Mateřská škola Křetín. Zpracovala:Jarmila Levá vedoucí učitelka MŠ. Ředitelka:Mgr.Ivana Pfefrová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Křetín. Zpracovala:Jarmila Levá vedoucí učitelka MŠ. Ředitelka:Mgr.Ivana Pfefrová"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Křetín Zpracovala:Jarmila Levá vedoucí učitelka MŠ Ředitelka:Mgr.Ivana Pfefrová Platnost od do Projednáno pedagogickou radou dne

2 DUHOVÁ KULIČKA

3 Obsah: 1. identifikační údaje 2. obecná charakteristika školy - co sledujeme - motta a hesla, citáty - hymna MŠ - pravidla pro učitelky - pravidla pro děti - pravidla pro rodiče - dílčí zájmové aktivity logopedie - grafomotorika - Pastelka - nadstandardní aktivity-tanečky - hovorové hodiny 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání - představení školy - metody, formy - kritéria přijímání dětí 5. Charakteristika ŠVP - rámcové cíle - strategické cíle - vize školy - průběžné cíle 6. Vzdělávací obsah ŠVP - IB, TC, K, DC, VN, OV 7. evaluační systém 8. použitá literatura

4 -1- Motto: Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát. Z dětí chceme vychovat osobnosti citlivé, laskavé a chápající radosti a strasti života a naučit se je řešit. I.Identifikační údaje: Sídlo školy : Základní škola a Mateřská škola Křetín, Okres Blansko, příspěvková organizace Křetín 142, Adresa : Mateřská škola Křetín 55 IČO : Provozovatel : Obecní úřad Křetín Typ zařízení : Mateřská škola jednotřídní s celodenním provozem Stanovená kapacita : 28 Provozní doba : 7 15,30 hod Pedagogičtí pracovníci : 2 Provozní pracovníci : 1 Telefon : II.Charakteristika školy: Naše mateřská škola je jednotřídní, tj. že má jednu heterogenní třídu s dětmi zpravidla od 3 do 6 let. Stojí v malebné krajině uprostřed obce v blízkosti Křetínské přehrady. Je zrekonstruovaná z budovy staré základní školy a svojí architekturou připomíná malý zámeček. Pracují zde již 20 let 2 kvalifikované pracovnice a jedna školnice. Kuchyně v mateřské škole není, stravování zajišťuje základní škola, se kterou byla mateřská škola v roce 2001 spojena pod jedno ředitelství. K mateřské škole patří prostorná zahrada, která je z části vybavena hračkami vyhovujícími normám EU. Okolí mateřské školy se dá bohatě využívat pro vzdělávání dětí. Nachází se zde FARMA s koňmi a ovcemi, kterou s dětmi navštěvujeme, i několik domácností vlastní řadu domácích zvířat se kterými se děti setkávají jen výjimečně, a tak mají děti formou pozorování možnost po domluvě s majiteli se s těmito zvířaty podrobněji seznámit.

5 Naproti mateřské škole se nachází krásný barokní zámeček,který slouží již řadu let jako dětská ozdravovna. Je překrásně opravená a vybavená bazény,okrasnými zahradami,hřišti. Po domluvě s paní ředitelkou máme možnost tuto instituci navštívit,prohlédnout si park,pohovořit si o stromech,keřích,využít toho,jak je park krásně dennodenně udržovaný a učit děti jak se dá starat o přírodu,aby bylo vytvořeno takové nádherné dílo. Často chodíme na vycházky k přehradě a k rybníkům,kde se děti dozvídají o životě vodních živočichů a ptactva a mají možnost krmit kachny,labutě a zblízka si tato zvířata prohlédnout. Krajina kolem křetínské přehrady(všemi nazývaná Křetínka) je nádherná a my ji často využíváme pro vzdělávání dětí v oblasti dítě a svět.

