Mateřská škola Křetín. Zpracovala:Jarmila Levá vedoucí učitelka MŠ. Ředitelka:Mgr.Ivana Pfefrová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Křetín. Zpracovala:Jarmila Levá vedoucí učitelka MŠ. Ředitelka:Mgr.Ivana Pfefrová"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Křetín Zpracovala:Jarmila Levá vedoucí učitelka MŠ Ředitelka:Mgr.Ivana Pfefrová Platnost od do Projednáno pedagogickou radou dne

2 DUHOVÁ KULIČKA

3 Obsah: 1. identifikační údaje 2. obecná charakteristika školy - co sledujeme - motta a hesla, citáty - hymna MŠ - pravidla pro učitelky - pravidla pro děti - pravidla pro rodiče - dílčí zájmové aktivity logopedie - grafomotorika - Pastelka - nadstandardní aktivity-tanečky - hovorové hodiny 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání - představení školy - metody, formy - kritéria přijímání dětí 5. Charakteristika ŠVP - rámcové cíle - strategické cíle - vize školy - průběžné cíle 6. Vzdělávací obsah ŠVP - IB, TC, K, DC, VN, OV 7. evaluační systém 8. použitá literatura

4 -1- Motto: Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát. Z dětí chceme vychovat osobnosti citlivé, laskavé a chápající radosti a strasti života a naučit se je řešit. I.Identifikační údaje: Sídlo školy : Základní škola a Mateřská škola Křetín, Okres Blansko, příspěvková organizace Křetín 142, Adresa : Mateřská škola Křetín 55 IČO : Provozovatel : Obecní úřad Křetín Typ zařízení : Mateřská škola jednotřídní s celodenním provozem Stanovená kapacita : 28 Provozní doba : 7 15,30 hod Pedagogičtí pracovníci : 2 Provozní pracovníci : 1 Telefon : II.Charakteristika školy: Naše mateřská škola je jednotřídní, tj. že má jednu heterogenní třídu s dětmi zpravidla od 3 do 6 let. Stojí v malebné krajině uprostřed obce v blízkosti Křetínské přehrady. Je zrekonstruovaná z budovy staré základní školy a svojí architekturou připomíná malý zámeček. Pracují zde již 20 let 2 kvalifikované pracovnice a jedna školnice. Kuchyně v mateřské škole není, stravování zajišťuje základní škola, se kterou byla mateřská škola v roce 2001 spojena pod jedno ředitelství. K mateřské škole patří prostorná zahrada, která je z části vybavena hračkami vyhovujícími normám EU. Okolí mateřské školy se dá bohatě využívat pro vzdělávání dětí. Nachází se zde FARMA s koňmi a ovcemi, kterou s dětmi navštěvujeme, i několik domácností vlastní řadu domácích zvířat se kterými se děti setkávají jen výjimečně, a tak mají děti formou pozorování možnost po domluvě s majiteli se s těmito zvířaty podrobněji seznámit.

5 Naproti mateřské škole se nachází krásný barokní zámeček,který slouží již řadu let jako dětská ozdravovna. Je překrásně opravená a vybavená bazény,okrasnými zahradami,hřišti. Po domluvě s paní ředitelkou máme možnost tuto instituci navštívit,prohlédnout si park,pohovořit si o stromech,keřích,využít toho,jak je park krásně dennodenně udržovaný a učit děti jak se dá starat o přírodu,aby bylo vytvořeno takové nádherné dílo. Často chodíme na vycházky k přehradě a k rybníkům,kde se děti dozvídají o životě vodních živočichů a ptactva a mají možnost krmit kachny,labutě a zblízka si tato zvířata prohlédnout. Krajina kolem křetínské přehrady(všemi nazývaná Křetínka) je nádherná a my ji často využíváme pro vzdělávání dětí v oblasti dítě a svět.

