniciální dávka 1 mmol/ kg, další by měla být titrována dle výsledků acidobazické rovnováhy. Dle současných poznatků je nejvhodnějším způsobem kontroly acidobazické rovnováhy umělá plicní ventilace a obnova tkáňové perfúze, nejprve kompresemi hrudníku ( zevní srdeční masáží) a později již obnovenou spontánní cirkulací. Amiadoron je doporučován v případě rekurentní fibrilace po úspěšné defibrilaci, po neúspěšných defibrilačních pokusech u ventrikulární fibrilace či bezpulsní ventrikulární tachykardie. Lékem druhé volby je lidokain. Amiadoron a prokainamid: vhodnější než lidokain a adenosin pro počáteční léčbu hemodynamicky stabilní tachykardie s širokým QRS komplexy, zvláště potom u pacientů s postižením funkce myokardu. Amiadoron a sotalol: pro léčbu stabilní monomorfní i polymorfní ventrikulární tachykardie. Bretylium již není doporučováno k léčbě ventrikulární fibrilace. Lidocain : nebyl doporučen jako lék k rutinní profylaxi ventrikulárních arytmií při infarktu myokardu osob starších osmi let. Nadále je přijatelným lékem pro terapii ventrikulární fibrilace a ventrikulární tachykardie. Magnesium je doporučováno pouze k léčbě známých stavů s prokázanou hypomagnesemií a vybraných arytmií ( torsades de pointes). Atropin může být prospěšný při při léčbě srdeční zástavy a v případě pomalé bezpuslní elektrické aktivity v dávce 1 mg ( pod 60 /min).. Další indikací atropinu je i relativní bradykardie. 128

20 Další uvedená farmaka patří do oblasti fáze po neodkladné resuscitaci. Noradrenalin Je doporučován v kontinuální infuzi pacientům s refrakterním šokovým stavem. Zvláště tam, kde lze předpokládat či kde je prokázána nízká systémová vaskulární rezistence. V algoritmu prvních kroků rozšířené neodkladné resuscitace uváděn není. Dopamin v dávce od 2 do 4 ug/kg/min není již doporučován pro léčbu akutního oligurického renálního selhání. Může občas navodit zvýšení diurézy. Navýšení výdeje moči nevede ke zvýšení glomerulání filtrace. Je indikován v období po neodkladné resuscitaci v případech, kdy přetrvává symptomatická bradykardie. V kombinaci s ostatními inokostriktory a inodilatátory patří do kategorie léků k optimalizaci systémové perfuze. Dobutamin a inhibitory fosfodiesterázy III ( PDE III inhibitory) amrinon a milrinon se využívají k optimalizaci srdeční kontraktility. Všechny uvedené látky jsou indikované k léčbě těžkých forem systolického srdečního selhání. Pokud dobutamin není efektivní, je možné v dalším kroku použít PDE III inhibitory.. Nitroglycerin Indikace k intravenoznímu podání vzniká pří hypertenzních krizích a při kongestivním srdečním selhání v souvislosti s infarktem myokardu. Nitráty jsou kontraindikovány u tzv. preaload dependentních pacientů s infarktem pravé komory. Nitroglycerin je třeba podávat v podmínkách hemodynamického monitorování. Nízké dávky ( ug/min) vyvolávají venodilataci, dávky vyšší ( ug/ kg/min ) vedou i k dilataci arteriol. Nitropusid sodný Jeho indikací je periferní vazodilatace při hypertenzních příhodách a těžkém srdečním selhávání. Před zavedením terapie je třeba optimalizovat cirkulující objem se zaměřením na prevenci hypovolemie. Tlak v zaklínění by měl být titrován na optimálních hladinách od 15 do 18 torr. Furosemid Může být užitečný v léčbě plicního edému, kde přímý venodilatační efekt vzniká do 5 minut, efekt diuretický se objevuje později. Intravenozní podávání tekutin expanze objemu cirkulující krve má klíčový význam u pacientů s akutní ztrátou krve (např. hemoragický šok při traumatu, krvácení do GIT apod.). Expanze objemu lze dosáhnout pomocí roztoku krystaloidů, koloidů, ev. roztoků hypertonických. 129

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 UPV MB 99 1 ERC Guidelines 2010 1. Incidence zástavy oběhu je u dětí méně častá než u dospělých 2. Většina zachránců nemá výcvik

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP KPR Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP Kardiopulmonální resuscitace = neodkladná resuscitace = základní podpora života - BLS Je to soubor úkonů vedoucích k obnovení oběhu (průtoku) okysličené krve mozkem

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR EDUARD KASAL ARK LFUK A FN PLZEŇ ČRR II. ODBORNÉ SYMPÓZIUM ČRR RESUSCITACE 2012 PRAHA 2012 Guidelines 2010 Tracheální intubace

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Neodkladná resuscitace (NR )

Neodkladná resuscitace (NR ) 1 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn aktualizace: květen 2006 Tento materiál vznikl na základě potřeby

Více

Rozšířená neodkladná resuscitace. Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011

Rozšířená neodkladná resuscitace. Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Rozšířená neodkladná resuscitace Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Nejdůležitější změny Zvýšený důraz na zajištění minimálně přerušované vysoce kvalitní

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO II.celostátní konference,,olomoucký den urgentní medicíny 10.května 2007 Anatomické rozdíly

Více

Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě?

Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? zkušenosti s výukou resuscitace dle evropských doporučení MUDr. Naďa Pavlíčková Anesteziologicko resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. ERC a

Více

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý KPR ve specifických situacích Vladimír Černý Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace 104 Neodkladná resuscitace MUDr. Olga Klementová, Ph.D. Oddělení urgentního příjmu, Městská nemocnice Ostrava Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 104 110 Historie resuscitace První zmínky o resuscitaci lze nalézt

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Správné vedení KPCR Karel Cvachovec KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Řetězec přežití Motto: každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. 1 2 3 4 1. Prevence a časná dg. 2. Ihned zahájit

Více

NEBOJTE SE DEFIBRILACE. buďte připraveni.

NEBOJTE SE DEFIBRILACE. buďte připraveni. NEBOJTE SE DEFIBRILACE buďte připraveni. NÁHLÁ ZÁSTAVA OBĚHU...až 20 000 obětí ročně. Nemocniční péče: po předání od ZZS do nemocnice. Přednemocniční péče: v průměru od 10 minuty Úroveň připravenosti organizací

Více

Umělá plicní ventilace na urgentním příjmu z pohledu ošetřovatelské péče M. Bařinová V. Pašková Anesteziologicko-resuscitační klinika FN a LF UK Plzeň 6.Celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá

Více

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III Příloha C - TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Část 1 Různé modely, simulátory, trenažéry

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Podpora základních životních funkcí v dětském věku Základní pojmy Retěz přežití Specifika novorozence

Podpora základních životních funkcí v dětském věku Základní pojmy Retěz přežití Specifika novorozence Podpora základních životních funkcí v dětském věku Základní pojmy: Retěz přežití = eliminace příčiny - základní KPR (algoritmus v pdf)- tísňové volání - rozšířená KPR (algoritmus v pdf). Specifika novorozence:

Více

GUIDELINES 2010 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce

GUIDELINES 2010 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce Volej o pomoc, přivolej záchranku tel. 155 (112). Je v dosahu defibrilátor (AED)? Otoč na záda a RESUSCITUJ! Stlačuj střed hrudníku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Část č. 1 veřejné zakázky - Monitory životních funkcí... 2 Část č. 2 veřejné zakázky - Přístroje pro nepřímou srdeční masáž... 4 Část č.

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup ýboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: xx.xx.2011 NÁVRH K ODBORNÉ

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

KPR a prognozování. Praha 2011

KPR a prognozování. Praha 2011 Praha 2011 KPR a prognozování Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika

KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika smysl prezentace Polytrauma Kdy? Legislativa Budoucnost vzdělávání a kompetencí Postup u závažného traumatu s asystolií Kasuistika POLYTRAUMA traumatické

Více

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Aktuáln lně o bifázick zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Cíle sdělení Porozumět vývoji energetických protokolů ve výrobním průmyslu

Více

Možnosti a limity UPV v PNP

Možnosti a limity UPV v PNP Možnosti a limity UPV v PNP Leoš Klik, Jiří Knor ÚSZS Středočeského kraje 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá Boleslav 16. 18. února 2010 Úvod Kvalitativní přeměna PNP Koncepce a organizace

Více

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

Molární hmotnosti vybraných prvků a suchého vzduchu. Složení suchého vzduchu. Vybrané jednotky tlaku a jejich vztah k základní jednotce Pa.

Molární hmotnosti vybraných prvků a suchého vzduchu. Složení suchého vzduchu. Vybrané jednotky tlaku a jejich vztah k základní jednotce Pa. Tab. II - 1 Tab. II - 2 Tab. II - 3 Molární hmotnosti vybraných prvků a suchého vzduchu. Složení suchého vzduchu. Vybrané jednotky tlaku a jejich vztah k základní jednotce Pa. 1 platí pro 1 lb = 0, 454

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE. VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE VYHLÁŠKA č. 50/1978 Sb Poučení z vyhlášky č.50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu Vyhláška č.50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup výboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: 10. 5. 2011 Úvod Dokument

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina Kacířská myšlenka: Známe opravdu dobře naše resuscitační pomůcky? A dovedeme je plně využít? DŮVODY Můžu použít dětské COMBO elektrody

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support)

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Řetěz přežití dospělých: Diagnóza náhlé srdeční zástavy zavolání ZZS KPR-BLS = základní neodkladná resuscitace defibrilace KPR-ALS =

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004)

Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) 1 Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) Tento materiál vznikl na základě potřeby zdravotnických pracovníků poskytujících odbornou

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Náhlá zástava výměny krevních plynů při funkčnímoběhu 230 ml kyslíku

Více

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová

Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích. Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory při katetrizačních ablacích Mgr. Kamila Holdová Mechanické srdeční podpory systémy, které umožňují částečně nebo i kompletně podpořit práci srdce jako pumpy zavádí se mini-invazivní

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Zajištění dýchacích cest

Zajištění dýchacích cest Zajištění dýchacích cest 1 Neprůchodnost dýchacích cest Obstrukce kořenem jazyka v bezvědomí Cizí tělesa, zubní protézy Zvratky, krevní koagula,, hlen Laryngospasmus, bronchospasmus Edém glotis,, záněty

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

NOVINKY V KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI PODLE GUIDELINES 2015

NOVINKY V KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI PODLE GUIDELINES 2015 NOVINKY V KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI PODLE GUIDELINES 2015 MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E.

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc

Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii II Dan Marek I.interní klinika FN Olomouc Akutní příhody v kardiologii Akutní koronární syndrom Arytmie Akutní srdeční selhání Aortální disekce Hypotense, synkopa Plicní embolie

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 29.6.2009 Úvod Tento materiál

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více