6 -2- Hymna: U duhové kuličky,jsme kluci a holčičky, tančíme,zpíváme,básničky si říkáme. Hrajeme si pro radost,kamarádů máme dost, kreslíme,skládáme,smutek nikdy nemáme. Kdo se s námi bude smát a také si povídat, uvidí za chvíli,že se s námi rozptýlí. Ráno se tu sejdeme,cvičit také budeme, přečteme pohádku,pak jdeme na zahrádku. Počítáme jedna dvě,hádejte kdo vyhraje, tři,čtyři,pět a šest a už jdeme na oběd. Při jídle se ztišíme,potom také ležíme, po spánku svačinka a už přijde maminka. Pravidla pro děti: - kouzelná slovíčka otvírají srdíčka - jsme kamarádi - vzájemně si nasloucháme - říkáme své názory - pomáháme si - uklízíme hračky - dokončujeme činnost Pravidla pro učitelky: - díváme se očima dětí,otevřená náruč učitelek,ohleduplnost - optimismus,snaha odpovědět na všechny otázky - být vždy dětem nablízku,budovat vzájemné vztahy - posilovat sebevědomí dětí - laskavost k dětem,legrace,blízkost - vytvářet atmosféru klidu a pohody,pochopení

7 -3- Pravidla pro rodiče: - své dítě předávejte vždy do třídy paní učitelce - do mateřské školy patří jen zdravé děti - budova mateřské školy se v 8 hodin uzamyká - sledujte nástěnky s informacemi pro vás - chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek,může ho přinést - chce-li dítě oslavit s ostatními své narozeniny,vybírejte s rozmyslem sladkosti - máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti či činnosti školky,informujte se u učitelek,rády vám poradíme,vysvětlíme - využívejte možnosti zapojovat se do činnosti školky,nebojte se nabídnout vlastní nápad,pomoc - do mateřské školy nepatří hračky z domova - potřebujete-li se poradit,půjčit si literaturu obraťte se na nás,pomůžeme vám Centra aktivit v mateřské škole - konstruktivní - výtvarné - sportovní - hudební - dopravní - relaxační - obchod - kuchyňka - pokojík

8 -4- Logopedie Bude probíhat v základní škole pod vedením paní ředitelky Mgr.Ivany Pfefrové. Grafomotorika Frekvence:podle potřeby Počet dětí ve skupině:podle potřeby-individuální práce Cíl:rozvíjet grafomotorické dovednosti,příprava na základní školu Pastelka Frekvence:1x týdně Počet dětí ve skupině:8-10 Cíl:prohlubovat u dětí jejich výtvarné schopnosti Keramika: Frekvence:1x měsíčně Počet dětí ve skupině:dle zájmu Cíl:rozvíjení fantazie,práce s tvárným materiálem,rozvoj hrubé a jemné motoriky ruky

9 My jsme kluci,holčičky, z Duhové kuličky. Zpíváme a malujeme, učíme se,sportujeme. My jsme skvělá partička, Duhová kulička! Hádej, hádej,hadači, kdepak děti nepláčí? Kde se zpívá celý den, kde je každý spokojen. -5- No přece tam,kde. DUHA JE STUHA,KTEROU SI PŘÍRODA UVÁŽE,KDYŽ SI UMYJE VLASY. Carla Diogo Dos Santosová

10 -6- III.Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky - máme dostatečně velké prostory,děti mají k dispozici hrací kouty - děti mají 2 velikosti nábytku - umývárny a toalety jsou uzpůsobeny věku dětí,odpovídají počtu dětí a vyhlášce - hračky a pomůcky jsou uloženy v koších v policích - děti se neptají,hračky si berou samostatně - průběžně je uklízejí - vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy Záměry - vytvořit pro děti další hrací kouty-pc,pískovnička,horolezecká stěna,ribstoly,tělovýchovný kout - nadále dokončovat rekonstrukci zahrady-nové herní prvky - vymalovat druhou třídu a vytvořit hrací kouty - vyměnit vodovodní baterie - upravit omítku ve vstupu - dlouhodobě-výměna oken,nátěr budovy Životospráva - dětem je podávána vyvážená strava s dostatkem ovoce a zeleniny - máme vytvořený pitný režim,děti se obsluhují samostatně - dodržujeme dostatečnou dobu pobytu venku,avšak tak,aby bylo vše přizpůsobeno potřebám dětí a aktuálnosti a kvalitě ovzduší - je respektována individuální potřeba aktivit,odpočinku i spánku(děti s poslechem pohádky odpočívají 40 minut,potom nespavé děti vstávají a vykonávají klidné činnosti)