6 -2- Hymna: U duhové kuličky,jsme kluci a holčičky, tančíme,zpíváme,básničky si říkáme. Hrajeme si pro radost,kamarádů máme dost, kreslíme,skládáme,smutek nikdy nemáme. Kdo se s námi bude smát a také si povídat, uvidí za chvíli,že se s námi rozptýlí. Ráno se tu sejdeme,cvičit také budeme, přečteme pohádku,pak jdeme na zahrádku. Počítáme jedna dvě,hádejte kdo vyhraje, tři,čtyři,pět a šest a už jdeme na oběd. Při jídle se ztišíme,potom také ležíme, po spánku svačinka a už přijde maminka. Pravidla pro děti: - kouzelná slovíčka otvírají srdíčka - jsme kamarádi - vzájemně si nasloucháme - říkáme své názory - pomáháme si - uklízíme hračky - dokončujeme činnost Pravidla pro učitelky: - díváme se očima dětí,otevřená náruč učitelek,ohleduplnost - optimismus,snaha odpovědět na všechny otázky - být vždy dětem nablízku,budovat vzájemné vztahy - posilovat sebevědomí dětí - laskavost k dětem,legrace,blízkost - vytvářet atmosféru klidu a pohody,pochopení

7 -3- Pravidla pro rodiče: - své dítě předávejte vždy do třídy paní učitelce - do mateřské školy patří jen zdravé děti - budova mateřské školy se v 8 hodin uzamyká - sledujte nástěnky s informacemi pro vás - chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek,může ho přinést - chce-li dítě oslavit s ostatními své narozeniny,vybírejte s rozmyslem sladkosti - máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti či činnosti školky,informujte se u učitelek,rády vám poradíme,vysvětlíme - využívejte možnosti zapojovat se do činnosti školky,nebojte se nabídnout vlastní nápad,pomoc - do mateřské školy nepatří hračky z domova - potřebujete-li se poradit,půjčit si literaturu obraťte se na nás,pomůžeme vám Centra aktivit v mateřské škole - konstruktivní - výtvarné - sportovní - hudební - dopravní - relaxační - obchod - kuchyňka - pokojík

8 -4- Logopedie Bude probíhat v základní škole pod vedením paní ředitelky Mgr.Ivany Pfefrové. Grafomotorika Frekvence:podle potřeby Počet dětí ve skupině:podle potřeby-individuální práce Cíl:rozvíjet grafomotorické dovednosti,příprava na základní školu Pastelka Frekvence:1x týdně Počet dětí ve skupině:8-10 Cíl:prohlubovat u dětí jejich výtvarné schopnosti Keramika: Frekvence:1x měsíčně Počet dětí ve skupině:dle zájmu Cíl:rozvíjení fantazie,práce s tvárným materiálem,rozvoj hrubé a jemné motoriky ruky

9 My jsme kluci,holčičky, z Duhové kuličky. Zpíváme a malujeme, učíme se,sportujeme. My jsme skvělá partička, Duhová kulička! Hádej, hádej,hadači, kdepak děti nepláčí? Kde se zpívá celý den, kde je každý spokojen. -5- No přece tam,kde. DUHA JE STUHA,KTEROU SI PŘÍRODA UVÁŽE,KDYŽ SI UMYJE VLASY. Carla Diogo Dos Santosová

10 -6- III.Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky - máme dostatečně velké prostory,děti mají k dispozici hrací kouty - děti mají 2 velikosti nábytku - umývárny a toalety jsou uzpůsobeny věku dětí,odpovídají počtu dětí a vyhlášce - hračky a pomůcky jsou uloženy v koších v policích - děti se neptají,hračky si berou samostatně - průběžně je uklízejí - vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy Záměry - vytvořit pro děti další hrací kouty-pc,pískovnička,horolezecká stěna,ribstoly,tělovýchovný kout - nadále dokončovat rekonstrukci zahrady-nové herní prvky - vymalovat druhou třídu a vytvořit hrací kouty - vyměnit vodovodní baterie - upravit omítku ve vstupu - dlouhodobě-výměna oken,nátěr budovy Životospráva - dětem je podávána vyvážená strava s dostatkem ovoce a zeleniny - máme vytvořený pitný režim,děti se obsluhují samostatně - dodržujeme dostatečnou dobu pobytu venku,avšak tak,aby bylo vše přizpůsobeno potřebám dětí a aktuálnosti a kvalitě ovzduší - je respektována individuální potřeba aktivit,odpočinku i spánku(děti s poslechem pohádky odpočívají 40 minut,potom nespavé děti vstávají a vykonávají klidné činnosti)