11 -7- Záměry - učitelka jde dětem příkladem v konzumaci jídel - pobyt venku přizpůsobovat aktuálnímu počasí-mráz,déšť,horko - vést děti motivací k ochutnávání celozrnných výrobků,ovoce a zeleniny - dlouhodobý-vytvořit terasu pro jídlo a hry venku za příznivých povětrnostních podmínek Psychosociální podmínky - děti přicházejí do školky v dobré náladě,cítí se zde bezpečně a dobře - děti se naučí respektovat pravidla - samostatně si vybírají hračky - problémy řeší samostatně,jen ve vyhrocených situacích požádají o pomoc učitelku - děti se podílejí na tvorbě třídních pravidel - učitelka dává dětem možnost dokončit činnost - učitelka si všímá poruch v chování dítěte - během adaptace je matka s dítětem v MŠ jak dlouho je potřeba - učitelka se snižuje do polohy dítěte,k rodičům a ostatním zaměstnancům se chová zdvořile - reaguje na výkony dětí pozitivně - vede děti k úctě a zdvořilosti k dospělým Záměry - během adaptace je matka s dítětem v MŠ jak dlouho je třeba - učitelka se snižuje do polohy dítěte,k rodičům a ostatním zaměstnancům školy se chová zdvořile - reaguje na výkony dětí pozitivně - vede děti k úctě a zdvořilosti k dospělým

12 -8- Organizace - plně se věnovat dětem a jejich vzdělávání - denní řád reaguje na možnosti a potřeby dětí - poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený - organizace je orientační,dodržena je zpravidla doba pobytu venku a interval 3 hodiny mezi jídly - jsou respektovány individuální potřeby dětí - učitelka dává možnost dokončit činnost dětí - učitelka vede záznamy o dětech Záměry - do denního programu pravidelně zařazovat zdravotně preventivní pohybové aktivity - vést děti k experimentování,učit je přemýšlet,nechat je pracovat svým tempem - pracovat ve skupinách a individuálně Řízení mateřské školy - školu řídí ředitelka Základní školy,která vedoucí učitelce mateřské školy - ponechala určité pravomoce,které má vedoucí učitelka stanovené v pracovní náplni - obě vedoucí pracovnice se společně domlouvají na úkolech,které je třeba vykonat na pravidelných schůzkách v základní škole - v mateřské škole funguje vnitřní informační systém-učitelky si navzájem hospitují,vypracovávají si sebehodnocení

13 -9- - zaměstnancům je dáván dostatečný prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů - obě ped.pracovnice pracují společně na vypracování ŠVP - mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem,zš a ostatními organizacemi v obci - představitelé obce se zajímají o problémy se kterými se mateřská škola potýká - představitelé obce navštěvují slavnostní příležitosti pořádané mateřskou školou Záměry - ředitelka by měla vyhodnocovat práci zaměstnanců dle pracovního nasazení - stanovit jasné pravomoce vedoucí učitelce a vysílat ji na všechny akce a porady týkající se práce v mateřské škole Personální a pedagogické zajištění - provoz zajišťují 3 zaměstnanci,z toho 2 pedagogické pracovnice na celý úvazek a 1 školnice na úvazek 0,8 - učitelky mají předepsanou kvalifikaci - učitelky se účastní kurzů a odborných seminářů - učitelka čte odbornou literaturu,pracuje s PC - pedagogové pracují a jednají profesionálním způsobem - pracovní doba umožňuje učitelkám optimálně zajistit individuální péči o děti - učitelky pracují v souladu s vypracovaným ŠVP,práci hodnotí dle vypracovaných evaluačních kritérií - učitelky pracují podle filozofie školy - obě učitelky mají plnou zodpovědnost za naplňování ŠVP,evaluaci a kvalitu vzdělávací činnosti - plně uplatňujeme partnerství mezi rodiči a školou a respektujeme daná pravidla