11 -7- Záměry - učitelka jde dětem příkladem v konzumaci jídel - pobyt venku přizpůsobovat aktuálnímu počasí-mráz,déšť,horko - vést děti motivací k ochutnávání celozrnných výrobků,ovoce a zeleniny - dlouhodobý-vytvořit terasu pro jídlo a hry venku za příznivých povětrnostních podmínek Psychosociální podmínky - děti přicházejí do školky v dobré náladě,cítí se zde bezpečně a dobře - děti se naučí respektovat pravidla - samostatně si vybírají hračky - problémy řeší samostatně,jen ve vyhrocených situacích požádají o pomoc učitelku - děti se podílejí na tvorbě třídních pravidel - učitelka dává dětem možnost dokončit činnost - učitelka si všímá poruch v chování dítěte - během adaptace je matka s dítětem v MŠ jak dlouho je potřeba - učitelka se snižuje do polohy dítěte,k rodičům a ostatním zaměstnancům se chová zdvořile - reaguje na výkony dětí pozitivně - vede děti k úctě a zdvořilosti k dospělým Záměry - během adaptace je matka s dítětem v MŠ jak dlouho je třeba - učitelka se snižuje do polohy dítěte,k rodičům a ostatním zaměstnancům školy se chová zdvořile - reaguje na výkony dětí pozitivně - vede děti k úctě a zdvořilosti k dospělým

12 -8- Organizace - plně se věnovat dětem a jejich vzdělávání - denní řád reaguje na možnosti a potřeby dětí - poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený - organizace je orientační,dodržena je zpravidla doba pobytu venku a interval 3 hodiny mezi jídly - jsou respektovány individuální potřeby dětí - učitelka dává možnost dokončit činnost dětí - učitelka vede záznamy o dětech Záměry - do denního programu pravidelně zařazovat zdravotně preventivní pohybové aktivity - vést děti k experimentování,učit je přemýšlet,nechat je pracovat svým tempem - pracovat ve skupinách a individuálně Řízení mateřské školy - školu řídí ředitelka Základní školy,která vedoucí učitelce mateřské školy - ponechala určité pravomoce,které má vedoucí učitelka stanovené v pracovní náplni - obě vedoucí pracovnice se společně domlouvají na úkolech,které je třeba vykonat na pravidelných schůzkách v základní škole - v mateřské škole funguje vnitřní informační systém-učitelky si navzájem hospitují,vypracovávají si sebehodnocení

13 -9- - zaměstnancům je dáván dostatečný prostor k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů - obě ped.pracovnice pracují společně na vypracování ŠVP - mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem,zš a ostatními organizacemi v obci - představitelé obce se zajímají o problémy se kterými se mateřská škola potýká - představitelé obce navštěvují slavnostní příležitosti pořádané mateřskou školou Záměry - ředitelka by měla vyhodnocovat práci zaměstnanců dle pracovního nasazení - stanovit jasné pravomoce vedoucí učitelce a vysílat ji na všechny akce a porady týkající se práce v mateřské škole Personální a pedagogické zajištění - provoz zajišťují 3 zaměstnanci,z toho 2 pedagogické pracovnice na celý úvazek a 1 školnice na úvazek 0,8 - učitelky mají předepsanou kvalifikaci - učitelky se účastní kurzů a odborných seminářů - učitelka čte odbornou literaturu,pracuje s PC - pedagogové pracují a jednají profesionálním způsobem - pracovní doba umožňuje učitelkám optimálně zajistit individuální péči o děti - učitelky pracují v souladu s vypracovaným ŠVP,práci hodnotí dle vypracovaných evaluačních kritérií - učitelky pracují podle filozofie školy - obě učitelky mají plnou zodpovědnost za naplňování ŠVP,evaluaci a kvalitu vzdělávací činnosti - plně uplatňujeme partnerství mezi rodiči a školou a respektujeme daná pravidla

14 -10- Záměry - zakoupit pro učitelky vhodný nábytek-židle,stoly Spoluúčast rodičů - rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole - mají možnost spolupodílet se na dění v mateřské škole - pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost - mateřská škola podporuje rodinnou výchovu,nabízí rodičům - poradenský servis i různé osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí Záměry - učitelky zakládají své vztahy k rodičům na otevřenosti a porozumění - rodiče se s dětmi účastní nadstandardních aktivit

15 INDICKÉ PŘÍSLOVÍ: ÚSMĚV,KTERÝ VYSÍLÁŠ SE K TOBĚ VRÁTÍ VŠICHNI KLUCI,VŠECHNY HOLKY, POSPĚŠTE DO NAŠÍ ŠKOLKY. KOLEM JE SVĚT BAREVNÝ, TAK OBJEVUJ HO JAKO MY! S KAMARÁDY POJĎ SI HRÁT, ZPÍVAT,KRESLIT,SPORTOVAT!

16 -11- VI.Organizace vzdělávání Náš vzdělávací program vychází z RVP PV a jeho pěti oblastí,které se vzájemně prolínají. Organizace vzdělávání probíhá v mateřské škole,která ma k dispozici 2 třídy,jedna slouží jako herna a pracovna pro mladší děti a druhá jak ložnice a pracovna pro předškoláky a je také vybave spoustou didaktických pomůcek pro děti předškolního věku. Mateřská škola je v provozu denně od 7 hodin do 15,30 hodin,doba provozu se upravuje každý školní rok dle potřeb rodičů. Mateřská škola je uzavřena v době hlavních prázdnin.informace o uzavření jsou rodičům podávány 2 měsíce předem,k přerušení či omezení provozu mateřské školy v jiném období než o hlavních prázdninách může dojít pouze ze závažných důvodů(nejsou přihlášené děti,po dohodě s obecním úřadem,havarijní situace). Oblasti: - dítě a jeho psychika - dítě a jeho tělo - dítě a ten druhý - dítě a společnost - dítě a svět Naše mateřská škola nese motivační název Duhová kulička.během plnění 3-letého ŠVP se zaměříme především na pozorování barevných proměn přírody a celého světa.název má vystihnout kulatý tvar zeměkoule a barevnost přírody a zemského povrchu.budeme navazovat na zkušenosti dětí a budeme je prohlubovat.do činnosti budeme zapojovat tvořivost a fantazii. Mateřská škola sídlí v malebné krajině v blízkosti přehrady Křetínky a právě proto jsme se rozhodly zaměřit svoji pozornost společně s dětmi na barevnost a proměny přírody. Mateřská škola je v současné době ne ještě výborně vybavena pomůckami pro plnění a je třeba je v hojné míře,hlavně dle finančních prostředků doplňovat a postupně modernizovat.

17 Pro úspěšnou práci jsme si společně vytvořili: Motto naší práce a našeho chování Hymnu Duhové kuličky MOTTO: Ten,kdo nás má rád,povídaly květiny, nemusí se bát,to je člověk nevinný. A ten,kdo miluje stromy,kdo jim větve neulomí, kdo se tolik pokoří,že i s ptáky hovoří, kdo se v trávě na paloučku u zvonečku modrého vyhne nejmenšímu broučku,ten je srdce dobrého.