14 -10- Záměry - zakoupit pro učitelky vhodný nábytek-židle,stoly Spoluúčast rodičů - rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole - mají možnost spolupodílet se na dění v mateřské škole - pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost - mateřská škola podporuje rodinnou výchovu,nabízí rodičům - poradenský servis i různé osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí Záměry - učitelky zakládají své vztahy k rodičům na otevřenosti a porozumění - rodiče se s dětmi účastní nadstandardních aktivit

15 INDICKÉ PŘÍSLOVÍ: ÚSMĚV,KTERÝ VYSÍLÁŠ SE K TOBĚ VRÁTÍ VŠICHNI KLUCI,VŠECHNY HOLKY, POSPĚŠTE DO NAŠÍ ŠKOLKY. KOLEM JE SVĚT BAREVNÝ, TAK OBJEVUJ HO JAKO MY! S KAMARÁDY POJĎ SI HRÁT, ZPÍVAT,KRESLIT,SPORTOVAT!

16 -11- VI.Organizace vzdělávání Náš vzdělávací program vychází z RVP PV a jeho pěti oblastí,které se vzájemně prolínají. Organizace vzdělávání probíhá v mateřské škole,která ma k dispozici 2 třídy,jedna slouží jako herna a pracovna pro mladší děti a druhá jak ložnice a pracovna pro předškoláky a je také vybave spoustou didaktických pomůcek pro děti předškolního věku. Mateřská škola je v provozu denně od 7 hodin do 15,30 hodin,doba provozu se upravuje každý školní rok dle potřeb rodičů. Mateřská škola je uzavřena v době hlavních prázdnin.informace o uzavření jsou rodičům podávány 2 měsíce předem,k přerušení či omezení provozu mateřské školy v jiném období než o hlavních prázdninách může dojít pouze ze závažných důvodů(nejsou přihlášené děti,po dohodě s obecním úřadem,havarijní situace). Oblasti: - dítě a jeho psychika - dítě a jeho tělo - dítě a ten druhý - dítě a společnost - dítě a svět Naše mateřská škola nese motivační název Duhová kulička.během plnění 3-letého ŠVP se zaměříme především na pozorování barevných proměn přírody a celého světa.název má vystihnout kulatý tvar zeměkoule a barevnost přírody a zemského povrchu.budeme navazovat na zkušenosti dětí a budeme je prohlubovat.do činnosti budeme zapojovat tvořivost a fantazii. Mateřská škola sídlí v malebné krajině v blízkosti přehrady Křetínky a právě proto jsme se rozhodly zaměřit svoji pozornost společně s dětmi na barevnost a proměny přírody. Mateřská škola je v současné době ne ještě výborně vybavena pomůckami pro plnění a je třeba je v hojné míře,hlavně dle finančních prostředků doplňovat a postupně modernizovat.

17 Pro úspěšnou práci jsme si společně vytvořili: Motto naší práce a našeho chování Hymnu Duhové kuličky MOTTO: Ten,kdo nás má rád,povídaly květiny, nemusí se bát,to je člověk nevinný. A ten,kdo miluje stromy,kdo jim větve neulomí, kdo se tolik pokoří,že i s ptáky hovoří, kdo se v trávě na paloučku u zvonečku modrého vyhne nejmenšímu broučku,ten je srdce dobrého.