18 -12 Metody vzdělávání: - rozhovor - pozorování - analýza výsledků činnosti - práce s knihou - prožitkové učení - experimentování - spontánní učení Formy vzdělávání: - individuální práce - skupinová práce - frontální činnosti - spontánní činnosti - řízené činnosti Kritéria přijímání dětí: - děti předškolního věku - děti zaměstnaných matek - děti místní - děti s celodenní docházkou - děti čtyřhodinové - děti 5 denní

19 -13- V.CHARAKTERISTIKA ŠVP Strategické cíle školy: - zkvalitnění vých.vzděl.práce ne kvantitou,ale kvalitou - další vzdělávání ped.pracovníků - evaluace třídními učitelkami - autoevaluace školy a ŠVP - inovace ve vých.vzděl.programu - komunikace uvnitř školy - týmová spolupráce ped.a provozních pracovníků - delegování pravomoci-jasné rozdělení odpovědnosti - vyhledávání a zavádění nových metod práce - dobrá pověst školy - kvalitní plnění rozvoje školy - tvůrčí klima Průběžné cíle: Průběžné cíle naplňujeme v mateřské škole v každodenních činnostech - dodržovat pravidla bezpečnosti při hře ve třídách,při pobatu venku,při manipulaci s pomůckami - upevňovat společenské normy chovánízdravení,poděkování,požádání - vést děti k sebeobslužným činnostem s ohledem na jejich věkové složení - dodržovat zásady hygieny - vést ke kultivovanému stolování

20 -14- V naší pedagogické práci budeme sladovat a u dětí rozvíjet: Rámcové cíle: - rozvíjení dítěte,jeho učení a poznání - osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vize školy: - šťastné a spokojené dítě - dobrá spolupráce s rodiči - vytvářet příznivé klima školy a její součinnosti s okolím - zvýšit efektivitu a alternativnost pedagogické a řídící práce v praxi formou odborně zpracovaného ŠVP dle RVP PV a formou stálé evaluace - rozvoj osobnosti dítěte pohybovými aktivitami,hrou,prožitkovými činnostmi a respektovánímjeho individuálních potřeb a možností pro jeho další životní a vzdělávací cestu - uspět v konkurenčním prostředí - veškeré činnosti orientovat k tomu,aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání.

21 -15- V ŠVP má naše mateřská škola stanoveny 3 cíle: - dlouhodobý - střednědobý - krátkodobý Cíl dlouhodobý Všeobecným a dlouhodobým cílem je vybavit jedince tak,aby byl schopen vzdělávat se po celý život. V předškolním věku nejde jen o to,aby dítě vzděláváním získalo určitou sumu znalostí,ale aby také vědělo,jak získané znalosti použít a použít je dokázalo. Každé dítě se musí v mateřské škole cítit spokojené a v bezpečí. Každé dítě má právo být jiné. Dlouhodobý cíl je vlastně ŠVP,který je vypracován na 3 roky. Cíl střednědobý Je to roční plán.jsou v něm zpracována :Hlavní téma>integrovaný blok>tématický celek>vzdělávací nabídka>očekávané výstupy>rizika. Je zde též zpracován plán akcí. Cíl krátkodobý Jsou to vlastně týdenní plány,které si učitelky zpracovávají pro svou vlastní potřebu,je z nich patrné,jak byly plněny tématické celky a jak se vlastně během celého roku v mateřské škole pracovalo.zakládají se po celý rok do jedné složky.

22 -16- Použitá literatura RVP PV Diagnostika předškoláka Velká knížka předškoláka Knihy úkolů pro předškoláky Grafo-Nebojte se psaní Grafo-První psaní,to je hraní Rok v mateřské škole Třída plná pohody Děti potřebují hranice Malý tyran 200 výtvarných činností 300 her a cvičení pro úspěšný vstup do ZŠ Knihy pohádek,úkolů,příběhů,hádanek Šimonovy pracovní listy Barevná písmena Metodika pro podporu individualizace Pro hbité jazýčky Hrajeme si společně TV v MŠ