18 -12 Metody vzdělávání: - rozhovor - pozorování - analýza výsledků činnosti - práce s knihou - prožitkové učení - experimentování - spontánní učení Formy vzdělávání: - individuální práce - skupinová práce - frontální činnosti - spontánní činnosti - řízené činnosti Kritéria přijímání dětí: - děti předškolního věku - děti zaměstnaných matek - děti místní - děti s celodenní docházkou - děti čtyřhodinové - děti 5 denní

19 -13- V.CHARAKTERISTIKA ŠVP Strategické cíle školy: - zkvalitnění vých.vzděl.práce ne kvantitou,ale kvalitou - další vzdělávání ped.pracovníků - evaluace třídními učitelkami - autoevaluace školy a ŠVP - inovace ve vých.vzděl.programu - komunikace uvnitř školy - týmová spolupráce ped.a provozních pracovníků - delegování pravomoci-jasné rozdělení odpovědnosti - vyhledávání a zavádění nových metod práce - dobrá pověst školy - kvalitní plnění rozvoje školy - tvůrčí klima Průběžné cíle: Průběžné cíle naplňujeme v mateřské škole v každodenních činnostech - dodržovat pravidla bezpečnosti při hře ve třídách,při pobatu venku,při manipulaci s pomůckami - upevňovat společenské normy chovánízdravení,poděkování,požádání - vést děti k sebeobslužným činnostem s ohledem na jejich věkové složení - dodržovat zásady hygieny - vést ke kultivovanému stolování

20 -14- V naší pedagogické práci budeme sladovat a u dětí rozvíjet: Rámcové cíle: - rozvíjení dítěte,jeho učení a poznání - osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vize školy: - šťastné a spokojené dítě - dobrá spolupráce s rodiči - vytvářet příznivé klima školy a její součinnosti s okolím - zvýšit efektivitu a alternativnost pedagogické a řídící práce v praxi formou odborně zpracovaného ŠVP dle RVP PV a formou stálé evaluace - rozvoj osobnosti dítěte pohybovými aktivitami,hrou,prožitkovými činnostmi a respektovánímjeho individuálních potřeb a možností pro jeho další životní a vzdělávací cestu - uspět v konkurenčním prostředí - veškeré činnosti orientovat k tomu,aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání.

21 -15- V ŠVP má naše mateřská škola stanoveny 3 cíle: - dlouhodobý - střednědobý - krátkodobý Cíl dlouhodobý Všeobecným a dlouhodobým cílem je vybavit jedince tak,aby byl schopen vzdělávat se po celý život. V předškolním věku nejde jen o to,aby dítě vzděláváním získalo určitou sumu znalostí,ale aby také vědělo,jak získané znalosti použít a použít je dokázalo. Každé dítě se musí v mateřské škole cítit spokojené a v bezpečí. Každé dítě má právo být jiné. Dlouhodobý cíl je vlastně ŠVP,který je vypracován na 3 roky. Cíl střednědobý Je to roční plán.jsou v něm zpracována :Hlavní téma>integrovaný blok>tématický celek>vzdělávací nabídka>očekávané výstupy>rizika. Je zde též zpracován plán akcí. Cíl krátkodobý Jsou to vlastně týdenní plány,které si učitelky zpracovávají pro svou vlastní potřebu,je z nich patrné,jak byly plněny tématické celky a jak se vlastně během celého roku v mateřské škole pracovalo.zakládají se po celý rok do jedné složky.

22 -16- Použitá literatura RVP PV Diagnostika předškoláka Velká knížka předškoláka Knihy úkolů pro předškoláky Grafo-Nebojte se psaní Grafo-První psaní,to je hraní Rok v mateřské škole Třída plná pohody Děti potřebují hranice Malý tyran 200 výtvarných činností 300 her a cvičení pro úspěšný vstup do ZŠ Knihy pohádek,úkolů,příběhů,hádanek Šimonovy pracovní listy Barevná písmena Metodika pro podporu individualizace Pro hbité jazýčky Hrajeme si společně TV v MŠ

23 -17- Hlavní téma: Ruku v ruce s bystrým okem krok za krokem jdeme světem. Integrovaný blok: Když podzim maluje Charakteristika int.bloku: Navodit radostnou atmosféru ve třídě,těšit se na společný pobyt dětí v mateřské škole,na společné zážitky,utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem,posilovat prosociální chování v dětské herní skupině,poznávat kamarády.rozvíjet komunikační dovednosti. Tématické celky: Lístečky si barví vlasy Putování za ovocnou vůní Kam odlétá poslední vlaštovka Kompetence: 1.Kompetence k učení 2.Kompetence k řešení problému 3.Kompetence komunikativní 4.Kompetence sociální a personální 5.Kompetence činnostní a občanské Kompetence: - 1c-má elementární poznatky o světě lidí,kultury,přírody i techniky,který dítě obklopuje,o jeho rozmanitostech a proměnách,orientuje se v řádu a dění v prostředí,ve kterém žije - 1d-klade otázky a hledá na ně odpovědi,aktivně si všímá,co se kolem něho děje,chce porozumět věcem,jevům,dějům,které kolem sebe vidí,poznává,že se může mnohému naučit,raduje se z toho,co samo dokázalo a zvládlo. - 1g-pokud se mu dostává uznání a ocenění,učí se s chutí - 2a-všímá si problémů kolem sebe,přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je u něj pozitivní odezva na aktivní zájem - 3a-ovládá řeč,hovoří ve vhodně formulovaných větách,samostatně vyjadřuje své

24 myšlenky,sdělení,odpovědi,rozumí slyšenému,slovně reaguje a vede smysluplný rozhovor - 3c-domlouvá se gesty i slovy,rozlišuje některé symboly,rozumí jejich významu i funkci - 4d-ve skupině se dokáže prosadit,ale i podřídit,při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje,v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku,je schopné respektovat druhé,vyjednávat,přijímat a uzavírat kompromisy - 4i-je schopno chápat,že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem - 5f-zajímá se o druhé i o to,co se kolem děje,je otevřené k aktuálnímu dění - 5ch-spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky,rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat. Dílčí cíle Ke každému integrovanému bloku jsou přiřazeny dílčí cíle z 5 vzdělávacích oblastí zpracovaných v RVP. Vzdělávací oblasti: 1.Dítě a jeho tělo 2.Dítě a jeho psychika 3.Dítě a ten druhý 4.Dítě a společnost 5.Dítě a svět Dílčí cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj komunikativních dovedností - seznamovat se s pravidly ve vztahu k druhému

25 seznamovat se se světem lidí a prostředím,ve kterém se dítě nachází a žije - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti - rozvoj schopnosti sebeovládání Vzdělávací nabídka: - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny,stolování,oblékání,úklidu,úpravy prostředí - činnosti relaxační a odpočinkové - artikulační,řečové,sluchové a rytmické hry,hry se slovy,slovní hádanky - prohlížení a čtení knížek - motivovaná manipulace s předměty,zkoumání jejich vlastností - námětové hry a činnosti - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost,představivost a fantazii - spontánní hra - činnosti zajišťující radost,spokojenost,činnosti vyvolávající veselí a pohodu - cvičení organizačních dovedností - společenské hry,společné aktivity nejrůznějšího zaměření - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,spolupodílení se na jejich tvorbě - společná setkávání,povídání,sdílení a aktivní naslouchání druhému - četba,vyprávění pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením - běžné každodenní setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte do mateřské školy -

26 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm,okolní přírody - pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí Očekávané výstupy: - zvládnout sebeobsluhu,uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky - mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví - sledovat a vyprávět příběh,pohádku - popsat situaci - projevovat zájem o knížky,soustředěně poslouchat četbu,hudbu,sledovat divadlo,film - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých - používat radost ze zvládnutého a poznaného - spolupracovat s ostatními - dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití - zacházet šetrně s pomůckami a hračkami - orientovat se bezpečně ve známém prostředí - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí - mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka Rizika: - neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte - omezený přístup ke knížkám - málo příležitostí k samostatnému řečovému projevu dítěte - nedostatek času a prostředků pro spontánní hru - nedostatečné uznání a ocenění úsilí dítěte - nedostatečná pozornost tomu,jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem - chybě+jící informace o tom,jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí

27 -21- Integrovaný blok: Putování za podzimní královnou Charakteristika int.bloku: Vnímat krásy podzimní přírody,barev,seznamovat se se změnami počasí,naučit se chápat koloběh přírody,starat se o přírodu v tom dobrém slova smyslu,vykonávat jednoduché činnosti v péči o okolí.posilovat přirozené poznávací city. Tématické celky: Co vítr rozfoukal Nebe plné draků Bude zima bude mráz Kompetence: - 1a-soustředěně pozoruje,objevuje,všímá si souvislostí,experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů,znaků a symbolů - 2c-problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti,postupuje cestou pokusu a omylu,zkouší,spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací,hledá různé možnosti,varianty,využívá přitom dosavadních zkušeností,fantazii,představivost - 3b-dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky,pocity a nálady různými prostředky - 4f-spolupodílí se na společných rozhodnutích,přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobí se jim - 5c-odhaduje rizika svých nápadů,jde za svým záměrem ale dokáže také měnit cesty,přizpůsobovat se daným okolnostem - 5j-ví,že není jedno v jakém prostředí žije,uvědomuje si,že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. Dílčí cíle - osvojení si věku přiměřených dovedností - posilování přirozených poznávacích citů - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

28 rozvoj společenského i estetického vkusu - osvojení si základních poznatků o prostředí,ve kterém dítě žije - vytvoření si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem,s živou a neživou přírodou,lidmi,společností,planetou Zemí Vzdělávací nabídka - hudební a hudebně pohybové hry - činnosti odpočinkové a relaxační,zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - samostatný slovní projev na určité téma - přednes,recitace,dramatizace,zpěv - komentování zážitků a aktivit,vyřizování vzkazů a zpráv - smyslové hry,nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání,zrakové a sluchové paměti,koncentrace pozornosti - řešení myšlenkových i praktických problémů,hledání různých možností a variant - cvičení organizačních dovedností - estetické a tvůrčí aktivity(slovesné,výtvarné.literární,hudební ) - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi(kamarádství,přátelství,úcta ke stáří ) - běžné každodenní setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování - přípravy společných zábav a slavností(oslavy výročí,slavnosti v rámci zvyků a tradic,sportovní akce,kulturní programy) - práce s literárními texty,s obrazovým materiálem Očekávané výstupy - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů(sluchově rozlišovat zvuky a tóny,zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky,rozlišovat vůně,chutě,vnímat hmatem apod.) -

29 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony(postarat se o hračky,pomůcky,uklidit po sobě,udržovat pořádek) - správně vyslovovat,ovládat dech,tempo a intonaci řeči - naučit se zpaměti krátké textyříkanky,básničky,písničky,pohádky - sluchově rozlišovat první a poslední písmeno,utvořit jednoduchý rým - poznat a pojmenovat většinu toho,čím je obklopeno - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostechkonstruktivních,výtvarných,hudebních,pohybových i dramatických - vyvinout volní úsilí,soustředit se na činnost a dokončit ji - být citlivé ve vztahu k živým bytostem a k přírodě - navazovat kontakty s dospělými,překonávat stud,komunikovat vhodným způsobem - adaptovat se na život ve škole,aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn - vyjednávat s dětmi i s dospělými,domluvit se na společném řešení - vnímat,že svět má svůj řád,že je rozmanitý a pozoruhodný,nekonečně pestrý a různorodý,jak svět přírody,tak svět lidí Rizika - omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech - slabá motivace k samostatným řečovým projevům - málo příležitostí a prostoru k experimentaci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací - spěch a nervozita,omezování dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu

30 -24- Integrovaný blok:na vánoční stromeček pověsíme zvoneček Charakteristika int.bloku: Příprava společných slavností,seznamovat s tradicemi vánočních svátků,uvědomovat si svou samostatnost,vyjadřovat vlastní názory,vytvářet prosociální postoje k druhému.rozvíjet kulturně estetické a tvůrčí činnosti,slovesné a literární,uvědomovat si citovou vazbu rodinným příslušníkům a lidem kolem nás. Tématické celky:když zavoní perníčky Prosinec nám nese jmelí Ježíšku,co nám neseš v košíčku Kompetence: - 1c-má elementární poznatky o světě lidí,kultury,přírody i techniky,který dítě obklopuje,o jeho rozmanitosti,proměnách,orientuje se v řádu a dění v prostředí ve kterém žije - 2f-rozlišuje řešení,která jsou funkční a řešení,která funkční nejsou:dokáže mezi nimi volit - 3d-v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými,chápe,že být komunikativní,vstřícné,iniciativní a aktivní je výhodou - 4c-dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým,pomoc slabším,rozpozná nevhodné chování,vnímá nespravedlnost,ubližování,agresivitu a lhostejnost - 5h-má základní dětskou představu o tom,co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami,i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat Dílčí cíle:

31 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky,ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj řečových schopností a jazykových schopností - rozvoj tvořivosti - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,rozvíjet je a city plně prožívat - seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Vzdělávací nabídka: - lokomoční pohybové činnostichůze,běh,skoky,poskoky,hod,lezení,nelokomoční pohybové činnosti-polohy těla na místě, a jiné činnosti-turistiky,sezónní činnosti - vyprávění toho,co dítě vidělo,shlédlo - činnosti zaměřené k vytváření(chápání)pojmů a osvojování poznatků(vysvětlování,objasňování,odpovědi na otázky,práce s knihou,s obrazovým materiálem,s médii ) - přímé pozorování přírodních,kulturních i technických jevů i objektů v okolí dítěte,rozhovor o výsledku pozorování - příležitosti a hry pro rozvoj vůle,vytrvalosti a sebeovládání - hry na téma rodiny,přátelství apod. - kooperativní činnosti ve skupinkách,ve dvojicích - hry a činnosti vedoucí děti k ohleduplnosti k druhému,ochotě rozdělit se s ním,půjčit hračku,střídat se,pomoci mu - běžné každodenní setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování - receptivní slovesné,literární,výtvarné či dramatické činnosti(poslech pohádek,veršů,hud.skladeb a písní,sledování divadel) -

32 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku(zdvořilost,ohleduplnost,tolerance,dobro,zlo,spravedlnost,pr avda,upřímnost ) - práce s literárními texty,s obrazovým materiálem,využívání encyklopedií a dalších médií - kognitivní činnosti-kladení otázek,hledání odpovědí,vyprávění,poslech,objevování Očekávané výstupy: - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,sladit pohyb s rytmem a hudbou - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - správně vyslovovat,ovládat dech,tempo a intonaci řeči - formulovat otázky,odpovídat,hodnotit slovní výkony,slovně reagovat - utvořit jednoduchý rým - porozumět slyšenému - vnímat,že je zajímavé dozvídat se nové věci,využívat zkušeností k učení - přemýšlet,vést jednoduché úvahy a to,o čem přemýšlí a uvažuje,také vyjádřit - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním - porozumět běžným projevům vyjádření citů a nálad - dodržovat spravedlivě pravidla hry,jednat spravedlivě - mít povědomí o širším společenském,věcném,přírodním a kulturním prostředí. Rizika: - omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech,málo příležitostí k pracovním výkonům

33 donucování dítěte k hovoru,nerespektování ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte - nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí - nepřiměřené nároky na dítě - příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině - převaha zprostředkovaného poznávání světa(obraz,film) Integrovaný blok:zimo,ty jsi bílá paní,teď je tvoje kralování Charakteristika int.bloku: Vnímat krásu zimní přírody,rozlišovat které aktivity mohou podporovat zdraví člověka a které poškozovat,seznamovat se s nejrůznějšími zimními sporty,rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky,osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu. Tématické celky:když zamrznou louže Vítku,Lidko,sypte drobky na krmítko Čas sněhových vloček Kompetence: - 1b-získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - 2g-chápe,že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli,ale,že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou,uvědomuje si,že svou aktivitou a iniciativou může přispět k řešení - 3f- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a zároveň ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - 4a- samostatně rozhoduje o svých činnostech,umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - 5k- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí(přírodní i společenské)

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více