23 -17- Hlavní téma: Ruku v ruce s bystrým okem krok za krokem jdeme světem. Integrovaný blok: Když podzim maluje Charakteristika int.bloku: Navodit radostnou atmosféru ve třídě,těšit se na společný pobyt dětí v mateřské škole,na společné zážitky,utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem,posilovat prosociální chování v dětské herní skupině,poznávat kamarády.rozvíjet komunikační dovednosti. Tématické celky: Lístečky si barví vlasy Putování za ovocnou vůní Kam odlétá poslední vlaštovka Kompetence: 1.Kompetence k učení 2.Kompetence k řešení problému 3.Kompetence komunikativní 4.Kompetence sociální a personální 5.Kompetence činnostní a občanské Kompetence: - 1c-má elementární poznatky o světě lidí,kultury,přírody i techniky,který dítě obklopuje,o jeho rozmanitostech a proměnách,orientuje se v řádu a dění v prostředí,ve kterém žije - 1d-klade otázky a hledá na ně odpovědi,aktivně si všímá,co se kolem něho děje,chce porozumět věcem,jevům,dějům,které kolem sebe vidí,poznává,že se může mnohému naučit,raduje se z toho,co samo dokázalo a zvládlo. - 1g-pokud se mu dostává uznání a ocenění,učí se s chutí - 2a-všímá si problémů kolem sebe,přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je u něj pozitivní odezva na aktivní zájem - 3a-ovládá řeč,hovoří ve vhodně formulovaných větách,samostatně vyjadřuje své

24 myšlenky,sdělení,odpovědi,rozumí slyšenému,slovně reaguje a vede smysluplný rozhovor - 3c-domlouvá se gesty i slovy,rozlišuje některé symboly,rozumí jejich významu i funkci - 4d-ve skupině se dokáže prosadit,ale i podřídit,při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje,v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku,je schopné respektovat druhé,vyjednávat,přijímat a uzavírat kompromisy - 4i-je schopno chápat,že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem - 5f-zajímá se o druhé i o to,co se kolem děje,je otevřené k aktuálnímu dění - 5ch-spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky,rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat. Dílčí cíle Ke každému integrovanému bloku jsou přiřazeny dílčí cíle z 5 vzdělávacích oblastí zpracovaných v RVP. Vzdělávací oblasti: 1.Dítě a jeho tělo 2.Dítě a jeho psychika 3.Dítě a ten druhý 4.Dítě a společnost 5.Dítě a svět Dílčí cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj komunikativních dovedností - seznamovat se s pravidly ve vztahu k druhému

25 seznamovat se se světem lidí a prostředím,ve kterém se dítě nachází a žije - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti - rozvoj schopnosti sebeovládání Vzdělávací nabídka: - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny,stolování,oblékání,úklidu,úpravy prostředí - činnosti relaxační a odpočinkové - artikulační,řečové,sluchové a rytmické hry,hry se slovy,slovní hádanky - prohlížení a čtení knížek - motivovaná manipulace s předměty,zkoumání jejich vlastností - námětové hry a činnosti - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost,představivost a fantazii - spontánní hra - činnosti zajišťující radost,spokojenost,činnosti vyvolávající veselí a pohodu - cvičení organizačních dovedností - společenské hry,společné aktivity nejrůznějšího zaměření - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,spolupodílení se na jejich tvorbě - společná setkávání,povídání,sdílení a aktivní naslouchání druhému - četba,vyprávění pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením - běžné každodenní setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte do mateřské školy -

26 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm,okolní přírody - pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí Očekávané výstupy: - zvládnout sebeobsluhu,uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky - mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví - sledovat a vyprávět příběh,pohádku - popsat situaci - projevovat zájem o knížky,soustředěně poslouchat četbu,hudbu,sledovat divadlo,film - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých - používat radost ze zvládnutého a poznaného - spolupracovat s ostatními - dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití - zacházet šetrně s pomůckami a hračkami - orientovat se bezpečně ve známém prostředí - osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí - mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka Rizika: - neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte - omezený přístup ke knížkám - málo příležitostí k samostatnému řečovému projevu dítěte - nedostatek času a prostředků pro spontánní hru - nedostatečné uznání a ocenění úsilí dítěte - nedostatečná pozornost tomu,jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem - chybě+jící informace o tom,jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí

27 -21- Integrovaný blok: Putování za podzimní královnou Charakteristika int.bloku: Vnímat krásy podzimní přírody,barev,seznamovat se se změnami počasí,naučit se chápat koloběh přírody,starat se o přírodu v tom dobrém slova smyslu,vykonávat jednoduché činnosti v péči o okolí.posilovat přirozené poznávací city. Tématické celky: Co vítr rozfoukal Nebe plné draků Bude zima bude mráz Kompetence: - 1a-soustředěně pozoruje,objevuje,všímá si souvislostí,experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů,znaků a symbolů - 2c-problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti,postupuje cestou pokusu a omylu,zkouší,spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací,hledá různé možnosti,varianty,využívá přitom dosavadních zkušeností,fantazii,představivost - 3b-dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky,pocity a nálady různými prostředky - 4f-spolupodílí se na společných rozhodnutích,přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobí se jim - 5c-odhaduje rizika svých nápadů,jde za svým záměrem ale dokáže také měnit cesty,přizpůsobovat se daným okolnostem - 5j-ví,že není jedno v jakém prostředí žije,uvědomuje si,že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. Dílčí cíle - osvojení si věku přiměřených dovedností - posilování přirozených poznávacích citů - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

28 rozvoj společenského i estetického vkusu - osvojení si základních poznatků o prostředí,ve kterém dítě žije - vytvoření si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem,s živou a neživou přírodou,lidmi,společností,planetou Zemí Vzdělávací nabídka - hudební a hudebně pohybové hry - činnosti odpočinkové a relaxační,zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - samostatný slovní projev na určité téma - přednes,recitace,dramatizace,zpěv - komentování zážitků a aktivit,vyřizování vzkazů a zpráv - smyslové hry,nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání,zrakové a sluchové paměti,koncentrace pozornosti - řešení myšlenkových i praktických problémů,hledání různých možností a variant - cvičení organizačních dovedností - estetické a tvůrčí aktivity(slovesné,výtvarné.literární,hudební ) - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi(kamarádství,přátelství,úcta ke stáří ) - běžné každodenní setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování - přípravy společných zábav a slavností(oslavy výročí,slavnosti v rámci zvyků a tradic,sportovní akce,kulturní programy) - práce s literárními texty,s obrazovým materiálem Očekávané výstupy - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů(sluchově rozlišovat zvuky a tóny,zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky,rozlišovat vůně,chutě,vnímat hmatem apod.) -

29 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony(postarat se o hračky,pomůcky,uklidit po sobě,udržovat pořádek) - správně vyslovovat,ovládat dech,tempo a intonaci řeči - naučit se zpaměti krátké textyříkanky,básničky,písničky,pohádky - sluchově rozlišovat první a poslední písmeno,utvořit jednoduchý rým - poznat a pojmenovat většinu toho,čím je obklopeno - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostechkonstruktivních,výtvarných,hudebních,pohybových i dramatických - vyvinout volní úsilí,soustředit se na činnost a dokončit ji - být citlivé ve vztahu k živým bytostem a k přírodě - navazovat kontakty s dospělými,překonávat stud,komunikovat vhodným způsobem - adaptovat se na život ve škole,aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn - vyjednávat s dětmi i s dospělými,domluvit se na společném řešení - vnímat,že svět má svůj řád,že je rozmanitý a pozoruhodný,nekonečně pestrý a různorodý,jak svět přírody,tak svět lidí Rizika - omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech - slabá motivace k samostatným řečovým projevům - málo příležitostí a prostoru k experimentaci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací - spěch a nervozita,omezování dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu

30 -24- Integrovaný blok:na vánoční stromeček pověsíme zvoneček Charakteristika int.bloku: Příprava společných slavností,seznamovat s tradicemi vánočních svátků,uvědomovat si svou samostatnost,vyjadřovat vlastní názory,vytvářet prosociální postoje k druhému.rozvíjet kulturně estetické a tvůrčí činnosti,slovesné a literární,uvědomovat si citovou vazbu rodinným příslušníkům a lidem kolem nás. Tématické celky:když zavoní perníčky Prosinec nám nese jmelí Ježíšku,co nám neseš v košíčku Kompetence: - 1c-má elementární poznatky o světě lidí,kultury,přírody i techniky,který dítě obklopuje,o jeho rozmanitosti,proměnách,orientuje se v řádu a dění v prostředí ve kterém žije - 2f-rozlišuje řešení,která jsou funkční a řešení,která funkční nejsou:dokáže mezi nimi volit - 3d-v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými,chápe,že být komunikativní,vstřícné,iniciativní a aktivní je výhodou - 4c-dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým,pomoc slabším,rozpozná nevhodné chování,vnímá nespravedlnost,ubližování,agresivitu a lhostejnost - 5h-má základní dětskou představu o tom,co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami,i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat Dílčí cíle:

31 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky,ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj řečových schopností a jazykových schopností - rozvoj tvořivosti - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,rozvíjet je a city plně prožívat - seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Vzdělávací nabídka: - lokomoční pohybové činnostichůze,běh,skoky,poskoky,hod,lezení,nelokomoční pohybové činnosti-polohy těla na místě, a jiné činnosti-turistiky,sezónní činnosti - vyprávění toho,co dítě vidělo,shlédlo - činnosti zaměřené k vytváření(chápání)pojmů a osvojování poznatků(vysvětlování,objasňování,odpovědi na otázky,práce s knihou,s obrazovým materiálem,s médii ) - přímé pozorování přírodních,kulturních i technických jevů i objektů v okolí dítěte,rozhovor o výsledku pozorování - příležitosti a hry pro rozvoj vůle,vytrvalosti a sebeovládání - hry na téma rodiny,přátelství apod. - kooperativní činnosti ve skupinkách,ve dvojicích - hry a činnosti vedoucí děti k ohleduplnosti k druhému,ochotě rozdělit se s ním,půjčit hračku,střídat se,pomoci mu - běžné každodenní setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování - receptivní slovesné,literární,výtvarné či dramatické činnosti(poslech pohádek,veršů,hud.skladeb a písní,sledování divadel) -

32 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku(zdvořilost,ohleduplnost,tolerance,dobro,zlo,spravedlnost,pr avda,upřímnost ) - práce s literárními texty,s obrazovým materiálem,využívání encyklopedií a dalších médií - kognitivní činnosti-kladení otázek,hledání odpovědí,vyprávění,poslech,objevování Očekávané výstupy: - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,sladit pohyb s rytmem a hudbou - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - správně vyslovovat,ovládat dech,tempo a intonaci řeči - formulovat otázky,odpovídat,hodnotit slovní výkony,slovně reagovat - utvořit jednoduchý rým - porozumět slyšenému - vnímat,že je zajímavé dozvídat se nové věci,využívat zkušeností k učení - přemýšlet,vést jednoduché úvahy a to,o čem přemýšlí a uvažuje,také vyjádřit - přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním - porozumět běžným projevům vyjádření citů a nálad - dodržovat spravedlivě pravidla hry,jednat spravedlivě - mít povědomí o širším společenském,věcném,přírodním a kulturním prostředí. Rizika: - omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech,málo příležitostí k pracovním výkonům

33 donucování dítěte k hovoru,nerespektování ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte - nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí - nepřiměřené nároky na dítě - příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině - převaha zprostředkovaného poznávání světa(obraz,film) Integrovaný blok:zimo,ty jsi bílá paní,teď je tvoje kralování Charakteristika int.bloku: Vnímat krásu zimní přírody,rozlišovat které aktivity mohou podporovat zdraví člověka a které poškozovat,seznamovat se s nejrůznějšími zimními sporty,rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky,osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu. Tématické celky:když zamrznou louže Vítku,Lidko,sypte drobky na krmítko Čas sněhových vloček Kompetence: - 1b-získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - 2g-chápe,že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli,ale,že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou,uvědomuje si,že svou aktivitou a iniciativou může přispět k řešení - 3f- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a zároveň ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - 4a- samostatně rozhoduje o svých činnostech,umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - 5k- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí(přírodní i společenské)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou

Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracován dle RVP MŠ Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ZÁKLADNÍ ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460,Praha

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více